Versionsbrev. LUDUS Web version Den 25. juli J.nr V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13"

Transkript

1 Versionsbrev LUDUS Web version Den 25. juli 2013 J.nr V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf , fax , CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang Fremgangsmåde for ibrugtagning Opdatering Nyinstallation Ændringer og rettelser Generelt... 6 Justering af menusystemet... 6 Login til mobilapplikationen... 6 Menupunktet Studievejledning Lærere... 7 Tidsregistrering (tilkøbsfunktion)... 7 SMS eller mail i forbindelse med fraværsregistrering... 7 Upload af flere dokumenter ad gangen... 8 Ændring ved kursisttid for opgaver... 8 Løntimeskema for LVU Administration... 8 Mail til værger... 8 Tidsregistrering (tilkøbsfunktion)... 9 Kørsler... 9 Fraværsregistrering af genoptagne kursister med kursistpause Fremsøgning af frafald SU-lektioner i timetalsoversigten Ekstern forberedelse på intern prøve System Ny supplerende systemapplikation Skabeloner til sms og mail (ny systemdel) Logning af sms og mail (ny systemdel) Brugergrupper uden navn (gammel systemdel) Send besked (konfiguration i ny systemdel) Infoboks (konfiguration i ny systemdel) Øvrige rettelser Stavefejl ved undervisningsbeskrivelser Vurdering af, om en elevs fag opfylder krav til stx Overførsel af årskarakterer Genudvikling til Danskuddannelsen Fraværsoversigt rettet Overførsel af timer til LUDUS Skemaer (DU) Webhold (DU) Detaljeret fravær (DU) Den 25. juli 2013 Side 2 af 15

3 1. Leverancens omfang Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores hjemmeside, jf. vejledningen i afsnit 2 på næste side. Adressen er: csc.com/ludus, hvor du under Mere information ved højre kant vælger LUDUS Web. Den 25. juli 2013 Side 3 af 15

4 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning Læs eventuelt den generelle vejledning Installation og konfiguration af LUDUS Web, som ligger i vejledningsmappen på vores hjemmeside csc.com/ludus, og følg anvisningerne nedenfor. 2.1 Opdatering 1. Java skal på serveren være opdateret til version 7 (vælg 32-bit-version eller 64- bit-version svarende til valget af LUDUS Web-installation nedenfor). 2. Stop servicen LUDUS Web. 3. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: csc.scandihealth.dk/a_ludus/download_ludus_web.htm. Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32-bit-versionen er 1 GB. Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne dette skal normalt blot godkendes. 4. Ved afslutningen af opdateringen åbnes et konfigurationsvindue. a. Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-nummer, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres. b. Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt godkendes bare. c. Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi. d. Angiv, om der skal være adgang til den særlige mobil-applikation. Dette tilvalg lægger beslag på en licens til databasen, hvilket betyder, at antallet af samtidige brugere, der kan være logget på LUDUS (kerne), er én mindre, end det ellers ville være. e. Her vises de hidtil anvendte værdier for hukommelsesindstillingerne til Java. Normalt godkendes bare. f. Til sidst er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede SSL-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte. 5. Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log. Den 25. juli 2013 Side 4 af 15

5 2.2 Nyinstallation 1. Java skal på serveren være opdateret til version 7 (vælg 32-bit-version eller 64- bit-version svarende til valget af LUDUS Web-installation nedenfor). 2. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: csc.scandihealth.dk/a_ludus/download_ludus_web.htm. Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32- bit-versionen er 1 GB. 3. Ved afslutningen af installationen kommer der en fejlmeddelelse: Der opstod en fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator. Når denne meddelelse kommer, skal man omdøbe en fil i en undermappe til installationsmappen. I undermappen config er der dannet en fil med navnet ludus2.ini.csc. Denne fil skal omdøbes til ludus2.ini. 4. Start filen konfigurator.bat i installationsmappen. Dette åbner et konfigurationsvindue. a. Angiv databaseserverens navn eller IP-nummer, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres. b. Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. c. Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi. d. Angiv, om der skal være adgang til den særlige mobil-applikation. Dette tilvalg lægger beslag på en licens til databasen, hvilket betyder, at antallet af samtidige brugere, der kan være logget på LUDUS (kerne), er én mindre, end det ellers ville være. e. Godkend de foreslåede værdier for hukommelsesindstillingerne til Java. Kun i særlige tilfælde (store databaser) kan der være grund til at ændre. Kontakt eventuelt CSC i tvivlstilfælde. f. Til sidst er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det SSLcertifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt SSL-certifikat. 5. Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log. Den 25. juli 2013 Side 5 af 15

6 3. Ændringer og rettelser 3.1 Generelt Justering af menusystemet Udviklingen af LUDUS Web sker for tiden på to forskellige underliggende frameworks. Nye funktionaliteter udvikles primært til det nye framework og kan kendes på et mere gråligt udseende i modsætning til det gamle grønne. Samtidig overføres eksisterende funktionalitet løbende fra det gamle framework, så hele LUDUS Web efterhånden vil foreligge i det nye framework. Forskellen mellem de to frameworks betyder blandt andet, at nogle funktioner i overgangsperioden findes i to udgaver, og at den ene af dem findes i en ny rullegardinmenu længst til venstre i menulinjen. Ved udsendelsen af LUDUS Web version indeholder dette rullegardin disse funktioner: o Infoboks (nye beskeder m.m.) o Send besked o Registrer tid (ny tilkøbsfunktion, se punkt 3.2) o Indstillinger (svarer til det gamle Konfiguration) o Om LUDUS Web Alle funktioner i denne menu kan benyttes uden at forlade det menupunkt, man i forvejen har valgt. I de nye grå omgivelser ses den kendte rullegardinmenu Menu ikke med navnet, men med ikonet. Login til mobilapplikationen Hidtil har mobilapplikationen krævet login direkte via den indbyggede LUDUS Web brugerkonto. En del skoler benytter i stedet enten UNI-Login eller IT-supportcentrets fælles login til LUDUS Web, og brugerne har derfor skullet administrere to forskellige sæt login-oplysninger. Med udsendelsen af LUDUS Web version er der åbnet for at benytte ITsupportcentrets fælles login også på mobilapplikationen, og vi forventer at åbne for UNI-Login senere. Den 25. juli 2013 Side 6 af 15

7 Menupunktet Studievejledning På fanebladet Tilmeld kursist i menupunktet Studievejledning er der tilføjet en mulighed for at søge efter, om der er uger med overlap mellem de valgte holds skemaer. Dette gøres med knappen Vis konfliktoversigt. Der er desuden foretaget nogle rettelser i menupunktet Studievejledning: o Fanen Udmeld kursist: Nu kan der også udmeldes fra venteliste. o Fanen Udmeld kursist: Hvis udmeldingen er afsluttet, kursisten er udmeldt og brugeren vælger Start forfra, så er listerne Undervisningsmoduler og Ventelister nu ryddet. o Eksisterende regnskab: Her er sorteringen ændret således at nyeste postering står øverst. o Udskrift af skema: Når skemaet printes ud, printes det nu ud med datoerne for den uge der er valgt. 3.2 Lærere Tidsregistrering (tilkøbsfunktion) Lærere kan tidsregistrere fra et ikon i lærernes eget skema samt fra Registrer tid, der er placeret enten i den sekundære rullegardinmenu eller i det nye rullegardin med værktøj (afhængigt af, om læreren er i et menupunkt med de gamle grønne omgivelser eller et af de nye menupunkter med grå omgivelser). Udover den daglige, enkle tidsregistrering har lærerne adgang til mere administrative funktioner i menupunktet Tidsregistrering. Her kan læreren konfigurere tidsregistreringen, se oversigter og nemt foretage registreringer for en længere periode. Endelig kan lærerne stemple ind og ud via mobilapplikationen. Læs nærmere beskrivelse i onlinehjælpen under henholdsvis: o Skemaer >> Fanen Lærerskema >> Tidsregistrering i skemaet o Tidsregistrering o Smartphone >> Tidsregistrering SMS eller mail i forbindelse med fraværsregistrering Hvis skolen har tilkøbt sms (hhv. mail), er det nu muligt at afsende sms (hhv. mail) til enkeltkursister direkte fra den dialog, hvor fraværet registreres. Den 25. juli 2013 Side 7 af 15

8 Der kan på forhånd oprettes en skabelon med mulighed for individualiseret indhold, og læreren kan redigere indholdet før afsendelse. Skabelonerne oprettes i den nye systemdel i menupunktet Skabeloner, se afsnit 3.4. Upload af flere dokumenter ad gangen I menupunkterne Dokumenter og Konferencer kan man nu uploade flere dokumenter ad gangen ved først at zippe dem. Størrelsen af zip-filen er endnu begrænset af det generelle maksimum for filstørrelser. Hvis der i en periode er særligt behov for at overføre mange dokumenter til LUDUS Web, kan det derfor anbefales at øge dette maksimum midlertidigt (dette gøres ved at starte batchfilen konfigurator.bat, som ligger i installationsmappen til LUDUS Web, og angive det ønskede maksimum på tredje skærmbillede). Læs nærmere i onlinehjælpen. Ændring ved kursisttid for opgaver Den kursisttid, der er tildelt et modul, kan nu i menupunktet Opgaver ses på både fanebladet Status og fanebladet Afleveringsplan, sammen med en opgørelse af det antal kursisttimer, der er udmøntet til opgaver. Antallet af kursisttimer på et modul er nu tildelt på et nyt felt i kernesystemet. Dette er omtalt i versionsbrevet til LUDUS Løntimeskema for LVU Der er rettet en fejl i menupunktet Løntimer, så mertid og overtid for lærere på LVUoverenskomst nu vises i overensstemmelse med kernesystemet. 3.3 Administration Mail til værger Det er nu muligt at benytte LUDUS Web til at afsende mails til værger (forudsat, at skolen har tilkøbt den generelle mailfunktion). Værgerne udpeges ved at udvælge de kursister, de er værger for, samt eventuelt via værgenummer. Man kan udvælge kursister på basis af afdeling, klasse og modul, og det er muligt at fravælge myndige kursister. Den 25. juli 2013 Side 8 af 15

9 Indholdet af mailen kan baseres på skabeloner, som er oprettet i den nye systemdel i menupunktet Skabeloner, se afsnit 3.4. Tidsregistrering (tilkøbsfunktion) Hvis skolen har tilkøbt LUDUS Tidsregistrering, kan administrative medarbejdere i menupunktet Tidsregistrering udføre flere administrative funktioner i forhold til tidsregistreringen. De kan: o Eksportere forskellige oversigter til csv-format, der kan læses af Excel o Se oversigter for enkeltlærere (med mulighed for udskrift og eksport) o Administrere hvilke kategorier lærerne skal kunne tidsregistrere for o Sætte tidsfrist for lærernes registreringer, og angive, om lærerne må benytte typer Læs nærmere i onlinehjælpen under Tidsregistrering >> Administrationen. Kørsler Der er foretaget ændringer ved nogle kørsler: o Indsend brugeroplysninger til UNI-Login Skoler, der har tilkøbt udveksling med UNI-Login kan nu i kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI-Login angive, hvor mange dage efter undervisningens afslutning en kursist skal have adgang til LUDUS Web. Læs nærmere i onlinehjælpen. Bemærk: Hvis denne kørsel i forvejen er sat til daglig afvikling, skal den fjernes og sættes op igen. o Opdater SU-startdatoer og SU-slutdatoer Denne kørsel er justeret, så den tager højde for, at skolen eventuelt har valgt en anden SU-lektionslængde end 45 minutter. Se mere sidst i versionsbrevet for LUDUS o Fremsøg og indsend SU-indberetning Denne kørsel kan nu også indberette HHX-elever. Den 25. juli 2013 Side 9 af 15

10 o Indsend til Tilbagemelding.dk Denne kørsel indsender de samme kursistdata til Tilbagemelding.dk som ellers er blevet indberettet fra LUDUS kernesystemet med menuvalget System >> Udtræk >> Tilbagemelding.dk. Kørslen kan afvikles som straks-kørsel, eller den kan afvikles som et fast job for hver afdeling. Se mere i onlinehjælpen. o Indsend til Eksamensdatabasen Der er rettet en fejl således at karakterer, prøvebeviser og eksamensbeviser med valideringsfejl ikke indsendes til Eksamensdatabasen. Indtil der er rettet op på fejlen, vil der i beskeden Indsendelse til Eksamensdatabasen under overskriften Følgende blev ikke indsendt pga. valideringsfejl fremgå, at disse karakterer, prøvebeviser og eksamensbeviser ikke indsendes. Karakterer, prøvebeviser og eksamensbeviser med valideringsfejl kan fremsøges i LUDUS kernesystem i menuen System >> Eksamensdatabasen. Klik her på Find beviser og karakterer. Fraværsregistrering af genoptagne kursister med kursistpause Genoptag-funktionen i LUDUS kernesystemet har kunnet give fejl i LUDUS Web, men er nu rettet. Mens fejlen eksisterede, har der kunnet ske fejl ved fraværsregistrering, idet genoptagne kursister med kursistpauser ikke blev fjernet ved fraværsregistreringen, hvorved der med stor sandsynlighed er registreret fravær i pausen. Disse (eventuelle) fejl kan der rettes op på ved at afvikle kørslen Opdater fraværsregistreringer for kursister med kursistpause i menupunktet Kørsler. Fremsøgning af frafald Der er indført et nyt felt på fanebladet Frafald i den avancerede søgning under Kursist. Her kan man nu fravælge moduler, hvor der kun er afholdt få skemabrikker. Læs nærmere i onlinehjælpen. Den 25. juli 2013 Side 10 af 15

11 SU-lektioner i timetalsoversigten Der er foretaget en ændring af måleenheden for lektioner på underfanebladet Timetalsoversigt i menupunktet Kursist, fanebladet SU. Se mere sidst i versionsbrevet for LUDUS Ekstern forberedelse på intern prøve Der er rettet en fejl i forbindelse med ekstern forberedelse ved planlægning af interne prøver i Prøveplanlægning. Datoen for ekstern trækning på en intern prøve kunne fejlagtigt overføres til den næste prøve, man arbejdede med. 3.4 System Ny supplerende systemapplikation Nyudvikling i LUDUS Web foregår primært i et nyt framework med adgang til bedre funktionalitet på brugerfladen. Den systemmæssige håndtering af denne nye del er lagt i en særlig systemdel. Den gamle systemapplikation findes stadig på adressen til LUDUS Web med tilføjelse af /system. Den nye systemapplikation findes tilsvarende på adressen til LUDUS Web med tilføjelse af ui/system. Eksempel: Hvis kursister, lærere og administrative medarbejdere benytter adressen https://ludusweb.skole.dk for at logge på LUDUS Web, skal man for at logge på de to systemdele benytte følgende URL: https://ludusweb.skole.dk/system (gammel systemdel) https://ludusweb.skole.dk/ui/system (ny systemdel) Skabeloner til sms og mail (ny systemdel) I menupunktet Skabeloner kan man på fanebladet SMS/Mail oprette skabeloner, der kan benyttes i forbindelse med forskellige funktionaliteter i LUDUS Web. Foreløbig kan der oprettes skabeloner til anvendelse i forbindelse med fraværsregistrering, onlinetilmelding (særligt tilkøbt applikation) og mail til værger. Den 25. juli 2013 Side 11 af 15

12 Logning af sms og mail (ny systemdel) Den nye systemdel indeholder en log over afsendte sms er og mails i menupunktet Log. Når der er valgt et datointerval, vises en kronologisk oversigt med angivelse af afsendelsestidspunkt, afsender og modtagere og med mulighed for at åbne en dialog med teksten. Brugergrupper uden navn (gammel systemdel) Det har været muligt at oprette brugergrupper uden navn. Denne uhensigtsmæssighed er nu rettet. Send besked (konfiguration i ny systemdel) Der er nu to udgaver af Send besked. Den nye udgave i de grå omgivelser kan konfigureres, så det er muligt at kontrollere, hvem de forskellige brugertyper kan sende beskeder til. Denne konfiguration sker i den nye systemdel under Indstillinger >> Konfiguration >> Send besked. Den hidtidige udgave af Send besked er som hidtil tilgængelig fra de gamle grønne menupunkter, og konfigurationen af den nye udgave gælder ikke for den gamle version. Det giver altså kun mening at konfigurere den nye udgave for brugere, der ikke har adgang til gamle menupunkter. Det vil senere blive muligt at fravælge adgangen til den gamle udgave af Send besked. Infoboks (konfiguration i ny systemdel) Den nye infoboks (fx nye beskeder) åbner som en dialog hen over det åbne menupunkt, hvor den gamle infoboks lå ved siden af det åbne menupunkt og derfor tog noget af pladsen på skærmen. Når der er beskeder, der ikke er markeret som læst, vil den nye infoboks automatisk åbne oven på menupunktet, når man skifter til et gråt menupunkt fra et grønt. Dette kan ændres i den nye systemdel, så infoboksen ikke åbnes automatisk, men skal åbnes ved valg af funktionen Infoboks. Den 25. juli 2013 Side 12 af 15

13 3.5 Øvrige rettelser Stavefejl ved undervisningsbeskrivelser Der er tilføjet et s, så der nu står Forløbsoversigt. Vurdering af, om en elevs fag opfylder krav til stx Denne vurdering sker på fanebladet STX kontrol i menupunktet Kursist. Der er rettet en fejl, som gjorde, at vurderingen ikke kunne foretages for enkelte elever. Overførsel af årskarakterer Hvis skolen manuelt har oprettet afsluttende årskarakter i LUDUS, er det ikke muligt at overføre årskarakterer fra LUDUS Web (fanebladet Overfør årskarakterer i det administrative menupunkt Karakterer). LUDUS Web giver nu en besked om hvorfor, i stedet for blot at melde en fejl. Den 25. juli 2013 Side 13 af 15

14 4. Genudvikling til Danskuddannelsen Med LUDUS Web version frigives fjerde del af den særlige genudvikling for udbydere af danskuddannelsen. Udover øget funktionalitet og fejlrettelser (se nedenfor) er der suppleret en hel del i onlinehjælpen. Den enkelte skole kan vælge, om man ønsker at tage de nye muligheder i brug for nogle hold, eller man fortsat vil administrere som hidtil. Genudviklingen er knyttet til særlige webhold, som administreres i LUDUS Web, jf. Tips & Tricks nr. 83 Webhold for danskuddannelsen. Denne vejledning findes på kundenettet, og der er direkte link til den fra onlinehjælpen. I forbindelse med beslutningen om, hvorvidt skolen vil benytte webhold, skal man være opmærksom på følgende: o Danskuddannelsen kan håndteres fuldstændig som hidtil. Skolen behøver ikke igangsætte brugen af de nye webhold, men kan anvende LUDUS Suite som vanligt. o Man bør starte med oprettelse af max. 2-3 hold. Det er muligt at benytte den kendte del af LUDUS Web, hvor data stammer fra LUDUS, og fortsætte som hidtil samtidig med, at man skifter til brug af webhold for 2-3 hold med tilhørende kursisttilmeldinger. o Webhold med tilhørende kursisttilmeldinger og fraværsregistreringer kan ikke ændres i LUDUS. o Rapporten DU LUDUS Web detaljeret fravær med fraværsårsag [S] vil ikke vise fraværsårsager, der er registreret i skemaer for webhold. Fraværsoversigt rettet Fraværslektioner og Tilbudte lektioner for den første dag i en måned blev ikke vist på udskriften, som kan vælges i menupunktet Detaljeret fravær (DU). Dette er nu rettet. Overførsel af timer til LUDUS Fejlagtigt blev timer dagen efter en udmelding eller modulskift medtaget som tilbudte timer på den konverterede modulkursist. Der blev dermed talt dobbelt timer denne dag. Når kørslen Opdater LUDUS-hold fra webhold er udført, vil disse timer blive opdateret korrekt til LUDUS. Den 25. juli 2013 Side 14 af 15

15 Skemaer (DU) o Webholdskema/Lærerskema/Lokaleskema: Der er nu mulighed for at tilføje og/eller fjerne lærere på enkelte samt tilsvarende skemabrikker. Der kan endvidere angives fraværsårsag, vikarpåsætning samt procentvis løntildeling for disse. Læs mere herom i onlinehjælpen. o Der er tilføjet en datovælger til ugeskemaerne. Endvidere vises ugenumre. o Mit skema/lærerskema: Der er ændret i skemabrikkerne, så der i første linje vises hold-navn, herefter klokkeslæt, lokale og evt. lærere (såfremt det ikke er eget hold). o Lærerskema >> Opret skemabrikker: Det er nu muligt at oprette flere lektioner på én gang. Læs mere herom i onlinehjælpen. o Lærerskema: Der er rettet en fejl, som gjorde, at læreres initialer (i skemabrikkerne) ikke blev vist korrekt ved anvendelse af Internet Explorer 8. o Mit skema: For kursister med kursistpause blev der vist skema, hvor kursisten havde pause. Fejlen er rettet. o Værkstedet >> Slet skemabrikker: Der kommer nu en fejlmeddelelse, når der vælges Næste, hvis slutdato ligger før startdato. Webhold (DU) o Lærere og administrative medarbejdere kan nu for webhold sende en besked og printe en deltagerliste fra fanebladet Aktive kursister og Udmeldte kursister. Hvis skolen har tilkøbt muligheden for at sende sms eller mail, er disse muligheder ligeledes tilgængelige for alle lærere og alle administrative medarbejdere. o Listen over hold sorteres nu på HoldId i stedet for holdnavn. o Fraværsoversigt: Nederst på vinduet vises nu lærer/lærere, som har været aktiv/aktive inden for den måned, der er valgt. o Fejlagtigt blev timer dagen efter en udmelding eller modulskift medtaget som tilbudte timer på den konverterede modulkursist. Der blev dermed talt dobbelt timer denne dag. Når kørslen Opdater LUDUS-hold fra webhold er udført, vil disse timer blive opdateret korrekt til LUDUS. Detaljeret fravær (DU) o Lektioner for den første dag i en måned blev ikke vist på udskriften. Dette er nu rettet. Den 25. juli 2013 Side 15 af 15

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere