Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær."

Transkript

1 F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han en takketale på Københavns Universitet om magtens fristelse. Han kendte jo selv om nogen til magtens fristelse både, da magten i mange år havde været fristet Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. til at tage friheden fra ham ved at holde ham arresteret, og da han ved landets befrielse fra det gamle regime valgtes til dets præsident. Han fortæller i sin tale, at det jo er så nemt at blive fristet af magten, fordi en magthaver nødvendigvis må have nogle privilegier, alene for at udøve sin magt. En præsident skal naturligvis ikke sidde og vente i tandlægens venteværelse og dermed spilde egen og landets tid. Han får selvfølgelig en særlig aftale. Præsidenten skal heller ikke stå ved busstoppestedet og vente på bussen, men får en Skrift: Eurostile Condensed privatchauffør stillet til rådighed. Sådan skal det naturligvis være. Men, siger Havel, disse privilegier kan nu friste et menneske med magt til at tro, at han eller hun i alle henseender er hævet over moral og anstændighed. Nej, det er en politiker nemlig ikke, siger Havel, tværtimod. Flere steder skriver Vaclav Havel om de forventninger, han selv og alle med rette må have til dem, der får magten betroet. Som politiker og indehaver af magt stilles der ifølge ham faktisk større krav om moralsk anstændighed og retlinethed. Og som han selv skriver: retlinethed kan aldrig gennemføres ad omveje og sandhed ikke med løgn eller en demokratisk ånd med autoritative forordninger. Han må som menneske med magt prøve at leve op til at vise: anstændighed, fornuft, ansvarlighed, ligefremhed, kultur og tolerance. Det kan godt være, det ikke uden videre giver ham succes, og det er måske heller ikke altid den nemmeste og mest praktiske vej. Men han har heldigvis i egne øjne én stor fordel: blandt mine talrige dårlige egenskaber er der heldigvis én, der mangler helt: længslen efter magt eller kærligheden til den. Da de ikke binder mig, er jeg i øvrigt friere end dem, der trods alt lægger en smule mere vægt på deres magt eller embeder. 1

2 Foto: Vibeke Leth Svendsen Og hvis han nu skal sammenfatte, hvad dette handler om, siger han følgende: den eneste vej ser jeg i hint gamle og velkendte bud om at leve i sandhed. Og den eneste politik, han ønsker at hellige sig, er simpelt hen: at tjene næsten. At tjene fællesskabet. Også at tjene dem som kommer efter os. Magtens fristelse er også både et bibelsk og kirkeligt tema. I Mattæusevangeliet er Jesus ikke mere end lige begyndt på sin offentlige optræden, før han selv udsættes for denne magtens fristelse. Der findes en fortælling om Jesus, der af Djævelen udsættes for forskellige fristelser under et længerevarende ophold i ørkenen. Blandt andet tilbydes han al magt i hele verden, hvis han bare vil kaste sig ned for Djævelen. Men han afslår, og samtidig står ønsket om al magt i hele verden tilbage som en regulær djævelsk fristelse. Så er det sagt. Men senere opstår der en diskussion i discipelkredsen om magten i denne. Eller rettere sagt: det fortælles, at en af disciplenes mor beder om særlige privilegier for sine to sønner, når nu Jesus endelig kommer til magten. Selv om man må sige, at tilværelsen som Jesus discipel i materiel henseende næppe har budt på andet end afkald og afsavn, så voksede der altså alligevel i det mindste for denne mor en drøm frem om også virkelig at få noget ud af alt dette. En magtposition, de vigtigste pladser lige ved siden af Jesus, når han nu blev konge tak, det var ønsket. Jesus vil nu heller ikke love dem noget. Det er alt andet end magt, der venter forude i hans og deres historie. Ville de nu være klar til flere afkald? De andre disciple blev også rasende, da de hørte om disse brødres ambitioner og magtbegær. Det var det, der fik Jesus til at gøre opmærksom på, hvordan det normalt var med magt i samfundet: at det let ender i misbrug i forhold til andre. Men sådan skal det ikke være for jer siger han - det skal være helt anderledes, ja, nærmest omvendt her. Den, der her hos os gerne vil være leder, skal faktisk være parat til at være de andres slave. Ja, føjer han til, jeg er jo også selv indstillet på at være en tjener for andre. Alt dette tegner jo et billede af en alternativ tilgang til magt. Ikke en afvisning af, at magt findes i denne verden. Men en omvurdering af, hvad magt skal bruges til. Til at tjene andre med. Minister er latin og betyder: en tjener. Og betyder for øvrigt også på engelsk: en præst. Men når vi læser videre i Mattæusevangeliet for at lede efter magten og magtens fristelse, kommer vi til en helt anden fortælling: Jesus indtog i Jerusalem. Det er fortællingen om udkantsmennesket Jesus, der sammen med sine tilhængere omsider ankommer til landets hovedstad og magtcentrum. 2

3 Han rider beskedent ind i byen på et æsel, men hyldes alligevel af sine tilhængere, som om det er en kongelig procession. Grønne grene og hyldestråb følger ham hele vejen ind gennem den gamle bys gyldne port, og som virkelig var den vej, konger og hærførere drog ind ad. Jo, det var hans tilhængere, som hyldede ham. Hosianna, hjælp os, befri os, herre. Men fortælles det lakonisk lige efter hans tilsyneladende triumferende procession der blev uro inde i byen, da han først var kommet derind. Der var ikke kun tilhængere, men også modstand inde i den store by. Indtoget i Jerusalem var ikke det rene triumftog. Snart skulle han jo også arresteres og komme i forhør, blive domfældt og henrettet. Men hvad betyder nu denne fortælling om indtoget, og hvor Jesus nærmest hyldes som en konge? Det er en fortælling, som to gange i løbet af et år optræder som kirkens prædikentekst: 1. søndag i advent og palmesøndag. Jo, for dem, der senere fortalte denne begivenhed om ankomsten til Jerusalem var der næppe nogen tvivl. De vidste alt om, hvad der fulgte. Uroen, modstanden, Golgata. Jesus var jo i virkeligheden ikke noget som helst i magtens øjne. Nej, det vidste de, f.eks. forfatteren af Mattæusevangeliet. De vidste det hele. Men i Mattæusevangeliet og de første kristnes øjne var han ikke bare noget han var alt, ja, han var faktisk mere end nogen jordisk konge. Han var en fattig konge på et æsel, ganske vist, det vidste de. Men alligevel var han mere end det. Han var en befrier, en frelser. Det var ham, der var håb og fremtid i. Meget mere håb og fremtid end der var i nogen af deres vante herskere og magthavere, som de kendte inde i den store by. Åh, hvor må forfatteren af Mattæusevangeliet sikkert have nydt at fortælle denne egentlig provokerende historie, således at vende op og ned på tingene og gøre denne Jesus ude fra udkanten til den virkelige magt i menneskers liv. At gøre ham til det virkelige håb og den virkelige befrier for alle folk. Åh, at fortælle denne historie om, hvordan Jesus blev hyldet som en konge i selve hovedstaden. For det er det, han i virkeligheden er selv om magthaverne ikke kunne se det. Åh, hvor triumferende at kunne fortælle, hvordan han alligevel er den rigtige herre i menneskers liv og verden. En fattig konge, helt nede på jorden, men alligevel. Ja, de første kristne stjal simpelt hen magten og hyldesten fra de magthavere, der ellers fik del i den. De har efterlignet deres magt og fortalt deres egen historie om ham, der i virkeligheden har al magt i himlen og på jorden. Det er dristigt og uventet og uforudsigeligt, men det er sådan, det er og det er sådan, det bliver et evangelium, et glædeligt budskab til mennesker. Og magt bliver pludselig og helt uventet noget helt andet, end magt og magtens fristelse sædvanligvis er eller har været. Der er vendt op og ned på tingene. Alene det græske ord evangelium som betyder et godt budskab er sådan set taget fra de gamle magthavere, der normalt brugte ordet om glædelige begivenheder i kongefamilien, en søns fødsel, eller om store sejre i krige og felttog. Men nu bruger de første kristne ordet om det, Jesus betyder. Og sådan har vi brugt ordet lige siden. Da evangeliefortællingerne blev skrevet, lånte forfatterne simpelt hen ord og begreber fra samtiden for at fortælle den for kristne altid aktuelle historie om ham, der vendte op og ned på, hvad magt er: at tjene andre. På en måde blev evangeliet fortalt fra neden og af mennesker, der var langt fra magten, men længtes efter at se den realiseret netop som ansvarlighed og anstændighed og tolerance og som havde oplevet det i historien om Jesus. Det er dér, kristendommen har sin frigørende kraft. 3

4 FORMANDEN FÅR ORDET I øjeblikket er vinteren over os, slud, sne og frost. Men efter en lang vinter, ser vi frem imod det spirende forår, påsken og konfirmationerne. Der er stadig tirsdagstræf og foredrag at glæde sig til. Sognehuset summer af liv: minikonfirmander, kirkeklub, børnekor og snart starter babysalmesang. Det er dejligt at Fredens sogn, udover gudstjenesten om søndagen, kan tilbyde mange arrangementer. Vi er glade for, at så mange børn, unge og ældre benytter de tilbud der er. Alt dette kan jo kun lade sig gøre, fordi vi har et dejligt og engageret personale, mange tak skal I have. Menighedsrådet arbejder støt og roligt med de udfordringer vi bliver mødt med. Vi holder møde tredje onsdag i måneden, husk at disse møder er offentlige og at alle er velkomne. Se datoer i kirkebladet eller på vores hjemmeside. Vi håber alle på et dejligt forår. Formand Verna Egelund. MED I MENIGHEDEN Der findes mange underfundige ordsprog, et af dem er, at vil man nyde, må man yde. Og vi nyder alle, at være med til at skabe en spændende Fredens Kirke, til gavn for vores kirkemedlemmer. Vi har alle sammen tusindvis af meninger om, hvad der er vigtigt, og om hvor, man kan lade stå til. Vi gør altid sådan og sådan, for det plejer vi at gøre. Vi gør aldrig dit og dat, for det plejer vi ikke at gøre. Altid og aldrig er den cement der får os til at stå, hvor vi er sat. Forudsigelige, forsigtige og jævnt kedelige, som alle der vælger, det sikre, det neutrale. Dem vil vi ikke sættes i hartkorn med. Da vi alle har forskellige interesser, har vores udgangspunkt altid været, at Salmesangsgudstjeneste Onsdag den 11. maj kl Der er så mange dejlige salmer, som har noget at sige os. Så under overskriften Kom med glæde, vær til stede holder vi igen salmesangsgudstjeneste. Som ordet antyder, er det forkyndelsen i salmerne, der er i centrum, og der er plads til at synge lidt mere, end vi ellers når i en almindelig gudstjeneste. sætte fokus på nye og spændende områder, med en vifte af aktiviteter. Men hvordan kommer man fra ide til handling. Det gør man ved at lette rumpetten og komme i gang. Jeg bliver tit spurgt om, hvad er den største udfordring for et menighedsrådsmedlem og mit svar er, begivenheder, at der sker noget, at man er omstillingsparat. Vi har også i 2010 været langt omkring og med stor tilslutning til arrangementerne, hvilket må betyde, at vores tilbud, er faldet i kirkemedlemmernes smag. Men vi vil da gerne se endnu flere, så man snyder sig selv ved at sidde der hjemme og have nej hatten på. Hilsen Annelise Ebbe Menighedsrådsmedlem FRILUFTSGUDSTJENESTE Tirsdag den 13. september kl Igen i år skyder vi en ny sæson i gang ved at invitere til friluftsgudstjeneste på Fredens Parkkirkegård lige ved Fredens kirke. Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der igen fri pølsevogn. I tilfælde af dårligt vejr henlægges gudstjenesten til Fredens kirke. 4

5 Koncert KammerJazzen Søndag den 10. april 2011 kl Nyt sydfynsk orkester har set dagens lys. KammerJazzen er opstået som nyt spændende koncept. Bandet er, som navnet siger, en spændende og nytænkende ide omkring en forening af to stilarter, kammermusik og jazz. Vi har gjort det, at vi forener to spændende stilarter, og det er der kommet ny musik ud af, udtaler orkestrets kapelmester, Niels Bystrup. Jazz standards, bossa rytmer, danske sange tilsat et tvist af jazz, folkeviser tilsat improvisation, en dygtig sanger, der i visse numre fortolker disse nye melodisammensætninger, har skabt et unikt koncept, som vi håber og tror vil kunne berige lytterens musikforståelse. Kombinationen af violin og klarinet, og de mere traditionelle instrumenter piano, trommer og kontrabas giver en anderledes tone, som vi synes er meget spændende. Vi ønsker at fortælle en historie og håber, at lytteren kan lide fortællingen. SOGNEINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Søndag den 13. marts kl Indsamlingens formål er at bekæmpe verdens sult. Meld dig som indsamler på Fredens kirkes kontor tlf eller pr. mail: Efter indsamligen er der gratis frokost i sognehuset. Derefter gudstjeneste i Fredens kirke kl FILMCAFÉ Torsdag den 10. marts kl Torsdag den 7. april kl Velkommen i Fredens kirkes FilmCafé, hvor foråret byder på to filmaftener. Program offentliggøres senere. Film- Café finder sted i sognehuset på Glarmestervej 8. Vi får en kort introduktion til filmen, ser filmen og taler om den over en kop kaffe eller te. 5

6 Sognekalender Gudstjenester, foredrag, koncerter mv. MARTS 6. marts Fastelavn Kl Børnegudstjeneste 8. marts Tirsdagstræf Kl Cuba 10. marts Kl Filmcafé 13. marts 1. s. i fasten Kl ved Birthe Juel mette Dolberg 20. marts 2. s. i fasten 27. marts 3. s. i fasten APRIL 2. april Kl Børnekirkedag 2. april Børnegudstjeneste Kl april Midfaste Kirkefrokost 7. april Kl Filmcafé 10. april Mariæ bebudelse 10. april Kl Kirkekoncert Kammerjazz en 12. april Tirsdagstræf Kl Kirkeskibe ved Henning Thalund 13. april For plejecentre Kl Gudstjeneste 17. april Palmesøndag 21. april Skærtorsdag Kl Gudstjeneste 22. april Langfredag 24. april Påskedag 25. april 2. påskedag MAJ 1. maj 1. s. e. påske 8. maj 2. s. e. påske Kl Gudstjeneste thomas Aallmann 11. maj Salmesangsgudstjeneste Kl mette Dolberg 15. maj 3. s. e. påske 6

7 20. maj Bededag Kl Konfirmation 22. maj 4. s. e. påske 25. maj Kl Menighedstur 29. maj 5. s. e. påske JUNI 2. juni Kristi himmelfart Kl Konfirmation 2. juni Kristi himmelfart Kl Konfirmation 5. juni 6. s. e. påske Kl Højmesse 12. juni Pinsedag 13. juni 2. pinsedag 19. juni Trinitatis 26. juni 1. s. e. trin. JULI 3. juli 2. s. e. trin. 10. juli 3. s. e. trin. 17. juli 4. s. e. trin. Kl Gudstjeneste 24. juli 5. s. e. trin. 31. juli 6. s. e. trin. Kl Gudstjeneste mette Dolberg AUGUST 7. august 7. s. e. trin. Kl Gudstjeneste thomas Aallmann 14. august 8. s. e. trin. Thomas Aallmann 21. august 9. s. e. trin. 28. august 10. s. e. trin. SEPTEMBER 4. september 11. s. e. trin. 11. september 12. s. e. trin. 13. september Kl Friluftsgudstjeneste begge præster 7

8 KIRKEKLUBBEN 1. marts 15. marts 29. marts kl Kirkeklubben for børn fra 5-8 år er kommet godt i gang igen og jeg glæder mig meget til at ha nogle tirsdags-eftermiddage sammen med en flok herlige børn. Kirkeklubben mødes i sognehuset Karin Vedel MUSIKALSK LEGESTUE Der er igen Musikalsk Legestue i Fredens kirke på følgende tirsdage kl : 26. april 3. maj 10. maj 17. maj 24. maj 31. maj. Musikalsk Legestue ledes af Birgitte Grinderslev. FREDENS KIRKES BØRNEKOR Kirkens børnekor øver hver onsdag i sognehuset kl Sidste gang i foråret er onsdag 30. marts. For ny opstart efter sommerferien: Hold øje med tidspunktet på kirkens hjemmeside Alle i børnekoret inviteres sammen med sognets øvrige børn til at deltage i Børnekirkedagen lørdag den 2. april se andetsteds i bladet. Børnekoret ledes af Ida Linding Kristensen. Børnegudstjenester Tirsdag d. 1. febr. kl. 17 havde vi børnegudstjeneste og det var med intet mindre end en premiere: for første gang var der lejlighed til at høre vores Børnekor synge. Minikonfirmanderne havde illustreret historien om hyrdedrengen David, der også var glad for at synge og spille. Men han kunne mere end at synge og spille og passe får. Han vandt også over den skrækindjagende kæmpe, Goliat! Efter gudstjenesten var mennesker samlet i sognehuset til spisning og hygge. Søndag d. 6. marts kl er der Fastelavnsgudstjeneste: kom gerne udklædt i kirken, så er det ekstra BABYSALMESANG Mandag d. 28. februar 7. marts 14. marts 21. marts 28. marts og 4. april kl Babysalmesang er for børn fra 0-9 måneder. Det minder på mange måder om den form for babyrytmik, som mange musikskoler udbyder. Den væsentligste forskel er, at vi i babysalmesang syngende bevæger os rundt i kirken til salmer. Især har de gamle salmer nogle fantastiske melodier og klange, som babyer er meget lydhøre overfor. sjovt og farverigt! Børnekoret deltager, under ledelse af Ida Linding Kristensen. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og årets kattedronninger, -konger, -prinser og prinsesser kåres! Der bliver serveret varm kakao og fastelavnsboller i sognehuset. Lørdag d. 2. april kl : I forbindelse med Børnekirkedagen er der også børnegudstjeneste. Denne gang kl som en festlig afslutning på dagens værkstedsarbejde. Temaet er: Glæden over alt det, Gud har skabt. De, der har sunget og leget og klippet og klistret sig igennem dagen, er med til at sætte deres præg på gudstjenesten. Alle er velkomne til at komme at se og høre om, hvad vi har lavet. MD Rent videnskabeligt er det dokumenteret, at musik og sang aktiverer barnets sanser og påvirker dets personlige udvikling ikke kun musikalsk, men også motorisk, socialt og intellektuelt. Vi synger en lille time, hvorefter der serveres kaffe/te og brød, og vi hygger os sammen. Babysalmesang finder sted i Fredens kirke. Tilmelding på Fredens kirkes kontor tlf (kun 12 babyer pr. hold). Babysalmesang ledes af Birgitte Grinderslev, Ringe. 8

9 Børnekirkedag Værksted 1: Babysalmesang v. Birgitte Grinderslev For babyer mellem 0-9 måneder og deres mødre/fædre NB! Bemærk, dette værksted starter først kl ! Max. 12 deltagere Værksted 2: Kreativt værksted for de 5 12-årige v. Karin Vedel Vi laver dekorationer til gudstjenesten i eftermiddag kl , inspireret af salmen Måne og sol, nr. 13 i salmebogen. Max. 12 deltagere Værksted 3: Korsang v. Ida Linding Kristensen Er du glad for at synge? Går du i kl.? Så kom og vær med! Vi skal synge til gudstjenesten kl og det bliver rigtig sjovt! Max. 15 deltagere Dagens program: 9.30: Vi mødes i Sognehuset, Glarmestervej 8. Derefter arbejdes der i værkstederne indtil kl Dagens tema er: Glæden over alt det, Gud har skabt : Frokost i sognehuset. Derefter oprydning og pyntning af kirken : Gudstjeneste for store og små. Alle er velkomne til gudstjenesten! Tilmelding: lægges i en kuvert og afleveres på Kordegnekontoret, Glarmestervej 8. Senest onsdag d. 23. marts. Pris pr. barn: 20 kr. Har du spørgsmål? Ring på tlf Navn: Adresse: Tlf./mail: Alder: Værksted (sæt kryds): Babysalmesang Dekoration Korsang Forældres underskrift 9

10 BRUGER ELLER MEDLEM? I en ny bog Ledelse af tro analyserer Mogens Lindhardt og Erling Andersen folkekirken som en virksomhed på linje med andre virksomheder i et moderne samfund. Det fører bl.a. med sig, at alle, der kommer i kontakt med folkekirken, enten som medlemmer eller fordi de blot benytter visse af kirkens aktiviteter, bliver betragtet som brugere. Tankegangen er besnærende og i tråd med moderne virksomhedstænkning. Vi er jo også brugere af kommunale tilbud som f.eks. biblioteker eller svømmehaller. Til gengæld skaber brugerbegrebet en ny form for afstand, som man måske også kan iagttage netop inden for det kommunale felt: Der er på den ene side brugerne og på den anden side aktørerne dem, der lancerer tilbuddene for brugerne. Derfor vil jeg nok foretrække fortsat at betragte og behandle folkekirkens medlemmer som det, de er nemlig medlemmer. Her er der i netop Danmark rige muligheder for at hente inspiration i det Forenings-Danmark, vi alle i forvejen kender. Tænk på en række af vores stærke foreninger som fagforeninger, Ældre Sagen, patientforeninger, spejderkorps eller idrætsforeninger. Selvfølgelig er medlemmer af sådanne foreninger også brugere men de er samtidig som medlemmer det stof, som foreningerne selv er gjort af. Og så har medlemmer altid demokratisk adgang til medindflydelse. Det gælder også i folkekirken, igennem menighedsrådene. At være medlem frem for alene at være bruger betyder ikke bare demokratisk medindflydelse det betyder også mulighed for medansvar og levende engagement. Og det er også denne tanke, der hos f.eks. apostelen Paulus ligger bag tanken om en kirke: at vi alle er (med)lemmer på den samme krop, på Kristus krop. Det er en kirke bygget på levende medlemmer. jbl TIRSDAGSTRÆF Eftermiddage med kultur, oplysning, oplevelse og hyggeligt samvær. Tirsdagstræf finder sted i sognehuset, Glarmestervej 8. rere og fortælle om kirkeskibe, som han også har skrevet flere bøger om. Fri entré. Kaffe koster 20 kr. CUBA Tirsdag den 8. marts kl Birthe Juel fortæller og viser billeder fra en rejse til Cuba. Tirsdag den 12. april kl Hvad er det for en snekke? Henning Thalund fortæller om danske kirkeskibe. Den tidligere forstander på Svendborg Søfartsskole er specialist i at restau- Foto: Poul Olsen 10

11 MENIGHEDSUDFLUGT DEN 25. MAJ 2011 PROGRAM: Kl Afgang fra Fredens Sognehus med Bergholdt Busser. Der bliver serveret kaffe og 1/1 rundstykke undervejs. Kl Besøg på Vejen Kunstmuseum. Besøget begynder med et foredrag om museet, hvorefter der er god tid til at gå rundt på egen hånd. Kl Gæstgivergården i Vejen byder på 2-retters middag. Kl Besøg i Christianskirken i Fredericia. Efter besøget i kirken er der kaffe og småkager ved bussen. Kl Dagen slutter med 3 stk. smørrebrød på Fjelsted Storkro. Kl Forventet hjemkomst til Sognehuset. Niels Hansen Jacobsen: Glaseret stentøjsskitse til havfruespringvandet i Svendborg (1929) Vejen Kunstmuseum. Pris pr. person kr. 350,00 Prisen dækker: Kaffe, rundstykker, middag, entre, guider, småkager og smørrebrød. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding og betaling på kirkekontoret i Sognehuset, Glarmestervej 8, senest tirsdag den 10. maj Menighedsråd og personale glæder sig til at byde jer alle velkommen. Bjørn Nørgaards forgyldte alter i Christianskirken, Fredericia. 11

12 Fredens Kirke Svendborg Kirkebladet udgives af: Fredens sogns menighedsråd Redaktion Annelise Ebbe, Henning Broholm,, Jonna Kristensen og Jørgen Børglum Larsen (ansv.) Layout og tryk trykteam svendborg a/s tlf Adresseliste Kirkekontoret Jonna Kristensen Glarmestervej 8 Åbent tirs.-fre. kl Torsdag tillige kl Mandag lukket. Tlf Sognepræst Glarmestervej 6 Træffes som regel tirs.-fre. kl samt efter aftale. Mandag fri. Tlf Sognepræst Nyborgvej 192 Tlf /Privat: træffes som regel i sognehuset man.- ons. kl , samt efter aftale. Fredag fri. Kirketjener Inger Hoppe Kirken Sognehuset Mobil Træffes bedst i kirkens åbningstid: kl Kirketjener 2 Birgit Saabye Organist Allan Wahl Fruerstuevej 75 Tlf Tlf. kontor Menighedsrådsformand Verna Egelund Linkenkærsvej 57 Tlf Kirkeværge Leif Kruse Nielsen Sanddalsvænget 13 Tlf Kirkegårdskontor Valdemarsgade 71A Tlf Regnskabsfører: Reg. revisor Benny Rasmussen Tordenskjoldsvej 21 Tlf Kirkelige organisationer FDF Kredsleder: Flemming Laustsen, Vædderen 88, tlf De grønne pigespejdere Gruppeleder: Conny Nielsen, Høje Dong, 5771 Stenstrup, tlf KFUM-spejderne Gruppeleder: Carsten Andersen Nyborgvej 320, Skårup Tlf KFUM & KFUK Formand: Tine Jørgensen, Boelsmosevej 15, 5883 Oure Tlf Svendborg Y s Men s Club Præsident: Poul Erik Mikkelsen Peløkkevej 73, Rudkøbing Tlf Dåb Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage dåben. Derefter aftales samtale med præsten. Fødsel Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketter m.m. findes på og Navne Navngivning uden dåb og navneændring foretages ved henvendelse til kirkekontoret eller på Vielse Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage vielsen. Derefter aftales samtale med præsten. Medlemskab Optagelse eller genoptagelse (for allerede døbte) i folkekirken foretages ved henvendelse til en af præsterne. Der anvendes ikke blanketter. Udmeldelse af folkekirken sker skriftligt til kirkekontoret. Der anvendes ikke særlige blanketter. Dødsfald Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen. Blanketter m.m. findes på og Samtale og sjælesorg Kirkens præster er altid til rådighed for en samtale. Ring eller mail og aftal tid på forhånd, hvis det er muligt. Kirkebil Til gudstjenester er der gratis kørsel for gangbesværede blandt sognets beboere og sognebåndsløsere. Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl Kirken er åben mandag til fredag mellem Sognehusets lokaler kan lejes til møder. Henvendelse til kirketjeneren.

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

ENGLEN VISER SIG FOR JOSEF

ENGLEN VISER SIG FOR JOSEF Fredens Kirke Svendborg Nr. 3 DEcember 2011 - marts 2012 ENGLEN VISER SIG FOR JOSEF Af sognepræst Jeg synes ikke, vi skal glemme Josef i julen. Han er ellers så let at overse. I julefortællingen fra Betlehem

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. Marts - august 2010 Nr. 1

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. Marts - august 2010 Nr. 1 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg Marts - august 2010 Nr. 1 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg OM MURSTEN OG GIRO 413 Der var engang en mand. Han havde købt sig en smuk, naturskøn grund med et smukt hus på.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det betroede menneske

Det betroede menneske Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 MArts - august 2012 Det betroede menneske Af sognepræst Forleden blev der offentliggjort resultatet af en trivselsundersøgelse. Et stort antal danskere var blevet spurgt:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fredens Kirke. Nr. 1 Marts - juni 2014. D. Elkjær.

Fredens Kirke. Nr. 1 Marts - juni 2014. D. Elkjær. Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 Marts - juni 2014 Om spinat og paragraffer Af sognepræst Mette Dolberg Det er sundt at spise spinat, men det er ikke smart at jokke i den. Sidstnævnte var ellers, hvad vores(nu

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2015 - MARTS 2016

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2015 - MARTS 2016 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2015 - MARTS 2016 overordentlig smuk og tiltalende kirkebygning, en værdig ramme om menighedens liv. så sandt som det er skrevet. Første søndag i advent 1945 var

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217

PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217 PRÆDIKEN PALMESØNDAG DEN 17.APRIL 2011 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Zak.9,-10; Fil.2,5-11; Matth. 21,1-9 Salmer: 380,56,68,176,217 Vær, Jesus, da mit liv, min lyst, Den skjulte perle i

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. Marts - April - Maj 2009 Nr. 1

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. Marts - April - Maj 2009 Nr. 1 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg Marts - April - Maj 2009 Nr. 1 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg JONAS OG HVALEN Jeg har tænkt meget på Jonas, der sad tre dage og tre nætter nede i hvalens mave og ikke

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. December 2008 Januar Februar 2009 Nr. 4

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. December 2008 Januar Februar 2009 Nr. 4 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg December 2008 Januar Februar 2009 Nr. 4 PRÆSTENS SIDE Af Jørgen Børglum Larsen JOSEF OG EN LILLE KRUSNING PÅ OVERFLADEN Jeg har tit tænkt på ham. Josef i julehistorien.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Stine Munch Det er Palmesøndag. Det er begyndelsen af påsken. Den største fest for de kristne. Evangeliet til i dag, Palmesøndag, giver os en del af svaret

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere