Dansk Geologisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen, redaktor. Æresmedlemmer Holtedahl, Olaf, professor, dr. phil., Norge. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Aho, Lea, fil. mag., frk., Zeuthens Allé 9, Hellerup. Ahrenizen, Per Ove, stud. mag., Pileall6 21, 4.. Kobenhami F. Albrechtsen Harald, ingenior, cand. polyt., Hvidorevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Lovenernsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Lundtofteparken 52, l., Lyngby. Alsirup, Laura, lektor, cand. mag., frue, Kongsvangs A116 14, 3., Arhus. Alsirup, Lisbeih, frk., N~rregade 26, 3., Kobenhavn IC. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Soborg. Andersen, Anton, portor, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bjarn, vejingenior, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjorring. Andersen, Borge Sven, civilingenior, Gl. Kogelandevej 257 B, Kobenhavn Valby. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Romersgade 7, 4.. Kobenhavn Andersen, David, skoleinspektor, Rosenvænget 9, Fruens Boge. Andersen, Johannes, afdelingsingenior, Medlemmer1) l) En stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Blichersvej 91, Helsingor.. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jorgensensvej 29, Kobenhavn F. Andersen, Lars Jnrgen, cand. mag., Dalstroget 147, l., Soborg. Andersen, Poul, overlærer, Sogaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, Svend, direktor, cand. mag., Roskildevej 36, Kobenhavn F. Andersen, S. Th., mag. scient., Kajerodgade 6, Birkerod. Andersen, Theodor, P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, Kobenhavn F. *Andreasen, A. C., direktor, Heslehoj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, cand. mag., *Nybor, Allerup, Holbæk. Andrup, G. O., direktor, civilingenior, Vandværksvej 7, Odense. Antonsen,, cand. polit. et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asgaard, Ulla, stud. mag., Lottenborgvej 21, Lyngby.

2 Asklund, Bror, professor, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Understikning, Asrnund, Berit, lektor, cand. mag., frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbzk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers All6 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. Bagge, Rent, forstkandidat, Havnsevej 23, Herlev. Balslov, G., Iserer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, ZngerEnna, cand. mag., frue, Ryesgade 107, 2., Kobenhavn 0. Bang, Karl Ludvig, civilingenior, Asger Rygsgade 6, 3., Kebenhavn V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Sarsgate 1, Oslo, Norge. Baunsgaard, Jens, gymnasiast, Skyttevej 27, Fredericia. Beck, E., frk., Jenslevs Tvzrvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Kobenhavn F. Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Jyllandsvej 14, 3., Randers. Berg, Otto, lzrer, Foulum skole, Sonderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Zyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, afdelingsgeolog, mag. scient., Fyrrevejen 51, Nserum. Biilrnann, Ove, stud. mag., Vordingborggade 24 E, Kobenhavn 0. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Sopassagen 18, mezz., Kobenhavn 0. Bille, Niels C., realskolelsrer, 1949, Gronnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Roskildevej 36, Kobenhavn F. Bjerring, Zians Chr., stud. mag., ster Farimagsgade 83, 5., Kbh. 0. Bjorn, Arne, civilingenier, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjzgergade 18, 3., Kbh. 0. Bohr, Erik, direktor, civilingenior, Strandboulevarden 84, Kobenhavn 0. Bondarn, J., afdelingsgeolog, mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Kronprinsessegade 60, st., Kobenhavn Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brand!, Inger, cand. mag., frk., Remersgade 7, 3., Kobenhavn Breval, Efse, stud. mag., Bækkeskovvej 54, Kebenhavn, Brenshej. Broby, Aage, lektor, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., Kobenhavn S. Brotzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Broker, Henrik, ingenier, Lserkevej 4, Holb~k. Broker, P., entreprener, Amtmandsvej 4, Holbsk. Buch, Arne, mag. scient., Glentevej 9, st., Randers. Buchwald, N. F., professor, Dalgas Boulevard 68, 4., Kebenhavn F. Buchwald, Vagn, civilingenior, Parsbergsvej 47, Virum. Bocher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards A116 55, Holte. Boggild, Julie, frue, Ejbyvej 151. Vanlose. Callisen, Karen, dr. phil., Mineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, I<#- benhavn I<. Carl Nielsen A/S, Islands Brygge 4, Kebenhavn S. Carlsson, J. G., Larovarksadjunkt, fil. mag., Dammgatan 25, Ystad, *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Borge Brorson, kunstmaler, htationalmuseet I, Kobenhavn Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., Kebenhavn 0. ' Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlzge Christensen, *Solbakkenu, Graasten. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeo- log, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overl~rer, Bredgade 6, l., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, Kobenhavn Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., '194?. Norrebrogade 1, l., Kobenhavn N. " Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H. A. Clausensvej 22, Gentofte. ' j Collini, Bengt, laborator, fil. lic., Lantbrukshogskolan, Uppsala, Damsgaard-Sorensen, Per, stud. med., Blomstervznget 93, Lyngby. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Nzstved. '

3 Degerbol, Magnus, professor, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby. Dehn-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Hummeltoftevej 117, Lyngby. Dinesen, Arne, cand. mag., Grondalsvej 85, Birkerod. Dinesen, Birthe, civilingenior, frue, Grondalsvej 85, Birkerad. Djorup, Johannes, læge, 1956.,Fiolstræde 28, l., Kobenhavn Dyppel, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., Kobenhavn 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. *Ellitsgaard-Rasmussen,, statsgeolog, mag. scient., hlineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn Elmquist, H., cand. polyt., Gunlegsgade 15, Kobenhavn S. Eriksen, Knud, cand. mag., Kettinge Skole, Lolland. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Havznget 6, Gentofte. Espersen, Jorgen Folkrnann, amanuensis, mag. scient., Sveriges Geologiska Undersokning, Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Rroskov pr. Tappernoje. Flagler, C. TV., chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4 N. Y., U. S. A. *Floris, Saren, mag. scient., Vesterbrogade 180, 2., Kobenhavn V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktar, civilingenior, Valbyvej 3, Arhus. Frederiksen, Erik Hojbjerg, stud. merc., Ved Eltham 9, Hellerup. Frederiksen, V., ingenior, Vildmosetilsynet, Tylstrup. Fristrup, Borge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frolund, Erik, civilingenior, Birkevej 4, 0lbylyng, pr. Koge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Sct. Jorgensgade 8, Slagelse. Fæster,, civilingenior, Strandgade 25, Kobenhavn IC.. Galle, Anna, regnskabsforer, frk., stbanegade 35, l., Kobenhavn 0. Galle, Poul, lektor, cand. mag., Anemonevej 17, Gentofte. Gandahl, Rune;assistent, fil. lic., Statens Vaginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm O, Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingorvej 34 A, Fredensborg. Gentofte Kommunebibliotek, regaards Allé 7, Hellerup. Geografisk Institut, Arhus Universitet, Arhus. Glenslrup, Aage Helweg, seminariel~rer, cand. mag., Rosenvangs All6 191, Hojbjerg. Glimberg, C.-F., fil. lic., Lokforaregatan 3 B, Glob, P. IV., professor, dr. phil., Havgaards Tvær vej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Soborg Hovedgade 155, 3., Seborg. Graff-Petersen, Poul, amanuensis, mag. scient., Soborg Hovedgade 155, 3., Soborg. Graversen, Chr. R., lektor, cand. mag., Soborg Hovedgade 33, 2.. Soborg. Gregersen, Albert, direktor, Gulf Eastern Company, Gulf House, 4 Stanhope Gate, London W.I., England. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., Hollandsvej 65, Lyngby. Griiner,, overretssagforer, Ejbyvej 151, Vanlose. Gyring, Gerrnund, adjunkt, cand. mag., Lille Strandvej 25, Hellerup. Godert, Henrik, kommunelsxer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gothgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Huarsted, Vagn, adjunkt, cand. mag., Hovedstensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen, Hagelso, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. kwagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjoholm pr, Ystad, Fiagnell, G. Samuelson, frue, Planetgatan 21, Yalkier, Christian, konservator, 1916, Frederik d. VI's AI16 3, l., Kbh. F. Yamilton, Eric, dr. phil., B.Sc. F.G.S., Morkhojvej 175, Herlev. Yansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Bronshoj. Yansen, Ellen ~Zalholrn, lektor, cand, mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. b. 'iansen, Erik B., civilingenior,, Kastelsvej 25, 2. tv., Kobenhavn, 0-

4 Hansen, John, stud. mag., Klnvervznget 5, Kastrup. Hansen, Jorgen Benfh, cand. mag., Szbyholmsvej 27, Valby. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, Kobenhavn I<. Hansen, Skousbell, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, Kbh. F. Hansen, Mona, cand. mag., 1950, hlolt- kesvej 43, K~benhavn F. *Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., Kebenhavn V. Harup, &logens Peter, stud. mag., Pa Hojen 3, Hellerup. Hass, Birgit, stud. mag., Haldagervej 2, Vanlese. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Skjærs~vej 7, Risskov. Hastrup, Henrik, adjunkt, cand. mag., Seborg Hovedgade 115, Soborg. Hede, J. E., fil. dr., Geol. Inst., Helgesen, Hans Erik, civilingenier, Chr. Winthersvej 15, Knbenhavn V. Heller, Erik, cand. mag., Ved Lindevangen 24, Kebenhavn F. Hellner, I.V. F., rektor, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, H. J. & G. Kcihler, Ingenierfirma, Korser. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., K~benhavn 0. *Henriksen, Svend Erik, B.Sc., , Westridge Avenue, Fort U'orth 16, Texas, U.S.A. Herlufsholms ~kolebiblioték,1925. Nzstved. *Hessland, Ivar, professor, fil. dr., Stockholms Hogskola, Kungstensgatan 45, Geologiska Institutet, Stockholm 6, Hjelmquist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, lijern, Gunnar, fil. mag., Mineralogiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. inag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, adjunkt, cand. mag., Fredensgade 7, Frederikshavn. Holm, Henry, seminarieforstander, Torholmsvej 15, Hjarring. Holm, Jclrgen Alfred. bankassistent, V. Bsterbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, amanuens, fil. kand., Geologiska Institutionen, Lund, Hejgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards AI16 209, Snborg. Zdorn, G. M., civilingenier, Fyrrevejen 22, Nzrum. Illeris, Sven, stud. mag., Skovalleen 29, Bagsvzrd. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Bomporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerod. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, K0- benhavn N. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Trondhjemsgade 14, st., Kebenhavn 0. Jakobsen, Berge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2.. Brenshoj, *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelzrerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, Kebenhavn V. Jansen, C. F. U., stationsforstander, Borgervznget 88,3. th., Kebenhavn 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, l., Brenshej. Jelling Statsseminarium, 1933, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels All6 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektsr, Fures~vej 8, Virum. Jensen, Aksel Touborg, professor, dr. phil., Landboh~jskolens kem. laboratorium, Bulowsvej 13, Kebenhavn V. Jensen, C. A., museumsbetjent, ste~oldgade 7, Kebenhavn Jensen, Erik Schou, stud. mag., Ny Vestergade 7, 3., Ic~benhavn Jensen, Henry, statsgeodzt, mag. scient., N~rre Farimagsgade 1, l., K0- benhavn Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Strandboulevarden 30, K~benhavn 0. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangall6 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, lektor, cand. mag., Humlevænget 54, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielaerer, cand. mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohejskolen, Bulowsvej 13,Kbh.V. *Jensen, Stig Bak, cand. mag., Vangedevej 154 B, S~borg. Jensen, T. F. Riisberg, læge Herby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Grenholt 18, Grejsdalen, Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, l., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Bmge, professor, dr. phil.,

5 H. C. Andersens Boulevard 35, Koben havn V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., 1909 Abrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valde marskrogen 32, Soborg. Johansen, Erling, statsstipendiat, 1958 Universitetets oldsakssamling, Frede riksgate 2, Oslo, Norge. Johansen, Folke, Izrer, cand. mag., 1934 Kastelsvej 60, K~benhavn 0. Johansson, Ella, amanuens, fil. Itand Geologiska Institutionen, Lund, Sverige Johnsson, Gunnar, lektor, fil. dr., 1951 Kastanjegatan 6 A, Jonassen, Hagbard, lektor, dr. phil., 1931 Kratholmsvej 6, Holte. Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag Lilletoften 73, l., Skovlunde. Jsrgensen, Ejnar, kobmand, Her. redsvej 1 B, Gentofte. Jorgensen, Ejner, kommunel~rer, 1953 Vestersogade 74, 5., Kobenhavn V. Jsrgensen, Ellen Bolt, lektor, cand. mag. frue, Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jsrgensen, Flemming Bolt, lektor, cand, mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund.. Jorgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag.; Christiansn~indevej 6, Holbzk. Jsrgensen, Holger, apoteker, Algade 36, hfiddelfart. Jsrgensen, Jsrgen Vagn, civilingenior, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jorgensen, Ole, stud. mag., Nrd. Fasanvej 92, Kobenhavn F. Jsrgensen, Suend, museumsinspektcir, cand. mag., Fr. d. VI's All6 1, Kobenhavn F. Jorgensen, Vagn Nedergaard, lektor, cand. mag., Libravej 1, Arhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Caecilievej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grondals Parkvej 16, Kobenhavn F. Karup-Aloller, Sven, stud. mag., Hellerupvej 6S, Hellerup. Kelstrup, Niels, lektor, cand. mag., Klovervang 13, Horsholm. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grendalsvej 68, Kobenhavn F. Kirkeby, Per, stud. mag., Lindevangsvej 28, Birkerod. Kirlcegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, l., K~benhavn V. Kistrup, Orla, tandlaege, Bredgade 11, Herning. Kjartansson, GuBmundur, mag. scient., Suaurgata 75, Hafnarfjoraur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Kildevej 16, Rungsted Kyst. Kliim, Bent, arkitekt, Jagtvej 11,3., Kobenhavn N. Knudsen, Borge, civilingenicir, K0- benhavnsvej 114, Koge. Knudsen, Ib, ingenior, Skolvagen 11 A, Narkes ICvarntorp, Knudsen, Suend, cand. mag., Bygholmvej 15, Kobenhavn Vanlcise. Knudsen, Tage Bscher, kommunelærer Englandsvej 72,4., Kobenhavn S. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervaenget 59, Lyngby. Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundquistgade 36, Sonderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., iilolle All6 4, 4., Valby. Kristensen Barre, Suend, skolebestyrer, Karise Realskole, ICarise. Kristiansen, Erik, stud. mag., Kjeldsgaardsvej 26, l., Valby. Kristoffersen, Anne Marie, lektor, cand. mag., frk., Munkerisvej 27, Z., Odense. Kristoffersen, Finn Nyhuus, stud. mag., Rigensgade 21 A, Kobenhavn Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Yrogh, Karsten, stud. mag., Hagavej 36, l., Soborg. Kragh, Villy, stud. mag., Lillekaer 11, l., Valby. Yuhlmann, Hans, G. S., cand. mag., Horsevaenget 52, Z., Hillerod. Yulling, Oskar Hj., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Larsen, Bent Valeur, cand. mag., Nerremarksvej 10, Tcinder. Larsen, Birger, stud. mag., Amalie Skrams A116 3, Valby. Larsen, Birger Lundsgaard, stud. mag., Soborg Hovedgade 90, Soborg. Larsen, Erik, stud. mag., St. Kannikestraede 2, Kobenhavn Larsen, Gunnar, mag. scient., Bogevej 10, Hellerup. -arsen, Hans, overchauffor, Skydebanegade 15, 2., Kobenhavn V..arsen, Hans Valeur, cand. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund..arsen, Helfe Færregárd, frue., Bogevej 10, Hellerup..arsen, B., civilingenior, Frederiksgaards All6 4, Kobenhavn F.

6 Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsv~rd. Larsen, Niels Ole, stud. polyt., Gyldenholms A116 7, Gentofte. Larsen, Ragna, stud. mag., Stenten 15, Lille Verlose. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. C. 0rstedsvej 61, 2., Kobenhavn V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, Kobenhavn 0. *Laurilzen, Ole, skibsreder, Onsgaardsvej 23, Hellerup. *Laursen, A., grosserer, Sct. Anneplads 2, Odense. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, Kobenhavn 0. Lemche, Henning, museumsinspektor, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, arkitekt, H. C. Orstedsvej 22 B, Kobenhavn V. Lilliequist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Kobenhavn F. Lindow, Sven, Kontorvej 53, S0- borg. Lohmann, Birgit, elev, Lyngbyvej 68, Kobenhavn 0. Lundbak, Asger, afdelingsmeteorolog, cand. mag., Stigaardsvej 3, Hellerup. *Lundblad, Britta, fil. lic., frk., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Lyshede, I. M., professor, dr. phil., Halls A116 1, 2., Kobenhavn V. Lutken, Lis, seminarieelev, frue, Allégade 57, Skive. Danmarks Lærerh0jskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, Knbenhavn N.V. Lzrkesen, John Peter, seminarieelev, Gamme1toftsga.de 14, Kobenhavn Maag, Maagens, ingenior, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, Erik, overbetjent, Niels Hemmingsensgade 32, 3., Kbh. Magnusson, Ernest, amanuens, fil. kand., Kvartargeologiska Institutionen, Magnusson, N. H., overdirektor, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Marcussen, Ib Holm, stud. mag., Carl Johansgade 11, Kobenhavn 0. Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Mathiesen, F. J., professor, I<athrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, Iektor, cand. mag., Jacob Bulls A A, S~borg. Meesenburg, Horst, seminarielaerer, cand. mag., Norremarksvej 8, Tender. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlotteulund. Micheelsen, Harry, mag. scient., Wesselsgade 14 C, 3., Kobenhavn N. Michelsen, Olaf, stud. mag., stbanegade 145, 5., Kobenbavn 0. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., 1926, Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., fhv. statsgeolog, dr. phil., h.c., Vendsysselvej 14, Kobenhavn F. Mohrin, Erik, statsgeolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrilc Birchs Allé 44, Kobetihavn S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag,, Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeuior, frk., Udsigten 31, Gentofte. Munck, Solveig, museumsinspektnr, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. *Munfher, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., 1937, Vindruevej 10, Kobenhavn F. Moller, Hans, amanuens, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersökning, Meller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Arhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, Kobenhavn 0. Nielsen, Aage, kommunelzrer, FrederiltsgaardsallB 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., 1946, Hejbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektnr, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., 1922, Solvgade 6 A, Kobenhavn Nielsen, Karen Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., Kobenhavn Nielsen, Mary Aage, exam. husholdnings- Izrerinde, frue, Frederiksgaardsall6 22, 2., Kobenhavn F.

7 Nielsen, Niels, professor, dr. phil., 192C Nordisk Kollegium, Strandboulevardel 32, Kobenhavn 0. hrielsen, Niels Letager, stud. mag., 1958 Ved Amagerport 2, 4., Kebenhavn S Nielsen, Poul Morell, arkitekt, 1949 Vaag, Færoerne. Nielsen, Per Jacobi, stud. mag., 1958 Forhaabningsholmsallé 49, Kbh. V. Nielsen, Per Thornberg, gymnasieelev Kærvej 16, Varde. Nielsen, Robert, bogholder, Pete Bangsvej 95, 2., Kobenhavn F. Nielsen, Thorkild J. L., stud. mag., 1958 Hammerensgade 3, 5., Kebenhavn I< Nilsson, Ragnar, postkontroller, 1947 Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., 1948 Alineralogiska Geologiska Institutionen Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil Ostervoldgade 7, Kobenhavn K htordmann, V., statsgeolog, dr. phil Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0. nilrorduestsjællands Naturhistoriske For. eninge, Holbækvej 58, Jyderup Norges tekniske Hojskole, Trond heim, Norge. Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., 1933 Tingvej 21, Hasle pr. Arhus. E. Al., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., Kobenhavn 0 Noruang, Abel, amanuensis, dr. phil Zoologisk museum, ICrystalgade. Kebenhavn Olausson, Eric, amanuens, fil. lic., Oceanografiska Institutet, Box 1038, Goteborg 4, Olsen, G. V., stud. mag., Tranegardsvej 20, Hellerup. Olsen, Valdemar H. G., civilingenior, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Olsen, IVeitze, cand. mag., Seminariet, Hjerring. Paludan, Eva, elev, Lyngbyvej 70, Kebenhavn 0. Panning, A., frue, Herlufsholmvej 36, Kebenhavn Vanlose. Pauly, Hans Christian, chefgeolog, dr. phil., Ved Klosteret 10, 4., Kobenhavn 0. Pedersen, Christian, skipper, Buhlsvej 36, Frederikshavn. Pedersen, David, kommunelærer, xlykkebon, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, I<leverprisvej 39, Valby. Pedersen, Raunsgaard, stud. mag., Rektorparken 12, g., Kobenhavn S.V. Pedersen,-Poul Clasen, stud. mag., Kæragervej 8, Vanlose. Petersen, Ib Clemens, lektor, cand. mag., Ahildgaardsvej 69, Virum. Petersen, Iuan, laboratorieass., stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., 1928, Dianavej 4, Hasseris, Alborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., Kobenhavn (r. Petersson, Suen G., bergsingenjor, Kungsgatan 44, Stockholm C, Petersson, V., lektor, cand. mag., Selskovvej 50, Hillerod. Pettersson, Knud, lærer, Solsortvej 6, Taastrnp. Poulsen, Bente, frue, Taarb~kdalsvej 1 C, 3., I<lampenborg. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, mag. scient., Taarbækdalsvej 1 C, 3., Klampenborg. Poulsen, Cecilie, kommunelærerinde, Rigensgade 21, Kobenhavn I<. Pyre, Augustin, chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4, N.Y., U.S.A. Ramberg, Hans, professor, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago, III., U.S.A. Rankama, Kaleruo, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Snellmannsgatan 5, Helsingfors, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., Kobenhavn N. LRasmussen, Henning Ii'ienberg, museumsinspektor, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Fasmussen, Inger Banke, cand. mag., frue, Hælderile 10, Nærum. Rasmussen, Jóannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens góta 59, Tórshavn, Færoerne. brasmussen, Leif Ranke, mag. scient., Hælderne 10, Naerum. Paun, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Pegnéll, Gerhard, professor, fii. dr., Palaontologiska Institutionen, Lund, Zeumerf, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. Pieek, L., stationsforstander, Langese pr. Nordborg. Zoe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. Rosendahl, Haluor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate i, Oslo, Norge.

8 Rosenkrantz, Alfred, professor, Amagerbrogade 66,3., Kobenhavn S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, Kobenhavn 0. Le Roy, J. M., Lt. Comdr., , Pine Lane, S.E. Washington 23, D.C., U.S.A. Ræuskjær, H. V., lektor, cand. mag., Vestre Altanvej 36, Randers. Sahlin, Anders, ingenjor, L. hi. E., Stockholm 32, Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Saxov, Suend, afdelingsgeodæt, mag. scient. & cand. mag., Malmmosevej 83, Virum. Schisnning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. 0rstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbaeh, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, Kobenhavn N.V. Schmidt, Hans Kaae, stud. mag., Strandboulevarden 23, st., Kbh. 0. Sehrnidt, Jsrgen, lærer, Vesterbakke 10, Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Sct. hfogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Hoyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde, frk., Iiorsgade 33, 4., Kobenhavn N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr. phil., Drosselvej 18, Kobenhavn F. Skjst-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., hlarselis Boulevard 78, Arhus. Skou, Kristian, præparator, Christoffer~ Allé 72, Soborg. Skougaard, Knud, ingenior, Mer- Iosevej 18, Bronshoj. Smed, Per, stud. mag., St. Kannikestræde 2, Kobenhavn Smidt, Gunnar, ingenior, Gammeltoftsgade 14, Kobenhavn Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund. Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, dr. phil., Kvædevej 71, Lyngby. Sors Akadernis Bibliotek, Soro. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Sondervej 51 A, Virum. Sparck, R., professor, dr. phil., St. Kannikestræde 11, Krabenhavn Sfeensberg, Axel, overinspektor, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Stenestrorn, Seth, assistent, fil. lic., Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektor, Amaliegade 35, 4., Kobenhavn Sforgaard, R., lektor, cand. mag., Svinget 18, Kobenhavn S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., Kobenhavn N. Sfrelifz, Paula, redaktor, Gothersgade 109, 2., Kobenhavn Sslver, Suend V., lektor, cand. polyt., Blombackavagen 16, Filipstad, Ssndergaard, Bent, cand. mag., hfogens Allé 80, Lyngby. Ssrensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingor. Ssrensen, Henning, universitetslektor, mag. scient., Alineralogisk Aluseum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn 7 Ssrensen, R. P., overlærer, Froslevvej 46, Padborg. Ssrensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, Kebenhavn Teicherf, Curt, professor, dr. phil., Fuels Rranch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C., kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Romersgade 7,3., Kobenhavn Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Siguraur, direktor, fil. dr., NhttUrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsse-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Touborg, Jens F., stud. mag., Blidahpark 10, Hellerup. Troedsson, Tryggue, professor, fil. dr., Skogshogskolan, Experimentalfaltet, Stockholm, "Troelsen, J., museumsinspektor, dr. phil., Rlineralogisk Rluseum, Bstervoldgade 7, Kobenhavn Troels-Srnith, J., overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic., Nokkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullstrorn, Helge, geolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Tuxen, H., direktor, civilingenior, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Chrisfen Leif, museumsinspektar, cand. man., Nationalmuseet, Kobenhavn Vejle Gyrnnasiurns Bibliotek, Vejle.

9 Verland, Johannes, civilingeniar, Vasevej 68 A, l., Birkered. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmvej 50, Ksbenhavn Vanlose. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingor. Vognsen, T., cigarsorterer, hlimersgade 3, 1. th., Kobenhavn N. Vogt, Thorolf, professor, dr. phil., vre All6 10, Trondheim, Norge. Walther, Mogens, seminarielærer, cand. mag., Seminariebyen, Nr. Nissum. mange-thomsen, Aage, tandlaege, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. *TVeidick, Anker, cand. mag., Wgirsgade 68, st., Kobenhavn N. J$7einoldt, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Senderbro 27, 4., AIborg. *Nennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, Ilresled, Z., forsegsleder, Centralgaarden, Tylstrup. Ilriberg, Axel, adjunkt, cand. mag., Jslbyvej 46, Varilase. 2 zresmedlemmer 268 indenbys medlemmer 105 udenbys medlemmer 56 udenrigs medlemmer 429 (+Z) medlemmer Wiik, Birger, dr. phil., Björkvagen 5, Helsinki, Finland. - IVind, Jsrgen, Lystrup St. IVingstrand, Birgitte, frue, Finsensvej 8 D, 3., Ksbenhavn F. IVift, Ulia, mag. scient., frue, Lykkesholms All6 31, l., Kebenhavn V. I?'olihers, Per, cand. mag., Humlevaenget 10, Haderslev. Yletyinen, Veijo, fil. mag., Cedervanget 17, Virum. Qdum, Hilmar, direktor, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Qrsnes, Ove, adjunkt, cand. mag., Slagelsevej 5, Hong. Aberg, Curt, fil. mag., Geografiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Kabenhavn 0. Arhus Seminarium, Trsjborgvej 82, Arhus. Arhus Staisgymnasium, Fenrisvej, Arhus. Aarup, Jsrgen, adjunkt, cand. mag., Oppermannsvej 4, Odense. Aasfrup, Thsger, Iektor, Sdr. Ringgade 6, Arhus.

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1941. Æresformand: *Victor Madsen, Dr. phil. (1893), 1941. Bestyrelse: (Valgt d. 27. Januar 1941). Hans Clausen, Formand. Keld Milthers, Næstformand. Richard Bøgvad,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966

FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966 FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966 INSTITUTTER OG PERSONALIER Universitetets Mineralogisk-Geologiske og Museum Øster Voldgade 5-7, København K. Ledelse: Professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaard. Professor,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere