Schlüter -DITRA-HEAT-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schlüter -DITRA-HEAT-E"

Transkript

1 Elektrisk temperering af gulv- og vægflader NYT: Nu endnu hurtigere varme fødder med Schlüter -DITRA-HEAT-TB

2 Schlüter -DITRA-HEAT-E Siden præsentationen i 2013 har Schlüter -DITRA-HEAT-E opnået stor succes i hele verden. Håndværkere er begejstret for den nemme bearbejdning, den fleksible anvendelse som supplement til almindelig opvarmning er til inspiration for planlæggere, og de individuelle varmezoner overbeviser bygherren. Med den nyudviklede Schlüter -DITRA-HEAT-TB bliver systemet nu væsentligt hurtigere varmt ved samme energitilførsel. På gulv og vægge På grund af evnen til at holde på varmen, og afgive den ensartet, så er keramik og natursten ikke blot perfekt egnet til gulvtemperering, men også til anvendelse på væggen. Derfor har vi udviklet det innovative Schlüter -DITRA-HEAT-E system til anvendelser i forbindelse med temperering af varmezoner på gulve og vægge. Overbevisende argumenter: ingen komplicerede arbejdsgange ingen spartelarbejde, og dermed ingen tørretid 33 ideelt til renoveringer takket være lav konstruktionshøjde afkobler med afprøvet DITRA-teknologi varme fliser også på kritiske underlag afprøvede systemkomponenter Nu endnu hurtigere varme fødder med Schlüter -DITRA-HEAT-TB Den innovative produktvariant med fiberduglag sørger for, at varmen når endnu hurtigere og mere målrettet op til overfladen. Det betyder: Hurtigere varme fødder ved samme energitilførsel. Læs mere på side 6 og 7. 2

3 Anvendelser på gulvet: ytemperering af flisegulve, som supplement til det primære varmesystem ybygninger med et meget lavt varmeenergibehov som passiv-lavenergihuse ytil opvarmning af bygninger, som kun bruges en gang imellem, f.eks. fritidshuse ysom primært varmesystem (afhængigt af varmebehovet) i forbindelse med en regulator med aktiv rumtemperaturfunktion (f.eks. DH ERT 2 / BW) Anvendelser på væggen: ymålrettet temperering af zoner på væggen, f.eks. som håndklædetørring ytemperering af vægge som forebyggelse af skimmelsvamp i f.eks bruseområder yoprettelse af varmezoner i afslapningsområder, wellness m.m. ysom primært varmesystem (afhængigt af varmebehovet) i forbindelse med en regulator med aktiv rumtemperaturfunktion (f.eks. DH ERT 2 / BW) Schlüter -DITRA-HEAT-E Tætning beskytter fugtfølsomme underlag Hurtig opvarmning Nem udlægning af varmekablerne Ud over funktionerne til gulv- og vægtemperering byder Schlüter -DITRA-HEAT-E på endnu flere fordele og nytteformål, som er uundværlige for flise- og pladebelægninger af høj kvalitet. På den måde beskyttes gulvet mod indtrængende fugt, revner fra underlaget overføres ikke til belægningen, og den direkte lastoverføring samt den neutraliserende afkobling sikrer, at du får glæde af dine gulv- og vægbelægninger i mange år. Revneoverbygning Belastningsbortledning direkte ned i underlaget Afkobling neutraliserer Formændring Nøgletal vedrørende lastoverføring se produktdatablad 6.4 3

4 Elektrisk temperering af gulvet Schlüter -DITRA-HEAT-E er et system til elektrisk gulvtemperering, som skaber behageligt varme gulve. Varmekablerne fra Schlüter - DITRA-HEAT-E udlægges alle de steder i afkoblingsmåtten, hvor der målrettet skal opvarmes gulvflader. Ved hjælp af en fleksibel styring af temperaturer og varmetider via Schlüter-gulvtemperaturregulatoren skaber du med Schlüter -DITRA-HEAT-E varme fliser uanset hvornår og hvor du vil. Eventuelt kan systemet også anvendes som primær varmekilde. Elektrisk gulvtemperering til fliser og natursten Forskelligt fra almindelige systemer, som opererer med forlimede varmemåtter, udlægges Schlüter -DITRA-HEAT-E varmekablerne i en afkoblingsmåtte. Det giver den størst mulige frihed ved definitionen af den flade, der skal opvarmes. Ved hjælp af DITRA-HEAT s revneoverbyggende egenskab kan også vanskelige underlag såsom trækonstruktioner, friske pudslag osv. belægges, uden at man skal frygte skader på flisebelægningen eller på varmeledningerne. Og selvfølgelig forhindrer anvendelsen af den afprøvede Schlüter -DITRA teknologi også skader i belægningen skabt af hurtige temperaturskift. Ved hjælp af en ekstrem lav konstruktionshøjde (afkoblingsmåtte inkl. varmekabler fra 5,5 mm) er det nemt at opgradere Schlüter -DITRA-HEAT-E. Det er således ideelt til sanering og renovering. Og endnu en fordel: Da varmekablerne er ilagt direkte i afkoblingsmåtten med fliseklæber, ligger de umiddelbart under flisebelægningen, så varmen ankommer effektivt. Pga. de lave investerings- og biomkostninger giver en elektrisk gulvtemperering masser af værdi uden at koste en formue. Udlægning på gulvet På gulvet udlægges Schlüter -DITRA- HEAT-E i en fast udlægningsafstand på 3 knopper. Således opnås en varmeafgivelse på 136 W/m². Hvis de færdige sæt ikke skulle passe til projektet, kan man til enhver tid sammensætte komponenterne - måtter, varmekabler m.m. til den pågældende opgave. 136 W / m 2 4

5 Varme ud af væggen Schlüter -DITRA-HEAT-E er den innovative løsning til en elektrisk temperering af vægbeklædning af keramik og natursten. Ved hjælp af montering af varmekablerne Schlüter -DITRA-HEAT-E i afkoblingsmåtten skabes der målrettede komfortzoner på væggen, som afgiver den milde strålingsvarme. Temperaturer og varmetider styres fleksibelt og energibesparende via systemets temperaturregulatorer. Målrettet tempering af vægflader Tunge radiatorer er fortid. I dag kommer den behagelige varme på badeværelset ud af væggen. Elegante fliseoverflader kan således opvarme f.eks håndklæder, eller ydervægge i bruseområder, hvor skimmelsvamp kan forekomme. På små badeværelser kan Schlüter - DITRA-HEAT-E også anvendes som eneste system til rumtempereringen. Anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT-E er dog ikke begrænset til badeværelset. Også i de øvrige rum, kan vægtempereringen bidrage til et sundt, behageligt indeklima. Montering på væggen I vægområdet kan Schlüter -DITRA-HEAT-E efter eget valg monteres med en afstand på 2 eller 3 knopper. Således opnås en varmeafgivelse på 200 eller 136 W/m². Hvis de færdige sæt ikke passer til projektet, kan man til enhver tid sammensætte komponenterne - måtter, varmekabler m.m. til den pågældende opgave. 200 W / m W / m 2 5

6 Schlüter -DITRA-HEAT-TB Schlüter -DITRA-HEAT-TB Schlüter -DITRA-HEAT-TB er videreudviklingen af den succesfulde elektriske belægningstemperering. Med integrationen af en forstærket, 2 mm tyk fiberdug på undersiden af måtten opnås en væsentlig reducering af varmestrålingen i underlaget. Den termiske barriere på undersiden af måtten sørger for en væsentligt hurtigere opvarmning af belægningen ved uforandret lav energitilførsel. Termobarriere til hurtigere opvarmning Hvis der er brug for varme hurtigt og i kort tid, er den nye Schlüter -DITRA-HEAT-TB den passende løsning. For eksempel på badeværelset, som kun bruges om morgenen og aftenen i 1 2 timer, har man brug for et særlig hurtigt reagerende system med høj effektivitet. Er der brug for varme områder med kort varsel i definerede varmezoner som f.eks. foran håndvasken. En speciel 2 mm tyk fiberdug, den termiske barriere af Schlüter -DITRA-HEAT-TB systemet, sørger for, at den største del af varmen (over 80 %) i opvarmningsfasen ledes direkte op i gulvbelægningen. På den måde er varmeeffekten væsentligt hurtigere og mere energibesparende. Termobarrieren i form af den integrerede fiberdug lægges her i én arbejdsgang med DITRA-måtten og byder ud over de kendte funktioner fra DITRA-teknologien såsom damptrykudligning og vådrumssikring, samt en reducering af trinlyd. DITRA-HEAT-TB også velegnet til brug på vægge. 6

7 Schlüter -DITRA-HEAT-TB Hurtig varme på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted Schlüter -DITRA-HEAT-TB med den indbyggede termiske barriere sørger for, at varmen fra varmekablerne i opvarmningsfasen ikke stråler ind i underlaget, men afgiver varmen i belægningen. På den måde er DITRA-HEAT-TB ikke kun væsentligt hurtigere end DITRA-HEAT, men også hurtigere end almindelige systemer med en højere varmeydelse. Effektivitetsforøgelsen og således energibesparelsen kan mærkes tydeligt. Tidligere systemer stråler 50 % af varmen i det kolde pudslag, som her afgives tidsforsinket og ukontrolleret. DITRA-HEAT-TB stråler over ca. 80 % af varmen direkte i belægningen og kun ca. 20 % i pudslaget. Da fiberdugen også blokerer for varmeoverførslen fra underlaget opad, er systemet ikke så velegnet til anvendelse på gulvvarmesystemer eller det keramiske klimagulv Schlüter -BEKOTEC-THERM. Opvarmningstest* Temperatur C Schlüter -DITRA-HEAT (136 W) Almindelig varmemåtte (200 W) Opvarmning i startfasen* Opvarmningstid i minutter Schlüter -DITRA-HEAT-TB (136 W) 68 watt 68 watt 110 watt 26 watt Schlüter -DITRA-HEAT *hhv. gennemført på uopvarmet pudslagskonstruktion Schlüter -DITRA-HEAT-TB med termisk barriere Hvor passer hvilket system bedst? Schlüter -DITRA-HEAT på almindeligt gulvvarmesystem x på keramisk klimagulv x på trækonstruktion x x på uopvarmet pudslag x på eksisterende belægning med tilstrækkelig bæreevne (uopvarmet) x i Schlüter -DITRA-HEAT-TB 7

8 Fordelene ved Schlüter -DITRA-HEAT-E: Behageligt indeklima Mild strålingsvarme og bibeholdelse af den naturlige luftfugtighed i et rum for et behageligt og sundt indeklima. Kan styres præcist Den behagelige temperatur kan takket være de digitale gulvtemperaturregulatorer indstilles komfortabelt og præcist i hvert rum. Med den nye regulatorgeneration af Schlüter -DITRA- HEAT er det også muligt at styre rumtemperaturen. Besparende Regningen går op, når man beregner anskaffelse, installation, vedligeholdelse og drift. Med Schlüter -DITRA-HEAT-TB sparer man op til 80 % energi. Lang levetid og vedligeholdelsesfri Der er ingen slid, systemet er praktisk taget vedligeholdelsesfrit. Derfor lang levetid. Nem opgradering Hurtig og nem installation. Lav konstruktionshøjde (afkoblingsmåtte inkl. varmekabler fra 5,5 mm) Nem udlægning Afkoblingsmåtten klæbes til underlaget - varmekablet trykkes i måtten - fliserne henlægges - tilslut, og så har du et lunt gulv. 8

9 Egnet til allergikere Rummet opvarmes efter gulvvarmeprincippet, så der ikke spredes allergiudløsende stoffer. Hurtig opvarmning De elektriske varmekabler opvarmer overfladerne af keramik eller natursten væsentligt hurtigere end f.eks. vandførende varmesystemer. Særligt Schlüter -DITRA-HEAT-TB opvarmer gulvbelægningen til den ønskede temperatur på meget kort tid. Forebygger dannelsen af svamp Opvarmning og hurtig udtørring af bruseområder. Usynlig varmekilde Elegant keramik eller natursten, som opvarmning i stedet for synlige radiatorer. Afprøvede systemkomponenter REG.-Nr Schlüter -DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-TB afkobling og samlingstætning og Schlüter -DITRA- HEAT-E-HK VDE-kontrolleret varmekabel. Anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT i forbindelse med varmekabler som gulv-/vægtemperering er kun tilladt indendørs. Praktiske komplet-sæt Schlüter-Systems tilbyder præfabrikerede kompletsystem pakker, hvor alle komponenter er inkluderet. 9

10 Schlüter -DITRA-HEAT Schlüter -DITRA-HEAT er en polypropylenbane med en nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en bærende filt. Den er et universelt underlag til flisebelægninger med funktionerne afkobling, samlingstætning og damptrykudligning og kan optage systemkompatible varmekabler til temperering af gulv- og vægflader. 5,5 mm (Produktdatablad 6.4) Schlüter -DITRA-HEAT-MA Polypropylen måtte L x B = m² Varenr. PL = stk. 0,8 x 1 = 0,8 DH5 MA 100 Schlüter -DITRA-HEAT Polypropylen rulle L x B = m² Varenr. PL = rulle 12,5 x 1 = 12,5 DH5 12M 6 Schlüter -DITRA-HEAT-TB Schlüter -DITRA-HEAT-TB er en polypropylenbane med en nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en speciel 2 mm filt med termisk barriere. Den er et universelt underlag for flisebelægninger med funktionerne samlingstætning, afkobling samt damptrykudligning og kan optage systemkompatible varmekabler til gulv- og vægtemperering. Den specielle bærende termiske barriere filt. sørger ud over reduceringen af trinlyden for en hurtigere opvarmning af gulvbelægninger og vægbeklædninger. (Produktdatablad 6.4) 5,5 mm 2 mm Schlüter -DITRA-HEAT-TB-MA Polypropylen måtte L x B = m² Varenr. PL = stk. 0,8 x 1 = 0,8 DH TB 8 MA 100 Schlüter -DITRA-HEAT-TB Polypropylen rulle L x B = m² Varenr. PL = rulle 10 x 1 = 10 DH TB 810 M 6 10

11 Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK er et elektrisk varmekabel med ensidet tilslutning til udlægning i afkoblingsmåtten Schlüter -DITRA-HEAT. (Produktdatablad 6.4) Varmekabel REG.-Nr Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK Varmekabel L = m Opvarmede flade i m² 136 W/m² Opvarmede flade i m² 200 W/m² * Watt Varenr. P = stk. 12,07 1,1 0,7 150 DH E HK ,66 1,6 1,0 225 DH E HK ,77 2,2 1,5 300 DH E HK ,87 2,7 1,8 375 DH E HK ,97 3,3 2,2 450 DH E HK ,56 3,8 2,6 525 DH E HK ,67 4,4 2,9 600 DH E HK ,77 5,0 3,3 675 DH E HK ,87 5,5 3,7 750 DH E HK ,57 6,6 4,4 900 DH E HK ,77 7,7 5, DH E HK ,47 8,8 5, DH E HK ,67 10,0 6, DH E HK * Kun tilladt i vægområdet! Oplysning: Varmekablerne må ikke kortes af. Vær ved valget af varmekablet opmærksom på, at det opvarmede areal i m² i tabellen ikke angiver rumstørrelsen. For at finde frem til det opvarmede areal, skal ikke opvarmede zoner, som f.eks. kantzoner og opstillingspladser, fratrækkes rumstørrelsen. Schlüter -DITRA-HEAT-E-R Schlüter -DITRA-HEAT-E-R er en temperaturregulator med touchscreen-display til tidsstyret elektrisk temperering af gulv- og vægbelægninger med Schlüter - DITRA-HEAT-E. Regulatoren kan efter eget valg anvendes som ren gulvtemperaturregulator eller som gulvtemperaturregulator med rumpåvirkning. Fjernføleren udlægges direkte i Schlüter -DITRA-HEAT afkoblingsmåtten, der medfølger en reserveføler i sættet. Schlüter -DITRA-HEAT-E-R Touchscreen-temperaturregulator (230 V) med to fjernfølere Varenr. P = sæt DH E RT2 / BW 10 (Produktdatablad 6.4) Schlüter -DITRA-HEAT-E-ZS Schlüter -DITRA-HEAT-E-ZS er et monteringssæt bestående af tomrør (2,5 m), samledåse og følerhylster. Det kan anvendes, hvis man foretrækker monteringen af fjernføleren i tomrøret. (Produktdatablad 6.4) Schlüter -DITRA-HEAT-E-ZS Monteringssæt til temperaturregulator Varenr. P = sæt DH E ZS

12 gulvtemperering Schlüter -DITRA-HEAT-E komplet-sæt Schlüter-Systems har præfabrikerede komplet-sæt, som består af følgende komponenter: yschlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter Schlüter y -DITRA-HEAT-E-HK varmekabel Schlüter y -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator Sæt til gulvflader: Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 indeholder: y7 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter til 5,6 m² grundareal yvarmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-E- HK til 3,8 m² opvarmet areal (Udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 1 y Schlüter -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator y2 samledåser Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2 Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2 indeholder: y10 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter til 8,0 m² grundareal Varmekabel y Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK til 5,5 m² opvarmet areal 1 y Schlüter -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator y2 samledåser + + = Schlüter -DITRA-HEAT-E-S3 Schlüter -DITRA-HEAT-E-S3 indeholder: y4 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter til 3,2 m² grundareal Varmekabel y Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK til 2,2 m² opvarmet areal 1 y Schlüter -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator y2 samledåser Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 Kompletsystem Afkoblede flade i m² Opvarmede flade i m² Varenr. P = sæt 5,6 3,8 DH S1 7 8,0 5,5 DH S2 7 3,2 2,2 DH S3 7 12

13 gulvtemperering Udlægningseksempel gulv: Toilet 2 x 2,5 m Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 Komplet-sæt 1: 5 m² afkoblet gulvareal, 3,8 m 2 opvarmet areal foran håndvasken og toilettet. Regulering i indgangsområdet. Badeværelse 2 x 4 m Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2 Komplet-sæt 2: 8 m² afkoblet gulvareal, 5,5 m 2 opvarmet areal foran håndvasken, badekarret og toilettet Gang 3 x 5.6 m Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 + Schlüter -DITRA-HEAT Komplet-sæt Rulle: 16,8 m² afkoblet gulvareal, 3,8 m 2 opvarmet areal foran boligens indgang mulig. Regulering i indgangsområdet. 13

14 vægtemperering Sæt til vægflader: Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1 Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1 indeholder: y4 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter til 3,2 m² grundareal Varmekabler y Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK til 2,6 m² opvarmet areal (montering omkring hver anden knop 200 W/m²) y1 Schlüter -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator y2 samledåser + = Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS2 Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS2 indeholder: y3 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-MA afkoblingsmåtter til 2,4 m² grundareal yvarmekabler Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK til 1,8 m² opvarmet areal (montering omkring hver anden knop 200 W/m²) y1 Schlüter -DITRA-HEAT-E-R temperaturregulator y2 samledåser + Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1/WS2 Kompletsystem væg Afkoblet flade i m² Opvarmet flade i m 2 Varenr. P = sæt 14 3,2 2,6 DH WS1 7 2,4 1,8 DH WS2 7

15 vægtemperering Monteringseksempel væg: Badeværelse Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1 Komplet-sæt 1: 3,2 m² afkoblet vægflade, 2,6 m 2 opvarmet areal. 15

16 Vil du vide mere om Schlüter -DITRA-HEAT-E? Kontakt din forhandler, eller find flere informationer på internettet. På finder du yderligere oplysninger med ét klik. Eller scan blot omstående QR-kode, og hent den nye Schlüter-app til din smartphone eller tablet. i Din forhandler: Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Schlüter-Systems KG Haderslevvej 36, St Kolding Tel.: Varenr edition 01/16

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed Skønhed i væggen Geberit Shower element Nyhed 1 Frihed på badeværelset. Lad afløbet forsvinde i væggen, så det ikke forstyrrer helhedsindtrykket. Moderne installationer i væggen og de nyeste sanitærløsninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion Schlüter - BEKOTEC-F Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion 9.2 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -BEKOTEC er den sikre belægningskonstruktionsteknik som et system

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Maass & Co. A/S. Kirkevarme. Dansk / Nordisk Kirkevarme

Maass & Co. A/S. Kirkevarme. Dansk / Nordisk Kirkevarme Maass & Co. A/S Kirkevarme Dansk / Nordisk Kirkevarme Rørovne R22 Længde mm. Diam. mm. 100 400 90 Watt 200 750 90 300 1050 90 400 1300 90 500 1500 90 600 1800 90 700 2000 90 800 2300 90 900 2500 90 1000

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Schlüter -BEKOTEC Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Et overblik over alle fordele Lav konstruktionshøjde Materiale- og vægtbesparelse Belægninger garanteret uden revner 5 års garanti af Schlüter-Systems

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mariendalsvej 7 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001977 Energikonsulent: Lars Christensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 710-017267 Energimærkning nr.: 100104454 Gyldigt 5 år fra: 18-11-2008 Energikonsulent: Arnbjørn Egholm Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lavritsdalsvej 22 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-017267 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkendalvej 1 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-041488-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åsevangsvej 74 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-008788 Energikonsulent: Rune Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere