Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen, redaktor. Æresmedlemmer Holtedahl, Olaf, professor, dr. phil., Norge. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Aho, Lea, fil. mag., frk., Zeuthens Allé 9, Hellerup. Ahrenizen, Per Ove, stud. mag., Pileall6 21, 4.. Kobenhami F. Albrechtsen Harald, ingenior, cand. polyt., Hvidorevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Lovenernsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Lundtofteparken 52, l., Lyngby. Alsirup, Laura, lektor, cand. mag., frue, Kongsvangs A116 14, 3., Arhus. Alsirup, Lisbeih, frk., N~rregade 26, 3., Kobenhavn IC. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Soborg. Andersen, Anton, portor, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bjarn, vejingenior, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjorring. Andersen, Borge Sven, civilingenior, Gl. Kogelandevej 257 B, Kobenhavn Valby. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Romersgade 7, 4.. Kobenhavn Andersen, David, skoleinspektor, Rosenvænget 9, Fruens Boge. Andersen, Johannes, afdelingsingenior, Medlemmer1) l) En stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Blichersvej 91, Helsingor.. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jorgensensvej 29, Kobenhavn F. Andersen, Lars Jnrgen, cand. mag., Dalstroget 147, l., Soborg. Andersen, Poul, overlærer, Sogaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, Svend, direktor, cand. mag., Roskildevej 36, Kobenhavn F. Andersen, S. Th., mag. scient., Kajerodgade 6, Birkerod. Andersen, Theodor, P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, Kobenhavn F. *Andreasen, A. C., direktor, Heslehoj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, cand. mag., *Nybor, Allerup, Holbæk. Andrup, G. O., direktor, civilingenior, Vandværksvej 7, Odense. Antonsen,, cand. polit. et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asgaard, Ulla, stud. mag., Lottenborgvej 21, Lyngby.

2 Asklund, Bror, professor, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Understikning, Asrnund, Berit, lektor, cand. mag., frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbzk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers All6 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. Bagge, Rent, forstkandidat, Havnsevej 23, Herlev. Balslov, G., Iserer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, ZngerEnna, cand. mag., frue, Ryesgade 107, 2., Kobenhavn 0. Bang, Karl Ludvig, civilingenior, Asger Rygsgade 6, 3., Kebenhavn V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Sarsgate 1, Oslo, Norge. Baunsgaard, Jens, gymnasiast, Skyttevej 27, Fredericia. Beck, E., frk., Jenslevs Tvzrvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Kobenhavn F. Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Jyllandsvej 14, 3., Randers. Berg, Otto, lzrer, Foulum skole, Sonderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Zyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, afdelingsgeolog, mag. scient., Fyrrevejen 51, Nserum. Biilrnann, Ove, stud. mag., Vordingborggade 24 E, Kobenhavn 0. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Sopassagen 18, mezz., Kobenhavn 0. Bille, Niels C., realskolelsrer, 1949, Gronnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Roskildevej 36, Kobenhavn F. Bjerring, Zians Chr., stud. mag., ster Farimagsgade 83, 5., Kbh. 0. Bjorn, Arne, civilingenier, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjzgergade 18, 3., Kbh. 0. Bohr, Erik, direktor, civilingenior, Strandboulevarden 84, Kobenhavn 0. Bondarn, J., afdelingsgeolog, mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Kronprinsessegade 60, st., Kobenhavn Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brand!, Inger, cand. mag., frk., Remersgade 7, 3., Kobenhavn Breval, Efse, stud. mag., Bækkeskovvej 54, Kebenhavn, Brenshej. Broby, Aage, lektor, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., Kobenhavn S. Brotzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Broker, Henrik, ingenier, Lserkevej 4, Holb~k. Broker, P., entreprener, Amtmandsvej 4, Holbsk. Buch, Arne, mag. scient., Glentevej 9, st., Randers. Buchwald, N. F., professor, Dalgas Boulevard 68, 4., Kebenhavn F. Buchwald, Vagn, civilingenior, Parsbergsvej 47, Virum. Bocher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards A116 55, Holte. Boggild, Julie, frue, Ejbyvej 151. Vanlose. Callisen, Karen, dr. phil., Mineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, I<#- benhavn I<. Carl Nielsen A/S, Islands Brygge 4, Kebenhavn S. Carlsson, J. G., Larovarksadjunkt, fil. mag., Dammgatan 25, Ystad, *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Borge Brorson, kunstmaler, htationalmuseet I, Kobenhavn Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., Kebenhavn 0. ' Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlzge Christensen, *Solbakkenu, Graasten. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeo- log, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overl~rer, Bredgade 6, l., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, Kobenhavn Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., '194?. Norrebrogade 1, l., Kobenhavn N. " Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H. A. Clausensvej 22, Gentofte. ' j Collini, Bengt, laborator, fil. lic., Lantbrukshogskolan, Uppsala, Damsgaard-Sorensen, Per, stud. med., Blomstervznget 93, Lyngby. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Nzstved. '

3 Degerbol, Magnus, professor, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby. Dehn-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Hummeltoftevej 117, Lyngby. Dinesen, Arne, cand. mag., Grondalsvej 85, Birkerod. Dinesen, Birthe, civilingenior, frue, Grondalsvej 85, Birkerad. Djorup, Johannes, læge, 1956.,Fiolstræde 28, l., Kobenhavn Dyppel, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., Kobenhavn 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. *Ellitsgaard-Rasmussen,, statsgeolog, mag. scient., hlineralogisk Museum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn Elmquist, H., cand. polyt., Gunlegsgade 15, Kobenhavn S. Eriksen, Knud, cand. mag., Kettinge Skole, Lolland. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Havznget 6, Gentofte. Espersen, Jorgen Folkrnann, amanuensis, mag. scient., Sveriges Geologiska Undersokning, Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Rroskov pr. Tappernoje. Flagler, C. TV., chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4 N. Y., U. S. A. *Floris, Saren, mag. scient., Vesterbrogade 180, 2., Kobenhavn V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktar, civilingenior, Valbyvej 3, Arhus. Frederiksen, Erik Hojbjerg, stud. merc., Ved Eltham 9, Hellerup. Frederiksen, V., ingenior, Vildmosetilsynet, Tylstrup. Fristrup, Borge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frolund, Erik, civilingenior, Birkevej 4, 0lbylyng, pr. Koge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Sct. Jorgensgade 8, Slagelse. Fæster,, civilingenior, Strandgade 25, Kobenhavn IC.. Galle, Anna, regnskabsforer, frk., stbanegade 35, l., Kobenhavn 0. Galle, Poul, lektor, cand. mag., Anemonevej 17, Gentofte. Gandahl, Rune;assistent, fil. lic., Statens Vaginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm O, Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingorvej 34 A, Fredensborg. Gentofte Kommunebibliotek, regaards Allé 7, Hellerup. Geografisk Institut, Arhus Universitet, Arhus. Glenslrup, Aage Helweg, seminariel~rer, cand. mag., Rosenvangs All6 191, Hojbjerg. Glimberg, C.-F., fil. lic., Lokforaregatan 3 B, Glob, P. IV., professor, dr. phil., Havgaards Tvær vej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Soborg Hovedgade 155, 3., Seborg. Graff-Petersen, Poul, amanuensis, mag. scient., Soborg Hovedgade 155, 3., Soborg. Graversen, Chr. R., lektor, cand. mag., Soborg Hovedgade 33, 2.. Soborg. Gregersen, Albert, direktor, Gulf Eastern Company, Gulf House, 4 Stanhope Gate, London W.I., England. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., Hollandsvej 65, Lyngby. Griiner,, overretssagforer, Ejbyvej 151, Vanlose. Gyring, Gerrnund, adjunkt, cand. mag., Lille Strandvej 25, Hellerup. Godert, Henrik, kommunelsxer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gothgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Huarsted, Vagn, adjunkt, cand. mag., Hovedstensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen, Hagelso, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. kwagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjoholm pr, Ystad, Fiagnell, G. Samuelson, frue, Planetgatan 21, Yalkier, Christian, konservator, 1916, Frederik d. VI's AI16 3, l., Kbh. F. Yamilton, Eric, dr. phil., B.Sc. F.G.S., Morkhojvej 175, Herlev. Yansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Bronshoj. Yansen, Ellen ~Zalholrn, lektor, cand, mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. b. 'iansen, Erik B., civilingenior,, Kastelsvej 25, 2. tv., Kobenhavn, 0-

4 Hansen, John, stud. mag., Klnvervznget 5, Kastrup. Hansen, Jorgen Benfh, cand. mag., Szbyholmsvej 27, Valby. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, Kobenhavn I<. Hansen, Skousbell, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, Kbh. F. Hansen, Mona, cand. mag., 1950, hlolt- kesvej 43, K~benhavn F. *Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., Kebenhavn V. Harup, &logens Peter, stud. mag., Pa Hojen 3, Hellerup. Hass, Birgit, stud. mag., Haldagervej 2, Vanlese. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Skjærs~vej 7, Risskov. Hastrup, Henrik, adjunkt, cand. mag., Seborg Hovedgade 115, Soborg. Hede, J. E., fil. dr., Geol. Inst., Helgesen, Hans Erik, civilingenier, Chr. Winthersvej 15, Knbenhavn V. Heller, Erik, cand. mag., Ved Lindevangen 24, Kebenhavn F. Hellner, I.V. F., rektor, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, H. J. & G. Kcihler, Ingenierfirma, Korser. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., K~benhavn 0. *Henriksen, Svend Erik, B.Sc., , Westridge Avenue, Fort U'orth 16, Texas, U.S.A. Herlufsholms ~kolebiblioték,1925. Nzstved. *Hessland, Ivar, professor, fil. dr., Stockholms Hogskola, Kungstensgatan 45, Geologiska Institutet, Stockholm 6, Hjelmquist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, lijern, Gunnar, fil. mag., Mineralogiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. inag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, adjunkt, cand. mag., Fredensgade 7, Frederikshavn. Holm, Henry, seminarieforstander, Torholmsvej 15, Hjarring. Holm, Jclrgen Alfred. bankassistent, V. Bsterbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, amanuens, fil. kand., Geologiska Institutionen, Lund, Hejgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards AI16 209, Snborg. Zdorn, G. M., civilingenier, Fyrrevejen 22, Nzrum. Illeris, Sven, stud. mag., Skovalleen 29, Bagsvzrd. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Bomporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerod. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, K0- benhavn N. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Trondhjemsgade 14, st., Kebenhavn 0. Jakobsen, Berge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2.. Brenshoj, *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelzrerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, Kebenhavn V. Jansen, C. F. U., stationsforstander, Borgervznget 88,3. th., Kebenhavn 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, l., Brenshej. Jelling Statsseminarium, 1933, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels All6 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektsr, Fures~vej 8, Virum. Jensen, Aksel Touborg, professor, dr. phil., Landboh~jskolens kem. laboratorium, Bulowsvej 13, Kebenhavn V. Jensen, C. A., museumsbetjent, ste~oldgade 7, Kebenhavn Jensen, Erik Schou, stud. mag., Ny Vestergade 7, 3., Ic~benhavn Jensen, Henry, statsgeodzt, mag. scient., N~rre Farimagsgade 1, l., K0- benhavn Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Strandboulevarden 30, K~benhavn 0. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangall6 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, lektor, cand. mag., Humlevænget 54, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielaerer, cand. mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohejskolen, Bulowsvej 13,Kbh.V. *Jensen, Stig Bak, cand. mag., Vangedevej 154 B, S~borg. Jensen, T. F. Riisberg, læge Herby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Grenholt 18, Grejsdalen, Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, l., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Bmge, professor, dr. phil.,

5 H. C. Andersens Boulevard 35, Koben havn V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., 1909 Abrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valde marskrogen 32, Soborg. Johansen, Erling, statsstipendiat, 1958 Universitetets oldsakssamling, Frede riksgate 2, Oslo, Norge. Johansen, Folke, Izrer, cand. mag., 1934 Kastelsvej 60, K~benhavn 0. Johansson, Ella, amanuens, fil. Itand Geologiska Institutionen, Lund, Sverige Johnsson, Gunnar, lektor, fil. dr., 1951 Kastanjegatan 6 A, Jonassen, Hagbard, lektor, dr. phil., 1931 Kratholmsvej 6, Holte. Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag Lilletoften 73, l., Skovlunde. Jsrgensen, Ejnar, kobmand, Her. redsvej 1 B, Gentofte. Jorgensen, Ejner, kommunel~rer, 1953 Vestersogade 74, 5., Kobenhavn V. Jsrgensen, Ellen Bolt, lektor, cand. mag. frue, Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jsrgensen, Flemming Bolt, lektor, cand, mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund.. Jorgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag.; Christiansn~indevej 6, Holbzk. Jsrgensen, Holger, apoteker, Algade 36, hfiddelfart. Jsrgensen, Jsrgen Vagn, civilingenior, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jorgensen, Ole, stud. mag., Nrd. Fasanvej 92, Kobenhavn F. Jsrgensen, Suend, museumsinspektcir, cand. mag., Fr. d. VI's All6 1, Kobenhavn F. Jorgensen, Vagn Nedergaard, lektor, cand. mag., Libravej 1, Arhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Caecilievej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grondals Parkvej 16, Kobenhavn F. Karup-Aloller, Sven, stud. mag., Hellerupvej 6S, Hellerup. Kelstrup, Niels, lektor, cand. mag., Klovervang 13, Horsholm. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grendalsvej 68, Kobenhavn F. Kirkeby, Per, stud. mag., Lindevangsvej 28, Birkerod. Kirlcegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, l., K~benhavn V. Kistrup, Orla, tandlaege, Bredgade 11, Herning. Kjartansson, GuBmundur, mag. scient., Suaurgata 75, Hafnarfjoraur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Kildevej 16, Rungsted Kyst. Kliim, Bent, arkitekt, Jagtvej 11,3., Kobenhavn N. Knudsen, Borge, civilingenicir, K0- benhavnsvej 114, Koge. Knudsen, Ib, ingenior, Skolvagen 11 A, Narkes ICvarntorp, Knudsen, Suend, cand. mag., Bygholmvej 15, Kobenhavn Vanlcise. Knudsen, Tage Bscher, kommunelærer Englandsvej 72,4., Kobenhavn S. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervaenget 59, Lyngby. Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundquistgade 36, Sonderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., iilolle All6 4, 4., Valby. Kristensen Barre, Suend, skolebestyrer, Karise Realskole, ICarise. Kristiansen, Erik, stud. mag., Kjeldsgaardsvej 26, l., Valby. Kristoffersen, Anne Marie, lektor, cand. mag., frk., Munkerisvej 27, Z., Odense. Kristoffersen, Finn Nyhuus, stud. mag., Rigensgade 21 A, Kobenhavn Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Yrogh, Karsten, stud. mag., Hagavej 36, l., Soborg. Kragh, Villy, stud. mag., Lillekaer 11, l., Valby. Yuhlmann, Hans, G. S., cand. mag., Horsevaenget 52, Z., Hillerod. Yulling, Oskar Hj., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Larsen, Bent Valeur, cand. mag., Nerremarksvej 10, Tcinder. Larsen, Birger, stud. mag., Amalie Skrams A116 3, Valby. Larsen, Birger Lundsgaard, stud. mag., Soborg Hovedgade 90, Soborg. Larsen, Erik, stud. mag., St. Kannikestraede 2, Kobenhavn Larsen, Gunnar, mag. scient., Bogevej 10, Hellerup. -arsen, Hans, overchauffor, Skydebanegade 15, 2., Kobenhavn V..arsen, Hans Valeur, cand. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund..arsen, Helfe Færregárd, frue., Bogevej 10, Hellerup..arsen, B., civilingenior, Frederiksgaards All6 4, Kobenhavn F.

6 Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsv~rd. Larsen, Niels Ole, stud. polyt., Gyldenholms A116 7, Gentofte. Larsen, Ragna, stud. mag., Stenten 15, Lille Verlose. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. C. 0rstedsvej 61, 2., Kobenhavn V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, Kobenhavn 0. *Laurilzen, Ole, skibsreder, Onsgaardsvej 23, Hellerup. *Laursen, A., grosserer, Sct. Anneplads 2, Odense. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, Kobenhavn 0. Lemche, Henning, museumsinspektor, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, arkitekt, H. C. Orstedsvej 22 B, Kobenhavn V. Lilliequist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Kobenhavn F. Lindow, Sven, Kontorvej 53, S0- borg. Lohmann, Birgit, elev, Lyngbyvej 68, Kobenhavn 0. Lundbak, Asger, afdelingsmeteorolog, cand. mag., Stigaardsvej 3, Hellerup. *Lundblad, Britta, fil. lic., frk., Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm 50, Lyshede, I. M., professor, dr. phil., Halls A116 1, 2., Kobenhavn V. Lutken, Lis, seminarieelev, frue, Allégade 57, Skive. Danmarks Lærerh0jskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, Knbenhavn N.V. Lzrkesen, John Peter, seminarieelev, Gamme1toftsga.de 14, Kobenhavn Maag, Maagens, ingenior, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, Erik, overbetjent, Niels Hemmingsensgade 32, 3., Kbh. Magnusson, Ernest, amanuens, fil. kand., Kvartargeologiska Institutionen, Magnusson, N. H., overdirektor, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersokning, Marcussen, Ib Holm, stud. mag., Carl Johansgade 11, Kobenhavn 0. Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Mathiesen, F. J., professor, I<athrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, Iektor, cand. mag., Jacob Bulls A A, S~borg. Meesenburg, Horst, seminarielaerer, cand. mag., Norremarksvej 8, Tender. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlotteulund. Micheelsen, Harry, mag. scient., Wesselsgade 14 C, 3., Kobenhavn N. Michelsen, Olaf, stud. mag., stbanegade 145, 5., Kobenbavn 0. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., 1926, Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., fhv. statsgeolog, dr. phil., h.c., Vendsysselvej 14, Kobenhavn F. Mohrin, Erik, statsgeolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrilc Birchs Allé 44, Kobetihavn S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag,, Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeuior, frk., Udsigten 31, Gentofte. Munck, Solveig, museumsinspektnr, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. *Munfher, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., 1937, Vindruevej 10, Kobenhavn F. Moller, Hans, amanuens, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersökning, Meller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Arhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, Kobenhavn 0. Nielsen, Aage, kommunelzrer, FrederiltsgaardsallB 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., 1946, Hejbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektnr, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., 1922, Solvgade 6 A, Kobenhavn Nielsen, Karen Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., Kobenhavn Nielsen, Mary Aage, exam. husholdnings- Izrerinde, frue, Frederiksgaardsall6 22, 2., Kobenhavn F.

7 Nielsen, Niels, professor, dr. phil., 192C Nordisk Kollegium, Strandboulevardel 32, Kobenhavn 0. hrielsen, Niels Letager, stud. mag., 1958 Ved Amagerport 2, 4., Kebenhavn S Nielsen, Poul Morell, arkitekt, 1949 Vaag, Færoerne. Nielsen, Per Jacobi, stud. mag., 1958 Forhaabningsholmsallé 49, Kbh. V. Nielsen, Per Thornberg, gymnasieelev Kærvej 16, Varde. Nielsen, Robert, bogholder, Pete Bangsvej 95, 2., Kobenhavn F. Nielsen, Thorkild J. L., stud. mag., 1958 Hammerensgade 3, 5., Kebenhavn I< Nilsson, Ragnar, postkontroller, 1947 Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., 1948 Alineralogiska Geologiska Institutionen Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil Ostervoldgade 7, Kobenhavn K htordmann, V., statsgeolog, dr. phil Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0. nilrorduestsjællands Naturhistoriske For. eninge, Holbækvej 58, Jyderup Norges tekniske Hojskole, Trond heim, Norge. Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., 1933 Tingvej 21, Hasle pr. Arhus. E. Al., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., Kobenhavn 0 Noruang, Abel, amanuensis, dr. phil Zoologisk museum, ICrystalgade. Kebenhavn Olausson, Eric, amanuens, fil. lic., Oceanografiska Institutet, Box 1038, Goteborg 4, Olsen, G. V., stud. mag., Tranegardsvej 20, Hellerup. Olsen, Valdemar H. G., civilingenior, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Olsen, IVeitze, cand. mag., Seminariet, Hjerring. Paludan, Eva, elev, Lyngbyvej 70, Kebenhavn 0. Panning, A., frue, Herlufsholmvej 36, Kebenhavn Vanlose. Pauly, Hans Christian, chefgeolog, dr. phil., Ved Klosteret 10, 4., Kobenhavn 0. Pedersen, Christian, skipper, Buhlsvej 36, Frederikshavn. Pedersen, David, kommunelærer, xlykkebon, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, I<leverprisvej 39, Valby. Pedersen, Raunsgaard, stud. mag., Rektorparken 12, g., Kobenhavn S.V. Pedersen,-Poul Clasen, stud. mag., Kæragervej 8, Vanlose. Petersen, Ib Clemens, lektor, cand. mag., Ahildgaardsvej 69, Virum. Petersen, Iuan, laboratorieass., stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., 1928, Dianavej 4, Hasseris, Alborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., Kobenhavn (r. Petersson, Suen G., bergsingenjor, Kungsgatan 44, Stockholm C, Petersson, V., lektor, cand. mag., Selskovvej 50, Hillerod. Pettersson, Knud, lærer, Solsortvej 6, Taastrnp. Poulsen, Bente, frue, Taarb~kdalsvej 1 C, 3., I<lampenborg. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, mag. scient., Taarbækdalsvej 1 C, 3., Klampenborg. Poulsen, Cecilie, kommunelærerinde, Rigensgade 21, Kobenhavn I<. Pyre, Augustin, chiefgeologist, Gulf Oil Corp., Post Office, Box 35, Bowling Green Station, New York 4, N.Y., U.S.A. Ramberg, Hans, professor, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago, III., U.S.A. Rankama, Kaleruo, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Snellmannsgatan 5, Helsingfors, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., Kobenhavn N. LRasmussen, Henning Ii'ienberg, museumsinspektor, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Fasmussen, Inger Banke, cand. mag., frue, Hælderile 10, Nærum. Rasmussen, Jóannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens góta 59, Tórshavn, Færoerne. brasmussen, Leif Ranke, mag. scient., Hælderne 10, Naerum. Paun, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Pegnéll, Gerhard, professor, fii. dr., Palaontologiska Institutionen, Lund, Zeumerf, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. Pieek, L., stationsforstander, Langese pr. Nordborg. Zoe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. Rosendahl, Haluor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate i, Oslo, Norge.

8 Rosenkrantz, Alfred, professor, Amagerbrogade 66,3., Kobenhavn S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, Kobenhavn 0. Le Roy, J. M., Lt. Comdr., , Pine Lane, S.E. Washington 23, D.C., U.S.A. Ræuskjær, H. V., lektor, cand. mag., Vestre Altanvej 36, Randers. Sahlin, Anders, ingenjor, L. hi. E., Stockholm 32, Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Saxov, Suend, afdelingsgeodæt, mag. scient. & cand. mag., Malmmosevej 83, Virum. Schisnning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. 0rstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbaeh, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, Kobenhavn N.V. Schmidt, Hans Kaae, stud. mag., Strandboulevarden 23, st., Kbh. 0. Sehrnidt, Jsrgen, lærer, Vesterbakke 10, Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Sct. hfogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Hoyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde, frk., Iiorsgade 33, 4., Kobenhavn N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr. phil., Drosselvej 18, Kobenhavn F. Skjst-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., hlarselis Boulevard 78, Arhus. Skou, Kristian, præparator, Christoffer~ Allé 72, Soborg. Skougaard, Knud, ingenior, Mer- Iosevej 18, Bronshoj. Smed, Per, stud. mag., St. Kannikestræde 2, Kobenhavn Smidt, Gunnar, ingenior, Gammeltoftsgade 14, Kobenhavn Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund. Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, dr. phil., Kvædevej 71, Lyngby. Sors Akadernis Bibliotek, Soro. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Sondervej 51 A, Virum. Sparck, R., professor, dr. phil., St. Kannikestræde 11, Krabenhavn Sfeensberg, Axel, overinspektor, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Stenestrorn, Seth, assistent, fil. lic., Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektor, Amaliegade 35, 4., Kobenhavn Sforgaard, R., lektor, cand. mag., Svinget 18, Kobenhavn S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., Kobenhavn N. Sfrelifz, Paula, redaktor, Gothersgade 109, 2., Kobenhavn Sslver, Suend V., lektor, cand. polyt., Blombackavagen 16, Filipstad, Ssndergaard, Bent, cand. mag., hfogens Allé 80, Lyngby. Ssrensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingor. Ssrensen, Henning, universitetslektor, mag. scient., Alineralogisk Aluseum, 0ster Voldgade 7, Kobenhavn 7 Ssrensen, R. P., overlærer, Froslevvej 46, Padborg. Ssrensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, Kebenhavn Teicherf, Curt, professor, dr. phil., Fuels Rranch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C., kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Romersgade 7,3., Kobenhavn Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Siguraur, direktor, fil. dr., NhttUrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsse-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Touborg, Jens F., stud. mag., Blidahpark 10, Hellerup. Troedsson, Tryggue, professor, fil. dr., Skogshogskolan, Experimentalfaltet, Stockholm, "Troelsen, J., museumsinspektor, dr. phil., Rlineralogisk Rluseum, Bstervoldgade 7, Kobenhavn Troels-Srnith, J., overinspektor, dr. phil., Gronnemose A , Soborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic., Nokkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullstrorn, Helge, geolog, fil. lic., Sveriges Geologiska Undersokning, Tuxen, H., direktor, civilingenior, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Chrisfen Leif, museumsinspektar, cand. man., Nationalmuseet, Kobenhavn Vejle Gyrnnasiurns Bibliotek, Vejle.

9 Verland, Johannes, civilingeniar, Vasevej 68 A, l., Birkered. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmvej 50, Ksbenhavn Vanlose. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingor. Vognsen, T., cigarsorterer, hlimersgade 3, 1. th., Kobenhavn N. Vogt, Thorolf, professor, dr. phil., vre All6 10, Trondheim, Norge. Walther, Mogens, seminarielærer, cand. mag., Seminariebyen, Nr. Nissum. mange-thomsen, Aage, tandlaege, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. *TVeidick, Anker, cand. mag., Wgirsgade 68, st., Kobenhavn N. J$7einoldt, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Senderbro 27, 4., AIborg. *Nennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, Ilresled, Z., forsegsleder, Centralgaarden, Tylstrup. Ilriberg, Axel, adjunkt, cand. mag., Jslbyvej 46, Varilase. 2 zresmedlemmer 268 indenbys medlemmer 105 udenbys medlemmer 56 udenrigs medlemmer 429 (+Z) medlemmer Wiik, Birger, dr. phil., Björkvagen 5, Helsinki, Finland. - IVind, Jsrgen, Lystrup St. IVingstrand, Birgitte, frue, Finsensvej 8 D, 3., Ksbenhavn F. IVift, Ulia, mag. scient., frue, Lykkesholms All6 31, l., Kebenhavn V. I?'olihers, Per, cand. mag., Humlevaenget 10, Haderslev. Yletyinen, Veijo, fil. mag., Cedervanget 17, Virum. Qdum, Hilmar, direktor, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Qrsnes, Ove, adjunkt, cand. mag., Slagelsevej 5, Hong. Aberg, Curt, fil. mag., Geografiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Kabenhavn 0. Arhus Seminarium, Trsjborgvej 82, Arhus. Arhus Staisgymnasium, Fenrisvej, Arhus. Aarup, Jsrgen, adjunkt, cand. mag., Oppermannsvej 4, Odense. Aasfrup, Thsger, Iektor, Sdr. Ringgade 6, Arhus.

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Side 1 af 143 Censorer ved Professor, overlæge, dr.med. Karsten Buschard Kollegievej 5, 2920 Charlottenlund 2722 6007

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser

Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser Østergade 18,4 København K 33 12 80 83 klinikinfo@mail.dk

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2006-2007 Medd. nr. Dato Indhold 01/06 21.02.06 Årsregnskabsmeddelelse 2005 02/06 22.02.06 ordinær generalforsamling i Sydbank

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til OMX Den Nordiske Børs København i 2007-2008 Medd. nr. Dato Indhold 01/07 30.01.07 sydbanks årsregnskabsmeddelelse 2006 02/07 19.02.07 Indkaldelse

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Akut patient Side 1 af 168 Censorer ved Akut patient Køge Sygehus, Kirurgisk Afdeling Sven Adamsen Lobovej 4, 3450 Allerød

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg R E P R Æ S E N T A N T S K A B Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter

Læs mere

Selskabsmeddelelser og finanskalender

Selskabsmeddelelser og finanskalender Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2010 Nr. Dato Indhold 01/10 11.02.10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 02/10 16.02.10 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Have og Landskab. Telefon. Landskabsarkitekter Park- og naturforvaltere Anlægsgartnere Planteskoler Træplejere Brolæggere

Have og Landskab. Telefon. Landskabsarkitekter Park- og naturforvaltere Anlægsgartnere Planteskoler Træplejere Brolæggere Have og Landskab Telefon 2014 Landskabsarkitekter Park- og naturforvaltere Anlægsgartnere Planteskoler Træplejere Brolæggere Branchens professionelle handler hos os, og du er velkommen i vores kundekreds

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn)

Persontype (Beskrivelse) Person (Fornavn) Person (Efternavn) Distrikt (Distriktnavn) Indsamlingsleder Asta Gyldenkærne Skoven,Frederikss Indsamlingsleder Birthe Oue Hansen Vebbestrup,Mariag, Rold,Mariagerfjor, Ar Indsamlingsleder Lissy Wittendahl Sørig,Hjørring Indsamlingsleder Hans Kristian

Læs mere

Strudal-slægten Side 1

Strudal-slægten Side 1 Strudal-slægten Side 1 Anders Peter Petersen, * 23.10.1860 i Vor Frue sogn, Aalborg, døbt 14.12.1860, 23.01.1918 i Sdr. Vilstrup sogn, Brusk Herred, begravet 28.01.1918 i Sdr. Vilstrup kirkegaard, stilling:

Læs mere