k rkebladet 73. ÅRGANG NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN"

Transkript

1 k rkebladet 73. ÅRGANG NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting står på spring. Først var det vintergækker og erantis, så krokus, senere var det rebis, der sprang ud med grønne og røde blade. Så kom hybenblomsterne ud af busken. Og nu venter vi på, at skoven bliver rigtig grøn. Temperaturen stiger, og vintertøjet bliver snart hængt ind i skabet. Landmændene har sået, og der er ikke flere sorte marker, alt bliver grønt og farverigt. Gudstjenester i Hurup, Helligsø og Gettrup *) Indsamling - se inde i bladet Viden og tro Se, nu er der to muligheder: Det ene er, at alt dette kan analyseres og registreres. Det andet er, at vi kan undre os, glædes, smile, nyde det og takke Gud for det alt sammen og dele glæden og taknemmeligheden med vore kære og vore venner. Gør vi det første, så kalder vi det viden. Så skal vi bruge regnebogen eller bøger om planter og sol og måne og stjerner. Vi kan registrere og analysere, hvordan planterne trækker næring gennem stængler, og hvordan jordens gang er om solen. Og vi kan begynde at regne på, om der bliver et godt udbytte fra markerne til høst. Alt sammen noget, som kan registreres som viden. Og viden er god for mange ting. Gør vi det andet, så kalder vi det tro, tillid, håb og kærlighed. Så kan vi ikke finde nogen bog, der er bedre end Bibelen: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. (Salmernes Bog 8,3-5) Fortsættes på næste side maj Koncert Hurup kl Munksgaard 10. maj 5. s. e. påske Hurup kl C. Nybo 14. maj Kr. Himmelfartsdag *) Hurup kl M. Jeppesen Gettrup kl C. Nybo 17. maj 6. s. e. påske Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 24. maj Pinsedag Hurup kl Munksgaard Gettrup kl Folmersen 25. maj Friluftsgudstjeneste Ashøje kl maj Trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 7. juni 1. s. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 10. juni Hverdagsgudstjeneste Hurup kl juni 2. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl C. Nybo 17. juni Åbakken i kirke Hurup kl Folmersen 21. juni 3. søn. e. trinitatis Hurup kl M. Jeppesen Gettrup kl Folmersen 28. juni 4. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 5. juli 5. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Gettrup kl Munksgaard 12. juli 6. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard 19. juli 7. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 26. juli 8. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 2. aug. 9. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen 9. aug. 10. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen 16. aug. 11. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Gettrup kl Folmersen 23. aug. 12. søn. e. trinitatis Hurup kl Munksgaard Helligsø kl Munksgaard 25. aug. Sensommerkoncert 30. aug. Familiegudstjeneste Hurup kl Munksgaard Udlevering af børnebibler Gettrup kl Folmersen 6. sep. 14. søn. e. trinitatis Hurup kl Folmersen Helligsø kl Folmersen

2 ...Fortsat fra forsiden Tænk, at de små løg i jorden blev til grønne og hvide forårsbebudere. Husker du de mange kraftige farver, som krokusserne strålede med for vore fødder. Mærk dog varmen på skulderen og på benene. Skønt, at vi igen skal se skovbunden fuld af anemoner, lige før bladene gør skoven lysegrøn. Gud gør sin natur til lysets og virksomhedens herlige tumleplads. Håbet om en god høst begynder allerede at vågne for bønder og haveejere. Vi tror på livet; vi elsker livet. Viden om verden er nødvendig for, at vi kan udvikle vort samfund, vore erhverv, vor lægevidenskab og meget andet. Tro er en forudsætning for glæde, håb og tillid. Uden tro og tillid ville der ikke være trygge menneskelige fællesskaber. Det er så selvfølgeligt, at vi somme tider glemmer, at det er troen, der får børn til at holde sig til deres forældre. Det er håbet, der får to unge til at forberede sig på at stifte hjem og planlægge fælles fremtid. Det er kærligheden, der lærer os at tilgive hinanden. Alt i Bibelen taler troens, tillidens, håbets og kærlighedens sprog altså om en aldeles uundværlig del af virkeligheden. Tro og viden er ikke hinandens modsætning. Tro og viden er ligeværdige dele og virkeligheden. For troen, håbet og kærligheden virker i virkeligheden. Det kan du regne med! Og økonomi, meteorologi, biologi, statistik og al anden videnskab har brug for troen, håbet og kærligheden for at blive brugt til noget godt. Det er troen, håbet og kærligheden, der er grundlag for vor etik. Regnebogen og Bibelen skal bruges til at lære os om hver sin del af virkeligheden. Og så kan salmebogen også være til stor hjælp som her med de sidste vers af Brorsons salme: Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise. Hvad skal jeg sige? mine ord vil ikke meget sige: o Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor! Og Himlen svare: Amen! (DDS nr. 15 vers 9 10) Adresser Sognepræst, provst: Jens F. Munksgaard, Kirkevej 42, 7760 Hurup Thy, tlf , mail: Sognepræst: Ruth S. Folmersen, Vestervej 40, Helligsø, 7760 Hurup Thy, tlf , mail: Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl Organister: Knud Damgaard Andersen, Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy, Hans Henrik Larsen, Lyngs, 7790 Thyholm, Kirsten Gjørtz, Ettrupvej 18, 7760 Hurup. Kirkegårdsleder: Bjarne Lauritsen træffes på kirkegårdskontoret, Kirkevej 42, efter aftale. Telefontid: Indenfor alm. arbejdstid samt torsdag kl , tlf , mail: Kirkesanger: Ina Christoffersen, Kanalvej 2, Hundborg, tlf Kirkebladet udgives af Hurup menighedsråd Jens F. Munksgaard er ansvarshavende redaktør. I redaktionsudvalget i øvrigt: Ruth S. Folmersen, Lone Kronborg, Trine Hausgaard Ubbesen, Irene Poulsen. Bladet ekspederes af Anny Møller, Glentevej 1, Hurup tlf Tryk: Hurup Kirkekontor, Kirkevej 42, 7760 Hurup Thy. Deadline næste nummer: Jens F. Munksgaard i hænde senest den 10. august. Næste nummer af kirkebladet dækker perioden 6. september - 6. december. Kirkebil Enhver, som har behov for taxi-transport til kirkens gudstjenester kan frit ringe til Hurup Taxi, tlf Helst dagen før. Handicappede med kørestol bestiller også transport hos Hurup Taxi. Pris kr. 20. Kirkekassen betaler resten. 2 Døbte i Hurup Kirke 15. febr.: Gabriella Leah Kristjánsdóttir 8. marts: Sebastian Fuglsang Sørensen 29. marts: Elias Keene Almquist 5. april: Emil Hølledig Jensen Begravede på Hurup kirkegård fra Hurup Kirke 27. marts: Asta Aase Immersen Bredahl 1. april: Anna Grethe Poulsen Indsamling 14. maj: Folkekirkens Missionsråd Husk at aflevere dine lysestumper! Der står en kasse i våbenhuset, lysene kan lægges i. Lysestumperne smeltes om til nye lys, og overskuddet fra salget af disse går til Danmissions arbejde. KFUM og KFUK s familieklub Trine og Anders Hausgaard Ubbesen Højtofteparken 26, tlf Henriette Christiansen, Bredgade 193, tlf Lørdagsklubben, Hurup missionshus Bente Egeberg, Toftumvej 10, tlf

3 Der er noget i gærde Af Ruth Folmersen Anmeldelse: MULIGHEDERNES LAND af Finn Slumstrup. Der sker en skævvridning af vores samfund i disse år, som får katastrofale følger for vore små landsbysamfund og for meget af det liv, der leves uden for København og de større byer langs Jyllands østkyst. Med kommunesammenlægningen fik vi små centre, som i dag kæmper indbyrdes og udmarver deres eget opland i kampen mod de virkelige centre, som er ganske få. Det er dårlig politisk planlægning og manglende indsigt, som ligger til grund for dette. Nu må det høre op, og der må komme en bedre gennemtænkt politisk planlægning af samfundet i Danmark. Sådan lyder parolen i Finn Slumstrup og Viggo Mortensens debatbog Oprør fra udkanten. Det er god læsning herude på landet. Er det virkelig et spørgsmål om politisk indsigt og gode beslutninger, så er det på høje tid, at vi bliver klogere og tager del i debatten og får taget nogle holdbare beslutninger! Som indledning til projektet holdt man på Ærø et stormøde, hvor mange var indbudt til at komme med deres synspunkter og tanker om det skæve Danmark. Det er disse indlæg som kan læses i bogen, og så er det initiativtagernes manifest, som de fremlagde, og som blev modtaget med stor begejstring. Stolaen i Hurup Kirke Af Ruth Folmersen Duen er symbol på det, som er usynligt, Guds Ånd, Helligånden. Den første due vendte tilbage til Noas ark med en gren i næbet. Den due bragte håbet om, at livet var vendt tilbage, med sig. Den anden due er den, som kom over Jesus, da han var blevet døbt i Jordan floden. Det var, som om himlen åbnede sig, og duen kom ud af himlen sammen med Guds stemme, der sagde: Se denne er min søn! Duen på stolaen er stiliseret. Den kommer lige ud af himlens bue og har retning ned mod jorden. Her bliver duen symbol på alt det usynlige, som kommer fra Gud til mennesker. Himmelbuen skal afgrænse. Godt nok er universet uendeligt, men det har vi svært ved at begribe, fra den yderste kant, himmelbuen, der kommer Gud til os, i skikkelse af en due. Duen bringer håb om nyt liv, ligesom den grønne kvist gør for Noa. Duen bringer Guds stemme ind i verden: Se min Søn og lyt til Ham. Duen er det synlige billede på Guds usynlige nærvær hos os! Ejermand søges! Hunde må kun luftes på Kirkegården, hvis de er i snor! Kirkegårdens personale oplever, at der i stigende grad er hundelorte på Kirkegården - ikke kun på stierne men også på gravsteder og hække. Adskillige gange i ugens løb må personalet ud og fjerne disse efterladenskaber. Det understreges derfor, at hunde ikke er velkomne på Kirkegården, medmindre hundeejeren sikrer oprydning! 3

4 Konfirmandtræf Torsdag 19. marts var ca. 400 konfirmander fra Sydthy, Thisted og Morsø Provstier samlet på Svankjær Efterskole til det årlige konfirmandtræf. Anders Kofoed Pedersen talte under overskriften Alle har et liv, der er værd at leve, og han gav tilhørerne noget at grine af og tænke over. Efter indtagelsen af sandwich, frugt og vand, sluttede aftenen med en gudstjeneste, hvor elever fra Bjerget Efterskole deltog med musik og korsang. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Nordthy Y s Mens and Womens Club. Anders Kofoed Pedersen Nyt om hjemmesiderne I menupunktet Præstens værksted, kan man bl.a. læse en prædiken og se TV fra Aalborg Stift. På forsiden findes Læs med dit barn, hvor du kan finde indstikkene fra de tidligere Kirkeblade. Man kan også se video, hvor en forfatter læser historierne højt. Se interview med journalisten og forfatteren Charlotte Rørth, der på en rejse til Spanien mødte en mand, som hun genkendte som Jesus (på hjemmesiden under Liv + Tro, videoer) En ny hjemmeside, som henvender sig til alle fraskilte. Dem, som står i det nu, dem som har overvejelser, spørgsmål, sår eller ar på sjælen efter en skilsmisse. 4

5 Kreative konfirmander Af Ruth Folmersen Konfirmanderne har i foråret arbejdet med mange fortællinger i Bibelen på én gang. Hver konfirmand havde sin fortælling, og det er blevet til en billedfrise, som har været udstillet i Hurup kirke. Rammen er tre døre fra den gamle præstegård, som nu er revet ned. I den øverste række er hele Jesu liv beskrevet i billeder, og i nederste række er beretninger fra det gamle testamente, som spejler fortællingerne om Jesus. Det er meget skoleagtigt at lade den ene fortælling belyse den anden, men ved at se historierne sammen bliver nogle af dem lettere at huske - måske! Ruth Folmersen fortæller om projektet På det første billede bliver Jesus født i en stald julenat (1). Jesus er Guds stemme i vores verden, ligesom Gud talte til Moses i ørkenen i den brændende tornebusk! (2). Jesu fødsel - 1 Den brændende tornebusk - 2 De tre vise mænd kommer med guld, røgelse og myrra til Jesus i stalden i Betlehem (3). Dronningen af Saba kommer med mange flere og meget finere gaver til Kong Salomon i Jerusalem (4). Ligesom de vise mænd blev hun forbløffet over, hvad hun så og måtte anerkende, at selvom hun var en stor dronning, så var Salomon større end hun! De vise mænd - 3 Dronningen af Saba - 4 Judas tager imod penge i templet i Jerusalem for at forråde Jesus! (5). Josefs brødre putter Josef i en brønd, fordi han var sådan en forkælet lillebror. Siden solgte de ham til en karavane, og han kom til Ægypten (6). De smurte blod på hans tøj og sagde til den gamle far Jakob, at han nok var blevet taget af en løve! Den ældste søn Ruben var ikke med til at sælge Josef, så da det bliver aften, vil han hente sin lillebror i brønden, men han står som kvinderne ved Jesu grav påskemorgen og må spørge: Hvor er han? (7). Josef kom til Ægypten, og det gik ham jo rigtig godt. Judas - 5 Josefs brødre - 6 Jesus kommer sine gamle venner i møde! (8). De har det sikkert ligesom Kong Nebudkanezer, der smed Daniel i løvekulen og næste morgen måtte udbryde: Er du her endnu! For Daniel sov i det ene hjørne og løverne i det andet (9). Gud var med Daniel, og Gud bragte Jesus til live igen. Jesus kom tilbage til sine gamle venner, som mødte ham og kendte ham, og de måtte sige som Kongen: Er du her endnu! Ruben ved brønden - 7 Jesus kommer Thomas i møde - 8 Daniel i løvekulen - 9 5

6 Klezmer Duo spillede jødisk festmusik i Kirkehøjskolen Fastelavnsgudstjeneste om dåb og duer Forårsarbejde på Kirkegården Sogneaften m. Niels Johansen Babysalmesang Spaghettigudstjeneste Læs med dit barn I dette nummer af Kirkebladet er der vedlagt et indstik med en bibelfortælling fra Det Gamle Testamente og en fra Det Nye Testamente. Dermed en opfordring til forældre og bedsteforældre om at læse med børnene. Britta Krarup Møller synger påsken ind 6

7 Billeder fra byggeprojektet Der arbejdes på 1. salen i præsteboligen Malerarbejde i kontorbygningen Der lægges trægulv i kontorbygningen Flisearbejde Lofter i præsteboligen spartles Der arbejdes på at lave Folkekirkens logo i fliser Der lægges fliser i præsteboligen Gårdspladsen asfalteres Se flere billeder og læs mere på 7

8 Det sker i foreningerne Farmerlejr KFUM og KFUK distrikt Thy-Mors indbyder alle piger og drenge fra klasse (efter ferien) til børnesommerlejr 28. juni - 2. juli i Skovhuset i Vandet. I løbet af lejren vil børnene lære / prøve en masse ting fra livet som farmer. Derudover vil der også være lege, løb, forkyndelse, hike, lejrbål, godt kammeratskab og meget mere. Program rekvireres hos Trine Hausgaard Ubbesen, tlf Møder i Missionshuset - kl (hvor andet ikke er nævnt) Onsdag 6. maj Kredsmøde i Snedsted Sognegård v. sognepræst Esper Thidemann, Århus. Onsdag 20. maj Tabor-mødet 2015 i Tabor, Harring Missionshus v. Folketingets tidl. formand Christian Mejdahl, Løgstør. Onsdag 27. maj Bibelkredse i hjemmene. Onsdag 3. juni Møde v. fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Ørding. Kaffe. Lørdag 6. torsdag 11. juni Teltmøderække ved skibsværftet, Vilsund. Onsdag 10. juni kl Hverdagsgudstjeneste i kirken. Torsdag 11. juni kl Udflugt til Mors. Lørdag 13. juni Indre Missions årsmødedag på Mørkholt Strand Camping. Onsdag 17. juni Bibelkredse i hjemmene. Fre. 17. juli fre. 24. juli Bibelcamping i Hurup (program udleveres). Tirsdag 21. juli Ungdomsaften v. Uk. Nikolaj Karkov, Ålborg. Onsdag 12. august Kredsmøde i Vestervig Missionshus v. sognepræst Erik Lippert Bjørn, Sevel. Onsdag 19. august Esther Saarup taler, emne: Glæden ved stilheden. Kaffebord. Onsdag 26. august Bibelkredse i hjemmene. Onsdag 2. september Sogneaften i Kirkecentret. Aftenmøder på Hurup Bibelcamping Fredag 17. juli IM formand pastor Hans Ole Bækgaard, Århus Lørdag 18. juli Hans Ole Bækgaard, Århus. Søndag 19. juli Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Mandag 20. juli Lovsangsaften for alle aldre v. ungdomskonsulent Jim Progner m.fl. Minitale ved Egild Kildeholm. Tirsdag 21. juli Egild Kildeholm og Nordthy Mandskor. Onsdag 22. juli Familieaften v. børnekonsulent Randi Taulborg. Torsdag 23. juli Bjarne Lindgren. Fredag 24. juli Bjarne Lindgren. Torsdagstræf i Missionshuset - kl maj Undere og mirakler - findes de stadig? v. Ruth Folmersen. Hvordan får vi øje på vore dages undere og mirakler? Lotteri. 11. juni Udflugt. 27. august Lina Sandell - Liv og digtning. Anna Saarup Brinth vil fortælle om Lina Sandells liv og vi skal synge nogle af hendes dejlige sange. Sommerlejr for børn Fra den juli afholder Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på BJØRNEBORG. Børn fra 6-14 år er velkomne på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. har bibelarbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt kammeratskab. Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, der bliver omdelt i børneklubber og søndagsskoler eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, Kallerup tlf Lørdagsklubben - kl i Hurup Missionshus (hvor andet ikke er nævnt) Lørdag 9. maj Lørdag 16. maj ingen lørdagsklub Lørdag 23. maj pinseferie Lørdag 30. maj Lørdag 6. juni Lørdag 13. juni Lørdag 20. juni Mandag 6. juli torsdag 9. juli Sommerlejr på Bjørneborg, Mors. Program udleveres Fredag 17. fredag 24. juli Bibelcamping i Hurup. Børnemøde på Hurup Bibelcamping kl. 10 hver dag fra mandag 20. juli. Program udleveres. Lørdag 15. august Lørdag 22. august Lørdag 29. august ingen lørdagsklub Søndag 30. august kl? familiegudstjeneste med udlevering af børnebibler. Lørdag 5. september Arrangementer i Aladdins Hule - kl Torsdag 28. maj Anna og Svend Hamborg: Sang, musik, fortælling mv. Kaj Mogensen spiller med. Torsdag 18. juni Sommersang. Villy Pedersen - sang, Lone Olesen - klaver, Kaj Mogensen - fortælling om sangene. Onsdag 15. juli Sommersang ved Lone Olesen og Kaj Mogensen. Der indkom Hellig tre Kongers tiden: Mellemkirkeligt arbejde, Aalborg Stift - 121,- kr. 8. marts: Folkekirkens Nødhjælp ,- kr. i Kirken, ,50 kr. ved husstandsindsamling. 5. april: KFUM og KFUK ,50 kr. Hjertelig tak for enhver gave. Menighedsrådsmøder kl Tirsdag 5. maj Tirsdag 2. juni Tirsdag 11. august Tirsdag 1. september Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.

9 4. maj koncert med Vestervig Kammerkor Mandag 4. maj kl Det sker i Kirken og Kirkecentret Vestervig Kammerkor tager i begyndelsen af maj på kortur til Bergen i Norge.Det er derfor et formstærkt kor, der inden afrejsen synger i Hurup kirke i anledning af befrielsesaftenen. Koret vil synge sange om fred og frihed og dirigeres af Vibeke Aarkrogh. Da Halfdan Rasmussens i år kunne være fyldt 100 år, læser Birte Aarup nogle af hans digte. Halfdan Rasmussens fine frihedssang fra 1944 Men det bli r atter stille efter stormen bliver nok sunget. Friluftsgudstjeneste på Ashøje Mandag 25. maj kl Provstiet indbyder til fællesgudstjeneste på Ashøje. Kor medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hurup Kirke. Kirkefrokost og åbent hus i nye bygninger Søndag 7. juni efter gudstjenesten Menigheden indbydes til kirkefrokost og åbent hus i de nye bygninger efter gudstjenesten søndag den 7. juni. Menigheden kan se det nye kontorhus og den kommende præstebolig. I konfirmandmandstuen vil menighedsrådsformand Leo Jensen fortælle om arbejdet i menighedsrådet gennem det seneste år. Byggeriet har været præsenteret i Kirkebladet gennem alle måneder ved billeder. Kontorhuset er nu færdigt, og alle ekspeditioner foregår derfra nu. Præsteboligen bliver færdig først i juni. Kom og vær med til gudstjeneste, åbent hus og kirkefrokost. Sensommerkoncert Tirsdag 25. august - hold øje med dagspressen Hvad er et menneske værd? - og hvornår er det ikke længere noget værd? Onsdag 2. september kl Kom til en spændende sogneaften, hvor der vil være oplæg til debat om menneskesyn, fosterundersøgelser, handicappede og aktiv dødshjælp ved Hans Holmsgaard, praktiserende læge i Thyborøn. Oplægsholderen er initiativtager til erklæringen Omsorg indtil døden. Ja til aktiv livshjælp indtil døden nej til aktiv dødshjælp. Erklæringen er tværfaglig, tværpolitisk og tværreligiøs og underskrevet af 30 meningsdannere omfattende tidligere sundhedsministre, nuværende sundhedspolitikere fra begge sider af salen, tidligere medlemmer af Etisk Råd, diverse fagpersoner, formænd for handicaporganisationer samt ledende repræsentanter fra kristendommen, islam, jødedommen, buddhismen og hinduismen. Læs mere på hjemmesiden: eller på Facebook-siden: Omsorg indtil døden. Pris: 25,- kr. for kaffe. 9

10 Det sker i Kirken og Kirkecentret Konfirmander 2016 Babysalmesang Der begynder et nyt hold torsdag 27. august kl i Hurup Kirke, og fortsætter de efterfølgende torsdage kl Babysalmesang er særligt for børn mellem 3 og 9 måneder. Man må gerne bare komme og smage på hvad det er, eller tage kontakt på til sognepræst Ruth Folmersen. Der kan også læses mere om babysalmesang på kirkens hjemmeside (www.hurupkirke.dk/detsker/ babysalmesang). Kirkevandring Næste års konfirmander og forældre opfordres til at holde øje med Hurup kirkes hjemmeside (www. hurupkirke.dk). Her bliver der mulighed for at tilmelde sig konfirmandundervisningen, når skoleferien slutter! Konfirmationsdatoerne 2016 er: Nuværende 6.A konfirmeres lørdag 30. april kl Nuværende 6.B konfirmeres søndag 1. maj kl Helligsø/Gettrup 22. april kl Der indbydes til kirkevandring ved Hurup Kirke og Kirkegård torsdag 11. juni kl Aftenen starter med en tur rundt på Kirkegården og i Kirken, hvorefter Jens F. Munksgaard vil fortælle i Kirkecentret. Minikonfirmander Minikonfirmandundervisning begynder i uge 35 for børn i 3. klasse. Børnene får brev om, hvornår vi begynder, og hvad det handler om, når skoleferien er forbi. Der er 12 ugers eftermiddagsundervisning (1 gang ugentligt) og en gudstjeneste for minikonfirmander og deres familier - og alle andre børnefamilier 25. oktober. Er dit barn døbt for 4 år siden? Ved familiegudstjenesten 30. august udleveres der gratis børnebibler til de børn, der blev døbt for 4 år siden. De børn, vi kender, får brev. Tilmeld dit barn til præstens kontor senest 27. august på tlf Kom og syng i ledsagekoret Mød op i Hurup Kirkecenter kl onsdagen før følgende søndage: 24/5, 21/6, 30/8. Under gudstjenesten synges med på salmerne fra orglet. Øvrige gudstjenester FOLKEKIRKE TV Ses på Kanal Midtvest Folkekirkeligt TV sendes på Kanal Midtvest Mandag - søndag kl Mandag - onsdag kl Programoversigten findes på Folkekirke TV s hjemmeside 10 Fristedet - kl Onsdag 6. maj Onsdag 3. juni Onsdag 1. juli Onsdag 5. august Onsdag 2. september Åbakken - kl Onsdag 6. maj Onsdag 20. maj Onsdag 3. juni Onsdag 17. juni Onsdag 1. juli Onsdag 15. juli Onsdag 29. juli Onsdag 12. august Onsdag 26. august Jens F. Munksgaard Kaj Mogensen Jens F. Munksgaard Ruth Folmersen Ruth Folmersen Lillian Risum Mogens Jeppesen Lillian Risum Ruth Folmersen (i Kirken) Jens F. Munksgaard Lillian Risum Ruth Folmersen Mogens Jeppesen Ruth Folmersen

11 Den salme kan jeg li Af Svende Grøn, konsulent i skole-kirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Nu slår glæden ud med hånden I præstegården i Hjortshøj nord for Århus sad jeg en forårsdag sidste år og talte med Iben Krogsdal om hendes pinsesalme, Nu slår glæden ud med hånden. Solen stod lavt på den blege martshimmel, og lyset ramte de halvtomme rum som en nænsom berøring. På væggene hang få store farverige malerier fra Ibens egen hånd som kontrast til de ellers nøgne rum. Og så blev husets mest lyse og største rum brugt til et bordtennisbord. Huset og især køkkenet vrimlede da også med spor af de børn og den præstemand, som Iben deler sin hverdag med. Iben Krogsdal er ikke teolog og slet ikke dogmatiker. Hun er uddannet billedkunstner og har en ph.d. i religionsvidenskab. I dette møde mellem høj faglighed på flere områder opstår der tekster, billeder, foredrag, radioprogrammer og debatter i massevis. Når hun skriver om pinse og Helligånd, er det hverdagens enkle erfaringer af Guds nærvær, der kommer til orde. At tale om Helligånd, synes mange, er meget svært. Man bliver lidt bange for at udstille sin uvidenhed og sige noget forkert. Iben har det lige modsat: Vi kan sige så meget om Helligånden ved at kigge på livet, som vi lever. Der er slet ingen, der kan forklare, hvad ånd er for noget. Jo, måske mine børn. De Svende Grøn kan sige, at det handler om, når man er glad, eller der sker noget vildt i ens liv, eller man pludselig ikke er sur mere, fortæller hun i samtalen. Helligånden er det, vi aldrig har set, men måske godt kan mærke imellem os. Jeg ser Helligånden som nogle lysende solstråleagtige ting, der går mellem og omkring mennesker. På gamle billeder af Gud er der ligefrem et strålelys rundt om hellige personer. Salmen gør det usynlige synligt, ligesom dengang man malede glorierne på ikoner og renæssancemalerier. I salmen bliver hverdagserfaringer til gudsnærvær. Det almindelige bliver det overraskende og særlige. Det kendte og åbenlyse åbenbarer en større, lysere og dybere virkelighed. Et karakteristika ved salmegenren er sproget, som ofte præges af bestemte religiøse ord og vendinger. Vi møder ord, som vi sjældent bruger til daglig: livslyset, nådestolen og den slags. Der er også ord og ordbilleder, som vækker nysgerrig eftertænksomhed i Nu slår glæden ud med hånden. Ord som pjok, ungdomsondt, fifle og soltilstede. Vårens kaffestel eller, der gror marker i min hånd. Vi ved ikke rigtigt, at hvad ordene præcist betyder, men vi forstår sagtens meningen med dem. Når Guds Helligånd er på spil, løber glæden rundt på bare tæer og tænder håb i verdens værste pjok. Gamle fra ældreboligerne bag præstegården finder de fine kaffestel frem på havebordet og spiser flødeskumskager, til de får ondt maven. Den forudsigelige tristhed udfordres, og vi får mod til at tage fejl og gøre godt igen. Vi tror, at det blot er glæden, der huserer, men salmen minder os om, at det Helligånden, der får livet til at vokse mellem vore hænder. Nu slår glæden ud med hånden den kan ikke lade vær boltrer sig i Helligånden løber rundt på bare tæer Nu står alle børn på hænder benene er ikke nok solen blinker mens den tænder håb i verdens værste pjok Nu går gamle ud i haven lufter vårens kaffestel får lidt ungdomsondt i maven mens de nynner for sig selv Nu vil triste ud at lege med de andre og sig selv de vil fifle, fejle, feje eftergive andres gæld Åh, jeg er så soltilstede der gror marker i min hånd jeg er ikke vild af glæde - jeg er vild af Helligånd! Iben Krogsdal 2009 / Willy Egmose 2009 Kirkebladet har fået vokseværk Den opmærksomme læser har sikkert opdaget, at Kirkebladet denne gang er udvidet fra 8 til 12 sider. Årsagen er, at Kirkebladet fremover udkommer 4 gange årligt i stedet for 5. Som noget nyt vil der være en artikel under overskriften Den salme kan jeg li. Artiklen er en salmestafet, hvor en person med tilknytning til sognet skriver om en salme, der har betydning for vedkommende. Ønsker du at skrive om en salme, du kan li, er du velkommen til at kontakte Kirkekontoret på tlf eller 11

12 Kære borgere i Hurup og omegn! Af Signe Grud I har sikkert undret jer. I har kigget. Og I er blevet udfordret. For hvad sker der egentlig på Bredgade 81? Det vil jeg forsøge at fortælle jer. Først og fremmest har vi det rart sammen. Det betyder ikke, at alle, der kommer i Fristedet, som jo ligger på Bredgade 81, har det godt. Slet ikke, for man kan sagtens komme i Fristedet, hvis man har det dårligt. Det er faktisk derfor, vi er her. Man kan også komme, hvis man har det godt eller nogenlunde, men måske bare gerne vil være sammen med andre, f. eks., hvis tiden er lidt lang, fordi man er alene. Men uanset hvorfor man kommer, forsøger vi at give plads til hinanden og være sammen på en god måde. Der bliver drukket meget kaffe i Fristedet. Der bliver spist boller, især om formiddagen, og om mandagen er de helt nybagte. I skulle smage dem! Om eftermiddagen er det mest kage, der trækker, for da er vi lidt lækkersultne. Og kagerne er også gode. Men inden da har vi fået et godt solidt måltid varm mad, måske endda to retter. For det kan man altid få. I går fik vi stegt lever og vækkelseskage; det var noget, der smagte. Desserterne er tit gammeldags; f.eks. sagosuppe, øllebrød og den slags. Men det kan også være frugtgrød og kage. Vi laver det hele selv, dvs. de frivillige, som vi har ca. 35 af, gør det. Og de er gode til det. Om onsdagen har vi svømning og strikkeklub, og d. 1. onsdag i måneden også gudstjeneste. Om tirsdagen åbner vi sent og har åbent om aftenen, så da spiser vi varm mad kl De andre dage er det kl. 12, men man kan også komme kl og få mad, hvis der er noget tilbage. Og hvad laver vi ellers? Vi læser avis; vi holder Nordjyske, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad. Vi spiller spil. Af og til er der gang i puslespillene. Og der bliver lavet håndarbejde. Det er hyggeligt at sidde med. Og vi snakker. Så går vi måske en tur over i Aladdins Hule, som er vores genbrugsbutik. Her er der også 35 frivillige, og her kan man godt være heldig. Betjeningen er man altid heldig med, håber jeg, og man kan også finde gode ting til få penge. Ind imellem har vi også noget rigtig dyrt, men så er det fordi, det er pengene værd. Vi holder også fester i Fristedet; fødselsdage og den slags. Og juleaften. Vi tager på ferie og udflugter sammen. Og så har vi nogle gode udendørs opholdspladser, som bliver brugt meget. Måske fordi den ene er en slags rygerum. Så har vi for nylig bygget til, som I nok har bemærket. Vi var så heldige at få en gave på 1 million kroner fra Det A. P. Møllerske Støttefond. Derfor har vi bygget en helårsvinterhave, som sammen med haven hedder Kjelds Have, opkaldt efter et af de mennesker, der jævnligt kom i Fristedet. Vi har fået en dejlig tilbygning til vores køkken. Den lille have er ikke er færdig endnu, men den bliver et åndehul, hvor man kan finde fred og ro, se på alt det grønne og lytte til fuglene, og måske få lidt mod på tilværelsen igen. De gamle mure er heller ikke færdige endnu, men vi arbejder på sagen. Som I kan se, sker der meget i Fristedet. Kig indenfor - vi vil gerne møde jer! En kærlig hilsen fra alle os i Den sociale Café Fristedet. Med fingeren på pulsen Kirkekontoret er flyttet Scan koden på din smartphone og læs Hurup kirkes hjemmeside Den nye kontorbygning stod klar til indflytning umiddelbart før påske, så i uge 16, da gårdspladsen var blevet asfalteret, flyttede præste- og provstikontoret hjem igen. Den nye adresse er nu Kirkevej 42, Hurup, men telefonnummeret er stadig Der bliver mulighed for at se såvel kontorbygningen som præsteboligen, når der inviteres til kirkefrokost og åbent hus efter gudstjenesten søndag 7. juni (se omtale s. 9 i Kirkebladet). 12

k rkebladet Vi kan ikke udføre store bedrifter, kun små, men med stor kærlighed Mother Teresa Gudstjenester i Hurup, Helligsø og Gettrup

k rkebladet Vi kan ikke udføre store bedrifter, kun små, men med stor kærlighed Mother Teresa Gudstjenester i Hurup, Helligsø og Gettrup k rkebladet 72. ÅRGANG 2013/14 - NR. 1 - VINTER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Vi kan ikke udføre store bedrifter, kun små, men med stor kærlighed Mother Teresa Det har varet meget længe dette efterår, med

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

k rkebladet at sætte sit liv til for sine venner

k rkebladet at sætte sit liv til for sine venner k rkebladet 72. ÅRGANG 2014 - NR. 2 - FASTE/PÅSKE - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner Af Jens F. Munksgaard Må kristne gå i krig? 25. marts

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne.

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne. Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015 Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT www.4sogne.dk ADRESSER Sognepræst

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere