REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf Mail: Inga Hansen Tlf Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Mail: ingafindal@gmail."

Transkript

1

2 REDAKTIONEN Else Christensen Ansv. redaktør Tlf Mail: Inga Hansen Tlf Mail: Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden Ulla Bangsund Tlf Mail: Skæring Lokalcenters adresse: Sommersmindevej 2, 8250 Egå Telefoner, se bagsiden Hjemmeside: eller via GOOGLE: lokalcenter skæring osv. GNISTEN er Skæring Lokalcenters blad. Det drives af frivillige, udkommer månedligt omkring den første og koster 5 kr. GNISTEN fuldfarvet kan nu ses på lokalcentrets hjemmeside Materiale kan afleveres i kassen ved kiosken eller mailes til redaktørerne 2

3 Indholdsfortegnelse april 2014 Sidetal Kvartals nyhedsbrev fra Områdechefen Fra Brugerrådet Net café og fra redaktionen. 08 Afholdte arrangementer +Storm P Billedreportage fra aktiviteter på lokalcenteret Fra Mad for mænd.. 14 MENUPLAN, åbningstider, (Take Away) Opskrift fra Mad for mænd.19 Fra Skæring Kirke Aprilsnar ARRANGEMENTER i april + KUNST Ugentlige aktiviteter, skema. 28 Telefonliste til frivillige tovholdere Kontaktliste for frivillige Skæring Tirsdagsklub Lokalcentrets TELEFONLISTE BAGSIDEN BRUGERRÅDSMØDER: Referater findes i ringbind på reolen i caféen CAFÉEN: Der kan nu betales med DANKORT - men kun på beløbet NY POSTKASSSE til GNISTEN: Indlæg lægges i vor nye postkasse ved siden af GNISTENs bladholder. 3

4 Vores områdechef vil fremover hvert kvartal udgive et nyhedsbrev om de emner, hun finder, har interesse for GNISTENs læsere Nyhedsbrev ved områdechef Susanne Sejr 2. kvartal 2014 Redaktionen Jeg er tiltrådt som områdechef ved område Nord den 2. januar Jeg er blevet modtaget rigtig godt alle steder og har været på rundtur i vores lokalcentre, plejeboliger, sundhedsenhed, Smilets Mad og øvrige enheder de første to måneder. Jeg har også lært de 5 nye Brugerråd at kende og nyder det engagement, som ca. 420 aktive frivillige i Nord lægger for dagen. Nord er et velfungerende område i Århus Kommune, som jeg er stolt af at stå i spidsen for. Jeg kommer fra Sønderborg Kommune, hvor jeg har været leder gennem de seneste 17 år. Jeg har primært ledelseserfaring med fra sygeplejen, plejehjem, hjemmeplejen og uddannelsesområdet. Jeg er uddannet sygeplejerske i 1988 og har taget en diplom- og masteruddannelse i ledelse (MBA). Inden jeg kom til Sønderborg Kommune har jeg været ansat på Sønderborg sygehus, hjemmeplejen i Gram og Brørup samt Give og Vejle sygehus. Jeg har mand og 3 børn, hvoraf de to læser i Århus og den sidste bliver student til sommer. Aktuelle nyheder i område Nord Århus Kommune har fået 44,1 mio. kr. fra Regeringens Ældrepulje, heraf forventer Nord at modtage nogle millioner, som vi kan anvende i plejeboliger, caféer og sundhedsenheden. Rådmand Jette Skive har til vores glæde meget fokus på, at pengene skal gå til borgerne og ikke anvendes til administrative opgaver. Herudover er der fokus på oprettelse af Digital postkasse fra 1. november 2014 vil alle borgere i Danmark kun modtage elektronisk post fra kommune, sygehus, egen læge og staten. 4 Der er oprettet Netcaféer på hvert af vores 5 lokalcentre, hvor der er mulighed for at få støtte til oprettelse af en digital postkasse. Man skal blot have sit NemID kort med.

5 Der er ved at være frivillige tilknyttet hver IT café, og herudover har Nord frivillighedskonsulenten Marianne Keiser og IT-konsulenter i administrationen, der også gerne indgår aftaler om at hjælpe. Nord afholder frivillighedsfest på hvert lokalcenter for at anerkende den store indsats, som de mange frivillige leverer. Hvert sted deltager frivillighedskonsulent, servicemedarbejder, en leder tilknyttet centret samt et medlem af direktionen. Nord er vært, og de frivillige i lokalcentret, inklusiv brugerrådet, er gæster denne aften. Frivillighedsfesterne foregår følgende datoer i 2014: Rosenbakken den 19. marts Bjørnshøj den 3. april Hjortshøj den 28. august Skæring den 24. september Sønderskovhus den 28. oktober Alle ansatte i Nord arbejder efter de TRE værdier: Alle ansatte forsøger at have værdierne indbygget i deres adfærd og kommunikation med borgere, pårørende, frivillige og kolleger. Vi vil meget gerne gøres opmærksomme, hvis nogen oplever andet. Alle nyansatte introduceres ligesom vores elever lærer om værdierne i deres uddannelse hos os. Nyhedsbrevet fra mig udkommer hvert kvartal og har til formål at informere om de overordnede indsatser, som personalet er optaget af i Nord. Der sker selvfølgelig meget andet i personalegrupperne end dette korte nyhedsbrev kan formidle spørg endelig i lokalcentrene, hvis der er anden information, I måtte have behov for. Venlig hilsen Susanne Sejr 5

6 Kort nyt fra brugerrådsmødet 17/ Susanne Sejr: Regnskabet fra 2013 er på trapperne, der tegner sig overskud på , som overføres til næste år. Byggesag høringen er afsluttet, der var ingen svar. Der planlægges et byggemøde med Michal Klinge. Der er ansat en ny leder i byggeafdelingen pr. 1. april, hvilket måske har været grund til forsinkelserne. Digital post. Alle skal have en digital postkasse til offentlige breve pr. 1. november bortset fra folk, der ansøger og får bevilget dispensation. Der bliver mulighed for at få hjælp i vores net café. John Clayre vil gerne undervise de frivillige hjælpere, som vi skal have kontakt til f.eks. ved at efterlyse interesserede til suppeaftenen. Fra digitaliseringsafdelingen kommer der hjælp til at oprette straks-nem- ID den 28. marts. Hosea Dutscke kommer til område Nord den 8. maj. Susanne efterlyser pårørende / netværkspersoner, der vil fortælle om, hvad der fungerer og hvad der er svært i forhold til retningslinjerne i Kærlig Kommune. Marianne Keiser: Der er planlagt et I-pad-kursus til frivillige undervisere den 20. marts. Benny deltager. Demensarrangementet den 10. april er allerede fuldt tegnet. Det vil blive gentaget senere efter arbejdstid, så børn og børnebørn kan deltage. Se opslag. Til suppeaften 24. marts er der allerede 100 tilmeldte. 6

7 Udvalgene: Aktivitetsudvalget planlægger foruden påskefrokosten en Fortælledag i forbindelse med generationsuge 15, hvor børn fra Skæring SFO bliver inviteret. Desuden går udvalget i tænkeboks omkring viseaftener og jazz-brunch. Caféudvalget. Det blev besluttet, at der skal to personer i caféudvalget, nemlig Lone og Grete. Net café-udvalget. WiFi er ikke i orden endnu, og hvor er printeren? Benny tager affære. Det skal også undersøges, om udstyret kan stå i lokale 18, da det står dumt nu i forhold til kunstopstilling og kirke. Økonomiudvalget foreslog, at man fik en bankrepræsentant til at sidde i net caféen en gang om måneden. Det undersøges. Budgettet for 2014 blev udleveret af Preben. Byggeudvalget efterspørger et statusmøde for byggeriet og samarbejder med Susanne om at få Michael Klinge i tale. Formanden: Ris/ros til brugerrådet. Der blev foreslået et møde mellem brugerrådet og alle tovholderne for diverse aktiviteter, så vi kan optimere samarbejdet. Jørgen og Gitte finder tidspunkt og sender indbydelser. Selvtræning - stadig diskussion af, hvorledes det skal organiseres, og hvordan økonomien ser ud. Når vi altså får et rum! Visionspapir. Et udkast blev udleveret af Benny, der arbejder videre med sagen efter inputs fra brugerrådets medlemmer. Referent Gitte Lajer 7

8 Net caféen Net caféen med 3 pc er er midlertidigt opstillet i lokale 20. Vi forsøger at finde en anden, midlertidig placering, når vi får det trådløse netværk, idet vi er helt bevidste om, at pc erne ikke kan stå sammen med skiftende billeder. Desuden bidrager maskinerne ej heller til hyggen i rummet. Grunden til rodet er blandt andet, at kommunen har misligholdt sit tilsagn om færdiggørelse af tilbygning, og vi har endnu ikke en tidsplan, så det kan vi ikke vente på. Net caféen vil til at begynde med være åben 2-3 timer 1 dag om ugen (afhænger dog af frivillige). - Der kommer snarest opslag om tidspunkt. Vi efterlyser frivillige til at rådgive om internettets muligheder. Brugerrådet v/ Benny Bjergbæk (tovholder) Fra redaktionen: Vi klodser sommetider i datoer og ugedage i GNISTEN. Det beklager vi selvfølgelig, men tro os, vi gør, hvad vi kan for at få et korrekt, flot og læseværdigt blad ud af det. 8

9 Afholdte arrangementer Søndag 2. marts kl. 14: Fastelavnsfest med tøndeslagning i caféen. Bestyrelsen for Fælleshuset arrangerede også i år den traditionsrige fastelavnsfest den 2. marts. Som det fremgår af billedet blev Ib Hansen Kattekonge og Karen Marie fra Afd. A blev Kattedronning. Der var som sædvanlig en pæn tilslutning til arrangementet. P.E. Tirsdag 4. marts kl. 11: Børnehaven Højvang stillede op med ti festligt udklædte børn, der sang fastelavnssange og optrådte med små danse. I stedet for de boller, de sang om, forærede Else hver af dem en lille pose med slik - stor begejstring! Menuen bestod af en lille platte bestående af små frikadeller, flerfarvede spaghetti og grøntsager samt en bolle, der gjorde stor lykke. E.C. 9

10 Onsdag 5. marts kl : Afholdte arrangementer Karina Dyhr kom med en flot tøjkollektion, men med meget lidt nat- og undertøj som averteret. Deltagerantallet var ikke stort - ca. 20, sandsynligvis grundet hendes egen misvisende annoncering, hvilket hun også beklagede i sin præsentation. E.C. Onsdag 19. marts kl : Ejgil fra Hobro rykkede ind i caféen med sine 500 par sko. Der var sko overalt - sko i mange modeller, farver og kendte skomærker. Ejgil gav fin vejledning til kunderne, der kom i ryk indtil kl. ca. 15. Til dem, der gik glip af oplevelsen kan vi fortælle, at Ejgil kommer igen onsdag 8. oktober kl E.C. Mandag 24. marts kl : Suppeaften Igen en succesrig aften. Suppe og musik blev nydt i fulde drag af de omkring 100 deltagere. Bemærk: Næste arrangement er en BUFFET (se s. 25), og der er kun plads til 80 deltagere, så det er først-til-mølle-princippet, der her må tages i brug. E.C. Onsdag 26. marts kl : Seniorshoppen Billederne taler for sig selv. Der var 45 deltagere, og kagebuffet en blev nydt i fulde drag. I.H. 10

11 Strandtursholdet om deres udflugt til Egå OK Center og besøg hos Grethe Petersen. Mandag den 10. marts kørte vores bus med Lause som chauffør til det nye OK Center i Gl. Egå. Vi var beboere fra Sommersmindevej og frivillige. Vores formål med turen var at besøge Grete Petersen (tidligere beboer på Sommersmindevej) samt at se det nye plejecenter. Grete ventede på os i sin kørestol med flag i hånden ved indgangen, hun havde glædet sig til besøget. Vi fik set Gretes dejlige lejlighed samt det hyggelige plejecenter. Så havde hun bestilt kaffe med boller og wienerbrød, så snakken gik et par timer, inden turen gik tilbage til Skæring. Elly og Jens Månedens Storm P. Livet er en cirkus - man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen - og går ud. - Så, nu ingen bebrejdelser, Emil - Du går ind og ta r dig et glas øl - og dermed basta! 11

12 Hvad sker der på SKÆRING LOKALCENTER? GNISTEN afslutter i denne omgang sin billedreportage fra alle de mange aktiviteter, der foregår på Skæring Lokalcenter GYMNASTIKHOLD under ledelse af fysioterapeut Isac Ervandian i gang med onsdagens bøj og stræk. De to gymnastikhold om onsdagen er arrangeret af FO s Ud af Røret i samarbejde med Aarhus Kommune TORSDAGSBRIDGE Der var helt fyldt i lokale 18. Så mange, der spiller bridge! Hvor er det godt, at så mange kan hygge sig sammen! 12

13 MANDAGSBRIDGE Lokalet med mandagsbridgeholdet er fuldt besat, og alle ser ud til at hygge sig. - Det er godt at holde de små grå i gang! PETANQUE gruppen holder lav profil indendørs og afventer tålmodigt varmens komme, så de kan komme ud og bruge armkræfter på kugler frem for kort. I øvrigt: - Er det en go hånd, du sidder med, Johannes? 13

14 En gnist fra madholdet En torsdag eftermiddag kiggede vi tre i redaktionen ind i cafékøkkenet til herreholdet i "finere madlavning". Der var højt humør og stor aktivitet. De 8 herrer og deres leder Marianne Peto var ved at lægge sidste hånd på dagens menu. De viste stolte ovnenes indhold. Solen skinnede, derfor spiste de udenfor ved smukt dækket bord. En fornøjelse at overvære og se det flotte madresultat. - Læs opskriften på deres hovedret på side 19. Else Christensen 14

15 Bjørnshøj Tlf Hjortshøj Tlf Rosenbakken Tlf Fra caféen: Der kan nu betales med DANKORT, men kun på beløbet Skæring Tlf Sønderskovhus Tlf

16 MENUPLAN Område Nord APRIL 2014 Tirs 1/4 Stegt lever m/ æbler og løg, kartofler, surt Skovbærgrød m/ mælk Ons 2/4 Laks, sauce, kartofler, broccoli Tors 3/4 Gullasch, kartoffelmos, surt Fre 4/4 Frikadeller, sauce kartofler, rødkål Aspargessuppe m/ brød Lør 5/4 Lukket Søn 6/4 Lukket Man 7/4 Kotelet i fad, kartofler, ris, salat Tirs 8/4 Ons 9/4 Tors 10/4 Fre 11/4 Fyldt fisk, hollandaise sauce, kartofler, råkost Farseret porre, sauce, kartofler, rødbeder Enebærgryde m. bagt kartoffel mos, surt Dansk bøf m/løg, sauce, kartofler, rødbede Muldvarpeskud Pæretærte m/ flødeskum Ostelagkage Lør Søn 12/4 Lukket 13/4 Lukket Man 14/4 Græsk farsbrød, sauce, kartofler, tomatsalat Tirs 15/4 Lammekølle, sauce, kartofler, mintgelé, gemyse Skidne æg m/ sennepssauce, brød 16 NYHED: Caféen modtager nu DANKORT, men kun på beløbet

17 MENUPLAN Område Nord APRIL 2014 Ons 16/4 Spare ribs, sauce, kartofler, coleslaw Frugtgrød m/ fløde Tor Fre Lør Søn Man 17/4 Skærtorsdag lukket 18/4 Langfredag lukket 19/4 Påskefrokost - se opslag + side 27 i bladet 20/4 1. påskedag lukket 21/4 2. påskedag lukket Tirs 22/4 Medisterpølse, sauce, kartofler, gemyse, surt Frugttærte m/ creme fraiche Ons 23/4 Fiskeruller, hummersauce, kartofler, broccoli Tors 24/4 Fre 25/4 Benløse fugle, sauce, kartofler, tyttebær, surt Kalvesteg, sauce, kartofler, bønner Jordbær trifli Lør Søn 26/4 Lukket 27/4 Lukket Man 28/4 Italiensk kødsovs, pasta, kartofler, reven ost Tirs 29/4 Fiskefilet, persillesauce, kartofler, råkost Dagens dessert Ons 30/4 Mørbrad à la creme, kartofler, gemyse Trifli m/ flødeskum Ret til ændringer forbeholdes 17

18 Skæring: Mandag-fredag kl Mad-med-hjem til lørdag/ søndag kan købes fredag. Rosenbakken: Mandag-fredag kl , lørdag lukket. Søndag kl kun mod forudbestilling onsdag inden weekenden. Helligdage: Se opslag i caféen. Hjortshøj: Mandag-fredag kl , Lørdag og søndag lukket. Helligdage: Se opslag i caféen. Serviceleder Helle Klopp Hansen Sønderskovhus: Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage kun mod forudbestilling. Til hverdag kan der vælges mellem caféretter ud over middagen. Se venligst vore opslag i caféen. Bjørnshøj: Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage lukket. 18 TAKE AWAY Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle! Caféen Tlf Sommersmindevej Egå Mørbradgryde m/ cockailpølser 4 pers: kr. 90,- Pandekager m/skinke og ost 4 stk: kr. 50,- Italiensk kødsovs 4 pers: kr. 60,- Lasagne 3 pers: kr. 50,- Ostelagkage 6 pers: kr. 60,- Pæretærte 6 pers: kr. 60,- Alle menuer er frosne Vejledning for tilberedning medfølger Afhentning i caféen efter aftale Ret til ændringer forbeholdes Hjemmelavede menuer Kun mod kontant betaling. Bemærk: Der er nu Dankort adgang Åbningstider: man-fre. kl. 8-14

19 Mad for mænd præsenterer Mørbrad med skinke og ost til 4 personer 2 mørbrad 2½ dl bouillon salt/peber 2½ dl fløde smør 2 dl tomatpuré 4-6 skiver spegeskinke majsstivelse sennep mælk ost i skiver karry løse ris 2 løg Denne ret med mørbrad er en lækker gæsteret, som kan gøres klar i god tid, så den blot skal stikkes i ovnen en halv times tid før serveringen. Befri mørbradene for sener og hinder og del hver mørbrad i tykke bøffer. Bank bøfferne let med håndroden. Krydr bøfferne med salt og peber og brun dem hurtigt i smør på panden. Stil bøfferne i et ovnfast fad. Del spegeskinken i mindre stykker og læg 1 stk. på hver bøf. Kom lidt sennep ovenpå og dæk med en skive ost. Lad karryen svitse i smørret fra bøfferne. Pil løgene, skær dem i ringe og lad dem snurre i karryfedtstoffet. Tilsæt bouillon og derefter fløde og tomatpuré. Jævn sovsen let med majsstivelse udrørt i lidt mælk. Smag sovsen til med salt og peber. Hæld sovsen i fadet, så det står halvt op om bøfferne (giv resten af sovsen til). Stil fadet i ovnen ca. 30 min. ved 200 o. Server med løse ris og resten af sovsen til. 19

20 Fra Skæring Kirke AT GÅ FORBI Om fjorten dage er det påske. Og skal man finde ud af, hvad påske er, kan man se lidt på ordets oprindelse. Og det gælder ikke blot påske, også så meget andet. Ordet påske har en lang historie bag sig, det stammer fra et hebræisk ord, pesach der betyder at gå forbi eller springe over. Hvad er det så, der springes over eller bliver gået forbi? Vi skal tilbage til dengang, jøderne var slaver i Ægypten. Dengang Moses af Gud fik til opgave at føre folket tilbage til Israel, det forjættede land. Det gik ikke bare af sig selv, den ægyptiske Farao ville ikke lade sine dygtige slaver rejse hjem. Så måtte han jo tvinges, og de ti plager kom over Ægypten. Mange af jer, der læser dette, kan fra jeres skoletid stadig remsen: Vand til blod og frøers mængde, myg dernæst Ægypten trængte og til sidst som den tiende og sidste plage: Døden. Men inden da fik jøderne bud fra Gud om at slagte et lam og smøre blodet på deres dørstolper. Så kunne døden se, at dér skulle den ikke gå ind dér skulle den gå forbi. I påsken går døden forbi i påsken mister døden sin magt. Og jøderne slap ud af Ægypten og fik af Gud at vide, at de hvert år i april måned skulle mindes dette og spise lam og usyret brød. Og det har de gjort lige siden. 20

21 Fra Skæring Kirke Ja, det er den jødiske påske. Hvad så med den kristne, den vi kender? Den kristne påske står på skuldrene af den jødiske. Det sidste måltid Jesus holdt med sine venner, da han Skærtorsdag aften indstiftede nadveren, var det jødiske påskemåltid! Hvad ellers? Jesus blev født som jøde, levede som jøde og døde som jøde. Og blev kan vi så sige kristendommens grundlægger. For Jesus siger, da han (som den gode jøde) bryder brødet og giver det til sine venner: Dette brød er mit legeme, som gives til jer. Og da han rækker dem bægeret med vin siger han: Dette er mit blod, som udgydes for jer til jeres synders forladelse. Det forstod de ikke meget af. Men efter hans død og opstandelse begyndte det at dæmre for dem. De forstod, at døden igen var blevet snydt, at døden igen var henvist til at gå forbi. I påsken går døden forbi i påsken mister døden sin magt. Derfor kan Grundtvig i salmen Hil dig frelser og forsoner sige: Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis! Mogens Granlie 21

22 APRILSNAR (Kilde: Wikipedia) Aprilsnar er et drillende tilnavn, som bruges om dem, der efter skikken bliver narret den 1. april. I Norden kendes en tilsvarende betegnelse - majkat - om den, der lader sig narre den 1. maj. Det er sædvanligvis sådan, at den drillende part kun har ét drilleri det pågældende år. Skikken at narre april stammer iflg. en teori fra, at man i Frankrig i 1582 indførte den kalenderreform, som afløste den julianske kalender. Man havde dog allerede 1564 med pavens velsignelse ved lov flyttet årets officielle starttidspunkt fra påske til 2. januar. Hvor nytåret således tidligere lå ved påsken - i slutningen af marts eller begyndelsen af april - kunne man narre folk ved at ønske dem godt nytår 1. april. Nogle af de franske borgere kunne ikke forliges med den nye verdensorden og holdt hårdnakket fast ved det gamle system. De blev som følge heraf drillende kaldet poissons d avril (aprilsfisk). Skikken ses i Nordeuropa tidligst i Tyskland i det 16. århundrede. Hvorfor man i protestantiske og anglikanske lande narrer hinanden på 1. april også længe før disse landes overgang til gregoriansk kalender, forklarer teorien ikke. Nyhedsmedier følger aprilsnar-traditionen og bringer almindeligvis 1. april hver især en historie, som ikke er rigtig, ofte skrevet af en person ved navn Ranslirpa (aprilsnar stavet bagfra). NARREVÆRK Ekstra Bladet lavede for nogle år siden denne dramatiske aprilsnar på Rådhuspladsen i København: Et svensk tog kom lige forbi. Foto: Finn Frandsen 22

23 Månedsoversigt for arrangementer Skæring Lokalcenter APRIL 2014 Dato Ugedag ARRANGEMENTER 03/4 torsdag kl : VINSMAGNING i caféen 10/4 torsdag kl DEMENSFOREDRAG på Hjortshøj Lokalcenter, salen (overtegnet) 11/4 fredag kl : HAVNETUR på Aarhus Ø fre-ons Sognetur til Løgumkloster Refugium 19/4 lørdag kl : PÅSKEFROKOST i caféen 23/4 onsdag kl : 90 er TRÆF i lokale 18 23/4 onsdag kl : BUFFETAFTEN i caféen 02/5 fredag kl : FÆLLESSPISNING med dans Ugentlige aktiviteter - se oversigten side 28 Sangdage i april Torsdagene 03, 24. og 1. maj kl i caféen SANGEFTERMIDDAGE - syng dig glad - Kontaktperson: Aase Jørgensen tlf Kaffe og brød 21 kroner - Alle er velkommen! 23

24 ARRANGEMENTER i april HENTE/BRINGE gruppen er til alle arrangementer for ældreboligerne på Sommersmindevej Vil du følges frem og tilbage til centret, skal du kontakte VIBEKE DANNEMAND på tlf to dage før! Vinsmagning på Skæring lokalcenter Torsdag 3. april 2013 kl i caféen 04/4 Jørgen Skovsted Højbjerg-mordet 11/4 Maja Høgh Højskoledage april på Skæring Lokalcenter Fredage kl Lokale 18 18/4 PÅSKEFERIE Aarhus Ø - guidet bustur på De nye havnearealer Afgang og hjemkomst: Lokalcentret kl og kl. cirka 12 25/4 Keld Knattrup Strandens miljø og planter 02/5 Bent Fløng Historien - fortsat fra 24/1 24 Højskoledage-programmet for vinter/forår 2014 kan hentes i brochureholderen ved caféen eller på nettet under Skæring Lokalcenter (Se side 2), AKTIVITETER

25 ARRANGEMENTER i april Torsdag 10. april kl. 14 GUDSTJENESTE i Fælleshuset GUDSTJENESTE i lokale 20 aflyst i april Sognetur til Sønderjylland fre ons 16. april 2014 på Løgumkloster Refugium Der er stadig pladser - alle er velkommen Henvendelse: Else og Boris Sandvad, tlf Else Christensen, tlf Fredag 11. april kl HAVNETUR på AARHUS Ø - De bynære arealer I forbindelse med lokalcentrets Højskoledage arrangeres en guidet bustur på Aarhus nye havn. Der er i skrivende stund enkelte ledige pladser. Turen for medlemmer af Ud af Røret : kr. 40,- For andre: kr. 65,- Bussen kører tur/retur Lokalcenter Skæring. Kontakt: Else Christensen, tlf

26 AKTIVITETER i april Suppeaften bliver i april til Buffetaften Onsdag 23. april kl i caféen Dejlige lune og kolde retter - spis så meget, du kan! med sædvanlig musikalsk underholdning v/thomas Sørensen og Jørgen Rich Tilmelding senest onsdag 16. april enten på listerne i caféen eller på telefon (kl ) Alle er velkommen, men der er kun plads til 80, så først-til-mølle princippet gælder her. PRIS: Voksne kr. 60,- Børn: kr. 30,- Onsdag 23. april kl : 90 er træf i lokale 18 m/let påskefrokost: Sild og tarteletter Pris: 35 kr. Heri inkluderet gratis kaffe og kage Har I brug for vejledning vedr. kørsel kontakt: Anne Dorthe Hvid Johannesen, man, ons, fre kl. 8-9 tlf

27 Arrangementer i april Påskefrokost Lørdag den 19. april kl på Lokalcenter Skæring, caféen Menu : En platte med: Æg og rejer Sild og karrysalat Rullepølse med pynt Frikadeller med rødkål Kaffe/te og kage - Alt sammen til en pris af kr.70,- Under frokosten vil der være let underholdning ved Onkel Kurt. Tilmelding og betaling i caféen senest mandag den 7. april. Fredag 2. maj kl FÆLLES- SPISNING med dans. Musik v/ Onkel Kurt PRIS: kr. 60,- pr. person Tilmelding og betaling i caféen senest 25. april Med venlig hilsen Brugerrådet NB! Frokosten er gratis for hjælpere Jytte Lis Halskov udstiller malerier på væggene i caféen og i montrerne 27

28 Ugeskema AKTIVITETER 2014 skæring Lokalcenter FAG Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AKVAREL lokale 18C BILLARD lokale 17B lokale 17B lokale 17B lokale 17B lokale 17B BRIDGE lokale lokale 18 DATASTUE lokale 17A lokale 17A lokale 17A lokale 17A lokale 17A GUDSTJENESTE (3. ons./md.) lokale 20 GYMNASTIK 1 GYMNASTIK lokale HØJSKOLEDAGE lokale 18 KORTSPIL (whist) caféen MAD FOR MÆND caféen MANDEKLUB lokale 20 NØRKLERNE lokale 18C PETANQUE ca ude/café (kortspil) SANG (1., 3. & 4. tor.) caféen TIRSDAGSKLUB caféen TRÆVÆRKSTEDET kælderen 28 ZUMBA Februar caféen

29 Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2014 Akvarel Kirsten Munk Müller tlf Billard Egon Ebbesen tlf Bridge vinter mandag Aase Aron tlf Bridge torsdag eftermiddag Birgit Bahnsen tlf Datastuen Karen Pedersen tlf FO - UD AF RØRET: Else Christensen tlf Motionsgymnastik 1 og 2 Madlavning for mænd Zumba Højskoledage Gudstjeneste på Lokalcentret Aase Munch tlf Gudstjeneste i Fælleshuset Vibeke Dannemand tlf Birthe Nielsen tlf IT-café Jørgen Juul Pedersen, tlf Kiosken Bitten Østergaard Nielsen tlf Kortspil mandag Carl Åge Lauersen tlf Kunstudvalg Vibeke Boest tlf Lokalcenter Bussen Lause Kirkegaard, tlf mail: Mandegruppen Knud Boisen tlf Petanque Johannes Abildgaard tlf Sang og 4. torsdag/md. Aase Jørgensen tlf Skæring Tirsdagsklub Alice Kristensen tlf Strandture Elly Jørgensen tlf Træværkstedet Knud Mildahl tlf Åbent værksted/nørklerne Ingrid Mildahl tlf Tovholderne må gerne kontaktes direkte, men nedenstående personer står også til rådighed med oplysninger: Frivilligkoordinator Marianne Keiser tlf Aktivitetsrådgiver Helga Lund tlf Brugerrådsformand Jørgen Juul Pedersen, tlf

30 Kontaktliste for frivillige OMRÅDE NORD Har I forespørgsler i forbindelse med frivilligt arbejde, er her en liste over personer, I kan kontakte. Alle andre spørgsmål rettes til hovednummeret: Tlf Frivilligkoordinator sparring, rådgivning, konfliktløsning, netværk for frivillige Lokaler, frivilliglister, opstart af nye aktiviteter Reservation af lokalcentrets busser Indrykning af annoncer på lokalcentrets hjemmeside, send WORD dokument til Træning og selvtræning Overordnet for centrenes caféer Marianne Keiser Tlf Mail: Helga Lund Mobiltlf Mail: Birgitte Harfeld Tlf Mail: John Clayre Tlf Mail: Dorte Carlsen Tlf Mail: Bettina Axelsen Tlf Mail: Ved akut brug for hjælp: FALCK alarmcentralen 112 LÆGEVAGTEN HJEMMEHJÆLPEN efter kl. 15: (brandstationen)

31 SKÆRING TIRSDAGSKLUB April 2014 ARRANGEMENTER Hver tirsdag kl Lokalcenter Skærings café, Sommersmindevej 2, ved Skæring Havvej 01. Banko 20 kr. m/ kaffe/te 08. Kendte sange v/ Eva Sun Nyo Madsen 50 kr. m/ kaffe/te 15. Lidt go musik v/ Anni, Eigil og Merethe 45 kr. m/ kaffe/te 22. Basseralle v/lene Riis og Ole Nurdug Jensen 45 kr. m/ kaffe/te 29. Benny og Anne Sofie har aflyst. I stedet optræder Lissie og Jørgen med blandet musikunderholdning 40 kr. m/ kaffe/te Kontaktpersoner: Formand: Alice Kristensen tlf Kasserer: Bente Funder tlf

32 32

REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Mail: ingafindal@gmail.

REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Mail: ingafindal@gmail. REDAKTIONEN Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mail: dwmch2@c.dk Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Mail: ingafindal@gmail.com Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mob. 5128 5150. Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902. Mail: ingafindal@gmail.

REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mob. 5128 5150. Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902. Mail: ingafindal@gmail. REDAKTIONEN Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mob. 5128 5150 Mail: dwmch2@c.dk Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden Mail: ingafindal@gmail.com

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julefrokost 2015 På Badehotellet

Julefrokost 2015 På Badehotellet Julefrokost 2015 På Badehotellet Alle forslag er gældende fra den 14. november til jul. Julefrokost med ophold (alt inklusive) Julefrokost i eget lokale Jul i Strandpavillonen Jul i Ship Inn Diner Transportable

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Sløjfe-nyt Marts - April 2015

Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Så er der gang i Zumba i Sløjfen. Tirsdage kl. Kom bare an! VIN - TOBAK- KIOSK- TIPS- LOTTO - TRAV- SPILLEMASKINER Det lille Vinhjørne Med tips og travcafé Østrigsgade 46,

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Fest på Otterup Hotel

Fest på Otterup Hotel Fest på Otterup Hotel Tak fordi De valgte at lade Otterup Hotel komme i betragtning, i forbindelse med afholdelsen af Deres fest/arrangement. Vi har her fornøjelsen at præsentere Dem for vores forslag

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Fredagsbrev. Mosaik og sang holder skolen i gang. Århus Friskole fredag d.13. December 2013

Fredagsbrev. Mosaik og sang holder skolen i gang. Århus Friskole fredag d.13. December 2013 Mosaik og sang holder skolen i gang Et sikkert tegn på at højtiden nærmer sig, er starten på juleværkstederne på Århus Friskole. Børnene boltrer sig på mange forskellige værksteder mosaikmester, og kælderen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2012

ARENDSE NYT Februar 2012 ARENDSE NYT Februar 2012 Indholdsfortegnelse Marts 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye medarbejdere Vi siger farvel Set og sket i januar Aktivitetsplan Referat af madmøde 16. januar

Læs mere

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn

Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning. Sund mad = Glade børn Inspirationsfolder til Kibæk Skoles frugt- og frokostordning 5. udgave 2013 Hvad går ordningen ud på? Kibæk Skole har siden september 2009 haft en frugt- og frokostordning. Alle elever har mulighed for

Læs mere

ARENDSE NYT Juli 2015

ARENDSE NYT  Juli 2015 ARENDSE NYT Juli 2015 Indholdsfortegnelse Juni 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Arrangementer i Juni Fødselsdage Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Ganghold Frisør Log

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud

Lokalcenter Marselis. Aktivitetstilbud Lokalcenter Marselis Aktivitetstilbud Forår 2013 Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A, 8000 Aarhus C. Lokalcentrene Marselis, Dalgas, Rosenvang og Frederiksbjerg hører under: Område Marselisborg

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 10. årgang nr. 55 marts april 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Os på prærien April 2014 9. årgang Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Ledernyt Så er foråret skudt i gang på plejehjemmet. Drivhuset er klargjort af vores

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere