Charlottenborg Forårsudstillingen april maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlottenborg Forårsudstillingen 2014. 10. april - 18. maj 2014"

Transkript

1 Charlottenborg Forårsudstillingen april maj 2014

2 Forårsudstillingen 2014 Forårsudstillingen er en af de vigtigste åbne, censurerede udstillinger i Europa, og har siden 1857 været et af højdepunkterne i Charlottenborgs årsprogram. Kunsthallen danner igen i år rammerne for Forårsudstillingen, der traditionen tro byder ind med en bred vifte af genrer indenfor kunst, arkitektur og design. Forårsudstillingen 2014 modtog kunstneriske bidrag fra 696 ansøgere, hvoraf 49 kunstnere fra hele verden har fået muligheden for at udstille for et internationalt publikum. Flere kunstnere er fra Danmark og Nordeuropa, men årets udstilling rummer også bidragsydere fra lande som Brasilien, Canada og New Zealand. Bag de i alt 73 værker står deltagere med vidt forskellige baggrunde og erfaringer, nogle med længere udstillingshistorie i ryggen, andre som spirende talenter. Kunstnernes alder spænder også vidt: den yngste er født i 1990 og den ældste i Værkerne på Forårsudstillingen 2014 er udvalgt af en international jury bestående af kurator Esperanza Rosales (US/NO), kunstner Malene Landgreen (DK), kunstner Jonas Raam (SE), arkitekt Morten Meldgaard (DK) og designer Marie-Louise Kristensen (DK). Juryen betragter primært Forårsudstillingen som tilsynekomstflade for nye tendenser og talenter. Som sådan skal den ikke være skarpt kurateret, men snarere tage form af sine konstituerende enkeltdele: de udvalgte værker, der alle er af høj kvalitet og originalitet, og som tilbyder spændende indsigter og vinkler på verden og kunsten. Foruden selve værkudvælgelsen har juryen nomineret ti kunstnere til årets tre jurypriser: den nationale solopris, den internationale solopris og den særlige jurypris ved Helle & Arenth Jacobsens Legat til fordel for unge kunstnere. Årets vindere er markeret i dette katalog og vil blive nævnt under taler på ferniseringsaftenen. Med juryprisen følger et beløb på kroner, og med solopriserne følger en invitation til at udstille i et eget rum på næste års Forårsudstilling. Modtagerne af sidste års nationale og internationale solopriser blev Anne Haaning (DK/UK) og Camilla Vuorenmaa (FIN). På årets udstilling findes derfor soloudstillinger med nyskabte værker af de to kunstnere. Anne Haanings videoinstallation Delete er placeret på Mezzaninen, mens Camilla Vuorenmaas træsnit og malerier er præsenteret i Antechamber-udstillingsrummet. Velkommen på Forårsudstillingen 2014!

3 The Spring Exhibition 2014 The Spring Exhibition is one of Europe s most important juried exhibitions, and since 1857 has been one of the annual highlights of Charlottenborg s exhibition programme. Once again Kunsthal Charlottenborg is hosting The Spring Exhibition, and true to tradition the exhibition presents a wide range of art, architecture and design works. The Spring Exhibition 2014 received entries from 696 applicants, of whom 49 artists from around the world have been given the opportunity to exhibit for an international audience. There are artists from Denmark and northern Europe, but the exhibition also presents works by artists from countries like Brazil, Canada and New Zealand. Behind the total of 73 works are participants with very different backgrounds and experience - some of them with a long professional track record, others talented newcomers. The artists also range widely in age: the youngest was born in 1990, and the oldest in The works in The Spring Exhibition 2014 are selected by an international jury consisting of the curator Esperanza Rosales (US/NO), the artist Malene Landgreen (DK), the artist Jonas Raam (SE), the architect Morten Meldgaard (DK) and the designer Marie-Louise Kristensen (DK). The jury sees The Spring Exhibition as an opportunity to see new developments and spot new talent. As such, the exhibition is not strictly curated, but instead shaped by the elements that comprise it. The works selected all represent high artistic quality and originality, and offer interesting insights and angles on art and the worlds in which it is created. As well as selecting the works for the exhibition, the jury has also nominates artists for The National Solo Award, The International Solo Award, and the jury s special award of Helle & Arenth Jacobsen s Grant for Young Artists. This year s award winners are named in this catalogue, and will be announced in speeches on the opening night of the exhibition. The jury award is accompanied by 10,000DKK, and the solo awards are accompanied by an invitation to the artists to exhibit in their own room at The Spring Exhibition next year. The recipients of last year s national and international solo awards were Anne Haaning (DK/UK) and Camilla Vuorenmaa (FIN). This year s exhibition therefore presents solo exhibitions of new works by both artists. Anne Haaning s video installation Delete is shown in the Mezzanine, whilst Camilla Vuorenmaa s woodcuts and paintings are presented in the Antechamber exhibition space. Welcome to The Spring Exhibition 2014!

4 Jury Statement Forårsudstillingen 2014 På vegne af juryen er det en fornøjelse at byde velkommen til Forårsudstillingen Da vi først gik ind i dette forløb, gjorde vi os ikke blot overvejelser om, hvordan man bedst kunne bevare og videreføre en 157 år lang tradition, men også hvordan man kan omplante en årligt tilbagevendende begivenhed med rødder i en anden tid til en nutidig sammenhæng. Af disse grunde var der stor interesse for at foretage en så selektiv udvælgelse som muligt, for derigennem at opbygge en meget solid udstilling. Juryens medlemmer stod delt på spørgsmålet om, hvor tematisk styret en sådan udvælgelse skulle være, og hvor stringent sådanne betingelser skulle overholdes, men vi var enige om at holde vores udvælgelseskriterier inden for nøje afgrænsede rammer, som ville tillade os at skabe en udstilling med både fokus og dybde, også selv om der ikke forelå en overordnet kuratorisk præmis. Under forløbet begyndte vi at bemærke visse fællestræk i arbejdet; der var en tendens til at foretrække stærkt abstrakte værker, samtidig med at der undertiden blev medtaget særdeles stærke værker, der gør brug af mere traditionelle medier såsom maleri og tekstil. Blandt de mere abstrakte værker fandt vi den prisvindende (Den nationale solopris) Valérie Collarts monokromatiske fotografier af skulpturer både dragende og sofistikerede i al deres afvæbnende flade fremtoning, i deres tonalitet, uigennemskuelighed, og evne til at fremmane en skulpturel tilstedeværelse på et todimensionelt billedplan. Som modsætning hertil fremstår totalinstallationen af Maja Qvarnström & Erik Lagerwall (som i øvrigt har vundet Den internationale solopris) helt til stede og i fuld skala: her ses et tredimensionelt miljø udført i 1:1; et værk, der er ambitiøst i såvel omfang som indhold. I udvælgelsesforløbet gjorde vi os bestræbelser på at inkludere unge og internationale positioner. Heriblandt er vi meget glade for at kunne medtage et værk af Juryprisvinderen Lotte Rose Kjær Skau, hvis videoværk How To Get Somewhere fra 2012 sammensmelter arkivoptagelser fra en undervisningsfilm fra 1972, der viser en gruppe dansere, der dannede deres egen trup efter at være blevet nægtet optagelse af Det Kongelige Teater i Danmark med overraskende og radikalt anderledes indskudte animerede og højtopløste billedsekvenser, der tilsammen danner et arytmisk lydbillede, som sammensmelter en række forskellige elementer; herunder bl.a. lyden af dansernes fødder, der rammer gulvet. Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, at vi føler os meget inspirerede af det værkudvalg, vi her ser, og vi vil gerne takke Charlottenborg Fonden for at betro os ansvaret med at udvælge værkerne. Vi er gået til opgaven med stor omhu og respekt for at videreføre hvad der stadig, nu på sit 157. år, fremstår som en væsentlig kunstnerbåret tradition, der fortjener at blive fastholdt som en institution i sig selv. Esperanza Rosales

5 Jury Statement Spring Exhibition 2014 On behalf of the jury, it is a pleasure to welcome you to the 2014 edition of the Spring Exhibition. When entering into this process, we thought about not only about how best to approach preserving the legacy of a 157 year-old tradition, but also how to bring an annual event, with foundations in another time, into a contemporary moment. For all the reasons considered, there was an interest in making as tight a selection of works as possible to construct a very solid exhibition. The jury was split over how thematic this should be and how strictly to adhere to this premise, but agreed to keep our criteria for selecting works within a strict margin of what would allow us to create a focused exhibition with depth, from the works submitted, albeit in the absence of a curatorial premise. During this process, we started to notice tendencies amongst ways of working, leaning towards heavily abstracted works, as well the unexpected inclusion of very strong works that make use of more traditional mediums, such as painting and textiles. Towards the more abstract works we found National Solo Award Winner Valérie Collart s monochromatic photographs of sculptures to be intriguing and sophisticated for their seemingly, disarming flatness, their tonality, obliqueness, and ability to image sculptural presence on a two-dimensional plane. By contrast, the immersive installation by Maja Qvarnström & Erik Lagerwall (winners of the International Solo Award) exists fully and to scale a threedimensional environment, in 1:1 that is ambitious in both scale and scope. Throughout the process of selection, there was an effort to include young, international positions. Among these, we are happy to include work by Jury Award Winner Lotte Rose Kjær Skau, whose video work, How To Get Somewhere, 2012, melds archival footage from a 1972 training video of dancers that self-organized to form their own troupe in the countryside after being rejected as applicants for the National Theater in Denmark with surprising and strikingly different interjections of animated and high-definition footage, forming a breakbeat audioscape from various elements including the sound of dancer s feet hitting the floor. In closing, we feel inspired by the present selection, and thank the Charlottenborg Fonden for trusting us with the responsibility of selection, a process that we treated with great care, and have great respect for, in consideration of upholding what remains, in its 157th year, an important artist-led tradition worthy of encouraging to remain an institution in its own right. Esperanza Rosales

6

7 Udstillere / Exhibitors 2014

8

9 Solveig Aalberg NO Prisnomineret / Award Nominee Kunsthøgskolen, Oslo 001 Horisontal and vertical energy Jacquard-vævning, linned, bomuld / Jacquard weaving, linnen, cotton 165 x 404 x 1 cm 002 Passing Through Flad vævning, linned, bomuld / Flat weaving, linnen, cotton 398 x 202 x 1 cm 003 Energy lines Blue Jacquard-vævning, linned / Jacquard weaving, linnen 205 x 163 x 1 cm 004 Energy lines Green Jacquard-vævning, linned / Jacquard weaving, linnen 205 x 163 x 1 cm

10 Mads Aarøe SE MFA, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 2011 BFA, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 005 Waiting for the new furniture 2012 Udfræset støbekrydsfiner / Milled molding plywood. 120 x 240 cm 10

11 Kristina Daukintyte Aas LT/NO MA, Kunst- og designhøgskolen i Bergen BA, Tekstiler, Kunst- og designhøgskolen i Bergen Medier, Høgskolen i Gjøvik Geografiske informasjonssystemer, Høgskolen i Ålesund 006 Drapery Jacquard-vævning, uld / Jacquard weaving, wool 282 x 157 cm 11

12 Edith Abel-Dakovic CAN/DE 1993 Universität der Künste, Berlin 1991 Ontario College of Art & Design 007 Turquiose Tickled Pink Håndlavet gummilinned, farvepigment, aluminium og mixed media / Handmade rubber linen, pigments, aluminium and mixed media 200 x 140 x 4,5 cm 12

13 Jesse Ahlers NL 2014 MA, Artistic Research (rma), Universiteit van Amsterdam 2009 BA, Fine Arts, HKU Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 008 A promise of orange Seks stk. digital print på aluminium / Six digital prints on aluminium 50 x 75 cm 13

14 Stig Kaj Aunfelt DK Autodidakt / self-taugh 009 Paper bag art 1 Akryl på papirspose / Acrylic on paper bag 130 x 96 cm 010 Paper bag art 2 Akryl på papirspose / Acrylic on paper bag 130 x 96 cm 14

15 Kenneth Michael Bergfeld DE Prisnomineret / Award Nominee Stud. Die Kunstakademie Düsseldorf City Heads (1-3) Combed Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm Pierced Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm Shaved Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm 15

16 Erik Berglin SE / Clement Valla US Erik Berglin: MFA, Skolan för fotografi, Göteborgs Universitet Clement Valla: 2009 MFA, Rhode Island School of Design, USA. 014 Iconoclashes Iconoclash # 5 40 x 50 cm 015 Iconoclash # x 110 cm 016 Iconoclash # x 50 cm Inkjet print, Hahnemühle Fine Art Paper / Inkjet-print, Hahnemühle-papir 16

17 Ene Bissenbakker DK Stud. MA, Visuel Kultur, Københavns Universitet 2009 BA, Antropologi, Aarhus Universitet 017 Shitty Times Revisited Video. Dur: 8.35 min 17

18 Catrine Christensen DK Industriel designer fra Kolding Designskole 018 Deform Bullseye-glas / Bullseye glass 11 x 17 x 12 cm 18

19 Julie Clifforth NO 2011 BA, Kunst, Kunst- og designhøgskolen, Bergen 019 Uden titel (44) 2012 Papirudklip, tusch / Paper clippings, indian ink 60 x 50 x 4 cm 19

20 Den nationale solopris / The National Solo Award 2014

21 Valérie Collart DK MA, École Nationale Supérieure D art, Villa Arson, Nice 020 As the light fades out the shadows appear C-print på Hahnemühle-papir / C-print on Hahnemühle paper 60 x 80 cm 021 Piller 2014 C-print på Hahnemühle-papir / C-print on Hahnemühle paper 120 x 160 cm 022 Soft marbles Malet træ, gips / Painted wood, plaster 21 x 18 x 8,5 cm 21

22 Noam Dover / Michal Cederbaum IL Noam Dover: 2003 Graduate of the Bezalel Academy for Arts and Design, Industrial Design Department Michel Cederbaum: 2004 Graduate of the Bezalel Academy for Arts and Design, Visual Communication Department 023 Tailormades Stof / Fabric 4/ 50 x 25 x 25 x 25 cm 22

23 Maria Franck DK 2009 Kunstakademiets Arkitektskole, København. 024 Green/Black/Pink 2 Oliekridt og blyant på papir / Oil pastel and pencil on paper 50 x 50 cm 23

24 Louise Secher Gaarmann DK Prisnomineret / Award Nominee 2001 Danmarks Designskole 025 Rope and knots 1, 2, 3, 4 Stentøjsler, voks / Stone clay, wax 4/ 40 x 20 cm 24

25 Ninna Gøtzsche DK 2004 Kunstakademiets Designskole, Bornholm 026 Ukultiveret Gennembrud 2014 Porcelæn / Porcelain 47 x 30 x 13 cm 027 Den Mørke Armé, Angst 2014 Porcelæn / Porcelain 33 x 30 x 12 cm Fotograf: Ib Sørensen 25

26 Ulla Hase DE/BE 1996 Jan Van Eyck Academie, Maastrict 1992 Design, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg 028 Untitled Rollerpen på stof, broderi-ramme / Rollerpen on fabric, emboidery frame 150 x 60 x 10 cm 26

27 Janne K Hansen DK Autodidakt / self-taugh 029 Når du vågner vil du finde mig - Vil du finde mig når du vågner Finsølv, sølv, 18 kt gul guld, 18 kt hvidguld, silke / Fine silver, silver, 18k yellow gold, 18k white gold, silk 80 x 60 cm 27

28 Dick Hedlund SE Prisnomineret / Award Nominee 2014 BA, Fine Art, Malmø Art Academy 030 Transit 1 Linned, tråd, polyurethan, ramme i træ / Linnen, thread, polyurethane, wood frame 50 x 40 cm 031 Transit 2 Linned, tråd, polyurethan, ramme i træ / Linnen, thread, polyurethane, wood frame 50 x 40 cm 28

29 Hanne Helms DK 1994 Danmarks Designskole, Institut for Rum 032 Komposition F25 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 150 x 150 cm 29

30 Benjamin Houlihan DE 2001 Kunstakademie Dûsseldorf 033 Untitled 2012 Slebet skab, træ / Sanded cupboard, wood 49 x 88 x 24 cm 30

31 Daniel Jacoby NL 2014 HfBK Städelschule, Frankfurt 2010 MFA, Universidad de Barcelona, Barcelona 034 Moderations Trabeations Mapmakings: Layer 3 Printet spandex, stativ / Printed spandex, tripod Dimensions variable 035 Untitled (Bath, Triangles Pattern, Blue, Green, Orange, Pink, Red, Turquoise, White, Yellow) From the Towel Sculptures series 2014 Håndklæde / Towel Dimensions variable 31

32 Anette Jensen DK Kunstskolen Spektrum Ærø Kunsthøjskole Holbæk Kunsthøjskole Ignatius.dk Thorvaldsens Museums tegnekursus 2004 Ph.d. i historie 1999 Cand.mag. i historie 036 Plantegninger Vintage tekstiler fra / Vintage textiles from / 35 x 50 cm 32

33 Herdis Jensen DK Prisnomineret / Award Nominee 1993 Grafisk designer 037 Life in the park #1 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 60 x 60 cm 038 Life in the park # Akryl på lærred / Acrylic on canvas 60 x 60 cm 33

34 Karin Karlsson SE 2011 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 039 Horizontal Fold Grafit på håndlavet papir / Graphite on handmade paper 28 x 21 cm 34

35 Dagmar Kestner DE/RU MA, Fashion- /Textile & Design, Reutlingen Hochshule, Deutschland BA, Fashion Artefact, London College of Fashion, UK 040 Into Smithereens - Centre Shock Bodice Lammeskind, rustfrit stål / Lambskin, stainless steel 55 x 45 x 25 cm 35

36 Janne Kruse DK/NO 2011 MA, Visuell kunst, Kunsthøgskolen i Oslo 2010 Central Academy of Fine Art, Dep. of Experimental Art, Beijing 2009 BA, Visuell kunst, Institutt for metall, Kunsthøgskolen i Oslo 2006 Århus Kunstakademi 2005 BA, Norsk folkekunst og kultur, Høgskolen i Telemark 2002 Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet 041 Autograph Hamret armeringsjern / Hammered iron armor 82 x 53 x 3 cm 36

37 Kumiho AT Bildende Künst Wien Tokyo / Zokei Art University 042 Selfportrait 2014 Mixed media 187 x 50 cm 37

38 Nynne Hauge Larsen DK - Stud. Møbel og Rum, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 043 Uden titel Metalpap / Metal cardboard 52,5 x 52,5 x 4,5 cm 044 Uden titel Metalpap / Metal cardboard 52,5 x 52,5 x 4,5 cm 38

39 Gemis Luciani DE 2008 Accademia di Belle Arta di Bologna, Skulptur / Sculpture 2007 A.K.I., Enschede, Holland, Foto / Photography 045 Marginal Composition n.5 Foldet magasin på Dibond med ramme / Folded magazine on Dibond with frame 40 x 50 x 5 cm 046 Empty Area 2014 Foldet avis på Dibond med ramme / Folded newspaper on Dibond with frame 75 x 100 x 5 cm 39

40 Jytte Kornbeck Løppenthin DK Institut for Ædelmetal, Københavns Erhvervsakademi (KEA) 047 Privatlivets fred Messing, skind, broderigarn / Brass, leather, embroidery yarn 5/ 10 x 10 cm 40

41 Janine Magelssen NO 1994 Kunsthøgskolen i Oslo 1993 Parson School of Design, Paris 1992 Kunsthøgskolen i Oslo 1990 Asker Art School 1987 University of Colorado, Boulder, Fine Art 048 papir på papir Papir på papir / Paper on paper 39 x 29 x 2 cm 41

42 Bo Magnus NO 2009 MA Fine Arts, Chelsea College of Art & Design, London 1997 (KiB) Bergen Kunstskole 1992 Regent University, Fine Art, Visual and Performing Art 1984 MA, Universitetet i Bergen 049 Untitled 2014 Akryl på klar film monteret på butiksstativ / Acrylic on clear film mounted on store rack 150 x 125 x 75 cm 42

43 Lucy McMillan NZL/DE BA, University of Auckland, New Zealand 050 To Keep The Wall Warm Tæppe, akryl, crepepapir / Blanket, acrylic, crepe paper 160 x 210 cm 43

44 Birgitte Munk DK 1991 Designskolen Kolding 1991 Glasgow School of Art 1991 Grafisk Skole Århus 1985 Århus Kunstakademi 051 Majs 1, Majs 2, Majs 3 Foto, pigmentprint / Photo, pigment print 3/ 49,5 x 38 x 3 cm 44

45 Ulla Pedersen DK Kunstskolen Spektrum 052 Uden titel Akryl på lærred / Acrylic on canvas 120 x 120 cm 45

46 Den internationale solopris / The International Solo Award 2014

47 Maja Qvarnström / Erik Lagerwall SE Maja Qvarnström: Bergen Konst- och designhögskola 2012 Konstvetenskap, Halmstad Högskola 2011 Maleri, Östra Grevie folkhögskola Erik Lagerwall: Fine art, Valand academy 2011 Maleri, Östra Grevie folkhögskola 053 Byter Tyngdpunkt Mixed media 540 x 380 cm 47

48 Kristoffer Raasted DK Stud. ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 054 Printerblæk på papir 1/4 Printerblæk på papir / Inkjet on paper 40,9 x 29,1 cm 48

49 Lulu Refn DK Stud. ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 055 Untitled Hvid pen på sort kalkepapir / White pen on black tracing 108 x 78 x 3 cm 49

50

51 Max Hooper Schneider US Harvard University 056 Pomacea Snail System Ferskvandssystem, akrylakvarium, akrylindrammet tegning, hvidt sand, genus Pomacea-snegle, filterpatron / Live freshwater system, acrylic aquarium, acrylic-encased drawing, white sand substrate, genus Pomacea snails, filter cartridge 30 x 36 x 23 cm 057 Drawing Specimen Diptych Pool No Pen, markør og emalje på papir, akryl / Pen, marker and enamel on paper, acrylic 33 x 41 x 3,5 cm 51

52 Juryprisen / The Jury Award 2014

53 Lotte Rose Kjær Skau DK MA, Sound Art, London College of Communication 2011 Dip Sound Design & Music Technology, London College of Communication 058 How To Get Somewhere 2012 Video, træ / Video, wood Dur: 3:00 min 53

54 Lise Junker Tang DK Keramisk formgiver, Kolding Kunsthåndværkerskole 059 Objekt Brændt papirler / Burned paper clay 25 x 13 x 14 cm 54

55 Aimée Terburg NL Prisnomineret / Award Nominee Art Academy Minerva, Groningen 060 Untitled (installation) Akryl på polyester (monteret), gaffertape på Dibond + akryl på polyester på mdf + akryl på polyester / Acrylic on polyester (mounted), gaffertape on Dibond + acrylic on polyester on mdf + acrylic on polyester 32 x 18 x 0,2 cm + 60 x 50 cm x 0,5 cm x 100 x 5 cm 061 Untitled Akryl på polyester / Acrylic on polyester 160 x 110 x 5 cm 062 Small potatoes big potatoes #1 (wall installation) Akryl på polyester på ramme + akryl på polyester på Dibond / Acrylic on polyester on frame + acrylic on polyester on Dibond 105 x 80 x 5 cm + 30 x 20 x 0,2 cm 063 Untitled (wall installation) Akryl på polyester på ramme samt akryl på polyester + ramme / Acrylic on polyester on frame + acrylic on polyester + frame. 105 x 80 x 5 cm + 60 x 40 x 2 cm 064 Untitled Akryl på polyester / Acrylic on polyester 160 x 140 x 5 cm 55

56 Lise Uhrskov DK 2002 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen 065 Imprint Silketryk (serigrafi) / Silk screen (serigraphy) 57,5 x 45 cm 56

57 Mona Vander DK Det Fynske Kunstakademi, maleri Det Fynske Kunstakademi, maleri Kunsthåndværkerskolen i Kolding, keramisk linje 066 Uden titel 2014 Stentøjsler og glasur / Stoneware clay and glaze 29 x 31 cm 57

58 Austin Voll US BFA, Maryland Institute College of Art, Sculpture Håndlavet reproduktion af dele af CH24-stol af Hans J. Wegner samlet med strips / Handmade reproduction of CH24 chair by Hans J. Wegner ziptied into bundle 50 x 10 x 10 cm 58

59 Hanne Mago Wiklund SE Prisnomineret / Award Nominee MFA, Konstfack, Stockholm BFA, Konstfack, Stockholm Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen, København Orreforsglasschool, Sverige Nyckelviksskolan, Sverige Norrköpings Art & Sculpture School, Sverige 068 Där lade jag alla mina minnen. Det är bara skal, transformerade till något annat Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler, zinkhylde / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay, zinc shelf 140 x 27 x 60 cm 069 Att bevara ett ögonblick som inte kan återupplevas Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler på palle i MDF / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay on pallet in MDF 75 x 45 x 65 cm 070 Förvara/Store Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay Dimensions variable 071 Betraktelse/contemplation Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay Dimensions variable 59

60 Josephine Winther DK MA, Royal College of Art London Institut for Ædelmetal, København Guldsmedelærling hos Guldsmed Klaus Kroman, Helsingør 1987 Praktik hos Guldsmed Anders Beck, København 1985 Kunsthøjskolen Holbæk Alula (1-4) Hvid Sølv, porcelæn, bomuldssnor / Silver, porcelain, cotton string 4,2 x 4,2 x 7,5 cm Sort Bronze, sort porcelæn, bomuldssnor / Bronze, porcelain, cotton string 3,6 x 3,6 x 7,9 cm Brun Bronze, bomuldssnor / Bronze, cotton string Aluminium Sølv, aluminium, bomuldssnor / Silver, aluminum, cotton string 3,4 x 3,4 x 8,2 cm 60

61 Kiyoshi Yamamoto BRA/JP MA, Kunst og Design Høgskolen, Bergen 2005 Escola de belas artes UFRJ (Printmaking), Brazil 076 A Flag for the blind Vævning, uld, silke, stål / Wool, silk, steel 50 x 290 x 50 cm 61

62

63 Solopriser / The Solo Awards

64 Den nationale solopris Den danske kunstner Anne Haaning modtog sidste år juryens nationale solopris for værket How to Other (2012). I tråd med Forårsudstillingens tradition, er Haaning derfor blevet betroet frie kunstneriske tøjler i et eget rum i Kunsthal Charlottenborgs historiske udstillingssale. Delete lyder titlen på Anne Haanings nyskabte bidrag til årets udstilling. Værket er en større videoinstallation, der tager sit tematiske udgangspunkt i forestillingen om og samspillet mellem to typer hukommelse: den menneskelige og den digitale. Med værket ønsker kunstneren at etablere en situation, hvor publikum kropsligt som mentalt fanges i og gøres usikre på overgangen mellem den menneskelige bevidstheds subjektive erindring og de elektroniske mediers objektive lagring. På samme måde som Delete rent materialemæssigt forener det fysiske med det virtuelle, konfronterer værket den besøgende med en hybridiseret hukommelsesform, der lægger sig mellem det menneskelige og det digitale. Værkets kontorstole er tænkt som et interaktivt modstykke til de traditionelle udstillingsbænke. Stolene fungerer for publikum som mobile redigerings- eller klipperedskaber til videomaterialet, der samtidigt viser forskellige digitale afbildninger af stolene. Herigennem søger Anne Haaning at bygge bro mellem det konkrete og afgrænsede rum, som værket er installeret i, og det uhåndgribelige og uendelige univers, der udfolder sig i projektionerne. Delete peger på, hvor gennemgribende og flydende vores forhold til den digitale verden er blevet; hvordan vores opfattelse af repræsentation, rumlighed og virkeligheden i det hele taget ikke blot begrænser sig til det fysiske og sansbare, men også er gjort af de erfaringer, som vi gør os i det digitales virtuelle sfære. At slette og at glemme såvel som at gemme og at huske synes unægteligt at være forbundet. I en tid, der er præget af vores voksende afhængighed af digital lagring (og bivirkningerne deraf), spiller jeg disse menneskelige og digitale fænomener ud mod hinanden og spørger til hvad der sker når vi erstatter menneskelige kapaciteter med objektive data. Er der mere ved det at huske end at gemme, og mere ved at glemme end at slette? (Anne Haaning) Udvalgte udstillinger: What Will They See of Me?, gruppeudstilling, Centre for Contemporary Arts, Glasgow og London (2014), GamingGaming, gruppeudstilling, New Shelter Plan, København (2014), Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København (2012 og ).

65 Anne Haaning DK 2012 MFA Fine Art, Goldsmiths University i London, England 2004 Kunstakademiets Arkitektskole i København 078 Delete 2014 Dobbeltprojektion, dur: 6:00 min 2 trærammer betrukket med bagprojektionslærreder, 2 kontorstole, ipad med forbundet webcam 65

66 Anne Haaning

67 The National Solo Award The Danish artist Anne Haaning received the jury s national solo award for the work How to Other (2012). In keeping with the tradition of The Spring Exhibition, Haaning has therefore been given free artistic rein in her own room in the historical exhibition halls of Kunsthal Charlottenborg. Delete is the title of Anne Haaning s newly created contribution to this year s exhibition. The work is a large video installation based on the interaction between two types of memory: the human and the digital. Through the work, the artist strives to create a situation in which the audience is physically and mentally caught in and made unsure of the transition between the subjective memory of human consciousness, and the objective storage of the digital. Materially, Delete unites the physical and the virtual, and in this way confronts the viewer with a hybrid form of memory that lies between the human and the digital. The spinning chairs in the work are intended to provide an interactive counterpart to the traditional benches in exhibitions. For the audience, the chairs function as mobile devices of editing the video material, which incorporates a range of digital representations of the chairs. Anne Haaning uses these elements to bridge the concrete, defined space in which the work is installed with the intangible and infinite universe that unfolds in the projections. Delete underlines how pervasive and blurred our relationship with the digital world has become: how our perception of representation, space and reality isn t only limited to the tropes of the physical and sensory, but also evolves from what we experience in the digital sphere. Delete and forgetting as remembering and saving seem to be unavoidably linked. In a time that is marked by our growing dependence on digital storage (and its side effects thereof) I m on a quest to investigate what happens when we replace our human capacity of remembering and forgetting with objectivised data. Is there perhaps more to remembering than storing, and more to forgetting than deleting? (Anne Haaning) Selected exhibitions: Group exhibition What Will They See of Me?, Centre for Contemporary Arts, Glasgow and London (2014), group exhibition GamingGaming, New Shelter Plan, Copenhagen (2014), The Spring Exhibition, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen (2012 and ). 67

68 Den internationale solopris Forårsudstillingens internationale solopris gik sidste år til finske Camilla Vuorenmaa, der havde skabt en række storskalerede og råt udførte træsnit. Kunstneren har valgt at udnytte den tildelte soloudstilling til at præsentere publikum for en serie bestående af en kombination af nye signifikante træsnit og farvefulde malerier. Camilla Vuorenmaa har fundet inspiration til værkserien Dreamers under et nyligt residencyophold i Mexico. Serien tager afsæt i både kunstnerens egne oplevelser under opholdet såvel som en række mexicanske fotografier, nogle af dagligdagsscenarier, andre fra perioder med krig. Eksempelvis portrætterer træsnittet A man on the crossroads kunstnerens velhavende, excentriske og ifølge nogle småskøre nabo under opholdet, mens maleriet Día de Muertos forestiller en scene fra en lokal gravplads på den vigtige mexicanske helligdag De Dødes dag, hvor de afdøde bliver mindet og fejret. Fra et rent materialemæssigt perspektiv lægger Camilla Vuorenmaas karakteristiske træsnit op til flere interessante overvejelser. Traditionelt set har træsnittet haft en sekundær rolle som redskab til udarbejdelsen af det endelige kunstneriske produkt, det grafiske papirtryk. Hos Vuorenmaa transformeres træsnittet fra at udgøre et processuelt led med en udelukkende brugsmæssig værdi til at bære en egen æstetisk kvalitet. Ved at bremse den kunstneriske proces og lade os dvæle ved træsnittenes rå og næsten ufærdige udtryk, lægger værkerne op til en diskussion af relationen mellem kopi og original, mellem brugsgenstande og kunst. Derudover kan Camilla Vuorenmaas dyrkelse af håndværksmæssige eksperimenter gennem stemmejernets grove og ofte uforudsigelige spor i de bløde, sammenlimede fyrretræsplanker betragtes som et modstykke til en generel udvikling i tidens visuelle kultur, hvor bestræbelsen efter stadig højere billedopløsninger, brugen af avancerede værktøjer til omredigering og muligheden for øjeblikkelig deling er blevet en selvfølge. Med sin bevidste genindførsel af naturmaterialer som genstand for æstetiske undersøgelser og tematiske vekslen mellem egne oplevelser og fundne historiske fotografier, skaber Camilla Vuorenmaa en både materiale- og indholdsmæssig dialog mellem nutiden og det forgange. Udvalgte udstillinger: Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København (), Piilotettu paikka (Hidden place), Gallery Huuto Viiskulma, Helsinki, Finland (2011), Nuorten Biennale (Young artists biennale, Kunsthal Taidehalli, Helsinki, Finland (2005) Priser: Finnish Art Society, Young artists biennale Award (2005)

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

o f Danish design for generations

o f Danish design for generations o f Danish design for generations PIECE of DENMARK bevæger sig i grænselandet mellem design og det skulpturelle, og mange oplever, at produkternes udtryk gør indtryk. Glæden ved godt håndværk såvel som

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM DK: I konstant søgen efter det optimale samarbejde med dygtige designere, forenet med Erik Jørgensens ufravigelige krav til kvalitet, præsenterer

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

WINTER SHOW 2012, 7/12 12/1 2013 KASPAR BONNÈN

WINTER SHOW 2012, 7/12 12/1 2013 KASPAR BONNÈN WINTER SHOW 2012, 7/12 12/1 2013 KASPAR BONNÈN Your Concert for the Forest, 2012, Olie på lærred, 130 x 180 cm. Pris: 82.000 kr. The Script, 2012, Olie på lærred, 115 x 145 cm. Pris: 70.000 kr. The Dream,

Læs mere

www.pernillewithmadsen.dk

www.pernillewithmadsen.dk CV Pernille With Madsen f.1972 www.pernillewithmadsen.dk Uddannet fra Det Jyske Kunstkakademi, 1998 2003 Medlem af UKK Unge kunstnere og kunstformidlere Medlem af Kunstner Samfundet Bor og arbejder i København

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH 22 CM 16 CM > HENNING KOPPEL 1918-1981 Henning Koppel, the world-famous Danish designer of the BUBI lamp, was first and foremost an artist. He was trained in drawing

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler.

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. Uddannelser Alle medlemmerne er akademiuddannede billedkunstnere.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

Sculpture Experiment Silkeborg

Sculpture Experiment Silkeborg Sculpture Experiment Silkeborg 20.08 25.09 2016 / Skulpturparken på KunstCentret Silkeborg Bad / Art Centre Silkeborg Bad Gratis adgang / free entrance til S.E.S. i Skulpturparken. Åbent alle døgnets timer

Læs mere

Model Box Design by Jens Juul Eilersen

Model Box Design by Jens Juul Eilersen 70 x 97 cm 119 x 97 cm 190 x 97 cm 220 x 97 cm 120 x 97 & 111 cm 140 x 97 & 111 cm 70 x 97 cm 120 x 97 cm 119 x 97 cm 120 x 111 cm 140 x 97 cm 190 x 97 cm 140 x 111 cm 220 x 97 cm English: Dansk: At just

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016.

Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016. FORÅRSUDSTILLINGEN 2016 10. marts 17. april Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om 45.000 kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016. Charlottenborg Fonden blev etableret i 1857,

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010 Galleri NB Viborg Jesper Palm - 2010 KVINDE MED SPEJL 110 x 180 cm. 2009 ID: 95.001 ON THE CLIFFS 140 x 54 cm. 2008 ID: 95.002 VED PORTEN 60 x 200 cm.

Læs mere

Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012

Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012 Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012 Jes Wind Andersen (b. 1965) Phone: +45 2712 1627 Mail: jeswindandersen@hotmail.com www.jeswindandersen.dk

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen.

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen. 2 Kirsten Justesen er en af de største og mest originale kunstneriske begavelser i dansk kunst. Hendes værker strækker sig fra konceptuelle undersøgelser af kvindens status i de postmoderne 1960 ere til

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010.

EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010. IMAGO EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010. INITIATIVTATER og KUNSTNERISK LEDER nønne mai svalholm/svalholm DANS IMAGO (Latin:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere