INFO-ARK: ID-KORT» Sikkerhed og valgfrihed» Læseafstande» Fordele og ulemper» Kombinerede løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO-ARK: ID-KORT» Sikkerhed og valgfrihed» Læseafstande» Fordele og ulemper» Kombinerede løsninger"

Transkript

1 INFO-ARK: ID-KORT» Sikkerhed og valgfrihed» Læseafstande» Fordele og ulemper» Kombinerede løsninger BERØRINGSFRIE KORTTEKNOLOGIER Alle adgangskontrolsystemer bruger en form for kortteknologi ofte er det et magnetkort eller en adgangsbrik, andre gange et adgangskort, og i andre tilfælde en langtrækkende brik til bilen. I dette her info ark vil vi forklare baggrunden for nogle af de berøringsfrie teknologier der findes, og dermed være med til at skabe større klarhed over hvilke muligheder og begrænsninger der eksisterer. FUNKTION De berøringsfrie adgangskort eller adgangsbrikker har alle en chip indbygget, som, når den præsenteres for kortlæseren, afgiver et ID til denne. Der findes mange forskellige måder at håndtere denne kommunikation på, og hver måde har sine fordele og ulemper. LÆSEAFSTAND Læseafstanden er ofte det som de fleste kunder interesserer sig for. Man vil måske gerne have sit adgangskort læst uden at skulle have det op af lommen, eller man stille krav om automatisk læsning det der kaldes håndfri læsning. I mange tilfælde vil disse ting kunne lade sig gøre, dog kræver det at man stiller de rigtige krav til teknologien med lidt god planlægning og test af de enkelte produkter, vil man kunne lave den helt rigtige kombination af læseafstand og sikkerhed. TEKNOLOGI OG FORMATER Den teknologi som chippen anvender til at sende sit ID nummer på, kaldes ofte for ID teknologien. Det kan være EM (EM4001, EM4102 etc.), MIFARE (UltraLight, Classic, DESFire, Plus), HID iclass, HID Prox, Legic eller Nedap NeXS. Disse teknologier anvender forskellige frekvenser (typisk 125 KHz eller 13,56 MHz) og nogle har også mulighed for at opbevare data i chippen ( og iclass). Selve ID nummeret dannes af et binært tal der er lagret i chippen. Dette tal er lagret i et bestemt format, som kan være af forskellige størrelse/længde typisk taler man om 26 bit format, som betyder at ID nummeret består af ialt 26 bit. Formatet bestemmer hvordan det binære tal skal tolkes af adgangskontrolsystemet, og dermed hvordan de 26 bit bliver til et tal der er forståeligt. FACTS Sandheden om formater Formatet inde i adgangskortet kan være åbent eller lukket (administreret, slutkunde ejet eller leverandør ejet). Dette siger noget om hvilken binding man har til en given leverandør. De åbne formater er offentligt tilgængelige dvs. alle kan bruge dette format. Det svarer til at man har en offentlig tilgængelig standard for udveksling af data, og derfor er man i princippet meget frit stillet i forhold til hvor man vil købe sine adgangskort. Da formatet er offentligt tilgængeligt, er der en teoretisk risiko for at opleve dubletter da alle kan købe nye kort med det åbne format. De lukkede formater består af primært 3 typer: Administreret format kortformatet administreres af en leverandør, og her er det leverandøren der garanterer at man ikke oplever dubletter. Leverandøren registrerer hvilke kort der er produceret til hvilken kunde, hvorved der ikke kan ske dublet leverancer. Slutkunde ejet format her er det slutkunden som ejer formatet dvs. slutkunden kan vælge hvor adgangskort skal købes. Dette betyder at man som slutkunde er frit stillet i forhold til leverandører, samtidig med at man teoretisk set ikke kan opleve dubletter. Leverandør ejet format her er det leverandøren (typisk producenten af systemet eller forhandleren) der ejer formatet. Dette betyder at man er bundet til denne, og meget ofte er det umuligt at komme ud af den binding. Formatet er typisk helt lukket, og det ses også at adgangskortet og kortlæserne er låst til hinanden, hvorved man bliver nødt til at udskifte både kortlæsere og adgangskort for at skifte leverandør. De frække spørgsmål: Stil følgende spørgsmål til din leverandør af ID kortteknologier: 1. Hvem ejer mit format er det leverandøren/installatøren, producenten, og kan jeg selv overtage ejerskabet? 2. Hvordan bliver jeg stillet frit og hvad er omkostningerne forbundet med det? 3. Kan jeg få et kombineret kort, der både giver mig lang læseafstand og mulighed for at gemme data på kortet? 4. Kan jeg opgradere sikkerhedsniveauet på mine kort på et senere tidspunkt? 5. Hvilken binding til installatør/leverandør har mine kortlæsere? Bruger de åbne formater?

2 MIFARE-TEKNOLOGIEN HVAD ER MIFARE? standarden stammer fra ca og blev oprindeligt defineret af Phillips. Den blev opfundet til elektronisk billettering, og blev senere udbredt som en slags de facto standard indenfor sikringsbranchen. Læseafstanden er typisk mellem 2 6 cm, og sjældent mere end 8 cm. Læseafstanden bestemmes hhv. af størrelsen på læseren og spolen i adgangskortet, og jo større spole i adgangskortet, jo længere læseafstand. Den er defineret i en ISO standard 14443A og dette er basis for den åbne platform som kendetegnes ved. Nogle af argumenter for kortet er selve multi funktionaliteten, som betyder at man på eet og samme kort kan lægge flere funktioner. Da man har en åben standard samtidig med at man kan skrive til kortet, giver dette mulighed for at flere leverandører kan tilgå informationerne på kortet. Dette benyttes til adgangskontrol, kantinebetaling, printeradgang (print on demand), UDGAVER teknologien findes i flere udgaver. De mest udbredte i Danmark er S50 1K og S70 4K som beskriver hvilken chip der er benyttet og hvor meget hukommelse der er i chippen. Der findes også version kaldet Ultira Light, DUAL og DESFire. DESFire er relativt udbredt i USA, hvilket skyldes en bedre krypteringsmetode og større og mere fleksibel hukommelse. MIFARE KONTRA ICLASS MIFARE kan sidestilles rent opbygningsmæssigt med iclass. Dog er der en sikkerhedsmæssig forskel på og iclass til fordel for iclass. iclass bygger også på en ISO standard (ISO15693), og der er flere og flere producenter der understøtter standarden bag iclass chippen. iclass funktionaliteten er opfundet af HID, og nogle af de primære fordele fremfor er læseafstanden og muligheden for at få adgangskort og kortlæsere der på forhånd er konfigureret med det format, som man er sikker på ikke eksisterer andre steder i verden. Sålænge man vælger HID s krypteringsnøgler er man afhængig af HID (da de koder kortene og kortlæserne), men man kan vælge at få sin egen nøgle, hvorefter man kan købe sine adgangskort andre steder. HID iclass læserne er billigere end de fleste tilsvarende læsere, og samtidig er der livstidsgaranti på HID iclass læsere. MIFARE DESFIRE MIFARE DESFire er den standard der sikkerhedsmæssigt er sammenlignelig med HID iclass. Den er relativt ny i Skandinavien, og derfor ikke særlig udbredt. MIFARE DESFire har nogle af de samme krypteringsteknologier som iclass og er også en åben standard/platform. MIFARE LÆSERE HID iclass og MultiCLASS læsere kan alle læse og kan levere det i flere formater (26, 32, 34, 40 bit). DESFire kan læses efter en omkonfiguration, og giver et højere output (56, 64 bit) som de færreste adgangskontrolsystemer kan forstå. Der er mulighed for et kortere format, men dette giver teoretisk mulighed for dubletter i systemet. Formatoutputtet konfigureres enten fra fabrikken eller på læseren vhja. et konfigurationskort. HID iclass og MultiCLASS læsere kan alle læse og kan levere det i flere formater (26, 32, 34, 40 bit). Formatoutputtet konfigureres enten fra fabrikken eller på læseren vhja. et konfigurationskort. IDESCO Access 7C læser også MIFARE og kan outputte som standard i enten 26 eller 32 bit. IDESCO Access 8CM læser sektorerne på kortet, og kan sættes op vhja. konfigurationskort. Krypteringsnøgler lagres i kortlæseren. HID/Vitani SmartID læser sektorerne på kortet, og kan sættes op vhja. konfigurationskort. De fås også i en udgave som kan læse DESFire Folders (som svarer til Sektorer). SmartID kan leveres i en DUAL læser der kan læse 2 separate opsætninger. Nedap Invexs læser enten fra sektorerne eller nummeret. Konfigurationen af læseren kan ske med konfigurationskort eller fra Nedap softwaren dvs. man kan centralt ændre i opsætningen af hvordan læseren skal håndtere krypteringsnøgler etc. Nedap Invexs læser også DESFire

3 MIFARE KONTRA SEK- TORLÆSNING (Card Serial Number), også kaldet UID (Unique Identifier), er det 32 bit nummer som enhver chip indeholder. Den defineres på fabrikken, og er i teorien unik. DESFire har et 64 bit /UID. Mange læsere læser dette nummer, og sender det over wiegand til adgangskontrolsystemet. Mange systemer kan læse disse data direkte, mens andre systemer afkoder data og forkorter data. Dette kan give en teoretisk risiko for dubletter. Nogle læsere kan leveres med 26 bit eller DESFire output, og dette betyder at det er læseren der forkorter data. Et IDESCO 26 bit output fjerner de mindst betydende bits, mens et HID 26 bit output udover at fjerne data, også lægger en facilitykode ind og i princippet får man et 26 bit HID format ud af nummeret. Der er stadig risiko for dubletter når der ikke anvendes samtlige 32 bit hhv. 64 bit. Nedap AEOS har mulighed for at læse alle 64 bit. Fordelen ved at bruge er, at man kan læse alle typer brikker og man derfor ikke binder sig til at købe adgangskort fra een bestemt leverandør. Bruger man de 32 eller 64 bit er der ingen risiko for dubletter, og det kan da anbefales at bruge en USB Bordlæser til at indlæse kortene med (da numrene er meget kryptiske). er sikkerhedsmæssigt på niveau med traditionelle proximity (EM, AWID) teknologier. Sikkerhedsmæssigt er ikke på niveau med en HID Proximity (med lukkede formater), da der ingen central kontrol er med hvilke chip s der har hvilke numre. SEKTOR/FOLDER DATA I selve chippen er der nogle sektorer, som kan sammenlignes med foldere på en harddisk. Disse sektorer kan indeholde data, og dem kan man bruge til at lægge adgangskort numre ned i. Dette betyder at man selv kan vælge hvilket format data skal lægges ned i, og man har mulighed for at beskytte disse data med nogle krypteringsnøgler som man evt. selv kan definere. Hvis man selv har defineret nøglen, har man stadig mulighed for at købe kort hvor som helst, men til gengæld skal man have udstyr som kan skrive ned på kortet. Dette kan ske fra en kortprinter eller en kort koder. Nogle læsere kan også skrive til kortet. På samme vis som man lægger adgangskort numre ned på en sektor, kan man også lægge en eller flere fingeraftryksskabeloner ind på kortet. De læsere der bruges til at læse sektorerne med, er ofte en lille smule dyrere end de læsere der blot læser nummeret. Dette skyldes brugen af en mere avanceret læserchip. I DESFire benævnes sektordata som foldere. IDESCO Access HID RK40 iclass/ Nedap Invexs MIFARE DEFire med display

4 SAMMENLIGNINGSKEMA» Sikkerhed og valgmuligheder» Læseafstande» Fordele og ulemper» Leverandørbinding Teknologi Format Sikkerhed Leverandørbinding Læseafstand Fordele Ulemper Åbent (26 bit) I praksis ses dubletter. Ingen 2 8 cm Kræver ingen programmering Numre er typisk 32 bit og aldrig fortløbende, risiko for dubletter, mange ældre systemer kan ikke udnytte hele nummeret og må skære tal af, med større risiko for dubletter Åbent (32 bit) Teoretisk er der ikke dubletter Ingen 2 8 cm Kræver ingen programmering Numre er typisk 32 bit og aldrig fortløbende, mange ældre systemer kan ikke udnytte hele nummeret og må skære tal af, med risiko for dubletter Sektorkodning Typisk lukkede Relativt god sikkerhed, mulighed for selv at bestemme nummerserien, teoretisk kloningsrisiko Ofte, ikke altid muligt at ophæve bindingen 2 8 cm Mulighed Kræver kodning af kort, kræver specielle (dyrere) læsere som oftest er låst af leverandøren. Ofte er man bundet til leverandøren ene, læserne eller adgangskontrolsystemet DESfire Åbent Teoretisk er der ikke dubletter Ingen 2 8 cm Kræver ingen programmering Numre er typisk 64 bit og aldrig fortløbende, mange ældre systemer kan ikke udnytte hele nummeret og må skære tal af, med større risiko for dubletter DESFire Folder Åbent eller lukket Høj sikkerhed, høj krypteringsniveau, mulighed for selv at bestemme nummerserien Ofte, ikke altid muligt at ophæve bindingen 2 8 cm Høj sikkerhed, mulighed Kræver kodning af kort, kræver specielle (dyrere) læsere som oftest er låst af leverandøren. Ofte er man bundet til leverandøren ene, læserne eller adgangskontrolsystemet Nedap NeXS Lukket Meget høj sikkerhed, ingen risiko for dubletter Man er bundet til producenten af systemet, men ikke leverandøren/installatøren 2 95 cm God læseafstand (berøringsfri og håndfri aflæsning), sammenhængende nummerserie Man er bundet til selve producenten (på samme vis som man ofte i forvejen er bundet til producenten rent software og hardwaremæssigt) iclass 26 bit HID Åbent Teoretisk risiko for dubletter Ingen 2 40 cm Sammenhængende nummerserie Teoretisk risiko for dubletter da det er et helt åbent format. iclass Vitani format Lukket Ingen risiko for dubletter Kan ophæves 2 40 cm Sammenhængende nummerserie, mulighed nummerserie selv Formatet kan kun købes hos Vitani, men det er muligt at bruge adgangskort fra andre leverandører samtidig med Vitani adgangskort dvs. ingen bindinger iclass Elite (krypteret) Åbent eller lukket Høj sikkerhed, høj krypteringsniveau, mulighed for selv at bestemme nummerserien Kan ophæves 2 40 cm Høj sikkerhed, mulighed Formatet kræver ekstra administration i forhold til alle øvrige formater

5 FAQ: MIFARE SIKKERHED» TYPISKE SPØRGSMÅL OMKRING MIFARE SIKKERHED» PRODUCENTENS FAQ» QUERY=G&ID=41&FID=18 PRODUCENTENS FAQ Q: What is exactly the discussion around MIFARE Classic? A: NXP has come to the conclusion that up to date 3 research groups have retrieved the algorithm and developed attacks to break keys of MIFARE Classic enabled cards within seconds. These are the group around Karsten Nohl, who initially presented the reverse engineering of MIFARE Classic chips in December 2007 at the 24th Chaos Computer Congress in Berlin, the IT security specialists from the Radboud University of Nijmegen as well as Nicolas T. Courtois from the University College London. The Nijmegen University intends to present a publication during a conference on October 6th, with information on how the protocol and algorithm were reverse engineered, the description of the protocol and algorithm and the description of some practical attacks which can be carried out with limited means. Q: What does this mean for my system? Is it possible that the cards of my system can be cloned? A: Whether or not a card can be cloned depends on how the system is designed. There are countermeasures possible which limit the risk, but it cannot be fully excluded. However NXP expects that in many systems no or little of such countermeasures are actually implemented. Q: How is NXP going to prevent the publication of the algorithm? A: We have clearly explained to the research groups the potential risks that such a publication would entail and tried to delay the publication planned by the University of Nijmegen with an injunction. However the court in Arnhem decided per July 18th to allow the publication. This report will reduce the barrier to carry out actual attacks on infrastructures using MIFARE Classic, which prompted our request for a delay in its publication in order to allow for reasonable time for appropriate system security upgrades. The NXP technologies are protected by many intellectual property rights of different nature. Should it appear that any NXP rights (in the broadest sense of the word) have been illegally compromised, NXP will immediately take the appropriate action. Q: Which products of the MIFARE family are referred to? A: The attacks exclusively refer to NXP's MIFARE Classic chips comprising the MIFARE Mini, MIFARE 1k and the MIFARE 4k as well as its emulations. The attacks do not refer to other MIFARE products like MIFARE DESFire or MIFARE Plus. Q: When did NXP know of the MIFARE Classic attack and what did you do about it? A: We learned of the hack on the 31st December 2007 and immediately assembled a task force to deal with the issue. We have been assessing various implications of the vulnerabilities and been in contact with system integrators since then. NXP is also in direct contact with the research groups and has evaluated their attacks. Although not all vulnerabilities in MIFARE Classic based infrastructures can be fixed short term, we identified countermeasures to make the attacks more difficult in order to strengthen the end to end security of existing designs, shared these with our partners and continue to do so. Q: I am using MIFARE Classic in my infrastructure. What shall I do to prevent any security issues? A: Please contact your system integrator as soon as possible to assess whether your systems would need any additional security measures in the light of the above. Q: What do you recommend for existing installations using MIFARE Classic? A: In general NXP recommends extensive additional protection mechanisms in MIFARE Classic infrastructures, both on how the data on the card is used as well as deploying additional security layers separate from the card. The system integrators who have designed MIFARE Classic based installations should review them in light of the existing vulnerabilities, in light of the value of the assets that are protected and in relation to other means of protection and fraud detection in place. Thus they can judge if these systems can remain as they are, if they would require additional measures or if a security upgrade is needed. Q: Can NXP fix the compromised infrastructures? A: NXP's expertise is the design and manufacturing of chips; although we do not design end to end security systems, we would be happy to continuously support your system integrator so that the best solutions are reached. Q: What does that mean exactly for access management systems? A: End to end measures should also be applied for access management infrastructures, which are typically complemented by additional measures e.g. camera surveillance, security personnel, etc. when valuable assets need to be protected. We recommend that the assessment of the impact of the recent and expected developments takes into account the particular way that the system is implemented and used, its relation to other protection in place, and specifically whether there is a need to prevent unauthorized single time access or access during a limited period of time. Depending on the specific situation in existing MIFARE Classic access management infrastructures the usage of more sophisticated card ICs may be an alternative to implementing sufficient countermeasures. DESFire EV1 and MIFARE Plus are our recommended solution for new access management implementations where a strong level of security is required to protect against a one time unauthorized access. Q: What will NXP do to prevent attacks from hackers? A: Attacks targeting IC security are part of the normal lifecycle of security products, like viruses on computers. NXP is continuously improving the security level of existing product ranges as well as creating new product ranges with best in class security, e.g. the new DESFire EV1 chip or our recently announced a new member of the MIFARE family, the MIFARE Plus. Both, MIFARE Plus and our high end product MIFARE DESFire EV1 offer strong AES encryption and are targeted to receive the internationally recognized 3rd party Common Criteria security certification.

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere