KATALOG til Auktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG til Auktionen"

Transkript

1 FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater). Telefoner ,321 KATALOG til Auktionen M andag den 13. Maj Kl. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar, 2 Kaffemøller, Plet-Restaurations-Service, 1 ny mod. Opvaskemaskine ti! Gasfyring, Smede- og Maskinværktøj, nyt Seletøj, Herre- og Damecykier, Indbo m. m. ru. EFTERSYN: Lørdag den 11. Maj fra Kl

2 KONDITIONER. i ' Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist. < Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. 5 Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte, vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, tn hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling. 6* Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 pct. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts , 10 a. Naar Auktionsfordringen overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde Retsforfølgning eller ej. Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes. København, den 10. Maj Falkenbergs Auktioner. Mandag den 13. Maj KL 10 sælges: i i Reol med 150 Skuffer 2 1 langt Kontorbord 3 1 do. 4 1,, do. 5 1 firkantet Bord 6 1 do. 7 1 do. 8 1 dobbelt Pult 9 1 do enkelt Pult 11 1 Bænk 12 1 Pult med Skabe 13 1 Kontorstol 14 1 do do do do Skamler 19 7 Gardiner med Stænger 20 1 dobbelt Skrivepult 21 1amerik. Herreskrivebord med Rulle-Jalousi 22 1 do. do. 2} 1 do. do.

3 5 - N r - 24 i stort Skab 25 1 Reol 26 1 do Skrivemaskine (Mignon) 28 1 stort hvidlakeret Butiksskab Glasskilte 30 1 Lager-Transportvogn 31 1 do stort Klædestativ 33 1» do >» do Meter Linoleum 36 1 Skrivemaskine 37 1 Kopipresse 38 3 Figurstativer 39 1 Kakkelovnsforsats 40 i Gib.smodel (Arkitektur) 41 1 Skab med Rum 42 1 Adressog.raf 43 1 Skrivemaskine med Hætte til Adressograf Reservetyper 45 1 Skrivemaskine ; 46 1 Kartotekskab med 32 Skuffer 47 1 Skrivebordsstol med Staalskrue & Lædersæde (Sev. & And. Jensens Fabrik) 48 1 Kopipresse 49 1 Reol 50 1 malet Bord med Klap 51 1 Egetræs Bord med Linoleum 52 1 Bord med Skluffe 53 1 Skab med Linoleumsplade 54 r Stol 55 1 Vaskekumme 56 2 Stole med polstret Sæde og rund Ryg 57 2 lange Mahogni Gardinstænger med Gardiner 58 2 Rullegardiner 59 1Mahogni Vinkel-Forsatsstykke m. Glasrude 60 1Petroleumsovn 61 1 Skab med løa Underdel til Adressograf-Kort og med 155 Blikæsker til Kortene, 40,000 udskrevne Kort paa danske Gaardmænd, Htismænd og Smede 62 1 Kasse m. 10,000 ubrugte Adressograf-Kort 63 1malet Skab til Kopimaskine 64 1 I rappe af 1 ræ, Br. 885 mm, Lgd mm <65 1 Decimalvægt 65a 1 do1. *66 1 Træstol <67 1 Decimalvægt med Lodder 68 1 Vaskemaskine >69 1Kopipresfe med Bakke 70 4 Oliedunke 71 1 Udhængsskab 72 1 elektrisk Strygemaskine 73 1 Blankemaskine 74 1 Vaskemaskine 75 1 Cigar-Au tomat 76 1 do Gamofon 78 1 Græsslåamaskine 79 1 stor Kødmaskine 80 1Vaskemaskine Si 1 Tørremaskine 82 1 Vægt med Lodder

4 S i Vægt 1 Kaffemølle 1 Spille-Automat 1 Trædesymaskine 115 Par Skomagerlæst <1 80 Læster 16 Stansejærn 1 Symaskine 1 stort Fiskeakvarie paa 1<><l 1 Haandcentrifuge (Alfa) 1 Symaskine 1 do. 1 Fotografiapparat med Tilbehør 1 Gamofon 43 Plader 3 Lux-Lamper 1 Knivpudsemaskine 1 do. 1 Slibemaskine 1 2-Kværns engelsk Kaffemølle m. 2 Messing Tragte, Skab m. 4 Skuffer r Messing Søjlevægt 1 Prøvekasse 1 Iva?: c m. 7 Kup er 1,, m Lys elektriske Lamper 1 m Lys do. (Halvwatt) 1,, m Lys do. 1,, m Lys do. 1,, m Lys do. 1,, m Lys do. 1 Skæremaskine med glat og takket Kniv Restaurations-Service og Inventar sælges Mandag den 13. Maj Kl. 12'A JI3 7 Plet Kaffekander, 1 Kop (sep.) do. 2 Kop (sep.) do. 3 Kop (sep.) do. 4 Kop (sep.) Sukkerskaale, 3 4 Kop (sep.) Flødekander, 3 4 K P (sep.) Sukkerskaale, 2 3 Kop (sep.) Flødekander, 2 3 Kop (sep.) Isspande (sep ) n Istænger (sep ' ) Thekander, 2 Kop (sep.) f do. 3 Kop (sep.) Vandkander, 2 Kop (sep.) do. 3 Kop (sep.) Mikkiel Bakker n O _ do do do. 11 J3 i 9 do Al.. Hørlærred Borde (sep.) *34 38 Stole (sep.) 55 f Opvaske-Maskine, nyeste Model (kan tørre ca Stk. 1Service i Timen) r 36 1 Billard med Tilbehør do.

5 i Billard Isskab "v ' ' do. Maskiner, Værktøj etc. sælges Tirsdag den 14. Maj Kl o r ig in a l n y a m e r i k a n s k C e n t r e r p a t r o n m e d N ø g l e o g B a k k e r d o. d o Dynamo (8 Volt, i Ampere) D u s i n N e d s t r y g e r k l i n g e r s to r R ø r t a n g m i n d r e R ø r t a n g d o. d o L o d d e b o lt (1 k g ) L o c k e m a s k i n e liile Saks s to r S a k s S k r u e s t i k 153 i S k r a l d e R ø r t a n g s v e n s k N ø g l e R ø r t æ n g e r H a m r e S t k. V i n g o s t a a l 159 3» cl i S t k. V i n g o s t a a l 61 1,, Staal 62 1 S p r æ n g m e j s e l e le k tr is k M o t o r D r e j e b æ n k m e d P a t r o n } P i n o l d o k, S l æ b o g R e m t r æ k 65 1 S k r u e s t i k B 'u n d te r S n i t t a p p e ( s e p.) 67 1 Stk. 10 Centrer Patron do Boremaskine 70 1 Elektromotor 71 1 S t k. 3 B a la t a r e m 72 1,, 3 ^ B a la t a r e m 73 1,, G u m m i p a k n i n g 74 6 T a n d h j u l $ f r æ s e r e 75 2 S t o p h a n e r D a m p ip r ø v e h a n e 77 1 Stk. 10 Centrer Patron do ji 10 f do P k. S t o p r i n g s k r u e r 12 m m x ( s e p.) 81 1 P a r a l e l - S k r u e s t i k m e d D r e j e p l a n 82 5 Maskin nøgler 83 1 B l æ s e l a m p e S lib e m a s k iin e m e d S te l 85 1 a m e r i k a n s k S k if te n ø g le K r u m p a s s e r e, 3 S tik p a s $ e r e 87 1 lille R ø r t a n g 88 1 K l u p m e d B a k k e r T a p n ø g l e r 90 5 B æ n k h a m r e

6 fyr- ' Loddebolte Cyklenøgler, 1 Skiftenøgle M ejser og Dorne Skruetrækkere Tænger Nedstrygere, 1 Tommeslok Barnevognsringe Bundt galv. Traad 199 1,, Tjæretov, 25 m 200 1,, Lyskabel kg hvid Malkulatur Frihjulsinav Dusin Nedstrygere stor Skralde Rapid Drejestaal Slibesten, 300mm Diam. m. Haandsving do. 600 mm Diam. m. Remskive do. 400 mm Diam. m. Remskive halvrund Zinkbeholder Feltesise Bo'rd m. Jærnfod og Træplade til Smedebrug Montør-Værkstedskasser m. Rem do. m. Haandtag do. m. Haandtag og Jærnbeslag Savemaskine Boremaskine Nedstrygerblade Kold,savblade do do Spiralbor, Vingostaal 13/le do. Vingostaal 16 mm Spiralbor 35 mm, nvt do. forskellige do. y Præcisionsrival 26 mm do. 25^2 mm Endefræsere, u 11 mm Thiirmers K lup med Bakker do. Bakker Snittappe Ys do do do. li Uz y*' do do. Rørgevin Carborondum Slibeskiver 140x15 mm do. do. 60 x 25 mm do. do. 150x12, 130x do. do. 90x15 mm Ark Smergellærred Stikstaalholder med Staal og Nøgle Skraldeborsving Tinhammer Skiftenøgle Daase Dixons Special Grafit ,, Damphanesmørelse kg Klavertraad Meter Dampmetalpakning Stk. Gasfittings med Kuglebevægelse Durchs/lajr O Fadhane Ebonitskiver Dunke

7 Stikpaseer, 1 Krumpasser Skruenøgler Knibtang, 2 File, 1 Hovrasp Centrumsbor Træhammer, 1 Bænkhammer Metalsakse Rørskærer Koben, 1 Waterpas Filklo do Baandmaal (15 Meter) Pak^kærer Kasse m. diverse Slibepulvere og Smergel Oliekande Lockemaskine Benzin-Blæselampe Kassie m. 10 Mejsler 272 1,, m. Søm 273 1,, m. Skruer og Nagler 274 1,, m. Skruer og Møttriker 275 1,, m. Bolte Rørtang Laase med Nøgler Jærnhammer, 1 Træhammer Nedstrygerklinger do do do Metalsaks, 2 Ivnibtænger Bakker 285 i o Sneglebor do Snegle bor do Pd. Baandjærn Sniittappe Sæt Snittappe 292 1,, do. 5/ do Nedstryger, 1 Omløber Aftapningshane % n Kasse m. File og diverse Værktøj Gasbrændere, 4 Knærør % Meter Kabeltov, 1 Stk. 1 raadnet Bundt Nøgler, 2 Pander 300 Trukket Bøjning: 1 Stk. 3, 1Stk. 2 %, 3 Stk.. i %, 6 Stk. 1, 5 Stk. H 302 Muffer: 6 Stk. 4, 16 Stk. 3, 12 Sik. 2^2, 64 stk. 2, 4 stki. 1 y2 " 304 T er: 2 Stk. 3, 1 Stk. 2 %, 5 Stk. Stk Stk. 1, 57 Stk. 18 Stk. J** Stk. 4, 1 Stk. 3 enkelt Nippe! Stk. 3 Møttrik 309 Vinkel: 2 Stk. 2, 4 Stik. 1 $4V, 8 Stk. i / i r 5 Stk Diverse Fittings og Rør Stk. Rørbøjler JalousÅriste Stk. 3 Muffer og Nippel Stk. 2%" Muffer og Nippel forskellige Muffer Vinkler, 3 T er, 1 Akse Boreskralde

8 14 15 " 319 i Rørskærer Loddelampe Loddekolve elektrisk A fbryder, 1 elektriskt Alarm klokke Staalmaalebaand R ivaler lange Snittappe Skovsav do Sletfile Grovfile forsk. File Briketpresse med 2 Fortne kg Fjerstaal Stk. M anilla-tov Kasse m. Forskelligt Forgafler, 1 Bundt Sadel fjed te Pedalarme Gearhjuil K ra n kh ju l Kæder med Kasser Cykledæk do. Indbo m. m. sælges Onsdag den 15. Mai Kl Skrivebord med Opsats Hjørnesofa grønne Stole J45 3 brune Stole stort Skilderi i Ramme mindre Skilderier i Rammer 348 1Ramme Gulvtæpper Plyds-Bordtæppe Klædes-Bordtæppe Lyseduge 353 1Pudebetræ'k grøn Plyds-Sofa brun Plyds-Sofa 356 1Klædeskab 357 1Sofa 358 1Lænestol 359 1Servante Stole med Rørsæder 361 1Konsolskab med Spejl 362 1Skab Skilderier Glas-Assietter, 4 Platter Desseritallerkener Glas Flakon, 2 Sæbeskaale

9 16 -T Kopper, 9 Underskaale Spisebord Figurer Opsats Chokoladekande, 1 Snapseflasl Opsats U hr Pakke Fotografiplader Mahogni Uhrkasse Klædeskab Mahogni Bord do do Stole med Lædersæder Sofa Stole 1 Lænestol 'r f m 00 C rundt Salon bord mindre Bord Spejl Komode Sofa Kurvevugge med Madrats Du'kkevogn Dukkestue Markise med Tilbehør Blomsterbord broderet Skammel Slæde Billeder i Glas og Ramme Relieffigurer Søjler 4(X) i Egetræs Hylde Jærnseng med Spiralmadrats rundt Nøddetræs Bord Regulator uh r Violin med Bue Guitar Zither Stole Etagére Reol Klædeskab Anretterbord Skilderier Krukker Køkkenstole Konsol med Spejl Rullegardiner, 1 Bundt Gardinstænger, 1 Sengehest, Spejl Skab Servietter Lampe Lysekrone med Prismen* Bordlamper Trappestige Kakkelovnsforrats Kulkasse Kakkelovnsstativ lange Gardinsfænger Strygebrædt Sodavandskande malet Servante

10 malet Servante Gobelin Spejlramme Jærnsenge 435 Diverse Senge-Endestykker Kanapé, 4 Stole, betr. med grønt Plyds* Stol Lampe Maleri 44 1 Skilderi Fyrretræs Dragkiste Jærnr.eng Hækkesaks Pudesofa og 4 S'.ole hvid.akeret Barneseng med Madrats Servante med Marmoropsats Porcelliæns Urtepotteskjulere 448 [ Porcelæns Fad Primusapparater 45 1 Petrol eumsovn Kødmaskine Gasapparat Linoleumstæppe ovalt Bord Divan Akvarium Mast Gevær lille antikt Spejl Jærnvase Jardiniére Stumtjener Et agere Jærnvask Kakkelovnsstativ leret Fad emaimerer Bakke Sejlgarnsetui Sølv Fad (?) Glasskaal Fajance Kaffekander G, as krus Smørvarmer Bordopsats Bordbøn te og Bakke Jettonsæske Blomsterbalje Hornstativ med Frugtknive Par Kopper Plet Toddybakker matte G as med blaa Kant smaa Karafler Kande mørke Vaser Bord'klo'k'ke, 2 Kugler, r Æsl> Kara ffe bakke Divan Lænestole Pudeskammel betrukket Bord 49i 1 Mahogni Taburet Messing Kakkelovnsforsats, Sæt Messing Ildtøj udsk. Hylder, 2 Figurer-

11 i A vism appe, i T æ ndstiketui, i Blikkasse 496 1K akkelovnsforsats B und te r Silke-Besæ tningsbaand B u n d t Frynser H æ ngelam per 500 1Kane'k, lokke Onsdag den 15. Maj Kl. 1 sælges:,0, Et Lager nyt Seletøj, bestaaende af: 2-Spands Seler, Liner, Hovedtøj, Læder- Cobler, Skagler. Bagtøj etc (sep.) Torsdag den 16. Maj Kl. 10 sælges: Kat ca. 100 nye og brugte Herre- og Damecykler. Fredag den 17. Maj Kl. 10 sælges P ar Barnestøvler 652 1,, d o d o d o ,, d o ,, do ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o ,, do ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o ,, d o. 670 r,, do ,, d o ,, d o ,, d o » d o ,, d o ,, d o.

12 Par Barnestøvler 678 1,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, do ,, Herrestøvler 689 1,, do ,, Barnesko (sep.) Gros Knapper (sep.) 692 Diverse nye Flipper og Kraver Herreklædning do do do Overfrakke 69S Diverse Støvler og Sko (sep.) Drengedragter (sep.) 700 Diverse Garderobe (sep.) Herreklædning Regnfrakke Stk. Stof Aftenkaabe Pakke Diverse Dusin Korsetlaase (sep.) Bundt diverse Korsetlaase Gros Kjolefjedre (sep.) Par Damestøvler 710 5,, Damesko (sep*) Dameoverstyklker /8 Tdr. bornholmske Spegesild (sep.) Koste (sep.) do. do Stk. Legetøj (sep.) Kartons å 50 Hylstre Blækstifter (sep.) Karton m. 100 Hylstre m. Blækpatroner Kartons å 100 Patent Blækpatroner (sep.) Kartons å 100 Fyilde,penne (sep.) Kartons Plakat Gummitrykkerier (sep.) Kartons å 50 Fyldepenne (sep.) Kartons å 50 Knivskærpere (sep.) Kogebøger (sep.) Rugemaskine db Motordragter (sep.) Par Motorbenklæder (sep.) Dame-Regnf rakker (sep.) Blyantstegning Malerier (russiske Landskaber m. m. uden Rammer) (sep.) dobbeltkapslet Ankeruhr do. do.

13 Til Falkenbergs Auktioner, GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) modtages daglig fra Kl. 9 6 Anmeldelse af Varer og Møbler, som ønskes solgt. Stort Forskud. Afregning straks efter Salget. Kontoret er i 27. Telefoner ,321. Det Købte kan henstaa i Forretningens Opbevaringsafdeling til senere Levering.

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!!

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. Februar 2014 kl: 17:00 Eftersyn: Man d. 24/2 - Ons d.26/2 2014 kl 13:00-16:00 Live auktion!! Side 1 OBS: Se flere billeder på ww.kbhauktioner.dk

Læs mere

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER.

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER. KATALOG OVER 2DEN OG SIDSTE AFDELING AF DEN DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER OG TIDLIGERE AFDØDE ÆGTEFÆLLE KUNSTMALER W. F. XYLANDER TILHØRENDE SAMLING AF MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER

Læs mere

Pris: kr. 20,- KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Lørdag D.29. Februar 2014 kl: 10:30. Eftersyn: Lør d.29/2 2014 kl 9:30-10:30. Live auktion!!

Pris: kr. 20,- KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Lørdag D.29. Februar 2014 kl: 10:30. Eftersyn: Lør d.29/2 2014 kl 9:30-10:30. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG BLANDET INDBO Auktion: Lørdag D.29. Februar 2014 kl: 10:30 Eftersyn: Lør d.29/2 2014 kl 9:30-10:30 Live auktion!! Side 1 OBS: Se flere billeder på ww.kbhauktioner.dk under Live-@Netauktionen

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl.,

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper)

Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper) 7. juli 2015 Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper) Eftersyn: 6. juli 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30

Læs mere

K A T A L O G FOR AUKTION TORSDAG DEN 7. MAJ 2015 KLOKKEN 18. 00 EFTERSYN FRA KLOKKEN 16. 30

K A T A L O G FOR AUKTION TORSDAG DEN 7. MAJ 2015 KLOKKEN 18. 00 EFTERSYN FRA KLOKKEN 16. 30 K A T A L O G FOR AUKTION TORSDAG DEN 7. MAJ 2015 KLOKKEN 18. 00 EFTERSYN FRA KLOKKEN 16. 30 AUKTIONSADRESSE: Norgesvej 51 S 6100 Haderslev Næste auktion torsdag den 21. maj 2015 i Haderslev Hold øje med

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Psykoterapeutisk Institut København ApS under konkurs (Kontorinventar og IT)

Psykoterapeutisk Institut København ApS under konkurs (Kontorinventar og IT) 31. januar 2013 Psykoterapeutisk Institut København ApS under konkurs (Kontorinventar og IT) Eftersyn: 6. februar 2013 fra kl. 15.00 til kl. 15.30 Jorcks Passage 1 B, 2., 3. og 4. sal, København K. Budfrist:

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Model til Tornyster. Vendsyssel Miniatureklub admin@e-design.dk. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. Farum info@miniforeningen.

Model til Tornyster. Vendsyssel Miniatureklub admin@e-design.dk. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. Farum info@miniforeningen. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP Transport nr.54 til Rumænien 27 sept. 6 okt. 2014 Cluj Ruginesti Cornatel Den Rumænske sættevogn blev læsset fra ØB lager på Rønhave ved Sønderborg torsdag 25 september, vi startede

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

WWW.VOGAFURNITURE.COM DESIGN KATALOG 09

WWW.VOGAFURNITURE.COM DESIGN KATALOG 09 WWW.VOGAFURNITURE.COM DESIGN KATALOG 09 01INDEX STOLE SIDE 2-18 SOFAER SIDE 19-29 SKAMLER SIDE 30-33 BORDE SIDE 34-37 LAMPER SIDE 38-47 BETINGELSER/FAQ/OM VOGAFURNITURE SIDE 48-51 - LEVERING, BETALING,

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market Knuthenborg Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv Eftersyn: Lørdag d. 18. april kl. 9 16 Søndag d. 19. april kl. 9 11 Loppemarked: Lørdag d. 18. april kl. 8 16 Herregårdsauktion: Søndag d. 19. april

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Ottende sæson af Miniature i Tune afholdes 6. - 10. juli 2014 på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Danmark

Ottende sæson af Miniature i Tune afholdes 6. - 10. juli 2014 på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Danmark 1 Ottende sæson af Miniature i Tune afholdes 6. - 10. juli 2014 på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Danmark Velkommen til sommerkurset Miniature i Tune 2015 Det er en stor glæde for os at byde

Læs mere

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af Hvad denne kasse er til og hvordan den i virkeligheden ser ud kan du læse om i næste blad. Lidt kan jeg da fortælle det har noget med jul at gøre Nr 3. Glæder mig til at vise jer den færdig. Gaven fra

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Et gratis blad for os Miniature folk. Flere kurve du selv kan lave nemt. Nemme tasker du selv laver. Masse af. Nr 9. 3 Årgang August 2010

Et gratis blad for os Miniature folk. Flere kurve du selv kan lave nemt. Nemme tasker du selv laver. Masse af. Nr 9. 3 Årgang August 2010 Nr 9. 3 Årgang August 2010 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af folk med dukkehuse som hobby Jeg skal være den første til at indrømme, at når det kommer til at lave ting i træ, så er jeg

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere