Manual SMARTCD.G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual SMARTCD.G2 02.2015"

Transkript

1

2 2 / 14 1 Anvendelsesområde Sikkerhedsanvisninger Leverancens omfang Tilslutning til PC/laptop Opladning af batterier Idrifttagning Konfiguration af Bluetooth forbindelsen Første installation Ændring i forbindelsen Gennemførelse af programmering med SmartCD Programmering med en PC/laptop Programmering med en Netbook Programmering med en PDA Antennejustering Udskiftning af batterierne Signaler Tekniske data... 14

3 1 Anvendelsesområde 3 / 14 1 Anvendelsesområde SmartCD.G2 er et programmeringsværktøj, der er udviklet specielt til brug ved PC/Netbook/laptop eller i forbindelse med en Windows Mobile 5.x / 6.x PDA (Personal Digital Assistant). Med den er det supernemt at programmere og vælge alle digitale komponenter i SimonsVoss System 3060 (låsecylindere, transpondere, SmartHandle og SmartRelais). For at programmere digitale, passive SimonsVoss produkter (MP varianter) kræves programmeringsværktøjet "SmartCD MP".

4 2 Sikkerhedsanvisninger 4 / 14 2 Sikkerhedsanvisninger 1. Må ikke udsættes for direkte sol. 2. Må ikke komme i nærheden af magnetiske forstyrrelser. 3. Sørg for, at enheden ikke falder på gulvet eller på anden måde udsættes for stød. 4. De i dette apparat indsatte lithium batterier kan udgøre en brand eller forbrændingsfare ved forkert behandling. Må ikke åbnes, opvarmes over 70 C eller brændes. 5. Batterierne må ikke udvides eller skiftes. Brugte batterier kan fornys mod gebyr gennem SimonsVoss Technologies GmbH. 6. Inden første ibrugtagning skal de integrerede batterier oplades mindst 3 timer. 7. En fejlfri funktion ved programmering i samspil med en Windows Mobile 5.x PDA kan kun garanteres for apparater, der er godkendt af SimonsVoss. 8. Producenten forbeholder sig altid ret til tekniske ændringer. 9. I tvivlstilfælde gælder den tyske originalhåndbog. 10. Programmeringsværktøjets hus må ikke ændres eller åbnes. 11. Programmeringsværktøjet må ikke modificeres. 12. Programmeringsværktøjet må kun anvendes med det medfølgende originalkabel. 13. Programmeringsværktøjet må kun anvendes til det beregnede formål, nemlig indlæsning og programmering af SimonsVoss produkter.

5 3 Leverancens omfang 5 / 14 3 Leverancens omfang SmartCD.G2 programmeringsværktøj (inkl. fast indbyggede batterier) Kabel for tilslutning til et USB interface CD ROM med USB drivere For at anvende SmartCD.G2 kræves SimonsVoss Software LDB eller LSM. Til mobil programmering på stedet skal LSMmobile software desuden være installeret på den mobile enhed. Denne software er ikke inkluderet i leveringsomfanget, men skal bestilles separat. Disse er ikke inkluderet i leveringen, og skal bestilles separat. Læs håndbogen fra PDAens producent inden ibrugtagning! Den nyeste version af driveren findes også på SimonsVoss hjemmesiden under Infocenter / Downloads / Driver

6 4 Tilslutning til PC/laptop 6 / 14 4 Tilslutning til PC/laptop SmartCD.G2 kan tilsluttes direkte med det medfølgende kabel via et frit USB interface til en PC eller laptop. I samspil med en PC/Netbook/laptop og en SmartCD.G2 kan alle digitale lukninger og alle aktive transpondere / transpondermedier i SimonsVoss System 3060 programmeres. Bemærk Hvis der programmeres med PDA og SmartCD.G2, skal forbindelseskablet fra SmartCD.G2 til PC/laptop fjernes igen. En Bluetooth kommunikation mellem SmartCD og PC/laptop er ikke mulig. Bemærk Inden tilslutning af SmartCD.G2 til USB interface skal man sikre sig, at Bluetooth grænsefladen ikke er aktiv. Efter ca.15 minutter slukker Bluetoothfunktionen automatisk. Denne kan også slukkes manuelt ved et tryk på knappen på programmeringsværktøjet. I modsat fald er en kommunikation via USB interface ikke mulig. Transpondere kan kun programmeres, når SmartCD.G2 er tilsluttet direkte (via USB kabel) til en PC/Netbook/laptop og softwareprogrammet LSM (Locking System Management) er installeret.

7 5 Opladning af batterier 7 / 14 5 Opladning af batterier For at oplade de indbyggede batterier skal SmartCD.G2 tilsluttes PC/ Netbook/laptop via USB kabel. Batterierne i SmartCD.G2 oplades nu via USB grænsefladen. Bemærk Inden første ibrugtagning skal de integrerede batterier oplades mindst 3 timer. Bemærk Ved slukkede laptops bliver USB grænsefladen muligvis også slukket! Bemærk Hvis SmartCD.G2 ikke skal anvendes i en længere periode, anbefales det at SmartCD.G2 tilsluttes via et USB interface. Derved forhindres selvafladning af batterierne, og enheden er parat til brug når som helst. Ved anvendelse af en passiv ekstern USB hub (eller egen strømforsyning) kan brug af flere enheder være problematisk, da USB grænsefladen ikke kan levere nok strøm. SmartCD.G2 skal derfor sættes til opladning direkte i en ledig USB grænseflade i PC/Netbook/laptop, eller man bruger en aktiv USB hub (med egen strømforsyning).

8 6 Idrifttagning 8 / 14 6 Idrifttagning De indbyggede batterier er allerede opladede, og apparatet er således klar til direkte indsats. Vi anbefaler, at man inden første brug af SmartCD.G2 oplader denne ca. 3 4 timer ved USB porten. For brug af programmeringsværktøjet bedes disse trin følges: SmartCD.G2 forbindes med PC/laptop via USB. USB driveren til SmartCD installeres på PC/laptop (se vedlagte CD). Til brug for SmartCD med en PDA skal man desuden gennemgå følgende trin: Låseplan softwaren SmartLSM installeres på PDA'en via ActiveSync. SmartCD og PDA kobles via Bluetooth (gennemføres via SmartLSM). COM port på PDA'en indstilles til SmartCD (gennemføres via SmartLSM).

9 7 Konfiguration af Bluetooth forbindelsen 9 / 14 7 Konfiguration af Bluetooth forbindelsen 7.1 Første installation Ved tilkobling af SmartCD.G2 til PDA'en skal man sikre sig at begge enheder: er tændte og genkendelige ved hjælp af Bluetooth. befinder sig i nærheden af hinanden. For flere informationer om sammenkobling af SmartCD.G2 og PDA henvises til softwarehåndbogen "SmartLSM" og evt. til brugerhåndbogen fra PDA producenten. Som SimonsVoss enhed vælges SV [Seriennummer på Deres enhed]. Ved den første kobling af PDA og SmartCD.G2 kontrolleres, at der ikke findes flere forskellige SmartCD.G2'er med tændte Bluetooth i modtageområdet. 7.2 Ændring i forbindelsen Det er altid muligt at ændre den indstillede Bluetooth forbindelse, f.eks. for at programmere med en anden SmartCD.G2. Se fremgangsmåden i softwarehåndbogen "SmartLSM".

10 8 Gennemførelse af programmering med SmartCD 10 / 14 8 Gennemførelse af programmering med SmartCD Mindsteafstanden ved programmering mellem SmartCD og lukning skal være ca. 10 cm, ved Smart Relais ca. 30 cm og ved bloklås ca. 70 cm. 8.1 Programmering med en PC/laptop På PC/laptop skal den aktuelle version af softwaren Locking Data Base (LDB) 1.50 a eller højere hhv. Locking System Management (LSM) 2.2 eller højere være installeret. For nyinstallation eller opdatering af softwaren skal der være tilsluttet et programmeringsværktøj til PC/laptop. Bemærk For installation af softwaren under Windows kræves administratorrettigheder! 8.2 Programmering med en Netbook På Netbook'en skal den aktuelle version af softwaren LSM være installeret. På PDA'en skal den aktuelle version af LSM Mobile være installeret ved hjælp af ActiveSync. De kan nu overføre en låseplan, udarbejdet på PC/laptop, til Netbook via en ekstern hukommelse (f.eks. et USB stik). Se yderligere detaljer i LSM Mobile brugerhåndbogen. 8.3 Programmering med en PDA På PC/laptop skal den aktuelle version af LDB være installeret. Desuden skal PDA desktop softwaren være tilpasset PC/laptop. Ved første installation på PDA skal der gennemføres en ActiveSync. På PDA'en skal den aktuelle version af SmartLSM være installeret ved hjælp af ActiveSync. De kan nu overføre en låseplan, udarbejdet på PC/laptop, til PDA via en Active Sync. Se yderligere detaljer i PDA brugerhåndbogen.

11 9 Antennejustering 11 / 14 9 Antennejustering For at sikre en problemfri programmering gennemgås herunder justeringen af antennen for udvalgte komponenter. Den størst mulige rækkevidde opnås ved programmeringen, når antennen på SmartCD.G2 og lukning er placeret parallelt til hinanden. Generelt skal antenneafstanden dog være mindst 10 cm, for at forhindre en overstyring. 1. SmartCD.G2 programmeringsværktøj 2. Låsecylinder 3. SmartRelais* 4. Antenne I dette eksempel er alle antenner placeret parallelt til hinanden!

12 10 Udskiftning af batterierne 12 / Udskiftning af batterierne Hvis det skulle blive nødvendigt at udskifte batterierne, bedes De kontakte Deres aut. forhandler. Denne kan mod gebyr lade batterierne udskifte gennem SimonsVoss Technologies GmbH. Bemærk Forsøg under ingen omstændigheder selv at skifte batterierne!

13 11 Signaler 13 / Signaler LED 1 grøn POWER ON: Enheden driftsklar. LED 1 grøn POWER BLINKER: Stand By mode. Den 1. LED (grøn/power) lyser ved tilslutning via USB til PC/laptop hhv. uden USB forbindelse først efter at SmartCD.G2 er tændt ved aktivering af tastaturet. Enheden kan slukkes igen ved gentagne tryk på tastaturet for at spare strøm. LED 2 gul BATTERI ON: Batterier oplades. LED 2 gul BATTERI OFF: Batterier er fuld opladet. Den 2. LED (gul/batteri) lyser kun, når SmartCD.G2 er forbundet med computeren via USB for opladning og mindst et af batterierne skal oplades. LED 3 grøn RADIO BLINKER HURTIGT: Kommunikation med en SimonsVoss lukning. LED 3 grøn RADIO BLINKER LANGSOMT: Ingen forbindelse. Den 3. LED (grøn/radio) signalerer kun under gennemførelse af en radiokommunikation (f.eks.programmering, udlæsning) mellem SmartCD.G2 og en tilsvarende lukning. LED 4 blå BLUETOOTH ON: Bluetooth aktiv. LED 4 blå BLUETOOTH OFF: Bluetooth inaktiv. Den 4. LED (blå/bluetooth) lyser ved anvendelse af Bluetooth interface så længe der pågår en programmerings, udlæsnings eller nulstillingshandling, og slukkes herefter igen.

14 12 Tekniske data 14 / Tekniske data Mål på kabinettet H x B x D: Vægt (inkl. batterier): Husmateriale: Kabinettets farve: LED antal: 4 Batteri type Tæthedsgrad: Arbejdstemperaturområde: Opbevaringstemperatur: Bluetooth forbindelse: Understøttede profiler: 112 x 63 x 22 mm 95 g Kunststof Grå Li Ion Mangan batterier (fast indbyggede) IP20 5 C til +40 C 20 C til +60 C Sendeeffekt klasse 2 (Class 2): 2,5 mw SPP Serial Port Profile, seriel dataoverførsel

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere