Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29

2 Indhold Seniorklubben P & T Horsens 4 Nytår i en omstillingstid 5 Tag med til Krakow 6 Nekrolog 9 Postmand satte sin by på det kulturelle landkort 10 Formandsmøde med fokus på bestyrelsesarbejdet i PostNord og overens komstforhandlingerne i Post- og Telegraf personalets Hjælpeforening 15 Begravelseskassen af 26. maj Livets gang i foreningen 16 Julemærkemarchen Pensionistklubben Posten Silkeborg 19 Sydhavsøernes Pensionistklub for P&T 20 Efterårs tur Det er kun jul en gang om året, og det er også rigeligt 22 Tjenestemændenes Forsikring 24 I skov - Ved strand 26 Året 2012 hos postpensionisterne i Vestjylland 27 Postpensionisterne Sønderborg 28 Generalforsamling Nordisk Samarbejde Nyt fra Klubberne 31 6At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt af verdens-krigene, mens kongeslottet troner højt over byen. side I 1964 vedtog Folketinget loven om Statens Kulturfond med det formål at støtte bl.a. billedkunst, musik og litteratur for at sprede den anerkendte kultur, også kaldet finkulturen, til folket. side 10 Formanden for hhv. HK/Post & Kommunikation, Isa Rogild, og 3F-Post, Lars Chemnitz, var gæstetalere på formandsmødet den 1. november 2012 i Fuglsangcentret i Fredericia. side 12 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 1-februar årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefontid: ma-to kl. 9-14, fre Telefax Redaktion: Henning Dam Krag (ansv.) Redaktør Per Lund Simonsen. I redaktionen endvidere Lotte Post og Charlotte Kjær Horsbøll. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 1.marts 2013 ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Henning Dam Krag, Telefon , mobil Næstformand: Johnny Madsen tlf , mobil Kasserer: Per Lindgaard Tlf , mobil Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf , mobil Solveig Elbek tlf , mobil Leif Aage Hansen tlf , Peter Andersen tlf , mobil Suppleanter: Mona Lise Córdova Jensen tlf Birthe Johansen tlf , mobil Forsidefoto: Hans B. Henriksen Færgen mellem Sydthy og Mors

3 OK 2013 Banen er kridtet op Leder Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og finansministeren har nu udvekslet kravene for Statens overenskomst Forhandlingerne blev påbegyndt på et møde den 17. december 2012 mellem CFU s forhandlingsudvalg og finansminister Bjarne Corydon. Finansministeren indledte med at opridse den negative økonomiske situation. Finansministerens 3 hovedkrav er: 1. Ophævelse af arbejdstidsregler på undervisningsområdet. 2. Ophævelse af reguleringsordningen. 3. Skærpelse af tjenestemandsvilkårene ved - fremrykning af ikrafttrædelsestidspunktet for stramningen af førtidspensionsfradraget, - fremrykning af ikrafttrædelsestidspunktet for forhøjelse/ ophævelse af den lavere pligtige afgangsalder. Flemming Vinther, formand for CFU, understregede fagbevægelsens ansvarlighed og opfordrede til at samle kræfterne om at skabe gode og visionære aftaler. CFU s 3 hovedkrav er: 1. Generelle lønstigninger og videreførelse af reguleringsordningen. 2. En tryghedsdagsorden, der sigter mod at bevare arbejdsmarkedsværdien for den enkelte ansatte via kompetenceudvikling og en udvikling af de statslige arbejdspladser gennem tillidsskabende initiativer. 3. Tilpasning af tillidsrepræsentantaftalen og aftalerne om samarbejdsudvalg til de seneste års store strukturændringer. I januar måned 2013 er forhandlingerne gået i gang, og der vil løbende blive afholdt møder mellem CFU s forhandlingsudvalg og finansministeren. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 31. marts Hvor er kravet fra Statspensionisternes Centralforening (SC), herunder Postpensionisternes Landsforening, om en ligelig regulering af løn og pension så blevet af? Med henvisning til CFU s hovedkrav nr. 1, er det i CFU aftalt, at alt, hvad der udmøntes, skal bruges til generelle lønstigninger. På denne måde vil tjenestemandspensionen blive reguleret som ønsket af SC. Postpensionisternes Landsforening vil via vores plads i Forhandlingsudvalget i Offentligt Ansattes Organisationer følge udviklingen af forhandlingerne på nærmeste hold. Læs lidt mere fakta om OK 2013 i dette nummer. af Posthornet. Henning Dam Krag Formand Posthornet Februar

4 Statens overenskomst OK 2013 De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret sig i forhandlingskartellet Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Akademikernes Centralorganisation (AC) og enkelte andre organisationer, omhandlende ikke-tjenestemænd, som for eksempel Ingeniørforeningen i Danmark og Dansk Journalistforbund, forhandler særskilt med Finansministeriet. En del af forhandlingerne har Finansministeriet delegeret til de enkelte statsinstitutioner (fx forsvaret, politiet og DSB), der forhandler direkte med de faglige organisationer inden for rammerne af et mandat fra Finansministeriet. Der er i staten ansat ca medarbejdere. Den samlede lønsum i staten er ca. 86,2 milliarder kr. Antal modtagere af tjenestemandspension mv. fra staten, der er en tilsagnspension, som finansministeren skal have dækning for igennem den årlige Finanslov: Tal opgjort i januar 2012: modtager egenpension modtager ægtefællepension modtager børnepension I følge Finansloven betalte staten i 2012 ca. 25 milliarder kr. til disse pensioner. Tjenestemandspensionen bliver som hovedregel reguleret efter, hvad der bliver aftalt af generel lønfremgang for de ansatte i staten. Seniorklubben P & T Horsens Vi fortsætter med at mødes den 2. onsdag i måneden. Det har været noget af en opgave at følge efter Arne Blåbjerg som formand. Han er meget vellidt og har meget klarsyn på, hvad der rører sig i samfundet. Det var med megen nervøsitet, at jeg sagde ja til at efterfølge Arne som formand, men jeg er blevet taget godt imod og har fået hjælp af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Så vi knyer alle på med at få nogle hyggelige møder på posthuset. Jeg ønske jer alle, at I vil få et godt og velsignet nytår. I efteråret og ved vinterens begyndelse, er det mest Bankospil og Julefrokosten, vi taler meget om. Men vi har da haft dejlige hyggelige møder i det forløbne år, jeg håber, at jeg kan leve op til bare en brøkdel af Arnes evner. Oktober havde vi besøg af Lis Vig og Jens. Lis Vig er fængselsbetjent, hun fortalte levende om sit job i Sdr. Omme. Jens er indsat i den åbne afdeling, som betyder, at han kan uddanne sig samt have et job som kirke tjener i Fængsels Kirken ved siden af. Det var en oplevelse at høre om, hvordan livet havde formet sig for Jens fra en godtroende mand til en økonomisk kriminel! November havde vi Banko spil. En dejlig eftermiddag med mange dejlige sponsorerede gaver. December fik vi julefrokosten overstået. Igen i år hjemmelavet, der var megen ros for maden. Vi afsluttede med en omgang Amerikansk Lotteri. Vi ønskede hinanden en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår med et glædeligt gensyn. Vi tager nu hul på et helt nyt år med Bowling i januar, hygge møde i februar og generalforsamling i marts. I april kommer postmesteren på besøg, i maj er der udflugt. Vi vil senere fortælle mere herom. De bedste ønsker fra Lissy. Formand. 4 Posthornet Februar 2013

5 Af adm. direktør K. B. Pedersen Nytår i en omstillingstid 2012 var et udfordrende og begivenhedsrigt år for Post Danmark. Ud over den udviklingen med kraftig digitalisering og deraf følgende fald i brevmængderne har vi set hård konkurrence på samtlige forretningsområder. Vi står midt i en historisk omstilling, hvor vi over de kommende år skaber fremtidens postvirksomhed, som kan være førende i Norden. I PostNord arbejder vi både i Danmark og Sverige på at gennemføre strategien, der skal sikre, at vi fortsat har en lønsom forretning på begge sider af Øresund. Den internationale lavkonjunktur presser hele distributionsmarkedet, og i Danmark er vi stadig absolut i front, når det gælder overgangen fra fysiske til digitale breve. Derfor må vi fortsat foretage omlægninger og store personalereduktioner, og jeg kan konstatere, at den proces foregår i god samklang med de faglige organisationer. Det er ekstremt vigtigt, for at vi kan vedblive at være en ansvarlig arbejdsplads selv i vanskelige tider. I den netop overståede juleperiode så vi meget klart, hvordan den digitale udvikling også præger vores virksomhed positivt. Handlen af julegaver på Internettet slog alle rekorder, og vi havde flere pakker igennem vores systemer end nogensinde før. Overalt i Post Danmark kunne vi opleve en stolthed og glæde ved den travlhed, som julepakkerne gav, og jeg er sikker på, at vi i de kommende år vil opleve øget Internethandel og dermed stigende pakkemængder. Netop dette pakker og logistik vil være vækstmotoren i fremtiden. K. B. Pedersen I 2012 foretog vi i Danmark en større justering af antallet af røde postkasser, hvor vi nedlagde godt postkasser, hvilket de fleste læsere af dette blad sikkert har bemærket. Gennem de seneste ti år har vi ikke justeret på antallet af røde postkasser, og vi må erkende, at de færre breve mellem private borgere også har mindsket behovet for postkasserne. Men vi har fortsat mere end postkasser og dermed stadig et fintmasket net af postkasser, så man kan sende breve fra hele landet. Vi kommer også i det kommende år til at justere yderligere på måden, vi driver forretningen på. Det er afgørende, hvis vi skal kunne modstå både den hårde konkurrence og strukturelle udvikling, hvor der sendes færre breve, og pakkedistributionen får større betydning. Vi vil fremover fokusere mindre på opdelingen mellem breve og pakker og mere på at skabe en samlet distribution. Personalemæssigt betød det forløbne år også, at to markante personligheder sagde farvel til PostNord. Koncerndirektør Lars Idermark valgte at tage imod et tilbud om job som koncernchef i Södra, der driver skovbrug i Sydsverige. Hans beslutning er drevet af personlige forhold, hvor det nye job giver bedre muligheder for at være tæt på familien. Lars Idermark fratræder i foråret 2013, og bestyrelsen er i gang med at lede efter hans afløser. Her i Danmark valgte Palle Juliussen at fratræde sin stilling efter mange års stor indsats for virksomheden. Jeg har stor forståelse for hans beslutning, men vi kommer i det daglige til at savne ham. Jeg er dog ganske sikker på, at Palle fortsat vil interessere sig for den postale virksomhed, for posten har fyldt lige så meget hos ham, som han har fyldt hos os. Det har stor betydning for os, at tidligere medarbejdere, der fortsat interesserer sig for vores virksomhed, også oplever, at vi sætter pris på det. Derfor er samarbejdet med Postpensionisternes Landsforening af stor betydning for os, og vi ser frem til at fortsætte dette gode samarbejde i det kommende år. Godt nytår til jer alle. Posthornet Februar

6 Tag med Postpensionisternes Landsforening til Krakow i 8 dage august 2013 med besøg i zakopane At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt af verdens-krigene, mens kongeslottet troner højt over byen. På markedspladsen i byens hjerte er den moderne verden flyttet ind i de gamle bygninger og skaber en helt speciel atmosfære med caféer, kunstgallerier og små butikker. Der er besøg i den charmerende bjergby Zakopane, der er omgivet af Polens højeste bjergtinder. En rejse, hvor vi får Polens natur og kultur på nærmeste hold Opsamling, frokost i Neumünster. Derefter overnatning ved Cottbus Grænsen til Polen passeres og forbi Wroclaw og Katowice til koncentrationslejren Auschwitz, der under 2. Verdenskrig var centrum for grusomme jødeudryddelser, og i dag er indrettet til museum og mindesmærke for ofrene. Vi ankommer til Krakow først på aftenen Vi spadserer til Wavelhøjen. På toppen af højen ud mod floden ligger det tidligere kongeslot og Domkirke, hvor næsten alle Polens konger er blevet kronet i. Mange konger og andre fremtrædende polakker ligger begravet under den. Herfra går vi ad hyggelige stræder til byens store torv. Undervejs passeres nogle af Krakows mange seværdigheder. På selve torvet ses rådhustårnet, Klædehallerne - den pragtfulde bygning i italiensk renæssance stil, og Mariakirken med den imponerende altertavle og unikke dekorationer. Om eftermiddagen kan man på egen hånd opleve den spændende by, Krakow Eget program. Møde med Posta Polska om formiddagen og eftermiddagen fri Vi kører gennem flotte landskaber med bjerge og dale. I den lille landsby, Chocholow, ser vi de specielle gamle bjælkehuse. Den lille landsby er en turistattraktion og betegnes som et mindes-mærke. Herfra fortsættes til Zakopane, hvor vi kører en lille byrundtur for at beundre byens unikke arkitektur og den gamle trækirke. Efterfølgende spadserer vi ad hovedstrøget Krupowki med forretninger, caféer og restauranter. På byens kræmmermarked er det altid muligt at gøre en god handel. Om eftermiddagen bliver der mulighed for at komme med togbanen til Gubalowka bjerget, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Zakopane og de smukke Tatrabjerge Vi kører til et af de største museer for minedrift i Europa, Saltminen i Wieliczka. Museet viser minedriften i den over 700 år gamle saltmine. Vi ser, hvordan minearbejderne har hugget kapeller, kunstige søer og statuer ud i saltblokkene. 6 Posthornet Februar 2013

7 Vi kører herfra til Krakows jødiske bydel, Kazimierz, for at besøge den flotte Tempel Synagoge, samt en af Europas bedst bevarede jødiske kirkegårde. På vej tilbage til hotellet kører vi igennem bydelen Podgorze, forbi Oskar Schindlers fabrik og resten af ghettomuren fra 2. Verdenskrig. Folkloreshow med spisning inkluderet i prisen. Ret til programændringer forbeholdes & Hjemrejsen er med overnatning ved Berlin. Indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuffet i Rødekro. Inkluderet: Kørsel i 4-stjernet bus, 5 x overnatning i Krakow, 2 x overnatning i Tyskland, 7 x morgenmad, 2 x frokost (ud- & hjemrejse), 1 x frokost i Zakopane, 6 x aftensmad, 1 x folkloreaften inkl. show og spisning, udflugter inkl. entréer til (katedral på Wavel Højen, Maria-kirken, Jødiske Synagoge Tempel, Jødiske Remuh Kirkegård, Auschwitz og Birkenau, Saltminen i Wielicka, banen til Gubalowka i Zakopane og guider), dansktalende lokalguide (7 dg.). Ikke inkluderet: Øvrige entréer, personlige udgifter og drikkevarer. HOTEL Hotel Pod Wawelem, pl. Na Groblach 22, PL Krakow. Tlf Tilmelding til pensionistkursus IV Tilmeldingsblanketten til Kursus IV (rejse til Krakow i Polen) sendes til Landsforeningens kontor, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, så vi har den i hænde senest den 23. februar 2013, derefter vil tilmeldingerne blive behandlet. Hvis der på dette tidspunkt er flere tilmeldinger, end der er pladser på kurset, vil der blive foretaget lodtrækning. Hvis kurset på dette tidspunkt ikke bliver fuldtegnet, vil øvrige tilmeldinger blive behandlet efter først til mølle princippet. Turen udgår fra Kolding rutebilstation, turistbusholdepladsen, lørdag den 17. august 2013 kl Kurset afvikles med Nilles Rejser fra Dybvad som teknisk arrangør. Der vil derfor være mulighed for påstigning følgende steder: Aalborg, Thomas Boss Gade v. Sauers Plads. Randers, Randers Hallens P-plads. Viby, Grundtvigsvej, P-plads ved kirken. Vejle/Hornstrup, frakørsel 59, DTC. Kolding Rutebilsstation, turistbusholdepladsen. Haderslev/Vojens, frakørsel 68, OK. Aabenraa/Rødekro, frakørsel 70, Shell. Kurset gennemføres ved minimum 30 deltagere, der er plads til max. 45 deltager. Pladserne i bussen fordeles ved lodtrækning. Bus og hotelværelser er røgfri. Deltagelse i rejsen kræver IKKE forudgående deltagelse i øvrige af Landsforeningens kurser. Spørgsmål vedrørende turen rettes til Landsforeningens kontor. De nye regler for deltagelse til medlemspris: Kursus IV (rejse). Deltagelse på kurset/rejsen til medlemspris kræver mindst 12 måneders medlemskab af Landsforeningen. Når de 12 måneders medlemskab er opfyldt, er deltagelse i kurset/rejsen for medlemmer til en pris fastsat af Landsforeningens bestyrelse. Medlemmerne afholder selv transportudgifterne til det sted, hvor rejsen påbegyndes. Tilmelding næste side >> Posthornet Februar

8 Hvis ægtefælde (ledsager), som ikke er medlem af Landsforeningen, ønsker at deltager på kurset/rejsen, er det til kostprisen. Det vi sige den pris, som Landsforeningen skal betale hos en rejsearrangør, plus en procentdel af øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger: Udgifter, som ikke er inkluderet i rejsens pris fra arrangøren. Disse omkostninger anslås efter forventet forbrug. Prisen justeres for hvert kursus/rejse. Betaling: Ved bekræftet tilmelding betales straks et depositum på 500,- kr. pr. deltager. Restbeløbet skal være Landsforeningen i hænde senest 2 måneder før rejsens påbegyndelse. Afbud: Ved afbud mere end 60 dage før rejsens påbegyndelse, refunderes 200 kr. af det indbetalte depositum. Ved afbud mellem 60 og 30 dage før rejsens påbegyndelse, refunderes halvdelen af rejsens pris. Ved afbud senere end 30 dage før rejsens påbegyndelse, er der ingen refusion. Priser: Medlemmer af landsforeningen 4.400,- Ikke medlemmer 5.800,- Eneværelse plus 1.000,- Forsikring: Der er den enkelte deltagers eget ansvar at tegne rejseforsikring. Vær opmærksom på, at det gule og blå sygesikringskort ikke dækker hjemtransport. Tilmeldingsblanket Skal være Landsforeningens kontor i hænde senest 23. februar PENSIONISTKURSUS IV / KRAKOW den AUGUST 2013 Ønsker enkeltværelse: Ønsker bofællesskab med: CPR-nr.: Telefon: Navn: Adresse Postnr. / By: Ægtefælles/samlevers deltagelse: Medlem af PL: Ikke medlem af PL: CPR-nr.: Navn: Ønsker opsamling i: Aalborg: Randers: Viby J: Vejle, DTC: Kolding: Frakørsel 68 OK: Frakørsel 70 Shell: 8 Posthornet Februar 2013

9 N e k r o l o g Efter kort tids sygdom afgik K. A. Pedersen ved døden den 29. december 2012, 89 år gammel. Engagement og initiativ kendetegnede K.A. Pedersens virke i både Post- og Telegrafvæsenet (P&T) og Postpensionisternes Landsforening, hvor han gennem næsten 15 år var et estimeret medlem af bestyrelsen. K.A. Pedersen eller K.A., som var hans nom de guerre blev i 1940 antaget som elev i P&T. Det blev til 50 aktive år i etaten, inden han i 1991 efter en fin karriere valgte at gå på pension. Postvæsenets ledelse havde tidligt øje for K.A. Pedersens repræsentative evner. I begyndelsen af 1960 erne blev han således headhuntet til Postens Kundetjeneste, hvor han blev en af de fem pionerer, der opbyggede den nye kundeservice, forløberen for virksomhedens nu store salgs- og markedsorganisation. Gennem 7 år var K.A. Pedersen kundekonsulent på Fyn og Sønderjylland, hvor han blandt Postvæsenets største kunder blev en værdsat og respekteret repræsentant for etaten. Efter et mellemspil på 9 år som overkontrollør og personalechef ved Odense Postkontor, blev K.A. Pedersen i 1977 udnævnt til postmester i Ringe. Her kom hans manddomsgerning gennem 14 aktive år til at ligge. Han var en afholdt chef, der også i lokalsamfundet markerede sig gennem et glimrende samarbejde med erhvervslivet og officielle myndigheder m.fl. på Midtfyn. Det er karakteristisk for K.A. Pedersen, at han straks efter sin pensionering gav sig i kast med nye opgaver. Han blev valgt ind i bestyrelsen for Postpensionisternes Landsforening, og efter en rundrejse til de øvrige skandinaviske lande, var han i 1996 medstifter af Nordisk Post Pension Union (NPPU). Han blev unionens første sekretær og valgt til koordinator for de fælles nordiske aktiviteter. K.A. Pedersens utrættelige indsats for at styrke og udvikle de skandinaviske postpensionisters samarbejde indadtil og udadtil høstede stor anerkendelse i alle medlemslandene. På Landsforeningens generalforsamling i 2009 gik han af som medlem af bestyrelsen og frasagde sig samtidig hvervet som nordisk koordinator. Også uden for de postale cirkler har K.A. Pedersen gjort sig gældende. Han var i over 20 år medlem af Lions Club Sct. Albani i Odense og beklædte gennem årene flere fremtrædende poster, bl.a. som guvernørrådsformand for hele den danske Lions bevægelse. K.A. Pedersen vil blive husket for sine fine menneskelige egenskaber og som en god kammerat og respekteret kollega, der efterlader sig et stort savn - selvfølgelig størst hos hans hustru Maja. En rigt facetteret personlighed er ikke mere. Æret være hans minde. Per Lund Simonsen Posthornet Februar

10 Blandt postfolk Af Per Lund Simonsen Postmand satte sin by på det kulturelle landkort Hvis jeg nogensinde får noget at skulle have sagt i denne by, vil jeg sørge for, at kunsten og kulturen kommer ud til folket. Det sagde kontorpakmester Kaj K. Nielsen ( ) allerede som barn. Han fik noget at skulle have sagt, og han holdt ord. Gennem 18 år fra 1964 til 1982 var han borgmester i Holstebro i en periode med en anden postmand, overpostbud og medlem af Folketinget Normann Andersen, som 1. viceborgmester. Kaj K. Nielsen var visionær med sans for moderne kunst, og han var drivkraften, da Holstebro i 1960 erne forvandlede sig fra en fredelig og lidt søvnig provinsby til en sprudlende kulturby i rivende udvikling. I 1964 vedtog Folketinget loven om Statens Kulturfond med det formål at støtte bl.a. billedkunst, musik og litteratur for at sprede den anerkendte kultur, også kaldet finkulturen, til folket. Ved den første prisuddeling i februar 1965 rejste der sig et ramaskrig, og lagerforvalter P. Rindal fra Kaj K. Nielsen Kolding tog initiativet til en protestbevægelse mod, at man brugte skatteydernes penge til at støtte uforståelig abstrakt kunst. Bølgerne gik højt. Rindalismen, som fænomenet blev kaldt, viste sig at være vidt udbredt og med stor opbakning i befolkningen. Visioner, mod og mandshjerte Stormløbet mod moderne kunst havde klangbund i folkedybet. Danskerne levede i 1960 erne i Morten Kochs efterbyrd og i et ugebladsboom, som aldrig før eller siden. For mange mennesker var moderne kunst ligesom klassisk musik totalt uforståeligt - kultur nærmest et skældsord. Det krævede derfor visioner, mod og mandshjerte at investere bruge skatteydernes penge i kulturpolitikken. Disse egenskaber var Kaj K. Nielsen i besiddelse af. Han var primus motor, da Holstebro fra midten af 1960 erne for alvor satsede på kultur som motor for vækst og udvikling med en offensiv strategi, der havde som sit primære formål at tiltrække arbejdskraft, gøre det attraktivt for unge at blive i Holstebro og for højtuddannede at flytte til byen. Som led i strategien skulle infrastrukturen udbygges og ikke mindst uddannelses- samt fritids- og kulturområdet tilgodeses. I de følgende år gik det slag i slag. Der blev bygget Gymnasium, Holstebro Hallen med siddepladser til 750 tilskuere blev indviet i 1966 med operaen Madame Butterfly, året efter åbnede Holstebro Kunstmuseum, og der blev ansat en stadskomponist og etableret musikskole. Det internationalt orienterede Odin Teater blev inviteret til byen og fik fra 1966 fast tilholdssted i Holstebro. Det eksperimenterede med opførelser, hvor krop og lyd var lige så vigtige som ord, og bragte gerne teatret uden for murene med et opsøgende gadeteater. 10 Posthornet Februar 2013

11 Blandt postfolk Med henblik på byens pladser, skoler og bibliotek indgik kommunen en alliance med Statens Kunstfond om midler til køb af kunst. Der blev på tre år brugt mere end 1 mio. kr. til erhvervelse af kunst, hvor Holstebro stod for broderparten af kronerne med datidens målestok et opsigtsvækkende stort beløb. Strategien lykkedes, og Kaj K. Nielsen havde i løbet af 1960 erne med det, der siden er blevet kaldt Kulturmodel Holstebro, fået gjort sin by kendt i store dele af verden. Siden da har Holstebro gennem en række initiativer på det kulturelle område fastholdt og fornyet sin profil som kulturby. Det vakte opsigt og skabte omtale i hele Danmark og i udlandet, at en lille vestjysk provinsby brugte så mange penge på en lille og spinkel skulptur. Også lokalt gik bølgerne højt. Mange borgere mente, at byrådet havde spildt skatteydernes penge på et stykke skrammel, som enhver smed med respekt for sig selv kunne fremstille. Og som et mere muntert kuriosum blev der lagt madpakker foran skulpturen den tynde dame så jo ud til at trænge til lidt at spise!. Efterhånden tog Holstebros borgere skulpturen til sig og gav den kælenavnet Maren å æ Woun et tydeligt tegn på hendes popularitet og status som et nærmest uofficielt vartegn for Holstebro. Kvinde på kærre blev den 10. marts 1966 afsløret for offentligheden af Kaj K. Nielsen på Kirkepladsen foran Holstebro Sognekirke. I 1978 blev hun kørt til pladsen foran Det Gamle Rådhus, hvor hun kan ses dagligt fra 9 morgen til 9 aften. Så sænkes hun ned i et sikkert natteleje, både for at forhindre hærværk og for at forhindre, at uvedkommende stikker af med den efterhånden temmelig kostbare dame. Hun er vurderet til over 100 mio.kr. begyndelsen et øjeåbnende underværk, der trods sin lidt ydmyge førsteplacering på grønsværen ved siden af Holstebros grimme kirketårn, straks formåede at hævde sin nye indfødsret i byen. Smukt Eftermæle Kaj K. Nielsens fremsynethed og betydning for sin by som borgmester gennem 18 år er naturligvis blevet værdsat. Ved hans død i juli 2009 skrev den daværende borgmester, Arne Lægaard, i sine mindeord bl.a.: Kaj K. Nielsen var et menneske og politiker af stort format. Det er i høj grad takket være hans visioner, at kulturbyen Holstebro også er Danmarks flotteste handelsby, har en bred vifte af ungdomsuddannelser og et sprudlende erhvervsliv. Som et synligt bevis på byens påskønnelse, blev der 1995 afsløret og opstillet en buste af Kaj K. Nielsen ved indgangen til Lystanlægget i Holstebro. En fornem og fortjent hædersbevisning til en postmand, der som borgmester satte sin by på det kulturelle landkort. Kvinde på kærre Det mest spektakulære kunstindkøb, som Kaj K. Nielsen stod bag, og som et enigt byråd sanktionerede, er utvivlsomt erhvervelsen i 1966 af Alberto Giacommetis skulptur Kvinde på kærre. Skulpturen kostede kr. en betragtelig sum dengang - heraf betalte Ny Carlsberg Fonden kr. Maren kom til ære og værdighed og er i dag Holstebros ubestridte vartegn, som tiltrækker gæster til byen langvejs fra. I sin bog Mands Minde udtrykker kunsthistorikeren og forfatteren Hans Edvard Nørregård Nielsen sin betagelse af hende: ( ) men siden Kaj Munks blå anemone er der vist ikke noget overplantet, som har løftet sig smukkere over den vestjyske jord. Skulpturen var fra noget nær Posthornet Februar

12 Af Per Lund Simonsen Formandsmøde med fokus på bestyrelsesarbejdet i PostNord og overens komstforhandlingerne i 2013 Formanden for hhv. HK/Post & Kommunikation, Isa Rogild, og 3F-Post, Lars Chemnitz, var gæstetalere på formandsmødet den 1. november 2012 i Fuglsangcentret i Fredericia. Arbejdet i PostNords bestyrelse Den internationale lavkonjunktur presser hele distributionsområdet og medfører store udfordringer for PostNord både i den danske og svenske del af koncernen. Denne uafviselige kendsgerning var indfaldsvinklen, da Isa Rogild og Lars Chemnitz fortalte om arbejdet i PostNords bestyrelse, hvor de har sæde som valgte medarbejderrepræsentanter. En nøgtern analyse og realistisk syn på muligheder og præmisser var i det hele taget udgangspunktet for deres vurdering af koncernens situation på et vigende og konkurrencepræget marked. Danmark er et af verdens førende lande hvad angår digitalisering af korrespondancen mellem borgerne og offentlige myndigheder m.fl. Det medfører og har medført et kraftigt fald i brevmængderne de senere år. Eksterne analytikere forventer, at de globale brevmængder falder med 40 pct. frem til Afmatningen på brevmarkedet og andre forretningsområder gør desværre en reduktion i medarbejderstaben nødvendig, konstaterede Isa Rogild og Lars Chemnitz. I øjeblikket udgør nettoafgangen omkring årligt, heraf ca. halvdelen af naturlige årsager som alder m.v. Et forsigtigt skøn er, at Post Danmark ender med en medarbejderstab på ca Og så er der jo stadigvæk tale om en efter danske forhold stor virksomhed, som Isa Rogild og Lars Chemnitz bemærkede. 12 Posthornet Februar 2013

13 PostNords koncernstrategi frem til 2015, således som den i 2011 blev vedtaget i bestyrelsen, udstikker retningslinjerne for koncernens fortsatte udvikling og tager dermed også højde for de store udfordringer i de kommende år. Isa Rogild og Lars Chemnitz opridsede nogle strategiske fokusområder: Aktiviteter, der kan kompensere for den faldende brevmængde gennem omstillinger, sikre vækst og ekspansion på det logistiske område, identificere og udvikle nye forretningsområder i både Danmark og Sverige, forbedre lønsomheden mv. Det er fokusområder, der også i substansen har til formål at fastholde virksomhedens position som Nordens førende og stærkeste postkoncern. bedst forvaltes ved de faglige organisationers aktive og konstruktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Det giver mulighed for at øve indflydelse på og dermed også tage medansvar for koncernens strategi og fremtidige udvikling. At orienteringen om arbejdet i PostNords bestyrelse havde formandsmødets store interesse, bevidnede forsamlingens efterfølgende applaus, der blev fulgt op af Henning Dam Krag med en tak til Isa Rogild og Lars Chemnitz, ledsaget af et par flaske vin til hver. Isa Rogild Lars Chemnitz Lars Chemnitz og Isa Rogild besvarede og kommenterede kontinuerligt spørgsmål fra en særdeles interesseret tilhøreskare. Det var en gennemgående rød tråd i deres indlæg samt besvarelse af og kommentarer til de rejste problemstillinger, at medarbejdernes interesser efter deres opfattelse Overenskomstforhandlingerne i 2013 Henning Dam Krag og Johnny Madsen gav en udførlig orientering om de kommende overenskomstforhandlinger (OK 2013), herunder om proceduren og det tidsmæssige forløb i forbindelse med forhandlingerne, der skal være afsluttet senest den 31. marts De forhandlingsberettigede organisationer udveksler krav med finansministeren den 17. december Det er af stor betydning for landets statspensionister, at Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) viderefører kravet om generelle lønstigninger og bevarelse af reguleringsordningen. Og i denne forbindelse er det for statspensionisterne helt afgørende, at alle de midler, der udmøntes, afsættes til generelle lønstigninger, således at tjenestemandspensionen holder trit med lønudviklingen for tjenestemænd i aktiv tjeneste. Meddelelser fra bestyrelsen Henning Dam Krags beretning kan i sin fulde udstrækning læses på Landsforeningens hjemmeside. Her følger et uddrag: Vi er endelig kommet ind i en rolig gænge på kontoret, der nu er fuldt bemandet, efter at Charlotte Horsbøll startede den 1. juni Siden sidste formandsmøde har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget ved enkelte klubbers generalforsamlinger, bl.a. for at orientere om af de, ting som Landsforeningen arbejder med. Hvis det er muligt stiller bestyrelsen gerne op for at fortælle om, hvad Landsforeningen udover overenskomstforhandlinger i øvrigt arbejder med. Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med vores gamle faglige organisationer. På mødet sidste år i november måned med Isa Rogild, HK/Post & Kommuni- >> Posthornet Februar

14 kation, og Lars Chemnitz, 3F Post, blev det bekræftet, at det er vigtigt, at vi fastholder de tætte bånd organisationerne imellem. Vi har her i efteråret orienteret om vores overenskomstkrav til OK2013. Dette med henblik på, at de også har nogle kommende tjenestemandspensionister, som der skal tages hånd om. Det er derfor glædeligt, at vi kunne få Isa og Lars til at medvirke ved formandsmødet i dag. I bestyrelsen er vores medlemsblad Posthornet et fast punkt på dagsordenen. På vores årlige generalforsamlinger har vi hver gang appelleret til en bredere medvirken til at komme med indlæg af forskelligt art. Det er glædeligt, at vores indsats nu begynder at hjælpe, idet vi kan se en tendens til at kunne fremvise andet end diverse rejsebeskrivelser med forskelligt kulinarisk indhold. Vi opfordrer hermed til en fortsat medvirken til at få Posthornet til et interessant og indholdsrigt medlemsblad. Vi har som bekendt startet en ny serie, hvor postpensionister fortæller om deres oplevelser og arbejdsliv. Vi kalder den Blandt Postfolk og vil gerne opfordre jer og jeres kolleger til at kontakte vores redaktør Per Simonsen. Ring til ham og få en aftale. Han kommer også gerne på besøg. Efter en periode med mindre aktivitet, på grund af personalesituationen på kontoret, kan vi nu meddele, at Hjemmesiden er god og aktiv. Der er dagligt mange besøg. Mange af jer i lokale klubber er begyndt at anvende hjemmesiden som information til jeres lokale medlemmer. Man har endog inddraget sin egen hjemmeside med henvisning til fremtidig brug af Landsforeningens hjemmeside. Bestyrelsen er enig i, at kontoret skal være behjælpelig. Men bestyrelsen har fastslået, at kontorets medvirken ikke må gå ud over det øvrige daglige arbejde. Hvis vi skal leve op til nogle af de store forventninger, så kræver det en Webredaktør ansat. Det ønsker vi ikke. Med hensyn til jeres klubaktiviteter, så vil der ikke blive lavet billedgallerier. På klubbens egen side kan der blive sat enkelte billeder ind fra ture, udflugter, møder osv. Hvis det ikke er nok for jeres behov, så opfordrer vi til, at I opretter egen hjemmeside som supplement til Landsforeningens. Vi kan fortsat glæde os over et godt samarbejde med Post Danmark. På de to årlige møder, som afholdes med ledelsen, bliver der givet en orientering om Post Danmark/Post- Nord. Vi giver ligeledes en orientering om arbejdet i Landsforeningen. Vi skulle have haft møde den 12. oktober. Men det har vi aftalt at udsætte til den 7. december. Årsagen til udsættelsen var, at HR Direktør Palle Juliussen havde valgt at gå pension, og at der den 12. oktober var afskedsreception i Post Danmark. Vi fik derfor en kærkommen lejlighed til at sige tak for indsatsen og pænt farvel til Palle Juliussen, sluttede Henning Dam Krag. Gensidig orientering og afslutning Inden ordstyreren, Leif Aage Hansen, afsluttede mødet, orienterede flere formænd om bl.a. samarbejdet med den stedlige lokale postale myndighed og bestræbelserne på at hverve medlemmer til Postpensionisternes Landsforening. Det betragter vi i Landsforeningen som et skulderklap til det arbejde, vi har gjort med udformningen af vores hjemmeside. Men det er ikke uden problemer. Det har vist sig, at der er enkelte klubber, som har større forventninger til kontorets medvirken og kunnen til klubbens ønsker til hjemmesiden. Det har bl.a. været i forbindelse med håndteringen af diverse billeder til hjemmesiden. 14 Posthornet Februar 2013

15 Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013, kl Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørernes Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg ifølge lovene Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgs Vej 13, st. mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 23. april Med venlig hilsen p.b.v. Kurt Madsen Begravelseskassen af 26. maj 1893 Afholder sin årlige generalforsamling lørdag d. 16. marts 2013 kl på Risbjerggaard, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre (samme sted som sidste år) Følgende busser holder foran Risbjerggaard: Fra Friheden Station Bus 132 mod Rødovre Centrum Bus 200S mod Lyngby Station Fra Hvidovre Station Bus mod Valby Station Dagsorden er som følger: 1. Protokol og beretning 2. Regnskab 3. Fastsættelse af begravelseshjælp 4. Indkommende forslag 5. Valg ifølge vedtægterne 6. Repræsentationsudgifter 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 11. marts Tilmelding nødvendig på tlf til Poul Dalager, Ørbækvej 4, 2770 Kastrup sidste frist for tilmelding er mandag d. 11. marts Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand Poul Dalager, næstformand Hans Henrik Hansen, kasserer Bent Larsen, Ole Thillemann og Niels Ringborg. Med venlig hilsen Bestyrelsen Meddelelser fra bestyrelsen Landsforeningens kontor i Fredericia holder sommerferielukket fra den 15. juli til den 28. juli ugerne 29 og 30. Posthornet Februar

16 Postvæsenets Pensionistforening Fredericia Livets gang i foreningen Godt Nytår og tak for god opbakning til vores fester og ture Ketty Kilde Onsdag den 21. november 2012 Juletur over grænsen Igen i år kørte vi den sædvanlige og gode juletur. Der deltog 73 personer - alle i et strålende humør, for nu skulle vi til Fleggaard og handle. Vi skulle være der kl , men vi var der før tiden, og det gav lidt bøvl, da kaffen først var bestilt til kl , men sikken et flot kaffebord. Der var næsten alt for meget, da vi jo skulle til julefrokost bagefter. Nå, men vi fik handlet så meget, at bussen var godt fyldt med gode varer. Kl kørte vi fra Fleggaard mod grænsen og en flot tur langs Fjorden, inden vi nåede vores bestemmelsessted, Holbøl Landbohjem. Der blev vi budt velkommen i et flot dækket lokale med god julemusik. Kroværten havde sørget for hyggepianist til julefrokost. Hyggepianisten Knud Andersen nu pensionist - havde gennem år spillet i Den kgl. Livgardes musikkorps. Der var en god stemning, og der blev sunget med på sangene, som Knud Andersen spillede, og selv en lille dans blev det til af Erik. Julemenuen var næsten et helt madorgie, der var alt, hvad hjertet kunne begære og mere til. Kl. 16 kørte vi fra Holbøl godt mætte og tunge, så bussen kom på arbejde. Men godt hjemme i Fredericia kunne vi takke af for en rigtig god tur. Torsdag den 6.december 2012 Årets generalforsamling Hvad møder angår, er årets generalforsamling utvivlsomt højdepunktet. Det er tidspunktet, hvor bestyrelsen bliver målt og vejet har den gjort arbejdet godt nok har foreningens medlemmer været tilfredse med arrangementerne? Der var tilmeldt 141 medlemmer til generalforsamlingen og den efterfølgende spisning. Formanden, Ingolf Nielsen, bød velkommen. Jørgen Ebbesen blev valgt til dirigent. Han var som sædvanlig god til at styrer tingene. Ingolf afgav sin sidste formandsberetning, da han ikke ønskede genvalg. Lis Andersen forelagde årets regnskab. Der var ingen kommentar til det, og kontingentet blev ikke sat op. Lis har godt styr på foreningens penge. Så var det Eigils tur til at fortælle om kommende arrangementer i Jeg tror, det bliver et spændende år. Vi i bestyrelsen gør, hvad vi kan, mere kan man vel ikke forlange, sluttede han af med. Så var turen til valget kommet, Ingolf ønskede ikke genvalg, så Johannes Pedersen blev valgt som ny formand. Johan- 16 Posthornet Februar 2013

17 Johannes Petersen og Ingolf Nielsen Johannes Petersen nes plads som mening bestyrelsesmedlem var nu ledig. Ketty Kilde, som indtil nu havde været bestyrelsessuppleant, blev nu valgt ind i bestyrelsen. Som ny suppleant blev Erik Nielsen Svendsen valgt. Det gik ret hurtigt med valgene. Under eventuelt holdt Ketty en tale for Ingolf, og takkede for det gode formands arbejde, han have ydet igennem 9 år. Johannes takkede for valget til formand og ønskede et forsat godt samarbejde i bestyrelsen. Ingolf takkede også for et godt samarbejde med bestyrelsen og den gode opbakning, vi får af medlemmerne. Hele salen rejste sig. Der var stående klapsalver til den afgående formand. Der var også ros til bestyrelsen fra et af medlemmerne. Uha alle de roser, bare vi nu kan leve op til dem. Vi gør, hvad vi kan. Så til det mere alvorlige, spisningen. Der blev serveret and med tilbehør og ris a la mande med rød sovs. Super mad og nok af det. Der blev spillet julemusik af Freddy Madsen. Det er hyggeligt med musik, når vi skal synge. Der blev serveret kaffe med småkager og chokolade. I løbet af aftenen blev der trukket lod om 25 flotte julekurve. Alt i alt en god afslutning på året. Tak til alle og rigtig godt nytår Ketty Kilde Ingolf Nielsen Posthornet Februar

18 Julemærkemarchen 2012 Den 36. Julemærkemarch blev afviklet fra 61 startsteder fordelt over hele landet. Julemærkemarchens protektorer, Deres Excellencer Ingolf, greve af Rosenborg, og grevinde Sussie af Rosenborg, åbnede den 36. julemærkemarch på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. I alt var der på de 61 startsteder betalende deltagere ude at gå for julemærkehjemmene. Det er en lille tilbagegang i forhold til Flere startsteder og mange folk blev overrasket af det pludselige snevejr, som især ramte Midt og Vestsjælland, så Julemærkemarchen blev afviklet i et meget blandet vejr, lige fra meget sne, hagl, slud og sol, det kunne ses på nogle af startstederne, de manglede de deltagere, som først beslutter sig på dagen. Der var mange flere end de betalende, men de købte ikke startkort, men støttede ved køb af julemærkesalgsartikler, så ca i alt trodsede den første vinterdag i denne vinter. Julemærkemarchens bestyrelse er meget tilfreds med årets julemærkemarch, når man ser på vejrsituationen. Der var deltagere i julemærkemarchen i alle aldre, den ældste var den 104 årige Aksel Røhling som gennemførte den korte rute i Slagelse, de yngste gennemførte i barnevogn. Byer med flest deltagere: 1. Skælskør med solgte startkort, 2. Køge med købte startkort, 3. Maribo 800 købte startkort, 4. Hobro med 758 købte startkort. De største hold var: Køge Vandreforening med 332 deltagere Eggeslevmagle S.G. og I.F. med 299 deltagere og Hjælpekassen Danfoss med 246 deltagere. Julemærkemarchen regner med et lidt mindre overskud til Julemærkehjemmene i år. Overskuddet fra 3. Julemærkemarch overrækkes fredag den 15. marts 2013 kl. 14 på Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej, Ølsted. De danske Julemærkehjem hjælper hvert år ca. 700 piger og drenge i alderen 5-14 år. Psykiske og sociale belastninger giver nogle børn problemer i hverdagen. Baggrunden er ofte vanskeligheder i hjemmet og mobning i skolen. Julemærkehjemmene forsøger at hjælpe tidligst muligt - som regel med gode resultater, således at børnene efter et ophold på 9-12 uger kan vende hjem til en rolig og afbalanceret hverdag, med fornyet selvtillid og gå på - mod. Der skal lyde en stor tak til alle de mange frivillige, som gør, at Julemærkemarchen kan afvikles, tak til alle deltagere og sponsorer over hele landet og til pressen for den positive omtale af Julemærkesagen. Den 37. Julemærkemarch afvikles søndag den 1. december Ingolf Romlund 18 Posthornet Februar 2013

19 Pensionistklubben Posten Silkeborg Besøg på Hinge Osteri onsdag den 12. september 2012: 27 pensionister var den 12. sept. på besøg hos Hinge Osteri. Vi så først mejeriet og fik fortalt, hvilke produkter der blev fremstillet her. De laver flere ostetyper, bl.a. hawarti og danbo med og uden kommen og en ost af upasteuriseret mælk. Desuden laves der smør af creme fraiche, kærnemælk og alm. drikkemælk. Smørret bliver saltet med Læsøsalt. Der er beskæftiget en mand heltid og en mand på halvtid i mejeriet. Så blev vi vist rundt på gården af Ewald, gårdens ejer, som fortalte om gårdens drift. De startede i 1986 med 27 tdr. land og 27 køer. I 1995 lagde man om til økologi og har efterhånden købt mere jord til og øget besætningen, så mejeriet i dag driver godt 200 tdr. land, og har ca. 180 malkekøer, sortbrogede, der er krydset med andre racer, bl. a. for at køerne får stærkere ben. Den mælk, som de ikke selv bruger, bliver leveret til bl.a. Thise Mejeri. Vi så også stalden, hvor køerne kom ind og blev malket 24 ad gangen, og stalden, hvor de blev fodret, samt lageret af vinterfoder, græs og korn, der var insileret, og de mange 500 kg tunge halmballer. Da vi var færdige med rundvisningen, var der kaffe med hjemmebagt brød og smagsprøver af smør, ost og skummetmælk. Efter kaffen var der mulighed for at handle med Irene i gårdbutikken. Det var en interessant eftermiddag. Besøg på Statsfængslet Kærshovedgård tirsdag den 9. oktober 2012: Statsfængslet Kærshovedgård ved Ikast var målet for et spændende besøg den 9. oktober kl , hvor 29 postpensionister mødte vores guide, fængselsbetjent Jens Christian Fjelde. Vi startede i den gamle tjenestemandsbolig med kaffe og blød brød. Fjelde startede med at fortælle om fængslets historie, og at det kun er mænd, der afsoner her, på landsplan udgør mænd 94 % af de fængslede. I Kærshovedgård er halvdelen af de indsatte udlændinge, på landsplan er en tredjedel af indsatte udlændinge. Han kunne også fortælle, at en plads i fængslet koster kr. pr. indsat pr. dag, der var 150 indsatte og i alt 110 ansatte, heraf fængselsbetjente. Ved kaffebordet deltog også 2 af de indsatte, som vi måtte spørge ud om alt. Det var meget oplysende at høre, hvad de havde at fortælle og om deres syn på mange ting. De blev sendt indenfor murene kl og skulle være inde senest kl Derefter gik vi i kælderen, hvor fængselsmuseet var med bl.a. en række ting fra Louis Nebel, Kaj Munks morder, som sad fængslet der. Der var også mange andre ting som falske nøgler og bøger, der var udhulet. Til sidst gik vi ind på selve fængselsområdet, hvor vi var inde at se et par værksteder, hvor de indsatte arbejdede i dagtimerne. Vores guide, Fjelde, fortalte flere historier undervejs bl.a. om, at der på et postkontor i Køge hver mandag, onsdag og fredag blev sendt en stor pakke til en indsat i Kærshovedgård statsfængsel. Den indsatte ville ikke have pakken pakket ud, men havde valgt, at han skulle have alle pakkerne udleveret, når hans straf på 2 år var afsonet. Personalet på postkontoret gik til politiet, som gav sig til at undersøge sagen, og med en dommerkendelse åbnede de pakker, den indsat havde lagt på lager, og det viste sig, at det var tyvekoster, der skulle sælges efter de 2 år. Det var meget mørkt, da aftenen i fængslet sluttede kl >> Posthornet Februar

20 stadigvæk må benytte lokalerne til julefrokost og sammenkomst, det er vi glade for. Julefrokost på postkontoret. Torsdag den 6. december var 43 postpensionister samlet til den årlige julefrokost på Silkeborg Postkontor. Der var også mødt 6 hjælpere, og distributionschef Eigil Lemming var aftenens gæst. Bordene var pænt pyntet med røde servietter, lys og julestjerner. Paul Erik bød velkommen, og glædede sig over det store fremmøde. Han takkede postmesteren for, at vi Traktementet var som sædvanlig sild med karrysalat og æg, smørrebrød, øl, snaps og dr. Nielsen. Så var der kaffe og ostemad og snaps til dem, der ønskede det. Vi sang et par julesange, som Carsten spillede til. Eigil Lemming fortalte historier og vittigheder, og snakken gik som sædvanlig godt. Det er altid godt at møde gamle kolleger og mindes fælles oplevelser i det det gode gamle postvæsen. Det var som altid en god og hyggelig aften. Alice Holmgaard Sydhavsøernes Pensionistklub for P&T I skrivende stund har vi netop taget hul på Derfor vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår, hvor vi fra bestyrelsen vil forsøge at gøre det til et år med mange gode oplevelser for os alle. Sidste arrangement i det gamle år, var julefrokosten den 4. december. For at prøve noget nyt startede vi med et foredrag om Nykøbing F. Slot ved H. Grøndal Hansen, ligeledes som noget nyt, i fælleslokalet på Slotsbryggen i Nykøbing F. Herfra kunne vi se over på resterne af Slottet ved Biografen. Det er meningen, at vi også fremover vil benytte dette gode lokale af og til. Grøndals foredrag var rigtigt godt og interessant. Ifølge det historiske vingesus blev det klart, at Nykøbing F. i kraft af Slottet virkelig havde stor betydning, både i Danmark og de nærmeste nabolande. Byen lå meget centralt i forhold til f.eks Berlin, Hamburg og København. Her skal man tænke på, at rejsetiden var lang, en tur til København var jo nærmest en dagsrejse. Vi håber, I syntes, at ideen med et foredrag var O.K. Vi hører gerne fra jer med både positive og negative tilbagemeldinger, så vi ved, hvad vi gør fremadrettet. Efter foredraget var det tid til julefrokosten, der blev leveret fra Beiers køkken i Horreby. Det viste sig at være rigtig god mad, som blev rost meget af de fleste. Alle hyggede sig, og snakken gik som sædvanligt lystigt. Jeg tror, alle 32 deltagere havde en rigtig god dag. Det var en dejlig stor tilslutning, når man tænker på, vi kun er 45 medlemmer. Næste arrangement bliver generalforsamlingen den 23. april Da vi den 1. april fylder 20 år, holder vi efter generalforsamlingen jubilæumsfest. Vi skal have noget god mad og musikalsk underholdning m.m. Husk allerede nu at reservere dagen, så vi forhåbentlig får en rigtig god tilslutning igen. Afslutningsvis vil jeg høre, om I har lyst til at hjælpe med at få nogle flere medlemmer i klubben. Hvis I stadig har kontakt med tidligere kollegaer, må I meget gerne anbefale os til dem. Der sidder måske nogen, der dårligt kender vores eksistens, og det da synd for dem. Fortæl dem, hvor hyggeligt og rart vi har det, når vi mødes.. Skulle I have nogle emner, hører jeg meget gerne fra jer, eller de pågældende kan selv ringe på Telefon: Med venlig hilsen P.B.V. Kai Johansen 20 Posthornet Februar 2013

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år.

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Storstrømmen Nr. 4 Oktober 2015 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Så kørte vi til Bakken Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Ulla fra De Grønne Busser måtte tidligt

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere