Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistrering.dk. Der er et gebyr på 480 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Tullebølle... 4 Tranekær sogn... 4 Bøstrup sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Gudstjenestelisten...10 Longelse sogn...12 Fuglsbølle sogn...12 Skrøbelev sogn...12 Lindelse sogn...14 Tryggelev sogn...14 Fodslette sogn...14 Humble sogn...16 Kædeby sogn...16 Ristinge sogn...16 Forårets konfirmander...18 Billeder af årets konfirmander...20 Forsidebilledet Kalkmaleriet som nutidskunst Kassebølle Friskole havde i 2011 en emneuge med temaet Kors for en hammer om perioden, hvor Danmark gik fra ase-tro til kristentro. Èn gruppe (med børn fra alle årgange) malede dette kalkmaleri på væggen i børnehaveklassen, hvor det pryder endnu: Moderne, men med tydelige rødder i traditionen. Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg- Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Her fødtes man, blev passet hjemme hos mor, legede, gik i skole, på arbejde, handlede, havde sine foreninger og sit Ser det ikke hyggeligt ud? Specielt de lidt ældre kan genkende tegningen af Danmarks sogne, som de så ud engang, ledet af et sogneråd: arbejdspladser foreninger skole alderdomshjem smed forsamlingshus mølle mejeri kirke bager sogneråd købmand læge husmødre/børn jordemoder fritidsliv. Størstedelen af befolkningen levede deres liv indenfor sognet. Kirken var det naturlige centrum, og det gav mening, at hvert sogn havde sin sognepræst, der delte livet og hverdagen med sine sognebørn. Sådan er det ikke mere. De fleste sogne ser nu sådan ud: plejehjem læge? indkøb håndværk kirke? børnehave skole Kirken er der stadig. Men de færrreste sognebørn tilbringer hverdagen i det sogn, hvor de bor. Børnene går i dagpleje et sted, i børnehave et andet, i skole et tredje, til sport eller fritidsaktiviteter et fjerde, forældrene arbejder et femte sted, køber ind et sjette o.s.v. Vi bevæger os dagligt ind og ud af mange sogne uden at tænke over det. Vi deltager i aktiviteter efter lyst og interesse, ikke efter sognegrænser.? arbejde foreningsliv/fritid Sognet dengang og nu De større sogne med en by ligner stadig de gamle sogne. Og alligevel ikke. De mennesker, der befolker børnehaver, skoler, arbejdspladser og plejehjem, dem, vi møder i butikker o.s.v., hører i virkeligheden til i andre sogne. Men sognepræsten er stadig præst i sit eget sogn, og det rejser spørgsmålet: Hvordan kan man være præst for sognebørn, der ikke lever i sognet? Hvordan kan man dele livet med dem, når de lever en stor del af livet udenfor sognet? Og hvad med den præst, der har skole, plejehjem, butikker m.v. i sognet: Er præsten kun præst for 1/3 af dem, han/hun støder ind i sognet? Der er sket store ændringer i måden, vi indretter vores liv på. Vi flytter os som aldrig før. Men præsten er stadig i sit sogn. Det er der heldigvis mange, der er glade for. Vi vil gerne have vores egen præst, f.eks. ved dåb, bryllup eller begravelse. For sådan har det altid været. Man overser, at sådan er virkeligheden ikke - selvom man har en sognepræst. Langelands præster er utroligt fleksible og i høj grad til rådighed, men de er ansat på ret almindelige arbejdsmarkedsvilkår. Hvis man lægger ferier, fridage og kurser sammen, så er sognepræsten reelt væk fra sit embede mindst 18 uger om året, 3½ måned. Hvis der kommer 5 dages arbejdsuge, bliver det mere end 4½ måned. I al den tid varetages sognet af en vikar, der givetvis gør det godt, passer gudstjenester, kirkelige handlinger og kontorarbejde, men ikke engagerer sig, ikke sætter i værk for det er sognepræstens ansvar. Vikaren er ikke og opfattes ikke som vores sognepræst, selvom han/hun er der 1/3 af tiden. Som folkekirken er organiseret i dag, er sognet (pastoratet, når flere sogne arbejder sammen) en administrativ enhed, ledet af et menighedsråd. Det giver mening, for så vidt der stadig er en kirke i hvert sogn, der skal bestyres. Men nogle opgaver er svære at løse i små enheder. Der stilles samme krav om professionalisme i forvaltning som til alle andre. Samtidig er der kirkelige opgaver, der nødvendigvis skal løses på tværs af sognene, fordi hvert sogn ikke længere har sit eget: Omkring børnehaver, skoler, plejehjem, samarbejde med foreninger o.s.v. Heldigvis er der masser af konstruktivt samarbejde i gang henover sognegrænserne både mellem præster og menighedsråd. Der kommer uundgåeligt mere i takt med, at mobiliteten bliver større og vores sognetilhørsforhold mindre. Men når man dertil, at fælles opgaver mere er reglen end undtagelsen, så er man også nået dertil, at man skal overveje, om strukturen bør indrettes efter det. Samarbejde er godt, men spørgsmålet er, om det er nok?. Kirken har altid placeret sig der, hvor mennesker søger sammen, deraf navnet sogn - af søge. Alt tyder på, at vi i de kommende år vil se en del strukturelle ændringer i folkekirken. Personligt mener jeg, at det er nødvendigt og hilser det velkomment. For mig at se hænger vinterens lokale debat om tomme kirker og eventulle kirkelukninger sammen med spørgsmålet, om kirken er dér, hvor vi søger sammen? Det er valgår i meningsrådene i år. Jeg vil opfordre alle med interesse for kirke og kristendom til at stille op og være med i udviklingsprocessen. Jeg vil gøre mit til at gøre det muligt, at de tungeste administrative byrder kan løftes i fællesskab, så menighedsrådene får tid og overskud til at forsøge at finde svar på de store spørgsmål: Hvor og hvordan er det, at vi mennesker søger sammen i vore dage? Og hvordan placerer vi os som kirke midt i det? Hvordan er vi kirke på vore dages vilkår? Trille Brink Westergaard, sognepræst Lindelse, Tryggelev, Fodslette og provst for Langeland-Ærø Provsti. 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne PÅSKEN I PASTORATET Beretningen om Jesu død og opstandelse er et drama uden lige. Kom i kirke i påsketiden, følg historien, oplev dramaet. Palmesøndag fejrer vi, at Jesus rejste til Jerusalem for at fejre den jødiske påske. På vejen op til den hellige by salvede en kvinde ham, som man salvede kongerne i Israels storhedstid, og Jesus blev hyldet som en konge! Hvor kongeligt det end lyder, er der ugler i mosen, og det hele er begyndelsen til enden på Jesu liv! Hør nærmere ved gudstjenesterne den 1. april i Tranekær kirke kl og i Bøstrup kirke kl Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste det sidste måltid mad med sine disciple. Det var det jødiske påskemåltid, hvor man mindes israelitternes flugt fra Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og indførte på den måde vores nadver. Skærtorsdag den 5. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Samme dag kl er der gudstjeneste med altergang i Tullebølle kirke. Gudstjenesten har overskriften Surdejen. Jøderne kaldte påsken de usyrede brøds fest, det vil sige, at man spiste brød, der var bagt uden brug af gær eller surdej. På den måde blev surdejen et billede på ondskaben, der bredte sig og voksede som surdejen i en dej. Billedet med surdejen gik med over i kristendommen. Mere om det i Tullebølle kirke kl Dagen efter, Langfredag mindes vi Jesu lidelser og død på korset. Bibelteksterne til langfredag er brutale, det er en barsk dag i kirken. Men sådan kan livet også være, brutalt og barskt. Og der har Jesus også været! I overensstemmelse med emnet er det en dyster gudstjeneste uden lys på alteret. Den store salme til langfredag er Hil dig, Frelser og Forsoner!. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tullebølle kirke kl For et år siden holdt vi for første gang gudstjeneste påskelørdag. Der kom mange kirkegængere. Lørdagen er sorgens og dødens dag: Jesus er død og begravet. Dramaet udspiller sig under overfladen, under jorden. Grundtvig har skrevet en pragtfuld salme, der beskriver det, der sker under jorden: I Kvæld blev der banket på Helvedes port. Salmen beskriver, hvordan Kristus henter de døde i Helvede natten inden påske. I den allertidligste kirke, for snart 2000 år siden, var natten inden påskedag en vigtig gudstjeneste; det var den eneste gang om året, hvor nye kristne blev døbt. Påskelørdag den 7. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Det bliver en stemningsfuld, liturgisk og meditativ gudstjeneste. Påskedag, søndag den 8. april fejrer vi, at graven var tom, Kristus er stået op fra de døde, og vi synger nogle af salmebogens stærkeste og bedste salmer. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tranekær kirke kl Ved gudstjenesten i Tranekær bliver der taget en ny messehagel i brug. Anden påskedag, mandag den 9. april indbyder menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup på morgenkaffe i konfirmandstuen i Tullebølle præstegård, Bygaden 69, Tullebølle fra kl. 9.00, og derefter går vi over gaden til påskegudstjeneste i Tullebølle kirke kl Mens vi går mod kirken vil trompetisten Troels Brøgger spille trompet fra kirketårnet, og han vil også spille med i kirken. Anden påskedag er der ikke gudstjenester ved de andre kirker i pastoratet, men kirkebilen kører! Ny messehagel Ved gudstjenesten påskedag den 8. april kl i Tranekær kirke bliver der taget en ny messehagel i brug. Messehagler har forskellige farver, der skifter alt efter kirkeåret. For eksempel bruges den violette i adventstiden og palmesøndag, grøn er håbets farve, der bruges mest, hele sommeren og efteråret. Nu får Tranekær kirke en hvid messehagel. Den hvide farve bruges blandt andet påskedag, alle helgens dag og juledag. Den nye messehagel er udført af organist Hanne Larsen. Hanne Larsen har tidligere lavet to flotte messehagler til Tranekær kirke, en grøn og en violet. 4 Kom i kirke den 8. april og se messehagelen komme i brug. Menighedsrådet giver en kop kaffe efter gudstjenesten. Studiekreds om påsken Sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen holder en studiekreds om påsken i marts måned. Den begynder kl på følgende datoer: OVERTURE - Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST - Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL - Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG - Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund, men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Præstejubilæum Sognepræst Torben Poulsen har skærtorsdag den 5. april 25 års jubilæum som præst. Efter aftengudstjenesten kl i Tullebølle kirke er der reception i præstegården, hvor vi håber at se mange til et glas vin eller en kop kaffe. Alle er meget velkomne. Konfirmation Konfirmanderne beder bønner og læser

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne bibeltekster op ved gudstjenester i marts måned. Konfirmanderne deltager i gudstjenesterne søndag den 4. marts kl i Tranekær kirke og søndag den 11. marts kl i Tullebølle kirke. Konfirmationerne bliver Bededag den 4. maj i Tranekær kirke kl og Kristi himmelfartsdag den 17.maj i Tullebølle kl Søndag den 15. april kl er der guldkonfirmation i Tranekær kirke. Konfirmandholdet fra Tranekær kirke i april 1962 samles i kirken ved denne gudstjeneste. De sidste timer Onsdag den 2. maj kl er der hverdagsgudstjeneste i Tullebølle kirke. Gudstjenestens tema bliver de breve, dødsdømte frihedskæmpere under den anden verdenskrig skrev i deres sidste timer. Sangeren Flemming Neperus og Lindelse Kirkekor medvirker. Mere om denne gudstjeneste i Øboen og på Pinsen I pinsen fejrer vi, at Helligånden kom. Helligånden giver modet til at tro, håbe og elske i en verden, der kan synes at være ligeglad, kynisk og ond. Helligånden er den besynderlige kraft, der gør, at kirken har kunnet eksistere og hænge sammen i 2000 år, og derfor er Helligåndens komme kirkens fødselsdag. Pinsedag er søndag den 27. maj. Der er gudstjenester i Tullebølle kirke kl og i Tranekær kirke kl Anden pinsedag er mandag den 28. maj. Efter gudstjenesten kl inviterer menighedsrådene i Bøstrup, Tranekær og Tullebølle til en dejlig pinsefrokost i sognehuset. Jeg ved, der er god stemning og lækker mad, og jeg håber på mange deltagere. Tilmelding er ikke nødvendig. Tullebølle menighedsråd Menighedsrådet har i løbet af vinteren haft den sorg at miste to medlemmer. De vil blive meget savnet i menighedsrådets arbejde og som venner. Else-Marie Runge døde den 12. december Else-Marie Runge var rådets kasserer. Som suppleant indtræder Boye Pihl Andersen i rådet. Han bliver også kasserer. Bodil Bruun Eriksen døde den 16. januar Bodil Eriksen var rådets næstformand. Birgit Mogensen bliver ny næstformand. Udflugter Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer igen i år to udflugter: Søndag den 10. juni kl er der gudstjeneste i Tullebølle kirke, og herefter går turen til Sydlangeland. Tirsdag den 4. september køres den lange udflugt. Turen går til Sønderjylland. Begge ture er langt fra færdigt planlagte. Men sæt kryds i kalenderen NU! Og læs mere i næste kirkeblad, på hjemmesiden og i Øboen. Menighedsrådsmøder Fællesmøde: Pastoratets tre menighedsråd holder fællesmøde tirsdag den 20. marts kl i sognehuset i Bøstrup. Oplysninger om udvalgsmøder: Se hjemmesiden. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 28. marts 2012 kl Onsdag den 25. april 2012 kl Onsdag den 30. maj 2012 kl Altergang. Præstens kursusdage og fridage Præsten har fri i weekenden marts og er på kursus den marts. Embedet passes af Marianne Wagner, tlf eller Præsten har ferie april, hvor embedet passes af sognepræst Stig Munch, tlf eller Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, , Graver: Jytte Christiansen, , gmail.com, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm Graver: John Gøting, Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, Kirkebil: Byens Taxi,

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Konfirmation Når det er forår, er det tid for konfirmation; og når vi taler om konfirmation, taler vi også om dåb. For at blive konfirmeret, skal man være døbt. Det er fordi, konfirmation betyder bekræftelse og netop en bekræftelse af dåben. Det er en udbredt misforståelse, at konfirmanderne skal bekræfte deres dåb ved konfirmationen. Det skal de faktisk ikke. Derimod bekræfter Gud overfor de unge, at Han stadig vil være deres far, sådan som han lovede dem det, dengang de blev døbt. Konfirmanderne skal jo også konfirmeres ordet står i passiv,de skal ikke konfirmere, for det gør Gud. Der er jo også forskel på at spises og at spise! Imidlertid lader jeg altid konfirmanderne svare ja til trosbekendelsen, sådan som der også blev svaret ja, da de blev døbt. Det lader jeg dem gøre for at give udtryk for, at de også er aktive i konfirmationen, selvom det er Gud, der konfirmerer. For konfirmanderne kommer jo i kirken på konfirmationsdagen, og de kommer med vidt forskellige baggrunde til konfirmationen, men fælles for dem er, at de gerne vil have, at Gud bekræfter, at Han vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Det er, hvad de svarer ja til. P.T.-J Indbrud i Simmerbølle kirke Juleaftensdag opdagede kirketjeneren ved Simmerbølle kirke Hanne Ellermann, at der havde været indbrud i Simmerbølle kirke. Kirken er normalt åben fra , men da tyven eller tyvene kom efter lukketid måtte de begynde med at bryde vores nye hoveddør op. Da den var brudt op, kom turen til døren ind til sakristiet. Den blev smadret, da låsen åbenbart var af den standhaftige slags. Vel derinde var det den brandsikre boks, man kastede sig over. Den er blevet forsøgt åbnet på alle mulige måder og er svær at genkende efter tyvenes vold imod den; men ind i den kom de ikke! Alt i alt har tyvene ødelagt for rigtig mange penge og generet os, der har med kirken at gøre som arbejdsplads eller menighedsråd. Udbytte fik de heldigvis ikke. Ja, ja, julen kan åbenbart fejres på mange måder! P.T.-J. Albert og Mikkel Lindberg var ikke til præst den dag, gruppebilledet af holdet fra Kassebølle Friskole blev taget. Her er de så! Menighedsrådsmøder i 2012 for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd Alle møder indledes kl marts i konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegård. 30. maj i Annekset v. Simmerbølle kirke. 22. august i Annekset v. Simmerbølle kirke 10. oktober i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård 14. november i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård Plejehjemsgudstjenester Danahus kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Lene Kjær Andersen 8. maj v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl marts v. Annalise Bager 3. april v. Pia Tønsberg-Jensen 3. maj v. Annalise Bager Valdemar dirigerer resten af konfirmandholdet v. Simmerbølle kirke, mens de synger hittet: Du, som gir os liv og gør os glade Salmebogen nr Dagcenter Kohaven kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Annalise Bager 8. maj v. Annalise Bager. 6

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Tanja Kuntawat vil efterhånden være et kendt ansigt for dem, der kommer i Rudkøbing kirke. Siden 4. september har Tanja været i sprogpraktik ved Rudkøbing kirke på den måde, at hun er knyttet til kirken nogle faste timer om ugen, samtidig med at hun går på sprogskole for at lære dansk. Tanja kommer fra Thailand, er 50 år gammel, kristen, gift med John og bor i Skindhandlerparken. Det var i forbindelse med Tanjas hyppige kirkegang, vi lærte hende at kende. Derfra var der så ikke langt til at tilbyde hende en sprogpraktikplads. Tanja siger, at hun er meget glad for at være hos os, og vi er bestemt rigtig glade for hende. I det daglige er det kirketjener Hans Kjær, som Tanja arbejder sammen med. På menighedsrådets vegne Pia Tønsberg-Jensen Eftermiddagskaffe Sæsonens sidste gang eftermiddagskaffe i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård finder sted tirsdag den 20. marts fra kl Alle, der har lyst til en snak med andre over en kop kaffe, er velkommen. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Pia Tønsberg-Jensen Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester. *11. marts medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *25. marts medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *1. april Palmesøndag medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *6. april Langfredag medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *13. maj medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke Indsamlinger I Rudkøbing kirke samles der i fastetiden (Fastelavn til Mariæ bebudelse) ind til Folkekirkens Nødhjælp. Alle andre dage samles der ind til julehjælp til børnefamilier i sognet. Indre Mission - Bethesda 1/3 Bibelstudie. 8/3 Kirkens Korshær. 22/3 Bibelstudie. 30/3 Fredag kl Påskemåltid. 12/4 Møde v/ Niels Henrik Hovalt. 20/4 Fredag. Fællesspisning kl , efterfølg. fortæller Morten Vartdal om tiden i Israel for Ordet og Israel. 26/4 Bibelstudie. 10/5 Lovsangsaften, vi får besøg af Anders Grinderslev og Sanne Dyssegaard, Skt. Hans kirke, Odense, m. kor og musik. 24/5 Bibelstudie. 31/5 Møde v/ Hans W. Eriksen. Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Legestuen i Bethesda for alle børn Henvendelse for program, tlf , Inge Medom Madsen. Vi har taget afsked med: Rudkøbing Sogn Inga Funch Andersen, Viebæltet 25 B -19 Kaj Aage Jensen, Tjørnevænget 5 Johannes Pedersen, Løve`s Parkhus 17,2 Børge Egon Andersen Christensen, Roersvej 25, Odense. Kurt Egon Jørgensen, Kohaven 8 Elly Elise Larsen, Viebæltet 25 B -12 Ella Margrethe Larsen, Voldstien 5,-38 Inge Birgit Egeriis, Østerport 1A Elva Emilie Jensen, Voldstien 5, 41 Tove Irene Gutte, Østerport 3 Svend Christensen, Viebæltet 25 B -18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16 Krucifiks fra Simmerbølle kirke. Et krucifiks er et kors, hvorpå den korsfæstede Jesus hænger. Et kors er uden Jesus. Simmerbølle Sogn Osvald Andreasen, Nordre Landevej 37 Svend Christensen, Viebæltet 25 B,-18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16, Rudkøbing Vi har sagt velkommen til Rudkøbing Sogn Ida Lund Madsen, Omgangen 1 Mikkel Christensen, Skovbakken 20 Simmerbølle Sogn Jonas Pihl Pedersen, Nordre Landevej 32 Lia Blitz Lindberg Lauridsen, Fredensvej 27 Emil Rabølle Rasmussen, Spodsbjergvej 227 Anemone Krintel Nilsson, Simmerbølle Kirkevej 5 Ferie og fri for præsterne Lene Kjær Andersen: marts, april. Pia Tønsberg-Jensen: marts, april, maj. Vejviser Gælder begge sogne Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes efter aftale Nørrebro 26. Kordegn Birgitte E.M.Møller, Rue 12, 5900 Rudkøbing, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl Udenfor disse tider skal henvendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Formand for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd: Conny Mortensen, Strandbakken 1 A, , Næstformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing , Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing Kirkebil: Jans Taxi Rudkøbing kirke: Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Simmerbølle kirke: Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Anne Lise Knudsen, Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing

9 Strynø Sogn Foredrag på Strynø skole søndag d. 11. marts 2012 kl Søndag d. 11. marts gæster forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst Strynø. Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Martin A. Hansen ud fra sin meget roste biografi Bondesøn og digter, der afdækker Martin A. Hansens stærke og livsfulde vej fra bondesøn til en af Danmarks store digtere i nyere tid. Livsfuldt og kompetent trækker Bjarne Nielsen Brovst på såvel Martin A. Hansens, som Sven Havsteen-Mikkelsens dagbøger, som Bjarne Nielsen Brovst er en af de få, der har haft adgang til. Bjarne Nielsen Brovst har bl.a. skrevet Den unge Martin A. Hansen. Bondesøn og digter, der er kommet i flere oplag. Dette foredrag med Bjarne Nielsen Brovst er blevet til i samarbejde imellem Netop og Strynø menighedsråd. Entré: 50,00 kr. for voksne over 18 år og 25,00 for børn. Eftermiddag for pensionister og andre voksne Umiddelbart før påske afsluttes forårssæsonen for eftermiddage for pensionister og andre voksne, ser nærmere for dato i Strønyt. Kirkekoncert i Strynø kirke søndag d. 10. juni 2012 kl Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en festlig familie kirkekoncert i juni: Søndag d. 10. juni gæster Nordfyns Percussion Strynø kirke. Der er fri entré. Mere information i næste nummer af kirkebladet. Månedens salme Siden januar 2011 har Strynø kirke haft månedens salme, og vi har fortsat i Måske har du en helt bestemt salme, som du synes ganske særligt om, og som måske ikke bliver sunget så meget i kirken, så er du meget velkommen til, at vælge den som månedens salme, så den kan blive sunget! Alle i Strynø sogn der har lyst til, at deltage med et bud på månedens salme er meget velkomne til at kontakte præsten, den eneste betingelse er, at salmen skal passe til tiden i kirkeåret, som den er valgt til. I de følgende måneder er valgt følgende salmer. Marts: DDS 8: Om alle mine lemmer. April: DDS 192: Hil dig, Frelser og forsoner. Maj: DDS 724 Solen stråler over vang. Ændret tidspunkt for konfirmation i Strynø kirke 2012 Konfirmation i Strynø kirke har i mange år været første søndag i maj kl , i år er vi dog nød til at flytte konfirmationsgudstjenesten til Kollekter Der er blevet indsamlet følgende kollekter: Juleaften blev der indsamlet 410,00 kr. til Børnesagens Fællesråd. Nytårsaften blev der indsamlet 114,50 til Bibelselskabet. Tak for alle bidrag, de er videresendt til organisationerne. I den kommende periode er der følgende indsamlinger: I fasteperioden fra Fastelavn og til søndag inden Skærtorsdag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Påskedag indsamles der til KFUM/K. Kr. Himmelfart indsamles der til Folkekirkens Mission. Pinsedag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Dåb Martha Winkler, Egeskovvej 325, 7000 Fredericia, døbt i Strynø kirke d. 20. november Påsken Påsken byder på 2 gudstjenester i Strynø kirke, som er Skærtorsdag og naturligvis Påskedag. Skærtorsdag: Som den eneste gang i kirkeåret har vi Skærtorsdag aftengudstjeneste i Strynø kirke. Skærtorsdag markerer at Jesus tog afsked med sine disciple aftenen før sin korsfæstelse. Skærtorsdag er først og fremmest festen for nadveren. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset. Påskedag: Påskedag er en festdag, hvor vi fejrer, at Jesus opstod fra graven. Præstens fridage og kursus. Præsten er på obligatorisk efteruddannelseskursus i uge 11, det er 12. marts til 18. marts, begge dage inkl. Derudover er weekenden 28. april-29. april friweekend. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: eller km.dk, hvortil henvendelser kan rettes. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Gudstjenesteliste Marts Kirker s.i.fasten 3.s.i.fasten Midfaste Mariæ Bebuelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Tullebølle P 11.15*P ingen P ingen 19.00*P P Tranekær 11.15*P ingen ingen P P P ingen Bøstrup ingen P V ingen P ingen P Rudkøbing A 10.00*A T 10.00*T 10.00*T T 10.00*A Simmerbølle A ingen T ingen T T ingen Strynø A ingen A ingen A A ingen Longelse B ingen ingen B B ingen B Fuglsbølle ingen W B ingen B B ingen Skrøbelev B ingen B B ingen B B Lindelse S W B W 19.30*W W 9.00 W Tryggelev ingen W ingen ingen W ingen W Fodslette S ingen ingen 9.00 W ingen W W Humble F F F F F F F Kædeby ingen ingen ingen F ingen ingen ingen Ristinge F ingen ingen ingen ingen ingen ingen A= Lene Carina Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, V= Marianne Wagner. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 10

11 Gudstjenesteliste April Maj Påskedag 2. påskedag 1.s.e.påske 2.s.e.påske 3.s.e.påske Bededag 4.s.e.påske 5.s.e.påske Kristi Himmelfart 6.s.e.påske Pinsedag 2. pinsedag ingen 10.30*P ingen ingen P ingen P ingen 10.00*P P P ingen 14.00*P ingen 11.00*V ingen ingen 12.00*P P P P ingen P ingen P ingen ingen M P P ingen P ingen P ingen 11.00*P T A T A T 9.30 T A T ingen T ingen T ingen A 10.00*T T A T A 9.30 T T ingen T ingen T ingen A ingen A ingen T ingen 9.30 A ingen A ingen A ingen B B ingen W ingen ingen B ingen 9.00 W ingen B ingen B ingen B ingen B ingen ingen F ingen ingen 9.00 B ingen B ingen B ingen ingen B ingen ingen ingen W B F W B ingen W 10.00*W W W S 16.00*W W 9.00 W ingen W ingen ingen W ingen ingen W ingen ingen W W ingen 9.00 W ingen B ingen ingen W ingen ingen W ingen W 9.00 F F B S F F F S F F S F F 8.45 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen Kirker på Langeland indbyder til koncert med Jette Torp Torsdag den 22. marts 2012 kl i Lindelse kirke. Billetter kan købes via sydfynsbilletten / Øboen og koster 135,- kr. inkl gebyr i forsalg. Eventuelle rest billetter sælges ved indgangen til 150,00 Kr. Jette Torp fik sit folkelige gennembrud i samarbejdet med Finn Nørbygaard fra slut firserne og første halvdel af halvfemserne. I 1998 indsang Jette Torp D.G.I s landsstævnesang Endnu en dag. Indspilningen blev startskuddet til hendes første soloudgivelse. Derefter har Jette Torp både spillet akustisk, deltaget i vild med dans, indspillet og turneret med Dario Campe Otto i anledning af hans 50 års jubilæum, samt spillet hovedrollen som Judy Garland i et stykke om de sidste uger i hendes liv. Senest har Jette Torp udgivet albummet Close to you med hendes fortolkning af Carpenters musik. 11

12 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Onsdag den 14. marts kl Torsdag den 12. april kl Tirsdag den 22. maj kl Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside. Hvis DU er interesseret i at hjælpe, så ring til præstegården, og vi finder en rute/kørselsopgave til dig. Gospelgudstjeneste m. konfirmanderne Torsdag den 29. marts har konfirmanderne en hel dag sammen med deres præst. Om morgenen besøger vi Statsfængslet i Ringe, hvor vi hører om hverdagen i fængslet både fra en af de ansatte og et par af de indsatte. Senere på dagen går vi aktion i Gospelsangens spændende verden. Det vi har lært tager vi med ind i en gudstjeneste kl i Longelse kirke. Vel mødt til en anderledes, spændende og musikalsk gudstjeneste. Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke flg. onsdage kl : 25/4;2/5;9/5;23/5;30/ 5;6/6;13/6. Tilmelding til sognepræsten Brev sendes ud til små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen. Nye kantsten på Longelse kirkegård Den milde vinter har gjort det muligt for vores gravere at yde en ekstra indsats på kirkegården. På Longelse kirkegård er der bl.a blevet sat brosten rundt om nogle gravstedsafsnit og langs gangveje, hvilket har givet kirkegården et væsentligt løft. Studiekreds om påsken Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet holder sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen en studiekreds om Påsken her i marts måned. Den kommer til at løbe over 4 aftener kl med flg. emner: OVERTURE Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Sogneindsamling 2012 Den landsdækkende sogneindsamling finder sted søndag den 4. marts kl Konfirmanderne og menighedsrådet deltager i årets sogneindsamling. Men vi kan også bruge DIN hjælp til indsamlingen. 12 Konfirmanderne på besøg 22/1-12 i Brændkjærkirken i Kolding. Babysalmesang Der tilbydes BABYSALMESANG igen i foråret. Babysalmesang er de senere åringer blevet en rigtig populær aktivitet for de mindste og deres mødre og fædre. Det er en rigtig dejlig måde at være sammen på. Her udfordres og styrkes barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra vores fine salmetradition, hvilket er en af de største gaver, vi kan give dem. Det er salmer som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det i sorg og glæde i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Brostensbelægning ved urnegravsteder på Longelse kirkegårds sydside Julens og Nytårets indsamlinger Juleaften samlede vi ind til SOS-børnebyerne. Der indkom i alt ,50 kr. Nytårsaften/dag samlede vi ind til Bibelselskabet Her indsamlede vi...291,00 kr. På organisationernes vegne takker vi for bidragene, som straks blev videresendt.

13 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Børn & undervisning Konfirmander torsdag (Juniorkonfirmanderne er sluttet for denne sæson) Børneklub fredag Børneklublejr: Forårets lejrtur finder sted marts og går til Spodsbjerg Drej. Forældremøde for konfirmander torsdag den 29. marts kl i Longelse Præstegård efter gospelgudstjenesten i Longelse kirke kl Konfirmandafslutning med altergang og hyggeligt samvær onsdag den 9. maj, hvor vi starter med gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl Kursus/ferie/fri: Sognepræsten er på kursus marts og holder ferie marts, april samt maj under sogneturen. Embedet passes i marts og april samt maj af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , maj passes embedet af Helle Frimann Hansen, Humble tlf , Døbte 29. jan. Clara Godthåb Petersen, Vormark Bygade 32, Hesselager. Longelse kirke. Vielser 10. dec. Heidi Miriam Rasmussen Kildelund og Thomas Hansen, Krogsgade 18, Århus. Skrøbelev Kirke. Døde 25. okt. Doris Aase Hansen Langegade 30b, Lindelse Plejecenter, Lindelse. Bisat fra Longelse Kirke 31. oktober. 5. nov. Lis Hansen Stigtehaven 6,-11, Lohals. Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel 5. november. 9. nov. Inga Funch Andersen Viebæltet 25B,-19, Rudkøbing. Bisat fra Skrøbelev Kirke 9. november. 6. dec. Niels Peter Pedersen, Spangevej 14, 5900 Rudkøbing Bisat fra Skrøbelev Kirke 13. december. 14. dec. Peter Ingemann Hansen, Hjørnet, Gl. Skrøbelev. Bisat fra Rudkøbing Bykapel 22. december. 19. dec. Valborg Marie Skov Kragholmvej 33, Kragholm, Begravet på Skrøbelev Kirkegård 22. december. 25. dec. Ella Margrethe Larsen Voldstien 5,-38, Rudkøbing Bisat fra Longelse Kirke 28. december. Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag , torsdag , samt efter aftale. Sekretær: Ingrid Hoppe træffes i præstegården tirsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, , Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, , Deltagerne på Højskoledagen 28/1-12 til Højskolen på Helnæs Kirkebil: Byens Taxi,

14 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten i Lindelse palmesøndag d. 1. april Koncert Lindelse kirke Tirsdag d. 3. april Stabat Mater - af Pergolesi Med: Maria Lantz sopran Kristine Ejler Ernst alt Anne Vilan cello Povl Christian Balslev orgel Fri entre Kristi Himmelfartsdag 17. maj Gudstjenesten i Lindelse kirke vil forme sig som en kort andagt uden prædiken, med himlens lys og glæde som tema. Lindelse plejehjem Gudstjenester 27. marts 14.00: Trille Brink Westergaard. Påskegudstjeneste. 24. april 14.00: Helle Frimann Hansen. 22. maj 14.00: Jan Schøler Nielsen. LOKALHISTORISK FORENING 21. marts 19.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne. På Arkivet, Kirkegade 3, Lindelse. Menighedsrådsmøder 20. marts og 14. maj 2012 kl i konfirmandstuen i Lindelse. Møderne er offentlige. Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er altergang ved højmesserne Graveren i Tryggelev og Fodslette Tommy Andersson, er nu tilbage i arbejde efter en længere sygemelding. Han er startet på nedsat tid, og vi vil derfor fortsat se afløseren, Willy Edvardsen, jævnligt. Vi er meget glade for at have Tommy tilbage igen. Velkommen! Samtidig en stor tak til Willy, der har passet det hele så godt! Det er en fornøjelse med dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere. Præstegården Nogle har nok bemærket håndværkerne den sidste tid. Konfirmander, kor og andre forsøger ikke at gå for meget i vejen. Konfirmandstuen skal forsynes med tekøkken. Præstegården havde et stort fyrrum, der nu deles op i tekøkken og et mindre fyrrum. Konfirmandstuen skal males og der vil komme nye, stabelbare møbler. De nye og indbydende faciliteter vil forhåbentlig stå klar i løbet af foråret. EFTERMIDDAGSMØDER Vel mødt til disse hygge-eftermiddage i Lindelse præstegård. med snak, sang, fortælling og hvad vi ellers finder på. Onsdag d. 15. marts 14.30: Vi får besøg af vores kirkesanger Flemming Neperus, der blandt meget andet har boet mange år i Afrika. Torsdag d. 26. april: Sæsonens sidste eftermiddag med sang, snak og fortælling. - Medbring kop og brød - Alle er velkomne! Julekoncert med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret, Sangkredsen samt Langelands Brassband 14

15 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 4/12: Niklas Flintegaard Carlsen, Hovedgaden 49, Humble. Døde: 25/10: Doris Aase Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Longelse kirke 31/10. 28/11: Lars Holm Nielsen, Bogøvej 10, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 3/12. 2/12: Birthe Jørgine Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 10/12. 31/12: Frede Aleks Hansen, Bregnevej 3, Lindelse. Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel 6/1. Tryggelev Døbte: 18/12: Samuel Gerster Heard, Skt. Knuds Gade 16, Odense. 26/12: Cornelius Egmose Ingemann Kristiansen, Møllegade 3, København N. Fodslette Døde: 12/12: Hans Christian Steffensen, Langegade 30. Lindelse. Bisat fra Fodslette kirke 16/12. 2/1: Anna Christensen, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Fodslette kirkegård Ferie og fri Sognepræsten har fri marts, april samt 22. maj. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse, I følgende perioder er jeg på kursus eller på anden vis optaget af provsteopgaver: 1-4. marts, april, april, maj. Embedet passes af Jan Schøler Nielsen, Magleby, Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , Formand: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing Kirkeværger: Lindelse: Henning Møller Tryggelev: Hans Madsen Fodslette: Caroline Hansen Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Tryggelev og Fodslette: Tommy Andersson / Retfærdighed fra Tryggelev kirke Detalje fra forsidebilledet 15

16 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Præstens klumme Vi nærmer os et menighedsrådsvalg i efteråret. Der er store spørgsmål, der trænger sig på jævnfør debatten i lokalavisen om kirkerne på Langeland. Kan man gøre et dødt sogn til et levende sogn eller skal der lukkes og slukkes?. Det er ingen kunst at kæmpe for lukning af kirker. Og det er indlysende, at hvor der ingen menighed er, må det få konsekvenser. Vi skal ikke fastholde en virkelighed, der ikke der, og sognet er ikke helligt. Men inden vi drejer nøglen om, er det vel ikke uvæsentligt at spørge sig selv, om man nu fik gjort og sagt det, man ville med sin kirke? For dilemmaet er mange steder, at kirken på den ene side er utrolig populær som ramme om de afgørende begivenheder i menneskers liv og på den anden side samtidig skal leve op til mange menneskers diffuse forestillinger og forventninger til den, når det gælder personlig udvikling og svar på livets store spørgsmål og som ofte bunder i en mangel på viden om hvad kristendommen egentlig går ud på. Hvordan den formidling af kristendom i praksis kan finde sted er et rigtig godt spørgsmål og en af grundene til, at kristendomsundervisning af børn og unge har min allerhøjeste prioritet.. Men der er jo så mange ting vi i fællesskab kunne gøre og kun fantasien sætter grænser. I Humble har vi tre kirker og en god kirkegang. Uanset deres alder er kirkerne jo forudsætningen for at vi kan være kirke i dag, fordi stenene, kirkebygningerne er det sted hvor vi fejrer gudstjeneste sammen. Så kirken er både de fysiske sten og de levende sten, menighederne. Det er menigheden og især menighedsrådets særlige ansvar at skabe gode fysiske rammer i kirkerne, så det kirkelige liv kan blomstre. De levende sten er altså i princippet os alle sammen, der føler et ansvar, for den kirke, vi har, og synes du ikke din kirke er vedkommende, så vær med til at gøre den vedkommende, fordi det er så vigtigt, at den kommer dig ved!. Du kunne jo begynde med at møde op til orienteringsmødet d. 21. september på Hotellet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Måske du har nogle bud på. hvordan fremtidens kirke skal være i Humble, således at vi kan udarbejdet et sjovt og spændende idekatalog og måske du har lyst til at få indflydelse og komme i menighedsrådet, blive suppleant eller sidde i et udvalg. Der er faktisk hårdt brug for dig! Tænk over det. Du har et halvt år og mød så op på hotellet fredag d. 21. september kl. 19 til orienteringsmødet i forbindelse med valg til menighedsråd. Du vil efter mødet blive inviteret til koncert med Skovshøjrup og omegns jazzorkester med biskop Kresten Drejergaard på bas og som vokal. Det bliver ikke kedeligt! Foredragsaften i præstegården Torsdag d. 22. marts kl Den forbudte frelse fra koranskolen til prædikestolen! Ved Massoud Fouroozandeh, cand.theol. og migrant præst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Massoud er flygtet fra Iran, og denne aften vil han give os sin personlige beretning om sin vej til Danmark, sin vej fra islam til kristendom og sin vej gennem uddannelse og frem til et job som migrantpræst i folkekirken. Dele af historien finder vi også i hans: Den 16

17 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker forbudte frelse. Massouds beretning rummer et klart budskab om nødvendigheden af forsoning mellem mennesker og mellem religioner men også et klart budskab om respektens, oplysningens og klarhedens nødvendighed. Massoud siger: En af de største forhindringer for en meningsfuld dialog mellem islam og kristendom, er den manglende viden på begge sider om både ens egen og de andres religion. De færreste danskere har noget særligt dybt kendskab til kristendommen, selv om de er medlemmer af folkekirken, og på samme måde ved mange muslimer ikke meget om, hvad der står i deres egne hellige skrifter: Koranen og Hadith. Og kendskabet til de andres religion er endnu ringere. Derfor oplever vi, at mange er bange for de fremmede for det ukendte og angst skaber frygt og ikke forsoning. Massoud siger: Hvis man ikke kender sig selv godt nok, bliver man ofte usikker over for den anden og ser ham eller hende som en trussel. Man ender med at skabe fjendebilleder og ikke rigtige billeder af hinanden.. Det er Massouds opfattelse, at kun når man erkender hinandens forskelle, er det muligt at gå i dialog med hinanden ikke for at blive ens men for at kende og respektere hinanden. Med baggrund i sin opvækst og sit kendskab til Iran, er det klart for Massoud, at der er lighedspunkter mellem religionerne, men i bund og grund er de to religioner islam og kristendom så forskellige som olie og vand og kan aldrig forenes. Hvordan dette synspunkt forenes med en dialog mellem religionerne og med Massouds arbejde som præst det skal vi høre mere om den spændende og aktuelle aften i præstegården i Humble. Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 28. marts kl får vi besøg af vores nye provst på Langeland og Ærø Trille Brink Westergaard i Humble præstegård. I stiftsvisen skriver Trille: Jeg er begyndt som provst i en tid, hvor der er forandring i kirken. Plejer er om ikke død, så hensygnende. Nye strukturer og ordninger er på vej overalt. Vores provsti hører til det såkaldte udkantsdanmark en ualmindelig smuk udkant med masser af kreative og engagerede mennesker. Kirken skal være på forkant også i udkanten. Det kan vi kun være, hvis vi tør flytte os og tænke nyt med respekt for det gamle. Det vil Trille alt sammen uddybe på mødet. Mød op og tag del i debatten som optakt til menighedsrådsvalget i efteråret. Husk kop og brød. Vi giver kaffen. Babysalmesang Vi hører at befolkningstallet på Langeland generelt er faldende. I Humble sogn går det imidlertid den modsatte vej. Vi har vel nærmest med et lille babyboom at gøre. Derfor og på opfordring tilbyder jeg et babysalmesangskursusforløb med start fredag d. 9. marts kl. 10 i præstegården. Man behøver ikke at være en supermor eller en superbaby for at deltage, og man må gerne komme for sent. Men hvis du når frem, byder vi på kaffe og te og lidt morgenmad. Min erfaring som instruktør fortæller mig allerede, at det kan lykkes at komme rigtig tæt på dit barns udvikling, når det f.eks gibber i hele barnets krop, når det genkender en af de rytmiske sange og prøver at hoppe i takt, fordi rytmen bare skal ud. Du kan også opleve at barnet måbende eller ivrigt griber ud efter den ting, der går på omgang, når vi synger velkommen- sangen. Som forældre er det også vigtigt at få et kendskab til nogle af kirkeårets salmer med særlig appel til børn og få lært nogle aftenbønner, når man skal til at putte sit barn. Foreløbig har jeg planlagt at vi mødes fredag d. 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3. Døde Aksel Jensen Skov, død Begravet fra Ristinge kirke Karsten Skov, død Bisat fra Kædeby kirke Inga Margrethe Nielsen, død Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel Irma Petersen, død Bisat fra Humble kirke Hertha Hansen, død Begravet fra Ristinge kirke Karla Margrethe Pilegaard, død Begravet fra Humble kirke Dåb Luca Pihl Lüthi, født , døbt i Humble kirke Esben Kajberg Larsen født , døbt i Humble kirke Ferie og friweekend Jeg har fri i weekenden d april, maj og maj. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble , e-post: Træffes bedst mandagtorsdag Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, Graver: Lisbeth Møller, Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

18 Konfirmation 2012 Konfirmation i Lindelse kirke Søndag d. 29. april kl v. Trille Brink Westergaard Marcus Boye Christensen, Ristingevej 44, 5932 Humble. Oliver Joachim Elnegaard Ejlersen, Vindebyvej 6, 5900 Rudkøbing. Rasmus Fuglsang, Sønderskovvej 16, 5932 Humble. Sabine Hansen, Bregnevej 8, 5900 Rudkøbing. Morten Vester Jensen, Statenevej 28, 5900 Rudkøbing. Cecilie Kromann Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. Daniel Lund-Hansen, Skrøbelev Hedevej 13c, 5900 Rudkøbing. Andreas Henrik Rumberg Lundsgaard, Statenevej 16, 5900 Rudkøbing. Christoffer Rahbek Lyder, Kastanievej 18, 5900 Rudkøbing. Johannes Brink Westergaard, Langegade 2, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Fuglsbølle Kirke Søndag den 29. april kl v. Annalise Bager Miki Max Fagerli-Schmidt, Herslevvej 16, 5900 Rudkøbing Rasmus Vous Andreasen, Snaremosevej 5, 5900 Rudkøbing Stine Dam Gregersen, Schnohrsvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Skrøbelev Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Annalise Bager Kathrine Bomholdt Henriksen, Skrøbelev Kirkevej 28, 5900 Rudkøbing Lucas Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Pernille Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4 A, 5900 Rudkøbing Stine Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Thomas Ejler Jensen, Fredensvej 13, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Leander Hviid Jensen, Sylen 1, 5900 Rudkøbing Frederik Houmann Nielsen, Statenevej 23, 5900 Rudkøbing Mark Bønnelykke Rasmussen, Kløvervænget 7, 5900 Rudkøbing Anders Ellehave Hansen, Kastanjevej 24, 5900 Rudkøbing Daniel Boye Christensen, Nørrebro 13.A, 5900 Rudkøbing Ditlev Nyman Nielsen, Vindrosen 7, 5900 Rudkøbing Agnes Karlebjerg, Jens Winthers Vej 10, 5900 Rudkøbing Tasja Nyborg Gotfredsen, Chr. Kiilsgaardsvej 49, 5900 Rudkøbing Caroline Skovdam Pedersen, Nørrebro 207 B, 5900 Rudkøbing Freja Kirkegård Christensen, Strandbakken 12, 5900 Rudkøbing Nicklas Birk Westphal, Kibshavevej 4, 5900 Rudkøbing Nikolaj Elnegaard Simonsen, Kløvervænget 10, 5900 Rudkøbing Signe Pihl Bøye, Nørrebro 86 A, 5900 Rudkøbing Simone Mejlsgaard Koch, Østergade 26, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Humble Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Helle Frimann Hansen Mathias Hannibal Fakkemohs, Møllevænget 10, Helsned. Cecilie Mortensen, Ristingevej 18, Humble Laura Amalie Røssel, Haveskovvej 10, Fodslette Mathias Strander Jakobsen, Ellehaven 15, Humble Niclas Rødgaard Kroun, Høgevej 2, Humble Jakob Lunding Madsen, Hovedgaden 44 A, Humble Rebecca Victoria Hedenskog Andersen, Tryggelev 54, Tryggelev Line Sofie Brylle, Humblevej 1, Humble Malene Krogh Jensen, Harnbjergvej 8, Helsned Patrick Welcher, Harnbjergvej 8, Helsned. Susanne Brock Nielsen, Duevej 20, Humble Ida Mørck Rasmussen, Møllevænget 13, Helsned Sara Have Thomsen, Lærkevej 5, Humble Nicoline Sachmann, Grøndalsvej 38, 1. th., Frederiksberg Rie Roediger Nielsen, Østerskovvej 16, Østerskov Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Lene Kjær Andersen Katja Havemann Andersen, Peløkkevej 32, 5900 Rudkøbing. Emil Bendix Christensen, Haverne 4, 5900 Rudkøbing. Mikkel Didriksen, Havnegade 106, 5900 Rudkøbing Gustav Moesgaard Dziemieszka, Sommerlyst 5, 5900 Rudkøbing. Mikkel Dziemieszka, Bøgevej 1, st. th., 5953 Tranekær. Christine Eriksen, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing. Emil Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Magnus Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Mikkel Mørck Nielsen, Kibshavevej 25, Kulepile, 5900 Rudkøbing. Laura Recke Nielsen, Lindevej 14, 5900 Rudkøbing. Laue Thor Nielsen, Ringparken 18, 5900 Rudkøbing. Emma Risgård Rasmussen, Halvmånen 5, 5900 Rudkøbing. Sofie Sørum, Jens Winthersvej 5, 5900 Rudkøbing. 18

19 Konfirmation 2012 Konfirmation i Tranekær kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Torben Poulsen Jonas Benjamin Grundsted, Lejbøllevej 58, 5953 Tranekær Martin Ellehammer Hansen, Strandbyvej 6,5953 Tranekær Mikkel Bang Knudsen, Klavsebøllevej 21, 5953 Tranekær Mads Kærsgaard Petersen, Lejbøllevej 6, 5953 Tranekær Catharina May Vedkiær, Nordre Strandvej 3, 5953 Tranekær Emilia Charlotte van Wylich-Muxoll, Slotsgade 86, 5953 Tranekær Konfirmation i Strynø kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen. Noah Flach van Drongelen, Korsvejen 6, Strynø, 5900 Rudkøbing. Anne Marie Larsen, Tværvænget 3, Strynø, 5900 Rudkøbing. Michele Madsen, Spodsbjergvej 163, 5900 Rudkøbing Nanna Kræmmer Hansen, Byvej 3, 5900 Rudkøbing Niklas Levin Svan, Fiskervænget 20, 5900 Rudkøbing Stine Sedstrøm Christensen, Fuglsbøllevej 29, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Kresten Vang Klingenberg, Rifbjergvej 22, 5900 Rudkøbing Jonas Guldbrandsen, Nordre Landevej 11, 5900 Rudkøbing Joakim Ungermann Clausen, Mosevænget 12, 5900 Rudkøbing Melissa Rosenfeldt Finsen, Reberbanen 35, 5900 Rudkøbing Andreas Grøn Kansberg, Kassebøllevej 6, 5900 Rudkøbing Louise Bruus Christiansen, Skrøbelev Kirkevej 16, 5900 Rudkøbing Leon Johansen, Vindebyvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Karoline Krista Jensen, Kassebøllevej 8, 5900 Rudkøbing Valdemar Alfred Krog Hesselbjerg Jørgensen, Havnegade 94, 5900 Rudkøbing Albert Thomas Raymond-Hovmand, Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing Frederik Nørregaard Lassen, Kupilevej 6, 5900 Rudkøbing Emilie Steen Bruntse, Skovbakken 13, 5900 Rudkøbing Anna Lund Kjerulff, Vesterby Mark 11, 5900 Rudkøbing Joanna Margit Krogh Jensen, Statenevej 12, 5900 Rudkøbing Mikkel Lind, Bygaden 103, 5953 Tranekær Emma Juul Jørgensen, Kirkepladsen 2, 2.sal, 5900 Rudkøbing Katrine Benedikte Møller, Bøgevej 10,5953 Tranekær Josefine Søgaard, Ndr. Landevej 4, 5900 Rudkøbing Mikkel Dyreborg Leth Lindberg, Viebæltet 80, 5900 Rudkøbing Mia Thejl, Nørrebro 126, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Longelse Kirke Søndag den 6. maj kl v. Annalise Bager Andreas Filip Nielsen, Spodsbjergvej 218, 5900 Rudkøbing Ida Ryborg, Pederstrupvej 37, 5900 Rudkøbing Julie Skovager Lasmann, Havgaardsvej 4, 5900 Rudkøbing Mathias Birkebjerg Kristiansen, Fredskovvej 2, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen Amanda Bergholdt, Nørrebro 199, 5900 Rudkøbing. Jonas Elnegaard Larsen, Vindrosen 10, 5900 Rudkøbing. Teddy Stafsen Madsen, Viebæltet 18, 5900 Rudkøbing. Sammy Lee Price, Planken 4, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Tullebølle kirke Kristi himmelfartsdag den 17. maj kl v. Torben Poulsen Katrine Harrison Hansen, Annexstræde 23, 5953 Tranekær Sasha Köhler Jacobsen, Bukkeskovvej 19, 5953 Tranekær Henriette Eskebæk Jensen, Tranekærvej 3, 5953 Tranekær Mie Lundsgaard, Skebjergvej 19, 5953 Tranekær Dan Estrup Pedersen, Skebjergvej 3 B, 5953 Tranekær Joakim Petersen, Nørrebro 197, 5900 Rudkøbing Villiam Illum Rodam, Elmevej 14, 5953 Tranekær Johannes Sander Søndergaard, Skebjergvej 16, 5953 Tranekær Anders Voigt-Pedersen, Spodsbjergvej 58, 5900 Rudkøbing 19

20 Konfirmation 2012 Konfirmandhold fra Rudkøbing undervist af Lene Kjær Andersen. konfirmandhold fra Humble, undevist af Helle Frimann Hansen. Konfirmandhold fra Lindelse, Tryggelev og fodslette undervist af Trille Brink Westergaard. Konfirmandhold fra Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev undervist af Annalise Bager. Konfirmandhold fra Tullebølle, Tranekær og Bøstrup undervist af Torben Poulsen. Konfirmandhold fra Kassebølle Friskole undervist af Pia Tønsberg-Jensen. Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle undervist af Pia Tønsberg-Jensen. 20

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj De ni sogne Forår 2013 Marts, april og maj Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. 2 Kronikken

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Kirkebladet Marts - Juni 2014 47. årgang Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Marie magdalene pindstrup koed Præstens spalte

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Svampen breder sig i rådhuset

Svampen breder sig i rådhuset LangeLand Strynø taasinge Tirsdag 1. maj 2012. Nr. 18 Syvstammet bøg Månedens træ står ved nor side 30 Dyster kunst Falchens tårn indvies lørdag side 12 Svampen breder sig i rådhuset Kunstneren Sabine

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere