ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012"

Transkript

1 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

2 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer

3 ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER MARTS 2012

4 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske Omsorg og kvalitet Anne Thomas 10 The global crisis of lifestyle-related conditions and the role of physiotherapists Elizabeth Dean 10 Challenging myths in physical therapy Susan R. Harris 11 Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad 12 ICF and the consequences regarding physiotherapeutical diagnostics, intervention and outcome Raoul Engelbert 13 Fysisk aktivitet i rehabilitering af livsstilssygdomme Henning Langberg 14 Motor control and low back pain: New observations, new interpretations and new options for rehabilitation Paul Hodges 14 Direct access patient self-referrel Emma K. Stokes, Esben Riis 15 Udviklingsklinik i praksissektoren sidste nyt i projektet! Tina Juul Sørensen, Flemming Enoch 16 Fokuseret symposium Evidensbaseret behandling til personer med nakkebesvær hvordan er det muligt? Per Kjær, Alice Kongsted, Inge Ris, Tina Juul Sørensen, Eva Hauge, Josef M. Andersen 18 Why are so many talking about resistance training in prevention and rehabilitation these days? Paolo Caserotti Nina Beyer, Stig Mølsted, Christoffer Andersen 18 Fysioterapi i et accelereret ortopædkirurgisk patientforløb: hvor tidligt, hvor intensivt og med hvilken effekt? Thomas Bandholm, Morten Tange Kristensen, Bente Holm, Thomas Linding Jakobsen, Lone Ramer Mikkelsen 19 Cancer rehabilitation before and after treatment Kira Bloomquist, Susan R. Harris, Morten Quist, Jacob Uth 20 Udfordringer for fysioterapeuter i fremtidens psykiatri? Michel Probst, Lotte Lenike, Jonna Jensen 20 Fysioterapi og teknologi Lisbeth Eriksson, Mette Kliim-Due, Nerma Galijatovic Gram, Ulrik Møl, Anne-Marie Tyroll Beck, Jens Ole Ladefoged, Sofia Roth 21 Kliniske smertetilstande diagnostik og behandling Nanna Brix Finnerup, Nils Balle Christensen, Bjarne Rittig-Rasmussen 23 Incontinence through life, Wendy Bower, Sigrid Tibæk, Ulla Due 23 Specifikke interventioner til forebyggelse af idrætsskader hvilken øvelse skal jeg vælge? Markus Walden, Per Hölmich, Kristian Thorborg 24 Knowledge based evaluation of recurrent low back pain patients with primary focus on motor control Tom Petersen, Martin B. Josefsen, Paul Hodges, Lars Henrik Larsen 25 Motor Control and Pain from clinical practice towards research and vice versa Nina K. Vøllestad, Karen Søgaard, Raoul Engelbert 25 Forebyggelse og Sundhedsfremme Stig Mølsted,Lars Breum Christensen, Bibi Gram, Mette Aadahl 26 Pediatric measures from the East to the West which is best? Michelle Stahlhut, Susan R.Harris, Helle Mätzke Rasmussen 26 Strategisk ledelse Ulla Skou, Lisbeth Schrøder, Merete Rønn Christensen, Ulla Muldbjerg 27 Kliniske dilemmaer i behandlingen af personer med apoplexi, Hanne Pallesen, Jakob Lorentzen, John Brincks 28 Early activity and mobilisation: from evidence to practice Elizabeth Dean, Charlotte Oredson, Rasmus G.Hansen, Anna Hesby Bonderup, Barbara C. Brocki 29 Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuset Peter Seebach, Ulla Skou, Inge Bruun Hansen, Marianne Thomsen Lisbeth Schrøder, Hanne Skall 30 Fysioterapeutiske orakler til debat med Mads, Jakob Birkler, Jens Olesen, Niels Honoré, Birgitte Mathiesen, Birthe Bonde, Anne-Mette Dalgaard, Mads Steffensen 32 Træning og håndtering af børn med læsioner eller sygdomme i centralnervesystemet Jens Bo Nielsen, Maria Willerslev-Olsen, Jacob Lorentzen, Derek Curtis 32 Sidste ny viden og forskning om senevæv, seneskader og træning af senevæv Henning Langberg, Christian Couppé Mette Hansen 33 Open space Open space i udstillingshallen: Professionsbachelor i fysioterapi anno 2012, fysioterapeutuddannelserne i Danmark 35

5 Fagfestival / Abstracts / Indeks / 5 Workshops Løbestilsanalyse praktisk og teoretisk workshop med fokus på optimering af løbestil og bevægelsesmønstre Lars Henrik Larsen, Henning Langberg, Per Øllegaard 37 Anvendelse af GMFCS og GMFM til planlægning og evaluering af fysioterapeutiske indsatser til børn med cerebral parese Helle Mätzke Rasmussen 37 Differentierede genhenvisnings-tilbud fra kommunalt regi til sygehusregi for borgere med følger efter apopleksi Peter Seebach, Teresa Bjorholm, Karen Hastrup 38 Den digitale patientmappe; et redskab til bedre kommunikation og dokumentation for privatpraktiserende fysioterapeuter samt øget patientempowerment Lene Duus, Ove Christensen, Trine Brun Petersen 39 Klassifikation af personer med lænderygbesvær: Vane eller Evidens? Per Kjær 39 Ultralydsscanning af knæ, med fokus på springerknæ Ina Wieland, Birgitte Hougs Kjær 40 Løberknæ Rikke Høffner, Pernille Guldager Knudsen 40 Hvilken øvelse skal jeg vælge Kristian Thorborg, Mette Zebis 41 Workshop om De Morton Mobility Index (DEMMI) Nina Beyer, Jeanette Trøstrup, Charlotte Agger Meiner Kam 41 Osseointegration Trine Nielsen, Dordi Ougaard 42 Elektrisk stimulering til hvem og hvorfor? Thomas Nybo 42 Headache & Dizziness: Recent evidence based techniques and a suggested clinical reasoning pathway for clinical implementation Josef M. Andersen 43 Maximizing Physiotherapy Outcomes in the 21st Century: Risk Factor Assessment and Prescription of a Lifelong Health Plan in Every Patient Elizabeth Dean 43 Mundtlige præsentationer Ethical issues in physiotherapy reflected from the perspective of physiotherapists in private practice Jeanette Præstegaard 46 Implementering af regional klinisk kvalitetsdatabase for børn med cerebral parese Helle Mätzke Rasmussen 46 Implementering af Mitii i Hillerød kommune. Udviklingsprojekt til børn med handicap Birgitte Bie 47 Hjemmetræning som led i rehabilitering af patienter med moderat-svær apopleksi. Et vestdansk multicenter projekt Tove Kristensen 48 Hjemmetræning som led i sygehusbaseret rehabilitering efter apopleksi. Hvilken betydning har det, at dele af træningen foregår i patientens hjemlige miljø? en undersøgelse af medarbejdernes perspektiv Tove Kristensen 48 Mini-BESTest test af dynamisk balance hos indlagte Parkinson patienter et pilotstudie Christina Nielsen 49 Fremvisning af et IT-baseret program med øvelser og vejledning til patienter med osteoporose og sammenfald i ryggen Eli Birgitte Malmros 50 Functional improvements of major lower limb amputee subjects following a prosthetic rehabilitation programme in a health centre in the community Kajsa Lindberg 50 Fysio- og ergoterapeutisk screening af borgers ressourcer og genoptræningspotentiale ved indflytning på plejehjem Sille Frydendal 51 Validering af The De Morton Mobility Index (DEMMI) på plejehjem i Københavns Kommune Sille Frydendal 51 The effect of a one-year intervention programme based on motivational interviewing of self-management living elderly; a prospective clinical study Lone Schaadt 52 Træning ved hjælper Annette Winkel 53 Tværsektorielle registerbaserede genoptræningsforløb, mulighederne er der måske Tonny Jæger Pedersen 53 Implementering af geriatriske tests tværsektorielt pilotprojekt Charlotte Meiner Kam 54 Auditering af genoptræningsforløbsbeskrivelser på træningscentrene i Københavns Kommune Charlotte Meiner Kam 54 The effect of a one-year intervention programme based on motivational interviewing of self-management in patients with diabetes mellitus Lisbeth Rosenbek Minet 55 Sammenhængen mellem subjektive og objektive mål for muskeltræthed hos kvinder med kroniske generaliserede smerter under isometrisk skulderabduktion Elisabeth Bandak 56 Subgruppering af kvinder med kronisk generaliserede smerter baseret på maksimal isokinetisk knæmuskelstyrke og gangdistance Elisabeth Bandak 57 Tre sensosriske profiler i fodsålerne mange år efter tortur- et kontrolleret studie med kvantitative sensoriske tests Karen Prip 57 Implementering af test som led i kvalitetsudvikling Helene Rosenberg Larsen 58 Implementering af test og måleredskaber i fysioterapeutisk praksis Anne Friis Madsen 58 Professionen i professionen Uffe Holmsgaard Rasmussen 59

6 6 / Fagfestival / Abstracts / Indeks Innovation in physiotherapy and occupational therapy Patricia De Lipthay Behrendd 60 Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Birgitte Rittig-Rasmussen 60 Relations between treatment modalities, long-term symptoms and self-reported change in working ability and sports activity among women treated for breast cancer: a cross-sectional study Lise Kronborg 61 Betydningen af D-vitamin tilskud for udbyttet af styrketræning En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af 12 ugers progressiv styrketræning med eller uden D-vitamin tilskud hos utrænede raske unge og ældre mænd Jeanette Trøstrup 62 Indtag af anti-inflammatorisk medicin hæmmer den træningsinducerede stigning i kollagensyntese i senevævet Sune Dandanell Jørgensen 62 Er der både god og dårlig variabilitet i gangmønstret? Uffe Læssøe 63 Gangmønstret hos patienter med symptomatisk ekstern springhofte et sammenlignende tværsnitsstudie Julie Sandell Jacobsen 63 Intertester og intratester reliabilitet for navicular drop testen Derek Curtis 64 Sammenhængen mellem objektivt målt funktion og henholdsvis isometrisk muskelstyrke og muskelpower i underekstremiteterne hos raske ældre Helle Juul-Larsen 65 Laterale skokiler påvirker aktiviteten i m. biceps femoris hos patienter med medial knæ osteoartrose under squat øvelser Carsten Mølgaard 65 Knæsmerter nedsætter muskelstyrken Marius Henriksen 66 Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Tina Juul Sørensen 67 Forreste knæsmerter og begrænsninger i aktivitet og deltagelse efter marvsømning af tibia fraktur Peter Larsen 67 Udvikling i muskelstyrke og funktionsevne under og efter akut hospitalsindlæggelse hos ældre medicinske patienter Christine Bodilsen 68 Kan fysisk funktion prædiktere udskrivelsesdestinationen hos ældre, der er indlagt til geriatrisk rehabilitering? Et registerstudie baseret på en geriatrisk database Line Rokkedal Jønsson 69 Døgnmobilitet under akut indlæggelse hos ældre medicinske patienter Mette Merete Pedersen 69 The fastest of three trials is recommended for Timed Up & Go testing of functional mobility in an outpatient geriatric setting Mette Bloch 70 Det skjulte gangpotentiale hos apopleksipatienter i kronisk fase: Optimering af gang og aerob kapacitet gennem træning ved høj intensitet Peter Zeeman 71 Constrained-Induced Movement Therapy på Regionshospitalet Hammel Neurocenter et implementeringsog udviklingsprojekt Tove Kristensen 71 Tematiseret gruppeterapi i apopleksi-rehabilitering en praksis i udvikling Karen Hastrup Arentsen 72 Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital Karen S. Rudolf 73 Compliance with exercise therapy and outcome. Cause or effect? Tom Petersen 74 Er dermatomerne der hvor du tror? Beskrivelse af smerteudbredelse ved discus prolaps Hanne Albert 74 Overcoming barriers to the implementation of an electronic version of the STarT Back Tool in Danish Primary Care Lars Morsø 75 Centralisering hos patienter med radiculære smerter Hanne Albert 75 Funktionsevne hos børn med cerebral parese Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Helle Østergaard 76 Fysisk form i specialskolen Anne-Marie Wium 77 A dynamic three-dimensional examination method for assessing spine kinematics during gait Derek Curtis 77 O.S.T overblik over sammenhæng på træningsområdet. Et kvalitetsudviklingsprojekt i Københavns Kommune Sille Frydendal 78 Is a computer based measurement method superior to a recommended manual method by the ROHO Group to assess pressure in the sitting position? Jane Andreasen 78 Effekten af kursus i fysisk aktivitet og ergonomi på dagplejere og dagplejebørns fysiske aktivitetsniveau Anette Bentholm 79 Fysioterapeuter som skabere af aktiverende byrum arkitektoniske rammer for genoptræning og fysisk aktivitet Jasper Holm 80 Projekt Fokus økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af øget fokus på forflytningshjælpemidler Sven Dalgas Casper 80 Muscle strength and power as a determining factor for physical function in people with osteoarthritis of the hip Theresa Bieler 81 Pulserende elektromagnetisk feltterapi (PEMF) har ingen effekt på smerte hos patienter med kroniske lænderygsmerter et randomiseret, kontrolleret pilotstudie Søren Thorgaard Skou 82 A randomized controlled study of two different home-based exercise programs in Danish patients

7 Fagfestival / Abstracts / Indeks / 7 on sick-leave due to nonspecific neck and shoulder pain Nanna Rolving Rasmussen 82 Raske forsøgsdeltageres motoriske kontrol af lænderyggen med træningsømhed og eksperimentel rygsmerte Lars Henrik Larsen 83 Progressive strength training (10 RM) commenced immediately after fast-track total knee arthroplasty: Is it feasible? Thomas Linding Jakobsen 84 Risikofaktorer for brisement forcé efter total knæalloplastik Sara Frøkjær 84 Effekt af træningstype, intensitet og hyppighed af træning på smerte og fysisk funktion hos patienter med knæartrose. Et systematisk review og metaanalyse Carsten Juhl 85 Leg-extension power or knee-extension strength after total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and self-reported knee function? Peter Kloster Aalund 86 Knee-extension strength and functional performance when commencing outpatient physiotherapy after hip fracture surgery Jan Overgaard 86 Feasibility and effect of progressive resistance training after hip fracture surgery Jan Overgaard 87 Kønsforskelle i behandlingskvalitet og 30 dages mortalitet hos patienter med hoftenære frakturer Marianne Christensen 87 Hoftemuskelstyrke og gangfunktion hos patienter med nyindsat total hoftealloplastik: præliminære data Bente Holm 88 Hip fracture related pain influences functional mobility of patients with an intertrochanteric fracture upon discharge from hospital Morten Tange Kristensen 89 Feasibility of early-initiated progressive resistance training after total hip replacement Lone Ramer Mikkelsen 89 Posterpræsentationer The perceptions of danish physiotherapists on the ethical issues related to the physiotherapist-patient relationship during the first physiotherapy session: A phenomenological approach Jeanette Præstegaard 92 Praksisfortælling i den kliniske undervisning Ann Cassagneres 92 Kvalitativ peer-evaluering af undervisningsforløb på fysioterapeutuddannelsen Lars Henrik Larsen 93 Forløbsbeskrivelse og faglige standarder for rehabiliteringsophold i Københavns kommune Charlotte Meiner Kam 93 Neurologi- og Rehabiliteringscenter København Et Fagligt Fyrtårn Tanja Thor Møller 94 Implementering og brug af måleredskaber i systematisk og intensiv genoptræning af neurologiske patienter Amad Shayan 95 Træning af synet efter en hjerneskade Birgitte Bækgaard 95 Fysioterapi til personer med kognitive og andre mentale problemstillinger under rehabilitering efter erhvervet hjerneskade et praksisudviklingsprojekt Lone Blak Lund 96 En casebeskrivelse af 1.5 års intensiv og systematisk neurologisk genoptræning over 13 x 6 uger. Mandag til fredag, dagligt 7 behandlingsenheder af 45 minutter Amad Shayan 97 Konditionstræning på hold for personer med erhvervet hjerneskade i den tidlige rehabiliteringsfase et praksiserfaringsprojekt Lone Blak Lund 97 Helhedsorienteret rehabiliteringstilbud til mennesker med post commotionelt syndrom et eksempel på hvordan nye tiltag implementeres Henriette Henriksen 98 Inter-tester reliability of a sub-maximal graded cycling test using the Talk Test as intensity documentation Mette Krintel Petersen 98 Udvikling af telemedicinsk træning i eget hjem for patienter med svær kronisk obstruktiv lungelidelse Lisbeth Rosenbek Minet 99 Patientoplevet kvalitet for iskæmiske hjertepatienter baseret på et dialogforum Rasmus Gormsen Hansen 100 Progressiv styrketræning til patienter indlagt med kronisk obstruktiv lungesygdom i exacerbation Linette Marie Kofod 100 Optimeret udskrivning af KOL patienter efter indlæggelse et kvalitetsudviklingsprojekt Linda Dalhof Nielsen 101 Forældreudfyldt spørgeskema som screening for motorisk funktion i 5-års alderen Kirsten Nielsen 102 Olympic game day in a Danish Pediatric Rehabilitation Centre therapists as moderators of parental and child networking a pilot study Michelle Stahlhut 102 Use of outcome measures in a Danish Pediatric Rehabilitation Centre in the years Michelle Stahlhut 103 Gender differences in daily functional activities as measured by the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) Michelle Stahlhut 104 Oversættelse og afprøvning af Functional Mobility Scale til at beskrive funktionel mobilitet hos børn med cerebral parese Helle Mätzke Rasmussen 104 Aktiv udspænding og træning af muskelkontrol i UE i et interaktivt ståsystem, målrettet børn og unge med Cerebral Parese Bente Mygind 105 Sammenligning af effekten af stabilitetstræning og afspænding til patienter med Modic-forandringer type 1 et randomiseret, klinisk kontrolleret pilotprojekt Anette Lehmann 106

8 8 / Fagfestival / Abstracts / Indeks Translation and discriminative validation of the start back screening tool into danish Lars Morsø 106 Vitamin D and low back pain Jannick Johansen 107 Samlevere til kvinder med brystkræft: Anerkendelse af samlevers rolle i den kommunale kræftrehabilitering et grounded theory studie Lene Møller Hansen 107 Funktionel status og helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med cancer cavi oris og cancer oropharyngis ved start af strålebehandling en tværsnitsundersøgelse Nina Høgdal 108 Intensiv træning og mobilisering på intensiv afdeling Katrine Astrup Sørensen 109 The order of gait training, including Lokomat and physiotherapy, do not influence gait symmetry in subacute ambulatory persons with stroke John Brincks 109 OSSEOINTEGRATION Femurprotese helt uden hylster Trine Nielsen 110 Etablering af et tværfagligt forløbsprogram for patienter med spondylartropati på OUH 110 Odense Universitetshospital Peter Dirch Jørgensen 110 Ændring i self-efficacy efter holdtræning hos patienter med kronisk nyreinsufficiens i dialyse Britt Frausing 111 Fysisk Stresshåndtering Kathrine Philipsen 112 The Cumulated Ambulation Score til patienter indlagt på en geriatrisk afdeling Jesper Westphal Nielsen 112 Forflytningspakken forflytningsvejledninger som alle kan forstå! Helle Schmidt-Hansen 113 Kompetente forflytninger i Slagelse Kommune forebyggende forflytningsarbejde i hjemmeplejen Sven Dalgas Casper 113 Teknologi og genoptræning et udviklingsprojekt med borgerinddragelse Tina Kaae Holm 114 Teletolkning i kommunalt regi Monica Bendtson 115 Batter deltagerorienterede ergonomiske interventioner for borgere med muskel og skeletsygdomme i forhold til arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet? Majbrit Thøgersen 115 Livskraft hele livet via fokusskifte etablering af en netværksorganisation på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune Konny Riising 116 Hverdagsindikatorer som redskab til tidlig tværfaglig opsporing af funktionstab hos ældre Sille Frydendal 116 Kalibrering af fysio- og ergoterapeuter i brug af måleredskaber med henblik på valide måleresultater Sille Frydendal 117 Borgertilfredshed på Forebyggelsescenter Østerbro (FCØ) Henrik Hansen 117 Fokusgruppeinterview på Forebyggelsescenter Østerbro Henrik Hansen 118 Hverdagsrehabilitering med et fysioterapeutisk blik Irma Edqvist 119 Sport and exercise habits in children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) Mette Nørgaard 119 Masterprojekt DPU Fysioterapeuter i PPR- hvordan kan de bidrage til udvikling af inkluderende processer i indskolingen Ida Ingerslev Hansen 120 Unges aktivitetsmønstre i frikvarterer Lene Bruun 120 Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese Annette Sandahl Christiansen 121 Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Risikofaktorer og anbefalinger til forebyggelse Karen Christensen 122 Konditionstest af 6 9-årige børn: reliabilitet og validitet af en modificeret Yo-Yo test og Andersen testen Thomas Ahler 122 Styrketræning af underekstremiteten til patienter med apopleksi et systematisk litteraturstudie Nora Holmestad-Bechmann 123 Fem år efter apopleksi krop, funktionsevne og identitet Hanne Pallesen 123 Neurodynamic anvendt som fysioterapeutisk intervention til apopleksipatienter Nanna Hauberg 124 Afprøvning af Trunk Impairment Scale test (TIS test) hos apopleksipatienten i det akutte stadie indenfor de første 48 timer, post-stroke og frem til udskrivelse et pilotstudie Christina Nielsen 124 Udvikling af tværfaglig elektronisk rehabiliteringsplan for patienter med senhjerneskade med genbrug af data fra elektronisk sygehuspatientjournal Mette Lundkvist Boll 125 Vurdering og træning af gangfunktion hos en 17-årig pige med hjerneskade case rapport med fokus på fysioterapeutens kliniske ræsonnering Anne-Mette Jensen 125 Effects of an outpatient exercise training programme after lung cancer operation a randomised single-blinded clinical trial Barbara Brocki 126 Kan The Cumulated Ambulation Score anvendes til vurdering af basismobilitet i forhold til lungekirurgiske patienter? Barbara Brocki 127 Do patients with lung cancer benefit from physical exercise? Andreas Holst Andersen 127 Compliance to continuance of exercise in lung cancer patients Andreas Holst Andersen 128 Fysisk træning og rehabilitering som en del af et MTV-projekt: Rehabiliteringsambulatorium til opererede lungekræftpatienter på Odense Universitetshospital (OUH) Birte Nørrelund 128 Muskuloskeletal ultralydsscanning i den fysioterapeutiske praksis Ina Wieland 129 Biomekaniske karakteristika ved eksentrisk træning af achillessenen Marius Henriksen 130

9 Fagfestival / Abstracts / Indeks / 9 Elektromyografiske målinger af m.serratus anterior og m.trapezius superior i udvalgte skulderøvelser anvendt i praksis Birgitte Christensen 130 Existing clinical assessments of scapular positioning and function; A systematic review Camilla Marie Larsen 131 Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effekt sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med patellofemoral smertesyndrom? Carsten Mølgaard 131 Real-time screening tests for functional alignment of the trunk and lower extremities in adolescent a systematic review Tina Junge 132 Does evidence support physiotherapy management of adult female chronic pelvic pain? A systematic review Sys Loving 133 Bækkenbundsundervisning i 9. klasse et relevant sundhedsfremmende tiltag Stina Stigsgaard 133 Hvad ved unge piger om bækkenbunden generelt og i forhold til smerter ved samleje? Cathrine Stenz 134 Functional status after Obstetric Anal Sphincter Rupture Lise Enemark 134 Is Barthel Index a relevant measure for measuring Prevalence of Urinary Incontinence in Stroke Patients? Sigrid Tibæk 135 En trekommunal tværfaglig kompetenceudviklingsmodel Anne-Mette Kjeld Pedersen 135 Barrierer for implementering af kliniske retningslinjer Karen Hjerrild Andreasson 136 Kvalitetsudvikling af fysioterapeutiske træningsindsatser implementering af viden i klinisk praksis Kirsten Nielsen 137 Udvikling og kvalitetssikring i den kliniske hverdag Implementering og standardisering af den fysioterapeutiske vurdering Ditte Skibelund Hau 138 Programme for systematic upgrading of competencies for hospital based physiotherapists Merete Wormslev 138 Brugen af ICF som begrebsramme i ergo- og fysioterapeutiske journalnotater Rikke Faebo Larsen 139 Forfatterindeks 140

10 10 / Fagfestival / Abstracts / Foredrag foredrag Det digitale menneske Omsorg og kvalitet i 2015 Thomas, Anne, eksportingeniør, ejer, New Sense Anne Thomas er uddannet eksportingeniør og har arbejdet med alle afskygninger af kritisk analyse, design og ledelse af forretnings innovationer med særligt fokus på brugercentreret teknologi, markedsanalyse og forretningsmodeller. Hun var med fra starten, da de nationale innovationsmiljøer blev oprettet i 1998, hvor hun opsøgte forskningsresultater på universiteterne og udviklede salgsstrategier og forretningsplaner for alt fra clips, der kunne rette flyveører til huller, der var fire atomer store. Hun har arbejdet som innovations- og proceskonsulent over hele kloden og igennem de seneste 4 år har hun indgående beskæftiget sig med det digitale servicesamfund. Fra velfærdsteknologi, over grøn IT, til bankservice, fremtidens retail og musikindustrien. Alle steder ser hun kunder og slutbrugere forvandlet til projektledere, prosumers og selvskabte mediekanaler. er historien omkring teknologien. Vi forandrede os f.eks. dengang mennesket begyndte at arbejde på fabrikker, og igen da jernbanen gjorde det nemmere at fragte varer over lange afstande. Faktisk kan hun udpege regelmæssige cyklusser af års varighed. Den sidste cyklus var automobilen og transportbåndets tidsalder, med plastik og masseproduktion. Nu er vi så i den digitale tidsalder. Til at starte med var bilen ikke specielt genial. I stedet for at have heste foran en vogn, havde man nu en mand løbende med et flag for at advare om, at en automobil kom kørende med 30 km/t. Monstrøst måske, men tænk på, hvor få der i dag ville undvære den fleksibilitet bilen har givet og som gjorde, at samfundet på mange måder forandrede sig. Vi må altså stoppe op og iagttage os selv udefra: Hvordan tænker og lever det digitale menneske? Visse ting er værdifulde at vide. De springer i øjnene, hvis man har med sundhed at gøre. Vi er alle projektledere i vores egen sundhed, og vi ønsker selv kontrol over systemet. Vi er mobile og i gang med flere ting på én gang, også forskellige behandlingstilbud i hele verden. Vi følger en ny form for realtids intuition, hvor andres meninger betyder mere end lægens råd. Omsorg og kvalitet i 2015 tager udgangspunkt i det digitale menneske. Hvad kan vi, hvad kræver vi og hvordan gør vi? The global crisis of lifestyle-related conditions and the role of physiotherapists Dean, Elizabeth; University of British Columbia, Canada Vi har allerede masser af IT teknologi omkring os, og en del af det er der allermest for teknologiens skyld. Teknologien har allerede forandret os. Uanset om man er en digital indfødt eller en digital indvandrer så er vi f.eks. mere tilbøjelige til at arbejde hjemmefra, søge information af eksperter på nettet, bruge sociale netværk og finde serviceløsninger, der er tilrettet netop os. Vores hverdag, måden vi arbejder på og holder os sunde på forklares ikke via nuller og et-taller og fixes ikke ved hjælp af robotter eller kæmpe server-parker rundt omkring i verden. Vi kunne med rette sige: Hvad skal vi bruge Wikipedia til? Vi har jo biblioteker. Og alligevel kommer vi ikke udenom, at vi som mennesker har forandret os. Vi er blevet digitale i den måde vi tænker på. Professor Perez, en Cambridge-forsker, har set på de teknologiske udviklingscyklusser mennesket har gennemgået. Det er ikke teknologien i sig selv, der interesserer hende. Det Professor Elizabeth Dean is on faculty in the Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Canada, and Adjunct Professor, Department of Physical Therapy, Iceland. Her academic and clinical career and experiences have spanned 30 countries. Because lifestyle conditions are pandemic not only in high-income countries, her research and publications have increasingly focused on integrating and translating knowledge of cultural relativism and diversity in promoting health and wellness worldwide. She is especially interested in exploiting evidence-based non invasive physical therapy interventions (healthy lifestyles including health education and exercise) to prevent, in some cases reverse, as well as manage these conditions that are associated with enormous human suffering and societal cost. Along with an international team, Dr. Dean convened two physical therapy summits on global

11 Fagfestival / Abstracts / Foredrag / 11 health at the World Confederation of Physical Therapy Congress 2007 and She is co-editor (with Donna Frownfelter) and co-author of Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice (5th edition), Elsevier:PA, 2012). She served as Special Issue editor for Physical Therapy in the 21st Century: a New Evidence-informed Practice Paradigm and Implications (Physiotherapy Theory and Practice, 2009). Her work through private practice and the UBC Post Polio Clinic has taken her to Pakistan on an Asia Pacific University Scholar s Award. She practiced for over a year as Senior of the Cardiovascular/ Cardiorespiratory Team with the Kuwait Dalhousie Project in Kuwait, and spent a year as a resident Visiting Professor at the Hong Kong Polytechnic University. Challenging myths in physical therapy Harris, Susan R; University of British Columbia, Vancouver, Canada This address is a call to action for the physiotherapy community to re-configure itself as a profession to better meet the needs of the 21st century; a professional uniquely qualified and positioned to take a lead. This century is hallmarked by chronic lifestyle-related conditions. These conditions are the leading causes of premature death and prolonged morbidity and disability in middle- and low-income countries as well as high-income countries. They contribute to enormous social and economic burdens. Despite the unequivocal evidence supporting healthy living to maximize population and individual health, health care systems have fallen short with respect to effectively translating this knowledge. Why physiotherapy? The World Confederation of Physical Therapy has adopted the World Health Organization s International Classification of Function, Disability and Health, de facto, its definition of health. Second, physiotherapy is the 5th largest established health profession and, of these, it is the quintessential non invasive profession, i.e., non pharmacologic and non surgical. Third, non invasive interventions to prevent, in some cases reverse as well as manage lifestyle-related conditions are the evidence-based interventions of choice. Means of reconfiguring our profession today to effectively address lifestyle-related conditions and their risk factors are described (at various levels including clinical, education and research). Such actions will maximize physiotherapy outcomes and curb the largely avoidable tragedy of lifestyle-related conditions. At Fagfestival 2012 Elizabeth Dean will also give a workshop Maximizing physiotherapy outcomes in the 21st century: Risk factor assessment and prescription of a lifelong health plan in every patient. And she will give a lecture in the symposia Early activity and mobilisation: from evidence to practice. Susan R. Harris is a professor emerita in the Department of Physical Therapy in the Faculty of Medicine at the University of British Columbia in Vancouver. Dr. Harris is the former Editor-in-Chief of Physiotherapy Canada and currently serves on the editorial board of Infants and Young Children. Her pediatric research has focussed on early diagnosis of movement disorders in infants and the effectiveness of early intervention for at-risk infants and children with neurodevelopmental disabilities. She is co-author, with Dr. Marci Hanson, of the book Teaching the Young Child with Motor Delays: A Guide for Parents and Professionals (1986) and primary author of the 2009 manual for the Harris Infant Neuromotor Test (HINT). Dr. Harris oncology research has examined safe levels of exercise for women living with breast cancer; she is lead author of the Canadian clinical practice guidelines on lymphedema, published in 2001 in the Canadian Medical Association Journal. As part of an international and interdisciplinary group of breast cancer rehabilitation experts, Susan is primary author or co-author of three of the 16 articles in a soon-to-be-published supplement in Cancer, entitled A Prospective Surveillance Model for Rehabilitation for Women with Breast Cancer. The supplement will be available at Cancer Online at no cost to readers (late spring of 2012). Over the past 20 years, physical therapists have challenged a number of myths about PT measurement and interventions by carrying out carefully conducted clinical studies. A myth is defined as an ill-founded belief held uncritically, especially by an interested group. A longstanding medical myth that dominated the surgical management of breast cancer the Halstead procedure will be described first. Then, three common myths in three different practice areas of physiotherapy will be discussed. The first myth, relating to PT assessment or diagnosis, is that cranio-sacral (CS) motion can be reliably measured. CS therapy widely practiced in North America but less so in Scandinavia is based on the belief that there are movement

12 12 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer restrictions at the cranial sutures, thus adversely affecting the CNS by way of the cerebro-spinal fluid. A person s need for CS therapy and the resultant benefits of that therapy are based on CS motion. If CS motion cannot be reliably measured, then it cannot be a valid measure for determining who will need or who will benefit from this therapy. The second PT myth to be explored is that strengthening/ resistance exercises for persons with spastic muscles will increase spasticity and should therefore be contraindicated, a long-held belief arising out of the Bobath approach to treatment of individuals with cerebral palsy or stroke. Research over the past two decades involving children and young adults with CP will be highlighted with the goal of challenging this belief. The last physiotherapy myth to be examined is that vigorous, repetitive upper extremity exercise will lead to lymphedema in women who have had axillary lymph node dissection for the staging of breast cancer. Of the three PT myths to be discussed in this lecture, this widely prevalent belief was first challenged just a decade ago in a series of case reports conducted by the presenter. That original case series will be described as well as the long line of more rigorous research that followed its publication in The impact of that original, community-based, pilot study in fostering additional research both quantitative and qualitative will be discussed, as well as the real-world effects of the knowledge translation that dispelled that long-held belief. At Fagfestival 2012 Susan R. Harris will also give lectures in two symposias: Cancer Rehabilitation before and after Treatment and Pediatric measures from the East to the West. Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Vøllestad, Nina K; Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Nina K. Vøllestad er utdannet fysiolog og har jobbet i tverrfaglige forskningsgrupper i hele sin karriere. Hendes første forskningsområde var muskel- og treningsfysiologi, der hun blant annet studerte muskeltretthet og arbeidsrelaterte muskelskjelettplager. Dette gjorde hun ved Arbeidsmiljøinstituttet i Oslo. Etter at hun begynte som professor ved Universitetet i Oslo, har hendes forskning også inkludert kliniske studier. Svært mye av hendes forskning er høyst relevant for fysioterapi og mange prosjekter har vært foretatt i samarbeid med fysioterapeuter. Syv av de phd-kandidatene hun har veiledet, er fysioterapeuter. Etter at hun ble professor i helsefag i 1995 ledet hun utviklingen av et helt nytt studietilbud, mastergradsstudiet i helsefag ved Universitetet i Oslo. Programmet har en tverrfaglig profil og fysioterapeuter er en av de primære målgruppene for programmet. Riktig behandling, til rett tid og på rett sted er et overordnet mål for helsetjenesten og tilbydere. Forskning, innovasjon, utdanning og formidling er nødvendige virkemidler for å oppnå dette. Likevel har forskning og innovasjon innenfor dette området først og fremst skjedd innenfor spesialisthelsetjenesten i sykehus, og resultatene er ikke nødvendigvis relevante for pasienter behandlet utenfor sykehus. Det er derfor et paradoks at langt de fleste pasientbehandlinger skjer i primærhelsetjenesten. For eksempel, i Norge er det mer enn 8,2 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten om muskel- og skjelettlidelser. Det er bare 0,4 millioner konsultasjoner for den samme pasientgruppen i sykehus. Hvis forskningen er viktig for kvaliteten på helsetjenester, er det et åpenbart behov for å øke engasjementet i forskning basert i primærhelsetjenesten. Dette er bakteppet for vårt store forskningsprogram FYSIOPRIM, som særlig tar for seg muskelskjelettlidelser i primærhelsetjenesten. Men mye av det som gjøres, har også relevans for andre pasientgrupper og for andre deler av helsetjenesten. Det er tre hovedkomponenter i vårt program: Utvikling og utprøving av verktøy og metoder Kliniske studier Utprøving av modeller for forskning i primærhelsetjenesten I ett prosjekt er målet å etablere et kjernesett av tester og spørreskjemaer for vurdering av fysisk form (fitness) som kan anvendes av fysioterapeuter i deres daglige praksis. I tillegg utvikler vi en standardisert struktur på innsamling av data fra anamnese, klinisk undersøkelse og tester. Data om behandlingene (type, frekvens, varighet) og utfallsmål vil kunne registreres. Basert på en slik strukturert datainnsamling i vanlig klinisk praksis, skapes det en mulighet for forskning av stort omfang på fysioterapi slik den er i primærhelsetjenesten. Vårt program har i tillegg noen kliniske studier rettet mot å studere behandlingseffekter for pasienter med artrose eller nakkeplager. Det vil også gjøres helseøkonomiske beregninger for flere av studiene. Som et ledd i forskningsprogrammet, prøver vi også ut forskjellige måter å organisere forskningen på. Det er en særskilt utfordring at forskningskompetansen er svært lav i primærhelsetjenesten. Vi har derfor sett det som viktig å finne nye måter å samarbeide med klinikerne på, slik at den forskning som gjøres oppfattes som relevant og tar tak i de problemstillinger som erfares som sentrale og vesentlige av klinikerne. Som et tilleggsprosjekt, forsøker vi å forstå, hvordan kunnskap utveksles mellom forskere og klinikere, samt hvilken kunnskap som utveksles. Web-side for FYSIOPRIM: uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/index.html

13 Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer / 13 På Fagfestival 2012 er Nina K. Vøllestad også oplægsholder på symposiet Motor Control and Pain from clinical practice towards research and vice versa ICF and the consequences regarding physiotherapeutical diagnostics, intervention and outcome Engelbert, Raoul; University of Applied Sciences Amsterdam and University AMC Amsterda, The Netherlands Raoul HH Engelbert is currently working at the Amsterdam School for Health Professions, University of Applied Sciences in Amsterdam, as director of the education of Physiotherapy and as Associate Professor and senior staff member of the Department of Rehabilitation at the University Hospital Amsterdam (AMC).He worked as senior paediatric physical therapist researcher at the Department of Paediatric Physical Therapy and Exercise Physiology, Division of Paediatrics of the University Medical Centre Utrecht, Wilhelmina Children s Hospital (WCH) ( ) where he did his PhD thesis in 1996 (Osteogenesis Imperfecta in childhood, clnical characteristics and functional outcome). He is co-promotor of 5 PhD projects (Physiotherapy: 4, Pediatrics: 1) and have published 74 articles as (co-) author in peerreviewed journals and about 120 dutch articles and articles in non peer-reviewed journals. He is a specialist in education (clinical reasoning and evidence based practice), paediatric physical therapy and hospital care. In recent years, a paradigm shift occurred in physiotherapy diagnostics, treatment and research. In general, combining evidence based practice with clinical experience has become important. Theory and practice, leading towards assessments, diagnostics and treatment should be based on scientific research from peer reviewed literature. Patient assessments should therefore be based on using reliable and valid instruments with excellent psychometric properties (clinimetrics). After assessment with disease specific and generic instruments, clinical reasoning is essential, leading to optimized therapeutical and preventive interventions. Classification is also essential. In physiotherapy, the International Classification of Functioning, Disability and Health, known more commonly as ICF, is a classification of health and health-related domains. The WHO developed in 2001 a worldwide consensus-based conceptual framework; the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The ICF is a framework for measuring health and disability at both individual and population levels and in this way a conceptual framework for categorizing outcome measures. The following ICF domains have been described: Body functions and structure, Activity, Participation, as well as, Environmental- and Personal Factors. Paradigm shift 1. A shift of focus is observed in the domains of the ICF from optimizing body functions towards optimizing activities and participation. One should be cautious against assuming a direct relationship between body function and activities / participation. The primary goal of diagnostics and intervention is focused on activities in a functional context whereas the question if problems in anatomical structures and body functions are prerequisites for activities should be studied. For example: is improvement of muscle strength indicative for improvement in walking distance? In addition the relation between activities and the influence on level of participation should be studied. For example: does an improvement on activity level (for instance walking) also result in an improvement in social participation? 2. One should criticize the concept of normality and shift towards disease specificity. For example: Regarding Generalized Joint Hypermobility (GHM) and Hypermobility Syndrome (HMS), this indicates that disease specific musculoskeletal complaints might be present as well as a typical walking pattern with hyper extensibility in knees and instability in the hip joints. Based on this topic, knowledge of predictors for disease and musculoskeletal complaints is essential. Why does one child with GHM develop musculoskeletal complaints while the other child is brilliant in gymnastics, due to generalised joint hypermobility. 3. In paediatrics and paediatric physical therapy, family involvement in goal setting for their children is essential. 4. The role of physical fitness becomes more essential. The literature concerning the relation between activity level and its influence on health is piling up. The adagium active now, healthy later guides patient care and therapeutic strategies in present time. 5. From case-reports to cross-sectional and longitudinal studies (RCT). Scientific research in GHM and HMS/Ehlers Danlos is essential to understand the patho-physiology and the effects of intervention. In this lecture, ICF and the consequences regarding physiotherapeutical diagnostics, intervention and outcome are discussed and illustrated by multiple examples and literature from pediatric- and adult physical therapy. Reference: Engelbert RHH, MC Scheper Joint hypermobility with and without musculoskeletal complaints: a physiotherapeutic approach. Int Musculoskel Med 2011;33 (4);

14 14 / Fagfestival / Abstracts / Foredrag At Fagfestival 2012 Raoul HH Engelbert will also give a lecture in the symposia Motor Control and Pain from clinical practice towards research and vice versa. Motor control and low back pain: New observations, new interpretations and new options for rehabilitation Paul Hodges, The University of Queensland, Brisbane Australia. Paul Hodges PhD MedDr DSc BPhty(Hons) FACP is the Director of the Centre for Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health (CCRE SPINE) funded by the National Health and Medical Research Council (NHMRC) and is an NHMRC Senior Principal Research Fellow. Paul has 3 doctorates; one in Physiotherapy and two in Neuroscience. His research blends these skills to understand pain, control of movement, and the interaction between multiple functions of the trunk muscles including spine control, continence, respiration and balance. The large multidisciplinary Research Centre that Paul leads aims to bridge the gap between basic science and clinical practice. He has received numerous international research awards (2006 and 2011 ISSLS Prize [premier international prize for spine research from the International Society for the Study of the Lumbar Spine]; Suzanne Klein- Vogelbach Prize), leadership awards (Emerging leader in Health [Next 100 Awards], Future Summit Australian Leadership Award), published >250 scientific papers and book chapters, presented >120 invited lectures at major conferences in 30 countries, and received >$AU22 million in research funds. He is the lead chief investigator on the first physiotherapy based NHMRC Program Grant (~$AU8 million) and received the 2011 NHMRC Achievement Award as the highest ranked NHMRC Research Fellow across disciplines in Australia There is no doubt that movement is changed in pain. Recent work has highlighted extensive changes in motor and sensory systems including reorganisation brain cortical areas associated with these systems, and changes in many other components of the nervous system, including the drive to individual groups of muscle fibres, in people with a range of pain conditions including low back pain. Understanding these changes has implications for how physiotherapists view their patients and how they devise appropriate rehabilitation strategies to alleviate low back pain, to reduce the potential for recurrence, and to improve function, activity and participation. A range of novel observations have led to the development of new theories to explain the changes in motor control changes in pain and these theories have direct implications for rehabilitation. In addition to the physiological and clinical studies of sensorimotor dysfunctions in pain, this work is underpinned by evidence of the potential to restore movement control with exercise and ultimately improve clinical outcomes. Clinical trials have shown that training targeted at motor control is the first exercise intervention more effective than placebo. The approach is effective when applied to a non-specific LBP group from low socioeconomic areas with known poor responsiveness to treatment. There is some evidence of superiority to other treatments, and initial indication that application of the treatment to specific subgroups of LBP patients will lead to better outcomes. Studies to validate clinical methods to guide treatment targeting are underway. In summary, recent research is highlighting movement changes in pain that are more complex than the predictions of current models, but can be rehabilitated, and contribute to better outcomes for those with pain. At Fagfestival 2012 Paul Hodges will also give a lecture in the focused symposia Knowledge based evaluation of recurrent low back pain patients with primary focus on motor control. Fysisk aktivitet i rehabilitering af livsstilssygdomme Langberg, Henning; Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet Henning Langberg er nyudnævnt professor i rehabilitering på Københavns Universitet ved Institut for folkesundhedsvidenskab. Han er uddannet fysioterapeut og efterfølgende kandidat i idræt og human biologi fra Københavns Universitet. Efterfølgende er Henning Langberg ph.d. og forsvarede i 2007 doktor disputats om senevævets adaptation til belastning. Han har publiceret mere end 100 videnskabelige artikler i peer-reviewede tidsskrifter samt en lang række bogkapitler inden for sportsfysioterapi, grundforskning og beslægtede områder. Henning Langberg er en meget brugt foredragsholder ved såvel nationale som internationale konferencer og har mere end 100 foredrag og keynotes præsentationer. Han

15 Fagfestival / Abstracts / Foredrag/ 15 er en klinisk specialist i Idrætsfysioterapi. Henning Langbergs forskning har tidligere været centreret omkring senevævets tilpasning til fysisk aktivitet og behandling af senerelaterede idrætsskader. I det nytiltrådte professorat vil fokus være forskning i anvendelsen af fysisk aktivitet til behandling og forebyggelse af livsstilssygdomme, herunder muskuloskeletale problemer. Et yderligere fokusområde vil være anvendelse af fysisk aktivitet til bevaring af ældres borgeres funktionsniveau såvel som i rehabiliterings øjemed. Læs mere på Direct Access patient self-referral Stokes, Emma K; Trinity College, Dublin, vice-president of the World Confederation for Physical Therapy Riis, Esben Riis; The Association of Danish Physiotherapists I mit foredrag vil jeg trække linjer fra min tidligere forskning og løfte sløret for mine tanker omkring mit fremtidige forskningsfelt Rehabilitering. Rehabilitering er en kompleks tværfaglig proces, der fordrer samarbejde mellem mange forskellige aktører med specifikke kompetencer og den enkelte borger. Denne kompleksitet stiller særligt store krav til den forskning, der skal være med til at løfte og underbygge rehabiliteringsindsatsen. Med det nye professorat i rehabilitering bliver det muligt at intensivere denne forskning, der blandt andet skal løse udfordringerne for den store gruppe borgere, der rammes af kroniske eller livsstilsrelaterede sygdomme (f.eks. kronisk lænderygbesvær, diabetes eller lign). Målet vil være at forebygge og optimere rehabiliteringen af disse sygdomme, og finde frem til, hvordan vi kan sikre, at flest mulige borgere forbliver raske på så højt et funktionsniveau som muligt. Forskningen skal desuden undersøge, hvordan samarbejdet i den tværfaglige gruppe og mellem sektorerne optimeres, og hvilken rolle fysisk aktivitet spiller for rehabiliteringen af disse borgere. Danmark står overfor en række sundhedsøkonomiske udfordringer i nær fremtid. Demografiske ændringer vil bevirke, at antallet af ældre borgere med større eller mindre plejebehov vil stige i løbet af de næste årtier. En vigtig brik i løsningen af disse udfordringer og mål for min forskning bliver Hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering sigter mod at udnytte og forbedre borgerens egne resurser og herigennem forebygge og modvirke funktionstab. På Fagfestival 2012 giver Henning Langberg desuden oplæg på symposiet Tendon overuse injuries. Han deltager også på workshop om løbestilsanalyse. Emma Stokes is a senior lecturer at the Department of Physiotherapy in Trinity College Dublin. Her research interests are stroke rehabilitation, outcome measurement/evaluation and physiotherapy professional issues. She acts as a professional adviser to the Irish Society of Chartered Physiotherapists (ISCP). She chairs the committee, that reviews applications from international graduates, who seek recognition of their qualifications prior to being able to work in Ireland. The ISCP is the designated authority for this function until the establishment of the Physiotherapists Registration Board. She is the vicepresident of the WPCT. Her book on Rehabilitation Outcome Measures was published in late 2010 by Churchill Livingston Elsevier. For the past several years the Association of Danish Physiotherapists has been advocating direct access for patients in private practice. The aim is for patients to be able to go directly without the requirement of a third-party referral (direkte adgang til fysioterapi i praksissektoren uden forudgående lægehenvisning som betingelse for tilskud til behandling under speciale 51) On the session Dr. Emma Stokes, vicepresident in WCPT, will tell us about her survey and Esben Riis, Head of Section Private Practice, will inform us on the project that the Association of Danish Physiotherapists is working on together with Danish Regions. Dr. Emma Stokes survey: Background: Direct access/patient self-referral refers to the opportunity when patients/clients may refer to physiotherapy without a third-party referral. It represents the contemporary model of practice supported by the profession globally and research evidence and health policy in some health systems. To date, no research has been undertaken to ascertain the extent

16 16 / Fagfestival / Abstracts / Foredrag to which direct access/patient self-referral is available within the profession of physiotherapy internationally. Objectives: The purpose of this study was to map, for the first time, issues relating to the availability of direct access and patient/client self-referral as reported by member organisations of the World Confederation for Physical Therapy within the member states of the European Union (EU). Design: Cross sectional, online survey using a purposive sample. Participants: Member organisations of the World Confederation for Physical Therapy in the EU. Results: Direct access/patient self-referral is not available in all member states of the EU despite the majority having legislation to regulate the profession and entry-level education programmes that produce graduates with the requisite competencies. Key barriers are those that can influence policy development including the views of the medical profession and politicians. Support of patients/clients and politicians as well as professional autonomy are key facilitators. Conclusion: These results represent the first comprehensive mapping of physiotherapy professional practices and contexts within the EU. In over half of member states, patients/clients can self-refer to physiotherapists. These results provide a framework to allow individuals to understand more about the similarities and differences of work practice and reimbursement across and within EU member states. The synergies between barriers and facilities suggest that timing and preparation are key to successful advocacy for and the introduction of direct access/self-referral to physiotherapy. Udviklingsklinik i praksissektoren sidste nyt i projektet! Sørensen,Tina Juul; Syddansk Universitet Odense Enoch, Flemming; Fysiocenter, Udviklingsklinikken Forsøget med en udviklingsklinik i praksissektoren blev aftalt som en del af den seneste overenskomst på sygesikringsområdet og projektet startede den 1. april Indsatsområdet er patienter med nakkebesvær og fokus i kvalitetsudviklingsprojektet på udviklingsklinikken lægges på implementering af nuværende viden og evidens. Som en del af udviklingsklinikken indgår et ph.d. projekt knyttet til Forsknings Initiativet i Fysioterapi, Syddansk Universitet. Fokusområdet for ph.d. projektet er forskning indenfor undersøgelse og behandling af nakkeområdet, tæt knyttet til best practice i implementeringsstudiet og med fokus på effekten hos patienten. På sessionenvil klinikejer Flemming Enoch og fysioterapeut og ph.d.studerende Tina Juul Sørensen fortælle, hvordan det går med projektet: Flemming Enoch: Udviklingsklinikken har været i gang det første år. Arbejdsopgaverne har, foruden at skabe rammerne for et ph.d projekt, været at sætte fokus på implementering af kliniske retningslinjer. En af barriererne for dette er at overskue dataindsamlingen og undersøgelsen for den enkelte nakkepatient.der kan ind imellem være lang afstand fra forskning til klinisk praksis. I den kliniske praksis er vi underlagt en overenskomst, der dikterer tidsforbruget for den enkelte patient. I den første del af sessionen vil vi præsentere, hvordan man på en enkel, overskuelig og hurtig måde kan opsamle data og undersøgelsesfund hos den enkelte nakkepatient. Dette samtidig med at undersøgelsen overholder de anbefalinger, der ligger i de kliniske retningslinjer. Tina Juul Sørensen: Der er en række udfordringer forbundet med at gennemføre forskning i praksissektoren, der opstår når forskningsverdenens stringente metodiske principper møder en hektisk klinisk hverdag. Ph.d. projektet som gennemføres på Udviklingsklinikken har til formål at udvikle og evaluere kliniske effektmål til patienter med længerevarende nakkesmerter. I anden del af sessionen diskuteres fordele og ulemper ved at gennemføre forskning i praksissektoren, og hvorfor netop effektmåling er et centralt begreb såvel i klinikken som i forskning.

17 fokuseret symposium

18 18 / Fagfestival / Abstracts / Fokuseret symposium Evidensbaseret behandling til personer med nakkebesvær hvordan er det muligt? Moderator: Per Kjær Josef Andersen: Mulligan behandling til nakkepatienter. Med video eksempler illustreres nye teknikker, hvor den cervicothoracale region er en vigtig komponent ved behandling af nakkerelateret hovedpine og svimmelhed. Tina Juul Sørensen: Måling af behandlingseffekt hos nakkepatienter. Med afsæt i eget ph.d. projekt gives overblik over eksisterende patient rapporterede effektmål og de udfordringer, som spørgeskemaerne byder på, når de anvendes til effektmåling i klinikken og i forskning. Why are so many talking about resistance training in prevention and rehabilitation these days? Co-Chairs: Paolo Caserotti and Nina Beyer Kongsted, Alice; Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Ris, Inge; Fysioterapi- og smerteklinik Odense Sørensen,Tina Juul Sørensen; Syddansk Universitet Hauge, Eva; Center for Muskuloskeletal Fysioterapi Odense Andersen, Josef M; FysioConsult Copenhagen Kjær, Per; Syddansk Universitet et med symposiet er at diskutere evidensbaseret konservativ behandling af personer med nakkebesvær på baggrund af den omfattende men divergerende videnskabelige dokumentation omkring diagnostik, effekt af behandling og måling af effekt af behandling i den kliniske hverdag. Samtidig præsenterer vi kliniske eksempler på pragmatiske tilgange til konkrete patientgrupper. Workshoppen inviterer til en diskussion af patienthåndtering på den ene side og krav om evidensbasering på den anden side. Symposiet indeholder seks korte indlæg og slutter med panel- og deltagerdiskussion. Per Kjær: Evidens, Klassifikation og Diagnostik. En kort beskrivelse af diagnostik og klassifikation som baggrund for behandling af personer med nakkebesvær. Alice Kongsted: Effekt af de mest anvendte behandlingsmetoder til nakkebehandling. Gennemgang af den foreliggende evidens for effekt af behandling med f.eks. øvelser, træning, manipulation, MDT, samt udfordringer ved sub-klassifikation af patienter. Inge Ris: Kroniske nakkepatienter. Beskrivelse af et empirisk træningsforløb med udgangspunkt i en patient med kroniske nakkesmerter, Eva Hauge: Mekanisk diagnostik og terapi til nakkepatienter. Med udgangspunkt i en patient beskrives undersøgelse og behandlingsalgoritme ved patient med nakke smerter og udstråling til OE. Caserotti, Paolo; University of Southern Denmark, Odense, National Institute on Aging, NIH, Bethesda, USA Beyer, Nina; Musculoskeletal Rehabilitation Research Unit Bispebjerg Hospital, Copenhagen Mølsted, Stig; Hillerød University Hospital Andersen, Christoffer; National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen Resistance training (RT) has been extensively used in sports and leisure in healthy individuals with the main purpose of enhancing performance. Most recently, RT has been increasingly recognized as an important tool in rehabilitation in patients with neuro-muscular and skeletal diseases and in a variety of other conditions including cardiovascular and cancer diseases. Furthermore, the role of RT has also been acknowledged in the prevention of functional decline particularly in older adults at risk of functional loss and as an essential countermeasure of age-related loss of muscle mass. Nevertheless, RT is a generic term which indicates whole body or body segments working against an external load or contracting isometrically. Numerous different RT protocols have been designed by manipulating key variables such as dose, movement velocity, progression (e.g. strength versus

19 Fagfestival / Abstracts / Fokuseret symposium / 19 power training) and have been demonstrated to highly affect the outcome. A routinely prescription of RT in preventive and rehabilitative settings still needs to be harmonized through the design of condition-specific RT protocols and the clinical implications of such protocols still require further investigation. This symposium will briefly provide some basic concepts of RT designs (e.g. power versus strength training) and will describe the effect of high-intensity high-velocity RT in old and very old healthy elderly people (Dr Paolo Caserotti). The effect of RT in elderly people with co-morbidity will be discussed (Dr Nina Beyer). Muscle strength is often reduced in these persons and RT appears to be the drug of choice rather than endurance training. In elderly patients post hip replacement RT has resulted in reduced length of hospital stay, improved function and symmetry in muscle strength. In geriatric patients recent data indicate that RT may reduce length of hospital stay. In addition, out-patient rehabilitation programs comprising RT combined with balance training have improved function and reduced falls. The challenge is uptake and adherence to RT-programmes! RT as part of the treatment in severely ill patients will be discussed based on a study with patients on dialysis (PhD. Stig Mølsted). The patients in this study performed heavy RT in 16 weeks, which resulted in increased muscle strength, improved physical function and quality of life. In addition, the exercise reduced insulin resistance. The results may have important clinical implications in both better physical function and decreased relative risk for cardiovascular disease. The intervention was conducted without significant adverse effects. Among office workers chronic pain in the neck and shoulder area is the most frequent type of musculoskeletal pain. The most promising type of exercise for treatment of these problems seems to be specific training of the painful muscles, e.g. RT. High intensity RT for the neck and shoulder area with emphasis on training the painful muscle has led to marked pain reductions, but on the other hand training non-painful muscles within the same muscle synergy while avoiding intensive training of the painful muscle is often recommended in physical therapy. The effects of different types of training and the training dose required to achieve a positive effect will be discussed (PhD. Christoffer Andersen). Fysioterapi i et accelereret ortopædkirurgisk patientforløb: hvor tidligt, hvor intensivt og med hvilken effekt? Moderatorer: Morten Tange Kristensen og Thomas Bandholm Bandholm, Thomas; Hvidovre Hospital Kristensen, Morten Tange; Hvidovre Hospital Holm, Bente; Hvidovre Hospital Jakobsen, Thomas Linding; Hvidovre Hospital Mikkelsen, Lone Ramer; Regionshospitalet Silkeborg Symposiet vil omhandle betydningen og effekten af fysioterapi i et accelereret/optimeret perioperativt patientforløb efter operation for hoftebrud, total hoftealloplastik og total knæalloplastik. Efter en kort introduktion til principperne i et accelereret/optimeret patientforløb herunder fysioterapi vil følgende blive gennemgået for hver af operationstyperne: (1) de typiske præ- og postoperative deficits, (2) evidens generelt for post-operativ fysioterapi, (3) gennemførlighed af tidligt iværksat og intensiv fysioterapi og (4) effekt af tidligt iværksat og intensiv fysioterapi. Gennemgangen baseres på den tilgængelige videnskabelige litteratur samt data fra igangværende danske undersøgelser. Paneldiskussioner vil indgå. Oplæg: Optimeret kirurgi og fysioterapi. Fysioterapi efter hoftebrud. Muskelstyrke og funktion efter total hofte- og knæalloplastik. Fysioterapi efter total knæalloplastik. Fysioterapi efter total hoftealloplastik.

20 20 / Fagfestival / Abstracts / Fokuseret symposium Cancer rehabilitation Chair: Morten Quist inoperable lung cancer patients and present results from an exercise intervention for advanced stage lung cancer patients. FC Prostata a football academy for prostate cancer patients receiving androgen deprivation therapy Using recreational football as a rehabilitation intervention prostate cancer patient is a new research field. The purpose and design of the FC Prostate study will be presented and discussed. Udfordringer for fysioterapeuter i fremtidens psykiatri Moderatorer: Jonna Jensen og Lotte Lenike Bloomquist, Kira; UCSF, Rigshospitalet, Copenhagen Harris, Susan R; University of British Columbia Vancouver, Canada Quist, Morten; UCSF, Rigshospitalet, Copenhagen Uth, Jacob; UCSF, Rigshospitalet, Copenhagen Physical activity for cancer patients has during the past years evolved from being dangerous for cancer patients to be highly recommendable. Research in this field has previously been centered on the implementation of training and whether it was dangerous for cancer patients to exercise at all. Today the focus is much more focused on physiological and psychological effects of exercise and also on prospective studies investigating the potential therapeutic effects of exercise. More recent, observational research suggests that physical activity may contribute also to preventing breast cancer recurrence and mortality from the disease. This symposium is based on this research and presents new research and possible long-term effects of exercise. Strength training and breast cancer: A focus on progressive resistance training and breast cancerrelated lymphoedema, both by those who have lymphoedema and for those who are at risk of developing lymphoedema. Based on current evidence, the dosage and approach way be discussed in order to give the practitioner a useful tool. Exercise: A magic bullet in preventing breast cancer recurrence? A summarize of recent research on the benefits of exercise in preventing recurrence and mortality, encouraging physical therapists to involve their patients/clients in regular, ongoing physical activity and exercise Exercise as a strategy for rehabilitation in advanced stage lung cancer patients: The existing knowledge about the effects of physical activity for lung cancer patients with advanced disease is sparse. This presentation will summarize the evidence of exercise to Probst, Michel; Katholieke Universiteit Leuven, Belgium Lenike, Lotte; Psykiatrisk Center Frederiksberg Jensen, Jonna; VIA University College et med symposiet er at drøfte de udfordringer fysioterapeuter står overfor inden for det psykiatriske område. Hvordan ruster vi os til fremtiden? Hvad skal vi have fokus på i de kommende år indenfor psykiatrien, når det handler om uddannelse, det kliniske arbejde, forskning og udvikling? Professor Michel Probst holder et længere oplæg om The importance of research and documentation in psychiatric physiotherapy. Derefter er der et kortere indlæg med praksis eksempel fra Danmark: Hvordan en forsknings- og udviklingsstrategi kan se ud for at facilitere til forskning og udvikling. Moderatorerne inviterer til en diskussion om uddannelse, forskning og udvikling set i et strategisk perspektiv. Symposiet foregår dels på engelsk og dels på dansk. Michel Probst: The field of mental health is currently an import policy issue. The World Health Organisation (WHO), the European commission, and different national governments are engaged in the prevention and treatment of mental health disorders. Today, one out of four people are faced with a mental dysfunction. Physiotherapy is a relative new, small, but fast developing field in both the clinical and scientific area of mental health. The past ten years physiotherapists developed a wide range

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN LØBESKADER SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN KAN SKADESMÆNGDEN REDUCERES? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN Fysioterapeut, Sundhedsfaglig kandidat, Ph.D. Post Doc på Aarhus Universitet

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere