NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET"

Transkript

1 S E P T E M B E R NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn, men vi kalder den ind til videre Fællesbestyrelsen. Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden og vi har haft det første møde efter sommerferien. På møderne deltager 5 forældrerepræsentanter fra skoledelen, 3 fra børnehavedelen, 2 repræsentanter fra lærerne og 1 fra pædagogerne i børnehaven. Hertil kommer 2 fra elevrådet og skolens leder og børnehavens daglige leder. Der er ofte mange punkter på dagsorden, så mødet skal foregå meget koncentreret for at vi kan nå at komme gennem mødet på de 2½ time, der er sat af til det. Mødet her i august var ingen undtagelse. Et af punkterne var en orientering fra Kim om hvordan skolens ledelse bruger vikarer, når der er brug for det. Der kan opstå 3 forskellige situationer, hvor der skal bruges en vikar: Kendt længerevarende fravær (f.eks. barsel, orlov, uddannelse mv.) Her ansættes en uddannet lærer. Kendt fravær (f.eks. når en lærer skal på ekskursion, lejrskole mv.). Her bytter skolens lærere hvis det kan lade sig gøre. Ukendt fravær (når en lærer bliver syg og ringer til skolen om morgenen). Her ringes til en af de vikarer, skolen har på listen over tilkaldevikarer. Det prioriteres at vælge uddannede vikarer, hvis der er muligt. Det der starter som et opkald en tidlig morgen, kan i nogle tilfælde blive til et længerevarende sygdomsforløb, hvor undervisningen i starten varetages af en tilkaldevikar. Hvis denne ikke er en uddannet lærer, kan skolens ledelse blive nødt til at træffe andre beslutninger, for at situationen ikke får negativ indflydelse på klassernes undervisning. Der var mange andre spændende punkter på dagsorden. Referatet kan findes på skolens hjemmeside. På vegne af den fælles bestyrelse Eja Lund

2 Pædagogiske dage i september Personalet ved Herskindskolen tager på to pædagogiske dage i september, hvor turen går til skoler i Berlin. Vi tager af sted onsdag d. 19. sep. Kl. 12:15.Der er denne dag indsat en ekstra bus fra skolen kl. 12:30, så børn, der ikke skal i SFO, kan komme hjem. Torsdag d. 20. sep. står 9. klasse for undervisningen i de fleste klasser. Dog ikke 0. klasse som pædagogerne overtager, og 5. klasse som er på tur med forældre og 8. klasse som arbejder hjemme. Denne dag vil der også være forældre i alle klasserne. Vi er rigtig glade for den store opbakning og tak til dem som har meldt sig som hjælpere denne dag, I vil snarest få besked om fordeling i klasserne osv. Desuden vil Sven(Inspektør), Tove(Sekretær) og Tonny(Pedel) bemande skolens kontor mm. Nete, Kirsten og Alice vil, som tidligere lærere, være på skolen til at hjælpe, hvor det måtte blive nødvendigt. Så vi har en god opdækning. Det plejer at være en hyggelig dag på skolen. Fredag d. 21. september vil pædagoger og lærervikarer sammen stå for dagen. Personalet skal til Berlin og se forskellige skoler, og lære noget om det tyske skolesystem. Der foregår mange spændende forsøg med en anderledes skolegang på Berlinske skoler, og vi håber at få inspiration til vores hverdag. Turen er en opfølgning på personalets tur til London i april 2010, hvor vi lærte noget om det engelske skolesystem, besøgte Teddington School og så på IT i de engelske skoler. Det var faktisk dengang en øjenåbner, at Herskindskolen er godt med på IT området. Da vi er en skole med tidlig sprog, blev det dengang besluttet, at næste tur skulle være til Berlin. Nyt om personale Mit navn er Trine Heiberg og jeg skal vikariere for Henriette i den sidste periode af hendes barsel. Jeg er netop flyttet fra København til Hørning sammen med min mand og vores tre børn. Jeg ser frem til samarbejdet med mine kommende kollegaer, forældre og elever, og jeg glæder mig meget til at lære alle at kende. Efter sommerferien har vi måtte sige farvel til rengøringsassistent Inger Mosel som har valgt at fratræde sin stilling. Da Herskindskolen ved årsskiftet overgik til Forende Service, fulgte Inger med over i det nye firma. Inger var ansat på skolen i ca. 6 år. Vi ønsker Inger held og lykke fremover. Side 2 NY T HERS KINDS KOL E N & NOR DLY SE T

3 Nyt fra Skolen kr. til ipad-projekt Af Laila Tolstrup Kort før sommerferien fik vi svar på en projektansøgning fra Fagsekretariatet i Skanderborg kommune. Svaret var positivt. Vi har fået bevilget kr. til fremme af den digitale folkeskole. YES!! Andre skoler i kommunen har fået bevilget penge til lignende projekter, hvilket gør at vi kan udveksle erfaringer på tværs af kommunens skoler. Det er aftalt med Fagsekretariatet at vi særligt har fokus på hvordan ipads kan støtte læse- og skriveudviklingen. Vi er spændte på hvordan ipads kan bidrage til at opfylde undervisningsmål, - hvad den kan bruges til og hvad den ikke kan bruges til. Al personale fik derfor udleveret en ipad og er nu i gang med at undersøge dens didaktiske muligheder. Vi har haft besøg af en læringsvejleder fra Odder Kommune, der kunne dele sine erfaringer med os, og vise eksempler på hvordan ipads blev brugt i undervisningen. Udover at personalet skal til at anvende ipads i undervisningen, skal elever også prøve kræfter med værktøjet i dette skoleår. Vi skal derfor have valgt en pilotklasse. Pilotklassen er endnu ikke valgt, men jeg regner med at kunne offentliggøre det i det næste nummer af NYT. GÆT en gåde... Hvordan kan man se, at der er startet en ny 1.klasse på Herskindskolen? - se svaret på næste side Alle klasser har her i begyndelsen af skoleåret valgt deres repræsentant til elevrådet. Det første møde blev afholdt fredag den 31.august Fremover vil elevrådet mødes den sidste fredag i hver måned. Følgende elever er valgt : 9.kl. Anna, Nanna 7b. Mathilde, Julie S 4.kl. Alexander, Mathilde 8.kl. Emilie, Line B 6.kl. Kasper, Sofie F 3.kl. Mia. Jonas 7.a Anna, Bastian 5.kl Frida, Emma Rasmus Svenningsen er kontaktlærer Cykler Det er vigtigt, at så mange børn som muligt cykler til skole. Desværre har vi på det seneste oplevet, at ulåste cykler er blevet kørt ned i byen og efterladt der Vi vil gøre alt for at oplyse børnene om det kriminelle i at tage andres ting. Men vi har også brug for at så mange som muligt sørger for, at jeres barns cykel kan låses i skoletiden. - Det er virkelig synd for de børn, der kommer hen til et tomt cykelstativ Side 3

4 Nyt fra Skolen Comenius skolepartnerskab Herskindskolen er blevet godkendt til at deltage i et spændende skolepartnerskab under Comenius, støttet at EU. Der er i dette projekt fokus på elevsamarbejde, og projektet kommer til at indgå som en del af undervisningen i fagene. Meningen med disse Comenuis projekter er at lære engelsk og få øget forståelse for Europa. Projektet hedder we have borrowed Earth from our children (Vi har lånt Jorden af vores børn) og har som formål at lære eleverne om andre dele af Europa, økologi og naturforhold samt skabe venskaber på tværs af landegrænser. Matematik skal indgå i dette arbejde og bruges i praksis i løsningen af opgaver. Undervejs skal der produceres film til deltagelse i Jordens Dag og vi starter med at alle klasser skal præsentere deres egen skole, så vi lærer hinanden at kende. Det bliver hovedsageligt 7.b som deltager i projektet. Andre klasser kan deltage i det omfang det passer med fagene og lærerne. I februar i år indsendte Lene Yang en ansøgning sammen med syv andre skoler i Europa. En ansøgning om at få tilskud til at gennemføre et samarbejdsprojekt. Lige før sommerferien kom der svar retur. Danmark ( Herskindskolen )var et af de fem lande som blev godkendt. De øvrige lande som er godkendt er: Polen, Slovakiet, Frankrig og Italien. En skole i Grækenland og en i Tyrkiet er på venteliste, hvis et land skulle trække sig, dvs. de får lov at deltage i stedet. I løbet af efteråret skal Lene mødes med lærere fra de deltagende skoler og aftale det nærmere forløb. Projektet forløber over to år og bliver en del af engelsk, geografi og matematik-undervisningen. Hver skole skal lave et oplæg omkring deres egn og præsentere det for de andre skoler. Derefter skal de øvrige skoler løse nogle opgaver omkring emnet. De bedste besvarelser sendes vide, så alle deltagerne kan se dem. Til sidst skal 6 elever fra hver af de deltagende skoler og deres lærere mødes i Polen og Slovakiet til en uges feltarbejde i en nationalpark i de to lande. Jeg glæder mig meget til dette projekt og forventer at eleverne og jeg får en masse ud af det. Både fagligt, hvor vi kommer til at lære om spændende steder i Europa på en mere nærværende måde, men også socialt hvor vi lærer elever og lærere fra andre lande at kende Lene Yang Svar : Der ligger 5 ærteposer på taget!!!! Tak til Per Pedel, fordi du altid kravler op, når vi kaster for højt. Fra Rikke og 1.klasse Side 4 NY T HERS KINDS KOL E N & NOR DLY SE T

5 Nyt fra Skolen - en lille hverdagshistorie Skolestart. Børnehaveklassen 2012/13. O.A har fået en god start. De 21 børn har taget imod de udfordringer dagligdagene har budt på og gjort deres bedste. Jeg vil gerne fortælle jer om en helt speciel oplevelse fra torsdag (d. 16. august) morgen: Småsnak med forældre, børn som havde spørgsmål og ville fortælle mig noget/vise mig noget hindrer mig i at nå omkring toilettet i Kometen, inden klokken ringer. Ditte har haft Spyro - klassens tøjdyr - med hjem og er klar foran alle de andre børn, som sidder på tæpperne. Jeg begynder på dagens tapning, men kan mærke, at den seance kan jeg ikke fuldføre uden at have været på toilettet først. Hvad pokker gør jeg? Det er et yderst dårligt tidspunkt at forlade klassen på nu. Men nød lærer kvinde at tage chancer/løbe risici: Jeg spørger Ditte, om hun vil være børnelærer og være den, der tapper for børnene, som så bare følger hende. Det vil hun gerne og hun begynder: Så tapper vi på hovedet Jeg skynder mig virkelig på toilettet og forudser vel nærmest at vende tilbage til ragnarok. Da jeg kommer tilbage kan jeg til min store overraskelse ikke høre andet end en pigestemme, der siger: Så tager vi et dejligt dybt torsdagssuk og dernæst sukkes der dybt og inderligt. Ikke en eneste lyd ud over dette. Ikke et eneste barn skejer ud. De følger alle Dittes guidning. Jeg blev dybt berørt og fik gåsehud. Det var en helt igennem fantastisk oplevelse bare at kunne sætte sig ned, lukke øjnene og tappe med børnene. Godt gået af Ditte. Godt gået af klassen Ang. Tapping: Marianne Lehman, som bor i Hertha, var sidste år undervisningsassistent på skolen, og lærte os bl.a. at tappe. Hvis du er interesseret kan du læse mere om Tapping på Hilsen Bente Side 5 NY HEDS BR EV

6 Nyt fra Nordlyset Så er efteråret så småt begyndt, at melde sin ankomst, i hvert fald ifølge kalenderen, vi nyder dog alle stadig de lune sensommerdage. Vi har dog brug for, at alle børn har en opdateret garderobe, hvilket vil betyde, der er regntøj, gummistøvler og rigelig skiftetøj på rummet. Børn og personale: Vi har pr budt velkommen til Katrine og Nikolaj, begge nye børn, som skal gå i Lynet, samt til Astrid Leonora og Dicte, nye børn som skal gå i Stjernen. Derudover har vi også budt velkommen til Sofie, ny pige, der skal gå i Planeten (storbørnsgruppe). Velkommen til Jer alle. I forhold til personale, har vi i sidste uge fået en tilbagemelding fra Tina S., Lynet. Hun vil fortsat være sygemeldt de kommende 4 uger, så Christine vil fortsætte i vikariat for Tina. Hanna vil henover efteråret have nogle timer på henholdsvis Lynet og Stjernen. På baggrund af, at vi nu er opdelt i 3 grupper pr hvor Henrik og Laila er blevet tilknyttet Planeten. Sponsorater: Vi har i børnehaven fået sponseret drikkedunke til alle børn, det er til når vi tager på tur ud af huset, og drikkedunken skal altid være på barnets rum. Drikkedunkene er venligst sponsoreret af Sparekassen Kronjylland,. Børnene vil få dem udleveret ved en lille happening fredag d. 14. september kl Der vil evt. komme lidt omtale i Lokalavisen. Forældrekaffe: Så er det igen tid til en hyggelig eftermiddag med forældrekaffe, det er onsdag d. 12. september fra kl til Det er en oplagt mulighed for at få en hyggelig snak med andre forældre eller en hyggestund med børnene over en kop kaffe. Vi håber at se rigtig mange af Jer. Frugtordning: Nu er det en måneds tid siden vi er startet op med den nye frugtordning. Børnene er rigtig godt tilpas med at have deres egen frugtpose med og der er rift om pladserne ved bordet, når vi kommer ind fra legepladsen. Der har været enkelte startvanskeligheder, som vi syntes, der er ved, at være godt styr på nu. Dog vil vi gerne henstille til, at I forældre giver Jeres barn/børn en mængde med der svarer til ca. et stykke frugt. Det kan være lidt forskellig frugt/grønt, lidt af hver, eller et helt stykke. Vi oplever dog, at nogle børn ikke spiser et helt stykke frugt, hvor forskellige halve eller kvarte er mere passende. Vi vil dog gerne opfordre til, at I ikke fylder frugtposen op! Der er flere børn der ikke kan spise sig gennem deres frugtpose, HUSK, brød får de i børnehaven, og vi vil derfor gerne frabede at frugtposen indeholder brød, kiks og div. På Nordlysets vegne Laila

7 Nyt fra SFO Tak for nogle helt forrygende bedsteforældre dage. Dejligt at der kom så mange. Nu nærmer efteråret sig og det betyder at børnene har brug for forskelligt udetøj, så tjek deres garderobe og få den fyldt op, hvis der mangler noget. Motorikbånd Vi fortsætter med motorikbånd i år. Vi har i år valgt at ændre vores fokus til kun at være på 0.kl. Det er Kometens personale der står for det og det er Kometen der ligger ressourcerne til motorikbåndet. Motorikbåndet er tirsdag, onsdag og torsdag fra kl til 13. Herefter går børnene i klassen, hvor de er med til at afslutte dagen. Hverdagen i Kometen Vi bruger en masse tid på at få os bevæget. Børnene elsker når vi har gang i vores motorikbane, det er meget spændende at se om, de kan slå deres egen tid og hele tiden forbedrer sig. Mandag vil vi lave til vores båldag. I uge 40 tager vi på spejdergrunden tirsdag, onsdag og torsdag. Når skolen slutter går vi i samlet flok derned og er tilbage i Kometen kl. 16. De 3 dage sender vi kun børn med bussen efter skole og kl Mere information følger.. Side 7

8 Nyt fra Klubben ( Sirius ) Fredag d. 17. august støttede vi op om sportsfesten, hvor vi fra kl. 15 til 17 var på pladsen med SUMObryderdragter og fodboldsæbebane. Vi kunne godt have ønsket os, at der var kommet flere børn. De børn der var der, havde det rigtigt sjovt. Rollespil I september sættes der fokus på Rollespil og det hele sluttes af med Fælles Rollespil dag i Bøgeskoven i Skanderborg fredag d. 28. september. Har I spørgsmål ang. rollespil så spørg Ulla og Per. Tilmelding senere. Klubbernesdag Torsdag d. 13. september flytter vi klubben til Byparken i Skanderborg. Her holder alle klubberne i Skanderborg kommune en fælles klubdag, med en masse spændende aktiviteter. - Så er man i klub den dag, skal man med derned. (Ligesom når Kometen tager til OL.) Billeder fra fælles klub dag sept.2011 Udelivet i Sirius Vi vælger indimellem at sige, at vi har ude dag i Sirius. I den forbindelse har vi har en bøn til jer forældre om, at opfordre jeres børn til at blive i klubben, også disse dage. Vi oplever desværre, at når vi melder ud at vi skal lave aktiviteter ude, fordufter mange af børnene hjem. Vi håber, at I vil støtte op og opfordre børnene til også at være i klubben på disse dage. Side 8

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere