Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet."

Transkript

1 Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra til personer svarende til et fald på 24 pct. Faldet er omtrent lige stort for mænd og kvinder, når det måles i procent. Kønsfordelingen for efterlønsmodtagere ligger derfor stabilt fra 27 til 212, hvor andelen af kvindelige efterlønsmodtagere ligger på pct., mens mændene udgør pct., jf. tabel 1 og figur 1. Efterlønsmodtagerne udgør 44 pct. af a-kassemedlemmerne i alderen 6-64 år i 212. Tallet dækker over store forskelle mellem de enkelte a-kasser, hvor Fødevareforbundet, 3F og FOA topper med modtagerandele på henholdsvis 6 pct., 58 pct. og 56 pct., mens a-kasserne for lønmodtagere med lang videregående uddannelse ligger i bund med modtagerandele på ca. 2 pct., jf. figur 2. Andelen, der betaler til efterlønsordningen falder Andelen af a-kassemedlemmer, der betaler bidrag til efterlønsordningen, er faldet fra 81 pct. i 22 til 28 pct. i 212, jf. tabel 2. Det største fald er sket fra 211 til 212, hvor andelen af bidragsbetalere faldt fra 63 pct. til 28 pct. Faldet skyldes tilbagetrækningsreformen, der i 212 gav medlemmer af efterlønsordningen under 6 år mulighed for at melde sig ud af ordningen og få de bidrag, der var indbetalt siden 1999, tilbage. Set i forhold til alder er faldet i andelen af bidragsbetalere fra 22 til 212 størst for de årige og de 4-44-årige med fald på henholdsvis 65,7 og 68,7 procentpoint, mens faldet er mindst for de 5-55-årige og årige, hvor det ligger på henholdsvis 37,4 og 16,7 procentpoint. Udmeldelserne af efterlønsordningen i 212 betyder, at alderssammensætningen for medlemmer af efterlønsordningen er blevet langt mere skæv, jf. figur 3. Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. 2 Udnyttelsesgraden for de 6-64-årige kvinder er faldet fra 69 i 27 til 59 i 212 svarende til et fald i udnyttelsesgraden på 14 procent. For de 6-64-årige mænd er udnyttelsesgraden faldet fra 51 til 44 svarende til et fald på 13 pct. jf. tabel 5. Udnyttelsesgraden stiger med alderen for både mænd og kvinder, og de ældste alderstrin har de laveste fald i udnyttelsesgraderne fra 27 til 212. Kvindernes udnyttelsesgrad er højere end mændenes i alle årene fra 27 til 212, jf. figur 4. Efterlønsmodtagere udgør en faldende andel af befolkningen Andelen af efterlønsmodtagere i forhold til befolkningen i alderen 6 til 64 år er faldet fra 38 pct. i 27 til 29 pct. i 212. Ser man på kønsfordelingen er cirka hver 3. kvinde og hver 4. mand i alderen 6-64 år efterlønsmodtager i 212, jf. tabel 4. 1 Fuldtids-efterlønsmodtagere opgøres som antallet af personer, der modtager efterløn i et helt år. Det vil sige, at personer, der kun modtager efterløn i en del af året, optræder med en andel, der indikerer, i hvor stor en del af året, de har modtaget efterløn. Hvis fx en person har modtaget efterløn i et halvt år, så tæller personen som en halv person. 2 Udnyttelsesgraden er den del af de efterlønsberettigede, der gør brug af muligheden for at gå på efterløn.

2 Antal personer Store geografiske forskelle i andelen af efterlønsmodtagere Andelen af efterlønsmodtagere varierer betydeligt fra kommune til kommune. I 212 ligger den laveste andel efterlønsmodtagere i forhold til 6-64-årige på 16 pct. i Gentofte Kommune, mens Læsø topper med en modtagerandel på 4 pct. af de 6-64-årige, jf. tabel 5. Andelen af efterlønsmodtagere er lavest i og omkring Københavns Kommune samt i Århus. De højeste andele af efterlønsmodtagere finder man i mere tyndtbefolkede egne af landet, deriblandt i Nordjylland og på øerne, jf. figur 5, hvor kommunerne, der ligger omkring gennemsnittet på 29 pct., er markeret med grøn. Tabel 1. Antal Kvinder og mænd på efterløn i alderen 6-64 år Fald Antal personer Personer I alt Kvinder Mænd Procentfordeling på kvinder og mænd Procent I alt 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% -24,3% Kvinder 56,9% 57,2% 56,9% 56,2% 56,3% 56,9% -24,7% Mænd 43,1% 42,8% 43,1% 43,8% 43,7% 43,1% -23,8% Kilde: ELH1 Anm.: Antallet af efterlønsmodtagere er beregnet som fuldtidsdeltagere. Figur 1. Udviklingen i antallet af kvinder og mænd på efterløn (27-212) Kvinder Mænd ELH1 Anm.: Antallet af efterlønsmodtagere er opgjort som fuldtidsmodtagere. 2

3 Procent Figur 2. Andel efterlønsmodtagere i forhold til a-kassemedlemmer i alderen 6-64 år i 212 fordelt på a-kasse ELH2 Anm.: Andele efterlønsmodtagere er opgjort som antal fuldtidsmodtagere på efterløn i forhold til antal a- kassemedlemmer. Figur 3. Antal efterlønsbidragsbetalere i alderen 3-59 år fordelt på mænd og kvinder år 4-49 år 5-59 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år Kilde: Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, indberetninger fra A-kasserne og HAMR (historisk arbejdsmarkedsregister). 3

4 Procent Tabel 2. Andele efterlønsbidragsbetalere i alderen 3 år til 59 år Aldersgrupper Kvinder og mænd 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år I alt Procent af a-kassemedlemmer 22 53,6 77,3 82,7 88,1 91,9 93,8 8, ,1 6,5 72,5 79,4 85,3 89,6 72, ,3 43,6 48,3 68,9 79, 85,3 62, ,1 11,6 14, 27,7 54,5 77,1 27,9 Fald i pct.point 34,5 65,7 68,7 6,4 37,4 16,7 52,9 Kilde: Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, indberetninger fra A-kasserne og HAMR (historisk arbejdsmarkedsregister), Anm.: Andele efterlønsbidragsbetalere er beregnet i forhold til A- kassemedlemmer. Tabel 3. Udnyttelsesgraden fordelt på køn og alder i 27 og 213 Kvinder Mænd Ændring Alder Kvinder Mænd Udnyttelsesgrad Procentvis ændring 6 år 48,1 34,3 28,8 22,1-28,7% -23,3% 61 år 56,6 41,2 34,9 27,3-27,2% -21,8% 62 år 75,1 63,9 57,6 47,4-14,9% -17,7% 63 år 83, 73,1 67,1 56,8-11,9% -15,4% 64 år 85,8 78,2 71,1 62,4-8,9% -12,2% I alt 68,8 59,1 5,9 44,3-14,1% -13,% Kilde: Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, RAM, Anm.: Udnyttelsesgrader er antallet af efterlønsmodtagere i forhold til antallet af efterlønsberettigede. Udnyttelsesgrader opgøres primo året. Figur 4. Udnyttelsesgrader for 6-64-årige fordelt på køn i perioden , 65, 6, 68,8 68, 66,3 64,5 62,4 Kvinder Mænd 6,7 59,1 55, 5, 45, 5,9 49,6 48,3 48,3 47,8 46, 44,3 4, Kilde: Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, RAM Anm.: Udnyttelsesgrader er opgjort primo året som andelen, der er gået på efterløn i forhold til alle, der er tilmeldt ordningen. 4

5 Tabel 4. Andelen af kvindelige og mandlige efterlønsmodtagere i forhold til befolkningsstørrelse Fald Procentandel efterlønsmodtagere i forhold til befolkningsstørrelse Kvinder i alt 43,3% 41,5% 39,1% 36,9% 34,8% 33,2% -23,4% 6 år 26,1% 23,1% 2,% 18,8% 17,8% 17,5% -32,7% 61 år 34,8% 31,4% 27,9% 25,3% 24,3% 22,9% -34,2% 62 år 47,8% 45,5% 41,2% 37,8% 36,1% 35,3% -26,2% 63 år 54,8% 53,3% 5,8% 46,8% 43,7% 41,8% -23,8% 64 år 57,7% 57,7% 55,9% 53,6% 49,6% 46,3% -19,7% Mænd i alt 32,9% 31,3% 29,8% 29,% 27,5% 25,6% -22,1% 6 år 15,6% 13,6% 12,1% 12,6% 12,% 11,3% -27,3% 61 år 22,4% 19,3% 17,3% 16,5% 17,% 15,6% -3,3% 62 år 36,7% 34,5% 31,2% 29,4% 27,9% 27,3% -25,7% 63 år 46,5% 43,2% 41,6% 38,3% 35,8% 33,4% -28,3% 64 år 5,% 5,4% 47,3% 46,1% 42,% 39,% -22,1% Mænd og kvinder i alt 38,1% 36,4% 34,5% 33,% 31,2% 29,4% -22,8% Kilde: ELH1 Anm.: Efterlønsmodtagere er opgjort som antal fuldtidsmodtagere, mens tal for befolkningsstørrelsen er opgjort 1. januar det pågældende år. Tabel 5. Top 1 for den største og mindste andel af 6-64-årige, der er på efterløn i 212 Mindste andel efterlønsmodtagere Største andel efterlønsmodtagere Nummer Kommune Andel efterløn Nummer Kommune Andel efterløn 1 Gentofte 15,5% 1 Læsø 4,3% 2 Hørsholm 16,1% 2 Kerteminde 37,1% 3 Rudersdal 16,5% 3 Struer 37,1% 4 Lyngby-Taarbæk 18,9% 4 Jammerbugt 37,1% 5 Fredensborg 2,3% 5 Langeland 37,% 6 Frederiksberg 2,7% 6 Sønderborg 36,9% 7 Furesø 21,1% 7 Frederikshavn 36,6% 8 København 21,6% 8 Bornholm 36,6% 9 Gladsaxe 22,7% 9 Brønderslev 35,8% 1 Hillerød 23,% 1 Ikast-Brande 35,3% FOLK1, ELH1 Anm.: Efterlønsmodtagere er opgjort som antal fuldtidsmodtagere, mens tal for befolkningsstørrelsen er opgjort 1. januar det pågældende år. 5

6 Figur 5. Andel efterlønsmodtagere i 212 fordelt på kommuner Lemvig Thisted Struer Jammerbugt Hjørring Morsø Vesthimmerland Rebild Skive Viborg Brønderslev Aalborg Mariagerfjord Randers Frederikshavn Norddjurs Læsø Andel efterløn <22,5 % 22,5-25 % 25-27,5 % 27,5-3 % 3-32,5 % 32,5-35 % 35-37,5 % 37,5-42,5 % Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Frederikssund Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Egedal Holstebro Ringkøbing-Skjern Herning Ikast-Brande Silkeborg Favrskov Skanderborg Århus Syddjurs Samsø Horsens Odder Odsherred Billund Vejle Roskilde Hedensted Varde Kalundborg Holbæk Fredericia Vejen Nordfyn Lejre Greve Solrød Sorø Esbjerg Middelfart Kerteminde Ringsted Køge Kolding Odense Slagelse Stevns Fanø Faxe Assens Nyborg Haderslev Næstved Faaborg-Midtfyn Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Langeland Ærø Lolland Guldborgsund Høje Taastrup Bornholm Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Gentofte Ballerup Herlev Glostrup Frederiksberg Albertslund Rødovre København Vallensbæk Brøndby Tårnby Ishøj Hvidovre Dragør 6

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere