Charlottenborg Forårsudstillingen april maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlottenborg Forårsudstillingen 2014. 10. april - 18. maj 2014"

Transkript

1 Charlottenborg Forårsudstillingen april maj 2014

2 Forårsudstillingen 2014 Forårsudstillingen er en af de vigtigste åbne, censurerede udstillinger i Europa, og har siden 1857 været et af højdepunkterne i Charlottenborgs årsprogram. Kunsthallen danner igen i år rammerne for Forårsudstillingen, der traditionen tro byder ind med en bred vifte af genrer indenfor kunst, arkitektur og design. Forårsudstillingen 2014 modtog kunstneriske bidrag fra 696 ansøgere, hvoraf 49 kunstnere fra hele verden har fået muligheden for at udstille for et internationalt publikum. Flere kunstnere er fra Danmark og Nordeuropa, men årets udstilling rummer også bidragsydere fra lande som Brasilien, Canada og New Zealand. Bag de i alt 73 værker står deltagere med vidt forskellige baggrunde og erfaringer, nogle med længere udstillingshistorie i ryggen, andre som spirende talenter. Kunstnernes alder spænder også vidt: den yngste er født i 1990 og den ældste i Værkerne på Forårsudstillingen 2014 er udvalgt af en international jury bestående af kurator Esperanza Rosales (US/NO), kunstner Malene Landgreen (DK), kunstner Jonas Raam (SE), arkitekt Morten Meldgaard (DK) og designer Marie-Louise Kristensen (DK). Juryen betragter primært Forårsudstillingen som tilsynekomstflade for nye tendenser og talenter. Som sådan skal den ikke være skarpt kurateret, men snarere tage form af sine konstituerende enkeltdele: de udvalgte værker, der alle er af høj kvalitet og originalitet, og som tilbyder spændende indsigter og vinkler på verden og kunsten. Foruden selve værkudvælgelsen har juryen nomineret ti kunstnere til årets tre jurypriser: den nationale solopris, den internationale solopris og den særlige jurypris ved Helle & Arenth Jacobsens Legat til fordel for unge kunstnere. Årets vindere er markeret i dette katalog og vil blive nævnt under taler på ferniseringsaftenen. Med juryprisen følger et beløb på kroner, og med solopriserne følger en invitation til at udstille i et eget rum på næste års Forårsudstilling. Modtagerne af sidste års nationale og internationale solopriser blev Anne Haaning (DK/UK) og Camilla Vuorenmaa (FIN). På årets udstilling findes derfor soloudstillinger med nyskabte værker af de to kunstnere. Anne Haanings videoinstallation Delete er placeret på Mezzaninen, mens Camilla Vuorenmaas træsnit og malerier er præsenteret i Antechamber-udstillingsrummet. Velkommen på Forårsudstillingen 2014!

3 The Spring Exhibition 2014 The Spring Exhibition is one of Europe s most important juried exhibitions, and since 1857 has been one of the annual highlights of Charlottenborg s exhibition programme. Once again Kunsthal Charlottenborg is hosting The Spring Exhibition, and true to tradition the exhibition presents a wide range of art, architecture and design works. The Spring Exhibition 2014 received entries from 696 applicants, of whom 49 artists from around the world have been given the opportunity to exhibit for an international audience. There are artists from Denmark and northern Europe, but the exhibition also presents works by artists from countries like Brazil, Canada and New Zealand. Behind the total of 73 works are participants with very different backgrounds and experience - some of them with a long professional track record, others talented newcomers. The artists also range widely in age: the youngest was born in 1990, and the oldest in The works in The Spring Exhibition 2014 are selected by an international jury consisting of the curator Esperanza Rosales (US/NO), the artist Malene Landgreen (DK), the artist Jonas Raam (SE), the architect Morten Meldgaard (DK) and the designer Marie-Louise Kristensen (DK). The jury sees The Spring Exhibition as an opportunity to see new developments and spot new talent. As such, the exhibition is not strictly curated, but instead shaped by the elements that comprise it. The works selected all represent high artistic quality and originality, and offer interesting insights and angles on art and the worlds in which it is created. As well as selecting the works for the exhibition, the jury has also nominates artists for The National Solo Award, The International Solo Award, and the jury s special award of Helle & Arenth Jacobsen s Grant for Young Artists. This year s award winners are named in this catalogue, and will be announced in speeches on the opening night of the exhibition. The jury award is accompanied by 10,000DKK, and the solo awards are accompanied by an invitation to the artists to exhibit in their own room at The Spring Exhibition next year. The recipients of last year s national and international solo awards were Anne Haaning (DK/UK) and Camilla Vuorenmaa (FIN). This year s exhibition therefore presents solo exhibitions of new works by both artists. Anne Haaning s video installation Delete is shown in the Mezzanine, whilst Camilla Vuorenmaa s woodcuts and paintings are presented in the Antechamber exhibition space. Welcome to The Spring Exhibition 2014!

4 Jury Statement Forårsudstillingen 2014 På vegne af juryen er det en fornøjelse at byde velkommen til Forårsudstillingen Da vi først gik ind i dette forløb, gjorde vi os ikke blot overvejelser om, hvordan man bedst kunne bevare og videreføre en 157 år lang tradition, men også hvordan man kan omplante en årligt tilbagevendende begivenhed med rødder i en anden tid til en nutidig sammenhæng. Af disse grunde var der stor interesse for at foretage en så selektiv udvælgelse som muligt, for derigennem at opbygge en meget solid udstilling. Juryens medlemmer stod delt på spørgsmålet om, hvor tematisk styret en sådan udvælgelse skulle være, og hvor stringent sådanne betingelser skulle overholdes, men vi var enige om at holde vores udvælgelseskriterier inden for nøje afgrænsede rammer, som ville tillade os at skabe en udstilling med både fokus og dybde, også selv om der ikke forelå en overordnet kuratorisk præmis. Under forløbet begyndte vi at bemærke visse fællestræk i arbejdet; der var en tendens til at foretrække stærkt abstrakte værker, samtidig med at der undertiden blev medtaget særdeles stærke værker, der gør brug af mere traditionelle medier såsom maleri og tekstil. Blandt de mere abstrakte værker fandt vi den prisvindende (Den nationale solopris) Valérie Collarts monokromatiske fotografier af skulpturer både dragende og sofistikerede i al deres afvæbnende flade fremtoning, i deres tonalitet, uigennemskuelighed, og evne til at fremmane en skulpturel tilstedeværelse på et todimensionelt billedplan. Som modsætning hertil fremstår totalinstallationen af Maja Qvarnström & Erik Lagerwall (som i øvrigt har vundet Den internationale solopris) helt til stede og i fuld skala: her ses et tredimensionelt miljø udført i 1:1; et værk, der er ambitiøst i såvel omfang som indhold. I udvælgelsesforløbet gjorde vi os bestræbelser på at inkludere unge og internationale positioner. Heriblandt er vi meget glade for at kunne medtage et værk af Juryprisvinderen Lotte Rose Kjær Skau, hvis videoværk How To Get Somewhere fra 2012 sammensmelter arkivoptagelser fra en undervisningsfilm fra 1972, der viser en gruppe dansere, der dannede deres egen trup efter at være blevet nægtet optagelse af Det Kongelige Teater i Danmark med overraskende og radikalt anderledes indskudte animerede og højtopløste billedsekvenser, der tilsammen danner et arytmisk lydbillede, som sammensmelter en række forskellige elementer; herunder bl.a. lyden af dansernes fødder, der rammer gulvet. Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, at vi føler os meget inspirerede af det værkudvalg, vi her ser, og vi vil gerne takke Charlottenborg Fonden for at betro os ansvaret med at udvælge værkerne. Vi er gået til opgaven med stor omhu og respekt for at videreføre hvad der stadig, nu på sit 157. år, fremstår som en væsentlig kunstnerbåret tradition, der fortjener at blive fastholdt som en institution i sig selv. Esperanza Rosales

5 Jury Statement Spring Exhibition 2014 On behalf of the jury, it is a pleasure to welcome you to the 2014 edition of the Spring Exhibition. When entering into this process, we thought about not only about how best to approach preserving the legacy of a 157 year-old tradition, but also how to bring an annual event, with foundations in another time, into a contemporary moment. For all the reasons considered, there was an interest in making as tight a selection of works as possible to construct a very solid exhibition. The jury was split over how thematic this should be and how strictly to adhere to this premise, but agreed to keep our criteria for selecting works within a strict margin of what would allow us to create a focused exhibition with depth, from the works submitted, albeit in the absence of a curatorial premise. During this process, we started to notice tendencies amongst ways of working, leaning towards heavily abstracted works, as well the unexpected inclusion of very strong works that make use of more traditional mediums, such as painting and textiles. Towards the more abstract works we found National Solo Award Winner Valérie Collart s monochromatic photographs of sculptures to be intriguing and sophisticated for their seemingly, disarming flatness, their tonality, obliqueness, and ability to image sculptural presence on a two-dimensional plane. By contrast, the immersive installation by Maja Qvarnström & Erik Lagerwall (winners of the International Solo Award) exists fully and to scale a threedimensional environment, in 1:1 that is ambitious in both scale and scope. Throughout the process of selection, there was an effort to include young, international positions. Among these, we are happy to include work by Jury Award Winner Lotte Rose Kjær Skau, whose video work, How To Get Somewhere, 2012, melds archival footage from a 1972 training video of dancers that self-organized to form their own troupe in the countryside after being rejected as applicants for the National Theater in Denmark with surprising and strikingly different interjections of animated and high-definition footage, forming a breakbeat audioscape from various elements including the sound of dancer s feet hitting the floor. In closing, we feel inspired by the present selection, and thank the Charlottenborg Fonden for trusting us with the responsibility of selection, a process that we treated with great care, and have great respect for, in consideration of upholding what remains, in its 157th year, an important artist-led tradition worthy of encouraging to remain an institution in its own right. Esperanza Rosales

6

7 Udstillere / Exhibitors 2014

8

9 Solveig Aalberg NO Prisnomineret / Award Nominee Kunsthøgskolen, Oslo 001 Horisontal and vertical energy Jacquard-vævning, linned, bomuld / Jacquard weaving, linnen, cotton 165 x 404 x 1 cm 002 Passing Through Flad vævning, linned, bomuld / Flat weaving, linnen, cotton 398 x 202 x 1 cm 003 Energy lines Blue Jacquard-vævning, linned / Jacquard weaving, linnen 205 x 163 x 1 cm 004 Energy lines Green Jacquard-vævning, linned / Jacquard weaving, linnen 205 x 163 x 1 cm

10 Mads Aarøe SE MFA, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 2011 BFA, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 005 Waiting for the new furniture 2012 Udfræset støbekrydsfiner / Milled molding plywood. 120 x 240 cm 10

11 Kristina Daukintyte Aas LT/NO MA, Kunst- og designhøgskolen i Bergen BA, Tekstiler, Kunst- og designhøgskolen i Bergen Medier, Høgskolen i Gjøvik Geografiske informasjonssystemer, Høgskolen i Ålesund 006 Drapery Jacquard-vævning, uld / Jacquard weaving, wool 282 x 157 cm 11

12 Edith Abel-Dakovic CAN/DE 1993 Universität der Künste, Berlin 1991 Ontario College of Art & Design 007 Turquiose Tickled Pink Håndlavet gummilinned, farvepigment, aluminium og mixed media / Handmade rubber linen, pigments, aluminium and mixed media 200 x 140 x 4,5 cm 12

13 Jesse Ahlers NL 2014 MA, Artistic Research (rma), Universiteit van Amsterdam 2009 BA, Fine Arts, HKU Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 008 A promise of orange Seks stk. digital print på aluminium / Six digital prints on aluminium 50 x 75 cm 13

14 Stig Kaj Aunfelt DK Autodidakt / self-taugh 009 Paper bag art 1 Akryl på papirspose / Acrylic on paper bag 130 x 96 cm 010 Paper bag art 2 Akryl på papirspose / Acrylic on paper bag 130 x 96 cm 14

15 Kenneth Michael Bergfeld DE Prisnomineret / Award Nominee Stud. Die Kunstakademie Düsseldorf City Heads (1-3) Combed Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm Pierced Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm Shaved Olie på lærred / Oil on canvas 30 x 40 cm 15

16 Erik Berglin SE / Clement Valla US Erik Berglin: MFA, Skolan för fotografi, Göteborgs Universitet Clement Valla: 2009 MFA, Rhode Island School of Design, USA. 014 Iconoclashes Iconoclash # 5 40 x 50 cm 015 Iconoclash # x 110 cm 016 Iconoclash # x 50 cm Inkjet print, Hahnemühle Fine Art Paper / Inkjet-print, Hahnemühle-papir 16

17 Ene Bissenbakker DK Stud. MA, Visuel Kultur, Københavns Universitet 2009 BA, Antropologi, Aarhus Universitet 017 Shitty Times Revisited Video. Dur: 8.35 min 17

18 Catrine Christensen DK Industriel designer fra Kolding Designskole 018 Deform Bullseye-glas / Bullseye glass 11 x 17 x 12 cm 18

19 Julie Clifforth NO 2011 BA, Kunst, Kunst- og designhøgskolen, Bergen 019 Uden titel (44) 2012 Papirudklip, tusch / Paper clippings, indian ink 60 x 50 x 4 cm 19

20 Den nationale solopris / The National Solo Award 2014

21 Valérie Collart DK MA, École Nationale Supérieure D art, Villa Arson, Nice 020 As the light fades out the shadows appear C-print på Hahnemühle-papir / C-print on Hahnemühle paper 60 x 80 cm 021 Piller 2014 C-print på Hahnemühle-papir / C-print on Hahnemühle paper 120 x 160 cm 022 Soft marbles Malet træ, gips / Painted wood, plaster 21 x 18 x 8,5 cm 21

22 Noam Dover / Michal Cederbaum IL Noam Dover: 2003 Graduate of the Bezalel Academy for Arts and Design, Industrial Design Department Michel Cederbaum: 2004 Graduate of the Bezalel Academy for Arts and Design, Visual Communication Department 023 Tailormades Stof / Fabric 4/ 50 x 25 x 25 x 25 cm 22

23 Maria Franck DK 2009 Kunstakademiets Arkitektskole, København. 024 Green/Black/Pink 2 Oliekridt og blyant på papir / Oil pastel and pencil on paper 50 x 50 cm 23

24 Louise Secher Gaarmann DK Prisnomineret / Award Nominee 2001 Danmarks Designskole 025 Rope and knots 1, 2, 3, 4 Stentøjsler, voks / Stone clay, wax 4/ 40 x 20 cm 24

25 Ninna Gøtzsche DK 2004 Kunstakademiets Designskole, Bornholm 026 Ukultiveret Gennembrud 2014 Porcelæn / Porcelain 47 x 30 x 13 cm 027 Den Mørke Armé, Angst 2014 Porcelæn / Porcelain 33 x 30 x 12 cm Fotograf: Ib Sørensen 25

26 Ulla Hase DE/BE 1996 Jan Van Eyck Academie, Maastrict 1992 Design, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg 028 Untitled Rollerpen på stof, broderi-ramme / Rollerpen on fabric, emboidery frame 150 x 60 x 10 cm 26

27 Janne K Hansen DK Autodidakt / self-taugh 029 Når du vågner vil du finde mig - Vil du finde mig når du vågner Finsølv, sølv, 18 kt gul guld, 18 kt hvidguld, silke / Fine silver, silver, 18k yellow gold, 18k white gold, silk 80 x 60 cm 27

28 Dick Hedlund SE Prisnomineret / Award Nominee 2014 BA, Fine Art, Malmø Art Academy 030 Transit 1 Linned, tråd, polyurethan, ramme i træ / Linnen, thread, polyurethane, wood frame 50 x 40 cm 031 Transit 2 Linned, tråd, polyurethan, ramme i træ / Linnen, thread, polyurethane, wood frame 50 x 40 cm 28

29 Hanne Helms DK 1994 Danmarks Designskole, Institut for Rum 032 Komposition F25 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 150 x 150 cm 29

30 Benjamin Houlihan DE 2001 Kunstakademie Dûsseldorf 033 Untitled 2012 Slebet skab, træ / Sanded cupboard, wood 49 x 88 x 24 cm 30

31 Daniel Jacoby NL 2014 HfBK Städelschule, Frankfurt 2010 MFA, Universidad de Barcelona, Barcelona 034 Moderations Trabeations Mapmakings: Layer 3 Printet spandex, stativ / Printed spandex, tripod Dimensions variable 035 Untitled (Bath, Triangles Pattern, Blue, Green, Orange, Pink, Red, Turquoise, White, Yellow) From the Towel Sculptures series 2014 Håndklæde / Towel Dimensions variable 31

32 Anette Jensen DK Kunstskolen Spektrum Ærø Kunsthøjskole Holbæk Kunsthøjskole Ignatius.dk Thorvaldsens Museums tegnekursus 2004 Ph.d. i historie 1999 Cand.mag. i historie 036 Plantegninger Vintage tekstiler fra / Vintage textiles from / 35 x 50 cm 32

33 Herdis Jensen DK Prisnomineret / Award Nominee 1993 Grafisk designer 037 Life in the park #1 Akryl på lærred / Acrylic on canvas 60 x 60 cm 038 Life in the park # Akryl på lærred / Acrylic on canvas 60 x 60 cm 33

34 Karin Karlsson SE 2011 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 039 Horizontal Fold Grafit på håndlavet papir / Graphite on handmade paper 28 x 21 cm 34

35 Dagmar Kestner DE/RU MA, Fashion- /Textile & Design, Reutlingen Hochshule, Deutschland BA, Fashion Artefact, London College of Fashion, UK 040 Into Smithereens - Centre Shock Bodice Lammeskind, rustfrit stål / Lambskin, stainless steel 55 x 45 x 25 cm 35

36 Janne Kruse DK/NO 2011 MA, Visuell kunst, Kunsthøgskolen i Oslo 2010 Central Academy of Fine Art, Dep. of Experimental Art, Beijing 2009 BA, Visuell kunst, Institutt for metall, Kunsthøgskolen i Oslo 2006 Århus Kunstakademi 2005 BA, Norsk folkekunst og kultur, Høgskolen i Telemark 2002 Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet 041 Autograph Hamret armeringsjern / Hammered iron armor 82 x 53 x 3 cm 36

37 Kumiho AT Bildende Künst Wien Tokyo / Zokei Art University 042 Selfportrait 2014 Mixed media 187 x 50 cm 37

38 Nynne Hauge Larsen DK - Stud. Møbel og Rum, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 043 Uden titel Metalpap / Metal cardboard 52,5 x 52,5 x 4,5 cm 044 Uden titel Metalpap / Metal cardboard 52,5 x 52,5 x 4,5 cm 38

39 Gemis Luciani DE 2008 Accademia di Belle Arta di Bologna, Skulptur / Sculpture 2007 A.K.I., Enschede, Holland, Foto / Photography 045 Marginal Composition n.5 Foldet magasin på Dibond med ramme / Folded magazine on Dibond with frame 40 x 50 x 5 cm 046 Empty Area 2014 Foldet avis på Dibond med ramme / Folded newspaper on Dibond with frame 75 x 100 x 5 cm 39

40 Jytte Kornbeck Løppenthin DK Institut for Ædelmetal, Københavns Erhvervsakademi (KEA) 047 Privatlivets fred Messing, skind, broderigarn / Brass, leather, embroidery yarn 5/ 10 x 10 cm 40

41 Janine Magelssen NO 1994 Kunsthøgskolen i Oslo 1993 Parson School of Design, Paris 1992 Kunsthøgskolen i Oslo 1990 Asker Art School 1987 University of Colorado, Boulder, Fine Art 048 papir på papir Papir på papir / Paper on paper 39 x 29 x 2 cm 41

42 Bo Magnus NO 2009 MA Fine Arts, Chelsea College of Art & Design, London 1997 (KiB) Bergen Kunstskole 1992 Regent University, Fine Art, Visual and Performing Art 1984 MA, Universitetet i Bergen 049 Untitled 2014 Akryl på klar film monteret på butiksstativ / Acrylic on clear film mounted on store rack 150 x 125 x 75 cm 42

43 Lucy McMillan NZL/DE BA, University of Auckland, New Zealand 050 To Keep The Wall Warm Tæppe, akryl, crepepapir / Blanket, acrylic, crepe paper 160 x 210 cm 43

44 Birgitte Munk DK 1991 Designskolen Kolding 1991 Glasgow School of Art 1991 Grafisk Skole Århus 1985 Århus Kunstakademi 051 Majs 1, Majs 2, Majs 3 Foto, pigmentprint / Photo, pigment print 3/ 49,5 x 38 x 3 cm 44

45 Ulla Pedersen DK Kunstskolen Spektrum 052 Uden titel Akryl på lærred / Acrylic on canvas 120 x 120 cm 45

46 Den internationale solopris / The International Solo Award 2014

47 Maja Qvarnström / Erik Lagerwall SE Maja Qvarnström: Bergen Konst- och designhögskola 2012 Konstvetenskap, Halmstad Högskola 2011 Maleri, Östra Grevie folkhögskola Erik Lagerwall: Fine art, Valand academy 2011 Maleri, Östra Grevie folkhögskola 053 Byter Tyngdpunkt Mixed media 540 x 380 cm 47

48 Kristoffer Raasted DK Stud. ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 054 Printerblæk på papir 1/4 Printerblæk på papir / Inkjet on paper 40,9 x 29,1 cm 48

49 Lulu Refn DK Stud. ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 055 Untitled Hvid pen på sort kalkepapir / White pen on black tracing 108 x 78 x 3 cm 49

50

51 Max Hooper Schneider US Harvard University 056 Pomacea Snail System Ferskvandssystem, akrylakvarium, akrylindrammet tegning, hvidt sand, genus Pomacea-snegle, filterpatron / Live freshwater system, acrylic aquarium, acrylic-encased drawing, white sand substrate, genus Pomacea snails, filter cartridge 30 x 36 x 23 cm 057 Drawing Specimen Diptych Pool No Pen, markør og emalje på papir, akryl / Pen, marker and enamel on paper, acrylic 33 x 41 x 3,5 cm 51

52 Juryprisen / The Jury Award 2014

53 Lotte Rose Kjær Skau DK MA, Sound Art, London College of Communication 2011 Dip Sound Design & Music Technology, London College of Communication 058 How To Get Somewhere 2012 Video, træ / Video, wood Dur: 3:00 min 53

54 Lise Junker Tang DK Keramisk formgiver, Kolding Kunsthåndværkerskole 059 Objekt Brændt papirler / Burned paper clay 25 x 13 x 14 cm 54

55 Aimée Terburg NL Prisnomineret / Award Nominee Art Academy Minerva, Groningen 060 Untitled (installation) Akryl på polyester (monteret), gaffertape på Dibond + akryl på polyester på mdf + akryl på polyester / Acrylic on polyester (mounted), gaffertape on Dibond + acrylic on polyester on mdf + acrylic on polyester 32 x 18 x 0,2 cm + 60 x 50 cm x 0,5 cm x 100 x 5 cm 061 Untitled Akryl på polyester / Acrylic on polyester 160 x 110 x 5 cm 062 Small potatoes big potatoes #1 (wall installation) Akryl på polyester på ramme + akryl på polyester på Dibond / Acrylic on polyester on frame + acrylic on polyester on Dibond 105 x 80 x 5 cm + 30 x 20 x 0,2 cm 063 Untitled (wall installation) Akryl på polyester på ramme samt akryl på polyester + ramme / Acrylic on polyester on frame + acrylic on polyester + frame. 105 x 80 x 5 cm + 60 x 40 x 2 cm 064 Untitled Akryl på polyester / Acrylic on polyester 160 x 140 x 5 cm 55

56 Lise Uhrskov DK 2002 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen 065 Imprint Silketryk (serigrafi) / Silk screen (serigraphy) 57,5 x 45 cm 56

57 Mona Vander DK Det Fynske Kunstakademi, maleri Det Fynske Kunstakademi, maleri Kunsthåndværkerskolen i Kolding, keramisk linje 066 Uden titel 2014 Stentøjsler og glasur / Stoneware clay and glaze 29 x 31 cm 57

58 Austin Voll US BFA, Maryland Institute College of Art, Sculpture Håndlavet reproduktion af dele af CH24-stol af Hans J. Wegner samlet med strips / Handmade reproduction of CH24 chair by Hans J. Wegner ziptied into bundle 50 x 10 x 10 cm 58

59 Hanne Mago Wiklund SE Prisnomineret / Award Nominee MFA, Konstfack, Stockholm BFA, Konstfack, Stockholm Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen, København Orreforsglasschool, Sverige Nyckelviksskolan, Sverige Norrköpings Art & Sculpture School, Sverige 068 Där lade jag alla mina minnen. Det är bara skal, transformerade till något annat Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler, zinkhylde / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay, zinc shelf 140 x 27 x 60 cm 069 Att bevara ett ögonblick som inte kan återupplevas Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler på palle i MDF / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay on pallet in MDF 75 x 45 x 65 cm 070 Förvara/Store Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay Dimensions variable 071 Betraktelse/contemplation Støbte bølgepapkasser i farvet stentøjsler / Slipcasted cardboard boxes in colored stoneware clay Dimensions variable 59

60 Josephine Winther DK MA, Royal College of Art London Institut for Ædelmetal, København Guldsmedelærling hos Guldsmed Klaus Kroman, Helsingør 1987 Praktik hos Guldsmed Anders Beck, København 1985 Kunsthøjskolen Holbæk Alula (1-4) Hvid Sølv, porcelæn, bomuldssnor / Silver, porcelain, cotton string 4,2 x 4,2 x 7,5 cm Sort Bronze, sort porcelæn, bomuldssnor / Bronze, porcelain, cotton string 3,6 x 3,6 x 7,9 cm Brun Bronze, bomuldssnor / Bronze, cotton string Aluminium Sølv, aluminium, bomuldssnor / Silver, aluminum, cotton string 3,4 x 3,4 x 8,2 cm 60

61 Kiyoshi Yamamoto BRA/JP MA, Kunst og Design Høgskolen, Bergen 2005 Escola de belas artes UFRJ (Printmaking), Brazil 076 A Flag for the blind Vævning, uld, silke, stål / Wool, silk, steel 50 x 290 x 50 cm 61

62

63 Solopriser / The Solo Awards

64 Den nationale solopris Den danske kunstner Anne Haaning modtog sidste år juryens nationale solopris for værket How to Other (2012). I tråd med Forårsudstillingens tradition, er Haaning derfor blevet betroet frie kunstneriske tøjler i et eget rum i Kunsthal Charlottenborgs historiske udstillingssale. Delete lyder titlen på Anne Haanings nyskabte bidrag til årets udstilling. Værket er en større videoinstallation, der tager sit tematiske udgangspunkt i forestillingen om og samspillet mellem to typer hukommelse: den menneskelige og den digitale. Med værket ønsker kunstneren at etablere en situation, hvor publikum kropsligt som mentalt fanges i og gøres usikre på overgangen mellem den menneskelige bevidstheds subjektive erindring og de elektroniske mediers objektive lagring. På samme måde som Delete rent materialemæssigt forener det fysiske med det virtuelle, konfronterer værket den besøgende med en hybridiseret hukommelsesform, der lægger sig mellem det menneskelige og det digitale. Værkets kontorstole er tænkt som et interaktivt modstykke til de traditionelle udstillingsbænke. Stolene fungerer for publikum som mobile redigerings- eller klipperedskaber til videomaterialet, der samtidigt viser forskellige digitale afbildninger af stolene. Herigennem søger Anne Haaning at bygge bro mellem det konkrete og afgrænsede rum, som værket er installeret i, og det uhåndgribelige og uendelige univers, der udfolder sig i projektionerne. Delete peger på, hvor gennemgribende og flydende vores forhold til den digitale verden er blevet; hvordan vores opfattelse af repræsentation, rumlighed og virkeligheden i det hele taget ikke blot begrænser sig til det fysiske og sansbare, men også er gjort af de erfaringer, som vi gør os i det digitales virtuelle sfære. At slette og at glemme såvel som at gemme og at huske synes unægteligt at være forbundet. I en tid, der er præget af vores voksende afhængighed af digital lagring (og bivirkningerne deraf), spiller jeg disse menneskelige og digitale fænomener ud mod hinanden og spørger til hvad der sker når vi erstatter menneskelige kapaciteter med objektive data. Er der mere ved det at huske end at gemme, og mere ved at glemme end at slette? (Anne Haaning) Udvalgte udstillinger: What Will They See of Me?, gruppeudstilling, Centre for Contemporary Arts, Glasgow og London (2014), GamingGaming, gruppeudstilling, New Shelter Plan, København (2014), Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København (2012 og ).

65 Anne Haaning DK 2012 MFA Fine Art, Goldsmiths University i London, England 2004 Kunstakademiets Arkitektskole i København 078 Delete 2014 Dobbeltprojektion, dur: 6:00 min 2 trærammer betrukket med bagprojektionslærreder, 2 kontorstole, ipad med forbundet webcam 65

66 Anne Haaning

67 The National Solo Award The Danish artist Anne Haaning received the jury s national solo award for the work How to Other (2012). In keeping with the tradition of The Spring Exhibition, Haaning has therefore been given free artistic rein in her own room in the historical exhibition halls of Kunsthal Charlottenborg. Delete is the title of Anne Haaning s newly created contribution to this year s exhibition. The work is a large video installation based on the interaction between two types of memory: the human and the digital. Through the work, the artist strives to create a situation in which the audience is physically and mentally caught in and made unsure of the transition between the subjective memory of human consciousness, and the objective storage of the digital. Materially, Delete unites the physical and the virtual, and in this way confronts the viewer with a hybrid form of memory that lies between the human and the digital. The spinning chairs in the work are intended to provide an interactive counterpart to the traditional benches in exhibitions. For the audience, the chairs function as mobile devices of editing the video material, which incorporates a range of digital representations of the chairs. Anne Haaning uses these elements to bridge the concrete, defined space in which the work is installed with the intangible and infinite universe that unfolds in the projections. Delete underlines how pervasive and blurred our relationship with the digital world has become: how our perception of representation, space and reality isn t only limited to the tropes of the physical and sensory, but also evolves from what we experience in the digital sphere. Delete and forgetting as remembering and saving seem to be unavoidably linked. In a time that is marked by our growing dependence on digital storage (and its side effects thereof) I m on a quest to investigate what happens when we replace our human capacity of remembering and forgetting with objectivised data. Is there perhaps more to remembering than storing, and more to forgetting than deleting? (Anne Haaning) Selected exhibitions: Group exhibition What Will They See of Me?, Centre for Contemporary Arts, Glasgow and London (2014), group exhibition GamingGaming, New Shelter Plan, Copenhagen (2014), The Spring Exhibition, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen (2012 and ). 67

68 Den internationale solopris Forårsudstillingens internationale solopris gik sidste år til finske Camilla Vuorenmaa, der havde skabt en række storskalerede og råt udførte træsnit. Kunstneren har valgt at udnytte den tildelte soloudstilling til at præsentere publikum for en serie bestående af en kombination af nye signifikante træsnit og farvefulde malerier. Camilla Vuorenmaa har fundet inspiration til værkserien Dreamers under et nyligt residencyophold i Mexico. Serien tager afsæt i både kunstnerens egne oplevelser under opholdet såvel som en række mexicanske fotografier, nogle af dagligdagsscenarier, andre fra perioder med krig. Eksempelvis portrætterer træsnittet A man on the crossroads kunstnerens velhavende, excentriske og ifølge nogle småskøre nabo under opholdet, mens maleriet Día de Muertos forestiller en scene fra en lokal gravplads på den vigtige mexicanske helligdag De Dødes dag, hvor de afdøde bliver mindet og fejret. Fra et rent materialemæssigt perspektiv lægger Camilla Vuorenmaas karakteristiske træsnit op til flere interessante overvejelser. Traditionelt set har træsnittet haft en sekundær rolle som redskab til udarbejdelsen af det endelige kunstneriske produkt, det grafiske papirtryk. Hos Vuorenmaa transformeres træsnittet fra at udgøre et processuelt led med en udelukkende brugsmæssig værdi til at bære en egen æstetisk kvalitet. Ved at bremse den kunstneriske proces og lade os dvæle ved træsnittenes rå og næsten ufærdige udtryk, lægger værkerne op til en diskussion af relationen mellem kopi og original, mellem brugsgenstande og kunst. Derudover kan Camilla Vuorenmaas dyrkelse af håndværksmæssige eksperimenter gennem stemmejernets grove og ofte uforudsigelige spor i de bløde, sammenlimede fyrretræsplanker betragtes som et modstykke til en generel udvikling i tidens visuelle kultur, hvor bestræbelsen efter stadig højere billedopløsninger, brugen af avancerede værktøjer til omredigering og muligheden for øjeblikkelig deling er blevet en selvfølge. Med sin bevidste genindførsel af naturmaterialer som genstand for æstetiske undersøgelser og tematiske vekslen mellem egne oplevelser og fundne historiske fotografier, skaber Camilla Vuorenmaa en både materiale- og indholdsmæssig dialog mellem nutiden og det forgange. Udvalgte udstillinger: Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København (), Piilotettu paikka (Hidden place), Gallery Huuto Viiskulma, Helsinki, Finland (2011), Nuorten Biennale (Young artists biennale, Kunsthal Taidehalli, Helsinki, Finland (2005) Priser: Finnish Art Society, Young artists biennale Award (2005)

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU!

præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU! præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU! 26. oktober 24. november 2007 A-kassen 2 Christoffer Munch Andersen 3 Lisbeth Bank 4 Thomas Bangsted 5 Trine Boesen 6 Anders Bojen & Kristoffer Ørum 7 Bosch & Fjord

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger Wall Decor by INCADO INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger efter dit behov. TRYK Vi trykker kundens billedmateriale, logo, foto, mm. Logo sættes på vore egne designs, som f.eks på landkort.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919

IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919 IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919 Courtesy Galleri Tom Christoffersen Skindergade 5 1159 Copenhagen K Denmark phone +45 33917610 mobile +45 26377210 galleri@tomchristoffersen.dk www.tomchristoffersen.dk

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere