Nye og gamle decimalklasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye og gamle decimalklasser"

Transkript

1 Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer Uddannelse og forskning i alm Håndskrifter Historie Bogtryk Bogtryk Bogtryk Bogtrykkerkunstens historie Andre trykprocesser. Reproduktionsteknik Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderiets historie Bogmarkedet Boghandel og bogforlag Boghandel og bogforlag Forlags-, boghandler- og antikvarkataloger i alm Bogauktionskataloger Bibliofili Privatbiblioteker Privatbiblioteker Exlibris Enkelte bogmærke- og exlibris-kunstneres værker 01 - Bibliografi Bibliografi Almene bibliografier, kataloger og fortegnelser Almene kataloger over enkelte biblioteker Bibliografier over enkelte personer Almene institutionsbibliografier Anonym- og pseudonymfortegnelser Nationale bibliografier Fagbibliografier Regionalbibliografier. Lokalbibliografier 02 - Biblioteks- og arkivvæsen Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Biblioteksforeninger Uddannelse og forskning Biblioteksteknik og -administration Biblioteksbygninger og biblioteksindretning i alm Katalogisering Klassifikation Udlånskontrol. Udlånsekspedition Publikumsbetjening Informationssøgning Bibliotekssamarbejde Materialevalg Specialsamlinger Bibliotekshistorie Enkelte danske videnskabelige og faglige biblioteker Enkelte danske folkebiblioteker Biblioteksvæsen Biblioteksvæsen Børnebiblioteksarbejde Skolebiblioteksarbejde Skolebiblioteksvæsen Almene biblioteker for særlige brugergrupper. Opsøgende biblioteksarbejde Dokumentations- og informationscentre Arkivvæsen Arkivvæsen Arkivvæsen Enkelte almene arkiver 03 - Encyklopædier. Konversationsleksika Opslagsværker af blandet indhold 04 - Samlinger. Værker af blandet indhold Samlinger fra enkelte genrer Lydeffekter Danske forfatteres værker af blandet indhold Skrifter af blandet indhold Samlinger af danske forfatteres værker af blandet indhold

2 Færøske forfatteres værker af blandet indhold Grønlandske forfatteres værker af blandet indhold Festskrifter af blandet indhold 05 - Aviser. Periodica af blandet indhold Aviser 06 - Museumsvæsen i alm Museumsteknik og -administration 06.6 Museer - evt. ordningsord til Museer - evt. ordningsord til Udstillinger af alm. og blandet karakter Almene udstillinger Almene udstillinger 07 - Medier Pressevæsen Pressevæsen Mediesociologi Foreninger og institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Mediernes historie i alm Journalistik Radio og tv i alm Radio- og tv-historie i alm Radio i alm Radiostationer Radioens historie Tv i alm Tv-stationer Tv's historie Presse Pressens historie 10 - Filosofi i alm. Filosofi Filosofi Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger og institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Filosofiske skoler og retninger Filosofiens historie i alm Oldtiden Middelalderen Renæssancen Nyere tid Det 19. århundrede Det 20. århundrede Det 21. århundrede 11 - Logik 12 - Erkendelsesteori. Metafysik 13 - Psykologi i alm. Psykologi Metodeteori i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Historie Almen psykologi Fysiologisk psykologi Rustilstandenes psykologi Perceptionspsykologi Læreprocessernes psykologi i alm Tænkningens psykologi Motivations- og viljespsykologi Emotionspsykologi Holdningspsykologi Differentiel psykologi Personlighedspsykologi Seksuallivets psykologi Udviklingspsykologi Børne- og ungdomspsykologi

3 Den modne alders psykologi Alderdommens psykologi Komparativ psykologi Dybdepsykologi Parapsykologi 14 - Okkultisme Okkultisme De esoteriske videnskaber Spiritisme 15 - Etik i alm. Etik i almindelighed Praktisk etik i alm Familielivets etik Seksuallivets etik Socialetik Socialetik, patriotiske og nat. foren. Patriotiske og nat. foreninger Internationale forholds etik Fredsbevægelse Fredsbevægelse Stimulansforbrugets etik Afholdsbevægelse Afholdsbevægelse Etik over for dyr Dyrebeskyttelse Dyrebeskyttelse 16 - Religionsfilosofi i alm Religionspsykologi Religionssociologi i alm Livsanskuelse. Verdensanskuelse 17 - Æstetik 19 - Videnskab og forskning i alm. Kommunikation i alm. EDB og IT i alm. Videnskab og forskning i almindelighed Videnskabsfilosofi. Videnskabsteori. Forskningsmetodologi i alm Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Forskeruddannelse i alm Vidensociologi. Forskningssociologi Forskningens historie i alm Forskningsteknik i alm Kommunikation i alm. Information i alm Tegn Semiologi. Semiotik Symboler i alm Billeder. Billedanalyse i alm Præsentation Meddelelser. Signaler. Koder Kryptografi Kybernetik Data IT i alm. EDB EDB Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Databehandlingens historie i alm IT-branchen IT-systemer i alm Systemudvikling Datasikkerhed i alm IT-service IT-teknikker. Specielle IT-systemer Intelligente systemer Multimediesystemer Billeder. Grafik Lyd Mønstergenkendelse Internet Det sociale net Tegnsæt. Data og datastrukturer Programmering Programmering af processorer. Assemblerprogrammering Programmeringssprog i alm Enkelte programmeringssprog

4 Software i alm Databasesystemer Enkelte databasesystemer Operativsystemer Enkelte operativsystemer Hardware Computere Enkelte typer Arkitektur. Indre enheder Grafikkort Lydkort Netkort Processorer Eksterne datalagre Computerudstyr Elektroniske regnemaskiner. Kalkulatorer 20 - Den kristne religion i alm. Religionsforhold i almindelighed Religion Kirke og kultur Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Ældre teologisk litteratur 21 - Naturlig teologi 22 - Bibelen Bibelske fortolkningsprincipper Bibelleksika. Bibelordbøger Bibelselskaber Bibelens litteraturhistorie i alm Bibelske hjælpevidenskaber i alm Bibelhistorie Det gamle testamente Det gamle testamentes historiske bøger Det gamle testamentes poetiske bøger Det gamle testamentes profetiske bøger Det ny testamente Nytestamentlige hjælpevidenskaber Evangelierne. Apostlenes gerninger Brevene. Johannes' åbenbaring Gammel- og nytestamentlige apokryfer og pseudepigrafer Bibelske personers liv Jesu liv 23 - Dogmatik Enkelte folkekirkelige retningers dogmatik Personlige trosbekendelser Eskatologi Symbolik (Konfessionslære) Forsvar for og angreb på kristendommen 24 - Trosliv. Opbyggelse Bibler, prædikener og salmer Kristelig etik Prædikener Andagts- og bønnebøger Salmer Salmekonkordanser Salmebøger. Samlinger af salmer og åndelige sange Kirkelige redskaber og symboler (Sindbilleder) Prædikekunst 25 - Mission Mission Ydre Mission Missionshistorie Missionsselskaber Mission blandt jøder og muslimer Mission i Europa Mission i Asien

5 Mission i Indien Mission i Kina Mission i Afrika Mission i Amerika Mission i Grønland Mission i Australien 26 - Kirkens institutioner og arbejde. Folkekirken Folkekirken i almindelighed Folkekirken Social teologi Kirkeforfatning og kirkestyre Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg. Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg Praktisk teologi Liturgi De kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige foreninger, institutioner og selskaber Kirkelige foreninger og institutioner Kirkelige foreninger og institutioner Menighedspleje Menighedspleje Søndagsskoler Søndagsskoler Søndagsskoler Indre missionsarbejde Indre Mission Indre Mission 27 - Kirkehistorie Kirkehistoriens enkelte perioder Oldtiden Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Helgen- og martyrhistorie i alm Danmarks kirkehistorie Kirkehistorie i almindelighed Middelalderen Kirkehistorie i Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Enkelte kirkesamfund Enkelte folkekirkelige retninger Enkelte folkekirkelige retn., ikke IM Enkelte egnes og byers kirkehistorie i alm. Fri- og valgmeningheder Færøernes kirkehistorie Grønlands kirkehistorie Kirkelig virksomhed blandt danske i udlandet Slesvig-Holstens kirkehistorie i alm Kristne munke- og nonneordener i alm. Kristne munke- og klosterordener Klostervæsen 28 - Kristne kirker. Kirkelig enhed Kristne kirker og sekter i alm Ortodokse kirker Den romersk-katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk-katolsk dogmatik Romersk-katolske prædikensamlinger, salmebøger og liturgiske tekster Lutherske kirker Lutherske kirker Evangelisk-Lutherske kirker Brødremenigheden Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Det Danske Missionsforbund Reformerte kirker Husitterne Valdenserne Huguenotterne Presbyterianismen Den Anglikanske Kirke Ældre kristne kirker Kongregationalismen. Puritanismen Baptismen Baptisme Baptisme Metodismen Metodisme Metodisme Unitarismen Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Den Katolsk-Apostoliske Kirke Katolsk apostolsk kirke Kvækerne Andre ældre kristne kirker Øvrige kristne kirker Alm. vækkelsesbevægelser Vækkelsesbevægelser i almindelighed

6 Frelsens Hær Frelsens Hær Frelsens Hær Pinsebevægelsen. Den Apostolske Kirke Kirkelig enhed Nyere kristne kirker Sekter i almindelighed Mormonismen Mormonisme Mormonisme Swedenborgianismen Adventismen Adventisme Adventisme Jehovas Vidner Jehovas Vidner Jehovas Vidner Christian Science Teosofien Antroposofien Andre nyere kristne kirker Øvrige sekter 29 - Religionsvidenskab Sammenlignende religionsvidenskab Græsk-romerske religioner Nordiske religioner. Andre europæiske religioner Indiske religioner Buddhismen Jainismen Hinduismen Østasiatiske religioner Kinesiske religioner Konfucianismen Taoismen Japanske religioner Jødedommen Jødedom Jødedom Islam Islam Islam Bahá'i Nærorientalske religioner Andre ikke-kristne religioner Trossamfund ikke kristne religioner Buddhisme g hinduisme Asiatiske religioner Afrikanske religioner Amerikanske religioner Australske religioner Eskimoisk religion 30 - Samfundsvidenskaberne i alm. Samfundsforhold i almindelighed Teori. Metodik Sociologi i alm Sociale processer og systemer Kultursociologi. Samspillet mellem kultur og samfund Socialpsykologi Socialøkologi Sociale strukturer og grupperinger Sociale grupper Sociale grupper Sociale klasser Overklasser Middelklasser Arbejderklassen Underklasser Etniske, nationale og racemæssige grupperinger Gæstearbejdere. Indvandrere Aldersgrupperinger Aldersgrupperinger Børn Unge Voksne Ældre Kønsgrupperinger. Familiesociologi. Seksualsociologi Kønsgrupperinger Kvinder Mænd Familiesociologi Ægteskab. Parforhold Familiens opløsning

7 Enlige Kollektiver. Bofællesskaber. Større samlivsfællesskaber Seksualsociologi Pornografi Prostitution Homoseksualitet Andre seksuelle adfærdsmønstre Enkelte landes samfundsforhold i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning 31 - Statistik. Demografi Demografi Demografi og statistik Demografi og statistik Geografisk-historisk statistik i alm Politik Politologi. Politisk etik, psykologi og sociologi Terminologi Foreninger og institutioner Uddannelse og forskning Politisk teknik og propaganda Politiske systemer i alm Anarkisme i alm Enevælde i alm Feudalisme i alm Politisk demokrati i alm Marxisme, socialisme og kommunisme i alm Autoritære styreformer i alm Islamisme Politiske systemer i enkelte lande Danmarks politiske system Danmarks pol. system i almindelighed Politiske partier Socialdemokratiet - evt. ordningsord til Radikale Venstre - evt. ordningsord til Konserative Folkeparti - evt. ordningsord til Venstre - evt. ordningsord til Retsforbundet - evt. ordningsord til Socialistisk Folkeparti - evt. ordningsord til Danmarks kommunistiske parti - evt. ordningsord til Enkelte danske partiers historie og ideologi Øvrige politiske partier Færøernes politiske system i alm Grønlands politiske system i alm Borgeren og staten. De borgerlige rettigheder Borgeren og staten Politiske valg Kommunevalg Kvindens politiske stilling Kvindebevægelse Kvindebevægelse Udvandring og indvandring. Politisk flugt Udvandringens og indvandringens historie Ind- og udvandring Udvandring International politik International politik i almindelighed Diplomati. Udenrigstjeneste Hjælp til udviklingslandene i alm Internationalt socialt hjælpearbejde i alm. Internationalt socialt hjælpearbejde Internationalt socialt hjælpearbejde Flygtningehjælp Flygtninge og flygtningehjælp Almene internationale samarbejdsorganisationer Forenede Nationer Foreninger og selskaber til fremme af samarbejdet mellem to eller flere lande Internationale foreninger Internationale foreninger Regionale samarbejdsorganisationer Den Europæiske Union (EU) Den Europæiske Union EU's almene institutioner Parlamentariske forsamlinger Folketingsvalg Folketingsvalg Færøernes Lagting Grønlands Landsting Andre landes parlamentariske forsamlinger Regionale parlamenter. Europa-Parlamentet

8 33 - Økonomi Økonomi i almindelighed Metode. Filosofi Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Uddannelse og forskning Økonomisk idéhistorie Økonomiske systemer. Produktionsfaktorerne og prisdannelsen Økonomisk udvikling og vækst Økonomiske ressourcer Arbejdsforhold Arbejdsforhold i almindelighed Arbejdsforhold Enkelte gruppers arbejdsforhold Beskæftigelsesspørgsmål. Arbejdsløshed Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdskonflikter Arbejdskonflikter Arbejdspladsdemokrati Fagforeninger Arbejder- og fagbevægelse i almindeligh. Arbejderbevægelse Enkelte fagforeninger Fagforeninger Fagforeninger Funktionærforhold Jordpolitik Kapitalen Pristeori. Prisdannelse Arbejdsgiverorganisationer Arbejdsgiverforeninger Arbejdsgiverforeninger Økonomisk geografi og historie i alm Danmarks økonomiske forhold i alm Enkelte danske lokaliteters økonomiske forhold i alm. Økonomiske forhold Økonomiske forhold Færøernes økonomiske forhold i alm Grønlands økonomiske forhold i alm Pengevæsen og kreditforhold i alm. Penge- og kreditvæsen i almindelighed Penge- og kreditvæsen Penge- og kapitalmarkedet Banker og sparekasser Banker og sparekasser Enkelte banker og sparekasser Lånekontorer Realkredit Kreditforeninger Børser International økonomi Internationalt økonomisk samarbejde Internationalt økonomisk samarbejde EF Økonomisk samarbejde med udviklingslandene Enkelte økonomiske samarbejdsorganisationer De Europæiske Fællesskaber (EF) EU's økonomiske samarbejde i alm Økonomiske svingninger Indkomstens fordeling Indkomstens fordeling Arbejdsløn Økonomisk demokrati Jordrente Kapitalrente Kooperation Kooperation i almindelighed Kooperation Forbrugerkooperation. Brugsforeninger Brugsforeningsvæsen Brugsforeninger Enkelte brugsforeninger Produktionskollektiver og kibbutzer i alm Forbruget Offentlige finanser Statsmonopoler Offentlige erhvervsvirksomheder Koncessioneret drift Spillemarkedet Statsregnskab og statsbudget Kommunal finansforvaltning Skatter Skat i almindelighed Skatter, afgifter, toldvæsen Personlige skatter Ejendomsskatter Selskabsskatter

9 Indirekte skatter Toldvæsen Arveafgifter, gebyrer etc Social velfærdspolitik i alm Boligforhold. Boligpolitik Boligforhold i almindelighed Boligforhold Byggeri Lejerboliger Ejerboliger Bolig- og grundejerforeninger Boligforeninger og boligselskaber - evt. ordningsord til Grundejerforeninger - evt. ordningsord til Lejerforeninger - evt. ordningsord til Andelsforeninger - evt. ordningsord til Lov og ret. Lovgivning Retsvæsen i almindelighed Retsfilosofi. Retssociologi Formularbøger Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Advokatvæsen Sagførere Sagførere Uddannelse og forskning Andre landes retsvæsen i alm Retshistorie i alm International ret Traktater Internationale domstole Krigsret International luftret Asylret. Politiske flygtninges retsstilling Nationale mindretals retsstilling International privat-, proces- og strafferet Statsforfatningsret. Forvaltningsret Stats- og forvaltningsret i almindeligh Danmarks statsforfatning Grundloven Grundlovsfester Forvaltningsret i alm Kommunalret i alm Skatteret Kirkeret Planlægningsret Bygningsret Erhvervsforvaltningsret i alm Andre landes forfatnings- og forvaltningsret Strafferet. Kriminologi Strafferet i almindelighed Forbrydelse og straf Kriminologi. Forbrydelser Forbrydelser Presseret Kriminalpolitivæsen Fængselsvæsen. Kriminalforsorg Fængsel Andre landes strafferet og kriminologi Militærret Andre landes militærret Privatret Privatret Privatret Personret. Familieret. Arveret Arbejdsret Formueret i alm Erstatningsret. Forsikringsret Tingsret Landboret Luftret. Søret Ophavsret. Patentret Andre landes privatret Love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer Lokale love og anordninger Alm. lovregistre Danske love og vedtægter før Christian V's danske lov (1683) Christian V's danske lov (1683) Alm. samlinger af danske love og anordninger efter Christian V's danske lov (1683)

10 Enkelte danske love og samlinger af danske love om specielle områder efter Christian V's danske lov (1683) Andre landes love Retspleje Retspleje Domssamlinger Konkurs og skifteret Nævninger og domsmænd Voldgift i alm Andre landes retspleje Retssager og deres historie Romerret Kanonisk ret. Jødisk ret. Islamisk ret 35 - Offentlig forvaltning Statsforvaltning i almindelighed Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Danmarks administrative inddeling og statslige forvaltning i alm Danmarks forvaltning indtil Aktstykker Danmarks forvaltning fra Hoffet og hof-etaterne De enkelte ministerier Militærvæsen Militærvæsen i almindelighed Militærvæsen Militærpsykologi. Militærsociologi Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer. Selskaber Militære foreninger Uddannelse og forskning Militære uniformer Værnepligt. Militærnægtelse Hærvæsen Hærvæsen Flådevæsen Flådevæsen Flyvevåben Flyvevåben Øvrige militære korps Frivillige korps Frivillige militære korps Frivillige korps Andre landes militærvæsen og militærhistorie i alm Politivæsen i alm. Politivæsen Politivæsen Andre landes statsforvaltning Stats- og kommunalforvaltningens personale 36 - Lokalforvaltning og -politik. Foreninger Amts-adm.bygninger og rådhuse Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Dansk lokalforvaltning og -politik i alm Enkelte danske kommuners og regioners forvaltning og politik Kommuners og amters forvaltning Kommuners og amters forvaltning Enkelte danske regioners forhandlinger Enkelte danske kommunalbestyrelsers forhandlinger Andre landes lokalforvaltning og -politik Forenings- og mødeteknik. Foreningsret Hemmelige foreninger og andre foreninger med almene etiske formål Loger m.v. Loger m.v Foreninger i alm. Selskabelige foreninger Borger og selskabelige foreninger 37 - Uddannelse. Opdragelse. Undervisning. Folkeoplysning Opdragelse og uddannelse i almindelighed Pædagogisk teori i alm Pædagogisk forskning Systematik og terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer. Organisationer. Selskaber. Udstillinger Uddannelse i alm Ungdomsopdragelse - evt. ordningsord til Spejderkorps og andre ungdomsforeninger - evt. ordningsord til Uddannelses- og erhvervsvejledning Erhvervsvejledning Undervisning i alm. Undervisning Undervisning Undervisningsteorier Undervisningstests. Eksamensformer Enkelte undervisningsmetoder og arbejdsmønstre i alm.

11 Undervisning af indvandrerbørn, flygtningebørn og børn fra nationale mindretal Dramik Studieteknik. Læseteknik. Eksamensteknik Lejrskolearbejde Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alm Audiovisuelle undervisningsmaterialer Elektroniske undervisningsmidler Andre undervisningsmidler Skolefag i alm Skolebygninger og skoleinventar i alm Skolehygiejne Skolehygiejne Skolehygiejne Pædagogisk uddannelse Enkelte seminarier Lærerseminarier Seminarier Børne- og ungdomsopdragelse i alm. Børn og unge i almindelighed Børneopdragelse Foreninger. Organisationer. Spejderbevægelsen Fritids- og ungdomsforeninger. Klubber - evt. ordningsord til Spejdere - evt. ordningsord til Institutioner for børn i alm. Børnepasning Dagpleje. Vuggestuer Børnehaver Skolebørns fritidsordninger Børneopdragelse i andre lande Uddannelsessystemet i alm. Uddannelsessystemet i almindelighed Skolevæsen i alm Skolepsykologi. Skolesociologi Skoleadministration og -ledelse i alm Skoleret i alm Danmarks uddannelsessystem i alm Indskoling i Danmark. Børnehaveklasser Indskoling og Børnehaveklasser Folkeskolen i Danmark Folkeskolen i alm. ikke enkelte skoler Privatskoler i Danmark Privatskolen, ikke enkelte skoler Ungdomsuddannelser i Danmark Ungdomsuddannelser, ikke enk. skoler Ungdoms- og efterskoler i Danmark Ungdoms- og efterskolen, ikke enk.skoler Gymnasiale uddannelser i Danmark Gymnasiale udd. ikke enkelte skoler Andre landes uddannelsessystemer Lærerstanden i alm. Lærerstanden Voksenuddannelse i alm. Voksenundervisning i almindelighed Voksenundervisning Voksenundervisningens didaktik og metodik i alm Højskoler. Ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomsskoler Enkelte danske højskoler og ungdomshøjskoler Daghøjskoler. Produktionsskoler Aftenskoler. Oplysningsforbund Efteruddannelse Almen voksenuddannelse Andre voksenuddannelser Enkelte danske skoler Enkelte grundskoler, gymnasier og HF Enkelte skoler Højere uddannelse i alm. Højere uddannelse Højere uddannelse Højere uddannelsers undervisnings didaktik og metodik i alm Enkelte danske universiteter Højere uddannelse i andre lande Studerendes forhold Specialundervisning Specialundervisning Specialundervisning Højtbegavede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Hjerneskadede og psykotikere Sprog- og talehandicappede Specifikke indlæringsvanskeligheder Psykisk udviklingshæmmede Andre handicapgrupper Multihandicappede

12 Hospitalsundervisning i alm Folkeoplysning Folkeoplysning og kulturformidling i alm Kulturformidling Læsning Radio og TV i almindelighed - evt. ordningsord til Radio - evt. ordningsord til TV og video - evt. ordningsord til Kulturcentre Forsamlingshuse og kulturcentre Forsamlingshuse Opdragelsens og undervisningens historie Opdragelsens og undervisningens historie i Danmark 38 - Forsikring. Forsorg. Omsorg Forsikring Forsikring i almindelighed Forsikring Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning Enkelte almene forsikringsselskaber Genforsikring Kombineret forsikring Skadesforsikring Personforsikring. Livsforsikring Ulykkesforsikring Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikring Sygeforsikring Sygekasser Syge- og begravelseskasser Privat forsorg og velgørenhed i alm. Velgørenhed Velgørenhed Legater, fonde og stiftelser Legater og stiftelser Legater og stiftelser Offentlig forsorg og omsorg Offentlig forsorg Offentlig forsorg Etik. Metodik Foreninger. Institutioner. Organisationer Social uddannelse i alm Den offentlige forsorgs historie Socialret. Socialforvaltning og organisation Socialt arbejde i alm. i offentligt regi Social forsorg og omsorg for individer og grupper Social forsorg og omsorg for familier Andre landes offentlige forsorg og omsorg i alm Forsorg for børn og unge i alm. Børne- og Ungdomsforsorg i almindelighed Børne- og Ungdomsforsorg Forsorg for børn Forsorg for unge Forsorg for børnefamilier Forsorg for børnefamilier Mødreforsorg Andre landes forsorg for børn og unge Forsorg for ældre Forsorg for ældre i almindelighed Ældreforsorg. Sociale pensioner Økonomisk sikring af alderdommen Økonomisk sikring af alderdommen Ældreboliger. Plejehjem Ældreboliger og plejehjem Øvrige foranstaltninger for ældre Øvrige foranstaltninger for ældre Forsorg for handicappede og syge Særforsorg Særforsorg Multihandicappede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Sprog- og talehandicappede Psykisk udviklingshæmmede Andre enkelte handicap. Syge Alkoholikerforsorg. Narkomanforsorg Alkoholiker- og narkomanforsorg Alkoholikere Stofmisbrugere 39 - Folkekultur i alm. Folkeminder og folketradition i alm. Folketradition og folketro Teori. Metodik Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning i alm Folkedigtning Eventyr, historier, sagn og viser Eventyr, historier og fabler Sagn Viser Forskning

13 Ordsprog. Mundheld. Talemåder. Gåder. Rim og remser Ordsprog, rim og remser Ordsprog. Mundheld. Talemåder Gåder Rim og remser Forskning Folketro Folketro Folkeliv. Dagligliv Dagligliv Dagligliv Dagligliv i hovedstaden Dagligliv i provinsbyen Dagligliv på landet Dagligliv på søen Festtraditioner Festtraditioner Festtraditioner Livets fester - evt. ordningsord til Årets fester - evt. ordningsord til Juletraditioner Juletraditioner Byfester - evt. ordningsord til Omgangsformer Omgangsformer 39.7 Folkedragter - evt. ordningsord til Fritid i alm Geografi og rejser i alm Kort og atlas Kort - evt. ordningsord til Kort - evt. ordningsord til Geodæsi og kartografi Landmåling og matrikelvæsen Matrikelvæsen Kulturgeografi i alm Rejsebeskrivelser Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger. Selskaber Uddannelse og forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Turistvæsen Turisme Turisme Alm. rejsevejledninger Opdagelsesrejsernes historie i alm Europa Rejsebeskrivelser fra flere europæiske lande Vesteuropa Østeuropa 42 - Frankrig Enkelte lokaliteter Monaco 43 - England Enkelte lokaliteter i England og Wales Irland Enkelte lokaliteter Skotland Enkelte lokaliteter 44 - Mellemeuropa Tyskland Enkelte tyske lokaliteter Enkelte tyske lokaliteter Østrig Enkelte lokaliteter Liechtenstein Ungarn Tjekkiet. Slovakiet Tjekkiet Slovakiet 45 - Norden i alm Lappland i alm Øresundsregionen Norge Enkelte lokaliteter Island Enkelte lokaliteter Sverige

14 Enkelte lokaliteter Finland Enkelte lokaliteter 46 - Danmark Danske gårde, herregårde og slotte i alm Rejsehåndbøger København Enkelte lokaliteter Enkelte lokaliteter uden for København Topografi De danske Atlanterhavsøer i alm Færøerne Grønland Enkelte lokaliteter Grønlands historie De danske tropekolonier Slesvig-Holsten Slesvig og Holstens topografi 47 - Andre europæiske lande Holland Belgien Luxembourg Svejts Spanien Enkelte lokaliteter Portugal Andorra Italien Enkelte lokaliteter Vatikanstaten San Marino Malta Balkanlandene Albanien Bulgarien Rumænien Det europæiske Tyrki Grækenland Enkelte lokaliteter Sydslavien (Jugoslavien) Bosnien-Herzegovina Kosovo Kroatien Makedonien Montenegro Serbien Slovenien Rusland. Den tidligere Sovjetunion Enkelte lokaliteter i Rusland Hviderusland Moldova Ukraine Polen 46.4 A Topografi - evt. ordningsord til B Topografi i enkelte tidsrum - evt. ordningsord til C Tilrejsendes indtryk af lokaliteten - evt. ordningsord til D Turistførere- og vejledninger - evt. ordningsord til E Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m. - evt. ordningsord til F Skove og plantager (ikke skovbrug) - evt. ordningsord til G Sogne, landsbyer, større bebyggelser - evt. ordningsord til H Bydele og forstæder - evt. ordningsord til I Torve, pladser, parker, fælleder og kirkegårde - evt. ordningsord til K Veje, gader, tunneler og viadukter - evt. ordningsord til L Bygninger, fredninger, gårde, herregårde, huse og slotte - evt. ordningsord til 46.4

15 Baltikum Estland Letland Litauen 48 - Andre verdensdele Asien Middelhavs- og Sortehavslandene Enkelte asiatiske lande Tyrkiet Kaukasusområdet Cypern Libanon Syrien Irak Den Arabiske Halvø Saudi-Arabien Yemen Oman Forenede Arabiske Emirater Qatar Bahrain Kuwait Iran Afghanistan Israel Jordan Sydasien Indien Pakistan Bangladesh Nepal Bhutan Sri Lanka (Ceylon) Maldiverne Sydøstasien Myanmar (Burma) Thailand Malaysia Singapore Laos Cambodja Vietnam Indonesien Filippinerne Centralasien i alm Mongoliet Den asiatiske del af den tidligere Sovjetunion Den centralasiatiske del af den tidligere Sovjetunion Sibirien Østasien i alm Korea Nordkorea Sydkorea Kina i alm Sinkiang-Uighur (Østturkestan) Tibet Det Indre Mongoli Manchuriet Hongkong. Macao Taiwan. Republikken Kina Japan Afrika

16 Enkelte afrikanske lande Nordafrika Egypten Sudan Sydsudan Etiopien Eritrea Djibouti Somalia Libyen og Atlaslandene (El Maghreb) Libyen Tunesien Algeriet Marokko De nordvestafrikanske øer Sahara Vestafrika Mauretanien Mali. Burkina Faso. Niger Mali Burkina Faso (Øvre Volta) Niger Senegal Sierra Leone Gambia. Guinea. Guinea-Bissau. Kap Verde Gambia Guinea Guinea-Bissau Kap Verde Liberia Elfenbenskysten Ghana Togo. Benin Togo Benin (Dahomey) Nigeria Sao Tomé e Príncipe Ækvatorial- og Centralafrika Cameroun Ækvatorialguinea Gabon. Centralafrikanske Republik. Tchad Gabon Centralafrikanske Republik Tchad Angola Congo Folkerepublikken Congo (Congo Brazzaville) Den Demokratiske Republik Congo Østafrika i alm Burundi. Rwanda Burundi Rwanda Uganda Kenya Tanzania Det sydlige Afrika Zimbabwe Zambia Malawi Botswana Swaziland Lesotho

17 Sydafrika Namibia (tidligere Sydvestafrika) Moçambique De sydvest- og sydøstafrikanske øer Madagascar Amerika i alm Enkelte nord- og mellemamerikanske lande Canada Enkelte lokaliteter USA Enkelte lokaliteter Mexico Mellemamerika Enkelte lande Guatemala Belize (Britisk Honduras) Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Vestindien Cuba Jamaica Den Dominikanske Republik Haiti Puerto Rico Bahamaøerne De små Antiller Trinidad og Tobago De hollandske Antiller Bermuda Sydamerika Enkelte sydamerikanske lande Venezuela Colombia Ecuador Peru Bolivia Chile Argentina Paraguay Uruguay Brasilien Guyana Australien og Oceanien Australien New Zealand Melanesien New Guinea Polynesien Fijiøerne. Tonga, Samoa. Cookøerne, Påskeøen. Pitcairn. Ducie Tahiti. Marquesasøerne Mikronesien Hawaii 49 - Polarlandene Arktis Arktiske øer Antarktis 50 - Naturvidenskab i alm. Naturvidenskab i almindelighed Miljø Naturen og mennesket Naturforhold i alm.

18 Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger i alm Uddannelse og forskning i alm Naturvidenskabelig teknik i alm Matematik Matematik Terminologi Matematisk uddannelse og forskning Aritmetik og algebra Matematiske tabeller Analyse Sandsynlighedsregning. Matematisk statistik Geometri Regning 52 - Astronomi og astrofysik Astronomi og astrofysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Astronomisk uddannelse og forskning Sfærisk astronomi. Praktisk astronomi Kronologi. Almanakker Himmelmekanik (Celest mekanik) Solsystemet. Rumforskning Solen Planeter. Måner Jordens måne Kometer og meteorer Rumforskning. Raketastronomi Stellarastronomi. Radioastronomi Kosmologisk fysik 53 - Fysik Fysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Fysisk uddannelse og forskning Fysisk teknik Teoretisk fysik Materiens fysik Atomfysik. Kernefysik Mekanik Akustik Varmelære Optik i alm. Geometrisk optik Enkelte emner af fysisk optik Elektricitetslære. Magnetisme 54 - Kemi Kemi Terminologi. Kemisk nomenklatur Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Kemisk uddannelse og forskning Analytisk kemi og laboratorieteknik Uorganisk kemi Organisk kemi 55 - Geologi og geofysik Geologi og geofysik i almindelighed Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Geologisk teknik Fysisk geografi i alm. Geofysik i alm. Geomorfologi i alm Mineralogi. Petrografi Mineralogi, petrografi Tektonisk og dynamisk geologi Landskabsformernes geologi Historisk geologi (Stratigrafi) Palæontologi Palæontologi Danmarks geologi og palæontologi i alm Naturforhold - evt. ordningsord til 50.2

19 Enkelte lokaliteters geologi og palæontologi i alm. Geologi Færøernes geologi og palæontologi i alm Grønlands geologi og palæontologi i alm Andre landes geologi og palæontologi i alm Meteorologi Klima Klima Oceanografi. Limnologi 56 - Biologi Biologi i almindelighed Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Biologisk uddannelse og forskning Biologisk teknik i alm Økologi. Biogeografi Hydrobiologi Hav- og ferskvandsbiologi Biotopografi Alm. og sammenlignende anatomi Alm. og sammenlignende fysiologi Dyrepsykologi (Etologi) i alm Formering i alm Udviklingslære i alm Arvelighedslære i alm Mikrobiologi i alm Botanik Botanisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Plantenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Botanisk uddannelse og forskning Forstbotanik Almindelig botanik Planteøkologi. Plantegeografi Danmarks flora i alm. Flora Flora Færøernes flora i alm Grønlands flora i alm Andre landes flora i alm Sporeplanter i alm. Sporeplanter Mosser og bregner Mosser og bregner Frøplanter i alm. Træer og andre frøplanter Nøgenfrøede Dækfrøede Enkimbladede Tokimbladede 58 - Zoologi Zoologisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Dyrenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Zoologisk uddannelse og forskning Forst- og jagtzoologi Danmarks fauna i alm. Fauna Fauna Færøernes fauna i alm Grønlands fauna i alm Andre landes fauna i alm Hvirvelløse dyr Hvirvelløse dyr Lavere dyr Leddyr i alm. Krebsdyr Tusindben. Edderkoppeagtige dyr m.fl Insekter Årevingede (Hvepse, myrer, bier) Biller Sommerfugle Tovingede (Myg og fluer)

20 Bløddyr Hvirveldyr i alm. Hvirveldyr Fisk Fisk Padder og krybdyr Padder og krybdyr Fugle Fugle Feltornitologi. Fugleiagttagelse Fuglenes økologi og adfærd Danmarks fugle i alm Færøernes fugle i alm Grønlands fugle i alm Andre landes fugle i alm Enkelte ordener Andefugle Rovfugle Hønsefugle Vade- måge- alkefugle Duefugle Papegøjer Ugler Spurvefugle Andre ordener Pattedyr Pattedyr Kloakdyr og pungdyr Insektædere, kaguanger og flagermus Gnavere Gumlere, skældyr og jordsvin Rovdyr Sæler og hvaler Hovdyr Elefanter, søkøer og klippegrævlinger Primater 59 - Antropologi i alm. Etnografi Antropologi og etnologi Biologisk antropologi Kulturantropologi. Etnografi Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Asiatiske folk Europæiske folk Afrikanske folk Amerikanske folk Latinamerikanske folk Australske og oceaniske folk Arktiske folk 60 - Teknik i alm. Teknik og industri i almindelighed Virksomhedsledelse i alm. Virksomhedsledelse Virksomhedsledelse Organisation i alm Ledere. Bestyrelse Uddannelse og forskning Iværksætteri Virksomhedsøkonomi i alm Personaleledelse Kompetencer Rekruttering. Karriere Arbejdspsykologi Lønsystemer. Lønadministration Virksomhedsanlæg i alm Operationsanalyse i alm. Systemanalyse i alm Produktionsstyring i alm Arbejdsstudier i alm Automation i alm Kvalitetskontrol i alm.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Subject groups for BookScan.dk

Subject groups for BookScan.dk Subject groups for BookScan.dk Level1 Level2 Description 10 10-592 Skønlitteratur 10 10-594 Skønlitteratur: Digte 10 10-596 Skønlitteratur: Krimi og spænding 10 10-597 Skønlitteratur: Humor 20 20-831 Tegnelitteratur:

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere