GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål"

Transkript

1 GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål

2 Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for at du besluttede dig for vores produkt. Læs venligst hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du går i gang med at benytte din nye trykkoger. Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig brug i givet fald kan medføre skader. Læs denne anvisning og dens instruktioner grundigt igennem før første ibrugtagning og opbevar den godt til senere læsning! 1. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af trykkogeren, må ikke bruge den. 2. Trykkogeren må aldrig stå uden opsyn, når den er under tryk. 3.. Lad aldrig børn komme i nærheden af trykkogeren, når denne er i brug. 4. Brug trykkogeren kun til det formål, den er beregnet til, dvs.til hurtigkogning. 5. Før hver brug kontrollér om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. 6. Der opstår tryk under kogningen. Derfor er det vigtigt, at lukke gryden rigtigt før den bruges og at læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne i brugsanvisningen helt igennem og at overholde dem, eftersom fejlagtig brug kan medføre personskader eller skader på gryden. 7. Denne trykkoger er ikke udstyret med en trykindikator. Vær venligst opmærksom på om der kommer tryk ud af trykreguleringsventilen dette er tegnet på at der er opbygget tryk inde i gryden. 8. Den angivne minimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke underskrides. 9. Den angivne maksimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke overskrides. 10. Brug kun de varmekilder, som er angivet i denne brugsanvisning. 11. Brug aldrig trykkogeren til at stege eller friturestege i olie under tryk. 12. Trykkogeren må ikke bruges inde i oven; den risikerer at blive beskadiget herved. 13. Overhold de særlige instruktioner vedrørende tilberedelsen af specielle fødevarer der står i brugsanvisningen under Sikkerhedsinstruktioner. 14. Rør kun ved den varme gryde ved håndtagene. 15. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt. Før du åbner den, skal du forvisse dig om at trykket er gået helt af. (Yderligere oplysninger herom finder du i brugsanvisningen). 16. Sørg for at holde hænder, hovedet og kroppen væk fra afdampningsområdet under afdampningen. 17. Trykkogerens låg (eller dele heraf) må ikke komme i opvaskemaskinen. 18. Brug udelukkende originale reservedele. 19. Ved behov for reparationer henvend dig venligst til kundeservice (se bagsiden). 20. Pletter på grydebunden kan let fjernes med citron eller eddike. Kalkpletter behandles som beskrevet på side Brug aldrig skurende rengøringsmidler eller stålsvampe til rensning af trykkogeren. 22. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. 23. Gryden må ikke bruges til friturestegning med olie eller fedtstoffer. 24. Lad aldrig fedtstoffer stå uden opsyn. Vær opmærksom på, at der kan gå ild i varme fedtstoffer. Brug ikke vand til slukning af brændende fedtstoffer, men et velegnet tæppe eller en klasse F ildslukker i stedet. Vi håber I får glæde af jeres trykkoger og ønsker jer mange smagsfulde oplevelser. 2 3

3 Hurtiginfo Hurtiginfo 1.) Åbning 1. 4.) Indstil tryktrin 1 = skånetrin 2 = hurtigtrin Skub skydelåsen fremad med tommelfingeren. Træk lågets og grydens håndtag fra hinanden tag låget af. 5.) Sæt komfuret på højeste kogetrin ) Hurtigkogningen begynder 2.) Lukning Cirkelsymbolet på låget og på grydens håndtag skal sidde over for hinanden. Skub lågets og grydens håndtag sammen, så gryden er lukket. 2. når der kommer damp ud af ventilen, sæt så komfuret på mindste trin. Nu begynder kogetiden (se tabel side 20/21). 7.) Kogetiden afsluttet Sluk for komfuret! ) Langsom gradvis afdampning eller vent iht. opskriften indtil 3.) Påfyldning af madvarer 7. trykket har udlignet sig. Drej ikke direkte fra position Overhold minimum for II til position, men først fra væskemængden: ca. 1/4 liter position II til position I, vent nogle (se side )! sekunder, og så til position. Minimumsmængden for Ved brug af kogetrin I kan der påfyldning af væske og stilles direkte fra position I til. madvarer bør mindst være 1/3 Forsigtig: Dampen er meget af grydens volumen. varm (se side 17)! Tilføj så madvarerne. 9. I tilfælde retter, som udvider sig På side 17 beskrives yderligere eller skummer, må gryden højst metoder til reduktion af trykket. fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op 9.) Åbning af gryden (se side 12). Når der ikke kommer mere damp Fyldmængderne relaterer altid til ud, kan gryden åbnes. madvarer + væske. Låget kan tages af. kapacitet påfyldningsmængde max 2/3 magt. gryde Ø OBS: Åbn aldrig låget med 4 6,0 litres 4,0 litres 22 cm 5

4 Indholdsfortegnelse Dampkogning med trykkogeren Hurtiginfo side 2-5 Indholdsfortegnelse side 6 For at kunne garantere for trykkogerens sikkerhed og lange levetid underkastes fremstillingen ekstremt høje standarder og bliver der kun brugt de bedste materialer. Vi ønsker dig god fornøjelse med din trykkoger. Dampkogning med trykkogeren side 7 Beskrivelse side 8-10 Denne trykkoger byder på mange fordele: Sikkerhedsinstruktioner side Kogning med trykkogeren side Efter endt kogetid side 17 Rengøring og vedligeholdelse side Spørgsmål og svar side Trykreguleringsventilen med 2 regulerbare trin. Anvisninger i opskrifter og kogetidstabeller kan altid kun være standardværdier. Derfor er denne trykkoger udstyret med en trykreguleringsventil med 2 tryktrin. Det har så den fordel, at du over ventilen individuelt kan tilpasse trykket inde i gryden alt efter mængden og størrelsen af de madvarer, der skal koges. For grundindstillingerne se venligst kogetidstabellen i slutningen af denne brugsanvisning. Kogeanvisninger side Kogningen bliver sundere. EF-overensstemmelseserklæring side 23 Reservedele/garanti/ Leveringsomfang side 24 Elektrisk Gas Ved at koge uden ilt i damp og de kortere kogetider bliver dine fødevarer tilberedt på særlig skånsom vis. Ved hvert minut, du sparer, vinder du vigtige vitaminer, næringsstoffer og mineraler. Keramik Induktion Kogningen giver mere smag. Ved at koge uden ilt bibeholder dine grønsager i vid udstrækning deres aroma og naturlige farver. Kogningen går hurtigere, så du sparer tid og energi. Med denne trykkoger sparer du op til 70 % af den tid, du hidtil har brugt på kogningen. Og du sparer energi op til 60 % for retter med lang kogetid og mellem 30 % og 40 % for retter med kortere kogetider. Kogningen er stort set uden lugte og em. kapacitet påfyldningsmængde gryde Ø max 2/3 6,0 litres 4,0 litres 22 cm Hvis du vedligeholder trykkogeren godt, får du glæde af den i lang tid. Derfor læs venligst nøje hele denne brugsanvisning igennem. 6 7

5 Beskrivelse Beskrivelse Sikkerhedsventilen: Mens trykket opbygges inde i gryden, bliver den røde sikkerhedsventil synlig og gryden er lukket (må aldrig åbnes med magt) Når sikkerhedsventilen ikke er synlig, står gryden ikke længere under tryk. Den kan åbnes. 8 Hvis trykreguleringsventilen af en eller anden uforudselig årsag ikke skulle dampe ordentligt af, så åbner sikkerhedsventilen iht. de foreskrevne værdier. 9 1 trykreguleringsventil 6 låg med pakning 2 rød sikkerhedsventil 7 grydehåndtag med flammesikker imprægnering 3 skydelås 8 gryde 4 sikkerhedsvindue 9 termo sandwich bund 5 lukningsmarkeringer 3 Skydelåsen: Når man lukker låget, kan man høre skydelåsen gå i indgreb. Låsen fra låget kan først slås fra igen ved at trykke skydelåsen i grydens retning. OBS: Lad først gryden dampe af må aldrig åbnes med magt! Trykreguleringsventilen til indstilling af kogetrinene. Ventilen holder automatisk trykket og temperaturen på den ønskede indstilling: position Skånetrin (60 kpa) ca.113 C position Hurtigtrin (100 kpa) ca. 120 C position position for langsom trykreduktion for rensning af ventilen Den maksimalt tilladte tryk for denne trykkoger er 3.0 bar (300 kpa). 4 Sikkerhedsvinduet: Endnu et sikkerhedselement er det sikkerhedsvindue, som er integreret i låget. Hvis trykket inde i gryden bliver for stort, så presses pakningen ud gennem dette vindue og dampen kan undvige. 8 9

6 Beskrivelse Sikkerhedsinstruktioner Låsesystemet: Placér låget således at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden og skub så lågets og grydens håndtag over hinanden. Man skal kunne høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Eftersom der opstår et meget højt tryk og meget varm damp i en trykkoger, bedes du ubetinget overholde de tilsvarende instruktioner om temaet ÅBNING på side 14 i denne brugsanvisning. Låget med pakningen: Pakninger er genstand for slid og skal skiftes ud ved behov. Vigtigt: Brug kun de originale pakninger fra vores firma. Trykkogeren: Denne trykkoger i tidløst flot design er fremstillet af førsteklasses 18/10 rustfrit stål, let at holde i stand og kan UDEN LÅG også vaskes i opvaskemaskinen. Uden låg kan den også benyttes som en helt almindelig gryde. Termo sandwich kapselbunden: En superstærk bund til alle slags komfurer. Den er absolut bundstabil, garanterer bedste varmeegenskaber og er energibesparende. Læs venligst disse instruktioner nøje igennem før første ibrugtagning. Vask gryden med varmt vand og et almindeligt opvaskemiddel og tør den godt af. Hvis der skulle danne sig hvide pletter på grydebunden efter første kogning, så skyldes disse et højt indhold af kalk i vandet. Disse pletter kan let fjernes med eddike og kalkfjerner. Der må under ingen omstændigheder benyttes skurende rengøringsmidler eller metalsvampe til rengøringen. Dette gælder også for rengøringen af yderfladerne i rustfri stål. Kontrollér venligst, om trykreguleringsventilen og stiften inde i sikkerhedsventilen er frit bevægelige. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af denne trykkoger, må ikke benytte den. Hvis du bruger trykkogeren i børns nærvær, så vær venligst særlig opmærksom. Denne trykkoger må kun bruges til det formål, den er beregnet til dvs. hurtigkogning. Kun uden låg kan den benyttes som almindelig gryde. Brug den aldrig i bageovnen eller i en mikrobølgeovn. Trykkogeren må kun stilles på den kogeplade/den flamme/ det kogefelt, som passer til størrelsen. Ved opvarmning på højeste trin skal der altid holdes øje med den. Hvis den bruges på et el-komfur, skal komfurpladen være mindre eller lig med grydens diameter. Hvis den bruges på et gaskomfur, må flammekransen ikke overskride diameteren for grydens bund. Er gasflammen for stor kan den beskadige håndtagene. Hvis den bruges på et keramisk kogefelt, skal grydens bund være ren og tør. rustfri stål aluminium rustfri stål Elektrisk Keramik Induktion Gas Rør aldrig ved trykkogerens varme yderside under kogningen, du risikerer at brænde dig. Velegnet til alle slags komfurer

7 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Så længe trykkogeren stadig er varm, må der kun røres ved den og flyttes med den yderst forsigtigt ved at tage fat i dens håndtag (ikke i låget). Denne trykkoger må aldrig sættes i gang uden væske, fordi der ellers kunne opstå skader på trykkogeren. Der skal uafhængigt af mængden af madvarer, der skal koges mindst være en væskemængde på ca. 1/4liter! Inkl. madvarer bør mindst 1/3 af gryden være fyldt. Trykkogeren må aldrig fyldes mere end 2/3 op og ved madvarer, som udvider sig eller er stærkt skummende (ris, bælgfrugter), må den ikke fyldes mere end halvt op. Disse fødevarer bør først gives et opkog i den åbne trykkoger og skummes, før låget lukkes. Trykkogeren må aldrig benyttes til at stege eller friturestege i olie under tryk. Ved tilberedelse af pølsevarer med kunstigt skind skal der prikkes hul heri før kogningen. Hvis der ikke prikkes hul i skindet, svulmer det op under tryk og kan briste. De sprøjt, der fremkommer herved, kan medføre forbrændinger. Hvis du har kogt noget kød med skind på, som er svulmet op efter kogningen, så lad være med at prikke hul i det, men vent til det har lagt sig igen. Ellers risikerer du at få forbrændinger. Lad venligst være med at koge fødevarer, der har tilbøjelighed til at skumme, som f.eks. æblegrød, rabarber, dejvarer, havregryn og andre kornarter. Eftersom disse fødevarer hvirvles op under kogningen er der fare for at trykreguleringsventilen stopper til. Hvis indholdet er grødet, skal trykkogeren rystes let før den åbnes (uden tryk). (A) Under kogningen må der ikke røres ved sikkerhedssystemerne. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt, når den står under tryk. Trykkogeren skal køle af, før den åbnes. Den skal være fuldstændig afdampet, ellers kan gryden ikke åbnes. Overhold venligst instruktionerne om åbning af gryden (s. 16). Lad være med at foretage ændringer på sikkerhedsudstyret der er fare for skoldning. Sørg venligst for at holde hænder, hoved og krop væk fra afdampningsområdet. Brug kun plastikhåndtagene for at bevæge gryden og benyt om nødvendigt ovnhandsker og anden beskyttelsesbeklædning. Brug udelukkende originale tilbehørsdele og låg og gryder, som er beregnet til disse trykkogere. Benyt under ingen omstændigheder deformerede eller beskadigede trykkogere eller tilbehørsdele. Hvis der er behov for reparation, så henvend dig til vores kundeservice. Før kogningen Kontrollér venligst før hver brug, om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. Vær især opmærksom på at sikkerhedsventilen på undersiden af låget (A) skal kunne bevæge sig frit ( ryster ). Under kogningen slipper der dampstød skråt ud af trykreguleringsventilen, når kogetemperaturen er nået. Sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp. (B) Før hver kogning bør stiften (B) ved hjælp af en spids genstand kontrolleres for fri bevægelighed (fjedertryk)

8 Kogning med trykkogeren Kogning med trykkogeren Hæld den væske (vand, sovs, fond) i gryden, som er nødvendig for at der kan dannes damp. OBS: Fyld altid tilstrækkelig væske i. Gryden må ikke koge tør. Tilføj så madvarerne. Væske og madvarer bør fylde mindst 1/3 af grydens volumen. Ved retter, som udvider sig eller skummer, må gryden højst fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op. Benyt fyldmængde-skalaen inde i gryden. Kontrollér venligst om der er nok afstand mellem madvarerne og låget med ventilerne. Indstilling af tryktrin: Position I : skånetrin ca. 113 C til dampkogning af følsomme madvarer som grønsager, fisk, Position II : hurtigtrin ca. 120 C til kogning af f.eks. kød, suppe, sammenkogte retter, Kogetidstabel side Så let går hurtigkogning... NB: For at grydens bund ikke bliver angrebet af salt, bør salt kun tilføjes vand, som allerede koger, og så røres om. Nu kan du sætte låget på. Det gøres ved at placere låget således, at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden, og så skubbe lågets og grydens håndtag hen over hinanden. Man kan høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Dampkogningskurven: Læg risten på bunden af gryden og placer dampkogningskurven oven på risten. Hæld så meget væske i gryden at kurven er oppe over væsken. Nu kan de fødevarer, der skal dampkoges, lægges i kurven og vil så blive kogt vha. den opstående damp. Med denne tilberedningsmetode forbliver fødevarerne sarte og saftige. Eftersom de vandopløselige vitaminer og næringsstoffer bevares bidrager brugen af dampkogningskurven helt klart til en sundere ernæring og dampkogningsmetoden anbefales da også som led i en kaloriebevidst ernæring, fordi der gives afkald på olie og fedtstoffer. Vælg det ønskede kogetrin vha trykreguleringsventilen: Indstil tryktrin I = skånetrin II = hurtigtrin Sæt komfuret på højeste kogetrin Sæt trykkogeren med det allerede instillede kogetrin på den passende kogeplade/flamme/det passende kogefelt og indstil denne/dette på højeste trin. Når trykket stiger bliver den røde sikkerhedsventil synlig. Nu kan gryden ikke åbnes mere

9 Kogning med trykkogeren Efter endt kogetid Alt efter påfyldningsmængde tager det nogle minutter indtil det på forhånd indstillede kogetrin nås. Dette er tilfældet lige så snart der permanent slipper damp ud af trykreguleringsventilen. Først i dette øjeblik begynder kogetiden. Nu skal kogepladen skrues ned på laveste trin. Således undgår du et unødvendigt forbrug af energi samt faren for tørkogning. Kogetiden er afsluttet... Sluk for komfuret! Lad nu gryden langsomt og gradvist afdampe Trykreguleringsventilen drejes fra det valgte tryktrin til trin. Vær venligst opmærksom på at ventilen, når den har stået på tryktrin II, først skal stilles på trin I og så først efter nogle sekunder må stilles på trin. OBS: Den damp, der slipper ud, er skoldhed. Beskyt dig mod forbrændinger og skoldning ved at sørge for at holde ansigt, krop og arme væk fra dampen. Drej langsomt og gradvist hen til position! Når kogetiden er udløbet, slukkes der for varmekilden og trykket inde i gryden skal udlignes. Hertil tages gryden ned fra kogepladen/flammen/kogefeltet og stilles på et egnet underlag. Du har nu 3 muligheder for at udligne trykket: 1.) Lad gryden køle af: Du venter så længe, indtil det røde sikkerhedsventil er gået fuldstændig tilbage. Dette kan anbefales ved skummende og grødede retter. 2.) Langsom trykreduktion: Drej trykreguleringsventilen gradvist hen til positionen: OBS: Dampen, som slipper ud, er meget, meget varm. Dampen slipper ud opadtil sørg for ikke at holde hænderne hen over ventilen, vent til der ikke slipper mere damp ud og til trykindikatoren ikke kan ses mere. Denne metode er egner sig ikke til skummende eller grødede madvarer. 3.) Hurtig trykreduktion: Hold gryden ind under vandhanen og lad så længe rindende koldt vand løbe hen over låget ikke over plastikdelene indtil den røde sikkerhedsventil er gået helt ned. Lad venligst være med stille gryden i vandet. Når ventilen er gået helt ned, står gryden ikke længere under tryk. Stil nu trykreguleringsventilen til position. Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan løftes. Drej ikke direkte fra pos. I eller II til gradvist hen på pos.., men stil ventilen OBS: Åbn aldrig låget med magt og foretag ingen ændringer på sikkerhedssystemerne. Gryden kan kun åbnes, når der ikke er tryk på. Forsigtig: Dampen er meget varm (se side 12/13)! Åbn gryden Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan tages af. OBS: Åbn aldrig låget med magt. Rengøring Reinigung und og vedligeholdelse Wartung Rens trykkoger efter hver brug med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Brug ingen ridsende, skurende, lud- eller klorholdige rengøringsmidler. Gryden kan UDEN LÅG vaskes i opvaskemaskinen. Låget bør altid vaskes af med hånden

10 Rengøring og vedligeholdelse Spørgsmål og svar Rengøring og udskiftning af pakningen: Tør pakningen af, rens den under rindende varmt vand og tør af. Pakninger i trykkogere er udsat for slid og bør udskiftes regelmæssigt. Ved normal brug bør pakningsringen skiftes ud hvert 1-2 år, alt efter hvor mange gange trykkogeren benyttes til kogning. Senest når pakningsringen er blevet hård eller mørk skal den skiftes ud. Sikkerhedsventilen Behøver bare i forbindelse med rengøring af låget at blive skyllet igennem under rindende vand. Der kan testes for fri bevægelighed vha. en spids genstand. Rengøring af trykreguleringsventilen: Fjern ventilhætten. Hertil trykkes og drejes ventilen helt til venstre over i positionen: Med en smule kraft kan ventilen trækkes opad og ud af sin låsemekanisme. Den renses under rindende vand og sættes i igen. Vær venligst opmærksom på at fordygningerne på ventilen skal stikkes ned i de passende greb igen. Den rensede og tørrede trykkoger bør opbevares i rene, tørre og beskyttede omgivelser. Sæt ikke låget på, lad være med at lukke det, men læg det f.eks. med bunden i vejret på gryden. Trykkogerens låg må ikke vaskes i opvaskemaskinen! Hvis opkogningstiden varer meget længe: energitilførslen er for lav sæt varmekilden på højeste trin Hvis den røde sikkerhedsventil ikke er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: dette er normalt de første par minutter (opbygning af tryk) ellers kontrollér venligst om: varmekilden er stærk nok og skru i modsat fald op for den væskemængden i gryden er tilstrækkelig trykreguleringsventilen ikke står på gryden er lukket godt pakningen eller grydekanten er beskadiget Hvis sikkerhedsventilen er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: hold din trykkoger under koldt vand mhp. afdampning åbn gryden rens trykregulerings- og sikkerhedsventilen Hvis dampen slipper ud rundt omkring låget, så kontrollér: om låget er lukket om pakningen er sat rigtigt i pakningens tilstand (skift ud, om nødvendigt) om låget, sikkerhedsventilen og trykreguleringsventilen er rene om grydekanten er i en korrekt tilstand Hvis låget ikke kan åbnes: kontrollér om sikkerhedsventilen er gået helt ned og er den ikke det, skal gryden dampes af afkøl gryden, om nødvendigt, under koldt vand Hvis madvarerne ikke er kogte eller er brændt på, så kontrollér: kogetiden (for kort eller for lang) varmekildens ydelse om trykreguleringsventilen er korrekt indstillet væskemængden Hvis madvarerne er brændt på i gryden: lad gryden stå i blød et stykke tid, før du vasker den af benyt ingen lud- eller klorholdige rengøringsmidler Hvis et af sikkerhedssystemerne bliver udløst: sluk for varmekilden lad trykkogeren køle af åbn gryden kontrollér og rens trykreguleringsventilen, sikkerhedsventilen og pakningen Hvis håndtagene på gryden er løse: spænd skruerne efter med en skruetrækker 18 19

11 Kogeanvisninger Kogeanvisninger Vær opmærksom på altid at tilføje den tilsvarende væskemængde til hver ret der må aldrig tørkoges. Og vær venligst også opmærksom på at gryden aldrig bliver fyldt mere end 2/3 op. Læs de tilsvarende instruktioner herom i denne brugsanvisning. De forskellige kogetider afhænger af madvarernes kvalitet og størrelse og derfor passer nedenstående tider også kun tilnærmelsesvis. Efter et stykke tid har du selv samlet nok erfaringer og ved nøjagtigt, hvor længe dine retter skal koge. Dybfrosne fødevarer behøver ikke at blive tøet op først. Det er tilstrækkeligt bare at forlænge kogetiderne lidt. Supper og sammenkogte retter med stegt kød: Hvis kogetiderne for ingredienserne (f.eks. kød og grønsager) ikke er for forskellige, brunes kødet og grønsagerne tilføjes når væsken tilsættes. Når kogetiderne afviger kraftigt fra hinanden, afbrydes kogningen af kødet og grønsagerne tilføjes, så de koger med de sidste par minutter. Sådan bliver kød og grønsager færdige samtidigt. Ved supper og sammenkogte retter: bør du være opmærksom på, at skummende retter skal gives et opkog i den åbne gryde og skummes, før gryden lukkes. Lad venligst gryden dampe eller køle langsomt af til sidst. SUPPER KOGETID HURTIGTRIN bønnesuppe 20 min. 2 grønsagssuppe 4 8 min. 2 gullaschsuppe min. 2 kartoffelsuppe 5 6 min. 2 minestrone 8 10 min. 2 oksekødsbuillon min. 2 rissuppe 6 8 min. 2 semuljesuppe 3 5 min. 2 suppehøne min. 2 suppe på ben min. 2 tomatsuppe med ris 6 8 min. 2 ærtesuppe (ikke lagt i blød) min. 2 SAMMENKOGTE RETTER KOGETID HURTIGTRIN linser (lagt i blød) min. 2 pichelsteiner 20 min. 2 sammenkogte kålretter 15 min. 2 serbisk oksekød 8 10 min. 2 GRØNSAGER KOGETID SKÅNETRIN blomkål 3 7 min. 1 fyldte peberfrugter 6 8 min. 1 grønne ærter 3 5 min. 1 gulerødder 3 7 min. 1 kål 5 15 min. 1 rødbeder min. 1 spinat 3 4 min. 1 svampe 6 8 min. 1 HURTIGTRIN bønner 6 10 min. 2 kartofler 6 8 min. 2 knoldselleri min. 2 pillekartofler 6 12 min. 2 Grønsager: Jo finere grønsagerne er skåret, jo kortere er kogetiden. Hvis du godt kan lide det sprødt, er kogetiden også kortere. Men jo større mængden er, jo længere bliver kogetiden. Forslag: Hellere koge dem lidt for kort, for det jo altid muligt lige at give 20 dem lidt mere. 21

12 Kogeanvisninger EF-overensstemmelseserklæring KØD KOGETID HURTIGTRIN eisbein min. 2 gullasch min. 2 hakket kød 5-10 min. 2 kalkunlår min. 2 kalv, skåret i små stykker 6 min. 2 kalvesteg min. 2 kalvefrikassé 5 min. 2 kylling min. 2 oksesteg min. 2 roulader min. 2 rådyrkølle, stegt min. 2 spareribs min. 2 sursteg min. 2 svinesteg min. 2 svineskank min. 2 Kød: Brunes i gryden uden låg og får så tilsat den nødvendige væske. For store stykker skæres over, brunes hver for sig og lægges så oven på hinanden for at blive færdigkogt. FISK KOGETID SKÅNETRIN dampkogt fisk med kartofler 6-8 min. 1 fisk i hvidvinssovs med kartofler 6-8 min. 1 kuller 4-6 min. 1 Fisk (frisk): Koges sammen med en tilsvarende mængde væske, alt efter mængden af fisk. Eftersom fiskeafkog er meget klæbrigt, bør låget tages af lige så snart trykindikatoren er gået helt tilbage. Dybfrostvarer: De ellers meget længe optøningstider skrumper til minutter, men afhænger dog af art og størrelse på de madvarer, som skal tøs op. En optøning i trykkogeren er skånsom for vitaminerne, mineralerne og aromastofferne i dine fødevarer. Wuppertal, den 10. september 2012 EF OVEREINSSTEMMELSESERKLÆRING for trykkogere EF-typeafprøvning, modul B (designkontrol) Hermed erklærer vi, at nedenstående trykkogere på grund af deres opbygning og konstruktionsmåde samt i de af os markedsførte modeller opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav krav i henhold til EF-direktiverne. Ved en ændring af apparaterne, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparattype: Relevante EF direktiver: trykkoger GRANAT RL 97/23 EG Anvendte standarder: EN / B/R/K Vertriebs-GmbH ZEK /12.08 Peter Rommerskirchen, direktør 22 23

13 GRANAT Oplysninger om genbrug af emballagen og produktet: Emballagen består af genanvendelige materialer. Bortskaf den venligst miljørigtigt og rensorteret i de dertil beregnede affaldscontainere. Spørg de lokale renovationsmyndigheder efter de nødvendige bortskaffelsesforanstaltninger såfremt produktet ikke kan anvendes mere. Angiv venligst ved bestilling af dele: MODEL: Granat B/R/K 10/2012 VIGTIGT! Ved udskiftning af reservedele må der kun bruges de ORIGINALE reservedele, der er beregnet til denne trykkoger. Ved behov for reparation, venligst henvend dig til vores kundeservice. Det er kun hertil autoriserede personer der må gennemføre reparationer. Leveringsomfang: 6,0 Liter Granat gryde med tryklåg Dampkogningskurven GARANTIBETINGELSER Der er 2 års garanti på produktet og garantiperioden begynder med salgsdagen. Opbevar venligst kassesedlen som dokumentation for købet. Under garantiperioden kan defekte apparater sendes ufrankeret til nedenstående serviceadresse. Du vil så gratis få et nyt eller repareret apparat tilbage. Kundeservice Gratis SERVICE HOTLINE IAN Efter udløb af garantiperioden har du ligeledes mulighed for at sende det defekte apparat til nedestående adresse mhp. reparation. Men efter udløb af garantiperioden er reparationer dog forbundet med pligt til at bære omkostningerne herfor. Dine iht. loven bestående rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. Serviceadresse B / R / K Vertriebs-GmbH Westring Wuppertal / Germany fax: +49 (0) /2012/DK

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert BH BH Forret Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg 2. Forret Kyllingesuppe Kneidelach Hovedret Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris Dessert Frugtdessert cholent Forret Laks Balsamico

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere