REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf Mail: Inga Hansen Tlf Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDAKTIONEN. Else Christensen Ansv. redaktør Tlf. 8622 0495 Mail: dwmch2@c.dk. Inga Hansen Tlf. 2442 1902 Mail: ingafindal@gmail."

Transkript

1

2 REDAKTIONEN Else Christensen Ansv. redaktør Tlf Mail: Inga Hansen Tlf Mail: Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden Ulla Bangsund Tlf Mail: Skæring Lokalcenters adresse: Sommersmindevej 2, 8250 Egå Telefoner, se bagsiden Hjemmeside: eller via GOOGLE: lokalcenter skæring osv. GNISTEN er Skæring Lokalcenters blad. Det drives af frivillige, udkommer månedligt omkring den første og koster 5 kr. GNISTEN fuldfarvet kan nu ses på lokalcentrets hjemmeside Materiale kan afleveres i kassen ved kiosken eller mailes til redaktørerne 2

3 Indholdsfortegnelse april 2014 Sidetal Kvartals nyhedsbrev fra Områdechefen Fra Brugerrådet Net café og fra redaktionen. 08 Afholdte arrangementer +Storm P Billedreportage fra aktiviteter på lokalcenteret Fra Mad for mænd.. 14 MENUPLAN, åbningstider, (Take Away) Opskrift fra Mad for mænd.19 Fra Skæring Kirke Aprilsnar ARRANGEMENTER i april + KUNST Ugentlige aktiviteter, skema. 28 Telefonliste til frivillige tovholdere Kontaktliste for frivillige Skæring Tirsdagsklub Lokalcentrets TELEFONLISTE BAGSIDEN BRUGERRÅDSMØDER: Referater findes i ringbind på reolen i caféen CAFÉEN: Der kan nu betales med DANKORT - men kun på beløbet NY POSTKASSSE til GNISTEN: Indlæg lægges i vor nye postkasse ved siden af GNISTENs bladholder. 3

4 Vores områdechef vil fremover hvert kvartal udgive et nyhedsbrev om de emner, hun finder, har interesse for GNISTENs læsere Nyhedsbrev ved områdechef Susanne Sejr 2. kvartal 2014 Redaktionen Jeg er tiltrådt som områdechef ved område Nord den 2. januar Jeg er blevet modtaget rigtig godt alle steder og har været på rundtur i vores lokalcentre, plejeboliger, sundhedsenhed, Smilets Mad og øvrige enheder de første to måneder. Jeg har også lært de 5 nye Brugerråd at kende og nyder det engagement, som ca. 420 aktive frivillige i Nord lægger for dagen. Nord er et velfungerende område i Århus Kommune, som jeg er stolt af at stå i spidsen for. Jeg kommer fra Sønderborg Kommune, hvor jeg har været leder gennem de seneste 17 år. Jeg har primært ledelseserfaring med fra sygeplejen, plejehjem, hjemmeplejen og uddannelsesområdet. Jeg er uddannet sygeplejerske i 1988 og har taget en diplom- og masteruddannelse i ledelse (MBA). Inden jeg kom til Sønderborg Kommune har jeg været ansat på Sønderborg sygehus, hjemmeplejen i Gram og Brørup samt Give og Vejle sygehus. Jeg har mand og 3 børn, hvoraf de to læser i Århus og den sidste bliver student til sommer. Aktuelle nyheder i område Nord Århus Kommune har fået 44,1 mio. kr. fra Regeringens Ældrepulje, heraf forventer Nord at modtage nogle millioner, som vi kan anvende i plejeboliger, caféer og sundhedsenheden. Rådmand Jette Skive har til vores glæde meget fokus på, at pengene skal gå til borgerne og ikke anvendes til administrative opgaver. Herudover er der fokus på oprettelse af Digital postkasse fra 1. november 2014 vil alle borgere i Danmark kun modtage elektronisk post fra kommune, sygehus, egen læge og staten. 4 Der er oprettet Netcaféer på hvert af vores 5 lokalcentre, hvor der er mulighed for at få støtte til oprettelse af en digital postkasse. Man skal blot have sit NemID kort med.

5 Der er ved at være frivillige tilknyttet hver IT café, og herudover har Nord frivillighedskonsulenten Marianne Keiser og IT-konsulenter i administrationen, der også gerne indgår aftaler om at hjælpe. Nord afholder frivillighedsfest på hvert lokalcenter for at anerkende den store indsats, som de mange frivillige leverer. Hvert sted deltager frivillighedskonsulent, servicemedarbejder, en leder tilknyttet centret samt et medlem af direktionen. Nord er vært, og de frivillige i lokalcentret, inklusiv brugerrådet, er gæster denne aften. Frivillighedsfesterne foregår følgende datoer i 2014: Rosenbakken den 19. marts Bjørnshøj den 3. april Hjortshøj den 28. august Skæring den 24. september Sønderskovhus den 28. oktober Alle ansatte i Nord arbejder efter de TRE værdier: Alle ansatte forsøger at have værdierne indbygget i deres adfærd og kommunikation med borgere, pårørende, frivillige og kolleger. Vi vil meget gerne gøres opmærksomme, hvis nogen oplever andet. Alle nyansatte introduceres ligesom vores elever lærer om værdierne i deres uddannelse hos os. Nyhedsbrevet fra mig udkommer hvert kvartal og har til formål at informere om de overordnede indsatser, som personalet er optaget af i Nord. Der sker selvfølgelig meget andet i personalegrupperne end dette korte nyhedsbrev kan formidle spørg endelig i lokalcentrene, hvis der er anden information, I måtte have behov for. Venlig hilsen Susanne Sejr 5

6 Kort nyt fra brugerrådsmødet 17/ Susanne Sejr: Regnskabet fra 2013 er på trapperne, der tegner sig overskud på , som overføres til næste år. Byggesag høringen er afsluttet, der var ingen svar. Der planlægges et byggemøde med Michal Klinge. Der er ansat en ny leder i byggeafdelingen pr. 1. april, hvilket måske har været grund til forsinkelserne. Digital post. Alle skal have en digital postkasse til offentlige breve pr. 1. november bortset fra folk, der ansøger og får bevilget dispensation. Der bliver mulighed for at få hjælp i vores net café. John Clayre vil gerne undervise de frivillige hjælpere, som vi skal have kontakt til f.eks. ved at efterlyse interesserede til suppeaftenen. Fra digitaliseringsafdelingen kommer der hjælp til at oprette straks-nem- ID den 28. marts. Hosea Dutscke kommer til område Nord den 8. maj. Susanne efterlyser pårørende / netværkspersoner, der vil fortælle om, hvad der fungerer og hvad der er svært i forhold til retningslinjerne i Kærlig Kommune. Marianne Keiser: Der er planlagt et I-pad-kursus til frivillige undervisere den 20. marts. Benny deltager. Demensarrangementet den 10. april er allerede fuldt tegnet. Det vil blive gentaget senere efter arbejdstid, så børn og børnebørn kan deltage. Se opslag. Til suppeaften 24. marts er der allerede 100 tilmeldte. 6

7 Udvalgene: Aktivitetsudvalget planlægger foruden påskefrokosten en Fortælledag i forbindelse med generationsuge 15, hvor børn fra Skæring SFO bliver inviteret. Desuden går udvalget i tænkeboks omkring viseaftener og jazz-brunch. Caféudvalget. Det blev besluttet, at der skal to personer i caféudvalget, nemlig Lone og Grete. Net café-udvalget. WiFi er ikke i orden endnu, og hvor er printeren? Benny tager affære. Det skal også undersøges, om udstyret kan stå i lokale 18, da det står dumt nu i forhold til kunstopstilling og kirke. Økonomiudvalget foreslog, at man fik en bankrepræsentant til at sidde i net caféen en gang om måneden. Det undersøges. Budgettet for 2014 blev udleveret af Preben. Byggeudvalget efterspørger et statusmøde for byggeriet og samarbejder med Susanne om at få Michael Klinge i tale. Formanden: Ris/ros til brugerrådet. Der blev foreslået et møde mellem brugerrådet og alle tovholderne for diverse aktiviteter, så vi kan optimere samarbejdet. Jørgen og Gitte finder tidspunkt og sender indbydelser. Selvtræning - stadig diskussion af, hvorledes det skal organiseres, og hvordan økonomien ser ud. Når vi altså får et rum! Visionspapir. Et udkast blev udleveret af Benny, der arbejder videre med sagen efter inputs fra brugerrådets medlemmer. Referent Gitte Lajer 7

8 Net caféen Net caféen med 3 pc er er midlertidigt opstillet i lokale 20. Vi forsøger at finde en anden, midlertidig placering, når vi får det trådløse netværk, idet vi er helt bevidste om, at pc erne ikke kan stå sammen med skiftende billeder. Desuden bidrager maskinerne ej heller til hyggen i rummet. Grunden til rodet er blandt andet, at kommunen har misligholdt sit tilsagn om færdiggørelse af tilbygning, og vi har endnu ikke en tidsplan, så det kan vi ikke vente på. Net caféen vil til at begynde med være åben 2-3 timer 1 dag om ugen (afhænger dog af frivillige). - Der kommer snarest opslag om tidspunkt. Vi efterlyser frivillige til at rådgive om internettets muligheder. Brugerrådet v/ Benny Bjergbæk (tovholder) Fra redaktionen: Vi klodser sommetider i datoer og ugedage i GNISTEN. Det beklager vi selvfølgelig, men tro os, vi gør, hvad vi kan for at få et korrekt, flot og læseværdigt blad ud af det. 8

9 Afholdte arrangementer Søndag 2. marts kl. 14: Fastelavnsfest med tøndeslagning i caféen. Bestyrelsen for Fælleshuset arrangerede også i år den traditionsrige fastelavnsfest den 2. marts. Som det fremgår af billedet blev Ib Hansen Kattekonge og Karen Marie fra Afd. A blev Kattedronning. Der var som sædvanlig en pæn tilslutning til arrangementet. P.E. Tirsdag 4. marts kl. 11: Børnehaven Højvang stillede op med ti festligt udklædte børn, der sang fastelavnssange og optrådte med små danse. I stedet for de boller, de sang om, forærede Else hver af dem en lille pose med slik - stor begejstring! Menuen bestod af en lille platte bestående af små frikadeller, flerfarvede spaghetti og grøntsager samt en bolle, der gjorde stor lykke. E.C. 9

10 Onsdag 5. marts kl : Afholdte arrangementer Karina Dyhr kom med en flot tøjkollektion, men med meget lidt nat- og undertøj som averteret. Deltagerantallet var ikke stort - ca. 20, sandsynligvis grundet hendes egen misvisende annoncering, hvilket hun også beklagede i sin præsentation. E.C. Onsdag 19. marts kl : Ejgil fra Hobro rykkede ind i caféen med sine 500 par sko. Der var sko overalt - sko i mange modeller, farver og kendte skomærker. Ejgil gav fin vejledning til kunderne, der kom i ryk indtil kl. ca. 15. Til dem, der gik glip af oplevelsen kan vi fortælle, at Ejgil kommer igen onsdag 8. oktober kl E.C. Mandag 24. marts kl : Suppeaften Igen en succesrig aften. Suppe og musik blev nydt i fulde drag af de omkring 100 deltagere. Bemærk: Næste arrangement er en BUFFET (se s. 25), og der er kun plads til 80 deltagere, så det er først-til-mølle-princippet, der her må tages i brug. E.C. Onsdag 26. marts kl : Seniorshoppen Billederne taler for sig selv. Der var 45 deltagere, og kagebuffet en blev nydt i fulde drag. I.H. 10

11 Strandtursholdet om deres udflugt til Egå OK Center og besøg hos Grethe Petersen. Mandag den 10. marts kørte vores bus med Lause som chauffør til det nye OK Center i Gl. Egå. Vi var beboere fra Sommersmindevej og frivillige. Vores formål med turen var at besøge Grete Petersen (tidligere beboer på Sommersmindevej) samt at se det nye plejecenter. Grete ventede på os i sin kørestol med flag i hånden ved indgangen, hun havde glædet sig til besøget. Vi fik set Gretes dejlige lejlighed samt det hyggelige plejecenter. Så havde hun bestilt kaffe med boller og wienerbrød, så snakken gik et par timer, inden turen gik tilbage til Skæring. Elly og Jens Månedens Storm P. Livet er en cirkus - man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen - og går ud. - Så, nu ingen bebrejdelser, Emil - Du går ind og ta r dig et glas øl - og dermed basta! 11

12 Hvad sker der på SKÆRING LOKALCENTER? GNISTEN afslutter i denne omgang sin billedreportage fra alle de mange aktiviteter, der foregår på Skæring Lokalcenter GYMNASTIKHOLD under ledelse af fysioterapeut Isac Ervandian i gang med onsdagens bøj og stræk. De to gymnastikhold om onsdagen er arrangeret af FO s Ud af Røret i samarbejde med Aarhus Kommune TORSDAGSBRIDGE Der var helt fyldt i lokale 18. Så mange, der spiller bridge! Hvor er det godt, at så mange kan hygge sig sammen! 12

13 MANDAGSBRIDGE Lokalet med mandagsbridgeholdet er fuldt besat, og alle ser ud til at hygge sig. - Det er godt at holde de små grå i gang! PETANQUE gruppen holder lav profil indendørs og afventer tålmodigt varmens komme, så de kan komme ud og bruge armkræfter på kugler frem for kort. I øvrigt: - Er det en go hånd, du sidder med, Johannes? 13

14 En gnist fra madholdet En torsdag eftermiddag kiggede vi tre i redaktionen ind i cafékøkkenet til herreholdet i "finere madlavning". Der var højt humør og stor aktivitet. De 8 herrer og deres leder Marianne Peto var ved at lægge sidste hånd på dagens menu. De viste stolte ovnenes indhold. Solen skinnede, derfor spiste de udenfor ved smukt dækket bord. En fornøjelse at overvære og se det flotte madresultat. - Læs opskriften på deres hovedret på side 19. Else Christensen 14

15 Bjørnshøj Tlf Hjortshøj Tlf Rosenbakken Tlf Fra caféen: Der kan nu betales med DANKORT, men kun på beløbet Skæring Tlf Sønderskovhus Tlf

16 MENUPLAN Område Nord APRIL 2014 Tirs 1/4 Stegt lever m/ æbler og løg, kartofler, surt Skovbærgrød m/ mælk Ons 2/4 Laks, sauce, kartofler, broccoli Tors 3/4 Gullasch, kartoffelmos, surt Fre 4/4 Frikadeller, sauce kartofler, rødkål Aspargessuppe m/ brød Lør 5/4 Lukket Søn 6/4 Lukket Man 7/4 Kotelet i fad, kartofler, ris, salat Tirs 8/4 Ons 9/4 Tors 10/4 Fre 11/4 Fyldt fisk, hollandaise sauce, kartofler, råkost Farseret porre, sauce, kartofler, rødbeder Enebærgryde m. bagt kartoffel mos, surt Dansk bøf m/løg, sauce, kartofler, rødbede Muldvarpeskud Pæretærte m/ flødeskum Ostelagkage Lør Søn 12/4 Lukket 13/4 Lukket Man 14/4 Græsk farsbrød, sauce, kartofler, tomatsalat Tirs 15/4 Lammekølle, sauce, kartofler, mintgelé, gemyse Skidne æg m/ sennepssauce, brød 16 NYHED: Caféen modtager nu DANKORT, men kun på beløbet

17 MENUPLAN Område Nord APRIL 2014 Ons 16/4 Spare ribs, sauce, kartofler, coleslaw Frugtgrød m/ fløde Tor Fre Lør Søn Man 17/4 Skærtorsdag lukket 18/4 Langfredag lukket 19/4 Påskefrokost - se opslag + side 27 i bladet 20/4 1. påskedag lukket 21/4 2. påskedag lukket Tirs 22/4 Medisterpølse, sauce, kartofler, gemyse, surt Frugttærte m/ creme fraiche Ons 23/4 Fiskeruller, hummersauce, kartofler, broccoli Tors 24/4 Fre 25/4 Benløse fugle, sauce, kartofler, tyttebær, surt Kalvesteg, sauce, kartofler, bønner Jordbær trifli Lør Søn 26/4 Lukket 27/4 Lukket Man 28/4 Italiensk kødsovs, pasta, kartofler, reven ost Tirs 29/4 Fiskefilet, persillesauce, kartofler, råkost Dagens dessert Ons 30/4 Mørbrad à la creme, kartofler, gemyse Trifli m/ flødeskum Ret til ændringer forbeholdes 17

18 Skæring: Mandag-fredag kl Mad-med-hjem til lørdag/ søndag kan købes fredag. Rosenbakken: Mandag-fredag kl , lørdag lukket. Søndag kl kun mod forudbestilling onsdag inden weekenden. Helligdage: Se opslag i caféen. Hjortshøj: Mandag-fredag kl , Lørdag og søndag lukket. Helligdage: Se opslag i caféen. Serviceleder Helle Klopp Hansen Sønderskovhus: Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage kun mod forudbestilling. Til hverdag kan der vælges mellem caféretter ud over middagen. Se venligst vore opslag i caféen. Bjørnshøj: Mandag-fredag kl Lørdag, søn- og helligdage lukket. 18 TAKE AWAY Hjemmelavede menuer - nem og dejlig mad til alle! Caféen Tlf Sommersmindevej Egå Mørbradgryde m/ cockailpølser 4 pers: kr. 90,- Pandekager m/skinke og ost 4 stk: kr. 50,- Italiensk kødsovs 4 pers: kr. 60,- Lasagne 3 pers: kr. 50,- Ostelagkage 6 pers: kr. 60,- Pæretærte 6 pers: kr. 60,- Alle menuer er frosne Vejledning for tilberedning medfølger Afhentning i caféen efter aftale Ret til ændringer forbeholdes Hjemmelavede menuer Kun mod kontant betaling. Bemærk: Der er nu Dankort adgang Åbningstider: man-fre. kl. 8-14

19 Mad for mænd præsenterer Mørbrad med skinke og ost til 4 personer 2 mørbrad 2½ dl bouillon salt/peber 2½ dl fløde smør 2 dl tomatpuré 4-6 skiver spegeskinke majsstivelse sennep mælk ost i skiver karry løse ris 2 løg Denne ret med mørbrad er en lækker gæsteret, som kan gøres klar i god tid, så den blot skal stikkes i ovnen en halv times tid før serveringen. Befri mørbradene for sener og hinder og del hver mørbrad i tykke bøffer. Bank bøfferne let med håndroden. Krydr bøfferne med salt og peber og brun dem hurtigt i smør på panden. Stil bøfferne i et ovnfast fad. Del spegeskinken i mindre stykker og læg 1 stk. på hver bøf. Kom lidt sennep ovenpå og dæk med en skive ost. Lad karryen svitse i smørret fra bøfferne. Pil løgene, skær dem i ringe og lad dem snurre i karryfedtstoffet. Tilsæt bouillon og derefter fløde og tomatpuré. Jævn sovsen let med majsstivelse udrørt i lidt mælk. Smag sovsen til med salt og peber. Hæld sovsen i fadet, så det står halvt op om bøfferne (giv resten af sovsen til). Stil fadet i ovnen ca. 30 min. ved 200 o. Server med løse ris og resten af sovsen til. 19

20 Fra Skæring Kirke AT GÅ FORBI Om fjorten dage er det påske. Og skal man finde ud af, hvad påske er, kan man se lidt på ordets oprindelse. Og det gælder ikke blot påske, også så meget andet. Ordet påske har en lang historie bag sig, det stammer fra et hebræisk ord, pesach der betyder at gå forbi eller springe over. Hvad er det så, der springes over eller bliver gået forbi? Vi skal tilbage til dengang, jøderne var slaver i Ægypten. Dengang Moses af Gud fik til opgave at føre folket tilbage til Israel, det forjættede land. Det gik ikke bare af sig selv, den ægyptiske Farao ville ikke lade sine dygtige slaver rejse hjem. Så måtte han jo tvinges, og de ti plager kom over Ægypten. Mange af jer, der læser dette, kan fra jeres skoletid stadig remsen: Vand til blod og frøers mængde, myg dernæst Ægypten trængte og til sidst som den tiende og sidste plage: Døden. Men inden da fik jøderne bud fra Gud om at slagte et lam og smøre blodet på deres dørstolper. Så kunne døden se, at dér skulle den ikke gå ind dér skulle den gå forbi. I påsken går døden forbi i påsken mister døden sin magt. Og jøderne slap ud af Ægypten og fik af Gud at vide, at de hvert år i april måned skulle mindes dette og spise lam og usyret brød. Og det har de gjort lige siden. 20

21 Fra Skæring Kirke Ja, det er den jødiske påske. Hvad så med den kristne, den vi kender? Den kristne påske står på skuldrene af den jødiske. Det sidste måltid Jesus holdt med sine venner, da han Skærtorsdag aften indstiftede nadveren, var det jødiske påskemåltid! Hvad ellers? Jesus blev født som jøde, levede som jøde og døde som jøde. Og blev kan vi så sige kristendommens grundlægger. For Jesus siger, da han (som den gode jøde) bryder brødet og giver det til sine venner: Dette brød er mit legeme, som gives til jer. Og da han rækker dem bægeret med vin siger han: Dette er mit blod, som udgydes for jer til jeres synders forladelse. Det forstod de ikke meget af. Men efter hans død og opstandelse begyndte det at dæmre for dem. De forstod, at døden igen var blevet snydt, at døden igen var henvist til at gå forbi. I påsken går døden forbi i påsken mister døden sin magt. Derfor kan Grundtvig i salmen Hil dig frelser og forsoner sige: Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis! Mogens Granlie 21

22 APRILSNAR (Kilde: Wikipedia) Aprilsnar er et drillende tilnavn, som bruges om dem, der efter skikken bliver narret den 1. april. I Norden kendes en tilsvarende betegnelse - majkat - om den, der lader sig narre den 1. maj. Det er sædvanligvis sådan, at den drillende part kun har ét drilleri det pågældende år. Skikken at narre april stammer iflg. en teori fra, at man i Frankrig i 1582 indførte den kalenderreform, som afløste den julianske kalender. Man havde dog allerede 1564 med pavens velsignelse ved lov flyttet årets officielle starttidspunkt fra påske til 2. januar. Hvor nytåret således tidligere lå ved påsken - i slutningen af marts eller begyndelsen af april - kunne man narre folk ved at ønske dem godt nytår 1. april. Nogle af de franske borgere kunne ikke forliges med den nye verdensorden og holdt hårdnakket fast ved det gamle system. De blev som følge heraf drillende kaldet poissons d avril (aprilsfisk). Skikken ses i Nordeuropa tidligst i Tyskland i det 16. århundrede. Hvorfor man i protestantiske og anglikanske lande narrer hinanden på 1. april også længe før disse landes overgang til gregoriansk kalender, forklarer teorien ikke. Nyhedsmedier følger aprilsnar-traditionen og bringer almindeligvis 1. april hver især en historie, som ikke er rigtig, ofte skrevet af en person ved navn Ranslirpa (aprilsnar stavet bagfra). NARREVÆRK Ekstra Bladet lavede for nogle år siden denne dramatiske aprilsnar på Rådhuspladsen i København: Et svensk tog kom lige forbi. Foto: Finn Frandsen 22

23 Månedsoversigt for arrangementer Skæring Lokalcenter APRIL 2014 Dato Ugedag ARRANGEMENTER 03/4 torsdag kl : VINSMAGNING i caféen 10/4 torsdag kl DEMENSFOREDRAG på Hjortshøj Lokalcenter, salen (overtegnet) 11/4 fredag kl : HAVNETUR på Aarhus Ø fre-ons Sognetur til Løgumkloster Refugium 19/4 lørdag kl : PÅSKEFROKOST i caféen 23/4 onsdag kl : 90 er TRÆF i lokale 18 23/4 onsdag kl : BUFFETAFTEN i caféen 02/5 fredag kl : FÆLLESSPISNING med dans Ugentlige aktiviteter - se oversigten side 28 Sangdage i april Torsdagene 03, 24. og 1. maj kl i caféen SANGEFTERMIDDAGE - syng dig glad - Kontaktperson: Aase Jørgensen tlf Kaffe og brød 21 kroner - Alle er velkommen! 23

24 ARRANGEMENTER i april HENTE/BRINGE gruppen er til alle arrangementer for ældreboligerne på Sommersmindevej Vil du følges frem og tilbage til centret, skal du kontakte VIBEKE DANNEMAND på tlf to dage før! Vinsmagning på Skæring lokalcenter Torsdag 3. april 2013 kl i caféen 04/4 Jørgen Skovsted Højbjerg-mordet 11/4 Maja Høgh Højskoledage april på Skæring Lokalcenter Fredage kl Lokale 18 18/4 PÅSKEFERIE Aarhus Ø - guidet bustur på De nye havnearealer Afgang og hjemkomst: Lokalcentret kl og kl. cirka 12 25/4 Keld Knattrup Strandens miljø og planter 02/5 Bent Fløng Historien - fortsat fra 24/1 24 Højskoledage-programmet for vinter/forår 2014 kan hentes i brochureholderen ved caféen eller på nettet under Skæring Lokalcenter (Se side 2), AKTIVITETER

25 ARRANGEMENTER i april Torsdag 10. april kl. 14 GUDSTJENESTE i Fælleshuset GUDSTJENESTE i lokale 20 aflyst i april Sognetur til Sønderjylland fre ons 16. april 2014 på Løgumkloster Refugium Der er stadig pladser - alle er velkommen Henvendelse: Else og Boris Sandvad, tlf Else Christensen, tlf Fredag 11. april kl HAVNETUR på AARHUS Ø - De bynære arealer I forbindelse med lokalcentrets Højskoledage arrangeres en guidet bustur på Aarhus nye havn. Der er i skrivende stund enkelte ledige pladser. Turen for medlemmer af Ud af Røret : kr. 40,- For andre: kr. 65,- Bussen kører tur/retur Lokalcenter Skæring. Kontakt: Else Christensen, tlf

26 AKTIVITETER i april Suppeaften bliver i april til Buffetaften Onsdag 23. april kl i caféen Dejlige lune og kolde retter - spis så meget, du kan! med sædvanlig musikalsk underholdning v/thomas Sørensen og Jørgen Rich Tilmelding senest onsdag 16. april enten på listerne i caféen eller på telefon (kl ) Alle er velkommen, men der er kun plads til 80, så først-til-mølle princippet gælder her. PRIS: Voksne kr. 60,- Børn: kr. 30,- Onsdag 23. april kl : 90 er træf i lokale 18 m/let påskefrokost: Sild og tarteletter Pris: 35 kr. Heri inkluderet gratis kaffe og kage Har I brug for vejledning vedr. kørsel kontakt: Anne Dorthe Hvid Johannesen, man, ons, fre kl. 8-9 tlf

27 Arrangementer i april Påskefrokost Lørdag den 19. april kl på Lokalcenter Skæring, caféen Menu : En platte med: Æg og rejer Sild og karrysalat Rullepølse med pynt Frikadeller med rødkål Kaffe/te og kage - Alt sammen til en pris af kr.70,- Under frokosten vil der være let underholdning ved Onkel Kurt. Tilmelding og betaling i caféen senest mandag den 7. april. Fredag 2. maj kl FÆLLES- SPISNING med dans. Musik v/ Onkel Kurt PRIS: kr. 60,- pr. person Tilmelding og betaling i caféen senest 25. april Med venlig hilsen Brugerrådet NB! Frokosten er gratis for hjælpere Jytte Lis Halskov udstiller malerier på væggene i caféen og i montrerne 27

28 Ugeskema AKTIVITETER 2014 skæring Lokalcenter FAG Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AKVAREL lokale 18C BILLARD lokale 17B lokale 17B lokale 17B lokale 17B lokale 17B BRIDGE lokale lokale 18 DATASTUE lokale 17A lokale 17A lokale 17A lokale 17A lokale 17A GUDSTJENESTE (3. ons./md.) lokale 20 GYMNASTIK 1 GYMNASTIK lokale HØJSKOLEDAGE lokale 18 KORTSPIL (whist) caféen MAD FOR MÆND caféen MANDEKLUB lokale 20 NØRKLERNE lokale 18C PETANQUE ca ude/café (kortspil) SANG (1., 3. & 4. tor.) caféen TIRSDAGSKLUB caféen TRÆVÆRKSTEDET kælderen 28 ZUMBA Februar caféen

29 Tovholdere til aktiviteter på Skæring Lokalcenter 2014 Akvarel Kirsten Munk Müller tlf Billard Egon Ebbesen tlf Bridge vinter mandag Aase Aron tlf Bridge torsdag eftermiddag Birgit Bahnsen tlf Datastuen Karen Pedersen tlf FO - UD AF RØRET: Else Christensen tlf Motionsgymnastik 1 og 2 Madlavning for mænd Zumba Højskoledage Gudstjeneste på Lokalcentret Aase Munch tlf Gudstjeneste i Fælleshuset Vibeke Dannemand tlf Birthe Nielsen tlf IT-café Jørgen Juul Pedersen, tlf Kiosken Bitten Østergaard Nielsen tlf Kortspil mandag Carl Åge Lauersen tlf Kunstudvalg Vibeke Boest tlf Lokalcenter Bussen Lause Kirkegaard, tlf mail: Mandegruppen Knud Boisen tlf Petanque Johannes Abildgaard tlf Sang og 4. torsdag/md. Aase Jørgensen tlf Skæring Tirsdagsklub Alice Kristensen tlf Strandture Elly Jørgensen tlf Træværkstedet Knud Mildahl tlf Åbent værksted/nørklerne Ingrid Mildahl tlf Tovholderne må gerne kontaktes direkte, men nedenstående personer står også til rådighed med oplysninger: Frivilligkoordinator Marianne Keiser tlf Aktivitetsrådgiver Helga Lund tlf Brugerrådsformand Jørgen Juul Pedersen, tlf

30 Kontaktliste for frivillige OMRÅDE NORD Har I forespørgsler i forbindelse med frivilligt arbejde, er her en liste over personer, I kan kontakte. Alle andre spørgsmål rettes til hovednummeret: Tlf Frivilligkoordinator sparring, rådgivning, konfliktløsning, netværk for frivillige Lokaler, frivilliglister, opstart af nye aktiviteter Reservation af lokalcentrets busser Indrykning af annoncer på lokalcentrets hjemmeside, send WORD dokument til Træning og selvtræning Overordnet for centrenes caféer Marianne Keiser Tlf Mail: Helga Lund Mobiltlf Mail: Birgitte Harfeld Tlf Mail: John Clayre Tlf Mail: Dorte Carlsen Tlf Mail: Bettina Axelsen Tlf Mail: Ved akut brug for hjælp: FALCK alarmcentralen 112 LÆGEVAGTEN HJEMMEHJÆLPEN efter kl. 15: (brandstationen)

31 SKÆRING TIRSDAGSKLUB April 2014 ARRANGEMENTER Hver tirsdag kl Lokalcenter Skærings café, Sommersmindevej 2, ved Skæring Havvej 01. Banko 20 kr. m/ kaffe/te 08. Kendte sange v/ Eva Sun Nyo Madsen 50 kr. m/ kaffe/te 15. Lidt go musik v/ Anni, Eigil og Merethe 45 kr. m/ kaffe/te 22. Basseralle v/lene Riis og Ole Nurdug Jensen 45 kr. m/ kaffe/te 29. Benny og Anne Sofie har aflyst. I stedet optræder Lissie og Jørgen med blandet musikunderholdning 40 kr. m/ kaffe/te Kontaktpersoner: Formand: Alice Kristensen tlf Kasserer: Bente Funder tlf

32 32

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas Mandag d. 1. juni 2015 NYHEDSBREV - JUNI Øjeblikke af lykke Ferrari eller massage? Tilmelding er åben til Øjeblikke af lykke Danmarks befrielse Tænk, det er 70 år siden, vi hørte frihedsbudskabet for første

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne OK-Klubben - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. januar 1. januar - 30. - 30. juni juni 2011 2014 KURSUSPLAN for dag- for dag- og og

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm September November 2014 -kuller - vores egen avis Læs bl. a. om: Cafémøde om pårørendeindragelse. Se side 6. Blæksprutten holder fødselsdag! Onsdag den 3. september kl. 15-22

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

PROVSTEGAARDS BLADET

PROVSTEGAARDS BLADET PROVSTEGAARDS BLADET April/Maj År 2014 Om erfaringens betydning Onsdag den 12. februar deltog jeg i en festlig sammenkomst med de fleste af beboerne, en del pårørende og en stor del af personalet på Provstegaardshjemmet.

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet OK-kram København/Frederiksberg august-september-oktober 2015 Blad nr. 3 Livet skal leves hele livet www.ok-frederiksberg.dk Facebook.com/okogkram Telefon 3321 6361 Juridisk rådgivning Den første tirsdag

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Alt det, vi behøver at sige, Er

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere