AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER"

Transkript

1 AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0

2 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner udviklet Aktivt ældreliv, der har til formål at mindske ensomhed blandt ældre mennesker gennem øget samarbejde mellem kommunerne og civilsamfundet. Redskaberne bliver nu udbredt til flere kommuner og i alt 40 kommuner er nu i gang med at anvende redskaberne. Anvendelse af Aktiv ældreliv I de kommuner, hvor Aktivt Ældreliv indtil videre er implementeret, er ensomme og isolerede ældre blev identificeret og matchet med lokale tilbud via følgende proces: Kommunens frivillige tilbud og foreninger i kommunen er blevet synliggjort på Omsorgs- og sundhedsfaglige medarbejdere har fået kompetencer til at identificere ældre, der oplever ensomhed og at anvende til at matche de ældre med relevante lokale aktivitetstilbud. Der er afholdt forløb for de frivillige tilbud og foreningerne for at styrke deres fokus på ensomme ældre Indholdet i dette oplæg Aktiv ældreliv beskrives nærmere i dette oplæg. I forhold til et muligt samarbejde vil projektet og aktiviteterne naturligvis kunne justeres, ændres, tilføjes m.m. Konkret kan du i oplægget læse mere om: Hvordan din kommune kan forebygge og reducere ensomhed Hvordan kommunernes frivillige tilbud kan blive synlige på Hvad et kompetenceforløb til kommunens medarbejdere på ældreområdet kan indeholde Hvordan foreningerne kan reducere ensomheden blandt deres medlemmer Finasiering Hvilke kommuner der indtil videre er med Baggrund og de erfaringer der er gjort omkring ældres ensomhed 1

3 HVORDAN DIN KOMMUNE KAN FOREBYGGE OG REDUCERE ENSOMHED Redskaber og metodikker til at forebygge og reducere ensomhed er nu udviklet, og i gang med at blive implementeret i foreløbigt 40 kommuner fordelt på hele landet. Nedenfor vises en oversigt over, hvilke indsatser, der kan iværksættes for at forebygge og mindske ensomhed. 2

4 OPKOBLING PÅ Gør din kommunes aktivitetstilbud tilgængeligt Viden om lokale aktiviteter og tilbud er afgørende for at kunne støtte borgere til at opnå et mere rigt socialt liv. Ved at være med på aktivtældreliv.dk får jeres kommune overblik over foreninger og aktiviteter i kommunen, værdifuld og søgbar information om foreningerne og deres aktiviteter samt en overskuelig og brugervenlig adgang for borgere til foreningslivet. Derved får borgerne mere glæde af de mange aktivitetstilbud, og medarbejdere og pårørende får handlemuligheder i forhold til ensomhed. Hjemmesidens indhold Over foreninger med knap aktiviteter fra 40 kommuner er allerede registrerede på hjemmesiden eller på vej til at blive det. Det klikbare kort gør det intuitivt og let at zoome ind på aktivitetstilbuddene i kommunen. Man kan begrænse søgningen til bestemte interesseområder, for aktiviteter uden kontingent eller aktiviteter med handicapvenlige faciliteter. Hjemmesiden indeholder inspirerende beskrivelser af foreningerne samt informationer om bl.a. snusebesøg og muligheder for samkørsel. Processen Marselisborg leverer: Brev til samtlige foreninger og aktivitetstilbud for ældre i kommunen med invitation til deltagelse i telefoniske interviews. Telefoninterview med hver forening og deres aktiviteter og udarbejdelse af en inspirerende beskrivelse af hver forening. Informationerne gøres tilgængelige på Folder omkring hjemmesidens muligheder målrettet ældre, der beskriver hjemmesidens muligheder og samtidigt giver mulighed for lokal tilpasning. Folderen kan gives lokalt særpræg. Drift og vedligeholdelse af hjemmesiden, herunder opdatering af foreningerne til og med Herefter opkræves et årligt beløb på kr. i abonnementsordning. Hvad kræver det af jer? Det eneste, kommunen skal levere, er en liste over de foreninger og aktivitetstilbud, som kommunen ønsker interviewet til hjemmesiden. Herudover skal kommunen overveje, hvordan viden om hjemmesiden skal udbredes i kommunen. (uddeling af folderen Find spændende aktiviteter ) 3

5 KOMPETENCEFORLØB TIL KOMMUNALE MEDARBEJDERE PÅ ÆLDREOMRÅDET Skab viden og tilfør kompetencer til kommunale medarbejdere For nogle ældre er der behov for en bredere indsats før de kan deltage i aktiviteterne end synligheden på aktivtældreliv.dk i sig selv giver. Her spiller kommunens brede netværk af ansatte en hovedrolle, hvad enten det er hjemmeplejen, de forebyggende konsulenter eller visitatorerne. Opmærksomhedsredskab Der er udviklet et redskab, der giver kommunens medarbejdere viden om risikofaktorer for ensomhed og som sætter medarbejderne i stand til at spotte ensomme ældre. Samtidigt anviser redskabet også handlemuligheder via hjemmesiden Redskabet kan distribueres bredt til kommunens medarbejdere og følges op af bl.a. målrettede informationsmøder. Kompetenceudviklingsforløb Opmærksomhedsredskabet indgår i et kompetenceudviklingsforløb med kommunens ansatte på ældreområdet. Gennem kompetenceudviklingsdage sættes kommunens medarbejdere i stand til at forebygge ensomhed gennem at: Få tilført viden om sammenhænge mellem ensomhed og ældre borgere Kunne identificere hvilke ældre, der er ensomme, og som ønsker at deltage i aktiviteter Kunne italesætte ensomhed og motivere de ældre til at starte i en aktivitet Kunne handle på ensomhed ved at henvise og motivere til relevante aktivitetstilbud. Forløbet målrettes den enkelte kommunes behov og ønsker. Processen Marselisborg leverer: 2 kompetenceudviklingsdage målrettet kommunens medarbejdere på ældreområdet. Hver medarbejder deltager på én dag. Indholdet tilpasses kommunens behov og ønsker. Opmærksomhedsfolder til uddeling Hvad kræver det af jer? Kommunen deltager i et forberedende møde, hvor målet er at afklare ønsker og forventninger, samt evt. tænke indsatsen sammen med kommunes øvrige projekter. Endvidere sørger kommunen for at stille lokale og forplejning til rådighed. 4

6 FORLØB I FORENINGERNE Skab viden, gejst og handling omkring ensomhed i dit lokale foreningsliv Analyse af ældre og ensomhed viser, at der er lige mange ældre, der oplever ensomhed, i foreningerne som uden for foreningerne. Foreninger og aktivitetstilbud er en vigtig brik i forebyggelsen af ensomhed men det er ikke ligegyldigt, hvordan aktiviteterne foregår. Forløbets indhold Derfor har Marselisborg udviklet redskaber til at skabe refleksion og diskussion omkring ensomhed. For at undgå løftede pegefingre er dagen bygget op omkring lydklip, der alle fortæller en historie om ældre, der har oplevet ensomhed og som på forskellig vis har mødt foreningerne. En fortæller om en bustur, med sæder der var optaget på forhånd. En anden fortæller om, hvor god veninden har været til at tage hende med til lotteri. Og en tredje fortæller, hvordan han efter sin kones død er blevet hjulpet videre af nogle bekendte. Lydklippene er uhøjtidelige og viser samtidigt, hvor stor en forskel, en lille indsats kan have. De rammesætter især tre diskussioner: Hvordan der tages i mod nye medlemmer i foreningen? Hvordan en lille indsats kan gøre en stor forskel ved at være opmærksom på bekendte som ikke deltager i aktiviteter? Hvordan en indsats overfor ældre, der allerede er i foreningslivet, men som oplever ensomhed, kan have en stor effekt? Samtidigt viser erfaringerne, at temadagene for foreningerne giver lejlighed til at dialogen og samarbejdet mellem foreninger og kommune styrkes. Processen Marselisborg leverer: To temadage med facilitering af en af Marselisborgs erfarne konsulenter. Temadagene tager udgangspunkt i dels Marselisborgs viden om ensomhed, dels tre lydklip, som giver indspark til drøftelse. Som opfølgning udleveres dialogspørgsmål til foreninger til de efterfølgende drøftelser. Hvad kræver det af jer? Kommunen sørger for afsendelse af invitationer per mail og at stille lokale og forplejning til rådighed. 5

7 FINANSIERING AF INDSATS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Socialministeriet har finansieret vidensopsamling og analysefase, samt udvikling og afprøvning af redskaber og forløb, der skal matche ældre med lokale frivillige aktiviteter. Opkobling til aktivtældreliv.dk Indsamling af informationer omkring foreninger og tilbud Udarbejdelse af foreningsprofiler og kvalitetssikring af materiale Opkobling på aktivtældreliv.dk Drift af hjemmeside og opdatering af foreningerne til og med 2015 herefter tilbydes abonnement, der koster kr. årligt og dækker løbende opdateringer af foreningsoplysninger samt op til 500 eksemplarer af folderen Find spændende aktiviteter årligt eksemplarer af folderen Find spændende aktiviteter, som præsenterer hjemmesiden. Pris for kontakt til op til 200 foreninger: kr. Kompetenceforløb til omsorgs- og sundhedspersonale Forberedelse Udarbejdelse af program + invitation 2 kompetenceudviklingsdage målrettet frontmedarbejdere inden for ældreområdet (ca. 4 timer), 300 opmærksomhedsfoldere og trykt undervisningsmateriale, der udleveres til deltagerne på dagen. Pris: kr. Temadag for foreningerne Forberedelse og afholdelse af to temadage for frivillige i foreninger, på centre mm. Udarbejdelse af program + invitation Plakater med dialogspørgsmål Pris: kr. Projektledelse, opstartsmøde, løbende dialog/møder m.m.: Med i prisen 6

8 Total uden medfinansiering Aktiviteter som beskrevet ovenfor: Opkobling på aktivtældreliv.dk: kr. (heraf kan søges tilskud på kr. se Total fratrukket medfinansiering) 2 temadage for medarbejdere: kr. 2 temadage for foreninger: kr. I alt: kr. ex. moms og kørsel Medfinansiering Flere kommuner har fuldt finansieret Aktivt Ældreliv gennem Puljen til løft af Ældreområdet (Ældremilliarden) i 2014, hvilket også er muligt i 2015-puljen. Til aktiviteten Opkobling på aktivtældreliv.dk kan der frem til søges et tilskud på kr. fra Socialministeriet Total fratrukket medfinansiering Projektsummen samlet set for Frederikshavn Kommune fratrukket medfinansiering på kr. bliver: kr. ex. moms og kørsel Årlig driftsomkostning Efter 2015 vil den årlige driftsomkostning af aktivtældreliv.dk være på kr kr. pr. år til vedligehold af oplysninger på hjemmesiden. Dette betales som årligt abonnement. 7

9 KOMMUNEOVERSIGT Pt. er 40 kommuner ved at afprøve redskaberne og repræsenteret på Vesthimmer- Ishøj Favrskov Helsingør land Ballerup Silkeborg Gribskov Morsø Høje-Taastrup Skanderborg Nordfyn Rebild Frederiksberg Syddjurs Halsnæs Thisted København Vejle Haderslev Aalborg Lolland Skive Odense Guldborgssund Solrød Svendborg Næstved Lejre Assens Slagelse Billund Nyborg Odsherred Ringkøbing- Middelfart Faxe Skjern 8

10 ERFARINGER OM ÆLDRES ENSOMHED Ensomhed er udbredt Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv startede med en analyse af ensomhed i Danmark med knap besvarelser fra ældre i 25 kommuner. Analysen er beskrevet i rapporten Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi?, samt i pixi udgaven Myter og fakta, og kan findes på Resultaterne taler deres klare sprog: Ensomhed er udbredt. Hver fjerde ældre oplever ofte eller en gang i mellem ensomhed enten som at være uønsket alene eller føle sig alene blandt andre. Ensomhed skeler ikke til geografi, men derimod til forhold som helbred og social status. Ensomhed opleves af ældre, der deltager i aktiviteter, såvel som af ældre, der ikke deltager i det lokale foreningsliv. Det er ikke deltagelse i aktiviteter, der i sig selv forebygger ensomhed. Ensomhed kan forebygges via deltagelse i aktiviteter og tilbud, hvis der i tilbuddene er rammer for nærvær og mulighed for, at nye venskaber kan opstå. Ældre, der oplever ensomhed, vil typisk gerne deltage i flere aktiviteter. Barrierer handler bl.a. om at mangle nogen at følges med, ikke at kunne finde tilbud, der matcher og at den ældre synes det er svært at komme ind i fællesskabet. Der kan gøres noget! En afgørende byggesten i at forebygge ensomhed ligger i samarbejdet mellem kommunen og det lokale foreningsliv. Derfor har Marselisborg udviklet redskaber og metodikker i forhold til: At gøre det omfattende aktivitetsudbud, der allerede eksisterer, mere tilgængeligt, søgbart og indbydende gennem en overskuelig hjemmeside. At give kommunens medarbejdere på ældreområdet viden om risikofaktorer for ensomhed og handlemuligheder for at få flere ældre motiveret til aktiviteter lokalt. At få foreninger og aktivitetstilbud til ældre til at vende blikket indad og fokusere på den gode velkomst, at passe bedre på de ældre, der allerede er i foreningerne og at være bedre til at støtte andre ældre i sårbare situationer. Yderligere information For yderligere informationer kontakt Sektorchef Mia Saskia Olesen Tlf.:

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere