Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj God Påske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske"

Transkript

1 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske

2 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg. Sognepræst er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt skal være redaktøren i hænde senest den 15. april 2014.

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Sognemedhjælperen... 6 Nyt fra Menighedsrådet... 7 Nyt fra FDF i Skibet... 8 Påskens ABC... 9 Påske i Skibet Kirke Gudstjeneste- og aktivitetskalender Arrangementer Konfirmander Særgudstjenester Rapport fra en udsending! Den sorte rose Frivillighed i kirken Kirkelig vejviser Siden sidst... 22

4 4 Nyt fra sognepræsten Guder og mænd I 2011 havde den franske film Guder og mænd premiere i biograferne, og meget hurtigt fik den stor ros og fornemme priser. Filmen skildrer nogle autentiske begivenheder, hvor nogle munke ved det lille algeriske kloster Notre-Dame de l Atlas i foråret 1996 blev kidnappet af fundamentalistiske islamiske terrorister. To måneder senere fandt man munkenes hoveder hængende i nogle træer nær klosteret. Kroppene er aldrig blevet fundet. Historien bag denne brutalitet skildres i den franske film, som igen bygger på en bog af amerikaneren John Kiser. Kiser beretter om historien bag det katolske kloster, som trods sin placering i et muslimsk land eksisterer i dyb harmoni med den omkringliggende landsbys muslimske beboere. Et vidnesbyrd om muligheden for muslimsk og kristen harmonisk sameksistens, midt i et land hvor den muslimske terrorisme har hærget siden Dengang stod Den Islamiske Frelsesfront til at vinde valget, men efter at valgene blev annulleret for at forhindre fronten i at danne et islamisk fundamentalistisk styre, blev landet hærget af blodige terrorhandlinger med mange tusinde dræbte. Trods den franske regerings, advarsel mod at forblive i Algeriet, valgte munkene at blive i det samfund, deres kloster var en del af. Og modsat de fundamentalistiske terrorister havde den muslimske befolkning omkring klosteret ikke noget ønske om, at munkene forlod området. Munkene ansatte ofte muslimer fra landsbyen som gartnere, og de ydede medicinsk hjælp til enhver fra landsbyen, der ønskede det. Og landsbyens beboere inviterede ofte munkene med til bryllupper og fester i byen. Gensidigt respekterede de hinanden, og fra klo- De syv dræbte munke fra Algeriet. sterets side ønskede man snarere at fokusere på det fælles end på forskellene de to grupper imellem. Da tingene for alvor spidsede til, skrev klosterets prior Broder Christian et brev, en slags testamente, som skulle åbnes, hvis han døde i forbindelse med urolighederne. Efter hans død offentliggjordes brevet, som i filmen læses i sin helhed. Brevet gengives neden for som et vidnesbyrd om en noget andet tilgang til den kristne kirkes forhold til Islam, end vi normalt ser det kan man vist roligt sige. At skrive et brev som dette kræver en dyb ydmyghed, og at man i kraft af netop denne har set sammenhænge, som i vores egen hjemlige debat stort set er ikke-eksisterende. En tilgang til ens forfølgere, som slet ikke er ukendt i historien, men som efterhånden er glemt. Om denne for os meget fremmede tilgang er den eneste rigtige tilgang til problemet, skal ikke være sagt i og med at brevet gengives her, men dets indhold er bevægende, og bliver det ikke mindre, når man i filmen ser den sammenhæng, det er skrevet ind i. - UO BRODER CHRISTIANS BREV Hvis det en dag skulle hænde mig og det kunne være allerede i dag - at jeg blev offer for den terror, som nu synes at være i færd med at opsluge alle udlændinge, der lever i Algeriet så vil jeg gerne, at mit klosterfællesskab, min Kirke, min familie, husker på, at mit liv blev GIVET SOM GAVE til Gud og til dette land. Og, at de alle accepterer, at det er utænkeligt, at Han der alene er Herre over alt liv, ikke også skulle være til stede i denne brutale afsked. Måtte de bede for mig hvordan er jeg

5 5 dog blevet fundet værdig til denne offergave? Måtte de forstå at ligestille denne død med så mange andre, der har været lige så voldelige, men som er forblevet anonyme, uden interesse. Mit liv er ikke mere værd end alle andres. Men heller ikke mindre. I alle tilfælde har det ikke længere barndommens uskyld. Jeg har levet længe nok til at erkende mig medskyldig i den ondskab, som så ulykkeligt hersker i denne verden ja, endda i den ondskab, der blindt vil ramme mig. Når tiden er inde, ville jeg gerne have dette korte øjeblik af klarhed, som vil gøre det muligt at bede om Guds tilgivelse, om mine medmenneskers tilgivelse og også om samtidig af hele mit hjerte at kunne tilgive den, der har angrebet mig. Jeg har ikke haft noget ønske om denne død. Det forekommer mig væsentligt at understrege dette. Jeg kan jo ikke se, hvordan det skulle være en tilfredsstillelse for mig, at dette folk, som jeg elsker, - kollektivt og i flæng skulle blive beskyldt for at have slået mig ihjel. Det er alt for stor en pris at betale for det, man måske vil finde på at kalde martyriets nådegave at det er en algierer, der skal betale den især, hvis han mener at handle i troskab mod det, han tror, er Islam.Jeg kender den foragt, som man generelt har kunnet have for vane at omfatte algierere med. Jeg kender også de karikaturer af Islam, som en form for islamisme tilskynder til. Det er for let at give sig selv god samvittighed ved at identificere denne religiøse vej med dens ekstremisters fundamentalisme. For mig er Algeriet og Islam noget andet, det er en krop og en sjæl. Jeg tror, jeg tit nok, i fuld offentlighed, har givet udtryk for alt det, jeg har modtaget herfra. Hvordan jeg så ofte her har genfundet den evangeliets ledetråd, som jeg først lærte at kende på min mors skød, min allerførste kirke, netop her i Algeriet, og allerede i respekt for de troende muslimer. Det er klart, at min død tilsyneladende vil give dem ret, som hurtigt har affærdiget mig med at være naiv eller idealist: lad os så høre, hvad han siger nu! Men dem, der siger sådan, skal vide, at nu omsider er der ingen barrierer længere for min mest brændende nysgerrighed. Nu vil jeg hvis Gud vil kunne dykke ned med mit blik i Faderens for sammen med Ham at se Hans børn af Islam, sådan som Han ser dem, helt oplyst af Kristi herlighed, frugten af hans lidelse, iklædt Helligåndens Gave, den Ånd, hvis hemmelige glæde det altid er at få fællesskabet og enheden (la communion) i stand og genskabe ligheden, alt mens den spiller på mangfoldigheden. Dette tabte liv, som helt og aldeles er mit og helt aldeles deres tak være Gud, som synes at have villet det ene og alene for denne FRYD og GLÆDE imod og på trods af alt. I denne TAK, hvor fra nu af alt er sagt om mit liv, indfatter jeg det ved I jo alle venner fra fortid og nutid og jer, mine venner herfra, ved mine forældres side, ved mine søskendes side, alle jer, som blev givet i hundredefold igen, som det blev lovet! Og også dig, du min ven, der kom til i sidste øjeblik, og som ikke vidste, hvad du gjorde. Ja - også for dig vil jeg sige denne TAK og dette A-DIEU, som du tænkte Og måtte det skænkes os at genfinde hinanden som lykkelige røvere i paradis, om Gud vil, Han som er vor begges Far. Amen. Inch Allah. Oversat til dansk af Hanne Gregersen

6 Menighedsrådet fra Nyt 6 Nyt fra Sognemedhjælperen Babysalmesang Nyt hold starter onsdag den 23. april kl i Skibet Kirke. Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 1½-10 mdr. med deres mor/far. Vi starter i kirken kl. 10, hvor vi synger ca. 45 min. Derefter går vi ned i kirkehuset, hvor både små og store kan få lidt mad! Hvorfor babysalmesang? Fordi babysalmesang er en fantastisk måde at være sammen med din baby på. Babysalmesang dækker både sang og musik samt bevægelse og rytmik for babyer med udgangspunkt i salmer, som vi synger for din baby, allerede fra han eller hun er kun få måneder gammel. Børnenes sanser stimuleres gennem sang og musik, og de er allerede fra helt små åbne og modtagelige overfor klange og stemninger ikke mindst når disse kommer fra mennesker, som de er tæt knyttet til. Vi synger, vugger, spiller, danser, med de små, og det er samspillet mellem dig og din baby, som er det vigtigste. For nærmere information og tilmelding kontakt sognemedhjælper Stine Grinderslev se kontaktoplysninger bag i bladet. Sy kostumer til Passionsspillet den 13. april Jeg har stof og alt, der skal bruges til kostumerne men mangler kyndige hænder, der kan håndtere egen symaskine. Ideer til kostumernes udformning er der, men kreativiteten står også til fri udfoldelse hos dem, som har lyst til at være med. Henvend dig til Stine Grinderslev, hvis du har lyst til en kreativ udfordring. Find kontaktoplysninger bagerst i bladet. skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets kø ken. Dagsorden og referat findes på kirkens hje meside ( w. bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. dagsordenerne afholdes i Kirkehuset kl Punkter til offentlige er møder ordinære menighedsrådets le A og 7. den Torsdag maj 9. den Onsdag april 1. den Tirsdag marts Menighedsrådsmøder Hundtofte. F. Maria ne kordegn nye Sognets Babysalmesang giver børnene en skøn oplevelse!

7 Menighedsrådet fra Nyt skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets kø ken. Dagsorden og referat findes på kirkens hje meside ( w. bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. dagsordenerne afholdes i Kirkehuset kl Punkter til offentlige er møder ordinære menighedsrådets le A og 7. den Torsdag maj 9. den Onsdag april 1. den Tirsdag marts Menighedsrådsmøder Hundtofte. F. Maria ne kordegn nye Sognets Nyt fra Menighedsrådet Velkommen til Marianne F. Hundtofte! Menighedsrådet er glade for at kunne meddele, at Marianne F. Hundtofte med virkning fra 1. februar 2014 er ansat i en deltidsstilling som kordegn som erstatning for præstesekretær Mona Bech Hansen, som i sommer blev færdig på lærerseminariet og derfor har fået job som lærer. Ansættelsen sker i Skibet Sogn, men der er indgået en samarbejdsaftale, således at den kommende kordegn også vil betjene præsterne i Højen og Bredsten sogne.der vil i næste nummer af Skibet Sogne- og Kirkenyt blive meddelt, hvornår den nye kordegns faste træffetid vil ligge. Vi byder den nye kordegn hjerteligt velkommen! På menighedsrådets vegne UO Den nye kordegn Hvem er jeg? Mit navn er Marianne Hundtofte, og jeg er fra den 1. februar 2014 ansat som sognets nye kordegn. Jeg er bosat i Vejle sammen med min mand Peter, som er bygningskonstruktør, og vi har 2 dejlige (ikke længere hjemmeboende) piger på 22 og 24 år. Jeg har siden oktober 2011 haft min daglige gang i Skibet Kirkehus, hvor jeg har arbejdet med forskellige opgaver for de forskellige faggrupper i kirken. Jeg glæder mig meget til som kordegn at blive en fast del at teamet i Skibet sogn og til at være dig behjælpelig, hvis du skulle få brug for min hjælp. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 11. marts Onsdag den 9. april Onsdag den 7. maj Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset kl Punkter til dagsordenerne bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og referat findes på kirkens hjemmeside (www. skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets køkken. Med de venligste hilsener til alle i sognet! Marianne F. Hundtofte. Opslagstavler Der er kommet nye opslagstavler i Kirkehuset, og de skal bl.a. bruges til information om kirkens aktiviteter, så man nemmere kan orientere sig om, hvad der sker. Der vil være opslået lister med mulighederne for frivillighed ved kirken, som man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at give en hånd med i kirkens arbejde. Derudover vil der også komme en Ris&Ros-kasse, og i perioder vil der være udstillinger fra kirkens forskellige børne-hold og konfirmander. Og så er det selvfølgelig også en mulig-hed, at du kan bruge opslagstavlerne til opslag, hvis du vil i kontakt med andre sognebørn i en kirkelig sammenhæng. 7

8 8 Nyt fra FDF i Skibet Vi i FDF har fået lov til fremover at have et lille stykke her i Skibet Sogne- og Kirkenyt, hvor vi vil fortælle om, hvad vi laver i FDF det er vi meget glade for. Først vil vi fortælle om, hvad FDF er: Det står for Frivillige Drenge og pige Forbund. FDF bygger på det kristne budskab og menneskesyn og har tilknytning til Den Danske Folkekirke. Vi vil gerne være en fritidsaktivitet for børn og unge med plads til alle. Vi leger, løber, klatrer, cykler, svømmer, er i naturen, sover i telt, laver mad over bål, binder knuder, snitter og igennem alt det, og meget mere, forsøger vi at give børn og unge en oplevelse af, at de er uendeligt meget værd og samtidig en del af et fællesskab. Vi ønsker at give dem styrke til at være udholdende og mod til at være selvstændige. Vi mødes hver torsdag kl til i vores FDF hytte, Knabberupvej 185. Alle børn i skolealderen er meget velkomne, men lad os også gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være med somleder. For kontakt og yderligere information se på vores hjemmeside: Når vi i FDF tager på lejr, har vi det altid supersjovt!

9 9 PÅSKENS ABC Vi fejrer påsken, fordi det er den vigtigste højtid for den kristne kirke, og fordi Jesus blev korsfæstet og genopstod i påske. Det ved de fleste. Men hvad var det nu, der skete? Francisco de Zurbaran maleri med titlen The Bound Lamb viser et lam med hornene liggende på en stenplade og med klovene bundet sammen. Der er trods bundetheden ingen følelse af kamp eller kampe, men snarere underkastelse og overgivelse. Det er nærmest fejlfrit. Den alternative titel til maleriet er Agnus Dei Guds lam. Lammet symboliserer Kristus, som er bundet til korset og giver sig til liv for verden. Hans offer på korset giver os hans nærvær i nadveren, hvor hans krop brydes, og hans blod udgydes. Palmesøndag Palmesøndag ankom Jesus til Jerusalem for at fejre den jødiskepåske. Han kom ridende til byen på et æsel og blev hyldet af sine tilhængere. De havde lagt palmeblade på gaden for at vise deres respekt. Skærtorsdag Skærtorsdag betyder renselsestorsdag. Det henviser til, at Jesus om aftenen vaskede disciplenes fødder. De var samlet for at spise det traditionelle jødiske påskemåltid. Efter måltidet gik de til Getsemane Have, hvor Judas forrådte Jesus for 30 sølvpenge. Jesus blev derefter taget til fange af ypperstepræstens folk. Langfredag Kristus indstifter nadveren under sit sidste måltid med disciplene skærtorsdag aften. Langfredag er den helligste påskedag. Her blev Jesus stillet for den romerske statholder Pontius Pilatus. Han ville ikke dømme ham, men overlod det til folket at vælge mellem den kriminelle Barabbas og Jesus. De valgte Barabbas, og Jesus blev dømt til korsfæstelse. Jesus skulle derefter bære sit kors til bjerget Golgata, hvor han blev korsfæstet. Var Kristus den besejrede eller den sejrende, da han døde på korset? Eller måske nærmere begge dele? Påskedag Påskedag genopstod Jesus fra de døde. Om morgenen gik Maria Magdalene sammen med den anden Maria, som det hedder i Biblen, ud til Jesus' grav. Her fandt de graven tom, uden at den sten, der stod foran, var flyttet. En engel viste sig for dem og sagde, at Jesus var genopstået. Sidst på dagen viste Jesus sig for disciplene. Han sagde til dem, at de skulle age ud og gøre hele verden til sine disciple og døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Påskemorgen finder kvinderne graven åben og tom. Kristus er opstanden. Anden påskedag Anden påskedag er en forlængelse af den "rigtige" påske. Dagen er ikke specielt knyttet til en beretning i biblen.

10 10 PÅSKE I SKIBET KIRKE Palmesøndag Skibet Kirke, palmesøndag den 13. april kl Højmessen betoner den dobbelthed, der ligger i, at Kristus palmesøndag hyldes som konge, og samtidig er blot få dage fra sin død. Hvad betyder det for os i dag? Passionsklubben og spirekorets påskeforestilling Skibet Kirke, palmesøndag den 13. april kl Palmesøndag den 13. april kl opfører Passionsklubben og Spirekoret den dramatiske fortælling om påsken. Fortællingen om, hvordan Jesus bliver korsfæstet for kun få dage senere igen at blive vakt til live. Det bliver en flot og festlig forestilling med sang og musik og masser af glade børn under ledelse af Henrik Husum og Stine Grinderslev. Skærtorsdag Gudstjeneste med efterfølgende spisning i kirken Skibet Kirke, skærtorsdag den 17. april kl Skærtorsdag, dagen for den sidste nadver, er der aftensgudstjeneste i Skibet kirke. Efter gudstjenesten inviteres alle interesserede til et traditionelt påskemåltid i kirken. Sognepræst vil løbende forklare om måltidets elementer, og vi vil smage de vigtigste retter, som vi ved Jesus spiste med sine disciple, da han ved sit sidste jødiske påskemåltid indstiftede den første nadver. Hele aftenen inkl. drikkevarer koster 100 kr./pers. Tilmelding senest 21. marts til kordegn Marianne F. Hundtofte på eller tlf Pesach er det jødiske ord for påske, og højtiden fejres til minde om, dengang jøderne forlod fangenskabet i Egypten og begav sig ud på deres 40 år lange vandring i ørkenen mod det forjættede land. Natten inden dræbte dødsenglen alle førstfødte egyptiske børn, mens alle de jødiske børn overlevede. Måltidet bærer derfor præg af både sorg, glæde og travlhed. Grundstammen i det traditionelle påskemåltid er retter som jøderne gav profetisk betydning: Zeroah (lam), Matzah (usyret brød), Marror (bitre urter), Beitzah (et hårdkogt æg), og Charoset (en mos af nødder, æbler, kanel og honning) Langfredag Liturgisk gudstjeneste Skibet Kirke, langfredag den 18. april kl Langfredag gæster en af landets bedste cellister, Brian Friisholm, Skibet Kirke. Friisholm spiller meget udtryksfuldt og vil som en integreret del af gudstjenesten opføre værker af bl.a. J.S Bach og Arvo Pärt mellem læsningerne af Jesu lidelseshistorie læst op af sognepræst. Der bliver tale om en meditativ, musikalsk-kirkelig oplevelse af langfredags-stemning med masser af skøn musikledsagelse. Alle er velkomne! At bage usyret brød betragtes som et fornemt jødisk håndværk. Langfredag spiller cellist Brian Friisholm i Skibet kirke.

11 11 Påskedag Musikalsk festgudstjeneste Skibet Kirke, påskedag den 20. april kl Påsken kulminerer påskedag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse. Festgudstjenesten påskedag understreger, at vi har lov at tro på, at livet er både underligt og underfuldt og byder døden trods. Vi skal blot (be)gribe det trodsigt som en påskelilje gennem frossen og gravsort jord. I den festlige anledning er der gjort særligt meget ud af musikken denne dag, hvor organist Henrik Husum akkompagneres af voksenkoret, kirkekoret og Kristian Kloster på trombone. En god gerning Hvis du har en bil, er der sikkert plads til en til. Så hvis du spørger naboen, en ven eller bekendt eller hvem du nu end lyster om de vil med i kirke eller til et af kirkens arrangementer, så får du følgeskab og de kommer afsted til en god oplevelse! 2. Påskedag højmesse Skibet Kirke, 2. påskedag den 21. april kl Påskedag fejrer vi Kristi sejr over døden. Men vores møde med den opstandne sker ikke i graven. Den er tom for altid. Mødet HUSK! Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling den 9. marts 2014 Indsamlingen den 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. I år sættes der fokus på Etiopien for at markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Selvom klimaet er barskt og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal op i fart. Folkekirkens Nødhjælp yder en langsigtet indsats i Etiopien i kampen mod sult ved bl.a. at sikre fattige bønder en større høst og alternative indtægtskilder. Bliv indsamler den 9. marts det giver en god fornemmelse i maven!

12 12 Gudstjenester og aktivitetskalender LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET... Forum for Studier og Drøftelse af Gudstjeneste og Kristendom Studiegruppen fortsætter samtalerne om aktuelle emner indenfor kirke og kristendom. Møderne finder sted i Kirkehuset, og alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber. Datoerne for forårets møder er: Tirsdag den 11. marts kl Tirsdag den 29. april kl Lørdag den 1.marts kl i Skibet Kirke Koncert med Jonas Frederik (se mere s. 14) Søndag den 30. marts kl Familiegudstjeneste (se mere s. 18) Henrik Skoven Søndag den 2. marts kl Fastelavnsgudstjeneste m. eft.flg. tøndeslagning og fastelavnsboller i Kirkehuset(se mere s. 18) Onsdag den 5. marts kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18 ) Søndag den 9. marts kl søndag den i Fasten (Luk. 22,24-32) Dorte Volck Paulsen Tirsdag den 11. marts kl Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og kristendom (se mere s. 12) Onsdag den 12. marts kl Stjernestund for Sjæl og Mund (se mere s. 18) Søndag den 16. marts kl Søndag i fasten(mark. 9,14-29) Søndag den 23. marts kl Stillegudstjeneste (se mere s. 18) Henrik Skoven og Stine Grindeslev Tirsdag den 25.marts kl i Skibet Kirke Koncert med Jutlandia Saxofonkvartet (se mere s. 14) Onsdag den 26 marts kl i Kirkehuset Fælleseftermiddag: filmen Sorgagre (se mere s. 14) Tirsdag den 1. april kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18) Onsdag den 2. april kl Foredrag ved Ole Skjerbæk Madsen (se mere s. 16) Søndag den 6. april kl Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55) Palmesøndag den 13. april kl (Mark /Joh. 12,1-16) Henrik Skoven Palmesøndag den 13. april kl Stine Grinderslev Passionsspil m/passionsklub og spirekor (se mere s. 10) Skærtorsdag den 17. april kl Aftengudstjeneste m. spisning i kirken (Joh. 13,1-15) (se mere s. 10) Langfredag 18. april kl Liturgisk musikgudstjeneste (Luk 23,26-49/Joh. 19,17-37) (se mere s. 10) Påskedag den 20. april kl Festgudstjeneste (Matt. 28,1-8) (se mere s. 11) 2. påskedag den 21. april kl Henrik Skoven (joh. 20,1-18) (se mere s. 11)

13 13 Lørdag den 26. april kl Lørdag den 26. april kl i Skibet Kirke Koncert med kvintetten JazzMood (se mere s. 15) Søndag den 27. april kl søndag efter påske (Joh. 21,15-19) Henrik Skoven Tirsdag den 29. april kl Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og kristendom (se mere s. 12) Onsdag den 30 april kl i Kirkehuset Fælleseftermiddag om Poul Henningsen Søndag den 4. maj kl søndag efter påske (Joh. 10,22-30) Tirsdag den 6. maj kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18) Søndag den 11. maj kl søndag efter påske Store Bededag den 16. maj kl og Konfirmation (se mere s. 17) Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Onsdag den 21. maj kl Pilgrimsvandring med Elsebeth Dedieu (se mere s. 15) Søndag den 25. maj kl Familiegudstjeneste (se mere s. 18) Onsdag den 28. maj kl Fælleseftermiddag. Besøg hos Holger Lissner ( se mere s. 16) Torsdag den 29. maj kl Kristi Himmelfarts Dag (Luk. 24,46-53) Henrik Skoven Sidste højskoledag i Kirkehøjskolens forårsprogram 2014 Torsdag den 20. marts i Mølholm Sognehus kl Kl : At slå nye rødder i gammel jord. (lektor Marianne Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet) Kl Frokost Kl : Når troen ikke flytter bjerge, men bjergene flytter troen (Sogne- og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg) Pris: kr. 60,00 Frokost med kaffe: kr. 70,00. Betaling ved ankomst. Frokost skal dog bestilles senest en uge i forvejen. (Tilmelding: Knud E. Knudsen, tlf / Lørdag den 17. maj kl og Konfirmation (se mere s. 17) Søndag den 18. maj 4. søndag efter påske Aflyst Sogne- og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg, taler i Kirkehøjskolen den 20. marts.

14 14 ARRANGEMENTER Nyt koncertkoncept i Skibet Kirke: Hør musikken på en ny måde En ændring i koncertformen vil i 2014 føre til en ny måde at opleve musik på i Skibet Kirke. Det bliver således fremover 3-delte koncerter, hvor en 20 minutters samtale i Kirkehuset med musikerne efterfølges af 45 minutters koncert i Skibet Kirke. Derefter går vi tilbage til Kirkehuset, hvor vi får kaffe og kage (20 kr.), en halv times indspark og udspark med musikerne, og dermed forhåbentlig en god og oplevelsesrig koncert. Hele arrangementet varer samlet 2 timer. Man kan selvfølgelig vælge kun at høre koncertdelen, der varer 45 minutter. Ny koncertfolder ligger fremme i Kirkehuset! Koncert: Romantik i Skibet Lørdag den 1. marts kl i Skibet kirke og Kirkehus Der er dømt "Romantik i Skibet", når den verdensberømte pianist Jonas Frederik fra Vejle sammen med kirkens organist Henrik Husum - nu også på obo - spiller romantisk musik af ægteparret Clara og Robert Schumann. Hertil er der naturligvis også et par romantiske fællessalmer på programmet. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Den virtuose pianist Jonas Frederik spiller sammen med organist Henrik Husum i Skibet Kirke den 1. marts 2014 kl. 14. Jutlandia saxofonkvartet gæster Skibet Kirke den 25. marts 2014 kl Koncert: Saxofoner i Skibet Tirsdag den 25. marts kl i Skibet Kirke Jutlandia Saxofonkvartet gæster Skibet Kirke med en bred vifte af musik for 4 saxofoner. Musik fra J.S.Bach og op til vor tid. Der vil også være et par fællessalmer, der matcher det musikalske program. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Den 26. marts skal vi se filmen Sorgagre. På billedet ses et par af hovedpersonerne spillet af Kirsten Olesen og Margrethe Koyto. Stillfotograf: Jan Richter-Friis Fælleseftermiddag: Film: Sorgagre Onsdag den 26. marts kl i Skibet Kirkehus Denne eftermiddag skal vi se Morten Henriksens filmatisering fra 1986 af Karen Blixens novelle Sorg-Agre. En herremand på 60 år gifter sig med en ung adelig pige på 17 år for at skaffe sig en arving til sit gods. Det går ikke, som han ønsker, og da hans unge nevø kort efter kommer på besøg, øjner herremanden en chance for at få løst sit problem.samtidig har herremanden sat et spil i gang, hvor en af hans undergivne, en fattig, udtæret kvinde, ved en dags hårdt høstarbejde vil kunne frelse sin søn fra en dom for ildspåsættelse. Vi får aldrig at vide, om han er uskyldig. De to historier griber på overraskende vis ind i hinanden, med et ikke helt forudsigeligt resultat. Der er som sædvanligt frivillige, der sørger for kaffe og kage.

15 Børnealtertavlen Søndag den 24. november var der familiegudstjeneste i Skibet kirke. Det blev en smuk oplevelse at se den flotte altertavle, som børnene fra 4. klasse har udført. Børnene fortalte om motiverne, de havde arbejdet med undervejs. Tanken er, at tavlen inddrager børnene selv i beskrivelserne af de kristne budskaber, og dermed gør den kristendommen relevant for de nye generationer på en fornem måde! Jeg hørte også stor ros fra flere kirkegængere, så I kan alle store som små være rigtig stolte af resultatet! Tak til både børn og voksne. Tavlen kan ses i Kirkehuset resten af kirkeåret UO Den flotte altertavle efter den er blevet udsmykket af 4.klasserne på Skibet skole 15 Koncert: Jazz i Skibet Lørdag den 26.april kl i Skibet Kirke Kvintetten JAZZMOOD får det til at gynge i Skibet med Jazz fra New Orleans-tiden og op til vor tids swingmusik. Det rutinerede jazzband vil guide os gennem jazzårtierne, og de vil også spille til fællessalmerne. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Fælleseftermiddag: Poul Henningsen som samfundsrevser og digter Onsdag 30. april kl i Kirkehuset Denne fælleseftermiddag står i PH s tegn. Rebellen og samfundsrevseren Poul Henningsen er emnet for eftermiddagen. Organist Henrik Husum vil fortælle om PH og tiden omkring PH. Og vi vil selvfølgelig synge nogle af PH s allermest kendte sange. Tænk bare på Man binder os på mund og hånd. Koncert med Apollo-koret, Vejle Tirsdag den 13. maj kl i Skibet Kirke Apollokoret blevet dannet i 1895 og er dermed Vejles ældste kor. Oprindeligt var koret kun for arbejdsmænd, men i 1953 kom der også kvinder til. Koret består af 60 korsangere, og vil denne aften synge et bredt udsnit af korets repertoire og synge for ved 2 fællessalmer. Da koret er på ca. 60 medllemmer, vil denne koncert ikke være en del af det nye koncertkoncept. Det bliver en ren koncert af ca. en times varighed. Pilgrimsvandring med Elsebeth Dedieu Onsdag den 21. maj kl fra Bredsten kirke til Skibet Kirke med Elsebeth Dedieu Ud fra de syv nøgler til pilgrimmens sjæl : langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed er pilgrimsvandringer de senere år igen blevet moderne som en slags protest mod et overfladisk, larmende og materialistisk samfund. Denne aften vil Elsebeth Dedieu, samtaleterapeut og retræteguide, lede os på en pilgrimsvandring mellem Bredsten og Skibet Kirker. Vi indleder med en kort andagt i Bredsten Kirke og går derefter med nogle stop gennem Ådalen og slutter et par timer senere i Skibet Kirke. Elsebeth Dedieu vil undervejs vejlede os og give sit bud på, hvordan en pilgrimsvandring kan være. Bemærk det tidlige starttidspunkt! Flere sognebørn fra Skibet synger i Apollo-koret, som synger i Skibet Kirke den 13. maj 2014 kl

16 16 Er danskerne blivet åndssvage? Sådan spørger Ole Skjerbæk Madsen den 2. april kl Foredrag: Er danskerne blevet åndssvage? Onsdag den 2. april kl i Skibet kirkehus Spiritualitet karikeres ofte som ekstasens frie råderum med tegninger, hvor den troende tager hovedet under armen og fromt og naivt lader alle følelserne styre den religiøse oplevelse uden nogen form for reflekteret forhold til den umiddelbare oplevelse. Spiritualitet i dagens Danmark er imidlertid så meget andet og mere. Religion og spiritualitet er ikke længere tabu. Nogle skræmmes af overnaturlige hændelser, andre oplever nye dimensioner lukke sig op, en ny bevidsthed, og finder et åndeligt formål for deres liv. Hvorfor går store dele af denne åndelige opvågnen kirkens dør forbi? Hvordan skal kristne forholde sig til de åndelige fænomener og spirituelle erfaringer og metoder? Disse spørgsmål og mange flere vil blive taget op, når Ole Skjerbæk Madsen tager den moderne spiritualitet i kærlig behandling. Han er ansat som missionspræst i Areopagos Danmark og som leder for I Mesterens Lys i Danmark, som er specielt optaget af at bygge bro mellem kirken og åndeligt søgende mennesker, som leder efter helhed i tilværelsen. Der er fri entré til foredraget. Kaffe og kage koster 20 kr. Fælleseftermiddag: Tur til Strib og Røjle klint Onsdag den 28. maj kl afgang fra Skibet Kirkehus Vi lejer denne dag en bus og kører en tur til Strib og Røjle klint for at gå en lille tur og besøge Holger Lissner. Holger Lissner har arbejdet meget med salmer, både som salmedigter og som (med)udgiver af samlinger af nye salmer og af korværker. Han vil fortælle om sit lange liv ikke blot som salmedigter, men også som præst i Sønder Bjert i Deltagelse koster 50 kr., som betales ved afrejse. Tilmelding senest den 25. april til kordegn Marianne F. Hundtofte på eller tlf Salmedigter og tidligere sognepræst Holger Lissner.

17 17 KONFIRMANDER 2014 Følgende konfirmander konfirmeres i foråret i Skibet Kirke St. Bededag kl Magnus Holm Kurt Heilmann Christensen Melanie Lemming Simon Damgaard Olesen Hjalte Anker Nielsen Anne Sofie Mols Lindblad Laurits Grauballe Rasmus Wickstrøm Asbjørn Riisberg Andersen St. Bededag kl Line Krabbe Nielsen Victor Jungdal Ravn Victor Varbøl Sørensen Julie Overmark Leth Amalie Bandholtz Kristensen Josefine Søgaard Jeppesen Martin Lunde Gjelstrup Christopher Wittendorf Eline Skovdal Kaspersen Laura Skovdal Kaspersen Casper Holm Coster Lørdag den 17. maj 9.30 Frederikke Bojsen Hovgaard Sille Bjerremand Hansen Line Brogaard Rasmus Ethelberg Sørensen Hjort Rune Lundorff Anne Møgelbjerg Jørgensen Lørdag den 17. maj Mikkel Rønsholt Thomsen Christian Guldbæk Arentsen Lasse Røndbjerg Maria R. Sørensen Lars Stougaard Philipsen Oliver Ibæk Lund Mathilde Wagner Lassen Simon Berg Madsen Jesper Sole Vallentin Laura Duedahl Lasse Hjort Hansen Oliver Alexander Lundgaard Casper Mølsted Andersen Ann Rønning Iversen Tobias Overgaard

18 18 Særgudstjenester Fastelavn i Skibet kirke Søndag den 2. marts kl i Skibet kirke Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere en fastelavnsfest søndag den 2. marts. Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste i kirken kl , hvorefter alle går over i Kirkehuset. Her slår vi katten af tønden og hygger med fastelavnsboller. Alle er velkomne, og man må meget gerne være udklædt! Morgenandagter i Skibet kirke En gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet, evt. sammen med konfirmanderne. Det er korte andagter på ca. 20 minutter med fællessang, fortælling, bøn og velsignelse. Morgenandagterne finder sted i Skibet kirke kl på følgende dage: Onsdag den 5. marts Tirsdag den 1. april Tirsdag den 6. maj Aftengudstjenester Søndag den 23. marts kl og Skærtorsdag kl i Skibet kirke. Aftengudstjenester er stemningsfulde stillegudstjenester, som ofte får deres eget præg i form af et specielt tema. Det kan være aftensalmer, særlig vægtlægning på musikken, meditation over et billede eller bibeltekst eller en meditativ stemning med levende lys. En fast helligdag med aftengudstjeneste er f.eks. Skærtorsdag aften, hvor vi efterfølgende spiser sammen. (Se mere s. 10). Familiegudstjenester Søndagene den 30. marts og den 25. maj, begge dage kl Familiegudstjenester er kortere gudstjenester på børnenes præmisser, hvor prædikenen erstattes af dramatiseringer over dagens tekst, og hvor nadveren uddeles kontinuerligt. Når gudstjenesten er ovre, mødes vi altid til en hyggestund i Kirkehuset med brød, kaffe/te og saft. Søndag den 25. maj vil der således være et lidt længere program efter gudstjenesten for både børn og voksne i Kirkehuset. Mere om det i Nyhedsbrevet for maj måned. Stjernestund for Sjæl og Mund Onsdag den 12. marts kl i Skibet kirke og Kirkehus Stjernestund for Sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier og alle andre, der har en travl hverdag, men samtidigt lyst til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, hvor vi får en fortælling fra bibelen levende fortalt måske gennem drama med inddragelse af børnene og måske kigger Louis også forbi. Derefter er der fællesspisning og sang for hele familien i Kirkehuset. Det koster 30 kr. pr. voksen at spise med, mens børn er gratis. Læs mere om Stjernestund for Sjæl og Mund på hjemmesiden

19 19 Rapport fra en udsending Den 7. august 2013 rejste jeg fra Vejles banegård og satte kursen mod USA, nærmere bestemt Iowa. Iowa er for mange en ukendt stat. Den er hovedsageligt bygget op af europæere (flest tyskere), der kom over for at være landmænd, og de er derfor rigtig stolte af deres forfædre og de lande de stammede fra. Iowa er en landbrugs stat, som er en af de største producenter af majs og grise. Hvis man skulle betegne Iowa i forhold til Danmark (natur), så er det næsten det samme bare mere ekstremt. Det er varmere om sommeren, koldere om vinteren (ned til -27) og fladere. Nu har jeg så boet her i næsten et halvt år. Det har været en meget lærerig oplevelse! Der har været utrolig mange ting at lære, mange nye ting at se, og mange ting, man kunne undre sig over, de gør på den måde, de gør. Den Amerikanske kultur er i sandhed noget for sig selv. Jeg kom over til en familie med to yngre børn og boede der de 2 første måneder, men blev så flyttet. Det var en noget anderledes oplevelse lige pludseligt at stå der alene, men den var lærerig, og det endte bedre, end jeg kunne forvente. Jeg kom til en ny familie, men tre ældre, børn, der ikke bor hjemme, og denne familie er fantastisk. Allerede 3 dage efter, at jeg ankom til Iowa skulle jeg starte i skole, Waukee High School. Hold da op jeg fik en overraskelse, da jeg kom ind af døren den første dag! Det var ligesom at træde ind i en amerikansk teenagefilm elever fordelt på 3 klassetrin og minimum 50 forskellige klasselokaler, dertil kommer cafeteriet, gymnastiksale, de kendte skabe og meget, meget mere. Jeg var helt rundt på gulvet, og den første måned kunne jeg ikke finde hoved og hale i, hvor jeg skulle gå hen. Måden, man går i skole på, er også fuldkommen anderledes. Her over vælger du de klasser, du har lyst til at tage. Du mødes med din hjælper og fortæller derefter, hvad du har lyst til at tage, og det er ikke bare boglige og tunge fag, nej der er fotografi, computer programmering, musik band, metal arbejde, smykke værksted, og jeg kunne blive ved. Så vælger man 4 fag, som man så kommer til at have de næste 3 måneder. Hver lektion varer halvanden time, og efter de to første får du så 30 minutter til at spise, og så er det på den igen. Efter de 3 måneder går man så til eksaminer, der kun varer halvlanden time højest, og så vælger man så 4 nye fag. Dette fortsætter 4 gange. I Iowa som i resten af USA er kristendommen en meget vigtig del af deres liv, og jeg vil sige, at minimum 70% af mine klassekammerater går i kirke en gang om ugen, hvis ikke to: onsdag og søndag. På skolen er der også et møde hver fredag morgen før skole, hvor man snakker om Gud og alle de ting, han gør for vores liv. Søndag aften er der så det, de kalder ungdomsgruppe, hvor unge mødes for at snakke om Gud og hygge sig. Det var noget af alt det,jeg har oplevet indtil videre, nu ser jeg frem til 6 dejlige måneder mere, med oplevelser og glæde. Mange hilsner Magnus Wad Hansen En glad Magnus Wad Hansen er klar til at indtage USA!

20 20 Den Sorte rose Det er en stor glæde, at vi i dag kan nyde synet af Fritz og Juliane Brinckers smukke gravsten, som har fået den fornemme placering på Skibet Kirkegård. På Skibet kirkegård blev Fritz Brincker i begravet i 1872, men ved sin hustru, Julianes, død i 1904 blev han flyttet til Vejle, for at de begge kunne være i nærheden af den yngste datter, Emma, gift med C.M. Hess. På foranledning af ægteparrets efterkommere, blandt andre Harald Hess og Birgit Pouplier, er et stort ønske gået i opfyldelse, således at gravmindet nu er vendt tilbage til Skibet Kirkegård. Ægteparret og deres børns dramatiske historie kan man læse om i Den sorte rose af Birgit Pouplier. Den fortæller om den unge, driftige smed Fritz Brinker, som i 1842 kom fra Tyskland til Vejle, hvor han ud af en forgældet og ruineret smedje skaber en mønsterfabrik på Haraldskær. Femogtyve år senere kan han sætte kronen på sit livsværk, men netop da griber skæbnen ind, lammer hans ene side og gør ham stum. Romanen tegner et fint sanset billede af et miljø og af samlivet mellem smeden og hans egensindige og lidenskabelige kone Julle, der er udstødt af sin familie på grund af ægteskabet. Den blotlæggermed præcise iagttagelser en indvandrers møde med et nyt sprog og en fremmed kultur og den spirende solidaritet med det nye fædreland. Frivillighed i kirken: Vil du gøre godt for andre? Vil du give noget af dig selv? Vil du være en aktiv del af et værdifuldt fællesskab? Kirkens frivillige arbejde dækker bl.a. Praktisk hjælp v. babysalmesang, koncerter, øvedage for korene, mini- og almindelige konfirmander samt passionsklub. Fotografering Borddækning og kaffebrygning v. fælleseftermiddage for de ældre, foredrag m.m. Planlægning af børneklubben Boblerne Presse- og informationsvirksomhed Madlavning til Stjernestund for sjæl og mund og andre familiegudstjenester Forberedelse og praktisk hjælp i forbindelse med sognearrangementer i Lunden, Friluftsgudstjenester, gudstjenester og kirkelige handlinger Syning af kostumer Og meget mere! Måske du har lyst til at være med i nogle af ovennævnte aktiviteter og dermed gøre en forskel for kirkens liv. Måske du også har andre forslag og ideer til, hvad der kan gøre kirken til at endnu bedre sted at være? Kontakt uforpligtende Sognemedhjælper Stine Grinderslev, der koordinerer sognets frivillige arbejde, for at finde ud af, hvad vi laver, så du måske kan finde det sted, hvor du kan bringe glæde, bruge dine evner og lære noget nyt. Vi løfter bedst i folk! Den sorte rose af Birgit Pouplier beskriver den driftige smed Fritz Brincker og hans families blomstrende liv på Haraldskær

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo a) du min konge og min Gud! b) du min herre og min Gud! c) du min frelser og min Gud! Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun a) han stod op med

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Opgaveark 1. Palmesøndag

Opgaveark 1. Palmesøndag Opgaveark 1. Palmesøndag jeres gruppe skal I på gaden og dække palmesøndags begivenheder. Ø Læs Lukasevangeliet kap. 19 v 28-48 højt for hinanden Æsel- ejeren og hans kone En tilfældig person i mængden

Læs mere

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere