Aasum Sogne asum bla Sogne d bla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogne asum bla Sogne d bla"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr April, maj og juni årgang

2 Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Bylaug Side 11 Lokalhistorisk Arkiv Side 15 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side 22 Aasum Bylaug fortsat Side 23 Olga Jensen og Forskolen Side 27 Aasum Idrætsforening Side 31 Adresseliste Side 35 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Sinnet Bunde, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af juli 2007, er d. 5. juni. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Bybækken svulmer efter forårets regn.

3 Præsten har ordet KONFIRMATIONSTID Foråret er konfirmationstid. Hele tre gange i år er der konfirmation i vores gamle kirke, og det er mere end normalt. Seden og Aasum kirker hører som bekendt sammen og har gjort det siden Traditionen har altid været, at vi konfirmerede den klasse, hvor aasumbørnene gik, i Aasum kirke Store Bededag. Mens de andre klasser blev konfirmeret i Seden Kirke. Imidlertid er Seden Kirke som bekendt meget lille, og da flere klasser undervejs har haft alt for få pladser til familien i kirken helt ned til 5 så har vi præster besluttet at lægge det ud til forældrene, hvor konfirmationen skal foregå for hver enkelt klasse. I år har der været flertal for, at alle tre klasser konfirmeres i Aasum Kirke. Og således er der i år konfirmation her både Store Bededag den 4. maj, søndag den 6. maj og søndag den 13. maj. Afhængig af klassestørrelsen kan der i Aasum komme op til børn pr. klasse, og det giver jo andre muligheder. Pladsbehovet hos familierne er også gennem tiden blevet større af en anden grund. De mange skilsmissefamilier. Før udgjordes forældregenerationen af far og mor. Nu er der ofte tale om far og hans nye kone, samt mor og hendes nye kæreste. Altså fire personer i forældregenerationen. Og på samme måde bliver også bedsteforældrenes antal fordoblet, og hertil kommer også de nye søskende i de sammenbragte familier.

4 Hvad præsten mener om dette nye familiemønster er i denne sammenhæng ligegyldigt. Men på det praktiske plan har vi måttet handle, og ved valget af Aasum Kirke er der sikret plads til mange flere. Konfirmationsdagen er en festdag for hele familien, og man har forberedt sig længe. Men det er ikke sandt, at de unge den dag går over i de voksnes rækker. Det sagde man i gamle dage, fordi de unge efter konfirmationen gik ud af skolen for at arbejde, gå i lære og for et fåtals vedkommende gå i latinskole. Det var ligesom det voksne liv, der begyndte her efter de syv års skolegang. I vore dag kan man sige, at de går fra barndom til ungdom. Og i denne udvikling er det godt for dem at blive mindet om, hvor de hører til. Nemlig i den kristne tro, som dels er vores kulturbaggrund op gennem historien, og dels er selve sammenhængskraften i vores kultur. At de er kristne medborgere i et kristent samfund, hvor der ikke er nogen facitliste, som religiøse autoriteter kan henvise til, men hvor det enkelte menneske er frit til at træffe sine egne valg ud fra hensynet og kærligheden til sit medmenneske. Nils Holger Ellekilde Sognepræst

5 KONFIRMATIONSDATOER i SEDEN OG AASUM SOGNE For de næste 4 år er datoerne: 2008 A-klassen: St. Bededag den 18. april kl B-klassen: Søndag den 20. april kl C-klassen: Søndag den 27. april kl A-klassen: St. Bededag den 8. maj kl B-klassen: Søndag den 10. maj kl C-klassen: Søndag den 26. april kl A-klassen: St. Bededag den 30. april kl B-klassen: Søndag den 2. maj kl C-klassen: Søndag den 9. maj kl A-klassen St. Bededag den 20. maj kl B-klassen Søndag den 15. maj kl C klassen Søndag den 22. maj kl Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore to kirker. Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte. Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med sognepræsten.

6 Gudstjenester i Seden og Aasum April Seden Torsdag den 5. Skærtorsdag Kirkebil kl Fredag den 6. Langfredag kl Kirkebil Søndag den 8. Påskedag kl kl Mandag den Påskedag kl MN Kirkebil Søndag den s.e.påske kl MN kl MN Søndag den s.e.påske kl kl Søndag den s.e.påske kl MN kl Fredag den 4. Bededag Ingen kl Konfirmation Søndag den 6. 4.s.e.påske Ingen Søndag den s.e.påske Ingen kl Konfirmation kl Konfirmation MN Torsdag den 17. Kr. Himmelfarts dag kl Maj Åsum kirkekor MN kl

7 Gudstjenester i Seden og Aasum Maj Seden Åsum Søndag den s.e.påske kl kl Søndag den 27. Pinsedag kl MN kl MN Mandag den pinsedag kl Kirkebil Søndag den 3. Trinitatis søndag kl kl Søndag den s.e.trin kl kl Søndag den s.e.trin kl LBM Kirkebil Kirkebil kl Søndag den 1. 4.s.e.trin kl MN kl MN Søndag den 8. 5.s.e.trin kl kl Juni Søndag den s.e.trin. Juli LBM Lene Bischoff-Mikkelsen Nils H. Ellekilde MN Marianne Nørsøller Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: fredag inden kl.12.

8 Siden sidst Døbte. 14. jan. 10. febr Ida-Marie Kingo Berg, Granparken 124, 3.th. Odense 2007 William Bæk Andersen, Pilegården 52, Odense Vielser. 10. febr Jannie Ingemann Bæk og Kristoffer Eilert Andersen, Pilegården 52, Odense Døde, bisatte/ begravede. 20. dec. 26. jan. 3. febr Emmy Marie Kirstine Jørgensen, Vollsmose Alle Grethe Erna Nielsen, Karetmagerstræde 2, 2007 Anna Marie Dalgaard Nielsen, Svendsagervej 65

9 Nyt fra Menighedsrådet Skærtorsdag d. 5. april er der gudstjeneste i Aasum Kirke kl. 17. Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen. Vi vil gerne holde traditionerne ved lige og inviterer derfor til at spise sammen efter gudstjenesten. Vi holder også fast i traditionen med selv at tage mad med og sætter den på et fælles bord. Det kan være varmt eller koldt. Gør hvad du har lyst til, alt og alle er velkomne. Man medbringer selv drikkevarer. Skolen åbnes, så man kan sætte sin mad der inden gudstjenesten. Det er en meget hyggelig tradition, så vi vil gerne dele dette måltid med flere fra sognet. Fritz Syberg: Ved nadverbordet

10 Sommerudflugt Som afslutning på vinterens hyggelige tirsdagscaféer vil vi byde på en lille eftermiddagsudflugt. Det er: Tirsdag den 15. maj kl fra Rytterskolen. På dette tidspunkt er bøgen sprunget ud og vi vil køre gennem det fynske landskab til Fåborg. Her skal vi se Fåborg Museum. Konserves fabrikant Mads Rasmussen stiftede Fåborg Museum i Museumsbygningen blev indviet i Endnu i dag er stifteren meget nærværende i sit museum på grund af de kunstværker hans kunstnervenner skabte til ære for deres velgører. Vi drikker kaffe og nyder hjemturen i det tidlige forår. Maleri af Alhede Larsen Tilmelding til Inger Reitz tlf eller Lene Bjørn tlf senest 1. maj. Pløjemanden vender af Peter Hansen

11 Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum Forsamlingshus den 25/1-07. Der var flot deltagelse med 49 tilmeldte. Uddrag af udvalgets beretning ved oldermanden. Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer og arealerne er efter vor mening passet ilfredsstillende. Mogens Burmølle har d. 17/10-06 holdt vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense Kommune, Poul Bjerregaard. Det gamle Bystævne. Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har givet skulpturbænken/ sneglene en gang lindeolie. Tak for det. Der er også blevet sat en meget stor flot sten op på arealet. Stenen kommer fra udgravningen af Ring 3. Hans Jørgen blev opmærksom på den. Han spurgte folkene, der arbejdede på Ring 3, om vi måtte få stenen. Det måtte vi gerne, og de tilbød heldigvis også at bringe den. Så nu har vi også en mindesten fra Ring 3 s udgravning.

12 Naturlegepladsens heste/ ged har fået fjedre, så de nu kan vippe. Det holdt hårdt. Pladsen mellem stammerne ryddes for bevoksning, der er ved at dukke op. Amanda sit ridedyr klar til skønhedskonkurrence Amanda svinger pisken over Katja Natalie og Josefine. Henvendelse fra Robert De Vallier Bødkerstræde 4. Han spurgte, om der måtte sættes et buslæskur op på stykket lige over for Rytterskolen til brug for skolebussens børn. Han mente, at han kunne skaffe et sådant læskur. Jeg undersøgte sagen. Bylauget har ingen indvendinger, blot det tager sig ordentlig ud. I følge Bjerregaard fra Odense. Kommune skal der søges om det. Jeg gav ham adresserne, hvortil ansøgning kunne sendes. Jeg har talt med Robert efterfølgende. Han fik ikke søgt, idet tiden var for knap.

13 Henvendelse fra Arne Pedersen Bødkerstræde 2. Angående et areal mellem hans grund og Enggaarden. Jeg har på et tidspunkt sagt til ham, at jeg mente, at der gik en vej mellem grundene, som var byjord. Jf. kort ser det ud til, at der har været byjord her. Jeg har talt med Hans Jørgen Nielsen om det, og vi har kontaktet hans onkel K. B. Nielsen, som er landinspektør. Efter besigtigelse af arealet mener K.B. Nielsen ikke, der er noget at gøre. Enggaarden har vundet hævd på arealet. Dette er meddelt Arne Pedersen. I bestyrelsen blev vi enige om at invitere K.B. Nielsen til generalsamlingen, for at få et indlæg om problematikken med hævd og byjord. Valg. Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt, således Bylaugets udvalgsmedlemmer (bestyrelse) herefter består af disse 3 samt af Erik Jensen og Mogens Burmølle, der ikke var på valg i år. Udvalget har valgt Hans Jørgen Nielsen til næstformand og Mogens Burmølle til oldermand. Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen blev genvalgt som revisorer. Regnskabet udviste et overskud på 2.420,27 kr. og formuen var herefter ,00 kr. Indlæg af K.B. Nielsen: Bylauget eller bystævnet er en gammel institution, der er knyttet til det jordfællesskab, som de danske bønder levede under igennem flere hundrede år. Nogen påstår, at den kan spores helt tilbage til 1200-tallet.

14 Bylauget kunne fastsætte generelle regler og træffe individuelle afgørelser i en lang række daglige praktiske spørgsmål. Et af de vigtige var de årstidsbestemte beslutninger vedrørende arbejdet på markerne. Indtil slutningen af 1700-tallet var bønderne fæstere under herremændene, kirken, staten eller andre. Her i Aasum mener jeg, at jorderne var ejet af Latinskolen i Odense. Fæstet var oprindelig ikke arealbestemt, men hver bonde havde en størrelsesmæssig andel af byens jorder, enge, skove og overdrev. Derfor skulle arbejdet i de enkelte marker foregå samtidig. Beslutning om, hvornår det skulle ske, blev truffet af bylauget. Derfor var det naturligt, at det kun var gårdmændene, der havde stemmeret i bylauget. Ud over beslutninger om markarbejdet havde bylauget myndighed vedrørende brandbekæmpelse og forebyggelse af brande og om social og kulturel adfærd inden for byen samt om forhold til udenbys tiggere og andet. Omkring bylauget var der en righoldig organisationskultur med tillidshverv. Det vigtigste var oldermanden og bylaugskassereren. Andre havde særlige hverv, f.eks. arbejdet med varetagelse af tilsynet med jordfællesskabet og andre ting. Genstande med tilknytning til bylauget var f.eks. byhornet, som jeg mener, der blev blæst i i min barndom. Der var bystokken, hvor bøder blev påført med indsnit. Bøderne kunne erlægges i penge, men mere almindeligt var det, at der blev leveret nogle tønder øl. Bylauget fungerede i praksis som forligs- og mæglingsinstitution, og man kunne i almindelighed ikke rejse sag mod en nabo, før sagen havde været for bylauget. Beretningen fortsættes på side 23

15 Lokalhistorisk Arkiv I den kommende tid er vores åbningstid følgende datoer : (Første torsdag i april falder væk, fordi det er skærtorsdag) Derefter: og Torsdag d. 3. maj kl Torsdag d. 7. juni kl I april måned bliver der afholdt en filmaften i Rytterskolen. Det bliver tirsdag d. 24. april kl Hans Poulsen fra Seden vil komme og vise nogle af de film, han har optaget her i Aasumområdet. Bl.a. vil han vise en film, som er optaget i Aasum Smedje. Hans Poulsen har i en del år arbejdet med et optage film i lokalområdet. Han har et godt blik for at finde frem til personligheder, som han interviewer og filmer. Optagelserne bliver vist i TVT på SBS-net. Rytterskolen årgang kaldet store tredje

16 Lærerinde Fru Lohmann Andersen vikarierede i Forskolen 1946 Søndag d. 3. juni er historiens dag. På denne dag vil arkivet vise en udstilling i Rytterskolen. Udstillingens emne er: Rytterskolen, Landsbyskolen, Aasum Skole. Når vi har valgt Skolen som emne for vores første udstilling, er det dels fordi, vi har til huse i en tidligere skole dels fordi, alle kan forholde sig til Skolen. Der bliver vist gamle skolebøger og hæfter, naturligvis skolebilleder, billeder og viden om de lærer, som har virket i skolen i de sidste 100 år. Filmen Landsbyskolen, hvori et indslag er fra Aasum Skole, vil blive vist. Hvis nogen har særlige effekter, som har relation til skolen i gamle dage, vil vi selvfølgelig gerne låne dem til udstillingen søndag d. 3. juni kl

17 ÅSUM BYGADE ODENSE NØ Tlf TLE FAX Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen ENGTOFTEN 30 LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax Tlf

18 Aktivitetskalender for Aasum Sogn April torsdag fredag søndag mandag søndag søndag tirsdag torsdag søndag Gudstjeneste Fællesspisning i Rytterskolen Kirkebil til Seden, Gudstjeneste Kirkebil til Seden, MN Gudstjeneste MN Gudstjeneste Filmaften i Rytterskolen Menighedsrådsmøde Gudstjeneste MN Maj torsdag fredag søndag søndag tirsdag torsdag søndag torsdag søndag mandag Lokalhist. arkiv åbent Konfirmation Konfirmation Konfirmation MN Sommerudflugt til Fåborg Gudstjeneste Gudstjeneste Menighedsrådsmøde Gudstjeneste MN Kirkebil til Seden Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op

19 Aktivitetskalender for Aasum Sogn Juni søndag tirsdag torsdag søndag søndag torsdag søndag Udstilling i Rytterskolen Gudstjeneste Deadline til Sognebladet Lokalhist. arkiv åbent Gudstjeneste Kirkebil til Seden LBM Menighedsrådsmøde Gudstjeneste Sct. Hans bål Juli søndag søndag Gudstjeneste MN Gudstjeneste Fodboldkampe annonceres på side 31 og 32

20 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOM- Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand flis-knust beton-piksten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

21 Aasum Bygade 6 Tlf SNEDKERIET V/ FLEMING RASMUSSEN ALT I BYG OG INVENTAR Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler / Diner Trans Trans--portable Tlf. : / Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET

22 Sankthansaften Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til en hyggelig og festlig Sankthansaften. Vi slår teltene op i Rytterskolens have, så der i tilfælde af meget regn kan rykkes inden døre. Som sædvanlig vil Beboerforeningen sørge for grill, borde og stole, flot salatbar, flutes, paptallerkner og krus. Programmet for aftenen er følgende: Kl samles vi til fællesspisning. I skal selv medbringe kød eller andet til grillen, tallerkner, bestik og grillredskaber. Kl går vi sammen på engen til bål. Gangbesværede kan få kørelejlighed. Kl vil der være båltale ved sognepræst Niels Holger Ellekilde. Derefter tændes bålet med den altid flotte heks, og vi synger sammen. Bagefter går vi tilbage til teltene, hvor der er kaffe og småkager. Der vil være salg af drikkevarer: Øl 10,-kr. Vand 10,-kr. Vin 50,-kr. Hele herligheden fås for 30,-kr. for voksne og 10,-kr. for børn. Vi glæder os til at se jer igen, nye som gamle beboere, venner og familie. Alle er velkomne

23 Fortsættelse fra side 14 af udvalgets beretning Fortsættelse af K.B. Nielsens indlæg: Efter udskiftningen omkring 1800 blev jordfællesskabet afviklet, og det reducerede bylaugets betydning. Udskiftningen skete på grundlag af en forordning af I 1781 var det sådan, at bøndernes jorder var spredt i mange lodder. Det mest grelle eksempel siges at være på 147 steder. Under de forhold var det naturligvis ikke muligt at drive rationelt landbrug ikke mindst i betragtning af, at lodderne som oftest var ganske små. Formålet med udskiftningen var at samle ejendommenes jorder på så få steder som muligt. I udskiftningen indgik landsbyens agerjord, enge, moser og skove. Disse arealer blev tildelt et matr.nr. og blev tilskødet de respektive gårdmænd. Derimod indgik de fælles arealer, der blev brugt til veje, til vanding, til grusgravning og til lergravning ikke. De blev i matriklen anført med betegnelsen gadejord. Det er netop disse arealer, der som bylaug har jeres særlige interesse. Det stående spørgsmål siden udskiftningen har været: hvem har adkomsten til disse arealer? Som udgangspunket var det hartkornsejerne, dvs. gårdmændene. Nu er der måske nogen, der spekulerer på, hvad hartkorn er for noget. Det er et begreb, der blev indført for flere hundrede år siden med det ene formål, at få et mere retfærdigt grundlag at beskatte bønderne på. Der blev foretaget en bonitering af al

24 landbrugsjord i landet. På det grundlag blev det fastsat, hvor meget hårdt korne (rug, hvede, byg) der kunne dyrkes på den pågældende jord og ud fra dette, blev landbrugsejendommene sat i hartkorn. Når der i tidens løb blev udstykke parceller fra gårdene, blev den frastykkede parcel pålagt en forholdsmæssig andel af hovedejendommens hartkorn. Herved er der opstået rigtig mange nye hartkornsejere siden udskiftningen omkring Tænk på udstykning af Waltergården i midten af forrige århundrede. Udviklingen i samfundet overhalede efterhånden hartkornsbegrebet indenom. Derfor blev hartkorn afskaffet i 1960 erne. På landsplan har adkomstforholdene til gadejord givet anledning til mange problemer i forbindelse med matrikulære arbejder, fordi gadejord står anført uden ejer i tingbøgerne. Hvem skal man så henvende sig til, hvis man gerne vil erhverve et stykke gadejord. Her i Aasum kunne man henvende sig til bylauget, men på landsplan findes der ikke mange bylaug. At henvende sig til samtlige hartkornsejere var selvsagt en fuldstændig umulig opgave. Da udstykningsloven blev revideret i 1990 erne, blev der derfor nedfældet i loven, at gadejord som udgangspunkt tilhører kommunen. Det fremgår således: Kapitel 6 Forskellige bestemmelser. 46. Et areal, der før forordningen af 23. april 1781 om Jordfællesskabets Ophævelse var til fælles brug for samtlige bymænd eller hartkornsejere, og som til stadighed har været registreret i matriklen som et areal til denne brug, anses for at tilhøre vedkommende kommune, medmindre andre godtgør at have ejendomsret til arealet. Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen begærer adkomst til arealet tinglyst, gælder reglerne i tinglysningslovens 52a, stk Begæringen om tinglysning skal være vedhæftet et af en beskikket landinspektør udarbejdet rids med angivelse af arealets grænser og de tilstødende ejendommes matrikelbetegnelser.

25 Matrikelkort (år 2000) over Aasum by. Gadejorden er de gamle fællesarealer.

26 Mogens Burmølle: Hvorledes stiller vi os til udstykningen af de 60 grunde ved Svendsagervej/Aasum Bygade? Skal de være med i Bylauget, eller skal formanden for deres grundejerforening (hvis en sådan etableres) være født medlem af Bylauget? Vi havde dette emne oppe på vort bestyrelsesmøde.vi blev enige om, at udvalgets indstilling er ja, til at alle grundejere i Aasum By og sogn skal være medlem af Bylauget, altså både nuværende og fremtidige. Det betyder, at vedtægternes 1 skal ændres, idet Bylaugets medlemmer jf. 1 anses som bestående af samtlige pr under Aasum By og Sogn immatrikulerede grundejere. Der er dog denne regel for ejendomme, der immatrikuleres efter : grundejeren indgår ikke uden videre i det bestående Bylaug. Grundejere kan kun med generalforsamlingens forudgående godkendelse optages i Bylauget. Tages op på vor generalforsamling til næste år. Vi omtaler, at vi gør det under dette på denne generalforsamling. I har så 1 år til at overveje, hvad I vil stemme. Efter generalforsamlingen Var der gule ærter og pandekager med is samt som sædvanlig hyggeligt samvær. Mogens Burmølle Oldermand

27 I Rytterskolen hænger et langt stykke stof med assisibroderi. Det er blevet lidt mørnet i tidens løb. Oprindelig har det været udsmykning på alteret i Aasum Kirke. Udformningen som et langt bånd tyder på, at det har været brugt på forsiden af altret, antependium. Over og under motivet af fårene står teksten: HERREN ER MIN HYRDE MIG SKAL INTET FATTES HAN LADER MIG HVILE PÅ GRØNNE VANG DEN SOM KOMMER TIL MIG SKAL IKKE HUNGRE OG DEN SOM TROR PÅ MIG SKAL ALDRIG TØRSTE Det er syet af Olga Jensen, lærerinde i Forskolen, og opsat i Der sad det, indtil der i 1952 blev lavet et nyt alterbord. Derefter det blev anbragt på sydvæggen i koret. Desværre sivede der vand ned fra vinduet, hvilket medførte nogle mørke skjolder. Derfor er det nu anbragt i Rytterskolen.

28 Erindringer fra Aasum Forskole omkring Af Hans Lohmann Andersen I 1936 blev min far, S.B. Andersen, ansat som førstelærer i Rytterskolen i Aasum. Da mine forældre og to søskende, Helge og IngerJohanne, flyttede ind i lærerboligen, var jeg 5 år gammel. Følgelig startede jeg i Forskolen i Lærerinden hed Olga Jensen og stammede fra Jylland. Hun var forskolelærerinde i Aasum i ca. 20 år fra 1928 til ca I 1946 fik hun et års orlov til et ophold på Grønland, som hun efterfølgende fortalte om ved et møde i Aasum Forsamlingshus. Under grønlandsopholdet vikarierede min mor, der også var læreruddannet, i forskolen. Min yngste bror, Bertel, der blev født i 1939, fik således vores mor til lærerinde det første år. Undervisningen dengang var meget baseret på fortælling om bibelhistorie og danmarkshistorie, og her havde Olga Jensen en meget levende fortællestil, der gik rent ind. Et eksempel: Som bekendt skete der mange mord i danmarkshistorien. Her husker jeg specielt en fast beskrivelses af, hvorledes udåden blev udført: Og så trak han sit sværd og kløvede hans hoved. Samtidig kom Olga Jensens højre hånd op til panden og lavede en nedadgående bevægelse, der viste et pænt rent snit i hovedets midte! Sommetider læste hun også historier, hvori der kunne forekomme en uhyggelig kæmpe, der blev kaldt et utyske -.

29 Olga Jensen Lærerinde i forskolen i Aasum Skriveundervisningen foregik i begyndelsen mest på skiffertavler med særlige grifler. Til tavleudstyret hørte en tør og en våd svamp. Da vi senere skulle skrive på papir, var eneste godkendte redskab en blyant af typen Viking nr. 2. I frikvartererne legede vi så på den lille trekantede legeplads langs bækken indtil en kraftig banken på en bestemt rude forkyndte, at nu skulle vi ind. Ved bækken lå også en lille bygning med toiletter for begge skoler. Hundestejlerne i bækken var tilsyneladende helt upåvirket af, hvad der evt. kunne komme.

30 Læseundervisningen var baseret på Ole Boles ABC, der vil kunne genses f.eks. På de årlige julemarkeder i Odense. Forskolen havde tre klasser: Første, lille anden og store anden. I Rytterskolen var så lille og store tredje og lille og store fjerde. Med årene gik flere og flere elever efter store tredje til mellemskolen og dermed skolegang i Odense. Foruden sin gerning som lærerinde fungerede Olga Jensen som organist i Aasum Kirke. Da hun omkring forlod Aasum fik hun en lærerindestilling på en ø, vistnok omkring Horsens Fjord. I øvrigt ser listen over lærerinder i Aasum Forskole ca. sådan ud: Op til 1928: Frk. Jensen, senere gift Egemose og rejst til København ca Olga Jensen : Edith Bøgehave : Frk. Knudsen : Ellen Sandhus. Derefter lukkedes Forskolen og flyttedes til Seden Skole Hans Lohmann Andersen Åsumvej Odense NØ

31 Aasum Idrætsforening Fodboldturneringen forår 2007 senior og old boys Hold 1 serie 2 Torsdag d. 5. april kl Munkebo - Aasum i Munkebo Fredag d. 13. april kl Aasum - Langeskov Aasum Sportsplads Fredag d. 20. april kl Ullerslev - Aasum i Ullerslev Fredag d. 27. april kl Aasum - Holluf Pile Aasum Sportsplads Fredag d. 4. maj kl Marienlyst - Aasum i Marienlyst Lørdag d. 12. maj kl Højby - Aasum i Højby Fredag d. 18. maj kl Aasum - Birkende Aasum Sportsplads Fredag d. 1. juni kl KR.70 - Aasum i KR.70 Fredag d. 8. juni kl Aasum - Fjordager Aasum Sportsplads Lørdag d. 16. juni kl Årslev - Aasum i Årslev Fredag d. 22. juni kl Aasum - Dalby Aasum Sportsplads

32 Aasum Idrætsforening Hjemmekampe på Aasum Sportsplads forår 2007 Hold 2 serie 5 Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Torsdag d. 19. april d. 2. maj d. 31. maj d. 13. juni d. 21. juni kl kl kl kl kl Aasum Aasum Aasum Aasum Aasum - Røde Stjerne Chang (5) B.67 B.1913 (1) B.1909 Super Old Boys Aasum Sportsplads forår 2007 Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag d. 9. april d. 23. april d. 14. maj d. 28. maj d. 11. juni d. 18. juni kl kl kl kl kl kl Aasum Aasum Aasum Aasum Aasum Aasum - Vindinge (1) KR.70 Langtved Fraugde Munkebo (2) Langtved (2) Super Veteraner Aasum Sportsplads forår 2007 Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag d. 10. april d. 24. april d. 8. maj d. 29. maj d. 12. juni d. 19. juni kl kl kl kl kl kl Aasum Aasum Aasum Aasum Aasum Aasum - Røde Stjerne Søhus Marienlyst Thurø Rolfsted Munkebo

33 Aasum Idrætsforening Aasum Idrætsforening afholdt generalforsamling onsdag d. 7. marts 2007 Der var et pænt fremmøde, hvilket glædede bestyrelsen, idet formanden Preben Schack kunne fejre 40 års jubilæum som formand for foreningen. Han blev på generalforsamlingen genvalgt som formand, og samtidig blev han udnævnt som æresmedlem. På billedet overrækker Aasum Idrætsforenings kasserer Mogens Burmølle blomster og foreningens guldnål til Preben Schack. Der var tillige besøg fra B1909, Fjordager Idrætsforening og Danske Bank, som kom for at hylde Preben i anledning af jubilæet. Fra Danske Bank modtog foreningen i samme anledning en check på 1.000,00 kr. til foreningsarbejdet.

34 Aasum Idrætsforening Aasum Idrætsforenings generalforsamling Afholdt onsdag d. 7. marts med et stort fremmøde, 35 deltagere. Formandens beretning samt kassererens regnskab blev godkendt. Valg til bestyrelsen blev hurtigt overstået: Der var genvalg for Preben Schack, Torben Baltzer, Mogens Burmølle samt John Nielsen. Nye til bestyrelsen for 1 år: Anders Munch samt Lars Jacobsen. Suppleanter til bestyrelsen: Per Schack og Morten Hågesen. Det var en stor aften for mig med 40 års jubilæum som formand. Jeg vil rette en stor tak for alle de flotte gaver samt blomster, jeg modtog denne aften. Samtidig blev jeg hædret af Aasum Idrætsforening, Mogens Burmølle overrakte mig hædersbevisningen: Æresmedlem af foreningen. En stor tak for dette bevis samt for taler og gaver fra foreninger. Gudmund Schack-Pokalen blev i uddelt til de 2 populære trænere for deres store arbejde for fodbolden i seniorafdelingen. Til lykke til Bo og Hasse Frimodt. Der vil også i år være børnefodbold i foreningen. Der er tilmeldt hold til turneringen. Der vil senere blive indkaldt til møde og træning. Preben Schack

35 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Ellen Rasmussen Mindelundsvej 110 Tlf Tirsdag, torsdag og fredag kl Sognepræst, kirkebogsfører, vielses- og begravelsesmyndighed N. H. Ellekilde Mindelundsvej 45 Tlf Tirs., ons., fre. kl , tors Graver Poul Erik Isaksen Mobil kl undt. man. Sognepræst Marianne Nørsøller Fynshovedvej 322 Tlf Træffes efter aftale. Menighedsrådet Formand Alex Hold Åsum Bygade 4 Tlf Organist Hans Brehm Egholmen 7 Tlf Beboerforeningen Formand Sinnet Bunde Væverstræde 3 Tlf Bylauget Oldermand Mogens Burmølle Staupudevej 10 Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Formand Henning Larsen Gartnervænget 4 Tlf Idrætsforeningen Formand Preben Schack Ryttervejen 14 Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

36 Igen i år var der mange udklædte børn i kirken og til tøndeslagning ved Rytterskolen. Der blev brugt mange kræfter på at slå tønden ned, og til sidst blev Josefine fra Bækgården og hendes veninde Amanda fejret som henholdsvis kattedronning og kattekonge.

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Lokalhistorisk Arkiv Side 13 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Forsamlingshuset

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang Aasum Sogneblad Nr. 49 2013 september, oktober og november 2013 11. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3-5 Gudstjenesteliste Side 6-7 Tirsdagscaféer og sogneaftener Side 8-13 Arrangementer

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

1 30. årgang nr. 175

1 30. årgang nr. 175 1 30. årgang nr. 175 Januar lør. 2. jan. 2016 9 Deltagerne kan vælge mellem treforskellige hold: Motionisterne, der f.eks. cykler en hyggelig tur i skoven Mountainbike øvet for dem der cykler langt og

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Aktivitets Program 2012

Aktivitets Program 2012 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2012 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. Det er blevet tiden

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 10. marts 2015 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 04.01. Granpavillonen, Fyrvejen 5 Poul Hansen

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 20 2006 juli, august og september 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 20 2006 juli, august og september 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 20 2006 juli, august og september 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Fra redaktionen Side 15 Lokalhistorisk arkiv Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Aasum Sogneblad Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Bylauget Side 11 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns

Læs mere

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11 25 årgang nummmer 2 1. juni 2014 Side 2 konfirmation 2015 Side 3 Kirkelig Vejviser Side 4 Kirkecafe og udflugter Side 5 Pinsedag og Sct. Hansaften Side 6 og7 Gudstjenester og aktiviteter I kirkerne Bladets

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2011 65. årgang nr. 3 Konfirmation maj 2011 Prædiken-tekst: Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Romerbrevet kap.8, vers 31. Kære

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2010 47. årg. Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen Egebladet Nummer 5-14. årgang - juni 2010 Egebladet Ansvarshavende: Marianne Persson 8 Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen 24. september 2010 Anette Hareskov egeblad.169012@taastruprealskole.dk

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Søren Larsen Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk.

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Eftermiddagstur Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Den første have er japansk inspireret med mange store sten. Her må vi også se det åbne

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN KULTURHUS BIOGRAF INDKØBSCENTER VANDREHJEM CAMPINGPLADS INSTITUTION MUSEUM FORENING ANDET

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere