GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål"

Transkript

1 GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål

2 Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for at du besluttede dig for vores produkt. Læs venligst hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du går i gang med at benytte din nye trykkoger. Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig brug i givet fald kan medføre skader. Læs denne anvisning og dens instruktioner grundigt igennem før første ibrugtagning og opbevar den godt til senere læsning! 1. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af trykkogeren, må ikke bruge den. 2. Trykkogeren må aldrig stå uden opsyn, når den er under tryk. 3.. Lad aldrig børn komme i nærheden af trykkogeren, når denne er i brug. 4. Brug trykkogeren kun til det formål, den er beregnet til, dvs.til hurtigkogning. 5. Før hver brug kontrollér om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. 6. Der opstår tryk under kogningen. Derfor er det vigtigt, at lukke gryden rigtigt før den bruges og at læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne i brugsanvisningen helt igennem og at overholde dem, eftersom fejlagtig brug kan medføre personskader eller skader på gryden. 7. Denne trykkoger er ikke udstyret med en trykindikator. Vær venligst opmærksom på om der kommer tryk ud af trykreguleringsventilen dette er tegnet på at der er opbygget tryk inde i gryden. 8. Den angivne minimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke underskrides. 9. Den angivne maksimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke overskrides. 10. Brug kun de varmekilder, som er angivet i denne brugsanvisning. 11. Brug aldrig trykkogeren til at stege eller friturestege i olie under tryk. 12. Trykkogeren må ikke bruges inde i oven; den risikerer at blive beskadiget herved. 13. Overhold de særlige instruktioner vedrørende tilberedelsen af specielle fødevarer der står i brugsanvisningen under Sikkerhedsinstruktioner. 14. Rør kun ved den varme gryde ved håndtagene. 15. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt. Før du åbner den, skal du forvisse dig om at trykket er gået helt af. (Yderligere oplysninger herom finder du i brugsanvisningen). 16. Sørg for at holde hænder, hovedet og kroppen væk fra afdampningsområdet under afdampningen. 17. Trykkogerens låg (eller dele heraf) må ikke komme i opvaskemaskinen. 18. Brug udelukkende originale reservedele. 19. Ved behov for reparationer henvend dig venligst til kundeservice (se bagsiden). 20. Pletter på grydebunden kan let fjernes med citron eller eddike. Kalkpletter behandles som beskrevet på side Brug aldrig skurende rengøringsmidler eller stålsvampe til rensning af trykkogeren. 22. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. 23. Gryden må ikke bruges til friturestegning med olie eller fedtstoffer. 24. Lad aldrig fedtstoffer stå uden opsyn. Vær opmærksom på, at der kan gå ild i varme fedtstoffer. Brug ikke vand til slukning af brændende fedtstoffer, men et velegnet tæppe eller en klasse F ildslukker i stedet. Vi håber I får glæde af jeres trykkoger og ønsker jer mange smagsfulde oplevelser. 2 3

3 Hurtiginfo Hurtiginfo 1.) Åbning 1. 4.) Indstil tryktrin 1 = skånetrin 2 = hurtigtrin Skub skydelåsen fremad med tommelfingeren. Træk lågets og grydens håndtag fra hinanden tag låget af. 5.) Sæt komfuret på højeste kogetrin ) Hurtigkogningen begynder 2.) Lukning Cirkelsymbolet på låget og på grydens håndtag skal sidde over for hinanden. Skub lågets og grydens håndtag sammen, så gryden er lukket. 2. når der kommer damp ud af ventilen, sæt så komfuret på mindste trin. Nu begynder kogetiden (se tabel side 20/21). 7.) Kogetiden afsluttet Sluk for komfuret! ) Langsom gradvis afdampning eller vent iht. opskriften indtil 3.) Påfyldning af madvarer 7. trykket har udlignet sig. Drej ikke direkte fra position Overhold minimum for II til position, men først fra væskemængden: ca. 1/4 liter position II til position I, vent nogle (se side )! sekunder, og så til position. Minimumsmængden for Ved brug af kogetrin I kan der påfyldning af væske og stilles direkte fra position I til. madvarer bør mindst være 1/3 Forsigtig: Dampen er meget af grydens volumen. varm (se side 17)! Tilføj så madvarerne. 9. I tilfælde retter, som udvider sig På side 17 beskrives yderligere eller skummer, må gryden højst metoder til reduktion af trykket. fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op 9.) Åbning af gryden (se side 12). Når der ikke kommer mere damp Fyldmængderne relaterer altid til ud, kan gryden åbnes. madvarer + væske. Låget kan tages af. kapacitet påfyldningsmængde max 2/3 magt. gryde Ø OBS: Åbn aldrig låget med 4 6,0 litres 4,0 litres 22 cm 5

4 Indholdsfortegnelse Dampkogning med trykkogeren Hurtiginfo side 2-5 Indholdsfortegnelse side 6 For at kunne garantere for trykkogerens sikkerhed og lange levetid underkastes fremstillingen ekstremt høje standarder og bliver der kun brugt de bedste materialer. Vi ønsker dig god fornøjelse med din trykkoger. Dampkogning med trykkogeren side 7 Beskrivelse side 8-10 Denne trykkoger byder på mange fordele: Sikkerhedsinstruktioner side Kogning med trykkogeren side Efter endt kogetid side 17 Rengøring og vedligeholdelse side Spørgsmål og svar side Trykreguleringsventilen med 2 regulerbare trin. Anvisninger i opskrifter og kogetidstabeller kan altid kun være standardværdier. Derfor er denne trykkoger udstyret med en trykreguleringsventil med 2 tryktrin. Det har så den fordel, at du over ventilen individuelt kan tilpasse trykket inde i gryden alt efter mængden og størrelsen af de madvarer, der skal koges. For grundindstillingerne se venligst kogetidstabellen i slutningen af denne brugsanvisning. Kogeanvisninger side Kogningen bliver sundere. EF-overensstemmelseserklæring side 23 Reservedele/garanti/ Leveringsomfang side 24 Elektrisk Gas Ved at koge uden ilt i damp og de kortere kogetider bliver dine fødevarer tilberedt på særlig skånsom vis. Ved hvert minut, du sparer, vinder du vigtige vitaminer, næringsstoffer og mineraler. Keramik Induktion Kogningen giver mere smag. Ved at koge uden ilt bibeholder dine grønsager i vid udstrækning deres aroma og naturlige farver. Kogningen går hurtigere, så du sparer tid og energi. Med denne trykkoger sparer du op til 70 % af den tid, du hidtil har brugt på kogningen. Og du sparer energi op til 60 % for retter med lang kogetid og mellem 30 % og 40 % for retter med kortere kogetider. Kogningen er stort set uden lugte og em. kapacitet påfyldningsmængde gryde Ø max 2/3 6,0 litres 4,0 litres 22 cm Hvis du vedligeholder trykkogeren godt, får du glæde af den i lang tid. Derfor læs venligst nøje hele denne brugsanvisning igennem. 6 7

5 Beskrivelse Beskrivelse Sikkerhedsventilen: Mens trykket opbygges inde i gryden, bliver den røde sikkerhedsventil synlig og gryden er lukket (må aldrig åbnes med magt) Når sikkerhedsventilen ikke er synlig, står gryden ikke længere under tryk. Den kan åbnes. 8 Hvis trykreguleringsventilen af en eller anden uforudselig årsag ikke skulle dampe ordentligt af, så åbner sikkerhedsventilen iht. de foreskrevne værdier. 9 1 trykreguleringsventil 6 låg med pakning 2 rød sikkerhedsventil 7 grydehåndtag med flammesikker imprægnering 3 skydelås 8 gryde 4 sikkerhedsvindue 9 termo sandwich bund 5 lukningsmarkeringer 3 Skydelåsen: Når man lukker låget, kan man høre skydelåsen gå i indgreb. Låsen fra låget kan først slås fra igen ved at trykke skydelåsen i grydens retning. OBS: Lad først gryden dampe af må aldrig åbnes med magt! Trykreguleringsventilen til indstilling af kogetrinene. Ventilen holder automatisk trykket og temperaturen på den ønskede indstilling: position Skånetrin (60 kpa) ca.113 C position Hurtigtrin (100 kpa) ca. 120 C position position for langsom trykreduktion for rensning af ventilen Den maksimalt tilladte tryk for denne trykkoger er 3.0 bar (300 kpa). 4 Sikkerhedsvinduet: Endnu et sikkerhedselement er det sikkerhedsvindue, som er integreret i låget. Hvis trykket inde i gryden bliver for stort, så presses pakningen ud gennem dette vindue og dampen kan undvige. 8 9

6 Beskrivelse Sikkerhedsinstruktioner Låsesystemet: Placér låget således at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden og skub så lågets og grydens håndtag over hinanden. Man skal kunne høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Eftersom der opstår et meget højt tryk og meget varm damp i en trykkoger, bedes du ubetinget overholde de tilsvarende instruktioner om temaet ÅBNING på side 14 i denne brugsanvisning. Låget med pakningen: Pakninger er genstand for slid og skal skiftes ud ved behov. Vigtigt: Brug kun de originale pakninger fra vores firma. Trykkogeren: Denne trykkoger i tidløst flot design er fremstillet af førsteklasses 18/10 rustfrit stål, let at holde i stand og kan UDEN LÅG også vaskes i opvaskemaskinen. Uden låg kan den også benyttes som en helt almindelig gryde. Termo sandwich kapselbunden: En superstærk bund til alle slags komfurer. Den er absolut bundstabil, garanterer bedste varmeegenskaber og er energibesparende. Læs venligst disse instruktioner nøje igennem før første ibrugtagning. Vask gryden med varmt vand og et almindeligt opvaskemiddel og tør den godt af. Hvis der skulle danne sig hvide pletter på grydebunden efter første kogning, så skyldes disse et højt indhold af kalk i vandet. Disse pletter kan let fjernes med eddike og kalkfjerner. Der må under ingen omstændigheder benyttes skurende rengøringsmidler eller metalsvampe til rengøringen. Dette gælder også for rengøringen af yderfladerne i rustfri stål. Kontrollér venligst, om trykreguleringsventilen og stiften inde i sikkerhedsventilen er frit bevægelige. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af denne trykkoger, må ikke benytte den. Hvis du bruger trykkogeren i børns nærvær, så vær venligst særlig opmærksom. Denne trykkoger må kun bruges til det formål, den er beregnet til dvs. hurtigkogning. Kun uden låg kan den benyttes som almindelig gryde. Brug den aldrig i bageovnen eller i en mikrobølgeovn. Trykkogeren må kun stilles på den kogeplade/den flamme/ det kogefelt, som passer til størrelsen. Ved opvarmning på højeste trin skal der altid holdes øje med den. Hvis den bruges på et el-komfur, skal komfurpladen være mindre eller lig med grydens diameter. Hvis den bruges på et gaskomfur, må flammekransen ikke overskride diameteren for grydens bund. Er gasflammen for stor kan den beskadige håndtagene. Hvis den bruges på et keramisk kogefelt, skal grydens bund være ren og tør. rustfri stål aluminium rustfri stål Elektrisk Keramik Induktion Gas Rør aldrig ved trykkogerens varme yderside under kogningen, du risikerer at brænde dig. Velegnet til alle slags komfurer

7 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Så længe trykkogeren stadig er varm, må der kun røres ved den og flyttes med den yderst forsigtigt ved at tage fat i dens håndtag (ikke i låget). Denne trykkoger må aldrig sættes i gang uden væske, fordi der ellers kunne opstå skader på trykkogeren. Der skal uafhængigt af mængden af madvarer, der skal koges mindst være en væskemængde på ca. 1/4liter! Inkl. madvarer bør mindst 1/3 af gryden være fyldt. Trykkogeren må aldrig fyldes mere end 2/3 op og ved madvarer, som udvider sig eller er stærkt skummende (ris, bælgfrugter), må den ikke fyldes mere end halvt op. Disse fødevarer bør først gives et opkog i den åbne trykkoger og skummes, før låget lukkes. Trykkogeren må aldrig benyttes til at stege eller friturestege i olie under tryk. Ved tilberedelse af pølsevarer med kunstigt skind skal der prikkes hul heri før kogningen. Hvis der ikke prikkes hul i skindet, svulmer det op under tryk og kan briste. De sprøjt, der fremkommer herved, kan medføre forbrændinger. Hvis du har kogt noget kød med skind på, som er svulmet op efter kogningen, så lad være med at prikke hul i det, men vent til det har lagt sig igen. Ellers risikerer du at få forbrændinger. Lad venligst være med at koge fødevarer, der har tilbøjelighed til at skumme, som f.eks. æblegrød, rabarber, dejvarer, havregryn og andre kornarter. Eftersom disse fødevarer hvirvles op under kogningen er der fare for at trykreguleringsventilen stopper til. Hvis indholdet er grødet, skal trykkogeren rystes let før den åbnes (uden tryk). (A) Under kogningen må der ikke røres ved sikkerhedssystemerne. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt, når den står under tryk. Trykkogeren skal køle af, før den åbnes. Den skal være fuldstændig afdampet, ellers kan gryden ikke åbnes. Overhold venligst instruktionerne om åbning af gryden (s. 16). Lad være med at foretage ændringer på sikkerhedsudstyret der er fare for skoldning. Sørg venligst for at holde hænder, hoved og krop væk fra afdampningsområdet. Brug kun plastikhåndtagene for at bevæge gryden og benyt om nødvendigt ovnhandsker og anden beskyttelsesbeklædning. Brug udelukkende originale tilbehørsdele og låg og gryder, som er beregnet til disse trykkogere. Benyt under ingen omstændigheder deformerede eller beskadigede trykkogere eller tilbehørsdele. Hvis der er behov for reparation, så henvend dig til vores kundeservice. Før kogningen Kontrollér venligst før hver brug, om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. Vær især opmærksom på at sikkerhedsventilen på undersiden af låget (A) skal kunne bevæge sig frit ( ryster ). Under kogningen slipper der dampstød skråt ud af trykreguleringsventilen, når kogetemperaturen er nået. Sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp. (B) Før hver kogning bør stiften (B) ved hjælp af en spids genstand kontrolleres for fri bevægelighed (fjedertryk)

8 Kogning med trykkogeren Kogning med trykkogeren Hæld den væske (vand, sovs, fond) i gryden, som er nødvendig for at der kan dannes damp. OBS: Fyld altid tilstrækkelig væske i. Gryden må ikke koge tør. Tilføj så madvarerne. Væske og madvarer bør fylde mindst 1/3 af grydens volumen. Ved retter, som udvider sig eller skummer, må gryden højst fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op. Benyt fyldmængde-skalaen inde i gryden. Kontrollér venligst om der er nok afstand mellem madvarerne og låget med ventilerne. Indstilling af tryktrin: Position I : skånetrin ca. 113 C til dampkogning af følsomme madvarer som grønsager, fisk, Position II : hurtigtrin ca. 120 C til kogning af f.eks. kød, suppe, sammenkogte retter, Kogetidstabel side Så let går hurtigkogning... NB: For at grydens bund ikke bliver angrebet af salt, bør salt kun tilføjes vand, som allerede koger, og så røres om. Nu kan du sætte låget på. Det gøres ved at placere låget således, at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden, og så skubbe lågets og grydens håndtag hen over hinanden. Man kan høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Dampkogningskurven: Læg risten på bunden af gryden og placer dampkogningskurven oven på risten. Hæld så meget væske i gryden at kurven er oppe over væsken. Nu kan de fødevarer, der skal dampkoges, lægges i kurven og vil så blive kogt vha. den opstående damp. Med denne tilberedningsmetode forbliver fødevarerne sarte og saftige. Eftersom de vandopløselige vitaminer og næringsstoffer bevares bidrager brugen af dampkogningskurven helt klart til en sundere ernæring og dampkogningsmetoden anbefales da også som led i en kaloriebevidst ernæring, fordi der gives afkald på olie og fedtstoffer. Vælg det ønskede kogetrin vha trykreguleringsventilen: Indstil tryktrin I = skånetrin II = hurtigtrin Sæt komfuret på højeste kogetrin Sæt trykkogeren med det allerede instillede kogetrin på den passende kogeplade/flamme/det passende kogefelt og indstil denne/dette på højeste trin. Når trykket stiger bliver den røde sikkerhedsventil synlig. Nu kan gryden ikke åbnes mere

9 Kogning med trykkogeren Efter endt kogetid Alt efter påfyldningsmængde tager det nogle minutter indtil det på forhånd indstillede kogetrin nås. Dette er tilfældet lige så snart der permanent slipper damp ud af trykreguleringsventilen. Først i dette øjeblik begynder kogetiden. Nu skal kogepladen skrues ned på laveste trin. Således undgår du et unødvendigt forbrug af energi samt faren for tørkogning. Kogetiden er afsluttet... Sluk for komfuret! Lad nu gryden langsomt og gradvist afdampe Trykreguleringsventilen drejes fra det valgte tryktrin til trin. Vær venligst opmærksom på at ventilen, når den har stået på tryktrin II, først skal stilles på trin I og så først efter nogle sekunder må stilles på trin. OBS: Den damp, der slipper ud, er skoldhed. Beskyt dig mod forbrændinger og skoldning ved at sørge for at holde ansigt, krop og arme væk fra dampen. Drej langsomt og gradvist hen til position! Når kogetiden er udløbet, slukkes der for varmekilden og trykket inde i gryden skal udlignes. Hertil tages gryden ned fra kogepladen/flammen/kogefeltet og stilles på et egnet underlag. Du har nu 3 muligheder for at udligne trykket: 1.) Lad gryden køle af: Du venter så længe, indtil det røde sikkerhedsventil er gået fuldstændig tilbage. Dette kan anbefales ved skummende og grødede retter. 2.) Langsom trykreduktion: Drej trykreguleringsventilen gradvist hen til positionen: OBS: Dampen, som slipper ud, er meget, meget varm. Dampen slipper ud opadtil sørg for ikke at holde hænderne hen over ventilen, vent til der ikke slipper mere damp ud og til trykindikatoren ikke kan ses mere. Denne metode er egner sig ikke til skummende eller grødede madvarer. 3.) Hurtig trykreduktion: Hold gryden ind under vandhanen og lad så længe rindende koldt vand løbe hen over låget ikke over plastikdelene indtil den røde sikkerhedsventil er gået helt ned. Lad venligst være med stille gryden i vandet. Når ventilen er gået helt ned, står gryden ikke længere under tryk. Stil nu trykreguleringsventilen til position. Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan løftes. Drej ikke direkte fra pos. I eller II til gradvist hen på pos.., men stil ventilen OBS: Åbn aldrig låget med magt og foretag ingen ændringer på sikkerhedssystemerne. Gryden kan kun åbnes, når der ikke er tryk på. Forsigtig: Dampen er meget varm (se side 12/13)! Åbn gryden Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan tages af. OBS: Åbn aldrig låget med magt. Rengøring Reinigung und og vedligeholdelse Wartung Rens trykkoger efter hver brug med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Brug ingen ridsende, skurende, lud- eller klorholdige rengøringsmidler. Gryden kan UDEN LÅG vaskes i opvaskemaskinen. Låget bør altid vaskes af med hånden

10 Rengøring og vedligeholdelse Spørgsmål og svar Rengøring og udskiftning af pakningen: Tør pakningen af, rens den under rindende varmt vand og tør af. Pakninger i trykkogere er udsat for slid og bør udskiftes regelmæssigt. Ved normal brug bør pakningsringen skiftes ud hvert 1-2 år, alt efter hvor mange gange trykkogeren benyttes til kogning. Senest når pakningsringen er blevet hård eller mørk skal den skiftes ud. Sikkerhedsventilen Behøver bare i forbindelse med rengøring af låget at blive skyllet igennem under rindende vand. Der kan testes for fri bevægelighed vha. en spids genstand. Rengøring af trykreguleringsventilen: Fjern ventilhætten. Hertil trykkes og drejes ventilen helt til venstre over i positionen: Med en smule kraft kan ventilen trækkes opad og ud af sin låsemekanisme. Den renses under rindende vand og sættes i igen. Vær venligst opmærksom på at fordygningerne på ventilen skal stikkes ned i de passende greb igen. Den rensede og tørrede trykkoger bør opbevares i rene, tørre og beskyttede omgivelser. Sæt ikke låget på, lad være med at lukke det, men læg det f.eks. med bunden i vejret på gryden. Trykkogerens låg må ikke vaskes i opvaskemaskinen! Hvis opkogningstiden varer meget længe: energitilførslen er for lav sæt varmekilden på højeste trin Hvis den røde sikkerhedsventil ikke er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: dette er normalt de første par minutter (opbygning af tryk) ellers kontrollér venligst om: varmekilden er stærk nok og skru i modsat fald op for den væskemængden i gryden er tilstrækkelig trykreguleringsventilen ikke står på gryden er lukket godt pakningen eller grydekanten er beskadiget Hvis sikkerhedsventilen er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: hold din trykkoger under koldt vand mhp. afdampning åbn gryden rens trykregulerings- og sikkerhedsventilen Hvis dampen slipper ud rundt omkring låget, så kontrollér: om låget er lukket om pakningen er sat rigtigt i pakningens tilstand (skift ud, om nødvendigt) om låget, sikkerhedsventilen og trykreguleringsventilen er rene om grydekanten er i en korrekt tilstand Hvis låget ikke kan åbnes: kontrollér om sikkerhedsventilen er gået helt ned og er den ikke det, skal gryden dampes af afkøl gryden, om nødvendigt, under koldt vand Hvis madvarerne ikke er kogte eller er brændt på, så kontrollér: kogetiden (for kort eller for lang) varmekildens ydelse om trykreguleringsventilen er korrekt indstillet væskemængden Hvis madvarerne er brændt på i gryden: lad gryden stå i blød et stykke tid, før du vasker den af benyt ingen lud- eller klorholdige rengøringsmidler Hvis et af sikkerhedssystemerne bliver udløst: sluk for varmekilden lad trykkogeren køle af åbn gryden kontrollér og rens trykreguleringsventilen, sikkerhedsventilen og pakningen Hvis håndtagene på gryden er løse: spænd skruerne efter med en skruetrækker 18 19

11 Kogeanvisninger Kogeanvisninger Vær opmærksom på altid at tilføje den tilsvarende væskemængde til hver ret der må aldrig tørkoges. Og vær venligst også opmærksom på at gryden aldrig bliver fyldt mere end 2/3 op. Læs de tilsvarende instruktioner herom i denne brugsanvisning. De forskellige kogetider afhænger af madvarernes kvalitet og størrelse og derfor passer nedenstående tider også kun tilnærmelsesvis. Efter et stykke tid har du selv samlet nok erfaringer og ved nøjagtigt, hvor længe dine retter skal koge. Dybfrosne fødevarer behøver ikke at blive tøet op først. Det er tilstrækkeligt bare at forlænge kogetiderne lidt. Supper og sammenkogte retter med stegt kød: Hvis kogetiderne for ingredienserne (f.eks. kød og grønsager) ikke er for forskellige, brunes kødet og grønsagerne tilføjes når væsken tilsættes. Når kogetiderne afviger kraftigt fra hinanden, afbrydes kogningen af kødet og grønsagerne tilføjes, så de koger med de sidste par minutter. Sådan bliver kød og grønsager færdige samtidigt. Ved supper og sammenkogte retter: bør du være opmærksom på, at skummende retter skal gives et opkog i den åbne gryde og skummes, før gryden lukkes. Lad venligst gryden dampe eller køle langsomt af til sidst. SUPPER KOGETID HURTIGTRIN bønnesuppe 20 min. 2 grønsagssuppe 4 8 min. 2 gullaschsuppe min. 2 kartoffelsuppe 5 6 min. 2 minestrone 8 10 min. 2 oksekødsbuillon min. 2 rissuppe 6 8 min. 2 semuljesuppe 3 5 min. 2 suppehøne min. 2 suppe på ben min. 2 tomatsuppe med ris 6 8 min. 2 ærtesuppe (ikke lagt i blød) min. 2 SAMMENKOGTE RETTER KOGETID HURTIGTRIN linser (lagt i blød) min. 2 pichelsteiner 20 min. 2 sammenkogte kålretter 15 min. 2 serbisk oksekød 8 10 min. 2 GRØNSAGER KOGETID SKÅNETRIN blomkål 3 7 min. 1 fyldte peberfrugter 6 8 min. 1 grønne ærter 3 5 min. 1 gulerødder 3 7 min. 1 kål 5 15 min. 1 rødbeder min. 1 spinat 3 4 min. 1 svampe 6 8 min. 1 HURTIGTRIN bønner 6 10 min. 2 kartofler 6 8 min. 2 knoldselleri min. 2 pillekartofler 6 12 min. 2 Grønsager: Jo finere grønsagerne er skåret, jo kortere er kogetiden. Hvis du godt kan lide det sprødt, er kogetiden også kortere. Men jo større mængden er, jo længere bliver kogetiden. Forslag: Hellere koge dem lidt for kort, for det jo altid muligt lige at give 20 dem lidt mere. 21

12 Kogeanvisninger EF-overensstemmelseserklæring KØD KOGETID HURTIGTRIN eisbein min. 2 gullasch min. 2 hakket kød 5-10 min. 2 kalkunlår min. 2 kalv, skåret i små stykker 6 min. 2 kalvesteg min. 2 kalvefrikassé 5 min. 2 kylling min. 2 oksesteg min. 2 roulader min. 2 rådyrkølle, stegt min. 2 spareribs min. 2 sursteg min. 2 svinesteg min. 2 svineskank min. 2 Kød: Brunes i gryden uden låg og får så tilsat den nødvendige væske. For store stykker skæres over, brunes hver for sig og lægges så oven på hinanden for at blive færdigkogt. FISK KOGETID SKÅNETRIN dampkogt fisk med kartofler 6-8 min. 1 fisk i hvidvinssovs med kartofler 6-8 min. 1 kuller 4-6 min. 1 Fisk (frisk): Koges sammen med en tilsvarende mængde væske, alt efter mængden af fisk. Eftersom fiskeafkog er meget klæbrigt, bør låget tages af lige så snart trykindikatoren er gået helt tilbage. Dybfrostvarer: De ellers meget længe optøningstider skrumper til minutter, men afhænger dog af art og størrelse på de madvarer, som skal tøs op. En optøning i trykkogeren er skånsom for vitaminerne, mineralerne og aromastofferne i dine fødevarer. Wuppertal, den 10. september 2012 EF OVEREINSSTEMMELSESERKLÆRING for trykkogere EF-typeafprøvning, modul B (designkontrol) Hermed erklærer vi, at nedenstående trykkogere på grund af deres opbygning og konstruktionsmåde samt i de af os markedsførte modeller opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav krav i henhold til EF-direktiverne. Ved en ændring af apparaterne, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparattype: Relevante EF direktiver: trykkoger GRANAT RL 97/23 EG Anvendte standarder: EN / B/R/K Vertriebs-GmbH ZEK /12.08 Peter Rommerskirchen, direktør 22 23

13 GRANAT Oplysninger om genbrug af emballagen og produktet: Emballagen består af genanvendelige materialer. Bortskaf den venligst miljørigtigt og rensorteret i de dertil beregnede affaldscontainere. Spørg de lokale renovationsmyndigheder efter de nødvendige bortskaffelsesforanstaltninger såfremt produktet ikke kan anvendes mere. Angiv venligst ved bestilling af dele: MODEL: Granat B/R/K 10/2012 VIGTIGT! Ved udskiftning af reservedele må der kun bruges de ORIGINALE reservedele, der er beregnet til denne trykkoger. Ved behov for reparation, venligst henvend dig til vores kundeservice. Det er kun hertil autoriserede personer der må gennemføre reparationer. Leveringsomfang: 6,0 Liter Granat gryde med tryklåg Dampkogningskurven GARANTIBETINGELSER Der er 2 års garanti på produktet og garantiperioden begynder med salgsdagen. Opbevar venligst kassesedlen som dokumentation for købet. Under garantiperioden kan defekte apparater sendes ufrankeret til nedenstående serviceadresse. Du vil så gratis få et nyt eller repareret apparat tilbage. Kundeservice Gratis SERVICE HOTLINE IAN Efter udløb af garantiperioden har du ligeledes mulighed for at sende det defekte apparat til nedestående adresse mhp. reparation. Men efter udløb af garantiperioden er reparationer dog forbundet med pligt til at bære omkostningerne herfor. Dine iht. loven bestående rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. Serviceadresse B / R / K Vertriebs-GmbH Westring Wuppertal / Germany fax: +49 (0) /2012/DK

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere