Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013"

Transkript

1 Kursusprogram for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013 Mandag d. 18. til onsdag d. 20. marts Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer: 1) Eksekutive funktioner 2) Læsevanskeligheder og dyskalkuli 3) Forældresamarbejde Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden NB! Når du har tilmeldt dig via hjemmesiden modtager du automatisk en svarmail, som er din kvittering for tilmeldingen. Af kvitteringen fremgår, hvilke foredrag du er tilmeldt. Print kvitteringen ud og medbring den til kurset.

2 Mandag d. 18. marts 2013 Kl. 9:00 10:15 Ankomst og indkvartering Man kan først påregne at få værelserne fra kl Kl Velkomst og praktiske oplysninger Kl Indledningsforedrag Christian A. Stewart-Ferrer Christian A. Stewart-Ferrer er specialpsykolog i klinisk børnepsykologi og psykoterapi samt cand.mag. og fhv. lektor. Han arbejder i Odense Kommune med og omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, grænsepsykose m.m., og har selv diagnosen Aspergers Syndrom. Han beskriver undertiden sit job som Muggle Relations Officer og har en vision om, at autister og neurotypikere en dag kommer til med største naturlighed at bryde brød sammen ved Broderskabets Bord. Titel: Autisme, neurotypi og kommunikation. Igennem mange år har autisme ensidigt været betragtet som et handikap en defekt. De seneste år har dog set en gryende ændring i forståelsen af autisme, i retning af en hjernemæssig anderledeshed, som er så fundamental, at det giver mening at tale om to underarter af menneskeheden: autisterne og neurotypikerne ( standard-hjernerne ). Vanskelighederne opstår, når disse to grupper skal omgås og værst af alt: kommunikere. Oplægget vil fokusere på, hvad forskellene mellem grupper er, og hvad det medfører af kommunikationsfælder for begge parter har den oplevelse med hinandens kommunikationsforsøg, som har fået svenskerne til instinktivt at tale engelsk med danskerne i disse år: hvis en dansker prøver at tale svensk, består det i utydelig mumlen, andre idiomer og en vanvittig overdosering af Jahaaa og Just det. Vi ser på, hvad der sker, når den ene part er meget bogstavelig i sin sprogbrug, mens den anden bruger metaforer; når den ene part grundlæggende forstår verden via følelser og fornemmelser, mens den anden er afhængig af betonlogik og præcise analyser; og når den ene part vælger at vise kærlighed via tilberedelsen af en omhyggeligt fremstillet ostemad på rette tid og sted, mens den anden part benytter søde ord og fingerstrejf. Kl Frokost Kl :45 Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Annoncering af specialeforedrag kan ses på hjemmesiden eller på opslag ved ALF s bureau..

3 Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Jannik Beyer. Psykolog, Leder af specialfunktionen autisme og ADHD under Socialstyrelsen Titel: Autisme og ADHD belyst ud fra et socialt og udviklingspsykologisk perspektiv Sociale-, kommunikative- og opmærksomhedsrelaterede kompetencer synes at have en stadigt stigende betydning for, hvordan børn, unge og voksne klarer sig i samfundet. Dette afspejles i såvel nationale som internationale undersøgelser, og det afspejles i en konstant stigning i antallet af borgere som diagnosticeres inden for områderne autisme og ADHD diagnoser som stilles med udgangspunkt i netop sociale-, kommunikative- og opmærksomhedsrelaterede problematikker. Når diagnoser ti- og tyvedobles inden for en blot 10-årig periode, og når forbruget af medicin stiger i et endnu højere tempo, er det naturligt, at der fra såvel fagligt som politisk hold stilles spørgsmål ved effekten af vore sociale- og undervisningsrelaterede indsatser i forhold til disse særlige målgrupper. Dette har ført til, at man i Socialstyrelsens regi arbejder på en national kortlægning, for derigennem at sikre en bedre national indsats såvel forebyggende og foregribende som indgribende. Oplægget vil belyse ADHD og autisme ud fra et primært socialt perspektiv idet der tillige trækkes linjer til psykologiske og biologiske aspekter, herunder: Betydningen af eksekutive funktioner: Er det her vi finder problemet, eller er det snarere her vi finder løsningen? Betydningen af de nye diagnosekriterier: Hvilken betydning får overgangen til et dimensionelt syn på ADHD og autisme, og hvad ligger der i den nye DSM diagnosekategori: socialt-kommunikative forstyrrelser? Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Anna Steenberg Gellert. Postdoc og projektleder ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet Titel: Dynamisk testning af sprog og læsning Foredraget fokuserer på dynamisk testning med særligt henblik på sprog- og læseområdet. I modsætning til traditionelle test fokuserer dynamiske test ikke blot på det aktuelle færdighedsniveau, men har til formål at afdække læringspotentialet inden for et givet område. I foredraget inddrager jeg relevante afsluttede undersøgelser og præsenterer en igangværende langtidsundersøgelse af børn fra begyndelsen af børnehaveklassen til og med 2. klasse. Den igangværende undersøgelse skal afdække, hvorvidt inddragelse af dynamiske test af ordforråd,

4 sproglydsopmærksomhed og afkodning i børnehaveklassen og 1. klasse kan bidrage til at forudsige, hvilke børn der i slutningen af 2. klasse vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. I forlængelse heraf vil jeg skitsere en mulig fremtidig langtidsundersøgelse af, hvorvidt dynamiske test kan bidrage til at identificere tosprogede småbørn med sprogtilegnelsesvanskeligheder. Afslutningsvis vil jeg lægge op til en diskussion af udfordringerne og perspektiverne i forbindelse med dynamisk testning. Søjle 3: Forældresamarbejde Oplæg ved: Marit Molund von Koss, logoped, Norge Titel: Forældresamarbejde; Forældre som ressource Foreldre som ressurs (FSR) - et kompetansehevingsprogram ved Bredtvet kompetansesenter (BKS) i Oslo. Deltakere er fagpersoner i Pedagogisk psykologisk tjeneste og/eller pedagogiske institusjoner som ønsker å arbeide med foreldre til barn med språkvansker. Når et barn ikke utvikler språk og tale slik det forventes, vil det ofte føre til usikkerhet, bekymring og følelsesmessige belastninger hos foreldrene. De har behov for informasjon om hva språkvansker er, for emosjonell støtte, og å få vite hva de selv kan gjøre for å bidra til en positiv språkutvikling. I tillegg trenger mange foreldre hjelp til å finne riktig faglig bistand for barnet og til å forholde seg til hjelpeapparatet. Det å møte andre foreldre som er i en lignende situasjon er også viktig for mange. FSR-programmet går over tre-fire måneder, der deltakerne holder kurs for foreldre lokalt. Hittil til har ca 70 deltakere deltatt i programmet. Sluttevalueringene fra tidligere deltakere viser at de har hatt stort utbytte, og at tilbudet om foreldrekurs i kommunen/bydelen har vært et verdifullt supplement til kommunens øvrige tilbud til barn med språkvansker. Det faglige grunnlaget er basert på nyere forskning og teorier omkring tidlig intervensjon rettet mot foreldre som har barn med språkvansker. Programmet henter ideer fra andre intervensjonsprogrammer og baseres på betydningen av en god relasjon som grunnlag for et utviklingsstøttende samspill mellom barnet og dets omsorgspersoner. For barn som strever med å utvikle språk og kommunikasjon, er det spesielt viktig at foreldrene vet hva, hvorfor og hvordan de selv kan påvirke barnas språkutvikling på en god måte. Veiledernes oppgave vil være å hjelpe foreldrene i denne prosessen. Det fokuseres på utvikling av gode relasjoner og på hvilke muligheter foreldre har til å påvirke sitt barns språkutvikling gjennom dagligdags situasjoner og aktiviteter. Programmet er utviklet av logopedene Marit Molund Koss og Fanny S. Platou. Koss vil presentere programmet og vise materiell som er utviklet i tilknytning til FSR. Oplægget foregår på norsk. Kl Aftensmad Kl ? Audiologopædisk Forenings ordinære generalforsamling. Se dagsorden og beretning fra formanden på hjemmesiden.

5 Mød op på generalforsamlingen tag del i debatten. Uddeling af legater til ansøgere til Vibeke og Victor Blochs legat og Lingvistisk Logopædisk Studielegat Tirsdag d. 19. marts Kl. 8:30 9:00 kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Käte From. Psykolog. Specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi Titel: Eksekutive funktioner. Teori og praksis. Eksekutive funktioner er en paraplybetegnelse der dækker over en samling relaterede funktioner, som er involveret i at kontrollere og håndtere målbevidst og målrettet adfærd, herunder kognition og emotion. Eksekutive funktioner varetager således komplekse handlingsprocesser, og er også involveret i valg, skift af adfærdsmønstre og justering af egen adfærd i relation til nogle ydre rammer samt sproglig abstraktion og ræsonnement. Arbejdshukommelse er en vigtig del af de eksekutive funktioner og har afgørende betydning for blandt andet indlæring. Arbejdshukommelse er desuden en nødvendig forudsætning for tilegnelse af sprogforståelse og for sprogproduktion. Oplægget vil indeholde en begrebsmæssig afklaring/afgrænsning af eksekutive funktioner og en overordnet kortlægning af de involverede hjernefunktioner bag det eksekutive hos børn såvel som voksne. Derudover en gennemgang af det livslange udviklingsmæssige aspekt med primært fokus på barndommen. Der vil i oplægget være særligt fokus på arbejdshukommelse og sprog og der vil blive trukket tråde til praksis og interventionsmuligheder.

6 Kl Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Stefan Heim 1,2,3 1 Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Psychosomatics, Medical School, RWTH Aachen University, Aachen Germany 2 Clinical and Cognitive Neurosciences at the Department of Neurology, Medical School, RWTH Aachen University, Aachen Germany 3 Institute for Neuroscience and Medicine (INM-1), Research Centre Jülich, Jülich, GermanyStefan Heim Titel: The Language-Cognition Interface in Dyslexia INTRODUCTION: Developmental dyslexia is a reading disorder occurring despite adequate visus, intelligence, and schooling. With a prevalence of up to 20%, it is a common problem for primary school children which may persist even in adulthood. Mechanisms underlying impaired reading in dyslexia can be found both at the cognitive and at the neurobiological level, which may interact. However, there is a long-standing debate about the exact nature of the deficits causing, or associated with, reading problems at these respective levels. The lecture covers the following aspects. BLOCK1: Recent theories focus on phonological processing, auditory processing, visual processing, automaticity, or attention as potential cognitive factors for dyslexia. At the neurobiological level, effects range from a shift in the lateralisation of physiological processes in the brain over reduced or increased local cerebral blood flow in mostly left-hemispheric brain regions to structural abnormalities in the cerebellum, visual word form area, or perisylvian structures. BLOCK 2: This heterogeneity of positions has led to the idea of distinct subtypes of dyslexia which may suffer from different cognitive or neurobiological deficits, a notion which would explain why not all dyslexic children profit equally well from the same kind of remediation. Data from a series of experiments indicate that there are indeed dyslexic readers with distinct cognitive profiles, or fingerprints, with predominant difficulties in phonological awareness, visual attention, or a multitude of functions. Linking these profiles to brain activation during reading, phonological processing, auditory discrimination, or visual attention reveals a repercussion of the cognitive fingerprints in the neurophysiological patterns. These findings may explain both the differential lateralisation of brain functions and the heterogeneous patterns of hyper- or hypoactivation in different brain regions reported in the literature. A novel approach to simulate dyslexic symptoms in normal readers further contributes to the understanding of the different neurofunctional networks implicated in reading and dyslexia.

7 BLOCK 3: Finally, the identification of cognitive fingerprints of dyslexia has motivated a new attitude for improved diagnostics and intervention for reading problems, which consider the individual deficit patterns in order to optimise the outcome of individually-targeted intensive trainings. The usefulness of this approach is being investigated in a randomised controlled trial yielding robust reading improvement after four weeks of selective and intensive training. Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 3: Forældresamarbejde Oplæg ved: Anke Buschmann, PhD, Centre of Early Intervention, Heidelberg Department of Paediatric Neurology, University of Heidelberg Titel: Heidelberg parent-based Language Intervention programme and intervention study The Heidelberg Parent-based Language Intervention (HPLI) is the first empirically well-founded, preventive effective and detailed worked out early intervention programme for the Germanspeaking area. Designed as a highly structured parental group training for language-delayed toddlers, it aims to strengthen parents in their competence as the most important communication partners of their children. The HPLI is developed for a group of five to ten parents. The 3-month programme consisted of seven two-hour and one three-hour session six months later. Based on an improvement of the shared picture book situation, parents are sensitised for languageconducive behaviour in everyday situations and specifically trained in the application of linguistic teaching strategies. The presentation of the contents is multimedial with active participation of the parents. The effectiveness of the training programme could be proved within a randomized controlled evaluation study, performed in the Department of Paediatric Neurology, University of Heidelberg. By applying the short, highly structured parent-based language intervention in children with specific language delay, the rate of treatment for language impairment at the age of 3 years can be significantly reduced. Buschmann, A., Jooss, B., Rupp, A., Feldhusen, F., Pietz, J. & Philippi, H. (2009). Parent-based language intervention for two-year-old children with specific expressive language delay: a randomised controlled trial. Archives of Disease in Childhood, 94, Oplægget foregår på engelsk Kl

8 Frokost Kl Udstillerforedrag Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Sarah Ward, M.S., CCC/SLP, Speech and Language Pathologist Titel: Executive Function Skills: Practical Strategies that work This is a practical strategies seminar! Learn dozens of functional, ready-to-use treatment activities to develop the executive function skills in children, adolescents and young adults. Teach students to develop a memory for the future, to devise plans to achieve their goal, to use self-talk, to selfinitiate, to transition to the next task of higher priority and to control their impulses and emotions to successfully complete a task. Improve a student s awareness skills so that he/she can read a room then stop, think and create an appropriate action plan and infer possible outcomes. Learn innovative ways to show students how to see and sense the passage of time, break down the steps for nightly homework and long term projects, accurately estimate how long tasks will take, and carry out routines and tasks within allotted time frames. Improve speed of information processing so that students can think in an organized way to break down information and to then develop and maintain systems to organize their space and personal belongings. Oplægget foregår på engelsk.

9 Kl Søjle 2 Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Michael Wahl Andersen, Lektor cand. pæd. psyk. Titel: Arbejdshukommelse og matematik Hvad er arbejdshukommelse? Arbejdshukommelse er en teoretisk konstruktion, som betegner processer med en begrænset kapacitet, der involverer midlertidig fastholdelse og manipulation af information i hjernen. Hvorfor beskæftige sig med arbejdshukommelse? Fordi: arbejdshukommelse er det primære grundlag for læring i skolen arbejdshukommelse påvirker læring fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse elever med dårligt fungerende arbejdshukommelse vil ikke med tiden "indhente" med deres jævnaldrende 10% af eleverne i skolen har en dårligt fungerende arbejdshukommelse en stor del af elever med bogstavsdiagnoser har en dårligt fungerende arbejdshukommelse Hvorfor er arbejdshukommelse interessant i forbindelse med matematiklæring? En række forskningsresultater viser, at kapaciteten i arbejdshukommelsen korrelerer positivt med elevernes aktuelle og fremtidige udvikling af matematisk kompetence. På denne workshop sættes der fokus på arbejdshukommelse og matematiklæring, samt hvordan man kan støtte op om elever med en dårligt fungerende arbejdshukommelse. Kl Søjle 3 Forældresamarbejde Oplæg ved: Megan Roberts, Assistant Professor Titel: Teaching Parents to Be Communication Partners: The Effectiveness of Parent- Implemented Language Interventions Parents are children s first language teachers and they play a crucial role in their children s early communication development. A recent meta-analysis of parent-implemented interventions showed that parents are able to learn specific language learning strategies and that their children have better language skills than those children whose parents did not receive training (Roberts & Kaiser, 2011). However, a major limitation is that none of the studies adequately described how the parents were trained and how the training impacted their acquisition of skills, as the focus in most studies was the

10 child outcome measures. In this presentation, I will attempt to bridge the gap between research and practice by demonstrating several evidence-based parent training strategies using a recent single subject study as an illustrative example. First, I will provide a brief overview of the four language support strategies: (a) noticing and responding to child communication, (b) modeling and expanding communication, (c) using environmental arrangement strategies, and (d) prompting communication. Next, for each of these language support strategies I will discuss, model and illustrate with video three parent training strategies: (a) modeling the target behavior for the parent with the child, (b) live coaching of the parent, and (c) direct feedback to the parent. Last, I will demonstrate how using these parent training strategies changes parent behavior through the single subject study graphs from the illustrative example. Oplægget foregår på engelsk. Kl. 19 -? Festmiddag Onsdag d. 20. marts Kl. 8:30 9:00 kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Kl Udstillerforedrag. Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Kl Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Følg med på hjemmesiden eller se opslag på kursusdagen. Kl Søjle 1: Eksekutive funktioner Oplæg ved: Jill Fahy, M.A. CCC-SLP, Associate Professor, Eastern Illinois University Titel: Executive Functions and Language: Current Insights & Future Implications Executive functions (EFs) comprise a cluster of metacognitive processes which, when fully mature, allow for cognitive control of behaviors and responses. Components of EFs include self-monitoring and regulation, goal-establishment, strategic planning, relevant organization, response initiation and/or inhibition, and mental flexibility. EFs extend into both verbal and nonverbal domains. Recent studies have investigated the relationship between language and EFs, although the exact nature of this relationship is not well-defined. This course will address the nature of EFs and their relationship to language; explore challenges of EF assessment and

11 treatment; and suggest future directions for the treatment of EF deficits, particularly as they apply to children with language impairment. Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Mia Finnemann Schultz, Faglig konsulent i Socialstyrelsen, Videnscenter for handicap, hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS). Titel: Afgrænsning af ordblindhed hos børn En diagnostisk test skal først og fremmest give et billede af, hvad der kunne være årsagen til selvoplevede eller observerbare vanskeligheder. En diagnostisk test skal dernæst være velafprøvet i forhold til målgruppen. Testen skal endvidere have præcise instruktioner til opgaverne og entydige kriterier for, hvornår en opgave er løst korrekt. En ordblindetest skal desuden som minimum omfatte en test af udnyttelsen af sprogets lydprincip. DVO-testen lever op til disse kriterier. Flere henvendelser fra fagfolk peger på, at skoleelever med formodet ordblindhed tilsyneladende kan score for højt på DVO s procedure til afgrænsning af dysleksi på 3. klassetrin. Det får fagfolk til at stille spørgsmålstegn ved testens pålidelighed. Man må selvkritisk stille spørgsmålet: Har testen altid ret? I den tid "DVO-testen" har været anvendt i praksis rundt omkring på skolerne, har videnscenteret modtaget en del henvendelser vedrørende iøjnefaldende resultater. Det er typisk elever, der ikke falder under grænsen på 8 rigtige i den indledende screening, men som alligevel viser tydelige tegn på ordblindhed. Spørgsmålene er: Hvordan det kan være, at screeningen ikke fangede elevens vanskeligheder, og dernæst: Er eleven faktisk ordblind? I den kommende tid vil nye redskaber til afgrænsning af ordblindhed blive udviklet og afprøvet. Oplægget vil også komme ind på potentialer i disse.

12 Kl Søjle 3: Oplæg ved: Titel: with pragmatic Forældresamarbejde Delia Moeller Steps into dialogue early parent based intervention for children difficulties Long before children are competent speakers, they have communication skills. Their pragmatic communication skills can be considered as essential for further language development because language learning takes place in dialogues involving both, the child and the caregivers. Important dialogue skills are the ability of intentional communication and to bring communication acts in a partner-related form, e.g.children have to organize the beginning, end, or change of speaker within interactions. "Steps into dialogue" is a therapeutic approach that was developed specifically for early intervention for children with delayed speech development with difficulties in the realm of pragmatic communication skills. Building routines and formats helps these children to discover communication and language. Strategies should preferably applied by the direct caregivers, the parents. Alternatively, the application is also possible in the direct therapy with the child. In this lecture, a theoretical introduction is given and practical skills for parents based early intervention are provided through videos and case studies. Oplægget foregår på engelsk Sandwich RECEPTION i anledning af ALF s 90 års fødselsdag. Se program på eller i DA nr. 4, 2012

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter Autismespektret og nyt diagnosesystem Før og efter Indtil 1971 blandes autisme med skizofreni Childhood schizophrenia Infantile psychosis Autism/Autistic disorder ICD-10 1990/95 og DSM-IV 1994 : Gennemgribende

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BUP-DK årsmøde marts 2013 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter Non-farmakologisk behandling og Nye veje til patient empowerment

BUP-DK årsmøde marts 2013 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter Non-farmakologisk behandling og Nye veje til patient empowerment BUP-DK årsmøde 14.-15. marts 2013 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter Non-farmakologisk behandling og Nye veje til patient empowerment Program Torsdag den 14. marts 2013 Kl. 09.30-10.00 Kl. 10.00-11.00

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov?

Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov? Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov? Er 25.000 børn, unge og voksne i medicinsk behandling for ADHD for få, tilpas eller for mange? Lisbeth Kortegaard,

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken?

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Enhedens navn Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Jesper Lundbye-Jensen Adjunkt, PhD Institut for Idræt og Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Center for Holdspil

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE PROGRAM Baggrund for forsøgsprogrammet! Hvad ved vi om betydning af ekstra undervisningstid? Forsøg på 4. klassetrin! Indsatserne!

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings

Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings NERA 42nd Congress Lillehammer 2014 Karen Prins Ass. Professor, UCC Denmark Project Introduction Understanding everyday

Læs mere

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen!

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen! Bæredygtig forbrugerlæring muligheder og perspektiver Velkommen! Nordisk netværk for kritisk forbrugerlæring Critical, Conscious Consumerism and Adult Learning Tematisk Netværk, 2007-08, Nordplus Voksen

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere