NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR"

Transkript

1 NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

2 Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig organisation for NSP og LPS leverandør LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNR BY CVR på vegne af de i bilag 1 oplistede serviceanvendere af data og/eller services der udbydes på NSP. 2 S i d e

3 Specifikke vilkår for LPS-leverandører og deres kunder ifm. anvendelse af data og services på NSP LPS-leverandør indestår for til enhver tid at overholde gældende love, regler mv. omkring håndtering af persondata. LPS-leverandøren er forpligtet til at holde sig orienteret omkring den nationale sikkerhedsinfrastruktur samt til at sikre, at incidents i et LPS-system ikke medfører afledte incidents i andre systemer eller i infrastrukturen. LPS-leverandøren er således forpligtet til at opretholde det fornødne support-beredskab til at kunne håndtere incidents på forsvarlig vis, og er forpligtet til at orientere NSI uden ugrundet ophold, hvis der forekommer incidents, der kan have betydning for den nationale infrastruktur eller andre systemer. I tilfælde af konkrete incidents skal LPS-leverandøren kunne afbryde adgangen til den nationale infrastruktur for de enkelte lægepraksis (serviceanvender) som anvender LPS-leverandørens it-løsning for at sikre, at et incident begrænses til færrest muligt lokationer. LPS-leverandør indestår for, at der i LPS-leverandørens kundevilkår optages bestemmelser, der på tydelig vis forpligter de lægepraksis som anvender LPS-leverandørens it-løsning (herefter benævnt serviceanvender) til at - overholde de generelle NSP servicevilkår, samt de specifikke servicevilkår der er gældende for de services som LPS-leverandøren udbyder sin it-løsning til, - overholde de fastlagte regler for brug af Sundhedsdatanettet 1, - varetage brugeradministration og vedligehold heraf i overensstemmelse med lovkrav og indgåede aftaler, - sikre den fornødne netværkssikkerhed, herunder løbende opdatering af firewalls, antivirus-og antimalwareprogrammer, og - at rette henvendelse til LPS-leverandøren i tilfælde af formodede eller konstaterede sikkerhedsbrud med henblik på at sikre størst mulig begrænsning af skaden. I forhold til NSP optræder den enkelte lægepraksis som service anvender. Denne forståelse anvendes i det følgende. Adgangen til NSP, og de data og services der udbydes på NSP, etableres under forudsætning af, at de i bilag 1 nævnte Serviceanvendere har indgået databehandleraftaler med LPS-leverandøren, hvoraf det fremgår, at LPS-leverandøren (databehandler) alene handler efter instruks fra Serviceanvender (sundhedsorganisationer eller sundhedspersoner dvs. den dataansvarlige), og at reglerne i persondatalovens 41, stk. 3-5, ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren. Hvis databehandleren er etableret i en anden medlemsstat, skal det fremgå af aftalen, at de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor databehandleren er etableret, gælder for denne, og at de procedurer, der er beskrevet i bilag 2, overholdes. NSI kan på ethvert tidspunkt udbede sig databehandleraftalerne. Adgangen etableres derfor under forudsætning af, at LPS-leverandøren ikke under nogen omstændigheder anvender oplysningerne til egne formål S i d e

4 Hvis en Serviceanvender, eller dennes databehandler, ikke retter sig efter de i denne aftale udstukne retningslinjer for sikkerhed eller overtræder persondataloven, forbeholder NSI sig ret til at frakoble adgangen, indtil NSI finder at der fra Serviceanvender og LPS-leverandørs side, er betryggende sikkerhed for overholdelse af kravene. Det samme gælder, hvis der i øvrigt konstateres misbrug af adgangen. LPS-leverandøren har ansvaret for, at bilag 1 udfyldes i overensstemmelse med de anførte krav. Bilaget skal til enhver tid være opdateret og skal sendes til NSI to gange årligt, nærmere bestemt hvert år den 1. marts og den 1. september. NSI kan dog til enhver tid kræve en komplet og opdateret liste. LPS-leverandøren må ikke overdrage rettigheder og forpligtelse i medfør af denne aftale til tredjemand uden NSI s forudgående skriftlige samtykke. Underskrift For LPS-leverandør på vegne af de i bilag 1 oplistede modtagere af data og/eller services. Dato Navn Titel og organisatorisk placering Underskrift 4 S i d e

5 For NSI Dato Navn Titel og organisatorisk placering Systemejer, NSP National Service platform It udvikling og projekter Sektor for National Sundheds-it Underskrift 5 S i d e

6 Bilag 1 Liste over de LPS Kunder (serviceanvendere), som LPS leverandør har indgået denne aftale med NSI på vegne af. Instruks for listens indhold og opdatering: Bilaget skal udfyldes med navn, adresse og CVRnr./autorisations-ID for samtlige Serviceanvendere (sundhedsorganisationer eller sundhedspersoner), som oplysningerne vil blive givet til. 6 S i d e

7 Bilag 2 Instruks for adgangskontrol Sikkerhedsforanstaltninger hos Serviceanvender Betingelser for adgang En slutbruger ved den enkelte serviceanvender har alene adgang til oplysningerne om en person når: Slutbrugeren har person i aktuel behandling, og oplysningerne er relevante som led i behandlingen Data og Services stilles til rådighed for normal og løbende forretningsanvendelse. Samtlige disse betingelser skal være opfyldt, og Serviceanvender skal til enhver tid kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Adgangskontrol Serviceanvender skal sikre behørig adgangskontrol til data og services der udbydes på NSP i overensstemmelse med følgende retningslinjer: Kun den slutbruger, der autoriseres hertil, skal have adgang til data og services der udbydes på NSP. Kun sundhedsorganisationen eller sundhedspersonen selv eller dennes medhjælp må autoriseres som slutbruger. For slutbrugere, som ikke længere har behov for de autorisationer, de har fået udstedt, skal autorisationerne straks inddrages. Det gælder f.eks. medarbejdere, som flytter til andet arbejdsområde, eller hvis ansættelsesforhold ophører. Der skal etableres en teknisk adgangskontrol i systemet, således at autoriserede personer skal identificere sig over for systemet for at få adgang til data og services der udbydes på NSP i overensstemmelse med krav til certifikater i relation til SOSI infrastruktur på NSP. Bliver slutbrugeren bekendt med, at certifikatet er blevet kompromitteret, skal den pågældende uden unødigt ophold sikre, at certifikatet spærres. Serviceanvender skal ved adgangskontrollen sikre sig, at den, der forsøger at få adgang, er berettiget til at foretage opslag. Der skal foretages registrering af alle afviste adgangsforsøg. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets vejledning til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning for nærmere detaljer med hensyn til krav til autorisation mv. NSI kan føre kontrol med Serviceanvenders varetagelse af sikkerheden, herunder adgangskontrollen og ajourføring af autorisationer. 7 S i d e

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere