LungePatient.dk. NR. 3 Juni Lungeforeningen Boserup Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2 KOL Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er en kronisk lidelse, som man skal leve med resten af livet. Med den fornødne viden, den rette behandling og støtte fra familie og venner, kan du alligevel leve et fuldt og indholdsrigt liv med KOL. AstraZeneca A/S KOL Annonce 184 x 260.indd :15:36

3 Sommeren står for døren Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Akacie Allé 2, 5500 Middelfart Tlf Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Stig Banke Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf mandag-torsdag kl samt fredag kl Beboer: tlf Arbejdsmøde Arbejdsmødet blev afviklet i en god og konstruktivt ånd, hvor lokalafdelingerne var delt op i 3 hold. Her arbejdede de med forskellige emner bl.a. overlevelse, samarbejde og kampagne/tur. Det kom der rigtig mange gode forslag og idéer ud af. Forskning i KOL Der bliver forsket i KOL mangesteder verden rundt. Ny forskning, der udføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og SDU, tyder på, at der findes proteiner i vores lungevæv, der kan indikere, om man er i risiko for at udvikle en såkaldt svær KOL. En forskning, som vi er spændte på at følge nærmere. Inde i bladet kan du læse mere om dette spændende forskningsprojekt. Ferieturen Turene på årets ferietur gik til Frøslevlejren i Sønderjylland, Odense Zoo og Wellings Landsbymuseum mellem Kolding og Esbjerg. Det var nogle dejlige ture, hvor vejret var rigtig godt. Det var en god ferieuge, hvor oplevelserne var i højsædet, så alle fik nogle dejlige minder med hjem. Sommerferie Sommer og ferie står for døren og er klar til at tage imod os. Vi håber, at alle får en god sommer, så der kan samles kræfter og livsmod til resten af året. Vi her fra Glamsbjerg ønsker alle en rigtig god sommer. Helge Petersen Landsformand Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter, Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor: tlf Annoncetegning: BM Bladet Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf To foreninger - ét mål To foreninger - ét mål LungePatient.dk bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med Danmarks Lungeforening for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer for et kontingent af 195 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 4/2014: 18. juli 2014 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Sommerbillede. To foreninger - ét mål Indhold Se og for arrangementer. Forskningsprojekt om KOL... 4 Arbejdsmøde i Glamsbjerg... 8 Nattevagtskursus... 9 Sund Livsstilsmesse i København... 9 KOL-kursus i Glamsbjerg Aalborg lokalafdeling 70 år Infoside Glamsbjerg ferieplan Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Forskningsprojekt om KOL Tidlig sygdomsopsporing og forebyggende indsats har indtil nu været en umulighed, når man taler om KOL, eller Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. Ny forskning tyder nu på, at der findes proteiner i vores lungevæv, der ikke blot kan afsløre hvilken slags KOL, man har, men også kan indikere, om man er i risiko for at udvikle såkaldt svær KOL. Er dette tilfældet, åbnes der nye muligheder for at sætte forebyggende ind tidligere i sygdomsforløbet og dermed forbedre behandlingsmulighederne for KOL patienter markant Af Heidi Gram, projektsygeplejerske KOL er en diagnose, der dækker over en gruppe af sygdomme med det til fælles, at de medfører en begrænsning af luftstrømmen i luftvejene, og at de gør blivende skade på lungerne. KOL patienter oplever en gradvis nedsættelse af lungefunktionen, især ved såkaldte eksacerbationer, et begreb der dækker over en akut forværring af symptomer i forhold til den normale, stabile tilstand. Den typiske KOL patient oplever flere akutte eksacerbationer årligt, og disse resulterer oftest efterfølgende i en forværring af den normale, stabile tilstand. Man ved i dag ikke ret meget om undergrupperne af KOL sygdommen, hverken i forhold til hvilken slags KOL der medfører hvilke symptomer, hvilke KOL patienter der har den største risiko for at udvikle svær KOL og eventuelt kunne have mest gavn af en tidlig og forebyggende indsats, ej heller kan man forudsige prognosen for KOL patienter generelt. KOL diagnosen stilles oftest ved egen læge ved hjælp af en lungefunktionsundersøgelse, og er indikeret af langvarig hoste og øget vejrtrækningsbesvær, men denne er blot en målestok for den samlede skade, der er sket på lungerne og et redskab til at følge med i sygdomsudviklingen. Undersøgelsen kan hverken forudsige sygdomsudviklingen eller afsløre, om en eventuel forværring er undervejs. KOL er på verdensplan et stort problem; patienterne bliver i højere grad invalideret af deres sygdom, så behovet for medicin, øvrig behandling, rehabilitering, genoptræning, hospitalsindlæggelse mv. er ligeledes stigende. Danmark er et af de lande, der oplever størst forværring af denne patientgruppe, idet patienter med svær KOL er mere syge og oftere dør af deres sygdom, end i mange andre lande. Ydermere har vi i Danmark en meget stor mellemgruppe af patienter, der lige nu er diagnosticeret med moderat KOL. Denne patientgruppe vil også forværres, hvilket betyder, at medmindre udviklingen bremses, vil der om år opstå en kæmpemæssig stigning i hospitalsindlæggelser, medicinforbrug og rehabilitering af KOL patienter. En stigning vi hverken økonomisk eller praktisk er i stand til at håndtere. Der er altså et meget stort behov for at finde bedre behandlingsmuligheder for KOL patienter nu og her. Verden 65 millioner mennesker har moderat eller svær KOL på verdensplan I 2002 var KOL den 5. største dødsårsag i verden Det anslås, at KOL i 2030 vil være den 3. største dødsårsag i verden Danmark Der er estimerede KOL patienter i Danmark Ca lider af moderat KOL Ca lider af svær KOL Tidligere studier har vist, at der findes 2 proteiner i lungevævet, der kan vise sig nyttige i forhold til fremtidens KOL behandling. Overfladeaktivt protein D (SP- D) og Microfibril-assosieret Protein 4 (MFAP4). Der er tidligere gennemført et større studie kaldet ECLIPSE, hvor man på KOL patienter har målt sygdomsaktivitet og sammenholdt denne med niveauet af disse to proteiner, også kaldet biomarkører. Der er desuden gennemført undersøgelser på mus, der viste, at mus der manglede den ene af disse biomarkører, udviklede emfysem spontant. Det er således 4 LungePatient.dk nr

5 bevist, at disse to proteiner helt sikkert har en funktion i forhold til sygdommen KOL. Dette har afledt endnu et studie kaldet; Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Fra transgene musemodeller, via kliniske studier til økonomisk vurdering. Kan nye biomarkører understøtte monitorering af KOL? Studiet er opdelt i 4 sektioner, hver med deres metode og formål, men med det samlede formål at undersøge hvorvidt og hvordan man kan bruge biomarkørerne til at forbedre KOL behandling. Studiet er et samarbejde mellem forskellige afdelinger af Syddansk Universitet og Institut for Sundhedstjenesteforskning: Protecct-M er som sagt 3. del af det samlede studie, og man er ca. 1/4 igennem processen med at lave databasen på fynske KOL patienter. Lægerne i Protecct-M Ca. 98 % af de praktiserende læger på Fyn er i dag tilmeldt et system kaldet for Datafangst. Datafangst er kort fortalt et computerprogram, der samler alle oplysninger om patienten i en samlet database, nemlig DAMD, eller Dansk Almen Medicinsk Database. Lægen udfylder ved patientens besøg en såkaldt Pop-up, et skema der popper op på lægens computer, når patienten kommer til årskontrol i praksis. På denne måde kan man følge patienter med kroniske Sektion: Metode: Formål: 1 Basis dyrestudie De to biomarkører undersøges i forskellige sammenhænge hos mus 2 Avanceret KOL studie 3 Studie i KOL i tidlig sygdomsfase (Protecct-M) Man undersøger en mindre gruppe patienter med svær KOL i forhold til biomarkørerne, bl.a. ved hjælp af CT-scanning, lungefunktionsundersøgelse og symptomspørgeskema Man undersøger en større gruppe patienter med let til moderat KOL (2.000 patienter). Studiet gennemføres i samarbejde med praktiserende læger, og patienter følges årligt frem til år 2020 At undersøge de forskellige undergrupper af KOL sygdommen og lære mere om sygdommens effekt på lungevævet At undersøge sammenhængen mellem undergrupper af KOL og biomarkører, eks. emfysem, kronisk bronkitis mv. Desuden ses på patienter med hyppige eksacerbationer At analysere om biomarkører er anvendelige ved diagnostik og behandling af KOL patienter i lægepraksis. Desuden at undersøge sammenhængen mellem biomarkører og prognose, lungefunktion, eksacerbationer, livskvalitet mv. 4 Økonomisk evaluering Baseres på sektion 3 af det samlede studie. Man analyserer data i forhold til de økonomiske omkostninger ved KOL At vurdere samfundets udgifter til KOL og sammenholde dette med, hvad det vil koste at indføre biomarkører som en del af udredningen hos egen læge. Ligeledes undersøges de økonomiske fordele ved i fremtiden at kunne inddele KOL patienter i undergrupper baseret på biomarkører, og målrette behandlingen herefter Sektion 1 og 2 af studiet er afviklet, og lige nu afvikles sektion 3 på Fyn, og kaldes Protecct-M. Studiet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Protecct-M Der er rigtig gode forudsætninger for at lave videnskabelige studier med mange deltagere i Danmark, da ca. 98 % af den danske befolkning er tilknyttet en praktiserende læge. Desuden har forskere, med deltagernes samtykke, adgang til registerdata, det vil sige, at man kan sammenholde patienters sygdomsudvikling med eks. medicinforbrug, hospitalsindlæggelser, specialistbesøg mv., og igen som her, med specifikke faktorer som disse biomarkører. sygdomme, og det bliver nemmere at styre, at man får indkaldt patienten til minimum en kontrol årligt. Datafangst systemet genererer desuden ugentlige aktivitetsrapporter, der sendes tilbage til lægen. LungePatient.dk nr

6 Garn & Tøj Ulsnæs Centret, Ulsnæs Gråsten Tlf LungePatient.dk nr

7 Man har ved Protecct-M s opstart designet en pop-up til formålet, meget lig den KOL pop-up der allerede fandtes. Alle læger på Fyn, der er aktive brugere af datafangst systemet, er blevet tilbudt at deltage, lige nu er der ca. 30 lægepraksis på Fyn, der har valgt at være med. Det er lægens opgave at finde de relevante KOL patienter og tilmelde dem projektet, ligeledes at sørge for at patienten ses til kontrol en gang om året frem til Patienterne For at være med i Protecct-M, er der nogle kriterier, patienten skal opfylde: Man skal være 40 år eller derover Man skal have en KOL diagnose Man skal være tilmeldt en praktiserende læge Man skal være i stand til at komme hos sin læge til årskontrol, da det er her data samles ind Man må ikke være svært psykisk syg eller dement, da man skal kunne udfylde et spørgeskema vedrørende sine symptomer Man skal kunne dansk, ligeledes for at man kan udfylde symptomspørgeskema Protecct-M studiet består af 3 komponenter: Forskning i KOL, og især i biomarkører, er på internationalt plan meget relevant og oppe i tiden. Man er blevet opmærksomme på, hvor stort problemet egentlig er, og at der er nødt til at findes løsninger allerede nu, da samfundet på sigt ikke har ressourcerne til at følge med den meget drastiske sygdomsudvikling. Man ved med sikkerhed, at biomarkørerne har en funktion i forhold til KOL, nu ligger den store opgave i at finde ud af, hvordan de kan anvendes i praksis, og i den sidste ende komme KOL patienter til gavn. Håbet for fremtiden er, at man ved en simpel blodprøve kan bestemme, hvilken slags KOL patienten har, og om patienten er i risiko for at udvikle svær KOL, og man dermed kan sætte ind med målrettet behandling, længe før det er muligt i dag. Blodprøven kunne måske på sigt tages som en standardblodprøve på alle, ikke blot dem der har en KOL diagnose, og man ville så kunne se, hvem der evt. mangler en biomarkør, og derfor skal holdes særligt øje med. I den forbindelse kunne man endda forestille sig, at man engang i fremtiden vil kunne producere og tilføre patienter syntetiske proteiner (biomarkører), og dermed helt undgå at sygdommen udvikles! Protecct-M s database på patienter, giver forskerne virkelig gode forudsætninger for at lære en masse om KOL sygdommen, og alle dens aspekter. Der er store udfordringer forbundet med at lave et studie af denne størrelse; ikke blot på grund af tidshorisonten på 10 år eller mere, men også både økonomisk og logistisk set, er det en kæmpemæssig udfordring. Men hvis det lykkes, er der ingen grænser for, hvad man i fremtiden kan bruge det til. Når KOL patienten først tilmeldes projektet, tages der en blodprøve, og patienten får udleveret et spørgeskema. Spørgeskemaet handler om symptomoplevelse, livskvalitet, hvilke begrænsninger KOL sygdommen medfører, samt i hvilket grad man har behov for hjælp udefra (eks. hjemmehjælp mv.). Det er kun, når patienten meldes til projektet, at blodprøven og spørgeskemaet laves, de følgende år frem til 2020, følges patienten udelukkende via datafangst. Som det ser ud lige nu, inkluderes nye patienter i Protecct-M frem til udgangen af 2016, og der kommer løbende nye læger til projektet. Kilder: Uffe Holmskov, Projekt Description, Appendix D, Chronic obstructive pulmonary disease- from transgenicanimal models via clinical studies to economical outcome of enhanced monitoring by novel biomarkers, september 2009 Loni Ledderer, Anders Halling og Jens Søndergaard, Protecct-M Protokol, version 2, Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i almen praksis ved anvendelse af biomarkører World Health Organization, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) LungePatient.dk nr

8 Arbejdsmøde i Glamsbjerg Mødet blev afholdt i weekenden den april i foreningens dejlige omgivelser på Boserup Minde Velkomst Landsformand Helge Petersen bød velkommen til de fremmødte og gav en orientering om den netop overståede renovering af kælderen på Boserup Minde. Han fortalte endvidere om de kommende renoveringsprojekter samt om medlemsudviklingen. Gruppearbejde Deltagerne blev inddelt i tre grupper og fik til opgave at finde ud af, hvad vi gør for at overleve, hvordan og til hvad man kan søge paragraf 18 midler samt indhold og form på den forestående informationskampagne. Landsformand Helge Petersen Gruppe 3 De tre grupper havde nogle gode diskussioner og havde forskellige bud på løsninger. Gruppernes løsninger blev fremlagt og diskuteret i plenum søndag formiddag. Gennemgang af gruppearbejdet De enkelte grupper gennemgik deres arbejde. Der var mange rigtig gode forslag til det fremtidige arbejde både for landsforeningen og for samarbejdet mellem landsforeningen og lokalafdelingerne. Afslutning Landsformand Helge Petersen afsluttede arbejdsmødet og ønskede alle en god hjemtur. Det havde været et par gode og indholdsrige dage. Det er dejligt, at vi kan mødes og arbejde sammen på tværs af afdelingsgrænserne. Inden hjemturen blev der serveret frokost til alle deltagerne, så de havde noget at stå imod med på turen hjem. Tak for et godt møde. Gruppe 1 8 LungePatient.dk nr

9 Nattevagtskursus I perioden den april 2014 blev der afholdt kursus for vores frivillige hjælpere. Der var 13 personer i alt. På kurset blev der undervist og arbejdet med mange aktuelle emner. Vores frivillige hjælpere fik ajourført og opdateret vigtigheden i den frivillige hjælperolle, som de udfører. Kurset er netop afholdt nu, hvor vores højsæson står for døren. Vi håber, at rigtig mange medlemmer kommer på ferie-, kursus- eller rekreationsophold, og det vil føles som gensidig tryghed for både gæsterne og vores frivillige hjælpere, at de er klædt godt på til rollen, som frivillige hjælpere for LungePatient.dk. Sund Livsstil i København september 2014 LungePatient.dk deltager i livsstilsmessen, og Københavns afdeling bemander standen Sund Livsstil messen afvikles i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V. Sundhed er ikke blot fravær af sygdom. Sundhed er overskud og energi til en aktiv tilværelse i mental balance. Sundhed er i dag meget mere end motion og kosttilskud sundhed er en livsstil! Du oplever Sund Livsstil i bredeste forstand på sundhedsmesserne i København og i Aarhus. En del patientforeninger deltager også på messen. Hos LungePatient.dk kan du f.eks. få målt din lungefunktion. Messen er åben hver dag fra klokken 10 til 18. Ring til landsforeningens kontor på telefon og få tilsendt en rabatbillet til messen. Mød os på stand nr Se mere om messen på LungePatient.dk nr

10 Renere luft og bedre indeklima med en LUFT-RENSER Industrivej Nord Herning Telefon Mobil Fax Soft Design Soft Design A/S Rosenkæret Søborg Telefon: Telefax: LungePatient.dk nr

11 KOL-kursus i Glamsbjerg september 2014 Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på foreningens ferie-, kursusog rehabiliteringscenter i Glamsbjerg Mandag den 1. sept. Kl Kl Tirsdag den 2. sept. Kl Kl Onsdag den 3. sept. Kl Kl Torsdag den 4. sept. Kl Kl Fredag den 5. sept. Kl Kl Kl Ankomst Informationsmøde v/birthe Petersen Udlevering af materiale og fælles kaffebord. Foredrag v/landsformand Helge Petersen Foreningens værdigrundlag. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg (1. dag) Vores liv og vores muligheder. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer? Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde? Foredrag v/diætist Hanne Møller Madens betydning for lungesyge gennemgås. Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt eller taber sig. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg (2. dag) Hvordan samarbejder vores hjerne med vores liv, når vi lever med en kronisk sygdom. Hvilken indflydelse kan det få på vores hjerne, at vi bliver ældre. Følgesygdomme som f.eks.: stress, angst og depression. Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder Vejrtrækningsteknik. Hvordan løsnes slim? Gode råd i hverdagen med KOL. Angst og åndenød. Oplæg v/firmaet Medical Danmark v/rené Theilgaard Orientering om udviklingen omkring ilt og demonstration af diverse hjælpemidler. Info og træning omkring hjertestarter. Oplæg v/overlæge Ole Bruun Rasmussen Orientering om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), opdateret viden om undersøgelser og behandling. Information og demonstration af KOL Kuffert v/hanne Hansen-Nord fra firmaet MEDISAT A/S Telemedicinsk løsning til KOL patienter - hvor kontakten til lungesygeplejersken sker fra hospitalet via billede og lyd til patienten, der sidder i eget hjem. Evaluering v/birthe Petersen Middagsmad. Hjemrejse. Hver dag vil der være mulighed for at deltage i fælles gymnastik kl Alle kan få en DVD med hjem, så man kan fortsætte gymnastikken derhjemme. Medlemspris for ophold og kursus kun kr. Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud. Tilmeldingsfrist: 18. august Ret til ændringer forbeholdes LungePatient.dk nr

12 Aalborg afdeling 70 år Den 26. april 2014 fejrede Aalborg afdeling sit 70 års jubilæum Afdelingen fejrede sit jubilæum i Romdrup/Klarup Aktivitetscenter sammen med 35 feststemte personer. Der var besøg af medlemmer, bestyrelsesmedlemmer fra andre afdelinger samt fra landsforeningen. Jan Østerdal og næstformand Lise Sæderup bød begge velkommen til de fremmødte, inden Lise gav ordet til folketingsmedlem Orla Hav, der var indbudt til at holde åbningstalen. Herefter var der frokost og fællessang med musik, inden landsformand Helge Petersen overrakte en gave fra landsforeningen og lykønskede afdelingen med de 70 år. Jørn Schmidt, Vendsyssel afdeling overrakte herefter gaven fra lokalafdelingerne. Musikken blev leveret af Finn Danielsen, som kom og underholdt gratis med sin guitar. Efter kaffen blev der trukket lod om de mange fine sponsorgaver, man havde fået doneret. Folketingsmedlem Orla Hav Jan Østerdal sluttede dagen af med at takke for gaverne og ønskede alle en god tur hjem. Landsformand Helge Petersen med bestyrelsen for Aalborg afdeling Gæsterne i hyggeligt selskab Ønsker at blive medlem Ønsker at høre nærmere om oprettelse af et testamente Ønsker at støtte LungePatient.dk og deres arbejde med et gavebrev Ønsker at give en pengegave Ønsker yderligere informationer om patientforeningens arbejde LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Sendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg eller ring på Du kan også maile til os på 12 LungePatient.dk nr

13 Har vi fået din mail-adresse? Når vi har din mail-adresse, er det både nemmere og meget hurtigere at kontakte dig. Send os derfor din mail-adresse. Du kan sende mail-adresse direkte til din lokalafdeling eller til landsforeningens kontor på så sørger vi for, at den bliver sendt videre. Det er vigtigt, at du i mailen skriver dit navn og adresse og gerne også dit medlemsnummer, så vi kan finde dig i vores kartotek. Dit medlemsnummer står bag på bladet på den første linie lige over dit navn. Har du huske dit pillepas? Hvis du rejser til udlandet, kan det være nødvendigt at få lavet et pillepas til din medicin. Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug. Alle landets apoteker udsteder pillepas, og det er gratis at få dem udstedt. Attesten gælder for rejsens længde og højst i 30 dage. Spørg for en sikkerheds skyld på apoteket, om du har behov for et pillepas til netop din medicin, hvis du skal rejse til udlandet. Læs mere om pillepasset på hvor det også kan bestilles online. Den offentlige sygesikring ophæves Fra 1. august 2014 indtræder en ændring, der betyder, at rejsesygesikringen ikke længere er en del af det gule sundhedskort. Derfor vil man ikke være dækket på samme måde som hidtil, og alle sygdomsudgifter inden for EU/EØS skal dækkes af det blå EU sygesikringskort eller en supplerende privat rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort er gratis og kan bestilles på Er du klar til den digitale hverdag? Pr. 1. november 2014 forventer det offentlige, at alle borgere modtager offentlige henvendelser i en digital postkasse. Det betyder, at man inden denne dato skal have oprettet en digital postkasse. Man har dog mulighed for at søge om fritagelse og fortsat modtage breve via almindelige post. Man skal i så fald henvende sig til borgerservice i sin kommune inden 1. november for at blive fritaget. Læs mere på LungePatient.dk nr

14 SPONSORERET Palle Jensen Biler ApS OK BILUDLEJNING (+45) LungePatient.dk nr

15 LOKALAFDELINGER Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN Juli - oktober 2014 Ferie-/rekreationsophold: Juli - oktober 2014: KOL-kursus: 01. sept sept. 29. sept okt. Ferie: 24. juni juni 01. juli juli 08. juli juli 15. juli juli 22. juli juli 29. juli aug. 05. aug aug. 19. aug aug. 09. sept sept. 16. sept sept. 07. okt okt. 14. okt okt. 21. okt okt. Pris for medlemmer i 2014: KOL-kursus kr. Ferie/rekreation kr. Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud. I ferieugerne fra den 1. juli juli 2014 er der madpakkeordning om dagen og middag om aftenen. Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: I ferieugerne den august og den oktober vil der blive arrangeret en endags udflugt: Torsdag den 21. august - De Japanske Haver, Broby Vi besøger den flotte have, der er indrettet efter gamle japanske traditioner. Torsdag den 23. oktober - Humlemagasinet, Harndrup Stedet startede i 1990, har siden starten udviklet sig til et sted med vekslende kulturhistoriske udstillinger. I 2001 åbnede Danmarks eneste humlemuseum, som fortæller stedets historie gennem 100 år. Fødselsdagskalender 80 år Else Trampe, næstformand i Vejle afdeling, fyldte 80 år den 30. maj år Frede Jensen, formand for Nordfynsk afdeling, fylder 70 år den 1. juli LungePatient.dk nr

16 Lolland-Falster afdeling Tak til Peder Pedersen Ved generalforsamlingen den 4. marts valgte Peder Pedersen at trække sig efter 23 års arbejde i Lolland-Falsters afdelingsbestyrelse og 15 år i hovedbestyrelsen. Peder Pedersen blev takket af landsformanden Helge Petersen og formand Marie Christoffersen for sin store indsats i begge bestyrelser. Han fik overrakt gaver både fra landsforeningen og fra lokalafdelingen, ligesom der var blomster til Peder Pedersens hustru, Hanne. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nordfynsk afdeling Åbent Hus i feriehuse Vi har fået lavet en del om i vores feriehuse, både udvendigt og indvendigt. Derfor vil vi gentage vores åbent hus arrangement lørdag den 20. september fra kl i Åndehullet. Der vil også være mulighed for at se Bertha` s Hus. Vi vil byde på lidt forfriskninger, og af hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig senest mandag den 8. september til vores kontor. Frede sidder klar ved telefonen, mandage fra kl i vores kontortid på tlf år Tirsdag den 1. juli fylder vores formand Frede Jensen 70 år, og han ønskes et stort tillykke fra alle i bestyrelsen. Frede har haft KOL i en del år, og Frede brænder meget for lungesagen og har været i bestyrelsen længe, før han erstattede Karl Aage Thomsen som formand. Frede gør et kæmpe stort stykke arbejde i bestyrelsen, og han har en finger med i alt, hvad der rør sig i Nordfynsk afd. Han er meget vellidt blandt vores medlemmer, den øvrige hovedbestyrelse og kontoret i Glamsbjerg. Vi håber, Frede får en dejlig og hyggelig dag, og medgiver ham de bedste ønsker for fremtiden. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nordvestjydsk afdeling Generalforsamling Lørdag den 15. marts havde afdelingen generalforsamling på Café Brændpunktet i Viborg. Der var 41 fremmødte. Fung. formand Bente Husum Castenschiold bød velkommen, og Leif Nielsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der var 38 stemmeberettige, og alle havde fået udleveret en stemmeseddel. Der blev valgt 3 stemmetællere: Krista Spliid, Kjeld Pedersen og Leif Agerskov. Bestyrelsens beretning blev læst op af fung. formand Bente Husum Castenschiold og godkendt. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leo Lykholt og godkendt. Der var 2 indkomne forslag, som begge blev godkendt. Valg af formand, her blev fung. formand Bente Husum Castenschiold valgt. Valg af bestyrelses medlemmer: her blev Niels Jørgensen og Helle Thisted valgt. Valg af suppleanter: her blev Hanne Rimer 1. suppleant og Mary Mark 2. suppleant. Valg af bilagskontrollanter, her blev begge genvalgt. Valg af bilagskontrollantsuppleant, her blev Preben Lynggaard valgt. Beretningen fra landsforeningen blev læst op af Leo Lykholt, og han svarede på spørgsmål vedr. denne. Besøg på TV-MIDTVEST Torsdag den 3. april kl var der besøg på TV-MIDTVEST, Søvej 2, 7500 Holstebro. Mødested ved Medietanken, den østlige indgang (ikke ved receptionen). Vi var ca. 30, der deltog. Vi overværede udsendelsen kl Bagefter fik vi kaffe/the, kage, frugt og chokolade. Senere var der rundvisning i lokalerne. Besøget sluttede ca. kl En spændende aften, hvor vi fik indblik i, hvordan en tv station fungerer. Foredrag om KOL og andre lungeproblemer Søndag den 6. april fra kl. 14 til kl. 17 var vi heldige, at få overlæge Michael Skov til at komme og fortælle om KOL og andre lungeproblemer. Vi var knap 20 tilhørere til en spændende gennemgang af de forskellige lungesygdomme. Efterfølgende var der plads til spørgsmål. En informativ eftermiddag, samt efterfølgende hygge med kaffe, boller og napoleonshatte (bagt af Sven Aage). Mindfulness undervisning Tirsdag den 8. april, havde afdelingen i samarbejde med Røde Kors Caféen og KOL selvhjælps gruppen i Ringkøbing en introduktion til Mindfulness. Vi lavede vejrtræknings øvelser med speciel focus på KOL patienter. Alle deltagere var meget begejstrede og vil nu lave øvelser selvstændig og så have et nyt kursus til efteråret. Feriehuse HUSK! Vi har stadig ledige uger i vores 3 feriehuse i Klitmøller og 16 LungePatient.dk nr

17 Virksund. Som noget nyt kan der lejes weekend og midtuge ophold i ydersæson til billige penge. De 2 feriehuse i Klitmøller ligger ved Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark. Her er der mulighed for at se de fantastiske klitheder og krondyr i den vilde natur. Ved feriehuset Klitten kan der også plukkes Havtorn til fri afbenyttelse, og i nationalparken kan man gå på svampejagt med en naturvejleder. Kontakt fung. kasserer Hanne Rimer, tlf. nr træffetid tirsdag og torsdag kl. 17 til kl. 18. Randers afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Generalforsamling På valg var: formand Erik Søgaard, næstformand Birgith Hansen, begge blev genvalgt. På valg var også: suppleanterne Bente Dyrberg og Tommy Pilgaard, begge blev genvalgt. På valg var vores bilagskontrollanter: Torben Tams og Mona Nielsen, begge blev genvalg. Ny kontortid: Efter sommerferien får vi nye kontortider, det bliver torsdag fra kl. 15 til 17. Hyggeklub Vi prøver at starte vores hyggeklub op igen efter sommerferien. Det bliver hver anden onsdag fra kl. 13 til 16, og vi starter op igen den 4. september Feriehuse Vi glæder os rigtig meget til en ny sæson i vores feriehuse, som står klar og venter på vores feriegæster. Vi håber, at alle vil få en rigtig dejlig ferie. Julehæftesælgere Vi vil prøve allerede nu, om der er nogle, der kunne tænke sig, at sælge vores julehæfter. Det er fra ca. midt i oktober til midt i december. Håber at mange har tid og lyst, henvendelse angående salg til: Erik Søgaard på tlf eller Lis Pilgaard på tlf Tombolavogn Vi skal igen i år på ST Sjørup marked med vores tombolavogn, de 4 første tirsdage i juli. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og husk at passe godt på Jer selv. Med venlig hilsen Bestyrelsen Ribe Amts afdeling Generalforsamling Vi har afholdt generalforsamling den 22. februar i Mødestedet i Sædding Centret. Der var ikke mødt så mange frem, som vi havde håbet på. Erik fremlagde gennemgang af årets forskellige aktiviteter. Kasserer Erna fremlagde årsregnskabet. Valget var let. Bestyrelsen - suppleanter og bilagskontrollanter fortsætter uændret. Eneste ændring er, at Villy Jakobsen blev bilagskontrollantsuppleant. Derefter var der kaffe med gode boller og super lagkage fra Rådhus Konditoriet i Ribe. Bankospillet blev styret af Charlotte Haase, og det blev en hyggelig eftermiddag med mange fine gaver som præmie. Mange tak for det. Vindrosen Har skiftet navn til Frivillighuset Vindrosen. Vi har også fået nye flotte lokaler - adressen er nu Exnersgade 4, (tidl. Østbo). Her er der nu 8 mødelokaler - med mulighed for at booke større mødelokaler. Der er elevator og teleslynge, et hus vi tror, vi bliver rigtig glade for. Kontorhjælp - kopirum - køkken - hyggekrog med sofaer o.s.v. Der er 130 frivillige sociale foreninger tilknyttet huset. Sydfyns afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Generalforsamling Søndag den 16. marts 2014 blev der afholdt generalforsamling i Skallen Kurer i Svendborg. Vi var 15 personer. Landsformand Helge Petersen blev valgt som dirigent. Årsberetningen og regnskabet for 2013 blev fremlagt af kasserer Henning N. Nielsen og godkendt. Afdelingen fik et pænt overskud, men der var også kun få udgifter til feriehuset i Vi havde bl.a. købt 10 nye spisebordsstole til feriehuset og haft glæde af 18 tilskud og salg af julehæfter. Vi har i år solgt julehæfter, og vi vil gerne sige mange tak til sælgerne. Grete Nielsen blev genvalgt som formand. Ruth Pedersen blev udskiftet med Bent Møller. Inge Pedersen og Elise B. Lebeck blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Vi vil gerne sige mange tak for Ruth s deltagelse i bestyrelsen siden Bilagskontrollanterne Kjeld U. Sørensen og Ingrid Larsen blev genvalgt. Ruth Pedersen blev valgt som bilagskontrollantsuppleant. Helge fremlagde landsforeningens beretning, og hvad der ellers sker i øjeblikket inden for vores område. Vi sluttede af med et amerikansk lotteri til glæde for alle. Åbent hus den 20. september Desværre måtte vi aflyse vores åbent hus arrangement den 21. september 2013 på grund af, der kun var 3 tilmeldinger. Men vi vil gerne prøve at afholde det igen i år, og det bliver lørdag den 20. september 2014 kl. 12 til 17. Hvor I bedes møde op til en dejlig dag i vores feriehus, så vil vi sørge for lidt godt at spise med en lille én til. Det eneste I skal medbringe, er det gode humør. Og hvis man mangler køremulighed, så kontakt os, så vil vi sørge for noget fællestransport til Stoense. Feriehuset Har du ikke været heldig med lodtrækningen af feriehuset i år, eller nået det endnu, så kontakt Anne Sørensen på tlf eller Birthe i Glamsbjerg, så kan de hjælpe med at finde et ledigt tidspunkt til dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen LungePatient.dk nr

18 Syd- og Midtsjællands afdeling Generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 kl. 14 blev der afholdt generalforsamling på Ageren 32, Hårlev. Dorthe Pedersen bød velkommen, en særlig tak til Helge, fordi han har kørt den lange vej, for at være sammen med os i dag. Landsformand Helge Petersen blev valgt til dirigent. Helge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dirigenten gav ordet til formanden. Bestyrelsens beretning v/dorthe Pedersen: medlemstal pr. 31/ er på 163. Julehæfter har vi solgt 100 stk. Udlejning af Mindebo var i 2013 på 16 uger. Aktiviteter omkring feriehuset: vi har malet døre og vinduer hvide udvendig. Stormen Bodil har også ramt vores feriehus, det gik ud over hegnet ind til naboen. Der sættes nu et kraftigere hegn op. Aktivitet: vi har været til repræsentantskabsmøde i maj 2013, som vi desværre ikke fik noget ud af, vi måtte afsted igen i juni. I okt. holdt Jørgen og jeg foredrag på Næstved Sundhedscenter for 12 KOL deltagere. I dec. var jeg der igen, hvor jeg var inviteret med til deres træning, rigtig godt, meget tankevækkende, når man ser, hvor svært det er at få luft, som for raske er en selvfølge. I okt. deltog Jørgen og jeg i stormøde på Næstved Sygehus for patientforeninger. Der var mange spændende oplæg, en god dag. I nov. deltog jeg i kursus for aktivitetsansvarlige, som blev holdt i Glamsbjerg. Et par rigtige gode dage, ikke mindst det hyggelige samvær med de andre kursister. I dec. fik vi forhandlet vores lejekontrakt på plads med Næstved Havn. Infostedet på Næstved Sygehus: Der er ændret i tiden. Det er nu fra kl , men stadig i lige uger. Beretningen blev godkendt. Derefter fik vores kasserer ordet, hvor han fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Valg til bestyrelsen: Næstformand Lene Jacobsen blev genvalgt, bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleanter Louise Kjærsgård og Johnny Frederiksen blev genvalgt henholdsvis 1. og 2. suppleant. Bilagskontrollant Margit Andersen og Dagny Budek blev valgt. Bilagskontrollantsuppleant blev Sonny Frederiksen. Herefter fik landsformand Helge Petersen ordet, som fortalte om landsforeningens virke (se beretning i blad nr. 2). Der var ikke noget til evt. Helge takkede for god ro og orden. Derefter var der kaffe med hjemmebag og hyggeligt samvær, med en god snak hen over bordet. Info Jeg har været til arbejdsmøde i Glamsbjerg den april, det var et meget positivt og hyggeligt møde. Feriehuset Vi har gjort feriehuset klar til de første lejere. Håber vi får en god sommer, så vores lejere kan nyde det dejlige Karrebæksminde. Infostedet Vi er stadig repræsenteret på Infostedet på Næstved Sygehus fredag i lige uger fra På bestyrelsens vegne Dorthe Pedersen Sønderjydsk afdeling Feriehus Der er stadig nogle ledige ferieuger i vores feriehus Fjordglimt. Der er ledigt fra uge 42 og resten af året. Du er meget velkommen til at ringe til formand Michel Petersen på tlf (efter kl. 17) eller LungePatient.dk på tlf. nr for at høre om ledige uger. Lejen er: Uge kr. + forbrug. Uge kr. + forbrug. Bankospil Er du til bankospil, gode gevinster og hyggeligt samvær, så kom og vær med til bankospil i støtteforeningen. Vi spiller i Nybøl Idrætscenter hver mandag i ulige uger kl. 19. Det plejer at være en hyggelig aften, og vi glæder os til at se Jer. For yderligere oplysninger kontakt: Connie, tlf eller Harry, tlf / Vejle afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen 80 år Vi ønsker Else Trampe tillykke med 80 års dagen den 30. maj. Info Vores formand gennem mange år, Lisbeth Ipsen er afgået ved døden. Efter sidste bestyrelsesmøde er Dorthea Larsen blevet vores nye formand. Vi i bestyrelsen fortsætter, og vi planlægger vores løvfaldsfest til oktober, men mere om det i næste blad. Med venlig hilsen Bestyrelsen Vendsyssel afdeling Generalforsamlingen Den 8. marts 2014 holdt afdelingen generalforsamling i Løvparken i Brønderslev. Jørn Schmidt bød velkommen til alle fremmødte. Som dirigent valgtes landsformand Helge Petersen, og Helge gav straks ordet til Jørn for beretningen. Den 5. februar 2013 blev der afholdt møde med embedsmænd og medlemmer af sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, et møde hvor frivillige gør brug af det spritnye Frivillige hus, som foreningerne har fået af kommunen og Triton fonden. Afdelingens feriehus i Løkken har gennemgået en større renovering ude og inde. Udvendig er der sket en ændring med terrassen, som er sænket til jordhøjde. Indvendig er stuen malet hvid og fremstår rigtig flot og indbydende, malearbejdet fortsættes i Den 12. oktober holdt Vendsyssel afd. åbent feriehus. Mange fik set afd. s hus på Oktobervej i Løkken. Grethe havde sørget for sandwich, kage, kaffe, the, øl og vand. Der var 35 besøgende, som også kunne få testet lungerne. 18 LungePatient.dk nr

19 Den 24. november afholdtes der traditionen tro julestue i De frivilliges hus i Frederikshavn, der var mødt 42 personer op både børn, unge og ældre. Der blev juleklippet i stor stil og fremstillet de flotteste juledekorationer, serveret gløgg og æbleskiver, kaffe og klejner, til slut bankospil. Det var en dejlig eftermiddag. Ligeledes blev der delt juleposer ud til lungemedicinske afdelinger på sygehus Vendsyssel Hjørring v/grethe Jørgensen og Frederikshavn sygehus v/jørn Schmidt. Desværre var det sidste gang, der uddeles juleposer til lungemedicinsk afd. i Frederikshavn, da afdelingen nedlægges. Afdelingen overflyttes til Sygehus Vendsyssel i Hjørring i Beretningen blev godkendt. Derefter gennemgik Grethe regnskabet, som også blev godkendt. Nu fik landsformanden ordet for at fortælle, hvad der var sket i landsforeningen i året løb. Efter landsformandens beretning var der valg til bestyrelsen. På valg var Jørn Schmidt, Skagen, Jørgen S. Nielsen, Brønderslev og Knud Nielsen, Hjørring. Alle blev genvalgt. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes John Richardsen, Skagen og Lene Knudsen, Brønderslev. Til bilagskontrollanter valgtes Kjeld Sørensen, Brønderslev og Viola Pedersen, Brønderslev og som suppleant valgtes Birthe Mathiasen, Brønderslev. Derefter fik vi en dejlig middag. Musikken spillede op. Så var der tid til en svingom og hyggeligt samvær. Siden fik vi kaffe og kransekage og til slut suppe. En rigtig god og hyggelig aften. Med venlig hilsen Bestyrelsen Vestsjællands afdeling Strandhytten Afdelingen holder åbent hus lørdag den 6. september fra kl. 10 i Strandhytten, Tranevej 6, Frølunde Fed. Der er kaffe på kanden. Du har mulighed for at møde den nye bestyrelse. Kl. 13 spiser vi den medbragte mad, og bestyrelsen vil sørge for drikkevarer og eftermiddagskaffe med hjemmebag. Der er ikke langt, så hvis vejr og ben kan klare det, kan vi gå en tur til stranden. Aktiviteter Har I ønsker for aktiviteter i vinteren, kan vi også tale om dem her. Aalborg afdeling Med venlig hilsen Bestyrelsen Messe i Aalborg Aalborgs bestyrelse deltog i forårsmessen i Aalborg Hallen, 3 dage i april. Det er nogle lange dage, og det blev til 73 pusteprøver samt 7 nye medlemmer. Desværre måtte vi holde om søndagen, da pustemaskinen gik i stykker. Det var lidt pinligt, at sige til dem der ventede, at de ikke kunne få, hvad vi havde lovet, men en af herrerne sagde, så må jeg jo komme til næste år. Med disse ord, mener jeg, at vi har slået fast, at publikum ved, vi deltager hvert år, så det er ikke så galt, uden det er godt for noget. Cafe Hack Vi havde en rigtig god dag til Cafe Hack i Aarhus. Vi var 25 medlemmer fra Aalborg afdeling, der kørte i sponsoreret bus, og på den måde blev rystet godt sammen. Ved ankomsten til Cafe Hack blev vi bud velkommen af tjener Thomas, der straks bød på en velkomstdrik m/ bobler, og viste vores pladser. Her fik vi en rigtig velsmagende brunch tallerken, et stort glas dejlig juice samt kaffe med kage blev også serveret. Medens vi sad og nød den dejlige mad, præsenterede radioværten Søren Dahl os for Jens Jørn Spottag, der var aktuel i TV-serien Arvingerne. Efter pausen kom troubadouren Poul Krebs, og med sig havde han den vidunderlige svenske sangerinde Lisa Nilsson. De sang både sammen og hver for sig. Det var en rigtig god dag, som vi varmt kan anbefale til alle at besøge. Med venlig hilsen Lise Sæderup Aarhus afdeling Kurer Generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt den 15. marts Der var 36 tilmeldte. Annette bød velkommen, og Ole Nielsen blev valgt som dirigent. Annette læste bestyrelsens beretning, og den blev godkendt. Helga fremlagde årets regnskab og dette godkendets. Der var ikke nogle forslag. På valg var Egon, Susanne og Axel, alle modtog genvalg. 2 suppleanter til bestyrelsen: Ole Nielsen og Mie Dixen begge blev valgt. 2 bilagskontrollanter: Annelise Borgkvist og Birthe Nielsen, begge blev genvalgt. Bilagskontrollantsuppleant er Grethe Klemmensen. Jørn Schmidt fra Vendsyssel afdeling læste hovedbestyrelsens beretning op. Anette takkede. Der afsluttedes med smørrebrød, kaffe og bankospil. Jesperhus Blomsterpark På grund af manglende tilslutning blev turen aflyst. Juleindkøb Vi vil så gerne gøre noget sammen med Jer, så vi har lavet en juletur til Flensborg i stedet for til dejlig julestemning og indkøb. Lørdag den 29. november kl. 10 kører vi fra kontoret. Vi bruger ca. 1½ time ved grænsen til at handle, og siden kører vi til centrum. Der kan vi nyde alle lysene og stemningen. Vi kører hjemad kl. 18. Husk pas. Pris 100 kr. Bindende tilmelding senest lørdag den 8. november til Egon på tlf. nr / Hverve konkurrence 2014 Hvem kan skaffe flest medlemmer i 2014? Gevinsten er 1 valgfri uge i vores feriehus i år Indberetning af nye medlemmer, der har betalt, sker hos Holger på tlf. nr Med venlig hilsen Bestyrelsen LungePatient.dk nr

20 Lindholm Søpark Nørresundby Tlf VI SES IGEN... Sports- og stævnehal Kongres- og messecenter Kursus- og selskabslokaler Restaurant Brasserie B Brøndby Hallen Brøndby Stadion Brøndby Tlf Restaurant tlf LungePatient.dk nr

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde To foreninger - et mål Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42 Lokalafdelinger: Lolland-Falster afdeling (3) Bank: Reg.nr. 0693 konto nr. 2815632809 Formand: Marie Christoffersen, Eiglersvej 44, 4900 Nakskov, tlf. 54 92 46 91 Næstformand: John Hansen, Eiglersvej 8,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde KOL 310337 Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp 11.53698D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 3 marts 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere