Shanghai - Beijing. BYHISTORIER og MODERNE BYER. Henrik Valeur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shanghai - Beijing. BYHISTORIER og MODERNE BYER. Henrik Valeur"

Transkript

1 Shanghai - Beijing BYHISTORIER og MODERNE BYER Henrik Valeur

2 Kinas historie 2 Shanghai 9 Shanghais historie 10 Det gamle Shanghai 12 Det nye Shanghai 16 Qingpu 20 Zhujiajiao 21 Suzhou 22 The Commune 24 Den Kinesiske Mur 27 Beijing 28 Beijings historie 29 Det gamle Beijing 30 Det nye Beijing 38 En kinesisk arkitekt 44 Henrik Valeur 2010

3 KINAS HISTORIE Der er beviser for at stenredskaber og ild er blevet anvendt i Kina for langt over en million år siden. landbrugsområde, hvor store befolkninger kan brødfødes. Hvilket var udgangspunktet for at de første bysamfund kunne opstå. guderne og sine afdøde forfædre ved at skrive på knogler, ben og skildpaddeskjolde. Men den Gule Flod har også skabt store ulykker i form af oversvømmelser, hvor under flere hundrede tusinde mennesker er omkommet. I dag er vandet i floden så forurenet, at det meste af det ikke engang kan anvendes til at vande markerne Replika af Peking-mandens kranium Et af de mest betydningsfulde arkæologiske fund er Peking-manden, som faktisk består af skeletter af flere forskellige mennesker (Homo Erectus), der levede i et område syd-vest for Beijing for ca år siden. Den første kinesiske civilisation opstod ca f.v.t. omkring Den Gule Flod. På samme måde som andre store civilisationer er opstået omkring floder som Eufrat og Tigris, Nilen og Indus floden. Den Gule Flod er vitterlig gul. Det skyldes de aflejringer den bringer med sig fra Gobi ørkenen i vest. Aflejringer som gøder jorden og dermed skaber et frugtbart Den Gule Flod De første dynastier menes at være opstået i dette område for år siden. Kina kaldes derfor ofte den ældste eksisterende civilisation i verden. Men historien begynder først når man kan skrive den ned(!) og de ældste skriftlige overleveringer stammer først fra omkring f.v.t., hvor man kommunikerede med Skrifttegn på skildpaddeskjold Tilbedelsen af forfædrene og i det hele taget respekten for ældre har altid været meget vigtig i Kina. Det skyldes bl.a. den berømte filosof, Konfucius ( f.v.t.), som tillagde familien en afgørende betydning i samfundet. Noget Kommunistpartiet senere har forsøgt at

4 ændre Det at verden forandrer sig er ikke noget nyt for kineserne. Gennem de seneste årtier har de oplevet enorme forandringer, men i deres tænkning har de altid opfattet verden omkring dem som dynamisk. Dette ses måske tydeligst i principperne om yin-yang, som handler om hvordan modsatrettede kræfter i naturen er indbyrdes forbudne og afhængige af hinanden. I alt fra medicin til kampsport har målet været, at skabe balance mellem disse kræfter. Selv i dag er det erklærede for Hu Jintao s regering, at skabe et harmonisk samfund i balance med sig selv og sine omgivelser. Principperne om yin-yang kommer også til udtryk i orakelbogen I Ching (Forvandlingernes Bog), som består af 64 hexagrammer, der skildrer forskellige almenmenneskelige livssituationer, deres årsag og mulige forandring. det samme billede Zhuangzi, en anden daoistisk filosof, beskriver i fortællingen om sommerfuglen. En nat drømte han, at han var en sommerfugl, men da han vågnede vidste han ikke om det var noget han havde drømt eller om han i stedet var en sommerfugl, som nu drømte han var et menneske. Yin yang symbolet KINAS HISTORIE at følge vejen, at flyde med strømmen. Denne accept af foranderligheden som et grundlæggende princip i verden står i skarp kontrast til meget vestlig tænkning. Et vigtigt begreb i daoismen er ikke-handling, hvilket ikke er det samme som at give op. I Krigskunsten, skriver Sun Tzu, en militærstrateg fra det 4. årh. f.v.t., således, at den største sejr er den man vinder uden at gå i krig, dvs. gennem list og bedrag. Under Vietnam-krigen anvendte Vietcong mange af principperne i Krigskunsten, hvilket har gjort, at den nu er obligatorisk læsning for alle amerikanske officerer! Modsætningen til Sun Tzu s tænkning er Den Kinesiske Mur, som man begyndte at bygge i det 5. årh. f.v.t., som et forsvar mod barbarerne fra nord. Både yin-yang symbolet og I Ching er langt ældre end skrifttegnene. De danner begge grundlag for daoismen, en blanding af religion og filosofi, som menes at være skabt af Laotse i det 6. årh. f.v.t. I yin-yang symbolet er det ene i det andet og det ene kan blive til det andet. Det er Dao betyder vej og daoismen handler om Den Kinesiske Mur

5 KINAS HISTORIE Det var dog først flere århundreder senere, at Kina blev forenet som et samlet rige. Den første kejser, Qin, regerede kun et enkelt årti ( f.kr.). Alligevel nåede han ikke bare at få sat yderligere skub i byggeriet af den Kinesiske Mur, men også af sit eget gravmonument, terrakotta-krigerne, der siden er blevet kendt som verdens ottende vidunder. lukke Kina inde bag en stor mur, åbnede Han-dynastiet (202 f.v.t. 220) landet op imod omverdenen. Det skete bl.a. gennem Silkevejen - et netværk af land- og vandbaserede fragtruter for kommerciel, kulturel og teknologisk udveksling, som forbandt de store kulturer i Kina, Indien, Persien, Ægypten, Arabien og Rom. En slags forløber for nutidens globalisering! Silkevejen i det 1. årh. Xi an i forskellige perioder Under Tang-dynastiet ( ) var Xi an en kosmopolitisk storby med ca. 1 million indbyggere indenfor bymuren (8 x 10 km) og ca. 1 million udenfor. Inden for bymuren var byen opdelt i 108 felter, som hver især igen var omkranset af en mur. Felterne indeholdt enten boliger, offentlige bygninger, markedspladser eller rekreative arealer. Plan af Chang an (Xi an) under Tang-dynastiet Terrakotta figurer Qin var en brutal tyran der ikke brød sig meget om de lærde. Han brændte således både deres bøger og dem selv, levende. En forsmag på Kulturrevolutionen? Qin døde af kviksølvforgiftning, hvilket han ironisk nok indtog fordi han troede det ville give ham evigt liv! I modsætning til Qin, som havde forsøgt at Han-dynastiet havde ambassadører så langt væk som i Syrien og udsendinge til Rom. Langt hovedparten (over 90%) af nutidens kinesere kalder sig Han kinesere. Silkevejen startede oprindeligt i Xi an (Chang an), som var hovedstad for en lang række dynastier. Det var dog ikke den samme hovedstad, idet hvert nyt dynasti destruerede det foregående dynastis og byggede deres egen.

6 Under Tang dynastiet skete der store teknologiske fremskridt. I 868 blev den berømte buddhistiske tekst, Diamond Sutra, udgivet i Xi an, som den første trykte bog i verden. Man udgav også medicinske håndbøger og byggelove, som f.eks. bygningsreglementet, Yingzao Fashi, udgivet af Direktoratet for Byggeri og Konstruktion i Desuden opfandt man det astronomiske ur, aircondition og toiletpapir. hovedstaden til Beijing, der blev genopbygget efter principperne i Feng Shui. Hvilket man stadig tydeligt kan se i Beijings byplan, som er opbygget af ringveje omkring kejserens palads, Den Forbudte By, i midten og nord-syd og øst-vest gående akser ud herfra. KINAS HISTORIE gaver, som de forærede væk undervejs. Columbus skib i forgrunden og et af Zheng He s bagved. Side i Yingzao Fashi Med Ming-dynastiet ( ) flyttede Satellitfoto af Beijing I perioden fra gennemførte en af Ming-dynastiets admiraler, Zheng He, 7 store opdagelsesrejser med gigantiske flåder på skibe og op til besætningsmedlemmer til Thailand, Indonesien, Indien, Arabien og Øst-Afrika. Nogle hævder endda at han kom helt til Amerika. I modsætning til de europæiske opdagelsesrejsende, som fyldte deres last med tyvekoster overalt hvor de kom frem, rejste kineserne ud med lasten fyldt med Men som så mange gange før (og siden) kom en ny hersker til, som vendte op og ned på alt. Nu skulle pengene i stedet bruges på at bygge videre på Den Kinesiske Mur og for at være sikker på at det var slut med udlandsrejserne blev hele flåden brændt af. Hermed gik også en masse viden og mange teknologier, som man først tilegnede sig i Europa flere århundreder senere, bogstavelig talt op i røg. Og Kina lukkede sig atter om sig selv. I knapt 1400 år - fra det vestlige romerske rige kollapsede (476) til midten af det 19. århundrede, var Kina det rigeste og mest udviklede samfund i verden. At det ikke fortsatte sådan skyldtes netop lukketheden,

7 KINAS HISTORIE som udelukkede Kina fra at deltage i den industrielle revolution. Også selvom de opfindelser man siger var nødvendige for at gennemføre den industrielle revolution, alle kom fra Kina. Nemlig krudt, kompas og trykkekunst. Selvom Kina var et lukket land foregik der trods alt lidt handel, omend handlen mest gik en vej. For som den kinesiske kejser meddelte den engelske konge: Vi har alt hvad vi behøver. I har intet vi har brug for. Vi har ikke noget tilfælles med jer. Så europæerne købte silke, porcelæn og te af kineserne, som til gengæld ikke købte noget af europæerne. I hvert fald ikke før englænderne fandt på at sælge opium til dem. det også var det i England. Men det blev dyrket i de engelske kolonier og herfra lykkedes det engelske handelsfolk at smugle det ind i Kina. Nu begyndte englænderne pludselig at tjene styrtende på handlen med Kina, så de tog det ikke let da den kinesiske kejser konfiskerede deres kontraband og forbød dem adgang til Kina. Opiumshule i Shanghai, 1906 ikke bare imødekomme englændernes krav om fri handel, men også afstå landarealer til dem, de såkaldte koncessioner, og betale erstatning til de engelske handelsfolk. For at opnå det samme gik andre vestmagter nu også i krig med Kina. På den måde endte det med at størstedelen af Shanghai kom under udenlandsk kontrol. Disse ydmygelser og de urimelige levevilkår for størstedelen af den kinesiske befolkning førte til større og større modstand mod kejserdømmet og i 1912 abdicerede den sidste kejser, Pu Yi. Den kinesiske republik blev udråbt af den nye leder, Sun Yatsen, og mere end to tusinde års kejserdømme var dermed slut. Porcelænsvase fra Ming dynastiet Opium var ganske vist forbudt i Kina, ligesom Utroligt nok lykkedes det handelsfolkene at overtale deres regering til at gå i krig med Kina, med det ene formål at få genåbnet den lukrative handel med opium. Resultatet var de to såkaldte opiumskrige ( og ), der begge førte til ydmygende nederlag for kineserne og som samtidig udstillede hvor langt bagud de var kommet i den teknologiske udvikling. For at opnå fred måtte den kinesiske kejser Pu Yi Pu Yi var kun seks år gammel da han blev afsat fra tronen. Senere blev

8 KINAS HISTORIE han marionetleder for den japanske besættelsesmagt i Manchuriet, kom i fængsel og endte sine dage som gartner og medlem af kommunistpartiet. Sun Yatsen giftede sig med Ching-ling Soong. Hendes ældre søster, Ai-ling Soong, giftede sig med H.H. Kung, den rigeste mand i Kina. Og hendes yngre søster, Mai-ling Soong, giftede sig med generalen og nationalisternes leder, Chiang Kai-shek. Fra 1912 til 1949 befandt Kina sig i en mere eller mindre permanent tilstand af borgerkrig mellem kommunisterne og nationalisterne. Kun afbrudt af 8 års krig med Japan ( ). I 1949 flygtede Chiang Kai-shek til Taiwan og Mao Zedong blev leder af People s Republic of China. Mao Zedong leder folket Det Store Spring Fremad? Kineserne siger den ene søster stræbte efter pengene, den anden efter magten og den tredje elskede Kina. Mai-ling, Ai-ling og Ching-ling Ching-ling Soong var også den eneste af de tre søstre, som blev boende i Kina efter den kommunistiske magtovertagelse, befrielsen, i Den yngste søster, Mai-ling Soong, døde i New York i 2003, 106 år gammel. Det var Mao som stod bag Det Store Spring Fremad, hvorunder godt 20 millioner mennesker døde en unaturlig død, som det officielt hedder, og Kulturrevolutionen, hvor de intellektuelle byboere blev sendt ud på landet, op i bjergene. Den kinesiske regering har aldrig rigtig gjort op med tiden under Mao, men har erklæret at han havde 70% ret og tog 30% fejl! Det planøkonomiske samfund var baseret på et system af arbejdsenheder, kaldet Danwei. I en enkelt Danwei kunne der være op til flere tusinde arbejdere. Alt hvad man havde brug for fandtes i ens Danwei, inklusiv bolig, institutioner, butikker og rekreative aktiviteter. Alle hørte til i en Danwei og man tilhørte den samme Danwei hele livet. Efter Mao s død i 1976 blev Deng Xiaoping den nye leder. Han havde været med i kommunistpartiet siden begyndelsen af 1920 erne. På det tidspunkt han overtog magten var han derfor allerede langt over den normale pensionsalder. Alligevel formåede han med sine økonomiske reformer og den åbne dørs politik at vende op og ned på det hele.

9 KINAS HISTORIE Deng Xiaoping: Det er gloværdigt at være rig Under Deng Xiaoping s ledelse åbnede Kina sig nu igen for omverdenen, samtidig med man oprettede specielle økonomiske zoner hvor man eksperimenterede med fri markedsøkonomi. Ved at satse på urbanisering, modernisering, industrialisering og globalisering er det i løbet af de seneste tre årtier lykkes, at løfte omkring 400 millioner kinesere ud af ekstrem fattigdom. En af menneskehedens største succeshistorier! Men ikke alt gik lige godt for Deng Xiaoping. Zhao Ziyang taler til demonstranterne, 1989 De fleste husker nok billedet af studenten som forsøger at stoppe en af militærets kampvogne under opstanden på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen) i På et andet berømt billede ser man den moderate leder, Zhao Ziyang, meddele de studerende, at han er kommet for sent. Som generalsekretær for kommunistpartiet var Zhao Ziyang den officielt højest rangerede person i Kina. Han blev efterfølgende sat i husarrest hvor han forblev indtil sin død i Men Mao ville ikke bare udviske sporene fra de forrige magthavere, han ville fjerne alle traditionerne, hele historien. Dette kom mest radikalt til udtryk under den ti år lange kulturrevolution, hvor alle private ejendele blev ødelagt. Heriblandt også den slægtsbog (Chia Pu) enhver kinesisk familie ejede og som kunne gå flere tusinde år tilbage i tiden. I dag befinder mange kinesere sig derfor i et tomrum mellem en fortid som er forsvundet og en fremtid som mest består af politikernes og developernes tomme slogans. Opium Flere stor virksomheder er blevet grundlagt på handel med opium i Kina. F.eks. Jardine, Matheson & Co., som blev grundlagt i 1832 og i dag er et af verdens største handelskonglomerater, og Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), som blev grundlagt i 1865 for at finansiere denne handel og som i dag er verdens største bankgruppe. I Kina er det fortsat tabu at tale opstanden på Den Himmelske Freds Plads. Det Nye Kina For at skabe et nyt samfund måtte man, ifølge Mao, destruere det foregående. Hvilket også var det alle tidligere dynastier havde forsøgt.

10 SHANGHAI Shanghai Udtrykket at shanghaje stammer fra midten af det 19. årh., hvor det betød at skaffe sig mandskab, med magt eller list, til lange sejladser. Satellitfoto af Yangtze-deltaet

11 SHANGHAIS HISTORIE Slaveri I det gamle Kina blev slaver ofret til slaveejernes forfædre eller de blev dræbt når deres ejer døde, så de kunne følge ham ind i dødsriget. Efter slaveriet blev afskaffet i det Britiske Imperium (1833), blev kinesiske kulier solgt til mine- og plantageejere i Nord- og Sydamerika. En stor del af denne handel foregik via Shanghai. Slaveriet blev formelt forbudt i Kina i 1906, men man hører stadig historier om slaveri i dagens Kina. Især unge piger som sælges eller kidnappes til prostitution og tiggeri. I 2007 var der en sag om flere tusinde mennesker, heriblandt børn og mentalt handicappede, der blev holdt som slaver i illegale teglværker i Shanxi provinsen. Shanghai

12 上 海 (shang hai) betyder over havet. Shanghai er anlagt i et sumpet område syd for Yangtze flodens udløb. I løbet af det seneste århundrede er byen sunket flere meter og i dag er det en af de storbyer i verden, som er mest udsat for stigende vandstand i verdenshavene. Oprindelig var det et fiskerleje. Først i 1297 fik det status som en rigtig by og i 1554 blev den første bymur opført. I det 18. årh. blev Shanghai den vigtigste havneby i Yangtze-deltaet, en af de, historisk set, rigeste og mest frugtbare regioner i Kina. Men det var først i løbet af det følgende århundrede, at det blev en betydningsfuld, international by. Efter den første opiumskrig ( ), blev først englænderne og siden amerikanerne og franskmændene tildelt landområder i Shanghai, som blev til henholdsvis The International Settlement og The French Concession. Byen tiltrak mange forskellige nationaliteter, heriblandt også danskere. I begyndelsen af det 20. århundrede fulgte japanske industrifolk og senere flygtninge fra den russiske borgerkrig. Den oprindelige kinesiske bydel, som var lukket inde bag den gamle bymur, blev efterhånden en slags ghetto for kinesere! I begyndelsen af det 20. årh. var Shanghai kendt i Vesten som østens Paris og, mindre flatterende, østens luder. I Kina var byen kendt som kejserens grimme datter (som uanset udseende altid vil virke tiltrækkende). En bastard, halvt orientalsk og halvt occidentalsk, beboet af mennesker fra alle verdens lande men ikke styret af nogen. Foruden mange lovlige virksomheder, hvoraf flere dog tjente deres penge på noget tvivlsomme forretninger, som slavehandel og handel med opium, gav Shanghai også plads til mere lyssky foretagender, som f.eks. triaderne, der oprindelig var modstandsgrupper men senere udviklede sig til reelle forbrydersyndikater. Hertil bidrog nok også det forhold, at lederen af det lokale politi samtidig var leder af en af de kriminelle bander. Det var også i Shanghai det kinesiske kommunistparti i hemmelighed blev oprettet i I 1930 erne var Shanghai en af verden største byer med omkring 3 millioner indbyggere og selvom udlændingene kun udgjorde et par procent af befolkningen, kontrollerede de alligevel 4/5 af byen. I løbet af 1930 erne kom omkring jødiske flygtninge til Shanghai, som i en periode var den eneste by i verden der ville tage imod dem. I 1937 erobrede japanerne de kinesiske områder i og omkring Shanghai og efter angrebet på Pearl Harbour i 1941 annekterede de også den internationale bosættelse og den franske SHANGHAIS HISTORIE koncession. De udlændinge som ikke allerede var flygtet blev sendt i koncentrationslejre (se f.eks. J.G.Ballards beskrivelser i Solens Rige), mens de jødiske flygtninge blev holdt indespærret i en ghetto. I 1949 overtog kommunisterne magten fra nationalisterne og tusinder af såkaldte antirevolutionære kinesere blev henrettet i Shanghai. De sidste udlændinge flygtede, bl.a. til det engelsk kontrollerede Hong Kong. Shanghai var en af de største og vigtigste industribyer i det kommunistiske Kina, men det var først da den tidligere Shanghai borgmester, Jiang Zemin, blev Kinas præsident i 1992, at byen fik mulighed for rigtig at udvikle sig økonomisk. Dette skete bl.a. med etableringen af den specielle økonomiske zone i Pudong. Shanghais økonomi er vokset med tocifrede procenter hvert eneste år siden I dag er det Kinas vigtigste handels- og finanscentrum og fordi Kina i øjeblikket er den bærende drivkraft i den globale økonomi, er Shanghai et af de vigtigste økonomiske centre i verden. Det årlige BNP per indbygger i Shanghai er tredoblet fra ca kr i 1999 til ca kr i 2009 (i Danmark var det ca kr i 2008). Den forventede levetid i Shanghai er 81 år. 11

13 DET GAMLE SHANGHAI The Bund Siden midten af det 19. årh. har The Bund ( dæmningen ) været en af de mest kendte havnepromenader i verden. Her byggede mange af de største udenlandske firmaer deres hovedsæder. F.eks. opførte Great Northern Telegraph Company (GN Store Nord) i 1907 bygningen på the Bund nr. 7. I forbindelse med Expo 2010 er der blevet bygget en bil tunnel under the Bund, så der nu er mere plads til forgængere. Et projekt til ca. 3.5 milliarder kroner! The Bund nr. 7 Palmer and Turner Arkitektfirmaet Palmer and Turner blev grundlagt i Shanghai i slutningen af de 19. århundrede af Clement Palmer og Arthur Turner, som har designet mange af Shanghais berømte art deco bygninger. Heriblandt følgende bygninger på the Bund: Union Building, Bund 3 (1916), Mercantile Bank, Bund 4 (1918), HSBC Building, Bund 12 (1923), The Customs House, Bund 13 (1927), The Peace Hotel, tidligere Palace Hotel og Cathay Hotel, Bund 19 og 20 (1929), The Old Bank of China Building, Bund 23 (1936), Yokohama Specie Bank Building, Bund 24 (1925) og Yangtze Insurance Association Building, Bund 26 (1920). Nu hedder firmaet P&T Architects & Engineers Ltd. og har kontorer i Hong Kong og Dubai. The Bund 12

14 Fuzhou Lu I begyndelsen af det 20. årh. var Fuzhou Lu kendt som Shanghais Red Light District, fyldt med opiumshuler, spillebuler og på et tidspunkt ikke mindre end 151 sing-song huse (bordeller). I dag er Fuzhou Lu kendt som boghandlernes gade. Sing song piger i Shanghai i 1920 erne László Hudec László Hudec var en ungarsk arkitekt, uddannet i Budapest. Under Første Verdenskrig blev han taget til fange og sendt i fangelejr i Sibirien, nær den kinesiske grænse. Herfra flygtede han to år senere. Som flygtning opholdte han sig et par måneder på det danske konsulat i Harbin inden han kunne fortsætte til Shanghai, hvor han levede og arbejdede som arkitekt indtil Han døde i 1958 i Californien. László Hudec designede flere af de mest kendte art deco bygninger i Shanghai, heriblandt The Grand Theatre, Nanjing Rd (1928) og Park Hotel, Nanjing Rd (1934), som med sine 22 etager (84 m) var den højeste bygning i Asien indtil 1952 og den højeste bygning i Shanghai indtil I dag er der ca. 500 bygninger, som er mere end 100 meter høje i Shanghai. Hudec har desuden designet nogle af de bedste modernistiske bygninger i Shanghai, heriblandt Union Brewery, i dag Pier One (1936) og Wu House, også kendt som The Green House (1938). Wu House Metropole Hotel og Hamilton House Metropole Hotel og Hamilton House ligger på hvert sit hjørne af det cirkelrunde kryds mellem Fuzhou Lu og Jiangxi Lu. Begge bygninger er opført med konkave facader i art deco stil i begyndelsen af 1930 erne af Victor Sassoon og designet af Palmer and Turner. Metropole Hotel DET GAMLE SHANGHAI Nanjing Lu Allerede i begyndelsen af det 20. årh., hvor lå der 8 store indkøbscentre ved siden af hinanden på Nanjing Lu, som siden har været den vigtigste shopping-gade i Shanghai. I 1930 erne var den kendt som en af verdens 7 store gader. I dag består den af Nanjing Rd East (fodgængergade) og Nanjing Rd West, tidligere kendt som Bubbling West Rd, hvor de fleste store internationale modebutikker ligger. Nanjing Lu, 1930 erne Hamilton House 13

15 DET GAMLE SHANGHAI Væddeløbsbanen Shanghais Race Course and Recreation Ground blev anlagt i centrum af Shanghai i Den bestod af en væddeløbsbane, som omkransede et rekreativt areal der blev omprogrammeret to gange om året, til henholdsvis sommer og vinter aktiviteter. Efter kommunisternes magtovertagelse blev området ændret til det nuværende People s Square og People s Park. Det tidligere klubhus er i dag Shanghais Kunstmuseum. Shanghais Race Course and Recreation Ground Væddeløbsbanen med Park Hotel i baggrunden Shikumen Shikumen-huse er sammenbyggede rækkehuse i to-tre etager med mindre gårdhaver, som giver ventilation og lys til boligen, mens vegetationen opsamler regnvandet. De ligger langs smalle gader eller gyder og kaldes derfor også Lilongbebyggelser, idet li betyder naboskab og long betyder gyde. Shikumen betyder stenport og henviser i virkeligheden til selve dørindfatningen. Stilmæssigt er det en blanding af det engelske rækkehus og det kinesiske gårdhavehus, opført af røde eller grå mursten. Det var populært i Shanghai fra 1850 erne til 1950 erne. Tidligere boede de fleste mennesker i Shanghai i disse huse, men i dag er langt de fleste revet ned for at gøre plads til moderne højhuse. Lilong-bebyggelse set fra moderne compound Taikang Lu Taikang Lu er en labyrint af små stræder med traditionelle Shikumen-huse i French Concession. Området blev oprindelig opført i 1930 erne, men er for nylig blevet renoveret. I dag indeholder det cafeer og mange små butikker med kunsthåndværk. Taikang Lu 14

16 Victor Sassoon Victor Sassoon nedstammede fra en sefardisk jødisk familie fra Bagdad, som emigrerede til London og Bombay. Han opførte blandt meget andet det 77 meter høje Sassoon House (1929), som indeholdt Cathay Hotel, det mest prestigefyldte hotel i Shanghai. I dag er det en del af det nyistandsatte Peace Hotel. Sassoon var også med til at sikre, at Shanghai som det eneste sted i verden(!) var åben for jødiske flygtninge fra nazi-tyskland. Sassoon House, 1948 Yuyuan Yu Yuan ( behagelig have ) er en ca. 2 ha stor, klassisk Ming-have fra det 16. århundrede, beliggende i den tidligere kinesiske bydel. Haven er omgivet af en basar og en labyrint af smalle gader og gamle huse. I en lille kunstig sø ligger Huxinting tehus, det ældste tehus i Shanghai. Hele området er en slags Chinatown i det moderne Shanghai. Yuyuan DET GAMLE SHANGHAI Xintiandi Xin Tian Di (Ny Himmel Jord) er et bilfrit område med cafeer og butikker i renoverede og genopførte Shikumen-huse. Her findes også det hus hvor kommunistpartiet i hemmelighed blev oprettet i Og i Shikumen Open House Museum kan man se hvordan et traditionelt Shikumen-hus er opbygget og hvordan hele området er planlagt. Yuyuan kort Xintiandi 15

17 DET NYE SHANGHAI Shanghai har i dag ca. 19 millioner indbyggere, med en befolkningstæthed i nogle af de centrale distrikter på ca personer per km2. Dette gør det ikke bare til en af verdens største men også en af verdens tættest beboede byer. Shanghai er kinas finansielle centrum (sammen med Hong Kong). Fodbinding Fodbinding blev praktiseret i Kina helt op til begyndelsen af det 20. årh. Det var fortrinsvis piger fra overklassen som, fra de var omkring fem år gamle, fik bundet deres fødder op. Man mener dog, at op imod halvdelen af alle kinesiske kvinder i det 19. årh. havde fødder som, i en eller anden form, var bundet op. Tæerne og vristen blev brækket, der gik betændelse i tæerne og kødet begyndte at rådne fordi der ikke kom blod nok til. Målet var fødder på voksne kvinder, som ikke var mere end 7-8 cm lange. Disse forkrøblede kvinder havde langt bedre chancer for at gifte sig opad i samfundet. Det siges, at misundelige kvinder fra Manchuriet, hvor fodbinding var forbudt, opfandt deres egen metode til at gå på samme svajende måde som de kinesiske kvinder med opbundne fødder, nemlig vha af stiletter! Det var indignerede vestlige og veluddannede kinesiske kvinder, som startede den første anti-fodbindingsbevægelse i Shanghai i Og allerede 20 år senere var denne tusind år gamle tradition stort set forsvundet. Puxi 16

18 DET NYE SHANGHAI Den del af Shanghai der ligger vest for Huangpu-floden hedder Puxi, mens den østlige del hedder Pudong. Korruption En af de mest udbredte former for kriminalitet i Kina er korruption, som bl.a. plager bygge- og anlægssektoren. I 2008 blev den tidligere parti-sekretær for Shanghai, Chen Liangyu, den øverste politiske leder i Shanghai og en af de mest magtfulde politikere i Kina, idømt 18 års fængsel for magtmisbrug og korruption. Chen Liangyu er uddannet arkitekt og manden bag mange store byudviklingsprojekter, som f.eks. det nu skrinlagte Dongtan projekt, der var tænkt som verdens første såkaldte bæredygtige by. Mange opfatter dommen over Chen Liangyu som politisk motiveret ikke fordi han ikke var korrupt, men fordi han, som en del af den såkaldte Shanghai-klike omkring tidligere præsident Jiang Zemin ( ), var en farlig rival for den nuværende ledelse i Beijing. I 2008 blev den tidligere viceborgmester i Beijing, Liu Zhihua, også kaldt Beijing s landlord, dømt til døden for korruption. Han havde haft ansvaret for bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med de olympiske lege i Beijing til en værdi af i alt 40 milliarder dollars. I 2009 blev Kang Huijun idømt fængsel på livstid for at have givet byggetilladelser til developere, som han samtidig købte dyre lejligheder af til langt under markedspris og derefter videresolgte med kæmpe fortjeneste. Samt andre former for bestikkelse. Som magtfuld politiker og leder af det statsejede ejendomsselskab, Lujiazui Development Group, var Kang Huijun kendt som manden der skabte Pudong, The Director of Housing Deals. Pudong 17

19 DET NYE SHANGHAI Pudong I 1993 fik Pudong ( øst for floden Huang Pu ) status som Special Economic Zone. Indtil da havde det været et landområde med landbrugsarealer, lidt fiskeri og en del industri. I dag bor her 3-4 millioner mennesker i denne ultramoderne by, som består af handels- og finansdistriktet Lujiazui, den frie handelszone Waigaoqiao, export zonen Jinqiao og hi-tech parken Zhangjiang. Pudong 1990 Pudong 2008 Pudong er det vigtigste finanscenter i Kina og dermed et af de vigtigste i verden. For et par år siden var der en mindre skandale med en developer som sprang fra nogle allerede underskrevne kontrakter på nye lejligheder i Pudong. Prisen for enkelte af disse lejligheder var på det tidspunkt 100 millioner kroner, men developeren ville hellere vente med at sælge! Det er ikke ualmindeligt, at folk betaler op til kr. i husleje om måneden for en almindelig lejlighed i Pudong. Alligevel siger et lokalt ordsprog at det er bedre med en seng i Puxi end et hus i Pudong. Compounds i Pudong Lujiazui Lujiazui er, med sin skyline af markante nye skyskrabere, et postkort-billede af det nye Kina, symbolsk beliggende overfor det gamle Kina - the Bund - på den anden side af Huangpu-floden. Lujiazui skyline Nogle af de mest markante bygninger i Lujiazui er TV-tårnet Orientens Perle (468 m højt, færdigbygget i 1995, designet af Shanghai Modern Architectural Design), Jin Mao Tower (88 etager, 421 m højt, m2 gulvareal, færdigbygget i 1998, designet af Skidmore, Owings & Merrill), Shanghai World Financial Center (verdens næsthøjeste bygning, 101 etager, 492 m højt, m2 gulvareal, færdigbygget i 2008, designet af Kohn Pedersen Fox Associates). I 2014 forventes Shanghai Tower at stå færdigt (128 etager, 632 m højt, m2 gulvareal, designet af Gensler). 18

20 Bund Sightseeing Tunnel Pudong og Puxi er forbundet med fire store broer og 5 tunneler (flere er ved at blive bygget). The Bund Sightseeing Tunnel er for fodgængere, som bliver transporteret under Huangpu-floden i en slags minimetro, gennem et psykedelisk lysfelt med tilhørende house musik. 3-5 millioner daglige passagerer på de 11 linjer og 223 stationer. I 2020 forventes den at være udbygget med yderligere 9 linjer og en samlet længde på 877 km. De hævede motorveje Et særligt karakteristika ved Shanghai er de hævede motorveje, som gennemkrydser byen i alle retninger i 3-4 sals højde. Udfletningerne mellem to krydsende motorveje højt oppe i luften kan være ret dramatiske. Langs motorvejenes sider hænger der plantekasser med grøn vegetation. DET NYE SHANGHAI Folkets Plads og Folkets Park People s Square og People s Park adskilles af People s Avenue. Her ligger bl.a. Shanghai Museum (designet af Xing Tonghe, Xian Dai Group), Shanghai Grand Theatre (designet af Jean-Marie Charpentier) og Shanghai Urban Planning Exhibition Center. I midten ligger den kommunistiske regeringsbygning. Inde i Folkets Park ligger flere udstillingsbygninger og restauranter. SUPEC På Shanghai Urban Planning Exhibition Center findes en over 100 m2 stor model af det centrale Shanghai. Sandsynligvis den største bymodel i verden, som konstant bliver opdateret med nye bygninger. Bund Sightseeing Tunnel MAGLEV MAGLEV (Magnetic Levitation) er verdens eneste kommercielle, magnetiske højhastighedstog. Det transporterer passagerer fra Shanghais internationale lufthavn til Longyang Road med 430 km/t. En rejse fra nowhere to nowhere, som til gengæld kun varer 7 min. Metro Shanghais metro åbnede i 1995 og er i dag en af verdens længste (368 km) og travleste, med Hævet motorvej over People s Sqaure De nye boligkomplekser De traditionelle lilong-bebyggelser, hvor en stor del af folks liv foregik ude på gaden, simpelthen fordi der ikke var plads indenfor, er blevet erstattet af moderne compounds, som består af en række højhuse grupperet omkring et fælles rekreativt areal. Udadtil er de lukkede med vagter ved portene. Model af Shanghai 19

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Kinaturen i november 1998

Kinaturen i november 1998 Kinaturen i november 1998 Fra Zoo fortsatte vi til Sommerpaladset. Desværre var det også efterår i Kina, så lotusblomsterne blomstrede ikke. Vi stardede fra Kastrup lufthavn kl. 16.00 og ankom til Beijing

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777 Studietur til Kina, januar 2013 Dato: 2. januar 2013 Rejseplan: Afrejse d. 12/1 2013 afgang kl. 21.05. Vi mødes i Terminal 3 kl. 18.30. Ankomst kl. 13.05 (d. 13.). SAS-flynr.: SK 995. Reservationsnr. 375PRM.

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Byerne og klimaet arkitektens perspektiv

Byerne og klimaet arkitektens perspektiv Byerne og klimaet arkitektens perspektiv Af Henrik Valeur 25. september 2009 afholder GLB&D i samarbejde med Arkitektskolen i København og arkitektfirmaet UiD et symposium om Klimaforandringer, byer og

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KINARUNDREJSE OG FRIMÆRKEUDSTILLING/ MESSE I BEIJING

KINARUNDREJSE OG FRIMÆRKEUDSTILLING/ MESSE I BEIJING KINARUNDREJSE OG FRIMÆRKEUDSTILLING/ MESSE I BEIJING Den 25. 28. september 2015 afholder China Post en stor samlerudstilling i Beijing China International Collection Expo og her vil vi gerne give vores

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 705 Offentligt August 27, 2010 PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Fredag, den 3. september København

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler

Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler ISBN 87-7307-675-9 2002 Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Udgiver Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej 6 9220 Aalborg Ø Telefon 96357140 Fax 96350076

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME

KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME METTE HOLM KINA FRA KEJSERDØMME TIL KAPITALISME DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND KINA Fra kejserdømme til kapitalisme Frydenlund og forfatteren,2001 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Tør arkitekter ikke forholde sig til de store udfordringer i verden? Temaet for Verdensudstillingen 2010 i Shanghai er bedre byer bedre liv.

Tør arkitekter ikke forholde sig til de store udfordringer i verden? Temaet for Verdensudstillingen 2010 i Shanghai er bedre byer bedre liv. Bedre Byer Bedre Liv Tør arkitekter ikke forholde sig til de store udfordringer i verden? Af Henrik Valeur, 2010 Temaet for Verdensudstillingen 2010 i Shanghai er bedre byer bedre liv. Det handler ikke

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

House of Amber. Since 1933

House of Amber. Since 1933 House of Amber Since 1933 Få gang i salget til kineserne Henrik Busch Bestyrelsesformand i House of Amber Mere end 30 år i detailhandlen, herunder Magasin, Illums Bolighus, Georg Jensen, Royal Copenhagen,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet 14 dage med et fantastisk varieret og kontrastfyldt program, med afrejse 20. juni og hjemkomst 4. juli. Rejsen er unik da den vil byde på meget

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Shanghai Baseret på 40 deltagere

Inspiration Rejsemål: Shanghai Baseret på 40 deltagere Inspiration Rejsemål: Shanghai Baseret på 40 deltagere Eksotisk, gigantisk og futuristisk. En kogende fusion af Østens mystik og Vestens begær efter kolonisering og magt. Hvert år rejser nye skyskrabere

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

NOGET AF EN TYPE. ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny bog om at spille hinanden bedre

NOGET AF EN TYPE. ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny bog om at spille hinanden bedre #4-2014 NOGET AF EN TYPE Stjernearkitekten Lars Gitz er på vej til at ændre hele markedet for typehuse med en banebrydende designfornyelse ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Lars Henrik Rasmussen Qigong og hele den kinesiske traditionelle medicin er nogle meget håndgribelige værktøjer, som tager

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN!

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN! FYRVÆRKERI AVIS 2014 1 KL. 24 RAKETTEN! Beijing 4 kugleraket Guld Camuro med stort udkast, som daler langsomt ned fra himlen. NEM: 71 gr. Mål: L 120 cm Normalpris kr. 99,95 TILBUD 69 95 Hos Krudtkongen

Læs mere