LungePatient.dk. NR. 3 Juni Lungeforeningen Boserup Minde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2 KOL Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er en kronisk lidelse, som man skal leve med resten af livet. Med den fornødne viden, den rette behandling og støtte fra familie og venner, kan du alligevel leve et fuldt og indholdsrigt liv med KOL. AstraZeneca A/S KOL Annonce 184 x 260.indd :15:36

3 Sommeren står for døren Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Akacie Allé 2, 5500 Middelfart Tlf Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Stig Banke Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf mandag-torsdag kl samt fredag kl Beboer: tlf Arbejdsmøde Arbejdsmødet blev afviklet i en god og konstruktivt ånd, hvor lokalafdelingerne var delt op i 3 hold. Her arbejdede de med forskellige emner bl.a. overlevelse, samarbejde og kampagne/tur. Det kom der rigtig mange gode forslag og idéer ud af. Forskning i KOL Der bliver forsket i KOL mangesteder verden rundt. Ny forskning, der udføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og SDU, tyder på, at der findes proteiner i vores lungevæv, der kan indikere, om man er i risiko for at udvikle en såkaldt svær KOL. En forskning, som vi er spændte på at følge nærmere. Inde i bladet kan du læse mere om dette spændende forskningsprojekt. Ferieturen Turene på årets ferietur gik til Frøslevlejren i Sønderjylland, Odense Zoo og Wellings Landsbymuseum mellem Kolding og Esbjerg. Det var nogle dejlige ture, hvor vejret var rigtig godt. Det var en god ferieuge, hvor oplevelserne var i højsædet, så alle fik nogle dejlige minder med hjem. Sommerferie Sommer og ferie står for døren og er klar til at tage imod os. Vi håber, at alle får en god sommer, så der kan samles kræfter og livsmod til resten af året. Vi her fra Glamsbjerg ønsker alle en rigtig god sommer. Helge Petersen Landsformand Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter, Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor: tlf Annoncetegning: BM Bladet Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf To foreninger - ét mål To foreninger - ét mål LungePatient.dk bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med Danmarks Lungeforening for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer for et kontingent af 195 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 4/2014: 18. juli 2014 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Sommerbillede. To foreninger - ét mål Indhold Se og for arrangementer. Forskningsprojekt om KOL... 4 Arbejdsmøde i Glamsbjerg... 8 Nattevagtskursus... 9 Sund Livsstilsmesse i København... 9 KOL-kursus i Glamsbjerg Aalborg lokalafdeling 70 år Infoside Glamsbjerg ferieplan Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Forskningsprojekt om KOL Tidlig sygdomsopsporing og forebyggende indsats har indtil nu været en umulighed, når man taler om KOL, eller Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. Ny forskning tyder nu på, at der findes proteiner i vores lungevæv, der ikke blot kan afsløre hvilken slags KOL, man har, men også kan indikere, om man er i risiko for at udvikle såkaldt svær KOL. Er dette tilfældet, åbnes der nye muligheder for at sætte forebyggende ind tidligere i sygdomsforløbet og dermed forbedre behandlingsmulighederne for KOL patienter markant Af Heidi Gram, projektsygeplejerske KOL er en diagnose, der dækker over en gruppe af sygdomme med det til fælles, at de medfører en begrænsning af luftstrømmen i luftvejene, og at de gør blivende skade på lungerne. KOL patienter oplever en gradvis nedsættelse af lungefunktionen, især ved såkaldte eksacerbationer, et begreb der dækker over en akut forværring af symptomer i forhold til den normale, stabile tilstand. Den typiske KOL patient oplever flere akutte eksacerbationer årligt, og disse resulterer oftest efterfølgende i en forværring af den normale, stabile tilstand. Man ved i dag ikke ret meget om undergrupperne af KOL sygdommen, hverken i forhold til hvilken slags KOL der medfører hvilke symptomer, hvilke KOL patienter der har den største risiko for at udvikle svær KOL og eventuelt kunne have mest gavn af en tidlig og forebyggende indsats, ej heller kan man forudsige prognosen for KOL patienter generelt. KOL diagnosen stilles oftest ved egen læge ved hjælp af en lungefunktionsundersøgelse, og er indikeret af langvarig hoste og øget vejrtrækningsbesvær, men denne er blot en målestok for den samlede skade, der er sket på lungerne og et redskab til at følge med i sygdomsudviklingen. Undersøgelsen kan hverken forudsige sygdomsudviklingen eller afsløre, om en eventuel forværring er undervejs. KOL er på verdensplan et stort problem; patienterne bliver i højere grad invalideret af deres sygdom, så behovet for medicin, øvrig behandling, rehabilitering, genoptræning, hospitalsindlæggelse mv. er ligeledes stigende. Danmark er et af de lande, der oplever størst forværring af denne patientgruppe, idet patienter med svær KOL er mere syge og oftere dør af deres sygdom, end i mange andre lande. Ydermere har vi i Danmark en meget stor mellemgruppe af patienter, der lige nu er diagnosticeret med moderat KOL. Denne patientgruppe vil også forværres, hvilket betyder, at medmindre udviklingen bremses, vil der om år opstå en kæmpemæssig stigning i hospitalsindlæggelser, medicinforbrug og rehabilitering af KOL patienter. En stigning vi hverken økonomisk eller praktisk er i stand til at håndtere. Der er altså et meget stort behov for at finde bedre behandlingsmuligheder for KOL patienter nu og her. Verden 65 millioner mennesker har moderat eller svær KOL på verdensplan I 2002 var KOL den 5. største dødsårsag i verden Det anslås, at KOL i 2030 vil være den 3. største dødsårsag i verden Danmark Der er estimerede KOL patienter i Danmark Ca lider af moderat KOL Ca lider af svær KOL Tidligere studier har vist, at der findes 2 proteiner i lungevævet, der kan vise sig nyttige i forhold til fremtidens KOL behandling. Overfladeaktivt protein D (SP- D) og Microfibril-assosieret Protein 4 (MFAP4). Der er tidligere gennemført et større studie kaldet ECLIPSE, hvor man på KOL patienter har målt sygdomsaktivitet og sammenholdt denne med niveauet af disse to proteiner, også kaldet biomarkører. Der er desuden gennemført undersøgelser på mus, der viste, at mus der manglede den ene af disse biomarkører, udviklede emfysem spontant. Det er således 4 LungePatient.dk nr

5 bevist, at disse to proteiner helt sikkert har en funktion i forhold til sygdommen KOL. Dette har afledt endnu et studie kaldet; Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Fra transgene musemodeller, via kliniske studier til økonomisk vurdering. Kan nye biomarkører understøtte monitorering af KOL? Studiet er opdelt i 4 sektioner, hver med deres metode og formål, men med det samlede formål at undersøge hvorvidt og hvordan man kan bruge biomarkørerne til at forbedre KOL behandling. Studiet er et samarbejde mellem forskellige afdelinger af Syddansk Universitet og Institut for Sundhedstjenesteforskning: Protecct-M er som sagt 3. del af det samlede studie, og man er ca. 1/4 igennem processen med at lave databasen på fynske KOL patienter. Lægerne i Protecct-M Ca. 98 % af de praktiserende læger på Fyn er i dag tilmeldt et system kaldet for Datafangst. Datafangst er kort fortalt et computerprogram, der samler alle oplysninger om patienten i en samlet database, nemlig DAMD, eller Dansk Almen Medicinsk Database. Lægen udfylder ved patientens besøg en såkaldt Pop-up, et skema der popper op på lægens computer, når patienten kommer til årskontrol i praksis. På denne måde kan man følge patienter med kroniske Sektion: Metode: Formål: 1 Basis dyrestudie De to biomarkører undersøges i forskellige sammenhænge hos mus 2 Avanceret KOL studie 3 Studie i KOL i tidlig sygdomsfase (Protecct-M) Man undersøger en mindre gruppe patienter med svær KOL i forhold til biomarkørerne, bl.a. ved hjælp af CT-scanning, lungefunktionsundersøgelse og symptomspørgeskema Man undersøger en større gruppe patienter med let til moderat KOL (2.000 patienter). Studiet gennemføres i samarbejde med praktiserende læger, og patienter følges årligt frem til år 2020 At undersøge de forskellige undergrupper af KOL sygdommen og lære mere om sygdommens effekt på lungevævet At undersøge sammenhængen mellem undergrupper af KOL og biomarkører, eks. emfysem, kronisk bronkitis mv. Desuden ses på patienter med hyppige eksacerbationer At analysere om biomarkører er anvendelige ved diagnostik og behandling af KOL patienter i lægepraksis. Desuden at undersøge sammenhængen mellem biomarkører og prognose, lungefunktion, eksacerbationer, livskvalitet mv. 4 Økonomisk evaluering Baseres på sektion 3 af det samlede studie. Man analyserer data i forhold til de økonomiske omkostninger ved KOL At vurdere samfundets udgifter til KOL og sammenholde dette med, hvad det vil koste at indføre biomarkører som en del af udredningen hos egen læge. Ligeledes undersøges de økonomiske fordele ved i fremtiden at kunne inddele KOL patienter i undergrupper baseret på biomarkører, og målrette behandlingen herefter Sektion 1 og 2 af studiet er afviklet, og lige nu afvikles sektion 3 på Fyn, og kaldes Protecct-M. Studiet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Protecct-M Der er rigtig gode forudsætninger for at lave videnskabelige studier med mange deltagere i Danmark, da ca. 98 % af den danske befolkning er tilknyttet en praktiserende læge. Desuden har forskere, med deltagernes samtykke, adgang til registerdata, det vil sige, at man kan sammenholde patienters sygdomsudvikling med eks. medicinforbrug, hospitalsindlæggelser, specialistbesøg mv., og igen som her, med specifikke faktorer som disse biomarkører. sygdomme, og det bliver nemmere at styre, at man får indkaldt patienten til minimum en kontrol årligt. Datafangst systemet genererer desuden ugentlige aktivitetsrapporter, der sendes tilbage til lægen. LungePatient.dk nr

6 Garn & Tøj Ulsnæs Centret, Ulsnæs Gråsten Tlf LungePatient.dk nr

7 Man har ved Protecct-M s opstart designet en pop-up til formålet, meget lig den KOL pop-up der allerede fandtes. Alle læger på Fyn, der er aktive brugere af datafangst systemet, er blevet tilbudt at deltage, lige nu er der ca. 30 lægepraksis på Fyn, der har valgt at være med. Det er lægens opgave at finde de relevante KOL patienter og tilmelde dem projektet, ligeledes at sørge for at patienten ses til kontrol en gang om året frem til Patienterne For at være med i Protecct-M, er der nogle kriterier, patienten skal opfylde: Man skal være 40 år eller derover Man skal have en KOL diagnose Man skal være tilmeldt en praktiserende læge Man skal være i stand til at komme hos sin læge til årskontrol, da det er her data samles ind Man må ikke være svært psykisk syg eller dement, da man skal kunne udfylde et spørgeskema vedrørende sine symptomer Man skal kunne dansk, ligeledes for at man kan udfylde symptomspørgeskema Protecct-M studiet består af 3 komponenter: Forskning i KOL, og især i biomarkører, er på internationalt plan meget relevant og oppe i tiden. Man er blevet opmærksomme på, hvor stort problemet egentlig er, og at der er nødt til at findes løsninger allerede nu, da samfundet på sigt ikke har ressourcerne til at følge med den meget drastiske sygdomsudvikling. Man ved med sikkerhed, at biomarkørerne har en funktion i forhold til KOL, nu ligger den store opgave i at finde ud af, hvordan de kan anvendes i praksis, og i den sidste ende komme KOL patienter til gavn. Håbet for fremtiden er, at man ved en simpel blodprøve kan bestemme, hvilken slags KOL patienten har, og om patienten er i risiko for at udvikle svær KOL, og man dermed kan sætte ind med målrettet behandling, længe før det er muligt i dag. Blodprøven kunne måske på sigt tages som en standardblodprøve på alle, ikke blot dem der har en KOL diagnose, og man ville så kunne se, hvem der evt. mangler en biomarkør, og derfor skal holdes særligt øje med. I den forbindelse kunne man endda forestille sig, at man engang i fremtiden vil kunne producere og tilføre patienter syntetiske proteiner (biomarkører), og dermed helt undgå at sygdommen udvikles! Protecct-M s database på patienter, giver forskerne virkelig gode forudsætninger for at lære en masse om KOL sygdommen, og alle dens aspekter. Der er store udfordringer forbundet med at lave et studie af denne størrelse; ikke blot på grund af tidshorisonten på 10 år eller mere, men også både økonomisk og logistisk set, er det en kæmpemæssig udfordring. Men hvis det lykkes, er der ingen grænser for, hvad man i fremtiden kan bruge det til. Når KOL patienten først tilmeldes projektet, tages der en blodprøve, og patienten får udleveret et spørgeskema. Spørgeskemaet handler om symptomoplevelse, livskvalitet, hvilke begrænsninger KOL sygdommen medfører, samt i hvilket grad man har behov for hjælp udefra (eks. hjemmehjælp mv.). Det er kun, når patienten meldes til projektet, at blodprøven og spørgeskemaet laves, de følgende år frem til 2020, følges patienten udelukkende via datafangst. Som det ser ud lige nu, inkluderes nye patienter i Protecct-M frem til udgangen af 2016, og der kommer løbende nye læger til projektet. Kilder: Uffe Holmskov, Projekt Description, Appendix D, Chronic obstructive pulmonary disease- from transgenicanimal models via clinical studies to economical outcome of enhanced monitoring by novel biomarkers, september 2009 Loni Ledderer, Anders Halling og Jens Søndergaard, Protecct-M Protokol, version 2, Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i almen praksis ved anvendelse af biomarkører World Health Organization, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) LungePatient.dk nr

8 Arbejdsmøde i Glamsbjerg Mødet blev afholdt i weekenden den april i foreningens dejlige omgivelser på Boserup Minde Velkomst Landsformand Helge Petersen bød velkommen til de fremmødte og gav en orientering om den netop overståede renovering af kælderen på Boserup Minde. Han fortalte endvidere om de kommende renoveringsprojekter samt om medlemsudviklingen. Gruppearbejde Deltagerne blev inddelt i tre grupper og fik til opgave at finde ud af, hvad vi gør for at overleve, hvordan og til hvad man kan søge paragraf 18 midler samt indhold og form på den forestående informationskampagne. Landsformand Helge Petersen Gruppe 3 De tre grupper havde nogle gode diskussioner og havde forskellige bud på løsninger. Gruppernes løsninger blev fremlagt og diskuteret i plenum søndag formiddag. Gennemgang af gruppearbejdet De enkelte grupper gennemgik deres arbejde. Der var mange rigtig gode forslag til det fremtidige arbejde både for landsforeningen og for samarbejdet mellem landsforeningen og lokalafdelingerne. Afslutning Landsformand Helge Petersen afsluttede arbejdsmødet og ønskede alle en god hjemtur. Det havde været et par gode og indholdsrige dage. Det er dejligt, at vi kan mødes og arbejde sammen på tværs af afdelingsgrænserne. Inden hjemturen blev der serveret frokost til alle deltagerne, så de havde noget at stå imod med på turen hjem. Tak for et godt møde. Gruppe 1 8 LungePatient.dk nr

9 Nattevagtskursus I perioden den april 2014 blev der afholdt kursus for vores frivillige hjælpere. Der var 13 personer i alt. På kurset blev der undervist og arbejdet med mange aktuelle emner. Vores frivillige hjælpere fik ajourført og opdateret vigtigheden i den frivillige hjælperolle, som de udfører. Kurset er netop afholdt nu, hvor vores højsæson står for døren. Vi håber, at rigtig mange medlemmer kommer på ferie-, kursus- eller rekreationsophold, og det vil føles som gensidig tryghed for både gæsterne og vores frivillige hjælpere, at de er klædt godt på til rollen, som frivillige hjælpere for LungePatient.dk. Sund Livsstil i København september 2014 LungePatient.dk deltager i livsstilsmessen, og Københavns afdeling bemander standen Sund Livsstil messen afvikles i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V. Sundhed er ikke blot fravær af sygdom. Sundhed er overskud og energi til en aktiv tilværelse i mental balance. Sundhed er i dag meget mere end motion og kosttilskud sundhed er en livsstil! Du oplever Sund Livsstil i bredeste forstand på sundhedsmesserne i København og i Aarhus. En del patientforeninger deltager også på messen. Hos LungePatient.dk kan du f.eks. få målt din lungefunktion. Messen er åben hver dag fra klokken 10 til 18. Ring til landsforeningens kontor på telefon og få tilsendt en rabatbillet til messen. Mød os på stand nr Se mere om messen på LungePatient.dk nr

10 Renere luft og bedre indeklima med en LUFT-RENSER Industrivej Nord Herning Telefon Mobil Fax Soft Design Soft Design A/S Rosenkæret Søborg Telefon: Telefax: LungePatient.dk nr

11 KOL-kursus i Glamsbjerg september 2014 Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på foreningens ferie-, kursusog rehabiliteringscenter i Glamsbjerg Mandag den 1. sept. Kl Kl Tirsdag den 2. sept. Kl Kl Onsdag den 3. sept. Kl Kl Torsdag den 4. sept. Kl Kl Fredag den 5. sept. Kl Kl Kl Ankomst Informationsmøde v/birthe Petersen Udlevering af materiale og fælles kaffebord. Foredrag v/landsformand Helge Petersen Foreningens værdigrundlag. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg (1. dag) Vores liv og vores muligheder. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer? Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde? Foredrag v/diætist Hanne Møller Madens betydning for lungesyge gennemgås. Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt eller taber sig. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg (2. dag) Hvordan samarbejder vores hjerne med vores liv, når vi lever med en kronisk sygdom. Hvilken indflydelse kan det få på vores hjerne, at vi bliver ældre. Følgesygdomme som f.eks.: stress, angst og depression. Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder Vejrtrækningsteknik. Hvordan løsnes slim? Gode råd i hverdagen med KOL. Angst og åndenød. Oplæg v/firmaet Medical Danmark v/rené Theilgaard Orientering om udviklingen omkring ilt og demonstration af diverse hjælpemidler. Info og træning omkring hjertestarter. Oplæg v/overlæge Ole Bruun Rasmussen Orientering om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), opdateret viden om undersøgelser og behandling. Information og demonstration af KOL Kuffert v/hanne Hansen-Nord fra firmaet MEDISAT A/S Telemedicinsk løsning til KOL patienter - hvor kontakten til lungesygeplejersken sker fra hospitalet via billede og lyd til patienten, der sidder i eget hjem. Evaluering v/birthe Petersen Middagsmad. Hjemrejse. Hver dag vil der være mulighed for at deltage i fælles gymnastik kl Alle kan få en DVD med hjem, så man kan fortsætte gymnastikken derhjemme. Medlemspris for ophold og kursus kun kr. Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud. Tilmeldingsfrist: 18. august Ret til ændringer forbeholdes LungePatient.dk nr

12 Aalborg afdeling 70 år Den 26. april 2014 fejrede Aalborg afdeling sit 70 års jubilæum Afdelingen fejrede sit jubilæum i Romdrup/Klarup Aktivitetscenter sammen med 35 feststemte personer. Der var besøg af medlemmer, bestyrelsesmedlemmer fra andre afdelinger samt fra landsforeningen. Jan Østerdal og næstformand Lise Sæderup bød begge velkommen til de fremmødte, inden Lise gav ordet til folketingsmedlem Orla Hav, der var indbudt til at holde åbningstalen. Herefter var der frokost og fællessang med musik, inden landsformand Helge Petersen overrakte en gave fra landsforeningen og lykønskede afdelingen med de 70 år. Jørn Schmidt, Vendsyssel afdeling overrakte herefter gaven fra lokalafdelingerne. Musikken blev leveret af Finn Danielsen, som kom og underholdt gratis med sin guitar. Efter kaffen blev der trukket lod om de mange fine sponsorgaver, man havde fået doneret. Folketingsmedlem Orla Hav Jan Østerdal sluttede dagen af med at takke for gaverne og ønskede alle en god tur hjem. Landsformand Helge Petersen med bestyrelsen for Aalborg afdeling Gæsterne i hyggeligt selskab Ønsker at blive medlem Ønsker at høre nærmere om oprettelse af et testamente Ønsker at støtte LungePatient.dk og deres arbejde med et gavebrev Ønsker at give en pengegave Ønsker yderligere informationer om patientforeningens arbejde LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Sendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg eller ring på Du kan også maile til os på 12 LungePatient.dk nr

13 Har vi fået din mail-adresse? Når vi har din mail-adresse, er det både nemmere og meget hurtigere at kontakte dig. Send os derfor din mail-adresse. Du kan sende mail-adresse direkte til din lokalafdeling eller til landsforeningens kontor på så sørger vi for, at den bliver sendt videre. Det er vigtigt, at du i mailen skriver dit navn og adresse og gerne også dit medlemsnummer, så vi kan finde dig i vores kartotek. Dit medlemsnummer står bag på bladet på den første linie lige over dit navn. Har du huske dit pillepas? Hvis du rejser til udlandet, kan det være nødvendigt at få lavet et pillepas til din medicin. Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug. Alle landets apoteker udsteder pillepas, og det er gratis at få dem udstedt. Attesten gælder for rejsens længde og højst i 30 dage. Spørg for en sikkerheds skyld på apoteket, om du har behov for et pillepas til netop din medicin, hvis du skal rejse til udlandet. Læs mere om pillepasset på hvor det også kan bestilles online. Den offentlige sygesikring ophæves Fra 1. august 2014 indtræder en ændring, der betyder, at rejsesygesikringen ikke længere er en del af det gule sundhedskort. Derfor vil man ikke være dækket på samme måde som hidtil, og alle sygdomsudgifter inden for EU/EØS skal dækkes af det blå EU sygesikringskort eller en supplerende privat rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort er gratis og kan bestilles på Er du klar til den digitale hverdag? Pr. 1. november 2014 forventer det offentlige, at alle borgere modtager offentlige henvendelser i en digital postkasse. Det betyder, at man inden denne dato skal have oprettet en digital postkasse. Man har dog mulighed for at søge om fritagelse og fortsat modtage breve via almindelige post. Man skal i så fald henvende sig til borgerservice i sin kommune inden 1. november for at blive fritaget. Læs mere på LungePatient.dk nr

14 SPONSORERET Palle Jensen Biler ApS OK BILUDLEJNING (+45) LungePatient.dk nr

15 LOKALAFDELINGER Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN Juli - oktober 2014 Ferie-/rekreationsophold: Juli - oktober 2014: KOL-kursus: 01. sept sept. 29. sept okt. Ferie: 24. juni juni 01. juli juli 08. juli juli 15. juli juli 22. juli juli 29. juli aug. 05. aug aug. 19. aug aug. 09. sept sept. 16. sept sept. 07. okt okt. 14. okt okt. 21. okt okt. Pris for medlemmer i 2014: KOL-kursus kr. Ferie/rekreation kr. Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud. I ferieugerne fra den 1. juli juli 2014 er der madpakkeordning om dagen og middag om aftenen. Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: I ferieugerne den august og den oktober vil der blive arrangeret en endags udflugt: Torsdag den 21. august - De Japanske Haver, Broby Vi besøger den flotte have, der er indrettet efter gamle japanske traditioner. Torsdag den 23. oktober - Humlemagasinet, Harndrup Stedet startede i 1990, har siden starten udviklet sig til et sted med vekslende kulturhistoriske udstillinger. I 2001 åbnede Danmarks eneste humlemuseum, som fortæller stedets historie gennem 100 år. Fødselsdagskalender 80 år Else Trampe, næstformand i Vejle afdeling, fyldte 80 år den 30. maj år Frede Jensen, formand for Nordfynsk afdeling, fylder 70 år den 1. juli LungePatient.dk nr

16 Lolland-Falster afdeling Tak til Peder Pedersen Ved generalforsamlingen den 4. marts valgte Peder Pedersen at trække sig efter 23 års arbejde i Lolland-Falsters afdelingsbestyrelse og 15 år i hovedbestyrelsen. Peder Pedersen blev takket af landsformanden Helge Petersen og formand Marie Christoffersen for sin store indsats i begge bestyrelser. Han fik overrakt gaver både fra landsforeningen og fra lokalafdelingen, ligesom der var blomster til Peder Pedersens hustru, Hanne. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nordfynsk afdeling Åbent Hus i feriehuse Vi har fået lavet en del om i vores feriehuse, både udvendigt og indvendigt. Derfor vil vi gentage vores åbent hus arrangement lørdag den 20. september fra kl i Åndehullet. Der vil også være mulighed for at se Bertha` s Hus. Vi vil byde på lidt forfriskninger, og af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig senest mandag den 8. september til vores kontor. Frede sidder klar ved telefonen, mandage fra kl i vores kontortid på tlf år Tirsdag den 1. juli fylder vores formand Frede Jensen 70 år, og han ønskes et stort tillykke fra alle i bestyrelsen. Frede har haft KOL i en del år, og Frede brænder meget for lungesagen og har været i bestyrelsen længe, før han erstattede Karl Aage Thomsen som formand. Frede gør et kæmpe stort stykke arbejde i bestyrelsen, og han har en finger med i alt, hvad der rør sig i Nordfynsk afd. Han er meget vellidt blandt vores medlemmer, den øvrige hovedbestyrelse og kontoret i Glamsbjerg. Vi håber, Frede får en dejlig og hyggelig dag, og medgiver ham de bedste ønsker for fremtiden. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nordvestjydsk afdeling Generalforsamling Lørdag den 15. marts havde afdelingen generalforsamling på Café Brændpunktet i Viborg. Der var 41 fremmødte. Fung. formand Bente Husum Castenschiold bød velkommen, og Leif Nielsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der var 38 stemmeberettige, og alle havde fået udleveret en stemmeseddel. Der blev valgt 3 stemmetællere: Krista Spliid, Kjeld Pedersen og Leif Agerskov. Bestyrelsens beretning blev læst op af fung. formand Bente Husum Castenschiold og godkendt. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leo Lykholt og godkendt. Der var 2 indkomne forslag, som begge blev godkendt. Valg af formand, her blev fung. formand Bente Husum Castenschiold valgt. Valg af bestyrelses medlemmer: her blev Niels Jørgensen og Helle Thisted valgt. Valg af suppleanter: her blev Hanne Rimer 1. suppleant og Mary Mark 2. suppleant. Valg af bilagskontrollanter, her blev begge genvalgt. Valg af bilagskontrollantsuppleant, her blev Preben Lynggaard valgt. Beretningen fra landsforeningen blev læst op af Leo Lykholt, og han svarede på spørgsmål vedr. denne. Besøg på TV-MIDTVEST Torsdag den 3. april kl var der besøg på TV-MIDTVEST, Søvej 2, 7500 Holstebro. Mødested ved Medietanken, den østlige indgang (ikke ved receptionen). Vi var ca. 30, der deltog. Vi overværede udsendelsen kl Bagefter fik vi kaffe/the, kage, frugt og chokolade. Senere var der rundvisning i lokalerne. Besøget sluttede ca. kl En spændende aften, hvor vi fik indblik i, hvordan en tv station fungerer. Foredrag om KOL og andre lungeproblemer Søndag den 6. april fra kl. 14 til kl. 17 var vi heldige, at få overlæge Michael Skov til at komme og fortælle om KOL og andre lungeproblemer. Vi var knap 20 tilhørere til en spændende gennemgang af de forskellige lungesygdomme. Efterfølgende var der plads til spørgsmål. En informativ eftermiddag, samt efterfølgende hygge med kaffe, boller og napoleonshatte (bagt af Sven Aage). Mindfulness undervisning Tirsdag den 8. april, havde afdelingen i samarbejde med Røde Kors Caféen og KOL selvhjælps gruppen i Ringkøbing en introduktion til Mindfulness. Vi lavede vejrtræknings øvelser med speciel focus på KOL patienter. Alle deltagere var meget begejstrede og vil nu lave øvelser selvstændig og så have et nyt kursus til efteråret. Feriehuse HUSK! Vi har stadig ledige uger i vores 3 feriehuse i Klitmøller og 16 LungePatient.dk nr

17 Virksund. Som noget nyt kan der lejes weekend og midtuge ophold i ydersæson til billige penge. De 2 feriehuse i Klitmøller ligger ved Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark. Her er der mulighed for at se de fantastiske klitheder og krondyr i den vilde natur. Ved feriehuset Klitten kan der også plukkes Havtorn til fri afbenyttelse, og i nationalparken kan man gå på svampejagt med en naturvejleder. Kontakt fung. kasserer Hanne Rimer, tlf. nr træffetid tirsdag og torsdag kl. 17 til kl. 18. Randers afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Generalforsamling På valg var: formand Erik Søgaard, næstformand Birgith Hansen, begge blev genvalgt. På valg var også: suppleanterne Bente Dyrberg og Tommy Pilgaard, begge blev genvalgt. På valg var vores bilagskontrollanter: Torben Tams og Mona Nielsen, begge blev genvalg. Ny kontortid: Efter sommerferien får vi nye kontortider, det bliver torsdag fra kl. 15 til 17. Hyggeklub Vi prøver at starte vores hyggeklub op igen efter sommerferien. Det bliver hver anden onsdag fra kl. 13 til 16, og vi starter op igen den 4. september Feriehuse Vi glæder os rigtig meget til en ny sæson i vores feriehuse, som står klar og venter på vores feriegæster. Vi håber, at alle vil få en rigtig dejlig ferie. Julehæftesælgere Vi vil prøve allerede nu, om der er nogle, der kunne tænke sig, at sælge vores julehæfter. Det er fra ca. midt i oktober til midt i december. Håber at mange har tid og lyst, henvendelse angående salg til: Erik Søgaard på tlf eller Lis Pilgaard på tlf Tombolavogn Vi skal igen i år på ST Sjørup marked med vores tombolavogn, de 4 første tirsdage i juli. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og husk at passe godt på Jer selv. Med venlig hilsen Bestyrelsen Ribe Amts afdeling Generalforsamling Vi har afholdt generalforsamling den 22. februar i Mødestedet i Sædding Centret. Der var ikke mødt så mange frem, som vi havde håbet på. Erik fremlagde gennemgang af årets forskellige aktiviteter. Kasserer Erna fremlagde årsregnskabet. Valget var let. Bestyrelsen - suppleanter og bilagskontrollanter fortsætter uændret. Eneste ændring er, at Villy Jakobsen blev bilagskontrollantsuppleant. Derefter var der kaffe med gode boller og super lagkage fra Rådhus Konditoriet i Ribe. Bankospillet blev styret af Charlotte Haase, og det blev en hyggelig eftermiddag med mange fine gaver som præmie. Mange tak for det. Vindrosen Har skiftet navn til Frivillighuset Vindrosen. Vi har også fået nye flotte lokaler - adressen er nu Exnersgade 4, (tidl. Østbo). Her er der nu 8 mødelokaler - med mulighed for at booke større mødelokaler. Der er elevator og teleslynge, et hus vi tror, vi bliver rigtig glade for. Kontorhjælp - kopirum - køkken - hyggekrog med sofaer o.s.v. Der er 130 frivillige sociale foreninger tilknyttet huset. Sydfyns afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Generalforsamling Søndag den 16. marts 2014 blev der afholdt generalforsamling i Skallen Kurer i Svendborg. Vi var 15 personer. Landsformand Helge Petersen blev valgt som dirigent. Årsberetningen og regnskabet for 2013 blev fremlagt af kasserer Henning N. Nielsen og godkendt. Afdelingen fik et pænt overskud, men der var også kun få udgifter til feriehuset i Vi havde bl.a. købt 10 nye spisebordsstole til feriehuset og haft glæde af 18 tilskud og salg af julehæfter. Vi har i år solgt julehæfter, og vi vil gerne sige mange tak til sælgerne. Grete Nielsen blev genvalgt som formand. Ruth Pedersen blev udskiftet med Bent Møller. Inge Pedersen og Elise B. Lebeck blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Vi vil gerne sige mange tak for Ruth s deltagelse i bestyrelsen siden Bilagskontrollanterne Kjeld U. Sørensen og Ingrid Larsen blev genvalgt. Ruth Pedersen blev valgt som bilagskontrollantsuppleant. Helge fremlagde landsforeningens beretning, og hvad der ellers sker i øjeblikket inden for vores område. Vi sluttede af med et amerikansk lotteri til glæde for alle. Åbent hus den 20. september Desværre måtte vi aflyse vores åbent hus arrangement den 21. september 2013 på grund af, der kun var 3 tilmeldinger. Men vi vil gerne prøve at afholde det igen i år, og det bliver lørdag den 20. september 2014 kl. 12 til 17. Hvor I bedes møde op til en dejlig dag i vores feriehus, så vil vi sørge for lidt godt at spise med en lille én til. Det eneste I skal medbringe, er det gode humør. Og hvis man mangler køremulighed, så kontakt os, så vil vi sørge for noget fællestransport til Stoense. Feriehuset Har du ikke været heldig med lodtrækningen af feriehuset i år, eller nået det endnu, så kontakt Anne Sørensen på tlf eller Birthe i Glamsbjerg, så kan de hjælpe med at finde et ledigt tidspunkt til dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen LungePatient.dk nr

18 Syd- og Midtsjællands afdeling Generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 kl. 14 blev der afholdt generalforsamling på Ageren 32, Hårlev. Dorthe Pedersen bød velkommen, en særlig tak til Helge, fordi han har kørt den lange vej, for at være sammen med os i dag. Landsformand Helge Petersen blev valgt til dirigent. Helge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dirigenten gav ordet til formanden. Bestyrelsens beretning v/dorthe Pedersen: medlemstal pr. 31/ er på 163. Julehæfter har vi solgt 100 stk. Udlejning af Mindebo var i 2013 på 16 uger. Aktiviteter omkring feriehuset: vi har malet døre og vinduer hvide udvendig. Stormen Bodil har også ramt vores feriehus, det gik ud over hegnet ind til naboen. Der sættes nu et kraftigere hegn op. Aktivitet: vi har været til repræsentantskabsmøde i maj 2013, som vi desværre ikke fik noget ud af, vi måtte afsted igen i juni. I okt. holdt Jørgen og jeg foredrag på Næstved Sundhedscenter for 12 KOL deltagere. I dec. var jeg der igen, hvor jeg var inviteret med til deres træning, rigtig godt, meget tankevækkende, når man ser, hvor svært det er at få luft, som for raske er en selvfølge. I okt. deltog Jørgen og jeg i stormøde på Næstved Sygehus for patientforeninger. Der var mange spændende oplæg, en god dag. I nov. deltog jeg i kursus for aktivitetsansvarlige, som blev holdt i Glamsbjerg. Et par rigtige gode dage, ikke mindst det hyggelige samvær med de andre kursister. I dec. fik vi forhandlet vores lejekontrakt på plads med Næstved Havn. Infostedet på Næstved Sygehus: Der er ændret i tiden. Det er nu fra kl , men stadig i lige uger. Beretningen blev godkendt. Derefter fik vores kasserer ordet, hvor han fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Valg til bestyrelsen: Næstformand Lene Jacobsen blev genvalgt, bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanter Louise Kjærsgård og Johnny Frederiksen blev genvalgt henholdsvis 1. og 2. suppleant. Bilagskontrollant Margit Andersen og Dagny Budek blev valgt. Bilagskontrollantsuppleant blev Sonny Frederiksen. Herefter fik landsformand Helge Petersen ordet, som fortalte om landsforeningens virke (se beretning i blad nr. 2). Der var ikke noget til evt. Helge takkede for god ro og orden. Derefter var der kaffe med hjemmebag og hyggeligt samvær, med en god snak hen over bordet. Info Jeg har været til arbejdsmøde i Glamsbjerg den april, det var et meget positivt og hyggeligt møde. Feriehuset Vi har gjort feriehuset klar til de første lejere. Håber vi får en god sommer, så vores lejere kan nyde det dejlige Karrebæksminde. Infostedet Vi er stadig repræsenteret på Infostedet på Næstved Sygehus fredag i lige uger fra På bestyrelsens vegne Dorthe Pedersen Sønderjydsk afdeling Feriehus Der er stadig nogle ledige ferieuger i vores feriehus Fjordglimt. Der er ledigt fra uge 42 og resten af året. Du er meget velkommen til at ringe til formand Michel Petersen på tlf (efter kl. 17) eller LungePatient.dk på tlf. nr for at høre om ledige uger. Lejen er: Uge kr. + forbrug. Uge kr. + forbrug. Bankospil Er du til bankospil, gode gevinster og hyggeligt samvær, så kom og vær med til bankospil i støtteforeningen. Vi spiller i Nybøl Idrætscenter hver mandag i ulige uger kl. 19. Det plejer at være en hyggelig aften, og vi glæder os til at se Jer. For yderligere oplysninger kontakt: Connie, tlf eller Harry, tlf / Vejle afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen 80 år Vi ønsker Else Trampe tillykke med 80 års dagen den 30. maj. Info Vores formand gennem mange år, Lisbeth Ipsen er afgået ved døden. Efter sidste bestyrelsesmøde er Dorthea Larsen blevet vores nye formand. Vi i bestyrelsen fortsætter, og vi planlægger vores løvfaldsfest til oktober, men mere om det i næste blad. Med venlig hilsen Bestyrelsen Vendsyssel afdeling Generalforsamlingen Den 8. marts 2014 holdt afdelingen generalforsamling i Løvparken i Brønderslev. Jørn Schmidt bød velkommen til alle fremmødte. Som dirigent valgtes landsformand Helge Petersen, og Helge gav straks ordet til Jørn for beretningen. Den 5. februar 2013 blev der afholdt møde med embedsmænd og medlemmer af sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, et møde hvor frivillige gør brug af det spritnye Frivillige hus, som foreningerne har fået af kommunen og Triton fonden. Afdelingens feriehus i Løkken har gennemgået en større renovering ude og inde. Udvendig er der sket en ændring med terrassen, som er sænket til jordhøjde. Indvendig er stuen malet hvid og fremstår rigtig flot og indbydende, malearbejdet fortsættes i Den 12. oktober holdt Vendsyssel afd. åbent feriehus. Mange fik set afd. s hus på Oktobervej i Løkken. Grethe havde sørget for sandwich, kage, kaffe, the, øl og vand. Der var 35 besøgende, som også kunne få testet lungerne. 18 LungePatient.dk nr

19 Den 24. november afholdtes der traditionen tro julestue i De frivilliges hus i Frederikshavn, der var mødt 42 personer op både børn, unge og ældre. Der blev juleklippet i stor stil og fremstillet de flotteste juledekorationer, serveret gløgg og æbleskiver, kaffe og klejner, til slut bankospil. Det var en dejlig eftermiddag. Ligeledes blev der delt juleposer ud til lungemedicinske afdelinger på sygehus Vendsyssel Hjørring v/grethe Jørgensen og Frederikshavn sygehus v/jørn Schmidt. Desværre var det sidste gang, der uddeles juleposer til lungemedicinsk afd. i Frederikshavn, da afdelingen nedlægges. Afdelingen overflyttes til Sygehus Vendsyssel i Hjørring i Beretningen blev godkendt. Derefter gennemgik Grethe regnskabet, som også blev godkendt. Nu fik landsformanden ordet for at fortælle, hvad der var sket i landsforeningen i året løb. Efter landsformandens beretning var der valg til bestyrelsen. På valg var Jørn Schmidt, Skagen, Jørgen S. Nielsen, Brønderslev og Knud Nielsen, Hjørring. Alle blev genvalgt. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes John Richardsen, Skagen og Lene Knudsen, Brønderslev. Til bilagskontrollanter valgtes Kjeld Sørensen, Brønderslev og Viola Pedersen, Brønderslev og som suppleant valgtes Birthe Mathiasen, Brønderslev. Derefter fik vi en dejlig middag. Musikken spillede op. Så var der tid til en svingom og hyggeligt samvær. Siden fik vi kaffe og kransekage og til slut suppe. En rigtig god og hyggelig aften. Med venlig hilsen Bestyrelsen Vestsjællands afdeling Strandhytten Afdelingen holder åbent hus lørdag den 6. september fra kl. 10 i Strandhytten, Tranevej 6, Frølunde Fed. Der er kaffe på kanden. Du har mulighed for at møde den nye bestyrelse. Kl. 13 spiser vi den medbragte mad, og bestyrelsen vil sørge for drikkevarer og eftermiddagskaffe med hjemmebag. Der er ikke langt, så hvis vejr og ben kan klare det, kan vi gå en tur til stranden. Aktiviteter Har I ønsker for aktiviteter i vinteren, kan vi også tale om dem her. Aalborg afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Messe i Aalborg Aalborgs bestyrelse deltog i forårsmessen i Aalborg Hallen, 3 dage i april. Det er nogle lange dage, og det blev til 73 pusteprøver samt 7 nye medlemmer. Desværre måtte vi holde om søndagen, da pustemaskinen gik i stykker. Det var lidt pinligt, at sige til dem der ventede, at de ikke kunne få, hvad vi havde lovet, men en af herrerne sagde, så må jeg jo komme til næste år. Med disse ord, mener jeg, at vi har slået fast, at publikum ved, vi deltager hvert år, så det er ikke så galt, uden det er godt for noget. Cafe Hack Vi havde en rigtig god dag til Cafe Hack i Aarhus. Vi var 25 medlemmer fra Aalborg afdeling, der kørte i sponsoreret bus, og på den måde blev rystet godt sammen. Ved ankomsten til Cafe Hack blev vi bud velkommen af tjener Thomas, der straks bød på en velkomstdrik m/ bobler, og viste vores pladser. Her fik vi en rigtig velsmagende brunch tallerken, et stort glas dejlig juice samt kaffe med kage blev også serveret. Medens vi sad og nød den dejlige mad, præsenterede radioværten Søren Dahl os for Jens Jørn Spottag, der var aktuel i TV-serien Arvingerne. Efter pausen kom troubadouren Poul Krebs, og med sig havde han den vidunderlige svenske sangerinde Lisa Nilsson. De sang både sammen og hver for sig. Det var en rigtig god dag, som vi varmt kan anbefale til alle at besøge. Med venlig hilsen Lise Sæderup Aarhus afdeling Kurer Generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt den 15. marts Der var 36 tilmeldte. Annette bød velkommen, og Ole Nielsen blev valgt som dirigent. Annette læste bestyrelsens beretning, og den blev godkendt. Helga fremlagde årets regnskab og dette godkendets. Der var ikke nogle forslag. På valg var Egon, Susanne og Axel, alle modtog genvalg. 2 suppleanter til bestyrelsen: Ole Nielsen og Mie Dixen begge blev valgt. 2 bilagskontrollanter: Annelise Borgkvist og Birthe Nielsen, begge blev genvalgt. Bilagskontrollantsuppleant er Grethe Klemmensen. Jørn Schmidt fra Vendsyssel afdeling læste hovedbestyrelsens beretning op. Anette takkede. Der afsluttedes med smørrebrød, kaffe og bankospil. Jesperhus Blomsterpark På grund af manglende tilslutning blev turen aflyst. Juleindkøb Vi vil så gerne gøre noget sammen med Jer, så vi har lavet en juletur til Flensborg i stedet for til dejlig julestemning og indkøb. Lørdag den 29. november kl. 10 kører vi fra kontoret. Vi bruger ca. 1½ time ved grænsen til at handle, og siden kører vi til centrum. Der kan vi nyde alle lysene og stemningen. Vi kører hjemad kl. 18. Husk pas. Pris 100 kr. Bindende tilmelding senest lørdag den 8. november til Egon på tlf. nr / Hverve konkurrence 2014 Hvem kan skaffe flest medlemmer i 2014? Gevinsten er 1 valgfri uge i vores feriehus i år Indberetning af nye medlemmer, der har betalt, sker hos Holger på tlf. nr Med venlig hilsen Bestyrelsen LungePatient.dk nr

20 Lindholm Søpark Nørresundby Tlf VI SES IGEN... Sports- og stævnehal Kongres- og messecenter Kursus- og selskabslokaler Restaurant Brasserie B Brøndby Hallen Brøndby Stadion Brøndby Tlf Restaurant tlf LungePatient.dk nr

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde To foreninger - et mål Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 4 September 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Efteråret står for døren sommeren er ved at være forbi Tidsskrift for lungehandicappede

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42 Lokalafdelinger: Lolland-Falster afdeling (3) Bank: Reg.nr. 0693 konto nr. 2815632809 Formand: Marie Christoffersen, Eiglersvej 44, 4900 Nakskov, tlf. 54 92 46 91 Næstformand: John Hansen, Eiglersvej 8,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 4 September 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 4 September 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 4 September 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Sommeren er ved at være forbi Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 2 Marts 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 2 Marts 2015 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Så er foråret kommet Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2011 1. NR. 4 September 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2011 1. NR. 4 September 2011 LungePatient.dk NR. 4 September 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2011 1 Efteråret er lige om hjørnet Tidsskrift for lungehandicappede

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 2 Marts 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 2 Marts 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 2 Marts 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Foråret er på vej Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde KOL 310337 Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp 11.53698D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sønderjyland/Sydslesvig

Sønderjyland/Sydslesvig Sønderjyland/Sydslesvig 2. årg. nr. 2 1 5. maj 201 3 GE ERALFORSAMLI G SØ DERJYSK HUSFLID DE 18. APRIL 2013, REFERAT FRA GE ERALFORSAMLI GE : 1. Dirigent - Margit Sørensen 2. Referent - Gerd Bargum Petersen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Nr. 6 2014 Tak til vores sponsor Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Det seneste nyhedsbrev var egentlig ment som det sidste i denne sæson, men vi manglede jo billederne af alle klubmestrene, så derfor

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere