UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016"

Transkript

1 UNGDOMSUDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER

2 INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4Oversigt med uddannelsessteder, hjemmesider, åbent hus, samt hvilke uddannelsesområder de dækker 8-9 Erhvervsuddannelser (EUD) 810 4Optagelseskrav Grundforløbene, adgangskrav Hovedforløbene 10 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 10 4 EUX Gymnasialt niveau 11 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 11 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 12 4Erhvervsuddannelserne inddeling, beskrivelse, varighed, skoler 13 4Teknologi, byggeri og transport (områdeinddelt) Kontor, handel og forretningsservice (områdeinddelt) 24 4Fødevarer, jordbrug og oplevelse (områdeinddelt) Omsorg, sundhed og pædagogik (områdeinddelt) Gymnasiale uddannelser International Baccalaureate IB 31 4Studentereksamen STX 32 4Højere Handelseksamen HHX 33 4Højere Teknisk eksamen HTX 34 4Højere Forberedelseseksamen HF 35 Uddannelsessteder inddelt i UU-områder VUC klasse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 48 Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) 8 48 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 48 Andre uddannelser Udgivet af UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Finn Mikkelsen (redigering), Ulla Petersen (ansvarshavende), Jørgen Bentzen (tovholder), Nina Jacobsen, Pia Hegner, Mai-Britt Buur, Karin Christensen, Tine Gerdøe. Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen. Forsidefoto Huffington Post. Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag Løssalgspris: kr. 29,-

3 UU Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til FREMTIDSPARAT Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Til eleverne Velkommen til hæftet Fremtidsparat Ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Du kan også besøge den elektroniske udgave af hæftet. Hæftet og hjemmesiden er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Til forældrene Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Region Sjælland modtager dette hæfte. Hæftet kan også læses online. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i hæftet og på hjemmesiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn. Reformen af UU-vejledningen betyder, at hvis dit barn er uddannelsesparat, er det nu dit ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. Du får information om processen direkte i din e-boks fra Undervisningsministeriet. Du kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældreguiden på facebook eller hos evejledningen. 3

4 Brug vejledningen Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2016 Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, er der mange kilder til hjælp. Uddannelsesguiden, ug.dk, bliver stadig udbygget med nye muligheder og evejledningen er åben også om aftenen. UU Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for god kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til alle, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate. 4 Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via evejledningen. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte åriges pligt til uddannelse Er du år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer. UU giver vejledning til 7 elever i grundskolens klasse 7 elever der følger et 10. klassetilbud 7 unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5. Hvis du ikke umiddelbart er parat til uddannelse, kan UU hjælpe dig med at 7 afklare dine uddannelsesmuligheder 7 oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder 7 give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse 7 udarbejde en plan for din fremtid 7 afgøre om du kan komme på produktionsskole 7 få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse. Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 9. og evt. 10. klasse kan du arbejde med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den først prioriterede uddannelse gennem Brug vejledningen Uddannelsesparathed Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparathed i forhold til den uddannelse, de ønsker efter grundskolen. Det er en løbende proces, der har til formål at hjælpe med til at gøre alle parate til uddannelse efter grundskolen. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale forudsætninger, der alle spiller en stor rolle for, at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige forudsætninger vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive erklæret uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. 7 De sociale forudsætninger kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige forudsætninger kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Hvis du ikke er uddannelsesparat, vil der altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive det. Hvis du og dine forældre er uenige i vurderingen efter 9. eller 10. klasse, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af et uddannelsessted, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Vurderes du herefter uddannelsesparat, rettes din uddannelsesplan, og den sendes til det ansøgte uddannelsessted. Mentor Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Økonomi Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: Introduktionskurser UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal prøve to uddannelser, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er:

5 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø. Brobygning Der er efter nærmere aftale med din vejleder og skolen brobygning på en ungdomsuddannelse i 9. klasse for elever, som i 8. klasse var ikke uddannelsesparate. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Formålet med brobygningsforløb er at 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige forudsætninger 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Brobygning giver dig mulighed for 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag. evejledning Der er kommet en reform af vejledningen, der betyder, at flere skal bruge evejledning frem for den personlige vejleder på skolen. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du orientere dig på Uddannelsesguiden, hvis du vil undersøge forskellige uddannelser, og hvis du har brug for personlig vejledning skal du kontakte evejledning, Du kan chatte, maile, sms e eller ringe til evejledning alle ugens dage, også i weekenden, også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en evejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym. Vil du vide mere? På Uddannelsesguiden, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder og på side 8. CMYK Her finder du din uddannelsesvejleder Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor. Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland Ungdommens evejledning Uddannelsesvejledning J Æ L L A N D S Y D Tlf. og sms: (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf UU Nordvestsjælland Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf UU Sjælland Syd Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf UU-Roskilde/Lejre Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf UU Vestsjælland Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf UU Lolland-Falster Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf Brug vejledningen 5

6 Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning m.m. UDDANNELSESMESSER Ud i fremtiden 16. og 17. september 2015 afholdes uddannelsesmessen Ud i fremtiden for unge med særlige behov i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Onsdag kl og torsdag kl Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: Uddannelse Uden Grænser 13. og 14. februar 2016 afholdes Danmarks største uddannelsesmesse Uddannelse Uden Grænser i Bella Center i København. Tirsdag og onsdag kl Yderligere information: LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M. UU-Roskilde/Lejre Fokus på Uddannelse Den 10. november 2015 afholdes uddannelsesmessen Fokus på Uddannelse på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på UU Nordvestsjælland Den 26. oktober 2015, kl afholdes Fokus på fremtiden i Svinningehallen et arrangement med fokus på 10. klasse og erhvervsuddannelserne. Der afholdes orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser i Høng, Holbæk og Kalundborg og informationsaften i Asnæs om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Alle arrangementer er for unge og deres forældre. Se mere om tid og sted på UU Vestsjælland SUK Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival For alle unge og deres for ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige virksomheder og videregående uddannelser i Slagelse og andre steder. Torsdag 3. september 2015, kl v/ungehuset, Bredahlsgade 3, Slagelse Uddannelsesfirkanten Se mere på og UUV Køge Bugt Afholder Tjek på fremtiden, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i klasse og forældre: 3. november 2015 kl på Greve Gymnasium 5. november 2015 kl på Køge Handelsskole Se mere på UU Lolland-Falster Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Nakskov: Campus Nakskov, Torsdag 22. okt 2015, kl Stubbekøbing: Tirsdag 10. oktober 2015, kl Nykøbing F: Torsdag 29. oktober 2015, kl Maribo: Maribo Gymnasium, Tirsdag 27. okt 2015, kl Særligt tilrettelagt udd., Maribo: Tirsdag 29. sept kl Se mere på UU Sjælland Syd Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre: Næstved ( kl): Næstved Gymnasium, 26. okt. 2015, kl ZBC, 29. okt. 2015, kl Faxe (8. kl): Midtsjællands Gymnasium Haslev, Skolegade 31, 28. okt. 2015, kl Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 22. okt. 2015, kl Se mere på 6

7 1. år 2. år 3. år 4. år EUD ERHVERVSUDDANNELSER 4 HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 9. klasse 10. klasse KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK EUX er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser se mere side 11 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER GYMNASIALE UDDANNELSER STX Studentereksamen HHX Højere Handelseksamen HTX Højere Teknisk Eksamen HF Højere Forberedelseseksamen ANDRE UDDANNELSER 1. år 2. år 3. år 4. år Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. har oplysninger om alle uddannelser. evejledning kan kontaktes om alle uddannelser se side 5. 7

8 8 Oversigt En stor del af uddannelsesstederne tilbyder EUX-forløb (gymnasialt niveau) på nogle af uddannelserne under de enkelte hovedforløb. Kontakt den enkelte skole. BY UDDANNELSESSTED (FORKORTELSE) HJEMMESIDE ÅBENT HUS /INFOMØDE ASNÆS Odsherreds Gymnasium odsherreds-gym.dk 19. november 2015 kl. 19 BALLERUP CPH WEST, Ballerup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden FAXE VUC Storstrøm Faxe vucstor.dk Se hjemmesiden GREVE Greve Gymnasium greve-gym.dk 18. januar 2016 kl VUC Greve vucroskilde.dk Se hjemmesiden HASLEV EUC Sjælland (ESH) eucsj.dk Se hjemmesiden Midtsjællands Gymnasium, Haslev msg-gym.dk 16. november 2015 kl. 19 ZBC Zealand Business College, Haslev zbc.dk Se hjemmesiden Køge Handelsskole, Haslev (HHX) khs.dk Se hjemmesiden HOLBÆK EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Se hjemmesiden Slotshaven Gymnasium slotshaven.dk 17. november 2015 SOSU Sjælland, Holbæk (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden Stenhus Gymnasium & HF stenhus-gym.dk 18. november 2015 kl. 19 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden HØNG Høng Gymnasium og HF hoeng-gymhf.dk 12. november 2015 kl. 19 Landbrugsskolen Sjælland (LH) lssj.dk 23. januar 2016 kl ISHØJ CPH WEST, Ishøj (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden KALUNDBORG EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Proces: 31. okt kl / Handels: 24. nov. 201 Kalundborg Gymnasium & HF kalgym.dk 16. november 2015 kl Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden KORSØR VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden KØBENHAVN CPH WEST, København (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden Hotel og Restaurant Skolen (HR) hrs.dk Se hjemmesiden TEC, Ballerup (TB), Frb. (T), Glads. (TG), Hvid. (TH) tec.dk Se hjemmesiden KØGE EUC Sjælland (ESK) eucsj.dk Se hjemmesiden Køge Gymnasium kggym.dk 20. januar 2016 kl Køge Handelsskole (KHS) khs.dk 14. januar 2016 kl SOSU Sjælland, Køge (SK) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Køge vucroskilde.dk Se hjemmesiden MARIBO CELF Maribo (FMa) celf.dk Uddannelsesdag: Lørdag den 31. oktober kl Maribo Gymnasium maribo-gym.dk 19. november 2015 kl NAKSKOV CELF Nakskov (CNa) celf.dk Uddannelsesdag: Lørdag den 31. oktober kl Nakskov Gymnasium og HF nakskov-gym.dk 24. november 2015 kl VUC Storstrøm, Nakskov vucstor.dk Se hjemmesiden NYKØBING FALSTER CELF Nykøbing Falster (CNy) celf.dk Uddannelsesdag: Lørdag den 31. oktober kl Nykøbing Katedralskole nykat-gym.dk 23. november 2015 kl SOSU Nykøbing Falster (SNy) sosunyk.dk Vejledningscafé: Se skolens hjemmeside VUC Storstrøm, Nykøbing Falster vucstor.dk Se hjemmesiden NÆSTVED EUC Sjælland (ESN) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC Zealand Business College, Næstved (ZN) zbc.dk 7. november kl Herlufsholm Skole herlufsholm.dk 9. januar 2016 Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk 20. januar 2016 kl. 19 SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm, Næstved vucstor.dk Se hjemmesiden RINGSTED ZBC Zealand Business College, Ringsted (ZR) zbc.dk 7. november kl Midtsjællands Gymnasium, Ringsted msg-gym.dk 19. november 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Ringsted (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden ROSKILDE Erhvervsudd./Handelsgym., Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 21. jan kl jan kl Himmelev Gymnasium himmelev-gymnasium.dk 27. januar 2016 kl Landbrugsskolen Sjælland (LR) lssj.dk 23. januar 2016 kl Roskilde Gymnasium roskilde-gym.dk 26. januar 2016 kl Roskilde Katedralskole roskildekatedralskole.dk 25. januar 2016 kl Roskilde Tekniske Gymnasium rtg.dk 28. januar 2016 kl (htx) Roskilde Tekniske Skole (R) rts.dk 23. januar 2016 kl SOSU Sjælland, Roskilde (SR) sosusj.dk Se hjemmesiden Uddannelsescenteret i Roskilde (U) ucr.dk Fagmesse: 4. februar 2016 kl VUC Roskilde vucroskilde.dk 28. januar 2016 SLAGELSE Selandia Erhversrettede Uddannelser (S) sceu.dk 23. nov 2015 kl (GYM) / 27. nov 2015 kl Slagelse Gymnasium og HF-kursus slagelse-gym.dk 23. november 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Slagelse (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden SOLRØD Solrød Gymnasium solgym.dk 19. januar 2016 kl SORØ Sorø Akademis Skole soroe-akademi.dk 11. november 2015 kl. 19 TAASTRUP CPH WEST, Taastrup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden VORDINGBORG EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) zbc.dk 7. november kl Vordingborg Gymnasium & HF vordingborg-gym.dk 18. januar 2016 kl. 19 VUC Storstrøm Vordingborg vucstor.dk Se hjemmesiden

9 EUD hovedområder Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelse Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik STX HF HHX HTX 3SE SIDE x 36 x x 42 x 43 x x 39 x 43 x 40 x x 40 x x 40 x 39 x x x x x 36 x x 36 x 36 x x 36 x 43 x x 36 x 38 x x x x x 39 5 kl x x x x 36 x x 36 x 43 x 43 x x 42 x 42 x x x 42 x x 39 x x 39 x x 39 x 39 x 43 x 41 x 41 x x x x x x 41 x x 41 x 43 x x x x x 41 x x 41 x 41 x 43 x x x 40 x x 40 x 40 x x 40 x 40 x 43 x x x x x 37 x 37 x 37 x 43 x 38 x x 38 x 38 x x 38 x 38 x 38 x x 38 x 38 x x 38 x 43 (EUD) x x x x x 37 x x 37 x 37 x 43 x x 39 x 37 x 42 x 40 x x x x x 40 x x 40 x 43 Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning/hovedområde. Oversigt over 10. klasser (side 51), VUC (side 49) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder: = Uddannelsesby = UU-Center UU Nordvestsjælland UU Vestsjælland UU Lolland-Falster UU-Roskilde/Lejre UUV Køge Bugt UU Sjælland Syd 9

10 Erhvervsuddannelser EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og skoleophold. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF2 starter en mere faglig specialisering, og du skal vurderes til din ønskede uddannelse, inden du kan optages på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider. Optagelseskrav Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat 7 er det mere end et år siden du sluttede skolen, starter du direkte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse. Adgangskrav Hovedforløbene Der er adgangskrav til hovedforløbene udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse vil være en liste over hvilke fag, på hvilke niveauer og med hvilken karakter der sikrer optagelse på hovedforløbet. Opstartstidspunkter Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted. Fagretninger: Se de enkelte uddannelsessteders hjemmeside. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Adgangsveje Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se oversigten øverst side 11. Ansøgning Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på Er du under 18 år, og erklæret uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Adgangsbegrænsning GF2 (Grundforløbets del 2) På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en skolepraktikplads. Søg flere oplysninger på erhvervsskolen. Grundforløbene GF1 og GF2 Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. 10

11 Adgang fra skolen GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde, men du kan skifte fagretning til et andet hovedområde ved overgang til GF2. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole 1. SKOLEADGANGSVEJEN for unge direkte fra 9. eller 10 klasse eller senest 1 år efter Grundforløb del 1 (alle udd. skole 20 uger) 2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed Variabel ofte 3-6 mdr. 3. NY MESTERLÆRE Grundforløb del 2 (alle udd. skole 20 uger) Grundforløb del 2 (skole 20 uger) I virksomhed op til 1 år evt. supplerende skoleundervisning Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet EUX EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. Du skal være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. En erhvervsuddannelse med EUX består - med undtagelse af grund- og valgfag - af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du mister altså ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt karaktererne mindst 02 i dansk og matematik. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole EUX for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest et år efter EUX Grundforløb del 1 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 1 (merkantile udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (merkantile udd. skole 20 uger) Hovedforløb uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole) Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb) Hovedforløb 2 år (praktik og skole) Uddannelsesplan og kontaktlærer På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen. Vejledning Uddannelses- og erhvervsvejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det. Uddannelsesgaranti Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst to gange. 11

12 Erhvervsuddannelser EUD EUD Praktikplads Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På Praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på Skolepraktikken begynder 1 måned efter afsluttet grundforløb. For at blive optaget i skolepraktik, skal du opfylde de lovmæssige kriterier: Du skal være fagligt egnet, fagligt mobil, geografisk mobil og aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en jobsamtale på erhvervsskolen, hvor de 4 kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger. Hovedforløb Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker. Trindelte uddannelser Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side Løn og SU Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på Se mere om erhvervsuddannelser Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n n n n n FAGRETNINGSNØGLEN på ug.dk om de enkelte uddannelsessteders fagretninger. 12

13 Erhvervsuddannelser inddeling, beskrivelse, varighed, skoler Her er et alfabetisk, kort indeks over erhvervsuddannelserne. Farvesignaturen markerer hvilket EUD-hovedområde uddannelsen ligger under og en mere udførlig beskrivelse med evt. trin og specialer findes på den enkelte side. (s.14 til s. 29). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK UDDANNELSE SIDE UDDANNELSE SIDE Anlægsgartner 25 Lufthavnsuddannelsen 18 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 14 Maritime håndværksfag 18 Automatik- og procesuddannelsen 14 Maskinsnedker 18 Bager og konditor 25 Mediegrafiker 18 Beklædningshåndværker 14 Mejerist 26 Beslagsmede uddannelsen 14 Metalsmed 19 Boligmonteringsuddannelsen 14 Modelsnedker 19 Byggemontagetekniker 14 Murer 19 Bygningsmaler 14 Oliefyrstekniker 19 Bådmekaniker 15 Ortopædist 19 CNC teknikuddannelsen 15 Overfladebehandler 19 Cykel- og motorcykeluddannelsen 15 Personbefordringsuddannelsen 19 Data- og kommunikationsuddannelsen 15 Personvognsmekaniker 20 Detailhandeluddannelsen med specialer 23 Plastmager 20 Detailslagter 25 Procesoperatør 20 Digital media 15 Produktør 20 Dyrepasser 25 Pædagogisk assistentuddannelse 28 Ejendomsservice uddannelsen 28 Receptionist 26 Elektriker 15 Redderuddannelsen 20 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 15 Serviceassistent 29 Elektronikoperatør 16 Sikkerhedsvagt 29 Ernæringsassistent 25 Skibsmekaniker 20 Eventkoordinator uddannelsen 23 Skibsmontør 20 Film og TV-produktionsuddannelsen 16 Skibstekniker 21 Finansuddannelsen 23 Skiltetekniker 21 Finmekanikeruddannelsen 16 Skorstensfejer 21 Fitnessinstruktør 28 Skov- og naturtekniker 26 Flymekaniker 16 Smed 21 Forsyningsoperatør 16 Snedker 21 Fotograf 16 Social- og sundhedsuddannelsen 29 Frisør 28 Stenhugger 21 Frontline pc-supporter 17 Stukkatør 22 Frontline radio-tv-supporter 17 Støberitekniker 22 Gartner 25 Tagdækker 22 Gastronom 26 Tandklinikassistent 29 Glarmester 17 Tarmrenser 27 Grafisk tekniker 17 Teater-, udstillings- og eventtekniker 22 Greenkeeper 26 Teknisk designer 22 Handelsuddannelsen med specialer 23 Teknisk isolatør 22 Havne- og terminaluddannelsen 17 Tjener 27 Hospitalsteknisk assistent 28 Togklargøringsuddannelsen 22 Industrioperatør 17 Træfagenes byggeuddannelse 22 Industrislagter 26 Urmager 23 Industriteknikeruddannelsen 17 Vejgodstransportuddannelsen 23 Karrosseriuddannelsen 17 Veterinærsygeplejerske 27 Kontoruddannelsen med specialer 24 Vindmølleoperatør 23 Kosmetiker 28 Vognmaler 23 Køletekniker 18 VVS-energiuddannelsen 23 Laboratorietandtekniker 18 Værktøjsuddannelsen 23 Lager- og terminaluddannelsen 18 Web-integrator 23 Landbrugsuddannelsen 26 Ædelsmed 23 Lastvognsmekaniker 18 13

14 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægs- og bygningsstruktørerne bygger veje, bygninger og broer i beton. n Brolægger 3 år 6 mdr. - 4 år KG n Anlægsstruktør 3 år 6 mdr. - 4 år CNy-EN-ESN n Bygningsstruktør 3 år 6 mdr. - 4 år CNy-EN-ESN Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen. n Automatikmontør 2 år T-CNy n Automatiktekniker 4 år T-CNy n Automatiktekniker/ elevator 4 år T n Automatiktekniker/ elektro 4 år T-CNy Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens idéer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer. n Beklædningshåndværker 3 år - 3 år 4 mdr. CPH ag n Tekstil-og beklædningsassistent 2 år - 2 år 2 mdr. CPH ag n Modist ca. 3 år CPH ag n Buntmager ca. 3 år CPH ag Beslagsmedeuddannelsen Du lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på. n Beslagsmed 4 år I ag/is Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpolstrer polstrer du møbler og sætter betræk på. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som gardindekoratør syr og opsætter du gardiner. n Gardindekoratør 2 år 9 mdr. Skive is n Autosadelmager 4 år Skive is n Møbelpolstrer 4 år Skive is Byggemontagetekniker Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader og lette loftskonstruktioner. n Byggemontagetekniker 1 år 6 mdr. R-S sb Bygningsmaler Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres. n Bygningsmaler 3 år 3-9 mdr. S-EN-ESN-TG 14 Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb)

15 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, både håndværksmæssigt og inden for salg og service. n Bådmekaniker 4 år CNy ag n Bådassistent 2 år CNy ag CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computerstyrede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne. n CNC-tekniker 2 år 6 mdr. R-K ag n CNC-assistent 1 år 6 mdr. R-K-S ag Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne. n Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. CNy - TH n Cykelmontør 1 år 6 mdr. CNy - TH n Knallertmekaniker 2 år 9 mdr. CNy - TH n Motorcykelmekaniker 4 år CNy - TH Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontorområdet. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden. n Datatekniker - infrastruktur 5 år ZR-TB n Datatekniker - programmering 5 år ZR-TB n It supporter 2 år 6 mdr. ZR-TB-CNy n Telesystemtekniker 4 år T n Teleinstallationstekniker 3 år T Digital media Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Web-løsninger og interaktive systemer er væsentlige områder. n Multimedie integrator 3 år 6 mdr. R is n Multimedie animator 3 år 6 mdr. R is Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder. n Installationsteknik 4 år CNy-EN-ESN-R-T-TB-S n Styrings- og regulationsteknik 4 år 6 mdr. CNy-EN-R-T-TB n Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. EN-R-T-TB n Bygningsautomatik 4 år EN-R-T-TB n Elmontør 2 år 6 mdr. EN-R-T-TB Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr. n Elektronikfagtekniker 4 år ZR-TB n Radio-/TV fagtekniker 4 år ZR-TB n Medicotekniker 5 år TB Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb) 15

16 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort. n Elektronikoperatør 2 år EUCSyd is Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere. n Entreprenørmaskinmekaniker 4 år Aars n Landbrugsmaskinmekaniker 4 år Aars n Materielmekaniker 2 år Aars n Personlift mekaniker 4 år Aars n Landbrugssmed 4 år Aars n Kranmekaniker 4 år Aars Film og TV-produktionsuddannelsen Du arbejder bag kameraet eller foran mixerpultene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner. n Film og Tv-produktionstekniker 5 år K is n Film-og TV-assistent 2 år 6 mdr. K is Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumenter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken. n Våbenmekaniker 4 år TB n Låsesmed 4 år TB n Finmekaniker 4 år TB n Finmekanikerassistent 1 år 6 mdr. TB Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur. n Flymekaniker 4 år 5 mdr. TH is Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder. n Forsyningsoperatør (elforsyning) 2 år T is n Forsyningsoperatør (kraftværk) 2 år T is Fotograf Du laver alt med fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering. n Fotograf 4 år 6 mdr. K is 16 Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb)

17 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Frontline pc-supporter Opsætning af pc er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere. n Frontline PC-supporter 2 år TB ag Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på videoer, dvd er, radio- og tv-apparater og lignende. n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR ag Glarmester Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre, biler og indramme billeder. n Glarmester 3 år 8 mdr. EN Havne- og terminaluddannelsen Du lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m. n Havne- og terminalarbejder 2 år 6 mdr. ANJ is n Havnemedhjælper 1 år 6 mdr. ANJ is Grafisk tekniker Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse. n Grafisk Tekniker 3 år 6 mdr. K ag Industrioperatør Du lærer om produktion i industrien. Styring og tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer. n Industrioperatør 2 år CNa-CNy-EN n Industrioperatør montage 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN n Industrioperatør produktivitet 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maskiner og anlæg er computerstyrede, så du skal både lære at programmere og at skære gevind og fræse. n Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. R - S- K n Industritekniker-maskin 4 år R - S- K n Industriassistent 2 år R - S- K Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter. n Karrosserismed 3 år 6 mdr. Silk - TH n Karrosseritekniker (bygger) 4 år Silk - TH n Karrosseritekniker (opretter) 4 år Silk - TH Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb) 17

18 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Køletekniker En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. n Køletekniker 4 år JH n Køleassistent 2 år JH Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse proteser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden. n Laboratorietandtekniker 4 år K ag n Basistandtekniker 2 år 6 mdr. K ag Lager- og terminaluddannelsen På uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. Du lærer at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til forskellige edb-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck. n Lager- og terminaldisponent 4 år S-CMa-TH-EN n Lageroperatør 3 år S-CMa-TH-EN n Lagermedhjælper 1 år 6 mdr. S-CMa-TH-EN Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer n Lastvognsmekaniker 4 år. CNy - TH - SDE - TCA n Lastvognsmontør 2 år CNy - TH - SDE - TCA Lufthavnsuddannelsen På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sikkerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt. n Lufthavnsoperatør 3 år TH is n Transportarbejder i lufthavn 1 år 6 mdr. TH is Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer. n Sejlmager 4 år EH is n Bådebygger 4 år EH is Maskinsnedker Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri. n Maskinsnedker 3 år 3-9 mdr. R n Prod. ass. døre & vinduer 2 år R n Prod. ass. møbel 2 år R Mediegrafiker Du sætter tekst og billeder op via dtp-programmer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier. n Mediegrafiker 4 år R/K ag n Mediegrafisk assistent 3 år R/K ag 18 Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb)

19 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Metalsmed På uddannelsen lærer du om metallers egenskaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker. n Gravør 4 år K ag/is n Gørtler 4 år K ag/is n Gørtler-armatur 4 år K ag/is n Jern og metalsliber 2 år 6 mdr. K ag/is n Kobbersmed 4 år K ag/is n Metaltrykker 3 år 6 mdr. K ag/is Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder. n Modelsnedker 4 år EH ag/is Murer Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv. n Murer 3 år 5-11 mdr. CNy-EN-ESH-S-R Oliefyrstekniker På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder. n Oliefyrstekniker 2 år TB is Ortopædist Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger. n Ortopædist 4 år TB is Overfladebehandler På uddannelsen lærer du at overfladebehandle produkter og konstruktioner. Lakering, galvanisering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte. n Overfladebehandler 2 år RT n Overfladebehandler - konstruktion 3 år RT n Overfladebehandler - komponent 3 år RT Personbefordringsuddannelsen På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver, og du får viden om god kundeservice. n Buschauffør 1 år 6 mdr. S-CMa-TH is n Buschauffør i kollektiv trafik 3 år S-CMa-TH is n Kørselsdisponent 4 år S-TH is Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb) 19

20 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT UDDANNELSER ALFABETISK SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer. n Personvognsmekaniker 4 år. CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK n Personvognsmontør 2 år CNy- S - TH - ESN - R - ESK Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg. n Plastmager 4 år JH n Plastmedhjælper 2 år JH Procesoperatør På uddannelsen lærer du om produktionsprocesser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv. n Procesoperatør 4 år K-EN n Procesarbejder 2 år K-EN Produktør Du lærer at arbejde med produktion i industrien, at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner. n Produktør 1 år 6 mdr. K-CNy ag Redderuddannelsen Du lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen. n Ambulanceassistent 2 år 7 mdr. ENo is n Autohjælp 1 år 9 mdr. ENo is Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning. n Skibsmekaniker 3 år 3 mdr. EUCN - EUCV is Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse. n Skibsmontør 4 år EUCV - SVE n Industrimontør 2 år 6 mdr. EUCV - SVE 20 Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 8-9) ikke skolepraktik (is) adgangsbegrænsning (ag) skolebaseret uddannelse (sb)

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdomsuddannelser 2014-2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG EUX EN ERHVERVSUDDANNELSE MED STUDIEKOMPETENCE UDDANNELSER Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager højde for både drømme,

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Du starter på en fagretning og vælger først din endelige erhvervsuddannelse efter gf.1 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere