ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl. 13.00"

Transkript

1 ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl på York Stutteri Arrangør: DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Dansk Galop (Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme) er galopsportens øverste myndighed. Foreningens formål er at fremme fuldblodsavlen i Danmark samt at lede dansk galopsport. Foreningen har ca. 375 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, der repræsenterer banerne, opdrætterne, hesteejerne og trænerne. Formand: Nick Elsass Direktør: Peter Knudsen Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund tlf fax

2 INDEX Tidsplan 2 Information 3 Auktionsvilkår 4 Gruppeløb & Listedløb 6 Forklaring på anvendt typografi 7 Dansk Galops Auktionsløb 12 Anmeldte åringer 13 Adresse- og telefonliste over sælgere 17 Liste over trænere 18 Åringernes mødre alfabetisk 20 Beskelere 23 TIDSPLAN Kat.nr. 1 kl Kat.nr. 20 ca. kl Kat.nr. 40 ca. kl Kat.nr. 60 ca. kl Kat.nr. 80 ca. kl Kat.nr. 100 ca. kl Oplysninger i kataloget er så vidt muligt ajourført pr. 1. juli. Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. 2

3 INFORMATION EFTERSYN Åringerne kan beses på auktionsdagen fra kl SEKRETARIATET på York Stutteri vil være åbent auktionsdagen fra kl HUNDE Hunde må ikke medtages i auktionshal og stalde HESTEPAS Åringer, der eksporteres el. sættes i udenlandsk træning, skal være i besiddelse af et af Dansk Galop udstedt og udstemplet hestepas, før de forlader Danmark. EFTER AUKTIONEN Sælgeres og køberes opmærksomhed henledes på, at alle åringer skal være fjernet fra York Stutteri senest søndag kl Eventuel opstalding herefter: kr pr. dag excl. moms OPSTALDING Auktionsholder sørger for fodring og vanding af åringerne. Auktionsholderen fastlægger i ugen op til auktionen, hvilke bokse de enkelte åringer skal opstaldes i. Oversigter vil blive ophængt i staldene og udsendt til sælgerne. 3

4 ÅRINGSAUKTION York Stutteri, lørdag den 6. september 2008 AUKTIONSVILKÅR: 1) Anmeldelse skal ske på særlige blanketter, der rekvireres i Sekretariatet, Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund. Anmeldelsesfrist: fredag d. 30. maj Gebyr: kr excl. moms inkl. Opstaldning 2) På auktionen kan alene fremstilles danskopdrættede åringer, som ejes af medlemmer af Dansk Galop. 3) Anmeldelse skal indholde: a. alle særlige oplysninger, der ønskes optaget i kataloget b. meddelelse om eventuelle fejl f.eks. vindslugning, krybbebidning, vævning, strubepiben el. operation herfor. c. sælgers evt. moms nr. 4) Enhver hest, der fremstilles på auktionen, opstaldes på sælgers risiko og skal være ledsaget af dyrlægeattest udvisende: a) at hesten er basisvaccineret mod influenza sidste vaccination senest 14 dage før auktionen b) at hesten kommer fra et område, der de sidste 14 dage før auktionen har været fri for smitsomme sygdomme c) at hingst er besiddelse af normale ydre kønsorganer. 5) Kun de i kataloget trykte betingelser kan gøres gældende. 6) Rækkefølgen i kataloget afgøres ved lodtrækning. Dog sælges de heste, der ikke er fremme til tiden, sidst. 7) Sælger er pligtig til at fremstille de anmeldte heste på auktionen. Dog kan anmeldt hest trækkes trækkes tilbage inden d. 1. juli uden yderligere afgift for sælgeren. Mod et gebyr på 2000 kr. kan anmeldt hest trækkes tilbage indtil d. 1. august. På et senere tidspunkt kan hest kun trækkes tilbage, såfremt fremstilling er udelukket på grund af sygdom. Veterinærattest kræves. Gebyr på 2000 kr. forfalder på sådan sygemeldt hest, såfremt denne sælges/eksporteres inden 31. december ) Hvis sælger ønsker sin hest fremstillet med reservepris, under hvilken hans hest ikke må sælges, skal sælger på en dertil indrettet blanket oplyse reserveprisen til auktionarius senest ½ time før åring går i ringen. 9) Første bud skal være på mindst på kr. Budet forhøjes derefter med kr. 10) Ved tilbagekøb betales 5 % af alle beløb over kr. 11) Arrangøren påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste 4

5 12) Hestene sælges i den stand de forefindes ved hammerslag, og arrangøren påtager sig intet ansvar for åringernes sundhedstilstand. 13) Eventuelle reklamationer vedrørende vilkårenes pkt. 3 c. skal være afgivet senest 48 timer efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion, dog senest når hesten forlader landet. Reklamationer vedrørende andre forhold skal være afgivet senest 30 dage efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion. 14) Betaling for det købte + 5 % auktionsgebyr og lovpligtig moms erlægges skadesløst under auktionen. Dog er auktionsholderen berettiget til - medmindre sælger modsætter sig dette - at give kredit indtil 30 dage efter auktionen. 15) Såfremt kontant betaling ikke finder sted er køber endvidere forpligtiget til at dække udgift til forsikring af indkøbt hest med ½ % af købesummen (incl. moms og salær) pr. påbegyndt måned indtil hesten er betalt. For eksporteret hest skal evt. moms indgå i forsikringssummen. 16) Al betaling skal foregå til auktionsholderen. 17) Ved enhver opstået opstået tvist er auktionarius - også efter hammerslag - berettiget til at annullere ethvert auktionssalg og lade buddene begynde forfra igen. 18) Enhver køber er pligtig til på anfordring enten under auktionen eller uanset given kredit efter denne, at betale kontant, stille den sikkerhed, der forlanges eller udlevere det købte. I sidste tilfælde er køber pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg på auktionen el. underhånden fremkomne tab uden at kunne gøre krav på eventuelt overskydende. 19) Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når fuld betaling har fundet sted. 20) Skulle indkøbt hest blive syg el. dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. 21) Den der køber i kommission, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening hæfter de solidarisk. De, der indestår som kautionister for andre, hæfter som selvskyldner-kautionister. 22) Erlægges betaling ikke til fastsat tid skal køber og deres kautionister: a. udrede alle de med inddrivningen forbundne omkostninger skadesløst. b.forrente restancerne med 1½ % om måneden. 23) Enhver tvist om forståelsen af nærværende vilkår el. vedr. de enkelte auktionssalg afgøres efter dansk rets almindelige regler og ved sælgers værneting. Hvis parterne er enige herom, afgøres tvisten endeligt af en voldgiftsret, der nedsættes af Dansk Galops bestyrelse og som består af 3 medlemmer udpeget af Dansk Galops bestyrelse og af 2 medlemmer, hvoraf hver part udpeger et. 5

6 Gruppeløb og Listedløb i Skandinavien ============================= Gr. 3 Scandinavian Open Championship Stockholms Stora Pris Stockholm Cup International Täby Open Sprint Championship Polar Cup Marit Sveaas Minneløp Listed Danmark Dansk Jockey Club Cup Pokalløb Copenhagen Golden Mile Sverige Pramms Memorial Jägersro Sprint Täby Vårsprint Bloomers Vase Swedish Open Mile Svenskt Derby Zawawi Cup Coolmore Matchmaker Stakes Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning Songline Classic Nickes Minneslöpning Lanwades Stud Stakes Jockeyklubbens Avelslöpning Margareta Wettermarks Minneslöpning Norge Polar Mile Cup Norsk Jockeyklubs Sprintløp Valley Chapel Memorial Morten & Torvald Klaveness Minneløp Erik O Steens Memorial Semb Hovedgård Hoppeløp 6

7 Forklaring på den anvendte typografi I kataloget er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i anerkendte Gruppe- eller Listedløb anført med fede typer (Black Type), ligesom de pågældende løbs status er anført med fede typer, f.eks. (Gr. 2). Gruppeløbssystemet blev indført i 1971 og heste, der før 1971 har vundet eller været placeret i de løb, som sidenhen fik status af Gruppe- eller Listedløb, er også anført med fede typer, men uden angivelse af løbsstatus. Derudover er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i en række skandinaviske storløb, også anført med fede typer. Det drejer sig om følgende løb: Mowerinaløb Dansk 2000 Guineas Dansk Derby Dansk Oaks Dansk St. Leger Skandinavisk Opdrætningsløb Dansk Kriterium Vinterfavoritternes Ærespræmie Dansk Breeders Cup samt tilsvarende løb i Norge og Sverige. Det skal understreges, at disse løb IKKE er klassificeret som internationalt anerkendte løb. FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: er en vinder af et europæisk Gruppe- eller Listedløb, et amerikansk eller australsk Graded- eller Stakesrace eller et af ovennævnte skandinaviske storløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et af ovennævnte løb. er en vinder. er en hest, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier. er en vinder af et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppeeller Listedløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppe- eller Listedløb. 7

8 8

9 9

10 Bonuspræmier Fra og med 2008 udbetales følgende bonuspræmier til ejerne af danskopdrættede heste: kr. i Dansk Oaks og Mowerinaløb til bedstplacerede danskopdrættede hoppe i præmierækken kr. i Dansk Jockey Club Cup (L), Pokalløb, Golden Mile (L) og Scandinavian Open Championship (Gr.3) til bedstplacerede danskopdrættede hest i præmierækken. Derudover udbetales der fortsat kr. til bedstplacerede danskopdrættede hest i toårsmaidenløbene på de danske baner. Der beregnes ikke jockey- og trænerprocenter af bonuspræmier. European Breeders Fund & Breeders Cup Afkom efter følgende hingste - undfanget i er kvalificeret til at deltage i alle EBF-løb i 2009 og senere: ARAKAN BAHHARE BERTOLINI - COUNTRY REEL - DEXTERITY - DIKTAT GREEN TUNE - IDAHO QUEST INDIAN LODGE - KALANISI - KELTOS LUJAIN MAMOOL - MARTALINE PRIOLO - RICHARD OF YORK SEATTLE DANCER SENDAWAR - SHOLOKHOV SOVIET STAR - VETTORI Navngivning af heste I henhold til Dansk Væddeløbsreglement kan unavngivne åringer navngives gratis indtil 31. december Efter denne dato er gebyret for navngivning kr ,-. 10

11 11

12 Med ¼ million til Vinderen! Dansk Galops Auktionsløb m kr. ( ) Ærespræmie til Ejer og Opdrætter af vindende hest udsat af Dansk Galop For 2-årige heste (jfr. Særlige bestemmelser for dette løb) Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. Indskud: kr. 1. Juni 2008 Betales af auktionen 500 kr. 2. Fredag d. 31. oktober 2008 ind kl kr. 3. Fredag d. 27. februar 2009 ind kl kr. 4. Fredag d. 24. april 2009 ind kl kr. 5. Fredag d. 24. juli 2009 ind kl kr. 6. Fredag d. 14. august 2009 ind kl kr. 7. v/starterklæring 2009 ind kl kr. Starterklæres: August/september 2009 Rides: August/september 2009 Dansk Galops Auktionsløb Consolation kr. ( ) For 2-årige heste, der har betalt 6. forfeit til Dansk Galops Auktionsløb Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. v/starterklæring 2009 ind kl kr. 1400m NB.!! Consolation gennemføres kun med minimum 8 starterklærede heste Særlige bestemmelser for Dansk Galops Auktionsløb 2009: 1. KUN heste, der er anmeldt og fremstillet på Dansk Galops Åringsauktion i 2008, kan deltage i løbet. 2. Heste, der er handlet under enhver anden form, kan IKKE deltage i løbet. 3. Løbet afvikles på Klampenborg Galopbane. 4. Evt. udelukkelse af overskydende heste ved starterklæringen jfr. DVR 96. Købere bedes være opmærksomme på at Samtlige åringer i kataloget ER tilmeldt til Dansk Galops Auktionsløb 2009!! Eventuel framelding til løbet SKAL være skriftlig og fremsendes til Klampenborg Galopbane senest fredag d. 31. oktober

13 Anmeldte åringer (Alfabetisk efter sælgers navn) Pernille & Jakob Altenborg FINAL COUNTDOWN Sk.h.v. Final Appearance Annie Fay 53 CALAMITY Br.hp.v. Academy Award Tower Of Menga 49 Susan Bagge HALIFAX LORUP Br.h.v. Primatico Lady Light Foot 36 BS Racing Sarl Br.h.v. Country Reel Remember 91 Morten Buskop Sk.hp.v. Keltos Autarcie 95 Kirsten & Per Dahl LORD DEXTER Br.h.v. Dexterity Mary Mary 32 CURIE DE BOUSSAC Mbr.hp.v. Dexterity Daphodil 86 Stald Danish INDEX F.h.v. Dexterity Love In The Spring 54 Stutteri Dynamite ROYAL DYNAMITE Br.h.v. Abaco Prince Edna s Gift 12 Stutteri Elverdam DUSTIN Br.h.v. Diktat Lyceta 27 SWEET PRINCE Br.h.v. Nicolotte Sweet Dance 11 AHLADIA F.hp.v. Dexterity Tabariya 88 Nina Falck & Gert Larsen LIBERATION Br.v.v. Final Appearance Miss Et Toi 87 Nina Falck, Gert Larsen & Stutteri Bøgely NICE DELIGHT Br.hp.v. Final Appearance Relate 19 Jane Grove PRINSESSE MIA Br.hp.v. Academy Award Hå Te Hå 24 Margit Hansen FANZET Mbr.hp.v. Mandrake El Mago Farinelli 71 JOIESTEP F.hp.v. Silca Legend Joie De Patina 23 Havreholms Stutteri GALATHEA Mbr.hp.v. Lujain Glistening Silver 89 13

14 Stutteri Hjortebo Br.hp.v. Final Appearance Cote 18 Br.h.v. Academy Award Creole Legend 8 Br.h.v. Academy Award Cut Memory 26 Br.hp.v. Vettori Fille Dansante 57 Br.hp.v. Academy Award Liffey Moon 13 Br.h.v. Academy Award Mayfair 96 Br.hp.v. Final Appearance Miss Heritage 41 Br.h.v. Final Appearance Nordic Victory 64 Br.h.v. Martaline Queen Mat 74 Br.h.v. Academy Award Starving 9 Br.hp.v. Academy Award Top Cat 3 Br.h.v. Academy Award Wings Of A Dove 58 Thomas Holmgaard HOLMGAARDS FINESS F.hp.v. Silca Legend Fable 50 Stald Hong Kong HONGKONG DANCER Br.hp.v. Seattle Dancer Summer Beauty 44 Jørgen Hovgaard KING S DANCER Br.h.v. Priolo Cadeaux d Honfleur 48 Ole B. Jensen MISS HOOPER Mbr.hp.v. Final Appearance Prospect s Safir 2 DAVIDOFF Br.h.v. Final Appearance Silver Prelude 15 Stutteri Korsgården SUNDAY STAR Br.v.v. Dexterity Biscuit 33 FLOWER BY TESSA Br.hp.v. Kalanisi Bright Tessa 20 Jens Kvist MORNING SUN Mbr.h.v. Mandrake El Mago La Libre 75 Faseel Khan Br.h.v. Academy Award Wiona 101 Ib Larsen Sk.h.v. Flyinfact Deebee 16 Mbr.h.v. Flyinfact Pollenca 77 Br.hp.v. Flyinfact Victory Mill 22 Stutteri Løkkemarken DURACELL F.hp.v. Sholokhov Epik 65 HUSTLER Br.h.v. Arado Ottomane 7 SIKORSKY Br.h.v. Sholokhov Tres Bien 31 MILO Racing & TLP Racing DIAMOOL Br.v.v. Mamool Dianella 81 14

15 Pia Neltoft THEY DID IT Br.hp.v. Itsabrahma Cut Chief 90 IT S A FORTUNE F.h.v. Itsabrahma Go To Fortunen 4 IT S A BLESSING Br.hp.v. Itsabrhama Regal Blessing 78 Margit Nielsen COSCO F.h.v. Abaco Prince Sui 30 Morten Nielsen FACONNA Br.hp.v. Coneybury Farfrae 10 LACONSI F.hp.v. Coneybury Lazise 82 PRINS WEST F.v.v. Coneybury Taxus 14 Stutteri Nova Br.hp.v. Idaho Quest Love Messenger 73 Br.h.v. Mandrake El Mago Sypha 56 Berner Olsen ET TOI DANOIS Br.h.v. Dexterity Danseuse Et Toi 52 FARELINE Br.h.v. Dexterity Fastina 98 IT S HOF F.h.v. Itsabrahma Hofmeisterin 51 SWEET AND LINE Br.hp.v. Dexterity Il-X 93 PRIZOO Br.h.v. Primatico Kazoo 72 LIKE A LINE Br.hp.v. Dexterity Lady Fonteyn 17 DANZING LINE Br.hp.v. Primatico Lets Danz 5 MATCH THE LINE Br.h.v. Dexterity Mongolian One 35 Br.hp.v. Silca Legend Nanette 47 LINGLINE Br.h.v. Primatico Pacey 76 HURRICANE LINE Br.hp.v. Arado Sift 21 Gitte & Jens Olsen COCO CHANEL Br.hp.v. Cajun Cadet O Kelly 29 Lone & Finn Pedersen HOT FAVOR Mbr.hp.v. Hot Run Do Me A Favor 85 RUNAWAY SUN Br.hp.v. Hot Run Norwegian Sun 1 Frank Reimer INDIAN AMY Br.hpv. Academy Award Adept 68 Provinsejendomme 2003 A/S Br.h.v. Cajun Cadet Munay 37 Katrine Ramlow KASIRA SUNSHINE Br.hp.v. Richard Of York Sunset Street 28 Inge Dorte & Henrik Seerup ASHANTI F.hp.v. Sendawar Alamea 79 ALYKHANTI Br.v.v. Arakan Altiymand 99 15

16 Stutteri Skovmarken ALABAMA Br.h.v. Academy Award Amalia 69 HALF DANE Br.hp.v. Academy Award Cut So Sharp 61 EMMA Br.hp.v. Final Appearance Elysian Fields 34 HALF STORM Br.h.v. Academy Award Half Row 42 MISS LIZ Br.hp.v. Academy Award Miss Lovely 62 Bente Slot MAMALOCA F.hp.v. Indian Lodge Mamaia 80 SIEMPRE Mbr.hp.v. Indian Lodge Senorita 43 Stutteri Sofienhøj DIAGRAPHIC Br.h.v. Academy Award Dialitha 55 Jens Jørgen Stounberg ME LEGEND Mbr.hp.v. Silca Legend Admecut 60 Mette Sørensen FLYING TIMES Br.v.v. Hot Run Rich Time 100 Allan Thelix Br.hp.v. Dexterity Final Vale 25 Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen SATIN Br.hp.v. Informant Satanic 6 Stutteri Thorskovgaard LEO Br.h.v. Dexterity Phoenix Fantasy 97 LIVA Br.hp.v. Dexterity Synolite 39 VABAHHAR Br.hp.v. Bahhare Vallee Aux Fees 40 SPUTNIK Br.h.v. Dexterity Winning Pearl 66 York Stutteri Br.hp.v. Richard Of York All Fair 38 Br.h.v. Academy Award Boss Lady 92 Br.hp.v. Richard Of York Cinnamon 70 Br.h.v. Bertolini Gryngolette 59 Br.hp.v. Green Tune Islande 94 Br.h.v. Cajun Cadet Laser Show 67 Br.h.v. Richard Of York Meditation 45 F.h.v. Soviet Star - Trabea 46 Stutteri Østerbygaard Sk.v.v. Northern Hill Cascina 83 Br.v.v. Dexterity Fablie 84 Br.hp.v. Final Appearance - Polly s Saga 63 16

17 Pernille & Jacob Altenborg Frellingvej 27, Frelling 8560 Kolind tlf Susan Bagge Lorupvej Sorø tlf el BS Racing Sarl Høveltevej Birkerød tlf Morten Buskop Frisersvej 1, 1.th Charlottenlund tlf Stutteri Bøgely Espestok Odense NV tlf el Kirsten & Per Dahl Kystvej Storvorde tlf Stall Danish Frimodtsvej Hellerup tlf Stutteri Dynamite Skæretvej Ryslinge tlf el Stutteri Elverdam Landevejen Kirke Såby tlf Nina Falck & Gert Larsen Elleholmsvej Odense SV tlf Jane Grove Testrupvej Mårslet tlf Margit Hansen Langemosevej Assens tlf Havreholms Stutteri Stenlund 19, Hastrup 5600 Faaborg tlf el Stutteri Hjortebo Bjerring Byvej Bjerringbro tlf el Thomas Holmgaard Skovgyden 2A, Baaring 5466 Asperup tlf Jørgen Hovgaard Langstrupvej Humlebæk tlf Ole B. Jensen Guldbækvej Svenstrup tlf Stutteri Korsgården Kivsmosevej Tommerup tlf Jens Kvist Skjoldagervej Gram tlf Faseel Khan Strandvangen Hvidovre tlf Ib Larsen Egebjergvej Vig tlf Stutteri Løkkemarken Løkkemarken Otterup tlf Pia Neltoft Fævejen Ugerløse tlf Margit Nielsen Hadrupvej 63, Vedslet 8732 Hovedgård tlf Morten Nielsen Nørre Hurupvej Hadsund tlf el Stutteri Nova Allestedvej Odense S tlf Berner Olsen Fredsgårdsvej 32, Sneslev 4100 Ringsted tlf Gitte & Jens Olsen Søgaardsvej Ølstykke tlf Lone & Finn Pedersen Lupinvej Jerslev J tlf el Katrine Ramlow Biskop Svanes Vej Birkerød tlf Frank Reimer Højrupvej Sommersted tlf Inge Dorte & Henrik Seerup Nørregade Haderup tlf Stutteri Skovmarken Terndrupvej Hadsund tlf Bente Slot Kaldredvej Eskebjerg tlf Stutteri Sofienhøj Vielstedvej Nyrup tlf Jens Jørgen Stounberg Sørningevej Mørkøv tlf T. Larsen & M. Stounberg Kalundborgvej Holbæk tlf Mette Sørensen Øster Hjulskovvej Jerslev tlf el Allan Thelix Laveskov Allé Humlebæk tlf Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen Vester Allé 4, Assentoft 8900 Randers tlf el Stutteri Thorskovgaard Herredsvejen Nimtofte tlf el York Stutteri Stumpedyssevej Hørsholm tlf Stutteri Østerbygaard Fittingvej Bække tlf

18 Trænere Hanne Bechmann / Torben Christensen / Inge Mette Dejgaard / Bendt Jensen Lars Jakobsen Søren Jensen / Keld Chr. Karlsen / Lars Kelp Tina Mortensen / Birgitte Nielsen / Anna Nilsson / Bent Olsen / Johnny Reimer / Anja Runøe Desmond Scarlett Jørgen Tølbøll / Brian Wilson / OBS!!! Dansk Derby, Dansk 2000 Guineas og Dansk St. Leger er forbeholdt skandinaviskopdrættede heste. 18

19 19

20 Alfabetisk fortegnelse over åringernes mødre Moderhoppe Åring Kat.Nr. ADEPT INDIAN MAY 68 ADMECUT ME LEGEND 60 ALAMEA ASHANTI 79 ALL FAIR Br.hp. 38 ALTIYMAND ALYKHANTI 99 AMALIA ALABAMA 69 ANNIE FAY FINAL COUNTDOWN 53 AUTARCIE Sk.hp. 95 BISCUIT SUNDAY STAR 33 BOSS LADY Br.h. 92 BRIGHT TESSA FLOWER BY TESSA 20 CADEAUX D HONFLEUR KING S DANCER 48 CASCINA Sk.v. 83 CINNAMON Br.hp. 70 COTE Br.hp. 18 CREOLE LEGEND Br.h. 8 CUT CHIEF THEY DID IT 90 CUT MEMORY Br.h. 26 CUT SO SHARP HALF DANE 61 DANSEUSE ET TOI ET TOI DANOIS 52 DAPHODIL CURIE DE BOUSSAC 86 DEEBEE Sk.h. 16 DIALITHA DIAGRAPHIC 55 DIANELLA DIAMOOL 81 DO ME A FAVOR HOT FAVOR 85 EDNA S GIFT ROYAL DYNAMITE 12 ELYSIAN FIELDS EMMA 34 EPIK DURACELL 65 FABLE HOLMGAARDS FINESS 50 FABLIE Br.v. 84 FARFRAE FACONNA 10 FARINELLI FANZET 71 FASTINA FARELINE 98 FILLE DANSANTE Br.hp. 57 FINAL VALE Br.hp. 25 GLISTENING SILVER GALATHEA 89 GO TO FORTUNEN IT S A FORTUNE 4 GRYNGOLETTE Br.h

21 HALF ROW HALF STORM 42 HOFMEISTERIN IT S HOF 51 HÅ TE HÅ PRINSESSE MIA 24 IL-X SWEET AND LINE 93 ISLANDE Br.hp. 94 JOIE DE PATINA JOIESTEP 23 KAZOO PRIZOO 72 LA LIBRE MORNING SUN 75 LADY FONTEYN LILE A LINE 17 LADY LIGHT FOOT HALIFAX LORUP 36 LASER SHOW Br.h. 67 LAZISE LACONSI 82 LETS DANZ DANZING LINE 5 LIFFEY MOON Br.hp. 13 LOVE IN THE SPRING INDEX 54 LOVE MESSENGER Br.hp. 73 LYCETA DUSTIN 27 MAMAIA MAMALOCA 80 MAYFAIR Br.h. 96 MARY MARY LORD DEXTER 32 MEDITATION Br.h. 45 MISS ET TOI LIBERATION 87 MISS HERITAGE Br.hp. 41 MISS LOVELY MISS LIZ 62 MONGOLIAN ONE MATCH THE LINE 35 MUNAY Br.h. 37 NANETTE Br.hp. 47 NORDIC VICTORY Br.h. 64 NORWEGIAN SUN RUNAWAY SUN 1 O KELLY COCO CHANEL 29 OTTOMANE HUSTLER 7 PACEY LINGLINE 76 PHOENIX FANTASY LEO 97 POLLENCA Mbr.h. 77 POLLY S SAGA Br.hp. 63 PROSEPCTS SAFIR MISS HOOPER 2 QUEEN MAT Br.h. 74 REMEMBER Br.h. 91 REGAL BLESSING IT S A BLESSING 78 RELATE NICE DELIGHT 19 RICH TIME FLYING TIMES 100 SATANIC SATIN 6 21

22 SENORITA SIEMPRE 43 SIFT HURRICANE LINE 21 SILVER PRELUDE DAVIDOFF 15 STARVING Br.h. 9 SUI COSCO 30 SUMMER BEAUTY HONGKONG DANCER 44 SUNSET STREET KASIRA SUNSHINE 28 SWEET DANCE SWEET PRINCE 11 SYNOLITE LIVA 39 SYPHA Br.h. 56 TABARIYA AHLADIA 88 TAXUS PRINS WEST 14 TOP CAT Br.hp. 3 TOWER OF MENGA Br.hp. 49 TRABEA F.h. 46 TRES BIEN SIKORSKY 31 VALLEE AUX FEES VABAHHAR 40 VICTORY MILL Br.hp. 22 WINGS OF A DOVE Br.h. 58 WINNING PEARL SPUTNIK 66 WIONA Br.h. 101 Dansk Galop anmelder og betaler første forfeit til Dansk Derby 2010 for samtlige åringer i kataloget samt for alle øvrige danskopdrættede åringer Dansk Galop har anmeldt samtlige fremstillede åringer til Dansk Galops Auktionsløb 2009 med en kvart million til vinderen! 22

23 Beskelere ABACO PRINCE (USA), f v. Phone Trick French Locket v. Grey Dawn II. Vinder af 4 løb og kroner, samt placeret 3. i Kölner Sprint Preis (L). Halvbror til 4 vindere af i alt 12 løb i USA inkl. FRENCH FAKE, MARBRISA, DAVID S DANCER og EXCESSARY. I stutteriet i Danmark i 1998 og far til bl.a. PRIMO GIRL, vinder af 7 løb og kroner inkl. Albani Store Sprint og Jägersro Summer Sprint, BOOB S PRESSURE, vinder af 8 løb og kroner samt placeret 11 gange, ROBIN, vinder af 9 løb og kr. i Norge, Abacos Joy, placeret 7 gange inkl. 3. i Aalborg 2-års Grand Prix, RECEPTIONIST, vinder af Produce Stakes, placeret 3. i Klampenborg Auktionsløb og 4. i Basnæsløb. Kat ACADEMY AWARD (IRE), br v. Danehill Ingabelle v. Taufan. Startet to gange som toåring Irland, derpå skadet. Bror til WILD BLUEBELL, vinder af Coolmore Home of Champions Concorde Stakes (Gr.3), Tipperary, 2. i Belgrave Stakes (L), Leopardstown, og Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial (L), Lepopardstown, 3. i Brownstown Stud Stakes (L), Leopardstown, PRIORY BELLE, toprated toårshoppe i Irland i 1995 og vinder af Moyglare Stud Stakes (Gr.1), Curragh, og 2. i Debutante Stakes (L), Leopardstown, og til EVA S REQUEST, vinder af C.L. Weld Park Stakes (Gr.3), Curragh, og 3. i Prestige Stakes (Gr.3), Goodwood. I stutteriet i Første årgang er tre år i Far til bl.a. MASTER KID, vinder af 3 løb inkl. Dansk Derby, placeret 2. i Skandinavisk Opdrætningsløb og 3. i Dansk 2000 Guineas, LOIS LANE, vinder af 4 løb inkl. Dansk Galops Auktionsløb og Dansk Kriterium samt placeret 2. i Larch Ærespræmie og 3. i Skandinavisk Opdrætningsløb, SYDNEY, vinder af 4 løb inkl. Mowerinaløb, THEATRICAL AWARD, vinder af 4 løb inkl. Norsk 1000 Guineas, Opening Night, vinder samt placeret 2. i Götalandlöpning, Duriana, vinder samt placeret 2. i Dianalöpning, Ticmotor, vinder samt 2. i Skandinavisk Mesterskab for 2-årige og 3. i Norsk Rikstotos Oppdrettsløp, ALL GREY, FIALAARA, FLYER, EXPECTING TO FLY, REVENTON m.fl. Skandinavisk Championbeskeler for toårige heste Kat.nr ARADO (GER), fuks 1988 v. Surumu Aggravate v. Aggressor. Vinder af Preis der Stadtsparkasse Dortmund (L), Spiel Mit - Preis und Hugo-Körver-Rennen samt placeret 2. i Grosser Herbstpreis der Dreijährigen, 3. i Preis der Union-Klubs, i alt DM. Helbror til ACATENANGO, vinder af 16 løb inkl. Deutches Derby (Gr.1), Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), Grosser Preis von Baden (Gr.1), to gange, Grosser Preis von Berlin (Gr.1), Aral-Pokal (Gr.1), to gange, Grosser Preis der Badischen Wirtschaft (Gr.2), Union-Rennen (Gr.2), Grosser Hertie-Preis International (Gr.2), Quick Hansa-Preis (Gr.2), Gerling Preis (Gr.3), to gange. Championbeskeler i Tyskland i 1993, 1995 og I stutteriet i Tyskland i 1994 og far til bl.a. ANGLIO, vinder af 3 løb inkl. Magnet-Mannheim- Rennen, L ARADO, vinder af 5 løb inkl. Preis der ôffentlichen og Security Cup, FINN, vinder af 6 løb, BARTENSTEIN, vinder af 3 løb, MAZING BRAVE, vinder af 4 løb, ZOPAS TURQUE, vinder af Aalborgs 2-års Grand Prix, MINNIE, vinder af 7 løb, AKADA CHA CHA, vinder af 3 løb, ROSWELL, vinder af 2 løb, RED ATTACK, vinder af 3 løb, MORGAN m.fl. Kat.nr ARAKAN (USA), br v. Nureyev Far Across v. Common Grounds. Vinder af 6 løb og meter inkl. Bango Criterion Stakes (Gr.3), Newmarket, Merbury Catering Consultants Supreme Stakes (Gr.3), Goodwood, Abernant Stakes (L), Newmarket, og VC Bet City of York Stakes (L), York. Placeret 2. i Lennox Stakes (Gr.2), Goodwood, Emirates 23

24 Airlines Minstrel Stakes (Gr.3), Jersey Stakes (Gr.3), Ascot, Weatherbys Ireland Greenlands Stakes (Gr.3), Curragh, og Hesmonds Stud Paradise Stakes (L), Lingfield Park, 3. i Duke of York Hearthstead Homes Stakes (Gr.2), York, og VC Bet Challenge Stakes (Gr.2), Newmarket, to gange. I stutteriet i Irland i Dette er første årgang. Kat.nr. 99 BAHHARE (USA), br v. Woodman Wasnah v. Nijinsky. Vinder af 3 løb og euro inkl. Laurent-Perrier Champagne Stakes (Gr.2), Doncaster, placeret 3. i Champion Stakes (Gr.1), Newmarket. Halvbror til BAHRI, vinder af St. James s Palace Stakes (Gr.1), Royal Ascot, Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1), Ascot, 2. i Juddmonte International Stakes (Gr.1), Sandown Park, Sussex Stakes (Gr.1), Goodwood, 3. i 2000 Guineas (Gr.1), Newmarket, Irish 2000 Guineas (Gr.1), Curragh, og til Soud, 2. i Golden Gate Breeders Cup Hcp. (Gr.3), Santa Anita. I stutteriet i 1999 og far til vindere af over 200 løb og mere end 4,5 mill. euro inkl. HURRAH, vinder af Capital City Ford Captain Cook Stakes (Gr.1), DOWRY, vinder af Feltex South Australia Oaks (Gr.1), BAQAH, vinder af Prix de Sandringham (Gr.2), KATDOGAWN, vinder af Santa Anita Hcp. (Gr.2), Dahlia Hcp. (Gr.2) og San Clemente Hcp. (Gr.2), JAZZ PRINCESS, vinder af Oratorio EBF Athasi Stakes (Gr.3) og C. L. Weld Park Stakes (Gr.3), PURDE vinder af Auraria Stakes (Gr.3), BRAVE LANCER, vinder af Sydney Markets Ltd. Winter Cup (L), CARLISLE BAY, vinder af Sha Tin Trophy (L), SAHARA PRINCESS, vinder af Blue Square Fillies Stakes (L), SUCCESSOR, vinder af Mercedes Super Bonus Classique (L), BEST GIFT, Sha Tin Trophy (Gr.3), LAGO D ORTA, vinder af Prix Le Fabuleux (L), INSAN MALA, vinder af Tenski Stakes (L). Kat.nr. 40 BERTOLINI (USA), br v. Danzig Aquilegia v. Alydar. Toprated 3-års sprinter i Frankrig i Vinder af 2 løb (1200 og 1400 meter) og inkl. July Stakes (Gr.3), Newmarket, og European Free Handicap (L), Newmarket. Placeret 2. i Middle Park Stakes (Gr.1), Newmarket, Stanley Leisure Sprint Cup (Gr.1), Haydock Park, Nunthorpe Stakes (Gr.1), York, Prix Robert Papin (Gr.2), Maisons-Laffitte, Dubai Golden Shaheen Stakes (L), Nad Al Sheba, 3. i Darley July Cup (Gr.1), Newmarket, Prix Maurice de Gheest (Gr.1), Deauville,King s Stand Stakes (Gr.2), Royal Ascot, Gulf News Dubai Golden Shaheen Stakes (Gr.3), Nad Al Sheba, Jersey Stakes (Gr.3), Royal Ascot. I stutteriet i England og New Zealand i 2002 og far til bl.a. DONNA BLINI, vinder af Cheveley Park Stakes (Gr.1), MOORHOUSE LAD, vinder af King George Stakes (Gr.3), SOLVINI, vinder af Ford 2-yo Classic (Gr.3), og Lion Red Plate (Gr.3), ALL IN BRAWL, vinder af Champagne Stakes (L), JUICE vinder af New Zealand Bloodtsock 2yo Fillies Stakes (L), MEDIC POWER, vinder af Premier Sha Tin Vase (L), PRIME DEFENDER, vinder af European Free Handicap (L), og Sandy Lane Stakes (L), BOW BRIDGE, vinder af Marygate Stakes (L), TABARET, vinder af Costcutter Roses Stakes (L), XBERT, vinder af Ford Welcome Stakes (L), Bobs Surprise, placeret 2. i Bathwick Greenham Stakes (Gr.3), Nina Blini, placeret 3. i Queen Mary Stakes (Gr.2), Ascot. Kat.nr. 59 CAJUN CADET (GB), br v. Cadeaux Genereux Petty Purse v. Petingo. Vinder af 3 løb samt placeret 2. Täby Open Sprint (L), 2. i Täby Vårsprint (L) og Norsk Jockeyklubs Sprintløb (L), 3. i Pramms Memorial (L) og 4. i De Kuyper Sprint (L). Bror til HIGH PURSE vinder af Prix Robert de Cholet (L). I stutteriet i Norge i 1997 og i Danmark Far til bl.a. Longueville Legend, vinder i Irland samt placeret 4 gange inkl. 4. i Heinz 57 Phoenix Stakes (Gr.1) og 4. i Go and Go Round Tower Stakes (L) og 5. i Ballycorus Stakes (Gr.3), KALLE, vinder af 4 løb inkl. Skandinavisk Mesterskab for 2-24

program Velkommen til Brogaarden Jydsk Derby 2015 10 forrygende galopløb med nordiske kæmpepuljer og både V4- og V5-spil Dansk Hestevæddeløb

program Velkommen til Brogaarden Jydsk Derby 2015 10 forrygende galopløb med nordiske kæmpepuljer og både V4- og V5-spil Dansk Hestevæddeløb bane Nr. 15 // søndag 7. juni 2015 // kl. 12.45 Onsdag 2011 den 2. februar Pris 20 kr. // program BANE 02 Pris: 25 kr. jvb-aarhus.dk Dansk Hestevædde Dansk He stage 8 / visual / logo / endorsed brands

Læs mere

program Galoppremiere 2013 Bededagsløb med 7 trav- og 3 galopløb Nr. 7 // fredag 26. april 2013 // kl. 13.00 Pris: 25 kr. jvb-aarhus.

program Galoppremiere 2013 Bededagsløb med 7 trav- og 3 galopløb Nr. 7 // fredag 26. april 2013 // kl. 13.00 Pris: 25 kr. jvb-aarhus. bane Nr. // fredag. april 0 // kl..00 Onsdag program den. februar 0 Pris 0 kr. // BANE 0 Pris: kr. jvb-aarhus.dk Galoppremiere 0 Bededagsløb med trav- og galopløb aarhus jydsk væddeløbsbane // fredag DEN.

Læs mere

Baneprogram Lørdag den 8. august 2015 Kl. 12.45 / Bane 07

Baneprogram Lørdag den 8. august 2015 Kl. 12.45 / Bane 07 Pris kr. 25,- incl. moms Baneprogram Lørdag den 8. august 2015 Kl. 12.45 / Bane 07 Gratis parkering Oplev fuldblod, fart & spænding i 7 fantastiske galopløb Aalborg Galop Derby 2.-6. løb HATTEKONKURRENCE

Læs mere

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

banenr. 27 // FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 // KL. 18.30 // PRIS: 20 KR. program

banenr. 27 // FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 // KL. 18.30 // PRIS: 20 KR. program banenr. // FREDAG 1. SEPTEMBER 01 // KL. 18.0 // PRIS: 0 KR. Onsdag program den. februar 011 Pris 0 kr. // BANE 0 JVB-AARHUS.DK ATAK s Fødselsdagsløb 01 - amatørkuskenes store dag AARHUS 1 Velkomst To

Læs mere

program WWW.ROYALCANINARENA.DK EMILIA HVITVED FORSVARER SIDSTE ÅRS SEJR I H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ WIDE RANGING!

program WWW.ROYALCANINARENA.DK EMILIA HVITVED FORSVARER SIDSTE ÅRS SEJR I H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ WIDE RANGING! . JULI 0 banetorsdag program KL..00 // BANE 0 // PRIS 0 KR. WWW.ROYALCANINARENA.DK EMILIA VITVED FORSVARER SIDSTE ÅRS SEJR I. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ WIDE RANGING! DORTE ANDERSEN JAGTER NY TRIUMF

Læs mere

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk //mandag 0. juni 0 // kl.. // Pris kr. 0 Gode spille løb Udløses der dobbelt op i V spillet? Vinder John Nielsen igen de galopløb i aften? Husk at melde dig til Tour

Læs mere

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN?

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN? ONSDAG DEN 9. JULI 0 // FYENS VÆDDELØBSBANE 9. JULI 0 baneonsdag program KL.. // BANE 0 // PRIS KR. Dansk Hestevæddeløb WWW.FVB-ODENSE.DK Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Fyens Væddeløbsbane

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Store gevinster i vente?

Store gevinster i vente? 345.816 kr. TIDLIG START I AALBORG - 12.00 Søndag starter løbene i Aalborg tidligere end normalt. 1. løb starter allerede kl. 12.00, så husk at være tidligere på den når der skal spilles med til løbene

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

program MUSKETERDAG 2015

program MUSKETERDAG 2015 trav Nr. 8 // søndag 9. april 0 // kl..00 program Bane 06 Pris kr. www.skive-trav.dk MUSKETERDAG 0 Winston Sisa er kongen af årgangen! gode spilleløb med dusinvis af klasseheste Svært V spil kan give hele

Læs mere

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG. JULI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL SOMMERTRAV I tirsdags satte

Læs mere

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08 BANEPROGRAM SØNDAG. JULI KL. 1.30 BANE 0 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 400 Nykøbing F Tlf: 54 17 7 15 - Fax: 54 17 75 53 Restaurant 54 13 6 6 Søndag. juli kl. 1.30 Bane 0 Resultater: www.danskespil.dk

Læs mere

Skive indleder storløbssæsonen

Skive indleder storløbssæsonen Fremgang i spillet - Omsætningen i Danmark fortsætter med at stige Ny opvisning? - Sanity sigter mod Elitloppet og bliver favorit på Solvalla. Foto: Kanal 75 Side 2 Side 13 Nr. 33 - fredag 27. april 2012

Læs mere

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR.

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR. bane NR. program BANE 04 WWW.BILLUNDTRAV.DK // SØNDAG 20. MAJ 2012 // KL. 1.00 // PRIS 20 KR. V-JACKPOT PÅ 2.4 KR. KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS?

Læs mere

program Ismanden Flemming Jensen besøger Skive!

program Ismanden Flemming Jensen besøger Skive! bane Nr. 12 // mandag den 20. juni 2011 // kl. 18.15 program Bane 06 Pris 20 kr. www.skive-trav.dk Ismanden Flemming Jensen besøger Skive! 8 gode spilleløb med 83 heste Udsolgt restaurant Sponsorer udsætter

Læs mere

program Overrasker Michael Lønborg i Golden Cup? FRI ENTRÉ Læs mere på side 18 BANE 01bane WWW.TRAVBANEN.DK Onsdag den 2. februar 2011 Pris 20 kr.

program Overrasker Michael Lønborg i Golden Cup? FRI ENTRÉ Læs mere på side 18 BANE 01bane WWW.TRAVBANEN.DK Onsdag den 2. februar 2011 Pris 20 kr. NR. 0 // ONSDAG DEN 6. OKTOBER 0 KL. 5.00 // PRIS 5 KR. program Onsdag den. februar 0 Pris 0 kr. // WWW.TRAVBANEN.DK BANE 0bane FRI ENTRÉ Overrasker Michael Lønborg i Golden Cup? Læs mere på side 8 GRAFISK

Læs mere

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb trav Nr. // mandag. september 0 // kl.. program Bane 0 Pris kr. www.skive-trav.dk stage / visual / logo / endorsed brands Vind store penge på Skive Trav! Mange heste til start Ponytrav efter. løb Gordon

Læs mere

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 22 800 Nykøbing F Tlf: 5 17 72 15 - Fax: 5 17 75 53 Restaurant 22 2 1 5 Lørdag 22. marts kl. 17.30 Bane 08 Resultater:

Læs mere

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb bane Nr. 5 // fredag 5. maj 05 // kl. 5.5 // Pris 5 kr. program BANE 0 Dansk Hestevæddeløb www.billundtrav.dk Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Billund Trav Bemærk. løb starter kl. 5.5 V5-Spillet

Læs mere

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL BORNHOLMS MESTERSKAB 2015 BORNHOLM 1

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL BORNHOLMS MESTERSKAB 2015 BORNHOLM 1 banenr. 20 // SØNDAG 23. AUGUST 201 // KL. 12.1 // PRIS 2 KR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL BORNHOLMS MESTERSKAB 201 Forsidefoto: BM vinder 201 BORNHOLM 1 Velkomst AF VELKOMMEN

Læs mere

program MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE!

program MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE! bane mandag den 1. august 2011 // SKIVE TRAV Nr. 15 // mandag den 1. august 2011 // kl. 18.15 program Bane 06 Pris 20 kr. www.skive-trav.dk MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE! 8 travløb med i alt 82 heste Marius

Læs mere

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark!

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! Invitation til Internationalt Welsh Show i Danmark 8.-9. august 2015 Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! "Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark" er stolte over at kunne indbyde vores Welsh

Læs mere

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis BANEPROGRAM Søndag 1. juli KL. 1.00 BANE 08 Entré: 0 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis nykøbing falster travbane Gedser Landevej 800 Nykøbing F Tlf: 1 1 - Fax: 1 Restaurant 1 Søndag 1. juli kl. 1.00

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

3.312 A Hard Day's Night / Things We Said Today Beatles 2.097 A Hard Rain's Gonna Fall / You've Got A Friend Hanne Boel m.fl. 4.253 A Jukebox With A

3.312 A Hard Day's Night / Things We Said Today Beatles 2.097 A Hard Rain's Gonna Fall / You've Got A Friend Hanne Boel m.fl. 4.253 A Jukebox With A Nr. Titel Solist 99 (Do) The Hucklebuck / Telephone Baby Coast To Coast 2.654 (I Just) Died In Your Arms / For The Longest Time Cutting Crew 26 (I Wanna) Make Love To You / Cry For You Hanne Boel 43 (It's

Læs mere

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG 0. JUNI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL AAKIRKEBYS TRAVDAG I dag byder vi for

Læs mere

Rene Kjær klar til Golden Cup triumf?

Rene Kjær klar til Golden Cup triumf? Giganterne vender hjem Familien Untersteiner blev de helt store triumfatorer da der søndag blev afviklet StoChampionat i Axevalla. 7 sejre i 1 løb blev resultatet for altid karismatiske Peter og Johan.

Læs mere