OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20"

Transkript

1 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN Pris: kr. 125,00 ex moms #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Data warehouse SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Web SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. NYHEDER 22 Rekordoverskud i 1. kvartal IBM-rekord på racle9i Det var i Portal får AltaVista portaler DB2 overhaler racle Larry sælger aktier for USD 706 mill racle lancerer penworld HP installerer racles Sales nline racle opkøber e-handelpatent Virtual Private Database E-Business Suite til mobile enheder racle9i Real Application Clusters Accelerator JDeveloper frigivet i EAP Ny warehouse benchmark rekord Boeing køber e-business racle implementerer stemmestyring NYSKABENDE TEKNIKKER TIL MERE EFFEKTIV PFYLDELSE AF DATALVGIVNINGENS BESTEMMELSE M LGNING AF ADGANG TIL PERSNFØLSMME INFRMATINER 4 Martin Jensen, racle Consulting, For første gang er det nu muligt, som en del af selve databasesystemet, at indbygge mekanismer til automatisk logning af access til forudbestemte informationer, uden at skulle ændre i de rapporter og skærmbilleder, der betjener brugerne af systemet. KICKING THE ASP UT F DESIGNER 8 David Schleis, Wisconsin State Laboratory of Hygiene/ccupational Health Lab. Reprinted by permission from the DTUG 2001 Conference Proceedings. Notice that this is an updated version of the paper that was published at DTUG. The racle Designer WebServer Generator (WSG) generates web-based applications designed to run on an racle Web Application Server. These applications are generated based on module and database design specifications recorded in the Repository, and allow u TFR: TRACE FILE REPSITRY 20 Torben Holm & Mogens Nørgaard, begge Miracle A/S Det er egentlig Cary Millsaps ide: Tracefiler (uanset om de er normale level 1 eller mere barske level 4, 8 og 12 typer) hører til i en database i et repository, som man ynder at kalde en samling tabeller nu om dage. Indryk en jobannonce i racleekspert DKK (excl moms) for 1/4 side

2 Leder DESIGNER VS JDEVELPER Marc de liveira, ansvarshavende redaktør. Takket være Torkild Linde-Hansens indsats lykkedes det at fylde racle Danmarks auditorium til Designer SIG'ens møde den 19. september. Dagens program var endog meget interessant, idet lederen af Modeling Tools Product Management, Simon Day, gennemgik planerne for de næste fire versioner af Designer (Designer 6i release 4.1, Designer 6i release 5, Designer 9i og Designer 10i). Gruppens medlemmer sammensatte til lejligheden en liste af ændringsønsker til Designer, som blev præsenteret for Simon Day, og han lovede som svar at vende tilbage med racles holdning til de fremsatte ønsker inden gruppens næte møde den 14. november. På dette møde vil det så være muligt at vurdere racles egentlige vilje til fortsat at understøtte Designer som et anvendeligt produkt for "Full Lifecycle" applikationsudvikling. Både Simon Days indlæg og Designer SIG gruppens udvidelsesønsker kan hentes på Designer SIG'ens hjemmeside, som ligger på mens vi venter på at kommer op igen. Baggrunden for hele denne debat omkring Designer / JDeveloper blev skitseret i racleekspert nr 7, men Simon Day fik konkretiseret flere af diskussionens elementer. racles overordnede mål er at positionere JDeveloper og objektorienteret udvikling som fremtidens udviklingsmiljø i oposition til den "gamle" relationelle/strukturerede metode, som Designer understøtter. Dette signal kommer fra racles øverste top, og blev understreget af at JDevelopers product manager, Bill Dwight, blev gjort til Vice President for hele Development Tools divisionen. Andre tydelige signaler har været SCM gruppens distancering fra Designer. Tidligere blev arbejdet på Designers repository gjort til en vej til at få de andre værktøjer til at integrere med Designer - nu er signalet at alle værktøjer skal kunne bruge Designers repository (nu kaldet Software Configuration Manager - SCM) uden at have noget med Designer at gøre. gså den masive flytning af racle-medarbejdere fra Designer-gruppen til JDeveloper-gruppen, samt signalerne om, at der ikke er planer om at tilføje ny funktionalitet til Designer i fremtiden, taler sit tydelige sprog. Disse klare signaler giver nok de fleste et indtryk af, at racle er sikre i deres sag og helt klar over hvordan JDeveloper kan udvikle sig til at blive et programmeringsværktøj såvel som et modelleringsværktøj, som udover at understøtte Java, XML og den objektorienterede metode vil kunne bibringe dets brugere samme niveau af dokumentation, rapportering, overblik og understøttelse for projektarbejde som Designer i dag tilbyder sine brugere. Men dette skal man ikke være helt sikker på. Som det blev nævnt i racleekspert nr 7 blev en alvorlig manglende forståelse for hvilket produkt Designer er allerede afsløret inden dette års DTUG-konference, hvor Bill Dwight lovede DTUGs medlemmer at sætte sig ind i produktet inden konferencen, og hvor han under konferencen proklamerede, at hans arbejde med Designer havde gjort ham opmærksom på Designers evne til at lave abstrakte modeller og transformere disse til fysiske modeller. Som en erkendelse af dette, indviede han deltagerne på konferencen i sine planer om at udvide UML med tilsvarende elementer. På Designer SIG mødet den 19. september nævnte Simon Day, at Bill Dwight desuden havde opdaget, hvor anvendeligt det var, at man med Designer kunne lave alle tænkelige udtræk af sine applikationer, datamodeller og deres indbyrdes sammenhænge. Da målet med JDeveloper er, at UML-modeller og programkode skal være helt integrerede, og at metadata principielt uddrages af koden, vil der ikke eksistere de store mængder strukturerede metadata i JDevelopers repository, som vi kender det fra Designer. Bill Dwight og Simon Day kunne se, at der var et behov for dette, og løsningen blev, at XSql skulle kunne anvendes til at lave avancerede søgninger i XML-filerne, som ville blive JDevelopers hovedbestanddel. Generelt var cheferne helt op på Sohaib Abbasis (Senior Vice president for Tools divisionen) niveau blevet klar over, at Designer ikke blot kunne forlades, og Simon Day betroede os, at man nu var ved at flytte nogle af udviklerne tilbage til Designergruppen. Simon Day har selv arbejdet med Designer siden 1989, så det kan undre at Deres redaktørs spørgsmål om, hvordan de ville overføre meta-data om udviklingsprojekters forløb, modulkompleksitet, opgavefordeling, tidsplanlægning, fejlrapportering og -behandling til JDevelopers objektorienterede (og ikke-strukturerede) paradigme, fik ham til at stoppe tænktsomt op og erkende det som et væsentligt spørgsmål, som jeg endelig måtte huske dem på, at de fik implementeret i JDeveloper. Så mødet endte med at være givtigt for alle parter. Selv om det kunne se sådan ud i denne tekst, er det ikke mit mål at Designer holdes i live for enhver pris. Hvad der derimod er et vigtigt mål er at sikre, at uanset hvilken vej racle måtte vælge at gå med deres udviklingsværktøjer, så bør de ikke tvinge deres udviklere til at skulle bruge et ringere værktøj end hvad racle allerede tilbyder i dag. m der står Designer eller JDeveloper på CD'en er ligegyldigt. racle bør blot holde fast i at de, som det eneste softwarefirma, i dag har et produkt til ægte "Full Lifecycle" applikationsudvikling. plag: kopier Udgives af: pythia Information Kongensvej Frederiksberg Danmark Telefon: Fax: Web: www.racleEkspert.dk Ansvarshavende redaktør: marc de Rettigheder: PYTHIA Information ejer alle rettigheder til indholdet af racleekspert. Kopiering af bladet i dele eller helhed må kun ske efter skriftligt samtykke fra PYTHIA Information. PYTHIA Information forbeholder sig rettigheder til at offentliggøre og genudgive de trykte artikler, tips mv, samt at tillade bladets læsere at anvende indholdet til såvel personlige som kommercielle formål. PYTHIA Information kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i Indholdet af racleekspert. Artikler mv stilles tilrådighed uden garanti af nogen art. Pris: Enkeltnummer DKK 125,00 1 års abonnement dkk 600,00 Ved samtidig køb af minimum 5 kopier til samme adresse (enkeltnummer eller abonnement) gives 40% rabat på den samlede pris. Priserne er excl moms. Annoncer: Annoncer til racleekspert nr 9 skal være PYTHIA Information i hænde senest den 9. november Annoncepriser kan findes på: Password: bdlat

3 Vågn n op! Så er det t nu du u skal se ata komme i gang... Deadline er den 9. nov. n 2001 Vi betaler 700 kr. pr. sides Hvis du d u skal vinde racleek cleekspert spert- prisen 2001!!!

4 DBATeknisk Artikel NYSKABENDE TEKNIKKER TIL MERE EFFEKTIV PFYLDELSE AF DATALVGIVNINGENS BESTEMMELSE M LGNING AF ADGANG TIL PERSNFØLSMME INFRMATINER Martin Jensen, racle Consulting, Kilde: Vejledning til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, URL:www.datatilsynet.dk For første gang er det nu muligt, som en del af selve databasesystemet, at indbygge mekanismer til automatisk logning af access til forudbestemte informationer, uden at skulle ændre i de rapporter og skærmbilleder, der betjener brugerne af systemet. Nærværende notat redegør først i brede vendinger for hvorfor dette overhovedet har været et problem, og søger dernæst mere teknisk at skitsere hvorledes dette ville tage sig ud ved anvendelse af de nye teknikker. Sidst i notatet gives bud på alternative anvendelsesmuligheder af disse teknikker. Notatet henvender sig til alle med interesse for implementering af offentlige administrative systemer eller databasesystemer i bred forstand. Igennem mange år har vi i Danmark haft en lovgivning og en række bestemmelser, der har til hensigt at beskytte personer mod misbrug af personfølsomme informationer i offentlige registre. Til opfyldelse af disse bestemmelser er to tekniske virkemidler helt centrale: Adgangskontrol og Logning. Adgangskontrol som virkemiddel er for så vidt enkelt nok: Kun personer med arbejdsmæssige rettigheder til se personfølsomme data skal have adgang til de pågældende dele af det administrative system, herunder data. Logning som virkemiddel er derimod mindre enkelt. Generelt skal alle anvendelser af personoplysninger (incl. søgninger) logges. Citatet fra Datatilsynets bekendgørelse lyder således: 19. Der skal foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, hvorefter den skal slettes. Myndigheder med et særligt behov kan opbevare loggen i op til 5 år. Bemærk at det snarere er selve forespørgslen, fremfor de fremfundne data man er interesseret i at logge. For med forespørgslen i hånden er det i en kritisk situation muligt fra en database-backup at reetablere databasen til det rigtige tidspunkt, hvorefter forespørgslen kan anvendes til at gen-fremfinde de relevante data. Endvidere fortæller selve forespørgslen ofte mere om brugerens hensigter end de fundne dataelementer. Der er med andre ord behov for i et komplekst administrativt system at kunne generere og vedligeholde en liste over hvem, der hvornår, og med hvilken forespørgsel eller operation foretager sig hvad på en række forud definerede dele af databasen. Leverandører af kommercielle databasesystemer har, af mange grunde, været stærkt tilbageholdende med at tilbyde at foretage denne type logning i selve databasesystemet. Derfor har udviklere af offentlige administrative systemer været henvist til at implementere disse mekanismer i selve applikationerne. Af vigtige grunde til at afstå fra at tilbyde logning i selve databasesystemet, har følgende argumenter været fremført: Faciliteten er vanskelig at implementere, da en række objekter i databasen kan være mere eller mindre afhængige af de dele, der ønskes omfattet af logningskravet. Hvis tabellen Employees eksempelvis er omfattet, vil views og synonymer på denne tabel også være omfattet. Det er vanskeligt fra selve databasen generelt at udlede informationer om hvem, der via hvilke applikationer fremfinder et objekt omfattet af et logningskrav. En ting er at vide hvilket databaseskema der anvendes, vanskeligere er det at finde identiteten af brugeren, der i øjeblikket betjener sig af systemet. Når logning implementeres er det vigtigt at balancere anvendelse af loggene med hvor meget disse log-filer fylder, samt naturligvis størrelsen af den administrative byrde. Det er sjældent man har plads til eller behov for samtlige forespørgsler i et område, så det er vigtigt at kunne sætte så fint-maskede regler op som muligt, hvilket ikke er enkelt. Logning af søgninger i databasesystemet var ikke opført i the orange book om USA s militære sikkerhedsforeskrifter, hvorfor databasesystemer med amerikansk oprindelse normalt ikke har dette forhold i fokus. Dengang større administrative systemer bestod af en database, skærmbilleder og rapporter, var dette en besværlig men dog mulig opgave at implementere. Udviklerne skulle fremfinde alle de steder i skærmbilleder og rapporter, hvor man kunne tænkes at søge direkte eller indirekte efter personfølsomme informationer. g her skulle man så huske at implementere passende operationer, der kunne logge centrale informationer, hvis en bruger søgte efter informationer omfattet af logningskrav. Der er i dag flere grunde til at denne implementeringsstrategi i praksis ikke længere er anvendelig. Her er nogle af de væsentligste: Standardprogrammel. I modsætning til tidligere er det i dag helt normalt at de samme informationer fremsøges af forskellige applikationer. Nogle i form af programmerede rapporter, andre i form af ad hoc værktøjer, der automatisk genererer de SQL-sætninger, der henter de ønskede informationer frem, og atter andre der måske tilbyder at vise dele af databasens indhold som HTML eller XML i en browser. Her er det vanskeligt, og måske umuligt at implementere de mekanismer der skal logge søgning af personfølsomme informationer. Hastighed. Når selve skærmbilledet eller rapporten 4 ktober 2001 racleekspert

5 typisk afvikles i en browser eller på en dedikeret applikations-server uden for database-serveren, vil lognings-hændelser implementeret i applikationen give flere kald til databasen over netværket og dermed give anledning til mere netværksog I/-belastning med dårligere svartider til følge. Robusthed. Med de mange forskellige adgangsveje til de bagvedliggende informationer, er det vanskeligt at garantere, at samtlige veje til de personfølsomme informationer er beskyttet af lognings-mekanismer. Vedligehold. I et komplekst administrativt system vil lognings-mekanismerne skulle implementeres i CBL, C, Java, samt i værts-sprog i specialiserede værktøjer. Dette gør det meget vanskeligt at sikre sig, at lognings-mekanismerne virker ens overalt, samt at en ændring i virkemåden slår igennem alle steder. Bl.a af ovennævnte grunde har branchen gennem et stykke tid været på udkig efter løsninger der kunne håndtere lognings-mekanismerne i selve databasesystemet. I racle har en af løsningsmodellerne været at bede databasesystemet om at logge samtlige SQL-sætninger, og så lade sophistikerede parsere trække alle relevante dele ud i log-filer eller tabeller. Dette virker naturligvis, men er tungt og pladskrævende at administrere. Det er i dette lys, man skal se en af racle9i databasens faciliteter: Fine Grained Auditing. Fine Grained Auditing Antag at vi i databasen har en tabel med personers løn og ansættelsesforhold i en tænkt virksomhed. Netop løn og ansættelsesforhold kan vel siges at være personfølsomt. create table employees ( employee_no Number primary key, employee_name Varchar2( 30 ), hire_date Date not null, manager_no Number, job_category Varchar2( 10 ) not null, salary Number( 10 )); The Setup Her ønsker man måske at definere en sikkerhedsauditerings-politik om, at alle hændelser, hvor der på den ene eller anden måde, trækkes rækker fra tabellen, hvor salary kolonnen indgår og hvor job_category har værdien salesman, skal logges. Den sikkerhedsansvarlige kunne så implementere denne sikkerheds-politik centralt, uden at ændre nogen applikation, ved at skrive følgende: declare begin dbms_fga.add_policy( object_schema => 'system', object_name => 'employees', policy_name => 'employees_salesman', audit_condition => 'job_category = ''salesman''', audit_column => 'salary'); end; Logging Følgende SQL-sætninger vil nu alle blive logget hvis de resulterende rækker passer med at kategorien er salesman. select count( * ) from employees where job_category='salesman' and salary>1000; select employee_no, salary from employees where upper( job_category ) = 'SALESMAN'; select salary from employees where job_category ' m/k'='salesman m/k'; select salary from employees where job_category between 'salesman' and 'salesmen'; select count( * ), sum( salary ) from employees where job_category = 'salesman'; select count( * ), sum(salary) from employees group by job_category; select salary, job_category from employees where employee_no = 7499; select e.salary, e.job_category from employees m, employees e where m.employee_no = e.manager_no; select salary from employees where employee_no in (select employee_no from employees where job_category = 'salesman' ); select 'hello' from dual where 1000 < ( select max( salary ) from employees where employee_no in ( select employee_no from employees where job_category = 'salesman' )); Følgende DML sætninger logges ikke De kan derimod auditeres med almindelige autonome triggere: update employees set salary = salary where job_category = 'salesman'; delete from employees where job_category = 'salesman'; Øvrige afhængige databaseobjekter Nu er det jo helt sædvanligt at applikationernes SQLsætninger slet ikke direkte nævner den foreliggende tabel, men derimod synonymer, der refererer til mere eller mindre komplicerede views på tabellerne. Her skal sikkerheds-politikkerne naturligvis ligeledes så igennem automatisk! Følgende select sætninger logges alle (hvis der returneres relevante rækker). create or replace view employees_v as select * from employees; select salary from employees_v where job_category = 'salesman'; create or replace view employees_v2 as select salary,job_category from employees_v; select * from employees_v2 where job_category = 'salesman'; create synonym employees_s for racleekspert ktober

6 employees_v2; select * from employees_s where job_category = 'salesman'; create global temporary table employees_t on commit preserve rows as select * from employees_s; Mindre fintmasket logning Det er naturligvis også muligt helt at undlade at angive audit_column i sikkerhedspolitikken så vil selects mod enhver kolonne logges. I sikkerheds-politikken skal man derimod angive audit_conditon, så en måde hvorpå man alligevel kan bede om logning uden en reel betingelse er ved at angive: audit_condition => '1 = 1'. Faktisk også selvom ingen rækker fremfindes! declare begin dbms_fga.add_policy ( object_schema => 'system', object_name => 'employees', policy_name => 'employees_all', audit_condition => '1 = 1' ); end; Her vil følgende sætning blive logget: select 'x' from employees where salary>3000; g mere komplekse betingelser kan angives. Følgende politik vil logge select-sætningen neden for idet præsidentens manager nummer er null: declare begin dbms_fga.add_policy ( object_schema => 'system', object_name => 'employees', policy_name => 'employees_salesman', audit_condition => 'job_category = ''salesman'' or manager_no is null'); end; select salary, job_category from employees where job_category = 'president'; Prisen Hvad koster det så rent tidsmæssigt - at anvende denne form for sikkerhedsaudit? I mit eksempel er der 13 rækker i employees tabellen, så hvis jeg beder om det kartesiske produkt af tabellen med sig selv 4 gange fåes 13 * 13 * 13 * 13 = rækker: set timing on select count( * ), sum( a.salary ) from employees a, employees b, employees c, employees d; Det er på min PC umuligt at måle tidsforskelle, der kunne vise om ovenstående select var hurtigere uden fine grained audit end med, hvilket antyder at denne facilitet i sig selv ikke kræver voldsomt kraftige systemer. Bemærk i øvrigt, at når ovenstående select logges kommer den 4 gange i audittabellen, da vi netop i hver af de joinede tabeller støder på en tilstand, der kræver logging! Selve prisen for at indsætte en række i fga_audit tablen (sys.fga_log$), der er den egentlige ekstra operation, og er langt billigere end alternativerne, hvor det er selve de brugerskrevne programmer, der skulle have foretaget noget tilsvarende. Extensibility Selve de loggede informationer er tilgængelige via det centrale view dba_fga_audit_trail, hvor følgende informationer tilbydes: session_id, timestamp, db_user, os_user, object_schema, object_name, policy_name, scn, sql_text og sql_bind. Hvis dette ikke er nok, tilbyder sikkerhedspolitikken, at man angiver en procedure (handler_module), der kaldes når en select-sætning skal logges. I denne procedure som man selv kan implementere kan man så eksempelvis sende beskeder, og logge yderligere informationer. create or replace procedure extra_fga_info ( schema Varchar2 default 'n/a', tab_name Varchar2 default 'n/a', policy Varchar2 default 'n/a' ) as begin -- Assuming table fga_extra already exists insert into system.fga_extra (user_name, terminal, time_when) select user,userenv( 'terminal' ),sysdate from dual; end extra_fga_info; declare begin dbms_fga.add_policy ( object_schema => 'system', object_name => 'employees', policy_name => 'employees_salesman', handler_schema => 'system', handler_module => 'extra_fga_info', audit_condition => '1 = 1', audit_column => 'salary'); end; Administration Ved at anvende det centrale view user_audit_policies, er det muligt at se hvilke politikker der pt. er gældende på systemet. Der er endvidere mulighed for på et senere tidspunkt at afvikle samme select-sætning på nogenlunde det udseende, database havde da den aktielle select første ganeg blev afviklet. Hertil anvendes SCN (System Change Number) nummeret for audittabellen. Hvis dette SCN nummer ikke går længere tilbage i tid end det der svarer til indholdet i racle kernens UND segmenter, kan følgende flashback-kald bringe en session tilbage til det relevante tidspunkt, hvorefter select sætningen kan afvikles: execute dbms_flashback.enable_at_system_change_number( scn ); Hvis forespørgslerne går længere tilbage i tid må logminor eller point-in-time restore af databassen anvendes. Andre anvendelsesområder Anvendelse af views, synonymer mv. Det er også muligt i en sikkerhedspolitik kun at angive et view-navn frem for tabel-navn på denne måde er det muligt hurtigt og effektivt at finde ud af om et givet view fortsat er i anvendelse i systemet samt 6 ktober 2001 racleekspert

7 hvorledes det anvendes og af hvem. Andre fortrolige informationer Det står administratoren frit for at definere auditeringspolitikker på andre dele af systemet f.eks. på en tabel over lookup værdier for at vide mere om hvem der forespørger på hvilken måde på database objeker, der måske bør restruktureres. Performanceforbedring Ud over anvendelse af teknikken til opfyldelse af logningsbestemmelserne i bekendtgørelsen, som allerede omtalt, kan den skitserede teknik finde værdifuld anvendelse til at finde performance-svage områder af applikationssystemet. Ved at slå logning til for et givet database område, vil man kunne se, hvor hyppigt der søges i denne del af databasen, af hvem, og med hvilke SQL-sætninger, samt med hvilke værdier. Miracle's kommende arrangementer: RM-EUG okt. Vi har en Dogmestand hvor vi med bl.a Cary Millsap, Jonathan Lewis og James Morle vil afholde Challenge. Spørg os om hvad som helst racle-relateret, og hvis vi ikke svarer indenfor 24 timer får du en T-shirt med en tekst, der gør dig til en helt. FIRST Friday Fredag 9. november Samme dag, som vi fejrer vores 1-års-dag afholdes First Friday kl Læs mere på vores webside: MiracleAS.dk Deltag gerne i den efterfølgende fest. Miracle s 1-års fødselsdag Alle er velkomne fredag 9. november. Tilmeld jer på vores webside: Miracleas.dk Velkomstdrink mv. fra 18-19, spisning mv , musik og orkester (Back2Blue) fra 22 midnat. Derefter natmad. Jonathan Lewis kommer til Danmark januar 2002 g afholder et superkursus Reserver datoerne nu. Detaljer følger snarest. Vores website er blevet fornyet lidt. Der er nu mulighed for at registrere sig (ingen password bare rolig), modtage nyhedsbrev, downloade vores egen-udviklede tools samt klikke på Undskyld-linket og få sig et godt grin over Cary s overvejelser omkring ordet Undskyld. Helsidesannoncer i racleekspert fra DKK (excl moms) Læs mere på: racleekspert ktober

8 Designer Teknisk Artikel KICKING THE ASP UT F DESIGNER David Schleis, Wisconsin State Laboratory of Hygiene/ccupational Health Lab. Reprinted by permission from the DTUG 2001 Conference Proceedings. Notice that this is an updated version of the paper that was published at DTUG. Introduction The racle Designer WebServer Generator (WSG) generates web-based applications designed to run on an racle Web Application Server. These applications are generated based on module and database design specifications recorded in the Repository, and allow users to interact with an racle database over the internet. This is extremely useful if you are running an racle Web Application Server, but what if you are restricted to an existing web server? A web server that is very widely deployed because it comes with no additional (monetary) cost, but is included as part of the server operating system? The web server I am describing is Microsoft Internet Information Server, or IIS. Primarily because of its availability, IIS is a very popular web server, but I don t expect that Designer will ever cater to its users, of which I am one. But thanks to the remarkable extensibility of Designer, by using the same module and database design specifications as the WSG, the generation of Microsoft Active Server Pages (ASP) applications is possible. In the following pages I will give some background on the technologies used, and describe how to use the information stored in the Designer Repository to assist in the creation of N-tier ASP applications. Template ASP pages are generated as a foundation for the client tier. Visual Basic (VB) components are generated to provide the database interaction of the middle tier. And the data tier is supported with generated PL/SQL procedures that act as a translation layer between the VB component and the Designergenerated Table API. Given these building blocks, an ASP developer is able to design and deliver racle web-based applications without detailed knowledge of data access methodologies or PL/SQL. ASP 101 Active Server Pages, or ASP, runs in conjunction with Microsoft Internet Information Server (IIS) to provide an efficient and scalable web-based application platform. ASP applications can be created with serverside script using JavaScript or VBScript. Functionality beyond the capabilities of scripting is accomplished by calling ActiveX components resident on the server. When IIS gets a request for a page with a.asp extension, the server first compiles the scripted sections of the page and loads it into memory. The script then typically performs some operations that generate HTML that is written to the ASP page. The modified page is then returned to the client using a standard HTTP transaction. To the user on the client machine the page looks like a normal HTML page. An ASP application consists of five basic operations. 1. The ASP application is born the first time one of its pages is accessed after the web server is started, and it lives until the application or the web server is shut down. 2. The ASP server loads pages and creates server components to support the application. 3. An individual user creates a session by accessing one of pages of the application. This session exists until it is terminated by the loss of connection with the client or by scripted commands. 4. The application sends information to the client. 5. The client may need to send information back to the application. To accomplish these tasks there are five objects in the ASP object model to match these basic operations. These are the Application, Server, Session, Response and Request objects respectively. The Application bject bjects created within the scope of the Application object are available to all sessions of an ASP application. Since the purpose of the Application object is to provide a common data storage area, it has two methods, Lock and Unlock. Predictably these methods allow for exclusive access by a single session to the Application s shared data. The object also has an event that fires when the application is started and another that fires when it ends. These events are coded in the global.asa file. Global.asa is a file that must exist for each ASP application. This file is always found in the root directory of the project and is used to add application or session level events and components to the application. The Server bject The Createbject of the Server object is used to instantiate the server components that are used by the ASP application or by other components. Components can also be instantiated by using the <BJECT> tag in the global.asa file. ther methods of the Server bject include HTMLEncode and URLEncode. These methods apply HTML or URL encoding rules to a specified string to allow the string to be displayed on a web page. The Session bject A Session object is created for each client instance that accesses the ASP application. This object manages the components and data unique to each session. This information is tracked on the server by means of a SessionID property that uniquely identifies each session and provides a connection between the client and the data on the server. The Contents property holds variable information that can be used to maintain state unique to each client session. Like the Application bject, the Session bject also has nstart and nend events that are coded in the global.asa file. The Response bject The Response object sends information from the web server to the client. This object is responsible for maintaining the Cookies collection, which writes name-value information, including the SessionID value, to the client machine. Because this object is so heavily involved with client interaction it has a very rich object model, containing an additional nine properties and eight methods. f these additional methods 8 ktober 2001 racleekspert

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #19 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 3. september kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

Hvad er Active Directory?

Hvad er Active Directory? Hvad er Active Directory? Active Directory er Microsofts implementering af en netværk objects database. Sådanne databaser er formelt beskrevet i X.500 standarden som værende en central database, der indeholder

Læs mere

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM with ChannelCRM ChannelCRM CRM with ChannelCRM by ChannelCRM A/S The document in front of you is a pdf-version of the interactive help found in the ChannelCRM system. Her on paper you have the opportunity

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere