ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl. 13.00"

Transkript

1 ÅRINGSAUKTIONEN 2008 lørdag d. 6. september, kl på York Stutteri Arrangør: DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Dansk Galop (Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme) er galopsportens øverste myndighed. Foreningens formål er at fremme fuldblodsavlen i Danmark samt at lede dansk galopsport. Foreningen har ca. 375 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, der repræsenterer banerne, opdrætterne, hesteejerne og trænerne. Formand: Nick Elsass Direktør: Peter Knudsen Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund tlf fax

2 INDEX Tidsplan 2 Information 3 Auktionsvilkår 4 Gruppeløb & Listedløb 6 Forklaring på anvendt typografi 7 Dansk Galops Auktionsløb 12 Anmeldte åringer 13 Adresse- og telefonliste over sælgere 17 Liste over trænere 18 Åringernes mødre alfabetisk 20 Beskelere 23 TIDSPLAN Kat.nr. 1 kl Kat.nr. 20 ca. kl Kat.nr. 40 ca. kl Kat.nr. 60 ca. kl Kat.nr. 80 ca. kl Kat.nr. 100 ca. kl Oplysninger i kataloget er så vidt muligt ajourført pr. 1. juli. Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. 2

3 INFORMATION EFTERSYN Åringerne kan beses på auktionsdagen fra kl SEKRETARIATET på York Stutteri vil være åbent auktionsdagen fra kl HUNDE Hunde må ikke medtages i auktionshal og stalde HESTEPAS Åringer, der eksporteres el. sættes i udenlandsk træning, skal være i besiddelse af et af Dansk Galop udstedt og udstemplet hestepas, før de forlader Danmark. EFTER AUKTIONEN Sælgeres og køberes opmærksomhed henledes på, at alle åringer skal være fjernet fra York Stutteri senest søndag kl Eventuel opstalding herefter: kr pr. dag excl. moms OPSTALDING Auktionsholder sørger for fodring og vanding af åringerne. Auktionsholderen fastlægger i ugen op til auktionen, hvilke bokse de enkelte åringer skal opstaldes i. Oversigter vil blive ophængt i staldene og udsendt til sælgerne. 3

4 ÅRINGSAUKTION York Stutteri, lørdag den 6. september 2008 AUKTIONSVILKÅR: 1) Anmeldelse skal ske på særlige blanketter, der rekvireres i Sekretariatet, Hestesportens Hus, Postboks 20, 2920 Charlottenlund. Anmeldelsesfrist: fredag d. 30. maj Gebyr: kr excl. moms inkl. Opstaldning 2) På auktionen kan alene fremstilles danskopdrættede åringer, som ejes af medlemmer af Dansk Galop. 3) Anmeldelse skal indholde: a. alle særlige oplysninger, der ønskes optaget i kataloget b. meddelelse om eventuelle fejl f.eks. vindslugning, krybbebidning, vævning, strubepiben el. operation herfor. c. sælgers evt. moms nr. 4) Enhver hest, der fremstilles på auktionen, opstaldes på sælgers risiko og skal være ledsaget af dyrlægeattest udvisende: a) at hesten er basisvaccineret mod influenza sidste vaccination senest 14 dage før auktionen b) at hesten kommer fra et område, der de sidste 14 dage før auktionen har været fri for smitsomme sygdomme c) at hingst er besiddelse af normale ydre kønsorganer. 5) Kun de i kataloget trykte betingelser kan gøres gældende. 6) Rækkefølgen i kataloget afgøres ved lodtrækning. Dog sælges de heste, der ikke er fremme til tiden, sidst. 7) Sælger er pligtig til at fremstille de anmeldte heste på auktionen. Dog kan anmeldt hest trækkes trækkes tilbage inden d. 1. juli uden yderligere afgift for sælgeren. Mod et gebyr på 2000 kr. kan anmeldt hest trækkes tilbage indtil d. 1. august. På et senere tidspunkt kan hest kun trækkes tilbage, såfremt fremstilling er udelukket på grund af sygdom. Veterinærattest kræves. Gebyr på 2000 kr. forfalder på sådan sygemeldt hest, såfremt denne sælges/eksporteres inden 31. december ) Hvis sælger ønsker sin hest fremstillet med reservepris, under hvilken hans hest ikke må sælges, skal sælger på en dertil indrettet blanket oplyse reserveprisen til auktionarius senest ½ time før åring går i ringen. 9) Første bud skal være på mindst på kr. Budet forhøjes derefter med kr. 10) Ved tilbagekøb betales 5 % af alle beløb over kr. 11) Arrangøren påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste 4

5 12) Hestene sælges i den stand de forefindes ved hammerslag, og arrangøren påtager sig intet ansvar for åringernes sundhedstilstand. 13) Eventuelle reklamationer vedrørende vilkårenes pkt. 3 c. skal være afgivet senest 48 timer efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion, dog senest når hesten forlader landet. Reklamationer vedrørende andre forhold skal være afgivet senest 30 dage efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion. 14) Betaling for det købte + 5 % auktionsgebyr og lovpligtig moms erlægges skadesløst under auktionen. Dog er auktionsholderen berettiget til - medmindre sælger modsætter sig dette - at give kredit indtil 30 dage efter auktionen. 15) Såfremt kontant betaling ikke finder sted er køber endvidere forpligtiget til at dække udgift til forsikring af indkøbt hest med ½ % af købesummen (incl. moms og salær) pr. påbegyndt måned indtil hesten er betalt. For eksporteret hest skal evt. moms indgå i forsikringssummen. 16) Al betaling skal foregå til auktionsholderen. 17) Ved enhver opstået opstået tvist er auktionarius - også efter hammerslag - berettiget til at annullere ethvert auktionssalg og lade buddene begynde forfra igen. 18) Enhver køber er pligtig til på anfordring enten under auktionen eller uanset given kredit efter denne, at betale kontant, stille den sikkerhed, der forlanges eller udlevere det købte. I sidste tilfælde er køber pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg på auktionen el. underhånden fremkomne tab uden at kunne gøre krav på eventuelt overskydende. 19) Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når fuld betaling har fundet sted. 20) Skulle indkøbt hest blive syg el. dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. 21) Den der køber i kommission, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening hæfter de solidarisk. De, der indestår som kautionister for andre, hæfter som selvskyldner-kautionister. 22) Erlægges betaling ikke til fastsat tid skal køber og deres kautionister: a. udrede alle de med inddrivningen forbundne omkostninger skadesløst. b.forrente restancerne med 1½ % om måneden. 23) Enhver tvist om forståelsen af nærværende vilkår el. vedr. de enkelte auktionssalg afgøres efter dansk rets almindelige regler og ved sælgers værneting. Hvis parterne er enige herom, afgøres tvisten endeligt af en voldgiftsret, der nedsættes af Dansk Galops bestyrelse og som består af 3 medlemmer udpeget af Dansk Galops bestyrelse og af 2 medlemmer, hvoraf hver part udpeger et. 5

6 Gruppeløb og Listedløb i Skandinavien ============================= Gr. 3 Scandinavian Open Championship Stockholms Stora Pris Stockholm Cup International Täby Open Sprint Championship Polar Cup Marit Sveaas Minneløp Listed Danmark Dansk Jockey Club Cup Pokalløb Copenhagen Golden Mile Sverige Pramms Memorial Jägersro Sprint Täby Vårsprint Bloomers Vase Swedish Open Mile Svenskt Derby Zawawi Cup Coolmore Matchmaker Stakes Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning Songline Classic Nickes Minneslöpning Lanwades Stud Stakes Jockeyklubbens Avelslöpning Margareta Wettermarks Minneslöpning Norge Polar Mile Cup Norsk Jockeyklubs Sprintløp Valley Chapel Memorial Morten & Torvald Klaveness Minneløp Erik O Steens Memorial Semb Hovedgård Hoppeløp 6

7 Forklaring på den anvendte typografi I kataloget er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i anerkendte Gruppe- eller Listedløb anført med fede typer (Black Type), ligesom de pågældende løbs status er anført med fede typer, f.eks. (Gr. 2). Gruppeløbssystemet blev indført i 1971 og heste, der før 1971 har vundet eller været placeret i de løb, som sidenhen fik status af Gruppe- eller Listedløb, er også anført med fede typer, men uden angivelse af løbsstatus. Derudover er heste, der har vundet eller været placeret anden eller tredje i en række skandinaviske storløb, også anført med fede typer. Det drejer sig om følgende løb: Mowerinaløb Dansk 2000 Guineas Dansk Derby Dansk Oaks Dansk St. Leger Skandinavisk Opdrætningsløb Dansk Kriterium Vinterfavoritternes Ærespræmie Dansk Breeders Cup samt tilsvarende løb i Norge og Sverige. Det skal understreges, at disse løb IKKE er klassificeret som internationalt anerkendte løb. FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: FLYING GOLD: Flying Gold: er en vinder af et europæisk Gruppe- eller Listedløb, et amerikansk eller australsk Graded- eller Stakesrace eller et af ovennævnte skandinaviske storløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et af ovennævnte løb. er en vinder. er en hest, der ikke er omfattet af ovennævnte kategorier. er en vinder af et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppeeller Listedløb. er en hest, der er placeret anden eller tredje i et europæisk forhindringsløb klassificeret som Gruppe- eller Listedløb. 7

8 8

9 9

10 Bonuspræmier Fra og med 2008 udbetales følgende bonuspræmier til ejerne af danskopdrættede heste: kr. i Dansk Oaks og Mowerinaløb til bedstplacerede danskopdrættede hoppe i præmierækken kr. i Dansk Jockey Club Cup (L), Pokalløb, Golden Mile (L) og Scandinavian Open Championship (Gr.3) til bedstplacerede danskopdrættede hest i præmierækken. Derudover udbetales der fortsat kr. til bedstplacerede danskopdrættede hest i toårsmaidenløbene på de danske baner. Der beregnes ikke jockey- og trænerprocenter af bonuspræmier. European Breeders Fund & Breeders Cup Afkom efter følgende hingste - undfanget i er kvalificeret til at deltage i alle EBF-løb i 2009 og senere: ARAKAN BAHHARE BERTOLINI - COUNTRY REEL - DEXTERITY - DIKTAT GREEN TUNE - IDAHO QUEST INDIAN LODGE - KALANISI - KELTOS LUJAIN MAMOOL - MARTALINE PRIOLO - RICHARD OF YORK SEATTLE DANCER SENDAWAR - SHOLOKHOV SOVIET STAR - VETTORI Navngivning af heste I henhold til Dansk Væddeløbsreglement kan unavngivne åringer navngives gratis indtil 31. december Efter denne dato er gebyret for navngivning kr ,-. 10

11 11

12 Med ¼ million til Vinderen! Dansk Galops Auktionsløb m kr. ( ) Ærespræmie til Ejer og Opdrætter af vindende hest udsat af Dansk Galop For 2-årige heste (jfr. Særlige bestemmelser for dette løb) Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. Indskud: kr. 1. Juni 2008 Betales af auktionen 500 kr. 2. Fredag d. 31. oktober 2008 ind kl kr. 3. Fredag d. 27. februar 2009 ind kl kr. 4. Fredag d. 24. april 2009 ind kl kr. 5. Fredag d. 24. juli 2009 ind kl kr. 6. Fredag d. 14. august 2009 ind kl kr. 7. v/starterklæring 2009 ind kl kr. Starterklæres: August/september 2009 Rides: August/september 2009 Dansk Galops Auktionsløb Consolation kr. ( ) For 2-årige heste, der har betalt 6. forfeit til Dansk Galops Auktionsløb Begrænset til 12 heste. Vægt: 58,0 kg. v/starterklæring 2009 ind kl kr. 1400m NB.!! Consolation gennemføres kun med minimum 8 starterklærede heste Særlige bestemmelser for Dansk Galops Auktionsløb 2009: 1. KUN heste, der er anmeldt og fremstillet på Dansk Galops Åringsauktion i 2008, kan deltage i løbet. 2. Heste, der er handlet under enhver anden form, kan IKKE deltage i løbet. 3. Løbet afvikles på Klampenborg Galopbane. 4. Evt. udelukkelse af overskydende heste ved starterklæringen jfr. DVR 96. Købere bedes være opmærksomme på at Samtlige åringer i kataloget ER tilmeldt til Dansk Galops Auktionsløb 2009!! Eventuel framelding til løbet SKAL være skriftlig og fremsendes til Klampenborg Galopbane senest fredag d. 31. oktober

13 Anmeldte åringer (Alfabetisk efter sælgers navn) Pernille & Jakob Altenborg FINAL COUNTDOWN Sk.h.v. Final Appearance Annie Fay 53 CALAMITY Br.hp.v. Academy Award Tower Of Menga 49 Susan Bagge HALIFAX LORUP Br.h.v. Primatico Lady Light Foot 36 BS Racing Sarl Br.h.v. Country Reel Remember 91 Morten Buskop Sk.hp.v. Keltos Autarcie 95 Kirsten & Per Dahl LORD DEXTER Br.h.v. Dexterity Mary Mary 32 CURIE DE BOUSSAC Mbr.hp.v. Dexterity Daphodil 86 Stald Danish INDEX F.h.v. Dexterity Love In The Spring 54 Stutteri Dynamite ROYAL DYNAMITE Br.h.v. Abaco Prince Edna s Gift 12 Stutteri Elverdam DUSTIN Br.h.v. Diktat Lyceta 27 SWEET PRINCE Br.h.v. Nicolotte Sweet Dance 11 AHLADIA F.hp.v. Dexterity Tabariya 88 Nina Falck & Gert Larsen LIBERATION Br.v.v. Final Appearance Miss Et Toi 87 Nina Falck, Gert Larsen & Stutteri Bøgely NICE DELIGHT Br.hp.v. Final Appearance Relate 19 Jane Grove PRINSESSE MIA Br.hp.v. Academy Award Hå Te Hå 24 Margit Hansen FANZET Mbr.hp.v. Mandrake El Mago Farinelli 71 JOIESTEP F.hp.v. Silca Legend Joie De Patina 23 Havreholms Stutteri GALATHEA Mbr.hp.v. Lujain Glistening Silver 89 13

14 Stutteri Hjortebo Br.hp.v. Final Appearance Cote 18 Br.h.v. Academy Award Creole Legend 8 Br.h.v. Academy Award Cut Memory 26 Br.hp.v. Vettori Fille Dansante 57 Br.hp.v. Academy Award Liffey Moon 13 Br.h.v. Academy Award Mayfair 96 Br.hp.v. Final Appearance Miss Heritage 41 Br.h.v. Final Appearance Nordic Victory 64 Br.h.v. Martaline Queen Mat 74 Br.h.v. Academy Award Starving 9 Br.hp.v. Academy Award Top Cat 3 Br.h.v. Academy Award Wings Of A Dove 58 Thomas Holmgaard HOLMGAARDS FINESS F.hp.v. Silca Legend Fable 50 Stald Hong Kong HONGKONG DANCER Br.hp.v. Seattle Dancer Summer Beauty 44 Jørgen Hovgaard KING S DANCER Br.h.v. Priolo Cadeaux d Honfleur 48 Ole B. Jensen MISS HOOPER Mbr.hp.v. Final Appearance Prospect s Safir 2 DAVIDOFF Br.h.v. Final Appearance Silver Prelude 15 Stutteri Korsgården SUNDAY STAR Br.v.v. Dexterity Biscuit 33 FLOWER BY TESSA Br.hp.v. Kalanisi Bright Tessa 20 Jens Kvist MORNING SUN Mbr.h.v. Mandrake El Mago La Libre 75 Faseel Khan Br.h.v. Academy Award Wiona 101 Ib Larsen Sk.h.v. Flyinfact Deebee 16 Mbr.h.v. Flyinfact Pollenca 77 Br.hp.v. Flyinfact Victory Mill 22 Stutteri Løkkemarken DURACELL F.hp.v. Sholokhov Epik 65 HUSTLER Br.h.v. Arado Ottomane 7 SIKORSKY Br.h.v. Sholokhov Tres Bien 31 MILO Racing & TLP Racing DIAMOOL Br.v.v. Mamool Dianella 81 14

15 Pia Neltoft THEY DID IT Br.hp.v. Itsabrahma Cut Chief 90 IT S A FORTUNE F.h.v. Itsabrahma Go To Fortunen 4 IT S A BLESSING Br.hp.v. Itsabrhama Regal Blessing 78 Margit Nielsen COSCO F.h.v. Abaco Prince Sui 30 Morten Nielsen FACONNA Br.hp.v. Coneybury Farfrae 10 LACONSI F.hp.v. Coneybury Lazise 82 PRINS WEST F.v.v. Coneybury Taxus 14 Stutteri Nova Br.hp.v. Idaho Quest Love Messenger 73 Br.h.v. Mandrake El Mago Sypha 56 Berner Olsen ET TOI DANOIS Br.h.v. Dexterity Danseuse Et Toi 52 FARELINE Br.h.v. Dexterity Fastina 98 IT S HOF F.h.v. Itsabrahma Hofmeisterin 51 SWEET AND LINE Br.hp.v. Dexterity Il-X 93 PRIZOO Br.h.v. Primatico Kazoo 72 LIKE A LINE Br.hp.v. Dexterity Lady Fonteyn 17 DANZING LINE Br.hp.v. Primatico Lets Danz 5 MATCH THE LINE Br.h.v. Dexterity Mongolian One 35 Br.hp.v. Silca Legend Nanette 47 LINGLINE Br.h.v. Primatico Pacey 76 HURRICANE LINE Br.hp.v. Arado Sift 21 Gitte & Jens Olsen COCO CHANEL Br.hp.v. Cajun Cadet O Kelly 29 Lone & Finn Pedersen HOT FAVOR Mbr.hp.v. Hot Run Do Me A Favor 85 RUNAWAY SUN Br.hp.v. Hot Run Norwegian Sun 1 Frank Reimer INDIAN AMY Br.hpv. Academy Award Adept 68 Provinsejendomme 2003 A/S Br.h.v. Cajun Cadet Munay 37 Katrine Ramlow KASIRA SUNSHINE Br.hp.v. Richard Of York Sunset Street 28 Inge Dorte & Henrik Seerup ASHANTI F.hp.v. Sendawar Alamea 79 ALYKHANTI Br.v.v. Arakan Altiymand 99 15

16 Stutteri Skovmarken ALABAMA Br.h.v. Academy Award Amalia 69 HALF DANE Br.hp.v. Academy Award Cut So Sharp 61 EMMA Br.hp.v. Final Appearance Elysian Fields 34 HALF STORM Br.h.v. Academy Award Half Row 42 MISS LIZ Br.hp.v. Academy Award Miss Lovely 62 Bente Slot MAMALOCA F.hp.v. Indian Lodge Mamaia 80 SIEMPRE Mbr.hp.v. Indian Lodge Senorita 43 Stutteri Sofienhøj DIAGRAPHIC Br.h.v. Academy Award Dialitha 55 Jens Jørgen Stounberg ME LEGEND Mbr.hp.v. Silca Legend Admecut 60 Mette Sørensen FLYING TIMES Br.v.v. Hot Run Rich Time 100 Allan Thelix Br.hp.v. Dexterity Final Vale 25 Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen SATIN Br.hp.v. Informant Satanic 6 Stutteri Thorskovgaard LEO Br.h.v. Dexterity Phoenix Fantasy 97 LIVA Br.hp.v. Dexterity Synolite 39 VABAHHAR Br.hp.v. Bahhare Vallee Aux Fees 40 SPUTNIK Br.h.v. Dexterity Winning Pearl 66 York Stutteri Br.hp.v. Richard Of York All Fair 38 Br.h.v. Academy Award Boss Lady 92 Br.hp.v. Richard Of York Cinnamon 70 Br.h.v. Bertolini Gryngolette 59 Br.hp.v. Green Tune Islande 94 Br.h.v. Cajun Cadet Laser Show 67 Br.h.v. Richard Of York Meditation 45 F.h.v. Soviet Star - Trabea 46 Stutteri Østerbygaard Sk.v.v. Northern Hill Cascina 83 Br.v.v. Dexterity Fablie 84 Br.hp.v. Final Appearance - Polly s Saga 63 16

17 Pernille & Jacob Altenborg Frellingvej 27, Frelling 8560 Kolind tlf Susan Bagge Lorupvej Sorø tlf el BS Racing Sarl Høveltevej Birkerød tlf Morten Buskop Frisersvej 1, 1.th Charlottenlund tlf Stutteri Bøgely Espestok Odense NV tlf el Kirsten & Per Dahl Kystvej Storvorde tlf Stall Danish Frimodtsvej Hellerup tlf Stutteri Dynamite Skæretvej Ryslinge tlf el Stutteri Elverdam Landevejen Kirke Såby tlf Nina Falck & Gert Larsen Elleholmsvej Odense SV tlf Jane Grove Testrupvej Mårslet tlf Margit Hansen Langemosevej Assens tlf Havreholms Stutteri Stenlund 19, Hastrup 5600 Faaborg tlf el Stutteri Hjortebo Bjerring Byvej Bjerringbro tlf el Thomas Holmgaard Skovgyden 2A, Baaring 5466 Asperup tlf Jørgen Hovgaard Langstrupvej Humlebæk tlf Ole B. Jensen Guldbækvej Svenstrup tlf Stutteri Korsgården Kivsmosevej Tommerup tlf Jens Kvist Skjoldagervej Gram tlf Faseel Khan Strandvangen Hvidovre tlf Ib Larsen Egebjergvej Vig tlf Stutteri Løkkemarken Løkkemarken Otterup tlf Pia Neltoft Fævejen Ugerløse tlf Margit Nielsen Hadrupvej 63, Vedslet 8732 Hovedgård tlf Morten Nielsen Nørre Hurupvej Hadsund tlf el Stutteri Nova Allestedvej Odense S tlf Berner Olsen Fredsgårdsvej 32, Sneslev 4100 Ringsted tlf Gitte & Jens Olsen Søgaardsvej Ølstykke tlf Lone & Finn Pedersen Lupinvej Jerslev J tlf el Katrine Ramlow Biskop Svanes Vej Birkerød tlf Frank Reimer Højrupvej Sommersted tlf Inge Dorte & Henrik Seerup Nørregade Haderup tlf Stutteri Skovmarken Terndrupvej Hadsund tlf Bente Slot Kaldredvej Eskebjerg tlf Stutteri Sofienhøj Vielstedvej Nyrup tlf Jens Jørgen Stounberg Sørningevej Mørkøv tlf T. Larsen & M. Stounberg Kalundborgvej Holbæk tlf Mette Sørensen Øster Hjulskovvej Jerslev tlf el Allan Thelix Laveskov Allé Humlebæk tlf Stald Th and Kids v/ Poul Thomassen Vester Allé 4, Assentoft 8900 Randers tlf el Stutteri Thorskovgaard Herredsvejen Nimtofte tlf el York Stutteri Stumpedyssevej Hørsholm tlf Stutteri Østerbygaard Fittingvej Bække tlf

18 Trænere Hanne Bechmann / Torben Christensen / Inge Mette Dejgaard / Bendt Jensen Lars Jakobsen Søren Jensen / Keld Chr. Karlsen / Lars Kelp Tina Mortensen / Birgitte Nielsen / Anna Nilsson / Bent Olsen / Johnny Reimer / Anja Runøe Desmond Scarlett Jørgen Tølbøll / Brian Wilson / OBS!!! Dansk Derby, Dansk 2000 Guineas og Dansk St. Leger er forbeholdt skandinaviskopdrættede heste. 18

19 19

20 Alfabetisk fortegnelse over åringernes mødre Moderhoppe Åring Kat.Nr. ADEPT INDIAN MAY 68 ADMECUT ME LEGEND 60 ALAMEA ASHANTI 79 ALL FAIR Br.hp. 38 ALTIYMAND ALYKHANTI 99 AMALIA ALABAMA 69 ANNIE FAY FINAL COUNTDOWN 53 AUTARCIE Sk.hp. 95 BISCUIT SUNDAY STAR 33 BOSS LADY Br.h. 92 BRIGHT TESSA FLOWER BY TESSA 20 CADEAUX D HONFLEUR KING S DANCER 48 CASCINA Sk.v. 83 CINNAMON Br.hp. 70 COTE Br.hp. 18 CREOLE LEGEND Br.h. 8 CUT CHIEF THEY DID IT 90 CUT MEMORY Br.h. 26 CUT SO SHARP HALF DANE 61 DANSEUSE ET TOI ET TOI DANOIS 52 DAPHODIL CURIE DE BOUSSAC 86 DEEBEE Sk.h. 16 DIALITHA DIAGRAPHIC 55 DIANELLA DIAMOOL 81 DO ME A FAVOR HOT FAVOR 85 EDNA S GIFT ROYAL DYNAMITE 12 ELYSIAN FIELDS EMMA 34 EPIK DURACELL 65 FABLE HOLMGAARDS FINESS 50 FABLIE Br.v. 84 FARFRAE FACONNA 10 FARINELLI FANZET 71 FASTINA FARELINE 98 FILLE DANSANTE Br.hp. 57 FINAL VALE Br.hp. 25 GLISTENING SILVER GALATHEA 89 GO TO FORTUNEN IT S A FORTUNE 4 GRYNGOLETTE Br.h

21 HALF ROW HALF STORM 42 HOFMEISTERIN IT S HOF 51 HÅ TE HÅ PRINSESSE MIA 24 IL-X SWEET AND LINE 93 ISLANDE Br.hp. 94 JOIE DE PATINA JOIESTEP 23 KAZOO PRIZOO 72 LA LIBRE MORNING SUN 75 LADY FONTEYN LILE A LINE 17 LADY LIGHT FOOT HALIFAX LORUP 36 LASER SHOW Br.h. 67 LAZISE LACONSI 82 LETS DANZ DANZING LINE 5 LIFFEY MOON Br.hp. 13 LOVE IN THE SPRING INDEX 54 LOVE MESSENGER Br.hp. 73 LYCETA DUSTIN 27 MAMAIA MAMALOCA 80 MAYFAIR Br.h. 96 MARY MARY LORD DEXTER 32 MEDITATION Br.h. 45 MISS ET TOI LIBERATION 87 MISS HERITAGE Br.hp. 41 MISS LOVELY MISS LIZ 62 MONGOLIAN ONE MATCH THE LINE 35 MUNAY Br.h. 37 NANETTE Br.hp. 47 NORDIC VICTORY Br.h. 64 NORWEGIAN SUN RUNAWAY SUN 1 O KELLY COCO CHANEL 29 OTTOMANE HUSTLER 7 PACEY LINGLINE 76 PHOENIX FANTASY LEO 97 POLLENCA Mbr.h. 77 POLLY S SAGA Br.hp. 63 PROSEPCTS SAFIR MISS HOOPER 2 QUEEN MAT Br.h. 74 REMEMBER Br.h. 91 REGAL BLESSING IT S A BLESSING 78 RELATE NICE DELIGHT 19 RICH TIME FLYING TIMES 100 SATANIC SATIN 6 21

22 SENORITA SIEMPRE 43 SIFT HURRICANE LINE 21 SILVER PRELUDE DAVIDOFF 15 STARVING Br.h. 9 SUI COSCO 30 SUMMER BEAUTY HONGKONG DANCER 44 SUNSET STREET KASIRA SUNSHINE 28 SWEET DANCE SWEET PRINCE 11 SYNOLITE LIVA 39 SYPHA Br.h. 56 TABARIYA AHLADIA 88 TAXUS PRINS WEST 14 TOP CAT Br.hp. 3 TOWER OF MENGA Br.hp. 49 TRABEA F.h. 46 TRES BIEN SIKORSKY 31 VALLEE AUX FEES VABAHHAR 40 VICTORY MILL Br.hp. 22 WINGS OF A DOVE Br.h. 58 WINNING PEARL SPUTNIK 66 WIONA Br.h. 101 Dansk Galop anmelder og betaler første forfeit til Dansk Derby 2010 for samtlige åringer i kataloget samt for alle øvrige danskopdrættede åringer Dansk Galop har anmeldt samtlige fremstillede åringer til Dansk Galops Auktionsløb 2009 med en kvart million til vinderen! 22

23 Beskelere ABACO PRINCE (USA), f v. Phone Trick French Locket v. Grey Dawn II. Vinder af 4 løb og kroner, samt placeret 3. i Kölner Sprint Preis (L). Halvbror til 4 vindere af i alt 12 løb i USA inkl. FRENCH FAKE, MARBRISA, DAVID S DANCER og EXCESSARY. I stutteriet i Danmark i 1998 og far til bl.a. PRIMO GIRL, vinder af 7 løb og kroner inkl. Albani Store Sprint og Jägersro Summer Sprint, BOOB S PRESSURE, vinder af 8 løb og kroner samt placeret 11 gange, ROBIN, vinder af 9 løb og kr. i Norge, Abacos Joy, placeret 7 gange inkl. 3. i Aalborg 2-års Grand Prix, RECEPTIONIST, vinder af Produce Stakes, placeret 3. i Klampenborg Auktionsløb og 4. i Basnæsløb. Kat ACADEMY AWARD (IRE), br v. Danehill Ingabelle v. Taufan. Startet to gange som toåring Irland, derpå skadet. Bror til WILD BLUEBELL, vinder af Coolmore Home of Champions Concorde Stakes (Gr.3), Tipperary, 2. i Belgrave Stakes (L), Leopardstown, og Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial (L), Lepopardstown, 3. i Brownstown Stud Stakes (L), Leopardstown, PRIORY BELLE, toprated toårshoppe i Irland i 1995 og vinder af Moyglare Stud Stakes (Gr.1), Curragh, og 2. i Debutante Stakes (L), Leopardstown, og til EVA S REQUEST, vinder af C.L. Weld Park Stakes (Gr.3), Curragh, og 3. i Prestige Stakes (Gr.3), Goodwood. I stutteriet i Første årgang er tre år i Far til bl.a. MASTER KID, vinder af 3 løb inkl. Dansk Derby, placeret 2. i Skandinavisk Opdrætningsløb og 3. i Dansk 2000 Guineas, LOIS LANE, vinder af 4 løb inkl. Dansk Galops Auktionsløb og Dansk Kriterium samt placeret 2. i Larch Ærespræmie og 3. i Skandinavisk Opdrætningsløb, SYDNEY, vinder af 4 løb inkl. Mowerinaløb, THEATRICAL AWARD, vinder af 4 løb inkl. Norsk 1000 Guineas, Opening Night, vinder samt placeret 2. i Götalandlöpning, Duriana, vinder samt placeret 2. i Dianalöpning, Ticmotor, vinder samt 2. i Skandinavisk Mesterskab for 2-årige og 3. i Norsk Rikstotos Oppdrettsløp, ALL GREY, FIALAARA, FLYER, EXPECTING TO FLY, REVENTON m.fl. Skandinavisk Championbeskeler for toårige heste Kat.nr ARADO (GER), fuks 1988 v. Surumu Aggravate v. Aggressor. Vinder af Preis der Stadtsparkasse Dortmund (L), Spiel Mit - Preis und Hugo-Körver-Rennen samt placeret 2. i Grosser Herbstpreis der Dreijährigen, 3. i Preis der Union-Klubs, i alt DM. Helbror til ACATENANGO, vinder af 16 løb inkl. Deutches Derby (Gr.1), Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), Grosser Preis von Baden (Gr.1), to gange, Grosser Preis von Berlin (Gr.1), Aral-Pokal (Gr.1), to gange, Grosser Preis der Badischen Wirtschaft (Gr.2), Union-Rennen (Gr.2), Grosser Hertie-Preis International (Gr.2), Quick Hansa-Preis (Gr.2), Gerling Preis (Gr.3), to gange. Championbeskeler i Tyskland i 1993, 1995 og I stutteriet i Tyskland i 1994 og far til bl.a. ANGLIO, vinder af 3 løb inkl. Magnet-Mannheim- Rennen, L ARADO, vinder af 5 løb inkl. Preis der ôffentlichen og Security Cup, FINN, vinder af 6 løb, BARTENSTEIN, vinder af 3 løb, MAZING BRAVE, vinder af 4 løb, ZOPAS TURQUE, vinder af Aalborgs 2-års Grand Prix, MINNIE, vinder af 7 løb, AKADA CHA CHA, vinder af 3 løb, ROSWELL, vinder af 2 løb, RED ATTACK, vinder af 3 løb, MORGAN m.fl. Kat.nr ARAKAN (USA), br v. Nureyev Far Across v. Common Grounds. Vinder af 6 løb og meter inkl. Bango Criterion Stakes (Gr.3), Newmarket, Merbury Catering Consultants Supreme Stakes (Gr.3), Goodwood, Abernant Stakes (L), Newmarket, og VC Bet City of York Stakes (L), York. Placeret 2. i Lennox Stakes (Gr.2), Goodwood, Emirates 23

24 Airlines Minstrel Stakes (Gr.3), Jersey Stakes (Gr.3), Ascot, Weatherbys Ireland Greenlands Stakes (Gr.3), Curragh, og Hesmonds Stud Paradise Stakes (L), Lingfield Park, 3. i Duke of York Hearthstead Homes Stakes (Gr.2), York, og VC Bet Challenge Stakes (Gr.2), Newmarket, to gange. I stutteriet i Irland i Dette er første årgang. Kat.nr. 99 BAHHARE (USA), br v. Woodman Wasnah v. Nijinsky. Vinder af 3 løb og euro inkl. Laurent-Perrier Champagne Stakes (Gr.2), Doncaster, placeret 3. i Champion Stakes (Gr.1), Newmarket. Halvbror til BAHRI, vinder af St. James s Palace Stakes (Gr.1), Royal Ascot, Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1), Ascot, 2. i Juddmonte International Stakes (Gr.1), Sandown Park, Sussex Stakes (Gr.1), Goodwood, 3. i 2000 Guineas (Gr.1), Newmarket, Irish 2000 Guineas (Gr.1), Curragh, og til Soud, 2. i Golden Gate Breeders Cup Hcp. (Gr.3), Santa Anita. I stutteriet i 1999 og far til vindere af over 200 løb og mere end 4,5 mill. euro inkl. HURRAH, vinder af Capital City Ford Captain Cook Stakes (Gr.1), DOWRY, vinder af Feltex South Australia Oaks (Gr.1), BAQAH, vinder af Prix de Sandringham (Gr.2), KATDOGAWN, vinder af Santa Anita Hcp. (Gr.2), Dahlia Hcp. (Gr.2) og San Clemente Hcp. (Gr.2), JAZZ PRINCESS, vinder af Oratorio EBF Athasi Stakes (Gr.3) og C. L. Weld Park Stakes (Gr.3), PURDE vinder af Auraria Stakes (Gr.3), BRAVE LANCER, vinder af Sydney Markets Ltd. Winter Cup (L), CARLISLE BAY, vinder af Sha Tin Trophy (L), SAHARA PRINCESS, vinder af Blue Square Fillies Stakes (L), SUCCESSOR, vinder af Mercedes Super Bonus Classique (L), BEST GIFT, Sha Tin Trophy (Gr.3), LAGO D ORTA, vinder af Prix Le Fabuleux (L), INSAN MALA, vinder af Tenski Stakes (L). Kat.nr. 40 BERTOLINI (USA), br v. Danzig Aquilegia v. Alydar. Toprated 3-års sprinter i Frankrig i Vinder af 2 løb (1200 og 1400 meter) og inkl. July Stakes (Gr.3), Newmarket, og European Free Handicap (L), Newmarket. Placeret 2. i Middle Park Stakes (Gr.1), Newmarket, Stanley Leisure Sprint Cup (Gr.1), Haydock Park, Nunthorpe Stakes (Gr.1), York, Prix Robert Papin (Gr.2), Maisons-Laffitte, Dubai Golden Shaheen Stakes (L), Nad Al Sheba, 3. i Darley July Cup (Gr.1), Newmarket, Prix Maurice de Gheest (Gr.1), Deauville,King s Stand Stakes (Gr.2), Royal Ascot, Gulf News Dubai Golden Shaheen Stakes (Gr.3), Nad Al Sheba, Jersey Stakes (Gr.3), Royal Ascot. I stutteriet i England og New Zealand i 2002 og far til bl.a. DONNA BLINI, vinder af Cheveley Park Stakes (Gr.1), MOORHOUSE LAD, vinder af King George Stakes (Gr.3), SOLVINI, vinder af Ford 2-yo Classic (Gr.3), og Lion Red Plate (Gr.3), ALL IN BRAWL, vinder af Champagne Stakes (L), JUICE vinder af New Zealand Bloodtsock 2yo Fillies Stakes (L), MEDIC POWER, vinder af Premier Sha Tin Vase (L), PRIME DEFENDER, vinder af European Free Handicap (L), og Sandy Lane Stakes (L), BOW BRIDGE, vinder af Marygate Stakes (L), TABARET, vinder af Costcutter Roses Stakes (L), XBERT, vinder af Ford Welcome Stakes (L), Bobs Surprise, placeret 2. i Bathwick Greenham Stakes (Gr.3), Nina Blini, placeret 3. i Queen Mary Stakes (Gr.2), Ascot. Kat.nr. 59 CAJUN CADET (GB), br v. Cadeaux Genereux Petty Purse v. Petingo. Vinder af 3 løb samt placeret 2. Täby Open Sprint (L), 2. i Täby Vårsprint (L) og Norsk Jockeyklubs Sprintløb (L), 3. i Pramms Memorial (L) og 4. i De Kuyper Sprint (L). Bror til HIGH PURSE vinder af Prix Robert de Cholet (L). I stutteriet i Norge i 1997 og i Danmark Far til bl.a. Longueville Legend, vinder i Irland samt placeret 4 gange inkl. 4. i Heinz 57 Phoenix Stakes (Gr.1) og 4. i Go and Go Round Tower Stakes (L) og 5. i Ballycorus Stakes (Gr.3), KALLE, vinder af 4 løb inkl. Skandinavisk Mesterskab for 2-24

DanskHingstekatalog 2012 96CH@ <6ADE ;dgzc^c\zc i^a YZc ²YaZ =ZhiZVkah ;gzbbz >_d]ij[awjwbe] (&'( '

DanskHingstekatalog 2012 96CH@ <6ADE ;dgzc^c\zc i^a YZc ²YaZ =ZhiZVkah ;gzbbz >_d]ij[awjwbe] (&'( ' Dansk Hingstekatalog 2012 Avlshingste 2012 ACADEMY AWARD (IRE) 2000 Brun hingst 166 cm Danehill Ingabelle Danzig Razyana Taufan Bodelle Northern Dancer Pas De Nom His Majesty Spring Adieu Stop The Music

Læs mere

Dansk Hingstekatalog 2008

Dansk Hingstekatalog 2008 Dansk Hingstekatalog 2008 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme ACADEMY AWARD (IRE) br.2000 v.danehill Ingabelle v.taufan Stutteri Hjortebo,Bjerring Byvej 1,8850 Bjerringbro,tlf.86 68 27

Læs mere

Dansk Hingstekatalog 2010

Dansk Hingstekatalog 2010 Dansk Hingstekatalog 2010 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme ACADEMY AWARD (IRE) br.2000 v.danehill Ingabelle v.taufan Stutteri Hjortebo,Bjerring Byvej 1, 8850 Bjerringbro,tlf.86 68 27

Læs mere

VOLATILE OG DE ANDRE. Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014

VOLATILE OG DE ANDRE. Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014 VOLATILE OG DE ANDRE Af: Klaus og Per Bustrup RACETIME DECEMBER 2014 , GENERALHANDICAPPET De 15 med de højeste handicaptal med enganement i Dansk Derby 2015 HEST Hdc. Træner Køn/Afstaming St./Res. Han

Læs mere

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2014 1

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2014 1 Dansk Hingstekatalog 2014 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Hingstekatalog 2014 1 Avlshingste 2014 APPEL AU MAITRE (FR) Fuks 2004 v. Starborough - Rotina v. Crystal Glitters Stutteri

Læs mere

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2014 1. 01-12 hingstekat. 2014.indd 1 13/01/14 20:48:29

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2014 1. 01-12 hingstekat. 2014.indd 1 13/01/14 20:48:29 Dansk Hingstekatalog 2014 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1 01-12 hingstekat. 2014.indd 1 13/01/14 20:48:29 Avlshingste 2014 APPEL AU MAITRE (FR) GO GO GADGET (GER) ROYAL EXPERIMENT

Læs mere

Dansk Væddeløbskalender

Dansk Væddeløbskalender Dansk Væddeløbskalender Danish Racing Calender Nr. 1/2010 DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club Hestesportens Hus - Postbox 20-2920 Charlottenlund - Danmark Tel (45) 39

Læs mere

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense)

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl. 10 12 på de nævnte datoer Fredag den 29. april (1 løb) Anmeldes: fredag den 15.

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

PROPOSITIONER DANMARK 2016

PROPOSITIONER DANMARK 2016 PROPOSITIONER DANMARK 2016 KLAMPENBORG 1. dag Lørdag 23 april 2016 kl 12.30 Anmeldes Tirsdag 12 april 12.00 Vægter Torsdag 14 april 12.00 Startanm Mandag 18 april 09.30 1. HCP 1 60.000 kr 1200 gr. Aktuellt

Læs mere

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ:

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ: LØBSKALENDER 2017 BANENUMRE DANSKE BANER 01 Charlottenlund 02 Århus 04 Billund 05 Odense 06 Skive 07 Aalborg 08 Nykøbing 09 Bornholm 10 Klampenborg SVENSKE BANER 22 Xpress 24 Solvalla 25 Åby 26 Jägersro

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2013 1

Dansk Hingstekatalog. DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Hingstekatalog 2013 1 Dansk Hingstekatalog 2013 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Hingstekatalog 2013 1 Avlshingste 2013 ACADEMY AWARD (IRE) Br. 2000 v. Danehill Ingabelle v. Taufan York Stutteri Stumpedyssevej

Læs mere

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Søndag 01 November 2015 Løb

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Søndag 01 November 2015 Løb Løb 1300 gr Galopshop 2-års MaidenSerien ca kl 12.50 45.000 kr 25.000-10.000-5.000-- For 2-årige Skandinaviskopdrættede maidens Vægt: 59 kg. Anm afg: 375 kr Starterklæring afg: 1.350 kr. 1 1.22,6 2 1.23,7

Læs mere

Propositioner Fyens Væddeløbsbane

Propositioner Fyens Væddeløbsbane Propositioner 2016 - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Lørdag den 7. maj (1 løb) Starttidspunkt for løbsdagens 1. løb: kl. 13.15 mandag den 25. april

Læs mere

Hvad der måske kan betegnes som Klampenborg Galopbanes Åbningsmeeting sluttede sidste løbsdag, hvor Breeders Cup Trial var på programmet.

Hvad der måske kan betegnes som Klampenborg Galopbanes Åbningsmeeting sluttede sidste løbsdag, hvor Breeders Cup Trial var på programmet. KLAMPENBORG 13. JUNI 2015 KL. 12:30 HKH PRINSESSE BENEDIKTE ÆRESPR. GUINEAS TRIAL 2 GENTOFTE KOMM. ÆR. Hvad der måske kan betegnes som Klampenborg Galopbanes Åbningsmeeting sluttede sidste løbsdag, hvor

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

Dansk Væddeløbskalender

Dansk Væddeløbskalender Dansk Væddeløbskalender Danish Racing Calender Nr. 3/2011 DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club Hestesportens Hus - Postbox 20-2920 Charlottenlund - Danmark Tel (45) 39

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

KLAMPENBORG. Racetime V/ Klaus Bustrup. Klampenborg er andet end topheste FINALEDAG 2015

KLAMPENBORG. Racetime V/ Klaus Bustrup. Klampenborg er andet end topheste FINALEDAG 2015 FINALEDAG 2015 Søndag 1. november 2015 kl. 12:30 KLAMPENBORG Racetime V/ Klaus Bustrup Klampenborg er andet end topheste Bag denne overskrift skjuler sig, at vi desværre i løbet af en sæson ser for få

Læs mere

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 10 September2016 Løb 1 V4-1

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 10 September2016 Løb 1 V4-1 Løb 1 V4-1 1600 gr Stald Jupiter Maiden Mile ca kl 12.45 25.000 kr 12.500-6.000--2.000-1.500 For 3-årige og ældre heste som ikke har sejret Vægt: 3-årige 59 kg, ældre 61 kg. 1 1.38,7 2 1.38,9 3 1.39,2

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Dansk hingstekatalog 2017

Dansk hingstekatalog 2017 Dansk hingstekatalog 2017 George Stubbs DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Avlshingste 2017 APPEL AU MAITRE (FR) Fuks 2004 v. Starborough - Rotina v. Crystal Glitters Stutteri Hjortebo

Læs mere

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie..

Derbyhistorie. De første år II: De åbne avlsløb begynder og dansk hest vinder kæmpepræmie.. Derbyhistorie II De åbne avlsløb begynder og Metropolitanløbet med den kolossale førstepræmie på 5.000 kr. giver dansk sejr Af Lars Donatzky Princess Earl var en af de heste, der både deltog i løbene på

Læs mere

KLAMPENBORG. Racetime. Derbyfeberen har holdt sit indtog! SATURDAY NIGHT RACING DERBY TRIAL STAKES KØBENHAVNS STORE HANDICAP KLAMPENBORG

KLAMPENBORG. Racetime. Derbyfeberen har holdt sit indtog! SATURDAY NIGHT RACING DERBY TRIAL STAKES KØBENHAVNS STORE HANDICAP KLAMPENBORG KLAMPENBORG 11. JULI 2015 KL. 17;15 SATURDAY NIGHT RACING DERBY TRIAL STAKES KØBENHAVNS STORE HANDICAP Lørdag 11. juli 2015 kl. 17:15 KLAMPENBORG Racetime Derbyfeberen har holdt sit indtog! Med nyheden

Læs mere

Dansk Væddeløbskalender

Dansk Væddeløbskalender Dansk Væddeløbskalender Danish Racing Calender Nr. 2/2010 DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club Hestesportens Hus - Postbox 20-2920 Charlottenlund - Danmark Tel (45) 39

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009.

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

Namn Land Far Mor Ägare. NN (IRE) DEN Amadeus Wolf (GB) Under Fire (USA) NN (IRE) SWE Moss Vale (IRE) Tagula Mon (IRE)

Namn Land Far Mor Ägare. NN (IRE) DEN Amadeus Wolf (GB) Under Fire (USA) NN (IRE) SWE Moss Vale (IRE) Tagula Mon (IRE) Namn Land Far Mor Ägare NN (IRE) DEN Amadeus Wolf (GB) Under Fire (USA) NN (IRE) SWE Moss Vale (IRE) Tagula Mon (IRE) NN (GB) DEN Zamindar (USA) Hazita (GB) NN (IRE) DEN Holy Roman Emperor (IRE) Scripture

Læs mere

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2010 SKANDINAVISK GALOPP/KALENDERN ONSDAG 27 JAN 2010 ISSN 1101-4768 NR 3/2010 - NET

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2010 SKANDINAVISK GALOPP/KALENDERN ONSDAG 27 JAN 2010 ISSN 1101-4768 NR 3/2010 - NET PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2010 SKANDINAVISK GALOPP/KALENDERN ONSDAG 27 JAN 2010 ISSN 1101-4768 NR 3/2010 - NET ONSDAGEN DEN 27 JANUARI 2010 ISSN 1101-4768 NÄTUPPLAGA - NUMMER 3/2010 Propositioner

Læs mere

Og så desværre til det, der ikke alene bør, men som skal strammes op for ikke at miste kunder.

Og så desværre til det, der ikke alene bør, men som skal strammes op for ikke at miste kunder. Søndag 19. juli 2015 kl. 12:30 KLAMPENBORG Racetime DET MÅ IKKE SKE IGEN! FAMILIEDAG Trods overskriften vil jeg gerne starte poisitivt. På rigtig mange områder går det godt på Klampenborg Galopbane. Således

Læs mere

KLAMPENBORG. På besøg i Hullet. Racetime V/ Per Aagaard Bustrup fotos: Martin Svaneborg og Burt Seeger

KLAMPENBORG. På besøg i Hullet. Racetime V/ Per Aagaard Bustrup fotos: Martin Svaneborg og Burt Seeger NOVEMBER 2015 KLAMPENBORG Racetime V/ Per Aagaard Bustrup fotos: Martin Svaneborg og Burt Seeger På besøg i Hullet Harmoni! Det var det indtryk min kone, Grete, og jeg syntes var dækkende for vores besøg

Læs mere

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på:

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på: Klubmesterskaber 2004-2005 Programmet kan også hentes på: Herresingle U-11 Pulje 1 1 Tobias Tofte 2 Jakob Frank 3 Daniel R. 4. 4 Mathias Kolby 5 Nikolaj Bonde 1-2 W.O. (1) 3-4 11/2 11/3 (4) 1-3 11/2 11/3

Læs mere

RESULTATER 2012. STØT BRYSTERNE, 6. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 29. september. DKF MARATON CUP - turbåd. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 22.

RESULTATER 2012. STØT BRYSTERNE, 6. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 29. september. DKF MARATON CUP - turbåd. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 22. RESULTATER 2012 STØT BRYSTERNE, 6. oktober Damer, K1, K2 kap, tur, hav, 12 km Nr. 6: Bettina Markussen 01:07:29 Nr. 20: Anette Vingborg 01:23:24 Nr. 22: Annette Møller 01:23:27 STANDERSTRYGNINGSLØB, 29.

Læs mere

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 22 August 2015 Løb 1 V4-1

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 22 August 2015 Løb 1 V4-1 Løb 1 V4-1 1800 gr Mome Handicap ca kl 12.45 32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600 For 3-årige og ældre hete klae 3 Vægt: Aldervægtreg. hcp 3-årige -14.0 kg ældre -11.0 kg Anm afg: 375 kr Starterklæring

Læs mere

PROPOSITIONER. Större löpningar Skandinavien Säsongen 2015 för Sverige - Danmark - Norge

PROPOSITIONER. Större löpningar Skandinavien Säsongen 2015 för Sverige - Danmark - Norge PROPOSITIONER Större löpningar Skandinavien Säsongen 2015 för Sverige - Danmark - Norge 2015 SALES DATES February Sale February 5 Broodmares, Fillies/Horses in Training & Yearlings Craven Breeze Up Sale

Læs mere

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 22 Juli 2017 Løb 1 V N Stott. 59 S Karlsson

RESULTATLISTA. Klampenborg Galop Lørdag 22 Juli 2017 Løb 1 V N Stott. 59 S Karlsson Løb 1 V4-1 1200 gr 2-Års Maidenløb ca kl 12.45 45.000 kr 25.000-10.000-5.000--2.000 For 2-årige skandinaviskopdrættede heste, der ej har sejret Vægt: 59,0 kg. anförhållande : God 1 1.16,6 2 1.16,7 3 1.16,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 4. Kennel Ørnhøj s v/ Marianne Klitgaard DK04838/2011 Ørnhøj's Aiko A 3 DK04839/2011 Ørnhøj's Akeela A 0 26.04.2012 DK04835/2011

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Træningstider Nørrebro Parken

Træningstider Nørrebro Parken Mandag Træningstider Nørrebro Parken Træner 3m A1 U8- Drenge Årgang 2009, Argentina 3m A2 U8 - Drenge Årgang 2009, Brasilien 3m B1 U8 - Drenge Årgang 2009, Cameroun 3m B2 U8 - Drenge Årgang 2009 U10 -

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste, Hvalpe

Resultatliste, Hvalpe Tunnel Førerens timing Tilbyde adfærd Indkald Dæk/klik (5 gange) Sit/klik (5 gange) Baglæns gang Hundens navn (kontakt) Resultatliste, Hvalpe Arrangement: klubmesterskab 2011 Total Hundenavn Førernavn

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold:

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Det politiske system Pengestrømme i sporten Sportens strukturer DTC og Dansk Hestevæddeløb Banerne Øvrige interessenter Overordnet struktur KULTURMINISTERIET

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Hvis man fornemmer et svagt sus, når man går ind gennem Klampenborg Galopbanens flotte indgang i dag - så er det historiens vingesus.

Hvis man fornemmer et svagt sus, når man går ind gennem Klampenborg Galopbanens flotte indgang i dag - så er det historiens vingesus. KLAMPENBORG 23. MAJ 2015 KL. 12:30 MOWERINALØB EN LANG HISTORIE I fjor blev 1000 Guineas nr. 200 løbet på Newmarkets Rowley Mile. En bane der går næsten lige ud samtlige 1600 meter. Så det er en særdeles

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg).

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg). Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg). Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad:

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad: Fjordholmen Country Line Dancers.Klubblad: Pris. 10 kr. Klubsblad 1. Kvartal 2011 Indholdsfortegnelse: Side 1: Billedet er taget fra vores fødselsdag 2010. Side 2: Indholdsfortegnelse. Side 3: Danseliste

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

SPORTENS GRÅ EMINENCER

SPORTENS GRÅ EMINENCER SPORTENS GRÅ EMINENCER En Grå Eminence, på fransk Eminence Grise, betegner en indflydelsesrig, men uofficiel rådgiver eller beslutningstager RACETIME Ansv. redaktør: PER AAGAARD BUSTRUP - I redaktionen:

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFDANSNINGSBAL 25. MAJ 2014.

TIDSPLAN FOR AFDANSNINGSBAL 25. MAJ 2014. TIDSPLAN FOR AFDANSNINGSBAL 25. MAJ 2014. OBS!!! Gule felter er showcase, hvor de hold der står nævn, har lært et stort fælles show OBS!!! Grønne felter er fællesdanse, som er for de børn der er nævnt

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 1. løbsdag, mandag den 2. maj 2011 (2 løb) Anmeldes: onsdag den 20. april Starterklæres: tirsdag den 26. april Løb 1) Rosie Says No Åbningsløb. Klasse 3 Præmiesum

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub 20 9,90% Svømmeklubben Kvik, Kastrup 18 8,91% VAT CPH 13 6,44% Farum Svømmeklub 13 6,44% Herlev

Læs mere

Propositioner Danmark

Propositioner Danmark Propositioner Danmark Propositioner Klampenborg Propositioner Klampenborg 1. - 21. løbsdag 2014 1. løbsdag Lørdag 26. april kl 12.30 Meldes Tirsdag 15. april kl 12.00 ansættelse Onsdag 16. april kl 15.00

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

vinsmagning og gourmet mad

vinsmagning og gourmet mad Praktiske oplysninger: Indskrivning/lodtrækning: Alle deltagere skal være indskrevet i turneringen senest fredag den 6. februar 2009 kl. 18.00 Lodtrækning i rækkerne D+40 og D+45 foretages umiddelbart

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 Standard pistol - Junior runde 1 runde 2 runde 3 Samlet 1 111459 Elisabeth Brint Bruc 418 443 0 861 Standard pistol

Læs mere

Results by Class Report Show #20153 Ride In 2015 Regstrup, Denmark 14-06-2015

Results by Class Report Show #20153 Ride In 2015 Regstrup, Denmark 14-06-2015 -0-0 Page: Show #0 Ride In 0-0-0 Showbill: 9 Class: AQHA 0 AllBreed, Lead Line - Trail shown Go: entered Judge(s): Ricardo Melanie Toft Gerdes-Hansen st Judge: -0-0 Page: Show #0 Ride In 0-0-0 Showbill:

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016

Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016 Officialliste for NYSUMBANEN fredag den 29/4 2016 Dommer: Løbsleder: Finn Knudsen 17.00 Løbsleder ass: Anitta Jensen 17.00 Licens kontrol: Maja Jacobsen 17.00 Licens kontrol: Julie Hjort 17.00 Teknisk

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

Beskrivelse: Booking nummer er 1192510 Alamo Prisen for din billeje er 2090 DKK ogden er bekræftet.

Beskrivelse: Booking nummer er 1192510 Alamo Prisen for din billeje er 2090 DKK ogden er bekræftet. ons. 7. apr. 2010 tor. 8. apr. 2010 fre. 9. apr. 2010 lør. 10. apr. 2010 11:25 Fly København - Atlanta Fra København 1125 ank Atlanta 1525. Confirmation nr. PE4NF0 16:30 Hente bil Atlanta Booking nummer

Læs mere

Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når

Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når Derby Kommet for at blive? Oprindelsen af moderne racing ligger i 1100-tallet, når engelsk riddere returneres fra korstogene med hurtig arabiske heste. Over de næste 400 år, var et stigende antal arabiske

Læs mere

PROPOSITIONER. Större löpningar Skandinavien Säsongen 2017 för Sverige - Danmark - Norge

PROPOSITIONER. Större löpningar Skandinavien Säsongen 2017 för Sverige - Danmark - Norge PROPOSITIONER Större löpningar Skandinavien Säsongen 2017 för Sverige - Danmark - Norge 1 2017 SALES DATES February Sale February 2 3 Broodmares, Fillies/Horses In Training & Yearlings Craven Breeze Up

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008 Dansk Backgammon Forbund inviterer til TrueMoneygames Nordic Open 20. Anniversary Nordic Open TV-Dækning Mere end 25.000 added See www.nordicopen.dk for details 20. marts 24. marts, 2008 på Hotel Marienlyst

Læs mere

Adam Scott Justin Rose Phil Mickelson Jason Dufner. Royal - Order of Merit 2014

Adam Scott Justin Rose Phil Mickelson Jason Dufner. Royal - Order of Merit 2014 Adam Scott Justin Rose Phil Mickelson Jason Dufner Royal - Order of Merit 2014 Søren Juul Erik Langhoff Klaus Nissen Rasmus Rønholt Kunne du tænke dig at iklæde dig denne jakke eller løfte et af disse

Læs mere

KLAMPENBORG. FØRSTE BEN AF TRIPLE CROWN SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP (Gr.3). I væddeløbsnationer England og Amerika går man meget op i

KLAMPENBORG. FØRSTE BEN AF TRIPLE CROWN SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP (Gr.3). I væddeløbsnationer England og Amerika går man meget op i KLAMPENBORG 28. JUNI 2015 KL. 12:30 FANTA- STISK PROGRAM 10 LØB Er stærkt trekløver i Scandinavian Open-sammenhæng. Træner Niels Petersen, Bank Of Burden og jockey Per-Anders Gråberg. Foto: Burt Seeger

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

2 V4-2. 1 12:6 3-0-0 Ch Ped Kl 4/8-8 2400 gr 2-4,5 60 69 51. FIAS FILUR (SWE) -v5- S Nilsson (B Brandoné)a 56 40

2 V4-2. 1 12:6 3-0-0 Ch Ped Kl 4/8-8 2400 gr 2-4,5 60 69 51. FIAS FILUR (SWE) -v5- S Nilsson (B Brandoné)a 56 40 Kl20130901 1 V4-1 BROGÅRDEN POMPöS CUP För 3-årige ston Pris: 50000-25000-12500-7500-5000 DKK Lopp 1 Klampenborg (Kl=56) Sö BINARY SINGER (SWE) -s3- M Santos (J Reimer) 58 64 1.495 Li Nie Dk 10/4 -kv 1250

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

VARK - kalender 2014/2015

VARK - kalender 2014/2015 VARK - kalender 2014/2015 I skemaet nedenfor ses en oversigt over aktiviteter, herunder løb, stævner og træningssamlinger, i sæsonen 2014/2015. Hvis du kender til interessante løb, stævner eller træningssamlinger

Læs mere

Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs

Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs Stutteri tt Assentorp Stiftet 2010 Vi avler welsh sec C og Cobs Assentorp s s Ballarina Sec C hoppe føl 21 dage Far: Coedeneirinn Reflect Mor: Dynamite Balina Synod Grouse Assentorps Ballarina er efter

Læs mere

Katalog Lille Skensved, juni 2012

Katalog Lille Skensved, juni 2012 Katalog Lille Skensved, juni 2012 HTM klasse 3 Dommere: Carina Enevoldsen, Emmy Simonsen og Johanna Allanach DJ: Sonja Johannessen 1 Helle Larssen Ørsted hestehave 10 4623 Lille Skensved Littlethorn Avensis

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere