BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN"

Transkript

1 BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte

2 EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA, overholder de relevante sikkerheds og sundhedskrav, i overensstemmelse med EU direktiverne, og er beregnet til montering på et køretøj. Denne erklæring er kun gyldig, og brugen af liften er kun tilladt, hvis følgende betingelser er overholdt: -liften er monteret på et køretøj, og monteringen overholder betingelserne, i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne fra DHOLLANDIA, samt overholder de retningslinier, som producenten af køretøjet har beskrevet. -at der efter monteringen af liften er foretaget risikoanalyse og funktionstest som er kommet ud med et positivt resultat, og monteringsdeklarationen (side C6) er udfyldt korrekt. Denne erklæring, samt producentens ansvar bortfalder, såfremt der er foretaget modifikationer på liften, uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten, eller vedligeholdelsen er forsømt, eller de periodiske eftersyn ikke er udført. Signatur og stempel. Sted.. Dato../ / 1) Introduktion Denne brugermanual indeholder vigtig information vedrørende brug af bagsmækliften, sikkerhedsudrustning, vigtige oplysninger vedrørende brug og sikkerhedsbestemmelser, information omkring vedligeholdelse og reparation af bagsmækliften, samt en oversigt som viser hvad brugeren skal iagttage, for at overholde EU-bestemmelserne under brugen af liften. Denne manuel skal opbevares i køretøjet, og bruges som vejledning i forbindelse med anvendelsen af liften, samt afhjælpning af fejlfunktioner. For egen og andres sikkerhed er det vigtigt, at liften betjenes af uddannede personer som har læst og forstår indholdet af denne manual. Betjeningen af liften uden forudgående instruktion og forståelse af liftens funktioner, kan være til alvorlig fare for brugeren, samt eventuelle hjælpere og forbipasserende. Din DHOLLANDIA lift er designet og produceret med iagttagelse af største omhu, der sikrer brugeren en let og sikker anvendelse. Ændringer i konstruktionen og sikkerhedsanordninger er derfor strengt forbudt. Hvis ændringer af liften skulle blive nødvendige, skal en skriftlig forespørgsel sendes til din DHOLLANDIA forhandler. Forhandleren vil rette forespørgsel til fabrikanten og undersøge, om ændringerne kan tillades. Ændringer der foretages uden en skriftlig tilladelse, vil gøre den person, eller det firma, der foretager ændringen, ansvarlig for eventuelle personskader eller skader på materiel i denne sammenhæng. Ved bestilling af reservedele, eller ved henvendelse til forhandleren i forbindelse med teknisk bistand, skal altid oplyses følgende: Lifttype, serienummer og produktionsår. Hvis disse data ikke er tilgængelige, kan serienummeret findes på liftens ramme, på platformen op på hydraulikaggregatet. Ved reparation må kun anvendes originale DHOLLANDIA reservedele. Garantien på liften vil bortfalde, såfremt der anvendes uoriginale reservedele, ligesom der ikke kan garanteres for liftens pålidelighed og sikkerhed. Liften bør forsynes med en original DHOLLANDIA støddæmper bom. Kopi af certifikat på den originale CE bom kan tilsendes ved henvendelse til forhandleren. Illustrationer og data i denne manual er ikke bindende, og kan ikke give bruger anledning til proces mod DHOLLANDIA, uanset hvilke konsekvenser der kan forekomme. DHOLLANDIS s politik er løbende at udvikle produkterne, og forbeholder retten til ændringer i konstruktion og komponenter uden forudgående varsel. De mange muligheder og ændringer der forekommer, vil betyde, at der kan være afvigelser fra standardspecifikationerne; det vil ikke altid være muligt at følge disse ændringer op i brugermanualen, med hensyntagen til den tid der går mellem udførelsen af ændringen og trykning af nye manualer. Vær opmærksom på indholdet i afsnit C. Dette afsnit omhandler henvisning til sikkerhedskontrol og brug af liften i henhold til EEC-maskindirektivet. Det er påbudt, at reparationer og vedligeholdelse af liften indføres i inspektionsjournalen på side C15. 2) Beskrivelse DHOLLANDIA lifte er udviklet og produceret med den nyeste teknologi, og er i overensstemmelse med de Europæiske CE Sikkerheds Direktiver. Rammekonstruktionen er produceret med ståltyper af bedste kvalitet, platformen er udført i stål eller aluminium. Alle platforme er forsynet med skridsikker overflade. Bevægelige led er forsynet med lejer der kun kræver et minimum af vedligeholdelse, og som nemt kan udskiftes når de er slidt op. Alle bolte er galvaniserede og forsynet med smørenipler. Standard liften, foldelifteliften og slædeliften er forsynet med automatisk og justerbar system der tilter platformen ved terrænniveau, -det betyder, at platformen tilter når knappen for ned er aktiveret. Når løftefunktionen aktiveres, vil platformen gå til vandret position, før liften bevæger sig opad. Den flade platform på den vertikale lift, samt slædeliften, type DH-SK har ikke automatisk tiltning ved terrænniveau. På standard lifte er de hydrauliske cylindre enkeltvirkende, og forsynet med smøring for lift og tiltfunktioner. Cantilever liften er forsynet med fjeder, der aflaster bevægelserne. Fjederen er monteret indvendig eller udvendig på tiltcylinderen. Stempelstængerne er forkromede og beskyttes mod snavs og stenslag ved hjælp af gummibælge. Stempelstængerne for løfte og lukkefunktionen er produceret i rustfrit stål (INOX) som garanterer en exceptionel høj kvalitet. Hydraulikaggregatet forsynes med strøm fra køretøjets batteri, eller fra ekstra batterier minteret på køretøjets chassis. Det elektriske udstyr som monteres i forbindelse med liften i overensstemmelse med producenten af køretøjets anvisninger og arbejdstilsynets forskrifter. En sikker strømforsyning er af yderste vigtighed for en pålidelig funktion af liften. Det er derfor nødvendigt, at batteriets kapacitet, strømkablernes dimension og køretøjets generator kan imødekomme det nødvendige behov som liften kræver. Dårlig strømforsyning har negativ indflydelse på relæer, el-motoren og styrekontakternes levetid. Elmotoren trækker en konstant strøm (Ampere) fra batterierne, uden hensyn til batteriets tilstand (mindre eller mere opladet). Såfremt batteriet er dårligt opladet vil spændingen (Volt) aftage, så den

3 totale tilgængelige effekt der er til rådighed til el-motoren reduceres. Dette vil forårsage at motoren arbejder med dårlig effektivitet, kølingen af motorer vil reduceres kraftigt, hvorved temperaturen vil øges kraftigt, og i ekstreme tilfælde forårsage at motoren brænder. En del køretøjer er forsynet med batteri, der kun dækker selve køretøjets behov for strøm. (starter motor og øvrigt standardudstyr i køretøjet), og man skal derfor beregne det totale forbrug, og supplere med ekstra batteri, så hele køretøjets behøv for strøm bliver dækket. Hvis der ikke tages højde for disse faktorer, vil der uundgåeligt blive problemer. Køretøjets generator skal have en kapacitet på mindst 14V/45A eller 28V/55A. Hvis liften bruges kortvarigt mellem lange kørselsintervaller, vil køretøjets standardbatterier ofte være tilstrækkelige. Hvis liften bruges relativt intenst, kan det blive nødvendigt at montere en kraftigere generator, samtidig med at der monteres batterier med større kapacitet. Anbefalet kapacitet, minimum 14V/80A eller 28V/55A. For kraftige lifte med løfteevne på kg. eller mere, (motorstørrelse 3 og 4 kw) skal kapaciteten være på 28V/70A. Identifikation af de vigtigste dele på liften: for at genkende de vigtigste dele på liften, se tegningen herunder. Styrerør Flexibelt rør Indtrækscylinder Monteringsplade eller glideplade (slædelift) Anbefalet minimum batterikapacitet i relation til løftekapaciteten: Hydraulikaggreat Liftramme Løftekapacitet kg Volt Batteri Løftekapacitet kg Volt Batteri 750 1x143A x180AH 12 H x88 AH x 135AH Over kg. 12 Ikke muligt 24 2x180AH Serienummer Elektrisk Sikkerhedsventil Elektriske sikkerhedsventiler Kontrol- Boks Tiltcylinder Liftcylindre Liftarm Tiltcylinder Når liften monteres på køretøjet, skal en hovedsikring monteres på strømkablet. Sikringen skal monteres så tæt på batteriet som muligt. (se monteringsanvisning) Ruller Løftearm Samlebolte Sikring for lastbil Sikring for trailer/ -semitrailer. Bemærk: kablet fra batteri til sikring er ikke beskyttet. Batteriets syre skal have en vægtfylde på minimum 1.23

4 Komponenter : Liftens enkelte komponenter er vist herunder for let idenfikation. Standard cantilever lift: Halv bredde cantilever lift: DH-LM-LVLSU-ESU-LSP-KA DH-LCZ-LEZ - Platform Slædelift med dobbelt foldet platform: DH-SO -SMO Bærebjælke Gliderør Foldet platform Serie nr. Platform Liftarm Tilt cylinder Liftcylinder Styreboks Power pack Serie nr. Power pack Truck avay lifte: DH-RM DH-RC(C) Lift cylinder Tilt cylinder Serie nr. Ramme Platform Tiltcylinder Liftarm Underkørselskofanger Bjælke Tiltcylinder eller stabilisatorarm Hældningsvinkel Slædelift med enkelt foldet platform: DH-SM SSU-SMR-SMP-SP-SV Sikkerhedsudstyr Standardudstyret omfatter en række sikkerhedskomponenter, der gør, at liften er i overensstemmelse lovgivningen, -de vigtigste detaljer er beskrevet herunde Bjælke Gliderør Liftarm Elektriske låseventiler er monteret på alle lift og tiltcylindre. Disse ventiler lukker blokerer for olien, når ventilerne ikke er aktiveret via betjeningspanelet. I tilfælde af slangebrud, vil liften være låst i den position, som den havde da betjeningspanelet sidst blev aktiveret. De elektriske låseventiler er udstyret med en nødbetjening, som kan hjælpe operatøren at udelukke visse bevægelser i tilfælde af elektrisk sammenbrud.(se nødbetjening side B14 B15) Maksimum hastighed fastsat for liftens bevægelser er følgende: Tiltcylinder Liftcylinder Vertikal bevægelse: 15 cm/sek. Åbning og lukning: 10 /sek. = 9 sekunder for åbning og lukning. Hastighed for åbning: 40 cm./sek. Op til 500 kg. andre lifte 30 cm./sek. Hastighed for tiltning: 4 / sek (max 10 )

5 DHOLLANDIA er forsynet med en kompenseret sænke-bremse ventil på den nedadgående bevægelse, som sikrer, at platformens hastighed bremses, når den er belastet med stor last. Det bevirker, at den holder den forudbestemte hastighed, belastet og ubelastet. (1) Dobbeltbetjening DHOLLANDIA liften kan udstyres med sikkerhedsudrustning der kræver, at operatøren bruger begge hænder eller begge fødder for at styre alle liftens bevægelser. Dette skal sikre, at operatøren ikke kan komme i farlige situationer under betjeningen. På lifte, der ikke er udstyret med dette tilbehør, er det operatørens fulde ansvar at betjene liften med hensyntagen til risikozonerne. Vælgerkontakt HOLLANDIA liften er udstyret med en vælgerkontakt (1) (se billedet ovenfor) der skifter betjeningen fra den udvendige kontrolboks eller andre ekstra betjeninger. Denne kontakt har en fast position for styreboksen, og dødemandsfunktion for den udvendige kontrolboks. Når vælgerkontakten (1) drejes med uret, aktiveres de udvendige kontaktfunktioner, og de ekstra kontrolfunktioner de-aktiveres samtidig. Når vælgerkontakten tilbagestilles fra denne position, vil systemet automatisk vende tilbage til den oprindeline neutrale position. (med dødemandsfunktion) Når vælgerkontakten (1) drejes mod uret, aktiveres de ekstra betjeningsknapper og de-aktiverer den udvendige hovedkontrolfunktion. Når du udløser kontrolknappen fra denne stilling, vil den forblive i denne position (låst position), og udvendige kontrolboks vil forblive i inaktiv position. Nødstop Nødstoppet er er en batteriafbryder med aftagelig nøgle. Afbryderen kan indbygges i den udvendige kontrolboks ( standard styringen), eller kan monteres af opbyggeren et andet sted på køretøjet, men skal være synlig og let tilgængelig for brugeren. (hvis standard kontrolboksen ikke anvendes). Nødstopkontakten afbryder strømforsyningen i faresituationer, også selv om relæ et i pumpestationen er brændt fast. Pumpestation med støjdæmpende dæksel: DHOLLANDIA har udstyret pumpestationen med et dæksel udført i støjdæmpende materiale, som medvirker til at støjniveauet holdes på et minimum. betyder, at distribution kan foregå om natten, uden at forstyrrelser til omgivelserne.(lydniveau>65dba) Dette give Kompenseret sænke-bremse ventil Trykbegrænsningsventil Alle lifte er forsynet med trykbegrænsningsventil, som justeres i forhold til løftekapaciteten. Opbyggeren skal sikre, at liften ikke overskrider den specificerede kapacitet ved justering af ventilen til korrekt værdi. Markering af tyngdepunkt/center punktet Lastens tyngdepunkt skal være permanent markeret på platformen. Dette punkt kan markeres med en plade der sidder permanent på punktet, eller ved at markere punktet med en trekant på begge sider af platformen. Fodbeskyttelse: Når liften er udstyret med den originale 4-kontakt s fodbetjening som ekstraudstyr, vil brugeren automatisk stå udenfor risikozonen (klemmepunktet) mellem kanten af platformen og lastbilens lad. I tilfælde, hvor fodkontrollen ikke er monteret, er følgende beskrevet i CE maskindirektivet (EN 811), for at undgå at fødder eller tæer bliver knust eller skadet mellem lad og platform. Der skal være en åbning (sr) på minimum 80 mm, målt horisontalt ethvert sted, målt mellem ladet og platformen overalt, ved vertikalt målt afstand (e), maksimum 35 mm. Se tegningen herover. Den verytikale åbning er baseret på tåens højde. Sikkerhedsfaktoren (sr) er baseret på forreste del af foden, til fodens første led. Hvis ikke 4-funktions fodkontrol er monteret på liften, må brugeren kun anvende liften, hvis ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger er overholdt, og sikkerhedszonen skal tydeligt markeres med skilt på ca. 500 x 500 mm. Brugeren skal have gennemgået nødvendigt kursus i betjening af liften, samt have gennemgået og forstået de sikkerhedsaspekter der skal overholdes ved betjeningen. Mekanisk lås for platform: Mekanisk lås er lovbefalet i visse lande, andre myndigheder accepterer hydraulisk låseanordning. Under alle omstændigheder skal platformen være forsynet med en lås, der holder den sikker i fastlåst position under kørslen. Kontakt forhandleren for information. Hovedsikring: Hovedsikringen skal monteres så tæt på køretøjets batteri, eller på de ekstra monterede batterier som muligt.

6 Markering af platform: Brugeren skal sikre sig, at platformen er synlig for de øvrige trafikanter. Dette kan gøres effektivt ved brug af reflekterende afmærkningstape (standard), flag (*), samt blinkende platforms lygter. Advarselsudstyret skal monteres så det er klart synligt, og markeringer skal være rene, og altid i funktionsdygtig stand. Det er brugerens ansvar ar defekt udstyr skiftes, så snart defekten observeres. 5) SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BRUGERE 5.1 Introduktion Den hydrauliske lift er kun designet til brug for lastning og losning af gods. For egen sikkerhed og for personer der opholder sig indenfor liftens arbejdsområde, er det kun brugere, der kender og forstår indholdet af denne manual, der betjener liften. Når liften anvendes, skal brugeren anvende liften i overensstemmelse med sikkerhedsforeskrifterne, og med hensyn til generelle og lokale færdselsregler. Brugeren skal være fyldt 18 år. Instruktionerne skal være forklaret for brugeren af en autoriseret instruktør. Ingen andre end brugeren må befinde sig på platformen, eller indenfor platformens arbejdsområder når liften betjenes. Sidemarkering (tape) Platforms flag Platforms lygter (tilbehør) Fjederbelastet stopskinne (tilbehør) Sikring mod afrulning fra platform ved hjælp af stopskinne: (se billedet ovenfor) Hvis liften hovedsagelig bruges til løftning og sænkning af rullende gods (eks. bure), skal platformen forsynes med en skinne, der forhindrer, at godset kører ud over kanten på en ukontrolleret måde. DHOLLANDIA stopskinne kan monteres netop det sted på platformen, hvor den kan udnyttes bedst muligt. 4) SIKKERHEDS OG IDENFIKATIONS LABELS På standard styrebokse er sikkerheds og idenfikationsskilte påklæbet kontrolboksen af producenten. For kontrolbokse af paneltypem (se side A18) er skiltene klæbet på køretøjet af påbyggeren på et sted, hvor den tydeligt kan observeres af brugeren. 5.2 Kontroller følgende punkter før platformens mekaniske lod bliver udløst. Kontroller at liften kan anvendes uden fare for personer. Vær sikker på at der ikke befinder sig personer under platformen, eller indenfor platformens rækkevidde eller ved godset. Køretøjet håndbremse skal være aktiveret, så det står helt fast under betjeningen af liften. Kontroller at der ikke er objekter, der kan forhindre liftens fulde bevægelighed under brugen. Brugeren skal sikre, at der er fuld overblik over hele liften fra det sted liften betjenes. Hele liftens arbejdsområde skal være fuldt oplyst. Hvis der er hydrauliske eller mekaniske støtteben til rådighed, skal disse bringes i position før liften tages i anvendelse. Kontroller underlaget, -det skal være fast, samt jævnt og lige. 5.2 Anvendelse af liften De generelle farezoner for brugeren og personer der opholder sig ved, eller passerer liften Korrekt placering for brugeren af liften. Farezone Området direkte bagved liftens platform, og indenfor den her viste radius af platformen. Udover de vigtigste sikkerhedsinstruktioner, oplyser skiltet følgende vigtige oplysninger:lifttype, liftens serienummer, byggeår, platformens længde, samt kapacitet og afstand til tyngdepunktet til lasten. Afhængig af lifttypen, kan specielle skilte klæbes på udstyret for at komplettere oplysningerne. Det er vigtigt, at skiltene er i en god tilstand, så oplysningerne nemt kan aflæses. Defekte skilte skal straks udskiftes. Klemmezonen mellem sænkende platform og vejfladen.

7 Risikozonen omkring en opadgående platform, ramme og ladkant. Risikozonen mellem liftens platform og ladkassens ramme. Risikozonen mellem lasten på platformen og ladkassens ramme. Det er af yderste vigtighed, at brugeren, til enhver tid opholder sig i afstand fra disse områder (også ved åbning af liftens mekaniske lås). Også medhjælpere eller forbipasserende skal være udenfor disse områder. Vær også opmærksom på de følgende nævnte farezoner: Farezonen mellem den bevægelige kofanger og vejfladen. farezonen mellem platformens kant og vægge eller andre faste forhindringer. Liften må kun betjenes med den originale styreboks, den originale 4-funktions fodbetjening, eller andet udstyr der er i overensstemmelse med CE maskin Direktivet og DHOLLANDIA monteringsinstruktioner. Med hensyn til beskyttelse af brugerens fødder og tæer, vil 4-funktions fodkontrollen give den optimale sikkerhed. Brug af styring ophængt på en måde, så brugeren kan bevæge sig rundt under betjeningen, er forbudte i visse lande. Ingen betjening må flyttes eller monteres uden en forudgående risikoanalyse. Ekstra styringer skal altid være forbundet via vælgerkontakten på kontrolpanelet på den udvendige styring (se også side A6). Det er strengt forbudt at lave forbindelse udenom sikkerhedskontakter, eller at eliminere dem med værktøj eller andet materiale. Placeringen af den udvendige styreboks er 400 mm +/-100 mm fra bagkanten af karosseriet til midten af styreboksen. Når platformen lukkes, skal hovedet holdes væk fra klemmezonen mellem platformen og ladkassens bagkant. Forsøg aldrig at kikke ind i ladet under lukning af platformen.!! Hold altid foden i god afstand fra platformen når den er tæt på ladkanten. Det kan medføre kvæstelser af foden, hvis den bliver fanget mellem ladkant og platform når lasten hæves. Hvis liften ikke er udstyret med fodkontakt må brugeren stå indenfor den klart afmærkede sikkerhedszone, mindst 250 mm fra platformens kant, når lasten hæves eller sænkes. Det samme gælder, når brugeren står på lastvognens lad. Her gælder den samme sikkerhedszone, -250 mm fra ladkanten. 250 mm Lås altid platformen efter brug. Køretøjet må ikke flyttes hvis platformen ikke er helt lukket. Køretøjet kan kun anvendes, når platformen er lukket og i låst position. Andre personer må aldrig opholde sig på køretøjets lad når det er i bevægelse, eller når brugeren anvender liften. 5.4 brugerens position på platformen. Det er forbudt at lade andre end brugeren opholde sig på platformen, eller at lade personer opholde sig indenfor liftens sikkerhedszone, -eller indenfor zonen, hvor eventuel styrtende last kan ramme i tilfælde af uheld. Brugeren skal altid opholde sig ved siden af lasten, for at undgå at komme i klemme mellem last og køretøj. Brugeren må kun bevæge sig op og ned fra platformen, hvis denne er forsynet med fodkontrol, eller alternativt, en ekstra styring, som er i overensstemmelsen med relevante sikkerhedsbestemmelser. For at undgå, at brugerens fødder knuses mellem ladets bagkant og platformen, må betjeningen, der sidder i spiralkablet kun anvendes når følgende er iagttaget: 1. når grænsefladerne mellem platformen og ladkanten er konstrueret på en sådan måde, at alle vertikale mål (e), max. Åbning på 35 m. og samtidig en horisontal sikkerhedsåbning (sr) på minimum 80 mm. (som tegningen viser og side A7); og 2. hvis platformen er udstyret med en klar og tydelig mærket sikkerhedszone på 500 x 500 mm., dette er min. 250 mm. fra kanten (farezonen) mellem platform og lad; og 3. brugeren har læst og forstået sikkerhedsreglerne i denne brugerhåndbog, og udtrykkelig har accepteret, kun at arbejde fra disse sikkerhedszoner. 4. Hvis andre styrekontakter anvendes, skal farezonerne forsynes med en passende fod/tå beskyttelsesanordning, som er i overensstemmelse med sikkerhedsdirektiverne EN1756 og EN811, og har gennemgået en sikkerhedsanalyse hos montøren af liften. 5. Fra lastvognens lad, må ekstra styrekontakter kun bruges fra en klart afmærket sikkerhedszone på 500 x 500 mm, minimum 250 mm. fra kanten (farezonen) mellem ladet og den bevægelige platform. Teksten i punkt er også gældende for dette punkt. Når brugeren befinder sig ved vejniveau, må den kabelophængte styring kun anvendes i sikkerhedszonen, minimum 500 mm. fra platformens kant. Ekstra styringer skal altid være forbundet via vælgerkontakten på det udvendige kontrolpanel (se side A6). Det er forbudt at forbinde kontakter udenom disse sikkerhedskontakter, eller på anden måde forbinde ignorere de relevante sikkerhedsbestemmelser.

8 til enhver tid er til disposition for brugeren. Hvis brugeren står på platformen i forbindelse med løftning eller sænkning, skal han anvende støttegrebene, som er monteret i bagkanten af ladkassen. (se side A19) For løftehøjder over 2000 mm, skal platformens kant forsynes med et gelænder. Hvis ovennævnte løftehøjde overstiges, må brugeren aldrig befinde sig på platformen uden gelænder. Når liften betjenes, skal brugeren holde øje med at personer, der ikke er engageret i det pågældende jod, og sikre sig, at de befinder sig udenfor liftens sikkerhedszoner. Brugeren skal til enhver tid være placeret på en måde, så han har mulighed for at overse hele området, hvor liftpladen arbejder. Liften må ikke ændres til, eller anvendes som personplatform. Hvis platformen anvendes i forbindelse med gods som er mobilt, f.eks. rullebure, skal platformen være forsynet med rullestop, som brugeren kan observere fra betjeningspanelet. Brugeren skal sikre sig, at stoppet er aktiveret, så ukontrolleret bevægelse ikke forekommer. Instruktion vedrørende lastning og losning: Platformens vinkel må aldrig justeres når den er belastet. Når platformen er ved underlaget, skal det automatiske tiltsystem altid anvendes. Se også punkt 7.6 på side A20. Når godset skal tages af platformen, skal det altid skubbes, -træk aldrig godset. Ved at skubbe godset fra en højere til en lavere position, vil brugeren undgå at godset falder ned på ham, eller kører ind i ham. Før en cantilever lift lukkes, skal man altid sikre sig, at den befinder sig i den rette højde i forhold til ladet. Der skal altid være en fri længde på mindst 5 meter bag platformens top. 5.6 Vedligeholdelse Lasten der placeres på platformen må ikke overstige den tilladte belastning. Hvis maksimum last skal håndteres, skal lasten placeres i overensstemmelse med lastdiagrammet under punkt 6. Under alle omstændigheder skal lasten placeres så tæt på lastvognens lad som muligt. Det er forbudt at anende den yderste del af platformen. Bemærk at tyngdepunktet ikke altid vil være midtpunktet på lasten. Tyngdepunktet er afhængig af godsets form, eller hvordan godset er pakket i emballagen. Bemærk at lasten altid skal placeres på midten af platformen. Hvis dette ikke er muligt, skal lasten reduceres til 50% af platformens kapacitet Gaffeltrucks må kun køre på liftpladen, når denne hviler på jorden. Den totale vægt, som påføres platformen i forbindelse med lastning og losning, må ikke være mere end det dobbelte af liftens kapacitet, dvs., hvis liften har en total kapacitet på kg., må den samlede belastning ikke overstige kg. Lasten skal beskyttes mod at glide eller rulle på platformen. For last, der ikke kan stå fast når liften er i bevægelse, skal den sikres med rullestop eller forbindelsespunkter, der kan fastholde lasten. Lastens tyngdepunkt må ikke flytte sin når liften er i bevægelse. Flyt aldrig sand, sten eller andet løst materiale med liften. Brug aldrig liften som et værktøj til at planere underlaget med. Platformen er ikke designet til af optage disse kræfter, og vil ødelægges ved dette brug. Når platformen bringes i horisontal position inden lasten placeres på denne, skal den løftes nogle få grader, for at kompensere for den afbøjning, der sker når lasten påvirker platformen. Platformen vil være i perfekt vandret position, efter afsætningen af godset på denne. Stå aldrig på lasten, når den er placeret på platformen Godset må aldrig falde ned på platformen. Dette påvirker liften med flere gange godsets vægt på grund af den dynamiske effekt. Brugeren skal dagligt efterse, om alt sikkerhedsudstyr fungerer, og om alle advarselsskilte er intakte. Hvis ikke dette er tilfældet, skal det straks bringes i orden, inden liften tages i brug. Korrekt vedligeholdelsen af liften er meget vigtig for sikker anvendelse. Derfor er vedligeholdelse og overholdelse af serviceintervaller af største vigtighed. Al vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af uddannet personale, og kun originale reservedele må anvendes. Når platformen ikke anvendes i forbindelse med reparation eller fejlfunktion, skal nedenstående instruktion nøje følges. Når liften tages ud af drift, skal den altid sikres mod uautoriseret brug. En lift, der er lukket med for eksempel en gaffeltruck eller lignende, er ekstrem farlig, hvis den ikke er sikret, og der er gjort klart opmærksom på faren. Når liften er tvangslukket med truck eller kran, er cylindrene ikke fyldt op med olie, og de elektriske sikkerhedsventiler er sat ud af funktion. På grund af dette, vil liftens bevægelser ikke være sikre eller hastigheden på bevægelserne er ukontrollable. Når den mekaniske lås slås fra, vil platformen falde frit til det punkt, hvor fejlen findes, uden mulighed for at stoppe eller bremse den med de elektriske styringer. For at undgå alle mulige risici, er det af yderste vigtighed, at platformen sikres med yderligere spærringer, udover de mekaniske låse. Det kan være med wire eller lignende udstyr. Det er vigtigt, at faren tydeligt markeres med permanent mærkning. Når liften skal repareres, skal bruges en truck eller kran til formålet. Hvis det er muligt, skal liften repareres i sikret stand, og cylindre fyldes med olie og udluftes, og bringes i operativ stand, inden sikringerne fjernes.

9 5.8 Specielle instruktioner for lastning og losning ved ramper. Den totale vægt af lasten og udstyret der anvendes til at bringe lastentil eller fra rampen, må aldrig overstige liftens totale kapacitet. Hvis du anvender rampen som bro mellem lastbilen og rampen, skal platformen have støtte på mindst 150mm. Lastningen vil presse lastvognens fjedre, og vil sænke køretøjet højde, hvorved platformen vil hænge på rampen. Liften skal altid lukkes, når man kører fra rampen. Når der fjernes gods fra lastbilen, vil platformen løfte sig fra rampen. For at imødegå dette, skal platformen justeres, så den hviler på rampen. Hvis disse justeringer ikke foretages, vil liften ødelægges på grund af uhensigtsmæssige påvirkninger. Det er strengt forbudt at anvende en hængslet platform mellem liften og rampen. Platformens yderste ende skal være i kontakt med en fast understøttelse, aldrig en hængslet eller bevægelig del. Hvis liften skal lastes ved hjælp af andet udstyr, eks. kran eller truck, skal platformen parkeres i det fri område under rampen. Kontroller at der er fri plads under læsserampen, når lastvognen frihøjde ændrer sig i forbindelse med losning og lastning. Parker altid en slædelift i komplet sammenfoldet stand i forbindelse med lastning og losning fra rampe. 5.8 Flytning af gods mellem 2 køretøjer. Lodsning Platformens spids må ikke berøre øverste platform Når gods skal flyttes mellem 2 køretøjer, skal følgende fremgangsmåde anvendes: Platformen til det køretøj der skal modtage godset åbnes først. Platformen skal åbnes så meget, at cylinderen går mod stop. Platformens spids på køretøjet som lodses, må ikke være mere end 200mm fra ladkanten på det køretøj som modtager godset. Platformens spids skal være fri af undersiden på det køretøj som lodses. (se tegning). Platformenes vinkler skal justeres, efterhånden som lastvognens fjedre sætter sig på grund af ændringerne. Platformen må aldrig justeres, hvis der er gods eller personer på disse. Hvis det ikke er muligt af følge ovennævnte instruktion, på grund af for stor højdeforskel på køretøjerne, eller, på grund af forskellig længde på platforme, må godset ikke forsøges flyttet med denne metode. Hvis kun det ene køretøj er udstyret med lift, skal platformen altid hvile på den andens lastvogns lad. I dette tilfælde skal instruktionen for lastning og losning fra rampe følges. Husk at justere platformens vinkel, efterhånden som godset flyttes, og begge køretøjers højde ændres, på grund af ændringerne i godsets vægt. 5.9 Anden vigtig information i forbindelse med brug af liften. Liftens arbejdshastighed er meget afhængig af batteriernes tilstand, samt vægten af det gods der løftes med platformen. Rigtig brug af liften indebærer også, at batterierne vedligeholdes, så de leverer fuld effekt til liften. Ved intensiv brug af liften, vil motoren blive overophedet, og en sikring vil sætte motoren ud af drift. Sikringen vil genoprette forbindelse efter ca. 20 minutter, afhængig af temperaturen i omgivelserne. Overophedning kan forhindres ved at indskyde små pauser mellem brugen af liften. Hvis motoren begynder at køre langsomt på grund af manglende effekt fra batteriet, er det vigtigt at stoppe brugen af liften. Fortsat brug vil ødelægge motor, relæer og kontakter. Batterierne lades med en batterilader, eller lastbilens motor startes, så den tilfører batteriet den nødvendige strøm. Hvis batterierne ofte løber tør for strøm, skal batteriernes kapacitet, samt generatorens funktion undersøges. Det er strengt forbudt at bruge platformen Fra slædeliften som bro til en læsserampe. Slædeliften skal altid foldes helt sammen Når der lastes eller losses fra en rampe.

10 6) Lastdiagram For at undgå skader på liften, og undgå at personer kommer til skade, er det af stor vigtighed, at sikkerhedsprocedurer for brug af liften (punkt 5) omhyggeligt følges, i overensstemmelse med diagrammet herunder. Liftens nominelle løftekapacitet, er den last, som platformen kan bære, under optimale forhold, -det er når forholdene herunder er opfyldt: -brugeren har placeret lastens tyngdepunkt på punktet L max, som er mærket med identifikationsskilt, eller er placeret mellem pilene der er anbragt i siderne på liftpladen, der viser tyngdepunktets center. -brugeren har placeret lasten mellem liftarmene, og ikke så vægten belaster den ene liftarm mere end den anden. Såfremt omstændighederne ikke er ideelle som beskrevet herover, vil maksimum tilladt vægt reduceres i forhold til løftediagrammet herunder, og der skal tages hensyn til anvisningerne i sikkerhedsforskrifterne. Lasten må under ingen omstændigheder stikke udenfor liftpladen, hverken på siden eller udover liftens bagkant. Kontrol af liften 7.1 Før udfældning af liftplade Tænd for strømmen med hovedafbryderen i førerhuset. (hvis instaleret) Luk dækslet op til styreenheden (hvis det er en model med dæksel) og tænd for batteri kontakten til styreenheden. For liften tages i brug, skal det kontrolleres, sat alle sikkerhedsforskrifter kan overholdes, i overensstemmelse med punkt 5, side A8 til A15. Kontroller at arbejdsområdet ved og omkring liften er frit tilgængeligt. Følg instruktionerne på styrepanelet, samt de instruktioner som er beskrevet i denne manual. Hvis liften er forsynet med hydrauliske eller mekaniske støtteben, skal disse sættes i arbejdsstilling først. Åbn den mekaniske lås til platformen. Vær sikker på, at du er placeret ved siden af platformen, eller udenfor platformens område. Liften er nu klar til at anvende. 7.2 Anvendelse af udvendige standardkontakter Følgende instruktion henviser til de normale 2 typer standardkontakter: Afstand til centeret af lastens tyngdepunkt. L-max Maksimum tilladt vægt Sikker arbejdsbelastning Produktionsår Produktionsår fra år De udvendige standardkontakter er udstyret med en 2-hånds styrekontakt, der gør dig i stand til at skifte mellem den udvendige styring og ekstra styringer, som er monteret på liften. Ekstra styringer Udvendige styringer Nominel kapacitet Afstand til lastens tyngdepunkt Når kontakten (1) drejes med uret, aktiveres hovedkontakterne (udvendige), og deaktiverer de ekstra kontakter samtidig. Når du slipper kontakten, vil den automatisk gå tilbage til den originale neutrale position. (hold og kør-princip) Når kontakten (1) drejes mod uret, aktiveres ekstrafunktionerne, og de-aktiverer den udvendige styring. Når du slipper kontakten, vil den blive stående i denne position, og den udvendige standardstyring vil forblive de-aktiveret.

11 Funktionsskema for standardlift/sammefoldelig lift: DH-LM DH-LSU DH-LMP DH-LC DH-KA DH-ESU DH-LSP 2-4 DH-RM DH-RC Funktionsskema for slædelift: DH-SM DH-SSU DH-SMR DH-SSUR DH-SV DH-SO DH-SMO 7.4 Anvendelse af fodkontakter 4-kontakters fodbetjening er udstyret med en 2-fods-styresystem, med 2 kontakter for opadgående bevægelser, og 2 kontakter for nedadgående bevægelser. Alle funktioner er betinget af at kontakterne betjenes sætvis, og funktionen stopper i samme øjeblik, at en af de to kontakter slippes. Når begge fødder bruges i forbindelse med betjeningen, vil det forhindre muligheden for at brugeren kan på benet i klemme mellem liftplade og ladets bagkant. Når liften betjenes, skal brugeren holde i grebet, som er monteret i bagkanten af ladet. Op: Ned: Støttebensbetjening: For betjening af støtteben bruges samme fremgangsmåde for både standardlift og slædelift. (**) For lifte der er produceret indtil slutningen af 2001, skal sikkerhedskontakten betjenes i forbindelse med brug af styrekontakterne, når disse betjenes. De 4 fodkontakter skal bruges i kombination med styrekontakterne, monteret på hovedkontrolpanelet, der er monteret udvendigt på køretøjet. DHOLLANDIA anbefaler at der monteres fodbetjening som et ekstra styresystem af hensyn til sikkerheden. 7.5 Anvendelse af den fastmonterede styring og kabelophængt styring. Den fastmonterede indvendige styring og den kabelophængte styring skal anvendes med varetagelse af den største opmærksomhed, beskrevet under punkt 5.4 på side A 11. Når den fastmonterede styring anvendes, skal brugeren være opmærksom på farezonen mellem platformen og bagerste ladkant. Når den kabelophængte styring anvendes, skal brugeren stå fri af farezonen mellem liftplade og ladkant, og mellem platformen og vejbanen. Op: Ned:

12 7.6 Automatisk tiltning ved terrænniveau Alle DHOLLANDIA lifte er forsynet med automatisk tilting hukommelse når platformen når til terrænet. Automatisk tiltning vil sige: Når platformen sænkes, vil den automatisk gå i linie med den flade den rammer med hælen, og kontakten for ned holdes inde. Når platformen løftes, vil den først gå i vandret position, og forbliver i denne position når den kører op til ladkanten. 8) BETJENINGSINSTRUKTION: 8.1 Standard lifte Standardliften betjenes på følgende måde: Platform i lukket position. + + Den mekaniske lås slås fra, og platformen åbnes. + Tiltning med hukommelse betyder: Platformens vinkel, når den sænkes eller løftes, for er forudbestemt af brugeren når den åbnes, vil automatisk gå i denne position efter løft fra terrænet, og den vil være i liftens hukommelse. 7.7 Procedure efter brug af liften For standardlifte skal liftpladen løftes til ladkanten i horisontal position før den lukkes. For slædeliftens vedkommende, skal de to platformssektioner foldes sammen, og liften køres ind under chassiet, hvorefter den køres mod stoppet, -eller gummistoppet som er monteret til dette formål. Foldelift: de to platform sektioner foldes sammen, hvorefter den løftes op på rullestøtten, eller på de monterede endestop. Hvis der er monteret hydrauliske eller mekaniske støtteben, skal disse være låst i køreposition. Drej batterikontakten i off-position, og fjern nøglen. Luk dækslet over styreboksen efter brug. Lås platformen med den mekaniske lås. Hvis der er afbryder i førerkabinen, skal denne sættes i off-position. Hvis der er kontrollampe i førerhuset:: kontroller at den indikerer, at platformen er låst korrekt. -A20- Sænk platformen Platformen tilter automatisk. Du behøver ikke at trykke på åben kontakten. Når platformen skal lukkes, skal instruktionen følges i modsat rækkefølge. (løft først, hetrefter lukkes liften) Før og efter brug af liften, skal du åbne og lukke den mekaniske lås på følgende måde: Stål platform Aluminium platform Med indbygget lås Platformen er låst Platformen er låst Platformen er åbnet Platformen er åbnet Hvis platformen ikke er forsynet med lås fra opbyggerens side, skal liften forsynes med et alternativt system, som kan låse liftpladen. -A21-

13 8.2 Betjeningsinstruktion for slædelift med enkeltfoldet platform. Slædeliften skal betjenes på følgende måde: 8.3 Betjeningsinstruktion for slædelift med dobbelt foldet platform. Slædeliften med dobbeltfoldet platform skal betjenes på følgende måde: Platformen i køreposition. Platformens lås åbnes. Sænk platformen 5-30cm.(5 cm. hvis platformen har skydelås: se nedenfor) Platform i køreposition. Lås platformen op og sænk platformen ca. 30 cm. Kør platformen ud til stop. Luk platformen op. Liften er klar til anvendelse. Kør platformen ud til endestoppet. Sænk platformen helt, og udfold de to Platforms sektioner. *Når platformen skal i køreposition, skal instruktionen følges i omvendt orden. *De mekaniske sikkerhedslåse skal betjenes på følgende måde, før og efter brug af liften: Skydelås: eller lås Med krog: Udfold den bageste del af platformen. Løft latformen ca. 20 cm. Som et alternativ til standard låsen med krog, kan platformen skydes ind i de to platforms skinner, monteret i siderne på køretøjet. Hvis platformen ikke er forsynet med lås fra opbyggerens side, skal liften forsynes med et alternativt system, som kan låse liftpladen. -A22- Kør platformen ind til arbejdsposition. Dette gøres ved kun at trykke på Når liften skal i køreposition, skal sikkerhedskontakten betjenes samtidig. Når liften skal lukkes til køreposition, skal denne instruktion følges i omvendt rækkefølge. -A23-

14 8.5 Justering af vinkel på foldeliftens platform 8.4 Betjeningsinstruktion for foldelift lift DH-RM, DH-RC Foldelifteliften skal betjenes på følgende måde: De fleste lifte med sammenfoldelige platforme (slædelifte og foldelifte, er forsynet med 2 tiltcylindre, så vinklen kan justeres ved jorden på følgende måde: Visse typer af slædelifte (DK-RK, TYPE DH-SMO, o.s.v.) og foldelifte (DH-RM og DH-RC), anvender,findes i versioner, hvor lukkecylindrene er erstattet med faste støttearme. Det betyder, at disse platforme har automatisk tiltning ved jorden, men platformen kan ikke justeres af brugeren. (Den faste, permanent justerede vinkel på disse skal justeres af et autoriseret DHOLLANDIA værksted). Liften i køreposition. Platformens lås slås fra. Platformen sænkes. Platformen har fjedre til at hjælpe med udfoldningen. Træk den dobbelte foldede platform helt ud. Alu-platformen foldes ud manuelt. 8.6 Brug af stabiliserende støtteben. Der er to typer støtteben: mekaniske og hydrauliske. Mekaniske skal betjenes manuelt af brugeren. Disse støtteben kan kun bruges til lette køretøjer. (med luftaffjedring) disse ben må max. Støtte 3 tons. Hydrauliske støtteben er ideelle for større køretøjer, hvor chassiset er forstærket, i overensstemmelse med liftens større løftekapacitet. De hydrauliske støtteben styres fra liftens styreboks.(se punkt 7.2 på side A18). Når der anvendes støtteben, skal man være opmærksom på følgende: Liften er nu klar til brug. Brug altid den automatiske tiltning ved jorden. Vær opmærksom på den mekaniske lås, der altid skal betjenes før og efter brug af liften. (se beskrivelsen under punkt 8.2). Når liften skal lukkes til køreposition, skal denne instruktion følges i omvendt rækkefølge. -A24- Støttebenene skal placeres på en jævn og fast underlag. Støtteben skal anvendes hver gang liften er i brug. At støttebenene er i kørestilling når arbejdet er afsluttet. At støtteben ikke må anvendes til at løfte køretøjet, kun til at stabilisere. Der er vigtigt at justere støttebenene under losning og lastning af køretøjet, så de er i overensstemmelse med ændringen i affjedringen. Være opmærksom på de mekaniske ben når den mekaniske lås åbnes: der kan være en hel del spænding på grund af ændringer i køretøjets last. Anvendelse af fjederbelastede rullestop. Hvis liften anvendes til af laste/losse mobilt gods (containere/bure o.s.v.), skal der være rullestop, så godset er sikret mod afkøring. Standardsystemet består af 2 fjederassisterede stopskinner i hele platformens bredde, med uafhængig betjening af de 2 stopskinner. -A26-

15 Betjening af rullestop: Åbning af stop= tryk på stoppet med foden. Lukning af stop= når godset køres fra liftpladen: Tryk stoppet ned med foden. Når godset køres på liftpladen: stopskinnen lukker automatisk, og forbliver lukket. Betjeningsanvisning for rullestop med 3-positions mekanisk betjening(standard fra 2002 og fremover) Dette stop har flere funktioner: -det kan bruges som rullestop som ovenfor, og forbliver i lukket position når den presses ned med en for, eller når en container kører hen over det. -eller det kan indstilles, så det automatisk åbnes når det passeres af en container. 9) Tilbehør for DHOLLANDIA LIFTE Stop til at forhindre rulning af gods. / rullestop 4-kontakters fodbetjening. Mekaniske eller hydrauliske støtteben. Signalflag til montering på liftplade, -elektriske signallamper i liftplade. Ekstra batterier og ladesystem. EC-godkendt kofanger til standardliften. Platform for afkørsel på siden. Isoleret liftplade (til isolerede kasser uden bagdøre) Fjederassisteret sammenfoldelig liftplade til slædeliften. Rækværk omkring liftpladen. Listen er ikke komplet. Kontakt din DHOLLANDIA forhandler og se, hvilke muligheder der findes. 10) Garantibetingelser: 10.1 Periode Garanti gælder i 12 måneder fra leveringen/fakturadato fra forhandleren Betingelser: Position Betjening med fod: Betjeningen er i neutral position. Stopskinnen er lukket (ned i liftpladen), eller åbnet(vertikal) Bevægelse af betjeningen til siderne, vil få skinnen til at gå op i vertikal position. Når skinnen trykkes ned i liftpladen, vil den blive i lukket position. Bevægelse af betjeningen til siden og tilbage, vil sf skinnen i vertikal position, men den automatiske låsning aktiveres ikke. Når skinnen trykkes med i liftpladen, vil den springe op i vertikal funktion igen når den ikke belastes. -A27- Garantien gælder kun for liften og det tilbehør som er leveret og faktureret fra forhandleren. Garantien gælder kun ved normal anvendelse af liften, og hvis liften er korrekt behandlet og vedligeholdt i overensstemmelse med DHOLLANDIAS anvisninger. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt: Udstyret skal være monteret korrekt i henhold til DHOLLANDIA S instruktioner, samt lastvognsfabrikantens anvisninger. Overholde godkendelser fra myndighederne. Korrekt udfyldt deklaration fra opbyggeren. Periodiske eftersyn skal være foretaget og indført i brugermanualens vedligeholdelsesskema. Alle reklamationer vil blive afvist, hvis ovennævnte forhold ikke er fyldestgørende, og erklæringerne ikke er stemplet og udfyldt af en autoriseret DHOLLANDIA forhandler. Enhver reklamation skal vedlægges en kopi af monteringsrapporten, kopi af faktura fra sidste serviceeftersyn, sammen med en kopi af eventuel reparationsrapport.. De reklamerede dele skal fremgå af disse rapporter eller fakturaer. Den endelige afgørelse, er op til konstruktøren af liften. Liften må kun være repareret med originale dele. Garantien er begrænset til at de defekte dele udskiftes uden bergning Garantien dækker ikke: Arbejdsløn, kørsel, eventuelle omkostninger i forbindelse mistet salg, erstatningsbil Gummi og hydraulikslanger. Oliespild, eller forkert påfyldt olie. -A28-

16 Justering af hydrauliske cylindre i forbindelse med første serviceeftersyn, samt eftersyn af forbindelsesbolte. Fejl i sikringer, eller defekter på grund af dårlige batterier. Elektriske problemer, forsaget af forkert spænding. De elektriske komponenter er kun dækket af garantien, hvis det elektriske system er forsynet med spændingsbeskyttelse, der afbryder systemet på et 12 Volt system, hvis spændingen er under 10 volt, eller mindre end 20 Volt på et 24 volt anlæg. Ødelagt udstyr, forårsaget af at forskrifter ikke er fulgt, eller liften er modificeret uden skriftlig tilladelse fra leverandøren. Fejl eller skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse af liften. Hvis anvisningerne i denne instruktionsbog ikke er overholdt. Skader og fejl forårsaget af påkørsel eller andre påførte skader. 11) BESTILLING AF RESERVEDELE I forbindelse med bestilling af reservedele, skal altid oplyses følgende: -type og serie nummer på liften -produktionsår -varenummer på reservedelen (findes i reservedelslisten) Ovennævnte data findes på identifikationsskilt indeni styreboksen. For lifte, der er produceret indtil 1999, kan serienummeret ses på liftens platform, liftarme eller liftrammen, -altid i højre side set i kørselsretningen. For lifte, der er produceret år 2000 eller senere, kan serienummeret findes på bagsiden af liftpladen, samt på siden af hydraulikaggregatet. -A29-

17 6) Nøgle til elektrisk og hydraulisk diagrammer El-diagrammer for specialversionerer som ikke medtaget i denne manual, findes indvendig i styreboksen. Standardlift DH-LM 2003/. Tegn: G-LD-L Pumpe El-motor Startrelæ Oliefilter Termokontakt Olietank Stel Løftecylinder Tiltcylinder Tilbagetrækscylinder Gliderventil Logisk ventil Trykbegrænsningsventil Retur Pumpetryk 1.-vejs ventil 2.-vejs ventil Trykkompenseret bremseventil Logisk 3-vejs ventil Enk.kontakt norm.lukket Enk.kontakt norm. åben Styring/joy-stick Kontraventil Startrelæ Tiltcylinder med fjeder for åbning af liftplade Tiltcylinder med trækfjeder for åbning af liftplade Hydraulisk tiltcylinder Termokontakt Sugefilter Hydraulisk pumpe + flowretning -B16-

18 Standardlift DH - LM 1996/2002 LM-VO12-EN Pumpeaggregat G-LMD1 06 Ventil:VO 12 Dato: Standardlift DH-LSU /2003 G-EH04 VO13(+VO40) 7 -B17- -B23-

19 -B24- -B26-

20 -B27- -B28-

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR Foldbare køreskinner Model CH Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Størrelsen er 23,5 x 1. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en

Læs mere