Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær."

Transkript

1 F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han en takketale på Københavns Universitet om magtens fristelse. Han kendte jo selv om nogen til magtens fristelse både, da magten i mange år havde været fristet Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. til at tage friheden fra ham ved at holde ham arresteret, og da han ved landets befrielse fra det gamle regime valgtes til dets præsident. Han fortæller i sin tale, at det jo er så nemt at blive fristet af magten, fordi en magthaver nødvendigvis må have nogle privilegier, alene for at udøve sin magt. En præsident skal naturligvis ikke sidde og vente i tandlægens venteværelse og dermed spilde egen og landets tid. Han får selvfølgelig en særlig aftale. Præsidenten skal heller ikke stå ved busstoppestedet og vente på bussen, men får en Skrift: Eurostile Condensed privatchauffør stillet til rådighed. Sådan skal det naturligvis være. Men, siger Havel, disse privilegier kan nu friste et menneske med magt til at tro, at han eller hun i alle henseender er hævet over moral og anstændighed. Nej, det er en politiker nemlig ikke, siger Havel, tværtimod. Flere steder skriver Vaclav Havel om de forventninger, han selv og alle med rette må have til dem, der får magten betroet. Som politiker og indehaver af magt stilles der ifølge ham faktisk større krav om moralsk anstændighed og retlinethed. Og som han selv skriver: retlinethed kan aldrig gennemføres ad omveje og sandhed ikke med løgn eller en demokratisk ånd med autoritative forordninger. Han må som menneske med magt prøve at leve op til at vise: anstændighed, fornuft, ansvarlighed, ligefremhed, kultur og tolerance. Det kan godt være, det ikke uden videre giver ham succes, og det er måske heller ikke altid den nemmeste og mest praktiske vej. Men han har heldigvis i egne øjne én stor fordel: blandt mine talrige dårlige egenskaber er der heldigvis én, der mangler helt: længslen efter magt eller kærligheden til den. Da de ikke binder mig, er jeg i øvrigt friere end dem, der trods alt lægger en smule mere vægt på deres magt eller embeder. 1

2 Foto: Vibeke Leth Svendsen Og hvis han nu skal sammenfatte, hvad dette handler om, siger han følgende: den eneste vej ser jeg i hint gamle og velkendte bud om at leve i sandhed. Og den eneste politik, han ønsker at hellige sig, er simpelt hen: at tjene næsten. At tjene fællesskabet. Også at tjene dem som kommer efter os. Magtens fristelse er også både et bibelsk og kirkeligt tema. I Mattæusevangeliet er Jesus ikke mere end lige begyndt på sin offentlige optræden, før han selv udsættes for denne magtens fristelse. Der findes en fortælling om Jesus, der af Djævelen udsættes for forskellige fristelser under et længerevarende ophold i ørkenen. Blandt andet tilbydes han al magt i hele verden, hvis han bare vil kaste sig ned for Djævelen. Men han afslår, og samtidig står ønsket om al magt i hele verden tilbage som en regulær djævelsk fristelse. Så er det sagt. Men senere opstår der en diskussion i discipelkredsen om magten i denne. Eller rettere sagt: det fortælles, at en af disciplenes mor beder om særlige privilegier for sine to sønner, når nu Jesus endelig kommer til magten. Selv om man må sige, at tilværelsen som Jesus discipel i materiel henseende næppe har budt på andet end afkald og afsavn, så voksede der altså alligevel i det mindste for denne mor en drøm frem om også virkelig at få noget ud af alt dette. En magtposition, de vigtigste pladser lige ved siden af Jesus, når han nu blev konge tak, det var ønsket. Jesus vil nu heller ikke love dem noget. Det er alt andet end magt, der venter forude i hans og deres historie. Ville de nu være klar til flere afkald? De andre disciple blev også rasende, da de hørte om disse brødres ambitioner og magtbegær. Det var det, der fik Jesus til at gøre opmærksom på, hvordan det normalt var med magt i samfundet: at det let ender i misbrug i forhold til andre. Men sådan skal det ikke være for jer siger han - det skal være helt anderledes, ja, nærmest omvendt her. Den, der her hos os gerne vil være leder, skal faktisk være parat til at være de andres slave. Ja, føjer han til, jeg er jo også selv indstillet på at være en tjener for andre. Alt dette tegner jo et billede af en alternativ tilgang til magt. Ikke en afvisning af, at magt findes i denne verden. Men en omvurdering af, hvad magt skal bruges til. Til at tjene andre med. Minister er latin og betyder: en tjener. Og betyder for øvrigt også på engelsk: en præst. Men når vi læser videre i Mattæusevangeliet for at lede efter magten og magtens fristelse, kommer vi til en helt anden fortælling: Jesus indtog i Jerusalem. Det er fortællingen om udkantsmennesket Jesus, der sammen med sine tilhængere omsider ankommer til landets hovedstad og magtcentrum. 2

3 Han rider beskedent ind i byen på et æsel, men hyldes alligevel af sine tilhængere, som om det er en kongelig procession. Grønne grene og hyldestråb følger ham hele vejen ind gennem den gamle bys gyldne port, og som virkelig var den vej, konger og hærførere drog ind ad. Jo, det var hans tilhængere, som hyldede ham. Hosianna, hjælp os, befri os, herre. Men fortælles det lakonisk lige efter hans tilsyneladende triumferende procession der blev uro inde i byen, da han først var kommet derind. Der var ikke kun tilhængere, men også modstand inde i den store by. Indtoget i Jerusalem var ikke det rene triumftog. Snart skulle han jo også arresteres og komme i forhør, blive domfældt og henrettet. Men hvad betyder nu denne fortælling om indtoget, og hvor Jesus nærmest hyldes som en konge? Det er en fortælling, som to gange i løbet af et år optræder som kirkens prædikentekst: 1. søndag i advent og palmesøndag. Jo, for dem, der senere fortalte denne begivenhed om ankomsten til Jerusalem var der næppe nogen tvivl. De vidste alt om, hvad der fulgte. Uroen, modstanden, Golgata. Jesus var jo i virkeligheden ikke noget som helst i magtens øjne. Nej, det vidste de, f.eks. forfatteren af Mattæusevangeliet. De vidste det hele. Men i Mattæusevangeliet og de første kristnes øjne var han ikke bare noget han var alt, ja, han var faktisk mere end nogen jordisk konge. Han var en fattig konge på et æsel, ganske vist, det vidste de. Men alligevel var han mere end det. Han var en befrier, en frelser. Det var ham, der var håb og fremtid i. Meget mere håb og fremtid end der var i nogen af deres vante herskere og magthavere, som de kendte inde i den store by. Åh, hvor må forfatteren af Mattæusevangeliet sikkert have nydt at fortælle denne egentlig provokerende historie, således at vende op og ned på tingene og gøre denne Jesus ude fra udkanten til den virkelige magt i menneskers liv. At gøre ham til det virkelige håb og den virkelige befrier for alle folk. Åh, at fortælle denne historie om, hvordan Jesus blev hyldet som en konge i selve hovedstaden. For det er det, han i virkeligheden er selv om magthaverne ikke kunne se det. Åh, hvor triumferende at kunne fortælle, hvordan han alligevel er den rigtige herre i menneskers liv og verden. En fattig konge, helt nede på jorden, men alligevel. Ja, de første kristne stjal simpelt hen magten og hyldesten fra de magthavere, der ellers fik del i den. De har efterlignet deres magt og fortalt deres egen historie om ham, der i virkeligheden har al magt i himlen og på jorden. Det er dristigt og uventet og uforudsigeligt, men det er sådan, det er og det er sådan, det bliver et evangelium, et glædeligt budskab til mennesker. Og magt bliver pludselig og helt uventet noget helt andet, end magt og magtens fristelse sædvanligvis er eller har været. Der er vendt op og ned på tingene. Alene det græske ord evangelium som betyder et godt budskab er sådan set taget fra de gamle magthavere, der normalt brugte ordet om glædelige begivenheder i kongefamilien, en søns fødsel, eller om store sejre i krige og felttog. Men nu bruger de første kristne ordet om det, Jesus betyder. Og sådan har vi brugt ordet lige siden. Da evangeliefortællingerne blev skrevet, lånte forfatterne simpelt hen ord og begreber fra samtiden for at fortælle den for kristne altid aktuelle historie om ham, der vendte op og ned på, hvad magt er: at tjene andre. På en måde blev evangeliet fortalt fra neden og af mennesker, der var langt fra magten, men længtes efter at se den realiseret netop som ansvarlighed og anstændighed og tolerance og som havde oplevet det i historien om Jesus. Det er dér, kristendommen har sin frigørende kraft. 3

4 FORMANDEN FÅR ORDET I øjeblikket er vinteren over os, slud, sne og frost. Men efter en lang vinter, ser vi frem imod det spirende forår, påsken og konfirmationerne. Der er stadig tirsdagstræf og foredrag at glæde sig til. Sognehuset summer af liv: minikonfirmander, kirkeklub, børnekor og snart starter babysalmesang. Det er dejligt at Fredens sogn, udover gudstjenesten om søndagen, kan tilbyde mange arrangementer. Vi er glade for, at så mange børn, unge og ældre benytter de tilbud der er. Alt dette kan jo kun lade sig gøre, fordi vi har et dejligt og engageret personale, mange tak skal I have. Menighedsrådet arbejder støt og roligt med de udfordringer vi bliver mødt med. Vi holder møde tredje onsdag i måneden, husk at disse møder er offentlige og at alle er velkomne. Se datoer i kirkebladet eller på vores hjemmeside. Vi håber alle på et dejligt forår. Formand Verna Egelund. MED I MENIGHEDEN Der findes mange underfundige ordsprog, et af dem er, at vil man nyde, må man yde. Og vi nyder alle, at være med til at skabe en spændende Fredens Kirke, til gavn for vores kirkemedlemmer. Vi har alle sammen tusindvis af meninger om, hvad der er vigtigt, og om hvor, man kan lade stå til. Vi gør altid sådan og sådan, for det plejer vi at gøre. Vi gør aldrig dit og dat, for det plejer vi ikke at gøre. Altid og aldrig er den cement der får os til at stå, hvor vi er sat. Forudsigelige, forsigtige og jævnt kedelige, som alle der vælger, det sikre, det neutrale. Dem vil vi ikke sættes i hartkorn med. Da vi alle har forskellige interesser, har vores udgangspunkt altid været, at Salmesangsgudstjeneste Onsdag den 11. maj kl Der er så mange dejlige salmer, som har noget at sige os. Så under overskriften Kom med glæde, vær til stede holder vi igen salmesangsgudstjeneste. Som ordet antyder, er det forkyndelsen i salmerne, der er i centrum, og der er plads til at synge lidt mere, end vi ellers når i en almindelig gudstjeneste. sætte fokus på nye og spændende områder, med en vifte af aktiviteter. Men hvordan kommer man fra ide til handling. Det gør man ved at lette rumpetten og komme i gang. Jeg bliver tit spurgt om, hvad er den største udfordring for et menighedsrådsmedlem og mit svar er, begivenheder, at der sker noget, at man er omstillingsparat. Vi har også i 2010 været langt omkring og med stor tilslutning til arrangementerne, hvilket må betyde, at vores tilbud, er faldet i kirkemedlemmernes smag. Men vi vil da gerne se endnu flere, så man snyder sig selv ved at sidde der hjemme og have nej hatten på. Hilsen Annelise Ebbe Menighedsrådsmedlem FRILUFTSGUDSTJENESTE Tirsdag den 13. september kl Igen i år skyder vi en ny sæson i gang ved at invitere til friluftsgudstjeneste på Fredens Parkkirkegård lige ved Fredens kirke. Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der igen fri pølsevogn. I tilfælde af dårligt vejr henlægges gudstjenesten til Fredens kirke. 4

5 Koncert KammerJazzen Søndag den 10. april 2011 kl Nyt sydfynsk orkester har set dagens lys. KammerJazzen er opstået som nyt spændende koncept. Bandet er, som navnet siger, en spændende og nytænkende ide omkring en forening af to stilarter, kammermusik og jazz. Vi har gjort det, at vi forener to spændende stilarter, og det er der kommet ny musik ud af, udtaler orkestrets kapelmester, Niels Bystrup. Jazz standards, bossa rytmer, danske sange tilsat et tvist af jazz, folkeviser tilsat improvisation, en dygtig sanger, der i visse numre fortolker disse nye melodisammensætninger, har skabt et unikt koncept, som vi håber og tror vil kunne berige lytterens musikforståelse. Kombinationen af violin og klarinet, og de mere traditionelle instrumenter piano, trommer og kontrabas giver en anderledes tone, som vi synes er meget spændende. Vi ønsker at fortælle en historie og håber, at lytteren kan lide fortællingen. SOGNEINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Søndag den 13. marts kl Indsamlingens formål er at bekæmpe verdens sult. Meld dig som indsamler på Fredens kirkes kontor tlf eller pr. mail: Efter indsamligen er der gratis frokost i sognehuset. Derefter gudstjeneste i Fredens kirke kl FILMCAFÉ Torsdag den 10. marts kl Torsdag den 7. april kl Velkommen i Fredens kirkes FilmCafé, hvor foråret byder på to filmaftener. Program offentliggøres senere. Film- Café finder sted i sognehuset på Glarmestervej 8. Vi får en kort introduktion til filmen, ser filmen og taler om den over en kop kaffe eller te. 5

6 Sognekalender Gudstjenester, foredrag, koncerter mv. MARTS 6. marts Fastelavn Kl Børnegudstjeneste 8. marts Tirsdagstræf Kl Cuba 10. marts Kl Filmcafé 13. marts 1. s. i fasten Kl ved Birthe Juel mette Dolberg 20. marts 2. s. i fasten 27. marts 3. s. i fasten APRIL 2. april Kl Børnekirkedag 2. april Børnegudstjeneste Kl april Midfaste Kirkefrokost 7. april Kl Filmcafé 10. april Mariæ bebudelse 10. april Kl Kirkekoncert Kammerjazz en 12. april Tirsdagstræf Kl Kirkeskibe ved Henning Thalund 13. april For plejecentre Kl Gudstjeneste 17. april Palmesøndag 21. april Skærtorsdag Kl Gudstjeneste 22. april Langfredag 24. april Påskedag 25. april 2. påskedag MAJ 1. maj 1. s. e. påske 8. maj 2. s. e. påske Kl Gudstjeneste thomas Aallmann 11. maj Salmesangsgudstjeneste Kl mette Dolberg 15. maj 3. s. e. påske 6

7 20. maj Bededag Kl Konfirmation 22. maj 4. s. e. påske 25. maj Kl Menighedstur 29. maj 5. s. e. påske JUNI 2. juni Kristi himmelfart Kl Konfirmation 2. juni Kristi himmelfart Kl Konfirmation 5. juni 6. s. e. påske Kl Højmesse 12. juni Pinsedag 13. juni 2. pinsedag 19. juni Trinitatis 26. juni 1. s. e. trin. JULI 3. juli 2. s. e. trin. 10. juli 3. s. e. trin. 17. juli 4. s. e. trin. Kl Gudstjeneste 24. juli 5. s. e. trin. 31. juli 6. s. e. trin. Kl Gudstjeneste mette Dolberg AUGUST 7. august 7. s. e. trin. Kl Gudstjeneste thomas Aallmann 14. august 8. s. e. trin. Thomas Aallmann 21. august 9. s. e. trin. 28. august 10. s. e. trin. SEPTEMBER 4. september 11. s. e. trin. 11. september 12. s. e. trin. 13. september Kl Friluftsgudstjeneste begge præster 7

8 KIRKEKLUBBEN 1. marts 15. marts 29. marts kl Kirkeklubben for børn fra 5-8 år er kommet godt i gang igen og jeg glæder mig meget til at ha nogle tirsdags-eftermiddage sammen med en flok herlige børn. Kirkeklubben mødes i sognehuset Karin Vedel MUSIKALSK LEGESTUE Der er igen Musikalsk Legestue i Fredens kirke på følgende tirsdage kl : 26. april 3. maj 10. maj 17. maj 24. maj 31. maj. Musikalsk Legestue ledes af Birgitte Grinderslev. FREDENS KIRKES BØRNEKOR Kirkens børnekor øver hver onsdag i sognehuset kl Sidste gang i foråret er onsdag 30. marts. For ny opstart efter sommerferien: Hold øje med tidspunktet på kirkens hjemmeside Alle i børnekoret inviteres sammen med sognets øvrige børn til at deltage i Børnekirkedagen lørdag den 2. april se andetsteds i bladet. Børnekoret ledes af Ida Linding Kristensen. Børnegudstjenester Tirsdag d. 1. febr. kl. 17 havde vi børnegudstjeneste og det var med intet mindre end en premiere: for første gang var der lejlighed til at høre vores Børnekor synge. Minikonfirmanderne havde illustreret historien om hyrdedrengen David, der også var glad for at synge og spille. Men han kunne mere end at synge og spille og passe får. Han vandt også over den skrækindjagende kæmpe, Goliat! Efter gudstjenesten var mennesker samlet i sognehuset til spisning og hygge. Søndag d. 6. marts kl er der Fastelavnsgudstjeneste: kom gerne udklædt i kirken, så er det ekstra BABYSALMESANG Mandag d. 28. februar 7. marts 14. marts 21. marts 28. marts og 4. april kl Babysalmesang er for børn fra 0-9 måneder. Det minder på mange måder om den form for babyrytmik, som mange musikskoler udbyder. Den væsentligste forskel er, at vi i babysalmesang syngende bevæger os rundt i kirken til salmer. Især har de gamle salmer nogle fantastiske melodier og klange, som babyer er meget lydhøre overfor. sjovt og farverigt! Børnekoret deltager, under ledelse af Ida Linding Kristensen. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og årets kattedronninger, -konger, -prinser og prinsesser kåres! Der bliver serveret varm kakao og fastelavnsboller i sognehuset. Lørdag d. 2. april kl : I forbindelse med Børnekirkedagen er der også børnegudstjeneste. Denne gang kl som en festlig afslutning på dagens værkstedsarbejde. Temaet er: Glæden over alt det, Gud har skabt. De, der har sunget og leget og klippet og klistret sig igennem dagen, er med til at sætte deres præg på gudstjenesten. Alle er velkomne til at komme at se og høre om, hvad vi har lavet. MD Rent videnskabeligt er det dokumenteret, at musik og sang aktiverer barnets sanser og påvirker dets personlige udvikling ikke kun musikalsk, men også motorisk, socialt og intellektuelt. Vi synger en lille time, hvorefter der serveres kaffe/te og brød, og vi hygger os sammen. Babysalmesang finder sted i Fredens kirke. Tilmelding på Fredens kirkes kontor tlf (kun 12 babyer pr. hold). Babysalmesang ledes af Birgitte Grinderslev, Ringe. 8

9 Børnekirkedag Værksted 1: Babysalmesang v. Birgitte Grinderslev For babyer mellem 0-9 måneder og deres mødre/fædre NB! Bemærk, dette værksted starter først kl ! Max. 12 deltagere Værksted 2: Kreativt værksted for de 5 12-årige v. Karin Vedel Vi laver dekorationer til gudstjenesten i eftermiddag kl , inspireret af salmen Måne og sol, nr. 13 i salmebogen. Max. 12 deltagere Værksted 3: Korsang v. Ida Linding Kristensen Er du glad for at synge? Går du i kl.? Så kom og vær med! Vi skal synge til gudstjenesten kl og det bliver rigtig sjovt! Max. 15 deltagere Dagens program: 9.30: Vi mødes i Sognehuset, Glarmestervej 8. Derefter arbejdes der i værkstederne indtil kl Dagens tema er: Glæden over alt det, Gud har skabt : Frokost i sognehuset. Derefter oprydning og pyntning af kirken : Gudstjeneste for store og små. Alle er velkomne til gudstjenesten! Tilmelding: lægges i en kuvert og afleveres på Kordegnekontoret, Glarmestervej 8. Senest onsdag d. 23. marts. Pris pr. barn: 20 kr. Har du spørgsmål? Ring på tlf Navn: Adresse: Tlf./mail: Alder: Værksted (sæt kryds): Babysalmesang Dekoration Korsang Forældres underskrift 9

10 BRUGER ELLER MEDLEM? I en ny bog Ledelse af tro analyserer Mogens Lindhardt og Erling Andersen folkekirken som en virksomhed på linje med andre virksomheder i et moderne samfund. Det fører bl.a. med sig, at alle, der kommer i kontakt med folkekirken, enten som medlemmer eller fordi de blot benytter visse af kirkens aktiviteter, bliver betragtet som brugere. Tankegangen er besnærende og i tråd med moderne virksomhedstænkning. Vi er jo også brugere af kommunale tilbud som f.eks. biblioteker eller svømmehaller. Til gengæld skaber brugerbegrebet en ny form for afstand, som man måske også kan iagttage netop inden for det kommunale felt: Der er på den ene side brugerne og på den anden side aktørerne dem, der lancerer tilbuddene for brugerne. Derfor vil jeg nok foretrække fortsat at betragte og behandle folkekirkens medlemmer som det, de er nemlig medlemmer. Her er der i netop Danmark rige muligheder for at hente inspiration i det Forenings-Danmark, vi alle i forvejen kender. Tænk på en række af vores stærke foreninger som fagforeninger, Ældre Sagen, patientforeninger, spejderkorps eller idrætsforeninger. Selvfølgelig er medlemmer af sådanne foreninger også brugere men de er samtidig som medlemmer det stof, som foreningerne selv er gjort af. Og så har medlemmer altid demokratisk adgang til medindflydelse. Det gælder også i folkekirken, igennem menighedsrådene. At være medlem frem for alene at være bruger betyder ikke bare demokratisk medindflydelse det betyder også mulighed for medansvar og levende engagement. Og det er også denne tanke, der hos f.eks. apostelen Paulus ligger bag tanken om en kirke: at vi alle er (med)lemmer på den samme krop, på Kristus krop. Det er en kirke bygget på levende medlemmer. jbl TIRSDAGSTRÆF Eftermiddage med kultur, oplysning, oplevelse og hyggeligt samvær. Tirsdagstræf finder sted i sognehuset, Glarmestervej 8. rere og fortælle om kirkeskibe, som han også har skrevet flere bøger om. Fri entré. Kaffe koster 20 kr. CUBA Tirsdag den 8. marts kl Birthe Juel fortæller og viser billeder fra en rejse til Cuba. Tirsdag den 12. april kl Hvad er det for en snekke? Henning Thalund fortæller om danske kirkeskibe. Den tidligere forstander på Svendborg Søfartsskole er specialist i at restau- Foto: Poul Olsen 10

11 MENIGHEDSUDFLUGT DEN 25. MAJ 2011 PROGRAM: Kl Afgang fra Fredens Sognehus med Bergholdt Busser. Der bliver serveret kaffe og 1/1 rundstykke undervejs. Kl Besøg på Vejen Kunstmuseum. Besøget begynder med et foredrag om museet, hvorefter der er god tid til at gå rundt på egen hånd. Kl Gæstgivergården i Vejen byder på 2-retters middag. Kl Besøg i Christianskirken i Fredericia. Efter besøget i kirken er der kaffe og småkager ved bussen. Kl Dagen slutter med 3 stk. smørrebrød på Fjelsted Storkro. Kl Forventet hjemkomst til Sognehuset. Niels Hansen Jacobsen: Glaseret stentøjsskitse til havfruespringvandet i Svendborg (1929) Vejen Kunstmuseum. Pris pr. person kr. 350,00 Prisen dækker: Kaffe, rundstykker, middag, entre, guider, småkager og smørrebrød. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding og betaling på kirkekontoret i Sognehuset, Glarmestervej 8, senest tirsdag den 10. maj Menighedsråd og personale glæder sig til at byde jer alle velkommen. Bjørn Nørgaards forgyldte alter i Christianskirken, Fredericia. 11

12 Fredens Kirke Svendborg Kirkebladet udgives af: Fredens sogns menighedsråd Redaktion Annelise Ebbe, Henning Broholm,, Jonna Kristensen og Jørgen Børglum Larsen (ansv.) Layout og tryk trykteam svendborg a/s tlf Adresseliste Kirkekontoret Jonna Kristensen Glarmestervej 8 Åbent tirs.-fre. kl Torsdag tillige kl Mandag lukket. Tlf Sognepræst Glarmestervej 6 Træffes som regel tirs.-fre. kl samt efter aftale. Mandag fri. Tlf Sognepræst Nyborgvej 192 Tlf /Privat: træffes som regel i sognehuset man.- ons. kl , samt efter aftale. Fredag fri. Kirketjener Inger Hoppe Kirken Sognehuset Mobil Træffes bedst i kirkens åbningstid: kl Kirketjener 2 Birgit Saabye Organist Allan Wahl Fruerstuevej 75 Tlf Tlf. kontor Menighedsrådsformand Verna Egelund Linkenkærsvej 57 Tlf Kirkeværge Leif Kruse Nielsen Sanddalsvænget 13 Tlf Kirkegårdskontor Valdemarsgade 71A Tlf Regnskabsfører: Reg. revisor Benny Rasmussen Tordenskjoldsvej 21 Tlf Kirkelige organisationer FDF Kredsleder: Flemming Laustsen, Vædderen 88, tlf De grønne pigespejdere Gruppeleder: Conny Nielsen, Høje Dong, 5771 Stenstrup, tlf KFUM-spejderne Gruppeleder: Carsten Andersen Nyborgvej 320, Skårup Tlf KFUM & KFUK Formand: Tine Jørgensen, Boelsmosevej 15, 5883 Oure Tlf Svendborg Y s Men s Club Præsident: Poul Erik Mikkelsen Peløkkevej 73, Rudkøbing Tlf Dåb Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage dåben. Derefter aftales samtale med præsten. Fødsel Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketter m.m. findes på og Navne Navngivning uden dåb og navneændring foretages ved henvendelse til kirkekontoret eller på Vielse Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage vielsen. Derefter aftales samtale med præsten. Medlemskab Optagelse eller genoptagelse (for allerede døbte) i folkekirken foretages ved henvendelse til en af præsterne. Der anvendes ikke blanketter. Udmeldelse af folkekirken sker skriftligt til kirkekontoret. Der anvendes ikke særlige blanketter. Dødsfald Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen. Blanketter m.m. findes på og Samtale og sjælesorg Kirkens præster er altid til rådighed for en samtale. Ring eller mail og aftal tid på forhånd, hvis det er muligt. Kirkebil Til gudstjenester er der gratis kørsel for gangbesværede blandt sognets beboere og sognebåndsløsere. Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl Kirken er åben mandag til fredag mellem Sognehusets lokaler kan lejes til møder. Henvendelse til kirketjeneren.

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 DECEMBER 2013 - FEBRUAR 2014 JULEMØDE

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 DECEMBER 2013 - FEBRUAR 2014 JULEMØDE FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 DECEMBER 2013 - FEBRUAR 2014 JULEMØDE Fortælling af Jørgen Børglum Larsen Der er en særlig episode, som stadig hører til mine juleerindringer fra min tidligste ungdom. Ligesom

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Livet er et andet sted

Livet er et andet sted F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 2 S e p t e m b e r - n o v e m b e r 2 0 1 0 Livet er et andet sted Af sognepræst Der fortælles om en ung mand, som så gerne ville alt det bedste. Ikke mindst

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Mandagscaféen og Befrielsen I Mandagscaféen følger vi årets gang i sang. Vi synger lys ind i januar med forventning om forår,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Bindslev-Sørig. Nr. 2 5. årgang juni-juli-august 2015

Bindslev-Sørig. Nr. 2 5. årgang juni-juli-august 2015 Bindslev-Sørig kirkeblad Nr. 2 5. årgang juni-juli-august 2015 Kirkelige handlinger februar, marts, april 2015: Bindslev Kirke Det haver så nyligen regnet I skrivende stund har vi akkurat passeret 4. maj

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere