Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015"

Transkript

1 Regionskonference i Horsens Lørdag og søndag den 13. og 14. juni 2015 Invitation Arrangører Brædstrup Y s Men s Club - Hatting Y s Men s Club Hedensted Y s Men s Club - Horsens Y s Men s Club 1

2 Velkommen til Regionskonferencen 2015 i FORUM HORSENS Vore 106 medlemmer har lagt et stort arbejde i at forberede en god konference. Vi glæder os til sammen med dig/ jer at præsentere og udfylde de spændende rammer, der er lagt for årets Y s men-træf. Konferencen er henlagt til Forum Horsens, som er vant til at arrangere store events. Vi kan være op til gæster. Hvad kan konferencen så tilbyde? Tale ved Anton Eg Andersen. Psykolog, cand. pæd. psych. og cand. theol som taler over emnet Empati og Næstekærlighed Thorkild E. Kay formand for konferenceudvalget På vegne af Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber vil det glæde os at se Y s Men og Y s Menetter med ledsagere fra hele Region Danmark til regionskonference den 13. og 14. juni Aftenen slutter med en lidt anderledes gudstjeneste v/provst Anette Bennedsgaard og sognepræst Anette Foged Schultz i hal 2. Ledsagerture om søndagen går til: Rundtur på Hjarnø, Besøg på Castbjerggård, Besøg på Lystruphave Efterskole Besøg på Danmarks Industrimuseum. Yderligere beskrivelser findes på vor hjemmeside. Følg med på Regionens hjemmeside, hvor de enkelte punkter vil blive uddybet og beskrevet. Workshop gruppearbejde for medlemmer og ledsagere bl.a. omkring fremtidsplan mod Til ledsagerne vil der være underholdning af hospitalsklovnen Gummitud. Under festmiddagen er der underholdning ved Knirkerevyen Det er en lidt anderledes konference, end vi er vant til, med gudstjeneste i Forum Horsens og med workshop omkring vores fremtid. Vi håber, at I vil tage godt imod den nye og spændende form, vi har valgt. Velkommen til Horsens. 2

3 PROGRAM Lørdag Bureauet åbner Musik i forhallen ved Horsens FDF Orkester Faneindmarch og åbning af konferencen ved RD Knud Hougaard Klausen Velkomst ved konferenceudvalgets formand Thorkild Kay Velkomst ved borgmester Peter Sørensen Foredrag: Empati & Næstekærlighed ved psykolog og præst Anton Eg Andersen Overdragelse af regionsprojekter Hilsner Præsentation af næste års regionskonference Workshops for medlemmer og ledsagere - med kaffepause indlagt. Program for ledsagere, som ikke ønsker at deltage i workshop, kan besøge Hospitalsklovnen Gummitud om empati og næstekærlighed Musik i forhallen ved KFUM spejderne i Hedensted Dørene åbnes til festen Festmiddag Musik ved Lene Kastrup Underholdning ved Knirkerevyen Aftengudstjeneste i hal 2 Søndag Bureauet åbner Morgenandagt ved pastor Gudmund Rask Pedersen Generalforsamling Ledsagerture Kaffe/te pause Generalforsamlingen fortsætter Lederskifte og afslutning med faneudmarch 3

4 Det handler om mennesker, ikke om penge, ikke om magt, men om Empati og næstekærlighed. 4 Vi har i dette klubår arbejdet meget med, og forsøgt at vise, at Det handler om mennesker, ikke om magt, ikke om penge, men om empati og næstekærlighed. Det har været en stor oplevelse at se, hvordan I som klub har taget såvel arbejdstema, som motto til jer, og virkelig bearbejdet emnet. Det er et tema, som vi aldrig bliver færdig med. Der er bare så meget, vi kan lære af disse ord, både om os selv og om andre, ligesom vi virkelig kan lære, hvad det vil sige at yde ægte næstekærlighed. Jeg tror på, at vi er sat i verden for at hjælpe andre og ikke kun for at hjælpe os selv. Vi nærmer os 100 året for Y s Men s bevægelsens start og er godt i gang med at lave mål og planer frem mod år Vi har derfor indlagt et nyt tiltag med gruppearbejde lørdag eftermiddag, for at afrunde vores arbejdstema og motto, men også for at se på vore visioner, planer og mål frem mod år Regionsleder Knud Hougaard Klausen Kære Y s Men, Y s Menetter og gæster Det er mig en stor glæde at byde Jer alle hjertelig velkommen til at deltage i regionskonferencen i Forum Horsens den 13. og 14. juni Alle sejl er sat til for at konferencen bliver både spændende, sjov og oplevelsesrig at deltage i. Vores bevægelse står over for store udfordringer i de kommende år, og det er derfor vigtigt, at vi alle bidrager med tanker og idéer om den fremtidige udvikling for Region Danmark. De fire klubber omkring Horsens har nu i snart to år arbejdet intenst på at skabe alle tiders konference, hvor både indhold og rammer, bliver helt unik. Det er enestående, at vi hvert år kan samle over deltagere til den årlige regionskonference, hvor vi har mulighed for at møde gamle og nye venner, ligesom vi har mulighed for at møde Y s Men fra Central Østeuropa: Bulgarien, Rumænien, Slovakiet, Ungarn og Polen, samt andre internationale gæster. Hjertelig velkommen til alle. Tal nu med hinanden om at komme afsted til regionskonference. Det vil være dejligt, om vi kan blive rigtig mange også denne gang. På gensyn i Horsens.

5 Anton Eg Andersen Foredrag om Empati og næstekærlighed. Anton Eg Andersen, født 1948, er psykolog og teolog. Var i 20 år folkekirkepræst og ledende hospitalspræst på Filadelfia i Dianalund. Han er nu psykolog, kursusleder og ejerleder af Arbejdspsykologisk Center i Slagelse, en psykologisk konsulent- og kursusvirksomhed med fokus på det hele menneske, og hvad der er nødvendigt for trivsel i arbejdsliv og privatliv. Hans foredrag har titlen Empati og næstekærlighed. I det moderne samfund er empati blevet det begreb, man anvender, når man vil udtrykke idealet i relationen mellem de professionelle og brugerne / patienterne. Det er sjældent, at man hører det kristne begreb næstekærlighed anvendt. Har empatien afløst det kristne begreb næstekærlighed? Er der tale om et nyt ord, som betyder det samme? Eller er der en væsentlig forskel mellem empati og næstekærlighed? Anton Eg Andersen, argumenterer for, at den kristne næstekærlighed rækker videre end empati. Han ser den som en væsentlig udfordring til velfærdssamfundets behandler-klient-tænkning, som han mener skaber distance mellem den hjælpende og den, der skal hjælpes. Hans konklusion er, at noget væsentligt er ved at gå tabt, og at vi trænger til en ny næstekærligheds-vækkelse i vores samfund og vore mellemmenneskelige fællesskaber. Privat er Anton Eg Andersen gift med Mette Guldager Andersen, der er engageret i Kristendemokraterne. Sammen har de to voksne børn, svigerbørn og fem børnebørn. 5

6 KFUM Spejdernes Musikkorps. Det var et stort ønske fra KFUM spejderne i Hedensted at få et musikkorps. Dette lykkedes i Man ville tage udgangspunkt i den engelske tradition med messinginstrumenter Brass band. FDF Horsens Musik. FDF Horsens Musik er en særlig FDF Kreds oprettet for 10 år siden og kun med musik som speciale. Kredsen tilbyder undervisning til børn og unge i alderen fra 6 til 25 år. Orkestret ledes af frivillige og samarbejder med Lund skole. Som elev og deltager i FDF Horsens Musik kommer man med ud at spille koncerter ved forskellige begivenheder og lejligheder. At deltage i musik er en unik oplevelse og giver glæde og fornøjelse for deltagere i alle aldre. Orkestret har medvirket ved forskellige lejligheder. Julekoncert i Sønderbro kirke, koncerter på plejehjem og ved Danmarkssamfundets årlige flagdag på Søndergade i Horsens. MUSIK VED INDGANGEN Fra starten var der lagt vægt på at orkesteret skulle marchere, og det var derfor udvidet med en slagtøjs sektion, og navnet blev derfor KFUM Spejdernes Musikkorps. 6

7 Velkommen til Horsens Kommune Jeg er glad for, at I er her, for vi elsker at have gæster i Horsens. Ikke kun til koncerter, festivaler og events, men også til store og små møder og konferencer, der er med til at befæste Horsens ry som møde- og konferenceby. Et ry, som for alvor blev skabt, da Horsens i foråret 2012 var værtsby for det danske EUformandskab. Horsens er og skal være en vækstkommune, fordi vækst i antallet af borgere, og vækst i antallet af virksomheder og arbejdspladser er helt afgørende for, at vi som kommune kan levere velfærd og rigtig god kvalitet til vores børn, vores unge og vores ældre, Og vi lykkes ganske godt med at vokse. Ifølge Danmarks Statistik er vi frem mod 2040 i top tre for danske kommuner, når det drejer sig om vækst i antallet af borgere kun overgået af København og Aarhus kommuner. Peter Sørensen Borgmester i Horsens Kommune Kære Y s Men s medlemmer og deltagere i Y s Men s Regionskonference 2015 Hjertelig velkommen til Horsens Kommune. Velkommen til en kommune, der på få år har ændret sit image fra grå og trist fængselsby til dynamisk og spændende oplevelsesby med masser af vækst. Som nævnt er jeg rigtig glad for jeres besøg i Horsens. Jeg har stor respekt for Y s Men s-bevægelsens kirkelige og humanitære børne- og ungdomsarbejde, og jeg ved, at I gør et stort stykke frivilligt arbejde for at skaffe økonomiske midler til både lokale, nationale og internationale opgaver og projekter. Det er flot - og netop kombinationen af lokal forankring og international udbredelse sikrer, at Y s Men s klubberne gør en forskel i både nærområdet og ude i den store verden. Jeg håber, at I alle får nogle gode dage i Horsens. Rigtig god regionskonference. 7

8 WORKSHOP: Alle deltagere ved regionskonferencen inviteres til workshop, hvor vi siddende i mindre grupper vil drøfte det bevægelsen er optaget af, og hvor der kunne tænkes ændringer. Nu er 2015 nået og vores fremtidsplan er fortid, vi skal derfor have formuleret en ny plan rækkende frem til 2022, hvor bevægelsen kan fejre 100 års jubilæum. Drøftelsen er åben for alle deltagere ved regionskonferencen. Vi har alle brug for en fælles drøftelse af af bevægelsens arbejde, og forventer at flest mulige deltager heri. Tidspunkt: Lørdag kl STED OG EMNER Drøftelsen vil foregå i Forum Horsens Lounge, hvor deltagere sidder i mindre grupper, og hvor der præsenteres et kort oplæg, forud for gruppedrøftelsen. Der vil være én separat gruppe for internationale gæster og én for deltagere under 55 år. DRØFTELSE AF DET VI GERNE VIL I FÆLLESSKAB. (Gruppe 1,2 og 3 er for medlemmer og ledsagere i danske klubber) GRUPPE 1: Y s Men region Danmark som en tjeneste organisation. Hvordan udvirker vi det i det lokale klubarbejde? GRUPPE 2: Hvordan gør vi Y s Men`s arbejdet til en del af det samarbejde vi har med vore partnere, så vi bliver synlige overfor hinanden og i offentligheden? GRUPPE 3: Gensidig udvikling, loyalitet og en naturlig forpligtethed i Y`s Men`s bevægelsen mellem klub, distrikt og region. Hvordan udvikler vi vores organisation? GRUPPE 4: Styrkelse af relationer (kun deltagere fra internationale klubber) Hvordan ønsker, klubmedlemmerne i Central Østeuropa, at modtage den støtte og opmærksomhed, der skal til for at udvikle disse under Region Danmark? Hvordan kan økonomisk støtte og klubbernes relationer til Danmark blive til styrkelse og udvikling i de enkelte lande, så de ender op med at blive selvstændige regioner? GRUPPE 5: Klubform og struktur: (for deltagere under 55 år) Hvordan forener vi et attraktivt klubliv for medlemmer med job og familie? Hvordan forener vi klubliv med skiftende arbejdstider. Måske skal vi turde tænke helt nye klubformer? Og hvad er en rigtig Y s Men s club? 8

9 GUMMITUD 10 fantastiske år som HOSPITALSKLOVN.. at kunne fokusere på hvert enkelt menneske, på hver enkelt situation og at kunne skabe en medmenneskelig kontakt, der aldrig bliver ligegyldig. Sådan beskriver Susanne Huuse (Hospitalsklovnen Gummitud) det centrale element i virket som hospitalsklovn. Susanne vil give andre/alternative billeder af temaet Empati og næstekærlighed. Susanne Huuse har virket som hospitalsklovn gennem de seneste 10 år, dels med børn på Kolding Sygehus, Voksne på Aabenraa Sygehus og arbejdet med demente på plejehjem. Humor og kreativitet samler os i et andet fællesskab som mennesker, siger Susanne. Men samtidig skabes et legalt spillerum for følelser med respekt for den enkelte. Mød mennesket bag Gummitud, mød Susanne Huuse og gå beriget ud til mødet med din næste. 9

10 10 Komisk opstandelse med Knirkerevyen Folkekirken ristes over satirens flammer, når Knirkerevyen skyder med skarpt mod både præster, menighedsrødder, sognebørn, teologer, biskopper og helt almindelige danskere. Alle får de et drag over nakken, når Knirkerevyen vrider armen rundt på den danske folkekirke - uden at vride den helt af led. Knirkerevyen Stor opstandelse er et komisk insiderblik på folkekirken og al dens væsen, og ikke mindst uvæsen, serveret af en velspillende komikertrio med både tæft og timing, der brænder busken i begge ender og samler vandene i et latterhav med orkanstyrke. Knirkerevyen tager udgangspunkt i kirkelige temaer og trosspørgsmål, som angribes fordomsfrit, nærgående og kærligt fra en satirisk vinkel. Tidligere udgaver af Knirkerevyen er blevet sat op på Danske Kirkedage i 1992, 1995 og 1998, og de to sidstnævnte blev efterfølgende opsat i Århus Festuge og turnerede i kirkelige sammenhænge i hele Danmark. Knirkerevyen Stor opstandelse er den fjerde Knirkerevy i rækken. Medvirkende: Sven Wortmann, Thomas Biehl, Henrik Vestergaard Kapelmestre: Flemming Høgild Berg, Hans Dammeyer Tekster: Henrik Vestergaard, Sven Wortmann, Thomas Biehl, Michael Biehl Hansen Få fyret op under dine hellige køer og sat fut på lattermusklerne, når Knirkerevyen serverer en ud-af-kirken oplevelse for latterdjævle med hang til humor.

11 GUDSTJENESTE Pæsterne der står for gudstjenesten er: Annette Brounbjerg Bennedsgaard provst i Horsens provsti og Annette Foged Schultz studenter- og natkirkepræst i Horsens, Gudstjenesten ved regionskonferencen vil finde sted lørdag aften kl i hallen i Forum Horsens, hvor der er plads til alle regionskonferencens deltagere under samme tag. Alteret er placeret midt i rummet, så alle kan følge med. Gudstjenesten vil forme sig som en meditativ gudstjeneste, præget af langsomhed, enkelhed og stilhed. Tid til eftertanke og fordybelse. MORGENANDAGT søndag morgenandagt ved Gudmund Rask Pedersen præst ved Vær kirke Desuden medvirker Den danske Salmeduo. Salmedigteren Iben Krogsdal har til lejligheden skrevet en ny salme med baggrund i regionskonferencens tema: Empati og næstekærlighed. 11

12 CAMPING OMRÅDE FORUM HORSENS 12

13 Sang og musik hører med til en rigtig regionskonference Fællessangen er en af de store ting ved regionskonferencen. Det kræver en dygtig pianist at levere musikken til 1200 syngende Y s Men. Lene Kastrup, Hun er 35 år og uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole, og har været ansat ved forskellige kirker igennem 15 år. Der er noget at glæde sig til med Lene ved klaveret. LEDSAGERARRANGMENTER Vandretur til Danmarks Industrimuseum Museet rummer spændende udstillinger Maskinhal med mange kørende maskiner Et fungerende maskin- og håndsætteri - Klædeskabet, som er museets tekstile ansigt samt industriarbejder lejligheder fra 3 årtider med fungerende køkken. 13

14 BUSTUR TIL CASTBERGGÅRD med fortællestationer At tale med hænderne - For nogle mennesker er hænderne det vigtigste kommunikationsredskab i mødet med andre. Hvordan fungerer tegnsproget? Hvordan kommunikerer man via tegnsprog? Er tegnsprog internationalt og hvordan siger man Godmorgen? Døves kultur og historie - Et indblik i livet som døv i Danmark gennem 200 år. Inklusion i det danske samfund eller måske manglen på samme. Når døve får hørelse - Cochlear Implant er et avanceret høreapparat, der giver svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd. Urlev kirke - Castberggård er bygget op omkring den gamle præstegård i Urlev 14 BUSTUR TIL LYSTRUPHAVE EFTERSKOLE Lystruphave Efterskole er en efterskole for 80 elever og er godkendt til at give et særlig tilrettelagt undervisningsforløb for elever som betegnes normaltbegavede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Det betyder formelt, at alle elever har en PPR-udtalelse. Det betyder også at skolen har modtaget mange elever, der har haft nederlag ift. skolegang. Skolen besluttede fra starten, at deres mål var at vise eleven andre veje til læring, end dem, de har kæmpet med i mange år. Derfor bliver der altid arbejdet med at fremme de talenter, eleverne har, frem for at lægge fokus på mangler og svagheder. I 2010 blev der lavet et specielt tilbud til elever med ADHD. Et tilbud med ekstra tryghed, ekstra faste rammer, ekstra muligheder for individualitet. Skolen er tilknyttet KFUM & KFUK og Y`s Men

15 BUS OG SEJLTUR TIL... Hjarnø er en moræne ø som ligger i mundingen af Horsens Fjord kun 800 m fra fastlandet, med et areal på kun 3,2 km². Øen er overvejende flad og det højeste punkt er 7 meter. Øen er 3 km lang og 1 km bred, og befolkningen tæller ca. 100 fastboende. Bebyggelsen består af det lille færgeleje ved stranden og en smuk gårdrække, der ligger omkring en østvest gående vej midt på øen. For 200 år siden var mange af øens mænd søfolk på langfart. I nutiden er landbruget det vigtigste erhverv. I dag er der et firma, der reparerer emaljeskader, en café, en campingplads, en efterskole, et galleri som har åbent i sommermånederne og aktive landbrug. Nogle beboere dyrker i fællesskab en vinmark på ca m² med plads til ca vinstokke på Hjarnø s sydvendte side. Målet er at lave vine af god kvalitet. Der er et rigt plante- dyre- og fugleliv gode badestrande og mulighed for vandreture. Den lille hvidkalkede kirke, som siges at være Danmarks næst mindste, liggende ned til stranden. Bilfærgen Hjarnø sejler fra fiskerlejet Snaptun til Hjarnø. Sejltiden er omkring 5 min., ca. 25 gange i døgnet. Der vil være rundvisning (traktorrundtur) på øen med en lokal øbo, som med glimt i øjet fortæller om historien og det daglige liv på øen. Der serveres formiddagskaffe undervejs. 15

16 OVERNATNING Der er mange muligheder for overnatning i Horsens Kommune med adskillige hoteller, vandrerhjem, B&B overnatning samt nærliggende camping pladser. HOTELLER Hotel Opus Egebjergvej 1, 8700 Horsens, , Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6, 8700 Horsens, Hotel Danica Ove Jensens Alle 28, 8700 Horsens, Hotel Pejsegården Søndergade 12, 8740 Brædstrup, Sleepin FÆNGSLET Fussingsvej 8, 8700 Horsens, Hvis man oplyser, ved henvendelse til hoteller, at man deltager i Y s Men s Regionskonferencen, så modtager man speciel pris. CAMPING Specielt er der mulighed for Konference-camping. Campingområdet er placeret ca. 2 km fra Forum på nogle fodbold-træningsbaner. Der er udlagt strøm og adgang til vand og toiletter m/bad i skolens omklædningsrum. Der er etableret døgnvagt. Kontaktperson Henrik Scharling Pladsen vil være åben fra fredag kl Pris: kr. 340,00 alt inkl. pr. enhed uanset ankomsttidspunkt 16 Husodde Strand Camping, Husoddevej Horsens, www. husodde-camping.dk Bygholm Sø Camping Lovbyvej 35, 8700 Horsens, Se også på VisitHorsens.dk, hvor du finder alternative muligheder f.eks. B & B

17 TILMELDINGSPROCEDURE 1. Vælg det antal du vil tilmelde. Hvis I er 2, der gerne vil sidde sammen til festaften lørdag, er det vigtigt, at der vælges 2 deltagere på side 1. Dette gælder også selvom jeres ægtefælle/samlever er medlem i en anden klub. Tryk næste 2. Vælg deltagertype, medlem, enke, ikke medlem eller gæst, hvorefter du indtaster dit medlemsnummer (hvis du er medlem). Medlemsnummer fremgår af label på forsiden af indbydelsen. Navn og adresse kommer derefter automatisk frem. Angiv om du er kørestolsbruger eller allergiker. Angiv også om du udelukkende deltager i generalforsamlingen, eller om du er med på konferencen. Vælges konferencen åbnes der for yderligere valg. Såfremt du har valgt 2 deltagere på side 1 skal der også foretages valg for deltager nr. 2 på side 2. Ægtefæller/ samlever registreres/tilmeldes som ikke medlem såfremt de ikke er medlem i en klub. Men husk også her, at tilføje klubtilhørsforhold, hvis I vil sidde ved samme bord. Ved deltagelse i workshop skal der anføres 1. og 2. prioritet (se de forskellige muligheder øverst til højre på side 2 ved at klikke på fanebladet Workshops). Ved deltagelse i ledsagertur skal der anføres 1. og 2. prioritet. Derefter trykkes på Næste 3. Her er der mulighed for at vælge brug af campingtilbud, samlet pris per enhed, 340 kr. 4. Her skal blot skrives, hvem der betaler for tilmeldingen 5. Opsummering for at kontrollere om alt er indtastet korrekt. Du skal på denne side acceptere købsbetingelserne og vælge betalingsmetode. Der kan betales med Dankort, VISA/Dankort og Master-Card. Du skal gentage din adresse for at få tilsendt kvittering og bekræftelse for deltagelse. 6. Du skal angive betalingskortinformationer og godkende betalingen Bemærk at din tilmelding først bliver registreret, når betaling er sket. 7. Bekræftelse, herefter trykkes på Afslut og du er tilmeldt. Såfremt du ikke selv har mulighed for online tilmelding, bedes du få en anden i klubben til at hjælpe dig med at foretage tilmeldingen. Er der ændringer til en GENNEMFØRT OG BETALT tilmelding, bedes du kontakte regionskonferencens kasserer Hans Johansen, Oensvej 23, Hatting, 8700 Horsens, eller tlf

18 18 PRAKTISKE OPLSYNINGER LEDSAGERTURE. Der er fire forskellige ture at vælge imellem. På tilmeldingsblanketten bedes anført prioritet 1 og 2. Bemærk, at turen til Castberggård er specielt velegnet for hørehæmmede. GENERALFORSAMLINGEN. Senest 4 uger før regionskonferencen sendes en endelig indkaldelse til alle klubber i regionen og til regionsrådets medlemmer. Dagsordenen er vedlagt indkaldelsen. Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 30. april De, der kun deltager i generalforsamlingen, bedes af hensyn til kaffe og udlevering af materiale også tilmelde sig. FRAMELDING Hvis du inden 10. april 2015 bliver forhindret i at deltage, vil du få det indbetalte beløb tilbage. Ved framelding i perioden 10. april til 1. juni 2015, vil du få det indbetalte beløb minus gebyr på 100 kr. tilbage. Ved framelding efter den 1. juni vil der ikke ske tilbagebetaling. NØDOPKALD. Bliver der under konferencen behov for nødopkald, kan der rettes henvendelse til bureauet tlf Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til udvalgsformændene: Konferenceudvalg: Thorkild Kay, tlf , Bureauudvalg: Grethe Laursen, tlf , Festudvalg: Henning Jensen, tlf , Camping: Henrik Scharling, tlf , Udflugt: Bjarne Jensen, tlf , Gudstjeneste: Bjarne Jensen, tlf , PR: Niels Jørgen Laursen, tlf , SALGSARTIKLER. Som sædvanlig i forbindelse med regionskonferencen vil der være mulighed for udstilling og salg. Ligeledes kan klubber, der ønsker at inspirere andre klubber, vise, hvad man netop i deres klub har lavet af gode aktiviteter. Andre organisationer kan også udstille. Bestilling af udstillingsplads skal ske i god tid til: Karl Haubjerg, tlf eller mail: - Se oversigten på Regionens hjemmeside.

19 ØVRIGE OPLYSNINGER: Der er handikapparkering ved indgangen. Gode lydforhold samt teleslyngeanlæg. Der er fri internetadgang i hele Forum Horsens KONFERENCESTEDET. Forum Horsens, Langemarksvej 53, 8700 Horsens, tlf TILMELDING Tilmeldings- og betalingsfrist er den 10. april Efter denne dato pålægges gebyr på 100 kr. pr. person. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret. Det maksimale deltagerantal er 1200, så tilmeld jer hurtigt. Tilmelding og betaling foregår direkte på regionens hjemmeside: se vejledning i indbydelsen. Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig via hjemmesiden, vil din præsident i klubben sikkert gerne hjælpe dig. PRISER Priser for deltagelse i Regionskonferencen 2015 i Horsens pr. deltager: Konferenceafgift Festaften lørdag Eftermiddagskaffe lørdag Frokost søndag Udflugt Camping, fast pris/enhed 275 kr. 325 kr. 30 kr. 45 kr. 150 kr. 340 kr. Husk navn og medlemsnummer. SE FLERE OPLSYNINGER... bl.a. omkring ledsagerture, på konferencens hjemmeside: - konferencer / konventer 19

20 Et kompleks 2 haller 6 fodboldbaner 1000 muligheder Forum Horsens & CASA Arena Langmarksvej Horsens Angiv åbningstider eller tid og sted for arrangementet. Horsens Kommune Forum Horsens Tlf.: Forum Horsens Fleksible eventløsninger leveret præcist og ganske enkelt Forum Horsens & CASA Arena, Langmarksvej 53-65, 8700 Horsens forumhorsens.dk 20

Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati

Indbydelse. Y s men international. area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark. tema. næstekærlighed empati Y s men international a re a eu ro pa & r eg i o n da n ma r k area- & regionskonference 17. - 18. - 19. juni 2011 skjern danmark Indbydelse tema & næstekærlighed empati S a m v æ r F æ l l e S S k a b

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet 2349. ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7 VALLENSBÆKNU NUMMER 02 3.-4. MARTS 2015 VALLENSBAEK.DK BORGERMØDE OM BALANCE 02 Ny udstilling i den digitale kunsthal Idrætsudøvere og frivillige blev fejret PENSIONIST- SKOVTUREN Bagsiden NY APP FRA JOBCENTRET

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere