SmartBridge Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartBridge Håndbog"

Transkript

1 SmartBridge Håndbog

2 Indholdsfortegnelse 2 / 28 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Generelle sikkerhedshenvisninger Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Tilbehør Tilslutninger Montering Opstille SmartBridge En SmartBridge To eller flere SmartBridges Antenne Idrifttagning SmartBridge i MobileKey Oprette SmartBridges Slet SmartBridges Vedligeholdelse Signalering Fejlafhjælpning Nulstil Tekniske data Optional ekstern antenne Elektriske specifikationer Tilslutningsspecifikationer Mekaniske specifikationer og dimensioner Overensstemmelseserklæring Hjælp og flere oplysninger... 26

3 1. Generelt 3 / 28 1 Generelt Med SmartBridge kan du administrere og programmere de netværkkompatible komponenter i MobileKey-systemet: Foretag fjernprogrammering. Det er ikke længere nødvendigt at gå fysisk til lukningen; i stedet kan du programmerer ændringer på komponenterne direkte via WaveNet. Fjerndownload adgangslisterne. Hvis du har mange lukninger med adgangsprotokol, sparer du meget tid, da du lan aflæse alle lukninger centralt. Udfør nødåbninger. Giv brugere adgang uden at skulle inspicere den pågældende lukning. ADVARSEL Kompatibilitet med MobileKey Enheden anvendes også i andre produktfamilier med anden firmware. Enheden kan med denne firmware (=SmartBridge) kun anvendes til Mobile- Key. Tjek artikelnummeret. 9 Hvis artikelnummeret er MK.SMARTBRIDGE, drejer det sig om en SmartBridge.

4 2. Generelle sikkerhedshenvisninger 4 / 28 2 Generelle sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Spærret adgang Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke! ADVARSEL Blokeret adgang gennem manipulation af produktet Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres. Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen. BEMÆRK Beskadigelse på grund af elektrostatisk afladning (ESD) Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk afladning. 1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesbånd). 2. Opret jordforbindelse før arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. dørkarme, vandrør eller varmeventiler). BEMÆRK Beskadigelse på grund af væske Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer væsker. Hold væsker væk fra elektronikken.

5 2. Generelle sikkerhedshenvisninger 5 / 28 BEMÆRK Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler Produktets overflade kan blive beskadiget på grund af uegnede rengøringsmidler. Brug kun rengøringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader. BEMÆRK Beskadigelse på grund af mekanisk påvirkning Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer mekanisk påvirkning. 1. Undgå at berøre elektronikken. 2. Undgå at udsætte elektronikken for andre mekaniske påvirkninger. BEMÆRK Beskadigelse på grund af overstrøm eller overspænding Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af for høj strøm eller for høj spænding. Overskrid ikke de maksimalt tilladte spændings- og/eller strømtolerancer. BEMÆRK Beskadigelse på grund af fejltilslutning Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af fejltilslutning af spændingskilden. Sørg for ikke at fejltilslutte spændingskilden (batterier eller netdele). BEMÆRK Driftsforstyrrelse på grund af radiostøj Dette produkt kan under visse omstændigheder hæmmes af elektromagnetiske forstyrrelser. Anbring ikke produktet umiddelbart i nærheden af enheder, som kan medføre elektromagnetiske forstyrrelser (strømforsyninger!).

6 2. Generelle sikkerhedshenvisninger 6 / 28 BEMÆRK Kommunikationsfejl på grund af metaloverflader Dette produkt kommunikerer trådløst. Metaloverflader kan reducere produktets rækkevidde væsentligt. Anbring ikke produktet på metaloverflader. ADVARSEL Korrekt anvendelse SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande. Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål. ADVARSEL Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel. ADVARSEL Denne dokumentation er udarbejdet efter bedste evne. Dog kan fejl kan ikke udelukkes. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke i disse tilfælde. ADVARSEL Hvis der er indholdsmæssige afvigelser i versionerne på fremmedsprog, gælder den tyske original i tvivlstilfælde. ADVARSEL Alle anvisninger skal følges nøje ved tilslutning og montering. Disse anvisninger og alle anvisninger om vedligeholdelse skal overdrages til brugeren af den person, der foretager monteringen.

7 3. Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger 7 / 28 3 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG Forbrændingsfare på de varme printplader Hvis enheden forsynes med Power-over-Ethernet (PoE), kan printpladerne blive meget varme. Lad enheden køle ned, inden du åbner huset. FORSIGTIG Fare for strømslag fra den tilsluttede strømforsyning I driftstilstand er enheden forsynet med spænding. Hvis du åbner huset og berører strømførende dele, kan du blive udsat for et strømslag. 1. Hvis strømforsyningen er tilkoblet, må du ikke åbne huset. 2. Frakobl strømforsyningen (respektive træk strømkablet ud) inden du åbner huset. ADVARSEL Yderligere dokumentation Du kan finde yderligere dokumentation om MobileKey-produkter på SimonsVoss hjemmeside ( dokumente.html).

8 4. Leveringsomfang 8 / 28 4 Leveringsomfang SmartBridge: Dæksel, bundplade med printplade og tre præmonterede aflastninger Aftagelig etiket med MobileKey-id Kort vejledning 4.1 Tilbehør Du kan tilpasse din enhed til forskellige formål ved at tilkøbe tilbehør. Bestillingsnummer Navn Formål ANTENNA.EXT.868 POWER.SUPPLY.2 Ekstern antenne Strømforsyning (12 V DC, 500 ma) Du kan forbinde den eksterne antenne med printpladens FME-tilslutning for forbedre signalet (se Antenne [} 12]). Du kan strømføre din enhed med denne strømforsyning.

9 5. Tilslutninger 9 / 28 5 Tilslutninger DC In IO GND V Analog Input Unused DI 3 DI 2 DI 1 O 3 O 2 O 1.NC O 1.NO O 1.COM DC In RJ45 ANT ADVARSEL IO-connector kun til RouterNode 2 Du kan kun anvende IO-Connectorens tilslutninger på RouterNode 2. Tilslutning DC In RJ45 ANT Kuglekonnektor Klemmeblok: GND Klemmeblok: +3,3 V Betydning Strømforsyning med kuglekonnektor Strømforsyning med enkelte tråde - masseforbindelse Strømforsyning med enkelte tråde - pluspol Netværksforbindelse Tilslutning til ekstern antenne (se Antenne [} 12])

10 6. Montering 10 / 28 6 Montering Enheden kan monteres horisontalt og vertikalt. Den horisontale montering kan nemt og sikkert udføres med de integrerede fastgøringshul. BEMÆRK Påvirkning af modtagelsen pga. støjkilder Denne enhed kommunikerer trådløst. Trådløs kommunikation kan påvirkes eller falde ud på grund af metaloverflader og støjkilder. 1. Monter ikke enheden på metaloverflader. 2. Hold enheden borte fra elektriske og magnetiske støjkilder. BEMÆRK Uberettiget adgang Hvis de elektriske kontakter i enheden kortsluttes af uberettigede individer, kan det medføre uønskede reaktioner. Montér enheden i omgivelser, der er beskyttet imod uberettiget adgang. BEMÆRK Vejrrelaterede funktionsforstyrrelser Denne enhed er ikke beskyttet imod vandstænk og andre vejrpåvirkninger. Montér enheden i omgivelser, der er beskyttet imod vejrpåvirkninger. Ledningstilgang Ledninger kan lægges både på (overpuds) og under pudset (underpuds). Hvis du lægger ledningerne under pudset, skal du anvende den åbning, der er integreret i bundpladen. Hvis du lægger ledningerne på pudset, skal du modificere huset.

11 6. Montering 11 / 28 ü Strømforsyning frakoblet. 1. Tryk på det rippede område på siden indad tag kassedækslet af. 2. Tjek den påkrævede bredde på kasseåbningen. Åbningens højde udgør ca. 7 mm. Hvert mellemstykke, der fjernes, gør åbningen 4 mm bredere. 3. Vælg et sted, hvor du fjerner mellemstykket. BEMÆRK Manglende pasnøjagtighed grundet fjernede clips Kassedækset positioneres og holdes på mellemstykkerne med clips Hvis du saver eller brækker disse clips af, holdes kassedækslet ikke længere på plads på disse steder. 1. Fjern ikke de mellemstykker ovenpå hvilke befinder sig en clip. 2. Beskadig ikke clips når du saver. 4. Sav mellemstykkerne med en egnet sav på begge ender af den ønskede åbning ned til bundpladen. 5. Bøj mellemstykkerne frem og tilbage i området for den ønskede åbning, indtil mellemstykkerne brækker af. 9 Huset er nu klart til ovenpudsmontering. 6.1 Opstille SmartBridge SmartBridges kan anvendes på forskellige måde alt efter oprettelse og konfiguration. I det følgende vises de vigtigste scenarier En SmartBridge Indsatsen at en SmartBridge, konfigureret som accesspoint, er det nemmeste at bruge for MobileKey ONLINE.

12 6. Montering 12 / To eller flere SmartBridges MobileKey ONLINE kan administrere flere accesspoints. På denne måde kan flere adresser eller låse langt væk afdækkes med MobileKey ONLINE netværket. Hvilken lås, der reager med hvilket accesspoint, bestemmes automatisk af MobileKey ONLINE ved at tage højde for signalstyrken. Kommunikationsvejen kan De følge i menuen NETVÆRK", idet De aktiverer optionen Vise tidelte SmartBridge". 6.2 Antenne Den interne antenne har en kugleformet strålingskarakteristik (rundstråleantenne). Sende- og modtagefunktionen er altså den samme i alle positioner og retninger, men påvirkes muligvis af omgivelserne (fejlkilder og/eller metalliske overflader).

13 6. Montering 13 / 28 Ekstern antenne Anvend den eksterne antenne, hvis et af følgende problemer opstår. Sende- og modtagefunktion ikke stabil Rækkevidde for lav Sending og modtagelse udendørs (LockNodes forefindes i udendørs område) Den ekstern antenne er egnet til anvendelse udendørs. Det betyder, at du kan anbringe enheden i et beskyttet område, mens antennen befinder sig udendørs. Med den eksterne antenne følger: integreret magnetfod materiale til vægmontering dyvler og skruer Efter tilslutning af den eksterne antenne er det unødvendigt at ændre på indstillingerne. Når den eksterne antenne er tilsluttet, sender enheden via den interne og eksterne antenne (den interne antenne deaktiveres ikke når den eksterne antenne tilsluttes).

14 6. Montering 14 / 28 ü Strømforsyning frakoblet. 1. Åbn huset. 2. Find tilslutningsbøsningerne på printpladen. 3. Slut den eksterne antenne til tilslutningsbøsningen. 9 Den eksterne antenne er tilsluttet. 4. Luk huset igen. 9 Enheden sender via den interne og eksterne antenne.

15 7. Idrifttagning 15 / 28 7 Idrifttagning 1. Montér enheden (se Montering [} 10]). 2. Forsyn enheden med strøm. 3. Forbind enheden med dit netværk. 4. Forbind enheden med dit system (se SmartBridge i MobileKey [} 15] såvel som MobileKey-håndbogen). 9 Enheden er taget i drift og blinker langsomt grønt (se Signalering [} 18]). Læs desuden Æ SmartBridge i MobileKey [} 15] 7.1 SmartBridge i MobileKey Oprette SmartBridges Sådan tilføjer man en ny SmartBridge til Web-App'en: 1. Klik på Menu-ikonet. 9 Menuen åbnes. 2. Klik på ikonet "NETVÆRK". 3. Tilføj en ny SmartBridge via PLUS-symbolet ved SmartBridges. 9 Dialogen for at tilføje en ny SmartBridge startet. 4. Vælg en type. 9 Vælg STANDARD" for at konfigurere en SmartBridge som accesspoint. 5. Tildel et navn. 9 Brug et entydigt navn, f.eks. "SmartBridge Kontor 2" 6. Indtast MobileKey-ID. 9 MobileKey-ID findes på emballagen eller på bagsiden af SmartBridge. 7. Klik på ikonet "GEM". 9 Konfigurationen gemmes. De kommer automatisk tilbage til menuen NETVÆRK".

16 7. Idrifttagning 16 / Slet SmartBridges ADVARSEL Låsenes LockNodes kan nulstilles via den forbundne SmartBridge. Hvis låsene ikke er noteret til sletning, bibeholder de deres respektive konfiguration. Dog kan låsene derefter kun nås via en ny SmartBridge eller via programmeringsværktøjet. Sådan sletter du dine SmartBridge i Web-app'en: ü Forbundne låse viser status ONLINE. 1. Klik på Menu-ikonet. 9 Menuen åbnes. 2. Klik på ikonet "NETVÆRK". 3. Klik på den SmartBridge, der skal slettes. 4. Klik på ikonet "SLETTE". 9 Det noteres, at SmartBridge skal slettes. 5. Start netværkskonfigurationen via ikonet START KONFIGURATION". 6. Programmeringsprocessen (i dette tilfælde nulstilling af SmartBridge) udføres. SmartBridge kan efterfølgende integreres i ethvert andet MobileKey-låseanlæg igen.

17 8. Vedligeholdelse 17 / 28 8 Vedligeholdelse Enheden kræver i sig selv ingen vedligeholdelse. Dog er radionetværk altid afhængige af påvirkninger fra omgivelserne. Disse påvirkninger kan ændre sig og påvirke, hvordan dit radionetværk præsterer. Du bør derfor med regelmæssige mellemrum kontrollere netværkskonfigurationen og ydeevnen på dit radionetværk.

18 9. Signalering 18 / 28 9 Signalering Signal Blinker grønt (~1,5 Hz) Blinker grønt (~0,3 Hz) Blinker rødt (i kort tid) Flimrer grønt Betydning Konfigureret og driftsklar. Ikke konfigureret, men driftsklar Genopstart Dataoverførsel

19 10. Fejlafhjælpning 19 / Fejlafhjælpning Hvis der opstår problemer under driften, vil du muligvis selv kunne afhjælpe dem: 1. Tjek strømforsyningen på de ramte enheder. 2. Tjek netværksforbindelsen. 3. Tjek de tildelte rettigheder Nulstil Hvis der opstår problemer, eller hvis du ønsker at nulstille enheden til den oprindelige tilstand, kan du nulstille enheden ved hjælp af reset-knappen. I den forbindelse skal der skelnes imellem: Nulstilling af MobileKey-konfiguration: Alle MobileKey-indstillinger nulstilles. Nulstil netværkskonfiguration: Du nulstiller alle netværksindstillinger (IPadresse, DHCP-indstillinger, hostname). ADVARSEL Gendannelse af IP-adresse Hvis IP-adressen tildeles af en DHCP-server (standardindstilling), tildeler DHCP-serveren IP-adressen igen umiddelbart efter nulstillingen. Nulstilling af MobileKey-konfiguration 1. Afbryd strømforbindelsen (rundstik resp. netværkskabel for PoE). 2. Vent 20 sekunder. 3. Tryk på og hold reset-knappen nede. 4. Tilslut strømforbindelsen igen (rundstik resp. netværkskabel for PoE). 5. Slip reset-knappen efter et sekund. 9 Enheden blinker atter grønt (se Signalering [} 18]). 9 MobileKey-konfiguration nulstillet.

20 10. Fejlafhjælpning 20 / 28 Nulstil netværkskonfiguration 1. Afbryd strømforbindelsen (rundstik resp. netværkskabel for PoE). 2. Vent 20 sekunder. 3. Tryk på og hold reset-knappen nede. 4. Tilslut strømforbindelsen igen (rundstik resp. netværkskabel for PoE). 5. Slip reset-knappen efter fem sekunder. 9 Enheden blinker atter grønt (se Signalering [} 18]). 9 Netværkskonfiguration nulstillet. ADVARSEL Uberettiget adgang med standard-adgangsdata Standard-adgangsdataene er frit tilgængelige. Uberettigede kan ikke ændre adgangsrettighederne, men kan ændre netværkskonfigurationen. Det er da ikke længere muligt at tilgå enheden via netværket, enheden skal da nulstilles. Ændr standard-adgangskoden. Du modtager enheden med følgende konfiguration indstillet fra fabrikken: IP-adresse Brugernavn Adgangskode SimonsVoss SimonsVoss Du kan finde din enheds IP-adresse i dit netværk med det gratis OAM-tool ( Yderligere oplysninger findes i håndbogen.

21 11. Tekniske data 21 / Tekniske data Generelt Dimensioner Vægt Materiale Farve 172 mm 86 mm 33 mm ca. 100 g ABS-kunststof, UV-stabil Hvid (som RAL 9016 trafikhvid ) horisontal Montering vertikal Vægmontering mulig Integreret aflastning (3x) RJ45 (Netværk/PoE) Rundstik Ø 5,5 mm, Ø Stift 2,0 mm (strømforsyning) Tilslutninger Skrueklemmeblok, 2-polet, kernediameter 0,14 mm 2 til 1,5 mm 2 (strømforsyning ti eksterne anvendelser) FME-bøsning (optional ekstern antenne) Omgivelser Temperatur Luftfugtighed Beskyttelsesklasse Drift: -10 C til +55 C Opbevaring: -20 C til +60 C Maks. 90% uden kondens IP20 El 9 V DC til 32 V DC (polariseret) eller PoE iht. IEEE 802.3af Driftsspænding Ydelse Udgang VOUT Strømforsyning via PoE og rundt stik mulig på samme tid: Rundt stik > 12 V DC brugt rundstik, rundt stik < 12 V DC PoE brugt maks. 3 W 3,0 V DC til 3,3 V DC, maks. 200 ma Relæudgang O1 Maks. tærskelspænding 30 V DC /24V AC (belastning i ohm) Maks. startstrøm 1 A (belastning i ohm) Interfaces

22 11. Tekniske data 22 / 28 Netværksinterface 10T/100T HP Auto_MDX DHCP-Client (DHCP: on) RJ45 IPv4 Services: TCP: 1x ved port 2101 UDP: 1x til Digi-Scan (OAM-Tool) 868-MHz-radio Analog indgang Relækontakter Signalering LED Software Programmering Hukommelse (intern) Webserver: Enable WaveNet-interface 1x med 12-bit-opløsning fra 0 til 3,3 V DC 1x skifter, spændingsløs RGB-LED (hus-midte) via TCP/IP-interface 1 MB Radio emissioner SRD (WaveNet) 868,000 MHz) - 868,600 MHz <25 mw ERP Der er ingen geografiske begrænsninger inden for EU.

23 11. Tekniske data 23 / 28 Ø 2,0 12,8 10,5 18,0 31,8 32,8 Ø 6, Optional ekstern antenne Elektriske specifikationer Type Multiband-antenne AMPS ( MHz) GSM (900 MHz) Frekvenser DCS (1800 MHz) PCS (1900 MHz) Impedans 3G (UMTS 2,1 GHz) 50 Ω

24 11. Tekniske data 24 / 28 Polarisering Lineær Gevinst 2,2 dbi max. VSWR < 3:1 Driftstemperatur -40 C to +85 C Tilslutningsspecifikationer Tilslutingstype Kabel Kabellængde FME kvindelig RG174U 250 cm Mekaniske specifikationer og dimensioner Montering Magnetisk holder Materiale ABS Maks. dimensioner 30,9 mm x 71,5 mm (Ø x H) Vægt 50 g 'vægt med forbindelse ovenfor' Farve Sort

25 12. Overensstemmelseserklæring 25 / Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer SimonsVoss Technologies GmbH at varen WNM.RN2 overholder følgende retningslinjer: 2014/53/EU "Udstyr station" 2014/30/EU "EMC" 2011/65/EU "RoHS" 2012/19/EU "WEEE" såvel som forordningen (EG) 1907/2006 "REACH" Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: certifikater.html.

26 13. Hjælp og flere oplysninger 26 / Hjælp og flere oplysninger Infomateriale/dokumenter Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere dokumenter kan findes på SimonsVoss hjemmeside i downloadområdet under Dokumenter ( dokumenter.html). Overensstemmelseserklæringer Overensstemmelseserklæringer for dette produkt findes på SimonsVoss hjemmeside i certifikatområdet ( certifikater.html). Oplysninger om bortskaffelse Enheden (WNM.RN2) må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på den kommunale affaldsplads, jf. det europæiske direktiv 2012/19/EU. Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf. det europæiske direktiv 2006/66/EG. Overhold de lokale bestemmelser for separat bortskaffelse af batterier. Aflever emballagen til miljørigtig genanvendelse. Hotline Ved tekniske spørgsmål hjælper SimonsVoss Service-Hotline gerne på telefon +49 (0) (Opkald på tysk fastnet, prisen varierer af udbyder). Vil du hellere sende os en ? FAQ Information og assistance med SimonsVoss produkter findes på SimonsVoss hjemmeside i FAQ sektionen ( otrs/public.pl).

27 13. Hjælp og flere oplysninger 27 / 28 SimonsVoss Technologies GmbH Feringastraße 4 D Unterföhring Tyskland

28 Det er SimonsVoss SimonsVoss er teknologiførende inden for digitale låsesystemer. Pioneren for radiostyret, trådløs låseteknik tilbyder systemløsninger med en bred produktpalet til små og mellemstore virksomheder, store virksomheder samt offentlige områder. SimonsVoss låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og præmieret design Made in Germany. Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, ydedygtig software og nem betjening. Modet til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj påskønnelse af medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes. Virksomheden med hovedsæde i Unterföring ved München og produktion i Osterfeld (Sachsen-Anhalt) beskæftiger ca. 300 medarbejdere i otte lande. SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group et globalt arbejdende netværk inden for området sikkerhed. Allegion er repræsenteret i ca. 130 lande verden over ( 2019, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder og grafikker er omfattet af loven om ophavsret. Indholdet af dette dokument må ikke kopieres, distribueres eller ændres. For mere information, besøg SimonsVoss hjemmeside. Forbehold for tekniske ændringer. SimonsVoss og MobileKey er registrerede varemærker for SimonsVoss Technologies GmbH.

Manual RouterNode

Manual RouterNode 11.2016 2 / 21 1 Generelt... 3 2 Vigtige oplysninger... 4 3 Kabinet... 5 3.1 Billeder og mål... 5 3.2 Mål på husets bundstykke... 6 3.3 Åbne husets låg... 6 4 Overflade-kabelføring... 7 5 Konfiguration

Læs mere

NÆSTE GENERATION NØGLEFRI. NU. Det bedste inden for nøglefri sikkerhed.

NÆSTE GENERATION NØGLEFRI. NU. Det bedste inden for nøglefri sikkerhed. 01 NÆSTE GENERATION NØGLEFRI. NU. AX.Advanced Xchange Nyheder 2018 Det bedste inden for nøglefri sikkerhed. 02 NÆSTE GENERATION NØGLEFRI NU. Siden vort firma blev grundlagt for mere end tyve år siden erstatter

Læs mere

PinCode-Tastatur. Håndbog

PinCode-Tastatur. Håndbog PinCode-Tastatur Håndbog 14.05.2019 Indholdsfortegnelse 2 / 28 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområder... 3 1.2 Sikkerhedshenvisninger... 4 2 Funktionsmåde... 5 2.1 Oversigt... 5 2.2

Læs mere

Manual SmartCD.G

Manual SmartCD.G 06.2018 2 / 16 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 6 4 Tilslutning til PC/laptop... 7 5 Opladning af batterier... 8 6 Idrifttagning... 9 7 Konfiguration af Bluetooth-forbindelsen...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Håndbog Smart.Surveil

Håndbog Smart.Surveil 10.2018 Indholdsfortegnelse 2 / 11 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Installation og start... 4 3 Arbejde med SMART.SURVEIL... 5 3.1 Brugerflade... 5 3.1.1 Døre... 6 3.1.2 Overvågningsgrupper... 7

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39

AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAY 3063 SIMONS VOSS 39 40 AKTIV-TEKNOLOGI DIGITALE SMART RELAIS DIGITAL SMART RELAY 3063 G1 G2 Det digitale SmartRelay 3063 har funktion som en adgangskontrollæser eller

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Håndbog SmartOutput-Modul + SREL3.ADV

Håndbog SmartOutput-Modul + SREL3.ADV 09.2018 Indholdsfortegnelse 2 / 22 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Produktbeskrivelse... 5 3 Inden en bestilling... 6 3.1 SmartRelais... 6 3.2 Fastsæt antallet af de nødvendige moduler...

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning...30 2 Sikkerhedsanvisninger...30 2.1 Tilsigtet anvendelse...30 2.2 Sikkerhedsanvisninger for driften af det trådløse kodetastatur...30 3 Leveringsomfang...31

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING LA-90 Betjeningselementer Farvestribe Kontrollampe Signalindikator Indbygget mikrofon Power on diode Justering af mikrofon Tændknap Volumenkontrol Slukknap Mikrofon valg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

BIPAC-7100S / ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-7100S / ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-7100S / 7100 ADSL-modem/router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router, skal du se online-brugervejledningen. Pakkens

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi FIBERBREDBÅND TV TELEFONI PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 2 x trådløse enheder 2 x strømforsyninger 2 x netværkskabler

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL2+-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL2+-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL-Modem/Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421

Installering. Powerline 500 Model XAVB5421 Installering Powerline 500 Model XAVB5421 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. Bemærk: Adaptere varierer fra region til region. Din adapter kan se anderledes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 1 x trådløs enhed 1 x strømforsyning 2 x netværkskabler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE 07-0106-DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE GENERELT Intratone modtageren 07-0106-DK (EDK-REC4) har 2 mulige funktionsmåder: - I realtid, dvs. tilsluttet til en centralenhed og/eller en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi PAKKENS INDHOLD Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen. 2 x trådløse enheder 2 x strømforsyninger 2 x netværkskabler 1 x installationsguide WAOO

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ADN PS. Power Supply. Betjeningsvejledning

ADN PS. Power Supply. Betjeningsvejledning Power Supply Betjeningsvejledning Indhold Indhold For din sikkerhed... Spændingsforsyningen... 2 Leveringsomfang... 2 Nødvendige komponenter til anvendelsen... 3 Produktoversigt spændingsforsyning...

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual 4-Device-Control Boks

Installationsmanual 4-Device-Control Boks 4-Device-Control Boks Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Installationsguide 1

Installationsguide 1 Installationsguide Indhold i din pakke Følgende udstyr medfølger i din pakke A En router Sagemcom Fast 3890V3. B En strømforsyning (230V). C Et netværkskabel (hvid med gule stik). D Coax kabel (hvid med

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

WLAN HD 1080p Udendørs Kamera WLAN HD 1080p Udendørs Domekamera: TVIP62560 TVIP42560

WLAN HD 1080p Udendørs Kamera WLAN HD 1080p Udendørs Domekamera: TVIP62560 TVIP42560 WLAN HD 1080p Udendørs Kamera WLAN HD 1080p Udendørs Domekamera: TVIP62560 TVIP42560 Denne kvikguide beskriver de første indstillingstrin for dit netværkskamera. Detaljerede informationer findes i den

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Hurtig start Powerline 1200 + Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en

Læs mere

ACT 5e Digitalt tastatur

ACT 5e Digitalt tastatur ACT 5e Digitalt tastatur Installationsvejledning Dokument-id: Redigeringsdato: Data og design kan blive ændret uden varsel. / Tilføj subjekt til tilgængelighed. 2018 Copyright by Vanderbilt International

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

TVVR36020 TVVR Kvikguide til videoovervågningssæt: TVVR36020 / TVVR36021

TVVR36020 TVVR Kvikguide til videoovervågningssæt: TVVR36020 / TVVR36021 TVVR36020 TVVR36021 Kvikguide til videoovervågningssæt: TVVR36020 / TVVR36021 Denne kvikguide beskriver de første indstillingstrin for dit videoovervågningssæt. Detaljerede informationer findes i den vedlagte

Læs mere

MANUAL SMART INTEGO MANAGER 2.5

MANUAL SMART INTEGO MANAGER 2.5 Page 1 Stand: April 2014 Correct in: May 2011 2 WAVE NET MANAGER 2.5 1.0 NOTE... 3 2.0 INTRODUKTION... 3 3.0 SYSTEMKRAV... 4 4.0 INSTALLATION KONFIGURATIONSSOFTWARE... 4 4.1 1. Konfiguration af TCP/IP

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt i gang med Waoo Smart WiFi

Kom godt i gang med Waoo Smart WiFi VI GI R DIG Kom godt i gang med Waoo Smart WiFi VIGTIGT: Husk at læse vejledningen Smart WiFi skal tilsluttes korrekt for at give dig den bedste dækning. Indhold Udstyr det får du med 4 Sådan opsætter

Læs mere