Velkommen. Betjeningsvejledning Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Betjeningsvejledning Version 1.6.0.6"

Transkript

1 Velkommen Tillykke med din nye DigPilot. Betjeningsvejledning Version Udstyr til opmåling og montering medleveres også (ikke afbildet). Klargøring...4 Trin 1: Opladning af sensorerne...4 Trin 2: Fastgørelse af beslagene...5 Trin 3: Fastgør mast til PitchRullKompass Trin 4: Fastgørelse af DigPilot-PCen Trin 5: Opmåling af gravemaskinen Trin 6: Ilægning af sensorerne i DigPilot-PCen Trin 7: Fastgørelse af sensorerne på gravemaskinen Trin 8: Kalibrering af sensorerne Trin 9: Opmåling og kalibrering af skovlene Hvordan finder man rundt i programmet? Sporing Vejviser Hvordan går man tilbage til hovedmenuen? Før du begynder at grave Kontrollér at DigPilot måler rigtigt Backup Anvendelsesområde Armsensor med laser Håndtering af ødelagte sensorer Vigtig information om brugen Oplader Sensorer DigPilot-PC og strømforsyning Opdatering af software Sådan opdaterer du programmet Maskinmål og skovlmål Spørgsmål og svar Vedligeholdelse og pleje...47 Advarsels- og sikkerhedsoplysninger...47 Elektromagnetisk forenelighed...47 Garanti...48 Klargøring Før du kan begynde at bruge DigPilot til gravearbejde, må den klargøres. Læs videre for at komme i gang med at installere DigPilot på din gravemaskine ved hjælp af ni enkle trin. Trin 1: Opladning af sensorerne Det første du skal gøre er at sætte sensorerne til oplading. Hvis sensorene er helt tomme, tager det ca. 12 timer at lade dem helt op. Når lysdioderne i opladeren ikke længere lyser, er sensorerne fuldt opladet. 3 4

2 Klargøring Trin 2: Fastgørelse af beslagene Aluminiumsbeslagene fastgøres vha. de medleverede selvskærende skruer. Bor og bit til skruerne medleveres ligeledes. Boret er 4,6 mm, og skruerne taptite M5 10 med undersænket hoved. Beslaget til bomsensoren skal fastgøres på en flad side af bommen, som ikke skråner i forhold til bombolten. På billedet nedenfor kan man se, at bommen er bredest nede ved bombolten, og at den så bliver smallerede højere oppe. Fastgør derfor ikke beslaget på dette område. Smør lidt fedt eller olie på skruerne før du skruer dem fast. Beslag til bomsensor Beslaget til bomsensoren skal fastgøres på den side af bommen, som vender ind mod førerhuset. Beslaget til DeltBom (eng ArticBoom) -sensoren skal fastgøres på tilsvarende måde på den delte bom, hvis maskinen har en sådan. 5 6 Klargøring Det har ingen betydning for radiokommunikationen eller vinkelmålingerne til sensorerne, om beslaget til bomsensoren placeres således Beslag til armsensor med laserdetektor Beslaget til armsensoren skal fastgøres på den side af armen, som vender ind mod førerhuset. Placér beslaget således at sensoren bliver stående omtrent lodret, når laseren møder sensoren. Pas på at beslaget ikke bliver fastgjort for højt oppe på armen, så at du undgår problemer med at få laserstrålen til at møde sensoren. Fastgør beslaget til armsensoren med fjederbeslagene opad, således at sensoren skubbes ind i beslaget fra oversiden. eller således 7 8

3 Klargøring Beslag til skovlsensor Den bedste placering for beslaget til skovlsensoren afhænger af størrelsen på gravemaskinen og hvorvidt der er meget slør i leddene. Alternativ 1: Indersiden af kontrolarmen Hvis gravemaskinen er stor nok og der er lidt slør i leddene, bør beslaget til skovlsensoren fastgøres på indersiden af kontrolarmen. Fastgør beslaget på kontrolarmen nærmest førerhuset. Kør skovlcylinderen hele vejen ud og ind før montering, og kontrollér at sensoren går fri af forhindringer. Hvis skovlsensoren fastgøres på indersiden af kontrolarmen, skal retningen på skovlsensoren ændres fra normal til omvendt. Vælg Hovedmenu>Opsætning>Sensorer og markér skovlsensoren. Vælg derefter Detaljer. Vælg Retning sensor og tryk på Ændre. Alternativ 2: Ydersiden af kontrolarmen Hvis gravemaskinen er for lille til, at der er plads til beslaget og sensoren på indersiden af kontrolarmen, og der er lidt slør i leddene, kan beslaget fastgøres på ydersiden af kontrolarmen. Fastgør beslaget på kontrolarmen nærmest førerhuset. Kør skovlcylinderen hele vejen ud før montering. Kontrollér at sensoren går fri af forhindringer Klargøring Alternativ 3: På selve hurtigkoblingsbeslaget/skovlen Hvis der er meget slør i leddene på gravemaskinen, vil DigPilot måle mere præcist, hvis skovlsensoren placeres på selve hurtigkoblingsbeslaget/skovlen. Fastgør beslaget med fjederbeslagene til venstre, således at sensoren skubbes ind i beslaget til venstre. Hvis skovlsensoren placeres på selve hurtigkoblingsbeslaget/skovlen, skal placeringen af skovlsensoren ændres fra kontrolarm til skovl. Placeringen af skovlsensoren ligger gemt under hver enkelt skovl. Vælg Hovedmenu>Opsætning> Skovle og markér skovlen(e). Vælg herefter Detaljer. Vælg Placering af skovlsensor og tryk Ændre

4 Klargøring Trin 3: Fastgørelse af mast til PitchRullKompass Den medleverede mast er til PitchRullKompasssensoren. Vi anbefaler at fastgøre masten lodret bag på maskinen, eller på taget af førerhuset. Montageringen af stål kan svejses eller skrues fast til maskinen. Skruer og møtrikker medleveres med masten. Skru derefter aluminiumsbefæstigelsen fast i montageringen. Skruerne som medleveres er M8 30 med indvendig sekskant. Trin 4: Fastgørelse af DigPilot-PCen DigPilot-PCen kan du let fastgøre til sidevinduet i førerhuset vha. den medleverede vakuumsugekop. Rengør vinduet før du fastgør sugekoppen. Dette forhindrer, at luft siver ind. Kontrollér med jævne mellemrum at sugekoppen sidder godt fast, og tag den ned når den ikke er under opsyn. Fastgør montageringen af stål så masten bliver stående lodret på gravemaskinen Klargøring DigPilot-PCen tændes og slukkes med afbryderen på bagsiden. Trin 5: Opmåling af gravemaskinen Tænd DigPilot-PCen og vælg Hovedmenu >Opsætning> Gravemaskiner> Ny for at lægge gravemaskinen ind. Senere i denne manual finder du en oversigt over alle de mål, du skal tage. Denne kan du se på og gøre notater i, når du måler. Målebånd finder du i kufferten. Det er vigtig, at du er nøjagtig med opmålingen af gravemaskinen. Fejlagtige mål vil føre til, at DigPilot ikke måler så nøjagtigt, som den kan

5 Klargøring Trin 6: Ilægning af sensorerne i DigPilot- PCen Når sensorerne er færdigopladet og taget ud af opladeren, skal de lægges ind i DigPilot-PCen. Vælg Hovedmenu >Opsætning >Sensorer. Vælg herefter Ny og læg alle fire sensorer ind én for én. Det kan tage op til flere minutter at lægge en ny sensor ind. Sensor Bom (eng Boom) Arm (eng Arm) Skovl (eng Bucket) PitchRullKompass Delt bom (eng ArticBoom) Serienummer Det er vigtigt, at du tager alle sensorerne ud af opladeren, før du begynder at lægge dem ind i DigPilot-PCen. Radioen til sensorerne er slået fra når de er til oplading. Hvis du har en gravemaskine med delt bom og har købt en ekstra DeltBom (eng ArticBoom) -sensor, skal denne lægges ind til sidst. Hver enkelt sensor har et unikt serienummer. Serienummeret står på bagsiden af sensoren med SN: foran. Det er vigtig, at du passer på serienummeret til alle sensorene, og vi anbefaler, at du skriver dem ned i nedenstående tabel. Uden serienummeret er det ikke muligt at få kontakt med sensoren Klargøring Trin 7: Fastgørelse af sensorerne på gravemaskinen Nu er alt klart til at fastgøre sensorerne på gravemaskinen. Skub bomsensoren (eng Boom) ind i beslaget, som du har fastgjort på bommen, skub armsensoren (eng Arm) ind i beslaget på armen, og skub skovlsensoren (eng Bucket) ind i beslaget på kontrolarmen. Skub herefter PitchRullKompas-sensoren ind i beslaget på toppen af masten. Vrid derefter masten rundt, til pilen i DigPilot-logoen på sensoren peger lige frem. Stram fastgørelsesskruen så masten bliver stående i denne position. Sensorene kan kun skubbes ind i beslagene på én måde. Skub sensoren ind i beslaget med ladestifterne på sensoren pegende bort fra beslaget

6 Klargøring Trin 8: Kalibrering af sensorerne Sensorerne er nu fastgjort på gravemaskinen. Tryk Start graving i hovedmenuen og du vil få besked på at kalibrere sensorerne. Følg anvisningerne på skærmen. Det er vigtigt, at du er nøjagtig med kalibreringen af sensorerne. Fejlagtig kalibrering vil føre til, at DigPilot ikke måler så nøjagtigt, som den skal. Kalibrering af armsensoren Fastgør en magnet i centrum af armbolten, som du så hænger lodsnoren i. Når loddet hænger i ro, og snoren går gennem centrum af skovlbolten, er armen i lod Klargøring Kalibrering af bomsensor Fastgør en magnet i centrum af bombolten og en magnet i centrum af armbolten. Træk herefter snoren gennem libellen, stram snoren, og fastgør enderne i magneterne. Når libellen er i vater, er bommen i vater. Kalibrering af PitchRullKompas Sæt gravemaskinen på et sted med vandret underlag. Stil overvognen således, at den står parallelt med bælterne, som du får instrukser om på skærmen. Drej herefter lige så stille overvognen rundt. Kalibrering af skovlsensor Fastgør en magnet i centrum af hver bolt på enderne af kontrollarmen. Stram snøret med libellen, og fastgør enderne i magnetene. Når libellen er i vater, er kontrolarmen i vater. Trin 9: Opmåling og kalibrering af skovlene Det sidste du skal gøre er at opmåle skovlene til gravemaskinen og taste målene ind. Skovlene til gravemaskinen taster du ind ved at vælge Hovedmenu >Opsætning> Skovle> Ny. Det er vigtig, at du er nøjagtig med opmålingen af skovlene. Fejlagtige mål vil føre til, at DigPilot ikke måler så nøjagtigt, som den skal. Hver enkelt skovl skal også kalibreres. Følg anvisningene på DigPilot-PCen. Over tid udsættes skovltænderne/skovlbladet for slitage og kan blive kortere. Skovlradien bør da måles op påny og skovlen rekalibreres

7 Hvordan finder man rundt i programmet? Hvordan finder man rundt i programmet? Man kan trykke både på knapperne og listerne som vises på skærmen. Sporing Helt øverst på hvert skærmbillede står der, hvor du befinder dig i programmet. Trykker du fx først på Opsætning i hovedmenuen og derefter Gravemaskiner, så vil der stå Hovedmenu> Opsætning> Gravemaskiner øverst skærmen. Hvordan går man tilbage til hovedmenuen? Ved at trykke på pilen i nederste venstre hjørne som vist på billedet nedenfor, går du tilbage til forrige menu. Hvis du er inde i en vejviser, går du ligeledes et trin tilbage ved at trykke på pilen i nederste venstre hjørne. Trykker du flere gange på pilen i nederste venstre hjørne, vil du derfor til sidst komme tilbage til hovedmenuen. Vejviser Når du har trykket Ny for at lægge en ny gravemaskine ind, en ny skovl eller en ny sensor, starter en vejviser, som guider dig gennem alt det, du skal gøre. I øverste højre hjørne af skærmbilledet kan du se, hvor langt du er kommet i vejviseren. Vejviseren starter også, når du vælger type af gravearbejde Før du begynder at grave Før du begynder at grave Kontrollér at DigPilot måler rigtigt Når du har klargjort DigPilot til gravearbejde, anbefaler vi, at du kontrollerer, at systemet måler så nøjagtigt som det skal. Dette gøres ved at gå gennem godkendelsesrutinen. Første gang du trykker på Start graving i hovedmenuen, vil du få spørgsmål om dette. Godkendelsesrutinen kan du også starte fra menuen i gravevinduet ved at trykke Kontrollér og derefter Godkend. Anvendelsesområde Med DigPilot kan du udføre et bredt udvalg af forskellige typer gravearbejde uden brug af GPS: Typen af arbejde vælger du ved at trykke Arbejde i menuen i gravevinduet. Hvis undervognen flyttes, efter at du har refereret, må du referere igen. Hvis du vil flytte maskinen uden at referere igen, kan du bruge byttepunktsfunktionen, hvis den er tilgængelig. Vælg i så fald Bælte i menuen i gravevinduet og følg anvisningene på skærmen. Hvis systemet ikke måler så nøjagtigt, som det skal, er et mål eller en kalibreringsværdi sandsynligvis forkert. Hvis du trykker Kontrollér i menuen i gravevinduet og derefter Fejlsøging vil DigPilot hjælpe dig med at finde årsagen til problemet og rette fejlen. Backup Når du har kontrolleret, at DigPilot måler rigtigt, anbefaler vi, at du tager en sikkerhedskopi af alle data, du har lagt ind på DigPilot-PCen. Sæt en USB-nøgle i DigPilot-PCen og vælg Hovedmenu >Opsætning >Datamaskine> Backup/Import >Backup og tryk Start backup. Alle målene på gravemaskin(erne) og skovl(ene), serienummer på sensorerne osv. vil da blive gemt på USB-nøglen

8 Før du begynder at grave Armsensor med laser Lasersensoren kan bruges med alle gængse roterende vandrette lasere. Håndtering af ødelagte sensorer Inden i hver sensor ligger der et kraftigt litiumbatteri. Batteriet ligger lige på indersiden af låget, hvor serienummeret står og er således godt beskyttet af sensorhuset og aluminiumsbeslaget, når sensoren står på gravemaskinen. Skulle du alligevel komme til at påføre en sensor store udvendige skader, så vær forsigtig. Hvis en sensor er så hårdt beskadiget, at litiumbatteriet er punkteret eller komprimeret, kan dette medføre eksplosions-, brandog sundhedsfare. Ødelagte sensorer er specialaffald og skal håndteres derefter. Vigtig information om brugen Dette kapitel beskriver, hvordan udstyret skal behandles. Hvis retningslinierne ikke bliver fulgt, kan det medføre eksplosions-, brand- og sundhedsfare eller skader på udstyret. Oplader Opladeren er kun til indendørs brug. Undgå fugt. Lavere temperaturer giver en hurtigere opladning, men oplad aldrig sensorerne ved temperaturer under 0 C. Operationstemperatur Ikke vandtæt Kun til indendørs brug 0 C til +35 C Sæt aldrig våde sensorer i opladeren. Sensorer Sensorerne er vandtætte men er ikke beregnet til gravning i vand. Radioforbindelsen virker desuden ikke i vand, så tag derfor skovlsensoren og armsensoren af, hvis du skal grave i vand. Operationstemperatur -20 C til +60 C Vigtig information om brugen Opladningstemperatur Opbevaringstemperatur Funktionstid 0 C til 35 C -20 C til 45 C for 1måned -20 C til 35 C for 6 måneder Ca. 4 uger på én oplading Udsæt aldrig sensorerne for temperaturer over 100 C, da dette kan medføre eksplosionsfare. Tag sensorerne af ved brug af pighammer. Opdatering af software I øverste højre hjørne i hovedmenuen står der, hvilken version af programmet du har (fx v ). Hvis din forhandler har registreret din adresse, vil du få tilsendt en mail, når der er kommet en ny version af programmet. Du kan også selv kontrollere, om du har sidste version ved at se på Sidste version af programmet finder du under Nedlastinger og Programvare. Vi anbefaler, at du til enhver tid bruger sidste version af programmet. DigPilot-PC og strømforsyning I sættet medfølger en cigarstik strømforsyning til DigPilot-PC, denne kan bruges til både 12 Volt og 24 Volt strøm. Kontakt din forhandler hvis du ikke har et 12 Volt udtag og skal bruge en anden omformer til DigPilot-PCen. Funktionstemperatur Opbevaringstemperatur Forsyningsstrøm Ikke vandtæt 0 C til +50 C -20 C til +70 C Volt dc, A 31 32

9 Sådan holder man softwaren opdateret Sådan opdaterer du programmet For at opdatere programmet til nyeste version, skal du bruge et brugernavn og et password, adgang til internettet og en USB-nøgle. Kontakt din forhandler hvis du ikke har fået brugernavn og password. 1. Klik på linket til nyeste programversion på og tast brugernavn og password ind. 2. Kopiér hele mappen DigPilot_Update som ligger der over på en USB-nøgle. 3. Stik USB-nøglen ind i DigPilot-PCen og vælg Hovedmeny> Oppset> Datamaskine> Oppdater program. Maskinmål og skovlmål På de næste sider følger en illustration af alle målene som skal tages af gravemaskinen og skovlene. Ved opmålingen kan du se på disse billeder og notere længderne ved siden af. På DigPilot-PCen finder du flere og mere detaljerede billeder af hvert enkelt mål ved at trykke på Detaljer som vist på billedet nedenfor. Vi anbefaler, at du først gennemser billederne på DigPilot-PCen og gør dig bekendt med målet, du skal tage, før du begynder at måle Garanti Bom Gravearmsled Arm Skovl 35 36

10 Garanti Arm Pitch & rull Pitch & rull Linkarm Garanti Pitch & rull Skovlmål Vælg Gem data>vælg skovl>ny Navn på skovl Skovl Skovlmål 39 40

11 Garanti Placering af lasersensor Gem Placering af lasersensor Garanti Spørgsmål og svar I dette kapitel får du svar på følgende spørgsmål: DigPilot-PCen reagerer ikke, hvad gør jeg?...40 Sensorerne reagerer ikke, hvad gør jeg?...40 En sensor er ødelagt, hvad gør jeg?...40 Hvordan kalibrerer jeg en sensor igen?...41 Systemet måler ikke nøjagtigt, hvad gør jeg?...41 Kompasset måler forkert, hvad gør jeg?...41 Lasersensoren virker ikke, hvad gør jeg?...43 DigPilot-PCen reagerer ikke, hvad gør jeg? De fleste problemer som kan opstå med DigPilot kan løses ved at slukke DigPilot-Pcen og tænde den igen. Hvordan kalibrere man en sensor igen? Hvis du allerede har kalibreret sensorerne og ønsker at kalibrere en sensor igen, gøres dette på følgende måde: Vælg Hovedmenu >Opsætning >Sensorer og markér sensoren du ønsker at kalibrere. Vælg derefter Detaljer. Vælg Kalibrering og trykke Ændre. Systemet måler ikke nøjagtigt, hvad gør jeg? Hvis systemet ikke måler nøjagtig så er et mål eller en kaliberingsværdi sandsynligvis forkert. Vælg Godkend fra menuen i gravevinduet og klik derefter på Fejlsøgning. DigPilot vil da hjælpe dig med at finde årsagen til problemet og rette fejlen. Følg anvisningerne på skærmen. Sensorerne reagerer ikke, hvad gør jeg? Hvis du har problemer med at få kontakt med sensorene så gør følgende: Sluk DigPilot-PCen og sæt alle sensorerne i opladeren i nogle minutter. Sensorerne vil da resettes samtidig med at de bliver opladet. Tag alle sensorerne ud af opladeren og tænd DigPilot-PCen igen. En sensor er ødelagt, hvad gør jeg? Ved at kontakte din forhandler kan du få tilsendt en ny sensor. Slet den ødelagte sensor fra DigPilot-PCen før du lægger den nye ind. Kompasset måler forkert, hvad gør jeg? Kompasset som sidder i PitchRullKompass-sensoren er et magnetisk kompas og er helt afhængigt af at blive kalibreret for at kunne måle rigtigt. Prøv derfor at kalibrere kompasset påny og se om dette hjælper. Vælg Hovedmenu> Opsætning > Sensorer> PitchRullKompass> Detaljer. Vælg så Kalibreret og tryk derefter Ændre. For at checke hvor god kalibreringen af kompasset er, kan du også vælge Hovedmenu >Opsætning >Sensorer> PitchRullKompass>Verificer. Når maskinen står i ro og overvognen drejes rundt, skal kompasmå

12 Garanti lingerne ideelt set danne en perfekt cirkel med centrum i koordinatet. I specielle situationer kan det magnetiske kompas blive forstyrret så meget at det ikke bør benyttes. I sådanne situationer kan headingen på skærmen ændre sig, selv om maskinen står helt stille. Kompasset bør da slukkes. Vælg Hovedmenu >Opsætning >Sensorer og markér PitchRullKompassensoren. Vælg Detaljer. Vælg Kompas tændt og tryk Ændre. Alle funktionerne i programmet som benytter kursmålingene fra kompasset vil da forsvinde, og du må selv holde rede på headingen. I situationer hvor magnetfeltet rundt om maskinen ændrer sig meget hele tiden, vil kalibreringen af kompasset ikke kunne kompensere for disse forstyrrelser. Et eksempel på en sådan situation er hvis maskinen står i nærheden af et trafikeret jernbanespor: Et tog omgiver sig med et kraftig magnetfelt, og idet toget kører forbi, vil det forstyrre kompasmålingerne kraftigt. Headingen på skærmen vil da kunne ændre sig, selvom maskinen står helt stille. Lasersensoren virker ikke, hvad gør jeg? I stærkt sollys kan lasersensoren få problemer med at påvise laserstrålen. Dette gælder specielt hvis solen skinner lige ind på fotocellen. Hvis dette er tilfældet, må mængden af sollys som møder fotocellen reduceres fx ved at dreje sensoren væk fra solen. Hvis lasersensoren blir mødt af strålelys, roterende blinklys o.lign. kan det føre til, at sensoren fejlagtigt opfatter dette som lys fra laseren. Hvis lasersensoren overhovedet ikke reagerer på laserstrålen, selv på klos hold, er fotocellen sandsynligvis ødelagt. Du må da tage kontakt med din forhandler for at få byttet sensoren til en ny. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger kan ligeledes være problematisk for det magnetiske kompas Garanti Vedligeholdelse og pleje Måleinstrumenter skal generelt håndteres forsigtigt. Rengøres med en blød klud efter brug (fugt evt. kluden med lidt vand). Hvis DigPilot er våd, skal den tørres omhyggeligt og først pakkes ned i kufferten eller tasken, når den er helt tør. Må kun transporteres i original kuffert eller taske. Advarsels- og sikkerhedsoplysninger Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen. Læs betjeningsvejledningen nøje, før DigPilot tages i brug. Åbn aldrig maskinen. Reparationer må kun udføres af et autoriseret værksted. Fjern ikke klistermærkerne med advarsler eller sikkerhedsoplysninger. Opbevar DigPilot uden for børns rækkevidde. Brug ikke DitPilot i eksplosive omgivelser. Elektromagnetisk forenelighed Det kan generelt ikke udelukkes, at laseren: forstyrrer andre instrumenter (fx navigationssystemer). bliver forstyrret af andre instrumenter (fx forhøjet elektromagnetisk stråling i nærheden af industrianlæg eller radiosendere). 1 Garanti 1.1 Garantiperioden udgør 2 år fra salgsdatoen. 1.2 Garantien omfatter kun mangler som materialeeller produktionsfejl, samt ikke opfyldelse af garanterede egenskaber. 1.3 Viser der sig de i pkt. 1.2 anførte fejl eller mangler inden for garantiperioden, vil andersen & nielsen as afhjælpe fejlen uden beregning af ekstraomkostninger, jf. dog pkt. 1.4 og Omkostninger vedrørende fejl, der skyldes, at køber ikke har behandlet instrumentet korrekt afholdes af køberen. Omkostninger ved reparation af naturligt slid og ælde, samt skader der skyldes overbelastning eller ændringer ved instrumentet, afholdes ligeledes af køberen. 1.5 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal fremsættes over for andersen & nielsen as inden rimelig tid efter, at en fejl er, eller ved vanlig omhu burde være, konstateret. 1.6 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal endvidere fremsættes over for andersen & nielsen as inden udløbet af garantiperioden. 1.7 Ved garantisager forbeholder producenten sig ret til at istandsætte defekte dele hhv. ombytte instrumentet med et ens eller lignende instrument (med samme tekniske data). 2 Undtagelser til garantien 47 48

13 Garanti 2.1 Pligten til at udbedre fejl som omtalt i pkt. 1.2 uden beregning af ekstraomkostninger gælder dog ikke: Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes, at instrumentet ikke er brugt til formålet Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes mekanisk slid og ydre påvirkninger som brug af vold eller stød eller utilstrækkelig vedligeholdelse Såfremt huset har været åbnet af køber selv eller en uautoriseret reparatør 2.2 Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer, herunder batterier mv. 3 Forhold til lovgivningen 3.1 Nærværende garantibestemmelser berører i forbrugerkøb ikke forbrugerens ufravigelige rettigheder efter købeloven og anden relevant lovgivning. 4 Ansvarsfraskrivelse 4.1 Brugeren af dette produkt forventes at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen nøje. Alle instrumenter er nøje kontrolleret inden udleveringen. Alligevel bør brugeren kontrollere nøjagtigheden før hver måling. Desuden anbefales det, at instrumentet kali- breres på et af andersen & nielsen as godkendt værksted mindst en gang om året. Brugeren er således ALTID ansvarlig for at kontrollere, om instrumentet er inden for referenceområdet før brug. Såvel andersen & nielsen as som producenten fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder - men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af manglende overholdelse af dette pkt Hverken andersen & nielsen as eller producen-ten kan gøres erstatningsansvarlig for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste opstået som følge af: Fejlagtig eller bevidst forkert brug af instrumentet Naturkatastrofer som fx jordskælv, storm, oversvømmelse osv. samt brand, ulykker, indgriben fra tredje part eller brug i usædvanlige omgivelser Ændrede eller mistede data, forretningsafbrydelser osv., der er opstået pga. instrumentet eller et ubrugeligt instrument Anden brug af instrumentet end den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen Usagkyndig brug eller brug sammen med instrumenter fra en anden producent Garanti Herudover kan andersen & nielsen as samt producenten kun ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det solgte instrument, hvis det bevises, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsømmelse begået af andersen & nielsen as eller af produ centen, idet andersen & nielsen as samt producenten dog under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skade og følgetab, herunder - men ikke begrænset til - driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. Med forbehold for tekniske ændringer. Forhandler andersen & nielsen as Meterbuen 2-4, 2740 Skovlunde Tlf: Fax: Gundersen & Løken Instrumenter AS. Alle rettigheder forbeholdes. DigPilot er et varemærke fra Gundersen & Løken Instrumenter

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6 Installationsvejledning Version 1.6.0.6 Velkommen Tillykke med din nye DigPilot. Udstyr til opmåling og montering medleveres også (ikke afbildet). Klargøring... 4 Trin 1: Opladning af sensorerne... 4 Trin

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 100

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 100 Betjeningsvejledning Videoendoskop med kamera FVE 100 LEVERINGSOMFANG Videoendoskop, 1 m kikkertrør, TV kabel, USB kabel, genopladeligt Li-lon batteri, oplader, magnet, krog, spejl og kuffert. ADVARSELS-

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning 1. Åbn Survey PRO Når instrumentet er tændt, klik på Survey PRO-ikonet. 2. Indstil libelle Indstil libellen, så de to tal er så tæt på nul som muligt. Drej på

Læs mere

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Betjeningsvejledning 02/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 45 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk kryds-/streglaser FL 5 LEVERINGSOMFANG Streglaser FL 5, batterisæt, gulv-/vægholder, mini trefodsstativ, måltavle, laserbriller, polstret transporttaske og betjeningsvejledning.

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser CrossPointer5 SP. Betjeningsvejledning Linjelaser CrossPointer5 SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior

Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior Betjeningsvejledning 06/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Selvnivellerende rotationslaser FL 100 HA junior, modtager FR 45 med beslag, genopladeligt batteri med

Læs mere

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning

Linjelaser Geo5X-L360 HP. Betjeningsvejledning Linjelaser Geo5X-L360 HP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man sikret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MULTI-LINER FLG 55-Green LEVERINGSOMFANG Multi-Liner FLG 55-Green, gulv-/vægholder, ministativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Betjeningselementer Sikkerhedslabels og instruktioner PLS3 og PLS5 indeholder en halvleder laserdiode med en bølgelængde på 635 nanometer. Den kontinuerlige

Læs mere

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C

Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Positioneringsstreglaser FPL L / FPL C Betjeningsvejledning 05/2012-1 - POSITIONERINGSSTREGLASER FPL L-5 / -10 / -20 LEVERINGSOMFANG 6 Positioneringsstreglaser FPL L, strømforsyning 220 V med kontakt og

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N

Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Halvautomatisk rotationslaser FL 200 A-N Betjeningsvejledning 03/2014-1- LEVERINGSOMFANG FL 200 A-N, modtager med dobbelt display og beslag, fjernbetjening, oplader, genopladelige batterier, væg-/gulvplade

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning

MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning MultiScanner i700 Metalsøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til Multiscanner

Læs mere

MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning

MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning MetalliScanner MT6 Betjeningsvejledning NB: 1. MT6 kan kun lokalisere metalgenstande. Genstande af andre materialer såsom trælægter eller PVC-rør kan ikke lokaliseres med dette instrument. 2. Undgå at

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 LEVERINGSOMFANG Maxi-Liner FL 65, modtager FR 55 med beslag, universalt gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70

Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Temperatur- og fugtdatalogger FHT 70 Betjeningsvejledning 08/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Datalogger FHT 70 Data, 3,6V litiumbatteri, software, holder. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 150

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Videoendoskop med kamera FVE 150 Betjeningsvejledning Videoendoskop med kamera FVE 150 LEVERINGSOMFANG Videoendoskop, 1 m kikkertrør, TV kabel, USB kabel, genopladeligt Li-lon batteri, oplader, magnet, krog, spejl, 2 GB SD-kort og kuffert.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus

Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser MULTI-LINER FL 50 Plus Betjeningselementer 1) Vindue til laserstråle (5 stk.) 2) Batterirum 3) Justérskrue til skala 4) Orienteringspunkt til gradskala 5)

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) LCD display 3) tast / laserstråle 4) tast / belysning 5) Mode tast 6) Udløser til temperaturmåling 7)

Læs mere

Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning

Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning Ledning-/kabelsøger ElectriScanner Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Oversigt... 3 Isætning af batteri... 3 Tænd instrumentet... 3 De to søgemodes... 4 Skift mellem søgemodes... 4 Scanning i AUTO

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP

Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP Linjelaser Premium-Liner FL 70 SP Betjeningsvejledning 04/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Multi-Beam streglaser XLP-34

Betjeningsvejledning. Multi-Beam streglaser XLP-34 Betjeningsvejledning Multi-Beam streglaser XLP-34 CERTIFICERINGER XLP-34 er testet ifølge CE certifi ceringskravene og opfylder kravene fastlagt i EU retningslinjerne 89/336/EEC og EN 61000-6-1 (EN50082-1),

Læs mere

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til MultiScanner

Læs mere

Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green

Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green Rørlægningslaser FKL 50 / FKL 50-Green Betjeningsvejledning 10/2012-1 - LEVERINGSOMFANG Rørlægningslaser FKL 50 (Green), fjernbetjening, genopladelige NiMH batterier, oplader, batterirum til Alkaline batterier,

Læs mere

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning 1. EGENSKABER - 2 - 2. SIKKERHEDSMÆRKATER NB: REGULERINGER, JUSTERINGER ELLER PROCEDURER SOM IKKE ER BESKREVET I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING KAN GIVE STRÅLEFARE.

Læs mere

MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning

MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning MT200 MT 202 Metaldetektor Betjeningsvejledning - 1 - MAGNA-TRAK metaldetektor er designet til at påvise ferromagnetiske genstande. MAGNA-TRAK lokaliserer jernholdige, underjordiske genstande såsom rørforbindelser,

Læs mere

Rotationslaser FL 210 A / FLG 210 A-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 210 A / FLG 210 A-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 20 A / FLG 20 A-Green Betjeningsvejledning 03/20 - - LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 20 A, modtager FR 45 med beslag, genopladeligt batteri og oplader, væg-/gulvbeslag, fjernbetjening,

Læs mere

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning

StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning StudSensor i65 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til StudSensor

Læs mere

Lysmåler FLM 400 Data

Lysmåler FLM 400 Data Lysmåler FLM 400 Data Betjeningsvejledning 09/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Lysmåler FLM 400 Data, 9V batteri, målesonde, USB-kabel, software, taske. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne

Læs mere

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Betjeningsvejledning 04/2016-1 - i LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 260 VA, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, batterirum

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP

Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP Linjelaser FL 80 Tracking Liner SP Betjeningsvejledning 06/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som

Læs mere

Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 550 H-G Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 550 H-G med tovejsfald, modtager FR 45 med beslag, radiostyret 2-vejs fjernbetjening, genopladeligt Li-ion batteri og oplader,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Betjeningsvejledning Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Kendetegn og funktioner 2. Brugersikkerhed 3. Betegnelser 4. Funktioner 4.1 Strømforsyning 4.2

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green

Betjeningsvejledning Fuldautomatisk rotationslaser FLG 250-Green Indhold: S. 2 1 Leveringsomfang S. 8 4 Brug i lodret stilling 1.1 Beskrivelse 5 Fjernbetjening S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger S. 9 6. Kontrol af nøjagtighed S. 5 3. Funktioner/egenskaber S.10 7. Valgfrit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning

Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning Kombineret rotations- og streglaser FL 1000 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 9 1) Tastatur 2) Batterirum 3) Modtagervindue til fjernbetjening 4) Kontrollampe til opladning 5) 5/8"-gevind til stativ

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning

Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning Adsorptionstørrer Tower A 600 Betjeningsvejledning 1. INDLEDNING I dag findes der flere metoder til tørring af bygninger. Udtørringen sker ved hjælp af varme og luftstrømme, da varm luft optager vand,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included)

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) GMG020 version 01-2014 Crown support Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) art. nr. 040404 (not included) GMG bv Zwanenburgerdijk 348c 1161 NN Zwanenburg The Netherlands E info@yepp.nl

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

Elektronisk theodolit FET 402K-L

Elektronisk theodolit FET 402K-L Elektronisk theodolit FET 402K-L Betjeningsvejledning 12/2011-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsels- og sikkerhedsoplysninger 2 Vedligeholdelse og pleje 2 Elektromagnetisk forenelighed 2 CE-konformitet 2 Brug

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere