Tre glade brødre Brødrene Johannesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre glade brødre Brødrene Johannesen"

Transkript

1 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2014 Foto: Kurt Nielsen Tre glade brødre Brødrene Johannesen - Tage (til venstre), Flemming (i midten) og Preben - havde en dejlig dag i Kolding Miniby. Se, hvad der fik smilene frem. Side 8

2 KOLDING SENIOR 2 Pensionister rammes atter engang Man skal være mere end almindeligt begavet for at forstå fornuften i de aktuelle politiske beslutninger. En brændeafgift, som ikke er vedtaget, afløses af højere skat for de laveste indkomster. Pensionister og ældre lejere, som ikke har brændeovne, skal bare betale mere i skat. Venstre svigter løfterne om lavere skat for de små indkomster. Og det endda i en tid, da dets statsministerkandidat har skabt en vælgerflugt pga. sin ejendommelige håndtering af økonomiske sager. De aktuelle beslutninger forsvares med, at erhvervslivet lettes for afgifter, og det vil give flere arbejdspladser. Man har bare ikke løst det egentlige problem, tværtimod, som er det rekordhøje skattetryk. Hvis politikerne tænkte som almindelige mennesker, ville de lette skattetrykket for de mindste indtægter. Det ville give flere penge til forbrug. Efterspørgslen ville stige, erhvervslivet ville få mere at bestille og dermed brug for flere medarbejdere. Og ved lavere skattetryk ville lønpresset blive mindre og konkurrenceevnen styrket. Men politikerne gør præcist det modsatte. De vælger at afgifte sig frem i stedet for at vælge skattelettelser. Forstå det, hvem der kan. LGH KOLDING SENIOR Redaktion: Lars Gregers Hansen (ansv.) Olaf Hermansen Web-adresse: Annoncer: PR Centret tlf KOLDING SENIOR opdateres hver søndag

3 KOLDING SENIOR 3 Rigtig mange har været med til at skabe det nye Vonsildhave - Jeg glæder mig virkelig over at se så mange mennesker her i dag, sagde formanden for seniorudvalget, Søren Rasmussen, da der blev holdt rejsegilde på det nye Vonsildhave. - Rigtig mange af jer har haft en andel i, at det gamle Vonsildhave var et utroligt dejligt sted være. - Mange af jer har også været med i udviklingen af det nye helt enestående Vonsildhave. For det er jo netop det særlige ved det nye Vonsildhave, det er ikke udvik- Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen og beboer på Kløverhøj/Vonsildhave Eva Nørby. Eva Nørby tog første spadestik til Vonsildhave på beboernes vegne og formanden for Seniorudvalget havde lovet hende, at hun måtte få spaden som minde. Det fik hun ved rejsegildet. God buffet til din næste fest Tlf Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *dampet kold laks med hummerdressing, rejer, asparges og kaviar. Kun 3 X STEG: Mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med cremefraiche eller islagkage. Sælges kun i hele á 8 pers. * Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers Alt medfølger! Forret, 3 x steg, Salatbar og kartofler. Dessert kun 10,00 LEVERES GRATIS OVERALT Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen kr. 350,00

4 KOLDING SENIOR 4 let af nogen bag et skrivebord eller bag lukkede døre. Det er udviklet i samarbejde og ved at lytte til beboere, personale, pårørende, ledelse, eksperter, ældrerådet, frivillige, nuværende og kommende brugere og flere an- - Det er det naturlige sted at ville bo når man skal på plejehjem, fordi det simpelt hen er et enestående dejligt sted at bo og har et hjertevarmt personale og ledelse. - Det er det naturlige sted at søge kvarteret. For at gå aftentur på gangbroen ud i mosen, spise i cafeen, eller nyde en omgang wellness med god massage i det flotte wellness rum eller måske en kold i øl i krostuen, sammen med beboerne om en fodboldkamp hvem ved? - Mulighederne er i hvert fald mange, sagde Søren Rasmussen. dre og de professionelle fra PwC, Bascon Beck-Bruun og hen for seniorerne i området, fordi de dejlige rammer giver mu- KLK og ikke mindst Kolding lighed for alle de herlige fester, I Kommunes egene utroligt dygtige folk. er kendt for, og de mange aktiviteter i hverdagen og bl.a. fælles- - Arbejdet resulterede i 12 hverdagsfortællinger om, hvad det spisningen, kort sagt et enestående socialt sammenhold. gode ældreliv på et plejecenter er - Det er det naturlige sted for og videre i det byggeri, som vi står ved i dag. børnefamilierne i Vonsild, at gå tur og besøge legepladsen, hvor - Ved rejsegildet i dag, så er det også dagplejerne, vuggestuen og tydligt for enhver, at området har fået et helt nyt udseende og børnehaven er hjertelig velkommen og kan skabe sammenhold en helt ny dimension. Vonsildha- og oplevelse på tværs af genera- ve bliver i fremtiden til Vonsildhave kvarteret. Centrum i Von- tioner. - Vi vil også se alle andre borgere sild. i Vonsild skulle op i Vonsildhave

5 KOLDING SENIOR 5 Få viden om din ejendom i det digitale byggesagsarkiv Fra mandag den 23. juni er der digital adgang til alle afsluttede byggesager på alle ejendomme i Kolding Kommune. Det gør det muligt for både private og virksomheder at finde oplysninger om deres ejendom, eksempelvis tegninger, kloakplaner og dokumenter i de afsluttede byggesager. Hvis du skal sælge ejendommen eller kloakken er stoppet så vil du kunne finde de registrerede tegningerne og informationer i det digitale byggesagsarkiv, forklarer afdelingsleder Anders Clausen fra By- og Udviklingsforvaltningen, og fortsætter: Det digitale byggesagsarkiv er også en serviceforbedring for virksomhederne. Eksempelvis vil håndværkere og ejendomsmæglere uden ventetid kunne finde oplysninger om den ejendom de arbejder på via deres mobiltelefon eller tablet. Hvad enten du bor i et nybygget hus eller i en ældre ejendom kan det både være interessant og en god idé at se, hvad kommunen har registreret om din ejendom. Der er ikke usædvanligt, at der ikke er overensstemmelse mellem hvad der er givet tilladelse til og det der er på ejendommen, og det er ejerens ansvar, at sørge for at få det bragt i orden fortæller Anders Clausen. Det er 700 hyldemeter dokumenter, der nu er gennemgået manuelt og indscannet. Udvikling og anvendelse af digitale løsninger er et strategisk indsatområde i By- og Udviklingsforvaltningen. Målet er at udvikle forvaltningens serviceydelser så borgerservicen forbedres og de administrative opgaver for kommunen reduceres mest muligt. Byggesagsarkivet er tilgængeligt for alle borgere og virksomheder via på Kolding Kommunes hjemmeside byggesagsarkiv. Her kan du også læse, hvordan du får adgang via en mobiltelefon eller tablet. Afdelingsleder Anders Clausen ved de tomme reoler i byggesagsarkivet med den nye digitale løsning på Ipad en og mobilen.

6 KOLDING SENIOR 6 Penge til udsatte i Kolding I valgkampen blev vigtigheden af at få et råd for udsatte diskuteret. Et emne som socialudvalget fra starten af den nye byrådsperiode i enighed besluttede at undersøge behovet for. Når det har taget så lang tid, at nå hertil, så er det fordi vi har haft et ønske om, at det skulle være meningsfyldt for de udsatte borgere, hvorfor rådet blev nedsat. Vi ønskede at vide, hvad deres tanker var med et råd, siger formand for socialudvalget Lis Ravn Ebbesen. Udvalget besluttede derfor, at der skulle gennemføres en interviewrunde blandt udsatte borgere fra Overmarksgården, Cafe Paraplyen, Folkekøkkenet og Regnbuen. Og de 30 borgere har peget på, at de synes der er et behov for et forum for udsatte borgere, flere af dem peger på, at det kan være svært at komme til orde sammen med andre ikke udsatte. Det forum, som socialudvalget i dag valgte at nedsætte kommer til at bestå af 1 udsat fra hvert værested samt 1 udsat, som skal repræsentere andre udsatte og så skal 2 medlemmer fra socialudvalget også være medlemmer af det nye forum. Der er ikke noget lovmæssigt krav om et udsatte råd, men vi tror på, at det vil styrke dialogen og ikke mindst være med til at styrke vores indsatser i forhold til målgruppen, siger næstformand i socialudvalget Trille Nikolaisen. Det første møde i det nye forum skal have fokus på at planlægge et repræsentantskabsmøde, hvor alle udsatte borgere i Kolding Kommune inviteres og hele Socialudvalget inviteres med indenfor.

7 KOLDING SENIOR 7 En sikker sankthansaften Når sankthansbålene tændes om aftenen den 23. juni landet over, er det vigtigt, at arrangørerne kender afstandsreglerne og husker at overholde dem. Her fortæller Kolding Brandvæsen om reglerne og gode råd. De fleste forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet. For at sikre, at kun heksen og sankthansbålet bliver brændt af, er det vigtigt, at afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes. Sankthansbål og andre bål med en diameter større end 120 cm skal være placeret i en afstand af mindst 30 meter fra bygninger med hårdt tag 60 meter fra letantændelige markafgrøder 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale Det er i øvrigt ikke tilladt at afbrænde sankthansbål i hård vind. Reglerne er fastsat ved lov i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Sankthansaften er en festlig begivenhed, hvor mange mennesker mødes. Ved at følge nedenstående tre tommelfingerregler kan vi alle bidrage til, at heksen sendes til Bloksbjerg under trygge forhold, siger beredskabschef Søren Ipsen og fremhæver følgende: Lad være med at bruge optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit, når bålet skal tændes. Hold hele tiden øje med bålet og forlad det først, når det er helt slukket. Vær altid opmærksom på, at små børn ikke kommer for tæt på bålet. Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Campingstemning på plejecentret Birkebo I sidste uge kunne vi berette om den gode idé, der var opstået på plejecentret Birkebo i Christiansfeld, nemlig at opstille en campingvogn. Her kan demente beboere tænke sig tilbage til fortidens campingoplevelser eller få en lur i den hyggelige vogn. Mange deltog ved indvielsen af vognen, og der blev ristet mange pølser ved grillen i det gode sommervejr.

8 KOLDING SENIOR 8 Herover: De tre stolte brødre med skødet på deres barndomshjem i model i Minibyen. Herunder: Barndommens hjem i Blæsbjerggade 40 kan stadig ses i størrelse 1:1. Barndomshjemmet blev genskabt i model De tre brødre Johannesen havde de store smil på, da de forleden var i Kolding Miniby i Geografisk Have for at overtage skødet på deres barndomshjem. Det har de brugt megen tid på at skabe på minibyens værksted på Lykkegårdsvej og efterfølgende i selve minibyen. De begyndte arbejdet i januar 2013, og de har altså halvandet års støbe- og murerarbejde bag sig. Skødet fik de overrakt ved en lille ceremoni med sang og miniborgmester-tale. Fotos: Kurt Nielsen

9 KOLDING SENIOR 9 Integrationsråd bliver et forum Integrationsrådet genopstår som et Integrationsforum med en pose penge, som skal bruges til skabe mere frivillighed. I Kolding er der en lang tradition for at have et integrationsråd, som har været med til at rådgive byrådet om integrationsindsatsen, men politisk havde vi den opfattelse, at rådet måske var blevet for formelt og derfor i for lidt grad satte dagsordenen i forhold til integration. Derfor besluttede vi os for at gå ud og spørge alle dem, som det hele handler om nemlig de etniske grupper i Kolding, siger formand for socialudvalget Lis Ravn Ebbesen. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp er der gennemført en interviewrunde blandt de etniske grupper i Kolding og også interessenter, som boligforeninger er blevet interviewet. Der er kommet mange forskellige meninger og holdninger til arbejdet i de tidligere Integrationsrådet, men også en hel del input til det fremtidige arbejde, for helt overordnet set er der et ønske om at nedsætte et organ, hvor integrationen kan debatteres, fortsætter Lis Ravn Ebbesen. Når Socialudvalget i dag valgte at nedsætte et forum i stedet for et råd, handler det om, at der er lovgivningsmæssige krav forbundet med at nedsætte et råd, hvorimod nedsættelse af et integrationsforum, giver friere hænder til at trække forskellige kræfter ind og ud af rådet, alt efter hvilket tema der skal debatteres. Flere af deltagerne i interviewrunden udtrykte ønske om en tættere dialog med erhvervslivet, siger næstformand i socialudvalget Trille Nikolaisen. Og det er noget, som senior- og socialforvaltningen har en lang og god tradition for, så både Lis Ravn Ebbesen og Trille Nikolajsen er sikre på, at de nok skal få repræsentanter fra erhvervslivet med i arbejdet. Koldings skrappe western-drenge Dansk Folkeparti er igen i år med, når City Kolding og Country Truckstop Danmark, holder countryfest, fredag den 27. juni. Der vil være countrymusik på flere byens cafeer, Harley Davidson motorcykler og linedans i gågaderne. Sidste år stillede Dansk Folkeparti med sin egen lokale Country & Wester-duo Koldings skrappe drenge og det var en succes. Så stor faktisk, at partiet i år ruller det helt store apparat ud. På billedet ses Flemming Seksløber Hansen alias partiets kasserer Flemming Hansen ved sidste års countryfest.

10 KOLDING SENIOR 10 Lokalhistorie på DVD PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD er, som kan købes på Kolding Stadsarkiv. Befrielsen i maj 1945 (21 min.) Kolding Egtved Jernbane (28 min.) Historien om Kolding Folkeblad (45 min.) I frihed bag pigtråd (25 min.) Jernbanegade under besættelsen (32 min.) Kolding Miniby (33 min.) Kolding i 1930 erne (39 min.) Historien om Kolding Banegård (50 min.) OK Klubben Torsdag den 14. august kl. 14: Åbent hus i OK- Huset. Alle interesserede inviteres til Bent Bechmann at se OK-Huset. Formanden for OK-Klubben, Bent Bechmann, byder velkommen, og leder Erik Demant vil kort orientere om OK-Klubbens og OK-Skolens mange aktiviteter og muligheder. Alle er velkomne og der serveres gratis kaffe og kage.

11 KOLDING SENIOR 11 Få en gratis rubrikannonce Kolding Senior tilbyder nu gratis rubrik-annoncer. Tilbuddet gælder indtil videre. Her kan du sælge, købe, efterlyse eller tilbyde gratis ting til afhentning. Din annonce må højst fylde 35 ord og bliver stående, indtil du aflyser den. Din annonce kan underskives med tlf.nr. eller adresse, som du ønsker det. Men når du bestiller på bedes du oplyse dit navn og adresse til redaktionen. Vi optager ikke annoncer for arrangementer/møder, handel med husdyr SÆLGES B&O Beovision LX ". Perfekt stand. Mørk Palisander. Kr Tlf Mobil Super Philips fjernsyn (ikke fladskærm), mange finesser bl.a. lagring af kanaler, stand by m.v. DVD tilslutning, stor skærm. Pris fra ny ca Velegnet til sommerhus, kun 975 kr. Tlf Kompostmaskine/flishugger mærket Viking type 118. El-motor 220 volt 1,4 kw, 2800 omdr., højde 137 cm, vægt 35 kg, 2 store fastgummihjul. Ekstra knivsæt medfølger. Pris 600 kr. Tlf (Kolding). Europas borge fra middelalderen. Hvis du SOLGT kan læse tysk, så er her 670 sider med beskrivelser af borge rundt om i Europa - også de danske. Indb. og velholdt. RUBRIKANNONCER Bridgestone sommerdæk 205/55R16. På fælge og flotte navkapsler. Kørt ca km. 2200,- kr. Tlf Herrecykel så flot som ny med 3 gear (fast) sælges for kun 875 kr. Solid pigecykel med gear til 6-10 år kr. 475 Tlf El-guitar Tokai 335 model som ny 3500,- Jeg reparerer også din guitar! Tlf: Varmeapparat/olie, skal tilsluttes el, god til vinterhave, 8 ripper, sælges. Kr. 300, -. Mobil / Flot nyt hundehus dejligt isoleret, til mindre hund, (har ikke været i brug), sælges grundet anden bestemmelse, kr Tlf EFTERLYSES Jeg søger slægtninge efter skomagermester Rudolf Paulsen Starup og hustru Cecilie Marie Starup født Petersen. De boede i Stepping på adressen Jomfrugang 5. Alle oplysninger til Lillian Krag, mail Bogprojekt om Holger Drachmanns ophold i og omkring Kolding søger frivillige hjælpere at søge informationer og gennemgå arkiver. Er du interesseret? Så kontakt Forlaget Birmar: eller Ældgammel Koldingmelodi, som hedder Nis og Nille sejler på Kolding Fjord. Ifølge min lokale sangbog er den fra år Oplysninger til Bent Eliasen tlf Alle oplysninger er hjertelig velkomne. KØBES Reol bredde max. 55 cm, højde max. 200 cm. Gerne fritstående men intet krav. Tlf

12 KOLDING SENIOR 12 Herbert von Hörensagen... mener, at de mennesker, der drømmer om at få ungdommen tilbage, blot kan begynde at tage narko. Det indtryk får man, når man læser overskriften på Jydske- Vestkystens Tøndernetudgave: Misbrugere i behandling er blevet yngre Bliv gratis abonnent Send en mail til og vi sætter dig på listen, så du får besked, når en ny KOLDING SENIOR er på nettet. Dagens smil To lastbilchauffører fra Århus kørte gennem nogle små gader. De kom til en tunnel og et skilt: - Højde 4,8 m. De steg begge ud og målte deres bil, 5,3 meter. Hvad skal vi gøre? spurgte den ene. Den anden chauffør kiggede sig lidt omkring, og tog så en hurtig beslutning: - Ikke en betjent i nærheden, vi tager sguʹ chancen! * Bill Gates besøgte en større bilfabrik og faldt i snak med direktøren. - Det er nu en skam, at udviklingen inden for biler ikke går så hurtigt som inden for operativsystemer, sagde Bill Gates. - Nå, det ved jeg nu ikke, sagde direktøren. Jeg ville ikke være tryg ved, at bilen sagde: Du har forsøgt at bremse. Er du nu helt sikker på, at den skal bremse? VÆRESTEDET BASAGERHUS Nr. Bjertvej EGEBO Vesterløkke Sdr. Bjert KIRSEBÆRHA- VEN Kirsebærvej KLØVERHØJ Kløvervej MIDTGÅRDEN Nicolai Plads MUNKENSDAM Tøndervej DREYERSHUS Agtrupvej PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE VONSILDHAVE Hjarupvej OLIVENHAVEN Munkevænget KONGSBJERG- HJEMMET Reinholdts Bakke 27 Lunderskov BIRKEBO Birkevej 22 Christiansfeld SØNDERVANG Gl. Kongevej 10 Christiansfeld TOFTEGÅRDEN Hovedgaden 28 Jordrup VESTERLED Ødis Byvej 6 Ødis ELIM Villagade 2 Vamdrup TEGLGÅRDS- PARKEN Sankt Hedvigs Vej KONGEBRO- CENTRET Kongebrocentret 1-4 Christiansfeld BERTRAM KNUDSENS HA- VE Bertram Knudsens Vej

Månedens sange udgives nu som nodehæfte

Månedens sange udgives nu som nodehæfte KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2014 Månedens sange udgives nu som nodehæfte Side 4 Book en byggesagsbehandler og spar tid Side 5 Kunstneren John Olsen har

Læs mere

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2014 Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Læs mere

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2014 Årets julemand i Nr. Bjært Side 9 Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede

Læs mere

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Det er krible og krable uge i Kolding Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2014 Side 3 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR 2 Den nye it tids forbandelser

Læs mere

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 44 OKTOBER 2013 Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR 2 Terrorfrygt og havneafspærring Det er grim verden vi lever

Læs mere

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2015 Kommunen går til kamp med fælder mod undslupne mink Side 3 Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby Side 4-5 KOLDING

Læs mere

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere