GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål"

Transkript

1 GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål

2 Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for at du besluttede dig for vores produkt. Læs venligst hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du går i gang med at benytte din nye trykkoger. Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig brug i givet fald kan medføre skader. Læs denne anvisning og dens instruktioner grundigt igennem før første ibrugtagning og opbevar den godt til senere læsning! 1. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af trykkogeren, må ikke bruge den. 2. Trykkogeren må aldrig stå uden opsyn, når den er under tryk. 3.. Lad aldrig børn komme i nærheden af trykkogeren, når denne er i brug. 4. Brug trykkogeren kun til det formål, den er beregnet til, dvs.til hurtigkogning. 5. Før hver brug kontrollér om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. 6. Der opstår tryk under kogningen. Derfor er det vigtigt, at lukke gryden rigtigt før den bruges og at læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne i brugsanvisningen helt igennem og at overholde dem, eftersom fejlagtig brug kan medføre personskader eller skader på gryden. 7. Denne trykkoger er ikke udstyret med en trykindikator. Vær venligst opmærksom på om der kommer tryk ud af trykreguleringsventilen dette er tegnet på at der er opbygget tryk inde i gryden. 8. Den angivne minimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke underskrides. 9. Den angivne maksimumsmængde for påfyldning (= væske + madvarer) må ikke overskrides. 10. Brug kun de varmekilder, som er angivet i denne brugsanvisning. 11. Brug aldrig trykkogeren til at stege eller friturestege i olie under tryk. 12. Trykkogeren må ikke bruges inde i oven; den risikerer at blive beskadiget herved. 13. Overhold de særlige instruktioner vedrørende tilberedelsen af specielle fødevarer der står i brugsanvisningen under Sikkerhedsinstruktioner. 14. Rør kun ved den varme gryde ved håndtagene. 15. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt. Før du åbner den, skal du forvisse dig om at trykket er gået helt af. (Yderligere oplysninger herom finder du i brugsanvisningen). 16. Sørg for at holde hænder, hovedet og kroppen væk fra afdampningsområdet under afdampningen. 17. Trykkogerens låg (eller dele heraf) må ikke komme i opvaskemaskinen. 18. Brug udelukkende originale reservedele. 19. Ved behov for reparationer henvend dig venligst til kundeservice (se bagsiden). 20. Pletter på grydebunden kan let fjernes med citron eller eddike. Kalkpletter behandles som beskrevet på side Brug aldrig skurende rengøringsmidler eller stålsvampe til rensning af trykkogeren. 22. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. 23. Gryden må ikke bruges til friturestegning med olie eller fedtstoffer. 24. Lad aldrig fedtstoffer stå uden opsyn. Vær opmærksom på, at der kan gå ild i varme fedtstoffer. Brug ikke vand til slukning af brændende fedtstoffer, men et velegnet tæppe eller en klasse F ildslukker i stedet. Vi håber I får glæde af jeres trykkoger og ønsker jer mange smagsfulde oplevelser. 2 3

3 Hurtiginfo Hurtiginfo 1.) Åbning 1. 4.) Indstil tryktrin 1 = skånetrin 2 = hurtigtrin Skub skydelåsen fremad med tommelfingeren. Træk lågets og grydens håndtag fra hinanden tag låget af. 5.) Sæt komfuret på højeste kogetrin ) Hurtigkogningen begynder 2.) Lukning Cirkelsymbolet på låget og på grydens håndtag skal sidde over for hinanden. Skub lågets og grydens håndtag sammen, så gryden er lukket. 2. når der kommer damp ud af ventilen, sæt så komfuret på mindste trin. Nu begynder kogetiden (se tabel side 20/21). 7.) Kogetiden afsluttet Sluk for komfuret! ) Langsom gradvis afdampning eller vent iht. opskriften indtil 3.) Påfyldning af madvarer 7. trykket har udlignet sig. Drej ikke direkte fra position Overhold minimum for II til position, men først fra væskemængden: ca. 1/4 liter position II til position I, vent nogle (se side )! sekunder, og så til position. Minimumsmængden for Ved brug af kogetrin I kan der påfyldning af væske og stilles direkte fra position I til. madvarer bør mindst være 1/3 Forsigtig: Dampen er meget af grydens volumen. varm (se side 17)! Tilføj så madvarerne. 9. I tilfælde retter, som udvider sig På side 17 beskrives yderligere eller skummer, må gryden højst metoder til reduktion af trykket. fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op 9.) Åbning af gryden (se side 12). Når der ikke kommer mere damp Fyldmængderne relaterer altid til ud, kan gryden åbnes. madvarer + væske. Låget kan tages af. kapacitet påfyldningsmængde max 2/3 magt. gryde Ø OBS: Åbn aldrig låget med 4 6,0 litres 4,0 litres 22 cm 5

4 Indholdsfortegnelse Dampkogning med trykkogeren Hurtiginfo side 2-5 Indholdsfortegnelse side 6 For at kunne garantere for trykkogerens sikkerhed og lange levetid underkastes fremstillingen ekstremt høje standarder og bliver der kun brugt de bedste materialer. Vi ønsker dig god fornøjelse med din trykkoger. Dampkogning med trykkogeren side 7 Beskrivelse side 8-10 Denne trykkoger byder på mange fordele: Sikkerhedsinstruktioner side Kogning med trykkogeren side Efter endt kogetid side 17 Rengøring og vedligeholdelse side Spørgsmål og svar side Trykreguleringsventilen med 2 regulerbare trin. Anvisninger i opskrifter og kogetidstabeller kan altid kun være standardværdier. Derfor er denne trykkoger udstyret med en trykreguleringsventil med 2 tryktrin. Det har så den fordel, at du over ventilen individuelt kan tilpasse trykket inde i gryden alt efter mængden og størrelsen af de madvarer, der skal koges. For grundindstillingerne se venligst kogetidstabellen i slutningen af denne brugsanvisning. Kogeanvisninger side Kogningen bliver sundere. EF-overensstemmelseserklæring side 23 Reservedele/garanti/ Leveringsomfang side 24 Elektrisk Gas Ved at koge uden ilt i damp og de kortere kogetider bliver dine fødevarer tilberedt på særlig skånsom vis. Ved hvert minut, du sparer, vinder du vigtige vitaminer, næringsstoffer og mineraler. Keramik Induktion Kogningen giver mere smag. Ved at koge uden ilt bibeholder dine grønsager i vid udstrækning deres aroma og naturlige farver. Kogningen går hurtigere, så du sparer tid og energi. Med denne trykkoger sparer du op til 70 % af den tid, du hidtil har brugt på kogningen. Og du sparer energi op til 60 % for retter med lang kogetid og mellem 30 % og 40 % for retter med kortere kogetider. Kogningen er stort set uden lugte og em. kapacitet påfyldningsmængde gryde Ø max 2/3 6,0 litres 4,0 litres 22 cm Hvis du vedligeholder trykkogeren godt, får du glæde af den i lang tid. Derfor læs venligst nøje hele denne brugsanvisning igennem. 6 7

5 Beskrivelse Beskrivelse Sikkerhedsventilen: Mens trykket opbygges inde i gryden, bliver den røde sikkerhedsventil synlig og gryden er lukket (må aldrig åbnes med magt) Når sikkerhedsventilen ikke er synlig, står gryden ikke længere under tryk. Den kan åbnes. 8 Hvis trykreguleringsventilen af en eller anden uforudselig årsag ikke skulle dampe ordentligt af, så åbner sikkerhedsventilen iht. de foreskrevne værdier. 9 1 trykreguleringsventil 6 låg med pakning 2 rød sikkerhedsventil 7 grydehåndtag med flammesikker imprægnering 3 skydelås 8 gryde 4 sikkerhedsvindue 9 termo sandwich bund 5 lukningsmarkeringer 3 Skydelåsen: Når man lukker låget, kan man høre skydelåsen gå i indgreb. Låsen fra låget kan først slås fra igen ved at trykke skydelåsen i grydens retning. OBS: Lad først gryden dampe af må aldrig åbnes med magt! Trykreguleringsventilen til indstilling af kogetrinene. Ventilen holder automatisk trykket og temperaturen på den ønskede indstilling: position Skånetrin (60 kpa) ca.113 C position Hurtigtrin (100 kpa) ca. 120 C position position for langsom trykreduktion for rensning af ventilen Den maksimalt tilladte tryk for denne trykkoger er 3.0 bar (300 kpa). 4 Sikkerhedsvinduet: Endnu et sikkerhedselement er det sikkerhedsvindue, som er integreret i låget. Hvis trykket inde i gryden bliver for stort, så presses pakningen ud gennem dette vindue og dampen kan undvige. 8 9

6 Beskrivelse Sikkerhedsinstruktioner Låsesystemet: Placér låget således at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden og skub så lågets og grydens håndtag over hinanden. Man skal kunne høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Eftersom der opstår et meget højt tryk og meget varm damp i en trykkoger, bedes du ubetinget overholde de tilsvarende instruktioner om temaet ÅBNING på side 14 i denne brugsanvisning. Låget med pakningen: Pakninger er genstand for slid og skal skiftes ud ved behov. Vigtigt: Brug kun de originale pakninger fra vores firma. Trykkogeren: Denne trykkoger i tidløst flot design er fremstillet af førsteklasses 18/10 rustfrit stål, let at holde i stand og kan UDEN LÅG også vaskes i opvaskemaskinen. Uden låg kan den også benyttes som en helt almindelig gryde. Termo sandwich kapselbunden: En superstærk bund til alle slags komfurer. Den er absolut bundstabil, garanterer bedste varmeegenskaber og er energibesparende. Læs venligst disse instruktioner nøje igennem før første ibrugtagning. Vask gryden med varmt vand og et almindeligt opvaskemiddel og tør den godt af. Hvis der skulle danne sig hvide pletter på grydebunden efter første kogning, så skyldes disse et højt indhold af kalk i vandet. Disse pletter kan let fjernes med eddike og kalkfjerner. Der må under ingen omstændigheder benyttes skurende rengøringsmidler eller metalsvampe til rengøringen. Dette gælder også for rengøringen af yderfladerne i rustfri stål. Kontrollér venligst, om trykreguleringsventilen og stiften inde i sikkerhedsventilen er frit bevægelige. Personer, der ikke er fortrolige med brugen af denne trykkoger, må ikke benytte den. Hvis du bruger trykkogeren i børns nærvær, så vær venligst særlig opmærksom. Denne trykkoger må kun bruges til det formål, den er beregnet til dvs. hurtigkogning. Kun uden låg kan den benyttes som almindelig gryde. Brug den aldrig i bageovnen eller i en mikrobølgeovn. Trykkogeren må kun stilles på den kogeplade/den flamme/ det kogefelt, som passer til størrelsen. Ved opvarmning på højeste trin skal der altid holdes øje med den. Hvis den bruges på et el-komfur, skal komfurpladen være mindre eller lig med grydens diameter. Hvis den bruges på et gaskomfur, må flammekransen ikke overskride diameteren for grydens bund. Er gasflammen for stor kan den beskadige håndtagene. Hvis den bruges på et keramisk kogefelt, skal grydens bund være ren og tør. rustfri stål aluminium rustfri stål Elektrisk Keramik Induktion Gas Rør aldrig ved trykkogerens varme yderside under kogningen, du risikerer at brænde dig. Velegnet til alle slags komfurer

7 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Så længe trykkogeren stadig er varm, må der kun røres ved den og flyttes med den yderst forsigtigt ved at tage fat i dens håndtag (ikke i låget). Denne trykkoger må aldrig sættes i gang uden væske, fordi der ellers kunne opstå skader på trykkogeren. Der skal uafhængigt af mængden af madvarer, der skal koges mindst være en væskemængde på ca. 1/4liter! Inkl. madvarer bør mindst 1/3 af gryden være fyldt. Trykkogeren må aldrig fyldes mere end 2/3 op og ved madvarer, som udvider sig eller er stærkt skummende (ris, bælgfrugter), må den ikke fyldes mere end halvt op. Disse fødevarer bør først gives et opkog i den åbne trykkoger og skummes, før låget lukkes. Trykkogeren må aldrig benyttes til at stege eller friturestege i olie under tryk. Ved tilberedelse af pølsevarer med kunstigt skind skal der prikkes hul heri før kogningen. Hvis der ikke prikkes hul i skindet, svulmer det op under tryk og kan briste. De sprøjt, der fremkommer herved, kan medføre forbrændinger. Hvis du har kogt noget kød med skind på, som er svulmet op efter kogningen, så lad være med at prikke hul i det, men vent til det har lagt sig igen. Ellers risikerer du at få forbrændinger. Lad venligst være med at koge fødevarer, der har tilbøjelighed til at skumme, som f.eks. æblegrød, rabarber, dejvarer, havregryn og andre kornarter. Eftersom disse fødevarer hvirvles op under kogningen er der fare for at trykreguleringsventilen stopper til. Hvis indholdet er grødet, skal trykkogeren rystes let før den åbnes (uden tryk). (A) Under kogningen må der ikke røres ved sikkerhedssystemerne. Trykkogeren må aldrig åbnes med magt, når den står under tryk. Trykkogeren skal køle af, før den åbnes. Den skal være fuldstændig afdampet, ellers kan gryden ikke åbnes. Overhold venligst instruktionerne om åbning af gryden (s. 16). Lad være med at foretage ændringer på sikkerhedsudstyret der er fare for skoldning. Sørg venligst for at holde hænder, hoved og krop væk fra afdampningsområdet. Brug kun plastikhåndtagene for at bevæge gryden og benyt om nødvendigt ovnhandsker og anden beskyttelsesbeklædning. Brug udelukkende originale tilbehørsdele og låg og gryder, som er beregnet til disse trykkogere. Benyt under ingen omstændigheder deformerede eller beskadigede trykkogere eller tilbehørsdele. Hvis der er behov for reparation, så henvend dig til vores kundeservice. Før kogningen Kontrollér venligst før hver brug, om sikkerhedsventilen, trykreguleringsventilen og pakningen er rene og funktionsdygtige. Vær især opmærksom på at sikkerhedsventilen på undersiden af låget (A) skal kunne bevæge sig frit ( ryster ). Under kogningen slipper der dampstød skråt ud af trykreguleringsventilen, når kogetemperaturen er nået. Sørg for ikke at komme i berøring med den varme damp. (B) Før hver kogning bør stiften (B) ved hjælp af en spids genstand kontrolleres for fri bevægelighed (fjedertryk)

8 Kogning med trykkogeren Kogning med trykkogeren Hæld den væske (vand, sovs, fond) i gryden, som er nødvendig for at der kan dannes damp. OBS: Fyld altid tilstrækkelig væske i. Gryden må ikke koge tør. Tilføj så madvarerne. Væske og madvarer bør fylde mindst 1/3 af grydens volumen. Ved retter, som udvider sig eller skummer, må gryden højst fyldes 1/2 op. Ved alle andre retter må den højst fyldes 2/3 op. Benyt fyldmængde-skalaen inde i gryden. Kontrollér venligst om der er nok afstand mellem madvarerne og låget med ventilerne. Indstilling af tryktrin: Position I : skånetrin ca. 113 C til dampkogning af følsomme madvarer som grønsager, fisk, Position II : hurtigtrin ca. 120 C til kogning af f.eks. kød, suppe, sammenkogte retter, Kogetidstabel side Så let går hurtigkogning... NB: For at grydens bund ikke bliver angrebet af salt, bør salt kun tilføjes vand, som allerede koger, og så røres om. Nu kan du sætte låget på. Det gøres ved at placere låget således, at lukningsmarkeringerne sidder over for hinanden, og så skubbe lågets og grydens håndtag hen over hinanden. Man kan høre hvordan skydelåsen går i indgreb. Dampkogningskurven: Læg risten på bunden af gryden og placer dampkogningskurven oven på risten. Hæld så meget væske i gryden at kurven er oppe over væsken. Nu kan de fødevarer, der skal dampkoges, lægges i kurven og vil så blive kogt vha. den opstående damp. Med denne tilberedningsmetode forbliver fødevarerne sarte og saftige. Eftersom de vandopløselige vitaminer og næringsstoffer bevares bidrager brugen af dampkogningskurven helt klart til en sundere ernæring og dampkogningsmetoden anbefales da også som led i en kaloriebevidst ernæring, fordi der gives afkald på olie og fedtstoffer. Vælg det ønskede kogetrin vha trykreguleringsventilen: Indstil tryktrin I = skånetrin II = hurtigtrin Sæt komfuret på højeste kogetrin Sæt trykkogeren med det allerede instillede kogetrin på den passende kogeplade/flamme/det passende kogefelt og indstil denne/dette på højeste trin. Når trykket stiger bliver den røde sikkerhedsventil synlig. Nu kan gryden ikke åbnes mere

9 Kogning med trykkogeren Efter endt kogetid Alt efter påfyldningsmængde tager det nogle minutter indtil det på forhånd indstillede kogetrin nås. Dette er tilfældet lige så snart der permanent slipper damp ud af trykreguleringsventilen. Først i dette øjeblik begynder kogetiden. Nu skal kogepladen skrues ned på laveste trin. Således undgår du et unødvendigt forbrug af energi samt faren for tørkogning. Kogetiden er afsluttet... Sluk for komfuret! Lad nu gryden langsomt og gradvist afdampe Trykreguleringsventilen drejes fra det valgte tryktrin til trin. Vær venligst opmærksom på at ventilen, når den har stået på tryktrin II, først skal stilles på trin I og så først efter nogle sekunder må stilles på trin. OBS: Den damp, der slipper ud, er skoldhed. Beskyt dig mod forbrændinger og skoldning ved at sørge for at holde ansigt, krop og arme væk fra dampen. Drej langsomt og gradvist hen til position! Når kogetiden er udløbet, slukkes der for varmekilden og trykket inde i gryden skal udlignes. Hertil tages gryden ned fra kogepladen/flammen/kogefeltet og stilles på et egnet underlag. Du har nu 3 muligheder for at udligne trykket: 1.) Lad gryden køle af: Du venter så længe, indtil det røde sikkerhedsventil er gået fuldstændig tilbage. Dette kan anbefales ved skummende og grødede retter. 2.) Langsom trykreduktion: Drej trykreguleringsventilen gradvist hen til positionen: OBS: Dampen, som slipper ud, er meget, meget varm. Dampen slipper ud opadtil sørg for ikke at holde hænderne hen over ventilen, vent til der ikke slipper mere damp ud og til trykindikatoren ikke kan ses mere. Denne metode er egner sig ikke til skummende eller grødede madvarer. 3.) Hurtig trykreduktion: Hold gryden ind under vandhanen og lad så længe rindende koldt vand løbe hen over låget ikke over plastikdelene indtil den røde sikkerhedsventil er gået helt ned. Lad venligst være med stille gryden i vandet. Når ventilen er gået helt ned, står gryden ikke længere under tryk. Stil nu trykreguleringsventilen til position. Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan løftes. Drej ikke direkte fra pos. I eller II til gradvist hen på pos.., men stil ventilen OBS: Åbn aldrig låget med magt og foretag ingen ændringer på sikkerhedssystemerne. Gryden kan kun åbnes, når der ikke er tryk på. Forsigtig: Dampen er meget varm (se side 12/13)! Åbn gryden Når der ikke slipper mere damp ud, kan du åbne gryden. Låget kan tages af. OBS: Åbn aldrig låget med magt. Rengøring Reinigung und og vedligeholdelse Wartung Rens trykkoger efter hver brug med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Brug ingen ridsende, skurende, lud- eller klorholdige rengøringsmidler. Gryden kan UDEN LÅG vaskes i opvaskemaskinen. Låget bør altid vaskes af med hånden

10 Rengøring og vedligeholdelse Spørgsmål og svar Rengøring og udskiftning af pakningen: Tør pakningen af, rens den under rindende varmt vand og tør af. Pakninger i trykkogere er udsat for slid og bør udskiftes regelmæssigt. Ved normal brug bør pakningsringen skiftes ud hvert 1-2 år, alt efter hvor mange gange trykkogeren benyttes til kogning. Senest når pakningsringen er blevet hård eller mørk skal den skiftes ud. Sikkerhedsventilen Behøver bare i forbindelse med rengøring af låget at blive skyllet igennem under rindende vand. Der kan testes for fri bevægelighed vha. en spids genstand. Rengøring af trykreguleringsventilen: Fjern ventilhætten. Hertil trykkes og drejes ventilen helt til venstre over i positionen: Med en smule kraft kan ventilen trækkes opad og ud af sin låsemekanisme. Den renses under rindende vand og sættes i igen. Vær venligst opmærksom på at fordygningerne på ventilen skal stikkes ned i de passende greb igen. Den rensede og tørrede trykkoger bør opbevares i rene, tørre og beskyttede omgivelser. Sæt ikke låget på, lad være med at lukke det, men læg det f.eks. med bunden i vejret på gryden. Trykkogerens låg må ikke vaskes i opvaskemaskinen! Hvis opkogningstiden varer meget længe: energitilførslen er for lav sæt varmekilden på højeste trin Hvis den røde sikkerhedsventil ikke er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: dette er normalt de første par minutter (opbygning af tryk) ellers kontrollér venligst om: varmekilden er stærk nok og skru i modsat fald op for den væskemængden i gryden er tilstrækkelig trykreguleringsventilen ikke står på gryden er lukket godt pakningen eller grydekanten er beskadiget Hvis sikkerhedsventilen er steget og der slet ikke slipper nogen damp ud af ventilen under kogningen: hold din trykkoger under koldt vand mhp. afdampning åbn gryden rens trykregulerings- og sikkerhedsventilen Hvis dampen slipper ud rundt omkring låget, så kontrollér: om låget er lukket om pakningen er sat rigtigt i pakningens tilstand (skift ud, om nødvendigt) om låget, sikkerhedsventilen og trykreguleringsventilen er rene om grydekanten er i en korrekt tilstand Hvis låget ikke kan åbnes: kontrollér om sikkerhedsventilen er gået helt ned og er den ikke det, skal gryden dampes af afkøl gryden, om nødvendigt, under koldt vand Hvis madvarerne ikke er kogte eller er brændt på, så kontrollér: kogetiden (for kort eller for lang) varmekildens ydelse om trykreguleringsventilen er korrekt indstillet væskemængden Hvis madvarerne er brændt på i gryden: lad gryden stå i blød et stykke tid, før du vasker den af benyt ingen lud- eller klorholdige rengøringsmidler Hvis et af sikkerhedssystemerne bliver udløst: sluk for varmekilden lad trykkogeren køle af åbn gryden kontrollér og rens trykreguleringsventilen, sikkerhedsventilen og pakningen Hvis håndtagene på gryden er løse: spænd skruerne efter med en skruetrækker 18 19

11 Kogeanvisninger Kogeanvisninger Vær opmærksom på altid at tilføje den tilsvarende væskemængde til hver ret der må aldrig tørkoges. Og vær venligst også opmærksom på at gryden aldrig bliver fyldt mere end 2/3 op. Læs de tilsvarende instruktioner herom i denne brugsanvisning. De forskellige kogetider afhænger af madvarernes kvalitet og størrelse og derfor passer nedenstående tider også kun tilnærmelsesvis. Efter et stykke tid har du selv samlet nok erfaringer og ved nøjagtigt, hvor længe dine retter skal koge. Dybfrosne fødevarer behøver ikke at blive tøet op først. Det er tilstrækkeligt bare at forlænge kogetiderne lidt. Supper og sammenkogte retter med stegt kød: Hvis kogetiderne for ingredienserne (f.eks. kød og grønsager) ikke er for forskellige, brunes kødet og grønsagerne tilføjes når væsken tilsættes. Når kogetiderne afviger kraftigt fra hinanden, afbrydes kogningen af kødet og grønsagerne tilføjes, så de koger med de sidste par minutter. Sådan bliver kød og grønsager færdige samtidigt. Ved supper og sammenkogte retter: bør du være opmærksom på, at skummende retter skal gives et opkog i den åbne gryde og skummes, før gryden lukkes. Lad venligst gryden dampe eller køle langsomt af til sidst. SUPPER KOGETID HURTIGTRIN bønnesuppe 20 min. 2 grønsagssuppe 4 8 min. 2 gullaschsuppe min. 2 kartoffelsuppe 5 6 min. 2 minestrone 8 10 min. 2 oksekødsbuillon min. 2 rissuppe 6 8 min. 2 semuljesuppe 3 5 min. 2 suppehøne min. 2 suppe på ben min. 2 tomatsuppe med ris 6 8 min. 2 ærtesuppe (ikke lagt i blød) min. 2 SAMMENKOGTE RETTER KOGETID HURTIGTRIN linser (lagt i blød) min. 2 pichelsteiner 20 min. 2 sammenkogte kålretter 15 min. 2 serbisk oksekød 8 10 min. 2 GRØNSAGER KOGETID SKÅNETRIN blomkål 3 7 min. 1 fyldte peberfrugter 6 8 min. 1 grønne ærter 3 5 min. 1 gulerødder 3 7 min. 1 kål 5 15 min. 1 rødbeder min. 1 spinat 3 4 min. 1 svampe 6 8 min. 1 HURTIGTRIN bønner 6 10 min. 2 kartofler 6 8 min. 2 knoldselleri min. 2 pillekartofler 6 12 min. 2 Grønsager: Jo finere grønsagerne er skåret, jo kortere er kogetiden. Hvis du godt kan lide det sprødt, er kogetiden også kortere. Men jo større mængden er, jo længere bliver kogetiden. Forslag: Hellere koge dem lidt for kort, for det jo altid muligt lige at give 20 dem lidt mere. 21

12 Kogeanvisninger EF-overensstemmelseserklæring KØD KOGETID HURTIGTRIN eisbein min. 2 gullasch min. 2 hakket kød 5-10 min. 2 kalkunlår min. 2 kalv, skåret i små stykker 6 min. 2 kalvesteg min. 2 kalvefrikassé 5 min. 2 kylling min. 2 oksesteg min. 2 roulader min. 2 rådyrkølle, stegt min. 2 spareribs min. 2 sursteg min. 2 svinesteg min. 2 svineskank min. 2 Kød: Brunes i gryden uden låg og får så tilsat den nødvendige væske. For store stykker skæres over, brunes hver for sig og lægges så oven på hinanden for at blive færdigkogt. FISK KOGETID SKÅNETRIN dampkogt fisk med kartofler 6-8 min. 1 fisk i hvidvinssovs med kartofler 6-8 min. 1 kuller 4-6 min. 1 Fisk (frisk): Koges sammen med en tilsvarende mængde væske, alt efter mængden af fisk. Eftersom fiskeafkog er meget klæbrigt, bør låget tages af lige så snart trykindikatoren er gået helt tilbage. Dybfrostvarer: De ellers meget længe optøningstider skrumper til minutter, men afhænger dog af art og størrelse på de madvarer, som skal tøs op. En optøning i trykkogeren er skånsom for vitaminerne, mineralerne og aromastofferne i dine fødevarer. Wuppertal, den 10. september 2012 EF OVEREINSSTEMMELSESERKLÆRING for trykkogere EF-typeafprøvning, modul B (designkontrol) Hermed erklærer vi, at nedenstående trykkogere på grund af deres opbygning og konstruktionsmåde samt i de af os markedsførte modeller opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav krav i henhold til EF-direktiverne. Ved en ændring af apparaterne, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Apparattype: Relevante EF direktiver: trykkoger GRANAT RL 97/23 EG Anvendte standarder: EN / B/R/K Vertriebs-GmbH ZEK /12.08 Peter Rommerskirchen, direktør 22 23

13 GRANAT Oplysninger om genbrug af emballagen og produktet: Emballagen består af genanvendelige materialer. Bortskaf den venligst miljørigtigt og rensorteret i de dertil beregnede affaldscontainere. Spørg de lokale renovationsmyndigheder efter de nødvendige bortskaffelsesforanstaltninger såfremt produktet ikke kan anvendes mere. Angiv venligst ved bestilling af dele: MODEL: Granat B/R/K 10/2012 VIGTIGT! Ved udskiftning af reservedele må der kun bruges de ORIGINALE reservedele, der er beregnet til denne trykkoger. Ved behov for reparation, venligst henvend dig til vores kundeservice. Det er kun hertil autoriserede personer der må gennemføre reparationer. Leveringsomfang: 6,0 Liter Granat gryde med tryklåg Dampkogningskurven GARANTIBETINGELSER Der er 2 års garanti på produktet og garantiperioden begynder med salgsdagen. Opbevar venligst kassesedlen som dokumentation for købet. Under garantiperioden kan defekte apparater sendes ufrankeret til nedenstående serviceadresse. Du vil så gratis få et nyt eller repareret apparat tilbage. Kundeservice Gratis SERVICE HOTLINE IAN Efter udløb af garantiperioden har du ligeledes mulighed for at sende det defekte apparat til nedestående adresse mhp. reparation. Men efter udløb af garantiperioden er reparationer dog forbundet med pligt til at bære omkostningerne herfor. Dine iht. loven bestående rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. Serviceadresse B / R / K Vertriebs-GmbH Westring Wuppertal / Germany fax: +49 (0) /2012/DK

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere