Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien!"

Transkript

1 Vers. 2 OGA i Kuala Lumpur, Malaysia fra den juni 2015 Få del i de spændende muligheder inden for offshoreindustrien i Asien! Med målet om at blive centrum for regionens olie- og gasindustri er Malaysia meget interessant for danske leverandørvirksomheder. Offshore Denmark arrangerer derfor et eksportfremstød med deltagelse på OGA 2015 i Kuala Lumpur, Malaysia. Standen vil være åben og bestå af ca. 10 udstillende virksomheder med eget udstillingsområde, fælles køkken, depot og mødeareal. Prisen for deltagelse på en dansk fællesstand inkl. møbler, service på standen starter fra kr. + moms efter fradrag af tilskud. Der søges om tilskud fra Eksportrådet, som evt. først udbetales efter messen. Det fælles eksportfremstød indeholder: Markedsinformation og informationsmøde Messeadgang til OGA 2015 Optagelse i OGAs udstillerkatalog Optagelse på Fuldt møbleret standareal inkl. el og andre omkostninger Deltagelse på dansk fællesstand med dansk servicepersonale og fri kaffe/the. Der er opnået tilskud fra Eksportrådet!

2 = 1 m 2 DEN DANSKE PAVILION juni 2015 Hal 9,0 m 4 5,0 m 2,0 m 1 K Revideret Rundt bord med træbordplade x stole med stof (1 x B17 + x A2) Banner Fritstående brochureholder (F4) Ståbord m. barstole (B18) K Vægplade: 1 m x 2,5 m (b x h) Fritstående disk Hylde på væg Dispenser med koldt og varmt vand (E44) Køleskab (medium) 188L (E2) Krog til jakker - vægmonteret (G59) Stikkontakt - gulvniveau Spot Fascia

3 The joint Danish Pavilion at OGA 2015 in Kuala Lumpur Prices for participation in the OGA 2015 export drive Stand no. Exhibiting company Exhibition Gross m 2 area m 2 incl. joint Ordered Reserved Price without subsidy project administration and full service + reg. and adm. fee B C Subsidy *) to be paid back after exhibition Net price after subsidy *) with full service package DKK excl. VAT DKK excl. VAT DKK excl. VAT DKK excl. VAT 1 Company 1 4,00 4, ,00.000, , ,00 2 Company 2 4,00 4, ,00.000, , ,00 Company 4,00 4, ,00.000, , ,00 4 Company 4 4,00 4, ,00.000, , ,00 5 Company 5,00 7, ,00.000, , ,00 Company,00 7, ,00.000, , ,00 P1 Company ,00.000, , ,00 P2 Company ,00.000, , ,00 P Company ,00.000, , ,00 A 28,00 4,20 Joint depot 4,00 *) The above prices include all activities listed in the project description, Joint area 4,00 e.g. market report, information meeting, listing in the OGA exhibitor catalogue, fully furnished stand etc. Total,00 A *) Gross price = basic price before subsidy is deducted. B *) Subsidy to be paid back after the exhibtion. Reservations: C *) Price after subsidy incl. full service. Danish service personnel will be present at the stand. Poster space: Subject to special conditions (without floor area). At present, incl. joint area 0% TofKo will seek subsidies from the Trade Council to this export. Ordered at present 0% Terms and conditions may be subject to changes. Klarup, 29 September Total - 0%

4 AC HR FEMALE MALE HR LIFT LP7 IT ELEC SERVICE CORRIDOR HR HR CHW Den danske pavillion OGA JUNE 2015 KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE EXHIBITION HALL 9 CARGO LIFT EMERGENCY DOOR LOADING FOR CONFERENCE 2 EMERGENCY DOOR EMERGENCY DOOR LOADING FOR CONFERENCE 2 EMERGENCY DOOR REGISTRATION LUCKY DRAW COUNTER 4.5 LIFT LP8 0.5 SB SB SB SB SB SB ITALY PAVILION HEBEI TECRON FIELDBUS PILLER OES FOUNDATION PIPING PETER OES OES XINLIAN 9 CREAMER OES DANAI OES 4 PUMPS YUNLONG 5 OES 2.5 KLINGSPOR BAUER PT BOHLER IEM VALVITALIA BBES CZ OES EXPLOSION DWT OES ALLALLOY 9 DUPONT CHINA WAROM AMERSTRAND 900 MEBRANA GROUP ZOK GBA FLARE STATS 9001 GROUP SEEPEX TENAGA IEM R.STAHL TIME SUTRA AMBANG ENGNG FR SB FR SB FR SB FR REGISTRATION WALL STORAGE BEV / BAR WALL STORAGE UTILITY CORE 2 EXHIBITION ENTRANCE REGISTRATION COUNTER 8 2 LEGEND : FR SB FIRE EXTINGUISHER SUIS BOARD / AV CONTROL NON BUILD UP AREA ASSET (PLUMBING) HALL 9 MAX STRUCTURAL HEIGHT 5m LEGEND : HALL GROSS AREA : 2098 sqm HALL NETT AREA : 1000 sqm FLOOR LOADING : 510 KG /M² FLOOR FINISH : CARPETED FLOOR HALL 9 MAX STRUCTURAL HEIGHT 5m DATE: R4(HALL 9)

5 Tilmeldingsskema/Svarfax Bindende tilmelding til dansk fællesstand på offshoremessen Oil and Gas Asia (OGA), juni 2015 i Kuala Lumpur, Malaysia Fax: / TofKo Business Development A/S, Nørremarksvej 27, 9270 Klarup Fremstødet indeholder: Markedsinformation og informationsmøde Messeadgangskort Optagelse i OGAs udstillerkatalog Møbleret udstillingsplads + andel af fællesområde Optagelse på Fri kaffe/the og kage samt adgang til andre forfriskninger mod betaling Ja tak, vi ønsker at deltage på fællesstanden og godkender aftalegrundlaget. Pris: Type A Type B Type C 4,9 m 2 Kr Prisen er netto efter fradrag af tilskud fra Eksportrådet, dog opkræves brutto kr , og tilskud kr Standnr.: 1, 2, 5 og. 7, m 2 Kr Prisen er netto efter fradrag af tilskud fra Eksportrådet, dog opkræves brutto kr , og tilskud kr Standnr.: og 4. 10,9 m 2 Kr Prisen er netto efter fradrag af tilskud fra Eksportrådet, dog opkræves brutto kr , og tilskud kr Standnr. 7. Tilskud tilbagebetales, når messen er afsluttet og regnskab er godkendt af Eksportrådet. Virksomhedens navn: Der tillægges Kr..000 i registrerings- og administrationsgebyr. Alle priser tillægges moms. Kun få pladser - derfor sælges efter først til mølle -princippet! Virksomhedens adresse: Virksomhedens hovedtlf.: Postnummer: By: Virksomhedens hovedfax: Virksomhedens hoved- SE/CVR-nr.: Virksomhedens hjemmeside: Kontaktpersonens navn: Kontaktpersonens tlf.: Kontaktpersonens mobiltlf.: Kontaktpersonens titel: Kontaktpersonens fax: Kontaktpersonens Jeg er bekendt med projektaftalen for OGA 2015 af september Underskrift og stempel: Dato: F:\dokumenter\AA\PROJEKT\OGA2015\Hvervemateriale\Tilmeldningsfax-OGA15-september2014.doc

6 Generelle betingelser for eksportfremstød i offshoresektoren "OGA 2015" Projektaftale (tillæg til tilmeldingsskema) Nedenstående betingelser er gældende for tilmelding til eksportfremstødet "OGA 2015", i det omfang de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. 1. Aftalegrundlaget for deltagelse i dette eksportfremstød er virksomhedens udfyldelse af et bindende tilmeldingsskema samt godkendelse af nærværende projektaftale. Eksportfremstødets omfang og vilkår fremgår af det specifikke oplæg og beskrivelse som er udarbejdet af TofKo Business Development A/S som projektholder, i det følgende kaldt TofKo. Eksportfremstødet OGA 2015 bliver kun gennemført i sit fulde omfang, hvis der minimum opnås salg af 80% af det samlede standareal (45 m 2 ) inden den. november TofKo har afgivet arealbestilling og indbetalt 25% depositum, som ved afbestilling vil være tabt. 2. Ved fremsendelse af bindende tilmeldingsskema til TofKo forpligter virksomheden sig til at betale den anførte pris i oplægget. Prisen er baseret på et minimum af deltagere, og kan fremstødet ikke opnå denne minimumsdeltagelse, kan TofKo annullere fremstødet eller vælge at udsende et revideret oplæg med nye priser, som kan danne grundlag for et fremstød med en reduceret deltagergruppe. Betalingen skal ske i henhold til følgende: Ved tilmelding faktureres 1. rate på 50% af bruttoprisen + adm. gebyr, og 2. rate på restbeløbet faktureres den 1. december Betalingsfristen er netto 14 dage. Ved forsinket betaling opkræves morarente jf. betingelser påtrykt faktura. Skulle TofKo vælge ikke at gennemføre eksportfremstødet vil alle indbetalinger blive tilbagebetalt uden fradrag af nogen art. Hvis en tilmeldt virksomhed annullerer sin deltagelse eller reducerer denne, uanset grund, har TofKo krav på fuld betaling af den aftalte pris. TofKo har ansøgt Eksportrådet om støtte til fremstødet. Ved et eventuelt tilsagn vil virksomhederne omgående blive orienteret om tilskuddets størrelse og vilkår. Virksomhederne vil i så fald få udbetalt tilskud efter messen, når rapport og regnskab er godkendt af Eksportrådet.. Virksomheden er selv ansvarlig for tegning af rejsegods-, vare- og ansvarsforsikring i forbindelse med projektforløbet. Virksomhederne skal selv afholde rejse- og opholdsomkostninger, samt selv afholde omkostninger til egentid og eget brochure- og salgsmateriale. Virksomheden skal bemande den købte stand i hele udstillingsperioden. Standen kan ikke overgives/videresælges helt eller delvist uden TofKos skriftlige tilladelse. Medudstillere på den tilmeldte virksomheds stand er kun tilladt, hvis TofKo har givet sin skriftlige accept. 4. De af virksomheden opgivne og modtagne informationer betragtes som fortrolige, og projektdeltager og projektholder må ikke videregive sådanne informationer uden de respektive virksomheders accept. Projektholder påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for eventuelle brister til. mand. 5. Projektholder kan ikke drages til ansvar for følgeskader i forbindelse med deltagernes brug af projektmateriale eller metoder, og deltageren kan ikke kræve erstatning fra projektholder for eventuelle tab, ulemper eller skader i forbindelse med fejl og mangler i den erhvervede projektviden eller det gennemførte eksportfremstød, også selvom årsagen måtte være uagtsomme handlinger eller undladelser begået af projektholder eller associerede medarbejdere. Projektholder kan ej heller drages til ansvar for hændelser og virkninger fra krig, strejke, lock-out, politiske forhold, force majeure eller andet, som projektholder ikke selv er herre over. Ved annullering af fremstødet grundet ovennævnte forhold, er de tilmeldte virksomheder forpligtet til at betale deres andel af indgåede forpligtelser og allerede afholdte omkostninger til projektet, med mindre disse omkostninger vil blive dækket fra anden side, - i så fald kompenseres virksomhederne først, når TofKo har modtaget kompensation.. Arbejder, leverancer og serviceydelser, som ligger ud over projektindholdet, leveres kun mod særskilt betaling og kun i henhold til skriftlig ordrebekræftelse. 7. Ejendomsretten over projektet og dets udviklede materialer, herunder websites, IT-modeller m.v., forbliver projektholderens, og kopiering af projektmateriale må kun ske efter skriftlig aftale med TofKo. 8. Vore ydelser er belagt med merværdiafgift, jf. gældende lov. 9. Projektholder forbeholder sig ret til at ændre projektindholdet og -afviklingen samt erstatte konsulenter og andre ressourcepersoner. 10. Alle tvistigheder mellem parterne vedrørende denne aftale eller fortolkning af samme i tilknytning til projektet afgøres i mindelighed, og er dette ikke muligt, da efter dansk voldgiftsret anlagt ved retten i Aalborg. Ref. MK/jk, Klarup, september 2014 F:\dokumenter\AA\PROJEKT\OGA2015\Hvervemateriale\Aftale-OGA2015.doc

7 THE VISITORS SEAL OF APPROVAL 87% VISITORS SAID THE PRODUCTS AND SERVICES AT OGA WERE WELL REPRESENTED 94% RANKED OGA AS ONE OF THE TOP 5 O&G SHOWS IN THE REGION THE 22,049 VISITORS CAME FROM 72 COUNTRIES WORLDWIDE Albania Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belgium Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Cameroon Canada China Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Germany Hong Kong SAR India Indonesia Iran Iraq Ireland Italy Japan Jordan Kingdom Of Tonga Kuwait Madagascar Malaysia Mexico Mongolia Myanmar The Netherlands New Zealand Niger Nigeria Norway Oman Pakistan Palau Papua New Guinea Philippines Poland Qatar Republic of Korea Russia Saudi Arabia Scotland Singapore Slovakia South Africa Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Taiwan ROC Tehran Thailand Turkey Turkmenistan UAE UK Ukraine USA Uzbekistan Vietnam Yemen COMPANY S MAIN ACTIVITY Approval / Testing / Inspection Services 4% Auxiliary Services / Logistics / Security / Finance % Environmental Protection / Solutions Control 1% Facilities Management, Fabrication & Repair 1% Health, Safety & Environment 2% Marine Equipment, Shipbuilding & Vessel Services 4% Offshore Platforms / Supplies / Services 25% Oil & Gas Exploration, Production & Distribution 4% Petrochemical / Chemical / Refinery 10% Pipelines Operation / Installation 2% Research & Development 1% Trade Associations / Government / Education & Training 4% Others 9% REASONS FOR VISITING To purchase equipment To finalise an on-going purchase / procurement To meet existing / new suppliers To see new developments in the industry To get answer to my own production questions To source for a technology partner To network and make new contacts To source for a specific equipment / machinery / technology To compare technology / product side by side in action Others 1% 8% 45% 55% 11% 1% 4% 20% 18% 5% THEIR VERDICT Very Useful 54% Not Useful 1% Useful 4% OGA BRINGS YOU DECISION MAKERS Personally Issue The Order Or Specify The Brand Names And Quantities 22% Involved In The Other Ways 1% Recommend The Brand Or Specifications And Quantities 47% Manage The People Who Deal With Buying, Ordering Or Specifying 24% Mohd Ridza Abd Latiff Director, Rimbunan Jetty And Marine Service The Best Exhibition and very useful in terms of finding the right contacts and network to get new information on the industry. Mohd Izwan Bin Ismail Sales Manager, Hi-Essence Cable Sdn Bhd The Show should be held every year as we can obtain very good and useful information from here. Chew Bee Suan Head o f Internal Audit, Dialog Corporate Sdn Bhd I am always impressed by OGA. Marco Montagnoli Business Development Manager, Maccaferri Thank you very much to the organisers of OGA for organising such an amazing event.

8 Victor A/S De danske eksportfremstød organiseret og gennemført af Offshore Denmark er effektive og succesfulde. Det er rart, at der er taget hånd om alle praktiske gøremål, og alt er husket og gennemtænkt ned i de små detaljer. Ved at deltage på flere store messer har vores virksomhed fået stort kendskab til branchen, og der er kommet mange nye kunder til på baggrund af dette. - Ole Nygaard, Managing Director FJERO A/S Samarbejdet med Offshore Denmark startede vi tilbage i 2010, da vi havde et ønske om at deltage på ONS messen i Stavanger. Vi havde ingen messeerfaring på dette tidspunkt, og derfor var det naturligt for os at etablere et samarbejde med Offshore Denmark. Det har vi ikke fortrudt. Vi må bare sige, at de har 100 % styr på alt det praktiske omkring selve messen, layout af stande, service osv. Den fælles markedsføring, vi får via fællesstandene, er meget effektiv, hvilket giver stor gennemslagskraft. Alt dette betyder, at vi kan koncentrere os 100 % om kunderne, da det jo er selve årsagen til, at vi deltager på messer. Dette betyder også at, vi planlægger flere arrangementer gennem Offshore Denmark, da vi uden tøven kan sige, at vores virksomhed oplever vækst ved at deltage på fællesstande. - Niels Storgaard Jensen, Sales & Development Manager SystemTeknik A/S At deltage i på Offshore Denmarks fællesstande er af stor betydning for mindre og mellemstore virksomheder. I samlet flok ser vi ud af mere og bliver interessante for de store kunder. For vores vedkommende har det været rart at kunne overlade det meste planlægning til en kompetent organisation om Offshore Denmark, for vores hverdag er meget travl. Dernæst har vi altid nye spændende kontakter og jævnligt konkrete forespørgsler med hjem i tasken, når vi har været på udstilling med Offshore Denmark, og deltagelse på fællesstande er helt sikkert anbefalelsesværdigt. - Karsten I. Pedersen, Managing Director Flex Coil A/S Flex Coil fokuserer på at udvide netværk i hele verden, og vi deltager derfor på flere messer hvert år. Vi ser en stor fordel i, at Offshore Denmark påtager sig al praktisk planlægning, som altid foregår struktureret og er en positiv oplevelse. På den måde kan vi koncentrere os om salg af vores produkter og kundepleje før og under udstillingerne. Offshore Denmark er en meget professionel organisation, hvilket smitter af på såvel deltagerne på fællesstandene som på de besøgende på messerne, og Flex Coil kan derfor varmt anbefale Offshore Denmark som netværkssamarbejdspartner. - Nicolas Thyge, Marketing Coordinator Nørremarksvej 27 DK-9270 Klarup Denmark Tel.: Fax: Website:

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

- et internationalt afsætningsnetværk

- et internationalt afsætningsnetværk Bliv medlem af danish marine & offshore group 2015 BROCHURE - et internationalt afsætningsnetværk SKAB øget VæKST OG INDTJENING I OFFSHOREBRANCHEN - bliv medlem i dag Danish Marine & Offshore Group (DMOG)

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Spirax Energy Service. Energi med omtanke Spirax Energy Service Energi med omtanke 1 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp,

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning 15. februar 2013 Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning Front page picture is a word-cloud representation of the keywords used in the bibliometric

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B Til DK Hostmaster Dokumenttype Tabelrapport Dato December 2012 REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B INDHOLD 1. Metode 3 2. Svarprocent 3 3. Frekvenser 4 3.1 Baggrund 4 3.2 Tilfredshed

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere