God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper"

Transkript

1 God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1

2 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er varmepumper oplagt Hvordan placeres og installeres varmepumpeanlægget Hvordan spiller varmepumper sammen med øvrige varmekilder Hvordan spiller varmepumpen sammen med varmefordelingsanlægget Hvordan spiller varmepumpen sammen med det omgivende energisystem Hvad kræver varmepumpen af beboerne Hvordan får husejeren fat i og installeret det rigtige varmepumpeanlæg? Hvem kontakter han? Hvornår er det oplagt og rentabelt at konvertere fra konventionel opvarmning til varmepumpe God energirådgivning - Varmepumper 2

3 Luft/Luft varmepumpen: Oplagt til boliger med elvarme, eller hvor der ikke er vandbårent centralvarmesystem Installeres typisk som en splitunit med én udedel og én eller flere indedele (reversibel). Dækker typisk kun 60-80% af husets samlede varmebehov Kan også dække over begrebet boligventilationsvarmepumpe Spiller fint sammen med solvarme/luftsolfangere, men også andre varmekilder. Dog skal man være opmærksom på at sætte temperatur sætpunkter rigtigt i forhold til hinanden. + Fordele: Lave installationsomkostninger, nemme at installere og kræver ikke jordareal. - Ulemper: Dårligere virkningsgrad end luft/vand og jordvarmeanlæg, afrimning nødvendig God energirådgivning - Varmepumper 3

4 Luft/vand varmepumpen: Oplagt til huse med centralvarmesystem og hvor der ikke er et stort jordareal til slanger Varmepumpen opstilles udendørs, og der føres to rør ind til centralvarmeanlægget og brugsvandsbeholderen Dækker typisk % af husets samlede varmebehov inkl. varmt brugsvand Ikke særlig udbredt i DK men markedet er stigende Spiller fint sammen med andre varmekilder solvarme, olie og gasfyr. + Fordele: Middel installationsomkostninger, nemme at installere og kræver ikke jordareal. - Ulemper: Dårligere virkningsgrad end jordvarmeanlæg, afrimning nødvendig Kilde: Jysk Varmepumpe Teknik God energirådgivning - Varmepumper 4

5 Væske/vand varmepumpen (jordvarme): Oplagt til huse med centralvarmesystem, gerne gulvvarme. Og hvor der er plads til jordslanger Varmepumpen placeres typisk indendørs eller i fyrrum. Dækker typisk % af husets samlede varmebehov inkl. varmt brugsvand Spiller fint sammen med andre varmekilder som solvarme, gas og oliefyr. + Fordele: høj virkningsgrad, dækker normalt hele huset varmebehov, kompakte anlæg - Ulemper: jordareal nødvendigt, dyr installation (4 x luft/luft og 2 x luft/vand), kræver godkendelse (jordslangen) Kilde: Dansk Varmepumpe Industri God energirådgivning - Varmepumper 5

6 Brugsvandsvarmepumpen: Oplagt til nyere parcelhuse hvor der er behov for ventilation. Opstilles indendørs Dækker typisk hele husets behov for varmt brugsvand, samt en mindre del af rumvarmebehovet Spiller fint sammen med andre varmekilder, der skal være en anden varmekilde, da den udnytter overskudsvarme. + Fordele: billig installation, klarer normalt dele af boligens ventilationsbehov - Ulemper: primær varmekilde nødvendig, dækker kun en mindre del af boligens varmebehov Kilde: Vesttherm A/S God energirådgivning - Varmepumper 6

7 Boligventilations/brugsvandvarmepumpen: Oplagt til boliger med ventilationsbehov. Eventuelt varmegenvinding. Opstilles indendørs Dækker typisk dele af husets behov for varmt brugsvand, samt en mindre eller større del af rumvarmebehovet Produceres normalt i Danmark eller importeres fra eksempelvis Sverige + Fordele: billig installation, klarer normalt boligens ventilationsbehov - Ulemper: primær varmekilde nødvendig, dækker kun en mindre del af boligens varmebehov, relativt kompliceret installation (specielt hvis anlægget efterinstalleres) Kilde: Nibe AB God energirådgivning - Varmepumper 7

8 Boligventilations varmepumpe A: Udeluft tilføres huset via friskluftventiler (evt. pollenfiltre). B: Rumluften passerer fra rum til rum via kanaler eller spalte under døren. C: Den opvarmede rumluft suges ud til boligventilations-varmepumpen via kanalsystemet. D: Den varme rumluft suges ud til varmepumpen. E: Varmepumpen forsyner huset med varmt vand og varme. F: Når rumluften har passeret boligventilationsvarmepumpen, ledes den ud til det fri. I varmepumpen genvindes energien til at producere det varme brugsvand og varme til boligen. G: Ventilation fra emhætte føres ud i særskilt kanal. God energirådgivning - Varmepumper 8

9 Samspil med varmevarmefordelingsanlægget Luft/luft varmepumper: Man skal være opmærksom på luftfordeling. Jord og luft/vand varmepumper: Kører med lavere fremløbstemperaturer til radiatorsystemet end olie og gasfyr. Typisk skal radiatorfladerne være større hvis man vil have en god effektivitet. Gulvvarme er en optimal løsning. Der skal laves en kontrolberegning af radiatorflader ved udskiftning. Ved kombination med olie/gasfyr, biobrændselsfyr eller solvarme skal varmepumpen sikres med for høj tilgangstemperatur. Varmepumperne er i dag udstyret med udendørstemperatur kompenserende styring. God energirådgivning - Varmepumper 9

10 Samspil med det omgivende energisystem Efter 1.april stilles meget skærpede krav til bygningers energimæssige ydeevne Ikke længere kun krav til varmetab (isolering, vinduer etc.), men nu også til de tekniske installationer herunder varmepumper Det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand samt elforbrug til drift må højst være: / A (kwh / m2 / år) for boliger (hvor A er det opvarmede etageareal) Lavenergi, klasse 2: /A (kwh / m2 / år) Lavenergi, klasse 1: /A (kwh / m2 / år) Elforbrug straffes med en faktor 2,5 men varmepumper står alligevel rigtigt stærkt God energirådgivning - Varmepumper 10

11 Beregning med BE06 Parcelhus 180 m2: energiramme = 82,2 kwh/m2 år Kondenserende gasfyr (98-107%) energibehov = 82,1 kwh/m2 år (45 C fremløb) energibehov = 81,8 kwh/m2 år (35 C fremløb) Varmepumpe (kh nordtherm combi 307) energibehov = 75,2 kwh/m2 år (45 C fremløb) energibehov = 70,2 kwh/m2 år (35 C fremløb) God energirådgivning - Varmepumper 11

12 Hvad kræver varmepumpen af brugeren Generelt er det som at have et køleskab, det kører bare Ved anlæg med jordslanger er der krav om årligt tæthedsprøvning af jordslangen Er kølemiddel fyldningen større end 1 kg skal der foretages et årligt eftersyn af kølekredsen. Er fyldningen større end 2,5 kg skal eftersynet foretages af et autoriseret kølefirma. Man skal vænne sig til at radiatorer ikke er brændvarme som ved oliefyr. Man kører typisk med en brugsvandstemperatur på omkring 50 C God energirådgivning - Varmepumper 12

13 Hvornår er det oplagt og rentabelt at konvertere fra traditionel opvarmning til varmepumpe? Hvis man har et ældre olie eller gasfyr og står i en udskiftningssituation. Har man et nyt fyr og ikke står i en udskiftningssituation er tilbagebetalingstiden ofte for lang. Det er bedre at vente. Hvis man har elvarme er det næsten altid rentabelt, rentabiliteten er dog afhængig af forbruget. Varmepumpe: 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/3,5 = 0, 285 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 1,6 kr. => 1 kwh varme = 0,46 kr. Årsnyttevirkningsgrader: Luft/luft: 2,8 3,4 (men HUSK at den kun dækker en mindre del af husets samlede varmebehov): For gode varmepumper er COP ved 7 C 3,5 til 5,0 ved 100% til 50% dellast. Ved 2 C 2,5-3,5 (100% til 50%). Ved -7 C 2,0 til 2,5. Luft/vand: 2,8 3,5 Væske/vand (jordvarme): 3,2 4 (de bedste anlæg er behovsstyrede ) COP 0/35: ca. 4,3 og ved 0/50 : 3,2 God energirådgivning - Varmepumper 13

14 Økonomiberegning - Eksempel 1 Økonomiberegning - Eksempel 2 Hus på 130 m2 opført i 1965 med fire beboere Nuværende system (olie) Hus på 180 m2 opført i 1980 med fire beboere Nuværende system (olie) Olieforbrug i dag 3000 liter /år Olieforbrug i dag 2650 liter /år Oliepris 8kr./liter Oliepris 8kr./liter Brændereffektivitet 70 % Brændereffektivitet 85 % Service og skorstensfejning 1500 kr./år Service og skorstensfejning 1500 kr./år Varmepumpe (jordvarme) Varmepumpe (jordvarme) Nominel ydelse 8kW Nominel ydelse 8kW Årseffektivitet 3.6 (-) Årseffektivitet 3.6 (-) Serviceomkostninger 750 kr./år Serviceomkostninger 750 kr./år Investering* kr. Investering* kr. Elpris 1.5 kr./kwh Elpris 1.5 kr./kwh Årlige driftsomkostninger Årlige driftsomkostninger Oliefyr incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Oliefyr incl. service, skorstensfejning og el til brænder/pumpe kr./år Varmepumpe Varmepumpe incl. service og vedligehold og el til pumper kr./år incl. service og vedligehold og el til pumper kr./år Årlig besparelse kr./år Årlig besparelse kr./år svarende til en simpel svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: 4.5 år tilbagebetalingstid på: 8år *: Bemærk venligst at installationsomkostningerne er beregnet som differensen mellem varmepumpeinstallationen og de omkostninger, det må forventes, hvis det eksisterende oliefyr skal renoveres/udskiftes. *: Bemærk venligst at installationsomkostningerne denne gang er beregnet som hele anlæggets pris God energirådgivning - Varmepumper 14

15 Økonomiberegning - Ekspempel 3 Hus på 180 m2 opført i 1985 med fire beboere Nuværende system (elvarme og elvandvarmer) Elforbrug excl. husholdning Elpris kwh/år 1.45 kr./kwh Varmepumpe (Luft/luft og elvandvarmer) Nominel ydelse 4kW Årseffektivitet 2.8 (-) Dækningsgrad 60 % Serviceomkostninger 750 kr./år Investering kr. Elpris 1.45 kr./kwh Årlige driftsomkostninger Elvarme og vandvarmer Varmepumpe og vandvarmer incl. service og vedligehold Årlig besparelse svarende til en simpel tilbagebetalingstid på: kr./år kr./år kr./år 1.8 år God energirådgivning - Varmepumper 15

16 Hvordan får man fat i den rigtige varmepumpe? positivlisten Benyt en installatør under VPOordningen. Energitjenesten God energirådgivning - Varmepumper 16

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Varmepumpens virkemåde Mærkning af varmepumper / SCOP Typer af varmepumper / fordele og ulemper Installationseksempler

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL NB YHEDS REV NYHEDSBREV April 2009 VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL STIEBEL ELTRON KØRER I SAMARBEJDE MED DE FØRENDE DANSKE VVS-GROSSISTER EN KAMPAGNE PÅ JORDVARMPUMPETYPEN WPC DE KOMMENDE

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Solvarme & solceller

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Solvarme & solceller Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Solvarme & solceller HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor ét eller

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i

Læs mere