Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistrering.dk. Der er et gebyr på 480 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Tullebølle... 4 Tranekær sogn... 4 Bøstrup sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Gudstjenestelisten...10 Longelse sogn...12 Fuglsbølle sogn...12 Skrøbelev sogn...12 Lindelse sogn...14 Tryggelev sogn...14 Fodslette sogn...14 Humble sogn...16 Kædeby sogn...16 Ristinge sogn...16 Forårets konfirmander...18 Billeder af årets konfirmander...20 Forsidebilledet Kalkmaleriet som nutidskunst Kassebølle Friskole havde i 2011 en emneuge med temaet Kors for en hammer om perioden, hvor Danmark gik fra ase-tro til kristentro. Èn gruppe (med børn fra alle årgange) malede dette kalkmaleri på væggen i børnehaveklassen, hvor det pryder endnu: Moderne, men med tydelige rødder i traditionen. Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg- Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Her fødtes man, blev passet hjemme hos mor, legede, gik i skole, på arbejde, handlede, havde sine foreninger og sit Ser det ikke hyggeligt ud? Specielt de lidt ældre kan genkende tegningen af Danmarks sogne, som de så ud engang, ledet af et sogneråd: arbejdspladser foreninger skole alderdomshjem smed forsamlingshus mølle mejeri kirke bager sogneråd købmand læge husmødre/børn jordemoder fritidsliv. Størstedelen af befolkningen levede deres liv indenfor sognet. Kirken var det naturlige centrum, og det gav mening, at hvert sogn havde sin sognepræst, der delte livet og hverdagen med sine sognebørn. Sådan er det ikke mere. De fleste sogne ser nu sådan ud: plejehjem læge? indkøb håndværk kirke? børnehave skole Kirken er der stadig. Men de færrreste sognebørn tilbringer hverdagen i det sogn, hvor de bor. Børnene går i dagpleje et sted, i børnehave et andet, i skole et tredje, til sport eller fritidsaktiviteter et fjerde, forældrene arbejder et femte sted, køber ind et sjette o.s.v. Vi bevæger os dagligt ind og ud af mange sogne uden at tænke over det. Vi deltager i aktiviteter efter lyst og interesse, ikke efter sognegrænser.? arbejde foreningsliv/fritid Sognet dengang og nu De større sogne med en by ligner stadig de gamle sogne. Og alligevel ikke. De mennesker, der befolker børnehaver, skoler, arbejdspladser og plejehjem, dem, vi møder i butikker o.s.v., hører i virkeligheden til i andre sogne. Men sognepræsten er stadig præst i sit eget sogn, og det rejser spørgsmålet: Hvordan kan man være præst for sognebørn, der ikke lever i sognet? Hvordan kan man dele livet med dem, når de lever en stor del af livet udenfor sognet? Og hvad med den præst, der har skole, plejehjem, butikker m.v. i sognet: Er præsten kun præst for 1/3 af dem, han/hun støder ind i sognet? Der er sket store ændringer i måden, vi indretter vores liv på. Vi flytter os som aldrig før. Men præsten er stadig i sit sogn. Det er der heldigvis mange, der er glade for. Vi vil gerne have vores egen præst, f.eks. ved dåb, bryllup eller begravelse. For sådan har det altid været. Man overser, at sådan er virkeligheden ikke - selvom man har en sognepræst. Langelands præster er utroligt fleksible og i høj grad til rådighed, men de er ansat på ret almindelige arbejdsmarkedsvilkår. Hvis man lægger ferier, fridage og kurser sammen, så er sognepræsten reelt væk fra sit embede mindst 18 uger om året, 3½ måned. Hvis der kommer 5 dages arbejdsuge, bliver det mere end 4½ måned. I al den tid varetages sognet af en vikar, der givetvis gør det godt, passer gudstjenester, kirkelige handlinger og kontorarbejde, men ikke engagerer sig, ikke sætter i værk for det er sognepræstens ansvar. Vikaren er ikke og opfattes ikke som vores sognepræst, selvom han/hun er der 1/3 af tiden. Som folkekirken er organiseret i dag, er sognet (pastoratet, når flere sogne arbejder sammen) en administrativ enhed, ledet af et menighedsråd. Det giver mening, for så vidt der stadig er en kirke i hvert sogn, der skal bestyres. Men nogle opgaver er svære at løse i små enheder. Der stilles samme krav om professionalisme i forvaltning som til alle andre. Samtidig er der kirkelige opgaver, der nødvendigvis skal løses på tværs af sognene, fordi hvert sogn ikke længere har sit eget: Omkring børnehaver, skoler, plejehjem, samarbejde med foreninger o.s.v. Heldigvis er der masser af konstruktivt samarbejde i gang henover sognegrænserne både mellem præster og menighedsråd. Der kommer uundgåeligt mere i takt med, at mobiliteten bliver større og vores sognetilhørsforhold mindre. Men når man dertil, at fælles opgaver mere er reglen end undtagelsen, så er man også nået dertil, at man skal overveje, om strukturen bør indrettes efter det. Samarbejde er godt, men spørgsmålet er, om det er nok?. Kirken har altid placeret sig der, hvor mennesker søger sammen, deraf navnet sogn - af søge. Alt tyder på, at vi i de kommende år vil se en del strukturelle ændringer i folkekirken. Personligt mener jeg, at det er nødvendigt og hilser det velkomment. For mig at se hænger vinterens lokale debat om tomme kirker og eventulle kirkelukninger sammen med spørgsmålet, om kirken er dér, hvor vi søger sammen? Det er valgår i meningsrådene i år. Jeg vil opfordre alle med interesse for kirke og kristendom til at stille op og være med i udviklingsprocessen. Jeg vil gøre mit til at gøre det muligt, at de tungeste administrative byrder kan løftes i fællesskab, så menighedsrådene får tid og overskud til at forsøge at finde svar på de store spørgsmål: Hvor og hvordan er det, at vi mennesker søger sammen i vore dage? Og hvordan placerer vi os som kirke midt i det? Hvordan er vi kirke på vore dages vilkår? Trille Brink Westergaard, sognepræst Lindelse, Tryggelev, Fodslette og provst for Langeland-Ærø Provsti. 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne PÅSKEN I PASTORATET Beretningen om Jesu død og opstandelse er et drama uden lige. Kom i kirke i påsketiden, følg historien, oplev dramaet. Palmesøndag fejrer vi, at Jesus rejste til Jerusalem for at fejre den jødiske påske. På vejen op til den hellige by salvede en kvinde ham, som man salvede kongerne i Israels storhedstid, og Jesus blev hyldet som en konge! Hvor kongeligt det end lyder, er der ugler i mosen, og det hele er begyndelsen til enden på Jesu liv! Hør nærmere ved gudstjenesterne den 1. april i Tranekær kirke kl og i Bøstrup kirke kl Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste det sidste måltid mad med sine disciple. Det var det jødiske påskemåltid, hvor man mindes israelitternes flugt fra Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og indførte på den måde vores nadver. Skærtorsdag den 5. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Samme dag kl er der gudstjeneste med altergang i Tullebølle kirke. Gudstjenesten har overskriften Surdejen. Jøderne kaldte påsken de usyrede brøds fest, det vil sige, at man spiste brød, der var bagt uden brug af gær eller surdej. På den måde blev surdejen et billede på ondskaben, der bredte sig og voksede som surdejen i en dej. Billedet med surdejen gik med over i kristendommen. Mere om det i Tullebølle kirke kl Dagen efter, Langfredag mindes vi Jesu lidelser og død på korset. Bibelteksterne til langfredag er brutale, det er en barsk dag i kirken. Men sådan kan livet også være, brutalt og barskt. Og der har Jesus også været! I overensstemmelse med emnet er det en dyster gudstjeneste uden lys på alteret. Den store salme til langfredag er Hil dig, Frelser og Forsoner!. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tullebølle kirke kl For et år siden holdt vi for første gang gudstjeneste påskelørdag. Der kom mange kirkegængere. Lørdagen er sorgens og dødens dag: Jesus er død og begravet. Dramaet udspiller sig under overfladen, under jorden. Grundtvig har skrevet en pragtfuld salme, der beskriver det, der sker under jorden: I Kvæld blev der banket på Helvedes port. Salmen beskriver, hvordan Kristus henter de døde i Helvede natten inden påske. I den allertidligste kirke, for snart 2000 år siden, var natten inden påskedag en vigtig gudstjeneste; det var den eneste gang om året, hvor nye kristne blev døbt. Påskelørdag den 7. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Det bliver en stemningsfuld, liturgisk og meditativ gudstjeneste. Påskedag, søndag den 8. april fejrer vi, at graven var tom, Kristus er stået op fra de døde, og vi synger nogle af salmebogens stærkeste og bedste salmer. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tranekær kirke kl Ved gudstjenesten i Tranekær bliver der taget en ny messehagel i brug. Anden påskedag, mandag den 9. april indbyder menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup på morgenkaffe i konfirmandstuen i Tullebølle præstegård, Bygaden 69, Tullebølle fra kl. 9.00, og derefter går vi over gaden til påskegudstjeneste i Tullebølle kirke kl Mens vi går mod kirken vil trompetisten Troels Brøgger spille trompet fra kirketårnet, og han vil også spille med i kirken. Anden påskedag er der ikke gudstjenester ved de andre kirker i pastoratet, men kirkebilen kører! Ny messehagel Ved gudstjenesten påskedag den 8. april kl i Tranekær kirke bliver der taget en ny messehagel i brug. Messehagler har forskellige farver, der skifter alt efter kirkeåret. For eksempel bruges den violette i adventstiden og palmesøndag, grøn er håbets farve, der bruges mest, hele sommeren og efteråret. Nu får Tranekær kirke en hvid messehagel. Den hvide farve bruges blandt andet påskedag, alle helgens dag og juledag. Den nye messehagel er udført af organist Hanne Larsen. Hanne Larsen har tidligere lavet to flotte messehagler til Tranekær kirke, en grøn og en violet. 4 Kom i kirke den 8. april og se messehagelen komme i brug. Menighedsrådet giver en kop kaffe efter gudstjenesten. Studiekreds om påsken Sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen holder en studiekreds om påsken i marts måned. Den begynder kl på følgende datoer: OVERTURE - Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST - Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL - Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG - Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund, men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Præstejubilæum Sognepræst Torben Poulsen har skærtorsdag den 5. april 25 års jubilæum som præst. Efter aftengudstjenesten kl i Tullebølle kirke er der reception i præstegården, hvor vi håber at se mange til et glas vin eller en kop kaffe. Alle er meget velkomne. Konfirmation Konfirmanderne beder bønner og læser

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne bibeltekster op ved gudstjenester i marts måned. Konfirmanderne deltager i gudstjenesterne søndag den 4. marts kl i Tranekær kirke og søndag den 11. marts kl i Tullebølle kirke. Konfirmationerne bliver Bededag den 4. maj i Tranekær kirke kl og Kristi himmelfartsdag den 17.maj i Tullebølle kl Søndag den 15. april kl er der guldkonfirmation i Tranekær kirke. Konfirmandholdet fra Tranekær kirke i april 1962 samles i kirken ved denne gudstjeneste. De sidste timer Onsdag den 2. maj kl er der hverdagsgudstjeneste i Tullebølle kirke. Gudstjenestens tema bliver de breve, dødsdømte frihedskæmpere under den anden verdenskrig skrev i deres sidste timer. Sangeren Flemming Neperus og Lindelse Kirkekor medvirker. Mere om denne gudstjeneste i Øboen og på Pinsen I pinsen fejrer vi, at Helligånden kom. Helligånden giver modet til at tro, håbe og elske i en verden, der kan synes at være ligeglad, kynisk og ond. Helligånden er den besynderlige kraft, der gør, at kirken har kunnet eksistere og hænge sammen i 2000 år, og derfor er Helligåndens komme kirkens fødselsdag. Pinsedag er søndag den 27. maj. Der er gudstjenester i Tullebølle kirke kl og i Tranekær kirke kl Anden pinsedag er mandag den 28. maj. Efter gudstjenesten kl inviterer menighedsrådene i Bøstrup, Tranekær og Tullebølle til en dejlig pinsefrokost i sognehuset. Jeg ved, der er god stemning og lækker mad, og jeg håber på mange deltagere. Tilmelding er ikke nødvendig. Tullebølle menighedsråd Menighedsrådet har i løbet af vinteren haft den sorg at miste to medlemmer. De vil blive meget savnet i menighedsrådets arbejde og som venner. Else-Marie Runge døde den 12. december Else-Marie Runge var rådets kasserer. Som suppleant indtræder Boye Pihl Andersen i rådet. Han bliver også kasserer. Bodil Bruun Eriksen døde den 16. januar Bodil Eriksen var rådets næstformand. Birgit Mogensen bliver ny næstformand. Udflugter Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer igen i år to udflugter: Søndag den 10. juni kl er der gudstjeneste i Tullebølle kirke, og herefter går turen til Sydlangeland. Tirsdag den 4. september køres den lange udflugt. Turen går til Sønderjylland. Begge ture er langt fra færdigt planlagte. Men sæt kryds i kalenderen NU! Og læs mere i næste kirkeblad, på hjemmesiden og i Øboen. Menighedsrådsmøder Fællesmøde: Pastoratets tre menighedsråd holder fællesmøde tirsdag den 20. marts kl i sognehuset i Bøstrup. Oplysninger om udvalgsmøder: Se hjemmesiden. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 28. marts 2012 kl Onsdag den 25. april 2012 kl Onsdag den 30. maj 2012 kl Altergang. Præstens kursusdage og fridage Præsten har fri i weekenden marts og er på kursus den marts. Embedet passes af Marianne Wagner, tlf eller Præsten har ferie april, hvor embedet passes af sognepræst Stig Munch, tlf eller Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, , Graver: Jytte Christiansen, , gmail.com, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm Graver: John Gøting, Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, Kirkebil: Byens Taxi,

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Konfirmation Når det er forår, er det tid for konfirmation; og når vi taler om konfirmation, taler vi også om dåb. For at blive konfirmeret, skal man være døbt. Det er fordi, konfirmation betyder bekræftelse og netop en bekræftelse af dåben. Det er en udbredt misforståelse, at konfirmanderne skal bekræfte deres dåb ved konfirmationen. Det skal de faktisk ikke. Derimod bekræfter Gud overfor de unge, at Han stadig vil være deres far, sådan som han lovede dem det, dengang de blev døbt. Konfirmanderne skal jo også konfirmeres ordet står i passiv,de skal ikke konfirmere, for det gør Gud. Der er jo også forskel på at spises og at spise! Imidlertid lader jeg altid konfirmanderne svare ja til trosbekendelsen, sådan som der også blev svaret ja, da de blev døbt. Det lader jeg dem gøre for at give udtryk for, at de også er aktive i konfirmationen, selvom det er Gud, der konfirmerer. For konfirmanderne kommer jo i kirken på konfirmationsdagen, og de kommer med vidt forskellige baggrunde til konfirmationen, men fælles for dem er, at de gerne vil have, at Gud bekræfter, at Han vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Det er, hvad de svarer ja til. P.T.-J Indbrud i Simmerbølle kirke Juleaftensdag opdagede kirketjeneren ved Simmerbølle kirke Hanne Ellermann, at der havde været indbrud i Simmerbølle kirke. Kirken er normalt åben fra , men da tyven eller tyvene kom efter lukketid måtte de begynde med at bryde vores nye hoveddør op. Da den var brudt op, kom turen til døren ind til sakristiet. Den blev smadret, da låsen åbenbart var af den standhaftige slags. Vel derinde var det den brandsikre boks, man kastede sig over. Den er blevet forsøgt åbnet på alle mulige måder og er svær at genkende efter tyvenes vold imod den; men ind i den kom de ikke! Alt i alt har tyvene ødelagt for rigtig mange penge og generet os, der har med kirken at gøre som arbejdsplads eller menighedsråd. Udbytte fik de heldigvis ikke. Ja, ja, julen kan åbenbart fejres på mange måder! P.T.-J. Albert og Mikkel Lindberg var ikke til præst den dag, gruppebilledet af holdet fra Kassebølle Friskole blev taget. Her er de så! Menighedsrådsmøder i 2012 for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd Alle møder indledes kl marts i konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegård. 30. maj i Annekset v. Simmerbølle kirke. 22. august i Annekset v. Simmerbølle kirke 10. oktober i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård 14. november i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård Plejehjemsgudstjenester Danahus kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Lene Kjær Andersen 8. maj v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl marts v. Annalise Bager 3. april v. Pia Tønsberg-Jensen 3. maj v. Annalise Bager Valdemar dirigerer resten af konfirmandholdet v. Simmerbølle kirke, mens de synger hittet: Du, som gir os liv og gør os glade Salmebogen nr Dagcenter Kohaven kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Annalise Bager 8. maj v. Annalise Bager. 6

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Tanja Kuntawat vil efterhånden være et kendt ansigt for dem, der kommer i Rudkøbing kirke. Siden 4. september har Tanja været i sprogpraktik ved Rudkøbing kirke på den måde, at hun er knyttet til kirken nogle faste timer om ugen, samtidig med at hun går på sprogskole for at lære dansk. Tanja kommer fra Thailand, er 50 år gammel, kristen, gift med John og bor i Skindhandlerparken. Det var i forbindelse med Tanjas hyppige kirkegang, vi lærte hende at kende. Derfra var der så ikke langt til at tilbyde hende en sprogpraktikplads. Tanja siger, at hun er meget glad for at være hos os, og vi er bestemt rigtig glade for hende. I det daglige er det kirketjener Hans Kjær, som Tanja arbejder sammen med. På menighedsrådets vegne Pia Tønsberg-Jensen Eftermiddagskaffe Sæsonens sidste gang eftermiddagskaffe i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård finder sted tirsdag den 20. marts fra kl Alle, der har lyst til en snak med andre over en kop kaffe, er velkommen. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Pia Tønsberg-Jensen Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester. *11. marts medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *25. marts medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *1. april Palmesøndag medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *6. april Langfredag medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *13. maj medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke Indsamlinger I Rudkøbing kirke samles der i fastetiden (Fastelavn til Mariæ bebudelse) ind til Folkekirkens Nødhjælp. Alle andre dage samles der ind til julehjælp til børnefamilier i sognet. Indre Mission - Bethesda 1/3 Bibelstudie. 8/3 Kirkens Korshær. 22/3 Bibelstudie. 30/3 Fredag kl Påskemåltid. 12/4 Møde v/ Niels Henrik Hovalt. 20/4 Fredag. Fællesspisning kl , efterfølg. fortæller Morten Vartdal om tiden i Israel for Ordet og Israel. 26/4 Bibelstudie. 10/5 Lovsangsaften, vi får besøg af Anders Grinderslev og Sanne Dyssegaard, Skt. Hans kirke, Odense, m. kor og musik. 24/5 Bibelstudie. 31/5 Møde v/ Hans W. Eriksen. Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Legestuen i Bethesda for alle børn Henvendelse for program, tlf , Inge Medom Madsen. Vi har taget afsked med: Rudkøbing Sogn Inga Funch Andersen, Viebæltet 25 B -19 Kaj Aage Jensen, Tjørnevænget 5 Johannes Pedersen, Løve`s Parkhus 17,2 Børge Egon Andersen Christensen, Roersvej 25, Odense. Kurt Egon Jørgensen, Kohaven 8 Elly Elise Larsen, Viebæltet 25 B -12 Ella Margrethe Larsen, Voldstien 5,-38 Inge Birgit Egeriis, Østerport 1A Elva Emilie Jensen, Voldstien 5, 41 Tove Irene Gutte, Østerport 3 Svend Christensen, Viebæltet 25 B -18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16 Krucifiks fra Simmerbølle kirke. Et krucifiks er et kors, hvorpå den korsfæstede Jesus hænger. Et kors er uden Jesus. Simmerbølle Sogn Osvald Andreasen, Nordre Landevej 37 Svend Christensen, Viebæltet 25 B,-18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16, Rudkøbing Vi har sagt velkommen til Rudkøbing Sogn Ida Lund Madsen, Omgangen 1 Mikkel Christensen, Skovbakken 20 Simmerbølle Sogn Jonas Pihl Pedersen, Nordre Landevej 32 Lia Blitz Lindberg Lauridsen, Fredensvej 27 Emil Rabølle Rasmussen, Spodsbjergvej 227 Anemone Krintel Nilsson, Simmerbølle Kirkevej 5 Ferie og fri for præsterne Lene Kjær Andersen: marts, april. Pia Tønsberg-Jensen: marts, april, maj. Vejviser Gælder begge sogne Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes efter aftale Nørrebro 26. Kordegn Birgitte E.M.Møller, Rue 12, 5900 Rudkøbing, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl Udenfor disse tider skal henvendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Formand for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd: Conny Mortensen, Strandbakken 1 A, , Næstformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing , Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing Kirkebil: Jans Taxi Rudkøbing kirke: Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Simmerbølle kirke: Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Anne Lise Knudsen, Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing

9 Strynø Sogn Foredrag på Strynø skole søndag d. 11. marts 2012 kl Søndag d. 11. marts gæster forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst Strynø. Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Martin A. Hansen ud fra sin meget roste biografi Bondesøn og digter, der afdækker Martin A. Hansens stærke og livsfulde vej fra bondesøn til en af Danmarks store digtere i nyere tid. Livsfuldt og kompetent trækker Bjarne Nielsen Brovst på såvel Martin A. Hansens, som Sven Havsteen-Mikkelsens dagbøger, som Bjarne Nielsen Brovst er en af de få, der har haft adgang til. Bjarne Nielsen Brovst har bl.a. skrevet Den unge Martin A. Hansen. Bondesøn og digter, der er kommet i flere oplag. Dette foredrag med Bjarne Nielsen Brovst er blevet til i samarbejde imellem Netop og Strynø menighedsråd. Entré: 50,00 kr. for voksne over 18 år og 25,00 for børn. Eftermiddag for pensionister og andre voksne Umiddelbart før påske afsluttes forårssæsonen for eftermiddage for pensionister og andre voksne, ser nærmere for dato i Strønyt. Kirkekoncert i Strynø kirke søndag d. 10. juni 2012 kl Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en festlig familie kirkekoncert i juni: Søndag d. 10. juni gæster Nordfyns Percussion Strynø kirke. Der er fri entré. Mere information i næste nummer af kirkebladet. Månedens salme Siden januar 2011 har Strynø kirke haft månedens salme, og vi har fortsat i Måske har du en helt bestemt salme, som du synes ganske særligt om, og som måske ikke bliver sunget så meget i kirken, så er du meget velkommen til, at vælge den som månedens salme, så den kan blive sunget! Alle i Strynø sogn der har lyst til, at deltage med et bud på månedens salme er meget velkomne til at kontakte præsten, den eneste betingelse er, at salmen skal passe til tiden i kirkeåret, som den er valgt til. I de følgende måneder er valgt følgende salmer. Marts: DDS 8: Om alle mine lemmer. April: DDS 192: Hil dig, Frelser og forsoner. Maj: DDS 724 Solen stråler over vang. Ændret tidspunkt for konfirmation i Strynø kirke 2012 Konfirmation i Strynø kirke har i mange år været første søndag i maj kl , i år er vi dog nød til at flytte konfirmationsgudstjenesten til Kollekter Der er blevet indsamlet følgende kollekter: Juleaften blev der indsamlet 410,00 kr. til Børnesagens Fællesråd. Nytårsaften blev der indsamlet 114,50 til Bibelselskabet. Tak for alle bidrag, de er videresendt til organisationerne. I den kommende periode er der følgende indsamlinger: I fasteperioden fra Fastelavn og til søndag inden Skærtorsdag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Påskedag indsamles der til KFUM/K. Kr. Himmelfart indsamles der til Folkekirkens Mission. Pinsedag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Dåb Martha Winkler, Egeskovvej 325, 7000 Fredericia, døbt i Strynø kirke d. 20. november Påsken Påsken byder på 2 gudstjenester i Strynø kirke, som er Skærtorsdag og naturligvis Påskedag. Skærtorsdag: Som den eneste gang i kirkeåret har vi Skærtorsdag aftengudstjeneste i Strynø kirke. Skærtorsdag markerer at Jesus tog afsked med sine disciple aftenen før sin korsfæstelse. Skærtorsdag er først og fremmest festen for nadveren. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset. Påskedag: Påskedag er en festdag, hvor vi fejrer, at Jesus opstod fra graven. Præstens fridage og kursus. Præsten er på obligatorisk efteruddannelseskursus i uge 11, det er 12. marts til 18. marts, begge dage inkl. Derudover er weekenden 28. april-29. april friweekend. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: eller km.dk, hvortil henvendelser kan rettes. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Gudstjenesteliste Marts Kirker s.i.fasten 3.s.i.fasten Midfaste Mariæ Bebuelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Tullebølle P 11.15*P ingen P ingen 19.00*P P Tranekær 11.15*P ingen ingen P P P ingen Bøstrup ingen P V ingen P ingen P Rudkøbing A 10.00*A T 10.00*T 10.00*T T 10.00*A Simmerbølle A ingen T ingen T T ingen Strynø A ingen A ingen A A ingen Longelse B ingen ingen B B ingen B Fuglsbølle ingen W B ingen B B ingen Skrøbelev B ingen B B ingen B B Lindelse S W B W 19.30*W W 9.00 W Tryggelev ingen W ingen ingen W ingen W Fodslette S ingen ingen 9.00 W ingen W W Humble F F F F F F F Kædeby ingen ingen ingen F ingen ingen ingen Ristinge F ingen ingen ingen ingen ingen ingen A= Lene Carina Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, V= Marianne Wagner. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 10

11 Gudstjenesteliste April Maj Påskedag 2. påskedag 1.s.e.påske 2.s.e.påske 3.s.e.påske Bededag 4.s.e.påske 5.s.e.påske Kristi Himmelfart 6.s.e.påske Pinsedag 2. pinsedag ingen 10.30*P ingen ingen P ingen P ingen 10.00*P P P ingen 14.00*P ingen 11.00*V ingen ingen 12.00*P P P P ingen P ingen P ingen ingen M P P ingen P ingen P ingen 11.00*P T A T A T 9.30 T A T ingen T ingen T ingen A 10.00*T T A T A 9.30 T T ingen T ingen T ingen A ingen A ingen T ingen 9.30 A ingen A ingen A ingen B B ingen W ingen ingen B ingen 9.00 W ingen B ingen B ingen B ingen B ingen ingen F ingen ingen 9.00 B ingen B ingen B ingen ingen B ingen ingen ingen W B F W B ingen W 10.00*W W W S 16.00*W W 9.00 W ingen W ingen ingen W ingen ingen W ingen ingen W W ingen 9.00 W ingen B ingen ingen W ingen ingen W ingen W 9.00 F F B S F F F S F F S F F 8.45 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen Kirker på Langeland indbyder til koncert med Jette Torp Torsdag den 22. marts 2012 kl i Lindelse kirke. Billetter kan købes via sydfynsbilletten / Øboen og koster 135,- kr. inkl gebyr i forsalg. Eventuelle rest billetter sælges ved indgangen til 150,00 Kr. Jette Torp fik sit folkelige gennembrud i samarbejdet med Finn Nørbygaard fra slut firserne og første halvdel af halvfemserne. I 1998 indsang Jette Torp D.G.I s landsstævnesang Endnu en dag. Indspilningen blev startskuddet til hendes første soloudgivelse. Derefter har Jette Torp både spillet akustisk, deltaget i vild med dans, indspillet og turneret med Dario Campe Otto i anledning af hans 50 års jubilæum, samt spillet hovedrollen som Judy Garland i et stykke om de sidste uger i hendes liv. Senest har Jette Torp udgivet albummet Close to you med hendes fortolkning af Carpenters musik. 11

12 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Onsdag den 14. marts kl Torsdag den 12. april kl Tirsdag den 22. maj kl Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside. Hvis DU er interesseret i at hjælpe, så ring til præstegården, og vi finder en rute/kørselsopgave til dig. Gospelgudstjeneste m. konfirmanderne Torsdag den 29. marts har konfirmanderne en hel dag sammen med deres præst. Om morgenen besøger vi Statsfængslet i Ringe, hvor vi hører om hverdagen i fængslet både fra en af de ansatte og et par af de indsatte. Senere på dagen går vi aktion i Gospelsangens spændende verden. Det vi har lært tager vi med ind i en gudstjeneste kl i Longelse kirke. Vel mødt til en anderledes, spændende og musikalsk gudstjeneste. Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke flg. onsdage kl : 25/4;2/5;9/5;23/5;30/ 5;6/6;13/6. Tilmelding til sognepræsten Brev sendes ud til små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen. Nye kantsten på Longelse kirkegård Den milde vinter har gjort det muligt for vores gravere at yde en ekstra indsats på kirkegården. På Longelse kirkegård er der bl.a blevet sat brosten rundt om nogle gravstedsafsnit og langs gangveje, hvilket har givet kirkegården et væsentligt løft. Studiekreds om påsken Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet holder sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen en studiekreds om Påsken her i marts måned. Den kommer til at løbe over 4 aftener kl med flg. emner: OVERTURE Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Sogneindsamling 2012 Den landsdækkende sogneindsamling finder sted søndag den 4. marts kl Konfirmanderne og menighedsrådet deltager i årets sogneindsamling. Men vi kan også bruge DIN hjælp til indsamlingen. 12 Konfirmanderne på besøg 22/1-12 i Brændkjærkirken i Kolding. Babysalmesang Der tilbydes BABYSALMESANG igen i foråret. Babysalmesang er de senere åringer blevet en rigtig populær aktivitet for de mindste og deres mødre og fædre. Det er en rigtig dejlig måde at være sammen på. Her udfordres og styrkes barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra vores fine salmetradition, hvilket er en af de største gaver, vi kan give dem. Det er salmer som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det i sorg og glæde i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Brostensbelægning ved urnegravsteder på Longelse kirkegårds sydside Julens og Nytårets indsamlinger Juleaften samlede vi ind til SOS-børnebyerne. Der indkom i alt ,50 kr. Nytårsaften/dag samlede vi ind til Bibelselskabet Her indsamlede vi...291,00 kr. På organisationernes vegne takker vi for bidragene, som straks blev videresendt.

13 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Børn & undervisning Konfirmander torsdag (Juniorkonfirmanderne er sluttet for denne sæson) Børneklub fredag Børneklublejr: Forårets lejrtur finder sted marts og går til Spodsbjerg Drej. Forældremøde for konfirmander torsdag den 29. marts kl i Longelse Præstegård efter gospelgudstjenesten i Longelse kirke kl Konfirmandafslutning med altergang og hyggeligt samvær onsdag den 9. maj, hvor vi starter med gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl Kursus/ferie/fri: Sognepræsten er på kursus marts og holder ferie marts, april samt maj under sogneturen. Embedet passes i marts og april samt maj af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , maj passes embedet af Helle Frimann Hansen, Humble tlf , Døbte 29. jan. Clara Godthåb Petersen, Vormark Bygade 32, Hesselager. Longelse kirke. Vielser 10. dec. Heidi Miriam Rasmussen Kildelund og Thomas Hansen, Krogsgade 18, Århus. Skrøbelev Kirke. Døde 25. okt. Doris Aase Hansen Langegade 30b, Lindelse Plejecenter, Lindelse. Bisat fra Longelse Kirke 31. oktober. 5. nov. Lis Hansen Stigtehaven 6,-11, Lohals. Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel 5. november. 9. nov. Inga Funch Andersen Viebæltet 25B,-19, Rudkøbing. Bisat fra Skrøbelev Kirke 9. november. 6. dec. Niels Peter Pedersen, Spangevej 14, 5900 Rudkøbing Bisat fra Skrøbelev Kirke 13. december. 14. dec. Peter Ingemann Hansen, Hjørnet, Gl. Skrøbelev. Bisat fra Rudkøbing Bykapel 22. december. 19. dec. Valborg Marie Skov Kragholmvej 33, Kragholm, Begravet på Skrøbelev Kirkegård 22. december. 25. dec. Ella Margrethe Larsen Voldstien 5,-38, Rudkøbing Bisat fra Longelse Kirke 28. december. Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag , torsdag , samt efter aftale. Sekretær: Ingrid Hoppe træffes i præstegården tirsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, , Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, , Deltagerne på Højskoledagen 28/1-12 til Højskolen på Helnæs Kirkebil: Byens Taxi,

14 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten i Lindelse palmesøndag d. 1. april Koncert Lindelse kirke Tirsdag d. 3. april Stabat Mater - af Pergolesi Med: Maria Lantz sopran Kristine Ejler Ernst alt Anne Vilan cello Povl Christian Balslev orgel Fri entre Kristi Himmelfartsdag 17. maj Gudstjenesten i Lindelse kirke vil forme sig som en kort andagt uden prædiken, med himlens lys og glæde som tema. Lindelse plejehjem Gudstjenester 27. marts 14.00: Trille Brink Westergaard. Påskegudstjeneste. 24. april 14.00: Helle Frimann Hansen. 22. maj 14.00: Jan Schøler Nielsen. LOKALHISTORISK FORENING 21. marts 19.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne. På Arkivet, Kirkegade 3, Lindelse. Menighedsrådsmøder 20. marts og 14. maj 2012 kl i konfirmandstuen i Lindelse. Møderne er offentlige. Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er altergang ved højmesserne Graveren i Tryggelev og Fodslette Tommy Andersson, er nu tilbage i arbejde efter en længere sygemelding. Han er startet på nedsat tid, og vi vil derfor fortsat se afløseren, Willy Edvardsen, jævnligt. Vi er meget glade for at have Tommy tilbage igen. Velkommen! Samtidig en stor tak til Willy, der har passet det hele så godt! Det er en fornøjelse med dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere. Præstegården Nogle har nok bemærket håndværkerne den sidste tid. Konfirmander, kor og andre forsøger ikke at gå for meget i vejen. Konfirmandstuen skal forsynes med tekøkken. Præstegården havde et stort fyrrum, der nu deles op i tekøkken og et mindre fyrrum. Konfirmandstuen skal males og der vil komme nye, stabelbare møbler. De nye og indbydende faciliteter vil forhåbentlig stå klar i løbet af foråret. EFTERMIDDAGSMØDER Vel mødt til disse hygge-eftermiddage i Lindelse præstegård. med snak, sang, fortælling og hvad vi ellers finder på. Onsdag d. 15. marts 14.30: Vi får besøg af vores kirkesanger Flemming Neperus, der blandt meget andet har boet mange år i Afrika. Torsdag d. 26. april: Sæsonens sidste eftermiddag med sang, snak og fortælling. - Medbring kop og brød - Alle er velkomne! Julekoncert med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret, Sangkredsen samt Langelands Brassband 14

15 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 4/12: Niklas Flintegaard Carlsen, Hovedgaden 49, Humble. Døde: 25/10: Doris Aase Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Longelse kirke 31/10. 28/11: Lars Holm Nielsen, Bogøvej 10, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 3/12. 2/12: Birthe Jørgine Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 10/12. 31/12: Frede Aleks Hansen, Bregnevej 3, Lindelse. Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel 6/1. Tryggelev Døbte: 18/12: Samuel Gerster Heard, Skt. Knuds Gade 16, Odense. 26/12: Cornelius Egmose Ingemann Kristiansen, Møllegade 3, København N. Fodslette Døde: 12/12: Hans Christian Steffensen, Langegade 30. Lindelse. Bisat fra Fodslette kirke 16/12. 2/1: Anna Christensen, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Fodslette kirkegård Ferie og fri Sognepræsten har fri marts, april samt 22. maj. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse, I følgende perioder er jeg på kursus eller på anden vis optaget af provsteopgaver: 1-4. marts, april, april, maj. Embedet passes af Jan Schøler Nielsen, Magleby, Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , Formand: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing Kirkeværger: Lindelse: Henning Møller Tryggelev: Hans Madsen Fodslette: Caroline Hansen Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Tryggelev og Fodslette: Tommy Andersson / Retfærdighed fra Tryggelev kirke Detalje fra forsidebilledet 15

16 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Præstens klumme Vi nærmer os et menighedsrådsvalg i efteråret. Der er store spørgsmål, der trænger sig på jævnfør debatten i lokalavisen om kirkerne på Langeland. Kan man gøre et dødt sogn til et levende sogn eller skal der lukkes og slukkes?. Det er ingen kunst at kæmpe for lukning af kirker. Og det er indlysende, at hvor der ingen menighed er, må det få konsekvenser. Vi skal ikke fastholde en virkelighed, der ikke der, og sognet er ikke helligt. Men inden vi drejer nøglen om, er det vel ikke uvæsentligt at spørge sig selv, om man nu fik gjort og sagt det, man ville med sin kirke? For dilemmaet er mange steder, at kirken på den ene side er utrolig populær som ramme om de afgørende begivenheder i menneskers liv og på den anden side samtidig skal leve op til mange menneskers diffuse forestillinger og forventninger til den, når det gælder personlig udvikling og svar på livets store spørgsmål og som ofte bunder i en mangel på viden om hvad kristendommen egentlig går ud på. Hvordan den formidling af kristendom i praksis kan finde sted er et rigtig godt spørgsmål og en af grundene til, at kristendomsundervisning af børn og unge har min allerhøjeste prioritet.. Men der er jo så mange ting vi i fællesskab kunne gøre og kun fantasien sætter grænser. I Humble har vi tre kirker og en god kirkegang. Uanset deres alder er kirkerne jo forudsætningen for at vi kan være kirke i dag, fordi stenene, kirkebygningerne er det sted hvor vi fejrer gudstjeneste sammen. Så kirken er både de fysiske sten og de levende sten, menighederne. Det er menigheden og især menighedsrådets særlige ansvar at skabe gode fysiske rammer i kirkerne, så det kirkelige liv kan blomstre. De levende sten er altså i princippet os alle sammen, der føler et ansvar, for den kirke, vi har, og synes du ikke din kirke er vedkommende, så vær med til at gøre den vedkommende, fordi det er så vigtigt, at den kommer dig ved!. Du kunne jo begynde med at møde op til orienteringsmødet d. 21. september på Hotellet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Måske du har nogle bud på. hvordan fremtidens kirke skal være i Humble, således at vi kan udarbejdet et sjovt og spændende idekatalog og måske du har lyst til at få indflydelse og komme i menighedsrådet, blive suppleant eller sidde i et udvalg. Der er faktisk hårdt brug for dig! Tænk over det. Du har et halvt år og mød så op på hotellet fredag d. 21. september kl. 19 til orienteringsmødet i forbindelse med valg til menighedsråd. Du vil efter mødet blive inviteret til koncert med Skovshøjrup og omegns jazzorkester med biskop Kresten Drejergaard på bas og som vokal. Det bliver ikke kedeligt! Foredragsaften i præstegården Torsdag d. 22. marts kl Den forbudte frelse fra koranskolen til prædikestolen! Ved Massoud Fouroozandeh, cand.theol. og migrant præst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Massoud er flygtet fra Iran, og denne aften vil han give os sin personlige beretning om sin vej til Danmark, sin vej fra islam til kristendom og sin vej gennem uddannelse og frem til et job som migrantpræst i folkekirken. Dele af historien finder vi også i hans: Den 16

17 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker forbudte frelse. Massouds beretning rummer et klart budskab om nødvendigheden af forsoning mellem mennesker og mellem religioner men også et klart budskab om respektens, oplysningens og klarhedens nødvendighed. Massoud siger: En af de største forhindringer for en meningsfuld dialog mellem islam og kristendom, er den manglende viden på begge sider om både ens egen og de andres religion. De færreste danskere har noget særligt dybt kendskab til kristendommen, selv om de er medlemmer af folkekirken, og på samme måde ved mange muslimer ikke meget om, hvad der står i deres egne hellige skrifter: Koranen og Hadith. Og kendskabet til de andres religion er endnu ringere. Derfor oplever vi, at mange er bange for de fremmede for det ukendte og angst skaber frygt og ikke forsoning. Massoud siger: Hvis man ikke kender sig selv godt nok, bliver man ofte usikker over for den anden og ser ham eller hende som en trussel. Man ender med at skabe fjendebilleder og ikke rigtige billeder af hinanden.. Det er Massouds opfattelse, at kun når man erkender hinandens forskelle, er det muligt at gå i dialog med hinanden ikke for at blive ens men for at kende og respektere hinanden. Med baggrund i sin opvækst og sit kendskab til Iran, er det klart for Massoud, at der er lighedspunkter mellem religionerne, men i bund og grund er de to religioner islam og kristendom så forskellige som olie og vand og kan aldrig forenes. Hvordan dette synspunkt forenes med en dialog mellem religionerne og med Massouds arbejde som præst det skal vi høre mere om den spændende og aktuelle aften i præstegården i Humble. Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 28. marts kl får vi besøg af vores nye provst på Langeland og Ærø Trille Brink Westergaard i Humble præstegård. I stiftsvisen skriver Trille: Jeg er begyndt som provst i en tid, hvor der er forandring i kirken. Plejer er om ikke død, så hensygnende. Nye strukturer og ordninger er på vej overalt. Vores provsti hører til det såkaldte udkantsdanmark en ualmindelig smuk udkant med masser af kreative og engagerede mennesker. Kirken skal være på forkant også i udkanten. Det kan vi kun være, hvis vi tør flytte os og tænke nyt med respekt for det gamle. Det vil Trille alt sammen uddybe på mødet. Mød op og tag del i debatten som optakt til menighedsrådsvalget i efteråret. Husk kop og brød. Vi giver kaffen. Babysalmesang Vi hører at befolkningstallet på Langeland generelt er faldende. I Humble sogn går det imidlertid den modsatte vej. Vi har vel nærmest med et lille babyboom at gøre. Derfor og på opfordring tilbyder jeg et babysalmesangskursusforløb med start fredag d. 9. marts kl. 10 i præstegården. Man behøver ikke at være en supermor eller en superbaby for at deltage, og man må gerne komme for sent. Men hvis du når frem, byder vi på kaffe og te og lidt morgenmad. Min erfaring som instruktør fortæller mig allerede, at det kan lykkes at komme rigtig tæt på dit barns udvikling, når det f.eks gibber i hele barnets krop, når det genkender en af de rytmiske sange og prøver at hoppe i takt, fordi rytmen bare skal ud. Du kan også opleve at barnet måbende eller ivrigt griber ud efter den ting, der går på omgang, når vi synger velkommen- sangen. Som forældre er det også vigtigt at få et kendskab til nogle af kirkeårets salmer med særlig appel til børn og få lært nogle aftenbønner, når man skal til at putte sit barn. Foreløbig har jeg planlagt at vi mødes fredag d. 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3. Døde Aksel Jensen Skov, død Begravet fra Ristinge kirke Karsten Skov, død Bisat fra Kædeby kirke Inga Margrethe Nielsen, død Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel Irma Petersen, død Bisat fra Humble kirke Hertha Hansen, død Begravet fra Ristinge kirke Karla Margrethe Pilegaard, død Begravet fra Humble kirke Dåb Luca Pihl Lüthi, født , døbt i Humble kirke Esben Kajberg Larsen født , døbt i Humble kirke Ferie og friweekend Jeg har fri i weekenden d april, maj og maj. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble , e-post: Træffes bedst mandagtorsdag Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, Graver: Lisbeth Møller, Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

18 Konfirmation 2012 Konfirmation i Lindelse kirke Søndag d. 29. april kl v. Trille Brink Westergaard Marcus Boye Christensen, Ristingevej 44, 5932 Humble. Oliver Joachim Elnegaard Ejlersen, Vindebyvej 6, 5900 Rudkøbing. Rasmus Fuglsang, Sønderskovvej 16, 5932 Humble. Sabine Hansen, Bregnevej 8, 5900 Rudkøbing. Morten Vester Jensen, Statenevej 28, 5900 Rudkøbing. Cecilie Kromann Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. Daniel Lund-Hansen, Skrøbelev Hedevej 13c, 5900 Rudkøbing. Andreas Henrik Rumberg Lundsgaard, Statenevej 16, 5900 Rudkøbing. Christoffer Rahbek Lyder, Kastanievej 18, 5900 Rudkøbing. Johannes Brink Westergaard, Langegade 2, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Fuglsbølle Kirke Søndag den 29. april kl v. Annalise Bager Miki Max Fagerli-Schmidt, Herslevvej 16, 5900 Rudkøbing Rasmus Vous Andreasen, Snaremosevej 5, 5900 Rudkøbing Stine Dam Gregersen, Schnohrsvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Skrøbelev Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Annalise Bager Kathrine Bomholdt Henriksen, Skrøbelev Kirkevej 28, 5900 Rudkøbing Lucas Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Pernille Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4 A, 5900 Rudkøbing Stine Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Thomas Ejler Jensen, Fredensvej 13, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Leander Hviid Jensen, Sylen 1, 5900 Rudkøbing Frederik Houmann Nielsen, Statenevej 23, 5900 Rudkøbing Mark Bønnelykke Rasmussen, Kløvervænget 7, 5900 Rudkøbing Anders Ellehave Hansen, Kastanjevej 24, 5900 Rudkøbing Daniel Boye Christensen, Nørrebro 13.A, 5900 Rudkøbing Ditlev Nyman Nielsen, Vindrosen 7, 5900 Rudkøbing Agnes Karlebjerg, Jens Winthers Vej 10, 5900 Rudkøbing Tasja Nyborg Gotfredsen, Chr. Kiilsgaardsvej 49, 5900 Rudkøbing Caroline Skovdam Pedersen, Nørrebro 207 B, 5900 Rudkøbing Freja Kirkegård Christensen, Strandbakken 12, 5900 Rudkøbing Nicklas Birk Westphal, Kibshavevej 4, 5900 Rudkøbing Nikolaj Elnegaard Simonsen, Kløvervænget 10, 5900 Rudkøbing Signe Pihl Bøye, Nørrebro 86 A, 5900 Rudkøbing Simone Mejlsgaard Koch, Østergade 26, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Humble Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Helle Frimann Hansen Mathias Hannibal Fakkemohs, Møllevænget 10, Helsned. Cecilie Mortensen, Ristingevej 18, Humble Laura Amalie Røssel, Haveskovvej 10, Fodslette Mathias Strander Jakobsen, Ellehaven 15, Humble Niclas Rødgaard Kroun, Høgevej 2, Humble Jakob Lunding Madsen, Hovedgaden 44 A, Humble Rebecca Victoria Hedenskog Andersen, Tryggelev 54, Tryggelev Line Sofie Brylle, Humblevej 1, Humble Malene Krogh Jensen, Harnbjergvej 8, Helsned Patrick Welcher, Harnbjergvej 8, Helsned. Susanne Brock Nielsen, Duevej 20, Humble Ida Mørck Rasmussen, Møllevænget 13, Helsned Sara Have Thomsen, Lærkevej 5, Humble Nicoline Sachmann, Grøndalsvej 38, 1. th., Frederiksberg Rie Roediger Nielsen, Østerskovvej 16, Østerskov Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Lene Kjær Andersen Katja Havemann Andersen, Peløkkevej 32, 5900 Rudkøbing. Emil Bendix Christensen, Haverne 4, 5900 Rudkøbing. Mikkel Didriksen, Havnegade 106, 5900 Rudkøbing Gustav Moesgaard Dziemieszka, Sommerlyst 5, 5900 Rudkøbing. Mikkel Dziemieszka, Bøgevej 1, st. th., 5953 Tranekær. Christine Eriksen, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing. Emil Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Magnus Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Mikkel Mørck Nielsen, Kibshavevej 25, Kulepile, 5900 Rudkøbing. Laura Recke Nielsen, Lindevej 14, 5900 Rudkøbing. Laue Thor Nielsen, Ringparken 18, 5900 Rudkøbing. Emma Risgård Rasmussen, Halvmånen 5, 5900 Rudkøbing. Sofie Sørum, Jens Winthersvej 5, 5900 Rudkøbing. 18

19 Konfirmation 2012 Konfirmation i Tranekær kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Torben Poulsen Jonas Benjamin Grundsted, Lejbøllevej 58, 5953 Tranekær Martin Ellehammer Hansen, Strandbyvej 6,5953 Tranekær Mikkel Bang Knudsen, Klavsebøllevej 21, 5953 Tranekær Mads Kærsgaard Petersen, Lejbøllevej 6, 5953 Tranekær Catharina May Vedkiær, Nordre Strandvej 3, 5953 Tranekær Emilia Charlotte van Wylich-Muxoll, Slotsgade 86, 5953 Tranekær Konfirmation i Strynø kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen. Noah Flach van Drongelen, Korsvejen 6, Strynø, 5900 Rudkøbing. Anne Marie Larsen, Tværvænget 3, Strynø, 5900 Rudkøbing. Michele Madsen, Spodsbjergvej 163, 5900 Rudkøbing Nanna Kræmmer Hansen, Byvej 3, 5900 Rudkøbing Niklas Levin Svan, Fiskervænget 20, 5900 Rudkøbing Stine Sedstrøm Christensen, Fuglsbøllevej 29, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Kresten Vang Klingenberg, Rifbjergvej 22, 5900 Rudkøbing Jonas Guldbrandsen, Nordre Landevej 11, 5900 Rudkøbing Joakim Ungermann Clausen, Mosevænget 12, 5900 Rudkøbing Melissa Rosenfeldt Finsen, Reberbanen 35, 5900 Rudkøbing Andreas Grøn Kansberg, Kassebøllevej 6, 5900 Rudkøbing Louise Bruus Christiansen, Skrøbelev Kirkevej 16, 5900 Rudkøbing Leon Johansen, Vindebyvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Karoline Krista Jensen, Kassebøllevej 8, 5900 Rudkøbing Valdemar Alfred Krog Hesselbjerg Jørgensen, Havnegade 94, 5900 Rudkøbing Albert Thomas Raymond-Hovmand, Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing Frederik Nørregaard Lassen, Kupilevej 6, 5900 Rudkøbing Emilie Steen Bruntse, Skovbakken 13, 5900 Rudkøbing Anna Lund Kjerulff, Vesterby Mark 11, 5900 Rudkøbing Joanna Margit Krogh Jensen, Statenevej 12, 5900 Rudkøbing Mikkel Lind, Bygaden 103, 5953 Tranekær Emma Juul Jørgensen, Kirkepladsen 2, 2.sal, 5900 Rudkøbing Katrine Benedikte Møller, Bøgevej 10,5953 Tranekær Josefine Søgaard, Ndr. Landevej 4, 5900 Rudkøbing Mikkel Dyreborg Leth Lindberg, Viebæltet 80, 5900 Rudkøbing Mia Thejl, Nørrebro 126, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Longelse Kirke Søndag den 6. maj kl v. Annalise Bager Andreas Filip Nielsen, Spodsbjergvej 218, 5900 Rudkøbing Ida Ryborg, Pederstrupvej 37, 5900 Rudkøbing Julie Skovager Lasmann, Havgaardsvej 4, 5900 Rudkøbing Mathias Birkebjerg Kristiansen, Fredskovvej 2, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen Amanda Bergholdt, Nørrebro 199, 5900 Rudkøbing. Jonas Elnegaard Larsen, Vindrosen 10, 5900 Rudkøbing. Teddy Stafsen Madsen, Viebæltet 18, 5900 Rudkøbing. Sammy Lee Price, Planken 4, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Tullebølle kirke Kristi himmelfartsdag den 17. maj kl v. Torben Poulsen Katrine Harrison Hansen, Annexstræde 23, 5953 Tranekær Sasha Köhler Jacobsen, Bukkeskovvej 19, 5953 Tranekær Henriette Eskebæk Jensen, Tranekærvej 3, 5953 Tranekær Mie Lundsgaard, Skebjergvej 19, 5953 Tranekær Dan Estrup Pedersen, Skebjergvej 3 B, 5953 Tranekær Joakim Petersen, Nørrebro 197, 5900 Rudkøbing Villiam Illum Rodam, Elmevej 14, 5953 Tranekær Johannes Sander Søndergaard, Skebjergvej 16, 5953 Tranekær Anders Voigt-Pedersen, Spodsbjergvej 58, 5900 Rudkøbing 19

20 Konfirmation 2012 Konfirmandhold fra Rudkøbing undervist af Lene Kjær Andersen. konfirmandhold fra Humble, undevist af Helle Frimann Hansen. Konfirmandhold fra Lindelse, Tryggelev og fodslette undervist af Trille Brink Westergaard. Konfirmandhold fra Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev undervist af Annalise Bager. Konfirmandhold fra Tullebølle, Tranekær og Bøstrup undervist af Torben Poulsen. Konfirmandhold fra Kassebølle Friskole undervist af Pia Tønsberg-Jensen. Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle undervist af Pia Tønsberg-Jensen. 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

BJERREBY OG LANDET SOGNE

BJERREBY OG LANDET SOGNE Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Forår 2009 Er vi ved at blive for private? Vi bliver efterhånden mere og mere private. Dåben bliver lørdagsdåb, og begravelserne foregår i stigende grad i kirkegårdskapellet.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2010 Vejledning

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2011 Vejledning

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke.

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke. kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2015 34. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 Pris 50,00 Forsalg af billetter hos Eurospar og præstesekretær Helle Eg

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere