sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på 2 April årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk 2 April 2015 38. årg."

Transkript

1 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 April årg. Beretning fra det årlige beboermøde - Se side 3 Invitation til vækst i Huset - Se side 7 10 års fødselsdag på Kr. Stillinge Plejecenter - Se side 21 Du kan også læse 2sogne på

2 2 April sogne Lokalrådets medlemmer: Træffes efter kl Abdel Sabri Børge Carlsen Ib Jensen Jack Rasmussen Karen Brøndel Kirsten Lambert Lars Bøcher Lars Schou Marianne Espenhain Yoram Roshu Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Lokalrådets kasserer: Camilla Jensen Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse for 2sogne: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. juni Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 10. maj Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det muligt at 2sogne kan udkomme. Såfremt at du vil give et bidrag til bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer Indbetaler du 100 kr. mrk. 2sogne, vil du modtage bladet med posten. Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1600 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 7: Invitation til vækst 12: Askehavegård 18: Stillinge Skole 19: Hejninge Bylaug generalforsamling Stoukærgård generalforsamling 20: Ungdomsklubben Stjernen 21: 10 års fødselsdag på Kr. Stillinge Plejecenter 36: Trelleborg Friskole 37: Dagli Brugsen virksomhedsprofil 38: Fastelavn i Stillingehallen 39: Stillinge IF 44: Konfirmander 1955 Konfirmander 1953/54 48: Anders Andersen 50: Hus og Grund 52: Dagplejen Sommerfuglen 54: Indian Summer Run 55: Mødekalender Forside: Jack Hindborg holdt et inspirerende foredrag ved årets beboermøde.

3 2sogne April Nyt fra lokalrådsformanden Lokalrådet holdt Beboermøde lørdag d. 7. marts; beboermødet svarer til andre foreningers generalforsamling. Mødet blev indledt med et forrygende foredrag af Jack Hindborg. Jack er tidligere medlem af Frømandskorpset og Siriuspatruljen, faktisk er han én af kun tre danskere, der har gjort tjeneste begge steder. Jack har en fantastisk humoristisk og konstruktiv tilgang til konflikthåndtering, og da han arbejdede aktivt med konflikthåndtering, var det som regel med livet som indsats, så han har lært tingene på den hårde måde. Synd at kun ca. 45 personer havde fundet frem til HUSET denne lørdag formiddag. Ole Olsen blev valgt som dirigent, et hverv han bestred med vanlig omhu og kompetence. Ole konstaterede straks, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter Formanden aflagde følgende årsberetning: Efter sidste års beboermøde, konstituerede Lokalrådet sig med genvalg på alle poster. I starten af vores sommerferie meddelte vores kasserer, Hanne Tew, dog, at hun ikke længere ønskede at trække det store læs hun havde gjort i 8 år, hun valgte at stoppe sit virke i Lokalrådet i juli. I oktober var det så Ketty Munch der forlod Lokalrådet, og således har vores suppleanter Lars Bøcher og Yoram siden været fuldgyldigt medlem af Lokalrådet. Det tilbageværende Lokalråd takker såvel Hanne som Ketty, for den indsats de har gjort for rådet og lokalområdet. Ingen i Lokalrådet synes at kræfterne var til at påtage sig kassererjobbet, men heldigvis meldte en ung økonomistuderende sig, og siden sommerferien har Camilla Jensen fra Næsby Strand varetaget kassererens opga-

4 4 April sogne ver. Her pr. 1. januar har vi så også læsset HUSETs regnskab over på hende, det regnskab har jeg tidligere stået for. Vi har dog ikke kunne overtale Camilla til at stille op til Lokalrådet, da hun jo også skal passe studier og job ved siden af, men vores vedtægter tillader da heldigvis også, at vi benytter eksterne sagkyndige til specifikke opgaver. På Lokalrådets vegne vil jeg gerne sige Camilla tak, for hendes tiltrædelse og indsats, og også tak til Lokalrådets revisorer, Jane Brodthagen og Egon Henriksen, der igen i år har nærstuderet regnskaberne. Kort efter sidste års beboermøde var Formænd og Næstformænd for kommunens Landsby- & Lokalråd samlet til dialogmøde med Kommunen. Her efterlyste Forvaltningen to landdistrikter, der ville arbejde med Lokal Udviklings Plan. En Plan der skal samle aktiviteter, tiltag, udvikling, projekter m.v. i et af Kommunen anerkendt dokument, der giver det nødvendige overblik over lokalområdet, og anviser en rød tråd for den kommende udvikling af området. Hejninge- Stillinge Lokalråd bød sig naturligvis straks til, og vores ansøgning slap gennem nåleøjet, dog blev vi parret sammen med Havrebjerg Sogneforening. Dette ægteskab med Havrebjerg er jo meget fornuftigt, da Havrebjerg-Hejninge-Stillinge udgør ét skoledistrikt, er fælles om Idrætshallen i Kr. Stillinge o.s.v., men da det er et arrangeret ægteskab, er det ikke nødvendigvis et lykkeligt ægteskab, der er i hvert fald en del buler på vejen. Det er dog lykkes os at udarbejde et ganske godt grundlag til selve den Lokale Udviklings Plan. I den forbindelse har vi holdt offentligt møde her i HU- SET, hvor vi har fået en masse gode input fra områdets borgere. Disse input er nu bearbejdet og tematiseret således, at vi har vedtaget fem særlige strategiske indsatsområder, som vi vil fokusere på i de kommende par år. De fem indsatsområder er: Erhverv, Natur og rekreative områder, Institutioner og foreninger, Infrastruktur, Markedsføring. Under disse fem overskrifter er der naturligvis en yderligere opdeling samt en del konkrete projekter. Den store overskrift over dem alle er Bosætning, hvis vi skærer helt ind til benet, er langt de fleste af borgerne i vores område husejere, og dermed potentielle hussælgere. Hvis vi skal have en chance for at sælge vores bolig på det for os rigtige tidspunkt og til den rigtige pris, er det bydende nødvendigt at der er nogle købere, der ønsker at bosætte sig i vores område. Hvis området er kedeligt og inaktivt, hvis institutioner og foreninger lukker ned, hvis erhvervslivet og butikkerne er døde, så er der ingen

5 2sogne April der vil købe vores huse og stavnsbundet er dermed genindført. For at sikre udvikling af vores område og for at sikre en positiv bosætning, er vi nødt til at ophøre med at opføre os som fugleunger, der blot åbner næbbet, hvorefter nogen stopper føden ned. Vi er nødt til selv at være aktive, og i løbet af et par måneder ligger der forhåbentlig også en god Udviklingsplan for mange af de aktiviteter, der er nødvendige for vores lokalområdes overlevelse og fremtid. Lokalrådet har i år indgået samarbejde med Grundejerforeningen Stoukærgaard om etablering af Stillinge Aktivitetspark. Det er det trekantede område på Solvænget, overfor det gamle mejeri, som vi har tænkt os at indrette til leg, motion og socialt samvær. Området skal være for alle aldre, altså fra vugge til urne, det skal være for alle borgere, altså turister såvel som fastboende. I efteråret plantede vi 70 frugttræer, som vi håber alle vil passe på for senere at høste frugten fra. Vi har planer om i år at etablere faldunderlag for diverse legeredskaber samt forberede flisebelægninger til senere opførelse af en grillhytte m.v. Året har også budt på de sædvanlige trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Vi har ganske vist nu fået en cykelsti mellem Kelstrup og Næsby Strand, og den er vi da rigtig glade for og stolte af. Men hvor er det dog trist, at Rådgivere og Forvaltning i den grad misbruger vore skattekroner, som tilfældet er med denne sti. Se blot autoværnet, der i sig selv er hundedyrt, men nu også har nødvendiggjort en vejudvidelse modsat cykelstien. Dette voldsomt dyre autoværn har allerede været årsag til én alvorlig trafikulykke, og flere vil sikkert følge. Nuvel, nu er der cykelsti på den strækning, nu mangler vi bare Kr. Stillinge-Bildsø og Næsby Strand-Tjæreby. M.h.t. strækningen Kr. Stillinge-Bildsø er borgere fra Bildsø nu trukket i arbejdstøjet, og har inviteret kommunalpolitikerne på aftenkaffe d. 19. marts, vi håber de medbringer en check, men er naturligvis også klar til at slås for bevillingen. I forbindelse med anlæggelse af cykelsti på strækningen mellem Kelstrup og Næsby Strand lykkedes det i øvrigt ikke at få etableret fiberforbindelse på strækningen, til trods for gentagne opfordringer fra Lokalrådet og det faktum, at gravearbejdet jo blev udført alligevel. Lokalrådet har igen i år udgivet 6 super flotte beboerblade. Jeg medbringer ofte disse blade, når jeg mødes med andre Landsby- & Lokalråd, og bladene vækker altid misundelse og beundring. Dette er ikke mindst vores redaktørs fortjeneste, herfra skal lyde en stor tak til ham. Bladet bliver også læst udenfor sognet, det fik jeg bevis på i lørdags, hvor jeg var til konference på Gerlev Idrætshøjskole. Her blev jeg passet op af tidligere Borgmester Lis Tribler, der stillede spørgsmål til mit indlæg i februar nummeret. Efter et par kommentarer/forslag fra beboermødet blev beretningen taget til efterretning. Herefter blev regnskabet fremlagt til godkendelse, et regnskab der viste et overskud på 8.608,31 kr. for Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Der skulle derefter vælges tre lokalrådsmedlemmer og to suppleanter, og der var hele seks kandidater. Beboermødet godkendte Formandens forslag om at vælge tre Girokort Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det muligt at 2sogne kan udkomme. Såfremt at du vil give et bidrag til bladet, kan du benytte vedlagte girokort, eller sætte et beløb ind på kontonummer Indbetaler du 100 kr. mrk. 2sogne, vil du modtage bladet i din postkasse. - På forhånd tak!

6 6 April sogne suppleanter for således at aktivere flere personer i Lokalrådets arbejde. Ib Jensen, Lars Bøcher og Kirsten Lambert blev valgt til Lokalrådet, og Karen Brøndel, Abdel Sabri og Yoram Roshu blev valgt som suppleanter. Der var genvalg til Jane Brodthagen og Egon Henriksen som revisorer. Umiddelbart inden mødet blev afsluttet med en rigtig dejlig frokost leveret af Stillinge Forsamlingshus, blev Lokalrådets Årspris uddelt. Prisen gik til Arne Olsen, hvorom der blev sagt følgende: Lokalrådet uddeler jo hvert år et skulderklap til en aktiv i lokalområdet, og i beboerbladet skriver vi følgende: Lokalrådets Årspris Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i det daglige i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Lokalrådet modtog inden fristens udløb 6 indstillinger på værdige prismodtagere, og vi har i år langt vægt på, at give prisen til en der fortsat er særdeles aktiv, ja faktisk en der har en stigende aktivitetskurve, og denne person er: Arne Olsen, der i mange år som chefredaktør på 2sogne, har vist, hvor flot et beboerblad kan laves. Arne er desuden aktiv for Lokalrådet, uden dog at være medlem, således deltager han i arbejdet med informationsskærme og andet markedsføringsarbejde, ligesom han har trukket hårdt i arbejdet for Picnickoncerterne. Arne har gennem årerne været aktiv i Idrætsforeningen og derudover ydet en fantastisk indsats som fodboldtræner for pigerne. Man kunne nu tænke, at Arne har leveret sin borgerpligt her i sognet, men nej. I 2014 var Idrætsforeningen i overhængende fare for at lukke, da det ikke længere var muligt at finde frivillige kandidater til bestyrelsesposterne. Arne påtog sig derfor posten som Næstformand i hvilket mange sætter stor pris på, da det er af stor betydning for vores Lokalområde, at det er muligt at dyrke sport lokalt. Arne deltager også som repræsentant for Idrætsforeningen i den projektgruppe, der arbejder for en Lokal Udviklings Plan. Arne er den stille slider, der ikke gør væsen af sig selv, men som lægger rigtig mange kræfter og resurser i at få det lokale foreningsliv til at fungere. Arne er en god rollemodel for en rigtig ildsjæl og er absolut en værdig kandidat til Lokalrådets Årspris. Foruden hæderen, medfølger der jo som bekendt en check på kr. Den skal bruges på prismodtageren selv, og måske hans hustru, og Lokalrådet håber, I vil betragte det som en lille tak for en stor indsats. Lokalrådet har efterfølgende konstitueret sig med genvalg på alle poster, d.v.s. Formand Lars Schou, Næstformand & Webmaster Ib Jensen, Kasserer (udenfor rådet) Camilla Jensen, Referent Marianne Espenhain. Lars Schou SÆT X I KALENDEREN Fredag den 28. august kl PICNICKONCERT VED STILLINGEHALLEN

7 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD ÅBENHED SAMMENH Hejninge-Stillinge Lokalråd 2sogne April Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd INVITATION TIL VÆKST - til gavn for virksomheder og arbejdspladser Hejninge-Stillinge i landområdet Lokalråd Det vil glæde Slagelse Erhvervscenter og Hejninge-Stillinge Lokalråd at se alle virksomhedsledere i området af Hejninge, Lokalråd Stillinge og Havrebjerg sogne til mini-konference vedrørende erhvervsudviklingen i dette område. Vi vil gerne bidrage til mere vækst til gavn for lokalsamfundet og de lokale virksomheder. Det skal tage udgangspunkt i jeres behov og ønsker, så vi vil gerne i dialog med jer om det! UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd Minikonferencen afholdes Torsdag den 28. maj 2015 kl i Huset, Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse. Velkommen til Huset v/ Lars Schou Petersen, formand for Lokalrådet Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune v/ Tomas Legarth, udviklingschef i Slagelse Erhvervscenter Nationale erfaringer med udvikling af erhvervet på landet v/ Suzanne Ditlevsen, indehaver af LandLabDK Programmet for mini-konferencen: Fokus på erhvervsudviklingen på landet v/ Troels Brandt, formand for Landudvikling Slagelse Turismeerhvervet som trækkraft i området v/ Visit Vestsjælland Dialog på tværs om behov og muligheder med lidt lokal vin, brød og oste Afrunding om videre færd v/ Slagelse Erhvervscenter Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og mødeproces. Tilmelding sker via Slagelse Erhvervscenters hjemmeside: Tilmeld gerne op til 2 personer fra din virksomhed. Vel mødt til en god aften med ny viden, nye forbindelser og måske nye planer.

8 8 April sogne TØMRER-GÅRDEN ApS Strandvejen 141 Hejninge 4200 Slagelse Ny-byg Renovering Tilbygninger Sommerhuse Papirisolering Hovedentreprise Tagarbejde Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

9 2sogne April Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde Kloakering & dræning Tilslutning til offentlig kloakering Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. Støbearbejde Jordflytning Kystsikringer Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. Gravmaskiner fra 1 til 28 tons Nedrivning med professionelt udstyr Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver Belægningsarbejde Ny, om - og tilbygninger Total, hoved og fagentreprise Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse TV-inspektion af kloaker Saltning og snerydning Container kørsel/udlejning Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde Kloakering & dræning Tilslutning til offentlig kloakering Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. Støbearbejde Jordflytning Kystsikringer Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. Gravmaskiner fra 1 til 28 tons Nedrivning med professionelt udstyr Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver Belægningsarbejde Ovenstående udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med Ny, professionelt om - og udstyr. tilbygninger Total, Udførsel hoved af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde og fagentreprise er inkluderet i Anlægning projektet. af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse TV-inspektion af kloaker Saltning og snerydning Container kørsel/udlejning Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med professionelt udstyr.

10 10 April sogne Total-, hovedeller fagentreprenør Aut. kloakmester Tømrermester Murermester Byggeri & anlæg Kunstgræsanlæg i hele Danmark - Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse - tlf Online-tips Håndkøbsudsalg OK-benzin Alt i dagligvarer Kopiservice Posthus KIRKE STILLINGE Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf

11 2sogne April LØVE TRAKTORSERVICE Reparation af traktorer og landbrugsmaskiner samt smedeopgaver udføres. Reservedele og stålmaterialer leveres. Niels Arne Skovgård Andersen Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng Værksted: Servicevogn: SALON HERDIS Hele familiens frisør Herrepensionist klipning 120,- kr. Luksus permanent 590,- kr. Miljøvenlig permanent 670,- kr. Langt hår 743,- kr. Bemærk ny åbningstid: Fra 1/ kun åbent torsdag Salon Herdis Degnevænget 14 Kirke Stillinge Tlf

12 12 April sogne Vi glæder os til, at træer og buske springer ud og bliver levende at se på igen. Det bliver spændende at se, om den nye beplantning har holdt livet vinteren over. Ikke så meget pga. af kulde, men fordi der har været rigtig mange små fødder hen over f.eks. hindbærrene! Man vil også få en fornemmelse af, hvordan alle de fine Rum, som vi fik plantet i efteråret, kommer til at fungere på vores legeplads. Forårets milde vejr frister til at tage overtøjet af, når solen skinner. Men det er stadig for tidligt og ender gerne med lidt hoste eller en næse, der løber. Men det kan være svært at forstå for børn mellem 3-6 år, som gerne render rundt i t-shirt og korte bukser, så snart solen viser sig på himlen. Med årstidens skift kommer også tiden med mindre overtøj, mindre mudder og mindre tid indendørs, noget både børn og voksne glæder sig til. Som forældre glæder vi os til, at vasketøjsbunkens udseende ændrer karakter. Specielt udsigten til, at der ikke længere skal vaskes flyverdragt hver anden dag, bringer smilet frem... Bevægelsesinstitution Sidste gang skrev vi, at Askehavegård Børnehave er blevet til en bevægelsesinstitution. Det må vi rette til, at vi er ved at blive certificeret til Bevægelsesinstitution. Vi forventer, at Askehavegård sidst på foråret vil modtage Sol, lys og varme sin certificering ved en storstilet reception, hvor vores Borgmester Stén Knuth er inviteret. Askehavegård på landkortet Børnehavens synlighed har længe ligget os på sinde, og mange muligheder og tiltag har været drøftet. Vi har flere gange oplevet, at folk simpelthen ikke er klar over, at der ligger en børnehave ud til Stillingevejen, da Askehavegård er skærmet af buske og træer. Det har vi taget konsekvenserne af og har udstyret buskettet ud mod vejen med et stort skilt i træ, så alle kan se, hvor vores dejlige børnehave er. Forårets aktiviteter Onsdag d. 13. maj holder Børnehaven den traditionsrige bedsteforældre dag, hvor børnene kan invitere deres Bedster med i børnehave for en formiddag. De skal vise dem, hvad de laver i hverdagen. Alle bedsteforældre opfordres til at medbringe en blomst, som de planter sammen med børnene, så vores gård kan blive sommerklar. Et af de store højdepunkter er den fælles madpakkespisning. Forældremøde Vi holder forældremøde 19. maj, med henblik på at informere om dagligdag og nye tiltag. Vi får denne gang besøg af Socialråd-

13 2sogne April giver Kristina Marcussen, som vil fortælle om, hvad hun laver, og hvordan hun kan hjælpe og vejlede, hvis behovet skulle opstå. Vi får også besøg af Artur Stryjak, underviser fra Gerlev Legepark, som vil fortælle om Legeprojektet, som Børnehaven er i gang med. Askehavegård Børnehave har et meget åbent og muntert miljø, og personalet er altid klar til at tage imod nysgerrige forældre, som er ude at ose på deres små poders vegne. Askehavegård Børnehave kan være stedet for netop jeres barn, så ring og få en snak eller aftal et besøg Med venlig hilsen Bestyrelsen fra Askehavegård Børnehave Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse Tlf , mail. UDENDØRS MARKED På Bildsøvej 165, Næsby LØRDAG DEN 28. MARTS KL SØNDAG DEN 29. MARTS KL ALT ER NYT OG TIL RIMELIGE PRISER! Der vil være påskefigurer med mere MED ALT TIL HAVEN UNDTAGEN PLANTER FIGURER I JERN OG STEN, HAVEREDSKABER, URTEPOTTER, OPBINDING, VANDSLANGER MED MERE. Kommende markeder vil blive annonceret ved skilt ved vejen, og det vil være med legetøj, 400 forskellige bamser, elektronik, glasting, personlig pleje og meget mere. Alt der sælges er nyt og nogle ting er der måske kun den ene af i Danmark

14 14 April sogne TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP TRELLEBORG ALLE SLAGELSE TLF: RING OG BESTIL BUKETTER BEGRAVELSE RECEPTIONER BRYLLUP m.m. ÅBNINGSTIDER: MAN-TORS:10-16 FREDAG: LØRDAG: 9-13 ELLER EFTER AFTALE GRATIS LEVERING I HELE SLAGELSE Mangler du Støt vores annoncører - de støtter os! GODT LYS I HJEMMET? små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

15 2sogne April Kelstrup Forsamlingshus Bildsøvej Slagelse Tagdækning Tagpap-renovering Reparation - vedligeholdelse og ny tagdækning. Gratis eftersyn og tilbud. Evt års forsikringsgaranti. Tagdækkermester Benny Carlsen Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge Tlf også aften - lørdag/søndag Biltlf Fax Slagelse Dyrehospital A/S Sten Kokholm Konsultation efter aftale Kirurgisk og medicinsk behandling EKG - laboratorieundersøgelse Røntgen - Ultralydsscanning Rugvænget 12, 4200 Slagelse Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Besøg hjemmesiden og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

16 Have & Park Trailere samt marine produkter 16 April sogne Have & Park Have & Park Have & Park Trailere Trailere samt marine Trailere produkter samt marine produkter v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Telefon www. jongshoej-maskiner.dk v/ Henrik Jensen v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Stillingevej Slagelse Telefon Telefon www. jongshoej-maskiner.dk www. jongshoej-maskiner.dk BIRKEDAHL s BILER KØB, SALG OG BYTTE v/ Klaus Birkedahl Stillingevej 58, Kirke Stillinge 4200 Slagelse Tlf.: Bil: Autoværksted - reparationer udføres

17 2sogne April Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Fællesformand Brian Grundahl Næstformand Arne Olsen Kasserer Kirsten Nielsen Badminton Hans Kurt Nielsen Fodbold Kim Nielsen Gymnastik Dorthe Gliese H Håndbold Christina Winther Petanque Connie Jensen Kirkens Korshær Slagelse Varmestuen Herrestræde 26 Tlf Tøj og ting Møbelgenbrug Løvegade 68 Tlf Åben Mand. til fred Lørdag (gratis afhentning) Når du handler hos os, eller forærer os ting, du ikke længere har brug for, støtter du vort sociale arbejde blandt de dårligst stillede. Tak for din hjælp. Disagervej 22, Øster Stillinge Åbent hverdage Lørdag Søndag og forårets helligdage

18 18 April sogne Stillinge Skole Nye legeredskaber på skolen Foråret står for døren og eleverne vil gerne ud og lege og bevæge sig på skolens udeområder. Elevrådet har ønsket sig flere gynger, heldigvis har det været muligt at opfylde deres ønske. Der er derfor opsat to nye gynger i forlængelse af den eksisterende legeplads. Skolen har desuden tilkøbt en ekstra boldbane, som etableres mellem de to nuværende. Den ekstra boldbane vil betyde, at alle eleverne i en klasse kan spille/bevæge sig på samme tid. Vi regner med, at banen er opsat i starten af maj. Forrygende skolefest Tak for Jeres store deltagelse i årets skolefest. Igen i år havde 6.klasse selv lavet og instrueret stykket. Eleverne havde i år valgt at have fokus på brugen af medier i deres hverdag. Det kom der mange fine indslag ud af og teknikken og musikken hjalp rigtigt godt til. I år havde vi desuden fokus på at eleverne efter stykket fremviste deres kunnen. Der var rundvisning i EL- lære, fremvisning af Lego Vidu, udstillinger fra Håndværk og design osv. Skolens store autistklasseelever havde sågar lavet deres egen restaurant med hvide duge, tjenere og rigtig god mad. Kommende Skoleår På skolen er vi allerede i gang med at se frem mod kommende skoleår. Vi har arbejdet med implementering af folkeskole reformen. I den forbindelse har vi også evalueret de tiltag, vi har gjort i dette skoleår. Inden længe vil skolebestyrelsen se personalets evalueringer og ledelsen forslag til ændringer. I vil som forældre få besked hurtigst muligt. Øget elevtal på skolen Selvom der er færre børn i den skolepligtige alder, oplever Stillinge Skole en øget tilgang til skolen. I år har vi indskrevet elever svarende til en elev mere i alle skolens klasser. Det betyder også, at flere at skolens klasser er så store, at de måske skal deles i to. Skolebestyrelses repræsentant I kommende skoleår har skolebestyrelsen brug for at blive udvidet med nogle suppleanter. De nuværende suppleanter har alle børn, der forlader skolen og suppleanterne kan derfor ikke fortsætte deres virke. Skulle man være forældre på skolen, er der derfor i kommende skoleår mulighed for at blive valgt. Man er velkommen til at henvende sig til skolens ledelse eller skolebestyrelsens medlemmer, hvis man gerne vil høre mere om skolebestyrelsens arbejde. Hjælp os med at passe på skolens udeområder Vi oplever desværre i øjeblikket, at nogle af skolens ting bliver brændt af på skolens bålplads. Dette sker især i weekenden og medfører mange ærgrelser og unødvendige regninger. Jeg håber derfor, at vi alle fremover kan hjælpe med at få stoppet hærværket, så skolens områder kan bruges til gavn og glæde for alle i lokalsamfundet.

19 2sogne April INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hejninge Bylaug afholder ordinær generalforsamling TIRSDAG DEN 28. APRIL KL Strandvejen 120, Hejninge Dagsorden i henhold til bylaugets love og vedtægter: 1 Valg af referent. 2 Valg af dirigent. 3 Godkendelse af dagsorden. 4 Bestyrelsens/formandens beretning. 5 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 6 Fastsættelse af kontingent. 7 Behandling af indkomne forslag. 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 10 Valg af revisor. 11 Nedsættelse af evt. udvalg. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelses, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte, som er bosiddende i Hejninge Sogn. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Regnskabet bliver fremlagt på dagen eller kan evt. rekvireres hos bestyrelsen. Der serveres kaffe, kage og Hejninge-hygge. Vel mødt. Grundejerforeningen Stoukærgaard Indkalder hermed til den årlige generalforsamling Tirsdag den 16. april 2015 kl Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88 Dagsorden i henhold til vedtægterne Vedtægterne kan findes på Forslag stiles til formand Søren Johansen, Bygmarken 3, 4200 Slagelse, enten pr. brev eller på mail: senest 11. april 2015.

20 20 April sogne Klubben afholdt Generalforsamling Lørdag d Referat samt årsberetning kan ses på vores hjemmeside. Klubbens bestyrelse er: Formand: Dorthe Gliese Henriksen, Kasserer: Annette Johnsen, Supplant/vagtplan: Mie Olsen, Medlem: Emanuela Boraso, Medlem: Allan Svendsen, Medlem: Christina Svendsen samt suppleant: Per Hansen. HUSK: Klubben er blevet gjort gratis, men vi vil stadig gerne vil have, at medlemssedlen udfyldes af forældre og afleveres i Klubben, så vi har tlf. nr., hvis der skulle ske noget med jeres barn, tilladelse fra forældre, til at lægge billeder på FB, og om vi må køre med jeres børn i vores private biler. Vores åbningstider: Mandage Et forsøg til og med april. hvis succes fortsætter dette. Tirsdage og onsdage Dette er for alle fra 3. klasse til 18 år. Vi har i bestyrelsen, forskellige aktiviteter i støbeskeen til de kære unge mennesker i klubben, herunder den berømte afslutningstur til BonBonLand i slutningen af juni. Alt dette bliver lagt på vores hjemmeside, Facebook, på skolen samt i klubben, så følg løbende med dér. DEJLIGT FORÅR TIL ALLE. På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese. Så er det tid igen at kigge loft og kælderrum efter for ting, man ikke bruger mere, men som andre måske kan få glæde af. Kr. Himmelfartsdag d. 14. maj 2015 holder Dagli Brugsen Loppemarked kl i Skibbækparken 2-4 Kirke Stillinge. En stand koster 50,- kr., som kan købes i Dagli Brugsen. Sidste tilmelding er mandag d. 11. maj Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og sodavand på pladsen. Vi glæder os til en hyggelig dag med forhåbentlig dejlig sol og blå himmel. Det er blevet besluttet i bestyrelsen at sætte en udendørs hjertestarter op ved Brugsen, vi ved endnu ikke datoen for dette, men det bliver selvfølgelig annonceret, når vi ved det. Brugsens bestyrelse

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E K I R K E S I D E R N E En værdig død om filmen Stille hjerte I filmen Stille hjerte samler Poul og Esther deres familie til en sidste weekend, inden Esther skal begå selvmord, hjulpet af sin mand Poul,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTENDOMMEN I DANMARK Det er blevet diskuteret, om det er i orden at sige, at kristendommen er den bedste religion for Danmark. Spørgsmålet afføder i sig selv en række andre spørgsmål. Der er nogle,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere