RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/ / / /100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100"

Transkript

1 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst. Reservedele: Opgiv altid kompressor type, nr. og årstal (se typeskilt.) CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Det erklæres herved, at nedenfor nævnte trykluftanlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne i: 2006/ 42/EF - Maskindirektivet 2004/108/EF - EMC direktivet 1987/404/EF - Simple trykbeholdere 2006/ 95/EF - Lavspændingsdirektivet Anvendte standarder: EN292-1 & -2 EN EN294 EN55014 EN EN55104 TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/ / / /100 Give, December 2009 Adm. Direktør: Jørn Iversen RENO-FF AS Nymarksvej 2, Thyregod DK-7323 Give RENO-FF AS ÅmarksvejN1 DK-8250 Egå Tel Tel Fax Fax

2 Indholdsfortegnelse: /DK Side: INFORMATIONER Identifikation / konstruktionsgrundlag 1.1 Symbolforklaring 1.2 Generelle oplysninger BESKRIVELSE AF KOMPRESSORANLÆG 2.1 Korrekt anvendelse af maskine 2.2 Funktionsbeskrivelse af maskine 2.3 Begrænsninger i brug TEKNISKE DATA 3.1 Forklaring af typeskilt 3.2 Tekniske specifikationer 3.3 Elektriske forbindelser 3.4 Mål og vægt kompressorblok og tilslutning SIKKERHED 4.1 Generelle sikkerhedsregler 4.2 Beskyttelsesforanstaltninger 4.3 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren OPSTILLING ANVISNINGER FØR START 5.1 Transport modtagerkontrol og opbevaring 5.2 Placering - anvisninger 5.3 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning 5.4 El tilslutning 5.5 Drift Betjening og start-stop procedure KOMPONENTERNES FUNKTION 6.1 Kompressorenheden 6.2 Indsugningsfilter 6.3 Trykafbryder 6.4 Kontraventil 6.5 Sikkerhedsventil 6.6 Trykluftbeholder VEDLIGEHOLDELSE / SERVICEINTERVALLER 7.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller 7.2 Generelle sikkerhedsregler vedr. Vedligeholdelse og service 7.3 Rensning - generelt 7.4 Udskiftning af luftfilter 7.5 Kontrollere olieniveauet 7.6 Udskiftning af olie 7.7 Udskiftning af kileremme FEJLFINDINGSSKEMA RESERVEDELSTEGNING

3 /DK 1 INFORMATIONER Denne instruktionsmanual indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af de nævnte kompressoranlæg. For at undgå fejl og risici skal du læse og overholde den foreliggende driftsvejledning og manual. Brugervejledningen gælder for RENO-FF kompressoranlæg, efterfølgende også kaldet maskine / anlæg. Instruktionsmanualen gælder kun, hvis din maskine er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen. Manualen indeholder alle nødvendige oplysninger for transport, montering, drift, reparation, service og nedslukning. Denne manual og driftsvejledning skal læses grundigt igennem inden første opstart og igangsætning, for at sikre sikker anvendelse af maskinerne. I tilfælde af fejl eller behov for reparationer, som ikke er beskrevet i manualen, bør du kontakte vores medarbejdere. I denne forbindelse skal den nøjagtige maskinbetegnelse holdes parat Opgiv altid kompressor model og serie nr. (se typeskilt) Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Hvis serviceeller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder s garanti. 1.1 Symbolforklaring Denne instruktionsmanual er forsynet med en serie symboler (piktogrammer) der viser de forskellige risici og øvrige faremomenter der findes i forbindelse med kompressoren hvis betydning du bør huske. Symbolerne hjælper til en hurtigere forståelse af driftsvejledningen, og gør opmærksom på risici og vigtige anvisninger. Beskrivelse af piktogrammerne følger standarden ISO 7000 standarden. Læsning af brugsanvisningen er obligatorisk Fare: Vedligeholdelse (se brugsanvisning) Maskine eller komponent skal isoleres fra strømkilde! Høreværn er påbudt Fare: Bevægelige dele Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. Fare: Elektriske kredsløb Bemærk, at arbejdet på elektriske komponenter kun må udføres af el-installatører Fare: Varme - Risiko for forbrænding! Bemærk, at overfladerne også kan være varme, når maskinen er slukket. Arbejdet i nærheden af disse overflader må først påbegyndes, når fladerne er kølet af. Rør ikke ved maskinen der hvor den er varm. Fare: Komponenter og udstyr under tryk/ Udgang for varme eller giftige gasser. Fare: Giv agt! Alle operationer beskrevet i denne brugsanvisning med dette symbol må kun udføres af specielt kvalificeret personale.

4 /DK 1.2 Generelle oplysninger RENO-FF kompressorer er blevet produceret i henhold til gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Kompressoren er blevet afprøvet og testet for funktionalitet og sikkerhed inden levering. Kompressoren er konstrueret til at komprimere ren luft (luften må ikke indeholde urenheder, eksplosive dampe eller skadelige partikler). Denne brugsanvisning henvender sig til brugere af kompressoren generelt og skal betragtes som en integreret del af kompressoren. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele kompressorens brugsliv, indtil endelig bortskaffelse, eller indgåelse i et eventuelt salg af kompressoren. Denne brugsanvisning angår udelukkende selve kompressoren og ikke andre komponenter eller andet udstyr der indgår i installationen. Oplysning om sådanne andre enheder skal søges i de pågældende manualer. 2 Beskrivelse af Kompressoranlæg 2.1 Korrekt anvendelse af maskine Kompressoranlægget er beregnet til komprimering af luft. Kompressoren er konstrueret til brug i tørre og ventilerede rum. Maskinen må ikke udsættes for regn. Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Desuden er det ikke tilladt at bruge maskinen i nærheden af gasser eller brændbare væsker. De mobile kompressoranlæg må kun anvendes, når de står stille og skal ikke tages i brug mens man flytter rundt med dem. Trykluft produceret af Kompressoren anvendes primært som drivmiddel til diverse luftværktøjer, som lufttrukne møtrikspændere, slagnøgler, boremaskiner, slibere, skruetrækkere, malerpistoler, blæsepistoler, rensepistoler, sandblæsere, luftpåfyldere m.m. Desuden kan trykluft produceret af kompressoren anvendes til styring af fodringsanlæg samt drivmiddel for visse produktions-anlæg. Hvis kompressoren skal indgå i andre sammenhænge end ovenfor anført, kontaktes forhandleren eller en af vores kompetente medarbejder hos. Der skal være overensstemmelse mellem værktøjets luftforbrug og kompressorens luftydelse samt beholderkapacitet. Hvis der er et misforhold kan der opstå en overbelastning af kompressoren med evt. havari som følge.

5 /DK 2.2 Funktionsbeskrivelse af maskine Kompressoren komprimerer atmosfærisk luft til et højt tryk v.h.a. kompressorens pumpeenhed og luften lagres i kompressorens beholder. Derefter kan den komprimerede luft anvendes som drivmiddel til værktøjer med mere. Maskinen består af en stempel- kompressor, en trykbeholder og en trykafbryder med start/stop anordning samt sikkerhedskomponenter. Der suges atmosfærisk luft ind via indsugningsfiltret (1), fig. 1. Luften komprimeres vha. stemplet i cylinderen. Indeller udsugningsventilen spærrer den ene vej, så den komprimerede luft ledes gennem køle/trykrør (5) via kontraventil (6) over i trykbeholderen (8). Kompressoren (2) pumper trykluft, indtil trykafbryderen (3) meddeler, at det indstillede frakoblingstryk er nået. Maskinen slukker. Trykket fremgår af manometeret (4). Trykket fjernes vha. den integrerede aflastningsventil. Når en forbruger bruger trykluft, falder beholdertrykket. Når tilkoblingstrykket nås, genstarter kompressoren automatisk via trykafbryderen. En sikkerhedsventil (7) forhindrer, at det maksimalt tilladte beholdertryk overskrides i tilfælde af fejl eller defekt trykafbryder(3). Mindst en gang om ugen skal trykluftbeholderen tømmes for kondensvand manuelt v.h.a. vandaftapningsventil (9) Der kan anskaffes en timerstyret Automatisk Vandaftapning som ekstra udstyr * * Automatisk vandaftapning Kan anskaffes som - Ekstra udstyr 8 Figur 1 : Trykluftkompressorens funktionsbeskrivelse

6 /DK 2.3 Begrænsninger i brug Luft produceret af kompressoranlægget må ikke direkte anvendes som åndemiddel. Dertil er den komprimerede luft for uren. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst herom. - Ret aldrig værktøj med trykluft mod mennesker og dyr!! Det er livsfarligt! 3 TEKNISKE DATA 3.1 Forklaring af typeskilt VARE NR. SERIE NR. MODEL SLAGVOL OLIE = Bestillingsnummer iflg. produktkatalog. = Modellens serienummer. De to første cifre angiver produktionsåret. = Kompressorens model betegnelse, samt Motor effekt. = Kompressorens ydelse v. 1 bar. = Olie type Der skal altid bruges af os anbefalede kompressorolie til maskinen. Ellers bortfalder garantien!

7 /DK 3.2 Tekniske specifikationer Type 250/50-250/90 400/90 500/90 580/90-620/ / / /100 Slagvolumen Motor (effekt) Max. tryk Tank Omdr/min Lydniveau1 Oliemængde2 db (A) (Liter) (L/min) kw HK Amp bar (Liter) 250/ ,5 2 4, ,5 250/ ,5 2 4, ,5 400/ , ,0 500/ ,8 580/ , / / / / ,5 3 5,5 5,5 7, , , , , ,8 1) Lydniveau målt under drift i 1 meters afstand og en højde af 1,6 meter fra kompressoren i henhold til DS/ISO ) SCH 150, kompressorolie bestillingsnr Bemærk 250/50 enfasede kompressor Bruges SCH 68 bestillingsnr ) Lovpligtig Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100.

8 /DK 3.3 Elektriske forbindelser Type Strøm Forsikring Amp. forbrug Tilledning Direkte Start Drift Minimum tværsnit for kabel ( mm2 ) 380V 250/ V 10 A - 1,5 250/50 380V 420 V 8A 4,5 A 1,5 250/90 380V 420 V 8A 4,5 A 1,5 400/90 380V 420 V 10 A 5A 1,5 500/90 380V 420 V 16 A 7A 1,5 580/90 380V 420 V 16 A 9A 1,5 620/ V 420 V 16 A 10 A 1,5 650/ V 420 V 16 A 10 A 1,5 960/ V 420 V 25 A 11 A 1,5 500/ V 420 V 1) 250/50 Enfasede model. 16 A 7A 1,5 3.4 Mål og vægt - kompressorblok og tilslutning H B L Type Kompressorblok Dimensioner Vægt L x B x H cm kg Trykluft tilslutning 250/50 Blok K l 84 x 42 x Lynkobling 250/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 400/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 500/90 Blok K l 105 x 45 x Lynkobling 580/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 620/150 Blok K l 120 x 42 x Lynkobling 650/270 Blok K l 149 x 52 x ½ 960/270 Blok K l 149 x 52 x ½ 500/100 Blok K l 114 x 42 x ½

9 /DK 4 SIKKERHED 4.1 Generelle sikkerhedsregler Ved drift af maskinen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For at sikre et sikkert arbejdsforløb er ejere og tilsynsførende ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af maskinerne skal følgende grundlæggende forholdsregler følges for at beskytte betjeningspersonale. Kontroller maskinen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis maskinen er beskadiget, må den ikke tages i brug. Træk strømstikket ud for at undgå uheld. Sørg for at få maskinen repareret faglig korrekt- Tilkald altid faglig kompetente service teknikere. Kompressoren må ikke placeres i områder hvor der er risiko for brand eller eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne der er monteret på kompressoren. Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret Personale (elektriker). Ved brug af elektriske maskiner skal de grundlæggende forholdsregler overholdes for at udelukke risikoen for brand, elektrisk stød og kvæstelser. I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må maskinen ikke tage i brug strømstikket skal tages ud og maskinen skal isoleres fra strømkilden. Tilslutningsledningen må ikke anvendes til andre formål. Brug ikke kablet til at trække stikket ud af stikkontakten. Tag altid fat om selve stikket. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter. Der må under ingen omstændigheder gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Uhensigtsmæssig brug af trykluft kan være til fare for mennesker og dyr og kan i værste fald være dræbende. Peg aldrig med trykluft mod et levende væsen. Dele af kompressoren kan blive meget varme. Høj temperatur på udligningsbeholdere, topstykker og kølerør. Kompressoren skal være afkølet inden service eller reparation. Ved vedvarende brug og arbejde tæt ved kompressoranlægget er der påbudt at bruge høreværn. Også støjniveau under 85 db (A) kan være høreskadeligt. Operatøren skal inden ibrugtagning af kompressoren have læst og forstået denne brugermanual. Det samme gælder for personale der har med opstilling af anlægget at gøre, samt servicemontører. Operatørens arbejdsplads på opstillingsstedet er foran anlægget. Man skal aldrig klatre op på kompressoren. Opstillingsstedet skal holdes ren og tør.

10 /DK 4.2 Beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesskærm (fig.2); Tjener til at beskytte operatøren og må ikke skiftes eller fjernes. Beskyttelsesfskærmning Figur 2 : eksempel : Beskyttelsesafskærmning Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. FARE: Roterende dele; beskyttelsesskærme må kun fjernes når kompressoren er slukket/stoppet og er afkølet ved service eller reparation. I tilfælde af service eller reparation, skal kompressoren yderligere isoleres fra strømkilden. 4.3 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren Fabrikantens ansvar ophører i tilfælde af: Ukorrekt anvendelse af utrænet eller forsømmeligt personale. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. Forkert installation. Installation i støvfyldt omgivelse (eks.: Cement). Forkert elektrisk tilslutning. Mangelfyldt vedligeholdelse. Brug af uoriginale reservedele samt forkert olie. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. Indgreb i sikkerhedsventilen eller andet sikkerheds udstyr og komponenter. Forøgelse af maksimumtrykket på grund af indgreb. Brug af kompressoren uden paneler og skærme. Tilslutning med forkert omløbsretning (se pil på motor).

11 /DK 5 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START 5.1 Transport - Modtagerkontrol og Opbevaring Kontroller STRAKS ved modtagelse, at kompressoren ikke har transportskader. Kompressoranlægget leveres fra fabrikken enten i en transportkasse eller på palle med en særlig isolering og indpakning for at beskytte maskinen under transport i mod transportskader m.m. Maskinen skal transporteres opretstående. Indpakningsmaterialer som f.eks. træ, søm, og plastik kan være farlige for børn og bør ikke efterlades, hvor børn kan komme til dem. De bør i stedet bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler og kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele samt at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt. Ved transport og opbevaring skal maskinen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer og tilsmudsning. Sørg for, at de elektriske komponenter ikke bliver fugtige. Kompressoren må kun transporteres i trykløs stand. Trykbeholder og trykslanger skal udluftes før transport. Desuden skal trykluftbeholderen tømmes for kondensvand. 5.2 Placering / Anvisninger Kompressoren leveres komplet, afprøvet, med påfyldt olie. Kompressoren udgør et selvstændigt trykluftanlæg og kræver kun el-tilslutning. Alt El-arbejde skal udføres af autoriseret el-installatør(med undtagelse af de anlæg, der leveres med stik for tilslutning i sikkerhedsstikdåse). Ved opstilling af kompressoren bemærk venligst følgende punkter: Kompressoren skal placeres på et fast, plant gulv. Kompressoren kræver normalt ikke forankring, men skal være i vater. For stationære kompressoranlæg; juster om nødvendigt med stålmellemlag og maskinsko. Kompressoren skal opstilles i et rum med god ventilation. Brug kun standard certificerede udstyr til at løfte kompressoren med. Løse dele fastgøres hvis nødvendigt, før kompressor løftes op eller flyttes. Kompressorrummet skal være køligt og rent men frostfrit. Omgivelsestemperatur skal Ligge mellem min. +3 C (37 F) og max.+30 C (104 F ). Nødvendig luftmængde til ventilation for kompressorrummet skal sikres. Minimum luftfugtighed skal sikres. Indsugning for køleluft skal arrangeres således at ingen løse partikler kan suges ind. Kompressoren må ikke opstilles i områder hvor der er risiko for brand eller Eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Kompressoren bør ikke installeres hvor der forekommer cementstøv, silliciastøv, støv fra foderanlæg eller andre støvpartikler i atmosfæren uden påmontering af et specielt støvfilter på luftindsugningen. Kontakt venligst RENO-FF AS.

12 /DK 5.3 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning Opstilling og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede medarbejdere, der er fortrolige med maskinen og som har læst denne manual grundigt igennem. Af hensyn til sikkerhed og servicering af kompressoranlægget s k a l der være en fri afstand til alle sider på 500mm. For at opnå max. køling (dog altid frostfrit), må der være god ventilation i kompressorrummet, Max. Omgivelsestemp. 30 C. Oliestanden kontrolleres, og om nødvendigt påfyldes olie. Der er påfyldt olie fra frabrikken men for en sikkerhed skyld undersøg om der er nok olie i kompressoren. Oliestanden skal altid være synlig i oliestandsglasset. Max. niveau er til midten af oliestandsglasset. (Over max. niveau medfører øget olieforbrug). Bygningsreglementet samt de Brandtekniske Forskrifter skal overholdes. : Lovpligtig første gangs Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100 for beholdere med produkttal lige eller større en tallet Produlkttal = Trykbeholderens volume x tryk, (se under punkt 3.2) 5.4 El tilslutning Den elektriske tilslutning skal foretages af aut. el-installatør (med undtagelse af de anlæg, der leveres med stik for tilslutning i sikkerhedsstikdåse) i henhold til stedlige myndigheders krav samt gældende EU-regler med iagttagelse af følgende punkter: El-kablets isolering skal være helt fejlfri og uden revner. Et evt. forlængerkabel skal have samme dimension som kablet som er monteret på anlægget. 1. Der skal monteres en aflåselig hovedafbryder nær ved kompressoren. 2. Kompressoren må under ingen omstændigheder tilsluttes stikdåser der ikke overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og/eller ikke er udstyret med hovedkontakt/afbrydere og korrekt jordforbindelse. 3. Undersøg om at strømforsyningen passer til kompressoren, samt alle kabelsamlinger er korrekt tilsluttet. 4. Eventuelle kabelføringer skal have ledere med tilstrækkelig tværsnit til at klare kompressorens strømforbrug ved fuld belastning. 5. Kontrollere omløbsretning. Vær sikker på at omløbsretning er rigtig. Hvis omløbsretningen er forkert, og kompressoren kører, selv for et par sekunder, er der risiko for at kompressorblokken bliver beskadiget eller ødelagt. Bemærk: Kompressoren vil blive beskadiget, hvis rotationsretningen er forkert for selv et kort øjeblik. En pil på motor viser den korrekte omløbsretning.

13 /DK Drift Betjening Start- stop procedure Tilslut el og start kompressoren ved at dreje på knappen på trykafbryderen fra Off til Auto. Husk at når kompressoren skal slukkes drejer man knappen fra Auto til Off. Må aldrig slukkes Eksternt Kompressoren producerer trykluft (se også punkt 2.2). Trykluft transporteres via kølerør/trykrør til trykluftbeholder. Kontraventilen sørger for at producerede trykluft ikke kommer retur til kompressor men at forblive i trykbeholderen. Når det indstillede frakoblingstryk som trykafbryderen er indstillet på er nået vil strømforsyning til el-motor bliver afbrudt og motor stopper, derved kompressoren stopper med at producer trykluft. I sluknings øjeblikket, trykket fjernes i kølerør/trykrør ved hjælp af den integrerede aflastningsventil lige under trykafbryder. Ved evt. overbelastning af kompressoren vil indbygget motorværn i trykafbryder, afbryde strøm til motor. Med takt af at en forbruger bruger trykluft, falder beholdertrykket. Når trykket i beholderen falder under tilkoblingstrykket som er justeret på trykafbryder, genstarter kompressoren automatisk via trykafbryderen. En sikkerhedsventil forhindrer, at det maksimalt tilladte beholdertryk overskrides. Luftudtag og tryklufttilslutning: Ved de mobile anlæg på hjul; er der påmonteret trykregulator med lynkobling hvormed man kan regulere udgangstrykket af trykluft til forbrugsværktøj m.m. Tryklufttilslutning foretages via lynkoblingen, en passende trykluftslange med påmonteret indstik er nødvendigt for tilslutning til lynkoblingen. Vi anbefaler at De installerer en fleksibel trykslange mellem lynkoblingen og forbrugsværktøjet. Sådan en kan anskaffes som ekstraudstyr hos Start/stop regulator trykafbryder manometer lynkobling sikkerhedsventil kontraventil Figur 3: luftudtag og automatik ved de mobile kompressorer Bemærk: Ved de stationære anlæg; er der ingen påmonteret regulator og lynkobling påmonteret dertil skal man anskaffe sig evt. en godkendt trykluftkuglehane som ekstraudstyr. Stationære anlæg leveres som standard uden en trykluftkuglehane. Se oplysning for trykluftstilslytning under punkt 3.2.

14 /DK 6 Komponenternes funktion princip og vedligeholdelse 6.1 Kompressorenheden (Pumpeenhed) Luften suges ind via indsugningsfilter (position 1 figur 3) og komprimeres ved hjælp af stemplet i cylinderen. Ind- eller udsugningsventilen spærrer den ene vej, så den komprimerede luft ledes gennem køle/trykrør (position 2 figur 3), via kontraventil over i trykbeholderen. 1 2 Figur 3 : Kompressorblok K11 K Indsugningsfilter - Luftfilter Indsugnings eller luftfiltret er monteret direkte på topstykke og dens funktion er at filtrere indsugningsluften for urenheder og uønskede partikler som kan komme ind i kompressor anlæggets pumpeenhed (kompressorblok). Indsugningsfilteret skal udskiftes med jævne mellemrum. Indsugningsfiltret (fig. 4) skal under rene forhold skiftes en gang om året. Hvis der indsuges støvholdig luft, skal filtret / filterindsatsen skiftes hyppigere. Figur 4 : Indsugningsfiltre VIGTIGT! Brug altid originale dele. Ellers bortfalder s garanti.

15 /DK Trykafbryder En Trykafbryder eller pressostat er en elektrisk kontakt, som er styret af trykluft, som ved et bestemt tryk aktiveres eller deaktiveres. Den bruges til at sende strøm ud til elmotoren eller afbryde strøm for at stoppe den. Kompressoren transporterer trykluft, indtil trykafbryderen meddeler, at det indstillede frakoblingstryk er nået. El forsyning til motor bliver afbrudt via kontakten i trykafbryderen og motoren stopper / maskinen slukker. Trykket fremgår af manometeret. Trykket i trykslangen/røret fjernes vha. den integrerede aflastningsventil. Når en forbruger bruger trykluft, falder trykket. Når tilkoblingstrykket som trykafbryderen er indstillet på nås, aktiveres kontakten i trykafbryderen. Vigtigt: Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i trykafbryderen, eller gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Justering og indstilling af Trykafbryder Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til det arbejdstryk som er påstemplet typeskiltet. Arbejdstrykket kan dog justeres til max. 0,5 bar under det max. tryk kompressorens tank er godkendt til (Se tankskiltet). Trykket justeres med trykafbryder påmonteret, under tryk og isoleret fra strømkilden. Justeringen sker i trykafbryderen under den grå kappe. Udkoblingstrykket (den øverste trykgrænse) justeres ved at dreje skruen enten mod (+) for at forhøje maks. trykket eller mod (-) for at reducere den Indkoblingstrykket justeres ved at dreje skruen enten mod (+) for at forhøje eller mod (-) for at reducere differencetrykket. Differencetrykke er på ca. 2,5bar El Diagram 3 faset Strøm MDR3 1 faset Motor Strøm MDR3 SK Motor 1 faset MDR3 SK-R3/30/2 Strøm Motor

16 /DK Kontraventil kontraventilen sikrer, at trykluft i trykluftbehloderen ikke kan strømme tilbage til kompressorblokken. kontraventilen er monteret på trykluftbeholderen lige efter køle/trykrør. Trykluft produceret af kompressoren transporteres via køle/trykrør og føres igennem kontraventil ind i tryklufttanken 6.5 Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen er en sikkerhedskomponent som åbner for tryk hvis beholdertryket overstiger det maksimal tilladte som er forskrevet på beholderens mærkeplade og selve ventilen. Sikkerhedsventilen er fra fabrikken indstillet i henhold til beholdertrykket og testet efter de gældende regler. Sikkerhedsventilen må aldrig indstilles til et højere tryk, end beholderen er beregnet for. (Se beholderens typeskilt). Sammen med anlægget leveres et certifikat for sikkerhedsventilen som skal gemmes sammen med resten af dokumenterne Justering af sikkerhedsventilen er forbudt. Ved uautoriserede ændring af sikkerhedsventil bortfalder enhver garanti. 6.6 Trykluftbeholder Trykluftbeholderen sikrer at der til stadighed er en mængde af trykluft til stede hvorfor at kompressoren ikke nødvendigvis skal starte når der er behov for en mindre luftmængde. Da kompressoren ikke skal starte hver gang der for bruges luft, nedsættes dermed slitagen af denne og samtidigt spares der på energiforbruget. Montering af rør m.v, skal ske med egnede materiale og passende størrelse. Overhold beholderens driftstemperatur. Hold plads til besigtigelse og vedligeholdelse. Beholder data kan aflæses på beholderens mærkeplade eller på certifikatet. Der må ikke svejses på trykbærende dele! : Lovpligtig første gangs Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100 for beholdere med produkttal lige eller større en tallet Produlkttal = Trykbeholderens volume x tryk, ( se under punkt 3.2) Trykluftbeholdere skal være udført og dimensioneret i henhold til gældende regulativer(se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Trykbeholder ) på

17 /DK 7 VEDLIGEHOLDELSE/ SERVICEINTERVALLER Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service- eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder vores garanti. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Al vedligeholdelse skal foretages med kompressoren stoppet og trykbeholderen skal være trykløs. 7.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Vedligeholdelses og serviceintervaller Inden igangsætning Ugentlig For hver For hver (Mindst hver 12 måneder) 1000 timers drift: 2000 timers drift: Vedligeholdelse og service Kontroller oliestand. Kontroller kileremmenes stramning. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler Kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele Kontroller at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt. Kontroller oliestand. Tap beholderen for kondensvand Kontroller kileremmenes stramning. Skift olie. Skift ventilerne og toppakning. Udskift luftfilter eller luftfilterindsats. Skift olie. Kontroller kileremmenes stramning. evt. udskift kilerem.

18 /DK Generelle sikkerhedsregler vedrørende vedligeholdelse Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Anvend kun originale reservedele ellers bortfalder garanti. Det anbefales at al vedligeholdelse udføres af aut. servicemontør. Brug passende værktøjer til vedligeholdelse. Al vedligeholdelse skal foretages med kompressoren stoppet og trykbeholderen skal være trykløs. Alt vedligeholdelsesarbejde skal foretages ved at afbryde strømmen til anlægget og ved at sikre sig at anlægget ikke kan startes. Hvis rumtemperaturen falder under +3º C, er det vigtigt at isolere alle rør/slanger og kondensatafløb. Derved undgås det at der opstår blokeringer på grund af isdannelse, som kan forårsage skade på kompressoren, installation og trykluftbeholder. Forbrændingsfare! Lad kompressoren afkøle før vedligeholdelsesarbejde. Kun for at skifte olie skal kompressoren være varmt. Før man fjerner eller udskifter dele der er under tryk, skal man sørge for at anlægget og trykluftsystemet er aflastet. Kontroller, at manometeret står på 0 bar. Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker. Motor, indsugningsluftfilter, elektriske komponenter, m.m. beskyttes mod fugt. Der må ikke svejses eller udføres andet arbejde der udvikler varme i nærheden af oliesystemet eller beholdere der er underkastet inspektion af myndighederne. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i kompressorens manometer eller regulerings og sikkerhedsudstyr. Sørg for at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget. Kontrollere tryk, temperatur og tidsindstillingerne efter vedligeholdelsesarbejde før kompressoren igen tages i brug. Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller SERVICE skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når kompressoren startes igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages.

19 /DK Rensning generelt Brug en våd klud eller en støvsuger for almindelig rengøring/rensning. Kontroller og rengør regelmæssigt luftindsugningen for støv og andet snavs for at sikre en ren og tilstrækkelig og nødv. mængde luftindsugning. Udskift om nødvendigt luftfilter eller indsats. FARE - Bemærk: Trykluft eller vand/damprenser, må ikke bruges til rengøring! Brug ALDRIG brandbare rensevæsker eller tetra-kloride til rengøring. Brandbart materiale kan forårsage eksplosion eller brand hvis de kommer i kontakt med kompressorens varme dele. Brug ALDRIG ætsende eller korrosive materialer til rengøring af kompressoren som kan angribe materialer i trykluftsystemet. 7.4 Udskiftning af luftfilter 1. Stop/nedsluk kompressoren og sørg for at den ikke genstarter. 2. Skruen på filterdæksel løsnes og filterdæksel tages af. 3. Filterpatron tages ud. 4. Rengør filterhuset med en let fugtig klud for støv og snavs. Figur 5 : Afmontering af luftfilter 5. Udskift filtret hvis det er defekt eller ødelagt. 6. Filtret placeres igen i huset. 7. Filterdækslet sættes på og skrues fast. 8. Udfør en test start/kørsel og følg forløbet. 9. Den gamle/udskiftede filterpatron bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. 7.5 Kontrollere olieniveauet Olieniveauet i kompressoren har en stor betydning for drift og driftsikkerheden af anlægget samt kompressorens levetid. Oliestanden skal altid være synlig i oliestandsglasset. Max. niveau er til midten af oliestandsglasset. Over max. niveau medfører øget olieforbrug. Overhold intervaller for olieskift Olieaftapning: Oliebakke placeres under aftapningsskrue, prop demonteres og olien bortskaffes på hensigtsmæssig måde af hensyn til miljøet. Figur 6 : Olieniveauglas

20 /DK Udskiftning af olie Olieudskiftningen MÅ kun fortages når kompressoren er totalt aflastet og trykløs! Kompressoren skal være varm. Oliepåfyldning 1. Stop kompressoren og sørg for at den ikke genstarter. 2. Aflast kompressoren og beholder for tryk. 3. Skru oliepåfyldningsskruen af. oliestandsglas 4. Sæt en passende bakke under kompressoren, oliedrænskruen løsnes. set oliedrænskrue Fare: Forbrændingsfare ved driftsvarme anlæg; der skal bruges handsker mens Spildolie kan have en høj temperatur! 5. Dræn al olie ud af kompressorblokken. 6. Kontroller tætningen for oliedrænskruen og udskift om nødvendigt. 7. Fyld på med olie til max. niveau. Oliepåfyldningsskrue skrues fast. 8. Start kompressoren. 9. Kontroller olieniveauet. Hvis nødvendigt fyld på med olie til max. niveau. 10. Kontroller tætning for oliepåfyldning og oliedrænskruen for lækage. 11. Den gamle/udskiftede spildolie bortskaffes på hensigtsmæssig måde af hensyn til miljøet. Der skal altid bruges af os anbefalede kompressorolie til maskinen. Ellers bortfalder garantien! 7.7 Udskiftning af kileremme Kileremme udskiftes på følgende måde: 1. Stop kompressoren og vær sikker på at den er trykløs. 2. Kompressoren isoleres fra strømkilden. 3. Afskærmning afmonteres. 4. Skruer som fastspænder motor på konsol løsnes. 5. Fjern de gamle kileremme og erstat dem med de nye. 6. Fast spænd kileremmene. 7. Fastspænd motor på konsol. 8. Fastspænd afskærmning. 9. Kileremme skal altid skiftes sætvis for modeller med to eller flere kileremme.

21 /DK 8 FEJLFINDINGSSKEMA Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Fejl Mulig årsag Afhjælpning 1. Forkert omløbsretning Forkert tilslutning af faser 2. Kompressoren vil ikke starte a) Ingen strøm a) Tilslut anlægget til strømkilde b) Hovedafbryder afbrudt b) Tilslut c) Fejl på det elektriske udstyr, sprængte sikringer, løse kabler. c) Kontrollere den elektriske installation. d) Motorværn har stoppet kompressoren d) Nulstil motorværn e) Defekt Trykafbryder e) Trykafbryderens kontakter. Elforbindelse og mekaniske funktion kontrolleres. Evt udskiftes f) Tryk sænkes indtil trykafbryder kobler ind. f) stoppet pgs. At trykafbryder har nået max. tryk 3. Kompressor starter trægt eller udkobler på motorværn under opstart Byt om på de 2 ledninger a) Utæt kontraventil a) Kontraventilen afmonteres uden tryk på anlægget. Kegle og sæde renses. Evt. uskiftes. b) For slappe kileremme. b) Kileremme strammes. c) Fejltilslutning (fase mangler) c) Tilslut alle 3 faser a) For lavt indstillet motorværn a)indstilles efter motorens mærkestrøm. b) For lav driftsspænding. b) spændingen kontrolleres. c) Kompressoren står for varmt c) Sørg for nødv. ventilation og køleluft. a) Ventiler eller mellemplade er slidt. a) Renses eller udskiftes. b) Toppakning er sprunget. b)pakning udskiftes, c) Luftfilter tilstoppet c) Ny filterindsats monteres. 6. Kompressor kører hele tiden. a) Utætheder i rørsystemet. a)rørsystemet kontrolleres. b) Øget luftforbrug. b) Større kompressor anskaffes. 7. Sikkerhedsventil lukker luften ud. a) defekt sikkerhedsventil a) Udskift. b) Anlægget aflaster ikke b) se længere ned i skemaet c) Kompressoren stopper ikke automatisk c) se punkt 3 og 9. a) Høj oliestand a) olieniveau reduceres - Tap olie b) For lille kompressor b) Afskaf større kompressor 9. Der siver kontinuerlig luft ud under trykafbryder når kompressor står stille. a) Snavset eller defekt kontraventil a) Kontraventilen afmonteres uden tryk på anlægget. Kegle og sæde renses. Evt. uskiftes Kompressoren larmer. a) Kilerem er løs. a) fastgør kilerem. b) Kileremme er ikke i sæt. b) Udskift kileremme så de er i sæt. c) Vitale dele af kompressoren kan være ødelagt c) Kompressor repareres - udskiftes 4. Kompressor stopper periodisk under drift med udkobling af motorværn 5. Faldende kompressor ydelse 8. Olie i trykluft

22 Ventilaflastet K11 - K11 ventilaflastet

23 Model 250/50-250/90 Artikel nr. I modellern e indgår: 3 Faset 1 faset Pressostat inkl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil / /1 Kompressorblok Trykregulator K11 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Bolt Svinghjul Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning flangelukket Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander Låsering Bøsning Boltplejlstang Ventil Skive8mm Luftfilterpind Luftfilter -bund Luftfilter indsats Luftfilterhus Vingemøtrik Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Krumtap Cylinder Flange åben Ventilplade Kompressionsring Olieskrabering Oliering Stempel Krydspind Pakning undertopstykke Pakning mellem ventilplade Pakning over cylinder Pakning undercylinder BoltM8x65 mm Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Plejlstangkomplet Flange lukket Krumtaphus Topstykke Efterkøler Pakning BoltM10x25 mm K11- ventil afl astet model Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder O-ring Stempelventilaflastning Topstykkeventilaflastn.komplet V-stykke T-stykke Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr BoltM8x65 mm Skive8mm Rev /ska

24 K18 Ventilaflastning 0021

25 Model 400/90 Model 550/50 Artikel nr. Artikel nr. I modellen indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pilotventil Kontraventil Kontraventil Sikkerhedsventil /1 Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Ventil aflastet Trykregulator Motor - Honda Benzin motor K18 Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning flangeåben Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Låsering Bøsning Boltf.plejlstang Skive7mm Luftfilter bund Luftfilter indsats Luftfilter hus Vingemøtrik Flange åben Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Plejlstangkomplet Flangelukket Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder O-ring Stempelventilaflastning Topstykkeventilaflastn.komplet V-stykke T-stykke Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Krumtap Pakning u/cylinder BoltM8x25 mm Lejepander2dele Krumtaphus Svinghjul Cylinder Ventilplade Kompressionsring Olieskrabering Oliering Stempel Krydspind Pakning u/topstykke Pakning mellem ventilplader Pakning o/cylinder Luftfilter pind Ventil Topstykke Efterkøler BoltM8x75 mm Pakning topstk./efterkøler UnbracoboltM10x25 mm K18 ventil aflastet model Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Skive Rev /ska

26 K

27 Model 500/90 580/90 Model 620/150 Artikel nr. Artikel nr. I modellen indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pressostat incl. motorværn Kontraventil Kontraventil Sikkerhedsventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Model 500/100 (15bar) Artikel nr. I modellen indgår: Pressostat incl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Pakning hus /fl.åben Flange åben BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning hus /fl.lukket Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander- 2 dele Boltf.plejlstang Ventil Skive Luftfilter bund Luftfilter indsats Luftfilter hus Vingemøtrik Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Flange lukket BoltM8x25 mm Efterkøler BoltM8x75 mm Bøsning Låsering Pakning topstk./efterkøler K25 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Luftfilterpind UnbracoboltM10x25 mm flange Flange vinkel UnbracoboltM10x25 mm Ventil Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Stempelstor Krydspind stor Krumtaphus Krumtap Svinghjul Pakning u/cylinder Krydspind lille Stempellille Kompressionsringlille Olieskraberinglille Oliering lille Cylinder Pakning o/cylinder Ventilplade Pakning mellem ventilplader Pakning u/topstykke Plejlstangkomplet Topstykke Efterkøler forbindelse Møtrik 1/2" Rev /ska

28 K28 - K28 ventilaflastet Ventilaflastet Luftfilter for ventilaflastet

29 Model 650/ /270 I modellen indgår: Artikel nr. Pressostat incl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil Kompressorblok K28 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Pakning hus /fl.åben BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning hus /fl.lukket Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander 2dele Boltf.plejlstang Skive8mm Ventillille Vingemøtrik Skive8mm Møtrik Skive Flange lukket Flange åben BoltM8x25 mm Efterkøler forbindelse Bøsning Låsering Pakning u/topstykke Skive10x18x Pakning top/efterkøl Pakning forb. efterkøler BoltM10x16 mm BoltM8x22 mm BoltM10x25 mm Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Topstykke Venstre efterkøler Højreefterkøler Efterkøler BoltM10x90 mm /0235 Luftfilterhus / /0238 Luftfilterindsats / Luftfiltertop Luftfilterbund Vingemøtrik O-ring Ventilstor Krumtaphus Krumtap Svinghjul Pakning u/cylinder Krydspind lille Stempellille Kompressionsringlille Olieskraberinglille Oliering lille Plejlstangkomplet Luftfilterpind Ventilplade Pakning o/cylinder Pakning ml.ventilpl Cylinder Stempelstor Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Krydspind stor Rev /ska

30 K30 - K30 ventilaflastet Ventilaflastet Luftfilter for ventilaflastet

31 Model 960/ /270 Model 1050/150 (el-start) Artikel nr. Artikel nr.. I modellerne indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pilotventil Kontraventil ¾ Kontraventil Sikkerhedsventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Ventil aflastet Motor - Honda Benzin motor Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr BoltM8x22 mm Olieprop Pakning skueglas Skueglas Pakning ånderør Ånderør Skive8mm Vingemøtrik Plejlstangkomplet Krumtap Cylinder Krumtaphus Flange åben Forbindelsetilefterkøler Lejepander2dele Kugleleje Pakdåse Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Stempelstor Olieskraberinglille Oliering lille Stempellille Krydspind stor Krydspind lille Bøsning Låsering Pakning u/topstykke Pakning ml.ventilpl Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder Forbindelsesstykke Skærering V-stykke T-stykke Omløber Topstykkeventilaflastn.komplet Skive13,5x18x1,5mm K30 Kompressorblok K30 ventilaflastet Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Pakning o/cylinder Pakning u/cylinder Pakning hus /fl Skive10x18x2 m m Pakninng top/efterkøler Pakning forb. efterkøler /0293 Luftfilter hus Luftfilter bund Luftfilter pind /0294 Luftfilter indsats Ventillille Ventilstor BoltM10x25 mm Skivev.svinghjul BoltM8x50 mm UnbracoboltM10x25 mm BoltM8x22 mm Møtrik M Flange Vinkel UnbracoboltM10x25 mm Svinghjul Topstykke Venstre efterkøler Højreefterkøler Efterkøler Flange lukket Ventilplade BoltM10x Kompressionsringlille Møtrik v.svinghjul Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Prop 1/ Stempelaflastningsventil O-ring Skive10x18x2 mm Fjeder Rev /ska

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START

OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START DEBEL MARKISE (DIY) Montage og bruger/ Instruktionsmanual DIY STD DIY HLD DIY KSM DIY HLM Indhold 1 INFORMATIONER 1.1 Symbolforklaring 1.2 Generelle oplysninger 2 BESKRIVELSE AF MARKISE 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGSANVISNING DÜRR PRAKSIS KOMPRESSOR BULLE

MONTAGE- OG BRUGSANVISNING DÜRR PRAKSIS KOMPRESSOR BULLE MONTAGE- OG BRUGSANVISNING DÜRR PRAKSIS KOMPRESSOR BULLE 9000-610-11/18 7/99 dänisch 1 2 INDHOLD Vigtige Informationer 1. Vejledninger... 4 1.1 CE - mærkning... 4 1.2 Retningslinier... 4 1.3 Almindelige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere