Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?"

Transkript

1 Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol på foråret. c) Påskeæg er symbol på overflod. Hvad er palmegrenen symbol på? a) At påsken foregik i Israel. b) Guds skaberværk. c) Jesu indtog i Jerusalem. Hvad er påskelammet symbol på? a) Den korsfæstede Jesus. b) Guds mildhed. c) Jesu opstandelse. Hvor stammer begrebet syndebuk fra? a) Ligesom julebukken er det gammel, nordisk påskefigur b) Hvis man var uartig blev man kaldt for syndebuk. c) Fra jødisk tid hvor en buk blev sendt ud i ørkenen med alle folks syndere Har påskeharen noget med den kristne påske at gøre? a) Ja, haren er et gammelt dansk symbol på nyt liv i naturen. b) Nej, traditionen stammer fra Tyskland og kom til Danmark omkring c) Nej, men den er blevet en del af kristendommen efter Hvor stammer ordet påske fra? a) Fra det hebraiske ord pesah, der betyder forbigang. b) Fra det græske ord psåmí, der betyder brød. c) Fra det latinske ord pacem, der betyder fred. Hvor stammer traditionen med påskeharen fra? a) Fra England i slutningen af 1600-tallet. b) Fra Holland i slutningen af 1600-tallet. c) Fra Tyskland i slutningen af 1600-tallet.

2 Hvad symboliserer påskeharen? a) Lykke. b) Forår og nyt liv. c) Budbringer. Hvad menes der med udtrykket at se påskesolen danse? a) Det er et symbol på Jesu opstandelse påskemorgen. b) Det er et symbol på apostlenes glæde. c) Det er et symbol på forårets komme. Hvad skete der palmesøndag? a) Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. b) Jesus bliver korsfæstet. c) Jesus vasker fødder på sine disciple. Hvad skete der skærtorsdag? a) Jesus blev slået ihjel af romerske soldater. b) Jesus viser sig for sine disciple. c) Jesus indstiftede nadveren, da han spiste påskemåltid med sine disciple. Hvad gjorde Jesus skærtorsdag aften, inden han indstiftede nadveren? a) Jesus lavede mad til sine disciple. b) Jesus vaskede sine disciples fødder. c) Jesus fortalte dem en lignelse om vintræet. Hvorfor vaskede Jesus sine disciples fødder? a) For at give disciplene et forbillede. b) Fordi man ikke spiste med beskidte fødder. c) For at vise, at han var uskyldig. Hvad skete der langfredag? a) Jesus var i ørkenen og fastede hele dagen. b) Jesus blev korsfæstet og lagt i en klippegrav. c) Jesus siger farvel til sine disciple og beder. Hvad skete der påskedag? a) Jesus opstod fra de døde. b) Jesus var i dødsriget. c) Jesus var i Paradis.

3 Hvorfor fejrer vi både påskedag og 2. påskedag? a) Fordi man i oldkirken festede uafbrudt i to dage. b) Fordi man i oldkirken blev undervist i påskens budskab. c) Fordi man oldkirken døbte folk 2.påskedag. Hvad er den stille uge eller den hellige uge? a) Hele påskeugen fra palmesøndag til 2.påskedag. b) Ugen op til påskeugen. c) Dagene mellem palmesøndag og påskesøndag. Hvem forrådte a) Disciplen Judas Iskariot. b) Disciplen Peter. c) Disciplen Johannes. Hvor befandt Jesus sig, da han blev taget til fange? a) I jødernes tempel. b) I Getsemane Have. c) I Betlehem. Hvad lavede Jesus, lige før han blev forrådt? a) Han bad med sine disciple. b) Han bad sammen med nogle udstøtte. c) Han bad alene i Getsemane Have. Hvad gjorde Jesus, da Peter huggede øret af en af ypperstepræstens tjenere? a) Han sagde tak til Peter, fordi han forsvarede ham. b) Han sagde til Peter, at han ikke skulle forsvare ham med sværdet. c) Han sagde til Peter, at de ikke længere var gode venner. Hvad hed ypperstepræsten det år, hvor Jesus blev korsfæstet? a) Pilatus. b) Herodes. c) Kajfas. Hvor mange gange fornægtede Peter Jesus, inden hanen galede? a) 1 gang. b) 3 gange. c) 5 gange.

4 Hvilken pris fik Judas af ypperstepræsterne og de ældste, for at forråde a) 30 sølvpenge. b) 100 sølvpenge. c) 1000 sølvpenge. Rigtige svar:a Hvad gjorde Judas, da han havde forrådt a) Han nød opmærksomheden. b) Han rejste bort. c) Han hængte sig. Hvad hed den fange, som folket valgte at få løsladt i stedet for a) Barabbas. b) Barnaby. c) Barrabus. Hvad hed den romerske statholder, der vaskede sine hænder, som symbol på, at han var uskyldig i Jesu død? a) Herodes Antipas. b) Pontius Pilatus. c) Simon af Kyrene. Hvem satte en tornekrone på Jesu hoved? a) En af de jødiske ypperstepræster. b) Judas, som havde forrådt Jesus. c) En af Pilatus soldater. Hvad hed den mand, der blev sat til at bære Jesu kors til Golgata? a) Simon af Kyrene b) Peter af Kyrene c) Johannes af Kyrene Hvad betyder ordet Golgata? a) Korsfæstelsessted. b) Hovedskalsted. c) Dødsbakken. Hvem blev korsfæstet sammen med a) 1 røver. b) 2 røvere. c) Jesus blev korsfæstet alene.

5 Hvad stod der ift. Matthæusevangeliet på anklagen på korset over Jesu hoved? a) Det er Jesus, jødisk forbryder. b) Det er Jesus, gudsbespotter. c) Det er Jesus, jødernes konge. Hvad skete der i templet, da Jesus døde? a) Forhænget ind til det Allerhelligste i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. b) Tagene på de jødiske templer i Jerusalem faldt sammen. c) De jødiske skrifter åbnede sig. Hvad hed den mand, som ejede graven, Jesus blev lagt i? a) Josef af Nazaret. b) Josef af Arimatæa. c) Josef af Geneserat. Hvilken discipel (udover Judas Iskariot) var ikke til stede, da Jesus viste sig for disciplene efter opstandelsen? a) Thomas. b) Johannes. c) Lukas. Hvad var det første, Jesus sagde til disciplene, da han viste sig for dem efter opstandelsen? a) Jeg vil frelse jer fra dødens gab. b) Fred være med jer. c) Livet har sejret over døden. Hvorfor fjerner man lysestager og andet fra alteret skærtorsdag under/efter gudstjenesten? a) Fordi der skal nye lys på Langfredag. b) Fordi de er fra sidste påske. c) For at forberede sig til Langfredags mørke. Kan du nævnte rækkefølgen på påskedagene? Rigtige svar: Palmesøndag - Skærtorsdag - Langfredag - Påskesøndag/dag - 2.påskedag Hvorfor spiser man nogen steder sammen i kirken skærtorsdag? a) For at spise et jødisk påskemåltid. b) For at spise påskeæg. c) For at spise påskefrokost.

6 Hvem forråder Jesus Skærtorsdag? a) Peter. b) Judas. c) Thomas. Hvorfor hedder fredagen i påskeugen LANGfredag? Svar: Langfredag har sit navn, fordi det er dagen, hvor Jesus bliver pint og dør på korset. Derfor er den lang og sorgfuld, men den peger også frem mod påskens store håb. Hvorfor hedder torsdagen i påskeugen SKÆRtorsdag? Svar: Skær betyder ren. Jesus vasker bl.a. disciplenes fødder og indstifter nadveren, som fremover skal rense, dvs. frelse mennesket, selvom vi gør dumme ting. Hvorfor hedder søndagen før påsken PALMEsøndag? Svar: Palmesøndag fejres Jesu indtog i Jerusalem, hvor han bliver hyldet med palmeblade. Hvad fejrer man påskesøndag? a) At Jesus er i Himlen. b) At det er blevet forår i Danmark. c) At Jesus er opstået fra de døde. Hvad fejrer man 2.påskedag? a) At disciple mødte den opstandne Jesus og underviste dem. b) At Jesus farer til himmels. c) At påsken er en kæmpe begivenhed. Hvad er blod et symbol på i jødisk tradition? a) Det er et symbol på død. b) Det er et symbol på liv. c) Det er et symbol på noget skæbnesvangert. Hvilken farve har præstens dragt påskedag? a) Hvid. b) Grøn. c) Rød.

7 Hvad spiser man i påsken som symbol på a) Et æg. b) Et lam. c) Et usyret brød. Hvad gav de Jesus at drikke, da han hang på korset? a) Vin. b) Vand. c) Eddike. Hvem var de to mænd, som blev korsfæstet ved siden af a) Røvere. b) Uskyldige mænd. c) To af Jesu disciple. På hvilken måde indtog Jesus Jerusalem? a) Ridende på en hest. b) Han kom gående. c) Ridende på et æsel. Hvilket bjerg passede Jesus, da han red ind i Jerusalem? a) Oliebjerget. b) Taborbjerget. c) Sinaibjerget. Hvordan reagerede Jesus, da han så Jerusalem? a) Han begyndte at juble. b) Han begyndte at græde. c) Han begyndte at skælde ud. Hvad hed den discipel, som benægtede Jesus tre gange? a) Thomas. b) Judas. c) Peter.

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Historien om hvorfor vi holder jul.

Historien om hvorfor vi holder jul. Historien om hvorfor vi holder jul. Hedensk jul. Selve ordet jul betyder "fester", og stammer fra de gamle nordboere. Julen har ikke noget med kristendom at gøre, for man holdt allerede jul mange, mange

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere