Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quickstart- & fejlfindingsvejledning"

Transkript

1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren... 3 Bliv fortrolig med din computer... 4 Tastaturet og Touchpad... 4 Computerens drev... 5 Batterier... 7 Porte og stik... 7 Sådan Tænder/Slukker du for computeren... 9 Opgradering af computeren De første trin på internettet Få adgang til internettet! Wi-Fi Surf på internettet! Brug af Windows og din software Windows Velkomst Konfigurer min PC Packard Bell Updator Dokumentation til computeren Dit programbibliotek Afspilning af multimediefiler Lydstyrkeregulering Windows Media Center (ekstraudstyr) Helpdesk 27 Sikker computeranvendelse Vedligeholdelse Sikkerhed Opdateringer Diagnosticering og reparation Top 5-fejlfindingstilfælde Diverse fejlfinding Packard Bell Smart Restore Windows Fjernsupport Gendannelse Packard Bells Gendannelsesprogram Packard Bell Begrænset Garanti 60 Oplysninger om retsforskrifter 65 Softwarelicens 68 Indeks 69 Quickstart- & fejlfindingsvejledning

2 VIGTIG INFORMATION Tak, fordi du har valgt en Packard Bell-computer! Denne håndbog er lavet som introduktion til funktionerne på din computer og som en hjælp til brug af den. Den hjælper dig også med vedligeholdelse af computeren og fejlfinding, hvis der opstår problemer. Packard Bell Recovery DVD Creator Brug programmet Recovery DVD Creator til at overføre computerens gendannelsesdata til dvd'er. Der leveres ikke separate kopier af Windows-diske og Microsofthjælpeprogrammer. Alle programmerne er omfattet af gendannelsesdataene på en specifik partition af computerens harddisk. Packard Bell anbefaler, at du opretter dvd erne, før du begynder at bruge din nye computer (se side 27 for nærmere oplysninger). Konfigurer min PC For at gøre det nemt, har Packard Bell samlet alle vigtige konfigureringsprocedurer i ét program! Konfigurer min PC starter automatisk, første gang du starter din computer. Det er en nem trinvis procedure til at konfigurere din Internet-adgang, dit antivirus-program, dit ID-kort, osv. (se side 18 for nærmere oplysninger). Packard Bell InfoCentre Se Packard Bell InfoCentre, den elektroniske brugervejledning, der er installeret på din computer, hvor du kan finde nærmere oplysninger om computeren. Brugervejledningen skal opdateres mindst en gang online (se side 19 for nærmere oplysninger). Packard Bells websted Husk at besøge webstedet tit! Se afsnittet Support: Det indeholder opdaterede oplysninger, hjælp, drivere og downloads. Packard Bell Support Husk at skrive computerens serienummer, købsdato og -sted samt modelnavn på denne vejlednings omslag. Gem også købsbeviset. Inden du ringer til os, skal du notere eventuelle fejlmeddelelser i forbindelse med problemet og om muligt have computeren klar og tændt foran dig. Vi kan yde dig en bedre og hurtigere service, hvis du har disse ting klar, når du kontakter os. Bemærkning vedrørende copyright Packard Bell Quickstart- og fejlfindingsvejledning. Copyright 2007 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Ansvarsfralæggelse Packard Bell B.V. yder ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt og den tilhørende dokumentation. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af anvisningerne, specifikationerne og billederne i denne dokumentation se lidt anderledes ud end de afbildninger, du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne vejledning, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Der kan ikke opnås nogen rettigheder eller berettigelser på grundlag af beskrivelserne i denne vejledning. Packard Bell B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen til enhver tid uden at have pligt til at underrette nogen om sådanne ændringer eller forbedringer. Packard Bell B.V. hæfter under ingen omstændigheder for eventuelle følgeskader eller tilfældige skader, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening eller andre forretningsmæssige skader, som måtte opstå i forbindelse med brugen af dette produkt. Varemærke Microsoft, Outlook og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. FireWire er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PS/2 er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Google er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Mozilla og Firefox er registrerede varemærker tilhørende Mozilla Fonden (Mozilla Foundation). Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive indehavere. 2 - Quickstart- & fejlfindingsvejledning

3 GRUNDLÆGGENDE KENDSKAB TIL COMPUTEREN SIKKERHED OG KOMFORT Sikkerhedsforanstaltninger Følg nedenstående retningslinjer for at opnå maksimal komfort, når du arbejder med din computer, og undgå problemer med helbredet. Computerens omgivelser Sørg for, at computeren: ikke er udsat for direkte sollys og varmekilder ikke er udsat for magnetiske felter eller eventuelle enheder, der genererer statisk elektricitet er placeret mindst 30 cm fra en mobiltelefon ikke befinder sig i støvede eller fugtige omgivelser ikke anbringes på et tæppe eller en anden overflade, der kan være opladet af statisk elektricitet Kabler Tildæk ikke netadapteren, og stil ikke nogen genstande på den. Når adapteren er fri for genstande, kan den afkøle optimalt under brugen. Anvend kun den netadapter, der leveres sammen med computeren. Selv om andre netadaptere kan se tilsvarende ud, kan det beskadige computeren, hvis de anvendes. Rengøring af computeren Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Hvis du spiller væske på den bærbare computer, skal du straks slukke den, tage sikket ud af netadapteren, tage batteriet ud og sikre, at alt er helt tørt, før den tændes igen. Vent eventuelt til næste dag. Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren Hold regelmæssigt pauser, hvis du arbejder med computeren eller spiller computerspil flere timer i træk. Se ikke hele tiden på skærmen, men fokusér også på en anden genstand en gang imellem. Brug ikke computeren, når du er træt. Opstil notebook-computeren, så du kan arbejde i en naturlig og afslappet position. Placer ting, som du ofte anvender, inden for rækkevidde. Placer notebook-computeren lige foran dig. Det forhøjer sikkerheden og øger komforten. Sørg for at have tastatur og touchpad i en komfortabel højde. Øjenafstand til skærmen skal være ca cm. Hvis symbolet for "varme" findes på undersiden af computeren, betyder det, at undersiden kan blive varm. Undgå kontinuerlig kropskontakt, og anbring ikke computeren på skødet, mens du arbejder på den. Visse gener i hænder, håndled, arme, nakke, skuldre, ben og ryg kan være forårsaget af eller kan forværres af bestemte gentagne bevægelser. For at mindske risikoen for denne type gener, bør du altid skrive på tastaturet med strakte håndled og, således at hænder og håndled "svæver" over tastaturet. Søg læge, hvis du (somme tider) har smerter, prikken, følelsesløshed eller andre gener. Vi anbefaler, at forældre overvåger børns brug af computerspil. Hvis du eller dit barn oplever nogle af følgende symptomer: Svimmelhed, sløret syn, trækninger i øjne eller muskler, tab af bevidsthed, manglende orienteringsevne, enhver form for ufrivillige bevægelser eller kramper, skal I OMGÅENDE stoppe og søge læge. Dette kan forekomme, selvom den pågældende person ikke tidligere har haft epilepsi. Grundlæggende kendskab til computeren - 3

4 BLIV FORTROLIG MED DIN COMPUTER Tastaturet og Touchpad Touchpad Touchpad en styrer pilen på skærmen. Denne pil kaldes cursoren eller markøren. Lad fingeren glide let hen over touchpad en, og markøren følger din bevægelse. Klik på en af knapperne øverst på touchpad en for at vælge eller aktivere den kommando, som markøren peger på. Sørg for at bruge lette berøringer på touchpad en. To hurtige tap på en touchpadoverflade udfører samme handling som et dobbeltklik. Venstreklik for at vælge det element, som markøren peger på. Dobbeltklik for at starte det program, markøren peger på, eller marker et helt afsnit, når du skriver tekst. Højreklik for at få vist en pop-op-menu. Notebook-computeren kan forbindes med en mus. Den skal blot sættes i computerens USB- eller PS2-port. Dette deaktiverer ikke touchpad-funktionen. Gør markørens bevægelse og synlighed bedre! Klik på Start > Kontrolpanel > Mus > Markøregenskaber. 4 - Quickstart- & fejlfindingsvejledning

5 Tastatur For at spare plads og vægt bruger bærbare computere kompakte tastaturer. Tastaturet benyttes til indtastning af data eller kommandoer. Tasternes funktioner afhænger af, hvilket program, der køres. Tastaturet, der er vist i denne håndbog, er kun et eksempel. Dit tastatur kan se en smule anderledes ud. Se InfoCentre for at få en fuldstændig beskrivelse af tastaturet. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Tal: Bruges til indtastning af tal og specialtegn. Tryk på [Shift] samtidigt for at skrive tegnene øverst på tasten, og tryk på [Ctrl] + [Alt] for at skrive tegnene på højre side af tasten. 2. Backspace: Bruges til at gå én position tilbage og slette det sidst indtastede tegn. 3. Del: Sletter tegn til højre for markøren eller et markeret element. 4. Fn: Bruges i kombination med tasterne [F1] til [F12] til at aktivere specialfunktioner 5. Piltaster: Bevæger markøren op, ned, til højre og til venstre. 6. Enter: Benyttes til at aktivere en kommando, indsætte en ny linje i en tekst eller bekræfte en valgt funktion. 7. Mellemrum: Bruges til at indsætte et tomt mellemrum i teksten. 8. Skift: Bruges i kombination med en bogstavstast til at skrive store bogstaver. 9. Esc: Sletter de sidste opgaver. Computerens drev Packard Bell-computere er almindeligvis udstyret med drev, der er beskrevet i det følgende. Det betyder dog ikke, at de findes på den computer, du har købt, eller at det er begrænset til disse drev. Hvis du vil se den dokumentation, der er specifik for den model, du har valgt, kan du gå til InfoCentre. Hukommelseskortlæser Hukommelseskort bruges i en lang række digitalkameraer, PDA'er (Personal Digital Assistant), MP3-afspillere og mobiltelefoner. Udvalgte computere er udstyret med en "alt-i-et"-hukommelseskortlæser, der gør det muligt at læse og skrive til de mest almindelige typer, som f.eks. MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media Card ), SD (Secure Digital) og MS (Memory Stick ). Grundlæggende kendskab til computeren - 5

6 Formatering af et kort Inden du bruger et kort for første gang, skal det formateres. 1. Sæt kortet i den tilhørende slot, og klik på Start > Denne computer. 2. Højreklik på ikonet for kortet, og vælg Formater. 3. Klik på Start i formateringsvinduet, og klik derefter på OK. Fjernelse af et kort fra en ekstern kortlæser 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-datalagringsenhed. 3. Vent til meddelelsen Sikker fjernelse af hardware vises. 4. Fjern kortet. Optiske drev De fleste computere er udstyret med et DVD-drev. Et DVD-drev kan læse lyd-cd'er, data-cd'er (filer og programmer), video-cd'er og skrivbare cd'er samt dvd'er, dvd-film og de fleste skrivbare dvd'er. Cd- og dvd-typer Hvis din computer er udstyret med et cd- eller dvd-brænderdrev, kan du kun afspille diske af cd-typen. Hvis din computer er udstyret med en CD- eller DVD-brænder, kan den benyttes til kopiering af cd'er, indspilning af egne musiksamlinger, oprettelse af digitale fotoalbum eller til sikkerhedskopiering af vigtige data. Inden du kopierer en cd, skal du kontrollere, at dens indhold ikke er beskyttet af varemærker og copyrights, og at det er tilladt at kopiere den. I de fleste lande er det tilladt at lave en sikkerhedskopi af software til arkiveringsformål eller at kopiere musik til egen brug. CD- og DVD-brændere understøtter to hovedtyper skrivbare diske: "R": Der kan skrives én gang på disken. Når du har gemt dine filer, vil du ikke kunne slette dem eller bruge disken igen. "RW": Du kan skrive flere gange på disken til at gemme eller slette filerne. Den er ideel til sikkerhedskopiering af dine vigtige data. Sikkerhedsforanstaltninger Indsæt disken i drevet, før du starter et program. Brug ikke overdrevne kræfter til at sætte en disk i drevet. Sørg for at disken er korrekt isat, og luk derefter diskskuffen. Tag ikke disken ud uden først at lukke det program, der anvender disken, da din computer ellers kan holde op med at reagere. Hvis det skulle ske, skal du genstarte computeren ved hjælp af Windows Jobliste (se side side 39). Hvis skuffen ikke åbnes, kan du prøve at gøre det manuelt: 1. Sluk for computeren. 2. Sæt forsigtigt en papirclips, der er rettet ud, ind i nødudkasterhullet (hvis et sådant findes). Brug ikke en blyant, da spidsen kan knække inde i hullet og beskadige drevet. Hold drevskuffen lukket, når drevet ikke anvendes. Berør ikke den optiske linse i drevet. Hvis linsen i drevet er snavset, fungerer det optiske drev måske ikke korrekt. Tør ikke linsen med en almindelig klud. Rens forsigtigt linsen med en vatpind. Det optiske drev er klassificeret som et laserprodukt i klasse Quickstart- & fejlfindingsvejledning

7 Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet teknologi, der er beskyttet af patenter i USA og andre ophavsrettigheder til intellektuel ejendom. Brugen af denne ophavsretligt beskyttede teknologi skal tillades af Macrovision, og den er beregnet til brug i hjemmet og andre begrænsede visningsformål, medmindre andet er tilladt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Batterier Når der ikke er adgang til strømforsyning, bruger computeren et genopladeligt batteri. Batteriet kan fjernes, hvilket giver dig mulighed for at medbringe flere batterier i forbindelse med lange rejser og for at udskifte udtjente batterier. Selv om batteriet er opladet fra fabrikkens side, kan spændingen være reduceret som følge af transport- og lagertid. Første gang, du bruger computeren, skal du tilslutte netadapteren og lade batteriet helt op. Se InfoCentre, hvis du vil vide mere om din notebook Batteriets levetid Batteriets levetid afhænger af, hvordan computeren bruges, af batteriets kapacitet og af computerens design. Batteriers ydeevne forringes med tiden (50% af den maksimale tid nået i et laboratoriemiljø). For at sikre pålidelig batterifunktion skal du med få måneders mellemrum aflade batteriet (NiMH) helt, hvorefter du skal lade det helt op uden afbrydelse. Udskiftning af batterier I visse computere opretholder et litiumbatteri oplysninger om systemkonfigurationen. Hvis batteriet ikke kan opretholde oplysningerne om systemkonfigurationen, anbefales det at udskifte det. Sikkerhedsanvisninger for batteri Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med batterier af samme type eller en tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Bortskaf kasserede batterier iht. producentens anvisninger. Batterier indeholder en blanding af kemikalier, der skal behandles med omhu. Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husaffald. Skil ikke batteriet ad. Porte og stik De port- og stiktyper, der er beskrevet nedenfor, anvendes typisk på Packard Bell-computere. Det betyder dog ikke, at de findes på den computer, du har valgt, eller at det er begrænset til disse porte. Gå til InfoCentre for at se den dokumentation, der er specifik for den model, du har valgt. Grundlæggende kendskab til computeren - 7

8 Sikkerhedsforanstaltninger Det anbefales, at du læser de installationsanvisninger, der følger med en enhed, før du slutter den til computeren. Fjern ikke en Plug and Play-enhed, hvis den bruges af computeren. De fleste enheder er "hot-pluggable". Det betyder, at enhederne kan tilføjes eller fjernes, mens computeren er tændt. Enhederne genkendes og installeres automatisk. De skal dog deaktiveres, før de kan fjernes fra computeren (se "Fjernelse af et kort" på side 6). USB (Universel seriel bus) USB-porte muliggør en brugervenlig "hot-pluggable" tilslutning. USB 2.0 har større båndbredde, hvis de er tilsluttet USB 2.0 certificerede højhastigheds enheder. Enheder med fuld eller lav hastighed fungerer med den samme båndbredde som på tidligere USB-versioner. IEEE 1394 En EEE 1394-port (også kaldt FireWire eller i.link) gør det muligt at tilslutte digitale højhastighedsenheder, som f.eks. digitale videokameraer, eksterne harddiske eller scannere, til computeren. Legacy-porte Legacy-porte findes på de fleste computere for at sikre, at ældre "legacy"-enheder stadig kan anvendes. I modsætning til "hot-pluggable" enheder skal du slukke for computeren, før du tilføjer eller fjerner en "legacy"-enhed. PS/2-mus: Til tilslutning af en mus. PS/2-tastatur: Til tilslutning af et tastatur. Stik til lydenheder Line-Out: Til tilslutning af højttalere til computeren. Line-Out for lyslederoptik: Til S/PDIF-kvalitetslyd. Hvis du har et højttalersæt af typen 5.1, der er tilsluttet en forstærker med en lyslederindgang, kan du nyde Dolby digitallyd, når du afspiller dvd'er på din computer. Line-In: Til tilslutning af en lydkilde til computeren. Mikrofon: Til tilslutning af en monomikrofon med et 3,5-mm stik. TV-Out En TV-Out -port gør det muligt at anvende et fjernsyn (med et passende video-in-stik) som en ekstern skærm. Hvis du vil overføre lyd, skal du også slutte Line-Out-porten på computeren til fjernsynet. 8 - Quickstart- & fejlfindingsvejledning

9 Kommunikationsporte Netværks- (LAN- eller Ethernet-port): Til deling af en fælles kommunikationslinje og ressourcer med andre computere. I tordenvejr skal du frakoble alle tilslutningskabler, trække modemstikket ud af telefonstikket, tvstikket ud af antennestikket og eventuelt netværkskabler. Lynnedslag i nærliggende telefonlinjer eller en antenne kan beskadige modemmet, tv-kort eller endda hele computeren. Bemærk, at produktgarantien bortfalder, hvis computeren beskadiges af lynnedslag. Sådan Tænder/Slukker du for computeren TÆND for computeren 1. Tænd først for alle enheder, der er tilsluttet computeren (herunder skærmen), ved at trykke på TÆND- /SLUK-knappen på disse enheder. 2. TÆND derefter for computeren ved at trykke på TÆND-/SLUK-knappen. Du kan oprette en konto til hver bruger for at dele computeren med familien og have dine egne systemindstillinger, hver gang du tænder for computeren. Du kan få adgang til og ændre dine konti når som helst ved at klikke på Start > Kontrolpanel > Brugerkonti. Se afsnittet "Styring af brugerkonti", hvis du vil vide mere om administration af brugerkonti. SLUK for computeren Sørg for, at alle programmer er afsluttet, før du slukker for din computer. ➊ ➋ Når computeren er lukket ned, skal du SLUKKE for alle eksterne enheder, hvis de har en afbryderknap. Du kan også slukke for computeren uden at gå til menuen Start i Windows. Luk alle programmer og tryk på tænd-/slukknappen. Klik på knappen Dvale for at gemme din session og få computeren til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug, så du hurtigt kan genoptage arbejdet (se afsnittet "Strømstyring" for nærmere oplysninger). Grundlæggende kendskab til computeren - 9

10 Tvunget nedlukning Hvis computeren ikke reagerer, kan du forsøge at anvende Jobliste. Hjælpeprogrammet giver oplysninger om systemets ydeevne og viser detaljer om de programmer og processer, der kører på computeren. Dette gøres ved at trykkepå tasterne [Ctrl]+[Alt]+[Del] samtidigt og vælge Start Jobliste i pop-op-menuen. Klik på fanebladet Programmer, vælg det job, du ønsker at afslutte, og klik på Afslut job. Hvis computeren stadig ikke reagerer, skal du trykke på computerens tænd-/slukknap for at slukke for computeren. Hold tænd-/slukknappen nede, indtil alle lamper er slukket, og vent ca. 30 sekunder, før du igen tænder for computeren. Strømforsyning Computeren kræver en konstant og stabil strømkilde for at kunne køre. Hvis du er hjemme, kan netadapteren sluttes til en stikkontakt og bruges i ubegrænset tid. På farten eller hvis du ønsker at undgå ledninger, kan batteriet forsyne computeren med strøm. Netadapteren forsyner computeren med strøm og oplader samtidigt batteriet. Strømstyring Strømstyringsfunktionerne i Windows kan styre computerens strømtilstand, og gør det muligt at spare strøm. Afhængigt af dine behov kan du definere den strømstyringsmodel, der passer dig bedst. Der er fire strømbesparelsestilstande: Luk computeren, Standby, Dvale og Slumre. Slumretilstandenkombinerer Standbytilstandens hastighed med Dvaletilstandens databeskyttelsesfunktioner og lave strømforbrug. Det tager kun nogle få sekunder at skifte fra Slumringstilstanden tilbage til computerens normale driftstilstand. Du kan lukke og genstarte din computer mindre ofte. Slumretilstanden nedsætter ikke blot strømforbruget, men bidrager også til at beskytte dine data. Hvis du vil vide mere om personlige indstillinger på computeren, skal du klikke på Start > Hjælp og support Quickstart- & fejlfindingsvejledning

11 Opgradering af computeren Packard Bell bestræber sig på at gøre din computeroplevelse så nem og behagelig som muligt. Fordi dine databehandlingsbehov kan udvikle sig, er Packard Bell klar til at hjælpe dig med at vælge det rigtige tilbehør og få mest muligt ud af computeren. Hukommelse Hukommelse (RAM) er en nøglekomponent i computeren. Hvis du kører hukommelseskrævende programmer, som f.eks. billed- eller digital videoredigering eller 3D-spil, vil tilføjelse af hukommelse forøge computerens ydeevne og få den til at køre hurtigere. For at få hjælp til at finde ud af, hvilket hukommelsesmodul, der egner sig bedst til din Packard Bellcomputer, kan du besøge vores online-konfigurationsprogram på adressen Dette trin-for-trin-konfigurationsprogram er din bedste mulighed for hurtigt og nemt at finde det rigtige modul uden risiko for fejl og til en konkurrencedygtig pris. Lager Uanset, om du behøver ekstra lagerplads, har brug for at lave sikkerhedskopier eller har brug for udtageligt lager til dine data, er en ekstern harddisk en praktisk løsning til udvidelse af din computer. Du skal blot slutte den til en FireWire- eller USB-port og med "træk og slip"-funktionen overføre dine værdifulde data på nogle få sekunder. Hvis du vil lave midlertidige sikkerhedskopier, er dette langt hurtigere end at brænde en cd eller dvd! Højkapacitetsdrev er også ideelle til lagring af din yndlingsmusik, fotos og videoer, så du kan tage dem med overalt! Besøg for at se vores tilbehør, købe online eller finde den nærmeste butik! Konvergens Packard Bell bestræber sig på at få mest muligt ud af tidens stadigt mere digitale verden med produkter, der er ideelle til populære og nye digitale aktiviteter. Vores produkter integrerer de bedste teknologier og giver dig mulighed for at drage nytte af de seneste fremskridt, som f.eks. bredbåndsinternet, Wi-Fi-netværk og digitale medier. Vort hjemmeunderholdningsudvalg omfatter en serie MP3-afspillere, så du kan tage teknologi og underholdning med dig overalt! Besøg i dag, og gå til Lounge, hvor teknologi altid er fri for stress og personligt berigende! Garanti Packard Bell-computere leveres med en begrænset garanti. For at give dig yderligere sikkerhed kan du med valgfrie PB Care pakker udvide standardgarantien op til tre år og opgradere til service på stedet for stationære computere. Besøg for at få oplysninger. Hvis din garanti er udløbet, eller hvis PB Care Packs ikke fås i dit område, skal du ikke gå i panik. Packard Bell har løsningen. Packard Bell har udpeget autoriserede servicecentre til at yde dig service i høj kvalitet! Du får fordel af service udført af erfarne teknikere, der er uddannet i dit Packard Bell-produkt. Genbrug Du har lige købt en ny computer eller en ny skærm og overvejer, hvad du kan gøre med det gamle udstyr? Lad være med at smide det ud! Packard Bell opfordrer til genbrug! Det meste computerudstyr indeholder sundhedsfarlige materialer, som helst ikke skal lande på lossepladser. Gennem genbrugsordninger kan mange materialer, der anvendes i computere, genindvindes og bruges igen. Mange velgørenhedsorganisationer indsamler computerudstyr, andre virksomheder kan reparere og sælge brugte computere. Grundlæggende kendskab til computeren - 11

12 DE FØRSTE TRIN PÅ INTERNETTET Få adgang til internettet! Brug af internettet er blevet en naturlig del af den daglige databehandling. For at gøre det nemmere har Packard Bell inkluderet alle de værktøjer, du skal bruge for at komme i gang! Internetudbyder For at få internetforbindelse skal du tegne et abonnement hos en internetudbyder, som sørger for den fysiske forbindelse mellem din computer og internettet. Visse computere leveres med et udvalg af internetudbydere forudinstalleret. Hvis du selv vil vælge en internetudbyder, skal du se i anvisningerne i installationspakken. Undgå at vælge flere forskellige internetudbydere. Forbindelsestyper Afhængigt af din computermodel, din placering og kommunikationsbehov er der flere måder at oprette forbindelse til internettet på. Opkald De fleste computere indeholder en standardopkaldsforbindelse. Den gør det muligt at oprette forbindelse til internettet ved hjælp af telefonlinjen. Med en opkaldsforbindelse kan du ikke bruge modemmet og telefonen samtidigt på samme telefonlinje. Denne type forbindelse anbefales kun, hvis du bruger internettet i begrænset omfang, fordi tilslutningshastigheden er lav og tilslutningstiden som regel opkræves pr. time. DSL DSL (Digital Subscriber Line) er en fast forbindelse, der kører via telefonlinjen. Du kan bruge telefonlinjen samtidigt med, at du er koblet til internettet, fordi DSL og telefon ikke bruger de samme frekvenser. For at kunne få DSL skal du være i nærheden at et teleselskabs hovedafdeling (tjenesten kan være utilgængelig i landområder). Tilslutningshastigheder varierer, afhængigt af placering, men DSL giver generelt meget hurtig og pålidelig internetforbindelse. Fordi forbindelsen er fast, afregnes der som regel med bestemte månedlige beløb Quickstart- & fejlfindingsvejledning

13 Kabel En kabelforbindelse giver hurtig og fast internetservice via en kabel-tv-linje. Denne service er som regel tilgængelig i store byer. Du kan bruge din telefon og se kabel-tv samtidigt med, at du er på internettet. Fordi det er en delt forbindelse, reduceres forbindelseshastigheden eventuelt, når mange mennesker i samme kvarter er online på samme tid. LAN Et LAN (Local Area Network, lokalnetværk) er en gruppe computere (f.eks. i en bygning eller et hjem), der deler en fælles kommunikationslinje og fælles ressourcer. Når du opsætter et netværk, kan du dele filer, eksterne enheder (som f.eks. en printer) og en internetforbindelse. Du kan opsætte et LAN ved hjælp af fastkoblede teknologier (som f.eks. Ethernet) eller trådløse teknologier (som f.eks. Wi-Fi eller Bluetooth). Wi-Fi Et trådløst LAN eller WLAN er et trådløst lokalnet, der forbinder to eller flere computere med hinanden uden brug af kabler. Wi-Fi (som er en forkortelse for "wireless fidelity"- "trådløst pålidelighed") er en stadigt mere populær type trådløst lokalnetværk (Wireless Local Area Network, WLAN). Opsætning af et Wi-Fi-netværk er nemt og gør det muligt at dele filer, eksterne enheder og en internetforbindelse. Du finder nærmere oplysninger i Wi-Fi vejledningen i InfoCentre. Hvad er fordelene ved et trådløst netværk? Mobilitet: Trådløse LAN-systemer giver dig og andre brugere af dit hjemmenetværk mulighed for at få fælles adgang til filer og enheder, f.eks. en printer eller scanner, der er tilsluttet netværket. Du kan også dele en internetforbindelse med andre pc ere i dit hjem. Hurtig installation og enkelthed: Installationen af et trådløst LAN-system kan være hurtig og let, og eliminerer nødvendigheden af at trække kabler gennem vægge og lofter. Komponenter i et trådløst LAN Du skal have følgende komponenter for at sætte et trådløst netværk op hjemme: Adgangspunkt (router) Adgangspunkter (routere) er tovejs-transceivere, der overfører data til det omkringliggende miljø. Adgangspunkter fungerer som et mellemled mellem et fortrådet og et trådløst netværk. De fleste routere har et indbygget DSL-modem, der giver dig adgang til en højhastigheds DSL-internetforbindelse. Den internettjenesteudbyder, du har valgt, leverer normalt et modem/router, når du tegner abonnement hos den. Læs den dokumentation, der følger med dit adgangspunkt/din router, grundigt igennem for detaljerede installationsanvisninger. Netværkskabel (RJ45) Et netværkskabel (også kaldt RJ45) anvendes til at tilslutte værtscomputeren til adgangspunktet (se illustrationen nedenfor); denne type kabel bruges også til at tilslutte eksterne enheder til adgangspunktet. Grundlæggende kendskab til computeren - 13

14 Trådløs modtager Tilslut den trådløse modtager til den bærbare computer, du ønsker at tilslutte til dit netværk. Der findes flere typer trådløse modtagere; til bærbare computere er en USB WiFI-modtager eller "dongle" den mest almindelige. Tilslut den blot til en af USB-portene på din computer. Visse bærbare computere leveres med installeret trådløs modtager. Diagram af et fungerende netværk ➋ ➎ ➏ ➊ ➍ ➏ ➏ ➋ ➌ 1. Adgangspunkt/router 2. Bærbar computer 3. Modem 4. Printer 5. PDA 6. Netværkskabler (RJ45) Ad-hoc deling af internetforbindelsen Takket være funktionen Deling af internet (ICS - Internet Connection Sharing) i Microsoft Windows Vista kan du dele én internetforbindelse med flere computere. Den indbyggede understøttelse af trådløse LAN- og WLAN-netværk ifølge IEEE standarden giver dig mulighed for at oprette et ad-hoc trådløst netværk. Disse to funktioner kan bruges sammen til at dele en fortrådet internetforbindelse med medlemmerne af et ad-hoc trådløst netværk. Det er den forbindelsesmetode, du bør bruge, hvis du ikke har et adgangspunkt (router). Tænde og slukke en WiFi-netværksforbindelse For at få adgang til styringsmulighederne for dit netværk, skal du klikke på Start > Netværk > Netværks- og delingcenter. I netværks- og delingscentret kan du tænde/slukke dit netværk eller styre, hvad der deles på netværket (netværkerne) osv Quickstart- & fejlfindingsvejledning

15 Surf på internettet! Hvis du vil surfe på internettet, skal du bruge en såkaldt internetbrowser. Packard Bell har valgt Firefox internetbrowseren for dig. Med Mozilla Firefox kan du med sikkerhed surfe på Internettet, få glæde af forbedringer hvad angår ydelse, brugervenlighed og beskyttelse af dine personlige oplysninger. Firefox beskytter dig mod computervira, spyware og pop-ups. Når du har installeret din internet-adgang og har oprettet forbindelse til internettet, kan du klikke på genvejen Mozilla Firefox på Windows skrivebordet og løfte din internet-oplevelse til et nyt niveau! Funktioner i Firefox Det er Firefox browserens startside. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af din nye browsers vigtigste aspekter. ➑ ➊ ➎ ➏ ➋ ➒ ➏ ➌ ➐ 1. Klik på Hjælp eller tryk på [F1] på tastaturet for at få adgang til hjælpesektionen i Firefox og for at finde oplysninger om Mozilla Firefox og programopdateringer. 2. Formindsker, maksimerer eller lukker vinduet. 3. Hyperlink: Klik på linket for at gå til et andet emne eller en anden side. 4. Venstreklik og hold vinduets nederste højre hjørne for at tilpasse vinduets størrelse. 5. Adresselinje: Skriv en internetadresse (f.eks.: og tryk på Enter-tasten på tastaturet. Herefter bliver du dirigeret direkte til den adresse, du har indtastet. 6. Google-søgning (se venligst det næste underafsnit for detaljer) 7. Statuslinje ➍ Grundlæggende kendskab til computeren - 15

16 8. KnapperneTilbage og Frem: gå en side frem eller tilbage, når du surfer på internettet. 9. Hvis du ikke kan se hele siden på skærmen, kan du klikke piltasterne på rullepanelet for at rulle op og ned. Du kan også bruge piltasterne på tastaturet eller rullehjulet i touchpad en. Besøg addons.mozilla.com og opdag den stadig voksende liste over Add-ons for at tilpasse din Firefox internetbrowser til dine personlige behov. Google søgning Med Google søgning forbedres hastigheden og effektiviteten af dine søgninger på Internettet. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Indtast dine søgeord i Google søgefeltet. 2. Når du klikker på knappen Google-søgning, åbnes der en ny side med dine søgeresultater. 3. Vælg en af disse valgmuligheder, hvis du vil søge Billeder, Grupper eller Indeks, der er relateret til din søgning. 4. Med valgmuligheden Avanceret søgning, kan du indsnævre din søgning, så den hjælper dig med at finde akkurat det, du ønsker. 5. Klik på Indstillinger for at tilpasse din Google- søgning til dine behov. Google Desktop Google Desktop er et gratis forinstalleret program, der muliggør let søgning og personalisering af din Packard Bell computer. Ved hjælp af fuldtekst søgning gennemsøger Google Desktop hurtigt din computer for at finde s, filer, musik, fotos, tidligere chatsamtaler, websider, du har besøgt, m.m. Ved at gøre din computer søgbar, giver Google Desktop dig nem adgang til dine oplysninger, og du slipper for selv at skulle organisere dine filer. Google Desktop hjælper dig også med at indsamle ny information fra internettet med Sidebjælke og Google Gadgets, som er visuelt tiltrækkende mini-programmer, der kan vise alt fra f.eks. dine nye s, den lokale vejrudsigt til personligt tilpassede nyheder. Med Google Desktop får du personligt tilpassede oplysninger, når du ønsker det - direkte på dit skrivebord. Klik blot på ikonet Google Desktop søgningpå dit skrivebord for at starte programmet Quickstart- & fejlfindingsvejledning

17 Picasa Googles Picasa, et program til organisering af dine fotos, er også installeret på din nye Packard Bell computer og gør det nemt for dig lynhurtigt at finde, redigere og dele alle billederne på din computer. Det er den software, som burde have været leveret med dit digitalkamera. Hver gang du åbner Picasa, finder det automatisk alle dine billeder (også dem, du havde glemt, du har liggende) og sorterer dem i albummer, der organiseres efter dato med mappenavne, du kan genkende. Du kan bringe orden i albummerne ved at trække og slippe billederne samt lave etiketter til at oprette nye billedgrupper. Picasa gør det også legende let at udføre avanceret redigering ved at foretage rettelser og indlægge flotte effekter med et enkelt klik. Du kan finde Picasa på listen over installerede programmer: Klik på Start > Alle programmer, og dobbeltklik på Picasa for at komme i gang. Besøg hvis du vil vide mere om Google produkter og funktioner. Packard Bells websted Hvorfor ikke besøge vores websted på adressen for at komme i gang! Klik på Vælg dit land (select your country) øverst på siden for at vælge dit lokale websted. Packard Bell ser det som sin opgave at yde dig vedvarende og personlig teknisk support. Se vores Supportsektion for at få hjælp, der er skræddersyet til netop dit behov. Min produktidentifikation genkender din computers serienummer og giver dig med det samme alle de oplysninger, der er specifikke for din computer! OmrådetDiagnose & Reparation kan hjælpe dig med at finde løsninger, hvis der er opstået problemer med din computer (er muligvis ikke tilgængelig i alle lande). Indtast søgeord i feltet Søg, og find alle de supportartikler, der er relateret til din søgning! Gå til området Downloads for at søge efter og downloade driveropdateringer til din computer samt patches og opgraderinger til programmer og firmware. Del dine oplevelser med andre Packard Bell-brugere, og find hjælp i Brugerforum. Du kan også søge efter produktoplysninger pr. sortiment eller kategori, læse om din garanti og finde kontaktoplysninger. Hvis du vil vide mere om de seneste teknologier, som Packard Bell tilbyder, kan du besøge vores websted og se under Produkter Showroom. I sektionen Indkøb kan du også finde den nærmeste butik eller få de seneste Packard Bell-produkter med blot et par klik! er din gateway til en verden af online-aktiviteter og serviceydelser: Besøg os med jævne mellemrum for at få de seneste oplysninger og downloads! Grundlæggende kendskab til computeren - 17

18 BRUG AF WINDOWS OG DIN SOFTWARE Windows Velkomst Første gang, du tænder din computer, åbnes vinduet Velkomst. Velkomst præsenterer de nye funktioner og værktøjer i Windows Vista for dig. Du kan gå til vinduet Velkomst når som helst ved at klikke på Start > Kontrolpanel. Konfigurer min PC For at gøre det nemt har Packard Bell samlet alle vigtige konfigureringsprocedurer i ét program kaldt Konfigurer min PC. Programmet Konfigurer min PC starter automatisk første gang, du tænder din computer. En guide vejleder dig gennem proceduren for at konfigurere din internetforbindelse, antivirussoftware, telefon og spil, Recovery DVD Creator, og udskriver dit PC-ID-kort. Du skal bare vælge de elementer, du vil konfigurere og følge anvisningerne! Antallet af muligheder kan variere, afhængigt af computermodel og område Quickstart- & fejlfindingsvejledning

19 Packard Bell Updator Brug venligst programmet Packard Bell Updator, så snart du har konfigureret en internetforbindelse for at sikre, at de nyeste opdateringer til drivere og programmer bliver installeret på din computer. Klik på Start > Alle programmer > Packard Bell Support > PBUpdator, og følg anvisningerne på skærmen. Vælg Ja for at installere eventuelle opdateringer. Dokumentation til computeren Packard Bell InfoCentre Denne håndbog er ikke det eneste sted, hvor du kan få oplysninger om din computer! InfoCentre, din elektroniske brugerhåndbog, indeholder basisinformationer om computeren og giver dig den hjælp, du har brug for, direkte på skærmen. Du skal opdatere den elektroniske brugerhåndbog for at sikre, at du har specifikke oplysninger om den computer, du har valgt. For at åbne InfoCentre, skal du dobbeltklikke på ikonet brugervejledningen (Packard Bell InfoCentre) på computerens skrivebord eller klikke på Start > Alle programmer > Packard Bell Support > Brugervejledning (Packard Bell InfoCentre). Vælg en kategori Søg opdateringer For at opdatere indholdet i brugervejledningen, (du har brug for en internetforbindelse), skal du blot klikke på knappen Søg opdateringer på Infocentrets velkomstside (se billedet ovenfor). Opdateringerne hentes fra Packard Bell og installeres automatisk på din computer; din opdaterede version af InfoCentre vil indeholde detaljerede og specifikke oplysninger om din computers konfiguration. Grundlæggende kendskab til computeren - 19

20 Ved at klikke på knappen Min computer får du adgang til alle tekniske oplysninger om computerens komponenter og nyttige tip til, hvordan du kan opgradere din computer. De andre knapper giver dig adgang til yderligere informationer, f.eks. selvstudier i udførelsen af daglige opgaver og tip og information om, hvordan internettet bruges. Antallet af tilgængelige kategorier og programmer kan variere, afhængigt af, hvilken computer du har valgt. Husk at opdatere dit InfoCentre, så du altid har den seneste information til din rådighed! Det er også en god ide at besøge Packard Bells websted med jævne mellemrum og gennemse sektionen Support: Den indeholder opdateret information, hjælp, drivere og downloads. Softwaredokumentation De fleste af de programmer, som Packard Bell har forudinstalleret på din computer, indeholder en onlinedokumentationsfil. Hvis du har brug for hjælp, mens du bruger et program, skal du trykke på [F1] på tastaturet eller klikke på Hjælp eller ikonet Hjælp (som regel et spørgsmålstegn). Dit programbibliotek Hvor ligger mine programmer? Packard Bell-computere leveres med et udvalg af programmer. Hvilke typer programmer og kategorier, der findes på din computer, afhænger af den model, du har købt. Programmerne kan være: 20 - Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere