k rkebladet 73. ÅRGANG NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 k rkebladet 73. ÅRGANG NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting står på spring. Først var det vintergækker og erantis, så krokus, senere var det rebis, der sprang ud med grønne og røde blade. Så kom hybenblomsterne ud af busken. Og nu venter vi på, at skoven bliver rigtig grøn. Temperaturen stiger, og vintertøjet bliver snart hængt ind i skabet. Landmændene har sået, og der er ikke flere sorte marker, alt bliver grønt og farverigt. Gudstjenester i Hurup, Helligsø og Gettrup *) Indsamling - se inde i bladet Viden og tro Se, nu er der to muligheder: Det ene er, at alt dette kan analyseres og registreres. Det andet er, at vi kan undre os, glædes, smile, nyde det og takke Gud for det alt sammen og dele glæden og taknemmeligheden med vore kære og vore venner. Gør vi det første, så kalder vi det viden. Så skal vi bruge regnebogen eller bøger om planter og sol og måne og stjerner. Vi kan registrere og analysere, hvordan planterne trækker næring gennem stængler, og hvordan jordens gang er om solen. Og vi kan begynde at regne på, om der bliver et godt udbytte fra markerne til høst. Alt sammen noget, som kan registreres som viden. Og viden er god for mange ting. Gør vi det andet, så kalder vi det tro, tillid, håb og kærlighed. Så kan vi ikke finde nogen bog, der er bedre end Bibelen: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. (Salmernes Bog 8,3-5) Fortsættes på næste side maj Koncert Hurup kl Munksgaard 10. maj 5. s. e. påske Hurup kl C. Nybo 14. maj Kr. Himmelfartsdag *) Hurup kl M. Jeppesen Gettrup kl C. Nybo 17. maj 6. s. e. påske Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 24. maj Pinsedag Hurup kl Munksgaard Gettrup kl Folmersen 25. maj Friluftsgudstjeneste Ashøje kl maj Trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 7. juni 1. s. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 10. juni Hverdagsgudstjeneste Hurup kl juni 2. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl C. Nybo 17. juni Åbakken i kirke Hurup kl Folmersen 21. juni 3. søn. e. trinitatis Hurup kl M. Jeppesen Gettrup kl Folmersen 28. juni 4. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 5. juli 5. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Gettrup kl Munksgaard 12. juli 6. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard 19. juli 7. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 26. juli 8. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 2. aug. 9. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen 9. aug. 10. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 16. aug. 11. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 23. aug. 12. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 25. aug. Sensommerkoncert 30. aug. Familiegudstjeneste Hurup kl Munksgaard Udlevering af børnebibler Gettrup kl Folmersen 6. sep. 14. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen

2 ...Fortsat fra forsiden Tænk, at de små løg i jorden blev til grønne og hvide forårsbebudere. Husker du de mange kraftige farver, som krokusserne strålede med for vore fødder. Mærk dog varmen på skulderen og på benene. Skønt, at vi igen skal se skovbunden fuld af anemoner, lige før bladene gør skoven lysegrøn. Gud gør sin natur til lysets og virksomhedens herlige tumleplads. Håbet om en god høst begynder allerede at vågne for bønder og haveejere. Vi tror på livet; vi elsker livet. Viden om verden er nødvendig for, at vi kan udvikle vort samfund, vore erhverv, vor lægevidenskab og meget andet. Tro er en forudsætning for glæde, håb og tillid. Uden tro og tillid ville der ikke være trygge menneskelige fællesskaber. Det er så selvfølgeligt, at vi somme tider glemmer, at det er troen, der får børn til at holde sig til deres forældre. Det er håbet, der får to unge til at forberede sig på at stifte hjem og planlægge fælles fremtid. Det er kærligheden, der lærer os at tilgive hinanden. Alt i Bibelen taler troens, tillidens, håbets og kærlighedens sprog altså om en aldeles uundværlig del af virkeligheden. Tro og viden er ikke hinandens modsætning. Tro og viden er ligeværdige dele og virkeligheden. For troen, håbet og kærligheden virker i virkeligheden. Det kan du regne med! Og økonomi, meteorologi, biologi, statistik og al anden videnskab har brug for troen, håbet og kærligheden for at blive brugt til noget godt. Det er troen, håbet og kærligheden, der er grundlag for vor etik. Regnebogen og Bibelen skal bruges til at lære os om hver sin del af virkeligheden. Og så kan salmebogen også være til stor hjælp som her med de sidste vers af Brorsons salme: Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise. Hvad skal jeg sige? mine ord vil ikke meget sige: o Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor! Og Himlen svare: Amen! (DDS nr. 15 vers 9 10) Adresser Sognepræst, provst: Jens F. Munksgaard, Kirkevej 42, 7760 Hurup Thy, tlf , mail: Sognepræst: Ruth S. Folmersen, Vestervej 40, Helligsø, 7760 Hurup Thy, tlf , mail: Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl Organister: Knud Damgaard Andersen, Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy, Hans Henrik Larsen, Lyngs, 7790 Thyholm, Kirsten Gjørtz, Ettrupvej 18, 7760 Hurup. Kirkegårdsleder: Bjarne Lauritsen træffes på kirkegårdskontoret, Kirkevej 42, efter aftale. Telefontid: Indenfor alm. arbejdstid samt torsdag kl , tlf , mail: Kirkesanger: Ina Christoffersen, Kanalvej 2, Hundborg, tlf Kirkebladet udgives af Hurup menighedsråd Jens F. Munksgaard er ansvarshavende redaktør. I redaktionsudvalget i øvrigt: Ruth S. Folmersen, Lone Kronborg, Trine Hausgaard Ubbesen, Irene Poulsen. Bladet ekspederes af Anny Møller, Glentevej 1, Hurup tlf Tryk: Hurup Kirkekontor, Kirkevej 42, 7760 Hurup Thy. Deadline næste nummer: Jens F. Munksgaard i hænde senest den 10. august. Næste nummer af kirkebladet dækker perioden 6. september - 6. december. Kirkebil Enhver, som har behov for taxi-transport til kirkens gudstjenester kan frit ringe til Hurup Taxi, tlf Helst dagen før. Handicappede med kørestol bestiller også transport hos Hurup Taxi. Pris kr. 20. Kirkekassen betaler resten. 2 Døbte i Hurup Kirke 15. febr.: Gabriella Leah Kristjánsdóttir 8. marts: Sebastian Fuglsang Sørensen 29. marts: Elias Keene Almquist 5. april: Emil Hølledig Jensen Begravede på Hurup kirkegård fra Hurup Kirke 27. marts: Asta Aase Immersen Bredahl 1. april: Anna Grethe Poulsen Indsamling 14. maj: Folkekirkens Missionsråd Husk at aflevere dine lysestumper! Der står en kasse i våbenhuset, lysene kan lægges i. Lysestumperne smeltes om til nye lys, og overskuddet fra salget af disse går til Danmissions arbejde. KFUM og KFUK s familieklub Trine og Anders Hausgaard Ubbesen Højtofteparken 26, tlf Henriette Christiansen, Bredgade 193, tlf Lørdagsklubben, Hurup missionshus Bente Egeberg, Toftumvej 10, tlf

3 Der er noget i gærde Af Ruth Folmersen Anmeldelse: MULIGHEDERNES LAND af Finn Slumstrup. Der sker en skævvridning af vores samfund i disse år, som får katastrofale følger for vore små landsbysamfund og for meget af det liv, der leves uden for København og de større byer langs Jyllands østkyst. Med kommunesammenlægningen fik vi små centre, som i dag kæmper indbyrdes og udmarver deres eget opland i kampen mod de virkelige centre, som er ganske få. Det er dårlig politisk planlægning og manglende indsigt, som ligger til grund for dette. Nu må det høre op, og der må komme en bedre gennemtænkt politisk planlægning af samfundet i Danmark. Sådan lyder parolen i Finn Slumstrup og Viggo Mortensens debatbog Oprør fra udkanten. Det er god læsning herude på landet. Er det virkelig et spørgsmål om politisk indsigt og gode beslutninger, så er det på høje tid, at vi bliver klogere og tager del i debatten og får taget nogle holdbare beslutninger! Som indledning til projektet holdt man på Ærø et stormøde, hvor mange var indbudt til at komme med deres synspunkter og tanker om det skæve Danmark. Det er disse indlæg som kan læses i bogen, og så er det initiativtagernes manifest, som de fremlagde, og som blev modtaget med stor begejstring. Stolaen i Hurup Kirke Af Ruth Folmersen Duen er symbol på det, som er usynligt, Guds Ånd, Helligånden. Den første due vendte tilbage til Noas ark med en gren i næbet. Den due bragte håbet om, at livet var vendt tilbage, med sig. Den anden due er den, som kom over Jesus, da han var blevet døbt i Jordan floden. Det var, som om himlen åbnede sig, og duen kom ud af himlen sammen med Guds stemme, der sagde: Se denne er min søn! Duen på stolaen er stiliseret. Den kommer lige ud af himlens bue og har retning ned mod jorden. Her bliver duen symbol på alt det usynlige, som kommer fra Gud til mennesker. Himmelbuen skal afgrænse. Godt nok er universet uendeligt, men det har vi svært ved at begribe, fra den yderste kant, himmelbuen, der kommer Gud til os, i skikkelse af en due. Duen bringer håb om nyt liv, ligesom den grønne kvist gør for Noa. Duen bringer Guds stemme ind i verden: Se min Søn og lyt til Ham. Duen er det synlige billede på Guds usynlige nærvær hos os! Ejermand søges! Hunde må kun luftes på Kirkegården, hvis de er i snor! Kirkegårdens personale oplever, at der i stigende grad er hundelorte på Kirkegården - ikke kun på stierne men også på gravsteder og hække. Adskillige gange i ugens løb må personalet ud og fjerne disse efterladenskaber. Det understreges derfor, at hunde ikke er velkomne på Kirkegården, medmindre hundeejeren sikrer oprydning! 3

4 Konfirmandtræf Torsdag 19. marts var ca. 400 konfirmander fra Sydthy, Thisted og Morsø Provstier samlet på Svankjær Efterskole til det årlige konfirmandtræf. Anders Kofoed Pedersen talte under overskriften Alle har et liv, der er værd at leve, og han gav tilhørerne noget at grine af og tænke over. Efter indtagelsen af sandwich, frugt og vand, sluttede aftenen med en gudstjeneste, hvor elever fra Bjerget Efterskole deltog med musik og korsang. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Nordthy Y s Mens and Womens Club. Anders Kofoed Pedersen Nyt om hjemmesiderne I menupunktet Præstens værksted, kan man bl.a. læse en prædiken og se TV fra Aalborg Stift. På forsiden findes Læs med dit barn, hvor du kan finde indstikkene fra de tidligere Kirkeblade. Man kan også se video, hvor en forfatter læser historierne højt. Se interview med journalisten og forfatteren Charlotte Rørth, der på en rejse til Spanien mødte en mand, som hun genkendte som Jesus (på hjemmesiden under Liv + Tro, videoer) En ny hjemmeside, som henvender sig til alle fraskilte. Dem, som står i det nu, dem som har overvejelser, spørgsmål, sår eller ar på sjælen efter en skilsmisse. 4

5 Kreative konfirmander Af Ruth Folmersen Konfirmanderne har i foråret arbejdet med mange fortællinger i Bibelen på én gang. Hver konfirmand havde sin fortælling, og det er blevet til en billedfrise, som har været udstillet i Hurup kirke. Rammen er tre døre fra den gamle præstegård, som nu er revet ned. I den øverste række er hele Jesu liv beskrevet i billeder, og i nederste række er beretninger fra det gamle testamente, som spejler fortællingerne om Jesus. Det er meget skoleagtigt at lade den ene fortælling belyse den anden, men ved at se historierne sammen bliver nogle af dem lettere at huske - måske! Ruth Folmersen fortæller om projektet På det første billede bliver Jesus født i en stald julenat (1). Jesus er Guds stemme i vores verden, ligesom Gud talte til Moses i ørkenen i den brændende tornebusk! (2). Jesu fødsel - 1 Den brændende tornebusk - 2 De tre vise mænd kommer med guld, røgelse og myrra til Jesus i stalden i Betlehem (3). Dronningen af Saba kommer med mange flere og meget finere gaver til Kong Salomon i Jerusalem (4). Ligesom de vise mænd blev hun forbløffet over, hvad hun så og måtte anerkende, at selvom hun var en stor dronning, så var Salomon større end hun! De vise mænd - 3 Dronningen af Saba - 4 Judas tager imod penge i templet i Jerusalem for at forråde Jesus! (5). Josefs brødre putter Josef i en brønd, fordi han var sådan en forkælet lillebror. Siden solgte de ham til en karavane, og han kom til Ægypten (6). De smurte blod på hans tøj og sagde til den gamle far Jakob, at han nok var blevet taget af en løve! Den ældste søn Ruben var ikke med til at sælge Josef, så da det bliver aften, vil han hente sin lillebror i brønden, men han står som kvinderne ved Jesu grav påskemorgen og må spørge: Hvor er han? (7). Josef kom til Ægypten, og det gik ham jo rigtig godt. Judas - 5 Josefs brødre - 6 Jesus kommer sine gamle venner i møde! (8). De har det sikkert ligesom Kong Nebudkanezer, der smed Daniel i løvekulen og næste morgen måtte udbryde: Er du her endnu! For Daniel sov i det ene hjørne og løverne i det andet (9). Gud var med Daniel, og Gud bragte Jesus til live igen. Jesus kom tilbage til sine gamle venner, som mødte ham og kendte ham, og de måtte sige som Kongen: Er du her endnu! Ruben ved brønden - 7 Jesus kommer Thomas i møde - 8 Daniel i løvekulen - 9 5

6 Klezmer Duo spillede jødisk festmusik i Kirkehøjskolen Fastelavnsgudstjeneste om dåb og duer Forårsarbejde på Kirkegården Sogneaften m. Niels Johansen Babysalmesang Spaghettigudstjeneste Læs med dit barn I dette nummer af Kirkebladet er der vedlagt et indstik med en bibelfortælling fra Det Gamle Testamente og en fra Det Nye Testamente. Dermed en opfordring til forældre og bedsteforældre om at læse med børnene. Britta Krarup Møller synger påsken ind 6

7 Billeder fra byggeprojektet Der arbejdes på 1. salen i præsteboligen Malerarbejde i kontorbygningen Der lægges trægulv i kontorbygningen Flisearbejde Lofter i præsteboligen spartles Der arbejdes på at lave Folkekirkens logo i fliser Der lægges fliser i præsteboligen Gårdspladsen asfalteres Se flere billeder og læs mere på 7

8 Det sker i foreningerne Farmerlejr KFUM og KFUK distrikt Thy-Mors indbyder alle piger og drenge fra klasse (efter ferien) til børnesommerlejr 28. juni - 2. juli i Skovhuset i Vandet. I løbet af lejren vil børnene lære / prøve en masse ting fra livet som farmer. Derudover vil der også være lege, løb, forkyndelse, hike, lejrbål, godt kammeratskab og meget mere. Program rekvireres hos Trine Hausgaard Ubbesen, tlf Møder i Missionshuset - kl (hvor andet ikke er nævnt) Onsdag 6. maj Kredsmøde i Snedsted Sognegård v. sognepræst Esper Thidemann, Århus. Onsdag 20. maj Tabor-mødet 2015 i Tabor, Harring Missionshus v. Folketingets tidl. formand Christian Mejdahl, Løgstør. Onsdag 27. maj Bibelkredse i hjemmene. Onsdag 3. juni Møde v. fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Ørding. Kaffe. Lørdag 6. torsdag 11. juni Teltmøderække ved skibsværftet, Vilsund. Onsdag 10. juni kl Hverdagsgudstjeneste i kirken. Torsdag 11. juni kl Udflugt til Mors. Lørdag 13. juni Indre Missions årsmødedag på Mørkholt Strand Camping. Onsdag 17. juni Bibelkredse i hjemmene. Fre. 17. juli fre. 24. juli Bibelcamping i Hurup (program udleveres). Tirsdag 21. juli Ungdomsaften v. Uk. Nikolaj Karkov, Ålborg. Onsdag 12. august Kredsmøde i Vestervig Missionshus v. sognepræst Erik Lippert Bjørn, Sevel. Onsdag 19. august Esther Saarup taler, emne: Glæden ved stilheden. Kaffebord. Onsdag 26. august Bibelkredse i hjemmene. Onsdag 2. september Sogneaften i Kirkecentret. Aftenmøder på Hurup Bibelcamping Fredag 17. juli IM formand pastor Hans Ole Bækgaard, Århus Lørdag 18. juli Hans Ole Bækgaard, Århus. Søndag 19. juli Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Mandag 20. juli Lovsangsaften for alle aldre v. ungdomskonsulent Jim Progner m.fl. Minitale ved Egild Kildeholm. Tirsdag 21. juli Egild Kildeholm og Nordthy Mandskor. Onsdag 22. juli Familieaften v. børnekonsulent Randi Taulborg. Torsdag 23. juli Bjarne Lindgren. Fredag 24. juli Bjarne Lindgren. Torsdagstræf i Missionshuset - kl maj Undere og mirakler - findes de stadig? v. Ruth Folmersen. Hvordan får vi øje på vore dages undere og mirakler? Lotteri. 11. juni Udflugt. 27. august Lina Sandell - Liv og digtning. Anna Saarup Brinth vil fortælle om Lina Sandells liv og vi skal synge nogle af hendes dejlige sange. Sommerlejr for børn Fra den juli afholder Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på BJØRNEBORG. Børn fra 6-14 år er velkomne på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. har bibelarbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt kammeratskab. Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, der bliver omdelt i børneklubber og søndagsskoler eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, Kallerup tlf Lørdagsklubben - kl i Hurup Missionshus (hvor andet ikke er nævnt) Lørdag 9. maj Lørdag 16. maj ingen lørdagsklub Lørdag 23. maj pinseferie Lørdag 30. maj Lørdag 6. juni Lørdag 13. juni Lørdag 20. juni Mandag 6. juli torsdag 9. juli Sommerlejr på Bjørneborg, Mors. Program udleveres Fredag 17. fredag 24. juli Bibelcamping i Hurup. Børnemøde på Hurup Bibelcamping kl. 10 hver dag fra mandag 20. juli. Program udleveres. Lørdag 15. august Lørdag 22. august Lørdag 29. august ingen lørdagsklub Søndag 30. august kl? familiegudstjeneste med udlevering af børnebibler. Lørdag 5. september Arrangementer i Aladdins Hule - kl Torsdag 28. maj Anna og Svend Hamborg: Sang, musik, fortælling mv. Kaj Mogensen spiller med. Torsdag 18. juni Sommersang. Villy Pedersen - sang, Lone Olesen - klaver, Kaj Mogensen - fortælling om sangene. Onsdag 15. juli Sommersang ved Lone Olesen og Kaj Mogensen. Der indkom Hellig tre Kongers tiden: Mellemkirkeligt arbejde, Aalborg Stift - 121,- kr. 8. marts: Folkekirkens Nødhjælp ,- kr. i Kirken, ,50 kr. ved husstandsindsamling. 5. april: KFUM og KFUK ,50 kr. Hjertelig tak for enhver gave. Menighedsrådsmøder kl Tirsdag 5. maj Tirsdag 2. juni Tirsdag 11. august Tirsdag 1. september Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.

9 4. maj koncert med Vestervig Kammerkor Mandag 4. maj kl Det sker i Kirken og Kirkecentret Vestervig Kammerkor tager i begyndelsen af maj på kortur til Bergen i Norge.Det er derfor et formstærkt kor, der inden afrejsen synger i Hurup kirke i anledning af befrielsesaftenen. Koret vil synge sange om fred og frihed og dirigeres af Vibeke Aarkrogh. Da Halfdan Rasmussens i år kunne være fyldt 100 år, læser Birte Aarup nogle af hans digte. Halfdan Rasmussens fine frihedssang fra 1944 Men det bli r atter stille efter stormen bliver nok sunget. Friluftsgudstjeneste på Ashøje Mandag 25. maj kl Provstiet indbyder til fællesgudstjeneste på Ashøje. Kor medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hurup Kirke. Kirkefrokost og åbent hus i nye bygninger Søndag 7. juni efter gudstjenesten Menigheden indbydes til kirkefrokost og åbent hus i de nye bygninger efter gudstjenesten søndag den 7. juni. Menigheden kan se det nye kontorhus og den kommende præstebolig. I konfirmandmandstuen vil menighedsrådsformand Leo Jensen fortælle om arbejdet i menighedsrådet gennem det seneste år. Byggeriet har været præsenteret i Kirkebladet gennem alle måneder ved billeder. Kontorhuset er nu færdigt, og alle ekspeditioner foregår derfra nu. Præsteboligen bliver færdig først i juni. Kom og vær med til gudstjeneste, åbent hus og kirkefrokost. Sensommerkoncert Tirsdag 25. august - hold øje med dagspressen Hvad er et menneske værd? - og hvornår er det ikke længere noget værd? Onsdag 2. september kl Kom til en spændende sogneaften, hvor der vil være oplæg til debat om menneskesyn, fosterundersøgelser, handicappede og aktiv dødshjælp ved Hans Holmsgaard, praktiserende læge i Thyborøn. Oplægsholderen er initiativtager til erklæringen Omsorg indtil døden. Ja til aktiv livshjælp indtil døden nej til aktiv dødshjælp. Erklæringen er tværfaglig, tværpolitisk og tværreligiøs og underskrevet af 30 meningsdannere omfattende tidligere sundhedsministre, nuværende sundhedspolitikere fra begge sider af salen, tidligere medlemmer af Etisk Råd, diverse fagpersoner, formænd for handicaporganisationer samt ledende repræsentanter fra kristendommen, islam, jødedommen, buddhismen og hinduismen. Læs mere på hjemmesiden: eller på Facebook-siden: Omsorg indtil døden. Pris: 25,- kr. for kaffe. 9

10 Det sker i Kirken og Kirkecentret Konfirmander 2016 Babysalmesang Der begynder et nyt hold torsdag 27. august kl i Hurup Kirke, og fortsætter de efterfølgende torsdage kl Babysalmesang er særligt for børn mellem 3 og 9 måneder. Man må gerne bare komme og smage på hvad det er, eller tage kontakt på til sognepræst Ruth Folmersen. Der kan også læses mere om babysalmesang på kirkens hjemmeside (www.hurupkirke.dk/detsker/ babysalmesang). Kirkevandring Næste års konfirmander og forældre opfordres til at holde øje med Hurup kirkes hjemmeside (www. hurupkirke.dk). Her bliver der mulighed for at tilmelde sig konfirmandundervisningen, når skoleferien slutter! Konfirmationsdatoerne 2016 er: Nuværende 6.A konfirmeres lørdag 30. april kl Nuværende 6.B konfirmeres søndag 1. maj kl Helligsø/Gettrup 22. april kl Der indbydes til kirkevandring ved Hurup Kirke og Kirkegård torsdag 11. juni kl Aftenen starter med en tur rundt på Kirkegården og i Kirken, hvorefter Jens F. Munksgaard vil fortælle i Kirkecentret. Minikonfirmander Minikonfirmandundervisning begynder i uge 35 for børn i 3. klasse. Børnene får brev om, hvornår vi begynder, og hvad det handler om, når skoleferien er forbi. Der er 12 ugers eftermiddagsundervisning (1 gang ugentligt) og en gudstjeneste for minikonfirmander og deres familier - og alle andre børnefamilier 25. oktober. Er dit barn døbt for 4 år siden? Ved familiegudstjenesten 30. august udleveres der gratis børnebibler til de børn, der blev døbt for 4 år siden. De børn, vi kender, får brev. Tilmeld dit barn til præstens kontor senest 27. august på tlf Kom og syng i ledsagekoret Mød op i Hurup Kirkecenter kl onsdagen før følgende søndage: 24/5, 21/6, 30/8. Under gudstjenesten synges med på salmerne fra orglet. Øvrige gudstjenester FOLKEKIRKE TV Ses på Kanal Midtvest Folkekirkeligt TV sendes på Kanal Midtvest Mandag - søndag kl Mandag - onsdag kl Programoversigten findes på Folkekirke TV s hjemmeside 10 Fristedet - kl Onsdag 6. maj Onsdag 3. juni Onsdag 1. juli Onsdag 5. august Onsdag 2. september Åbakken - kl Onsdag 6. maj Onsdag 20. maj Onsdag 3. juni Onsdag 17. juni Onsdag 1. juli Onsdag 15. juli Onsdag 29. juli Onsdag 12. august Onsdag 26. august Jens F. Munksgaard Kaj Mogensen Jens F. Munksgaard Ruth Folmersen Ruth Folmersen Lillian Risum Mogens Jeppesen Lillian Risum Ruth Folmersen (i Kirken) Jens F. Munksgaard Lillian Risum Ruth Folmersen Mogens Jeppesen Ruth Folmersen

11 Den salme kan jeg li Af Svende Grøn, konsulent i skole-kirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Nu slår glæden ud med hånden I præstegården i Hjortshøj nord for Århus sad jeg en forårsdag sidste år og talte med Iben Krogsdal om hendes pinsesalme, Nu slår glæden ud med hånden. Solen stod lavt på den blege martshimmel, og lyset ramte de halvtomme rum som en nænsom berøring. På væggene hang få store farverige malerier fra Ibens egen hånd som kontrast til de ellers nøgne rum. Og så blev husets mest lyse og største rum brugt til et bordtennisbord. Huset og især køkkenet vrimlede da også med spor af de børn og den præstemand, som Iben deler sin hverdag med. Iben Krogsdal er ikke teolog og slet ikke dogmatiker. Hun er uddannet billedkunstner og har en ph.d. i religionsvidenskab. I dette møde mellem høj faglighed på flere områder opstår der tekster, billeder, foredrag, radioprogrammer og debatter i massevis. Når hun skriver om pinse og Helligånd, er det hverdagens enkle erfaringer af Guds nærvær, der kommer til orde. At tale om Helligånd, synes mange, er meget svært. Man bliver lidt bange for at udstille sin uvidenhed og sige noget forkert. Iben har det lige modsat: Vi kan sige så meget om Helligånden ved at kigge på livet, som vi lever. Der er slet ingen, der kan forklare, hvad ånd er for noget. Jo, måske mine børn. De Svende Grøn kan sige, at det handler om, når man er glad, eller der sker noget vildt i ens liv, eller man pludselig ikke er sur mere, fortæller hun i samtalen. Helligånden er det, vi aldrig har set, men måske godt kan mærke imellem os. Jeg ser Helligånden som nogle lysende solstråleagtige ting, der går mellem og omkring mennesker. På gamle billeder af Gud er der ligefrem et strålelys rundt om hellige personer. Salmen gør det usynlige synligt, ligesom dengang man malede glorierne på ikoner og renæssancemalerier. I salmen bliver hverdagserfaringer til gudsnærvær. Det almindelige bliver det overraskende og særlige. Det kendte og åbenlyse åbenbarer en større, lysere og dybere virkelighed. Et karakteristika ved salmegenren er sproget, som ofte præges af bestemte religiøse ord og vendinger. Vi møder ord, som vi sjældent bruger til daglig: livslyset, nådestolen og den slags. Der er også ord og ordbilleder, som vækker nysgerrig eftertænksomhed i Nu slår glæden ud med hånden. Ord som pjok, ungdomsondt, fifle og soltilstede. Vårens kaffestel eller, der gror marker i min hånd. Vi ved ikke rigtigt, at hvad ordene præcist betyder, men vi forstår sagtens meningen med dem. Når Guds Helligånd er på spil, løber glæden rundt på bare tæer og tænder håb i verdens værste pjok. Gamle fra ældreboligerne bag præstegården finder de fine kaffestel frem på havebordet og spiser flødeskumskager, til de får ondt maven. Den forudsigelige tristhed udfordres, og vi får mod til at tage fejl og gøre godt igen. Vi tror, at det blot er glæden, der huserer, men salmen minder os om, at det Helligånden, der får livet til at vokse mellem vore hænder. Nu slår glæden ud med hånden den kan ikke lade vær boltrer sig i Helligånden løber rundt på bare tæer Nu står alle børn på hænder benene er ikke nok solen blinker mens den tænder håb i verdens værste pjok Nu går gamle ud i haven lufter vårens kaffestel får lidt ungdomsondt i maven mens de nynner for sig selv Nu vil triste ud at lege med de andre og sig selv de vil fifle, fejle, feje eftergive andres gæld Åh, jeg er så soltilstede der gror marker i min hånd jeg er ikke vild af glæde - jeg er vild af Helligånd! Iben Krogsdal 2009 / Willy Egmose 2009 Kirkebladet har fået vokseværk Den opmærksomme læser har sikkert opdaget, at Kirkebladet denne gang er udvidet fra 8 til 12 sider. Årsagen er, at Kirkebladet fremover udkommer 4 gange årligt i stedet for 5. Som noget nyt vil der være en artikel under overskriften Den salme kan jeg li. Artiklen er en salmestafet, hvor en person med tilknytning til sognet skriver om en salme, der har betydning for vedkommende. Ønsker du at skrive om en salme, du kan li, er du velkommen til at kontakte Kirkekontoret på tlf eller 11

12 Kære borgere i Hurup og omegn! Af Signe Grud I har sikkert undret jer. I har kigget. Og I er blevet udfordret. For hvad sker der egentlig på Bredgade 81? Det vil jeg forsøge at fortælle jer. Først og fremmest har vi det rart sammen. Det betyder ikke, at alle, der kommer i Fristedet, som jo ligger på Bredgade 81, har det godt. Slet ikke, for man kan sagtens komme i Fristedet, hvis man har det dårligt. Det er faktisk derfor, vi er her. Man kan også komme, hvis man har det godt eller nogenlunde, men måske bare gerne vil være sammen med andre, f. eks., hvis tiden er lidt lang, fordi man er alene. Men uanset hvorfor man kommer, forsøger vi at give plads til hinanden og være sammen på en god måde. Der bliver drukket meget kaffe i Fristedet. Der bliver spist boller, især om formiddagen, og om mandagen er de helt nybagte. I skulle smage dem! Om eftermiddagen er det mest kage, der trækker, for da er vi lidt lækkersultne. Og kagerne er også gode. Men inden da har vi fået et godt solidt måltid varm mad, måske endda to retter. For det kan man altid få. I går fik vi stegt lever og vækkelseskage; det var noget, der smagte. Desserterne er tit gammeldags; f.eks. sagosuppe, øllebrød og den slags. Men det kan også være frugtgrød og kage. Vi laver det hele selv, dvs. de frivillige, som vi har ca. 35 af, gør det. Og de er gode til det. Om onsdagen har vi svømning og strikkeklub, og d. 1. onsdag i måneden også gudstjeneste. Om tirsdagen åbner vi sent og har åbent om aftenen, så da spiser vi varm mad kl De andre dage er det kl. 12, men man kan også komme kl og få mad, hvis der er noget tilbage. Og hvad laver vi ellers? Vi læser avis; vi holder Nordjyske, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad. Vi spiller spil. Af og til er der gang i puslespillene. Og der bliver lavet håndarbejde. Det er hyggeligt at sidde med. Og vi snakker. Så går vi måske en tur over i Aladdins Hule, som er vores genbrugsbutik. Her er der også 35 frivillige, og her kan man godt være heldig. Betjeningen er man altid heldig med, håber jeg, og man kan også finde gode ting til få penge. Ind imellem har vi også noget rigtig dyrt, men så er det fordi, det er pengene værd. Vi holder også fester i Fristedet; fødselsdage og den slags. Og juleaften. Vi tager på ferie og udflugter sammen. Og så har vi nogle gode udendørs opholdspladser, som bliver brugt meget. Måske fordi den ene er en slags rygerum. Så har vi for nylig bygget til, som I nok har bemærket. Vi var så heldige at få en gave på 1 million kroner fra Det A. P. Møllerske Støttefond. Derfor har vi bygget en helårsvinterhave, som sammen med haven hedder Kjelds Have, opkaldt efter et af de mennesker, der jævnligt kom i Fristedet. Vi har fået en dejlig tilbygning til vores køkken. Den lille have er ikke er færdig endnu, men den bliver et åndehul, hvor man kan finde fred og ro, se på alt det grønne og lytte til fuglene, og måske få lidt mod på tilværelsen igen. De gamle mure er heller ikke færdige endnu, men vi arbejder på sagen. Som I kan se, sker der meget i Fristedet. Kig indenfor - vi vil gerne møde jer! En kærlig hilsen fra alle os i Den sociale Café Fristedet. Med fingeren på pulsen Kirkekontoret er flyttet Scan koden på din smartphone og læs Hurup kirkes hjemmeside Den nye kontorbygning stod klar til indflytning umiddelbart før påske, så i uge 16, da gårdspladsen var blevet asfalteret, flyttede præste- og provstikontoret hjem igen. Den nye adresse er nu Kirkevej 42, Hurup, men telefonnummeret er stadig Der bliver mulighed for at se såvel kontorbygningen som præsteboligen, når der inviteres til kirkefrokost og åbent hus efter gudstjenesten søndag 7. juni (se omtale s. 9 i Kirkebladet). 12

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Kunsten er at gribe livet

Kunsten er at gribe livet Kunsten er at gribe livet Værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Kunsten er at gribe livet kunsten er at gribe livet. værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Redaktør, interview med professionelle

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere