Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen, redaktor. Æresmedlemmer Holtedahl, Olaf, professor, dr. phil., Norge. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Aho, Lea, fil. mag., frk., Zeuthens Allé 9, Hellerup. Ahrenizen, Per Ove, stud. mag., Pileall6 21, 4.. Kobenhami F. Albrechtsen Harald, ingenior, cand. polyt., Hvidorevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Lovenernsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Lundtofteparken 52, l., Lyngby. Alsirup, Laura, lektor, cand. mag., frue, Kongsvangs A116 14, 3., Arhus. Alsirup, Lisbeih, frk., N~rregade 26, 3., Kobenhavn IC. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Soborg. Andersen, Anton, portor, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bjarn, vejingenior, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjorring. Andersen, Borge Sven, civilingenior, Gl. Kogelandevej 257 B, Kobenhavn Valby. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Romersgade 7, 4.. Kobenhavn Andersen, David, skoleinspektor, Rosenvænget 9, Fruens Boge. Andersen, Johannes, afdelingsingenior, Medlemmer1) l) En stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Blichersvej 91, Helsingor.. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jorgensensvej 29, Kobenhavn F. Andersen, Lars Jnrgen, cand. mag., Dalstroget 147, l., Soborg. Andersen, Poul, overlærer, Sogaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, Svend, direktor, cand. mag., Roskildevej 36, Kobenhavn F. Andersen, S. Th., mag. scient., Kajerodgade 6, Birkerod. Andersen, Theodor, P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, Kobenhavn F. *Andreasen, A. C., direktor, Heslehoj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, cand. mag., *Nybor, Allerup, Holbæk. Andrup, G. O., direktor, civilingenior, Vandværksvej 7, Odense. Antonsen,, cand. polit. et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asgaard, Ulla, stud. mag., Lottenborgvej 21, Lyngby.

2 Asklund, Bror, professor, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Understikning, Asrnund, Berit, lektor, cand. mag., frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbzk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers All6 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. Bagge, Rent, forstkandidat, Havnsevej 23, Herlev. Balslov, G., Iserer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, ZngerEnna, cand. mag., frue, Ryesgade 107, 2., Kobenhavn 0. Bang, Karl Ludvig, civilingenior, Asger Rygsgade 6, 3., Kebenhavn V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Sarsgate 1, Oslo, Norge. Baunsgaard, Jens, gymnasiast, Skyttevej 27, Fredericia. Beck, E., frk., Jenslevs Tvzrvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Kobenhavn F. Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Jyllandsvej 14, 3., Randers. Berg, Otto, lzrer, Foulum skole, Sonderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Zyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, afdelingsgeolog, mag. scient., Fyrrevejen 51, Nserum. Biilrnann, Ove, stud. mag., Vordingborggade 24 E, Kobenhavn 0. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Sopassagen 18, mezz., Kobenhavn 0. Bille, Niels C., realskolelsrer, 1949, Gronnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Roskildevej 36, Kobenhavn F. Bjerring, Zians Chr., stud. mag., ster Farimagsgade 83, 5., Kbh. 0. Bjorn, Arne, civilingenier, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjzgergade 18, 3., Kbh. 0. Bohr, Erik, direktor, civilingenior, Strandboulevarden 84, Kobenhavn 0. Bondarn, J., afdelingsgeolog, mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Kronprinsessegade 60, st., Kobenhavn Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brand!, Inger, cand. mag., frk., Remersgade 7, 3., Kobenhavn Breval, Efse, stud. mag., Bækkeskovvej 54, Kebenhavn, Brenshej. Broby, Aage, lektor, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., Kobenhavn S. Brotzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Broker, Henrik, ingenier, Lserkevej 4, Holb~k. Broker, P., entreprener, Amtmandsvej 4, Holbsk. Buch, Arne, mag. scient., Glentevej 9, st., Randers. Buchwald, N. F., professor, Dalgas Boulevard 68, 4., Kebenhavn F. Buchwald, Vagn, civilingenior, Parsbergsvej 47, Virum. Bocher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards A116 55, Holte. Boggild, Julie, frue, Ejbyvej 151. Vanlose. Callisen, Karen, dr. phil., Mineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, I<#- benhavn I<. Carl Nielsen A/S, Islands Brygge 4, Kebenhavn S. Carlsson, J. G., Larovarksadjunkt, fil. mag., Dammgatan 25, Ystad, *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Borge Brorson, kunstmaler, htationalmuseet I, Kobenhavn Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., Kebenhavn 0. ' Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlzge Christensen, *Solbakkenu, Graasten. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeo- log, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overl~rer, Bredgade 6, l., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, Kobenhavn Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., '194?. Norrebrogade 1, l., Kobenhavn N. " Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H. A. Clausensvej 22, Gentofte. ' j Collini, Bengt, laborator, fil. lic., Lantbrukshogskolan, Uppsala, Damsgaard-Sorensen, Per, stud. med., Blomstervznget 93, Lyngby. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Nzstved. '

3 Degerbol, Magnus, professor, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby. Dehn-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Hummeltoftevej 117, Lyngby. Dinesen, Arne, cand. mag., Grondalsvej 85, Birkerod. Dinesen, Birthe, civilingenior, frue, Grondalsvej 85, Birkerad. Djorup, Johannes, læge, 1956.,Fiolstræde 28, l., Kobenhavn Dyppel, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., Kobenhavn 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. *Ellitsgaard-Rasmussen,, statsgeolog, mag. scient., hlineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn Elmquist, H., cand. polyt., Gunlegsgade 15, Kobenhavn S. Eriksen, Knud, cand. mag., Kettinge Skole, Lolland. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Havznget 6, Gentofte. Espersen, Jorgen Folkrnann, amanuensis, mag. scient., Sveriges Geologiska Undersokning, Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Rroskov pr. Tappernoje. Flagler, C. TV., chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4 N. Y., U. S. A. *Floris, Saren, mag. scient., Vesterbrogade 180, 2., Kobenhavn V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktar, civilingenior, Valbyvej 3, Arhus. Frederiksen, Erik Hojbjerg, stud. merc., Ved Eltham 9, Hellerup. Frederiksen, V., ingenior, Vildmosetilsynet, Tylstrup. Fristrup, Borge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frolund, Erik, civilingenior, Birkevej 4, 0lbylyng, pr. Koge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Sct. Jorgensgade 8, Slagelse. Fæster,, civilingenior, Strandgade 25, Kobenhavn IC.. Galle, Anna, regnskabsforer, frk., stbanegade 35, l., Kobenhavn 0. Galle, Poul, lektor, cand. mag., Anemonevej 17, Gentofte. Gandahl, Rune;assistent, fil. lic., Statens Vaginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm O, Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingorvej 34 A, Fredensborg. Gentofte Kommunebibliotek, regaards Allé 7, Hellerup. Geografisk Institut, Arhus Universitet, Arhus. Glenslrup, Aage Helweg, seminariel~rer, cand. mag., Rosenvangs All6 191, Hojbjerg. Glimberg, C.-F., fil. lic., Lokforaregatan 3 B, Glob, P. IV., professor, dr. phil., Havgaards Tvær vej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Soborg Hovedgade 155, 3., Seborg. Graff-Petersen, Poul, amanuensis, mag. scient., Soborg Hovedgade 155, 3., Soborg. Graversen, Chr. R., lektor, cand. mag., Soborg Hovedgade 33, 2.. Soborg. Gregersen, Albert, direktor, Gulf Eastern Company, Gulf House, 4 Stanhope Gate, London W.I., England. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., Hollandsvej 65, Lyngby. Griiner,, overretssagforer, Ejbyvej 151, Vanlose. Gyring, Gerrnund, adjunkt, cand. mag., Lille Strandvej 25, Hellerup. Godert, Henrik, kommunelsxer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gothgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Huarsted, Vagn, adjunkt, cand. mag., Hovedstensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen, Hagelso, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. kwagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjoholm pr, Ystad, Fiagnell, G. Samuelson, frue, Planetgatan 21, Yalkier, Christian, konservator, 1916, Frederik d. VI's AI16 3, l., Kbh. F. Yamilton, Eric, dr. phil., B.Sc. F.G.S., Morkhojvej 175, Herlev. Yansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Bronshoj. Yansen, Ellen ~Zalholrn, lektor, cand, mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. b. 'iansen, Erik B., civilingenior,, Kastelsvej 25, 2. tv., Kobenhavn, 0-

4 Hansen, John, stud. mag., Klnvervznget 5, Kastrup. Hansen, Jorgen Benfh, cand. mag., Szbyholmsvej 27, Valby. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, Kobenhavn I<. Hansen, Skousbell, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, Kbh. F. Hansen, Mona, cand. mag., 1950, hlolt- kesvej 43, K~benhavn F. *Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., Kebenhavn V. Harup, &logens Peter, stud. mag., Pa Hojen 3, Hellerup. Hass, Birgit, stud. mag., Haldagervej 2, Vanlese. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Skjærs~vej 7, Risskov. Hastrup, Henrik, adjunkt, cand. mag., Seborg Hovedgade 115, Soborg. Hede, J. E., fil. dr., Geol. Inst., Helgesen, Hans Erik, civilingenier, Chr. Winthersvej 15, Knbenhavn V. Heller, Erik, cand. mag., Ved Lindevangen 24, Kebenhavn F. Hellner, I.V. F., rektor, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, H. J. & G. Kcihler, Ingenierfirma, Korser. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., K~benhavn 0. *Henriksen, Svend Erik, B.Sc., , Westridge Avenue, Fort U'orth 16, Texas, U.S.A. Herlufsholms ~kolebiblioték,1925. Nzstved. *Hessland, Ivar, professor, fil. dr., Stockholms Hogskola, Kungstensgatan 45, Geologiska Institutet, Stockholm 6, Hjelmquist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, lijern, Gunnar, fil. mag., Mineralogiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. inag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, adjunkt, cand. mag., Fredensgade 7, Frederikshavn. Holm, Henry, seminarieforstander, Torholmsvej 15, Hjarring. Holm, Jclrgen Alfred. bankassistent, V. Bsterbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, amanuens, fil. kand., Geologiska Institutionen, Lund, Hejgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards AI16 209, Snborg. Zdorn, G. M., civilingenier, Fyrrevejen 22, Nzrum. Illeris, Sven, stud. mag., Skovalleen 29, Bagsvzrd. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Bomporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerod. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, K0- benhavn N. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Trondhjemsgade 14, st., Kebenhavn 0. Jakobsen, Berge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2.. Brenshoj, *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelzrerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, Kebenhavn V. Jansen, C. F. U., stationsforstander, Borgervznget 88,3. th., Kebenhavn 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, l., Brenshej. Jelling Statsseminarium, 1933, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels All6 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektsr, Fures~vej 8, Virum. Jensen, Aksel Touborg, professor, dr. phil., Landboh~jskolens kem. laboratorium, Bulowsvej 13, Kebenhavn V. Jensen, C. A., museumsbetjent, ste~oldgade 7, Kebenhavn Jensen, Erik Schou, stud. mag., Ny Vestergade 7, 3., Ic~benhavn Jensen, Henry, statsgeodzt, mag. scient., N~rre Farimagsgade 1, l., K0- benhavn Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Strandboulevarden 30, K~benhavn 0. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangall6 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, lektor, cand. mag., Humlevænget 54, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielaerer, cand. mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohejskolen, Bulowsvej 13,Kbh.V. *Jensen, Stig Bak, cand. mag., Vangedevej 154 B, S~borg. Jensen, T. F. Riisberg, læge Herby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Grenholt 18, Grejsdalen, Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, l., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Bmge, professor, dr. phil.,

5 H. C. Andersens Boulevard 35, Koben havn V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., 1909 Abrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valde marskrogen 32, Soborg. Johansen, Erling, statsstipendiat, 1958 Universitetets oldsakssamling, Frede riksgate 2, Oslo, Norge. Johansen, Folke, Izrer, cand. mag., 1934 Kastelsvej 60, K~benhavn 0. Johansson, Ella, amanuens, fil. Itand Geologiska Institutionen, Lund, Sverige Johnsson, Gunnar, lektor, fil. dr., 1951 Kastanjegatan 6 A, Jonassen, Hagbard, lektor, dr. phil., 1931 Kratholmsvej 6, Holte. Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag Lilletoften 73, l., Skovlunde. Jsrgensen, Ejnar, kobmand, Her. redsvej 1 B, Gentofte. Jorgensen, Ejner, kommunel~rer, 1953 Vestersogade 74, 5., Kobenhavn V. Jsrgensen, Ellen Bolt, lektor, cand. mag. frue, Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jsrgensen, Flemming Bolt, lektor, cand, mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund.. Jorgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag.; Christiansn~indevej 6, Holbzk. Jsrgensen, Holger, apoteker, Algade 36, hfiddelfart. Jsrgensen, Jsrgen Vagn, civilingenior, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jorgensen, Ole, stud. mag., Nrd. Fasanvej 92, Kobenhavn F. Jsrgensen, Suend, museumsinspektcir, cand. mag., Fr. d. VI's All6 1, Kobenhavn F. Jorgensen, Vagn Nedergaard, lektor, cand. mag., Libravej 1, Arhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Caecilievej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grondals Parkvej 16, Kobenhavn F. Karup-Aloller, Sven, stud. mag., Hellerupvej 6S, Hellerup. Kelstrup, Niels, lektor, cand. mag., Klovervang 13, Horsholm. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grendalsvej 68, Kobenhavn F. Kirkeby, Per, stud. mag., Lindevangsvej 28, Birkerod. Kirlcegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, l., K~benhavn V. Kistrup, Orla, tandlaege, Bredgade 11, Herning. Kjartansson, GuBmundur, mag. scient., Suaurgata 75, Hafnarfjoraur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Kildevej 16, Rungsted Kyst. Kliim, Bent, arkitekt, Jagtvej 11,3., Kobenhavn N. Knudsen, Borge, civilingenicir, K0- benhavnsvej 114, Koge. Knudsen, Ib, ingenior, Skolvagen 11 A, Narkes ICvarntorp, Knudsen, Suend, cand. mag., Bygholmvej 15, Kobenhavn Vanlcise. Knudsen, Tage Bscher, kommunelærer Englandsvej 72,4., Kobenhavn S. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervaenget 59, Lyngby. Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundquistgade 36, Sonderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., iilolle All6 4, 4., Valby. Kristensen Barre, Suend, skolebestyrer, Karise Realskole, ICarise. Kristiansen, Erik, stud. mag., Kjeldsgaardsvej 26, l., Valby. Kristoffersen, Anne Marie, lektor, cand. mag., frk., Munkerisvej 27, Z., Odense. Kristoffersen, Finn Nyhuus, stud. mag., Rigensgade 21 A, Kobenhavn Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Yrogh, Karsten, stud. mag., Hagavej 36, l., Soborg. Kragh, Villy, stud. mag., Lillekaer 11, l., Valby. Yuhlmann, Hans, G. S., cand. mag., Horsevaenget 52, Z., Hillerod. Yulling, Oskar Hj., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Larsen, Bent Valeur, cand. mag., Nerremarksvej 10, Tcinder. Larsen, Birger, stud. mag., Amalie Skrams A116 3, Valby. Larsen, Birger Lundsgaard, stud. mag., Soborg Hovedgade 90, Soborg. Larsen, Erik, stud. mag., St. Kannikestraede 2, Kobenhavn Larsen, Gunnar, mag. scient., Bogevej 10, Hellerup. -arsen, Hans, overchauffor, Skydebanegade 15, 2., Kobenhavn V..arsen, Hans Valeur, cand. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund..arsen, Helfe Færregárd, frue., Bogevej 10, Hellerup..arsen, B., civilingenior, Frederiksgaards All6 4, Kobenhavn F.

6 Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsv~rd. Larsen, Niels Ole, stud. polyt., Gyldenholms A116 7, Gentofte. Larsen, Ragna, stud. mag., Stenten 15, Lille Verlose. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. C. 0rstedsvej 61, 2., Kobenhavn V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, Kobenhavn 0. *Laurilzen, Ole, skibsreder, Onsgaardsvej 23, Hellerup. *Laursen, A., grosserer, Sct. Anneplads 2, Odense. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, Kobenhavn 0. Lemche, Henning, museumsinspektor, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, arkitekt, H. C. Orstedsvej 22 B, Kobenhavn V. Lilliequist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Kobenhavn F. Lindow, Sven, Kontorvej 53, S0- borg. Lohmann, Birgit, elev, Lyngbyvej 68, Kobenhavn 0. Lundbak, Asger, afdelingsmeteorolog, cand. mag., Stigaardsvej 3, Hellerup. *Lundblad, Britta, fil. lic., frk., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Lyshede, I. M., professor, dr. phil., Halls A116 1, 2., Kobenhavn V. Lutken, Lis, seminarieelev, frue, Allégade 57, Skive. Danmarks Lærerh0jskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, Knbenhavn N.V. Lzrkesen, John Peter, seminarieelev, Gamme1toftsga.de 14, Kobenhavn Maag, Maagens, ingenior, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, Erik, overbetjent, Niels Hemmingsensgade 32, 3., Kbh. Magnusson, Ernest, amanuens, fil. kand., Kvartargeologiska Institutionen, Magnusson, N. H., overdirektor, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Marcussen, Ib Holm, stud. mag., Carl Johansgade 11, Kobenhavn 0. Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Mathiesen, F. J., professor, I<athrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, Iektor, cand. mag., Jacob Bulls A A, S~borg. Meesenburg, Horst, seminarielaerer, cand. mag., Norremarksvej 8, Tender. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlotteulund. Micheelsen, Harry, mag. scient., Wesselsgade 14 C, 3., Kobenhavn N. Michelsen, Olaf, stud. mag., stbanegade 145, 5., Kobenbavn 0. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., 1926, Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., fhv. statsgeolog, dr. phil., h.c., Vendsysselvej 14, Kobenhavn F. Mohrin, Erik, statsgeolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrilc Birchs Allé 44, Kobetihavn S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag,, Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeuior, frk., Udsigten 31, Gentofte. Munck, Solveig, museumsinspektnr, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. *Munfher, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., 1937, Vindruevej 10, Kobenhavn F. Moller, Hans, amanuens, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersökning, Meller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Arhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, Kobenhavn 0. Nielsen, Aage, kommunelzrer, FrederiltsgaardsallB 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., 1946, Hejbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektnr, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., 1922, Solvgade 6 A, Kobenhavn Nielsen, Karen Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., Kobenhavn Nielsen, Mary Aage, exam. husholdnings- Izrerinde, frue, Frederiksgaardsall6 22, 2., Kobenhavn F.

7 Nielsen, Niels, professor, dr. phil., 192C Nordisk Kollegium, Strandboulevardel 32, Kobenhavn 0. hrielsen, Niels Letager, stud. mag., 1958 Ved Amagerport 2, 4., Kebenhavn S Nielsen, Poul Morell, arkitekt, 1949 Vaag, Færoerne. Nielsen, Per Jacobi, stud. mag., 1958 Forhaabningsholmsallé 49, Kbh. V. Nielsen, Per Thornberg, gymnasieelev Kærvej 16, Varde. Nielsen, Robert, bogholder, Pete Bangsvej 95, 2., Kobenhavn F. Nielsen, Thorkild J. L., stud. mag., 1958 Hammerensgade 3, 5., Kebenhavn I< Nilsson, Ragnar, postkontroller, 1947 Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., 1948 Alineralogiska Geologiska Institutionen Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil Ostervoldgade 7, Kobenhavn K htordmann, V., statsgeolog, dr. phil Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0. nilrorduestsjællands Naturhistoriske For. eninge, Holbækvej 58, Jyderup Norges tekniske Hojskole, Trond heim, Norge. Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., 1933 Tingvej 21, Hasle pr. Arhus. E. Al., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., Kobenhavn 0 Noruang, Abel, amanuensis, dr. phil Zoologisk museum, ICrystalgade. Kebenhavn Olausson, Eric, amanuens, fil. lic., Oceanografiska Institutet, Box 1038, Goteborg 4, Olsen, G. V., stud. mag., Tranegardsvej 20, Hellerup. Olsen, Valdemar H. G., civilingenior, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Olsen, IVeitze, cand. mag., Seminariet, Hjerring. Paludan, Eva, elev, Lyngbyvej 70, Kebenhavn 0. Panning, A., frue, Herlufsholmvej 36, Kebenhavn Vanlose. Pauly, Hans Christian, chefgeolog, dr. phil., Ved Klosteret 10, 4., Kobenhavn 0. Pedersen, Christian, skipper, Buhlsvej 36, Frederikshavn. Pedersen, David, kommunelærer, xlykkebon, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, I<leverprisvej 39, Valby. Pedersen, Raunsgaard, stud. mag., Rektorparken 12, g., Kobenhavn S.V. Pedersen,-Poul Clasen, stud. mag., Kæragervej 8, Vanlose. Petersen, Ib Clemens, lektor, cand. mag., Ahildgaardsvej 69, Virum. Petersen, Iuan, laboratorieass., stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., 1928, Dianavej 4, Hasseris, Alborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., Kobenhavn (r. Petersson, Suen G., bergsingenjor, Kungsgatan 44, Stockholm C, Petersson, V., lektor, cand. mag., Selskovvej 50, Hillerod. Pettersson, Knud, lærer, Solsortvej 6, Taastrnp. Poulsen, Bente, frue, Taarb~kdalsvej 1 C, 3., I<lampenborg. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, mag. scient., Taarbækdalsvej 1 C, 3., Klampenborg. Poulsen, Cecilie, kommunelærerinde, Rigensgade 21, Kobenhavn I<. Pyre, Augustin, chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4, N.Y., U.S.A. Ramberg, Hans, professor, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago, III., U.S.A. Rankama, Kaleruo, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Snellmannsgatan 5, Helsingfors, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., Kobenhavn N. LRasmussen, Henning Ii'ienberg, museumsinspektor, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Fasmussen, Inger Banke, cand. mag., frue, Hælderile 10, Nærum. Rasmussen, Jóannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens góta 59, Tórshavn, Færoerne. brasmussen, Leif Ranke, mag. scient., Hælderne 10, Naerum. Paun, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Pegnéll, Gerhard, professor, fii. dr., Palaontologiska Institutionen, Lund, Zeumerf, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. Pieek, L., stationsforstander, Langese pr. Nordborg. Zoe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. Rosendahl, Haluor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate i, Oslo, Norge.

8 Rosenkrantz, Alfred, professor, Amagerbrogade 66,3., Kobenhavn S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, Kobenhavn 0. Le Roy, J. M., Lt. Comdr., , Pine Lane, S.E. Washington 23, D.C., U.S.A. Ræuskjær, H. V., lektor, cand. mag., Vestre Altanvej 36, Randers. Sahlin, Anders, ingenjor, L. hi. E., Stockholm 32, Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Saxov, Suend, afdelingsgeodæt, mag. scient. & cand. mag., Malmmosevej 83, Virum. Schisnning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. 0rstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbaeh, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, Kobenhavn N.V. Schmidt, Hans Kaae, stud. mag., Strandboulevarden 23, st., Kbh. 0. Sehrnidt, Jsrgen, lærer, Vesterbakke 10, Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Sct. hfogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Hoyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde, frk., Iiorsgade 33, 4., Kobenhavn N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr. phil., Drosselvej 18, Kobenhavn F. Skjst-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., hlarselis Boulevard 78, Arhus. Skou, Kristian, præparator, Christoffer~ Allé 72, Soborg. Skougaard, Knud, ingenior, Mer- Iosevej 18, Bronshoj. Smed, Per, stud. mag., St. Kannikestræde 2, Kobenhavn Smidt, Gunnar, ingenior, Gammeltoftsgade 14, Kobenhavn Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund. Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, dr. phil., Kvædevej 71, Lyngby. Sors Akadernis Bibliotek, Soro. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Sondervej 51 A, Virum. Sparck, R., professor, dr. phil., St. Kannikestræde 11, Krabenhavn Sfeensberg, Axel, overinspektor, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Stenestrorn, Seth, assistent, fil. lic., Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektor, Amaliegade 35, 4., Kobenhavn Sforgaard, R., lektor, cand. mag., Svinget 18, Kobenhavn S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., Kobenhavn N. Sfrelifz, Paula, redaktor, Gothersgade 109, 2., Kobenhavn Sslver, Suend V., lektor, cand. polyt., Blombackavagen 16, Filipstad, Ssndergaard, Bent, cand. mag., hfogens Allé 80, Lyngby. Ssrensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingor. Ssrensen, Henning, universitetslektor, mag. scient., Alineralogisk Aluseum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn 7 Ssrensen, R. P., overlærer, Froslevvej 46, Padborg. Ssrensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, Kebenhavn Teicherf, Curt, professor, dr. phil., Fuels Rranch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C., kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Romersgade 7,3., Kobenhavn Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Siguraur, direktor, fil. dr., NhttUrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsse-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Touborg, Jens F., stud. mag., Blidahpark 10, Hellerup. Troedsson, Tryggue, professor, fil. dr., Skogshogskolan, Experimentalfaltet, Stockholm, "Troelsen, J., museumsinspektor, dr. phil., Rlineralogisk Rluseum, Bstervoldgade 7, Kobenhavn Troels-Srnith, J., overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic., Nokkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullstrorn, Helge, geolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Tuxen, H., direktor, civilingenior, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Chrisfen Leif, museumsinspektar, cand. man., Nationalmuseet, Kobenhavn Vejle Gyrnnasiurns Bibliotek, Vejle.

9 Verland, Johannes, civilingeniar, Vasevej 68 A, l., Birkered. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmvej 50, Ksbenhavn Vanlose. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingor. Vognsen, T., cigarsorterer, hlimersgade 3, 1. th., Kobenhavn N. Vogt, Thorolf, professor, dr. phil., vre All6 10, Trondheim, Norge. Walther, Mogens, seminarielærer, cand. mag., Seminariebyen, Nr. Nissum. mange-thomsen, Aage, tandlaege, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. *TVeidick, Anker, cand. mag., Wgirsgade 68, st., Kobenhavn N. J$7einoldt, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Senderbro 27, 4., AIborg. *Nennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, Ilresled, Z., forsegsleder, Centralgaarden, Tylstrup. Ilriberg, Axel, adjunkt, cand. mag., Jslbyvej 46, Varilase. 2 zresmedlemmer 268 indenbys medlemmer 105 udenbys medlemmer 56 udenrigs medlemmer 429 (+Z) medlemmer Wiik, Birger, dr. phil., Björkvagen 5, Helsinki, Finland. - IVind, Jsrgen, Lystrup St. IVingstrand, Birgitte, frue, Finsensvej 8 D, 3., Ksbenhavn F. IVift, Ulia, mag. scient., frue, Lykkesholms All6 31, l., Kebenhavn V. I?'olihers, Per, cand. mag., Humlevaenget 10, Haderslev. Yletyinen, Veijo, fil. mag., Cedervanget 17, Virum. Qdum, Hilmar, direktor, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Qrsnes, Ove, adjunkt, cand. mag., Slagelsevej 5, Hong. Aberg, Curt, fil. mag., Geografiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Kabenhavn 0. Arhus Seminarium, Trsjborgvej 82, Arhus. Arhus Staisgymnasium, Fenrisvej, Arhus. Aarup, Jsrgen, adjunkt, cand. mag., Oppermannsvej 4, Odense. Aasfrup, Thsger, Iektor, Sdr. Ringgade 6, Arhus.

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard,

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1968 BESTYRELSE (valgt 3 januar 1967) Henning Sørensen, formand Bent Søndergaard, næstformand Mona Hansen, bibliotekar Erik Heller, kasserer Ole Larsen, sekretær Gunnar

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Adresse: Udlejer: m2-pris: m2 Godkendt: Absalonsgade 1 B, 3., 4200 Slagelse HansenLejligheder 613,53 123

Læs mere

Informationsmodtagere

Informationsmodtagere Informationsmodtagere Informationstyper: 100 Pension og forsikring 150 Arbejdsmarkedspension 200 Fagforeninger 400 Feriepenge 800 ATP og Barselsordninger 900 Afregning til Skat 100 Pension og forsikring

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

C A T A L O G. Hotels. Copenhagen. www.chic-cosy.com

C A T A L O G. Hotels. Copenhagen. www.chic-cosy.com C A T A L O G Hotels Copenhagen www.chic-cosy.com 1 General Information 3 1.1 Bicycles Rental 3 1.2 Limousine Service 3 1.3 Fuel Oils 3 1.4 Taxi 3 1.5 Car Rental 3 1.6 Doing Business in Denmark 3 1.7 Personal

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere