sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6"

Transkript

1 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 Professionel løbetræning på Stillinge Skole Se side 46 Lokalrådets Årspris Indstilling af personer Se side 5

2 2 December sogne Lokalrådets medlemmer: Træffes efter kl Carsten Berg Børge Carlsen Marianne Espenhain Ib Jensen Ketty Munch Jack Rasmussen Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej 81, 4200 Slagelse Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 10. januar Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det muligt at 2sogne kan udkomme. Såfremt at du vil give et bidrag til bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer På forhånd tak! Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Lokalrådets Årspris Stillinge Spare- og Lånekasse 6: Stillinge IF generalforsamling 7: Huset ekstraordinær generalforsamling Kelstrup Forsamlingshus takker 12: Stillinge Skole 14: Stillinge skolebestyrelse 15: Askehavegård 16: Konfirmander : Konfirmander : Ungdomsklubben Stjernen 23: Stjernen generalforsamling 25: Kirkesiderne 33: Virksomhedsprofil Næsby VVS 38: Stillinge IF vinterprogram 46: Løbetræning Stillinge Skole 47: Damefodbold - Badminton 48: Trelleborg Friskole 54: Julesange af Zakarias Nielsen 55: Mødekalender Forside: Oktober-stormen forvoldte en del ødelæggelser i vores område. Her har nogle træer lagt sig ned ved siden af Aktiv Natur og Velværes shelter i Bildsø Skov. Foto: Mette Fabel.

3 2sogne December Nyt fra lokalrådsformanden Cykelsti. På valgmødet d. 23. oktober blev det endelig offentliggjort, at cykelsti langs Bildsøvej fra Næsby Strand til Kelstrup bliver anlagt i Det er naturligvis ikke alene Lokalrådets fortjeneste, men vi tillader os at påstå, at vi har en del af æren. Cykelstien har i årtier været højt prioriteret af Lokalrådet, og nu ser det endelig ud til at lykkes. Anlæg af cykelsti på denne delstrækning vil give en samlet cykelstiforbindelse fra den sydlige ende af Næsby Strand og helt til den nordlige ende i Kr. Stillinge. Cykelstien vil også binde Kongsmarkvej og Strandvejen sammen på en for cyklister sikker måde. Lokalrådet ønsker områdets borgere og brugere STORT tillykke med bevillingen. Næste delstrækning, som forhåbentlig bliver realiseret , bør efter Lokalrådets opfattelse være fra Næsby Strand over Vestmotorvejen til rundkørslen ved Tjærebyvej/ Borgergade. Vælgermøde. Onsdag d. 23. oktober holdt Lokalrådet sit traditionsrige vælgermøde forud for kommunalvalget. Mødet blev holdt i Stillinge Forsamlingshus, og Lokalrådet havde hyret journalist Peter Sten som ordstyrer. Dette hverv bestred han til topkarakter, selv om de 8 politikere i panelet ofte forsøgte at tage ordet og sætte dagsordenen. Spørgelysten fra salen var som sædvanlig stor, og de fleste respekterede, at politikerne ikke er sagsbehandlere eller politibetjente. For at holde panelet nede på en størrelse, der kunne være på forsamlingshusets scene, havde undertegnede udelukkende inviteret kandidaterne fra de 8 store, landsdækkende partier, og disse stillede næsten alle med deres spidskandidater. At jeg således udelukkede de 8 mindre lokallister, er ikke for at fremme en bestemt politisk holdning, hvilket da også understøttes af, at der i panelet sad repræsentanter fra Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance, Venstre, De Radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, altså fra mørkeblå til mørkerød. Der blev som vanligt givet en række politiske løfter denne aften, og Lokalrådet pusler lidt med tanken om at holde et midtvejsmøde om 2 år for at se, hvor mange af løfterne der holder vand. Vi noterede os, at flere af politikerne indbød til bredt samarbejde, uanset

4 4 December sogne mandatfordelingen efter valget og det ville da være rart, hvis børnehavestilen blev lagt på hylden, og politikerne begyndte at samarbejde. Flere politikere indbød også til øget borgerinddragelse og nærdemokrati her ville et Udvalg for Landdistrikter & Øer være et godt bud, hvis det blev et 17, stk. 4 udvalg med repræsentanter fra kommunens Landsby- & Lokalråd samt de to øer. En enkelt eller to af de fremmødte spidskandidater gav garanti for, at der i de kommende fire år ikke bliver lukket skoler i Slagelse Kommune det bliver spændende, om det løfte kan holdes, når der skal spares på budgettet. Udvikling Slagelse kommune valgte i 2009 at udtage et areal til erhvervsudvikling i Kr. Stillinge af kommuneplanen. Siden er det resterende areal næsten udbygget, hvorfor Lokalrådet har argumenteret for en genindførelse af arealudlægget i forbindelse med Kommuneplan Kommunen har dog ikke prioriteret Lokalrådets ønsker, og arealet er ikke med i Kommuneplan Lokalrådet er vidende om, at der i Slagelse kommune som helhed er større arealudlæg, end Det statslige overformynderi tillader, men i en landsby, der har haft en befolkningstilvækst på 20% i de seneste 10 år, og en endnu større fremgang i de lokale arbejdspladser, er det totalt dræbende for den positive udvikling, at politikerne nedprioriterer vores område i planlægningen. En af de lokale virksomheder, som driftige ildsjæle fra Stillinge har tiltrukket området, etablerede sig i 2012 i vores erhvervsområde, og nu i 2013 er virksomheden udnævnt til Gazelle-virksomhed med en omsætningsforøgelse på bare et år på 939,6 %! Det højeste i Slagelse Kommune! Virksomheden modtog i 2013 også Slagelse Erhvervsråds Initiativpris og har store planer for udvidelse af virksomhedens aktiviteter inden for genbrug og grøn vækst. Lige nu spænder kommunens nedprioritering af Stillinge erhvervsområde dog ben for den ønskede ekspansion, hvorfor virksomheden påtænker udvidelse i Tyskland og Frankrig det er ikke fremmende for udviklingen og væksten i Slagelse Kommune. Lokalrådet. I seneste nummer af 2sogne indlagde vi et girokort til frivillige bidrag til Lokalrådets arbejde, alternativt kunne bidrag indsættes på Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank, konto: Det er der heldigvis en del borgere, der allerede har gjort, og skulle du have overset opfordringen, kan det nås endnu. I Lokalrådet er vi nået langt med vores hjertestarterprojekt og forventer i det tidlige forår at få hængt de første startere op i vores lokalområde. Vi har også, med det kommunale budget for 2014, nået en milepæl i bestræbelserne på at få etableret cykelsti langs Bildsøvej, og med den opmærksomhed der var også fra politisk side i forbindelse med vores vælgermøde, føles det, som om vi rider på en positiv bølge. Dette giver lyst og resurser til nye projekter, for det er sjovt og inspirerende at samarbejde om projekter, der lykkes. Vi vil meget gerne dele denne positive oplevelse og have nogle flere med i de forskellige projekter. Så hvis du interesserer dig for lokalkulturen, trafiksikkerheden, landdistriktspolitik, eller hvis du har en god idé til et projekt, en aktivitet, et arrangement eller tiltag, så kontakt Lokalrådet på vi vil gerne hjælpe dig med at komme videre med din idé. Lars Schou

5 2sogne December Lokalrådets Årspris Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i det daglige i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde. Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december. På Lokalrådets vegne Lars Schou Ansøgning om tilskud fra Stillinge Spare- og Lånekasses midler Der uddeles kr. pr. år - dette år for 16. og sidste gang. Følgende kan komme i betragtning: 1. Foreninger og forsamlingshuse i Stillinge sogn. 2. Personer, der har ydet en speciel indsats til gavn for Stillinge sogn og dets beboere 3. Unge under uddannelse, der er født og opvokset i Stillinge sogn 4. Tilskud til udflugter for børnehaver, skoler og ældre fra Stillinge sogn Udvalget har i øvrigt ifølge fusionsaftalen ret til at uddele midler til ovenstående grupper, selv om der ikke foreligger ansøgning. Ansøgning sendes senest d. 20. december 2013 til Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse. Kuverten mærket Sparekassen.

6 6 December sogne Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer Tirsdag den 4. februar 2014 kl i Huset, Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent, 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år, 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg af bestyrelse: a. Fællesformand Jacob Frimand Raft Ønsker ikke genvalg, b. Næstformand Ubesat, c. Badminton Hans Kurt Nielsen Ønsker genvalg, d. Håndbold Camilla Dahl Ønsker ikke genvalg, e. Revisor Suppleant Brian Madsen, 6. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Jacob Frimand Raft (fællesformand) Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse 18 STILLINGE 67 IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Besøg vores hjemmeside

7 2sogne December Ekstraordinær generalforsamling i Huset Bestyrelsen for Fritids- og kultur-huset i Kirke Stillinge, indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. januar 2014 kl i HUSET Dagsorden: Valg af dirigent. Fritids- og Kultur-HUSET lægges ind under Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne og bestyrelsen for HUSET nedlægges. Dette er et forslag fra bestyrelsen i HUSET. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Ib Jensen / Formand Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke Alle de 102 veloplagte gæster, som deltog i vores Mortens Aften arrangement den 10. november I den forbindelse blev der afholdt kinesisk lotteri, og forsamlingshuset takker følgende sponsorer for deres bidrag: Slagtermester Leif Henriksen v/henrik Henriksen, Kelstrup Møllegaarden v/jørgen Christensen * Sydbank, Slagelse * Lysgaarden v/ Hanne Tew Nordbo Ejendomsmægler v/ Carsten Nordbo * Slagelse Kloakservice ApS Min Købmand, Næsby Strand * Dagli Brugsen, Kr. Stillinge * BoGrønt, Øster Stillinge Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse * Salon New Hair, Slagelse H.H. Auto, Øster Stillinge * DonP Bageri, Slagelse Kr. Stillinge El-forretning v/christian Jensen * Scanoffice, Slagelse Kurts Oliefyrsservice, v/ Jakob Nielsen * Tømrermester Jørgen Bo Jensen, Kelstrup Mekaniker Finn Hangartner, Kelstrup * Rådhusapoteket, Slagelse Jongshøj Maskiner v/henrik Jensen, Kr. Stillinge Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge * Jysk, Slagelse R.M. Maskinbroderi, Øster Stillinge * Jørn Jensen, Kr. Stillinge Pilagergård v/ Keld Pedersen, Slagelse * Din Massør v/ Peter Larsen, Slagelse Marie Ege, Øster Stillinge * Bryggeri Skovlyst, Værløse

8 8 December sogne Madsen s Multiservice Anlægsarbejde Gravearbejde Anlæg af græsplæner Entreprise Træfældning Udlejning af småmateriel, flishugger og hestetrailer samt salg af grus og sten. v/ Rune Madsen Støvlebækvej Slagelse Tlf R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på Arbejdstøj af enhver art lige fra kedeldragter til jakkesæt og slips Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. reklamelogoer Hestedækner med navn på hest og/eller rytter Håndklæder, sengetøj, duge osv. også til hotelog restaurationsbranchen Dåbskjoler med navn og dato Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, stofbleer og håndklæder

9 2sogne December Medlem af Kontakt: De Grønne Kloakentreprenører Brian Olsen Martin Bertram Anlægsgartnermestre Aut. kloakmester Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Holbergsvej 81B Tersløse Anlægsgartnermestre 4293 Dianalund Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Aut. kloakmester Salg af æg, træpiller og brænde. Afhentning eller levering i nærmeste lokalområde. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

10 10 December sogne Skal du af med vandet? Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land. Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en autoriseret virksomhed. Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste. Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom. Vi sørger for tilladelser og retablering af haven. Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Bildsøvej Kelstrup Slagelse Tlf fax mobil www. hjhuse.dk -

11 2sogne December Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Køb og salg af brugte biler Salg af reservedele Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. Stillinge Auto-Pladeværksted Tlf STRANDENS MALERSERVICE Alt malerarbejde udføres Ring for et uforpligtende tilbud Malermester Bjarne Nielsen Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Mobiltlf

12 12 December sogne Stillinge Skole er i gang med flere forskellige tiltag i dette skoleår. I øjeblikket vil de fleste være vidende om, at skolens omklædningsrum gennemgår en omfattende renovering. Den gamle sauna mellem omklædningsrummene er væk, og vi er i fuld gang med at lave nye badefaciliteter med flere brusere og skillerum. Selve omklædningsrummene skulle i første omgang ikke renoveres, men da hallens bestyrelse aktivt gik ind i arbejdet, fandt skolen og bestyrelsen en løsning, så der også blev råd til at renovere selve omklædningsrummene. Hallens bestyrelse har indvilget i at betale for alt inventaret og skolen for maling mm. Fra skolen skal der lyde en stor tak for det gode samarbejde, så det var muligt at få renoveret både baderummene og omklædningsrummene på samme tid. HJ Huse regner med at være færdig med renoveringen omkring jul, og indtil da håber jeg, I bærer over med, at det er lidt besværligt at benytte omklædningsrummene. Kære læser Nyt og bedre internet I den kommende tid vil der blive indlagt fiberlinje til skolens internet. Det betyder, at skolen fremadrettet vil råde over den hurtigst mulige internetforbindelse. Der ud over vil hele skolens trådløse netværk blive opgraderet. Dette skulle gerne medføre, at vi opnår endnu større driftsikkerhed. Halbestyrelsen har i den forbindelse sagt ja til, at der også opsættes trådløst netværk i hallen, så det kan bruges af eleverne både i og udenfor skoletiden. Spil dansk Torsdag den 31/10 var skolen med til at fejre Spil-dansk-dagen. Alle eleverne fra 0.-6-klassen sang danske sange, både sammen med de andre klasser på skolen, men også sammen med eleverne på andre skoler som en del at det store landsdækkende kor. Eleverne havde desuden øvet sig på The cup song. Vi slog rekorden for flest medvirkende (83). Dagen var en stor succes til glæde for alle på skolen. Skolebestyrelsens årsberetning I forbindelse med Skolebestyrelsens årsberetning havde vi inviteret Tim Frank Andersen. Tim fortalte, hvordan fremtiden kommer til at se ud indenfor it-området. Desværre var der næsten ingen forældre tilmeldt, hvilket var meget ærgerligt. Jeg og skolebestyrelsen håber på bedre opbakning næste år, da det er vigtigt, vi alle bakker op om skolens arrangementer. Desuden har skolebestyrelsen 0. klasse afholdt suppleringsvalg, og i den forbindelse vil vi

13 2sogne December byde velkommen til Peter Emborg som nyt medlem. Folkeskolereform Frem mod næste skoleår arbejder skolen med at implementere den kommende skolereform. Der er nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med understøttende undervisning, lektiecafé og bevægelse. Arbejdsgrupperne vil udarbejde et oplæg til, hvordan vi tilrettelægger en skoledag med mulighed for at leve op til reformens målsætninger. Storm over Bakkedal Stormen den 28/10 ramte også skolen. Desværre knækkede der en del træer på skolen, men heldigvis kom ingen til skade. Bakkedal var i forbindelse med oprydningen derfor lukket et par dage, men er nu åben igen for alle, som har lyst til at bruge området. Nye køreplaner for busserne I skal være opmærksomme på, at busforbindelserne ændres til januar. Skolen er derfor i gang med at undersøge, hvad det giver af udfordringer for eleverne i forbindelse med transport til og fra skolen. Vi håber ikke på de store ændringer, men det, vi er vidende om, er, at en del af eleverne vil få længere ventetid. Vi arbejder derfor på at finde en løsning til gavn for eleverne. Forældrekurser Skolens vejledere har afholdt forældrekurser i dansk og matematik. I dansk var formålet både at vise it-programmet Cd-ord, samt hvordan man kan få det på egen computer, så eleverne også kan bruge det hjemme i det daglige. I matematik fik forældrene genopfrisket deres egen matematikkunnen, således at de bedre kan støtte op om matematiklektierne. På mellemtrinnet og i udskolingen havde vi to hyggelige aftener, hvor der var stor spørgelyst. Da tiden var al for kort, vil der blive afholdt opfølgningsaftener til foråret. Til disse kurser er det ikke en forudsætning, at man har været på det første kursus, så mød endelig op, når vejlederne til foråret lukker op for tilmeldinger. Besøg på Falckstation 0. og 1. c på Stillinge skole har været på besøg på Falckstationen i Kørsør. Vi blev vist rundt af to falckreddere, som med glæde fortalte os om ambulancen, brandbilen og andre udrykningskøretøjer der er på stationen. På billederne ses: Lucas, Felix, Jens, Jóhann, Sulayman, Noah samt de to falckreddere Martin og Benjamin. Martin Meier Skoleleder Stillinge Skole

14 14 December sogne Stillinge skolebestyrelse I foråret 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform, som skal implementeres fra næste skoleår - det vil sige efter sommerferien i Folketingets intentioner med reformen blev kort nævnt i seneste nummer af lokalbladet. Vi er mange, som er spændt på, hvad der konkret vil komme til at ske og hvilken betydning det vil få for vores børns skolegang. Den 2. november havde Kommunen inviteret til dialogmøde for skoleledere, repræsentanter fra lærer, elever og skolebestyrelser i anledning af den nye skolereform. Der var plenum-indlæg, forskellige indlæg for mindre grupper samt plenumdiskussion. Mødet viste, at der er mange forskellige grupper, som har interesser, holdninger og visioner for den kommende skolereform. Det er særdeles positivt med bred interesse, men det er samtidig en udfordring at få skolereformen implementeret, så alle de mange forventninger hos de forskellige grupper bliver indfriet. Mødet sluttede med paneldiskussion. En af paneldeltagerne var Danske Skoleelevers formand Agnete Vienberg Hansen. Det var en fornøjelse at høre hendes engagement for den nye skolereform. På elevernes vegne glædede hun sig over reformen. Hun var velforberedt og meget præcis i sine formuleringer af de tiltag, der skal gennemføres i forbindelse med den nye reform. For hende handler reformen om tre ting: 1) Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. For vores vedkommende er det i første omgang Kommunen, som skal komme med forslag til, hvordan den nye folkeskolelov kan udmøntes og implementeres i Slagelse Kommune. Kommunen har til det arbejde nedsat det såkaldte 17.4-udvalg. Fra Stillinge skole deltager skolebestyrelsesformand Helene og elevrepræsentant Andreas. Senere, når udvalget er kommet med sine forslag, skal vi på Stillinge skole til at planlægge de konkrete tiltag, som skal iværksættes her. Det var ikke med begejstring, at vi er blevet meddelt, at den kommende evaluering af vores autisttilbud er blevet udsat. Vi ser frem til evalueringen og til at tilbyde vores hjælp. På Stillinge skole har vi efterhånden mere end 10 års erfaring i at inkludere autisme børn i normalskolen. Inklusionen sker i en positiv synergi til glæde for både autistelever og eleverne i normalskolen. Og så har vi holdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Peter Emborg, far til Adam i autistklassen, er blevet valgt for den resterende valgperiode. Der er nyvalg til skolebestyrelsen i maj Så hvis du kender nogen, eller måske selv overvejer at stille op til bestyrelsen, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Hold øje med valget, kontakt skoleledelsen eller én fra bestyrelsen. Tak for opbakningen til Stillinge Skole gennem året, der snart er gået, fra både forældre, børn og til jer, der står på sidelinjen med interesse for den lokale skolepolitik. Glædelig jul og Godt nytår til alle. Bjarne Nielsen

15 2sogne December Juletid i Askehavegård Det sør me, det sandt, december... Nu er julen over os, og børnene er i fuld gang med at jule. November er blevet brugt til at lave hemmeligheder, som de skal have med hjem til jul som overraskelser til mor og far. I december måned kan ventetiden være meget lang, når man tæller ned til juleaften. Men så prøver vi på bedste vis at få tiden til at gå med juleklip og julesang. Stille og rolig indfører vi også børnene i div. juletraditioner. Dette gøres bl.a. ved at vi om mandagen holder fællessamling med adventslys og julesang. Mange steder får man julenisser på besøg hen imod juletid, men i Askehavegård får vi julemus. Julemusenes vigtigste opgave er at øve børnenes evne til at fortælle små historier om dagligdags-oplevelser. Halvvejs mod jul holder vi den årlige juletræsfest, hvor børnene går Lucia-optog. Der er ikke et øje tørt, når de små poder kommer ind med lys i hænderne og glorie på hovedet. Efter det fine optog serverer de flittige forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æbleskiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder af både børn og voksne. Og mon ikke der er nogen med en hemmelig forbindelse til julemanden..? Vores køkken, som er et stort rum med højt til loftet og store vinduespartier, er blevet støjdæmpet. Så akustikken er forbedret, så køkkenet er blevet et rigtig dejligt rum at være i og om morgenen er det hjertet i hele børnehaven. Pr. 1. oktober har Askehavegård Børnehave fået ny hjemmeside, som er opdateret med sidste nye pædagogiske tiltag, heriblandt de nye læreplaner. Den er langt mere brugervenlig og afspejler Askehavegård i både ord og billeder. Mvh. Askehavegård Børnehave Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse Tlf , mail.

16 16 December sogne Konfirmander 5/ Bagest fra v. Ole Bjarne Gjermandsen S, Niels Jørgen Rasmussen B, Jens Søren Sørensen K, Flemming Thordal Hansen S. Foran: Leif Richardt Olsen N, Erling Bruno Henriksen K, Bjarne Falk Madsen K, Mogens Thormod Pedersen N, Poul Henning Hansen S, Jørgen Lorenzen S. Næste række: Anne Marie Nygaard Jensen S, Anne Randi Larsen S, Rita Marie Jensen N, Ruth Henny Olsen S, Jette Marianne Andersen Ø, pastor Olesen. Forrest: Birgit Margrethe Madsen K, Jette Eikrem Nielsen N, Birgit Larsen Km, Anne Grete Hansen S, Hanne Beatrice Madsen B, Lili Petersen B.

17 2sogne December Konfirmander 4/ Bagest fra v. Kaj Hansen Ø, Kaj Alfred Sørensen N, John Meldgaard S, Jim Thorleif Jørgensen S, Finn Hangartner K. Forrest: Karen Elsebeth Sørensen K, Lis Valsted Madsen B, Alice Hansen Ø, Birgit Irene Søgaard Ø, Bitten Lene Frederiksen Ø.

18 18 December sogne Græsslåning, hækkeklipning, beskæring af træer, malerarbejde mv. Kontakt for tilbud. v/henrik Andersen Dybkærvej 2, Næsby Strand 4200 Slagelse Tlf.: Lysgaarden, Kelstrup B&B 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf B&B er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

19 2sogne December Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12 Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

20 20 December sogne

21 2sogne December NÆSBY STRAND TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

22 22 December sogne Så er julen igen på trapperne i det danske land, og så der er dømt julehygge i Klub Stjernen, hvor der vil være mulighed for at lave lidt julegaver, klippe/klistre og julepynte klubben. Da bolchekogningen var en kæmpe succes sidste år, gentager vi selvfølgelig succesen igen i år. Desuden vil der vil være dage, hvor vi bager julesmåkager og laver risengrød med nisseøl til. Stjernen holder traditionen tro julebanko tirsdag d kl BEMÆRK TIDSPUNKTET ER RYKKET I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR. Sidste klubdag inden juleferien er onsdag d. 18. december. Klubben åbner igen tirsdag d. 7. januar Husk at klubben holder åben 1 fredag i måneder for alle medlemmer, enten ved tur ud af klubben eller i klubben. Varsles 1 måned før. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi sender en stor tak til de forældre, som har hjulpet klubben med vagter i Vi ser frem til endnu et godt år i Klub Stjernen med forældrehjælp. HUSK INGEN FORÆLDREHJÆLP - INGEN KLUB Følg med på hjemmesiden, facebook eller på skolen via opslag. Får du ikke 2sogne i din postkasse? Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til eller ring til tlf , og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.

23 2sogne December Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ungdomsklubben Stjernen Bildsøvej 74 C 1.sal Mandag d. 27/ kl ca Klubben er vært med kaffe/the, frugt og kage. Dagsorden: * Valg af dirigent * Valg af stemmetællere * Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen * Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen * Valg til bestyrelsen På valg er: Allan Svendsen, Christina Svendsen og Dorthe Gliese Henriksen * Valg af suppleanter På valg er: Per Hansen og Mie Olsen * Samt valg af revisor På valg er: Erik Jensen og Bjarne Nielsen * Indkomne forslag (Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før) * Eventuelt

24 24 December sogne Tilmeld dig lokal nyhedsmail på Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte. Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret! På finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere. Gør til din startside og du er altid opdateret! Støt vores annoncører - de støtter os! Vita HomeCare - de bedste hænder Godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og pleje samt nødkald Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet. Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune, så skift gratis til Vita HomeCare. Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp Ring og spørg Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og sygeplejerske Vivi Jørgensen

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E K I R K E S I D E R N E FEST OG HØJTID Jeg glæder mig i denne tid. Sådan lyder som bekendt indledningen til Peters Jul. Og vi hører videre om alle juleforberedelserne. Og Mor hun har så mange bud, hvert

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk I uge 50/51 vil der være mulighed for at lave cornflakes

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere