Lysmåler FLM 400 Data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysmåler FLM 400 Data"

Transkript

1 Lysmåler FLM 400 Data Betjeningsvejledning 09/

2 LEVERINGSOMFANG Lysmåler FLM 400 Data, 9V batteri, målesonde, USB-kabel, software, taske. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid anvisningerne i betjeningsvejledningen. Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning. Åbn aldrig huset. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Fjern ikke advarselsmærkater eller sikkerhedsoplysninger. Opbevares uden for børns rækkevidde. EGENSKABER Lysmåler med et måleområde på op til Lux. Måleenheder Lux eller Foot-candle (Fc). Opfylder CIE standarden. Fuld cosinuskorrektur ved skråt lysindfald. Data-Hold funktion. Peak-Hold funktion (til opsporing af hurtige ændringer i belysningsstyrke fra 10μs). Automatisk nulstilling. Automatisk korrektion for ikke-standard lyskilder. Automatisk slukning. Relativ aflæsning. MAX-/MIN-måling. 1,5 målinger i sekundet. Høj nøjagtighed og korte svartider. Med silikone-fotodiode og spektralfilter med lang levetid. Stort LC-display med tegn. 41 analoge søjlediagrammer. Hukommelse med plads til 99 målinger til aflæsning på instrumentet. Datalogger hukommelse med plads til værdier. Med software til dataanalyse. 4 måleområder. USB-forbindelse til overførsel af data til PC. BRUG TIL FORMÅLET Måling af lysstyrke i Lux og Foot-candle (Fc) og udlæsning af gemte data efter overførsel til PC via USB stik. TEKNISKE DATA Max. måleområde Lux Nøjagtighed ± 5 % (± 10 cifre) (< Lux) ± 10 % (± 10 cifre) (> Lux) Displayopløsning 0,1 Lux Display 3 3/4-cifret LCD med søjlediagram Måleområde 400 Lux / 4000 Lux / 40 KLux / 400 KLux og 40 Fc / 400 Fc / 4000 Fc / 40 KFc Visning af overskridelse af måleområde i displayet OL Repeterbarhed ± 3 % Indlæsningshastighed 1,5 x / sek. Målesonde Silikone-fotodiode med spektralfi lter Spektralfølsomhed CIE fotopisk Spektralnøjagtighed CIE V -funktion (f1 6 %) Cosinusfølsomhed f2 2 % (korrektion for skråt lysindfald) λ Temperaturområde 0 til +40 C (32 til 104 F) Luftfugtighed 0 til 80% RH Udtag USB Strømforsyning 9V NiMh batteri Mål sonde 115 x 60 x 27 mm Mål instrument 203 x 75 x 50 mm Længde målesonde 115 mm Vægt 390 g NB : 1 Fc = 10,76 Lux 1 KLux = 1000 Lux 1 KFc = 1000 Fc TASTATUR 1) TÆND/SLUK TAST 2) Målesonde 3) Tilslutning til målesonde 4) LC-display 5) USB-port 6) UNITS: valg af enhed (Lux eller Fc) 7) RANGE/APO: valg af måleområde 8) BACKLIGHT/LOAD: baggrundsbelysning / upload af data 9) REC/SETUP: gem / indstillinger 10) MAX/MIN / :maximum-minimum / opad 11) REL / relativ afl æsning / til højre 12) PEAK / : HOLD højeste værdi / til venstre 13) HOLD / : frys måleværdierne fast / nedad VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Måleinstrumenter skal generelt håndteres forsigtigt. Rengøres med en blød klud efter brug (fugt evt. kluden med lidt vand). Hvis instrumentet er vådt, skal det tørres omhyggeligt og først pakkes ned i tasken, når det er helt tørt. Må kun transporteres i original taske /

3 BATTERI Før første ibrugtagning eller hvis symbolet for batteristatus viser lav batterikraft, skal man lægge et nyt batteri i. Sluk instrumentet, åbn låget til batterirummet og læg et nyt batteri i. Sørg for at polerne sidder rigtigt. Luk derefter låget til batterirummet igen. NB: Hvis instrumentet ikke kan tændes eller slukkes, skal batteriet udskiftes. TILSLUTNING AF MÅLESONDE Før man tager instrumentet i brug, skal man slutte den medleverede målesonde til stikket på oversiden af huset. Fjern beskyttelseskappen før ibrugtagning. BETJENING TÆND/SLUK Med ON/OFF tasten tænder man instrumentet og slukker det igen efter brug. Fjern beskyttelseskappen fra sensoren og hold den vandret mod lyskilden. ENHEDER Vælg den ønskede enhed Lux eller Foot-candle (Fc) med UNITS tasten. Vælg måleområde med RANGE/APO tasten. PEAK-FUNKTION Med PEAK-HOLD funktionen kan man registrere kortvarige lysglimt (opad og nedad). Tryk på PEAK tasten for at aktivere funktionen. Displayet viser: MANU Pmax -> Registrering af positive lysglimt. Tryk igen på PEAK tasten. Displayet viser: MANU Pmin -> Registrering af negative lysglimt. Tryk igen på PEAK tasten for at forlade funktionen. MAX/MIN-FUNKTION I MAX/MIN-funktion kan man afl æse de højeste (MAX) og laveste (MIN) værdier. Tryk på MAX/MIN tasten for at aktivere funktionen. ldisplayet viser: MANU MAX. Nu vises de højeste målte værdier. Tryk igen på tast MAX/MIN tasten. Displayet vier: MANU MIN. Nu vises de laveste målte værdier. Tryk igen på MAX/Min tasten for at forlade funktionen. RELATIV-FUNKTION Med Relativ-funktion kan instrumentet stilles på 0. Alle efterfølgende målinger i denne funktion relateres derefter til nulværdien. Tryk på REL tasten. Displayet viser MANU REL. Tryk igen på REL tasten for at forlade funktionen. USB-TILSLUTNING Slut instrumentet til PC en med USB kablet. Displayet viser. BAGGRUNDSBELYSNING Tryk på tast for at tænde baggrundsbelysningen. Tryk på tasten igen for at forlade funktionen. For at spare på batteriet slukker baggrundsbelysningen automatisk efter nogen tid. AUTOMATISK SLUKNING Instrumentet er udstyret med automatisk slukning. Den aktiveres automatisk, når instrumentet tændes. Displayet viser: Instrumentet slukker automatisk efter 20 min. uden aktivitet på tasterne. Hold RANGE/APO og REC/Setup tasten nede samtidig for at deaktivere den automatiske slukning; herefter forsvinder symbolet fra displayet. Hold ligeledes RANGE/APO og REC/Setup tasten nede samtidig for at slå automatisk slukning til igen. MÅLEOMRÅDE Hvis instrumentet viser OL, overstiger lysheden det valgte måleområde; i så fald skal man vælge den næste højere måleværdi. Måleområdet vises nederst i displayet: Lux 400 / 4K / 40K / 400K Fc 40 / 400 / 4K / 40K Tryk RANGE for at vælge måleområde. HOLD-FUNKTION Tryk på HOLD for at fryse den aktuelle måleværdi (målingen stopper); displayet viser: MANU HOLD. Tryk igen på HOLD for at vende tilbage til målemode. INDSTILLING AF TID OG INDLÆSNINGSHASTIGHED Hold REC/SETUP og UNITS tasten nede samtidig. I øverste venstre hjørne af displayet begynder klokkeslættet at blinke. Værdierne kan indstilles med MAX/MIN tasten (opad) eller HOLD tasten (nedad). Med PEAK og REL tasterne kan man vælge: > time > minut > sekund > indlæsningshastighed > dag > måned > ugedag > år. Hold igen REC/SETUP og UNITS tasten nede samtidig for at forlade funktionen. HUKOMMELSE Tryk på REC/SETUP tasten for at gemme den aktuelle måleværdi. Displayet viser MEM + nummeret på den tildelte plads i hukommelsen i øverste højre hjørne. Hold LOAD tasten nede i 5 sek. for at hente de gemte data. Displayet viser i øverste højre hjørne igen MEM + plads i hukommelsen. Nu kan man bladre op og ned med MAX/MIN og HOLD tasten. Hold igen LOAD tasten nede i ca. 5 sek. for at forlade funktionen. (Instrumentet har plads til 99 målinger i den interne hukommelse). 09/

4 DATALOGGER Indstil først tid og indlæsningshastighed (se ovenfor). Standard indlæsningshastigheden er 1 sek. Hold REC/SETUP tasten nede i ca. 5 sek. for at starte datalogger-funktionen. Displayet viser MEM - blinkende - i øverste højre hjørne. For at gemme værdierne trykker man REC/SE- TUP. Displayet viser MEM + nummeret på den tildelte plads i hukommelsen i øverste højre hjørne. Hold igen REC/SETUP tasten nede i ca. 5 sek. for at afslutte funktionen. Når hukommelsen er fuld, viser displayet OL. Hold REC/SETUP og LOAD tasten nede samtidig for at slette de 99 gemte måleværdier. Displayet viser MEM CL i øverste højre hjørne. Når målingen er afsluttet, dækker man sensoren med beskyttelseskappen og slukker instrumentet. ANBEFALET BELYSNING DATAOVERFØRSEL TIL PC De data der er gemt i instrumentet kan overføres til PC med den medleverede software. Herefter kan dataene afl æses, gemmes, printes eller analyseres. Systemkrav: Windows 98, Windows 2000 eller højere, 90 MHz Pentium eller hurtigere, 32 MB Ram; 5 MB fri hukommelsesplads. INSTALLERING AF SOFTWARE Start Windows Luk alle åbne applikationer før installationen Læg CD en i CD-Rom drevet Indtast x:\setup + OK Sti: c:\program files \ Lightmeter Følg herefter instationsanvisningerne Tænd instrumentet, når softwaren er installeret Start softwaren STED LUX TILSLUTNING AF INSTRUMENTET TIL PC Kontor Konferencerum og reception 200 ~ 750 Almindeligt kontor 700 ~ Tegnestue ~ Industri Pakkeri, gang 150 ~ 300 Visuelle arbejdspladser, produktion 300 ~ 750 Kontrolarbejde 750 ~ Samlebånd med elektroniske dele ~ Hotel Offentlige rum, garderobe 100 ~ 200 Vaskerum, bagagerum, reception 200 ~ Butik Trapper, gang 150 ~ 200 Udstillingsvindue alm., disk 750 ~ Forside af udstillingsvindue ~ Tænd for instrumentet Slut instrumentet til PC en med det medleverede USB-kabel Start softwaren CE KONFORMITET Instrumentet er CE mærket i henhold til norm EN :2006, EN :2006. ELEKTROMAGNETISK FORENELIGHED Det kan generelt ikke udelukkes, at instrumentet forstyrrer andre instrumenter (fx navigationssystemer) bliver forstyrret af andre instrumenter (fx forhøjet elektromagnetisk stråling i nærheden af industrianlæg eller radiosendere). Hospital Hospitalsrum, lager 100 ~ 200 Undersøgelsesrum 300 ~ 750 Operationsrum, modtagelsesrum 750 ~ Skole Aula, sportshal 100 ~ 300 Klasseværelse 200 ~ 750 Fysiklokale, bibliotek, tegnestue 500 ~ /

5 1 GARANTI 1.1 Garantiperioden udgør 2 år fra salgsdatoen. 1.2 Garantien omfatter kun mangler som materiale- eller produktionsfejl, samt ikke opfyldelse af garanterede egenskaber. 1.3 Viser der sig de i pkt. 1.2 anførte fejl eller mangler inden for garantiperioden, vil andersen & nielsen as afhjælpe fejlen uden beregning af ekstraomkostninger, jf. dog pkt. 1.4 og Omkostninger vedrørende fejl, der skyldes, at køber ikke har behandlet instrumentet korrekt afholdes af køberen. Omkostninger ved reparation af naturligt slid og ælde, samt skader der skyldes overbelastning eller ændringer ved instrumentet, afholdes ligeledes af køberen. 1.5 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal fremsættes over for andersen & nielsen as inden rimelig tid efter, at en fejl er, eller ved vanlig omhu burde være, konstateret. 1.6 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal endvidere fremsættes over for andersen & nielsen as inden udløbet af garantiperioden. 1.7 Ved garantisager forbeholder producenten sig ret til at istandsætte defekte dele hhv. ombytte instrumentet med et ens eller lignende instrument (med samme tekniske data). 4.2 Hverken andersen & nielsen as eller producenten kan gøres erstatningsansvarlig for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste opstået som følge af: Fejlagtig eller bevidst forkert brug af instrumentet Naturkatastrofer som fx jordskælv, storm, oversvømmelse osv. samt brand, ulykker, indgriben fra tredje part eller brug i usædvanlige omgivelser. Ændrede eller mistede data, forretningsafbrydelser osv., der er opstået pga. instrumentet eller et ubrugeligt instrument Anden brug af instrumentet end den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen Usagkyndig brug eller brug sammen med instrumenter fra en anden producent 4.3 Herudover kan andersen & nielsen as samt producenten kun ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det solgte instrument, hvis det bevises, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsømmelse begået af andersen & nielsen as eller af producenten, idet andersen & nielsen as samt producenten dog under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skade og følgetab, herunder - men ikke begrænset til - driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. 2 Undtagelser til garantien 2.1 Pligten til at udbedre fejl som omtalt i pkt. 1.2 uden beregning af ekstraomkostninger gælder dog ikke: Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes, at instrumentet ikke er brugt til formålet Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes mekanisk slid og ydre påvirkninger som brug af vold eller stød eller utilstrækkelig vedligeholdelse Såfremt huset har været åbnet af køber selv eller en uautoriseret reparatør Med forbehold for tekniske ændringer. 06/ Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer, herunder batterier mv. 3 Forhold til lovgivningen 3.1 Nærværende garantibestemmelser berører i forbrugerkøb ikke forbrugerens ufravigelige rettigheder efter købeloven og anden relevant lovgivning. 4 Ansvarsfraskrivelse 4.1 Brugeren af dette produkt forventes at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen nøje. Alle instrumenter er nøje kontrolleret inden udleveringen. Alligevel bør brugeren kontrollere nøjagtigheden før hver måling. Desuden anbefales det, at instrumentet ka libreres på et af andersen & nielsen as godkendt værksted mindst en gang om året. Brugeren er således ALTID ansvarlig for at kontrollere, om instrumentet er inden for referenceområdet før brug. Såvel andersen & nielsen as som producenten fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder - men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af manglende overholdelse af dette pkt. 3.1 a+n er førende leverandør og distributør af produkter og serviceydelser inden for køkkenteknik, værktøj og belysning i Danmark. Med fokus på kvalitet, fl eksibilitet og funktionelt design har a+n leveret varer og ydelser til både private og industri siden Hovedkontor, lager og show room ligger i Skovlunde.

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6

Installationsvejledning. Version 1.6.0.6 Installationsvejledning Version 1.6.0.6 Velkommen Tillykke med din nye DigPilot. Udstyr til opmåling og montering medleveres også (ikke afbildet). Klargøring... 4 Trin 1: Opladning af sensorerne... 4 Trin

Læs mere

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning

MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning MultiScanner i520 Lægtesøger Betjeningsvejledning Zircon introducerede lægtesøgeren i 1980 og har brugt over 25 år på forskning og udvikling af OneStep, den avancerede teknologi, der bruges til MultiScanner

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Betjeningsvejledning Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Kendetegn og funktioner 2. Brugersikkerhed 3. Betegnelser 4. Funktioner 4.1 Strømforsyning 4.2

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent CARLTON

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent CARLTON Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent CARLTON 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 2. Produktbeskrivelse... 6 2.1 Stelnummer... 6 2.2 Lås/nøgle... 6 3. Display og nøgle... 7 3.1 Montering/afmontering

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4

Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4 Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4 IBRUGTAGNING... 5 Betjeningsknapper... 5 Ilægning af batterier i tastaturet... 6 Ilægning

Læs mere

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor 705IT Brugervejledning Mediq Danmark varenr. 60-55-035 Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor Indholdsfortegnelse Kære kunde Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling...3 Fordelene

Læs mere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning

Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Rotationslaser 3150G-2 Automatisk elektronisk selvnivellerende rotationslaser med grønt laserlys Betjeningsvejledning Fig. 1 Læs venligst denne betjeningsvejledning inden brug, da kun korrekt brug, tilstrækkelig

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation Bitte aufklappen BETJENINGSVEJLEDNING Trådløs vejrstation DMV-JHB1 (2004) Indholdsfortegnelse Seite Betegnelser på de enkelte dele og oversigt... I Tekniske data... II Garanti... III Garantikort... IV

Læs mere

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA BB25 A BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Betjenings manual Solvarme styring

Betjenings manual Solvarme styring Betjenings manual Solvarme styring Model SR868C8 1 Læs denne manual grundigt før montering og opstart! Indhold 1. Sikkerhedsinformation 1.1 Installation 1.2 Om denne manual 1.3 Ansvarsfraskrivelse 1.4

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31 MADE IN GERMANY

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31 MADE IN GERMANY Manual EN 9000-618-83/31 *9000-618-83/31* MADE IN GERMANY Indhold Vigtige informationer 1. Anvisninger........................... 4 1.1 Overensstemmelsesvurdering....... 4 1.2 Generelle anvisninger...............

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

Lær PictureMate at kende

Lær PictureMate at kende Lær PictureMate at kende Kontrolpanel LCD-skærm Strømindikator Afbryder Knappen Photo/Options (Foto/Indstillinger) Tilstandsknappen Knappen Copies (Kopier) Annullerknap Knappen Layout Indikator for hukommelseskort

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Introduktion Introduktion Tak for købet af MPrint MW-140BT (herefter kaldet printeren ). Denne monokrome mobile printer er ultra-bærbar og kan tilsluttes til en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 Indholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Opmåling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6. OPLYSNINGER

Læs mere

INTRODUKTION... 1 SIKKERHED OG GENEREL INFORMATION...

INTRODUKTION... 1 SIKKERHED OG GENEREL INFORMATION... Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 SIKKERHED OG GENEREL INFORMATION... 3 Vigtig information om sikkerhed og effektiv anvendelse...3 Læs denne information inden brug af din mobiltelefon...3 Anvendelse

Læs mere

Fixed Wireless Phones. Tecdesk 3600 Brugervejledning.

Fixed Wireless Phones. Tecdesk 3600 Brugervejledning. Fixed Wireless Phones Tecdesk 3600 Brugervejledning. Dansk tecdesk.com Indhold INTRODUKTION 4 INDHOLD I PAKKEN 5 LÆR DIN TELEFON AT KENDE 6 KNAPPERNES FUNKTION 11 STATUS IKONER 14 ALPHANUMERISK TASTATUR

Læs mere