DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

2

3 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

4 Center for Rusmiddelforskning 2014 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet ISBN: CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Bartholins Allé 10, bygn Århus C Tlf.:

5 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 14 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Socialstyrelsen, er dataindsamling til DanRIS døgn overgået til Socialstyrelsen i CRF er stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning

6

7 Indhold Indledning DanRIS 2013 Sammenfatning Målgrupper Henvisninger i Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 22 Alfa-Fredensborg 23 Betesda 27 CMSP, Toftlund 29 CSU Horsens, Vesterled 30 (tidl. Kråsiglund) Elmegården 33 En sikker base (lukket i 2013) 36 Feddet 38 Filsø 40 Højløkke 44 Højløkke, Kvinder 48 Høybyegaard 52 Klippen 55 Kongens Ø 58 Midtgården 62 Netværket 66 Opbygningsgården 69 PKC, Aalborg 73 Sct. Ols 74 Springbrættet 78 Stien 82 Stop Ung 83 Sydgården 86 Sønderbjerggård 90 Tinghøj 93 Toftehuset 96 Valhalla 99 Vendsyssel 101 Omsorgshjem 104 Sammenfatning 105 Himmerlands-Hus 107 Rørbæk 110 Stenild 113 Afgiftning og halvvejshuse 116 CM, Esbjerg 117 CMU, Aalborg 119 CSU Horsens, Houmannsgade 122 (tidl. Trin-Horsens) Slusen 124 Ørslev 128

8

9 Indledning Dette er den tiende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Efter 41 i bekendtgørelse nr. 722 af 19/06/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning (CRF). I praksis sker indberetningen af data til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), der administreres af Socialstyrelsen. Rapporten vil være bygget op som følger: Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet opdeles de indskrevne i 3 stofgrupper og udviklingen fra 2012 til 2013 beskrives. Derefter sammenlignes antallet af henvisninger i 2012 og 2013 for udvalgte kommuner. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De 3 omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2013 ses flere institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Botilbuddet Albatros, Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Toftlund, Pædagogisk Kompetence Center i Aalborg, Behandlingscenter Stien, Valhalla og Halvvejshuset Ørslev). Derudover er en enkelt institution lukket i løbet af 2013 (En sikker base). For hver institution gennemgås klient- og behandlingsstatistikker for Indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2013, mens institutionsoplysningerne kan være opdateret løbende i Tilbudsportalen og trækkes derfra. Tilbudsportalen overgik til en ny version i januar Den nye version indeholder en ny struktur hvad angår oplysninger om ydelser og indsatser og disse skal indberettes på ny og godkendes. Den nye version af Tilbudsportalen indeholder ikke data vedr. ydelser og indsatser før disse er blevet godkendt. Dette betyder, at der siden januar 2014 ikke er sket opdateringer af ydelser og tilbud i Stofmisbrugsdatabasen fra Tilbudsportalen. Data i Stofmis- 9

10 brugsdatabasen afspejler derfor data vedr. ydelser, som de var i Tilbudsportalen pr. 20. december

11 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Højløkke, kvinder Netværket Sydgården Tinghøj Kongens Ø Alfa-Fredensborg Vendsyssel Opbygningsgården CSU Horsens, Vesterled Filsø Høybyegaard Slusen Midtgården Toftehuset Sønderbjerggård 57 7 Højløkke Springbrættet CSU Horsens, Houmannsgade 50 2 CMU, Aalborg Sct. Ols Klippen 25 8 Stop Ung Elmegården 5 21 CM, Esbjerg 4 24 Albatros 0 0 Betesda 0 7 CMSP, Toftlund 0 0 En sikker base (lukket i 2013) 0 0 Feddet 0 1 Himmerlands-Hus Omsorgshjem 0 21 PKC, Aalborg 0 0 Rørbæk Omsorgshjem 0 21 Stenild Omsorgshjem 0 8 Stien 0 0 Valhalla 0 0 Ørslev 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2013, der har udfyldt et ASI-skema. Den samlede gennemsnitlige ASI udfyldelse er 66 %. 11

12 1. DanRIS Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår kun i statistikken for den enkelte institution. I nedenstående figur 1 er vist udviklingen i antal indskrivninger mellem 2008 og Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger 1, der regnes med Figur 1. Antal indskrivninger Der er i 2013 registreret 704 indskrivninger i døgnbehandling mod 716 i 2012 (figur 1). Det skal dog bemærkes, at Opgangsfællesskabet under Esbjerg Kommune (CM, Esbjerg) er blevet omklassificeret fra behandlingsinstitution til halvvejshus. Hvis de 24 indskrevne på denne institution talte med i opgørelsen, ligesom de gjorde i 2012, ville der være tale om en lille stigning fra 716 til 728 indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet i 2013, hvor 55 % af klienterne er indskrevet i første halvår. 1 Indskrivning benyttes i forbindelse med den konkrete indskrivning på døgnbehandlingsinstitutionen, hvorimod henvisning benyttes i forbindelse med en kommunes henvisning af en borger til døgnbehandling. 12

13 30% 25% 25% 24% 23% 22% 24% 23% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andel indskrevne kvinder Andelen af kvinder er stort set uændret i perioden fra 2008 til 2013, i 2013 er andelen 23 % (figur 2). Gennemsnitsalderen er steget en smule men er ikke væsentligt forandret, i 2013 er den 32,6, hvor den i 2012 var 31,0. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der indskrevet færre i gruppen under 30 år. I 2012 var andelen 52 %, mens den er 46 % i Der er ingen signifikante fald i den belastning, der kan måles med EuropASI composite scores, fra 2012 til 2013, faldet i kriminalitetsbelastningen er dog tæt på med p-værdien 0,06 (målt med Mann Whitney U test). Andelen af heroinbrugere, der indskrives i døgnbehandling er uændret mellem 2012 og 2013, idet 24 % af de indskrevne i både 2012 og 2013 havde brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning (tabel 1). Tabel 1. Andel heroinbrugere indskrevet i døgnbehandling % 36 % 35 % 28 % 24 % 24 % Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er med 49 % stort set uændret fra de 50 % som gennemførte i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i dage og er dermed steget med 8 dage i forhold til de 144 dage i Medianen var i dage og i dage, og der ses således ingen ændring i antal dage i døgnbehandling. I alt 36 døgninstitutioner/enheder har været tilmeldt Stofmisbrugsdatabasen i Én af disse institutioner er en ren afgiftningsinstitution og 4 defineres som halvvejshuse. Derudover har 4 institutioner ikke indsendt data overhovedet i Fratrukket disse 13

14 institutioner er der 27 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med data fra de foregående år. Disse 27 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadon-behandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. I løbet af 2013 er institutionen En sikker base lukket, og Valhalla har omdefineret sit klientgrundlag, så institutionen primært indskriver unge under 18 år. Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). 4 af institutionerne er offentligt ejet (CSU Horsens, Vesterled, Netværket i København, Tinghøj i Vejle og CMSP Toftlund). 81 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 623 på de private i Udover disse behandlingsinstitutioner, er 4 af halvvejshusene ligeledes offentlige, dette gælder Ørslev (Vordingborg Kommune), CSU Horsens, Houmannsgade (Horsens Kommune), CMU Aalborg (Aalborg Kommune) og Opgangsfællesskabet under CM Esbjerg (Esbjerg Kommune). Tabel 2. Andel klienter indskrevet på offentlige institutioner % 13 % 12 % Andelen af klienter indskrevet på offentlige institutioner varierer år for år, dog er der ingen signifikante forskelle i perioden fra 2011 til 2013 (tabel 2). 43 % af de 704 indskrevne klienter i 2013, indskrives på de tre største døgnbehandlingsinstitutioner. Det er Sct. Ols med 130 indskrevne klienter, Alfa-Fredensborg med 108 indskrevne klienter samt Kongens Ø med 64 indskrevne klienter. 14

15 2. Målgrupper Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioider: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling (af opioidgruppen) CSS Cannabis Den største målgruppe, som indskrives i døgnbehandling er fortsat opioidbrugerne, som i 2013 udgør 52 % af de indskrevne, som har udfyldt et EuropASI-skema. Af disse opioidbrugere havde 67 % været i substitutionsbehandling. I forhold til 2012 er både opioidgruppen og cannabisgruppen blevet 3 % -point mindre, mens CSS-gruppen er blevet 6 % -point større. Opioidbrugerne er de ældste af de tre målgrupper og er med en gennemsnitsalder på 34,8 gennemsnitligt ca. 4 år ældre end klienterne fra cannabisgruppen, som er de næstældste. Klienterne i CSSgruppen er de yngste med en gennemsnitsalder på 27,1 år. Gruppen, der oftest gennemfører behandling er CSS-gruppen med 61 % efterfulgt af cannabisgruppen med 54 %. Opioidbrugere har en gennemførelse på 46 % og opioidbrugere, der har været i substitutionsbehandling har en gennemførelsesprocent på 38. Cannabisgruppen er den gruppe, hvor der er færrest kvinder med 18 % kvinder og 82 % mænd. CSS-gruppen og opioidgruppen har hhv. 27 % og 22 % kvinder. Udover de tre beskrevne grupper har et lille antal klienter ikke brugt nogen stoffer fra disse tre hovedgrupper, men har i stedet brugt forskellige andre stoffer (piller, hallucinogener etc.). Ligeledes angiver en lille andel klienter intet stofbrug op til indskrivning i behandling. Disse grupper er udeladt, da de er for små til at blive opgjort på institutionsbasis. 15

16 3. Henvisninger i 2013 De 10 største henvisningskommuner i 2009 stod for halvdelen af henviste klienter i både 2009, 2010 og I 2012 stod de samme kommuner for 48 % af de henviste klienter og i 2013 er andelen af klienter 46 %. Tabel 3. Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse Der ses fortsat en tendens til et faldende antal henvisninger fra de største henvisningskommuner fra 2009, selvom der er en stigning for Københavns Kommune (tabel 3). Siden 2009 er henvisning til døgnbehandling i Københavns Kommune faldet fra 223 til 158 henvisninger, hvilket giver et fald på 29 %. I Roskilde Kommune ses det største procentvise fald fra 2009 til 2013, hvor antallet af henvisninger til døgnbehandling er faldet fra 44 til 3, hvilket giver et fald på 93 %. Det samlede billede for de oprindelige 10 største henvisningskommuner er, at der fra 2012 til 2013 er sket en større stigning i antal henviste klienter for Københavns Kommune, små stigninger hos enkelte kommuner og fald i de resterende kommuner. Hvis de 10 største henvisningskommuner skulle opgøres alene på antallet af henvisninger i 2013, ville kommuner som Århus, Roskilde, Helsingør, Odense og Slagelse ikke indgå. Derimod ville kommuner som Vejle, Hjørring, Hillerød, Frederikshavn og Lolland indgå med antal henviste klienter på 22, 15, 13, 11 og 11. Fra 2008 til 2011 er antallet af kommuner og regioner der henviser klienter til døgnbehandling ligeledes faldet (tabel 4). I 2012 steg antallet af henvisningskommuner til 86 og antallet er i 2013 oppe på 88 kommuner. Regionerne ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling siden

17 Tabel 4. Antal henvisende kommuner og regioner i perioden 2008 til Kommuner Regioner kommuner ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling i Nedenfor oplistes disse kommuner med en angivelse af, hvor mange klienter de enkelte kommuner henviste til døgnbehandling i 2012 (tabel 5). Halvdelen af de 10 kommuner, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i 2013, henviste ingen klienter til døgnbehandling i Tabel 5. Kommuner uden klienter henvist til døgnbehandling i Kommune Antal henviste i 2012 Dragør 0 Faaborg-Midtfyn 1 Halsnæs 6 Herlev 0 Langeland 2 Lemvig 1 Læsø 0 Norddjurs 0 Samsø 0 Ærø 2 Der ses enkelte større, men flest små kommuner blandt dem, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i

18 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside). c) Derefter følger oplysninger om registrering (procentvise EuropASI-besvarelse, samt den procentvise andel enkeltindivider der er henvist til institutionen). d) De næste oplysninger vedrører lovgrundlag, selskabsform, kapacitet, målgrupper og takst pr. døgn. Disse oplysninger er trukket fra Tilbudsportalen. e) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. De udskrevne klienter kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2013, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2013, er det kun de, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i de, der blev udskrevet i De udskrevne klienters indskrivningslængde beregnes og fordeles på køn og alder. Ligeledes beregnes gennemførelsesprocenten som fordeles på køn. f) Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. 18

19 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Indskrivninger 2013: Antal 704 Andel kvinder 23 % Alder, gennemsnit 32,6 Alder, kvinder 31,5 Alder, mænd 32,9 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,31 0,21 Kvinder 0,42 0,22 0,18 0,49 0,56 0,41 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,28 0,20 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Den gennemsnitlige ASI udfyldelse er 67 %. 19

20 Udskrivninger 2013: Antal 731 Andel kvinder 22 % Indskrivningslængde 152 dage Indskrivningslængde, kvinder 189 dage Indskrivningslængde, mænd 142 dage Indskrivningslængde, median 92 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 731 Færdigbehandlet ,0 22,9 % Andet ,0 21,2 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 20

21 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionerne i Antal indskrevet i N=704 København 158 Gribskov 6 Rebild 3 Esbjerg 42 Guldborgsund 6 Roskilde 3 Aalborg 38 Herning 6 Sorø 3 Frederiksberg 30 Aabenraa 6 Albertslund 2 Horsens 24 Århus 6 Assens 2 Vejle 22 Brøndby 5 Fanø 2 Hjørring 15 Helsingør 5 Fredericia 2 Hillerød 13 Hvidovre 5 Furesø 2 Frederikshavn 11 Kalundborg 5 Gentofte 2 Lolland 11 Kolding 5 Glostrup 2 Haderslev 10 Køge 5 Nordfyn 2 Randers 10 Næstved 5 Nyborg 2 Slagelse 10 Allerød 4 Odsherred 2 Viborg 10 Bornholm 4 Rudersdal 2 Greve 9 Brønderslev-Dronninglund 4 Svendborg 2 Høje-Taastrup 9 Faxe 4 Egedal 1 Vordingborg 9 Holstebro 4 Favrskov 1 Gladsaxe 8 Rødovre 4 Hedensted 1 Jammerbugt 8 Skive 4 Holbæk 1 Odense 8 Syddjurs 4 Ikast-Brande 1 Ringkøbing-Skjern 8 Tårnby 4 Lejre 1 Sønderborg 8 Varde 4 Mariagerfjord 1 Vesthimmerland 8 Billund 3 Middelfart 1 Ringsted 7 Frederikssund 3 Stevns 1 Silkeborg 7 Hørsholm 3 Struer 1 Skanderborg 7 Ishøj 3 Thisted 1 Solrød 7 Kerteminde 3 Vallensbæk 1 Tønder 7 Lyngby-Taarbæk 3 Vejen 1 Ballerup 6 Morsø 3 Uoplyst 3 Fredensborg 6 Odder 3 21

22 Botilbuddet Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Fond/selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.770,- Botilbuddet Albatros har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

23 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 94,4 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 99,1 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & SUL 141 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 28 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: 1.435,- 23

24 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 108 Andel kvinder 22,2 % Alder, gennemsnit 32,7 Alder, kvinder 29,5 Alder, mænd 33,7 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 88 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score for Alfa-Fredensborg: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,29 0,21 0,43 0,50 0,34 0,22 Kvinder 0,39 0,28 0,14 0,53 0,57 0,42 0,25 Mænd 0,41 0,29 0,23 0,40 0,48 0,32 0,21 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 24

25 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,23 0,20 0,37 0,48 0,30 0,21 Kvinder 0,42 0,20 0,19 0,47 0,56 0,41 0,26 Mænd 0,39 0,24 0,20 0,35 0,46 0,27 0,19 Udskrivninger 2013: Antal 110 Andel kvinder 22,7 % Indskrivningslængde 90 dage Indskrivningslængde, kvinder 70 dage Indskrivningslængde, mænd 95 dage Indskrivningslængde, median 48 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 110 Færdigbehandlet 53 48,2 18,9 % Andet 57 51,8 26,3 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 25

26 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=108 København 47 Frederiksberg 8 Esbjerg 3 Gladsaxe 3 Gribskov 3 Lolland 3 Randers 3 Roskilde 3 Albertslund 2 Faxe 2 Greve 2 Guldborgsund 2 Hillerød 2 Hvidovre 2 Kalundborg 2 Lyngby-Taarbæk 2 Odsherred 2 Slagelse 2 Bornholm 1 Egedal 1 Frederikssund 1 Holbæk 1 Horsens 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 1 Nyborg 1 Rudersdal 1 Rødovre 1 Solrød 1 Tårnby 1 Vallensbæk 1 Vejle 1 26

27 Betesda Rehabilitering Adresse: Blåhøjvej 66, Karstoft Postnr./by: 6933 Kibæk Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & 107 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere Takst pr. døgn: 1.083,- 27

28 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 7 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 38,7 Alder, kvinder - Alder, mænd 42,6 Udskrivninger 2013: Antal 6 Andel kvinder 16,7 % Indskrivningslængde 266 dage Indskrivningslængde, kvinder - Indskrivningslængde, mænd 282 dage Indskrivningslængde, median 188 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 6 Færdigbehandlet Andet 6 100,0 - Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=7 Herning 2 København 2 Esbjerg 1 Frederikshavn 1 Helsingør 1 28

29 Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund Adresse: Ørderup Kirkevej 50 Postnr./by: 6520 Toftlund Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 110 Selskabsform: Offentligt tilbud - region Antal pladser: 14 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD. Takst pr. døgn: 1.820,- Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

30 Center for Socialt Udsatte Horsens, Vesterled Adresse: Vesterled 3, 2. Postnr./by: 8700 Horsens Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 90,5 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 90,5 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 Selskabsform: Kommunalt tilbud Antal pladser: 8 Målgruppe: Stofmisbrugere, gravide, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: - 30

31 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 23,8 % Alder, gennemsnit 37,3 Alder, kvinder 40,0 Alder, mænd 36,5 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 18 Opioid heraf i substitutionsbehandling 8 62 CSS 2 11 Cannabis 3 17 Belastning: EuropASI score for CSU Horsens, Vesterled: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,41 0,22 0,17 0,34 0,49 0,14 0,16 Kvinder 0,47 0,19 0,29 0,60 0,52 0,19 0,36 Mænd 0,39 0,23 0,12 0,25 0,48 0,13 0,09 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 31

32 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,32 0,21 Kvinder 0,41 0,22 0,18 0,48 0,56 0,42 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,29 0,20 Udskrivninger 2013: Antal 24 Andel kvinder 25,0 % Indskrivningslængde 121 dage Indskrivningslængde, kvinder 105 dage Indskrivningslængde, mænd 127 dage Indskrivningslængde, median 96 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 24 Færdigbehandlet 9 37,5 22,2 % Andet 15 62,5 26,7 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=21 Horsens 21 32

33 Elmegården Adresse: Frøstrupvej 161 Postnr./by: 6830 Nr. Nebel Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 4,8 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 95,2 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed Antal pladser: 18 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.590,- inkl. kost og logi 33

34 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 23,5 Alder, kvinder 27,0 Alder, mænd 22,1 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 1 Udskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 38,1 % Indskrivningslængde 141 dage Indskrivningslængde, kvinder 219 dage Indskrivningslængde, mænd 93 dage Indskrivningslængde, median 146 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. 34

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2015 DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere