Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015"

Transkript

1 Regionskonference i Horsens Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015 Invitation Arrangører Brædstrup Y s Men s Club - Hatting Y s Men s Club Hedensted Y s Men s Club - Horsens Y s Men s Club 1

2 Velkommen til Regionskonferencen 2015 i FORUM HORSENS Vore 106 medlemmer har lagt et stort arbejde i at forberede en god konference. Vi glæder os til sammen med dig/ jer at præsentere og udfylde de spændende rammer, der er lagt for årets Y s men-træf. Konferencen er henlagt til Forum Horsens, som er vant til at arrangere store events. Vi kan være op til gæster. Hvad kan konferencen så tilbyde? Tale ved Anton Eg Andersen. Psykolog, cand. pæd. psych. og cand. theol som taler over emnet Empati og Næstekærlighed Thorkild E. Kay formand for konferenceudvalget På vegne af Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber vil det glæde os at se Y s Men og Y s Menetter med ledsagere fra hele Region Danmark til regionskonference den 13. og 14. juni Aftenen slutter med en lidt anderledes gudstjeneste v/provst Anette Bennedsgaard og sognepræst Anette Foged Schultz i hal 2. Ledsagerture om søndagen går til: Rundtur på Hjarnø, Besøg på Castbjerggård, Besøg på Lystruphave Efterskole Besøg på Danmarks Industrimuseum. Yderligere beskrivelser findes på vor hjemmeside. Følg med på Regionens hjemmeside, hvor de enkelte punkter vil blive uddybet og beskrevet. Workshop gruppearbejde for medlemmer og ledsagere bl.a. omkring fremtidsplan mod Til ledsagerne vil der være underholdning af hospitalsklovnen Gummitud. Under festmiddagen er der underholdning ved Knirkerevyen Det er en lidt anderledes konference, end vi er vant til, med gudstjeneste i Forum Horsens og med workshop omkring vores fremtid. Vi håber, at I vil tage godt imod den nye og spændende form, vi har valgt. Velkommen til Horsens. 2

3 PROGRAM Lørdag Bureauet åbner Musik i forhallen ved Horsens FDF Orkester Faneindmarch og åbning af konferencen ved RD Knud Hougaard Klausen Velkomst ved konferenceudvalgets formand Thorkild Kay Velkomst ved borgmester Peter Sørensen Foredrag: Empati & Næstekærlighed ved psykolog og præst Anton Eg Andersen Overdragelse af regionsprojekter Hilsner Præsentation af næste års regionskonference Workshops for medlemmer og ledsagere - med kaffepause indlagt. Program for ledsagere, som ikke ønsker at deltage i workshop, kan besøge Hospitalsklovnen Gummitud om empati og næstekærlighed Musik i forhallen ved KFUM spejderne i Hedensted Dørene åbnes til festen Festmiddag Musik ved Lene Kastrup Underholdning ved Knirkerevyen Aftengudstjeneste i hal 2 Søndag Bureauet åbner Morgenandagt ved pastor Gudmund Rask Pedersen Generalforsamling Ledsagerture Kaffe/te pause Generalforsamlingen fortsætter Lederskifte og afslutning med faneudmarch 3

4 Det handler om mennesker, ikke om penge, ikke om magt, men om Empati og næstekærlighed. 4 Vi har i dette klubår arbejdet meget med, og forsøgt at vise, at Det handler om mennesker, ikke om magt, ikke om penge, men om empati og næstekærlighed. Det har været en stor oplevelse at se, hvordan I som klub har taget såvel arbejdstema, som motto til jer, og virkelig bearbejdet emnet. Det er et tema, som vi aldrig bliver færdig med. Der er bare så meget, vi kan lære af disse ord, både om os selv og om andre, ligesom vi virkelig kan lære, hvad det vil sige at yde ægte næstekærlighed. Jeg tror på, at vi er sat i verden for at hjælpe andre og ikke kun for at hjælpe os selv. Vi nærmer os 100 året for Y s Men s bevægelsens start og er godt i gang med at lave mål og planer frem mod år Vi har derfor indlagt et nyt tiltag med gruppearbejde lørdag eftermiddag, for at afrunde vores arbejdstema og motto, men også for at se på vore visioner, planer og mål frem mod år Regionsleder Knud Hougaard Klausen Kære Y s Men, Y s Menetter og gæster Det er mig en stor glæde at byde Jer alle hjertelig velkommen til at deltage i regionskonferencen i Forum Horsens den 13. og 14. juni Alle sejl er sat til for at konferencen bliver både spændende, sjov og oplevelsesrig at deltage i. Vores bevægelse står over for store udfordringer i de kommende år, og det er derfor vigtigt, at vi alle bidrager med tanker og idéer om den fremtidige udvikling for Region Danmark. De fire klubber omkring Horsens har nu i snart to år arbejdet intenst på at skabe alle tiders konference, hvor både indhold og rammer, bliver helt unik. Det er enestående, at vi hvert år kan samle over deltagere til den årlige regionskonference, hvor vi har mulighed for at møde gamle og nye venner, ligesom vi har mulighed for at møde Y s Men fra Central Østeuropa: Bulgarien, Rumænien, Slovakiet, Ungarn og Polen, samt andre internationale gæster. Hjertelig velkommen til alle. Tal nu med hinanden om at komme afsted til regionskonference. Det vil være dejligt, om vi kan blive rigtig mange også denne gang. På gensyn i Horsens.

5 Anton Eg Andersen Foredrag om Empati og næstekærlighed. Anton Eg Andersen, født 1948, er psykolog og teolog. Var i 20 år folkekirkepræst og ledende hospitalspræst på Filadelfia i Dianalund. Han er nu psykolog, kursusleder og ejerleder af Arbejdspsykologisk Center i Slagelse, en psykologisk konsulent- og kursusvirksomhed med fokus på det hele menneske, og hvad der er nødvendigt for trivsel i arbejdsliv og privatliv. Hans foredrag har titlen Empati og næstekærlighed. I det moderne samfund er empati blevet det begreb, man anvender, når man vil udtrykke idealet i relationen mellem de professionelle og brugerne / patienterne. Det er sjældent, at man hører det kristne begreb næstekærlighed anvendt. Har empatien afløst det kristne begreb næstekærlighed? Er der tale om et nyt ord, som betyder det samme? Eller er der en væsentlig forskel mellem empati og næstekærlighed? Anton Eg Andersen, argumenterer for, at den kristne næstekærlighed rækker videre end empati. Han ser den som en væsentlig udfordring til velfærdssamfundets behandler-klient-tænkning, som han mener skaber distance mellem den hjælpende og den, der skal hjælpes. Hans konklusion er, at noget væsentligt er ved at gå tabt, og at vi trænger til en ny næstekærligheds-vækkelse i vores samfund og vore mellemmenneskelige fællesskaber. Privat er Anton Eg Andersen gift med Mette Guldager Andersen, der er engageret i Kristendemokraterne. Sammen har de to voksne børn, svigerbørn og fem børnebørn. 5

6 KFUM Spejdernes Musikkorps. Det var et stort ønske fra KFUM spejderne i Hedensted at få et musikkorps. Dette lykkedes i Man ville tage udgangspunkt i den engelske tradition med messinginstrumenter Brass band. FDF Horsens Musik. FDF Horsens Musik er en særlig FDF Kreds oprettet for 10 år siden og kun med musik som speciale. Kredsen tilbyder undervisning til børn og unge i alderen fra 6 til 25 år. Orkestret ledes af frivillige og samarbejder med Lund skole. Som elev og deltager i FDF Horsens Musik kommer man med ud at spille koncerter ved forskellige begivenheder og lejligheder. At deltage i musik er en unik oplevelse og giver glæde og fornøjelse for deltagere i alle aldre. Orkestret har medvirket ved forskellige lejligheder. Julekoncert i Sønderbro kirke, koncerter på plejehjem og ved Danmarkssamfundets årlige flagdag på Søndergade i Horsens. MUSIK VED INDGANGEN Fra starten var der lagt vægt på at orkesteret skulle marchere, og det var derfor udvidet med en slagtøjs sektion, og navnet blev derfor KFUM Spejdernes Musikkorps. 6

7 Velkommen til Horsens Kommune Jeg er glad for, at I er her, for vi elsker at have gæster i Horsens. Ikke kun til koncerter, festivaler og events, men også til store og små møder og konferencer, der er med til at befæste Horsens ry som møde- og konferenceby. Et ry, som for alvor blev skabt, da Horsens i foråret 2012 var værtsby for det danske EUformandskab. Horsens er og skal være en vækstkommune, fordi vækst i antallet af borgere, og vækst i antallet af virksomheder og arbejdspladser er helt afgørende for, at vi som kommune kan levere velfærd og rigtig god kvalitet til vores børn, vores unge og vores ældre, Og vi lykkes ganske godt med at vokse. Ifølge Danmarks Statistik er vi frem mod 2040 i top tre for danske kommuner, når det drejer sig om vækst i antallet af borgere kun overgået af København og Aarhus kommuner. Peter Sørensen Borgmester i Horsens Kommune Kære Y s Men s medlemmer og deltagere i Y s Men s Regionskonference 2015 Hjertelig velkommen til Horsens Kommune. Velkommen til en kommune, der på få år har ændret sit image fra grå og trist fængselsby til dynamisk og spændende oplevelsesby med masser af vækst. Som nævnt er jeg rigtig glad for jeres besøg i Horsens. Jeg har stor respekt for Y s Men s-bevægelsens kirkelige og humanitære børne- og ungdomsarbejde, og jeg ved, at I gør et stort stykke frivilligt arbejde for at skaffe økonomiske midler til både lokale, nationale og internationale opgaver og projekter. Det er flot - og netop kombinationen af lokal forankring og international udbredelse sikrer, at Y s Men s klubberne gør en forskel i både nærområdet og ude i den store verden. Jeg håber, at I alle får nogle gode dage i Horsens. Rigtig god regionskonference. 7

8 WORKSHOP: Alle deltagere ved regionskonferencen inviteres til workshop, hvor vi siddende i mindre grupper vil drøfte det bevægelsen er optaget af, og hvor der kunne tænkes ændringer. Nu er 2015 nået og vores fremtidsplan er fortid, vi skal derfor have formuleret en ny plan rækkende frem til 2022, hvor bevægelsen kan fejre 100 års jubilæum. Drøftelsen er åben for alle deltagere ved regionskonferencen. Vi har alle brug for en fælles drøftelse af af bevægelsens arbejde, og forventer at flest mulige deltager heri. Tidspunkt: Lørdag kl STED OG EMNER Drøftelsen vil foregå i Forum Horsens Lounge, hvor deltagere sidder i mindre grupper, og hvor der præsenteres et kort oplæg, forud for gruppedrøftelsen. Der vil være én separat gruppe for internationale gæster og én for deltagere under 55 år. DRØFTELSE AF DET VI GERNE VIL I FÆLLESSKAB. (Gruppe 1,2 og 3 er for medlemmer og ledsagere i danske klubber) GRUPPE 1: Y s Men region Danmark som en tjeneste organisation. Hvordan udvirker vi det i det lokale klubarbejde? GRUPPE 2: Hvordan gør vi Y s Men`s arbejdet til en del af det samarbejde vi har med vore partnere, så vi bliver synlige overfor hinanden og i offentligheden? GRUPPE 3: Gensidig udvikling, loyalitet og en naturlig forpligtethed i Y`s Men`s bevægelsen mellem klub, distrikt og region. Hvordan udvikler vi vores organisation? GRUPPE 4: Styrkelse af relationer (kun deltagere fra internationale klubber) Hvordan ønsker, klubmedlemmerne i Central Østeuropa, at modtage den støtte og opmærksomhed, der skal til for at udvikle disse under Region Danmark? Hvordan kan økonomisk støtte og klubbernes relationer til Danmark blive til styrkelse og udvikling i de enkelte lande, så de ender op med at blive selvstændige regioner? GRUPPE 5: Klubform og struktur: (for deltagere under 55 år) Hvordan forener vi et attraktivt klubliv for medlemmer med job og familie? Hvordan forener vi klubliv med skiftende arbejdstider. Måske skal vi turde tænke helt nye klubformer? Og hvad er en rigtig Y s Men s club? 8

9 GUMMITUD 10 fantastiske år som HOSPITALSKLOVN.. at kunne fokusere på hvert enkelt menneske, på hver enkelt situation og at kunne skabe en medmenneskelig kontakt, der aldrig bliver ligegyldig. Sådan beskriver Susanne Huuse (Hospitalsklovnen Gummitud) det centrale element i virket som hospitalsklovn. Susanne vil give andre/alternative billeder af temaet Empati og næstekærlighed. Susanne Huuse har virket som hospitalsklovn gennem de seneste 10 år, dels med børn på Kolding Sygehus, Voksne på Aabenraa Sygehus og arbejdet med demente på plejehjem. Humor og kreativitet samler os i et andet fællesskab som mennesker, siger Susanne. Men samtidig skabes et legalt spillerum for følelser med respekt for den enkelte. Mød mennesket bag Gummitud, mød Susanne Huuse og gå beriget ud til mødet med din næste. 9

10 10 Komisk opstandelse med Knirkerevyen Folkekirken ristes over satirens flammer, når Knirkerevyen skyder med skarpt mod både præster, menighedsrødder, sognebørn, teologer, biskopper og helt almindelige danskere. Alle får de et drag over nakken, når Knirkerevyen vrider armen rundt på den danske folkekirke - uden at vride den helt af led. Knirkerevyen Stor opstandelse er et komisk insiderblik på folkekirken og al dens væsen, og ikke mindst uvæsen, serveret af en velspillende komikertrio med både tæft og timing, der brænder busken i begge ender og samler vandene i et latterhav med orkanstyrke. Knirkerevyen tager udgangspunkt i kirkelige temaer og trosspørgsmål, som angribes fordomsfrit, nærgående og kærligt fra en satirisk vinkel. Tidligere udgaver af Knirkerevyen er blevet sat op på Danske Kirkedage i 1992, 1995 og 1998, og de to sidstnævnte blev efterfølgende opsat i Århus Festuge og turnerede i kirkelige sammenhænge i hele Danmark. Knirkerevyen Stor opstandelse er den fjerde Knirkerevy i rækken. Medvirkende: Sven Wortmann, Thomas Biehl, Henrik Vestergaard Kapelmestre: Flemming Høgild Berg, Hans Dammeyer Tekster: Henrik Vestergaard, Sven Wortmann, Thomas Biehl, Michael Biehl Hansen Få fyret op under dine hellige køer og sat fut på lattermusklerne, når Knirkerevyen serverer en ud-af-kirken oplevelse for latterdjævle med hang til humor.

11 GUDSTJENESTE Pæsterne der står for gudstjenesten er: Annette Brounbjerg Bennedsgaard provst i Horsens provsti og Annette Foged Schultz studenter- og natkirkepræst i Horsens, Gudstjenesten ved regionskonferencen vil finde sted lørdag aften kl i hallen i Forum Horsens, hvor der er plads til alle regionskonferencens deltagere under samme tag. Alteret er placeret midt i rummet, så alle kan følge med. Gudstjenesten vil forme sig som en meditativ gudstjeneste, præget af langsomhed, enkelhed og stilhed. Tid til eftertanke og fordybelse. MORGENANDAGT søndag morgenandagt ved Gudmund Rask Pedersen præst ved Vær kirke Desuden medvirker Den danske Salmeduo. Salmedigteren Iben Krogsdal har til lejligheden skrevet en ny salme med baggrund i regionskonferencens tema: Empati og næstekærlighed. 11

12 CAMPING OMRÅDE FORUM HORSENS 12

13 Sang og musik hører med til en rigtig regionskonference Fællessangen er en af de store ting ved regionskonferencen. Det kræver en dygtig pianist at levere musikken til 1200 syngende Y s Men. Lene Kastrup, Hun er 35 år og uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole, og har været ansat ved forskellige kirker igennem 15 år. Der er noget at glæde sig til med Lene ved klaveret. LEDSAGERARRANGMENTER Vandretur til Danmarks Industrimuseum Museet rummer spændende udstillinger Maskinhal med mange kørende maskiner Et fungerende maskin- og håndsætteri - Klædeskabet, som er museets tekstile ansigt samt industriarbejder lejligheder fra 3 årtider med fungerende køkken. 13

14 BUSTUR TIL CASTBERGGÅRD med fortællestationer At tale med hænderne - For nogle mennesker er hænderne det vigtigste kommunikationsredskab i mødet med andre. Hvordan fungerer tegnsproget? Hvordan kommunikerer man via tegnsprog? Er tegnsprog internationalt og hvordan siger man Godmorgen? Døves kultur og historie - Et indblik i livet som døv i Danmark gennem 200 år. Inklusion i det danske samfund eller måske manglen på samme. Når døve får hørelse - Cochlear Implant er et avanceret høreapparat, der giver svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd. Urlev kirke - Castberggård er bygget op omkring den gamle præstegård i Urlev 14 BUSTUR TIL LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE Lystruphave Efterskole er en efterskole for 80 elever og er godkendt til at give et særlig tilrettelagt undervisningsforløb for elever som betegnes normaltbegavede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Det betyder formelt, at alle elever har en PPR-udtalelse. Det betyder også at skolen har modtaget mange elever, der har haft nederlag ift. skolegang. Skolen besluttede fra starten, at deres mål var at vise eleven andre veje til læring, end dem, de har kæmpet med i mange år. Derfor bliver der altid arbejdet med at fremme de talenter, eleverne har, frem for at lægge fokus på mangler og svagheder. I 2010 blev der lavet et specielt tilbud til elever med ADHD. Et tilbud med ekstra tryghed, ekstra faste rammer, ekstra muligheder for individualitet. Skolen er tilknyttet KFUM & KFUK og Y`s Men

15 BUS OG SEJLTUR TIL... Hjarnø er en moræne ø som ligger i mundingen af Horsens Fjord kun 800 m fra fastlandet, med et areal på kun 3,2 km². Øen er overvejende flad og det højeste punkt er 7 meter. Øen er 3 km lang og 1 km bred, og befolkningen tæller ca. 100 fastboende. Bebyggelsen består af det lille færgeleje ved stranden og en smuk gårdrække, der ligger omkring en østvest gående vej midt på øen. For 200 år siden var mange af øens mænd søfolk på langfart. I nutiden er landbruget det vigtigste erhverv. I dag er der et firma, der reparerer emaljeskader, en café, en campingplads, en efterskole, et galleri som har åbent i sommermånederne og aktive landbrug. Nogle beboere dyrker i fællesskab en vinmark på ca m² med plads til ca vinstokke på Hjarnø s sydvendte side. Målet er at lave vine af god kvalitet. Der er et rigt plante- dyre- og fugleliv gode badestrande og mulighed for vandreture. Den lille hvidkalkede kirke, som siges at være Danmarks næst mindste, liggende ned til stranden. Bilfærgen Hjarnø sejler fra fiskerlejet Snaptun til Hjarnø. Sejltiden er omkring 5 min., ca. 25 gange i døgnet. Der vil være rundvisning (traktorrundtur) på øen med en lokal øbo, som med glimt i øjet fortæller om historien og det daglige liv på øen. Der serveres formiddagskaffe undervejs. 15

16 OVERNATNING Der er mange muligheder for overnatning i Horsens Kommune med adskillige hoteller, vandrerhjem, B&B overnatning samt nærliggende camping pladser. HOTELLER Hotel Opus Egebjergvej 1, 8700 Horsens, , Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6, 8700 Horsens, Hotel Danica Ove Jensens Alle 28, 8700 Horsens, Hotel Pejsegården Søndergade 12, 8740 Brædstrup, Sleepin FÆNGSLET Fussingsvej 8, 8700 Horsens, Hvis man oplyser, ved henvendelse til hoteller, at man deltager i Y s Men s Regionskonferencen, så modtager man speciel pris. CAMPING Specielt er der mulighed for Konference-camping. Campingområdet er placeret ca. 2 km fra Forum på nogle fodbold-træningsbaner. Der er udlagt strøm og adgang til vand og toiletter m/bad i skolens omklædningsrum. Der er etableret døgnvagt. Kontaktperson Henrik Scharling Pladsen vil være åben fra fredag kl Pris: kr. 340,00 alt inkl. pr. enhed uanset ankomsttidspunkt 16 Husodde Strand Camping, Husoddevej Horsens, www. husodde-camping.dk Bygholm Sø Camping Lovbyvej 35, 8700 Horsens, Se også på VisitHorsens.dk, hvor du finder alternative muligheder f.eks. B & B

17 TILMELDINGSPROCEDURE 1. Vælg det antal du vil tilmelde. Hvis I er 2, der gerne vil sidde sammen til festaften lørdag, er det vigtigt, at der vælges 2 deltagere på side 1. Dette gælder også selvom jeres ægtefælle/samlever er medlem i en anden klub. Tryk næste 2. Vælg deltagertype, medlem, enke, ikke medlem eller gæst, hvorefter du indtaster dit medlemsnummer (hvis du er medlem). Medlemsnummer fremgår af label på forsiden af indbydelsen. Navn og adresse kommer derefter automatisk frem. Angiv om du er kørestolsbruger eller allergiker. Angiv også om du udelukkende deltager i generalforsamlingen, eller om du er med på konferencen. Vælges konferencen åbnes der for yderligere valg. Såfremt du har valgt 2 deltagere på side 1 skal der også foretages valg for deltager nr. 2 på side 2. Ægtefæller/ samlever registreres/tilmeldes som ikke medlem såfremt de ikke er medlem i en klub. Men husk også her, at tilføje klubtilhørsforhold, hvis I vil sidde ved samme bord. Ved deltagelse i workshop skal der anføres 1. og 2. prioritet (se de forskellige muligheder øverst til højre på side 2 ved at klikke på fanebladet Workshops). Ved deltagelse i ledsagertur skal der anføres 1. og 2. prioritet. Derefter trykkes på Næste 3. Her er der mulighed for at vælge brug af campingtilbud, samlet pris per enhed, 340 kr. 4. Her skal blot skrives, hvem der betaler for tilmeldingen 5. Opsummering for at kontrollere om alt er indtastet korrekt. Du skal på denne side acceptere købsbetingelserne og vælge betalingsmetode. Der kan betales med Dankort, VISA/Dankort og Master-Card. Du skal gentage din adresse for at få tilsendt kvittering og bekræftelse for deltagelse. 6. Du skal angive betalingskortinformationer og godkende betalingen Bemærk at din tilmelding først bliver registreret, når betaling er sket. 7. Bekræftelse, herefter trykkes på Afslut og du er tilmeldt. Såfremt du ikke selv har mulighed for online tilmelding, bedes du få en anden i klubben til at hjælpe dig med at foretage tilmeldingen. Er der ændringer til en GENNEMFØRT OG BETALT tilmelding, bedes du kontakte regionskonferencens kasserer Hans Johansen, Oensvej 23, Hatting, 8700 Horsens, eller tlf

18 18 PRAKTISKE OPLSYNINGER LEDSAGERTURE. Der er fire forskellige ture at vælge imellem. På tilmeldingsblanketten bedes anført prioritet 1 og 2. Bemærk, at turen til Castberggård er specielt velegnet for hørehæmmede. GENERALFORSAMLINGEN. Senest 4 uger før regionskonferencen sendes en endelig indkaldelse til alle klubber i regionen og til regionsrådets medlemmer. Dagsordenen er vedlagt indkaldelsen. Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 30. april De, der kun deltager i generalforsamlingen, bedes af hensyn til kaffe og udlevering af materiale også tilmelde sig. FRAMELDING Hvis du inden 10. april 2015 bliver forhindret i at deltage, vil du få det indbetalte beløb tilbage. Ved framelding i perioden 10. april til 1. juni 2015, vil du få det indbetalte beløb minus gebyr på 100 kr. tilbage. Ved framelding efter den 1. juni vil der ikke ske tilbagebetaling. NØDOPKALD. Bliver der under konferencen behov for nødopkald, kan der rettes henvendelse til bureauet tlf Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til udvalgsformændene: Konferenceudvalg: Thorkild Kay, tlf , Bureauudvalg: Grethe Laursen, tlf , Festudvalg: Henning Jensen, tlf , Camping: Henrik Scharling, tlf , Udflugt: Bjarne Jensen, tlf , Gudstjeneste: Bjarne Jensen, tlf , PR: Niels Jørgen Laursen, tlf , SALGSARTIKLER. Som sædvanlig i forbindelse med regionskonferencen vil der være mulighed for udstilling og salg. Ligeledes kan klubber, der ønsker at inspirere andre klubber, vise, hvad man netop i deres klub har lavet af gode aktiviteter. Andre organisationer kan også udstille. Bestilling af udstillingsplads skal ske i god tid til: Karl Haubjerg, tlf eller mail: - Se oversigten på Regionens hjemmeside.

19 ØVRIGE OPLYSNINGER: Der er handikapparkering ved indgangen. Gode lydforhold samt teleslyngeanlæg. Der er fri internetadgang i hele Forum Horsens KONFERENCESTEDET. Forum Horsens, Langemarksvej 53, 8700 Horsens, tlf TILMELDING Tilmeldings- og betalingsfrist er den 10. april Efter denne dato pålægges gebyr på 100 kr. pr. person. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret. Det maksimale deltagerantal er 1200, så tilmeld jer hurtigt. Tilmelding og betaling foregår direkte på regionens hjemmeside: se vejledning i indbydelsen. Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig via hjemmesiden, vil din præsident i klubben sikkert gerne hjælpe dig. PRISER Priser for deltagelse i Regionskonferencen 2015 i Horsens pr. deltager: Konferenceafgift Festaften lørdag Eftermiddagskaffe lørdag Frokost søndag Udflugt Camping, fast pris/enhed 275 kr. 325 kr. 30 kr. 45 kr. 150 kr. 340 kr. Husk navn og medlemsnummer. SE FLERE OPLSYNINGER... bl.a. omkring ledsagerture, på konferencens hjemmeside: - konferencer / konventer 19

20 Et kompleks 2 haller 6 fodboldbaner 1000 muligheder Forum Horsens & CASA Arena Langmarksvej Horsens Angiv åbningstider eller tid og sted for arrangementet. Horsens Kommune Forum Horsens Tlf.: Forum Horsens Fleksible eventløsninger leveret præcist og ganske enkelt Forum Horsens & CASA Arena, Langmarksvej 53-65, 8700 Horsens forumhorsens.dk 20

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Det længselsfulde menneske

Det længselsfulde menneske Det længselsfulde menneske 21. - 23. november 2014 EMMAUS-mødet EMMAUS-mødet i samarbejde med Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Areopagos Haslev Kirke Tilmelding og yderligere info www.galleri-emmaus.dk

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere