Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj God Påske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske"

Transkript

1 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske

2 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg. Sognepræst er ansvarshavende redaktør. Stof til næste nr. af Skibet Sogne- og Kirkenyt skal være redaktøren i hænde senest den 15. april 2014.

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Sognemedhjælperen... 6 Nyt fra Menighedsrådet... 7 Nyt fra FDF i Skibet... 8 Påskens ABC... 9 Påske i Skibet Kirke Gudstjeneste- og aktivitetskalender Arrangementer Konfirmander Særgudstjenester Rapport fra en udsending! Den sorte rose Frivillighed i kirken Kirkelig vejviser Siden sidst... 22

4 4 Nyt fra sognepræsten Guder og mænd I 2011 havde den franske film Guder og mænd premiere i biograferne, og meget hurtigt fik den stor ros og fornemme priser. Filmen skildrer nogle autentiske begivenheder, hvor nogle munke ved det lille algeriske kloster Notre-Dame de l Atlas i foråret 1996 blev kidnappet af fundamentalistiske islamiske terrorister. To måneder senere fandt man munkenes hoveder hængende i nogle træer nær klosteret. Kroppene er aldrig blevet fundet. Historien bag denne brutalitet skildres i den franske film, som igen bygger på en bog af amerikaneren John Kiser. Kiser beretter om historien bag det katolske kloster, som trods sin placering i et muslimsk land eksisterer i dyb harmoni med den omkringliggende landsbys muslimske beboere. Et vidnesbyrd om muligheden for muslimsk og kristen harmonisk sameksistens, midt i et land hvor den muslimske terrorisme har hærget siden Dengang stod Den Islamiske Frelsesfront til at vinde valget, men efter at valgene blev annulleret for at forhindre fronten i at danne et islamisk fundamentalistisk styre, blev landet hærget af blodige terrorhandlinger med mange tusinde dræbte. Trods den franske regerings, advarsel mod at forblive i Algeriet, valgte munkene at blive i det samfund, deres kloster var en del af. Og modsat de fundamentalistiske terrorister havde den muslimske befolkning omkring klosteret ikke noget ønske om, at munkene forlod området. Munkene ansatte ofte muslimer fra landsbyen som gartnere, og de ydede medicinsk hjælp til enhver fra landsbyen, der ønskede det. Og landsbyens beboere inviterede ofte munkene med til bryllupper og fester i byen. Gensidigt respekterede de hinanden, og fra klo- De syv dræbte munke fra Algeriet. sterets side ønskede man snarere at fokusere på det fælles end på forskellene de to grupper imellem. Da tingene for alvor spidsede til, skrev klosterets prior Broder Christian et brev, en slags testamente, som skulle åbnes, hvis han døde i forbindelse med urolighederne. Efter hans død offentliggjordes brevet, som i filmen læses i sin helhed. Brevet gengives neden for som et vidnesbyrd om en noget andet tilgang til den kristne kirkes forhold til Islam, end vi normalt ser det kan man vist roligt sige. At skrive et brev som dette kræver en dyb ydmyghed, og at man i kraft af netop denne har set sammenhænge, som i vores egen hjemlige debat stort set er ikke-eksisterende. En tilgang til ens forfølgere, som slet ikke er ukendt i historien, men som efterhånden er glemt. Om denne for os meget fremmede tilgang er den eneste rigtige tilgang til problemet, skal ikke være sagt i og med at brevet gengives her, men dets indhold er bevægende, og bliver det ikke mindre, når man i filmen ser den sammenhæng, det er skrevet ind i. - UO BRODER CHRISTIANS BREV Hvis det en dag skulle hænde mig og det kunne være allerede i dag - at jeg blev offer for den terror, som nu synes at være i færd med at opsluge alle udlændinge, der lever i Algeriet så vil jeg gerne, at mit klosterfællesskab, min Kirke, min familie, husker på, at mit liv blev GIVET SOM GAVE til Gud og til dette land. Og, at de alle accepterer, at det er utænkeligt, at Han der alene er Herre over alt liv, ikke også skulle være til stede i denne brutale afsked. Måtte de bede for mig hvordan er jeg

5 5 dog blevet fundet værdig til denne offergave? Måtte de forstå at ligestille denne død med så mange andre, der har været lige så voldelige, men som er forblevet anonyme, uden interesse. Mit liv er ikke mere værd end alle andres. Men heller ikke mindre. I alle tilfælde har det ikke længere barndommens uskyld. Jeg har levet længe nok til at erkende mig medskyldig i den ondskab, som så ulykkeligt hersker i denne verden ja, endda i den ondskab, der blindt vil ramme mig. Når tiden er inde, ville jeg gerne have dette korte øjeblik af klarhed, som vil gøre det muligt at bede om Guds tilgivelse, om mine medmenneskers tilgivelse og også om samtidig af hele mit hjerte at kunne tilgive den, der har angrebet mig. Jeg har ikke haft noget ønske om denne død. Det forekommer mig væsentligt at understrege dette. Jeg kan jo ikke se, hvordan det skulle være en tilfredsstillelse for mig, at dette folk, som jeg elsker, - kollektivt og i flæng skulle blive beskyldt for at have slået mig ihjel. Det er alt for stor en pris at betale for det, man måske vil finde på at kalde martyriets nådegave at det er en algierer, der skal betale den især, hvis han mener at handle i troskab mod det, han tror, er Islam.Jeg kender den foragt, som man generelt har kunnet have for vane at omfatte algierere med. Jeg kender også de karikaturer af Islam, som en form for islamisme tilskynder til. Det er for let at give sig selv god samvittighed ved at identificere denne religiøse vej med dens ekstremisters fundamentalisme. For mig er Algeriet og Islam noget andet, det er en krop og en sjæl. Jeg tror, jeg tit nok, i fuld offentlighed, har givet udtryk for alt det, jeg har modtaget herfra. Hvordan jeg så ofte her har genfundet den evangeliets ledetråd, som jeg først lærte at kende på min mors skød, min allerførste kirke, netop her i Algeriet, og allerede i respekt for de troende muslimer. Det er klart, at min død tilsyneladende vil give dem ret, som hurtigt har affærdiget mig med at være naiv eller idealist: lad os så høre, hvad han siger nu! Men dem, der siger sådan, skal vide, at nu omsider er der ingen barrierer længere for min mest brændende nysgerrighed. Nu vil jeg hvis Gud vil kunne dykke ned med mit blik i Faderens for sammen med Ham at se Hans børn af Islam, sådan som Han ser dem, helt oplyst af Kristi herlighed, frugten af hans lidelse, iklædt Helligåndens Gave, den Ånd, hvis hemmelige glæde det altid er at få fællesskabet og enheden (la communion) i stand og genskabe ligheden, alt mens den spiller på mangfoldigheden. Dette tabte liv, som helt og aldeles er mit og helt aldeles deres tak være Gud, som synes at have villet det ene og alene for denne FRYD og GLÆDE imod og på trods af alt. I denne TAK, hvor fra nu af alt er sagt om mit liv, indfatter jeg det ved I jo alle venner fra fortid og nutid og jer, mine venner herfra, ved mine forældres side, ved mine søskendes side, alle jer, som blev givet i hundredefold igen, som det blev lovet! Og også dig, du min ven, der kom til i sidste øjeblik, og som ikke vidste, hvad du gjorde. Ja - også for dig vil jeg sige denne TAK og dette A-DIEU, som du tænkte Og måtte det skænkes os at genfinde hinanden som lykkelige røvere i paradis, om Gud vil, Han som er vor begges Far. Amen. Inch Allah. Oversat til dansk af Hanne Gregersen

6 Menighedsrådet fra Nyt 6 Nyt fra Sognemedhjælperen Babysalmesang Nyt hold starter onsdag den 23. april kl i Skibet Kirke. Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 1½-10 mdr. med deres mor/far. Vi starter i kirken kl. 10, hvor vi synger ca. 45 min. Derefter går vi ned i kirkehuset, hvor både små og store kan få lidt mad! Hvorfor babysalmesang? Fordi babysalmesang er en fantastisk måde at være sammen med din baby på. Babysalmesang dækker både sang og musik samt bevægelse og rytmik for babyer med udgangspunkt i salmer, som vi synger for din baby, allerede fra han eller hun er kun få måneder gammel. Børnenes sanser stimuleres gennem sang og musik, og de er allerede fra helt små åbne og modtagelige overfor klange og stemninger ikke mindst når disse kommer fra mennesker, som de er tæt knyttet til. Vi synger, vugger, spiller, danser, med de små, og det er samspillet mellem dig og din baby, som er det vigtigste. For nærmere information og tilmelding kontakt sognemedhjælper Stine Grinderslev se kontaktoplysninger bag i bladet. Sy kostumer til Passionsspillet den 13. april Jeg har stof og alt, der skal bruges til kostumerne men mangler kyndige hænder, der kan håndtere egen symaskine. Ideer til kostumernes udformning er der, men kreativiteten står også til fri udfoldelse hos dem, som har lyst til at være med. Henvend dig til Stine Grinderslev, hvis du har lyst til en kreativ udfordring. Find kontaktoplysninger bagerst i bladet. skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets kø ken. Dagsorden og referat findes på kirkens hje meside ( w. bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. dagsordenerne afholdes i Kirkehuset kl Punkter til offentlige er møder ordinære menighedsrådets le A og 7. den Torsdag maj 9. den Onsdag april 1. den Tirsdag marts Menighedsrådsmøder Hundtofte. F. Maria ne kordegn nye Sognets Babysalmesang giver børnene en skøn oplevelse!

7 Menighedsrådet fra Nyt skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets kø ken. Dagsorden og referat findes på kirkens hje meside ( w. bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. dagsordenerne afholdes i Kirkehuset kl Punkter til offentlige er møder ordinære menighedsrådets le A og 7. den Torsdag maj 9. den Onsdag april 1. den Tirsdag marts Menighedsrådsmøder Hundtofte. F. Maria ne kordegn nye Sognets Nyt fra Menighedsrådet Velkommen til Marianne F. Hundtofte! Menighedsrådet er glade for at kunne meddele, at Marianne F. Hundtofte med virkning fra 1. februar 2014 er ansat i en deltidsstilling som kordegn som erstatning for præstesekretær Mona Bech Hansen, som i sommer blev færdig på lærerseminariet og derfor har fået job som lærer. Ansættelsen sker i Skibet Sogn, men der er indgået en samarbejdsaftale, således at den kommende kordegn også vil betjene præsterne i Højen og Bredsten sogne.der vil i næste nummer af Skibet Sogne- og Kirkenyt blive meddelt, hvornår den nye kordegns faste træffetid vil ligge. Vi byder den nye kordegn hjerteligt velkommen! På menighedsrådets vegne UO Den nye kordegn Hvem er jeg? Mit navn er Marianne Hundtofte, og jeg er fra den 1. februar 2014 ansat som sognets nye kordegn. Jeg er bosat i Vejle sammen med min mand Peter, som er bygningskonstruktør, og vi har 2 dejlige (ikke længere hjemmeboende) piger på 22 og 24 år. Jeg har siden oktober 2011 haft min daglige gang i Skibet Kirkehus, hvor jeg har arbejdet med forskellige opgaver for de forskellige faggrupper i kirken. Jeg glæder mig meget til som kordegn at blive en fast del at teamet i Skibet sogn og til at være dig behjælpelig, hvis du skulle få brug for min hjælp. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 11. marts Onsdag den 9. april Onsdag den 7. maj Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige og afholdes i Kirkehuset kl Punkter til dagsordenerne bedes være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden og referat findes på kirkens hjemmeside (www. skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets køkken. Med de venligste hilsener til alle i sognet! Marianne F. Hundtofte. Opslagstavler Der er kommet nye opslagstavler i Kirkehuset, og de skal bl.a. bruges til information om kirkens aktiviteter, så man nemmere kan orientere sig om, hvad der sker. Der vil være opslået lister med mulighederne for frivillighed ved kirken, som man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at give en hånd med i kirkens arbejde. Derudover vil der også komme en Ris&Ros-kasse, og i perioder vil der være udstillinger fra kirkens forskellige børne-hold og konfirmander. Og så er det selvfølgelig også en mulig-hed, at du kan bruge opslagstavlerne til opslag, hvis du vil i kontakt med andre sognebørn i en kirkelig sammenhæng. 7

8 8 Nyt fra FDF i Skibet Vi i FDF har fået lov til fremover at have et lille stykke her i Skibet Sogne- og Kirkenyt, hvor vi vil fortælle om, hvad vi laver i FDF det er vi meget glade for. Først vil vi fortælle om, hvad FDF er: Det står for Frivillige Drenge og pige Forbund. FDF bygger på det kristne budskab og menneskesyn og har tilknytning til Den Danske Folkekirke. Vi vil gerne være en fritidsaktivitet for børn og unge med plads til alle. Vi leger, løber, klatrer, cykler, svømmer, er i naturen, sover i telt, laver mad over bål, binder knuder, snitter og igennem alt det, og meget mere, forsøger vi at give børn og unge en oplevelse af, at de er uendeligt meget værd og samtidig en del af et fællesskab. Vi ønsker at give dem styrke til at være udholdende og mod til at være selvstændige. Vi mødes hver torsdag kl til i vores FDF hytte, Knabberupvej 185. Alle børn i skolealderen er meget velkomne, men lad os også gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være med somleder. For kontakt og yderligere information se på vores hjemmeside: Når vi i FDF tager på lejr, har vi det altid supersjovt!

9 9 PÅSKENS ABC Vi fejrer påsken, fordi det er den vigtigste højtid for den kristne kirke, og fordi Jesus blev korsfæstet og genopstod i påske. Det ved de fleste. Men hvad var det nu, der skete? Francisco de Zurbaran maleri med titlen The Bound Lamb viser et lam med hornene liggende på en stenplade og med klovene bundet sammen. Der er trods bundetheden ingen følelse af kamp eller kampe, men snarere underkastelse og overgivelse. Det er nærmest fejlfrit. Den alternative titel til maleriet er Agnus Dei Guds lam. Lammet symboliserer Kristus, som er bundet til korset og giver sig til liv for verden. Hans offer på korset giver os hans nærvær i nadveren, hvor hans krop brydes, og hans blod udgydes. Palmesøndag Palmesøndag ankom Jesus til Jerusalem for at fejre den jødiskepåske. Han kom ridende til byen på et æsel og blev hyldet af sine tilhængere. De havde lagt palmeblade på gaden for at vise deres respekt. Skærtorsdag Skærtorsdag betyder renselsestorsdag. Det henviser til, at Jesus om aftenen vaskede disciplenes fødder. De var samlet for at spise det traditionelle jødiske påskemåltid. Efter måltidet gik de til Getsemane Have, hvor Judas forrådte Jesus for 30 sølvpenge. Jesus blev derefter taget til fange af ypperstepræstens folk. Langfredag Kristus indstifter nadveren under sit sidste måltid med disciplene skærtorsdag aften. Langfredag er den helligste påskedag. Her blev Jesus stillet for den romerske statholder Pontius Pilatus. Han ville ikke dømme ham, men overlod det til folket at vælge mellem den kriminelle Barabbas og Jesus. De valgte Barabbas, og Jesus blev dømt til korsfæstelse. Jesus skulle derefter bære sit kors til bjerget Golgata, hvor han blev korsfæstet. Var Kristus den besejrede eller den sejrende, da han døde på korset? Eller måske nærmere begge dele? Påskedag Påskedag genopstod Jesus fra de døde. Om morgenen gik Maria Magdalene sammen med den anden Maria, som det hedder i Biblen, ud til Jesus' grav. Her fandt de graven tom, uden at den sten, der stod foran, var flyttet. En engel viste sig for dem og sagde, at Jesus var genopstået. Sidst på dagen viste Jesus sig for disciplene. Han sagde til dem, at de skulle age ud og gøre hele verden til sine disciple og døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Påskemorgen finder kvinderne graven åben og tom. Kristus er opstanden. Anden påskedag Anden påskedag er en forlængelse af den "rigtige" påske. Dagen er ikke specielt knyttet til en beretning i biblen.

10 10 PÅSKE I SKIBET KIRKE Palmesøndag Skibet Kirke, palmesøndag den 13. april kl Højmessen betoner den dobbelthed, der ligger i, at Kristus palmesøndag hyldes som konge, og samtidig er blot få dage fra sin død. Hvad betyder det for os i dag? Passionsklubben og spirekorets påskeforestilling Skibet Kirke, palmesøndag den 13. april kl Palmesøndag den 13. april kl opfører Passionsklubben og Spirekoret den dramatiske fortælling om påsken. Fortællingen om, hvordan Jesus bliver korsfæstet for kun få dage senere igen at blive vakt til live. Det bliver en flot og festlig forestilling med sang og musik og masser af glade børn under ledelse af Henrik Husum og Stine Grinderslev. Skærtorsdag Gudstjeneste med efterfølgende spisning i kirken Skibet Kirke, skærtorsdag den 17. april kl Skærtorsdag, dagen for den sidste nadver, er der aftensgudstjeneste i Skibet kirke. Efter gudstjenesten inviteres alle interesserede til et traditionelt påskemåltid i kirken. Sognepræst vil løbende forklare om måltidets elementer, og vi vil smage de vigtigste retter, som vi ved Jesus spiste med sine disciple, da han ved sit sidste jødiske påskemåltid indstiftede den første nadver. Hele aftenen inkl. drikkevarer koster 100 kr./pers. Tilmelding senest 21. marts til kordegn Marianne F. Hundtofte på eller tlf Pesach er det jødiske ord for påske, og højtiden fejres til minde om, dengang jøderne forlod fangenskabet i Egypten og begav sig ud på deres 40 år lange vandring i ørkenen mod det forjættede land. Natten inden dræbte dødsenglen alle førstfødte egyptiske børn, mens alle de jødiske børn overlevede. Måltidet bærer derfor præg af både sorg, glæde og travlhed. Grundstammen i det traditionelle påskemåltid er retter som jøderne gav profetisk betydning: Zeroah (lam), Matzah (usyret brød), Marror (bitre urter), Beitzah (et hårdkogt æg), og Charoset (en mos af nødder, æbler, kanel og honning) Langfredag Liturgisk gudstjeneste Skibet Kirke, langfredag den 18. april kl Langfredag gæster en af landets bedste cellister, Brian Friisholm, Skibet Kirke. Friisholm spiller meget udtryksfuldt og vil som en integreret del af gudstjenesten opføre værker af bl.a. J.S Bach og Arvo Pärt mellem læsningerne af Jesu lidelseshistorie læst op af sognepræst. Der bliver tale om en meditativ, musikalsk-kirkelig oplevelse af langfredags-stemning med masser af skøn musikledsagelse. Alle er velkomne! At bage usyret brød betragtes som et fornemt jødisk håndværk. Langfredag spiller cellist Brian Friisholm i Skibet kirke.

11 11 Påskedag Musikalsk festgudstjeneste Skibet Kirke, påskedag den 20. april kl Påsken kulminerer påskedag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse. Festgudstjenesten påskedag understreger, at vi har lov at tro på, at livet er både underligt og underfuldt og byder døden trods. Vi skal blot (be)gribe det trodsigt som en påskelilje gennem frossen og gravsort jord. I den festlige anledning er der gjort særligt meget ud af musikken denne dag, hvor organist Henrik Husum akkompagneres af voksenkoret, kirkekoret og Kristian Kloster på trombone. En god gerning Hvis du har en bil, er der sikkert plads til en til. Så hvis du spørger naboen, en ven eller bekendt eller hvem du nu end lyster om de vil med i kirke eller til et af kirkens arrangementer, så får du følgeskab og de kommer afsted til en god oplevelse! 2. Påskedag højmesse Skibet Kirke, 2. påskedag den 21. april kl Påskedag fejrer vi Kristi sejr over døden. Men vores møde med den opstandne sker ikke i graven. Den er tom for altid. Mødet HUSK! Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling den 9. marts 2014 Indsamlingen den 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. I år sættes der fokus på Etiopien for at markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Selvom klimaet er barskt og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal op i fart. Folkekirkens Nødhjælp yder en langsigtet indsats i Etiopien i kampen mod sult ved bl.a. at sikre fattige bønder en større høst og alternative indtægtskilder. Bliv indsamler den 9. marts det giver en god fornemmelse i maven!

12 12 Gudstjenester og aktivitetskalender LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET... Forum for Studier og Drøftelse af Gudstjeneste og Kristendom Studiegruppen fortsætter samtalerne om aktuelle emner indenfor kirke og kristendom. Møderne finder sted i Kirkehuset, og alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber. Datoerne for forårets møder er: Tirsdag den 11. marts kl Tirsdag den 29. april kl Lørdag den 1.marts kl i Skibet Kirke Koncert med Jonas Frederik (se mere s. 14) Søndag den 30. marts kl Familiegudstjeneste (se mere s. 18) Henrik Skoven Søndag den 2. marts kl Fastelavnsgudstjeneste m. eft.flg. tøndeslagning og fastelavnsboller i Kirkehuset(se mere s. 18) Onsdag den 5. marts kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18 ) Søndag den 9. marts kl søndag den i Fasten (Luk. 22,24-32) Dorte Volck Paulsen Tirsdag den 11. marts kl Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og kristendom (se mere s. 12) Onsdag den 12. marts kl Stjernestund for Sjæl og Mund (se mere s. 18) Søndag den 16. marts kl Søndag i fasten(mark. 9,14-29) Søndag den 23. marts kl Stillegudstjeneste (se mere s. 18) Henrik Skoven og Stine Grindeslev Tirsdag den 25.marts kl i Skibet Kirke Koncert med Jutlandia Saxofonkvartet (se mere s. 14) Onsdag den 26 marts kl i Kirkehuset Fælleseftermiddag: filmen Sorgagre (se mere s. 14) Tirsdag den 1. april kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18) Onsdag den 2. april kl Foredrag ved Ole Skjerbæk Madsen (se mere s. 16) Søndag den 6. april kl Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55) Palmesøndag den 13. april kl (Mark /Joh. 12,1-16) Henrik Skoven Palmesøndag den 13. april kl Stine Grinderslev Passionsspil m/passionsklub og spirekor (se mere s. 10) Skærtorsdag den 17. april kl Aftengudstjeneste m. spisning i kirken (Joh. 13,1-15) (se mere s. 10) Langfredag 18. april kl Liturgisk musikgudstjeneste (Luk 23,26-49/Joh. 19,17-37) (se mere s. 10) Påskedag den 20. april kl Festgudstjeneste (Matt. 28,1-8) (se mere s. 11) 2. påskedag den 21. april kl Henrik Skoven (joh. 20,1-18) (se mere s. 11)

13 13 Lørdag den 26. april kl Lørdag den 26. april kl i Skibet Kirke Koncert med kvintetten JazzMood (se mere s. 15) Søndag den 27. april kl søndag efter påske (Joh. 21,15-19) Henrik Skoven Tirsdag den 29. april kl Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og kristendom (se mere s. 12) Onsdag den 30 april kl i Kirkehuset Fælleseftermiddag om Poul Henningsen Søndag den 4. maj kl søndag efter påske (Joh. 10,22-30) Tirsdag den 6. maj kl Morgenandagt i kirken (se mere s. 18) Søndag den 11. maj kl søndag efter påske Store Bededag den 16. maj kl og Konfirmation (se mere s. 17) Henrik Skoven Dorte Volck Paulsen Onsdag den 21. maj kl Pilgrimsvandring med Elsebeth Dedieu (se mere s. 15) Søndag den 25. maj kl Familiegudstjeneste (se mere s. 18) Onsdag den 28. maj kl Fælleseftermiddag. Besøg hos Holger Lissner ( se mere s. 16) Torsdag den 29. maj kl Kristi Himmelfarts Dag (Luk. 24,46-53) Henrik Skoven Sidste højskoledag i Kirkehøjskolens forårsprogram 2014 Torsdag den 20. marts i Mølholm Sognehus kl Kl : At slå nye rødder i gammel jord. (lektor Marianne Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet) Kl Frokost Kl : Når troen ikke flytter bjerge, men bjergene flytter troen (Sogne- og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg) Pris: kr. 60,00 Frokost med kaffe: kr. 70,00. Betaling ved ankomst. Frokost skal dog bestilles senest en uge i forvejen. (Tilmelding: Knud E. Knudsen, tlf / Lørdag den 17. maj kl og Konfirmation (se mere s. 17) Søndag den 18. maj 4. søndag efter påske Aflyst Sogne- og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg, taler i Kirkehøjskolen den 20. marts.

14 14 ARRANGEMENTER Nyt koncertkoncept i Skibet Kirke: Hør musikken på en ny måde En ændring i koncertformen vil i 2014 føre til en ny måde at opleve musik på i Skibet Kirke. Det bliver således fremover 3-delte koncerter, hvor en 20 minutters samtale i Kirkehuset med musikerne efterfølges af 45 minutters koncert i Skibet Kirke. Derefter går vi tilbage til Kirkehuset, hvor vi får kaffe og kage (20 kr.), en halv times indspark og udspark med musikerne, og dermed forhåbentlig en god og oplevelsesrig koncert. Hele arrangementet varer samlet 2 timer. Man kan selvfølgelig vælge kun at høre koncertdelen, der varer 45 minutter. Ny koncertfolder ligger fremme i Kirkehuset! Koncert: Romantik i Skibet Lørdag den 1. marts kl i Skibet kirke og Kirkehus Der er dømt "Romantik i Skibet", når den verdensberømte pianist Jonas Frederik fra Vejle sammen med kirkens organist Henrik Husum - nu også på obo - spiller romantisk musik af ægteparret Clara og Robert Schumann. Hertil er der naturligvis også et par romantiske fællessalmer på programmet. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Den virtuose pianist Jonas Frederik spiller sammen med organist Henrik Husum i Skibet Kirke den 1. marts 2014 kl. 14. Jutlandia saxofonkvartet gæster Skibet Kirke den 25. marts 2014 kl Koncert: Saxofoner i Skibet Tirsdag den 25. marts kl i Skibet Kirke Jutlandia Saxofonkvartet gæster Skibet Kirke med en bred vifte af musik for 4 saxofoner. Musik fra J.S.Bach og op til vor tid. Der vil også være et par fællessalmer, der matcher det musikalske program. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Den 26. marts skal vi se filmen Sorgagre. På billedet ses et par af hovedpersonerne spillet af Kirsten Olesen og Margrethe Koyto. Stillfotograf: Jan Richter-Friis Fælleseftermiddag: Film: Sorgagre Onsdag den 26. marts kl i Skibet Kirkehus Denne eftermiddag skal vi se Morten Henriksens filmatisering fra 1986 af Karen Blixens novelle Sorg-Agre. En herremand på 60 år gifter sig med en ung adelig pige på 17 år for at skaffe sig en arving til sit gods. Det går ikke, som han ønsker, og da hans unge nevø kort efter kommer på besøg, øjner herremanden en chance for at få løst sit problem.samtidig har herremanden sat et spil i gang, hvor en af hans undergivne, en fattig, udtæret kvinde, ved en dags hårdt høstarbejde vil kunne frelse sin søn fra en dom for ildspåsættelse. Vi får aldrig at vide, om han er uskyldig. De to historier griber på overraskende vis ind i hinanden, med et ikke helt forudsigeligt resultat. Der er som sædvanligt frivillige, der sørger for kaffe og kage.

15 Børnealtertavlen Søndag den 24. november var der familiegudstjeneste i Skibet kirke. Det blev en smuk oplevelse at se den flotte altertavle, som børnene fra 4. klasse har udført. Børnene fortalte om motiverne, de havde arbejdet med undervejs. Tanken er, at tavlen inddrager børnene selv i beskrivelserne af de kristne budskaber, og dermed gør den kristendommen relevant for de nye generationer på en fornem måde! Jeg hørte også stor ros fra flere kirkegængere, så I kan alle store som små være rigtig stolte af resultatet! Tak til både børn og voksne. Tavlen kan ses i Kirkehuset resten af kirkeåret UO Den flotte altertavle efter den er blevet udsmykket af 4.klasserne på Skibet skole 15 Koncert: Jazz i Skibet Lørdag den 26.april kl i Skibet Kirke Kvintetten JAZZMOOD får det til at gynge i Skibet med Jazz fra New Orleans-tiden og op til vor tids swingmusik. Det rutinerede jazzband vil guide os gennem jazzårtierne, og de vil også spille til fællessalmerne. Kom - lyt og byd ind. Kaffe og kage i Kirkehuset under samtalen med musikerne koster 20 kr. Fælleseftermiddag: Poul Henningsen som samfundsrevser og digter Onsdag 30. april kl i Kirkehuset Denne fælleseftermiddag står i PH s tegn. Rebellen og samfundsrevseren Poul Henningsen er emnet for eftermiddagen. Organist Henrik Husum vil fortælle om PH og tiden omkring PH. Og vi vil selvfølgelig synge nogle af PH s allermest kendte sange. Tænk bare på Man binder os på mund og hånd. Koncert med Apollo-koret, Vejle Tirsdag den 13. maj kl i Skibet Kirke Apollokoret blevet dannet i 1895 og er dermed Vejles ældste kor. Oprindeligt var koret kun for arbejdsmænd, men i 1953 kom der også kvinder til. Koret består af 60 korsangere, og vil denne aften synge et bredt udsnit af korets repertoire og synge for ved 2 fællessalmer. Da koret er på ca. 60 medllemmer, vil denne koncert ikke være en del af det nye koncertkoncept. Det bliver en ren koncert af ca. en times varighed. Pilgrimsvandring med Elsebeth Dedieu Onsdag den 21. maj kl fra Bredsten kirke til Skibet Kirke med Elsebeth Dedieu Ud fra de syv nøgler til pilgrimmens sjæl : langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed er pilgrimsvandringer de senere år igen blevet moderne som en slags protest mod et overfladisk, larmende og materialistisk samfund. Denne aften vil Elsebeth Dedieu, samtaleterapeut og retræteguide, lede os på en pilgrimsvandring mellem Bredsten og Skibet Kirker. Vi indleder med en kort andagt i Bredsten Kirke og går derefter med nogle stop gennem Ådalen og slutter et par timer senere i Skibet Kirke. Elsebeth Dedieu vil undervejs vejlede os og give sit bud på, hvordan en pilgrimsvandring kan være. Bemærk det tidlige starttidspunkt! Flere sognebørn fra Skibet synger i Apollo-koret, som synger i Skibet Kirke den 13. maj 2014 kl

16 16 Er danskerne blivet åndssvage? Sådan spørger Ole Skjerbæk Madsen den 2. april kl Foredrag: Er danskerne blevet åndssvage? Onsdag den 2. april kl i Skibet kirkehus Spiritualitet karikeres ofte som ekstasens frie råderum med tegninger, hvor den troende tager hovedet under armen og fromt og naivt lader alle følelserne styre den religiøse oplevelse uden nogen form for reflekteret forhold til den umiddelbare oplevelse. Spiritualitet i dagens Danmark er imidlertid så meget andet og mere. Religion og spiritualitet er ikke længere tabu. Nogle skræmmes af overnaturlige hændelser, andre oplever nye dimensioner lukke sig op, en ny bevidsthed, og finder et åndeligt formål for deres liv. Hvorfor går store dele af denne åndelige opvågnen kirkens dør forbi? Hvordan skal kristne forholde sig til de åndelige fænomener og spirituelle erfaringer og metoder? Disse spørgsmål og mange flere vil blive taget op, når Ole Skjerbæk Madsen tager den moderne spiritualitet i kærlig behandling. Han er ansat som missionspræst i Areopagos Danmark og som leder for I Mesterens Lys i Danmark, som er specielt optaget af at bygge bro mellem kirken og åndeligt søgende mennesker, som leder efter helhed i tilværelsen. Der er fri entré til foredraget. Kaffe og kage koster 20 kr. Fælleseftermiddag: Tur til Strib og Røjle klint Onsdag den 28. maj kl afgang fra Skibet Kirkehus Vi lejer denne dag en bus og kører en tur til Strib og Røjle klint for at gå en lille tur og besøge Holger Lissner. Holger Lissner har arbejdet meget med salmer, både som salmedigter og som (med)udgiver af samlinger af nye salmer og af korværker. Han vil fortælle om sit lange liv ikke blot som salmedigter, men også som præst i Sønder Bjert i Deltagelse koster 50 kr., som betales ved afrejse. Tilmelding senest den 25. april til kordegn Marianne F. Hundtofte på eller tlf Salmedigter og tidligere sognepræst Holger Lissner.

17 17 KONFIRMANDER 2014 Følgende konfirmander konfirmeres i foråret i Skibet Kirke St. Bededag kl Magnus Holm Kurt Heilmann Christensen Melanie Lemming Simon Damgaard Olesen Hjalte Anker Nielsen Anne Sofie Mols Lindblad Laurits Grauballe Rasmus Wickstrøm Asbjørn Riisberg Andersen St. Bededag kl Line Krabbe Nielsen Victor Jungdal Ravn Victor Varbøl Sørensen Julie Overmark Leth Amalie Bandholtz Kristensen Josefine Søgaard Jeppesen Martin Lunde Gjelstrup Christopher Wittendorf Eline Skovdal Kaspersen Laura Skovdal Kaspersen Casper Holm Coster Lørdag den 17. maj 9.30 Frederikke Bojsen Hovgaard Sille Bjerremand Hansen Line Brogaard Rasmus Ethelberg Sørensen Hjort Rune Lundorff Anne Møgelbjerg Jørgensen Lørdag den 17. maj Mikkel Rønsholt Thomsen Christian Guldbæk Arentsen Lasse Røndbjerg Maria R. Sørensen Lars Stougaard Philipsen Oliver Ibæk Lund Mathilde Wagner Lassen Simon Berg Madsen Jesper Sole Vallentin Laura Duedahl Lasse Hjort Hansen Oliver Alexander Lundgaard Casper Mølsted Andersen Ann Rønning Iversen Tobias Overgaard

18 18 Særgudstjenester Fastelavn i Skibet kirke Søndag den 2. marts kl i Skibet kirke Igen i år har vi fornøjelsen af at arrangere en fastelavnsfest søndag den 2. marts. Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste i kirken kl , hvorefter alle går over i Kirkehuset. Her slår vi katten af tønden og hygger med fastelavnsboller. Alle er velkomne, og man må meget gerne være udklædt! Morgenandagter i Skibet kirke En gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet, evt. sammen med konfirmanderne. Det er korte andagter på ca. 20 minutter med fællessang, fortælling, bøn og velsignelse. Morgenandagterne finder sted i Skibet kirke kl på følgende dage: Onsdag den 5. marts Tirsdag den 1. april Tirsdag den 6. maj Aftengudstjenester Søndag den 23. marts kl og Skærtorsdag kl i Skibet kirke. Aftengudstjenester er stemningsfulde stillegudstjenester, som ofte får deres eget præg i form af et specielt tema. Det kan være aftensalmer, særlig vægtlægning på musikken, meditation over et billede eller bibeltekst eller en meditativ stemning med levende lys. En fast helligdag med aftengudstjeneste er f.eks. Skærtorsdag aften, hvor vi efterfølgende spiser sammen. (Se mere s. 10). Familiegudstjenester Søndagene den 30. marts og den 25. maj, begge dage kl Familiegudstjenester er kortere gudstjenester på børnenes præmisser, hvor prædikenen erstattes af dramatiseringer over dagens tekst, og hvor nadveren uddeles kontinuerligt. Når gudstjenesten er ovre, mødes vi altid til en hyggestund i Kirkehuset med brød, kaffe/te og saft. Søndag den 25. maj vil der således være et lidt længere program efter gudstjenesten for både børn og voksne i Kirkehuset. Mere om det i Nyhedsbrevet for maj måned. Stjernestund for Sjæl og Mund Onsdag den 12. marts kl i Skibet kirke og Kirkehus Stjernestund for Sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier og alle andre, der har en travl hverdag, men samtidigt lyst til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, hvor vi får en fortælling fra bibelen levende fortalt måske gennem drama med inddragelse af børnene og måske kigger Louis også forbi. Derefter er der fællesspisning og sang for hele familien i Kirkehuset. Det koster 30 kr. pr. voksen at spise med, mens børn er gratis. Læs mere om Stjernestund for Sjæl og Mund på hjemmesiden

19 19 Rapport fra en udsending Den 7. august 2013 rejste jeg fra Vejles banegård og satte kursen mod USA, nærmere bestemt Iowa. Iowa er for mange en ukendt stat. Den er hovedsageligt bygget op af europæere (flest tyskere), der kom over for at være landmænd, og de er derfor rigtig stolte af deres forfædre og de lande de stammede fra. Iowa er en landbrugs stat, som er en af de største producenter af majs og grise. Hvis man skulle betegne Iowa i forhold til Danmark (natur), så er det næsten det samme bare mere ekstremt. Det er varmere om sommeren, koldere om vinteren (ned til -27) og fladere. Nu har jeg så boet her i næsten et halvt år. Det har været en meget lærerig oplevelse! Der har været utrolig mange ting at lære, mange nye ting at se, og mange ting, man kunne undre sig over, de gør på den måde, de gør. Den Amerikanske kultur er i sandhed noget for sig selv. Jeg kom over til en familie med to yngre børn og boede der de 2 første måneder, men blev så flyttet. Det var en noget anderledes oplevelse lige pludseligt at stå der alene, men den var lærerig, og det endte bedre, end jeg kunne forvente. Jeg kom til en ny familie, men tre ældre, børn, der ikke bor hjemme, og denne familie er fantastisk. Allerede 3 dage efter, at jeg ankom til Iowa skulle jeg starte i skole, Waukee High School. Hold da op jeg fik en overraskelse, da jeg kom ind af døren den første dag! Det var ligesom at træde ind i en amerikansk teenagefilm elever fordelt på 3 klassetrin og minimum 50 forskellige klasselokaler, dertil kommer cafeteriet, gymnastiksale, de kendte skabe og meget, meget mere. Jeg var helt rundt på gulvet, og den første måned kunne jeg ikke finde hoved og hale i, hvor jeg skulle gå hen. Måden, man går i skole på, er også fuldkommen anderledes. Her over vælger du de klasser, du har lyst til at tage. Du mødes med din hjælper og fortæller derefter, hvad du har lyst til at tage, og det er ikke bare boglige og tunge fag, nej der er fotografi, computer programmering, musik band, metal arbejde, smykke værksted, og jeg kunne blive ved. Så vælger man 4 fag, som man så kommer til at have de næste 3 måneder. Hver lektion varer halvanden time, og efter de to første får du så 30 minutter til at spise, og så er det på den igen. Efter de 3 måneder går man så til eksaminer, der kun varer halvlanden time højest, og så vælger man så 4 nye fag. Dette fortsætter 4 gange. I Iowa som i resten af USA er kristendommen en meget vigtig del af deres liv, og jeg vil sige, at minimum 70% af mine klassekammerater går i kirke en gang om ugen, hvis ikke to: onsdag og søndag. På skolen er der også et møde hver fredag morgen før skole, hvor man snakker om Gud og alle de ting, han gør for vores liv. Søndag aften er der så det, de kalder ungdomsgruppe, hvor unge mødes for at snakke om Gud og hygge sig. Det var noget af alt det,jeg har oplevet indtil videre, nu ser jeg frem til 6 dejlige måneder mere, med oplevelser og glæde. Mange hilsner Magnus Wad Hansen En glad Magnus Wad Hansen er klar til at indtage USA!

20 20 Den Sorte rose Det er en stor glæde, at vi i dag kan nyde synet af Fritz og Juliane Brinckers smukke gravsten, som har fået den fornemme placering på Skibet Kirkegård. På Skibet kirkegård blev Fritz Brincker i begravet i 1872, men ved sin hustru, Julianes, død i 1904 blev han flyttet til Vejle, for at de begge kunne være i nærheden af den yngste datter, Emma, gift med C.M. Hess. På foranledning af ægteparrets efterkommere, blandt andre Harald Hess og Birgit Pouplier, er et stort ønske gået i opfyldelse, således at gravmindet nu er vendt tilbage til Skibet Kirkegård. Ægteparret og deres børns dramatiske historie kan man læse om i Den sorte rose af Birgit Pouplier. Den fortæller om den unge, driftige smed Fritz Brinker, som i 1842 kom fra Tyskland til Vejle, hvor han ud af en forgældet og ruineret smedje skaber en mønsterfabrik på Haraldskær. Femogtyve år senere kan han sætte kronen på sit livsværk, men netop da griber skæbnen ind, lammer hans ene side og gør ham stum. Romanen tegner et fint sanset billede af et miljø og af samlivet mellem smeden og hans egensindige og lidenskabelige kone Julle, der er udstødt af sin familie på grund af ægteskabet. Den blotlæggermed præcise iagttagelser en indvandrers møde med et nyt sprog og en fremmed kultur og den spirende solidaritet med det nye fædreland. Frivillighed i kirken: Vil du gøre godt for andre? Vil du give noget af dig selv? Vil du være en aktiv del af et værdifuldt fællesskab? Kirkens frivillige arbejde dækker bl.a. Praktisk hjælp v. babysalmesang, koncerter, øvedage for korene, mini- og almindelige konfirmander samt passionsklub. Fotografering Borddækning og kaffebrygning v. fælleseftermiddage for de ældre, foredrag m.m. Planlægning af børneklubben Boblerne Presse- og informationsvirksomhed Madlavning til Stjernestund for sjæl og mund og andre familiegudstjenester Forberedelse og praktisk hjælp i forbindelse med sognearrangementer i Lunden, Friluftsgudstjenester, gudstjenester og kirkelige handlinger Syning af kostumer Og meget mere! Måske du har lyst til at være med i nogle af ovennævnte aktiviteter og dermed gøre en forskel for kirkens liv. Måske du også har andre forslag og ideer til, hvad der kan gøre kirken til at endnu bedre sted at være? Kontakt uforpligtende Sognemedhjælper Stine Grinderslev, der koordinerer sognets frivillige arbejde, for at finde ud af, hvad vi laver, så du måske kan finde det sted, hvor du kan bringe glæde, bruge dine evner og lære noget nyt. Vi løfter bedst i folk! Den sorte rose af Birgit Pouplier beskriver den driftige smed Fritz Brincker og hans families blomstrende liv på Haraldskær

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere