Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej"

Transkript

1 Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Nr.9 årgang 1 September 2010

2 Indholdsfortegnelse: Månedsbrev Tak til aktivitetsforeningen Livshistorie Fødselsdage Nye beboere Aktivitetskalender for september Tur med Hans September Pigetur til Berlin Beretning fra afdelingsmøde med Lejerbo Bronzealdervejs Bruger- og pårørenderåd Bronzealdervejs aktivitetsforening Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetsforeningen Kiosken vareudvalg Sidste frist for indlevering af stof til næste blad Mailadresser Kioskens åbningstider

3 Månedsbrev september 2010 En regnfuld augustmåned er nu over. Selvom vi syntes, der er faldet meget regn i Odder, er det intet mod den regn, der er faldet i Nordsjælland og ved Billund. Her blev mange huse og veje oversvømmet. Tilsyneladende har husene på Bronzealdervej klaret at holde regnen ude, og afløbene på vejen har fungeret, så vi har kunne færdes ude uden at blive våde, hvis blot vi havde paraplyen med. Men vandafløbet giver dog lidt problemer i mange lejligheder på bronzealdervej, hvilket dog ikke har noget med regnen at gøre. Problemet er afløbene ved håndvaskene i badeværelserne, som mange steder ikke fungerer godt nok. Vores pedel har, sammen med en VVS mand, afprøvet diverse løsninger uden nogen god effekt. Problemet er selvfølgelig anmeldt til byggeriets et års syn, og der arbejdes fortsat med at finde en holdbar løsning. I foråret skrev jeg i Luren om de besparelser vi skulle iværksætte på Bronzealdervej pga Odder Kommunes økonomiske situation. Jeg vil her kort orienterer jer om den aktuelle økonomiske situation på Bronzealdervej. For at finde den besparelse, der var nødvendig, blev rengøringen ændret til rengøring 1 time hver 3. uge i Odder Kommune. Denne besparelse gør selvfølgelig, at nullermændene har 1 uge mere at vokse i og støvet bliver lidt højere på hylderne. Plejepersonalet sørger selvfølgelig for, at den daglige hygiejne i lejligheden er sundhedsmæssigt forsvarlig. Jeg oplever stor forståelse fra langt de fleste beboere og deres familier, og rigtig mange besøgende tager selv støvkluden og kosten, når de er på besøg. Jeg vil opfordre beboere/pårørende til, at I henvender jer til mig, hvis I oplever rengøringen er et problem. Jeg vil da sammen med jer og personalet

4 forsøge at finde en fornuftig løsning. Nattevagten, som blev ændret i bemandingen fra 3 medarbejdere på nattevagt til nu 2 medarbejdere på nattevagt, har fungeret uden problemer. Nattevagterne tager et stort ansvar og har fået opbygget et godt samarbejde med Døgnplejen. Aftenvagten har været lidt turbulent, idet vi ændrede bemandingen fra 2 aftenvagter i hvert hus til 1 aftenvagt i hvert hus + 1 aftenvagt, der skulle hjælpe på tværs af 3 huse. Det viste sig at være for stor en besparelse, som derfor i løbet af den første uge blev ændret til 2 aftenvagter, der gik på tværs i 3 huse. Denne besparelse var også for stor. Aftensmåltidet blev for forstyrret og det var svært for personalet at tage de individuelle hensyn beboerne havde behov for. Derfor er der nu 2 i hvert hus fra kl , hvilket vi mener er en god model. Med ovenstående ser vores økonomi rigtig fin ud for de regnskabstal jeg har fået til og med juli måned. Jeg vil gerne sige jer alle tak for den forståelse, I har udvist i en tid med en hårdt trængt økonomi og sige personalet tak for den store ansvarlighed, I har lagt for dagen. I efteråret afholdes der en temadag for personalet i hvert hus. Formålet hermed er, at vi sammen skal blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med livshistorien og ad denne vej blive bedre til at forstå hinanden i fællesskabet på Bronzealdervej. For alle huse afholdes temadagen en fredag. Jeg har meldt datoerne ud i husene og bedt kontaktpersonerne og teamkoordinatorerne sørge for, at informere beboere, pårørende, frivillige og jobpraktikanter herom. Personalet møder ind i huset om morgenen og hjælper med morgenhygiejne og morgenmad, inden de tager af sted på temadag. Vi sørger for en forsvarlig bemanding i huset resten af dagen.

5 For også at gøre dagen til en anderledes dag for beboerne, vil jeg opfordre pårørende, frivillige og jobpraktikanter til at hygge om beboerne om dagen og aftenen den fredag, personalet i huset er af sted på temadag. Med venlig hilsen Bente Markfoged Tusind tak Else Marie og Rosa er ude og afprøve vores ene dobbeltcykel, de kunne godt mærke det var hårdt arbejde at træde i pedalerne. Derfor har aktivitetsforeningen bevilget kr. til støtte til motorer til cyklerne.

6 Livshistorie Vigtige begivenheder i vores liv er med til at skabe vores enestående livshistorie og gøre os til de personligheder, vi er. Nogle mennesker er åbne om at fortælle deres livshistorie, mens andre holder den mere for sig selv, og nogle har på grund af demenssygdom svært ved at fortælle eller huske deres livshistorie. At kende til hinandens livshistorie er ofte med til at øge vores respekt og tolerance overfor hinanden. Vi kan bedre anerkende hinandens væremåder, hvis vi kender til hinanden. Men hvordan kan vi - beboere, pårørende, frivillige og personale komme i gang med at fortælle om vores liv til hinanden for at styrke den gensidige forståelse? Hvordan får vi den åbenhed ind i væres fællesskab? Det spørgsmål bringer jeg hermed i debat blandt alle med interesse for Bronzealdervej. Jeg håber denne proces kan være med til at gøre vores fællesskab på Bronzealdervej endnu stærkere. En Amagerhylde med billeder, diplomer eller andre vigtige ting, der fortæller om ens livshistorie, kan åbne op for mange gode snakke med mennesker med demens. Ofte er det en god idé at hænge hylden op udenfor lejligheden, som optakt til en god snak. Alle er meget velkommen til at henvende sig til mig og drøfte emnet med mig. Jeg kan træffes på mail eller på tlf Jeg håber I alle er friske til at taget emnet op med hinanden. Indlæg til Luren er også meget velkomment. Bente Markfoged

7 Fødselsdage i September Ejnar Evald Hansen Hus Lise Lauth Hus Bertha Nielsen Hus Helga Marie Sørensen Hus Niels Erik Theilgaard Hus 2 Velkommen til: Aase Sønder Hansen som er flyttet ind i hus 12

8 Kalender for aktiviteter i hus 8 i September 1.onsdag 16. torsdag Gudstjeneste kiosk 2.torsdag Gudstjeneste kiosk 17. fredag 3. fredag 18. lørdag 4. lørdag 19. søndag 5. søndag 20. mandag kiosk svømning 6. mandag kiosk svømning 21. tirsdag banko 7. tirsdag 22. onsdag bowling 8. onsdag 23. torsdag kiosk 9. torsdag kiosk 24. fredag 10. fredag tøjsalg Damernes butik 25. lørdag 11. lørdag 26. søndag 12. søndag 27. mandag kiosk 13. mandag kiosk Tur med Hans 28. tirsdag 14. tirsdag 29. onsdag 15. onsdag 30. torsdag kiosk

9 Bustur Det er i dag onsdag den 25. august. Det burde stadig være sommer eller der burde i hvert fald være rester tilbage af den. Men sådan føles det ikke lige denne dag. Vi har været igennem en periode med megen regn og de sidste to dage nærmest storm. Så det føles nærmest som om vi nu er helt henne i oktober måned. Det skal nu ikke forhindre os at køre en tur ud i landskaberne for at se hvordan det står til. Høsten burde nu være godt på vej i hus. Om der er tegn på efterår ud over det, det må vi se på. Vi starter ud med at køre op til Balle via industrikvarteret. Ved foderstoffen ligger der en korn i en bunke uden for. Så det var tegn på der er gang i høsten. Om det så er fordi der er kommet meget korn ind de ikke kan lagre eller det er fordi det skal igennem tørreriet. Ja da må vi jo nok helle til det sidste. Med det ustadige vejr og det fremskredne tidspunkt, er det nok svært af få lagerfast korn i hus. Ved Balle kører vi højre om og kommer ud på landet på vejen Onsted. Det var noget af et sørgeligt syn vi så her, set med landmandsbriller. Som sagt vi har den 25. August, høsten burde være over den bedste halvdel. Men hvad ser vi. Næsten ingen marker er høstet lige så langt øjet rækker. Store hvedemarker står der. Vårbygmarker, hvor kornet næsten er knækket helt ned i jordhøjde, som vil gøre det vanskeligt at høste uden spild. De eneste marker der er høstet er hvor der har været raps, frø og vinterbyg. Det vil sige vi kommer forbi rapsmarker der endnu står der. Sådan ser det ud stort set ud på hele turen. Mark efter mark der venter på mejetærskeren. I år er det ikke en fordel med en stor og tung mejetærsker. Vi kan se på turen, at flere steder har man været ved at sætte fast og derfor har efter ladt nogle store spor, som igen bevirker, at det vil være vanskeligt at pløje når den tid kommer. Et andet paradoks med den sene høst, er at det bliver svært at overholde de tidsfrister, for hvornår vintersæden skal såes. Jo senere jo mindre avl til næste høst. Tilbage til turen. Vi kommer forbi den store gård Rentzaugave. Den ligger her et stykke ude på landet helt for sig selv. Vi kunne se der var en mindre ombygning i gang af lade bygningen. Der kørte også en enkelt mejetærsker og høstede raps. Om udbyttet er optimalt var et

10 gæt. Men set på farven af stråene, der var helt hvid, så tydede det på et mindre udbytte. For meget var nok sprunget op. Videre gik turen mod Hvilsager. Vi var nu kommet lidt op i højderne og havde en rimelig udsigt. For selv om det blæste kraftigt, så skinnede solen og gav os en pæn udsigt. Fra Hvilsager og mod Torrild, kom vi igennem et meget kuperet terræn. Bakke op og bakke ned. Lige her stor der meget vårbyg på markerne. Det skal ihverfald høstes hurtigst muligt. For hvis det ikke lå ned, så var det tæt på. Men vi kunne også se der stod meget vand på marken. Endda en hel ny sø var opstået. Så mon det bliver høstet. Sol og vind gør det ikke alene. Vi kom igennem Torrild med dens flotte præstegård. Videre igen ud på landet mod Assedrup og hovedvejen mod Horsens. Her lige inden gjorde vi holdt ved en af de rapsmarker, der endnu ikke var høstet. Ved nærsyn af et rapsaks, kunne vi se hvor vigtigt det var at få det høstet i tide. Det aks vi havde fat i var helt hvidt. Halvdelen af bælgene var sprunget op, og derved var frøet tabt. Resten der var tilbage raslede som en klapperslange. Så det var overmoden. Dvs. ved en drastisk vejrskifte vil bælgen springe op og frøene falde på jorden og spire endnu engang. Ud på hovedvejen, hvor vi lige så strudsene og hjorte i en indhegning. Vi kører nu mod Hovedgård. Her var høsten lidt mere fremskreden. Ved Hovedgård drejer vi til venstre og kører nu mod Ås. Vi kommer forbi et meget flot skovløberhus, der er nytækket og nymalet. Meget flot. Igennem en skov hvor alt er som det plejer. Der er ikke meget der tyder på, at vi nærmer os efteråret. Ude på landet er billedet det samme. Mange uhøstede marker. Enkelte steder var det dog lykkedes at få sået igen. Fra Ås kørte vi videre sydpå. Op over en højde hvor vi havde et fantastisk udsyn mod syd med Horsens Fjord som det mest dominerende. Her kunne vi godt standse lidt og dvale ved den udsigt. Men det var en smal vej og nogen trafik. Inden vi kom ned til hovedvejen Odder Horsens kom vi forbi et andet godt. Tyrrestrup. En meget flot og velholdt gård. Opført i bindingsværk, hvidkalket og med rødt tegltag. Dertil en stor og flot park. I engene omkring gik en flok får og længere ude en større flok kødkvæg.

11 Da vi kom til Haldrup drejede vi til venstre af hovedvejen mod SøvindHalvvejs inden Søvind går der en stikvej ned mod vandet. Den vej ender i noget der hedder Havmarken. Det er ikke noget særligt. Men der er meget natur her. Vi holder næsten helt ude ved vandkanten. Foran os har vi en del af Horsens Fjord. Til venstre helt væk er det Alrø. Længere til højre Vorsø med skarverne. Længere til højre midt for og længst væk har vi landet på den anden side af fjorden. (Glud Snaptun). Længst mod højre har vi bakken hvor Stensballe ligger på den anden side. Her ved vandkanten drikker vi vores medbragte kaffe. Det blæser en del. Vandet er lidt i oprør. Derfor er der ikke mange fugle at se. Men vi snakkede lidt om fiskeri, for der må være ål her. Ligesom det må være en rasteplads for mange ande- og vadefugle. Når ellers vejret er til det. Efter kaffen køre vi igen hjemad. Via Søvind og vejen ned bag Søvind mod Skabslund. Vi kom forbi Giblinggård. Her kørte der en stor mejetærsker og høstede hvede. Det støvede en del. En rapsmark var også høstet, men der var mange steder, man havde været nød til at køre udenom våde pletter. Fra Skabslund videre forbi den store frugtplantage der var engang, ind igennem skoven til Sondrup. Videre igennem Sondrup op mod Svinballe. Vi kom her forbi den gård Cleo, bakkesangeren, engang boede sammen med Gorm. Forbi huset hvor maleren Mogens Zeigler boede. Videre fra Svinballe over Bilsbæk under viadukten forbi engene, hvor Åkjær for længe siden har høstet raps. Op vover golfbanen, hvor enkelte gik og spillede. Videre over Morsholt og ned til Vejlskovgård. Strækningen fra Sondrup hertil, var faktisk det område der var længst fremme med høsten. Hen ved halvdelen var høstet. Og vi kunne se flere mejetærskere ude her. Vi havde jo et godt syn ud over det hele lige inden vi køre det sidste stykke ned mod Vejlskovgård. Det sidste stykke hjem gik ind igennem Odder via Østergade, forbi Parkvejensskole, svømmehallen, Ankjær og Rude havvej. En tur med nye oplevelser var til ende. Vi fik set de problemer vejret har skabt for landmændene. Vi fik set mange flotte steder. Vi fik

12 snakket forskellige ting efterhånden, som de dukke op. Der er tur igen om en måned. Havmarken mod bakker ved Stensballe September I den gamle romerske kalender var september årets syvende måned September betyder syv på latin. Ifølge vor kalender er der som bekendt årets niende måned. Det gamle danske navn er fiskemåned. Forskerne mener, at det danske navn skyldes, ar man netop i denne måned bl.a. fiskede enorme mængder sild, som blev nedsaltet og gemt til vinteren eller eksporteret som en kærkommen fastespise. Netop vore farvandes store rigdom på sild var frem til 1600-tallet en økonomisk hovedfaktor bag Danmarks stilling som stormagt. Bondens gøremål i september Havren og boghveden skulle høstes i denne måned, og dermed var hele kornhøsten afsluttet den skulle simpelthen være overstået Mikkelsdag, den 29. derefter var det på tide at pløje og gødske. Al gødningen skulle køres ud. Det var hårdt arbejde, men man hjalp

13 hinanden og holdt møggilde bagefter. Sidst på måneden såede man evt. vinterrug, men det kunne godt vente til oktober. I haven kunne man plukke de første æbler, og gulerødderne samt kålroerne måtte evt. graves op. Derefter skulle humlen høstes, og frugttræerne beskæres med sav, saks og kniv. Det var endvidere sæson for fremstilling af frugtvin og eddike; og mjøden var klar nu den skulle være så god mod rygsmerter! Hvad dyrene angik, var det på tid at vaske og klippe fårene. Gæssene skulle sættes i fedesti, hvor de blev fodret med havre, så de kunne komme i god foderstand til Mortensaften. Det var endvidere det rigtige tidpunkt at fælde gavntømmer. Overtro og varsler om september Vejret var nu knap så interessant som i de to foregående måneder. I denne måned kunne den allersidste høstbonde og den første landmand, som såede vintersæd, møde hinanden. For nu skulle der sås rug: September rug bliver stærk og stor, giver fyldig kerne og meget fo r (foder). Poetiske sjæle kalder september for efterårets maj, og Mild september giver mild vinter. Hvis trækfuglene forsvandt i denne måned, kunne man regne med en mild jul, hvorimod torden i september skulle varsle en hvid og kold jul.

14 EN PIGETUR TIL BERLIN MAJ 2010 Torsdag morgen Vi blev kørt til opsamlingsstedet i Skanderborg af Bjarne, som alligevel skal møde tidligt om morgenen, men dog ikke kl hvor vi blev samlet op af bussen, som skulle køre os til Berlin. Vi havde taget kaffe og brød med til turen, indtil vi kunne holde ind et eller andet sted for at få morgenmad. Vi prøvede at sove lidt, men det lykkedes ikke så godt. Med 2 pauser på turen nåede vi til Berlin kl i regnvejr. Hotellet, som vi boede på, ligger ca. 10 minutters gang fra Alexanderplaz, som ligger midt i Berlin. Værelserne var fine med dejligt badeværelse og lille køkken uden service eller potter/pander. Efter at vi havde fået pakket ud, gik vi ud i regnvejret for at se på lokaliteterne. Efter lidt forvirring fandt vi Alexanderplaz, som er en plads i det centrale Berlin opkaldt efter den russiske zar Alexander d. 1. Pladsen domineres af det 368 m høje (fjernsynstårn). På pladsen ligger Weltzeituhr (verdensur), som viser klokken fra næsten alle dele i verden. Der var ikke mange mennesker på pladsen, hvor der også er små butikker og pølseboder. Dorte købte sig en paraply, så havde vi én hver. Vi gik videre ud i Berlins gader og kom forbi Rotes Rathaus. Rotes Rathaus er Berlins rådhus. Det ligger i Rathausstraße og er sæde for byens regerende borgmester. Navnet Rotes Rathaus henviser til bygningens facade, der består af røde klinker. Vi kunne ikke komme ind og se huset indefra da der var lukket p.gr. a. et eller andet møde. Vi gik videre og kom til nogle små forretninger. Else købte nogle dyre, men fine kniplinger til at hænge i sine køkkenvinduer. Vi fortsatte til Berliner Dom for at komme lidt i tørvejr. Berliner Dom er en protestantisk kirke. Oprindelig var den en hofkirke for Brandenburgs kurfyrster, senere Preussens kongehus, slægten Hohenzollern. Under kirken befinder Hohenzollerns krypt sig. Kirken er blevet brugt som gravsted for Hohenzollerne siden Hovedkirken blev stærkt beskadiget i 1944, og kunne først i 1993 tages i brug igen. Restaureringen blev færdig den 29. juni I dag finder der regelmæssig gudstjenester og koncerter sted i Berliner Dom.

15 Kirken er utrolig smuk indeni. Vi sad længe og kikkede på de mange malerier og glasmalerier. Kirken virker meget ren. Ud i regnen igen og gik op ad Unter den Linden Unter den Linden er en boulevard i det centrale Berlin, som strækker sig fra Brandenburger Tor, der grænser op til vest, til Schlossbrücke i øst, og som har navn efter sine lindetræer. Den er 1,5 km lang og 60 m bred. En række ambassader og forvaltningsbygninger, samt universitet, statsbibliotek, statsopera og mange andre imposante bygninger indrammer gaden. Den smukke boulevard blev brugt til militærparader og triumftog både i det kejserlige Tyskland og i Hitlers 3. rige. Efter kapitulationen i 1945 kom Unter den Linden til at ligge i Østberlin, og nu var det socialismens storslåede landvindinger, der blev fejret ved parader. Det er meget dyre butikker der ligger på gaden bl.a. nogle bilbutikker. I én af de mange souvenirbutikker købte Anitta en limegrøn trabant ( en østtyst bol ) til sit køkken. Hun er helt skudt i trabanter og nåede på turen at købe forskellige eksemplarer af Trabanten. Vi sluttede vores tur af ved Brandenburger Tor for nu var vi blevet godt trætte og våde. Brandenburger Tor er den eneste bevarede af byportene omkring det gamle Berlin, opført i Portbygningen er kronet af sejrsgudinden Viktoria med sit firspand. Porten er et af Berlins vartegn. Brandenburger Tor er en meget fornem bygning, hvor man ikke ønsker at der skal ske noget hærværk. Hvis man beskadiger Brandenburger Tor, kan man få en bøde på danske kroner. Vi tog en taxa tilbage til vores hotel da vi ikke orkede at gå længere. Vi skulle dog lige have købt lidt aftensmad med op på værelset og Anitta mente hun havde set en Netto butik lige ved hotellet, som vi var kørt forbi da vi ankom til Berlin. Der var også et lille gult skilt som vi stilede imod, men det var ikke Netto. Vi gik lidt længere og fandt til sidst butikken hvor vi købte brød, chips, pålæg, rødvin m.m. Vi slæbte os hjem på hotellet og ind på værelserne. Da Dorte tog sine sko og strømper var tæerne helt sort og Elses lyserøde efter skoene der var så våde at de smittede af. UF! Vi hyggede os med vores indkøbte mad og da

16 vi kom i seng ved 22 tiden sov vi alle som sten til kl. 7 næste morgen. Fredag: Efter et dejligt morgenmåltid i hotellets restaurant begav vi os på nye eventyr. Det var heldigvis tørvejr. Vi tog en sporvogn til Alexanderplaz hvorfra vi ville tage undergrundsbanen til rigsdagsbygningen, som skulle være vores første stop. Men vi kunne ikke lige finde ud af systemet dernede under jorden, så vi tog en sporvogn og stod af ved dens endestation, som viste sig at være i nærheden af et museum for Anna Frank. Vi startede så vores rundtur dér. Det lille museum ligger inde i en baggård på 1. sal. Der er en del billeder fra Annas liv. Annelies Marie Frank (Anne Frank) (født 12. juni 1929 i Frankfurt am Main i Tyskland død marts 1945, Bergen- Belsen, Tyskland). Hun var datter af Otto Heinrich Frank ( ) og Edit Hollander, som begge var af jødiske familier. Faderen havde deltaget i 1. verdenskrig for Tyskland. Da Hitlers nazistparti kom til magten i 1933, indså forældrene, at deres sikkerhed var truet, og de flygtede til Holland. Anne var da fire år og hendes søster Margot syv. De næste syv år voksede Anne op under relativt trygge forhold. Under den tyske besættelse af Holland under 2. verdenskrig indledtes en jagt på de hollandske jøder, som i stort tal deporteredes til koncentrationslejre. Anne Frank og hendes familie undgik nazisternes eftersøgning ved at skjule sig i hemmelige rum i et hus på Prinsengracht 263 midt i Amsterdam, hvor de boede med en anden familie, nemlig familien Van Pels (I dagbogen som Anna Frank har skrevet kaldes de Van Daan). Det lykkedes dem at holde sig skjult her fra 9. juli 1942 til 4. august 1944, da en person afslørede dem for Gestapo. Anne døde - nogle få dage efter sin søster Margot - af tyfus i koncentrationslejren Bergen-Belsen i marts 1945, ikke længe før britiske soldater nåede frem til den d. 15. april Vi havde det lidt underligt da vi igen kom ud i den friske luft. Det havde gjort et stort indtryk på os at se billederne, selvom vi havde set noget lignende før. Vi spadserede videre til Den nye Synagoge hvis kuppel lyser langt væk, stor og flot. Inden man kan komme ind i synagogen

17 skal tasker gennemlyses og man skal gå gennem en detektor. Vi kom alle sammen igennem uden problemer undtaget Anitta som havde et eller andet der gjorde at det bibbede helt vildt og til sidst skulle hun kropsvisiteres. Så var hendes dag ødelagt!! Neue Synagoge (den nye synagoge) blev bygget mellem 1859 og 1866 som hovedsynagoge for jøderne i Berlin og indviet i Bygningen var udsat for hærværk og brand under krystalnatten d. 9 november 1938, men overlevede, fordi den var under beskyttelse som en historisk bygning. Den blev også udsat for svære skader under de allieredes bombning af Berlin. Det var først efter Berlinmurens fald, at den blev endeligt genopbygget. Bygningen bruges ikke længere som synagoge. Vi var ret skuffede over det indvendige af synagogen. Vi gik videre og kom forbi Jüdischer Friedhof, som er en jødisk kirkegård. Det er den næstældste jødiske kirkegård i Berlin og blev åbnet efter at kurfyrste Frederik Vilhelm havde givet 50 jøder, som var blevet fordrevet fra Wien, ophold i Berlin i Frem til 1827 skal jøder være blevet begravet på kirkegården. Kirkegården havde oprindelig ligget i åbent landskab, men blev senere som Berlin voksede, omgivet af huse. I 1827 blev kirkegården lukket, fordi der ikke var plads til flere grave, og en ny kirkegård blev åbnet. Fra 1828 lå den jødiske menigheds alderdomshjem ved siden af den gamle kirkegård. Udenfor kirkegården er et mindesmærke over de ugerninger Hitlers regime forvoldte jøderne under 2. verdenskrig. Det forestiller en flok jødiske voksne og børn der er meget tynde og bare står og kigger tomt ud i luften. Så skulle der lige ske lidt andet så vi kiggede på vinduer og Anitta prøvede et par bukser, som dog ikke faldt i hendes smag alligevel. Vi gik ud til Unter den Linden hvor der er en plads der hedder Bebelsplatz. Den ligger omkranset af universitetet og det gamle kongelige bibliotek. Bebelsplatz overser man nemt, men pladsen har en trist historie og gemmer faktisk på et lidt specielt monument. I 1995 lavede jøden Micha Ullmann et utraditionelt monument. Det består i et lille vindue ned i jorden, hvor man ser

18 ned i et stort rum. Rummet er et bibliotek, stort nok til at rumme de bøger, der blev afbrændt på pladsen. Startskuddet på Nazitysklands kulturelle udrensning lød i 1933 med bogbrændingerne på Bebelsplatz. Under nazismen forholdt staten sig energisk til, hvad der var god kultur og hvad der var usund kultur. Forfattere, filosoffer, malere, og kunstnere af alle typer blev arresteret, hvis deres værker var kritiske overfor statsmagten og nazismens idéer. Deres værker blev gjort ulovlige og destrueret. I tilfælde hvor kunstneren var f.eks. jøde, var indholdet ikke vigtigt. Så var indholdet per definition blot skadeligt og skulle forbydes og udryddes. I et forsøg på at give den kulturelle udrensning et videnskabeligt og lærd anstrøg, foretog man den første store bogafbrænding på Bebels Platz. Med det kongelige bibliotek og universitetet som scenisk baggrund lavede man en ceremoniel afbrænding af en enorm mængde bøger. Afbrændingen blev optaget på film og vist i ugerevyer landet over, og den almindelige borger stod så tilbage med det indtryk, at landets stærkeste intellektuel kræfter stod bag idéen. Lidt længere henne af Unter den Linden ligger en bygning som hedder Neue Wache. Inde i et åbent rum sidder en statue af en mor med sin døde søn. Den er et mindesmærke for de faldne i Napoleonskrigene og faldne i 1. verdenskrig. I DDR-tiden blev bygningen brugt til propagandaformål af stalinistregimet. Efter den tyske genforening har Neue Wache været mindesmærke for alle ofre for krigen. Vi fortsatte vores vandring og inden vi nåede rigsdagsbygningen var vi i diverse souvenirbutikker for at lede efter magneter med forskellige billeder på og trabanter. Da vi kom til rigsdagsbygningen skulle vi stå i kø i ca. 2 timer for at komme ind og se den fantastiske glaskuppel hvorfra man kan se ud over det meste af byen. Vi fik høretelefoner på så vi på vejen op i toppen af kuplen kunne følge med i hvilke bygninger vi kunne se. Det hele var de 2 timers venten værd. Da vi kom ned og ud igen gik vi forbi et monument over 96 myrdede parlamentsmedlemmer under nazismen. Deres navne, politiske tilhørsforhold og dødssted, oftest kzlejre, er indgraveret på lige så mange støbejernsplader.

19 Vi ville videre til monumentet over dræbte jøder og da vi gik over den store vej der hedder Strasse des 17. juni, kom en kortege af blinkende motorcykler og biler og nogle meget flotte biler. Gad vide hvem det var? Holocaust Memorial, som ligger tæt ved Brandenburger Tor, er et mindesmærke som skal tjene til minde om de jøder, der blev myrdet under nationalsocialismen. Det imponerende område på m² er dækket med betonsten af forskellig størrelse, som er anbragt i et uregelmæssigt mønster. Det var en hel labyrint at gå rundt i, så vi fulgtes pænt af da nogle af stenene er meget højere en vi er. Klokken var efterhånden blevet 17 og vi var blevet lidt sultne og tørstige, så vi satte os ved en café og fik lidt indenbords. Efter at have indtaget lidt føde gik vi videre til vores næste mål som var at se et stykke af den berømte mur. På vores vej derhen kom vi forbi en stor bygning som viste sig at være Goebbels tidligere propagandaministerium som for nylig blevet istandsat og rummer i dag det tyske socialministerium. Paul Joseph Goebbels (29. oktober maj 1945) var en fremstående tysk nazist og propagandaminister i Nazi-Tyskland fra 1933 til Som Hitlers minister, stod han for den tyske presse, radio og filmproduktion, og var strategen bag det tredje riges offentlige præsentation af sig selv. Goebbels var berygtet for sine retoriske evner, sin fanatisme og antisemitisme. Han arbejdede efter princippet om, at hvis en løgn bliver gentaget ofte nok, vil den til slut blive sandhed. Goebbels var en trofast støtte for Hitler og ville følge ham gennem ild og vand for at forblive hans trofaste følgesvend. UHA UHA!!!! Ved siden af denne bygning var et stort stykke mur og man kan nok ikke forestille sig hvordan det var da den gik gennem Berlin. D.12 august 1961 om eftermiddagen beordrede den tyske leder Walter Ulbricht sine tropper til at lukke grænsen. Ved midnat den følgende søndag begyndte hæren, politiet og "kampgruppen" at forsegle byen. Muren delte byen for mere end 28 år. Gader og jernbaner blev brutalt afbrudt og selv kirkegårde gik ikke ram forbi. Kommunistpartiet fortalte østtyskerne at muren var en antifascistisk beskyttelsesvold

20 bygget for at passe på dem. I virkeligheden var muren bygget for at undgå masseflugt fra landet. D. 9 november 1989 efter dages demonstrationer og illegale flygtninge, annoncerede den østtyske regering på en pressekonference at rejserestriktionerne var ophævet. Den aften strømmede folk fra øst ind i Vestberlin og hundrede af tusinder fejrede begivenheden. Lige over for muren var holdepladsen for en kæmpe stor luftballon som man kunne kom op i og sikkert have en flot udsigt over Berlin, men vi skulle nu ikke nyde noget. Ved siden af luftballonen var placeret forskellige udgaver af Trabanten. Fx var der en politibil. Vi gik lidt videre om kom til Check point Charlie,som er den mest kendte grænseovergang mellem den amerikanske og den sovjetiske sektor i Berlin. Checkpoint Charlie var grænseovergang for udlændinge. Vi var efterhånden ved at være godt trætte så det lykkedes os at tage undergrunden til Alexanderplaz hvor vi blev enige om at se hvor lang kø der ville være for at komme op i fjernsynstårnet. Det var ikke så galt så vi købte billetter. Der er heldigvis elevator i tårnet ellers skulle man op ad 986 trapper. Elevatoren kører med 6 m i sekundet så det gik rimelig stærkt at komme op i det 368 m høje tårn. Vi skulle dog ikke længere end 203 m op. Så er man på panorama etagen. Kommer man 4 m. længere op er man i en restaurant som stille drejer rundt mens man spiser. Det kunne vi godt have tænkt os, men vi havde ikke bestilt bord så vi måtte nøjes med lidt fra baren der hvor vi var landet. Udsigten er helt fantastisk. Efter at have tilbragt 1 times tid i tårnet tog vi elevatoren ned igen og tog en sporvogn hjem til hotellet hvor vi udmattede smed os i nogle stole og senge og hyggede os med rødvin, brød og chips. Vi lå i vores senge ved tiden. Lørdag: Vi stod op kl. 7, gjorde os færdige, spiste morgenmad og så af sted med undergrundsbanen til et museum der hedder Story of Berlin. Inden vi nåede museet kiggede vi lige indenfor i et par

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Indholdsfortegnelse: 3. Månedsbrev 4. Beboernyt 5. Aktiviteter i hus 8 6. Tur med Hans 8. Kiosken har fødselsdag 9. Nyt fra Mandegruppen 10. Bliv medlem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS BERLIN Tur - retur WIR SIND DAS VOLK t i e h i e Fr 1 Storbyferie i BERLIN Tysklands hovedstad er bestemt et besøg værd, hvis man er til storbyferie. Byen byder på masser af seværdigheder og attraktioner,

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1

Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1 Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1 Indhold Månedsbrev 3 Beboernyt 4 Månedskalender 5 Bustur med Hans 6 Sidste nyt fra mandeklubben 8 Referat Aktivitetsforeningen 10 Efterlysning 11 Invitation

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Indhold Månedsbrev 3 Beboernyt 5 Månedskalender 6 Månedlig tur med Hans 7 Sidste nyt fra mandeklubben 9 Nyt fra Dameklubben 11 Tak til Aktivitetsforeningen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Indholdsfortegnelse Bliv medlem af aktivitetsforeningen Månedsbrev Beboernyt Aktiviteter i hus 8 i januar Bustur med Hans Sidste nyt fra mandegruppen Alrø tur

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012 Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012 Indholdsfortegnelse Månedsbrev Frivilligaften Beboernyt Aktiviteter i hus 8 Tur med Hans Sidste nyt fra mandegruppen Jul i hus 2 100 års fødselsdag i hus 6

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej

Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Nr.7 årgang 1 Juli 2010 Indholdsfortegnelse: Månedsbrev Stormkroge Hjemmeservice Fødselsdage i juli Kalender for hus 8 Tur med Hans Hus 14 på Tunø Juli

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1

Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1 Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1 Indhold Månedsbrev 3 Konkurrence 4 Beboernyt 5 Månedskalender 6 Sidste nyt fra mandeklubben 7 Nyt fra Dameklubben 8 Lejerbo`s afdelingsbestyrelse 9 Medlemmer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket På tur i Berlin Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket Indhold Højborg for arkitektur 4 Et rent lærred 4 Berliner Dom 6 Guld og ædelstene 6 Bygningen der ikke

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Megali Ammos Stranden Vores tur til Skiathos startede den 19. Maj fra Billund, og vi boede på Hotel Mario ved Megali Ammos stranden lidt uden for Skiathos by. Vi rejste med

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Træningslejr Lignano 2010 Italien

Træningslejr Lignano 2010 Italien Træningslejr Lignano 2010 Italien Fællesfoto foran springvandet i Lignano, hvor vi boede. Udrejse: Afgang fra SSB lørdag d. 13/2 kl. 08.50 med luksus-bus (som nogle uger inden var blevet brugt under Klima

Læs mere