Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering"

Transkript

1 Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering

2 Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser. Hvor meget energi, der kan spares, udregnes nemt på de skemaer, der står under isoleringsmetoderne. Bagerst i brochuren omregnes besparelsen ved netop din energiform. Efterisolering skal udføres korrekt og med de bedste isoleringsmaterialer. De autoriserede Rockwool indblæsningfirmaer, som alle er underkastet en løbende stikprøvekontrol, er specialister i efterisolering. Indblæsning af Rockwool stenuldsgranulater er den nemmeste løsning uden gener for dig. Kontakt det nærmeste autoriserede Rockwool indblæsningsfirma og få en god isoleringssnak med en fagmand. Vi ønsker dig god læselyst. 2

3 Indhold Værd at vide om Rockwool 4-5 Energimærke og tilskud 6-7 Autoriserede indblæsningsfirmaer 8-9 Hulmur Brystninger Etageadskillelse Skråvæg og skunkrum Loft og tagrum Fladt tag (Built-up tag) Udregn selv besparelsen

4 Værd at vide om Rockwool Rockwool stenuldsisolering er fremstillet af smeltet sten. Det giver en række fordele frem for andre isoleringsmaterialer. Brand Rockwool er ubrændbar og brandhæmmende. Stenulden tåler op til 1000 C uden at smelte, og i tilfælde af brand holder isoleringen i mere end 2 timer. Fugt Rockwool stenuld er fugtafvisende. Eventuel fygesne og fugt vil derfor ikke trænge gennem isoleringen. Lyd Rockwool stenuld har meget fine støjisolerende egenskaber. Det betyder en væsentlig dæmpning af støj fra f.eks. trafik og fodtrin. Ud over disse tre vigtige egenskaber er stenuld uforgængeligt og uorganisk. Det kan ikke danne grobund for hverken svampe, bakterier eller andre former for mikroorganismer. 4

5 5 * CO TERMOSTAT Spar på varmen med en sikker investering Når man efterisolerer, opnås først og fremmest en besparelse på energiforbruget og varmeudgifterne. Derfor er efterisolering en fornuftig investering, der typisk er tjent hjem på 3-5 år. Derefter fortsætter besparelsen år efter år, uden at værdien forringes som ved alle andre boligforbedringer. Ideel rumtemperatur og indeklima Bedre indeklima Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren - boligkomforten forbedres. Se mere på 5

6 Energimærke og tilskud Alle ejerboliger under m 2 skal energimærkes i forbindelse med salg. Energimærket fastlægger et beregnet forbrug af energi og vand, og der udarbejdes en energiplan for huset. Mærkningen foretages af en godkendt energikonsulent. Målet med loven om energimærkning er at reducere Danmarks samlede miljøbelastning, herunder udledningen af kuldioxid (CO 2 ). Det betyder, at boligens forbrug af energi til opvarmning bliver en meget vigtig del af energiplanen, og her kommer ejendommens isoleringsmæssige tilstand i fokus. Energikonsulenten vil undersøge, om der kan opnås væsentlige besparelser i energiforbruget og dermed gøre en investering i efterisolering rentabel. Rentabiliteten er som regel særdeles god ved indblæsningsisolering på grund af en kort tilbagebetalingstid og en meget lang levetid. 6

7 Energi Lavt forbrug A B C D E F G A 7

8 Autoriserede indblæsningsfirmaer En korrekt og effektiv isolering afhænger dels af materialet, dels af arbejdets udførelse. Rockwool A/S stiller store krav til udførelsen af isoleringsarbejdet. Kun udvalgte firmaer har efter en grundig uddannelse fået autorisation til indblæsning af Rockwool stenuld. Disse firmaer er også specialister i andre isoleringsopgaver. Alle autoriserede indblæsningsfirmaer er underkastet en løbende stikprøvekontrol af Rockwool A/S og er medlem af Indblæsernes Garantifond, som omfatter indblæsning i hulmur og etageadskillelse. Gem attesten Når en hulmur eller etageadskillelse isoleres, modtager du en isoleringsattest. Denne attest er et garantibevis, der er værd at gemme, for den vil gavne værdien af dit hus og forenkle Energimærkningen, som du kan læse mere om på side 6 og 7. Yderligere oplysninger Der findes ca. 40 autoriserede Rockwool indblæsningsfirmaer over hele landet. De kan hjælpe med flere oplysninger og eventuelt tilbud på efterisoleringsopgaver. En komplet firmafortegnelse kan ses på Her kan du også få oplyst nærmeste, lokale indblæsningsfirma. 8

9 9

10 Hulmur Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Alligevel er der mange ældre huse, der har kolde, hule mure. En ydervæg med 80 mm hulrum vil når den er fyldt op med Rockwool Hulrumsfyld, give en årlig besparelse på 10 liter olie pr. m 2 væg. Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld foregår udefra, helt uden gener for beboerne. Udtagne mursten mures i igen og der fuges efter, så det er svært at se sporene efter isoleringsarbejdet. Et pudset hus er ingen hindring for at hulmursisolere. Indblæsningsfirmaet reparerer hullerne efter nærmere aftale. Hulmur: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 80 mm 9, mm 130 mm 10,8

11 Ydervægsareal i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 11

12 Brystninger En brystning er vægpartiet under vinduet. Hulrummet mellem ydermuren og den indvendige træbeklædning er ofte uisoleret. Der kan være et ganske stort varmetab i dette område, men det er et vanskelligt sted at efterisolere, blandt andet fordi der i mange tilfælde er en radiator foran. Den letteste måde at isolere dette hulrum er at indblæse Rockwool Hulrumsfyld, og det kan ske både udefra og indefra. Der skal foretages en fugtberegning. Med foransiddende radiator/varmepanel (108 mm brystningsmur) Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 50 mm 21,6 0 mm 75 mm 24,4 0 mm 100 mm 26 Uden foransiddende radiator/varmepanel (108 mm brystningsmur) Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 50 mm 14,7 0 mm 75 mm 16, mm 100 mm 17,7

13 Brystningsareal i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år Brystningsareal i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 13

14 Etageadskillelse Indblæsningshullerne efter en indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen mod et loftrum, lukkes efter aftale med husejeren. Et eventuelt lerindskud i bjælkekonstruktion forhindre ikke en effektiv efterisolering. Isoleringen giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk. I mange huse er isolering af etageadskillelsen mellem stue og kælder også muligt. Hvis loftrummet benyttes til beboelse, er der et særligt brandkrav til etageadskillelsen. Tal med indblæsningsfirmaet herom. Med lerindskud: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 80 mm 6,8 0 mm 100 mm 7,3 0 mm 120 mm 7,7 Uden lerindskud: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 100 mm 11,9 0 mm 120 mm 12, mm 160 mm 13,2

15 Etageareal i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år Etageareal i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 15

16 Skråvæg og skunkrum Fordelene ved at efterisolere tagkonstruktionen er ofte meget stor, både med hensyn til varmeøkonomi og indeklima. I ældre huse er skunken i bedste fald dårligt isoleret - ofte slet ikke isoleret. Hvor der ikke er adgang til skunken, kan der som regel isoleres oppe fra loftrummet ved at indblæse Rockwool Hulrumsfyld. Check efter om der er dampspærre i konstruktionen. De specielle diffusionsåbne plader, som monteres inden indblæsning sikrer at der er 50 mm ventilation Skråvæg: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 125 mm 13,1 30 mm 125 mm 6,1 Lodret skunkvæg: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 200 mm 16, mm 200 mm 4,4

17 Skråvæg i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år Skråvæg i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 17

18 Loft og tagrum Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet. Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat. Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres. En total isoleringstykkelse på mm bør tilstræbes Loft: Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år 0 mm 300 mm 16,6 50 mm 300 mm 5,0 100 mm 300 mm 2, mm 300 mm 1,4

19 Loft i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 19

20 Flat tag (built-up tag) En ny, patenteret metode gør det nu muligt at efterisolere det flade tag væsentlig billigere end hidtil. Meget ofte er den eksisterende isolering i flade tage særdeles mangelfuld - både med hensyn til isoleringstykkelse og udlægning. Hvor der tidligere måtte skæres huller i taget, kan man nu nøjes med at afmontere de nederste sternbrædder. De specialudviklede isoleringsark skubbes ind og Rockwool Hulrumsfyld blæses ud under arkene, der løfter sig og danner de nødvendige ventilationskanaler under tagdækningen. Denne metode udføres kun af autoriserede builtup isoleringsfirmaer. Check efter om der er dampspærre i konstruktionen. Nuværende isolering Forøges til i alt Besparelse liter olie pr. m 2 /år mm 140 mm 3,5

21 Tag i alt m 2 Din besparelse liter olie i alt/år 21

22 Udregn selv besparelsen For at opnå de besparelser, der er angivet i de enkelte skemaer, har vi forudsat, at hele din ejendom er opvarmet. Hvis der er rum/ værelser der ikke er opvarmet, skal arealet ikke medtages. Afhængig af energiform og energipriser kan du nu beregne værdien af den samlede besparelse. Fra de enkelte besparelsesskemaer i hæftet tæller du nu den totale besparelse sammen. Din energikilde Besparelse (total) liter olie/år ganges med Olie x 1,0 = Fjernvarme (m 3 vand) Fjernvarme (Gcal) x 0,2 = x 0,006 = Bygas x 1,6 = Naturgas x 0,7 = El x 7,4 = Eksempel: På dit hus er den totale besparelse beregnet til 1230 liter olie/ år. Din energikilde er elektricitet og du betaler kr. 1,53/kWh. Besparelsen bliver (7,5 x 1230) i kwh. Din energikilde Besparelse liter olie/år ganges med Olie x 1,0 =

23 Omregnet besparelse/år Din pris på energikilden Årlig værdi af besparelsen liter kr./liter kr. m 3 kr./m 3 kr. m 3 kr./gcal kr. m 3 kr./m 3 kr. m 3 kr./m 3 kr. kwh kr./kwh kr. Omregnet besparelse/år Din pris på energikilden Årlig værdi af besparelsen , ,06 liter kr./liter kr. 23

24 Rockwool A/S 2640 Hedehusene Tlf.: Fax: B reklame 0708

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hurupvej 28 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2015 Til den 30. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lundsgårdsvej 33 5200 Odense V Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. maj 2014 Til den 13. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej 2 5881 Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august 2020.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2062 Søndre Ringgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svendborg Landevej 11 5871 Frørup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenbjergsvej 29 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. december 2014 Til den 10. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejlskovvej 2 7840 Højslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. april 2015 Til den 9. april 2025. Energimærkningsnummer 311105797

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stubyvej 20 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2021. Energimærkningsnummer 311051823

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere