Kirkebladet for Langeland og Strynø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistrering.dk. Der er et gebyr på 480 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Tullebølle... 4 Tranekær sogn... 4 Bøstrup sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Gudstjenestelisten...10 Longelse sogn...12 Fuglsbølle sogn...12 Skrøbelev sogn...12 Lindelse sogn...14 Tryggelev sogn...14 Fodslette sogn...14 Humble sogn...16 Kædeby sogn...16 Ristinge sogn...16 Forårets konfirmander...18 Billeder af årets konfirmander...20 Forsidebilledet Kalkmaleriet som nutidskunst Kassebølle Friskole havde i 2011 en emneuge med temaet Kors for en hammer om perioden, hvor Danmark gik fra ase-tro til kristentro. Èn gruppe (med børn fra alle årgange) malede dette kalkmaleri på væggen i børnehaveklassen, hvor det pryder endnu: Moderne, men med tydelige rødder i traditionen. Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg- Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Her fødtes man, blev passet hjemme hos mor, legede, gik i skole, på arbejde, handlede, havde sine foreninger og sit Ser det ikke hyggeligt ud? Specielt de lidt ældre kan genkende tegningen af Danmarks sogne, som de så ud engang, ledet af et sogneråd: arbejdspladser foreninger skole alderdomshjem smed forsamlingshus mølle mejeri kirke bager sogneråd købmand læge husmødre/børn jordemoder fritidsliv. Størstedelen af befolkningen levede deres liv indenfor sognet. Kirken var det naturlige centrum, og det gav mening, at hvert sogn havde sin sognepræst, der delte livet og hverdagen med sine sognebørn. Sådan er det ikke mere. De fleste sogne ser nu sådan ud: plejehjem læge? indkøb håndværk kirke? børnehave skole Kirken er der stadig. Men de færrreste sognebørn tilbringer hverdagen i det sogn, hvor de bor. Børnene går i dagpleje et sted, i børnehave et andet, i skole et tredje, til sport eller fritidsaktiviteter et fjerde, forældrene arbejder et femte sted, køber ind et sjette o.s.v. Vi bevæger os dagligt ind og ud af mange sogne uden at tænke over det. Vi deltager i aktiviteter efter lyst og interesse, ikke efter sognegrænser.? arbejde foreningsliv/fritid Sognet dengang og nu De større sogne med en by ligner stadig de gamle sogne. Og alligevel ikke. De mennesker, der befolker børnehaver, skoler, arbejdspladser og plejehjem, dem, vi møder i butikker o.s.v., hører i virkeligheden til i andre sogne. Men sognepræsten er stadig præst i sit eget sogn, og det rejser spørgsmålet: Hvordan kan man være præst for sognebørn, der ikke lever i sognet? Hvordan kan man dele livet med dem, når de lever en stor del af livet udenfor sognet? Og hvad med den præst, der har skole, plejehjem, butikker m.v. i sognet: Er præsten kun præst for 1/3 af dem, han/hun støder ind i sognet? Der er sket store ændringer i måden, vi indretter vores liv på. Vi flytter os som aldrig før. Men præsten er stadig i sit sogn. Det er der heldigvis mange, der er glade for. Vi vil gerne have vores egen præst, f.eks. ved dåb, bryllup eller begravelse. For sådan har det altid været. Man overser, at sådan er virkeligheden ikke - selvom man har en sognepræst. Langelands præster er utroligt fleksible og i høj grad til rådighed, men de er ansat på ret almindelige arbejdsmarkedsvilkår. Hvis man lægger ferier, fridage og kurser sammen, så er sognepræsten reelt væk fra sit embede mindst 18 uger om året, 3½ måned. Hvis der kommer 5 dages arbejdsuge, bliver det mere end 4½ måned. I al den tid varetages sognet af en vikar, der givetvis gør det godt, passer gudstjenester, kirkelige handlinger og kontorarbejde, men ikke engagerer sig, ikke sætter i værk for det er sognepræstens ansvar. Vikaren er ikke og opfattes ikke som vores sognepræst, selvom han/hun er der 1/3 af tiden. Som folkekirken er organiseret i dag, er sognet (pastoratet, når flere sogne arbejder sammen) en administrativ enhed, ledet af et menighedsråd. Det giver mening, for så vidt der stadig er en kirke i hvert sogn, der skal bestyres. Men nogle opgaver er svære at løse i små enheder. Der stilles samme krav om professionalisme i forvaltning som til alle andre. Samtidig er der kirkelige opgaver, der nødvendigvis skal løses på tværs af sognene, fordi hvert sogn ikke længere har sit eget: Omkring børnehaver, skoler, plejehjem, samarbejde med foreninger o.s.v. Heldigvis er der masser af konstruktivt samarbejde i gang henover sognegrænserne både mellem præster og menighedsråd. Der kommer uundgåeligt mere i takt med, at mobiliteten bliver større og vores sognetilhørsforhold mindre. Men når man dertil, at fælles opgaver mere er reglen end undtagelsen, så er man også nået dertil, at man skal overveje, om strukturen bør indrettes efter det. Samarbejde er godt, men spørgsmålet er, om det er nok?. Kirken har altid placeret sig der, hvor mennesker søger sammen, deraf navnet sogn - af søge. Alt tyder på, at vi i de kommende år vil se en del strukturelle ændringer i folkekirken. Personligt mener jeg, at det er nødvendigt og hilser det velkomment. For mig at se hænger vinterens lokale debat om tomme kirker og eventulle kirkelukninger sammen med spørgsmålet, om kirken er dér, hvor vi søger sammen? Det er valgår i meningsrådene i år. Jeg vil opfordre alle med interesse for kirke og kristendom til at stille op og være med i udviklingsprocessen. Jeg vil gøre mit til at gøre det muligt, at de tungeste administrative byrder kan løftes i fællesskab, så menighedsrådene får tid og overskud til at forsøge at finde svar på de store spørgsmål: Hvor og hvordan er det, at vi mennesker søger sammen i vore dage? Og hvordan placerer vi os som kirke midt i det? Hvordan er vi kirke på vore dages vilkår? Trille Brink Westergaard, sognepræst Lindelse, Tryggelev, Fodslette og provst for Langeland-Ærø Provsti. 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne PÅSKEN I PASTORATET Beretningen om Jesu død og opstandelse er et drama uden lige. Kom i kirke i påsketiden, følg historien, oplev dramaet. Palmesøndag fejrer vi, at Jesus rejste til Jerusalem for at fejre den jødiske påske. På vejen op til den hellige by salvede en kvinde ham, som man salvede kongerne i Israels storhedstid, og Jesus blev hyldet som en konge! Hvor kongeligt det end lyder, er der ugler i mosen, og det hele er begyndelsen til enden på Jesu liv! Hør nærmere ved gudstjenesterne den 1. april i Tranekær kirke kl og i Bøstrup kirke kl Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste det sidste måltid mad med sine disciple. Det var det jødiske påskemåltid, hvor man mindes israelitternes flugt fra Ægypten. Jesus omtolkede måltidet og indførte på den måde vores nadver. Skærtorsdag den 5. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Samme dag kl er der gudstjeneste med altergang i Tullebølle kirke. Gudstjenesten har overskriften Surdejen. Jøderne kaldte påsken de usyrede brøds fest, det vil sige, at man spiste brød, der var bagt uden brug af gær eller surdej. På den måde blev surdejen et billede på ondskaben, der bredte sig og voksede som surdejen i en dej. Billedet med surdejen gik med over i kristendommen. Mere om det i Tullebølle kirke kl Dagen efter, Langfredag mindes vi Jesu lidelser og død på korset. Bibelteksterne til langfredag er brutale, det er en barsk dag i kirken. Men sådan kan livet også være, brutalt og barskt. Og der har Jesus også været! I overensstemmelse med emnet er det en dyster gudstjeneste uden lys på alteret. Den store salme til langfredag er Hil dig, Frelser og Forsoner!. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tullebølle kirke kl For et år siden holdt vi for første gang gudstjeneste påskelørdag. Der kom mange kirkegængere. Lørdagen er sorgens og dødens dag: Jesus er død og begravet. Dramaet udspiller sig under overfladen, under jorden. Grundtvig har skrevet en pragtfuld salme, der beskriver det, der sker under jorden: I Kvæld blev der banket på Helvedes port. Salmen beskriver, hvordan Kristus henter de døde i Helvede natten inden påske. I den allertidligste kirke, for snart 2000 år siden, var natten inden påskedag en vigtig gudstjeneste; det var den eneste gang om året, hvor nye kristne blev døbt. Påskelørdag den 7. april er der gudstjeneste i Tranekær kirke kl Det bliver en stemningsfuld, liturgisk og meditativ gudstjeneste. Påskedag, søndag den 8. april fejrer vi, at graven var tom, Kristus er stået op fra de døde, og vi synger nogle af salmebogens stærkeste og bedste salmer. Der er gudstjeneste i Bøstrup kirke kl og i Tranekær kirke kl Ved gudstjenesten i Tranekær bliver der taget en ny messehagel i brug. Anden påskedag, mandag den 9. april indbyder menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup på morgenkaffe i konfirmandstuen i Tullebølle præstegård, Bygaden 69, Tullebølle fra kl. 9.00, og derefter går vi over gaden til påskegudstjeneste i Tullebølle kirke kl Mens vi går mod kirken vil trompetisten Troels Brøgger spille trompet fra kirketårnet, og han vil også spille med i kirken. Anden påskedag er der ikke gudstjenester ved de andre kirker i pastoratet, men kirkebilen kører! Ny messehagel Ved gudstjenesten påskedag den 8. april kl i Tranekær kirke bliver der taget en ny messehagel i brug. Messehagler har forskellige farver, der skifter alt efter kirkeåret. For eksempel bruges den violette i adventstiden og palmesøndag, grøn er håbets farve, der bruges mest, hele sommeren og efteråret. Nu får Tranekær kirke en hvid messehagel. Den hvide farve bruges blandt andet påskedag, alle helgens dag og juledag. Den nye messehagel er udført af organist Hanne Larsen. Hanne Larsen har tidligere lavet to flotte messehagler til Tranekær kirke, en grøn og en violet. 4 Kom i kirke den 8. april og se messehagelen komme i brug. Menighedsrådet giver en kop kaffe efter gudstjenesten. Studiekreds om påsken Sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen holder en studiekreds om påsken i marts måned. Den begynder kl på følgende datoer: OVERTURE - Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST - Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL - Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG - Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund, men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Præstejubilæum Sognepræst Torben Poulsen har skærtorsdag den 5. april 25 års jubilæum som præst. Efter aftengudstjenesten kl i Tullebølle kirke er der reception i præstegården, hvor vi håber at se mange til et glas vin eller en kop kaffe. Alle er meget velkomne. Konfirmation Konfirmanderne beder bønner og læser

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne bibeltekster op ved gudstjenester i marts måned. Konfirmanderne deltager i gudstjenesterne søndag den 4. marts kl i Tranekær kirke og søndag den 11. marts kl i Tullebølle kirke. Konfirmationerne bliver Bededag den 4. maj i Tranekær kirke kl og Kristi himmelfartsdag den 17.maj i Tullebølle kl Søndag den 15. april kl er der guldkonfirmation i Tranekær kirke. Konfirmandholdet fra Tranekær kirke i april 1962 samles i kirken ved denne gudstjeneste. De sidste timer Onsdag den 2. maj kl er der hverdagsgudstjeneste i Tullebølle kirke. Gudstjenestens tema bliver de breve, dødsdømte frihedskæmpere under den anden verdenskrig skrev i deres sidste timer. Sangeren Flemming Neperus og Lindelse Kirkekor medvirker. Mere om denne gudstjeneste i Øboen og på Pinsen I pinsen fejrer vi, at Helligånden kom. Helligånden giver modet til at tro, håbe og elske i en verden, der kan synes at være ligeglad, kynisk og ond. Helligånden er den besynderlige kraft, der gør, at kirken har kunnet eksistere og hænge sammen i 2000 år, og derfor er Helligåndens komme kirkens fødselsdag. Pinsedag er søndag den 27. maj. Der er gudstjenester i Tullebølle kirke kl og i Tranekær kirke kl Anden pinsedag er mandag den 28. maj. Efter gudstjenesten kl inviterer menighedsrådene i Bøstrup, Tranekær og Tullebølle til en dejlig pinsefrokost i sognehuset. Jeg ved, der er god stemning og lækker mad, og jeg håber på mange deltagere. Tilmelding er ikke nødvendig. Tullebølle menighedsråd Menighedsrådet har i løbet af vinteren haft den sorg at miste to medlemmer. De vil blive meget savnet i menighedsrådets arbejde og som venner. Else-Marie Runge døde den 12. december Else-Marie Runge var rådets kasserer. Som suppleant indtræder Boye Pihl Andersen i rådet. Han bliver også kasserer. Bodil Bruun Eriksen døde den 16. januar Bodil Eriksen var rådets næstformand. Birgit Mogensen bliver ny næstformand. Udflugter Menighedsrådene i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup arrangerer igen i år to udflugter: Søndag den 10. juni kl er der gudstjeneste i Tullebølle kirke, og herefter går turen til Sydlangeland. Tirsdag den 4. september køres den lange udflugt. Turen går til Sønderjylland. Begge ture er langt fra færdigt planlagte. Men sæt kryds i kalenderen NU! Og læs mere i næste kirkeblad, på hjemmesiden og i Øboen. Menighedsrådsmøder Fællesmøde: Pastoratets tre menighedsråd holder fællesmøde tirsdag den 20. marts kl i sognehuset i Bøstrup. Oplysninger om udvalgsmøder: Se hjemmesiden. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 28. marts 2012 kl Onsdag den 25. april 2012 kl Onsdag den 30. maj 2012 kl Altergang. Præstens kursusdage og fridage Præsten har fri i weekenden marts og er på kursus den marts. Embedet passes af Marianne Wagner, tlf eller Præsten har ferie april, hvor embedet passes af sognepræst Stig Munch, tlf eller Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, , Graver: Jytte Christiansen, , gmail.com, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm Graver: John Gøting, Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, Kirkebil: Byens Taxi,

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Konfirmation Når det er forår, er det tid for konfirmation; og når vi taler om konfirmation, taler vi også om dåb. For at blive konfirmeret, skal man være døbt. Det er fordi, konfirmation betyder bekræftelse og netop en bekræftelse af dåben. Det er en udbredt misforståelse, at konfirmanderne skal bekræfte deres dåb ved konfirmationen. Det skal de faktisk ikke. Derimod bekræfter Gud overfor de unge, at Han stadig vil være deres far, sådan som han lovede dem det, dengang de blev døbt. Konfirmanderne skal jo også konfirmeres ordet står i passiv,de skal ikke konfirmere, for det gør Gud. Der er jo også forskel på at spises og at spise! Imidlertid lader jeg altid konfirmanderne svare ja til trosbekendelsen, sådan som der også blev svaret ja, da de blev døbt. Det lader jeg dem gøre for at give udtryk for, at de også er aktive i konfirmationen, selvom det er Gud, der konfirmerer. For konfirmanderne kommer jo i kirken på konfirmationsdagen, og de kommer med vidt forskellige baggrunde til konfirmationen, men fælles for dem er, at de gerne vil have, at Gud bekræfter, at Han vil være med dem alle dage indtil verdens ende. Det er, hvad de svarer ja til. P.T.-J Indbrud i Simmerbølle kirke Juleaftensdag opdagede kirketjeneren ved Simmerbølle kirke Hanne Ellermann, at der havde været indbrud i Simmerbølle kirke. Kirken er normalt åben fra , men da tyven eller tyvene kom efter lukketid måtte de begynde med at bryde vores nye hoveddør op. Da den var brudt op, kom turen til døren ind til sakristiet. Den blev smadret, da låsen åbenbart var af den standhaftige slags. Vel derinde var det den brandsikre boks, man kastede sig over. Den er blevet forsøgt åbnet på alle mulige måder og er svær at genkende efter tyvenes vold imod den; men ind i den kom de ikke! Alt i alt har tyvene ødelagt for rigtig mange penge og generet os, der har med kirken at gøre som arbejdsplads eller menighedsråd. Udbytte fik de heldigvis ikke. Ja, ja, julen kan åbenbart fejres på mange måder! P.T.-J. Albert og Mikkel Lindberg var ikke til præst den dag, gruppebilledet af holdet fra Kassebølle Friskole blev taget. Her er de så! Menighedsrådsmøder i 2012 for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd Alle møder indledes kl marts i konfirmandstuen i Rudkøbing Præstegård. 30. maj i Annekset v. Simmerbølle kirke. 22. august i Annekset v. Simmerbølle kirke 10. oktober i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård 14. november i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård Plejehjemsgudstjenester Danahus kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Lene Kjær Andersen 8. maj v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl marts v. Annalise Bager 3. april v. Pia Tønsberg-Jensen 3. maj v. Annalise Bager Valdemar dirigerer resten af konfirmandholdet v. Simmerbølle kirke, mens de synger hittet: Du, som gir os liv og gør os glade Salmebogen nr Dagcenter Kohaven kl marts v. Pia Tønsberg-Jensen 10. april v. Annalise Bager 8. maj v. Annalise Bager. 6

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Tanja Kuntawat vil efterhånden være et kendt ansigt for dem, der kommer i Rudkøbing kirke. Siden 4. september har Tanja været i sprogpraktik ved Rudkøbing kirke på den måde, at hun er knyttet til kirken nogle faste timer om ugen, samtidig med at hun går på sprogskole for at lære dansk. Tanja kommer fra Thailand, er 50 år gammel, kristen, gift med John og bor i Skindhandlerparken. Det var i forbindelse med Tanjas hyppige kirkegang, vi lærte hende at kende. Derfra var der så ikke langt til at tilbyde hende en sprogpraktikplads. Tanja siger, at hun er meget glad for at være hos os, og vi er bestemt rigtig glade for hende. I det daglige er det kirketjener Hans Kjær, som Tanja arbejder sammen med. På menighedsrådets vegne Pia Tønsberg-Jensen Eftermiddagskaffe Sæsonens sidste gang eftermiddagskaffe i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård finder sted tirsdag den 20. marts fra kl Alle, der har lyst til en snak med andre over en kop kaffe, er velkommen. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Pia Tønsberg-Jensen Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester. *11. marts medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *25. marts medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *1. april Palmesøndag medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *6. april Langfredag medvirker kirkekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke *13. maj medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Rudkøbing kirke Indsamlinger I Rudkøbing kirke samles der i fastetiden (Fastelavn til Mariæ bebudelse) ind til Folkekirkens Nødhjælp. Alle andre dage samles der ind til julehjælp til børnefamilier i sognet. Indre Mission - Bethesda 1/3 Bibelstudie. 8/3 Kirkens Korshær. 22/3 Bibelstudie. 30/3 Fredag kl Påskemåltid. 12/4 Møde v/ Niels Henrik Hovalt. 20/4 Fredag. Fællesspisning kl , efterfølg. fortæller Morten Vartdal om tiden i Israel for Ordet og Israel. 26/4 Bibelstudie. 10/5 Lovsangsaften, vi får besøg af Anders Grinderslev og Sanne Dyssegaard, Skt. Hans kirke, Odense, m. kor og musik. 24/5 Bibelstudie. 31/5 Møde v/ Hans W. Eriksen. Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Legestuen i Bethesda for alle børn Henvendelse for program, tlf , Inge Medom Madsen. Vi har taget afsked med: Rudkøbing Sogn Inga Funch Andersen, Viebæltet 25 B -19 Kaj Aage Jensen, Tjørnevænget 5 Johannes Pedersen, Løve`s Parkhus 17,2 Børge Egon Andersen Christensen, Roersvej 25, Odense. Kurt Egon Jørgensen, Kohaven 8 Elly Elise Larsen, Viebæltet 25 B -12 Ella Margrethe Larsen, Voldstien 5,-38 Inge Birgit Egeriis, Østerport 1A Elva Emilie Jensen, Voldstien 5, 41 Tove Irene Gutte, Østerport 3 Svend Christensen, Viebæltet 25 B -18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16 Krucifiks fra Simmerbølle kirke. Et krucifiks er et kors, hvorpå den korsfæstede Jesus hænger. Et kors er uden Jesus. Simmerbølle Sogn Osvald Andreasen, Nordre Landevej 37 Svend Christensen, Viebæltet 25 B,-18 Poul Svendsen, Vinkældergade 16, Rudkøbing Vi har sagt velkommen til Rudkøbing Sogn Ida Lund Madsen, Omgangen 1 Mikkel Christensen, Skovbakken 20 Simmerbølle Sogn Jonas Pihl Pedersen, Nordre Landevej 32 Lia Blitz Lindberg Lauridsen, Fredensvej 27 Emil Rabølle Rasmussen, Spodsbjergvej 227 Anemone Krintel Nilsson, Simmerbølle Kirkevej 5 Ferie og fri for præsterne Lene Kjær Andersen: marts, april. Pia Tønsberg-Jensen: marts, april, maj. Vejviser Gælder begge sogne Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes efter aftale Nørrebro 26. Kordegn Birgitte E.M.Møller, Rue 12, 5900 Rudkøbing, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl Udenfor disse tider skal henvendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Formand for Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd: Conny Mortensen, Strandbakken 1 A, , Næstformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing , Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing Kirkebil: Jans Taxi Rudkøbing kirke: Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Simmerbølle kirke: Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Anne Lise Knudsen, Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing

9 Strynø Sogn Foredrag på Strynø skole søndag d. 11. marts 2012 kl Søndag d. 11. marts gæster forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst Strynø. Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Martin A. Hansen ud fra sin meget roste biografi Bondesøn og digter, der afdækker Martin A. Hansens stærke og livsfulde vej fra bondesøn til en af Danmarks store digtere i nyere tid. Livsfuldt og kompetent trækker Bjarne Nielsen Brovst på såvel Martin A. Hansens, som Sven Havsteen-Mikkelsens dagbøger, som Bjarne Nielsen Brovst er en af de få, der har haft adgang til. Bjarne Nielsen Brovst har bl.a. skrevet Den unge Martin A. Hansen. Bondesøn og digter, der er kommet i flere oplag. Dette foredrag med Bjarne Nielsen Brovst er blevet til i samarbejde imellem Netop og Strynø menighedsråd. Entré: 50,00 kr. for voksne over 18 år og 25,00 for børn. Eftermiddag for pensionister og andre voksne Umiddelbart før påske afsluttes forårssæsonen for eftermiddage for pensionister og andre voksne, ser nærmere for dato i Strønyt. Kirkekoncert i Strynø kirke søndag d. 10. juni 2012 kl Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en festlig familie kirkekoncert i juni: Søndag d. 10. juni gæster Nordfyns Percussion Strynø kirke. Der er fri entré. Mere information i næste nummer af kirkebladet. Månedens salme Siden januar 2011 har Strynø kirke haft månedens salme, og vi har fortsat i Måske har du en helt bestemt salme, som du synes ganske særligt om, og som måske ikke bliver sunget så meget i kirken, så er du meget velkommen til, at vælge den som månedens salme, så den kan blive sunget! Alle i Strynø sogn der har lyst til, at deltage med et bud på månedens salme er meget velkomne til at kontakte præsten, den eneste betingelse er, at salmen skal passe til tiden i kirkeåret, som den er valgt til. I de følgende måneder er valgt følgende salmer. Marts: DDS 8: Om alle mine lemmer. April: DDS 192: Hil dig, Frelser og forsoner. Maj: DDS 724 Solen stråler over vang. Ændret tidspunkt for konfirmation i Strynø kirke 2012 Konfirmation i Strynø kirke har i mange år været første søndag i maj kl , i år er vi dog nød til at flytte konfirmationsgudstjenesten til Kollekter Der er blevet indsamlet følgende kollekter: Juleaften blev der indsamlet 410,00 kr. til Børnesagens Fællesråd. Nytårsaften blev der indsamlet 114,50 til Bibelselskabet. Tak for alle bidrag, de er videresendt til organisationerne. I den kommende periode er der følgende indsamlinger: I fasteperioden fra Fastelavn og til søndag inden Skærtorsdag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Påskedag indsamles der til KFUM/K. Kr. Himmelfart indsamles der til Folkekirkens Mission. Pinsedag indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Dåb Martha Winkler, Egeskovvej 325, 7000 Fredericia, døbt i Strynø kirke d. 20. november Påsken Påsken byder på 2 gudstjenester i Strynø kirke, som er Skærtorsdag og naturligvis Påskedag. Skærtorsdag: Som den eneste gang i kirkeåret har vi Skærtorsdag aftengudstjeneste i Strynø kirke. Skærtorsdag markerer at Jesus tog afsked med sine disciple aftenen før sin korsfæstelse. Skærtorsdag er først og fremmest festen for nadveren. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset. Påskedag: Påskedag er en festdag, hvor vi fejrer, at Jesus opstod fra graven. Præstens fridage og kursus. Præsten er på obligatorisk efteruddannelseskursus i uge 11, det er 12. marts til 18. marts, begge dage inkl. Derudover er weekenden 28. april-29. april friweekend. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: eller km.dk, hvortil henvendelser kan rettes. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Gudstjenesteliste Marts Kirker s.i.fasten 3.s.i.fasten Midfaste Mariæ Bebuelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Tullebølle P 11.15*P ingen P ingen 19.00*P P Tranekær 11.15*P ingen ingen P P P ingen Bøstrup ingen P V ingen P ingen P Rudkøbing A 10.00*A T 10.00*T 10.00*T T 10.00*A Simmerbølle A ingen T ingen T T ingen Strynø A ingen A ingen A A ingen Longelse B ingen ingen B B ingen B Fuglsbølle ingen W B ingen B B ingen Skrøbelev B ingen B B ingen B B Lindelse S W B W 19.30*W W 9.00 W Tryggelev ingen W ingen ingen W ingen W Fodslette S ingen ingen 9.00 W ingen W W Humble F F F F F F F Kædeby ingen ingen ingen F ingen ingen ingen Ristinge F ingen ingen ingen ingen ingen ingen A= Lene Carina Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Frimann Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, V= Marianne Wagner. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 10

11 Gudstjenesteliste April Maj Påskedag 2. påskedag 1.s.e.påske 2.s.e.påske 3.s.e.påske Bededag 4.s.e.påske 5.s.e.påske Kristi Himmelfart 6.s.e.påske Pinsedag 2. pinsedag ingen 10.30*P ingen ingen P ingen P ingen 10.00*P P P ingen 14.00*P ingen 11.00*V ingen ingen 12.00*P P P P ingen P ingen P ingen ingen M P P ingen P ingen P ingen 11.00*P T A T A T 9.30 T A T ingen T ingen T ingen A 10.00*T T A T A 9.30 T T ingen T ingen T ingen A ingen A ingen T ingen 9.30 A ingen A ingen A ingen B B ingen W ingen ingen B ingen 9.00 W ingen B ingen B ingen B ingen B ingen ingen F ingen ingen 9.00 B ingen B ingen B ingen ingen B ingen ingen ingen W B F W B ingen W 10.00*W W W S 16.00*W W 9.00 W ingen W ingen ingen W ingen ingen W ingen ingen W W ingen 9.00 W ingen B ingen ingen W ingen ingen W ingen W 9.00 F F B S F F F S F F S F F 8.45 F ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen Kirker på Langeland indbyder til koncert med Jette Torp Torsdag den 22. marts 2012 kl i Lindelse kirke. Billetter kan købes via sydfynsbilletten / Øboen og koster 135,- kr. inkl gebyr i forsalg. Eventuelle rest billetter sælges ved indgangen til 150,00 Kr. Jette Torp fik sit folkelige gennembrud i samarbejdet med Finn Nørbygaard fra slut firserne og første halvdel af halvfemserne. I 1998 indsang Jette Torp D.G.I s landsstævnesang Endnu en dag. Indspilningen blev startskuddet til hendes første soloudgivelse. Derefter har Jette Torp både spillet akustisk, deltaget i vild med dans, indspillet og turneret med Dario Campe Otto i anledning af hans 50 års jubilæum, samt spillet hovedrollen som Judy Garland i et stykke om de sidste uger i hendes liv. Senest har Jette Torp udgivet albummet Close to you med hendes fortolkning af Carpenters musik. 11

12 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Onsdag den 14. marts kl Torsdag den 12. april kl Tirsdag den 22. maj kl Dagsorden samt referater kan ses på kirkens hjemmeside. Hvis DU er interesseret i at hjælpe, så ring til præstegården, og vi finder en rute/kørselsopgave til dig. Gospelgudstjeneste m. konfirmanderne Torsdag den 29. marts har konfirmanderne en hel dag sammen med deres præst. Om morgenen besøger vi Statsfængslet i Ringe, hvor vi hører om hverdagen i fængslet både fra en af de ansatte og et par af de indsatte. Senere på dagen går vi aktion i Gospelsangens spændende verden. Det vi har lært tager vi med ind i en gudstjeneste kl i Longelse kirke. Vel mødt til en anderledes, spændende og musikalsk gudstjeneste. Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke flg. onsdage kl : 25/4;2/5;9/5;23/5;30/ 5;6/6;13/6. Tilmelding til sognepræsten Brev sendes ud til små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af april. Se endvidere i Øboen. Nye kantsten på Longelse kirkegård Den milde vinter har gjort det muligt for vores gravere at yde en ekstra indsats på kirkegården. På Longelse kirkegård er der bl.a blevet sat brosten rundt om nogle gravstedsafsnit og langs gangveje, hvilket har givet kirkegården et væsentligt løft. Studiekreds om påsken Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet holder sognepræsterne Annalise Bager og Torben Poulsen en studiekreds om Påsken her i marts måned. Den kommer til at løbe over 4 aftener kl med flg. emner: OVERTURE Tirsdag den 6. marts i Tullebølle præstegård. PÅSKEFROKOST Tirsdag den 13. marts i Tullebølle præstegård. KORSET SOM SYMBOL Tirsdag den 20. marts i Skrøbelev kirke. ENGLETALE VED SOLOPGANG Tirsdag den 27. marts i Longelse præstegård. Studiekredsen kommer til at handle om de bibelske begivenheder og den historiske baggrund men også om for eksempel påskens musik og salmer. Flere oplysninger på hjemmesiden eller ring til præsten og bed om en folder. Sogneindsamling 2012 Den landsdækkende sogneindsamling finder sted søndag den 4. marts kl Konfirmanderne og menighedsrådet deltager i årets sogneindsamling. Men vi kan også bruge DIN hjælp til indsamlingen. 12 Konfirmanderne på besøg 22/1-12 i Brændkjærkirken i Kolding. Babysalmesang Der tilbydes BABYSALMESANG igen i foråret. Babysalmesang er de senere åringer blevet en rigtig populær aktivitet for de mindste og deres mødre og fædre. Det er en rigtig dejlig måde at være sammen på. Her udfordres og styrkes barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra vores fine salmetradition, hvilket er en af de største gaver, vi kan give dem. Det er salmer som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det i sorg og glæde i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Brostensbelægning ved urnegravsteder på Longelse kirkegårds sydside Julens og Nytårets indsamlinger Juleaften samlede vi ind til SOS-børnebyerne. Der indkom i alt ,50 kr. Nytårsaften/dag samlede vi ind til Bibelselskabet Her indsamlede vi...291,00 kr. På organisationernes vegne takker vi for bidragene, som straks blev videresendt.

13 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Børn & undervisning Konfirmander torsdag (Juniorkonfirmanderne er sluttet for denne sæson) Børneklub fredag Børneklublejr: Forårets lejrtur finder sted marts og går til Spodsbjerg Drej. Forældremøde for konfirmander torsdag den 29. marts kl i Longelse Præstegård efter gospelgudstjenesten i Longelse kirke kl Konfirmandafslutning med altergang og hyggeligt samvær onsdag den 9. maj, hvor vi starter med gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl Kursus/ferie/fri: Sognepræsten er på kursus marts og holder ferie marts, april samt maj under sogneturen. Embedet passes i marts og april samt maj af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf , maj passes embedet af Helle Frimann Hansen, Humble tlf , Døbte 29. jan. Clara Godthåb Petersen, Vormark Bygade 32, Hesselager. Longelse kirke. Vielser 10. dec. Heidi Miriam Rasmussen Kildelund og Thomas Hansen, Krogsgade 18, Århus. Skrøbelev Kirke. Døde 25. okt. Doris Aase Hansen Langegade 30b, Lindelse Plejecenter, Lindelse. Bisat fra Longelse Kirke 31. oktober. 5. nov. Lis Hansen Stigtehaven 6,-11, Lohals. Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel 5. november. 9. nov. Inga Funch Andersen Viebæltet 25B,-19, Rudkøbing. Bisat fra Skrøbelev Kirke 9. november. 6. dec. Niels Peter Pedersen, Spangevej 14, 5900 Rudkøbing Bisat fra Skrøbelev Kirke 13. december. 14. dec. Peter Ingemann Hansen, Hjørnet, Gl. Skrøbelev. Bisat fra Rudkøbing Bykapel 22. december. 19. dec. Valborg Marie Skov Kragholmvej 33, Kragholm, Begravet på Skrøbelev Kirkegård 22. december. 25. dec. Ella Margrethe Larsen Voldstien 5,-38, Rudkøbing Bisat fra Longelse Kirke 28. december. Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag , torsdag , samt efter aftale. Sekretær: Ingrid Hoppe træffes i præstegården tirsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, , Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, , Deltagerne på Højskoledagen 28/1-12 til Højskolen på Helnæs Kirkebil: Byens Taxi,

14 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten i Lindelse palmesøndag d. 1. april Koncert Lindelse kirke Tirsdag d. 3. april Stabat Mater - af Pergolesi Med: Maria Lantz sopran Kristine Ejler Ernst alt Anne Vilan cello Povl Christian Balslev orgel Fri entre Kristi Himmelfartsdag 17. maj Gudstjenesten i Lindelse kirke vil forme sig som en kort andagt uden prædiken, med himlens lys og glæde som tema. Lindelse plejehjem Gudstjenester 27. marts 14.00: Trille Brink Westergaard. Påskegudstjeneste. 24. april 14.00: Helle Frimann Hansen. 22. maj 14.00: Jan Schøler Nielsen. LOKALHISTORISK FORENING 21. marts 19.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne. På Arkivet, Kirkegade 3, Lindelse. Menighedsrådsmøder 20. marts og 14. maj 2012 kl i konfirmandstuen i Lindelse. Møderne er offentlige. Praktisk vedr. gudstjenesterne: Der er altergang ved højmesserne Graveren i Tryggelev og Fodslette Tommy Andersson, er nu tilbage i arbejde efter en længere sygemelding. Han er startet på nedsat tid, og vi vil derfor fortsat se afløseren, Willy Edvardsen, jævnligt. Vi er meget glade for at have Tommy tilbage igen. Velkommen! Samtidig en stor tak til Willy, der har passet det hele så godt! Det er en fornøjelse med dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere. Præstegården Nogle har nok bemærket håndværkerne den sidste tid. Konfirmander, kor og andre forsøger ikke at gå for meget i vejen. Konfirmandstuen skal forsynes med tekøkken. Præstegården havde et stort fyrrum, der nu deles op i tekøkken og et mindre fyrrum. Konfirmandstuen skal males og der vil komme nye, stabelbare møbler. De nye og indbydende faciliteter vil forhåbentlig stå klar i løbet af foråret. EFTERMIDDAGSMØDER Vel mødt til disse hygge-eftermiddage i Lindelse præstegård. med snak, sang, fortælling og hvad vi ellers finder på. Onsdag d. 15. marts 14.30: Vi får besøg af vores kirkesanger Flemming Neperus, der blandt meget andet har boet mange år i Afrika. Torsdag d. 26. april: Sæsonens sidste eftermiddag med sang, snak og fortælling. - Medbring kop og brød - Alle er velkomne! Julekoncert med Lindelse kirkekor, Sygehuskoret, Sangkredsen samt Langelands Brassband 14

15 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 4/12: Niklas Flintegaard Carlsen, Hovedgaden 49, Humble. Døde: 25/10: Doris Aase Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Longelse kirke 31/10. 28/11: Lars Holm Nielsen, Bogøvej 10, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 3/12. 2/12: Birthe Jørgine Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 10/12. 31/12: Frede Aleks Hansen, Bregnevej 3, Lindelse. Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel 6/1. Tryggelev Døbte: 18/12: Samuel Gerster Heard, Skt. Knuds Gade 16, Odense. 26/12: Cornelius Egmose Ingemann Kristiansen, Møllegade 3, København N. Fodslette Døde: 12/12: Hans Christian Steffensen, Langegade 30. Lindelse. Bisat fra Fodslette kirke 16/12. 2/1: Anna Christensen, Langegade 30, Lindelse. Begravet på Fodslette kirkegård Ferie og fri Sognepræsten har fri marts, april samt 22. maj. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse, I følgende perioder er jeg på kursus eller på anden vis optaget af provsteopgaver: 1-4. marts, april, april, maj. Embedet passes af Jan Schøler Nielsen, Magleby, Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , Formand: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing Kirkeværger: Lindelse: Henning Møller Tryggelev: Hans Madsen Fodslette: Caroline Hansen Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Tryggelev og Fodslette: Tommy Andersson / Retfærdighed fra Tryggelev kirke Detalje fra forsidebilledet 15

16 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Præstens klumme Vi nærmer os et menighedsrådsvalg i efteråret. Der er store spørgsmål, der trænger sig på jævnfør debatten i lokalavisen om kirkerne på Langeland. Kan man gøre et dødt sogn til et levende sogn eller skal der lukkes og slukkes?. Det er ingen kunst at kæmpe for lukning af kirker. Og det er indlysende, at hvor der ingen menighed er, må det få konsekvenser. Vi skal ikke fastholde en virkelighed, der ikke der, og sognet er ikke helligt. Men inden vi drejer nøglen om, er det vel ikke uvæsentligt at spørge sig selv, om man nu fik gjort og sagt det, man ville med sin kirke? For dilemmaet er mange steder, at kirken på den ene side er utrolig populær som ramme om de afgørende begivenheder i menneskers liv og på den anden side samtidig skal leve op til mange menneskers diffuse forestillinger og forventninger til den, når det gælder personlig udvikling og svar på livets store spørgsmål og som ofte bunder i en mangel på viden om hvad kristendommen egentlig går ud på. Hvordan den formidling af kristendom i praksis kan finde sted er et rigtig godt spørgsmål og en af grundene til, at kristendomsundervisning af børn og unge har min allerhøjeste prioritet.. Men der er jo så mange ting vi i fællesskab kunne gøre og kun fantasien sætter grænser. I Humble har vi tre kirker og en god kirkegang. Uanset deres alder er kirkerne jo forudsætningen for at vi kan være kirke i dag, fordi stenene, kirkebygningerne er det sted hvor vi fejrer gudstjeneste sammen. Så kirken er både de fysiske sten og de levende sten, menighederne. Det er menigheden og især menighedsrådets særlige ansvar at skabe gode fysiske rammer i kirkerne, så det kirkelige liv kan blomstre. De levende sten er altså i princippet os alle sammen, der føler et ansvar, for den kirke, vi har, og synes du ikke din kirke er vedkommende, så vær med til at gøre den vedkommende, fordi det er så vigtigt, at den kommer dig ved!. Du kunne jo begynde med at møde op til orienteringsmødet d. 21. september på Hotellet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Måske du har nogle bud på. hvordan fremtidens kirke skal være i Humble, således at vi kan udarbejdet et sjovt og spændende idekatalog og måske du har lyst til at få indflydelse og komme i menighedsrådet, blive suppleant eller sidde i et udvalg. Der er faktisk hårdt brug for dig! Tænk over det. Du har et halvt år og mød så op på hotellet fredag d. 21. september kl. 19 til orienteringsmødet i forbindelse med valg til menighedsråd. Du vil efter mødet blive inviteret til koncert med Skovshøjrup og omegns jazzorkester med biskop Kresten Drejergaard på bas og som vokal. Det bliver ikke kedeligt! Foredragsaften i præstegården Torsdag d. 22. marts kl Den forbudte frelse fra koranskolen til prædikestolen! Ved Massoud Fouroozandeh, cand.theol. og migrant præst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Massoud er flygtet fra Iran, og denne aften vil han give os sin personlige beretning om sin vej til Danmark, sin vej fra islam til kristendom og sin vej gennem uddannelse og frem til et job som migrantpræst i folkekirken. Dele af historien finder vi også i hans: Den 16

17 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker forbudte frelse. Massouds beretning rummer et klart budskab om nødvendigheden af forsoning mellem mennesker og mellem religioner men også et klart budskab om respektens, oplysningens og klarhedens nødvendighed. Massoud siger: En af de største forhindringer for en meningsfuld dialog mellem islam og kristendom, er den manglende viden på begge sider om både ens egen og de andres religion. De færreste danskere har noget særligt dybt kendskab til kristendommen, selv om de er medlemmer af folkekirken, og på samme måde ved mange muslimer ikke meget om, hvad der står i deres egne hellige skrifter: Koranen og Hadith. Og kendskabet til de andres religion er endnu ringere. Derfor oplever vi, at mange er bange for de fremmede for det ukendte og angst skaber frygt og ikke forsoning. Massoud siger: Hvis man ikke kender sig selv godt nok, bliver man ofte usikker over for den anden og ser ham eller hende som en trussel. Man ender med at skabe fjendebilleder og ikke rigtige billeder af hinanden.. Det er Massouds opfattelse, at kun når man erkender hinandens forskelle, er det muligt at gå i dialog med hinanden ikke for at blive ens men for at kende og respektere hinanden. Med baggrund i sin opvækst og sit kendskab til Iran, er det klart for Massoud, at der er lighedspunkter mellem religionerne, men i bund og grund er de to religioner islam og kristendom så forskellige som olie og vand og kan aldrig forenes. Hvordan dette synspunkt forenes med en dialog mellem religionerne og med Massouds arbejde som præst det skal vi høre mere om den spændende og aktuelle aften i præstegården i Humble. Eftermiddagsmøde: Onsdag d. 28. marts kl får vi besøg af vores nye provst på Langeland og Ærø Trille Brink Westergaard i Humble præstegård. I stiftsvisen skriver Trille: Jeg er begyndt som provst i en tid, hvor der er forandring i kirken. Plejer er om ikke død, så hensygnende. Nye strukturer og ordninger er på vej overalt. Vores provsti hører til det såkaldte udkantsdanmark en ualmindelig smuk udkant med masser af kreative og engagerede mennesker. Kirken skal være på forkant også i udkanten. Det kan vi kun være, hvis vi tør flytte os og tænke nyt med respekt for det gamle. Det vil Trille alt sammen uddybe på mødet. Mød op og tag del i debatten som optakt til menighedsrådsvalget i efteråret. Husk kop og brød. Vi giver kaffen. Babysalmesang Vi hører at befolkningstallet på Langeland generelt er faldende. I Humble sogn går det imidlertid den modsatte vej. Vi har vel nærmest med et lille babyboom at gøre. Derfor og på opfordring tilbyder jeg et babysalmesangskursusforløb med start fredag d. 9. marts kl. 10 i præstegården. Man behøver ikke at være en supermor eller en superbaby for at deltage, og man må gerne komme for sent. Men hvis du når frem, byder vi på kaffe og te og lidt morgenmad. Min erfaring som instruktør fortæller mig allerede, at det kan lykkes at komme rigtig tæt på dit barns udvikling, når det f.eks gibber i hele barnets krop, når det genkender en af de rytmiske sange og prøver at hoppe i takt, fordi rytmen bare skal ud. Du kan også opleve at barnet måbende eller ivrigt griber ud efter den ting, der går på omgang, når vi synger velkommen- sangen. Som forældre er det også vigtigt at få et kendskab til nogle af kirkeårets salmer med særlig appel til børn og få lært nogle aftenbønner, når man skal til at putte sit barn. Foreløbig har jeg planlagt at vi mødes fredag d. 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3. Døde Aksel Jensen Skov, død Begravet fra Ristinge kirke Karsten Skov, død Bisat fra Kædeby kirke Inga Margrethe Nielsen, død Bisat fra Svendborg kirkegårdskapel Irma Petersen, død Bisat fra Humble kirke Hertha Hansen, død Begravet fra Ristinge kirke Karla Margrethe Pilegaard, død Begravet fra Humble kirke Dåb Luca Pihl Lüthi, født , døbt i Humble kirke Esben Kajberg Larsen født , døbt i Humble kirke Ferie og friweekend Jeg har fri i weekenden d april, maj og maj. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble , e-post: Træffes bedst mandagtorsdag Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, Graver: Lisbeth Møller, Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Kirkebil: Byens Taxa syd,

18 Konfirmation 2012 Konfirmation i Lindelse kirke Søndag d. 29. april kl v. Trille Brink Westergaard Marcus Boye Christensen, Ristingevej 44, 5932 Humble. Oliver Joachim Elnegaard Ejlersen, Vindebyvej 6, 5900 Rudkøbing. Rasmus Fuglsang, Sønderskovvej 16, 5932 Humble. Sabine Hansen, Bregnevej 8, 5900 Rudkøbing. Morten Vester Jensen, Statenevej 28, 5900 Rudkøbing. Cecilie Kromann Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. Daniel Lund-Hansen, Skrøbelev Hedevej 13c, 5900 Rudkøbing. Andreas Henrik Rumberg Lundsgaard, Statenevej 16, 5900 Rudkøbing. Christoffer Rahbek Lyder, Kastanievej 18, 5900 Rudkøbing. Johannes Brink Westergaard, Langegade 2, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Fuglsbølle Kirke Søndag den 29. april kl v. Annalise Bager Miki Max Fagerli-Schmidt, Herslevvej 16, 5900 Rudkøbing Rasmus Vous Andreasen, Snaremosevej 5, 5900 Rudkøbing Stine Dam Gregersen, Schnohrsvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Skrøbelev Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Annalise Bager Kathrine Bomholdt Henriksen, Skrøbelev Kirkevej 28, 5900 Rudkøbing Lucas Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Pernille Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4 A, 5900 Rudkøbing Stine Holstein Jørgensen, Møllemosevej 9, 5900 Rudkøbing Thomas Ejler Jensen, Fredensvej 13, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Leander Hviid Jensen, Sylen 1, 5900 Rudkøbing Frederik Houmann Nielsen, Statenevej 23, 5900 Rudkøbing Mark Bønnelykke Rasmussen, Kløvervænget 7, 5900 Rudkøbing Anders Ellehave Hansen, Kastanjevej 24, 5900 Rudkøbing Daniel Boye Christensen, Nørrebro 13.A, 5900 Rudkøbing Ditlev Nyman Nielsen, Vindrosen 7, 5900 Rudkøbing Agnes Karlebjerg, Jens Winthers Vej 10, 5900 Rudkøbing Tasja Nyborg Gotfredsen, Chr. Kiilsgaardsvej 49, 5900 Rudkøbing Caroline Skovdam Pedersen, Nørrebro 207 B, 5900 Rudkøbing Freja Kirkegård Christensen, Strandbakken 12, 5900 Rudkøbing Nicklas Birk Westphal, Kibshavevej 4, 5900 Rudkøbing Nikolaj Elnegaard Simonsen, Kløvervænget 10, 5900 Rudkøbing Signe Pihl Bøye, Nørrebro 86 A, 5900 Rudkøbing Simone Mejlsgaard Koch, Østergade 26, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Humble Kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Helle Frimann Hansen Mathias Hannibal Fakkemohs, Møllevænget 10, Helsned. Cecilie Mortensen, Ristingevej 18, Humble Laura Amalie Røssel, Haveskovvej 10, Fodslette Mathias Strander Jakobsen, Ellehaven 15, Humble Niclas Rødgaard Kroun, Høgevej 2, Humble Jakob Lunding Madsen, Hovedgaden 44 A, Humble Rebecca Victoria Hedenskog Andersen, Tryggelev 54, Tryggelev Line Sofie Brylle, Humblevej 1, Humble Malene Krogh Jensen, Harnbjergvej 8, Helsned Patrick Welcher, Harnbjergvej 8, Helsned. Susanne Brock Nielsen, Duevej 20, Humble Ida Mørck Rasmussen, Møllevænget 13, Helsned Sara Have Thomsen, Lærkevej 5, Humble Nicoline Sachmann, Grøndalsvej 38, 1. th., Frederiksberg Rie Roediger Nielsen, Østerskovvej 16, Østerskov Konfirmation i Rudkøbing kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Lene Kjær Andersen Katja Havemann Andersen, Peløkkevej 32, 5900 Rudkøbing. Emil Bendix Christensen, Haverne 4, 5900 Rudkøbing. Mikkel Didriksen, Havnegade 106, 5900 Rudkøbing Gustav Moesgaard Dziemieszka, Sommerlyst 5, 5900 Rudkøbing. Mikkel Dziemieszka, Bøgevej 1, st. th., 5953 Tranekær. Christine Eriksen, Hinestien 1, 5900 Rudkøbing. Emil Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Magnus Schou Jørgensen, Halvmånen 1, 5900 Rudkøbing. Mikkel Mørck Nielsen, Kibshavevej 25, Kulepile, 5900 Rudkøbing. Laura Recke Nielsen, Lindevej 14, 5900 Rudkøbing. Laue Thor Nielsen, Ringparken 18, 5900 Rudkøbing. Emma Risgård Rasmussen, Halvmånen 5, 5900 Rudkøbing. Sofie Sørum, Jens Winthersvej 5, 5900 Rudkøbing. 18

19 Konfirmation 2012 Konfirmation i Tranekær kirke Store Bededag den 4. maj kl v. Torben Poulsen Jonas Benjamin Grundsted, Lejbøllevej 58, 5953 Tranekær Martin Ellehammer Hansen, Strandbyvej 6,5953 Tranekær Mikkel Bang Knudsen, Klavsebøllevej 21, 5953 Tranekær Mads Kærsgaard Petersen, Lejbøllevej 6, 5953 Tranekær Catharina May Vedkiær, Nordre Strandvej 3, 5953 Tranekær Emilia Charlotte van Wylich-Muxoll, Slotsgade 86, 5953 Tranekær Konfirmation i Strynø kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen. Noah Flach van Drongelen, Korsvejen 6, Strynø, 5900 Rudkøbing. Anne Marie Larsen, Tværvænget 3, Strynø, 5900 Rudkøbing. Michele Madsen, Spodsbjergvej 163, 5900 Rudkøbing Nanna Kræmmer Hansen, Byvej 3, 5900 Rudkøbing Niklas Levin Svan, Fiskervænget 20, 5900 Rudkøbing Stine Sedstrøm Christensen, Fuglsbøllevej 29, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Kresten Vang Klingenberg, Rifbjergvej 22, 5900 Rudkøbing Jonas Guldbrandsen, Nordre Landevej 11, 5900 Rudkøbing Joakim Ungermann Clausen, Mosevænget 12, 5900 Rudkøbing Melissa Rosenfeldt Finsen, Reberbanen 35, 5900 Rudkøbing Andreas Grøn Kansberg, Kassebøllevej 6, 5900 Rudkøbing Louise Bruus Christiansen, Skrøbelev Kirkevej 16, 5900 Rudkøbing Leon Johansen, Vindebyvej 11, 5900 Rudkøbing Konfirmation Simmerbølle kirke Søndag den 6. maj kl v. Pia Tønsberg-Jensen Karoline Krista Jensen, Kassebøllevej 8, 5900 Rudkøbing Valdemar Alfred Krog Hesselbjerg Jørgensen, Havnegade 94, 5900 Rudkøbing Albert Thomas Raymond-Hovmand, Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing Frederik Nørregaard Lassen, Kupilevej 6, 5900 Rudkøbing Emilie Steen Bruntse, Skovbakken 13, 5900 Rudkøbing Anna Lund Kjerulff, Vesterby Mark 11, 5900 Rudkøbing Joanna Margit Krogh Jensen, Statenevej 12, 5900 Rudkøbing Mikkel Lind, Bygaden 103, 5953 Tranekær Emma Juul Jørgensen, Kirkepladsen 2, 2.sal, 5900 Rudkøbing Katrine Benedikte Møller, Bøgevej 10,5953 Tranekær Josefine Søgaard, Ndr. Landevej 4, 5900 Rudkøbing Mikkel Dyreborg Leth Lindberg, Viebæltet 80, 5900 Rudkøbing Mia Thejl, Nørrebro 126, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Longelse Kirke Søndag den 6. maj kl v. Annalise Bager Andreas Filip Nielsen, Spodsbjergvej 218, 5900 Rudkøbing Ida Ryborg, Pederstrupvej 37, 5900 Rudkøbing Julie Skovager Lasmann, Havgaardsvej 4, 5900 Rudkøbing Mathias Birkebjerg Kristiansen, Fredskovvej 2, 5900 Rudkøbing Konfirmation i Rudkøbing kirke Søndag den 6. maj kl v. Lene Kjær Andersen Amanda Bergholdt, Nørrebro 199, 5900 Rudkøbing. Jonas Elnegaard Larsen, Vindrosen 10, 5900 Rudkøbing. Teddy Stafsen Madsen, Viebæltet 18, 5900 Rudkøbing. Sammy Lee Price, Planken 4, 5900 Rudkøbing. Konfirmation i Tullebølle kirke Kristi himmelfartsdag den 17. maj kl v. Torben Poulsen Katrine Harrison Hansen, Annexstræde 23, 5953 Tranekær Sasha Köhler Jacobsen, Bukkeskovvej 19, 5953 Tranekær Henriette Eskebæk Jensen, Tranekærvej 3, 5953 Tranekær Mie Lundsgaard, Skebjergvej 19, 5953 Tranekær Dan Estrup Pedersen, Skebjergvej 3 B, 5953 Tranekær Joakim Petersen, Nørrebro 197, 5900 Rudkøbing Villiam Illum Rodam, Elmevej 14, 5953 Tranekær Johannes Sander Søndergaard, Skebjergvej 16, 5953 Tranekær Anders Voigt-Pedersen, Spodsbjergvej 58, 5900 Rudkøbing 19

20 Konfirmation 2012 Konfirmandhold fra Rudkøbing undervist af Lene Kjær Andersen. konfirmandhold fra Humble, undevist af Helle Frimann Hansen. Konfirmandhold fra Lindelse, Tryggelev og fodslette undervist af Trille Brink Westergaard. Konfirmandhold fra Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev undervist af Annalise Bager. Konfirmandhold fra Tullebølle, Tranekær og Bøstrup undervist af Torben Poulsen. Konfirmandhold fra Kassebølle Friskole undervist af Pia Tønsberg-Jensen. Konfirmandhold fra Rudkøbing-Simmerbølle undervist af Pia Tønsberg-Jensen. 20

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bladet omfatter følgende sogne: Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Gudstjenesteliste Dato Hem Hindborg Dølby Tjenestegørende præst 9/2 10.15 Rydal 16/2 16.00 Birgitte Kjær 23/2 10.15 Rydal 2/3 10.15

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

januar februar marts 2014

januar februar marts 2014 januar februar marts 2014 Slidstærkt! Den danske salmebog er en fantastisk ting. For det første beretter den om den lange historie, vi som kristne har del i: Den rummer f.eks. gendigtninger af salmer,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 9/6 19.30 10.15 Rydal 16/6 10.15 B Rydal 23/6 10.15 B Rydal 30/6 9.00 Birgitte kjær

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere