ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen"

Transkript

1 ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1

2 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt. Antal sider: **todo Antal normalsider: **todo Anslag: **todo Antal bilag: **todo Afleveringsdato: 7. juni Vejleder: Mikael Haugaard og John Midtgaard. Projektet er udarbejdet af: John Rasmussen 2

3 Forord Denne rapport er skrevet som afsluttende afgangsprojektprojekt på energiteknologuddannelsens 4. semester, University College Aalborg. Rapporten skal udarbejdes som en del af studieordningen og vil overordnet omhandle elementer af semesterets overordnede emner; processer og produktionsanlæg. Rapporten vil blive udarbejdet af John Rasmussen og vil omhandle en energioptimering af parcelhus. Rapporten vil indeholde data og løsninger beregnet til udførelse i praksis. 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Metode og læsevejledning Indledning Problemformulering Driftsløsning Delmål... 8 Lave energikortlægning over nuværende bolig:... 8 Optimering:... 8 Økonomi: Afslutning Afgrænsning Parcelhusets energikortlægning Forbrug i eksisterende bolig Klimaskærm Døre og vinduer Facade isolering Loft og gulv isolering Beskrivelse af komponenter Overordnet funktion (beskrivelse af hele anlæggets funktion) Solceller Varmepumpe Varmepumpens funktion Kølemiddel H- log(p)- diagram Fordamper / kondensator Varmtvandsbeholder CVS (centralvarmesystem) Ventilation Drift af tekniske installationer Salg af el Drift af ventilation Ikke energimæssige tiltag Tømrer Murer

5 8.3. Maler Elektriker Diverse Økonomi Investeringeromkostninger Energisparetilskud Varmeudgifter Rentabilitetsberegninger Cost benefit analyse Lovgivning Konklusion Perspektivering Bilag

6 1. Metode og læsevejledning Rapporten er opdelt i en varme- og driftsløsning. Projektet bliver udført af John Rasmussen, som vil stå med det fulde ansvar for projektet. Igennem rapporten vil forekomme diagrammer som indeholder vigtige henvisner til forbruget, og er dermed ment som et visualiseringsredskab for brugervenlig læsning. 6

7 2. Indledning Energi er i fokus, energi er vigtigt, energi er overalt. I Danmark har vi sat os for at være et flagskib indenfor "moderne" energi. Med det menes energi udviklet af ikke- fossile brændstoffer. Denne beslutning er naturligvis som følge af den globale klimaforandring. Vi har igennem årtier brugt opsparede mængder af fossile ressourcer, som har lagt et lag af CO 2 omkring vores atmosfære. Netop det har medført de såkaldte drivhuseffekter, som betyder variationer i verdens temperaturer. Det har igangsat mange aktioner for at minimere det globale CO 2 udslip. Det er naturligvis et initiativ der skal støttes, og hvorfor så ikke udvide og forske på et område der betyder så meget i vores hverdag? I Danmark har vi sat os for at være 100% CO 2 neutrale i 2035 ift. vores forsyning af varme og el. Vi har i vores lille land aldrig været rige på store depoter af olie, gas eller biomasse. Så vi udnytter vore viden og teknologi til at producere energi igennem kreative varmeløsninger som vindenergi og biogas. Det er en stor fremtidig spiller på det danske marked. Sjældent har man set så mange reklamer, firmaer, organisationer og andre initiativer blomstre op med det formål at energioptimere. Efterisolere, skifte vinduer, skifte termostater, investere i solceller, solvarme, varmepumper osv. Det er alt sammen godt og skal støttes, for en rigtig vigtig ting er ikke blot at finde nye energikilder og omsætninger - vi skal på lige fod nedsætte forbruget. Dermed er der mindre energi at skulle producere. Vigtigst af alt må være at bruge mindst energi. Jeg er energiteknolog studerende, en ny uddannelse af fagfolk indenfor energisektoren. En stor den af vores uddannelse har aksel om energioptimering: at nedsætte et forbrug. Vores tankegang skal gennemgående være den at "hvorfor bruge den energi når man kan lade være?". Jo dybere vi er kommet ind i vores studie, jo flere muligheder kan vi se ift. at skære ned på forbrug ved en optimering. Det er en spændende verden, og fremtiden byder forhåbentlig på masser af muligheder. I den forbindelse kan jeg på 4. semester selv lave en problemstilling, for derefter at løse den efter bedste formåen. En opgave, der ligger tæt op af noget, vi kan komme til at beskæftige os med efter endt uddannelse, og dermed er det meget relevant. Jeg har dannet en case om et parcelhus på 173m 2 fra er huse er der ca af i Danmark, og der er enorme mængder energi at spare. Jeg vil bestræbe mig på at danne erfaring med energi i boliger, specielt 70 er huse, således jeg i fremtiden ved, hvor der kan være noget at optimere og spare. Det giver anledning til en energikortlægning af et parcelhus samt en problemformulering. Jeg har fået udarbejdet tilbud på: VVS renovering Ventilationsanlæg El arbejde Varmepumpe, luft til vand med sammenkoblet buffer til varmtvandsbeholder. Solceller Ovennævnte er tilbud jeg har fået i samarbejde med mit praktiksted - firmaet Lytzen i Hjørring. Sammen med dem har jeg fundet frem til den bedste løsning. Tilbuddet er blevet givet mundtligt, og jeg har taget notater fra samtalen til brug i projektet. Der kommer udregninger og pris m.m. senere i rapporten. 7

8 3. Problemformulering 3.1. Driftsløsning Kontrol af det nuværende parcelhus, kortlægge deres forbrug. Hvorefter målet er at finde den bedste energibesparende løsning. At nedbringe energiforbruget med en rentabel løsning ved typiske 70er huse Delmål Lave energikortlægning over nuværende bolig: 1. Be10 beregning over eksisterende bolig. 2. Undersøge nuværende faktiske forbrug. Optimering: 1. Efterisolere. 2. Optimere eksisterende bolig, med de nuværende bedste løsninger der er på markedet indenfor: 3. Ventilation. 4. VVS. 5. EL. 6. Vedvarende energi: solceller, jordvarme, husstandsvindmølle, solfanger, varmepumper? Økonomi: 1. Nuværende forbrug. 2. Optimeringsomkostninger. 3. Tilbagebetalingstid Afslutning Jeg vil afslutningsvis lave en cost- bennefitt- analyse på vores optimeringer, hvori jeg analyserer alle forhold derom med det mål for øje; kan det betale sig? 3.4. Afgrænsning Der vil ikke blive gået i dybden med emner så som, almindelig renovering som nedbrydning af eksisterende ting, og genopbygning. Vil holde mig til energioptimeringen, og den rentable løsning, inden for energirenoveringen 8

9 4. Parcelhusets energikortlægning Det er som energiteknolog vigtigt at kortlægge parcelhusets energiforbrug, da det skaber overblik og forståelse for, hvordan bygningens forbrug er fordelt og dermed hvordan man bedst kan optimere. Dette afsnit behandler overordnet energikortlægning over parcelhuset. Parcelhuset er etableret i 1971, og ligger Stationsvej 6 i Vidstrup, som er en mindre landsby udenfor Hjørring. Der har gennem årenes løb ikke været foretaget de store ændringer eller udvidelser. Huset står i god stand, er blevet godt vedligeholdt, samt enkelte vinduer er blevet udskiftet for flere år siden. Udover det står huset stadig som da det blev opført. Huset er netop blevet solgt, og i 2013 skal det totalrenoveres af de nye ejere, som også vil lave nogle ændringer af boligens indretning. Min opgave bliver hovedsageligt på energiområdet, hvor jeg vil finde de bedste løsninger til, hvad der er af forskellige muligheder til husets behov. Huset er nu isoleret med 75 mm i hulmuren. Gulvet er isoleret med 75 mm oven på 100 mm beton, hvorpå gulvet er sat op på strøer med krydsfinerplader. Loftet er isoleret med 100 mm isolering samt dampspærre og træloft Vinduer og døre U- værdi: 0,44 W/(m 2 k) U- værdi: 0,24 W/(m 2 k) U- værdi: 0,36 W/(m 2 k) U- værdi: 2,50 W/(m 2 k) Dette vil give et samlet energibehov på 153 kwh/m 2 årligt ifølge Be10 (bilag 1)(ligger i db) ved den eksisterende bolig. Huset bliver opvarmet med oliefyr, hvilket vil give et årligt forbrug til opvarmning på 153KWh/m 2 *173m 2 =26.469kW/h plus 750 kwh/årligt pr. person til opvarmning af vand, og vi regner med 4 personer, hvilket giver et årligt forbrug på i alt kwh kwh = kwh/årligt. Hvilket vil svare til ca /9,5 = liter olie, da brændværdien i fyringsolie er ca. 9,5 kwh/ltr. 9

10 6.000, , ,00 brugsvand kwh 3.000, , ,00 graddage 2012 el forbrug kwh husets forbrug kwh total 0,00 Figur 1: Husets nuværende forbrug Forbrug i eksisterende bolig Boligen er 100% opvarmet med oliefyr nu, og ud fra de løsninger jeg har fået fra Lytzen er der en hel klar besparelse på opvarmningen og tilmed en mere CO 2 venlig løsning. Det er primært oliefyret, der har været den store udgift i boligen, og med dagsprisen dags dato 16/ er prisen for liter fyringsolie på k.r (www.lavprisolie.dk), hvilket vil give en årlig pris på opvarmning på (3.102 L*10,7 kr./l) = ,40 kr. Elforbruget har ikke været muligt at få aflæst, så det må blive et estimeret tal ud fra gennemsnitsboliger i danmark, hvor tallene siger, at et parcelhus i gennemsnit bruger kwh/årligt (www.forsyningen.dk), hvliket vil give et årligt forbrug på kr. med en pris på 2,16 kr. pr. kwh. Der er ikke noget el der går til opvarmning af huset. I huset er monteret radiatorer i alle rum, samt der er gulvvarme i badeværelse og bryggers, der bliver opvarmet af oliefyret. De el udgifter der går til boligen er til behov og belysning. Det årlige forbrug har vi nu på den eksisterende bolig, for både el og varme, som er på i alt: fyringsolie ,40 kr. + el kr. = ,40 kr. 10

11 5. Klimaskærm Klimaskærmen kan beskrives som en bygnings evne til at beskytte sig mod temperatursvingninger fra sol, vind, luft og jord altså en skærm imod det omkringliggende klima. Normalt handler det om, at klimaskærmen skal holde varmen inde og holde kulde og blæst ude, så der spares på energien til rumopvarmning. Husets klimaskærm består således af vægge, lofter/tag, vinduer og døre samt gulve. Når man skal i gang med at energioptimere en ejendom er det oplagt, at starte med klimaskærmen og få udbedret utætheder, dårlig isolering m.v. En ordentlig klimaskærm vil desuden gøre, at man får det bedste ud af andre tiltag som f.eks. ventilation, varmestyring m.v. Ventilationen vil ikke fungere optimalt hvis huset f.eks. er utæt rundt om vinduer og døre. Varmestyring er vanskelig, hvis der er stort varmetab p.g.a. dårlig isolering. Vi vil nu isolere huset yderligere med 100 mm facadepuds, som vil bringe ydervæggen ned på en Gulvet får 350 mm isolering med 100 mm beton, der giver en Loftet bliver isoleret med 400 mm hvilket vil give en Vinduerne bliver udskiftet med med vinduer fra Klæstrup Maskinsnedkeri: U- værdi: 0,20 W/(m 2 k) U- værdi: 0,08 W/(m 2 k) U- værdi: 0,08 W/(m 2 k) U- værdi: 0,85 W/(m 2 k) Disse ting vil bringe energibehovet ned på 60 kwh/m 2, ifølge Be10(bilag 2)(ligger i db) hvilket vil svare til et årligt forbrug på 60 kwh/m 2 * 173m 2 = kw plus kwh/årligt til brugsvand. En klimaskærms optimering der vil kunne mærkes på energirammen. Udover det skal oliefyret erstattes med en varmepumpe med luft til vand, og der skal installeres ventilationsanlæg, samt monteres solceller. Der skal laves nye el- og vvs installationer Døre og vinduer Døre og vinduerne udgør 33,5 m 2 af facaden, hvilket svarer til 19,7% af den samlede facade på i alt 170,6 m 2 og ikke en ubetydelig del af facaden, hvorfor det vil være vigtigt med det rigtige valg. Tilbuddet er hentet mundtligt fra JC & Münster Byg. De oplyser at fra tilsvarende tilbud til lignende hus, er der en samlet u- værdi på 0,85 W/(m 2 k) med lavenergiglas. Rammerne er træ- alu og vil være fra Klæstrup Maskinsnedkeri. Prisen på vinduerne vil, med færdig montage, være på kr. ekskl. moms Facade isolering Facaden vil blive isoleret med 100 mm facadeisolering fra rockwool som vil bringe den samlede u- værdi på facaden ned på 0,20 W/(m 2 k). Facaden bliver derefter netpudset. Prisen på arbejdet vil være på kr. ekskl. moms. Tallene er jeg selv kommet frem til, efter egen erfaring fra min tid som murermester. 11

12 5.3. Loft og gulv isolering Figur 2: Før og efterkonstruktion af ydervæg. Loftet vil blive isoleret med først 100 mm isolering, så dampspærre og derefter med 300 mm isolering. Det vil bringe u- værdien på loftet ned på 0,08 W/(m 2 k). Prisen på isoleringsarbejdet af loftet vil være på kr. ekskl. moms. Prisen er hentet fra (www.danskisolering.dk) Figur 3: Før og efterkonstruktion af taget. 12

13 Gulvisoleringen er et lidt større arbejde og ret omkostningsfuldt. Først skal det gamle gulv brækkes op og der skal graves ud til det nye gulv. Der skal isoleres med 350 mm og derefter støbes med 100 mm beton, som vil bringe den samlede u- værdi for gulvet ned på 0,08 W/(m 2 k). Alt kloakarbejde og rørføringer vil blive ført på den mest hensigtsmæssige måde inden isolering og støbning. Prisen på gulvarbejdet vil være på ca kr. ekskl. moms. Dertil kommer VVS arbejdet. Figur 4: Før og efterkonstruktion af gulv. 13

14 6. Beskrivelse af komponenter 6.1. Overordnet funktion (beskrivelse af hele anlæggets funktion) Den overordnede funktion for anlægget vil være at bringe forbruget ned, og finde en god løsning, der vil være optimal langt ud I fremtiden. Vi vil montere solceller som vi vil udnytte til opvarmning af vores anlæg. Solcellerne vil levere strøm til huset, vores buffer og varmepumpen som sender varme ud til vores CVS. Den resterende produktion fra solcelleanlægget vil blive sendt ud på nettet til den nette sum af 1,30 kr./kwh hvis anlægget er installeret I (www.ingenøren.dk) Figur 5: Principskitse for opbygning af tekniske installationer. 14

15 6.2. Solceller Solcelleanlæg er, med de nye regler, stadig en rigtig god investering. Du får faktisk dobbelt så meget for din overskudsel end med de tidligere regler. Producerer solcelleanlægget mere end det man forbruger, sælges den resterende el nemlig til elnettet til en forhøjet elafregningspris på 1,30 kr./kwh. Dette gælder dog kun for solcelleanlæg, som er installeret i Solcelleanlæg giver overskud fra første år, og det tjener sig hjem på ca. 5 år. Da solcelleanlæg har en forventet levetid på over 30 år, så får du rigtig mange år med gratis el. Anlægsstørrelse i kwp: 6,0 Anlægspris i kr. incl. moms kr. Tilbagebetalingstid i år: / ( kw/h * 2,16 kr ) = 4,6 år Beregnet gennemsnitlig årsproduktions i kwh/årligt: Alle beregninger er lavet med simpel tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstid er lavet ud fra at man bruger hele produktionen selv Varmepumpe Den valgte varmepumpe er en DHP- AQ + MAXI med en 180 liters varmtvandsbeholder på 6 kw. Den valgte varmepumpe vil have en årsvirkningsgrad på 4,09 med husets beliggenhed og det valgte hus. Tallene kommer efter samtale med Danfoss. De vil ikke oplyse en direkte cop- værdi, da den kan svinge fra hus til hus og landsdel, det samme hus ville Ifølge Danfoss beregninger have en årsvirkningsgrad på 4,9 på Bornholm. Hver gang man skal have cop- værdien fra Danfoss,skal de bruge oplysninger om boligens energiramme og beliggenhed for at oplyse årsvirkningsgraden. (det er ikke muligt at få fat på programmet så jeg selv kunne vise deres beregninger). Ud fra vores BE10 beregninger har vores bolig et transmissionstab på 19,6 W/m 2 hvilket vil give et tab på 173m 2 * 19,6 W/m 2 = 3.4 kw. Ud af det tal kan vi vælge vores varmepumpe. Vi vil finde den der ligger tæt på de 3,4 kw I det her tilfælde er den mindste varmepumpe fra Danfoss DHP- AQ på 6 kw som vil være vores valg Varmepumpens funktion En varmepumpe er det modsatte af et køleskab. Energi bliver igennem et kølemiddel med et lavt kogepunkt fremtvunget til og fra omgivelserne igennem henholdsvis en fordamper og en kondensator. Processen er drevet af kompressoren, kompressorens evne er med til at afgøre hvor energieffektiv varmepumpen er. Hele konceptet er at kølemidlet er under tryk og derved ændrer sig fra et fluid til gas og i temperatur. Man udnytter fysikkens love i at tryk påvirker temperatur. En kompresser kan ikke tåle nogen form for væske, derfor skal kølemidlet være 100% fordampet når det når kompressoren. 15

16 Inden kølemidlet igen skal igennem kompressoren, og kredsen kan køre forfra, skal det være i gas form. For at noget kan fordampe skal det tilføres varme. Kølemidlet der koger ved - 36 o C fordamper derfor når det møder en temperatur på bare 0 o C fra luften. Processen kan starte forfra. Kølemidlet har nu absolut mindste energi indhold 1,5 kw ind. Kølemidlet er her fordampet og er i gas form. Figure 1 - standard princip i en varmepumpe Kølemidlet er når det kommer igennem kompressoren under højt tryk temperaturen høj. I kondensatoren udnyttes energi indholdet i kølemidlet. Temperaturen i gassen vil blive overfører til slanger, man "suger" altså energien ud af gassen til akk. tanken. Når noget kondenserer er det fordi varmt møder koldt. Den varme gas møder en lavere temperatur fra slangerne, overfører sin energi, kondenserer og bliver igen til væskeform. Ekspansionsventilen har den funktion den letter for det høje tryk, og omsætter væsken til noget der ligner halv dampform. I princippet som når man bruger spraymaling eller hårlak. Dette er stadig højtrykssiden. I værksform er kølemidlets densitet højt, og rørføringen smal. Her midt i processen møder det kondenserede kølemiddel en ekspansionsventil. 16

17 6.5. Kølemiddel Et kølemiddel kan være en naturlige ting som vand, ammoniak eller nitrogen; generelt bare et fluid der ved en vis temperatur fordamper og kondenserer. Udover det findes der syntetiske kølemidler hvor kemiske produkter med forskellige egenskaber er sammensat. I vores varmepumpe har vi midlet R407C, og vores system indeholder 4kg af det. Det er lovkrav at der maximum må være 10 kg syntetisk kølemiddel i en varmepumpe, af hensyn til miljøet. Det er ikke just til gavn ved kontakt med mennesker eller natur. Dette kølemiddel har et kogepunkt ved C ved atmosfærisk tryk, hvilket er ca. 1 bar. Kølemidler har et R som forbogstavet og betyder refrigerant. Derefter en række tal der afgør den kemiske sammensætning. R407C er et syntetisk blandet kølemiddel, det består af 3 typer. Et der reducerer trykket, et der nedsætter brændbarheden og et der tjener varmekapaciteten H- log(p)- diagram Et H log P diagram er et redskab der fortæller om et kølemiddels karakteristikker i en varmepumpe. Man kan i princippet aflæse alt relevant om kølemidlet i dette diagram, og det kan laves ganske gratis ved hjælp af programmet Coolpack. Det man hæfter sig ved i et H- log(p) diagram ved energien i kølemidlet, det måles i [kj/kg] også kaldet for entalpi. Entalphi niveau afhænger af den mængde energi (varme) et kølemiddel afgiver, og R407C har grundet sammensætningen mulighed for et højt entalphiniveau. Joule er betegnelsen for energi. I vores tilfælde ser det ud som følger: Q fordamper; 246 kj/kg Q kondensering; 410 kj/kg 17

18 Figur 6: H- log(p)- diagram fra programmet Coolpack Fordamper / kondensator Fordamperen og kondensatoren er i princippet det samme. I denne forbindelse afgiver luften varmen til fordamperen som derefter afgiver temperaturerne til kølemidlet, der derefter vil stige i temperatur og blive til gas form. Når midlet har et kogepunkt ved - 36 o C skal der ikke mange grader til før det fordamper. På kondensatorsiden vil gassen der kommer fra kompressoren ved høje temperaturer afgive sin varme energi til en kondensator hvori der er slanger som så vil optage varmen og føre det videre til akkumuleringstanken. 18

19 6.8. Varmtvandsbeholder Der er valgt en Danfoss Extender som buffer til kombinationen med vores solcelle anlæg. Med Extenderen kan vi kombinere vores varmepumpe med vores varmekilde, i det her tilfælde vores solcelleanlæg. Forvarmningen af brugsvand før det når varmepumpen vil forhøje varmepumpens årsvirkningsgrad. Fordele: Forøget mængde af varmt brugsvand Kombinerer varmepumpen med alternative varmekilder Forenkler kombination af flere varme- eller shuntsystemer Forøget systemeffektivitet for varmepumpen Varmepumpens styring understøtter løsninger med bufferbeholder (www.danfoss.dk) 19

20 6.9. CVS (centralvarmesystem) Vores CVS (central varmesystem) er bygget op efter vores varmepumpe, hvor vi har vores styring til husets opvarmning. Vi får vores varme fra varmepumpen(luft til vand), som bliver sendt ud i vores bolig, igennem vores styring til gulvvarme, vores blandesløjfe sørger for at der bliver sendt den varme ud til vores rum, så vi når vores rette temperatur i de rette rum. Det gøres der ved at der bliver monteret en rumføler i de rum vi har vores gulvvarme, når der er den rette temperatur lukker den sløjfen, så det vand der er derinde kommer rundt i vores gulvvarme, når det er blevet kølet ned, bliver det igen bladet med varmt vand fra varmepumpen, så vi opretholder vores temperatur i vores rum. Vores ventilation bliver samtidig styret fra vores central, vi har valgt at styre vores ventilation med fugtstyring, for at opretholde det rette fugtniveau i boligen, uanset om der er nogle til stede eller ej. Når der er det rette fugtniveau lukker vores spjeld ned til vores rum og vil den vej spare på vores energibehov til vores ventilation Ventilation Ventilation er udskiftning af luft, som kan udføres med mekanisk ventilation, hybrid ventilation eller naturlig ventilation. Der er i bygninger installeret ventilation, for at der er under brug af bygninger hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Der stilles forskellige krav til ventilation, nogle af de basis krav der er, er at man skal undgå træk, da det er det der hurtig påvirker koppen. Derudover skal man helst ikke skal havde uhensigtsmæssige temperaturer eller dårlig luftkvalitet, det er med til at man bliver syg eller skidt tilpas. Ved nye bygninger eller renoverede bygninger hvor tæthedskravene er store, er det nødvendigt med ventilation. Det er nødvendigt med god ventilation i tætte huse for at have et sundt indeklima, da der opstår tæthed af fugt hvis ikke der bliver ventileret eller luftet ud. Derfor stilles der store krav til ventilationen, hvor lov kravet er mindst 2 gange udskiftning af luften i timen. Den nuværende bolig er uden ventilation, men jeg anbefaler at der skal installeres ventilation, da tæthedskravene til boligen skal overholdes ved renovering. Tæthedskravene til boligen er ved klasse 2010: maks utæthed = 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa. Og kravene ved ved klasse 2015: maks utæthed = 1,0 l/s pr. m 2 ved 50 Pa. Det anbefalede ventilationsanlæg, som jeg er blevet anbefalet fra Lytzen, er et Nilan Comfort 300. Det er det anlæg vi vil montere i projektets bolig, og dataene fra anlægget er dem der vil blive brugt. Bygningsreglementet stiller krav om, at boliger i nye huse skal ventileres så luftskiftet er på 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Det svarer til, at al luften i boligen udskiftes mindst én gang hver anden time. Hvilket vil svare til et luftskifte på 173 * 0,3 * 3,6 = 187 m 3 i timen. Hvilket Nilan Comfort ct300 dækker. (bilag) 20

21 Anlæggets elforbrug ved konstant drift for system med SEL- værdi på 800 J/m 3 og 190 m 3 /h er på 370 kwh/år, uden varmelegeme. Prisen for ventilationsanlæg med opsætning vil være kr. der er regnet med 40 arbejdstimer. Tilbuddet er givet mundtligt fra Lytzen. Se bilag. Figur 7: Produktblad for Nilan Comfort

22 7. Drift af tekniske installationer Salg af el Fremover skal solcelleejere bruge deres el fra produktionen indenfor en time, og resten sælges for 1,30 kr. pr. kwh. Ordningen gælder for dem der får sat solcelleanlæg op I Det betyder, at vi kan få flere solceller, men det betyder også, at vi skal revidere ordningen, så skatteyderne ikke skal slippe flere penge end højst nødvendigt. Nuværende solcelleejere får dog lov til at beholde den gamle ordning i 20 år. Det betyder, at de fortsat kan bruge hele deres elproduktion, så længe de når at bruge den inden for et år. Det giver langt mere fleksibilitet end den nye ordning, fordi det så er muligt at nyde godt af dagens solhøst om natten. Samtidig sikrer det, at nuværende solcelleejere får tjent investeringen hjem med overskud, da tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg under den gamle ordning ligger et sted mellem 11 og 7 år. Da levetiden på et solcelleanlæg imidlertid forventes at være mellem 25 og 30 år, er overskuddet alligevel mindre end det, solcelleejerne fik stillet til udsigt. Solcelleejere hører under den gamle ordning, hvis de har indgået en bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, da ordningen bliver endeligt vedtaget. Derudover skal netselskabet have modtaget anmeldelse senest 30 dage efter, at den nye ordning er endeligt vedtaget, og anlægget skal være tilsluttet senest seks måneder efter. Den gyldne dato bliver formentlig en gang i næste uge. Nye solcelleejere må nøjes med at bruge deres hjemmedyrkede grønne energi inden for den time, den bliver produceret. Det er altså kun i solskinstimerne, at solcelleanlægget giver fuld valuta for pengene. Klimaministeriet regner med, at en almindelig husstand kan nå at bruge 40 procent af sin produktion. Ingeniørens læsere har dog målt på egne anlæg, og her er sammenfaldet mellem forbrug og produktion nærmere et sted mellem 10 og 30 procent. Resten af produktionen bliver solgt som overproduktion til elselskabet for en fast høj pris. Prisen på overproduktion er tilknyttet et solcelleanlæg i 10 år og bliver fastlagt efter, hvilket år anlægget bliver installeret. Et anlæg opsat i 2013 kan se frem til 10 år med 130 øre pr. kwh for overproduktion. I 2014 vil prisen være 116 øre pr. kwh for overproduktion indtil prisen rammer 60 øre i Prisen er altså noget lavere end den, forbrugerne betaler for el, og det er derfor nødvendigt at bruge en stor del af sin produktion, hvis anlægget skal give afkast. Hele ordningen vil dog blive revurderet i Drift af ventilation. Vi har beregnet vores ventilationstab til at være på 179pa på indblæsningssiden, og 150 Pa på udsugningen. Se bilag. Det årlige graddagekorrigerede varmetab ved naturlig ventilation er givet ved 1,2 kg/m3 * J/kgK * (173 m2 * 2,4 m) * 0,5 / * graddage * 24 timer / = kwh. Det årlige graddagekorrigerede varmetab ved mekanisk ventilation med varmegenvinding er givet ved 1,2 kg/m3 * J/kgK * 0,07 m3/s * (1 0,8) * graddage * 24 timer / = kwh. 22

23 Det vil føre til en årlig besparelse på samlet set kwh/årligt ved vores ventilationsanlæg med en virkningsgrad på 80 % 23

24 8. Ikke energimæssige tiltag Udover de nævnte udgifter til energirenovering vil der også være andre udgifter til håndværkere, som ikke direkte giver energiforbedring. Ved en renovering kan der være flere ting, som ejeren vælger at lave når vi alligevel er i gang f.eks. ændring af ruminddeling, flytning af døre, køkken, bad, og andre rent kosmetiske ændringer Tømrer Huset trænger til nyt tag samt indvendige døre m.v. i forbindelse med renoveringen. Disse ting er ikke energioptimerende, og er derfor ikke medtaget i rapporten. Der vil dog være udgifter til dette, som ikke kan medregnes i regnskabet, da det ikke direkte påvirker energiforbruget. Det kan dog være en forudsætning for montering af solcellerne, at taget er i orden Murer I rapporten er kun medtaget udgifter til selve gulvet, men der må påregnes, at der f.eks. skal nye klinker i bad og bryggers. Ved ændring af ruminddeling skal der måske pudses vægge m.v. Igen er der tale om udgifter, som ikke direkte har noget med energirenoveringen at gøre Maler Malerarbejde vil ikke give energiforbedring, men er en del af en renovering, for at kunne give boligen den rigtige finish Elektriker Elarbejde ved energirenovering er medtaget i rapporten, men igen flere ville vælge at få flere ting lavet i samme forbindelse f.eks. er der ikke ret mange stikkontakter i ældre ejendomme Diverse Ved en renovering kommer der ofte uforudsete udgifter. F.eks. skal der ved facadepuds graves ud ved soklen. Her kunne det vise sig, at yderligere reparationer kunne være nødvendige. Der kan f.eks. også være udgifter til reetablering af have, flisegange m.v. 24

25 9. Økonomi Det er forholdsvis store investeringer der vil blive foretaget i boligen. Vi vil sætte de enkelte investeringer op i punktform, for derefter at lave vores nye skema over husets forbrug, og sammenligne om det kan betale sig. Vi vil sammensætte vores investeringer i forhold til vores nye forbrug, for at se om det kan betale sig Investeringeromkostninger 25 Døre og vinduer kr. Facadeisolering kr. Gulvisolering kr. Loftisolering kr. Ventilationsanlæg kr. El- renovering kr. Varmepumpe kr. Solcelleanlæg kr. VVS kr. Investeringer i alt = kr. + moms = kr. inkl. moms 9.2. Energisparetilskud Gennem net- og distributionsselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til realisering af energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab, før man går i gang med selve tiltaget. Indgåelse af bindende aftale om køb af udstyr, materialer eller om udførelse af projektet opfattes som igangsættelse af tiltaget, og der skal derfor være en aftale med et energiselskab forud for dette. Som slutbruger bestemmer man selv, hvilket net- og distributionsselskab man ønsker at samarbejde med. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på, at man kun kan overdrage en energibesparelse én gang. Det betyder, at hvis man har indgået en aftale med ét energiselskab, kan man ikke indgå aftale om den samme energibesparelse med et andet selskab eller aktør. Net- og distributionsselskabet indberetter besparelsen til Energistyrelsen som et led i opfyldelse af net- og distributionsselskabernes spareindsats. Det er et resultat af den aftale net- og distributions- selskaberne har indgået med Klima-, energi- og bygningsministeren. Hvis der findes en standardværdi for en given besparelse, skal denne anvendes til opgørelse af energibesparelsen. Der er typisk tale om besparelser hos private forbrugere, som isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer, forbedringer på varmeanlægget mm. Opgørelsen af besparelsen sker ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal gennemførte initiativer. Det betyder, at ved udskiftning af 5 vinduer á 0,8 m2 i en privatbolig ganges den relevante standardværdi (afhængig af vinduestype før og efter udskiftningen) med det samlede vinduesareal, som her er 4,0 m2.

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stensbækvej 5 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001211 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON ApS

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fasanvej 015 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001175 Energikonsulent: Mikkel Dencher Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Jensens Alle 63 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-001052 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere