Folketingsvalget 18. juni Danmark, Færøerne, Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland"

Transkript

1 Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland

2

3 Folketingsvalget 18. juni 2015

4 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag: 400 Tryk: Rosendahls-Schultz Papir-udgave Pris 190 kr. Prisen er ekskl. Ekspeditionsgebyr og forsendelse Kan købes på eller Tlf ISBN Pdf-udgave Kan hentes gratis på ISBN Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Signaturforklaring - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Danmarks Statistik 2016 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til inden for aftalens rammer at kopiere fra publikationen.

5 Folketingsvalget 18. juni Forord Med denne redegørelse for folketingsvalget 18. juni 2015 er statistikken om folketingsvalg ført ajour. Fra 1. oktober 2008 har Danmarks Statistik efter aftale med det daværende Velfærdsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, overtaget opgaven med valgopgørelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg og i forbindelse hermed tillige opgaven med udarbejdelse af valgstatistik for de nævnte valg og folkeafstemninger. Denne valgstatistik for folketingsvalget 2015 er dermed den anden valgstatistik om folketingsvalg, der udarbejdes af Danmarks Statistik efter overtagelsen af valgopgørelsen den 1. oktober Publikationen er opbygget på samme måde som publikationen om folketingsvalget 2007 og 2011 og indeholder med få undtagelser de samme tabeller. Statistikken om kandidaternes personlige stemmetal er fortsat fordelt på opstillingskredse som laveste niveau. Er man interesseret i personlige stemmetal fordelt på enkelte afstemningsområder, kan disse oplysninger udtrækkes fra tabeller i statistikbanken ( Danmarks Statistik, marts Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker Henrik Bang, kontorchef

6 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Almindelig redegørelse Indledning Valgloven Valgkredse, kommuner og afstemningsområder Mandaternes stedlige fordeling Valgresultaterne på administrative inddelinger Valgret og vælgertal. Valgbarhed Valgret og vælgertal Valgbarhed Valgdeltagelsen Afgivne stemmer i procent af vælgertallet Brevstemmernes andel Blanke og andre ugyldige stemmer Politiske partier og opstillede kandidater Partier og kandidater uden for partierne Opstillingerne Opstillede kandidater Partiernes stemmetal Stemmeforskydninger i forhold til valgaftenen Fintællingens stemmetal Mandatfordelingen Mandatberegningerne Mandatforskydninger i forhold til valgaftenen Fintællingens mandatfordeling Personlige stemmer Udvælgelsen af folketingsmedlemmer og stedfortrædere Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling Valgkredsinddeling Den stedlige mandatfordeling Opstillingsberettigede partier Kandidater uden for partierne Fordeling af kredsmandaterne Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne Tillægsmandaternes fordeling på partier Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele Fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse Kandidatudvælgelsen... 70

7 3. Tabelafdeling Vælger- og stemmetal Partiernes relative stemmeandel Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten Valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen Kandidaterne rangordnet efter personlige stemmetal Folketingsvalget på Færøerne Folketingsvalget på Færøerne Valgloven for Færøerne Valgdistrikter. Valgbestyrelse Vælgere og afgivne stemmer Partier og kandidater Stemmefordelingen Mandatfordelingen valgte og stedfortrædere Folketingsvalget i Grønland Folketingsvalget i Grønland Valgloven for Grønland Valgkredse. Valgets ledelse Vælgere og afgivne stemmer Partier og kandidater Stemmefordelingen Mandatfordelingen valgte og stedfortrædere Bilag Bilag 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg Bilag 2. Personskift i Folketinget i perioden mellem valget i 2011 og valget i Bilag 3. Oversigt over ændringer af reglerne om folketingsvalg Oversigt over lovændringerne Nye eller ændrede bekendtgørelser Publikationsfortegnelse over valg Danmarks Statistiks udgivelser Social- og Indenrigsministeriets publikationer Social- og Indenrigsministeriets netpublikationer Register

8 Tabeloversigt Almindelig redegørelse 1. Folketingsvalget 18. juni Endeligt landsresultat Valgkreds- og kommuneinddeling ved folketingsvalgene i Kommuner fordelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter en eller flere kommuner Afstemningsområder og opstillingskredse ved folketingsvalgene i Lokalfordeling af de 135 kredsmandater fordelt på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Lokalfordeling af de 40 tillægsmandater fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene i Opstillingskredsene fordelt på vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i Afstemningsområderne fordelt på vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i Valgdeltagelsen fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Valgdeltagelsen fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest stemmeprocent ved folketingsvalgene i Kommunerne fordelt på stemmeprocentens størrelse ved folketingsvalget i Brevstemmer fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Brevstemmeprocenten fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest brevstemmeprocent ved folketingsvalgene i Ikke i betragtning tagne brevstemmer ved folketingsvalgene i Blanke og andre ugyldige stemmer fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed ved folketingsvalgene i Ugyldighedsprocenten fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest ugyldighedsprocent ved folketingsvalgene i Partiernes opstillingsform i de ti storkredse ved folketingsvalget i Partiernes opstillingsform i de ti storkredse ved folketingsvalget i Storkredsopstillingerne fordelt på opstillingsform og partier ved folketingsvalgene i Storkredsopstillingernes relative fordeling ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater fordelt på landsdele, partier og køn ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater samt kvindeprocenten fordelt på landsdele og køn ved folketingsvalgene i Kvindeprocenten for opstillede kandidater fordelt på landsdele og partier ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater samt kvindeprocenten fordelt på stor- og amtskredse og køn ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater fordelt på storkredse, partier og køn ved folketingsvalget i Opstillede kandidater fordelt på parti, køn og aldersgrupper ved folketingsvalget i Opstillede kandidater fordelt relativt på partier og aldersgrupper ved folketingsvalget i Gennemsnitsalder for opstillede kandidater fordelt på partier og køn ved folketingsvalgene i Gen- eller nyopstilling for opstillede kandidater fordelt på partier ved folketingsvalgene i Uddannelsesniveau for opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene i samt uddannelsesniveau for hele befolkningen 1. januar 2011 og

9 36. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens resultat ved folketingsvalget i Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens resultat ved folketingsvalgene i Partiernes stemmetal fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Partiernes procentvise stemmetilvækst fra folketingsvalget i 2011 til folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel ved folketingsvalgene i Partiernes relative stemmeandel fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Partiernes relative stemmeandel fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Mandatfordelingen ved folketingsvalgene i Mandatfordelingen fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Mandaternes og de gyldige stemmers relative fordeling ved folketingsvalgene i Gyldige stemmer pr. mandat ved folketingsvalgene i Personlige stemmer fordelt på landsdele og partier ved folketingsvalget i Personlige stemmeprocenter fordelt på landsdele og partier ved folketingsvalgene i Personlige stemmeprocenter fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Personlige stemmeprocenter fordelt på storkredse ved folketingsvalgene i Valgte kandidater og stedfortrædere fordelt på partier og valgmåde ved folketingsvalgene i Nyvalgte og genvalgte kandidater ved folketingsvalgene i Valgte kandidater samt kvindeprocenten fordelt på landsdele og køn ved folketingsvalgene i Valgte kandidater samt kvindeprocenten fordelt på partier og køn ved folketingsvalgene i Kvindeprocenten fordelt på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Valgte kandidater fordelt på storkredse, partier og køn ved folketingsvalget i Valgte kandidater fordelt på parti, køn og aldersgrupper ved folketingsvalget i Valgte kandidater fordelt relativt på partier og aldersgrupper ved folketingsvalget i Gennemsnitsalder for valgte kandidater fordelt på partier og køn ved folketingsvalgene i Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling 60. Kredsmandaternes fordeling ved folketingsvalget i Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få andel i tillægsmandaterne ved folketingsvalget i Beregning af partiernes tillægsmandater ved folketingsvalget i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget i Kredsmandaternes fordeling på storkredse, partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget i Tillægsmandaternes fordeling på landsdele og partier ved folketingsvalget i Kvotienter, der giver tillægsmandat ved folketingsvalget i Tillægsmandaternes fordeling på storkredse og partier ved folketingsvalget i Fordelingen af folketingsmandater ved folketingsvalget i

10 Tabelafdeling 70. Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på afstemningsområder ved folketingsvalget i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal fordelt på afstemningsområder ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel fordelt på afstemningsområder ved folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Ændring i partiernes relative stemmeandel fordelt på opstillingskredse fra folketingsvalget i 2011 til folketingsvalget i Ændring i partiernes relative stemmeandel i kommuner dækkende flere opstillingskredse fra folketingsvalget i 2011 til folketingsvalget i a. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds ved folketingsvalget i b. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds ved folketingsvalget i c. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds ved folketingsvalget i d. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Bornholms Storkreds ved folketingsvalget i e. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds ved folketingsvalget i f. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Fyns Storkreds ved folketingsvalget i g. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Sydjyllands Storkreds ved folketingsvalget i h. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Østjyllands Storkreds ved folketingsvalget i i. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Vestjyllands Storkreds ved folketingsvalget i j. Opstillede kandidaters stemmetal og stemmer i alt i de enkelte opstillingskredse i Nordjyllands Storkreds ved folketingsvalget i a. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i A. Socialdemokratiet b. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i B. Radikale Venstre c. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i C. Det Konservative d. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i F. SF - Socialistisk e. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i I. Liberal Alliance f. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i O. Dansk g. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i V. Venstre, Danmarks Liberale Parti h. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne i. Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i Å. Alternativet Valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen ved folketingsvalget i Opstillede kandidater rangordnet efter personlige stemmer ved folketingsvalget i Valgte kandidater rangordnet efter personlig stemmeprocent ved folketingsvalget i

11 Folketingsvalget på Færøerne 83. Vælgertal, afgivne stemmer mv. ved folketingsvalgene i Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på valgdistrikter ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal fordelt på valgdistrikter ved folketingsvalget i Partiernes absolutte og relative stemmeandel og personlige stemmeprocenter ved folketingsvalgene i De to mandaters fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget i Opstillede kandidaters stemmetal samt kandidatudvælgelsen ved folketingsvalget i Folketingsvalget i Grønland 90. Vælgertal, afgivne stemmer mv. ved folketingsvalgene i Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene i Vælger- og stemmetal inkl. ugyldige stemmer fordelt på valgkredse ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal fordelt på valgkredse ved folketingsvalget i Partiernes absolutte og relative stemmeandel og personlige stemmeprocenter ved folketingsvalgene i De to mandaters fordeling på partier ved folketingsvalget i Opstillede kandidaters stemmetal samt kandidatudvælgelsen ved folketingsvalget i Bilag 97. Beregninger vedrørende samtlige 175 mandater og de 135 kredsmandaters fordeling på landsdele Beregninger vedrørende kredsmandaternes fordeling på storkredse

12 10 Folketingsvalget 18. juni 2015

13 Folketingsvalget 18. juni Almindelig redegørelse 1.1 Indledning Der blev afholdt nyvalg til Folketinget i hele riget torsdag 18. juni 2015 i henhold til kongeligt åbent brev af 27. maj Danmarks Statistiks officielle opgørelse af valget blev offentliggjort 26. juni 2015 i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 2015:3, og lå derfor klar til Folketinget ved dets første sammentræden torsdag 2. juli søgnedage efter valget. Efterretningsartiklen, der er udarbejdet af Danmarks Statistik, omfatter ud over den officielle opgørelse et afsnit, hvori der blandt andet redegøres for stemmetalskorrektionerne ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse, for partiernes relative stemmeandel i de enkelte opstillingskredse og ændringer heri i forhold til det foregående folketingsvalg samt for opstillede og valgte kandidater fordelt på partier, køn og storkredse. Efterretningsartiklen indeholder endvidere en fortegnelse over de valgte kandidater. I denne publikation, der indeholder en detaljeret redegørelse for folketingsvalget 18. juni 2015, er efterretningsartiklens (2015:3) officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling gengivet i kapitel 2. Navnene på de valgte findes i tabel 78a-78j samt tabel i kapitel 3. Kapitel 4 og 5 omhandler henholdsvis folketingsvalget på Færøerne og i Grønland, der blev afholdt samme dag som valget i Danmark. Tabel 1 indeholder en oversigt over landsresultatet af valget i Danmark 18. juni 2015 og ændringer i forhold til folketingsvalget den 15. september Tabel 1 Folketingsvalget 18. juni Endeligt landsresultat Stemmer Stemmeandel Mandater i alt Kredsmandater Tillægsmandater 18. juni 2015 I forhold til sidste folketingsvalg 18. juni 2015 I forhold til sidste folketingsvalg 18. juni 2015 I forhold til sidste folketingsvalg 18. juni 2015 I forhold til sidste folketingsvalg 18. juni 2015 I forhold til sidste folketingsvalg antal pct. pct.point antal I alt , A. Socialdemokratiet ,3 1, B. Radikale Venstre ,6-4, C. Det Konservative ,4-1, F. SF - Socialistisk ,2-5, I. Liberal Alliance ,5 2, K. Kristendemokraterne ,8 0, O. Dansk ,1 8, V. Venstre, Danmarks Liberale Parti ,5-7, Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne ,8 1, Å. Alternativet ,8 4, Uden for partier ,1 0, Stemmeprocent: 85,89. Ugyldighedsprocent: 1, Valgloven Valget blev afholdt efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april Kapitel 6 i bilag 3 indeholder en detaljeret oversigt over de ændringer af folketingsvalgloven, der er gennemført siden folketingsvalget den 15. september Med hensyn til regelgrundlaget for folketingsvalg henvises i øvrigt

14 12 Folketingsvalget 18. juni 2015 til vejledning nr af 29. oktober 2014 om afholdelse af folketingsvalg, der bl.a. indeholder en oversigt over de bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til folketingsvalgloven, og som på en række punkter supplerer lovens regler. Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, benævnes i det følgende som valgloven Valgkredse, kommuner og afstemningsområder Landet er med virkning fra 2007 inddelt i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland- Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland. Hovedstaden omfatter region Hovedstaden og er opdelt i fire storkredse. Sjælland-Syddanmark omfatter Region Sjælland og Region Syddanmark og er opdelt i tre storkredse. Midtjylland-Nordjylland omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland og er opdelt i tre storkredse. De ti storkredse er i alt opdelt i 92 opstillingskredse, der fordeler sig med 28 i Hovedstaden, 33 i Sjælland-Syddanmark og 31 i Midtjylland-Nordjylland jf. tabel 2. Den nye valgkredsinddeling er tilpasset de nye kommuner og regioner, der blev etableret med virkning fra den 1. januar En opstillingskreds består af en eller flere kommuner helt eller delvis. 13 kommuner består af flere opstillingskredse, i alt 37. Det drejer sig om Københavns (9), Aarhus (4), Aalborg (3) og Odense (3) Kommuner samt om Frederiksberg, Bornholms, Vejle, Esbjerg, Kolding, Randers, Viborg, Silkeborg og Herning Kommuner, der hver er inddelt i to opstillingskredse. En af de to opstillingskredse i Esbjerg Kommune omfatter tillige Fanø Kommune. 28 kommuner udgør hver én opstillingskreds. Det drejer sig om Gentofte, Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, Hvidovre, Helsingør, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Assens, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Varde, Fredericia, Haderslev, Favrskov, Horsens, Hedensted, Skive, Ikast-Brande, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Hjørring og Mariagerfjord Kommuner. 50 kommuner indgår i en opstillingskreds bestående af to kommuner. Det drejer sig om henholdsvis Dragør og Tårnby, Herlev og Rødovre, Albertslund og Høje-Taastrup, Ballerup og Glostrup, Fredensborg og Hørsholm, Gribskov og Hillerød, Frederikssund og Halsnæs, Egedal og Furesø, Allerød og Rudersdal, Faxe og Stevns, Køge og Lejre, Greve og Solrød, Kalundborg og Odsherred, Ringsted og Sorø, Nordfyns og Middelfart, Kerteminde og Nyborg, Langeland og Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø, Billund og Vejen, Norddjurs og Syddjurs, Lemvig og Struer, Frederikshavn og Læsø, Brønderslev og Jammerbugt, Morsø og Thisted samt Rebild og Vesthimmerlands Kommuner. Seks kommuner indgår i en opstillingskreds bestående af tre kommuner. Det drejer sig om Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner henholdsvis Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner. Før 2007 var landet valgteknisk ligeledes inddelt i tre landsdele, men med en anden afgrænsning end den, der er gældende fra Landsdelene var København- Frederiksberg, Øerne og Jylland (før 1990-valget benævnt Hovedstadens område, Øernes område og Jyllands område). Den første landsdel omfattede Københavns og Frederiksberg Kommuner og var opdelt i tre storkredse, mens Øerne og Jylland hver bestod af syv amtskredse, der svarede til amtsrådskredsene. De 17 stor- og amtskredse var opdelt i 103 opstillingskredse, der fordelte sig med 19 i København- Frederiksberg, 39 på Øerne og 45 i Jylland jf. tabel 2. Om tilstanden før 2007 med hensyn til kommuner opdelt i flere opstillingskredse henholdsvis opstillingskredse bestående af en eller flere kommuner henvises til oversigten i tabel 3. Ifølge valglovens 9 er hver kommune eller hvor opstillingskredsen udgør en del af en kommune hver kommunedel opdelt i afstemningsområder efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. En kommune/kommunedel kan dog udgøre ét afstemningsområde. I 2015 er alle kommuner/kommunedele opdelt i to eller flere afstemningsområder. I hvert afstemningsområde foretages afstemningen på et

15 Folketingsvalget 18. juni afstemningssted. Stemmeoptællingen på valgaftenen foretages på afstemningsstedet, mens den endelige opgørelse af stemmeafgivningen fintællingen foretages samlet for opstillingskredsen senest dagen efter valget. Tabel 4 viser, at antallet af afstemningsområder i 2015 var I 2011 var antallet af afstemningsområder Mandaternes stedlige fordeling Beregningen af de 135 kredsmandaters og de 40 tillægsmandaters fordeling på de tre landsdele Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark, Midtjylland-Nordjylland og for kredsmandaternes vedkommende endvidere af deres fordeling på de enkelte storkredse er fastsat i bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar Beregningerne er gengivet i kapitel 6 i bilag 1. Tabel 5 viser kredsmandaternes lokalfordeling i perioden Tabel 6 viser tillægsmandaternes lokalfordeling i perioden Indtil 1980 blev beregningerne foretaget hvert 10. år, nemlig på grundlag af folketallene ved de afholdte folketællinger i 1960, 1970 osv., mens beregningen fra 1980 blev foretaget hvert 5. år, når folketallet pr. 1. januar 1980, 1985, 1990 osv. var offentliggjort. Reglerne om beregningerne af den stedlige mandatfordeling er indeholdt i valglovens 10. Nye beregninger skal næste gang foretages i 2020, når folketallet pr. 1. januar 2020 er offentliggjort. Tabel 2 Valgkreds- og kommuneinddeling ved folketingsvalgene i Valgkredsinddeling Storkredse Amtskredse Opstillingskredse Amtskommuner/ Regioner Kommunalinddeling Kommuner Valget København-Frederiksberg Øerne Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne Jylland Valget København-Frederiksberg Øerne Jylland Valgene Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Før kommunalreformen den 1. april 1970 var der 22 amter og 25 amtskommuner, idet tre amter var delt. De tre sønderjyske amter Haderslev, Aabenraa- Sønderborg og Tønder udgjorde én amtskreds. 2 Ved ændringen af den kommunale inddeling pr. 1. april 1974 blev i Københavns Amtskreds Sengeløse Kommune sammenlagt med Høje-Taastrup Kommune og St. Magleby Kommune med Dragør Kommune. Christiansø, der er uden for kommuneinddelingen, administreres af Forsvarsministeriet og udgjorde ved folketingsvalget indtil 2003 et afstemningsområde under Aakirkeby Kommune, Bornholms Amtskreds. 3 Med virkning fra den 1. januar 2003 blev de fem bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby, samt Bornholms Amtskommune sammenlagt til Bornholms Kommune. Christiansø, der fortsat er uden for kommuneinddelingen, udgør ved folketingsvalg et afstemningsområde under Bornholms Kommune, Bornholms Amtskreds, fra 2007 Bornholms Storkreds.

16 14 Folketingsvalget 18. juni 2015 Tabel 3 Kommuner fordelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter en eller flere kommuner I. Kommuner fordelt på flere opstillingskredse I. Kommuner fordelt på flere opstillingskredse Kommuner Kommuner 37 København 16 København 9 Frederiksberg 3 Frederiksberg 2 Gentofte 2 Bornholm 2 Bornholm (fra 2003) 2 Odense 3 Odense 3 Esbjerg 1 2 Aarhus 4 Vejle 2 Aalborg 2 3 Kolding 2 Aarhus 4 Randers 2 Viborg 2 Silkeborg 2 Herning 2 Aalborg 3 II. Opstillingskredse, der omfatter 1 eller flere kommuner II. Opstillingskredse, der omfatter 1 eller flere kommuner Kommuner i alt Kommuner i alt 98 Opstillingskredse i alt Opstillingskredse i alt 55 - med 1 kommune med 1 kommune 28 - med 2 kommuner med 2 kommuner med 3 kommuner med 3 kommuner 2 - med 4 kommune med 5 kommuner med 6 kommuner med 7 kommuner En af de opstillingskredse, Sydjyllands Storkreds 4. opstillingskreds Esbjerg By, omfatter en del af Esbjerg Kommune samt Fanø Kommune. 2 En af de tre opstillingskredse, nemlig Nordjyllands Amtskreds 5. kreds, Aalborg Nord, omfattede en del af Aalborg Kommune samt de to kommuner Hals og Aabybro. 3 Gladsaxe, Helsingør, Randers og Morsø. 4 De to kommuner Hals og Aabybro, jf. note 2, er ikke medregnet her, men indgår i summen i nederste linje. 5 Fanø Kommune er ikke medregnet her, jf. note 1, men indgår i summen i nederste linje. Tabel 4 Afstemningsområder og opstillingskredse ved folketingsvalgene i Opstillingskredse Kommuner Afstemningsområder ved folketingsvalget Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

17 Folketingsvalget 18. juni Tabel 5 Lokalfordeling af de 135 kredsmandater fordelt på stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Hele landet København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Aarhus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds Tabel 6 Lokalfordeling af de 40 tillægsmandater fordelt på landsdele ved folketingsvalgene i Hele landet København-Frederiksberg Øerne Jylland Hele landet Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland

18 16 Folketingsvalget 18. juni Valgresultaterne på administrative inddelinger Den mindste enhed, som anvendes ved offentliggørelsen af valgresultaterne i denne publikation, varierer efter emne. På opstillingskredse meddeles de personlige stemmer på et partis kandidater samt partistemmerne jf. tabel 78a til tabel 78j; oplysninger på lavere niveau som kommuner og afstemningsområder blev før valget i 2007 ikke optaget i de valgbogskopier, der blev modtaget fra opstillingskredsene (fintællingen), idet valgloven før valget i 2007 foreskrev, at disse opgørelser alene skulle foretages for opstillingskredsen som helhed. Fra og med valget i 2007 skal valgbøgerne også indeholde oplysninger på afstemningsområdeniveau om de personlige stemmer og partistemmerne. Offentliggørelse i trykt form på de afstemningsområder vil imidlertid føre for vidt. Oplysninger om personlige stemmer og partistemmer på afstemningsområdeniveau er dog tilgængelige på Antal rettidigt modtagne brevstemmer, der er taget i betragtning, er oplyst på afstemningsområdeniveau, jf. tabel 70, mens ikke i betragtning tagne brevstemmer kun er oplyst på opstillingskredse jf. tabel 63. På afstemningsområder og kommuner meddeles oplysning om vælgere, afgivne stemmer, brevstemmer i betragtning, ugyldige stemmer i alt og disses fordeling på blanke og andre ugyldige, samt gyldige stemmer i alt, og de gyldige stemmers fordeling på de enkelte partier og på kandidater uden for partierne jf. tabel 70 til tabel 75. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan man i øvrigt finde samtlige statistiske oplysninger på afstemningsområdeniveau fra folketingsvalgene som tabeller i pdf-format (ca. 400 sider pr. folketingsvalg). 1.4 Valgret og vælgertal. Valgbarhed Valgret og vælgertal Ved folketingsvalget 18. juni 2015 gjaldt følgende valgretsbetingelser, jf. valglovens 1 og 2: 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget. Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget: 1. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. 2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation. 4. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 5. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

19 Folketingsvalget 18. juni Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen. Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende: 1. har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller 2. opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. I valglovens 3 er det fastsat, at ingen kan udøve valgret (stemme) uden at være optaget på valglisten. Personer, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), dvs. registreret med bopæl, fast opholdssted eller under vejkoder større end 9900, optages automatisk på valglisten, dvs. uden at ansøge herom. De optages på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i CPR senest 15 dage før valgdagen, eller for så vidt angår vælgere, der flytter hertil fra Færøerne eller Grønland, 18 dage før valgdagen, eller vælgere, der flytter hertil fra udlandet, 7 dage før valgdagen. Det gælder endvidere vælgere, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, jf. lovens 2, stk. 1, hvis de har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste fra og med den 1. juli Fra og med denne dato registreres de nævnte vælgere ikke længere som udrejst, jf. 24, stk. 5 og 6, i lov om det Centrale Personregister (CPR-loven) jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar Det samme gælder under visse betingelser deres ægtefæller, registrerede partnere og samlevere, jf. lovens 2, stk. 4. Øvrige personer, der er omfattet af 2, dvs. opholder sig i udlandet, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst, optages kun på valglisten efter anmodning herom. De optages i så fald på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været bopælsregistreret. Tidligere, dvs. indtil 1. juli 1988, blev personer, der er omfattet af 2, stk. 1 (diplomater m.fl.), optaget på valglisten i Københavns daværende 3. opstillingskreds, Rådhuskredsen. Ved valget 18. juni 2015 var i alt (mod i 2011) optaget på valglisten efter 2. Ifølge påhviler det kommunen når valg er udskrevet at udarbejde en valgliste over kommunens vælgere. Er kommunen delt på afstemningsområder, udarbejdes en valgliste for hvert afstemningsområde. På valglisten optages vælgere, der senest 15.-dagen før valget er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytning til kommunens folkeregister. Ved tilflytning fra udlandet er skæringsdagen dog 7.-dagen før valgdagen. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister. Tabel 7 viser på storkredse folke- og vælgertallet for folketingsvalgene I vælgertallet indgår som ovenfor nævnt små persongrupper, der ikke er med i folketallet, idet de bor i udlandet. Fra til 2015-valget (45 måneder) er vælgertallet øget med 1,6 pct.; vælgertallet blev øget med 1,4 pct. fra til 2011-valget (46 måneder). I førstnævnte periode ( ) har alle tre landsdele stigning i vælgertallet. Tilvæksten var 2,6 pct. i Hovedstaden, 0,9 pct. i Sjælland-Syddanmark og 1,5 pct. Midtjylland-Nordjylland. Bornholms Storkreds har som den eneste storkreds negativ tilvækst. Tabel 8 belyser opstillingskredsenes fordeling efter vælgertallets størrelse. De to mindste er Rønnekredsen i Bornholms Storkreds med henholdsvis Aakirke-

20 18 Folketingsvalget 18. juni 2015 bykredsen i Bornholms Storkreds med vælgere, og de to største Hillerødkredsen i Nordsjællands Storkreds med vælgere henholdsvis Aarhus Østkredsen i Østjyllands Storkreds med Tabel 9 viser en tilsvarende tabel for afstemningsområdernes (afstemningsstedernes) fordeling efter vælgertallets størrelse. De to mindste afstemningsområder er Mandø i Esbjerg Kommune med 33 vælgere og Askø i Lolland Kommune med 41, mens de to største er Viborg i Viborg Kommune med og Herning i Herning Kommune med Valgbarhed Ifølge valglovens 4 er enhver valgbar til Folketinget, som ifølge bestemmelserne i 1, jf. 2, har valgret, medmindre pågældende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Folketinget, jf. grundlovens 30 og gengiver bestemmelsen i grundlovens 30, stk. 1, mens grundlovens 33 bestemmer, at Folketinget selv afgør gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Folketinget fandt, at alle de udpegede valgte ved 2015-valget var valgbare. Tabel 7 Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene i Folketal Vælgertal 1. jan jan jan nov sep jun Vækst i pct Pct. af folketallet antal pct. Hele landet ,4 1,6 73,5 73,1 73,2 Hovedstaden ,4 2,6 72,2 70,9 70,5 Københavns Storkreds ,8 4,0 73,1 70,8 70,1 Københavns Omegns Storkreds ,4 1,5 71,0 69,7 68,8 Nordsjællands Storkreds ,7 2,2 71,6 71,8 72,6 Bornholms Storkreds ,2-3,0 77,2 78,3 78,8 Sjælland-Syddanmark ,5 0,9 74,1 74,2 74,6 Sjællands Storkreds ,3 1,1 74,5 74,8 75,4 Fyns Storkreds ,9 1,2 74,7 74,9 75,3 Sydjyllands Storkreds ,5 0,4 73,2 73,1 73,3 Midtjylland-Nordjylland ,6 1,5 74,0 73,9 74,3 Østjyllands Storkreds ,2 2,8 73,5 73,3 73,7 Vestjyllands Storkreds ,7 0,5 73,3 73,2 73,6 Nordjyllands Storkreds ,4 0,8 75,2 75,4 75,7

21 Folketingsvalget 18. juni Tabel 8 Opstillingskredsene fordelt på vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i 2015 Opstillingskredse Under Vælgertallets størrelse Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds Tabel 9 Afstemningsområderne fordelt på vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i 2015 Afstemningsområder Under 0,5 0,5-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 Vælgertallets størrelse (i 1.000) Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds ,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9 10,0-11,9 12,0-13,9 14,0-15,9 16,0-17,9 18,0-20,9 1.5 Valgdeltagelsen Afgivne stemmer i procent af vælgertallet Ved valget 18. juni 2015 stemte af i alt vælgere, og valgdeltagelsen i hele landet blev således 85,9 pct. mod 87,7 ved valget i I hele landet faldt valgdeltagelsen således med 1,8 procentpoint, og for Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland var faldet henholdsvis 2,1, 1,8 og 1,7, jf. tabel 10.

22 20 Folketingsvalget 18. juni 2015 Valgdeltagelse Pct. 18. jun sep nov feb nov mar sep dec maj sep jan dec okt feb jan dec sep jan nov sep nov maj sep apr sep okt okt mar apr okt nov apr dec apr sep jul apr apr Tabel 11 giver en oversigt over valgdeltagelsen i de enkelte storkredse ved valget sammenholdt med valgene i , idet kredsene er ordnet i rækkefølge efter stemmeprocentens størrelse ved valget 18. juni Stemmeprocenterne varierer ved 2015-valget inden for intervallet 83,5-90,1 mod ved 2011-valget intervallet 85,3-88,3. Ved 2015-valget ligger Nordsjællands Storkreds højest ligesom ved 2011-valget. Ved begge valg ligger Bornholms Storkreds lavest. Alle storkredse har fald i valgdeltagelsen størst for Københavns Omegns Storkreds med 2,8 og mindst for Sydjyllands Storkreds med 1,5 procentpoint. Stemmeprocenterne for opstillingskredsene er anført i tabel 63, og det ses, at variationerne ligger mellem 78,7 for Bispebjergkredsen i Københavns Storkreds og 91,2 for Rudersdalkredsen i Nordsjællands Storkreds. Ved 2011-valget havde Bispebjergkredsen i Københavns Storkreds også lavest valgdeltagelse med 81,4 pct., og Rudersdalkredsen i Nordsjællands Storkreds lå højest med 92,5 pct. Tabelafdelingens tabel 70 og tabel 71 anfører stemmeprocenterne for de enkelte kommuner, og i tabel 13 er ud fra denne grundtabel meddelt en oversigt over kommunernes fordeling efter stemmeprocentens størrelse. Det største antal kommuner havde en stemmeprocent på 87 (86,50-87,49), nemlig 20 eller 20,4 pct. af de 98 kommuner. 55 kommuner eller 56,1 pct. havde lavere stemmeprocent, mens 23 eller 23,5 pct. havde højere. Tabel 12 viser for og 2011-valget kommunen med højest henholdsvis lavest stemmeprocent i hele landet, de tre landsdele og de ti storkredse. Af landets kommuner havde ved 2015-valget Allerød i Nordsjællands Storkreds den højeste stemmeprocent med 92,3 og Ishøj i Københavns Omegns Storkreds den laveste med 79,4 pct. I alt 14 af de 18 kommuner i storkredsene (ekskl. Bornholms Kommune, der udgør en selvstændig storkreds) er gengangere i forhold til 2011-valget Brevstemmernes andel Ifølge valglovens 53 har vælgere, der er forhindret i at møde op på afstemningsstedet på valgdagen, adgang til at afgive brevstemme på ethvert folkeregister her i landet. Efter 54 kan vælgere, der er indlagt på sygehus, samt vælgere der bor eller opholder sig i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, afgive brevstemme på sygehuset/boformen/boligen. Vælgere indsat i kriminalforsorgens anstalter eller arresthusene kan brev-

23 Folketingsvalget 18. juni stemme der. Vælgere kan brevstemme i deres hjem, når de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet; anmodning skal i så fald indgives til kommunen senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis 12.- dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag. Vælgere med bopæl på afsides liggende øer, der ikke udgør et afstemningsområde, kan brevstemme på øen (fx Christiansø). Efter 58 kan søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg brevstemme på det pågældende skib eller havanlæg. Vælgere, der opholder sig uden for landets grænser, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation (ambassade eller konsulat) eller hos en stemmemodtager udpeget af Social- og Indenrigsministeriet. Vælgere, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på et derværende folkeregister eller hos en stemmemodtager udpeget af Social- og Indenrigsministeriet. Vælgere, der brevstemmer her i landet i henhold til 53-54, kan stemme de sidste tre uger før valget, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen. På Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart samt på danske havanlæg uden for dansk område kan der brevstemmes fra tre måneder før valgdagen. Søfolk og deres medsejlende ægtefæller på danske skibe i udenrigsfart kan dog brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for det førstkommende folketingsvalg. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen. 60 giver regler om brevstemmematerialet, stemmeseddel, konvolut, følgebrev og yderkuvert. Social- og Indenrigsministeriet tilvejebringer brevstemmematerialet. 61 fastlægger fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. Vælgeren skal således legitimere sig og uden overværelse af andre udfylde stemmesedlen, nedlægge den i stemmekonvolutten og klæbe konvolutten til. Derefter udfyldes følgebrevet med oplysning om vælgerens fulde navn, fødselsdata og bopæl i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten disse oplysninger anføres endvidere på yderkuvertens bagside hvorefter følgebrevet underskrives og dateres i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevets oplysninger. Stemmekonvolut og følgebrev nedlægges i yderkuverten, der adresseres til den pågældende kommune, hvorefter yderkuverten afleveres til stemmemodtageren, der straks sørger for, at yderkuverten afsendes til bopælskommunen/den seneste bopælskommune. Kommunen registrerer antallet af modtagne brevstemmer i en brevstemmeprotokol, efter at yderkuverten er påført datoen for modtagelsen, ligesom den sørger for yderkuverternes fordeling til afstemningsstederne, jf. 64. Brevstemmer skal, for at være indgået rettidigt, være afleveret til afstemningsstedets valgstyrere, inden afstemningen begynder kl. 9. Brevstemmer, der indgår senere, tages ikke i betragtning, jf. valglovens 66, stk. 3. Antallet af for sent modtagne brevstemmer var ifølge valgbøgerne i hele landet 181 ved valget 18. juni 2015 mod 248 ved 2011-valget. De indgår ikke i de følgende opgørelser. Tabel 14 viser for hele landet og de tre landsdele antallet af rettidigt modtagne brevstemmer ved folketingsvalg 1971 til 2015 fordelt på brevstemmer, der blev taget i betragtning, og brevstemmer, der ikke blev taget i betragtning. Det fremgår blandt andet heraf, at antallet af brevstemmer taget i betragtning i 2015 udgjorde i alt , mens antallet af brevstemmer, der ikke blev taget i betragtning, udgjorde i alt svarende til 0,73 pct. af det samlede antal rettidigt modtagne brevstemmer.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Folketingsvalget den 15. september 2011

Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget den 15. september 2011 2 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Udgivet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Valgregulativ for Foreningen Nykredit

Valgregulativ for Foreningen Nykredit Valgregulativ for Foreningen Nykredit Indhold KAPITEL 1 MEDLEMSVALG...3 Valgområder...3 Valgret...3 Antal stemmer...3 Valgbarhed...4 Opstilling...4 Valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag...4

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere