Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E"

Transkript

1 Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse. Advarsel! Isterninger fremstillet af vand, juice eller andet væske samt ferskensten og andre hårde kerner/sten, må ikke presses i apparatet. Bruksanvisning SE (s ) Läs bruksanvisningen noga innan Juicepresso tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Varning! Istärningar framställda av vatten, juice eller annan vätska samt persikokärnor och andra hårda kärnor får inte pressas i maskinen. Bruksanvisning NO (s ) Les bruksanvisningen nøye før Juicepresso tas i bruk. Den inneholder viktige opplysninger om sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Advarsel! Isterninger fremstilt av vann, juice eller annen væske samt ferskensten og andre harde kjerner/stener, må ikke presses i maskinen. Käyttöohje FI (s ) Lue käyttöohje huolellisesti ennen Juicepresson käyttöönottoa. Se sisältää tärkeää tietoa laitteen turvallisuudesta, kokoamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta. Varoitus! Vedestä, mehusta tai muusta nesteestä valmistettuja jääkuutioita eikä persikan kiviä tai muita kovia jyviä / siemeniä / kiviä ei saa puristaa tässä laitteessa.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Komponenter... 6 Samleanvisning... 7 Brugsanvisning... 9 Gode råd Ingredienser Apparatet skilles ad og rengøres Gode råd vedrørende rengøring Problemløsning Produktspecifikation Garanti Service

4 Sikkerhedsanvisninger Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og apparatet. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Advarsel! Fare for brand, elektrisk chok samt person- og/eller produktskade Fare for elektrisk chok o Sæt aldrig stikket i/træk aldrig stikket ud af kontakten med våde hænder. o Sørg for at apparatet er tilsluttet jord. o Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke bøjes eller vride og undgå kontakt med varmekilder. Undgå at ledningen hænger ud over et bord etc. o Benyt aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket sidder løs eller er beskadiget. Kontakt en fagmand, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ledningen. o Nedsænk aldrig baseenheden i vand, eller hold den under rindende vand. Fare for person- og/eller produktskade o Skil aldrig apparatet ad mens det er i brug. o Lad ikke børn lege med apparatet, og sørg for at det ikke er inden for børns rækkevidde o Betjen kun apparatet når det er komplet samlet. o Kom aldrig fingre eller andre kropsdele ned i apparatet, mens det er i drift. Benyt udelukkende stopperen, hvis det er nødvendigt. o Sørg for at apparatet står en overflade, der er jævn. Benyt ikke apparatet o Hvis der opstår underlige lugte, varme eller røg. o Hvis apparatet har være tabt, eller der er tegn på produktskade. o Hvis saftpressersneglen er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere apparatet. Hvis apparatet beskadiges grundet reparation foretaget af usagkyndige, bortfalder garantien. Sluk for apparatet efter afsluttet brug, og træk stikket ud af kontakten. Berør kun apparatet med tørre hænder. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået grundig instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. 4

5 Forsigtig! Fare for lækage, person- og/eller produktskade Sluk apparatet og brug derefter reversefunktionen i 2-3 sekunder, hvis saftpressersneglen er blokeret, og derfor ikke roterer. Bloker og forsøg ikke at komme noget ind i juice- og frugtkødsmundstykkerne, når apparatet er i drift. Benyt begge hænder, når apparatet løftes/flyttes. Benyt ikke apparatet kontinuerligt længere end 20 min. ad gangen. Overholdes dette ikke, er der risiko for, at apparatet overophedes, hvilket kan beskadige motoren. Tænd ikke for apparatet uden frugt eller grønt i saftbeholderen. Rengør apparatet grundigt efter brug. Fyld ikke for mange ingredienser i apparatet. Lad apparatet arbejde, og fyld ingredienserne langsomt i. Overholdes dette ikke, er der fare for at juicen løber ud gennem påfyldningsrøret. Benyt udelukkende stopperen til at skubbe ingredienserne med i apparatet. Benyt aldrig bestik eller andre former for redskaber. Benyt aldrig apparatet til at kværne korn/frø. Ved nogle ingredienser o Kan frugtkødet forblive i saftbeholderen o Kan det være svært at åbne til saftbeholderen efter brug (f.eks. soyabønner (kogte), frosne ingredienser etc.) o Juicen kan skille. Flyt ikke apparatet, mens det er i drift. Fjern altid sten fra ingredienser, inden de kommes i apparatet (f.eks. ferskensten). Hvis apparatet skal flyttes, tages stikket først ud af kontakten. Brug begge hænder. Det anbefales at holde basen i en hånd og saftbeholderen i den anden. Kom ikke andre ting ned i apparatets åbninger, end hvad der er beskrevet her i manualen. Forsigtig! Når der benyttes elektriske apparater skal nedenstående sikkerhedsanvisninger altid følges. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse. Apparat er beregnet til at presse frugt og grøntsager. Apparatet er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Det er ikke beregnet til kommerciel brug. Er udelukkende beregnet til indendørs brug. Apparatet må ikke placeres ovenpå eller i umiddelbar nærhed af varmeafgivende produkter (fx kogeplader, ovne). Benyt udelukkede originale dele til Juicepresso. Træk stikket ud af kontakten inden rengøring og efter brug. 5

6 Komponenter 6

7 Samleanvisning Saml apparatet på en tør, stabil, flad og jævn overflade. Sæt stikket i kontakten, når apparatet er samlet. 1. Monter den grå gummipakning (bemærk den er monteret ved køb). 2. Isæt den gule gummikrog. Hvis gummikrogen fugtes, bliver den lettere at isætte (bemærk gummikrogen er isat ved køb). 3. Placer saftbeholderen på basen. 4. Monter den grå gummikrog på sien (bemærk den er monteret ved køb) Efter isætning af, trækkes gummikrogen nedad til den ikke kan komme længere. 7

8 5. Monter saftpressersneglen på sien. Hvis der arbejdes med frosne ingredienser, anvendes smoothiesien Placer markeringen ud for hinanden Drej saftpressersneglen med uret, og lås den fast. Sørg for at sneglen er ordentligt låst fast på sien. 6. Isæt saftpressersneglen og sien i saftbeholderen Drej saftpressersneglen med og mod uret for at sikre, at den ikke kan rotere længere nedad i saftbeholderen. Hvis den ikke er monteret korrekt kan påfyldningsrøret ikke fastspændes. Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem sneglen og saftbeholderen. 7. Sørg for at på påfyldningsrøret peger mod på saftbeholderen og drej påfyldningsrøret med uret, indtil symbolerne og står ud for hinanden. Montering af låg Mens der presses juice, kan låget med fordel lukkes for at forhindre, at juicen drypper. Når der arbejdes med frosne ingredienser, skal låget monteres og være lukket. 8

9 Brugsanvisning Undgå lækage ved at kontrollere at de grå og gule gummikroge er korrekt monterede. Sørg for at bruge sierne korrekt til hhv. juice og frosne ingredienser. Juicefremstilling 1. Monter sien. 2. Placer kanderne under mundstykkerne. 3. Åbn juicelåget. 4. Sæt stikket i stikkontakten. Undgå følgende ingredienser (fare for produktskade) Is, sukkerrør, bønner (f.eks. tørrede soyabønner), ferskensten, frosne ingredienser, sharon (stenene er måske ikke helt fjernet), tørrede ingredienser som ikke er nævnt i en opskriftsbog (de kan forårsage produktskade). Gode råd Ingredienserne kommes i apparatet lidt ad gangen, men korte intervaller. Når der presses flere forskellige ingredienser presses de bedst skiftevis. Hvis der er for mange ingredienser i apparatet, kan saftpressersneglen blive blokeret. Rengør i så fald apparatet. Der kan komme frugtkød med ud i juicen. Si juicen hvis du ikke ønsker frugtkød i juicen. Skyl alle ingredienser grundigt inden de kommes i apparatet. Smoothiefremstilling* 1. Monter sien. Benyt aldrig juicesien til frosne ingredienser, da dette kan beskadige sien. 2. Placer kanden under smoothiemundstykket. 3. Sørg for at juicelåget er lukket. 4. Sæt stikket i stikkontakten. 5. Løsn ingredienserne efter de er taget op af fryseren, og lad dem tø i ca. 2-3 minutter inden de kommes i apparatet. Ingredienserne må først presses i apparatet, når de kan skæres over med en kniv. Er de ikke tilstrækkelig optøede efter 2-3 minutter, skal de tø lidt længere. *Brug frosne frugter, grøntsager, yoghurt og andre frosne ingredienser. Benyt altid smoothiesien til frosne ingredienser Undgå følgende ingredienser (fare for produktskade) Is, sukkerrør, ferskensten etc. Gode råd Rengør apparatet efter ca. 300g ingredienser, eller når der er presset 200ml i kanden. Dette forhindrer, at sien bliver blokeret. De frosne ingredienser kan blive siddende i sien eller i saftbeholderen. Brug en plastikske, paletkniv eller andet blødt værktøj til at fjerne dem. 9

10 1. Tryk på ON (øverste del) på knappen Umiddelbart efter start skal ingredienserne i apparatet. 2. Ingredienserne fyldes i påfyldningsrøret. Lidt ad gangen med korte intervaller. Se s. 11 omkring ingredienser. Brug stopperen ved ingredienser, som ikke automatisk trækkes ned i apparatet. Brug stopperen forsigtigt. Undlad at presse for store mængder ingredienser ned i saftbeholderen på en gang. Hvis ingredienserne blokerer sneglen, benyttes reverse funktionen. Fremstilling af juice Saftpressersneglen trækker langsomt ingredienserne ned, mens juicen presses og frugtkødet sorteres fra. Juicemængden varierer afhængig af ingrediensernes friskhed. Hvis apparatet har svært ved at få frugtkødet ud, trykkes der på OFF en gang. Fjern ingredienserne og rengør apparatet. Vi anbefaler ikke at presse mere end 1 kg ingredienser på én gang, idet mængden af frugtkød stiger. Hvis der er overskydende juice, stilles dette på køl til senere brug. Fremstilling af smoothies I takt med at ingredienserne trækkes ned i apparatet, kommes der flere ned. Sneglen trækker langsomt ingredienserne ned i apparatet, og smoothien kommer ud af smoothiemundstykket. Hvis sneglens rotation bliver langsommere, holdes der en pause med at komme ingredienser i apparatet. Når rotationen igen er normal, kan der igen kommes ingredienser i apparatet. 3. Tryk på OFF/REV efter afsluttet presning for langsomt at stoppe maskinen. Bemærk at når der trykkes hårdt på den nederste del af knappen, aktiveres reversefunktionen. Efter brug afbrydes strømmen og apparatet rengøres. Når der anvendes frosne ingredienser benyttes en plastikske eller andet blødt værktøj til at fjerne ingredienserne i saftbeholderen.

11 Gode råd (Reverse-funktion) 1. Sluk for apparatet. 2. Lad apparatet arbejde i reverse-funktionen et par sekunder. 3. Betjen apparatet normalt igen. 4. Hvis reverse-funktionen ikke er mulig at igangsætte, slukkes apparatet. Skil det herefter ad. 5. Saml apparatet igen i henhold til samleanvisningen. 6. Betjen apparatet normalt igen. Advarsel! Betjeningsknappen skal være helt tør, inden apparatet anvendes. Ingredienser Juicefremstilling Brug friske ingredienser. Citrusfrugter (f.eks. mandariner, appelsiner og citroner) Fjern skrællen og del frugten op i passende både. Fjern skrællen fra frugter, der normalt skrælles spisning (f.eks. ananas, banan, kiwi etc.) Fjern hårde stammer fra ingredienser (f.eks. stammen fra en ananas). Grøntsager som normalt spises med skræl, behøves ikke skrælles først. Det er ikke nødvendigt at fjerne kerner fra meloner. Fjern kernehuset fra æbler og skær i passende både. Bemærk: frugter som let bliver brune, bliver også brune efter presning. Fjern sten fra frugter (f.eks. ferskensten). Grøntsager med højt fiberindhold (f.eks. spinat og kål) skæres i mindre stykker. Disse ingredienser danner et skumlag på juicen, som drikkes sammen med juicen eller fjernes med en ske. Gode råd Når påfyldningsrøret fjernes fra saftbeholderen, kan der løbe juice ud på bordpladen. Idet soyabønner (kogte) og bananer har et meget lavt væskeindhold, skal disse presses sammen med vand og/eller mælk, ellers bliver resultatet ikke optimalt. Gulerødder har et lavt væskeindhold og højt fiberindhold og producerer derved meget frugtkød. Bladgrønt bør presses sammen med ingredienser med højt væskeindhold for optimalt resultat. Bladgrønt kan blokere saftpressersneglen. Hvis dette sker, bruges reverse-funktionen. 11

12 Når der presses kål, kan apparatet producere høje lyde under presning. Tørre ingredienser må ikke presses i apparatet. Soyabønner må kun presses, hvis de er kogt, eller har ligget i blød. Små kerner fra æbler, meloner og vindruer må gerne komme i apparatet sammen med frugtkødet. Hårde sten så som ferskensten må ikke komme i apparatet. Når der presses bananer, kiwi og jordbær vil størstedelen omdannes til frugtkød. Smoothiefremstilling Benyt frosne ingredienser. Skær ingredienserne i passende stykker, og kom dem i frostposer, derefter i fryseren. Sørg for at de ligger fladt i posen og ikke oven på hinanden. Hvis ingredienserne hænger sammen efter frysning brækkes de fra hinanden inden de kommes i apparatet. Når der fryses bløde ingredienser så som yoghurt, er det en fordel at bruge isterningbakker. Bemærk: der må ikke bruges isterninger lavet af vand eller anden væske i apparatet. Skræl citrusfrugter og fjern stenene. Del i passende både. Fjern skræl og stamme fra ananas og kiwi. Dåseingredienser fjern overskydende væske. Fjern kernehus/stamme fra æbler, peberfrugter og tomater og skær i passende størrelse. Skær gulerødder og græskar i ca. 2 cm stave og kog dem et par minutter. Spinat koges og skæres i 2-3 cm. Frugter, der købes frosne, kan bruges som de er. Fjern sten og skræl fra friske frugter, der købes udskåret. Fjern bananskrællen og skær bananen i 2 cm skiver. Gode råd Lad ingredienserne tø 2-3 minutter efter de er taget op af frysen, inden de kommes i apparatet. Ingredienserne må først kommes i apparatet, når de er tøet til et niveau, hvor de kan skæres over med en kniv. Kig aldrig ned gennem påfyldningsrøret, når apparatet er i drift. Ingredienser kan komme retur grundet den høje hastighed. Hårde ingredienser kan få lydniveauet til at stige. Hvis sneglens rotation bliver langsommere, holdes der en pause med at komme ingredienser i apparatet. Når rotationen igen er normal, kan der igen kommes ingredienser i apparatet. 12

13 Apparatet skilles ad og rengøres 1. Tryk på OFF og afbryd strømmen. 2. Tag fat på påfyldningsrøret og drej den. Sørg for at på påfyldningsrøret står ud for på saftbeholderen, inden påfyldningsrøret afmonteres. 3. Apparatet skilles ad i følgende rækkefølge: 1. Påfyldningsrør 2. Saftpressersnegl 3. Saftbeholder Advarsel! Hold godt fat omkring snegl og si, når disse skilles ad. Pas på ikke at tabe dem. 4. Brug børsten til at rengøre sien grundigt efter afmontering. 5. Pas på saftpressersneglen, den er tung. Advarsel! Brug en blød og fugtig klud til rengøring. Rengør ikke delene i opvaskemaskinen. 6. Tør alle delene grundigt efter rengøring. Advarsel! Tør ikke apparatet med et varmeapparat. For at forhindre mugdannelse skal alle delene rengøres grundigt. 13

14 Gode råde vedrørende rengøring Rengør sneglen og sien efter de er blevet skilt ad Afmonter sien i henhold til illustrationen. Rengør sneglen samt sien ind- og udvendigt med den medfølgende rengøringsbørste. Rengør delene umiddelbart efter brug. Godt råd! Rengør sneglen og sien under rindende vand for at fjerne resterende frugtkød. Afmontering af gummikrogen letter rengøringen af sien og sikrer en grundigere rengøring. Godt råd! Undgå brug af nedenstående, da disse beskadiger apparatet: soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler. Rengør apparatet umiddelbart efter brug. Skyl eller nedsænk aldrig baseenheden i vand. Brug en blød, fugtig klud til rengøring af basen. 14

15 Problemløsning Apparatet er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må man også inden for garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan selv afhjælpes: Problem Mulig årsag Mulig løsning Er der strøm til apparatet? Kontroller om stikket er sat i kontakten. Eltilslutning: V AC, 50/60 Hz. Er Juicepresso samlet korrekt? Kontroller om Juicepresso er samlet i henhold til samleanvisningen. Apparatet virker ikke Har der været en strømafbrydelse? Kontroller om sikringen er slået fra. Juicen er for tynd eller for tyk Påfyldningsrøret er svær at skille fra saftbeholderen Har Juicepresso kørt uafbrudt i mere end 20 min.? Er gummikrogen korrekt isat? Har du brugt friske ingredienser? Har du puttet for mange ingredienser ned i Juicepresso eller andre ting, som ikke er beregnet til apparatet? Hvordan åbnede du påfyldningsrøret? Sluk for apparatet, og lad det køle ned. Vent en time, inden der presses mere juice, hvis Juicepresso har kørt uafbrudt i mere end 20 min. Monter gummikrogen som beskrevet i manualen. Overmodne frugter og grøntsager kan blokere sneglen. Hvis du gerne vil bruge overmodne frugter og grøntsager, anbefaler vi, at de ligges i blød i vand i min. 10 min. Kom ikke for mange ingredienser eller væske ned i apparatet. Vi anbefaler, at apparatet rengøres efter presning af 1 kg frugt / grønt. Skil apparatet ad i henhold til beskrivelserne i manualen og rengør det. Tryk på REV-knappen, og åbn påfyldningsrøret ved at dreje den mod Open. Kontroller, at du drejer i den rigtige retning. 15

16 Problem Mulig årsag Mulig løsning Har du tvunget ingredienser i Juicepresso? Kom ikke for mange ingredienser i Juicepresso ad gangen. Tryk på REV-knappen i 2-3 sekunder Apparatet stopper og tryk på ON igen. Hvis saftpressersneglen fortsat ikke roterer, skal du Har du puttet ingredienser pludselig med hårde kerner eller sten i slukke for apparatet, skille det ad, og apparatet? rengøre det. Saml igen Juicepresso og forsøg igen. Saftbeholderen vibrerer under brug Juicen har svært ved at komme ud Der er meget juice i frugtkødet Juice mellem saftbeholderen og basen Påfyldningsrøret kan ikke monteres Kontroller om alle delene er korrekt samlet. Hvis der arbejdes med frosne ingredienser skal de være optøet til et niveau, hvor de kan skæres over med en kniv. Det kan være svært at presse visse ingredienser så som bladgrønt. Kontroller om sien er blokeret. Hvis apparatet er korrekt samlet, er lyden normal når der produceres juice. Hvis apparatet bliver overophedet, kontaktes service. Sørg for ikke at komme for mange ingredienser i apparatet på én gang. Brug REV-funktionen. Kontroller om den gule og grå gummikrog er korrekt monteret. Kontroller om den gule og den grå gummikrog er korrekt monteret. Kontroller at saftpressersneglen og sien er korrekt monteret. Kontroller at saftpressersneglen og sien er placeret så langt nede i saftbeholderen som muligt. 16

17 Produktspecifikation Model WJPW-E Tilslutning V Frekvens 50 Hz Effekt 150 W RPM 32 Ledningslængde 1,4 m Motor DC Vægt Netto 4,8 kg Brutto 6,5 kg Bredde 15 cm Dimensioner Dybde 17,7 cm Højde 44,7 cm Kontinuerlig brug Maks. 20 min. ad gangen 17

18 Garanti Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Garantien dækker ikke: Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl Hvis der er brugt uoriginale reservedele Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt Hvis ikke installationen er sket som anvist Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist. Ubegrundede servicebesøg Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. 18

19 Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig. Ring på eller send en mail til 19

20 WJPW-E / Version 1

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. English. Danish. Read all Instructions Before Use. B6100 KUVINGS Slow juicer til hele frugter

Brugsanvisning. English. Danish. Read all Instructions Before Use. B6100 KUVINGS Slow juicer til hele frugter English 03 04 06 08 10 12 13 14 18 20 21 22 24 Important Safeguards Safety Warning Parts How to Assemble How to Operate Tips on Operation Tips on Ingredient Ingredients Preparation How to Disassemble and

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Brugsanvisning DK Witt by Kuvings Slow Juicer

Brugsanvisning DK Witt by Kuvings Slow Juicer Brugsanvisning DK Witt by Kuvings Slow Juicer B5100 Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden Kuvings tages i brug. Farven på produktet kan variere. Udelukkende til private husholdninger.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

B6500 KUVINGS Slow juicer til hele frugter

B6500 KUVINGS Slow juicer til hele frugter M3 B6500 KUVINGS Slow juicer til hele frugter Brugsanvisning Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden Kuvings tages i brug. Farven på produktet kan variere. Udelukkende til private

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

SERIE CLÁSICA / SÉRIES CLASSIQUE / DESIGNER-SERIE/ DESIGNER-SERIENS/DESIGNER-SARJAN/ DESIGNER-SERIE SÉRIE DESIGNER/DESIGNER SERIE BRUGERVEJLEDNING

SERIE CLÁSICA / SÉRIES CLASSIQUE / DESIGNER-SERIE/ DESIGNER-SERIENS/DESIGNER-SARJAN/ DESIGNER-SERIE SÉRIE DESIGNER/DESIGNER SERIE BRUGERVEJLEDNING DESIGNER-SERIE SERIE CLÁSICA / SÉRIES CLASSIQUE / DESIGNER-SERIE/ DESIGNER-SERIENS/DESIGNER-SARJAN/ SÉRIE DESIGNER/DESIGNER SERIE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Produktoplysninger. Tilberednings- & opskriftsbog. A. Knivindsatse

Produktoplysninger. Tilberednings- & opskriftsbog. A. Knivindsatse A. Knivindsatse Placer altid knivindsatsen således, at den valgte indsats er placeret i position 1. Den eneste undtagelse er, når man skærer ingredienserne i 8 dele (se punkt B). Position 1 Position 2

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE

MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE MANUAL TIL SLUSH IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved brug af elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende: 1. Læs alle instruktioner før

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE

MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE MANUAL TIL CANDYFLOSS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse instruktioner før du bruger denne enhed! Gem disse instrukser Ved brug af elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere