BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB."

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

2 2

3 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7 Sikkerhedsafstand til maskinen...7 Nødstopanordning...7 Støj...8 Piktogrammer...8 Normer for indbyggede dele...8 Indbyggede dele for hvilke komponenterklæring er påkrævet...8 Maskinens forventede levetid...8 El-diagram...9 Betjeningsvejledning

4 GENEREL INFORMATION: Type: Jalousiskab. Anvendelse: Tyverisikring Anvendelsesområder: Butikker, kontorer ect. CE mærkning: ALUX A/S erklærer herved, at dette produkt/maskine er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 89/106 EEC EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ændret ved direktiv nr. 93/68/EØF, samt Rådets direktiv nr. 98/37 EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner ændret ved direktiv nr. 98 / 79 / EF. Følgende direktiver er tilknyttet produktet: Maskindirektivet: EMC-direktivet: Lavspændingsdirektivet: 98/37/EF ændret ved direktiv nr EF. 89/336/EØF og ændret ved 92/31/EØF. 73/23/EØF og ændret ved 93/68/EØF. Anførte maskine er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder. Maskindirektivet artikel 5 stk. 2: DS/EN ISO Maskinsikkerhed: DS/EN ISO EU-standard: EN

5 PRODUKTBESKRIVELSE: Alux Jalousiskab er et fleksibelt modulopbygget skabssystem. Skabssider og tag er fremstillet af 2 mm tykke stålplader. Skabssektionerne samles med indvendig monteret bolte og skruer. Som front anvendes et alu-rullejalousi Alux, som består af hellameller i ekstruderet aluminium. Lamellerne hængsles i hinanden. Jalousimåtte afsluttes i bunden med speciel ekstruderet alu-profil med gummi afslutningsprofil. Føringsskinner af speciel ekstruderet aluminium, med pvc støjdæmpende indlæg samt teflon i indføring, styrer rullejalousi i siderne. I de 3 nederste lameller er der på siderne af jalousimåtten påskruet speciel fremstillet udtræksskiver, derefter er der hver halve meter igen påskruet udtræksskiver i jalousimåttens fulde højde, for at forhindre at man kan trække jalousimåtten ud af føringsskinnerne, når jalousimåtten er lukket. I det øverste lamel/samleprofil er der indskudt speciel fremstillet beslag for montage på valsen. Oprulning af jalousimåtten foregår på valsen, der er et lakeret eller galvaniseret svejst præcisionsstålrør af forskellig tykkelse og diameter - afhængig af vægt og spændvidde. Valsen bliver trukket rundt af en rørmotor, af mærket elero af diverse typer. Motoren bliver betjent af en nøglekontakt I speciel udførelse: Kan leveres med manuel nødbetjening VÆGT: alux rullegitre / jalousier ca. vægt pr. m 2 Type: Ca. vægt pr. m 2 Scan- Lux jalousi 11,0 kg Valserør ca. vægt pr. m 102 x 2,0 mm 5,0 kg / m 108 x 3,6 mm 9,3 kg / m 133 x 4,0 mm 12,7 kg / m 159 x 4,5 mm 17,1 kg / m Rørmotor Rørmotor type Rørmotor type 15 6 kg 12 kg 5

6 MONTAGE: Maskinen monteres af alux egne veluddannede Skafor / NUSA godkendte montører, eller af alux godkendt firma / montører. El-installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør, der kun må benytte el-komponenter leveret eller godkendt af alux. El-installationen skal altid foretages efter alux anvisninger/diagrammer. REPARATION: 1. Ved driftstop, som ikke klart indikeres af fysisk defekt, tilkaldes el-installatør for kontrol af el-installation og - tilførsel. El-installationen skal udføres af en autoriseret el-installatør. Der kan opstå et kortvarigt stop, såfremt motoren har været udsat for vedvarende drift. I et sådant tilfælde afbrydes motoren af en indbygget termosikring. Denne tilkobles automatisk igen efter ca. 15 min min., når motoren er blevet tilstrækkelig afkølet. Placeringen af betjeningskontrollen er anbragt således, at man kan overvåge anlægget, når dette er i drift. Dette for at undgå skade på ting og personer, som eventuelt er placeret under jalousiet. 2. Ved driftstop, som ikke skyldes el-fejl, tilkaldes vore montører. 3. Den af os udførte montage/justering må ikke ændres. Dette gælder også for indstilling af endestop af motor. 4. Ved rullejalousi, som ikke er forsynet med mekanisk lås, men er udført som selvlåsende gitre, er det nødvendigt at kontrollere, at jalousi er kørt helt ned, hver gang man lukker disse. Såfremt dette ikke er tilfældet, er jalousi ikke selvlåsende. Sker der indbrud i en sådan situation, kan dette eventuelt medføre tab af forsikringsdækning. 5. Jalousiet bør efterses jævnligt (mindst 1 gang årligt) for at kontrollere, at skruer, møtrikker o. lign. ikke har løsnet sig. Dette kan - udover driftstop - medføre, at jalousi ikke er tilstrækkelig indbrudssikker. Såfremt der findes fejl eller lignende, bør vore montører tilkaldes. 6. Ved misligholdelse af ovennævnte punkter, bortfalder vor garanti. 7. Vi kan derfor kraftigt anbefale tegning af vor serviceaftale. 6

7 VEDLIGEHOLDELSE: alux rullejalousi er principielt vedligeholdelsesfri, idet elero rørmotoren er en lukket compact enhed, der ikke kræver justering eller smøring. Jalousiskabet kan ved naturlig smudstilvækst rengøres med almindelige rengøringsmidler. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal der en gang årligt udføres eftersyn for, at kontrollere jalousiet, føringsskinner, bolte, og diverse andre dele i maskinen ikke har løsnes sig. Vi kan derfor kraftigt anbefale tegning af vor serviceaftale. DEMONTAGE: Metal og plast fra maskinen, bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Ved brug i.h.t. brugervejledning er konstruktionen udført således, at bevægelige dele under brug, ikke i nogen stilling kan klemme operatøren. Placeringen af betjeningskontrollen for op - og nedrulning af alux rullejalousi er anbragt således, at man kan overvåge anlægget, når dette er i drift. Dette for at undgå skade på ting og personer, som eventuelt er placeret under rullejalousiet. SIKKERHEDSANORDNINGER: Betjeningskontrollen for op - og nedrulning (elero / Geba nøglekontakt) af alux rullejalousier er med tvungen midterstilling (dødmandsbetjening). SIKKERHEDSAFSTAND TIL MASKINEN: Ingen for operatøren. 1 meter for udenforstående. NØDSTOPANORDNING: Dødmandsbetjening af styrefunktioner. I følge Maskindirektivet kræver denne maskine ingen nødstopudstyr, idet risikoen ikke kan mindskes ved montering af et sådant, da det ikke nedsætter den for normal standsning nødvendige tid. 7

8 STØJ: Maskinen har et støjniveau som ligger under 70 db. PIKTOGRAMMER: Fare for klemning af fingre Påsatte piktogrammer fra fabrikantens side må ikke fjernes! Fjernes disse advarselsskilte, frafalder ansvaret fra fabrikantens side. NORMER FOR INDBYGGEDE DELE: Elementer til fastgørelse Maskinelementer El-tilbehør er alle udført i henhold til gældende DIN, ISO, DS og BS normer INDBYGGEDE DELE FOR HVILKE KOMPONENTERKLÆRING ER PÅKRÆVET: Elero rørmotor 230 volt / Elero rørmotor med nødmanøvrering for 230 volt. Orion eller Geba nøglekontakt. Komponenterklæringer foreligger hos fabrikanten. MASKINENS FORVENTEDE LEVETID: Rørmotorens levetid er ca omdrejninger, ved normal op - og nedkørsel bruges der ca. 6 til 10 omdrejninger. Alu - rullejalousier er testet for at finde aluminiumets brudgrænse/levetid. Efter ca gange op - og nedkørsel, kan der være risiko for brud. 8

9 EL-DIAGRAM: 9

10 BETJENINGSVEJLEDNING: Ved nedrulning: 1. Kontroller at rullejalousi frit kan køre ned, d.v.s. at der ikke er nogen personer, indkøbsvogne og andre forhindringer, der spærrer for rullejalousiets frie kørsel.!!! Advarsel rør ikke ved rullejalousi under op - / nedkørsel. 2. Stik nøglen i nøglekontakten og drej mod venstre, rullejalousi vil begynde at køre ned, som pilen på nøglekontakten viser.!!! Under op-/nedkørsel skal der hele tiden holdes øje med rullejalousi, ved problemer slip nøglen, rullejalousi vil øjeblikkeligt stoppe. 3. Rullejalousi vil automatisk stoppe, når det når den forud bestemte position. 4. Slip nøglen.!!! Af sikkerhedsmæssige årsager skal betjeningsnøgle fjernes efter op - / nedkørsel. Ved oprulning: 1. Kontroller at der ikke er noget, der forhindrer rullejalousi i at køre helt op. 2. Stik nøglen i nøglekontakten og drej mod højre, rullejalousi vil begynde at køre op, som pilen på nøglekontakten viser. 3. Rullejalousi vil automatisk stoppe, når det når den forud bestemte position. 4. Slip nøglen.!!! Af sikkerhedsmæssige årsager skal betjeningsnøgle fjernes efter op-/nedkørsel.

11 FABRIKANT: Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 DK-8600 Silkeborg Tlf DENNE MASKINE TILHØRER: Stempel: FREMSTILLINGSÅR: Er påført CE mærket på produktet.

12 Holmbladsvej 4 6 DK 8600 Silkeborg Tel

Telefon +45 86 80 21 40 www.alux.dk alux@emai!.dk

Telefon +45 86 80 21 40 www.alux.dk alux@emai!.dk Telefon +45 86 80 21 40 www.alux.dk alux@emai!.dk MEDLEM AF; BUTIK LEVERANDØR BRANCHEN DEN DANSKE BRANCHEFORENING FOR SIKKERHED OG SIKRING INDEXLISTE: Generel information...2 Produktbeskrivelse...-...^

Læs mere

Drift & vedligehold. - brugervejledning. Rullejalousier Brandjalousier Rullegitre Roulader

Drift & vedligehold. - brugervejledning. Rullejalousier Brandjalousier Rullegitre Roulader Rullegitter m.m. - Drift & vedligehold - brugervejledning Rullejalousier Brandjalousier Rullegitre Roulader Kronborg Sikring Marøgelhøj 7 8520 Lystrup Tlf. 70227044 Fax 70227088 www.kronborg-sikring.dk

Læs mere

VENDLET V4 / V4+ Manual LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. Vers. 3.06. Ver. 2.05. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2012 Vendlet ApS

VENDLET V4 / V4+ Manual LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. Vers. 3.06. Ver. 2.05. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2012 Vendlet ApS VENDLET V4 / V4+ Manual Ver. 2.05 Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2012 Vendlet ApS Vers. 3.06 LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG 1 GENEREL INFORMATION Instruktionerne i denne manual skal følges. Vendlet

Læs mere

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav...

Læs mere

DK... LP8 Løfteplatform. Vers. 1.00

DK... LP8 Løfteplatform. Vers. 1.00 DK....... LP8 Løfteplatform Vers. 1.00 LP8 - Brugervejledning Varenumre: 309100xx 1.00........ Formål og anvendelse......................................... 3 1.01........ Producent.....................................................

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Maskinkonstruktion

Konstruktionsprojekt - Maskinkonstruktion Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Speciale: Maskinkonstruktion. Virksomheds praktik: ESKIMO A/S - Avnvej 11, 7400 Herning. Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi

Læs mere

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001

Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur...

Læs mere

4SingleElectric. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

4SingleElectric. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! 4SingleElectric Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 6004 / 01.08.2009 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3.

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Cathy Personløfter betjeningsvejledning 04-2013

Cathy Personløfter betjeningsvejledning 04-2013 Rehab-Care.dk ApS Cypresvej 3 7400 Herning, DK www.rehab-care.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Generelle forsigtigheds regler:... 4 3. Anvendelsesområde.... 5 4. Levetid for produktet....

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Compact Industiporten

Compact Industiporten JOURNAL & BRUGERMANUAL FOR VELIGEHOLELSE OG BRUG AV NR 01-2011 Compact Industiporten RØDE BOG All rights reserved: Reprinting, copying, processing, re-issuing and publication in any form or on any medium

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER

BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER BRUGERMANUAL HG 8 HOT SPRAY SKRABER Indhold HG 8 HOT SPRAY SKRABER Emne Side Sikkerhedsforskrifter... 3 2 Transport og bugsering... 5 3 Maskinens funktionsenheder... 6 4 Betjening af touch displayet...

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-Break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-Break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-Break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

MTS 12000. Universalspreder. Brugsanvisning

MTS 12000. Universalspreder. Brugsanvisning MTS 12000 Universalspreder Brugsanvisning Udgave: 5 September 2004 Fabrikant EU-Overensstemmelseserklæring JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Tel. +45 74 12 52 52 Erklærer hermed

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere