ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl. 13.00"

Transkript

1 ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl på York Stutteri Arrangør: DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Dansk Galop (Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme) er galopsportens øverste myndighed. Foreningens formål er at fremme fuldblodsavlen i Danmark samt at lede dansk galopsport. Foreningen har ca. 375 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, der repræsenterer banerne, opdrætterne, hesteejerne og trænerne. Formand: Nick Elsass Direktør: Peter Knudsen Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund tlf fax

2 INDEX Tidsplan 2 Information 3 Auktionsvilkår 4 Gruppeløb & Listedløb 6 Forklaring på anvendt typografi 7 Dansk Galops Auktionsløb 12 Anmeldte åringer 13 Adresse- og telefonliste over sælgere 17 Liste over trænere 18 Åringernes mødre alfabetisk 20 Beskelere 23 TIDSPLAN Kat.nr. 1 kl Kat.nr. 20 ca. kl Kat.nr. 40 ca. kl Kat.nr. 60 ca. kl Kat.nr. 80 ca. kl Kat.nr. 100 ca. kl Oplysninger i kataloget er så vidt muligt ajourført pr. 1. juli. Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. 2

3 INFORMATION EFTERSYN Åringerne kan beses på auktionsdagen fra kl SEKRETARIATET på York Stutteri vil være åbent auktionsdagen fra kl HUNDE Hunde må ikke medtages i auktionshal og stalde HESTEPAS Åringer, der eksporteres el. sættes i udenlandsk træning, skal være i besiddelse af et af Dansk Galop udstedt og udstemplet hestepas, før de forlader Danmark. EFTER AUKTIONEN Sælgeres og køberes opmærksomhed henledes på, at alle åringer skal være fjernet fra York Stutteri senest søndag kl Eventuel opstalding herefter: kr pr. dag excl. moms OPSTALDING Auktionsholder sørger for fodring og vanding af åringerne. Auktionsholderen fastlægger i ugen op til auktionen, hvilke bokse de enkelte åringer skal opstaldes i. Oversigter vil blive ophængt i staldene og udsendt til sælgerne. 3

4 ÅRINGSAUKTION York Stutteri, lørdag den 6. september 2008 AUKTIONSVILKÅR: 1) Anmeldelse skal ske på særlige blanketter, der rekvireres i Sekretariatet, Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund. Anmeldelsesfrist: fredag d. 30. maj Gebyr: kr excl. moms inkl. Opstaldning 2) På auktionen kan alene fremstilles danskopdrættede åringer, som ejes af medlemmer af Dansk Galop. 3) Anmeldelse skal indholde: a. alle særlige oplysninger, der ønskes optaget i kataloget b. meddelelse om eventuelle fejl f.eks. vindslugning, krybbebidning, vævning, strubepiben el. operation herfor. c. sælgers evt. moms nr. 4) Enhver hest, der fremstilles på auktionen, opstaldes på sælgers risiko og skal være ledsaget af dyrlægeattest udvisende: a) at hesten er basisvaccineret mod influenza sidste vaccination senest 14 dage før auktionen b) at hesten kommer fra et område, der de sidste 14 dage før auktionen har været fri for smitsomme sygdomme c) at hingst er besiddelse af normale ydre kønsorganer. 5) Kun de i kataloget trykte betingelser kan gøres gældende. 6) Rækkefølgen i kataloget afgøres ved lodtrækning. Dog sælges de heste, der ikke er fremme til tiden, sidst. 7) Sælger er pligtig til at fremstille de anmeldte heste på auktionen. Dog kan anmeldt hest trækkes trækkes tilbage inden d. 1. juli uden yderligere afgift for sælgeren. Mod et gebyr på 2000 kr. kan anmeldt hest trækkes tilbage indtil d. 1. august. På et senere tidspunkt kan hest kun trækkes tilbage, såfremt fremstilling er udelukket på grund af sygdom. Veterinærattest kræves. Gebyr på 2000 kr. forfalder på sådan sygemeldt hest, såfremt denne sælges/eksporteres inden 31. december ) Hvis sælger ønsker sin hest fremstillet med reservepris, under hvilken hans hest ikke må sælges, skal sælger på en dertil indrettet blanket oplyse reserveprisen til auktionarius senest ½ time før åring går i ringen. 9) Første bud skal være på mindst på kr. Budet forhøjes derefter med kr. 10) Ved tilbagekøb betales 5 % af alle beløb over kr. 11) Arrangøren påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste 4

5 12) Hestene sælges i den stand de forefindes ved hammerslag, og arrangøren påtager sig intet ansvar for åringernes sundhedstilstand. 13) Eventuelle reklamationer vedrørende vilkårenes pkt. 3 c. skal være afgivet senest 48 timer efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion, dog senest når hesten forlader landet. Reklamationer vedrørende andre forhold skal være afgivet senest 30 dage efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion. 14) Betaling for det købte + 5 % auktionsgebyr og lovpligtig moms erlægges skadesløst under auktionen. Dog er auktionsholderen berettiget til - medmindre sælger modsætter sig dette - at give kredit indtil 30 dage efter auktionen. 15) Såfremt kontant betaling ikke finder sted er køber endvidere forpligtiget til at dække udgift til forsikring af indkøbt hest med ½ % af købesummen (incl. moms og salær) pr. påbegyndt måned indtil hesten er betalt. For eksporteret hest skal evt. moms indgå i forsikringssummen. 16) Al betaling skal foregå til auktionsholderen. 17) Ved enhver opstået opstået tvist er auktionarius - også efter hammerslag - berettiget til at annullere ethvert auktionssalg og lade buddene begynde forfra igen. 18) Enhver køber er pligtig til på anfordring enten under auktionen eller uanset given kredit efter denne, at betale kontant, stille den sikkerhed, der forlanges eller udlevere det købte. I sidste tilfælde er køber pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg på auktionen el. underhånden fremkomne tab uden at kunne gøre krav på eventuelt overskydende. 19) Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når fuld betaling har fundet sted. 20) Skulle indkøbt hest blive syg el. dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. 21) Den der køber i kommission, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening hæfter de solidarisk. De, der indestår som kautionister for andre, hæfter som selvskyldner-kautionister. 22) Erlægges betaling ikke til fastsat tid skal køber og deres kautionister: a. udrede alle de med inddrivningen forbundne omkostninger skadesløst. b.forrente restancerne med 1½ % om måneden. 23) Enhver tvist om forståelsen af nærværende vilkår el. vedr. de enkelte auktionssalg afgøres efter dansk rets almindelige regler og ved sælgers værneting. Hvis parterne er enige herom, afgøres tvisten endeligt af en voldgiftsret, der nedsættes af Dansk Galops bestyrelse og som består af 3 medlemmer udpeget af Dansk Galops bestyrelse og af 2 medlemmer, hvoraf hver part udpeger et. 5

6 Gruppeløb og Listedløb i Skandinavien ============================= Gr. 3 Scandinavian Open Championship Stockholms Stora Pris Stockholm Cup International Täby Open Sprint Championship Polar Cup Marit Sveaas Minneløp Listed Danmark Dansk Jockey Club Cup Pokalløb Copenhagen Golden Mile Sverige Pramms Memorial Jägersro Sprint Täby Vårsprint Bloomers Vase Swedish Open Mile Svenskt Derby Zawawi Cup Coolmore Matchmaker Stakes Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning Songline Classic Nickes Minneslöpning Lanwades Stud Stakes Jockeyklubbens Avelslöpning Margareta Wettermarks Minneslöpning Norge Polar Mile Cup Norsk Jockeyklubs Sprintløp Valley Chapel Memorial Morten & Torvald Klaveness Minneløp Erik O Steens Memorial Semb Hovedgård Hoppeløp 6

7 Forklaring på den anvendte typografi I kataloget er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i anerkendte Gruppe- eller Listedløb anført med fede typer (Black Type), ligesom de pågældende løbs status er anført med fede typer, f.eks. (Gr. 2). Gruppeløbssystemet blev indført i 1971 og heste, der før 1971 har vundet eller været placeret i de løb, som sidenhen fik status af Gruppe- eller Listedløb, er også anført med fede typer, men uden angivelse af løbsstatus. Derudover er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i en række skandinaviske storløb, også anført med fede typer. Det drejer sig om følgende løb: Mowerinaløb Dansk 2000 Guineas Dansk Derby Dansk Oaks Dansk St. Leger Skandinavisk Opdrætningsløb Dansk Kriterium Vinterfavoritternes Ærespræmie Dansk Breeders Cup samt tilsvarende løb i Norge og Sverige. Det skal understreges, at disse løb IKKE er klassificeret som internationalt anerkendte løb. FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: er en vinder af et europæisk Gruppe- eller Listedløb, et amerikansk eller australsk Graded- eller Stakesrace eller et af ovennævnte skandinaviske storløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et af ovennævnte løb. er en vinder. er en hest, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier. er en vinder af et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppeeller Listedløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppe- eller Listedløb. 7

8 8

9 9

10 Bonuspræmier Fra og med 2008 udbetales følgende bonuspræmier til ejerne af danskopdrættede heste: kr. i Dansk Oaks og Mowerinaløb til bedstplacerede danskopdrættede hoppe i præmierækken kr. i Dansk Jockey Club Cup (L), Pokalløb, Golden Mile (L) og Scandinavian Open Championship (Gr.3) til bedstplacerede danskopdrættede hest i præmierækken. Derudover udbetales der fortsat kr. til bedstplacerede danskopdrættede hest i toårsmaidenløbene på de danske baner. Der beregnes ikke jockey- og trænerprocenter af bonuspræmier. European Breeders Fund & Breeders Cup Afkom efter følgende hingste - undfanget i er kvalificeret til at deltage i alle EBF-løb i 2009 og senere: ARAKAN BAHHARE BERTOLINI - COUNTRY REEL - DEXTERITY - DIKTAT GREEN TUNE - IDAHO QUEST INDIAN LODGE - KALANISI - KELTOS LUJAIN MAMOOL - MARTALINE PRIOLO - RICHARD OF YORK SEATTLE DANCER SENDAWAR - SHOLOKHOV SOVIET STAR - VETTORI Navngivning af heste I henhold til Dansk Væddeløbsreglement kan unavngivne åringer navngives gratis indtil 31. december Efter denne dato er gebyret for navngivning kr ,-. 10

11 11

12 Med ¼ million til Vinderen! Dansk Galops Auktionsløb m kr. ( ) Ærespræmie til Ejer og Opdrætter af vindende hest udsat af Dansk Galop For 2-årige heste (jfr. Særlige bestemmelser for dette løb) Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. Indskud: kr. 1. Juni 2008 Betales af auktionen 500 kr. 2. Fredag d. 31. oktober 2008 ind kl kr. 3. Fredag d. 27. februar 2009 ind kl kr. 4. Fredag d. 24. april 2009 ind kl kr. 5. Fredag d. 24. juli 2009 ind kl kr. 6. Fredag d. 14. august 2009 ind kl kr. 7. v/starterklæring 2009 ind kl kr. Starterklæres: August/september 2009 Rides: August/september 2009 Dansk Galops Auktionsløb Consolation kr. ( ) For 2-årige heste, der har betalt 6. forfeit til Dansk Galops Auktionsløb Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. v/starterklæring 2009 ind kl kr. 1400m NB.!! Consolation gennemføres kun med minimum 8 starterklærede heste Særlige bestemmelser for Dansk Galops Auktionsløb 2009: 1. KUN heste, der er anmeldt og fremstillet på Dansk Galops Åringsauktion i 2008, kan deltage i løbet. 2. Heste, der er handlet under enhver anden form, kan IKKE deltage i løbet. 3. Løbet afvikles på Klampenborg Galopbane. 4. Evt. udelukkelse af overskydende heste ved starterklæringen jfr. DVR 96. Købere bedes være opmærksomme på at Samtlige åringer i kataloget ER tilmeldt til Dansk Galops Auktionsløb 2009!! Eventuel framelding til løbet SKAL være skriftlig og fremsendes til Klampenborg Galopbane senest fredag d. 31. oktober

13 Anmeldte åringer (Alfabetisk efter sælgers navn) Pernille & Jakob Altenborg FINAL COUNTDOWN Sk.h.v. Final Appearance Annie Fay 53 CALAMITY Br.hp.v. Academy Award Tower Of Menga 49 Susan Bagge HALIFAX LORUP Br.h.v. Primatico Lady Light Foot 36 BS Racing Sarl Br.h.v. Country Reel Remember 91 Morten Buskop Sk.hp.v. Keltos Autarcie 95 Kirsten & Per Dahl LORD DEXTER Br.h.v. Dexterity Mary Mary 32 CURIE DE BOUSSAC Mbr.hp.v. Dexterity Daphodil 86 Stald Danish INDEX F.h.v. Dexterity Love In The Spring 54 Stutteri Dynamite ROYAL DYNAMITE Br.h.v. Abaco Prince Edna s Gift 12 Stutteri Elverdam DUSTIN Br.h.v. Diktat Lyceta 27 SWEET PRINCE Br.h.v. Nicolotte Sweet Dance 11 AHLADIA F.hp.v. Dexterity Tabariya 88 Nina Falck & Gert Larsen LIBERATION Br.v.v. Final Appearance Miss Et Toi 87 Nina Falck, Gert Larsen & Stutteri Bøgely NICE DELIGHT Br.hp.v. Final Appearance Relate 19 Jane Grove PRINSESSE MIA Br.hp.v. Academy Award Hå Te Hå 24 Margit Hansen FANZET Mbr.hp.v. Mandrake El Mago Farinelli 71 JOIESTEP F.hp.v. Silca Legend Joie De Patina 23 Havreholms Stutteri GALATHEA Mbr.hp.v. Lujain Glistening Silver 89 13

14 Stutteri Hjortebo Br.hp.v. Final Appearance Cote 18 Br.h.v. Academy Award Creole Legend 8 Br.h.v. Academy Award Cut Memory 26 Br.hp.v. Vettori Fille Dansante 57 Br.hp.v. Academy Award Liffey Moon 13 Br.h.v. Academy Award Mayfair 96 Br.hp.v. Final Appearance Miss Heritage 41 Br.h.v. Final Appearance Nordic Victory 64 Br.h.v. Martaline Queen Mat 74 Br.h.v. Academy Award Starving 9 Br.hp.v. Academy Award Top Cat 3 Br.h.v. Academy Award Wings Of A Dove 58 Thomas Holmgaard HOLMGAARDS FINESS F.hp.v. Silca Legend Fable 50 Stald Hong Kong HONGKONG DANCER Br.hp.v. Seattle Dancer Summer Beauty 44 Jørgen Hovgaard KING S DANCER Br.h.v. Priolo Cadeaux d Honfleur 48 Ole B. Jensen MISS HOOPER Mbr.hp.v. Final Appearance Prospect s Safir 2 DAVIDOFF Br.h.v. Final Appearance Silver Prelude 15 Stutteri Korsgården SUNDAY STAR Br.v.v. Dexterity Biscuit 33 FLOWER BY TESSA Br.hp.v. Kalanisi Bright Tessa 20 Jens Kvist MORNING SUN Mbr.h.v. Mandrake El Mago La Libre 75 Faseel Khan Br.h.v. Academy Award Wiona 101 Ib Larsen Sk.h.v. Flyinfact Deebee 16 Mbr.h.v. Flyinfact Pollenca 77 Br.hp.v. Flyinfact Victory Mill 22 Stutteri Løkkemarken DURACELL F.hp.v. Sholokhov Epik 65 HUSTLER Br.h.v. Arado Ottomane 7 SIKORSKY Br.h.v. Sholokhov Tres Bien 31 MILO Racing & TLP Racing DIAMOOL Br.v.v. Mamool Dianella 81 14

15 Pia Neltoft THEY DID IT Br.hp.v. Itsabrahma Cut Chief 90 IT S A FORTUNE F.h.v. Itsabrahma Go To Fortunen 4 IT S A BLESSING Br.hp.v. Itsabrhama Regal Blessing 78 Margit Nielsen COSCO F.h.v. Abaco Prince Sui 30 Morten Nielsen FACONNA Br.hp.v. Coneybury Farfrae 10 LACONSI F.hp.v. Coneybury Lazise 82 PRINS WEST F.v.v. Coneybury Taxus 14 Stutteri Nova Br.hp.v. Idaho Quest Love Messenger 73 Br.h.v. Mandrake El Mago Sypha 56 Berner Olsen ET TOI DANOIS Br.h.v. Dexterity Danseuse Et Toi 52 FARELINE Br.h.v. Dexterity Fastina 98 IT S HOF F.h.v. Itsabrahma Hofmeisterin 51 SWEET AND LINE Br.hp.v. Dexterity Il-X 93 PRIZOO Br.h.v. Primatico Kazoo 72 LIKE A LINE Br.hp.v. Dexterity Lady Fonteyn 17 DANZING LINE Br.hp.v. Primatico Lets Danz 5 MATCH THE LINE Br.h.v. Dexterity Mongolian One 35 Br.hp.v. Silca Legend Nanette 47 LINGLINE Br.h.v. Primatico Pacey 76 HURRICANE LINE Br.hp.v. Arado Sift 21 Gitte & Jens Olsen COCO CHANEL Br.hp.v. Cajun Cadet O Kelly 29 Lone & Finn Pedersen HOT FAVOR Mbr.hp.v. Hot Run Do Me A Favor 85 RUNAWAY SUN Br.hp.v. Hot Run Norwegian Sun 1 Frank Reimer INDIAN AMY Br.hpv. Academy Award Adept 68 Provinsejendomme 2003 A/S Br.h.v. Cajun Cadet Munay 37 Katrine Ramlow KASIRA SUNSHINE Br.hp.v. Richard Of York Sunset Street 28 Inge Dorte & Henrik Seerup ASHANTI F.hp.v. Sendawar Alamea 79 ALYKHANTI Br.v.v. Arakan Altiymand 99 15

16 Stutteri Skovmarken ALABAMA Br.h.v. Academy Award Amalia 69 HALF DANE Br.hp.v. Academy Award Cut So Sharp 61 EMMA Br.hp.v. Final Appearance Elysian Fields 34 HALF STORM Br.h.v. Academy Award Half Row 42 MISS LIZ Br.hp.v. Academy Award Miss Lovely 62 Bente Slot MAMALOCA F.hp.v. Indian Lodge Mamaia 80 SIEMPRE Mbr.hp.v. Indian Lodge Senorita 43 Stutteri Sofienhøj DIAGRAPHIC Br.h.v. Academy Award Dialitha 55 Jens Jørgen Stounberg ME LEGEND Mbr.hp.v. Silca Legend Admecut 60 Mette Sørensen FLYING TIMES Br.v.v. Hot Run Rich Time 100 Allan Thelix Br.hp.v. Dexterity Final Vale 25 Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen SATIN Br.hp.v. Informant Satanic 6 Stutteri Thorskovgaard LEO Br.h.v. Dexterity Phoenix Fantasy 97 LIVA Br.hp.v. Dexterity Synolite 39 VABAHHAR Br.hp.v. Bahhare Vallee Aux Fees 40 SPUTNIK Br.h.v. Dexterity Winning Pearl 66 York Stutteri Br.hp.v. Richard Of York All Fair 38 Br.h.v. Academy Award Boss Lady 92 Br.hp.v. Richard Of York Cinnamon 70 Br.h.v. Bertolini Gryngolette 59 Br.hp.v. Green Tune Islande 94 Br.h.v. Cajun Cadet Laser Show 67 Br.h.v. Richard Of York Meditation 45 F.h.v. Soviet Star - Trabea 46 Stutteri Østerbygaard Sk.v.v. Northern Hill Cascina 83 Br.v.v. Dexterity Fablie 84 Br.hp.v. Final Appearance - Polly s Saga 63 16

17 Pernille & Jacob Altenborg Frellingvej 27, Frelling 8560 Kolind tlf Susan Bagge Lorupvej Sorø tlf el BS Racing Sarl Høveltevej Birkerød tlf Morten Buskop Frisersvej 1, 1.th Charlottenlund tlf Stutteri Bøgely Espestok Odense NV tlf el Kirsten & Per Dahl Kystvej Storvorde tlf Stall Danish Frimodtsvej Hellerup tlf Stutteri Dynamite Skæretvej Ryslinge tlf el Stutteri Elverdam Landevejen Kirke Såby tlf Nina Falck & Gert Larsen Elleholmsvej Odense SV tlf Jane Grove Testrupvej Mårslet tlf Margit Hansen Langemosevej Assens tlf Havreholms Stutteri Stenlund 19, Hastrup 5600 Faaborg tlf el Stutteri Hjortebo Bjerring Byvej Bjerringbro tlf el Thomas Holmgaard Skovgyden 2A, Baaring 5466 Asperup tlf Jørgen Hovgaard Langstrupvej Humlebæk tlf Ole B. Jensen Guldbækvej Svenstrup tlf Stutteri Korsgården Kivsmosevej Tommerup tlf Jens Kvist Skjoldagervej Gram tlf Faseel Khan Strandvangen Hvidovre tlf Ib Larsen Egebjergvej Vig tlf Stutteri Løkkemarken Løkkemarken Otterup tlf Pia Neltoft Fævejen Ugerløse tlf Margit Nielsen Hadrupvej 63, Vedslet 8732 Hovedgård tlf Morten Nielsen Nørre Hurupvej Hadsund tlf el Stutteri Nova Allestedvej Odense S tlf Berner Olsen Fredsgårdsvej 32, Sneslev 4100 Ringsted tlf Gitte & Jens Olsen Søgaardsvej Ølstykke tlf Lone & Finn Pedersen Lupinvej Jerslev J tlf el Katrine Ramlow Biskop Svanes Vej Birkerød tlf Frank Reimer Højrupvej Sommersted tlf Inge Dorte & Henrik Seerup Nørregade Haderup tlf Stutteri Skovmarken Terndrupvej Hadsund tlf Bente Slot Kaldredvej Eskebjerg tlf Stutteri Sofienhøj Vielstedvej Nyrup tlf Jens Jørgen Stounberg Sørningevej Mørkøv tlf T. Larsen & M. Stounberg Kalundborgvej Holbæk tlf Mette Sørensen Øster Hjulskovvej Jerslev tlf el Allan Thelix Laveskov Allé Humlebæk tlf Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen Vester Allé 4, Assentoft 8900 Randers tlf el Stutteri Thorskovgaard Herredsvejen Nimtofte tlf el York Stutteri Stumpedyssevej Hørsholm tlf Stutteri Østerbygaard Fittingvej Bække tlf

18 Trænere Hanne Bechmann / Torben Christensen / Inge Mette Dejgaard / Bendt Jensen Lars Jakobsen Søren Jensen / Keld Chr. Karlsen / Lars Kelp Tina Mortensen / Birgitte Nielsen / Anna Nilsson / Bent Olsen / Johnny Reimer / Anja Runøe Desmond Scarlett Jørgen Tølbøll / Brian Wilson / OBS!!! Dansk Derby, Dansk 2000 Guineas og Dansk St. Leger er forbeholdt skandinaviskopdrættede heste. 18

19 19

20 Alfabetisk fortegnelse over åringernes mødre Moderhoppe Åring Kat.Nr. ADEPT INDIAN MAY 68 ADMECUT ME LEGEND 60 ALAMEA ASHANTI 79 ALL FAIR Br.hp. 38 ALTIYMAND ALYKHANTI 99 AMALIA ALABAMA 69 ANNIE FAY FINAL COUNTDOWN 53 AUTARCIE Sk.hp. 95 BISCUIT SUNDAY STAR 33 BOSS LADY Br.h. 92 BRIGHT TESSA FLOWER BY TESSA 20 CADEAUX D HONFLEUR KING S DANCER 48 CASCINA Sk.v. 83 CINNAMON Br.hp. 70 COTE Br.hp. 18 CREOLE LEGEND Br.h. 8 CUT CHIEF THEY DID IT 90 CUT MEMORY Br.h. 26 CUT SO SHARP HALF DANE 61 DANSEUSE ET TOI ET TOI DANOIS 52 DAPHODIL CURIE DE BOUSSAC 86 DEEBEE Sk.h. 16 DIALITHA DIAGRAPHIC 55 DIANELLA DIAMOOL 81 DO ME A FAVOR HOT FAVOR 85 EDNA S GIFT ROYAL DYNAMITE 12 ELYSIAN FIELDS EMMA 34 EPIK DURACELL 65 FABLE HOLMGAARDS FINESS 50 FABLIE Br.v. 84 FARFRAE FACONNA 10 FARINELLI FANZET 71 FASTINA FARELINE 98 FILLE DANSANTE Br.hp. 57 FINAL VALE Br.hp. 25 GLISTENING SILVER GALATHEA 89 GO TO FORTUNEN IT S A FORTUNE 4 GRYNGOLETTE Br.h

21 HALF ROW HALF STORM 42 HOFMEISTERIN IT S HOF 51 HÅ TE HÅ PRINSESSE MIA 24 IL-X SWEET AND LINE 93 ISLANDE Br.hp. 94 JOIE DE PATINA JOIESTEP 23 KAZOO PRIZOO 72 LA LIBRE MORNING SUN 75 LADY FONTEYN LILE A LINE 17 LADY LIGHT FOOT HALIFAX LORUP 36 LASER SHOW Br.h. 67 LAZISE LACONSI 82 LETS DANZ DANZING LINE 5 LIFFEY MOON Br.hp. 13 LOVE IN THE SPRING INDEX 54 LOVE MESSENGER Br.hp. 73 LYCETA DUSTIN 27 MAMAIA MAMALOCA 80 MAYFAIR Br.h. 96 MARY MARY LORD DEXTER 32 MEDITATION Br.h. 45 MISS ET TOI LIBERATION 87 MISS HERITAGE Br.hp. 41 MISS LOVELY MISS LIZ 62 MONGOLIAN ONE MATCH THE LINE 35 MUNAY Br.h. 37 NANETTE Br.hp. 47 NORDIC VICTORY Br.h. 64 NORWEGIAN SUN RUNAWAY SUN 1 O KELLY COCO CHANEL 29 OTTOMANE HUSTLER 7 PACEY LINGLINE 76 PHOENIX FANTASY LEO 97 POLLENCA Mbr.h. 77 POLLY S SAGA Br.hp. 63 PROSEPCTS SAFIR MISS HOOPER 2 QUEEN MAT Br.h. 74 REMEMBER Br.h. 91 REGAL BLESSING IT S A BLESSING 78 RELATE NICE DELIGHT 19 RICH TIME FLYING TIMES 100 SATANIC SATIN 6 21

22 SENORITA SIEMPRE 43 SIFT HURRICANE LINE 21 SILVER PRELUDE DAVIDOFF 15 STARVING Br.h. 9 SUI COSCO 30 SUMMER BEAUTY HONGKONG DANCER 44 SUNSET STREET KASIRA SUNSHINE 28 SWEET DANCE SWEET PRINCE 11 SYNOLITE LIVA 39 SYPHA Br.h. 56 TABARIYA AHLADIA 88 TAXUS PRINS WEST 14 TOP CAT Br.hp. 3 TOWER OF MENGA Br.hp. 49 TRABEA F.h. 46 TRES BIEN SIKORSKY 31 VALLEE AUX FEES VABAHHAR 40 VICTORY MILL Br.hp. 22 WINGS OF A DOVE Br.h. 58 WINNING PEARL SPUTNIK 66 WIONA Br.h. 101 Dansk Galop anmelder og betaler første forfeit til Dansk Derby 2010 for samtlige åringer i kataloget samt for alle øvrige danskopdrættede åringer Dansk Galop har anmeldt samtlige fremstillede åringer til Dansk Galops Auktionsløb 2009 med en kvart million til vinderen! 22

23 Beskelere ABACO PRINCE (USA), f v. Phone Trick French Locket v. Grey Dawn II. Vinder af 4 løb og kroner, samt placeret 3. i Kölner Sprint Preis (L). Halvbror til 4 vindere af i alt 12 løb i USA inkl. FRENCH FAKE, MARBRISA, DAVID S DANCER og EXCESSARY. I stutteriet i Danmark i 1998 og far til bl.a. PRIMO GIRL, vinder af 7 løb og kroner inkl. Albani Store Sprint og Jägersro Summer Sprint, BOOB S PRESSURE, vinder af 8 løb og kroner samt placeret 11 gange, ROBIN, vinder af 9 løb og kr. i Norge, Abacos Joy, placeret 7 gange inkl. 3. i Aalborg 2-års Grand Prix, RECEPTIONIST, vinder af Produce Stakes, placeret 3. i Klampenborg Auktionsløb og 4. i Basnæsløb. Kat ACADEMY AWARD (IRE), br v. Danehill Ingabelle v. Taufan. Startet to gange som toåring Irland, derpå skadet. Bror til WILD BLUEBELL, vinder af Coolmore Home of Champions Concorde Stakes (Gr.3), Tipperary, 2. i Belgrave Stakes (L), Leopardstown, og Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial (L), Lepopardstown, 3. i Brownstown Stud Stakes (L), Leopardstown, PRIORY BELLE, toprated toårshoppe i Irland i 1995 og vinder af Moyglare Stud Stakes (Gr.1), Curragh, og 2. i Debutante Stakes (L), Leopardstown, og til EVA S REQUEST, vinder af C.L. Weld Park Stakes (Gr.3), Curragh, og 3. i Prestige Stakes (Gr.3), Goodwood. I stutteriet i Første årgang er tre år i Far til bl.a. MASTER KID, vinder af 3 løb inkl. Dansk Derby, placeret 2. i Skandinavisk Opdrætningsløb og 3. i Dansk 2000 Guineas, LOIS LANE, vinder af 4 løb inkl. Dansk Galops Auktionsløb og Dansk Kriterium samt placeret 2. i Larch Ærespræmie og 3. i Skandinavisk Opdrætningsløb, SYDNEY, vinder af 4 løb inkl. Mowerinaløb, THEATRICAL AWARD, vinder af 4 løb inkl. Norsk 1000 Guineas, Opening Night, vinder samt placeret 2. i Götalandlöpning, Duriana, vinder samt placeret 2. i Dianalöpning, Ticmotor, vinder samt 2. i Skandinavisk Mesterskab for 2-årige og 3. i Norsk Rikstotos Oppdrettsløp, ALL GREY, FIALAARA, FLYER, EXPECTING TO FLY, REVENTON m.fl. Skandinavisk Championbeskeler for toårige heste Kat.nr ARADO (GER), fuks 1988 v. Surumu Aggravate v. Aggressor. Vinder af Preis der Stadtsparkasse Dortmund (L), Spiel Mit - Preis und Hugo-Körver-Rennen samt placeret 2. i Grosser Herbstpreis der Dreijährigen, 3. i Preis der Union-Klubs, i alt DM. Helbror til ACATENANGO, vinder af 16 løb inkl. Deutches Derby (Gr.1), Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), Grosser Preis von Baden (Gr.1), to gange, Grosser Preis von Berlin (Gr.1), Aral-Pokal (Gr.1), to gange, Grosser Preis der Badischen Wirtschaft (Gr.2), Union-Rennen (Gr.2), Grosser Hertie-Preis International (Gr.2), Quick Hansa-Preis (Gr.2), Gerling Preis (Gr.3), to gange. Championbeskeler i Tyskland i 1993, 1995 og I stutteriet i Tyskland i 1994 og far til bl.a. ANGLIO, vinder af 3 løb inkl. Magnet-Mannheim- Rennen, L ARADO, vinder af 5 løb inkl. Preis der ôffentlichen og Security Cup, FINN, vinder af 6 løb, BARTENSTEIN, vinder af 3 løb, MAZING BRAVE, vinder af 4 løb, ZOPAS TURQUE, vinder af Aalborgs 2-års Grand Prix, MINNIE, vinder af 7 løb, AKADA CHA CHA, vinder af 3 løb, ROSWELL, vinder af 2 løb, RED ATTACK, vinder af 3 løb, MORGAN m.fl. Kat.nr ARAKAN (USA), br v. Nureyev Far Across v. Common Grounds. Vinder af 6 løb og meter inkl. Bango Criterion Stakes (Gr.3), Newmarket, Merbury Catering Consultants Supreme Stakes (Gr.3), Goodwood, Abernant Stakes (L), Newmarket, og VC Bet City of York Stakes (L), York. Placeret 2. i Lennox Stakes (Gr.2), Goodwood, Emirates 23

24 Airlines Minstrel Stakes (Gr.3), Jersey Stakes (Gr.3), Ascot, Weatherbys Ireland Greenlands Stakes (Gr.3), Curragh, og Hesmonds Stud Paradise Stakes (L), Lingfield Park, 3. i Duke of York Hearthstead Homes Stakes (Gr.2), York, og VC Bet Challenge Stakes (Gr.2), Newmarket, to gange. I stutteriet i Irland i Dette er første årgang. Kat.nr. 99 BAHHARE (USA), br v. Woodman Wasnah v. Nijinsky. Vinder af 3 løb og euro inkl. Laurent-Perrier Champagne Stakes (Gr.2), Doncaster, placeret 3. i Champion Stakes (Gr.1), Newmarket. Halvbror til BAHRI, vinder af St. James s Palace Stakes (Gr.1), Royal Ascot, Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1), Ascot, 2. i Juddmonte International Stakes (Gr.1), Sandown Park, Sussex Stakes (Gr.1), Goodwood, 3. i 2000 Guineas (Gr.1), Newmarket, Irish 2000 Guineas (Gr.1), Curragh, og til Soud, 2. i Golden Gate Breeders Cup Hcp. (Gr.3), Santa Anita. I stutteriet i 1999 og far til vindere af over 200 løb og mere end 4,5 mill. euro inkl. HURRAH, vinder af Capital City Ford Captain Cook Stakes (Gr.1), DOWRY, vinder af Feltex South Australia Oaks (Gr.1), BAQAH, vinder af Prix de Sandringham (Gr.2), KATDOGAWN, vinder af Santa Anita Hcp. (Gr.2), Dahlia Hcp. (Gr.2) og San Clemente Hcp. (Gr.2), JAZZ PRINCESS, vinder af Oratorio EBF Athasi Stakes (Gr.3) og C. L. Weld Park Stakes (Gr.3), PURDE vinder af Auraria Stakes (Gr.3), BRAVE LANCER, vinder af Sydney Markets Ltd. Winter Cup (L), CARLISLE BAY, vinder af Sha Tin Trophy (L), SAHARA PRINCESS, vinder af Blue Square Fillies Stakes (L), SUCCESSOR, vinder af Mercedes Super Bonus Classique (L), BEST GIFT, Sha Tin Trophy (Gr.3), LAGO D ORTA, vinder af Prix Le Fabuleux (L), INSAN MALA, vinder af Tenski Stakes (L). Kat.nr. 40 BERTOLINI (USA), br v. Danzig Aquilegia v. Alydar. Toprated 3-års sprinter i Frankrig i Vinder af 2 løb (1200 og 1400 meter) og inkl. July Stakes (Gr.3), Newmarket, og European Free Handicap (L), Newmarket. Placeret 2. i Middle Park Stakes (Gr.1), Newmarket, Stanley Leisure Sprint Cup (Gr.1), Haydock Park, Nunthorpe Stakes (Gr.1), York, Prix Robert Papin (Gr.2), Maisons-Laffitte, Dubai Golden Shaheen Stakes (L), Nad Al Sheba, 3. i Darley July Cup (Gr.1), Newmarket, Prix Maurice de Gheest (Gr.1), Deauville,King s Stand Stakes (Gr.2), Royal Ascot, Gulf News Dubai Golden Shaheen Stakes (Gr.3), Nad Al Sheba, Jersey Stakes (Gr.3), Royal Ascot. I stutteriet i England og New Zealand i 2002 og far til bl.a. DONNA BLINI, vinder af Cheveley Park Stakes (Gr.1), MOORHOUSE LAD, vinder af King George Stakes (Gr.3), SOLVINI, vinder af Ford 2-yo Classic (Gr.3), og Lion Red Plate (Gr.3), ALL IN BRAWL, vinder af Champagne Stakes (L), JUICE vinder af New Zealand Bloodtsock 2yo Fillies Stakes (L), MEDIC POWER, vinder af Premier Sha Tin Vase (L), PRIME DEFENDER, vinder af European Free Handicap (L), og Sandy Lane Stakes (L), BOW BRIDGE, vinder af Marygate Stakes (L), TABARET, vinder af Costcutter Roses Stakes (L), XBERT, vinder af Ford Welcome Stakes (L), Bobs Surprise, placeret 2. i Bathwick Greenham Stakes (Gr.3), Nina Blini, placeret 3. i Queen Mary Stakes (Gr.2), Ascot. Kat.nr. 59 CAJUN CADET (GB), br v. Cadeaux Genereux Petty Purse v. Petingo. Vinder af 3 løb samt placeret 2. Täby Open Sprint (L), 2. i Täby Vårsprint (L) og Norsk Jockeyklubs Sprintløb (L), 3. i Pramms Memorial (L) og 4. i De Kuyper Sprint (L). Bror til HIGH PURSE vinder af Prix Robert de Cholet (L). I stutteriet i Norge i 1997 og i Danmark Far til bl.a. Longueville Legend, vinder i Irland samt placeret 4 gange inkl. 4. i Heinz 57 Phoenix Stakes (Gr.1) og 4. i Go and Go Round Tower Stakes (L) og 5. i Ballycorus Stakes (Gr.3), KALLE, vinder af 4 løb inkl. Skandinavisk Mesterskab for 2-24

VOLATILE OG DE ANDRE. Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014

VOLATILE OG DE ANDRE. Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014 VOLATILE OG DE ANDRE Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014 , GENERALHANDICAPPET De 15 med de højeste handicaptal med enganement i Dansk Derby 2015 HEST Hdc. Træner Køn/Afstaming St./Res. Han

Læs mere

Dansk Væddeløbskalender

Dansk Væddeløbskalender Dansk Væddeløbskalender Danish Racing Calender Nr. 1/2010 DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club Hestesportens Hus - Postbox 20-2920 Charlottenlund - Danmark Tel (45) 39

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

SPORTENS GRÅ EMINENCER

SPORTENS GRÅ EMINENCER SPORTENS GRÅ EMINENCER En Grå Eminence, på fransk Eminence Grise, betegner en indflydelsesrig, men uofficiel rådgiver eller beslutningstager RACETIME Ansv. redaktør: PER AAGAARD BUSTRUP - I redaktionen:

Læs mere

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad:

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad: Fjordholmen Country Line Dancers.Klubblad: Pris. 10 kr. Klubsblad 1. Kvartal 2011 Indholdsfortegnelse: Side 1: Billedet er taget fra vores fødselsdag 2010. Side 2: Indholdsfortegnelse. Side 3: Danseliste

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dansk Væddeløbskalender

Dansk Væddeløbskalender Dansk Væddeløbskalender Danish Racing Calender Nr. 7/2011 DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club Hestesportens Hus - Postbox 20-2920 Charlottenlund - Danmark Tel (45) 39

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Beskrivelse: Booking nummer er 1192510 Alamo Prisen for din billeje er 2090 DKK ogden er bekræftet.

Beskrivelse: Booking nummer er 1192510 Alamo Prisen for din billeje er 2090 DKK ogden er bekræftet. ons. 7. apr. 2010 tor. 8. apr. 2010 fre. 9. apr. 2010 lør. 10. apr. 2010 11:25 Fly København - Atlanta Fra København 1125 ank Atlanta 1525. Confirmation nr. PE4NF0 16:30 Hente bil Atlanta Booking nummer

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Hvor reiner det: 4. 5. juli holder NRHA.DK Summer Show på Brædstrup Rideklub, her er CRI *, CRI **, CRI *** og NRHA.DK klasser, og for at der er noget for alle, afholdes der også All

Læs mere

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008 Dansk Backgammon Forbund inviterer til TrueMoneygames Nordic Open 20. Anniversary Nordic Open TV-Dækning Mere end 25.000 added See www.nordicopen.dk for details 20. marts 24. marts, 2008 på Hotel Marienlyst

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Udstillings resultater for 2004. BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge

Udstillings resultater for 2004. BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge Udstillings resultater for 2004 BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge Årets Bearded Collie : Shepherdess Sweet Sue Just You Årets Bearded Collie Hvalp: Tailwind Papaw

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE. LA3-A Heste Klasse: 5A Antal plac.: 4. Sportsrideklubben Skovlys C-stævne i dressur for heste 13/11/2010-14/11/2010.

RESULTATLISTE. LA3-A Heste Klasse: 5A Antal plac.: 4. Sportsrideklubben Skovlys C-stævne i dressur for heste 13/11/2010-14/11/2010. Side: 1 af 5 LA3-A Heste Klasse: 5A Dommere: C: Lone Gade 290 174 Ærespræmie: Horseworld, Vejle 1 50 Michelle Lyngholm (BROR) 197.00 197 67,93 1 Mykanos Birkely Plac 1 14 20 Merete Larsen (EUR) 188.00

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks.

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. Med SAS, flynr. SK 909 fra København (CPH) Afgang kl. 12.25 med SK 909. Ankomst

Læs mere

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013.

PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. PROPORTIONER DANSK MESTERSKAB VOLTIGERING 2013. AFHOLDELSE. Dato: 27-29/9/2013 Sted: Møllebakkens Rideklub Adresse til stævnepladsen: Præstemarksvej 4. 4241 Vemmelev. Tlf: 31 36 61 57 ORGANISATOR: Møllebakkens

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Katalog nr. 128: 1 sæk Blue Hors Breeding & Youngster + 1 sæk Blue Hors Sport Performer FØLAUKTION NORD

Katalog nr. 128: 1 sæk Blue Hors Breeding & Youngster + 1 sæk Blue Hors Sport Performer FØLAUKTION NORD Besøg os på www.bluehorscare.com Katalog nr. 128: 1 sæk Blue Hors Breeding & Youngster + 1 sæk Blue Hors Sport Performer FØLAUKTION NORD 19. september 2015 hos Sportsrideklubben Randers Katalog nr. 129:

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Tips til Ålborg d. 10. Juli 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Ålborg d. 10. Juli 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 Peter Jensen har godt fart på stalden for tiden og er desuden en træner der altid præsenterer fine ungheste. 1 Thai Paycheck kan være en ny sådan. Hestene kommer altid velforberedt til deres debut

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen 2015p Legend Cup Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Velkommen Synlighed Profil - Micki Lorenzen Profil - Carsten Lorenzen Kontakt Velkommen MICCAR RACING er et racing-team fra Sønderjylland,

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

LAS MORAS GRAN SHIRAZ 2006

LAS MORAS GRAN SHIRAZ 2006 LAS MORAS GRAN SHIRAZ 2006 Argentina Wine Awards is the most important competition for Argentinean export wines, bringing together the most prestigious experts in the world year after year. At the 2010

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Februar - April 2008. Shopping & Service om bord. SAS Charter

Februar - April 2008. Shopping & Service om bord. SAS Charter Februar - April 2008 Shopping & Service om bord SAS Charter Shop&Save Nyhed Marc Jacobs Daisy Eau de parfum, 50 ml Dameduft DKK 330,- Vejl. udsalgspris DKK 430,- Clinique Glosswear for lips Sheer shimmer

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Striving Vines - v/ Jonas Møller Samlet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Søndag 1. marts 2015 Kl. 10.30

Søndag 1. marts 2015 Kl. 10.30 Gratis entré Velkommen til Sportsdag Søndag 1. marts 2015 Kl. 10.30 Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 75 33 13 11 www.billundtrav.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kl. 11.20 Kl. 11.40 Kl. 12.00

Læs mere

S A S S T A R T L I S T E. SALSMOSE SPORTSRIDEKLUB S mail og spring -stævne for ponyer og heste. Fredag, den 9. juli 2010

S A S S T A R T L I S T E. SALSMOSE SPORTSRIDEKLUB S mail og spring -stævne for ponyer og heste. Fredag, den 9. juli 2010 S A S SALSMOSE SPORTSRIDEKLUB S mail og spring -stævne for ponyer og heste Fredag, den 9. juli 2010 S T A R T L I S T E Generel Information Generel Information Velkommen (SAS) byder alle ryttere og ponyer/heste

Læs mere

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke torsdag 81009 8.10.09 06:00 00 Afgang Herning Fra Herning Kirke torsdag 8.10.09 11:50 Check in færdig

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt:

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: London 2015 Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: Program London 2015: Dolphin Hotel 32-34, Norfolk Square London W2 +44 020 7402 4943

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSÅRBOG (DANISH RACING ANNUAL) Udgivet af DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Danish Jockey Club

DANSK VÆDDELØBSÅRBOG (DANISH RACING ANNUAL) Udgivet af DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Danish Jockey Club DANSK VÆDDELØBSÅRBOG (DANISH RACING ANNUAL) 2013 Udgivet af DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Danish Jockey Club Indholdsfortegnelse Dansk Galops bestyrelse og udvalg 3 Antal løb, løbspræmier

Læs mere

28-04-2010 kl. 19:41:36

28-04-2010 kl. 19:41:36 Marselisborg Cup 2010 (Med forbehold for ændringer) Nyt Version 1.3 Seneste nyt om kampprogrammet Backstabbers United trukket, nye puljer for herre elite Tunet 2 flyttet til pulje F Nogle få kampe i herre/dame

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2008 Hingsteholder Jens Peter Hansen HUSK: Vi inseminerer med frostsæd!!! INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hill Cottage. dressurstald og vingård

Hill Cottage. dressurstald og vingård Charlotte Pedersen Stibbard, Australien Hill Cottage dressurstald og vingård Charlotte Pedersen rejste på ferie i Australien i 1986 efter endt beridereksamen hun blev betaget af det imponerende og fremmedartede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere