Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?"

Transkript

1 Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er det et politisk mål, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Årets tal for tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever, som forlader grundskolen viser: Andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse (EUD) er nu 20,1. Det betyder at det er steget med 0,7 procentpoint siden Alle regioner, på nær Region Syddanmark, har i år haft en stigning i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse. Region Syddanmark er på niveau med sidste år. Region Hovedstaden, der er den region, hvor færrest elever, andelsmæssigt, vælger en erhvervsuddannelse, når de forlader grundskolen, har haft en lille stigning. Det gælder, både når man ser på elevens bopæl og institutionens beliggenhed. 32,2 procent af dem, der søger en erhvervsuddannelse, har i 2019 ønsket at tage den med eux. Det er på niveau med sidste år. Størstedelen søger stadig en gymnasial uddannelse (gym) det gælder 72,0 procent af eleverne. Det er et fald på 1,1 procentpoint siden Region Hovedstaden har oplevet en lille stigning i andelen, mens de øvrige regioner har oplevet et fald. Det almene gymnasium, stx, er mest populær blandt de gymnasiale uddannelser. 58,9 procent af de elever der søger en gymnasial ungdomsuddannelse søger en stx. Både stx og htx har oplevet et lille fald i andelen af ansøgere, mens hf har oplevet en stigning på 0,9 procentpoint. 85,1 procent af de elever, der søger en EUD, er vurderet parate. Det er et fald på 5,4 procentpoint siden sidste år. 91,6 procent af de elever, der søger gym, bliver vurderet parat. Det er et fald på 4,4 procentpoint siden sidste år elever har ansøgt om at starte på en forberedende grunduddannelse (fgu). Opstart på fgu forudsætter en uddannelsesplan, der en aftale mellem eleven og kommunen FAKTA: Hvilke elever indgår i opgørelserne? I notatet indgår kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet. Det er elevernes tilmeldinger pr. 15. marts 2019, der indgår. Der indgår kun elever, som søger en ungdomsuddannelse eller lignende direkte fra 9. eller 10. klasse. Det betyder, at ældre elever, der fx søger en erhvervsuddannelse eller hf, ikke er med her. Det betyder også, at elever, der efter 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse ikke indgår i opgørelsen. Det skal dog bemærkes, at der er sket en stigning på 0,8 procentpoint i andelen af elever, der efter 9. klasse ønsker at starte i 10. klasse i Det betyder at i år, vælger 47 procent af eleverne i 9. klasse at ansøge om 10. klasse. I alt indgår oplysninger om elevers tilmeldinger.

2 Side 2 af 12 Hver femte elev vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen 20 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har i år valgt en erhvervsuddannelse, hvis de søger ud af grundskolen. De gymnasiale ungdomsuddannelser er dog stadig de mest ansøgte ungdomsuddannelser. 72 procent har i år ansøgt en gymnasial ungdomsuddannelse. Figur 1. Hver femte elev ønsker at starte på en erhvervsuddannelse Tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever, der forlader grundskolen, ,7 % 2,0 % 20,1 % 72,0 % Gym EUD øvrigt Fgu og øvrige ungdomsuddannelser Kilde: Styrelsen for It og Læring

3 Side 3 af 12 Flere elever ønsker i år at starte på en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen i forhold til sidste år Sammenlignet med sidste år er der sket en svag stigning i andelen af elever, der ansøger en erhvervsuddannelse på 0,7 procentpoint. Tilsvarende er der sket et lille fald i andelen af elever, der har ansøgt en gymnasial ungdomsuddannelse på 1,1 procentpoint. Det er særligt eleverne i 9. klasse, der forklarer den ændrede tilgang til erhvervsuddannelserne. Der er en stigning på 1,3 procentpoint blandt elever i 9. klasse, der forlader grundskolen, mens det for elever i 10. klasse svarer til niveauet sidste år. Alle regioner, på nær Region Syddanmark, har haft en mindre stigning i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse. Region Syddanmark er på niveau med sidste år. Region Hovedstaden har den mindste andel af elever, der søger en erhvervsuddannelse, 14,2 procent, men har de sidste år haft en stigning i andelen. Udviklingen gælder både når man ser på elevens bopæl og institutionens beliggenhed. Figur 2. I forhold til sidste år er der sket en stigning i antallet og andelen af elever, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse. Udvikling over tid i andel der søger henholdsvis EUD og gym, fra 2016 til % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,4 % 18,5 % 19,4 % 20,1 % EUD 74,3 % 74,0 % 73,1 % 72,0 % Gym Kilde: Styrelsen for It og Læring

4 Side 4 af 12 Flere drenge vælger en erhvervsuddannelse Den øgede andel i ansøgninger til erhvervsuddannelser skyldes i overvejende grad, at flere drenge har valgt at søge en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med sidste år er det en stigning på 1,4 procentpoint i denne gruppe, mens der for pigernes vedkommende er sket et lille fald på 0,2 procentpoint. Det gælder stadig, at størstedelen af elever, der forlader grundskolen søger en gymnasial uddannelse. 80,9 procent af pigerne har i år ansøgt en gymnasial ungdomsuddannelse, mens det gælder 63,5 procent af drengene. Figur 3. Mere end dobbelt så mange drenge som piger vælger en erhvervsuddannelse Andelen af elever, der søger hhv. gym og EUD fordelt på køn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80,9 % Gym 63,5 % 12,4 % EUD 27,3 % Pige Dreng Note: Tallene i figuren summer ikke til 100 procent, da ikke alle elever, der forlader grundskolen, ønsker at starte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, jf. figur 1. Kilde: Styrelsen for It og Læring

5 Side 5 af 12 Stx er den mest ansøgte ungdomsuddannelse på tværs af køn Både blandt pigerne og drenge er stx den mest ansøgte ungdomsuddannelse i Andelen af ansøgere til stx har dog de sidste år været faldende. Samlet set for både drengene og pigerne er der et fald for de gymnasiale ungdomsuddannelser, på nær HF, der har haft en stigning på 0,9 procentpoint. Stigningen for HF er primært forklaret ved yderligere tilgang i elever fra 9. klasse. Figur 4. STX er den mest populære af de gymnasiale uddannelser for både piger og drenge. Andelen af elever fordelt på gymnasiale uddannelser og køn Dreng 4,8% 10,4% 15,9% 31,8% Pige 4,2% 9,5% 12,5% 53,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% htx hf hhx stx Note: Tilmelding til 2-årigt stx og IB er ikke vist. Kilde: Styrelsen for It og Læring Elever der vælger eux -forløb er på niveau med sidste år Andelen af elever der tager en eux sammen med EUD er på niveau med sidste år. Knap hver tredje elev ønsker at tage deres erhvervsuddannelse med en eux. Eux medfører, at eleven både opnår en erhvervsuddannelse og samtidig opnår generel studiekompetence, så man dermed har mulighed for at læse videre, som dem, der gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse.

6 Side 6 af 12 Figur 4. Andelen af elever der tager EUD med eux er på niveau med sidste år Andelen af elever, der vælger at tage en EUD med eux, fordelt på uddannelsesområde og sammenlagt i alt på EUD. 80% 60% 56,0% 61,6% 61,5% 40% 20% 29,6% 32,1% 32,2% 23,5% 25,0% 25,8% 0% Kontor, handel og forretningsservice Øvrige uddannelsesområder Andel elever på eud med eux i alt Kilde: Styrelsen for IT og Læring Piger vælger Omsorg, sundhed og pædagogik, mens drengene vælger Teknologi, byggeri og transport Lidt mere end dobbelt så mange drenge som piger ønsker at starte på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I alt ønsker drenge og piger at starte på en erhvervsuddannelse. For drengene er det især hovedområde Teknologi, byggeri og transport, der er populær næsten syv ud af ti drenge ønsker at starte på dette hovedområde, jf. Figur 5. Teknologi, byggeri og transport er derimod det mindst populære blandt pigerne det er kun ca. hver tiende pige, der ønsker at starte her. Lidt under halvdelen af pigerne ønsker at starte på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik, mens kun knap hver 20. dreng ønsker dette område.

7 Side 7 af 12 Figur 5. Teknologi, byggeri og transport er mest populær blandt drengene, men mindst populær blandt pigerne Figuren viser andelen af, hvilke uddannelsesområder eleverne vælger på tværs af køn Dreng 3,4% 14,0% 9,4% 73,1% Pige 11,3% 17,8% 26,9% 44,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kilde: Styrelsen for It og Læring Flere elever er i år vurderet ikke parate sammenlignet med sidste år Siden sidste år er der sket et fald i andelen af elever, der bliver vurderet parate. Dette gælder både for erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Sidste år blev 90,0 procent af eleverne, der havde søgt en erhvervsuddannelse vurderet parat, mens det tal i år er faldet til 85 procent. Sidste år blev 96 procent af de elever, der havde søgt en gymnasial uddannelse vurderet parate, mens det i år er faldet til 92 procent. Forskelligt fra sidste år, i forhold til parathedsvurderinger er, at de kun er foreløbige, mens de endelige først kommer den 1. juni. Tallene kan derfor godt nå at ændres.

8 Side 8 af 12 Figur procent af elever, der søger en erhvervsuddannelse, bliver vurderet parat til det. Andel elever, der er vurderet parat til den uddannelse, de har søgt som første prioritet, % 96% 96% 95% 90% 91% 90% 92% 85% 85% 80% 75% EUD Gym Kilde: Styrelsen for It og Læring Note: Faldet i andelen af elever, der er parate til gym, er størst på hf. FAKTA: Hvad dækker uddannelserne over? Ungdomsuddannelser dækker over gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Gymnasiale uddannelser omfatter hhv. ordinære gymnasiale uddannelser: Almen studentereksamen (STX), 2- årig almen studentereksamen (2-årig STX), højere forberedelseseksamen (HF), Merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (HTX), og øvrige gymnasiale uddannelser: International baccalaureate (ib) og pre-international baccalaureate (pre-ib) Erhvervsuddannelse omfatter her de fire hovedområder for helt unge: Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Omsorg, sundhed og pædagogik og Teknologi, byggeri og transport, samt meget få elever, der søger direkte til en af de omkring 100 erhvervsuddannelser. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) omfatter ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (stu) Forberedende ungdomsuddannelser omfatter FGU (herunder bl.a. EGU) Øvrige omfatter ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet

9 Side 9 af 12 Bilagstabel 1. Tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever, der forlader grundskolen, antal elever Uddannelse Erhvervsuddannelse Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport Forberedende uddannelser Forberedende Grunduddannelse, FGU Produktionsskole Gymnasial uddannelse årig almen studentereksamen Almen studentereksamen, STX Højere forberedelseseksamen, HF Merkantil studentereksamen, HHX Teknisk studentereksamen, HTX International baccalaureate Pre-International Baccalaureate Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU Øvrigt Total Bilagstabel 2. Tilmelding til ungdomsuddannelserne for elever, der forlader grundskolen, andel elever Uddannelse Erhvervsuddannelse 18,4 % 18,5 % 19,4 % 20,1 % Fødevarer, jordbrug og oplevelser 2,7 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % Kontor, handel og forretningsservice 3,3 % 3,5 % 3,8 % 3,6 % Omsorg, sundhed og pædagogik 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,1 % Teknologi, byggeri og transport 9,1 % 9,4 % 10,0 % 11,0 % Forberedende Grunduddannelse 2,0 % Produktionsskole 1,4 % 1,1 % 1,1 % Gymnasial uddannelse 74,3 % 74,0 % 73,1 % 72,0 % 2-årig almen studentereksamen 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Almen studentereksamen, STX 46,5 % 45,3 % 43,6 % 42,4 % Højere forberedelseseksamen, HF 5,1 % 5,7 % 6,6 % 7,1 %

10 Side 10 af 12 International baccalaureate 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % Merkantil studentereksamen, HHX 14,3 % 14,5 % 14,2 % 14,2 % Pre-International Baccalaureate 0,6 % 0,5 % Teknisk studentereksamen, HTX 7,9 % 7,7 % 7,9 % 7,4 % Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,2 % Øvrigt 4,7 % 5,2 % 5,0 % 4,7 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Bilagstabel 3. Kommunal oversigt over andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse, I tabellen indgår elever der forlader grundskolen i 9. og 10. klasser. Opgjort efter elevens bopæls kommune. Kommune Albertslund 22,6 % 19,9 % 20,3 % 21,0 % 17,8 % Allerød 6,3 % 11,8 % 8,0 % 8,7 % 7,8 % Assens 28,0 % 25,8 % 24,0 % 25,8 % 25,5 % Ballerup 16,5 % 15,2 % 14,4 % 12,8 % 14,6 % Billund 25,8 % 25,1 % 24,9 % 25,7 % 25,1 % Bornholm 25,5 % 28,6 % 28,1 % 23,0 % 23,7 % Brøndby 16,3 % 18,4 % 12,7 % 21,6 % 25,1 % Brønderslev 21,7 % 23,9 % 18,3 % 24,4 % 29,0 % Dragør 16,6 % 15,2 % 9,4 % 7,1 % 19,4 % Engedal 13,9 % 18,3 % 14,9 % 14,8 % 18,8 % Esbjerg 21,2 % 19,3 % 19,3 % 22,3 % 20,0 % Fanø 27,8 % 9,1 % 9,8 % 12,2 % Favrskov 21,4 % 20,2 % 23,7 % 18,3 % 22,9 % Faxe 27,2 % 24,8 % 24,6 % 25,9 % 24,5 % Fredensborg 12,6 % 10,6 % 11,5 % 9,1 % 8,9 % Fredericia 21,7 % 20,2 % 21,7 % 22,8 % 23,7 % Frederiksberg 8,0 % 9,0 % 6,3 % 6,7 % 8,7 % Frederikshavn 24,4 % 24,8 % 25,8 % 25,8 % 24,2 % Frederikssund 22,1 % 19,5 % 23,5 % 24,9 % 23,1 % Furesø 11,2 % 9,7 % 8,1 % 10,9 % 12,5 % Faaborg-Midtfyn 24,7 % 24,0 % 24,3 % 24,5 % 25,3 % Gentofte 2,6 % 3,3 % 4,2 % 4,6 % 3,9 % Gladsaxe 14,1 % 11,6 % 11,0 % 14,2 % 14,2 % Glostrup 21,9 % 16,3 % 12,6 % 18,7 % 16,0 % Greve 18,4 % 18,0 % 16,9 % 16,9 % 16,2 % Gribskov 18,9 % 23,1 % 16,2 % 15,4 % 17,5 % Guldborgsund 20,7 % 26,6 % 21,6 % 23,1 % 26,4 % Haderslev 19,6 % 20,5 % 19,1 % 20,5 % 18,1 % Halsnæs 22,3 % 24,6 % 22,5 % 22,3 % 19,3 %

11 Hedensted 24,0 % 24,6 % 25,7 % 27,6 % 28,5 % Helsingør 14,5 % 13,6 % 12,8 % 15,0 % 14,1 % Herlev 19,6 % 15,6 % 15,8 % 19,0 % 20,0 % Herning 18,7 % 19,5 % 17,9 % 21,6 % 23,2 % Hillerød 11,4 % 15,6 % 13,1 % 13,8 % 15,6 % Hjørring 25,2 % 20,7 % 22,1 % 23,0 % 26,6 % Holbæk 19,4 % 16,7 % 21,4 % 20,7 % 23,2 % Holstebro 19,3 % 17,5 % 19,5 % 25,2 % 23,9 % Horsens 19,8 % 22,7 % 20,9 % 24,9 % 25,4 % Hvidovre 20,5 % 18,9 % 16,7 % 17,6 % 16,5 % Høje-Taastrup 19,0 % 23,2 % 21,1 % 20,7 % 21,1 % Hørsholm 4,6 % 6,5 % 5,4 % 5,4 % 6,0 % Ikast-Brande 20,5 % 24,7 % 18,6 % 26,8 % 28,3 % Ishøj 24,6 % 17,4 % 22,9 % 18,9 % 22,3 % Jammerbugt 21,5 % 23,2 % 25,9 % 25,8 % 29,3 % Kalundborg 26,9 % 31,4 % 27,4 % 31,1 % 29,2 % Kerteminde 25,3 % 29,4 % 24,0 % 30,3 % 25,2 % Kolding 19,3 % 17,7 % 17,7 % 19,8 % 18,7 % København 11,9 % 11,1 % 12,6 % 12,6 % 12,8 % Køge 15,8 % 22,0 % 21,0 % 21,9 % 21,6 % Langeland 29,9 % 31,3 % 36,1 % 30,2 % 29,8 % Lejre 19,2 % 18,1 % 17,6 % 20,7 % 21,1 % Lemvig 21,6 % 22,0 % 19,7 % 29,3 % 22,0 % Lolland 25,2 % 21,0 % 28,8 % 20,4 % 26,6 % Lyngby-Taarbæk 6,9 % 6,5 % 6,2 % 5,9 % 7,9 % Læsø 42,9 % 52,9 % 52,9 % 58,3 % 35,0 % Mariagerfjord 20,5 % 19,7 % 23,9 % 26,8 % 29,4 % Middelfart 20,8 % 21,7 % 17,5 % 19,2 % 20,8 % Morsø 35,6 % 30,9 % 31,6 % 39,0 % 33,3 % Norddjurs 30,6 % 30,2 % 36,1 % 34,0 % 28,6 % Nordfyns 28,9 % 33,6 % 27,6 % 25,9 % 26,6 % Nyborg 27,0 % 20,8 % 23,8 % 24,8 % 27,0 % Næstved 20,5 % 21,3 % 19,9 % 23,1 % 23,3 % Odder 21,5 % 19,8 % 20,4 % 21,1 % 19,8 % Odense 15,9 % 17,1 % 15,0 % 16,3 % 17,4 % Odsherred 19,3 % 24,8 % 25,2 % 29,3 % 31,3 % Randers 19,1 % 17,2 % 22,8 % 17,8 % 22,1 % Rebild 22,4 % 25,9 % 19,6 % 22,0 % 25,4 % Ringkøbing-Skjern 22,0 % 21,5 % 21,9 % 24,7 % 27,4 % Ringsted 24,2 % 20,5 % 26,5 % 19,0 % 22,1 % Roskilde 13,4 % 14,2 % 14,2 % 13,4 % 12,9 % Rudersdal 4,4 % 5,2 % 4,4 % 4,1 % 4,5 % Rødovre 20,5 % 21,4 % 18,3 % 18,7 % 19,4 % Side 11 af 12

12 Samsø 19,5 % 29,4 % 38,7 % 40,7 % 28,1 % Silkeborg 19,8 % 18,3 % 17,1 % 21,1 % 19,6 % Skanderborg 16,9 % 15,4 % 20,1 % 17,0 % 19,5 % Skive 22,3 % 23,6 % 22,7 % 25,9 % 25,4 % Slagelse 19,9 % 18,9 % 20,0 % 19,9 % 21,4 % Solrød 14,6 % 13,7 % 11,5 % 13,4 % 16,0 % Sorø 26,3 % 22,3 % 23,2 % 25,3 % 28,7 % Stevns 19,8 % 27,5 % 25,9 % 28,8 % 32,4 % Struer 22,9 % 22,7 % 25,2 % 25,4 % 24,9 % Svendborg 16,2 % 17,4 % 19,0 % 15,7 % 17,3 % Syddjurs 19,5 % 23,0 % 23,9 % 21,0 % 24,4 % Sønderborg 20,2 % 19,7 % 23,9 % 23,2 % 21,9 % Thisted 27,8 % 25,6 % 26,3 % 29,5 % 27,7 % Tønder 25,7 % 22,6 % 23,0 % 27,0 % 26,4 % Tårnby 21,1 % 18,9 % 23,1 % 23,1 % 24,8 % Vallensbæk 13,0 % 11,4 % 13,9 % 14,3 % 13,6 % Varde 22,7 % 19,9 % 24,2 % 28,2 % 26,4 % Vejen 31,1 % 27,0 % 30,2 % 28,1 % 32,4 % Vejle 21,9 % 19,4 % 20,1 % 20,5 % 20,7 % Vesthimmerlands 22,9 % 25,2 % 25,5 % 31,9 % 28,9 % Viborg 20,7 % 19,9 % 20,7 % 25,1 % 23,5 % Vordingborg 22,9 % 21,0 % 23,4 % 22,0 % 21,6 % Ærø 34,0 % 27,4 % 14,3 % 21,0 % 18,2 % Aabenraa 21,6 % 24,9 % 23,8 % 23,0 % 24,4 % Aalborg 16,5 % 16,3 % 17,8 % 18,2 % 21,3 % Aarhus 12,2 % 12,4 % 12,4 % 13,0 % 14,3 % Side 12 af 12

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2018 I 8. klasse vurderes eleverne for første gang i deres skoletid, om de er parate i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner UVM, januar 2017 Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner Der findes ikke en eksakt opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU, herunder de samlede udgifter til de eksisterende forberedende tilbud

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling.

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere