ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen"

Transkript

1 ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1

2 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt. Antal sider: **todo Antal normalsider: **todo Anslag: **todo Antal bilag: **todo Afleveringsdato: 7. juni Vejleder: Mikael Haugaard og John Midtgaard. Projektet er udarbejdet af: John Rasmussen 2

3 Forord Denne rapport er skrevet som afsluttende afgangsprojektprojekt på energiteknologuddannelsens 4. semester, University College Aalborg. Rapporten skal udarbejdes som en del af studieordningen og vil overordnet omhandle elementer af semesterets overordnede emner; processer og produktionsanlæg. Rapporten vil blive udarbejdet af John Rasmussen og vil omhandle en energioptimering af parcelhus. Rapporten vil indeholde data og løsninger beregnet til udførelse i praksis. 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Metode og læsevejledning Indledning Problemformulering Driftsløsning Delmål... 8 Lave energikortlægning over nuværende bolig:... 8 Optimering:... 8 Økonomi: Afslutning Afgrænsning Parcelhusets energikortlægning Forbrug i eksisterende bolig Klimaskærm Døre og vinduer Facade isolering Loft og gulv isolering Beskrivelse af komponenter Overordnet funktion (beskrivelse af hele anlæggets funktion) Solceller Varmepumpe Varmepumpens funktion Kølemiddel H- log(p)- diagram Fordamper / kondensator Varmtvandsbeholder CVS (centralvarmesystem) Ventilation Drift af tekniske installationer Salg af el Drift af ventilation Ikke energimæssige tiltag Tømrer Murer

5 8.3. Maler Elektriker Diverse Økonomi Investeringeromkostninger Energisparetilskud Varmeudgifter Rentabilitetsberegninger Cost benefit analyse Lovgivning Konklusion Perspektivering Bilag

6 1. Metode og læsevejledning Rapporten er opdelt i en varme- og driftsløsning. Projektet bliver udført af John Rasmussen, som vil stå med det fulde ansvar for projektet. Igennem rapporten vil forekomme diagrammer som indeholder vigtige henvisner til forbruget, og er dermed ment som et visualiseringsredskab for brugervenlig læsning. 6

7 2. Indledning Energi er i fokus, energi er vigtigt, energi er overalt. I Danmark har vi sat os for at være et flagskib indenfor "moderne" energi. Med det menes energi udviklet af ikke- fossile brændstoffer. Denne beslutning er naturligvis som følge af den globale klimaforandring. Vi har igennem årtier brugt opsparede mængder af fossile ressourcer, som har lagt et lag af CO 2 omkring vores atmosfære. Netop det har medført de såkaldte drivhuseffekter, som betyder variationer i verdens temperaturer. Det har igangsat mange aktioner for at minimere det globale CO 2 udslip. Det er naturligvis et initiativ der skal støttes, og hvorfor så ikke udvide og forske på et område der betyder så meget i vores hverdag? I Danmark har vi sat os for at være 100% CO 2 neutrale i 2035 ift. vores forsyning af varme og el. Vi har i vores lille land aldrig været rige på store depoter af olie, gas eller biomasse. Så vi udnytter vore viden og teknologi til at producere energi igennem kreative varmeløsninger som vindenergi og biogas. Det er en stor fremtidig spiller på det danske marked. Sjældent har man set så mange reklamer, firmaer, organisationer og andre initiativer blomstre op med det formål at energioptimere. Efterisolere, skifte vinduer, skifte termostater, investere i solceller, solvarme, varmepumper osv. Det er alt sammen godt og skal støttes, for en rigtig vigtig ting er ikke blot at finde nye energikilder og omsætninger - vi skal på lige fod nedsætte forbruget. Dermed er der mindre energi at skulle producere. Vigtigst af alt må være at bruge mindst energi. Jeg er energiteknolog studerende, en ny uddannelse af fagfolk indenfor energisektoren. En stor den af vores uddannelse har aksel om energioptimering: at nedsætte et forbrug. Vores tankegang skal gennemgående være den at "hvorfor bruge den energi når man kan lade være?". Jo dybere vi er kommet ind i vores studie, jo flere muligheder kan vi se ift. at skære ned på forbrug ved en optimering. Det er en spændende verden, og fremtiden byder forhåbentlig på masser af muligheder. I den forbindelse kan jeg på 4. semester selv lave en problemstilling, for derefter at løse den efter bedste formåen. En opgave, der ligger tæt op af noget, vi kan komme til at beskæftige os med efter endt uddannelse, og dermed er det meget relevant. Jeg har dannet en case om et parcelhus på 173m 2 fra er huse er der ca af i Danmark, og der er enorme mængder energi at spare. Jeg vil bestræbe mig på at danne erfaring med energi i boliger, specielt 70 er huse, således jeg i fremtiden ved, hvor der kan være noget at optimere og spare. Det giver anledning til en energikortlægning af et parcelhus samt en problemformulering. Jeg har fået udarbejdet tilbud på: VVS renovering Ventilationsanlæg El arbejde Varmepumpe, luft til vand med sammenkoblet buffer til varmtvandsbeholder. Solceller Ovennævnte er tilbud jeg har fået i samarbejde med mit praktiksted - firmaet Lytzen i Hjørring. Sammen med dem har jeg fundet frem til den bedste løsning. Tilbuddet er blevet givet mundtligt, og jeg har taget notater fra samtalen til brug i projektet. Der kommer udregninger og pris m.m. senere i rapporten. 7

8 3. Problemformulering 3.1. Driftsløsning Kontrol af det nuværende parcelhus, kortlægge deres forbrug. Hvorefter målet er at finde den bedste energibesparende løsning. At nedbringe energiforbruget med en rentabel løsning ved typiske 70er huse Delmål Lave energikortlægning over nuværende bolig: 1. Be10 beregning over eksisterende bolig. 2. Undersøge nuværende faktiske forbrug. Optimering: 1. Efterisolere. 2. Optimere eksisterende bolig, med de nuværende bedste løsninger der er på markedet indenfor: 3. Ventilation. 4. VVS. 5. EL. 6. Vedvarende energi: solceller, jordvarme, husstandsvindmølle, solfanger, varmepumper? Økonomi: 1. Nuværende forbrug. 2. Optimeringsomkostninger. 3. Tilbagebetalingstid Afslutning Jeg vil afslutningsvis lave en cost- bennefitt- analyse på vores optimeringer, hvori jeg analyserer alle forhold derom med det mål for øje; kan det betale sig? 3.4. Afgrænsning Der vil ikke blive gået i dybden med emner så som, almindelig renovering som nedbrydning af eksisterende ting, og genopbygning. Vil holde mig til energioptimeringen, og den rentable løsning, inden for energirenoveringen 8

9 4. Parcelhusets energikortlægning Det er som energiteknolog vigtigt at kortlægge parcelhusets energiforbrug, da det skaber overblik og forståelse for, hvordan bygningens forbrug er fordelt og dermed hvordan man bedst kan optimere. Dette afsnit behandler overordnet energikortlægning over parcelhuset. Parcelhuset er etableret i 1971, og ligger Stationsvej 6 i Vidstrup, som er en mindre landsby udenfor Hjørring. Der har gennem årenes løb ikke været foretaget de store ændringer eller udvidelser. Huset står i god stand, er blevet godt vedligeholdt, samt enkelte vinduer er blevet udskiftet for flere år siden. Udover det står huset stadig som da det blev opført. Huset er netop blevet solgt, og i 2013 skal det totalrenoveres af de nye ejere, som også vil lave nogle ændringer af boligens indretning. Min opgave bliver hovedsageligt på energiområdet, hvor jeg vil finde de bedste løsninger til, hvad der er af forskellige muligheder til husets behov. Huset er nu isoleret med 75 mm i hulmuren. Gulvet er isoleret med 75 mm oven på 100 mm beton, hvorpå gulvet er sat op på strøer med krydsfinerplader. Loftet er isoleret med 100 mm isolering samt dampspærre og træloft Vinduer og døre U- værdi: 0,44 W/(m 2 k) U- værdi: 0,24 W/(m 2 k) U- værdi: 0,36 W/(m 2 k) U- værdi: 2,50 W/(m 2 k) Dette vil give et samlet energibehov på 153 kwh/m 2 årligt ifølge Be10 (bilag 1)(ligger i db) ved den eksisterende bolig. Huset bliver opvarmet med oliefyr, hvilket vil give et årligt forbrug til opvarmning på 153KWh/m 2 *173m 2 =26.469kW/h plus 750 kwh/årligt pr. person til opvarmning af vand, og vi regner med 4 personer, hvilket giver et årligt forbrug på i alt kwh kwh = kwh/årligt. Hvilket vil svare til ca /9,5 = liter olie, da brændværdien i fyringsolie er ca. 9,5 kwh/ltr. 9

10 6.000, , ,00 brugsvand kwh 3.000, , ,00 graddage 2012 el forbrug kwh husets forbrug kwh total 0,00 Figur 1: Husets nuværende forbrug Forbrug i eksisterende bolig Boligen er 100% opvarmet med oliefyr nu, og ud fra de løsninger jeg har fået fra Lytzen er der en hel klar besparelse på opvarmningen og tilmed en mere CO 2 venlig løsning. Det er primært oliefyret, der har været den store udgift i boligen, og med dagsprisen dags dato 16/ er prisen for liter fyringsolie på k.r (www.lavprisolie.dk), hvilket vil give en årlig pris på opvarmning på (3.102 L*10,7 kr./l) = ,40 kr. Elforbruget har ikke været muligt at få aflæst, så det må blive et estimeret tal ud fra gennemsnitsboliger i danmark, hvor tallene siger, at et parcelhus i gennemsnit bruger kwh/årligt (www.forsyningen.dk), hvliket vil give et årligt forbrug på kr. med en pris på 2,16 kr. pr. kwh. Der er ikke noget el der går til opvarmning af huset. I huset er monteret radiatorer i alle rum, samt der er gulvvarme i badeværelse og bryggers, der bliver opvarmet af oliefyret. De el udgifter der går til boligen er til behov og belysning. Det årlige forbrug har vi nu på den eksisterende bolig, for både el og varme, som er på i alt: fyringsolie ,40 kr. + el kr. = ,40 kr. 10

11 5. Klimaskærm Klimaskærmen kan beskrives som en bygnings evne til at beskytte sig mod temperatursvingninger fra sol, vind, luft og jord altså en skærm imod det omkringliggende klima. Normalt handler det om, at klimaskærmen skal holde varmen inde og holde kulde og blæst ude, så der spares på energien til rumopvarmning. Husets klimaskærm består således af vægge, lofter/tag, vinduer og døre samt gulve. Når man skal i gang med at energioptimere en ejendom er det oplagt, at starte med klimaskærmen og få udbedret utætheder, dårlig isolering m.v. En ordentlig klimaskærm vil desuden gøre, at man får det bedste ud af andre tiltag som f.eks. ventilation, varmestyring m.v. Ventilationen vil ikke fungere optimalt hvis huset f.eks. er utæt rundt om vinduer og døre. Varmestyring er vanskelig, hvis der er stort varmetab p.g.a. dårlig isolering. Vi vil nu isolere huset yderligere med 100 mm facadepuds, som vil bringe ydervæggen ned på en Gulvet får 350 mm isolering med 100 mm beton, der giver en Loftet bliver isoleret med 400 mm hvilket vil give en Vinduerne bliver udskiftet med med vinduer fra Klæstrup Maskinsnedkeri: U- værdi: 0,20 W/(m 2 k) U- værdi: 0,08 W/(m 2 k) U- værdi: 0,08 W/(m 2 k) U- værdi: 0,85 W/(m 2 k) Disse ting vil bringe energibehovet ned på 60 kwh/m 2, ifølge Be10(bilag 2)(ligger i db) hvilket vil svare til et årligt forbrug på 60 kwh/m 2 * 173m 2 = kw plus kwh/årligt til brugsvand. En klimaskærms optimering der vil kunne mærkes på energirammen. Udover det skal oliefyret erstattes med en varmepumpe med luft til vand, og der skal installeres ventilationsanlæg, samt monteres solceller. Der skal laves nye el- og vvs installationer Døre og vinduer Døre og vinduerne udgør 33,5 m 2 af facaden, hvilket svarer til 19,7% af den samlede facade på i alt 170,6 m 2 og ikke en ubetydelig del af facaden, hvorfor det vil være vigtigt med det rigtige valg. Tilbuddet er hentet mundtligt fra JC & Münster Byg. De oplyser at fra tilsvarende tilbud til lignende hus, er der en samlet u- værdi på 0,85 W/(m 2 k) med lavenergiglas. Rammerne er træ- alu og vil være fra Klæstrup Maskinsnedkeri. Prisen på vinduerne vil, med færdig montage, være på kr. ekskl. moms Facade isolering Facaden vil blive isoleret med 100 mm facadeisolering fra rockwool som vil bringe den samlede u- værdi på facaden ned på 0,20 W/(m 2 k). Facaden bliver derefter netpudset. Prisen på arbejdet vil være på kr. ekskl. moms. Tallene er jeg selv kommet frem til, efter egen erfaring fra min tid som murermester. 11

12 5.3. Loft og gulv isolering Figur 2: Før og efterkonstruktion af ydervæg. Loftet vil blive isoleret med først 100 mm isolering, så dampspærre og derefter med 300 mm isolering. Det vil bringe u- værdien på loftet ned på 0,08 W/(m 2 k). Prisen på isoleringsarbejdet af loftet vil være på kr. ekskl. moms. Prisen er hentet fra (www.danskisolering.dk) Figur 3: Før og efterkonstruktion af taget. 12

13 Gulvisoleringen er et lidt større arbejde og ret omkostningsfuldt. Først skal det gamle gulv brækkes op og der skal graves ud til det nye gulv. Der skal isoleres med 350 mm og derefter støbes med 100 mm beton, som vil bringe den samlede u- værdi for gulvet ned på 0,08 W/(m 2 k). Alt kloakarbejde og rørføringer vil blive ført på den mest hensigtsmæssige måde inden isolering og støbning. Prisen på gulvarbejdet vil være på ca kr. ekskl. moms. Dertil kommer VVS arbejdet. Figur 4: Før og efterkonstruktion af gulv. 13

14 6. Beskrivelse af komponenter 6.1. Overordnet funktion (beskrivelse af hele anlæggets funktion) Den overordnede funktion for anlægget vil være at bringe forbruget ned, og finde en god løsning, der vil være optimal langt ud I fremtiden. Vi vil montere solceller som vi vil udnytte til opvarmning af vores anlæg. Solcellerne vil levere strøm til huset, vores buffer og varmepumpen som sender varme ud til vores CVS. Den resterende produktion fra solcelleanlægget vil blive sendt ud på nettet til den nette sum af 1,30 kr./kwh hvis anlægget er installeret I (www.ingenøren.dk) Figur 5: Principskitse for opbygning af tekniske installationer. 14

15 6.2. Solceller Solcelleanlæg er, med de nye regler, stadig en rigtig god investering. Du får faktisk dobbelt så meget for din overskudsel end med de tidligere regler. Producerer solcelleanlægget mere end det man forbruger, sælges den resterende el nemlig til elnettet til en forhøjet elafregningspris på 1,30 kr./kwh. Dette gælder dog kun for solcelleanlæg, som er installeret i Solcelleanlæg giver overskud fra første år, og det tjener sig hjem på ca. 5 år. Da solcelleanlæg har en forventet levetid på over 30 år, så får du rigtig mange år med gratis el. Anlægsstørrelse i kwp: 6,0 Anlægspris i kr. incl. moms kr. Tilbagebetalingstid i år: / ( kw/h * 2,16 kr ) = 4,6 år Beregnet gennemsnitlig årsproduktions i kwh/årligt: Alle beregninger er lavet med simpel tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstid er lavet ud fra at man bruger hele produktionen selv Varmepumpe Den valgte varmepumpe er en DHP- AQ + MAXI med en 180 liters varmtvandsbeholder på 6 kw. Den valgte varmepumpe vil have en årsvirkningsgrad på 4,09 med husets beliggenhed og det valgte hus. Tallene kommer efter samtale med Danfoss. De vil ikke oplyse en direkte cop- værdi, da den kan svinge fra hus til hus og landsdel, det samme hus ville Ifølge Danfoss beregninger have en årsvirkningsgrad på 4,9 på Bornholm. Hver gang man skal have cop- værdien fra Danfoss,skal de bruge oplysninger om boligens energiramme og beliggenhed for at oplyse årsvirkningsgraden. (det er ikke muligt at få fat på programmet så jeg selv kunne vise deres beregninger). Ud fra vores BE10 beregninger har vores bolig et transmissionstab på 19,6 W/m 2 hvilket vil give et tab på 173m 2 * 19,6 W/m 2 = 3.4 kw. Ud af det tal kan vi vælge vores varmepumpe. Vi vil finde den der ligger tæt på de 3,4 kw I det her tilfælde er den mindste varmepumpe fra Danfoss DHP- AQ på 6 kw som vil være vores valg Varmepumpens funktion En varmepumpe er det modsatte af et køleskab. Energi bliver igennem et kølemiddel med et lavt kogepunkt fremtvunget til og fra omgivelserne igennem henholdsvis en fordamper og en kondensator. Processen er drevet af kompressoren, kompressorens evne er med til at afgøre hvor energieffektiv varmepumpen er. Hele konceptet er at kølemidlet er under tryk og derved ændrer sig fra et fluid til gas og i temperatur. Man udnytter fysikkens love i at tryk påvirker temperatur. En kompresser kan ikke tåle nogen form for væske, derfor skal kølemidlet være 100% fordampet når det når kompressoren. 15

16 Inden kølemidlet igen skal igennem kompressoren, og kredsen kan køre forfra, skal det være i gas form. For at noget kan fordampe skal det tilføres varme. Kølemidlet der koger ved - 36 o C fordamper derfor når det møder en temperatur på bare 0 o C fra luften. Processen kan starte forfra. Kølemidlet har nu absolut mindste energi indhold 1,5 kw ind. Kølemidlet er her fordampet og er i gas form. Figure 1 - standard princip i en varmepumpe Kølemidlet er når det kommer igennem kompressoren under højt tryk temperaturen høj. I kondensatoren udnyttes energi indholdet i kølemidlet. Temperaturen i gassen vil blive overfører til slanger, man "suger" altså energien ud af gassen til akk. tanken. Når noget kondenserer er det fordi varmt møder koldt. Den varme gas møder en lavere temperatur fra slangerne, overfører sin energi, kondenserer og bliver igen til væskeform. Ekspansionsventilen har den funktion den letter for det høje tryk, og omsætter væsken til noget der ligner halv dampform. I princippet som når man bruger spraymaling eller hårlak. Dette er stadig højtrykssiden. I værksform er kølemidlets densitet højt, og rørføringen smal. Her midt i processen møder det kondenserede kølemiddel en ekspansionsventil. 16

17 6.5. Kølemiddel Et kølemiddel kan være en naturlige ting som vand, ammoniak eller nitrogen; generelt bare et fluid der ved en vis temperatur fordamper og kondenserer. Udover det findes der syntetiske kølemidler hvor kemiske produkter med forskellige egenskaber er sammensat. I vores varmepumpe har vi midlet R407C, og vores system indeholder 4kg af det. Det er lovkrav at der maximum må være 10 kg syntetisk kølemiddel i en varmepumpe, af hensyn til miljøet. Det er ikke just til gavn ved kontakt med mennesker eller natur. Dette kølemiddel har et kogepunkt ved C ved atmosfærisk tryk, hvilket er ca. 1 bar. Kølemidler har et R som forbogstavet og betyder refrigerant. Derefter en række tal der afgør den kemiske sammensætning. R407C er et syntetisk blandet kølemiddel, det består af 3 typer. Et der reducerer trykket, et der nedsætter brændbarheden og et der tjener varmekapaciteten H- log(p)- diagram Et H log P diagram er et redskab der fortæller om et kølemiddels karakteristikker i en varmepumpe. Man kan i princippet aflæse alt relevant om kølemidlet i dette diagram, og det kan laves ganske gratis ved hjælp af programmet Coolpack. Det man hæfter sig ved i et H- log(p) diagram ved energien i kølemidlet, det måles i [kj/kg] også kaldet for entalpi. Entalphi niveau afhænger af den mængde energi (varme) et kølemiddel afgiver, og R407C har grundet sammensætningen mulighed for et højt entalphiniveau. Joule er betegnelsen for energi. I vores tilfælde ser det ud som følger: Q fordamper; 246 kj/kg Q kondensering; 410 kj/kg 17

18 Figur 6: H- log(p)- diagram fra programmet Coolpack Fordamper / kondensator Fordamperen og kondensatoren er i princippet det samme. I denne forbindelse afgiver luften varmen til fordamperen som derefter afgiver temperaturerne til kølemidlet, der derefter vil stige i temperatur og blive til gas form. Når midlet har et kogepunkt ved - 36 o C skal der ikke mange grader til før det fordamper. På kondensatorsiden vil gassen der kommer fra kompressoren ved høje temperaturer afgive sin varme energi til en kondensator hvori der er slanger som så vil optage varmen og føre det videre til akkumuleringstanken. 18

19 6.8. Varmtvandsbeholder Der er valgt en Danfoss Extender som buffer til kombinationen med vores solcelle anlæg. Med Extenderen kan vi kombinere vores varmepumpe med vores varmekilde, i det her tilfælde vores solcelleanlæg. Forvarmningen af brugsvand før det når varmepumpen vil forhøje varmepumpens årsvirkningsgrad. Fordele: Forøget mængde af varmt brugsvand Kombinerer varmepumpen med alternative varmekilder Forenkler kombination af flere varme- eller shuntsystemer Forøget systemeffektivitet for varmepumpen Varmepumpens styring understøtter løsninger med bufferbeholder (www.danfoss.dk) 19

20 6.9. CVS (centralvarmesystem) Vores CVS (central varmesystem) er bygget op efter vores varmepumpe, hvor vi har vores styring til husets opvarmning. Vi får vores varme fra varmepumpen(luft til vand), som bliver sendt ud i vores bolig, igennem vores styring til gulvvarme, vores blandesløjfe sørger for at der bliver sendt den varme ud til vores rum, så vi når vores rette temperatur i de rette rum. Det gøres der ved at der bliver monteret en rumføler i de rum vi har vores gulvvarme, når der er den rette temperatur lukker den sløjfen, så det vand der er derinde kommer rundt i vores gulvvarme, når det er blevet kølet ned, bliver det igen bladet med varmt vand fra varmepumpen, så vi opretholder vores temperatur i vores rum. Vores ventilation bliver samtidig styret fra vores central, vi har valgt at styre vores ventilation med fugtstyring, for at opretholde det rette fugtniveau i boligen, uanset om der er nogle til stede eller ej. Når der er det rette fugtniveau lukker vores spjeld ned til vores rum og vil den vej spare på vores energibehov til vores ventilation Ventilation Ventilation er udskiftning af luft, som kan udføres med mekanisk ventilation, hybrid ventilation eller naturlig ventilation. Der er i bygninger installeret ventilation, for at der er under brug af bygninger hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Der stilles forskellige krav til ventilation, nogle af de basis krav der er, er at man skal undgå træk, da det er det der hurtig påvirker koppen. Derudover skal man helst ikke skal havde uhensigtsmæssige temperaturer eller dårlig luftkvalitet, det er med til at man bliver syg eller skidt tilpas. Ved nye bygninger eller renoverede bygninger hvor tæthedskravene er store, er det nødvendigt med ventilation. Det er nødvendigt med god ventilation i tætte huse for at have et sundt indeklima, da der opstår tæthed af fugt hvis ikke der bliver ventileret eller luftet ud. Derfor stilles der store krav til ventilationen, hvor lov kravet er mindst 2 gange udskiftning af luften i timen. Den nuværende bolig er uden ventilation, men jeg anbefaler at der skal installeres ventilation, da tæthedskravene til boligen skal overholdes ved renovering. Tæthedskravene til boligen er ved klasse 2010: maks utæthed = 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa. Og kravene ved ved klasse 2015: maks utæthed = 1,0 l/s pr. m 2 ved 50 Pa. Det anbefalede ventilationsanlæg, som jeg er blevet anbefalet fra Lytzen, er et Nilan Comfort 300. Det er det anlæg vi vil montere i projektets bolig, og dataene fra anlægget er dem der vil blive brugt. Bygningsreglementet stiller krav om, at boliger i nye huse skal ventileres så luftskiftet er på 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Det svarer til, at al luften i boligen udskiftes mindst én gang hver anden time. Hvilket vil svare til et luftskifte på 173 * 0,3 * 3,6 = 187 m 3 i timen. Hvilket Nilan Comfort ct300 dækker. (bilag) 20

21 Anlæggets elforbrug ved konstant drift for system med SEL- værdi på 800 J/m 3 og 190 m 3 /h er på 370 kwh/år, uden varmelegeme. Prisen for ventilationsanlæg med opsætning vil være kr. der er regnet med 40 arbejdstimer. Tilbuddet er givet mundtligt fra Lytzen. Se bilag. Figur 7: Produktblad for Nilan Comfort

22 7. Drift af tekniske installationer Salg af el Fremover skal solcelleejere bruge deres el fra produktionen indenfor en time, og resten sælges for 1,30 kr. pr. kwh. Ordningen gælder for dem der får sat solcelleanlæg op I Det betyder, at vi kan få flere solceller, men det betyder også, at vi skal revidere ordningen, så skatteyderne ikke skal slippe flere penge end højst nødvendigt. Nuværende solcelleejere får dog lov til at beholde den gamle ordning i 20 år. Det betyder, at de fortsat kan bruge hele deres elproduktion, så længe de når at bruge den inden for et år. Det giver langt mere fleksibilitet end den nye ordning, fordi det så er muligt at nyde godt af dagens solhøst om natten. Samtidig sikrer det, at nuværende solcelleejere får tjent investeringen hjem med overskud, da tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg under den gamle ordning ligger et sted mellem 11 og 7 år. Da levetiden på et solcelleanlæg imidlertid forventes at være mellem 25 og 30 år, er overskuddet alligevel mindre end det, solcelleejerne fik stillet til udsigt. Solcelleejere hører under den gamle ordning, hvis de har indgået en bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, da ordningen bliver endeligt vedtaget. Derudover skal netselskabet have modtaget anmeldelse senest 30 dage efter, at den nye ordning er endeligt vedtaget, og anlægget skal være tilsluttet senest seks måneder efter. Den gyldne dato bliver formentlig en gang i næste uge. Nye solcelleejere må nøjes med at bruge deres hjemmedyrkede grønne energi inden for den time, den bliver produceret. Det er altså kun i solskinstimerne, at solcelleanlægget giver fuld valuta for pengene. Klimaministeriet regner med, at en almindelig husstand kan nå at bruge 40 procent af sin produktion. Ingeniørens læsere har dog målt på egne anlæg, og her er sammenfaldet mellem forbrug og produktion nærmere et sted mellem 10 og 30 procent. Resten af produktionen bliver solgt som overproduktion til elselskabet for en fast høj pris. Prisen på overproduktion er tilknyttet et solcelleanlæg i 10 år og bliver fastlagt efter, hvilket år anlægget bliver installeret. Et anlæg opsat i 2013 kan se frem til 10 år med 130 øre pr. kwh for overproduktion. I 2014 vil prisen være 116 øre pr. kwh for overproduktion indtil prisen rammer 60 øre i Prisen er altså noget lavere end den, forbrugerne betaler for el, og det er derfor nødvendigt at bruge en stor del af sin produktion, hvis anlægget skal give afkast. Hele ordningen vil dog blive revurderet i Drift af ventilation. Vi har beregnet vores ventilationstab til at være på 179pa på indblæsningssiden, og 150 Pa på udsugningen. Se bilag. Det årlige graddagekorrigerede varmetab ved naturlig ventilation er givet ved 1,2 kg/m3 * J/kgK * (173 m2 * 2,4 m) * 0,5 / * graddage * 24 timer / = kwh. Det årlige graddagekorrigerede varmetab ved mekanisk ventilation med varmegenvinding er givet ved 1,2 kg/m3 * J/kgK * 0,07 m3/s * (1 0,8) * graddage * 24 timer / = kwh. 22

23 Det vil føre til en årlig besparelse på samlet set kwh/årligt ved vores ventilationsanlæg med en virkningsgrad på 80 % 23

24 8. Ikke energimæssige tiltag Udover de nævnte udgifter til energirenovering vil der også være andre udgifter til håndværkere, som ikke direkte giver energiforbedring. Ved en renovering kan der være flere ting, som ejeren vælger at lave når vi alligevel er i gang f.eks. ændring af ruminddeling, flytning af døre, køkken, bad, og andre rent kosmetiske ændringer Tømrer Huset trænger til nyt tag samt indvendige døre m.v. i forbindelse med renoveringen. Disse ting er ikke energioptimerende, og er derfor ikke medtaget i rapporten. Der vil dog være udgifter til dette, som ikke kan medregnes i regnskabet, da det ikke direkte påvirker energiforbruget. Det kan dog være en forudsætning for montering af solcellerne, at taget er i orden Murer I rapporten er kun medtaget udgifter til selve gulvet, men der må påregnes, at der f.eks. skal nye klinker i bad og bryggers. Ved ændring af ruminddeling skal der måske pudses vægge m.v. Igen er der tale om udgifter, som ikke direkte har noget med energirenoveringen at gøre Maler Malerarbejde vil ikke give energiforbedring, men er en del af en renovering, for at kunne give boligen den rigtige finish Elektriker Elarbejde ved energirenovering er medtaget i rapporten, men igen flere ville vælge at få flere ting lavet i samme forbindelse f.eks. er der ikke ret mange stikkontakter i ældre ejendomme Diverse Ved en renovering kommer der ofte uforudsete udgifter. F.eks. skal der ved facadepuds graves ud ved soklen. Her kunne det vise sig, at yderligere reparationer kunne være nødvendige. Der kan f.eks. også være udgifter til reetablering af have, flisegange m.v. 24

25 9. Økonomi Det er forholdsvis store investeringer der vil blive foretaget i boligen. Vi vil sætte de enkelte investeringer op i punktform, for derefter at lave vores nye skema over husets forbrug, og sammenligne om det kan betale sig. Vi vil sammensætte vores investeringer i forhold til vores nye forbrug, for at se om det kan betale sig Investeringeromkostninger 25 Døre og vinduer kr. Facadeisolering kr. Gulvisolering kr. Loftisolering kr. Ventilationsanlæg kr. El- renovering kr. Varmepumpe kr. Solcelleanlæg kr. VVS kr. Investeringer i alt = kr. + moms = kr. inkl. moms 9.2. Energisparetilskud Gennem net- og distributionsselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til realisering af energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab, før man går i gang med selve tiltaget. Indgåelse af bindende aftale om køb af udstyr, materialer eller om udførelse af projektet opfattes som igangsættelse af tiltaget, og der skal derfor være en aftale med et energiselskab forud for dette. Som slutbruger bestemmer man selv, hvilket net- og distributionsselskab man ønsker at samarbejde med. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på, at man kun kan overdrage en energibesparelse én gang. Det betyder, at hvis man har indgået en aftale med ét energiselskab, kan man ikke indgå aftale om den samme energibesparelse med et andet selskab eller aktør. Net- og distributionsselskabet indberetter besparelsen til Energistyrelsen som et led i opfyldelse af net- og distributionsselskabernes spareindsats. Det er et resultat af den aftale net- og distributions- selskaberne har indgået med Klima-, energi- og bygningsministeren. Hvis der findes en standardværdi for en given besparelse, skal denne anvendes til opgørelse af energibesparelsen. Der er typisk tale om besparelser hos private forbrugere, som isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer, forbedringer på varmeanlægget mm. Opgørelsen af besparelsen sker ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal gennemførte initiativer. Det betyder, at ved udskiftning af 5 vinduer á 0,8 m2 i en privatbolig ganges den relevante standardværdi (afhængig af vinduestype før og efter udskiftningen) med det samlede vinduesareal, som her er 4,0 m2.

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere