Nye og gamle decimalklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye og gamle decimalklasser"

Transkript

1 Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer Uddannelse og forskning i alm Håndskrifter Historie Bogtryk Bogtryk Bogtryk Bogtrykkerkunstens historie Andre trykprocesser. Reproduktionsteknik Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderiets historie Bogmarkedet Boghandel og bogforlag Boghandel og bogforlag Forlags-, boghandler- og antikvarkataloger i alm Bogauktionskataloger Bibliofili Privatbiblioteker Privatbiblioteker Exlibris Enkelte bogmærke- og exlibris-kunstneres værker 01 - Bibliografi Bibliografi Almene bibliografier, kataloger og fortegnelser Almene kataloger over enkelte biblioteker Bibliografier over enkelte personer Almene institutionsbibliografier Anonym- og pseudonymfortegnelser Nationale bibliografier Fagbibliografier Regionalbibliografier. Lokalbibliografier 02 - Biblioteks- og arkivvæsen Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Biblioteksforeninger Uddannelse og forskning Biblioteksteknik og -administration Biblioteksbygninger og biblioteksindretning i alm Katalogisering Klassifikation Udlånskontrol. Udlånsekspedition Publikumsbetjening Informationssøgning Bibliotekssamarbejde Materialevalg Specialsamlinger Bibliotekshistorie Enkelte danske videnskabelige og faglige biblioteker Enkelte danske folkebiblioteker Biblioteksvæsen Biblioteksvæsen Børnebiblioteksarbejde Skolebiblioteksarbejde Skolebiblioteksvæsen Almene biblioteker for særlige brugergrupper. Opsøgende biblioteksarbejde Dokumentations- og informationscentre Arkivvæsen Arkivvæsen Arkivvæsen Enkelte almene arkiver 03 - Encyklopædier. Konversationsleksika Opslagsværker af blandet indhold 04 - Samlinger. Værker af blandet indhold Samlinger fra enkelte genrer Lydeffekter Danske forfatteres værker af blandet indhold Skrifter af blandet indhold Samlinger af danske forfatteres værker af blandet indhold

2 Færøske forfatteres værker af blandet indhold Grønlandske forfatteres værker af blandet indhold Festskrifter af blandet indhold 05 - Aviser. Periodica af blandet indhold Aviser 06 - Museumsvæsen i alm Museumsteknik og -administration 06.6 Museer - evt. ordningsord til Museer - evt. ordningsord til Udstillinger af alm. og blandet karakter Almene udstillinger Almene udstillinger 07 - Medier Pressevæsen Pressevæsen Mediesociologi Foreninger og institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Mediernes historie i alm Journalistik Radio og tv i alm Radio- og tv-historie i alm Radio i alm Radiostationer Radioens historie Tv i alm Tv-stationer Tv's historie Presse Pressens historie 10 - Filosofi i alm. Filosofi Filosofi Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger og institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Filosofiske skoler og retninger Filosofiens historie i alm Oldtiden Middelalderen Renæssancen Nyere tid Det 19. århundrede Det 20. århundrede Det 21. århundrede 11 - Logik 12 - Erkendelsesteori. Metafysik 13 - Psykologi i alm. Psykologi Metodeteori i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Historie Almen psykologi Fysiologisk psykologi Rustilstandenes psykologi Perceptionspsykologi Læreprocessernes psykologi i alm Tænkningens psykologi Motivations- og viljespsykologi Emotionspsykologi Holdningspsykologi Differentiel psykologi Personlighedspsykologi Seksuallivets psykologi Udviklingspsykologi Børne- og ungdomspsykologi

3 Den modne alders psykologi Alderdommens psykologi Komparativ psykologi Dybdepsykologi Parapsykologi 14 - Okkultisme Okkultisme De esoteriske videnskaber Spiritisme 15 - Etik i alm. Etik i almindelighed Praktisk etik i alm Familielivets etik Seksuallivets etik Socialetik Socialetik, patriotiske og nat. foren. Patriotiske og nat. foreninger Internationale forholds etik Fredsbevægelse Fredsbevægelse Stimulansforbrugets etik Afholdsbevægelse Afholdsbevægelse Etik over for dyr Dyrebeskyttelse Dyrebeskyttelse 16 - Religionsfilosofi i alm Religionspsykologi Religionssociologi i alm Livsanskuelse. Verdensanskuelse 17 - Æstetik 19 - Videnskab og forskning i alm. Kommunikation i alm. EDB og IT i alm. Videnskab og forskning i almindelighed Videnskabsfilosofi. Videnskabsteori. Forskningsmetodologi i alm Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Forskeruddannelse i alm Vidensociologi. Forskningssociologi Forskningens historie i alm Forskningsteknik i alm Kommunikation i alm. Information i alm Tegn Semiologi. Semiotik Symboler i alm Billeder. Billedanalyse i alm Præsentation Meddelelser. Signaler. Koder Kryptografi Kybernetik Data IT i alm. EDB EDB Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Databehandlingens historie i alm IT-branchen IT-systemer i alm Systemudvikling Datasikkerhed i alm IT-service IT-teknikker. Specielle IT-systemer Intelligente systemer Multimediesystemer Billeder. Grafik Lyd Mønstergenkendelse Internet Det sociale net Tegnsæt. Data og datastrukturer Programmering Programmering af processorer. Assemblerprogrammering Programmeringssprog i alm Enkelte programmeringssprog

4 Software i alm Databasesystemer Enkelte databasesystemer Operativsystemer Enkelte operativsystemer Hardware Computere Enkelte typer Arkitektur. Indre enheder Grafikkort Lydkort Netkort Processorer Eksterne datalagre Computerudstyr Elektroniske regnemaskiner. Kalkulatorer 20 - Den kristne religion i alm. Religionsforhold i almindelighed Religion Kirke og kultur Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Ældre teologisk litteratur 21 - Naturlig teologi 22 - Bibelen Bibelske fortolkningsprincipper Bibelleksika. Bibelordbøger Bibelselskaber Bibelens litteraturhistorie i alm Bibelske hjælpevidenskaber i alm Bibelhistorie Det gamle testamente Det gamle testamentes historiske bøger Det gamle testamentes poetiske bøger Det gamle testamentes profetiske bøger Det ny testamente Nytestamentlige hjælpevidenskaber Evangelierne. Apostlenes gerninger Brevene. Johannes' åbenbaring Gammel- og nytestamentlige apokryfer og pseudepigrafer Bibelske personers liv Jesu liv 23 - Dogmatik Enkelte folkekirkelige retningers dogmatik Personlige trosbekendelser Eskatologi Symbolik (Konfessionslære) Forsvar for og angreb på kristendommen 24 - Trosliv. Opbyggelse Bibler, prædikener og salmer Kristelig etik Prædikener Andagts- og bønnebøger Salmer Salmekonkordanser Salmebøger. Samlinger af salmer og åndelige sange Kirkelige redskaber og symboler (Sindbilleder) Prædikekunst 25 - Mission Mission Ydre Mission Missionshistorie Missionsselskaber Mission blandt jøder og muslimer Mission i Europa Mission i Asien

5 Mission i Indien Mission i Kina Mission i Afrika Mission i Amerika Mission i Grønland Mission i Australien 26 - Kirkens institutioner og arbejde. Folkekirken Folkekirken i almindelighed Folkekirken Social teologi Kirkeforfatning og kirkestyre Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg. Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg Praktisk teologi Liturgi De kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige foreninger, institutioner og selskaber Kirkelige foreninger og institutioner Kirkelige foreninger og institutioner Menighedspleje Menighedspleje Søndagsskoler Søndagsskoler Søndagsskoler Indre missionsarbejde Indre Mission Indre Mission 27 - Kirkehistorie Kirkehistoriens enkelte perioder Oldtiden Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Helgen- og martyrhistorie i alm Danmarks kirkehistorie Kirkehistorie i almindelighed Middelalderen Kirkehistorie i Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Enkelte kirkesamfund Enkelte folkekirkelige retninger Enkelte folkekirkelige retn., ikke IM Enkelte egnes og byers kirkehistorie i alm. Fri- og valgmeningheder Færøernes kirkehistorie Grønlands kirkehistorie Kirkelig virksomhed blandt danske i udlandet Slesvig-Holstens kirkehistorie i alm Kristne munke- og nonneordener i alm. Kristne munke- og klosterordener Klostervæsen 28 - Kristne kirker. Kirkelig enhed Kristne kirker og sekter i alm Ortodokse kirker Den romersk-katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk-katolsk dogmatik Romersk-katolske prædikensamlinger, salmebøger og liturgiske tekster Lutherske kirker Lutherske kirker Evangelisk-Lutherske kirker Brødremenigheden Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Det Danske Missionsforbund Reformerte kirker Husitterne Valdenserne Huguenotterne Presbyterianismen Den Anglikanske Kirke Ældre kristne kirker Kongregationalismen. Puritanismen Baptismen Baptisme Baptisme Metodismen Metodisme Metodisme Unitarismen Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Den Katolsk-Apostoliske Kirke Katolsk apostolsk kirke Kvækerne Andre ældre kristne kirker Øvrige kristne kirker Alm. vækkelsesbevægelser Vækkelsesbevægelser i almindelighed

6 Frelsens Hær Frelsens Hær Frelsens Hær Pinsebevægelsen. Den Apostolske Kirke Kirkelig enhed Nyere kristne kirker Sekter i almindelighed Mormonismen Mormonisme Mormonisme Swedenborgianismen Adventismen Adventisme Adventisme Jehovas Vidner Jehovas Vidner Jehovas Vidner Christian Science Teosofien Antroposofien Andre nyere kristne kirker Øvrige sekter 29 - Religionsvidenskab Sammenlignende religionsvidenskab Græsk-romerske religioner Nordiske religioner. Andre europæiske religioner Indiske religioner Buddhismen Jainismen Hinduismen Østasiatiske religioner Kinesiske religioner Konfucianismen Taoismen Japanske religioner Jødedommen Jødedom Jødedom Islam Islam Islam Bahá'i Nærorientalske religioner Andre ikke-kristne religioner Trossamfund ikke kristne religioner Buddhisme g hinduisme Asiatiske religioner Afrikanske religioner Amerikanske religioner Australske religioner Eskimoisk religion 30 - Samfundsvidenskaberne i alm. Samfundsforhold i almindelighed Teori. Metodik Sociologi i alm Sociale processer og systemer Kultursociologi. Samspillet mellem kultur og samfund Socialpsykologi Socialøkologi Sociale strukturer og grupperinger Sociale grupper Sociale grupper Sociale klasser Overklasser Middelklasser Arbejderklassen Underklasser Etniske, nationale og racemæssige grupperinger Gæstearbejdere. Indvandrere Aldersgrupperinger Aldersgrupperinger Børn Unge Voksne Ældre Kønsgrupperinger. Familiesociologi. Seksualsociologi Kønsgrupperinger Kvinder Mænd Familiesociologi Ægteskab. Parforhold Familiens opløsning

7 Enlige Kollektiver. Bofællesskaber. Større samlivsfællesskaber Seksualsociologi Pornografi Prostitution Homoseksualitet Andre seksuelle adfærdsmønstre Enkelte landes samfundsforhold i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning 31 - Statistik. Demografi Demografi Demografi og statistik Demografi og statistik Geografisk-historisk statistik i alm Politik Politologi. Politisk etik, psykologi og sociologi Terminologi Foreninger og institutioner Uddannelse og forskning Politisk teknik og propaganda Politiske systemer i alm Anarkisme i alm Enevælde i alm Feudalisme i alm Politisk demokrati i alm Marxisme, socialisme og kommunisme i alm Autoritære styreformer i alm Islamisme Politiske systemer i enkelte lande Danmarks politiske system Danmarks pol. system i almindelighed Politiske partier Socialdemokratiet - evt. ordningsord til Radikale Venstre - evt. ordningsord til Konserative Folkeparti - evt. ordningsord til Venstre - evt. ordningsord til Retsforbundet - evt. ordningsord til Socialistisk Folkeparti - evt. ordningsord til Danmarks kommunistiske parti - evt. ordningsord til Enkelte danske partiers historie og ideologi Øvrige politiske partier Færøernes politiske system i alm Grønlands politiske system i alm Borgeren og staten. De borgerlige rettigheder Borgeren og staten Politiske valg Kommunevalg Kvindens politiske stilling Kvindebevægelse Kvindebevægelse Udvandring og indvandring. Politisk flugt Udvandringens og indvandringens historie Ind- og udvandring Udvandring International politik International politik i almindelighed Diplomati. Udenrigstjeneste Hjælp til udviklingslandene i alm Internationalt socialt hjælpearbejde i alm. Internationalt socialt hjælpearbejde Internationalt socialt hjælpearbejde Flygtningehjælp Flygtninge og flygtningehjælp Almene internationale samarbejdsorganisationer Forenede Nationer Foreninger og selskaber til fremme af samarbejdet mellem to eller flere lande Internationale foreninger Internationale foreninger Regionale samarbejdsorganisationer Den Europæiske Union (EU) Den Europæiske Union EU's almene institutioner Parlamentariske forsamlinger Folketingsvalg Folketingsvalg Færøernes Lagting Grønlands Landsting Andre landes parlamentariske forsamlinger Regionale parlamenter. Europa-Parlamentet

8 33 - Økonomi Økonomi i almindelighed Metode. Filosofi Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Uddannelse og forskning Økonomisk idéhistorie Økonomiske systemer. Produktionsfaktorerne og prisdannelsen Økonomisk udvikling og vækst Økonomiske ressourcer Arbejdsforhold Arbejdsforhold i almindelighed Arbejdsforhold Enkelte gruppers arbejdsforhold Beskæftigelsesspørgsmål. Arbejdsløshed Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdskonflikter Arbejdskonflikter Arbejdspladsdemokrati Fagforeninger Arbejder- og fagbevægelse i almindeligh. Arbejderbevægelse Enkelte fagforeninger Fagforeninger Fagforeninger Funktionærforhold Jordpolitik Kapitalen Pristeori. Prisdannelse Arbejdsgiverorganisationer Arbejdsgiverforeninger Arbejdsgiverforeninger Økonomisk geografi og historie i alm Danmarks økonomiske forhold i alm Enkelte danske lokaliteters økonomiske forhold i alm. Økonomiske forhold Økonomiske forhold Færøernes økonomiske forhold i alm Grønlands økonomiske forhold i alm Pengevæsen og kreditforhold i alm. Penge- og kreditvæsen i almindelighed Penge- og kreditvæsen Penge- og kapitalmarkedet Banker og sparekasser Banker og sparekasser Enkelte banker og sparekasser Lånekontorer Realkredit Kreditforeninger Børser International økonomi Internationalt økonomisk samarbejde Internationalt økonomisk samarbejde EF Økonomisk samarbejde med udviklingslandene Enkelte økonomiske samarbejdsorganisationer De Europæiske Fællesskaber (EF) EU's økonomiske samarbejde i alm Økonomiske svingninger Indkomstens fordeling Indkomstens fordeling Arbejdsløn Økonomisk demokrati Jordrente Kapitalrente Kooperation Kooperation i almindelighed Kooperation Forbrugerkooperation. Brugsforeninger Brugsforeningsvæsen Brugsforeninger Enkelte brugsforeninger Produktionskollektiver og kibbutzer i alm Forbruget Offentlige finanser Statsmonopoler Offentlige erhvervsvirksomheder Koncessioneret drift Spillemarkedet Statsregnskab og statsbudget Kommunal finansforvaltning Skatter Skat i almindelighed Skatter, afgifter, toldvæsen Personlige skatter Ejendomsskatter Selskabsskatter

9 Indirekte skatter Toldvæsen Arveafgifter, gebyrer etc Social velfærdspolitik i alm Boligforhold. Boligpolitik Boligforhold i almindelighed Boligforhold Byggeri Lejerboliger Ejerboliger Bolig- og grundejerforeninger Boligforeninger og boligselskaber - evt. ordningsord til Grundejerforeninger - evt. ordningsord til Lejerforeninger - evt. ordningsord til Andelsforeninger - evt. ordningsord til Lov og ret. Lovgivning Retsvæsen i almindelighed Retsfilosofi. Retssociologi Formularbøger Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Advokatvæsen Sagførere Sagførere Uddannelse og forskning Andre landes retsvæsen i alm Retshistorie i alm International ret Traktater Internationale domstole Krigsret International luftret Asylret. Politiske flygtninges retsstilling Nationale mindretals retsstilling International privat-, proces- og strafferet Statsforfatningsret. Forvaltningsret Stats- og forvaltningsret i almindeligh Danmarks statsforfatning Grundloven Grundlovsfester Forvaltningsret i alm Kommunalret i alm Skatteret Kirkeret Planlægningsret Bygningsret Erhvervsforvaltningsret i alm Andre landes forfatnings- og forvaltningsret Strafferet. Kriminologi Strafferet i almindelighed Forbrydelse og straf Kriminologi. Forbrydelser Forbrydelser Presseret Kriminalpolitivæsen Fængselsvæsen. Kriminalforsorg Fængsel Andre landes strafferet og kriminologi Militærret Andre landes militærret Privatret Privatret Privatret Personret. Familieret. Arveret Arbejdsret Formueret i alm Erstatningsret. Forsikringsret Tingsret Landboret Luftret. Søret Ophavsret. Patentret Andre landes privatret Love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer Lokale love og anordninger Alm. lovregistre Danske love og vedtægter før Christian V's danske lov (1683) Christian V's danske lov (1683) Alm. samlinger af danske love og anordninger efter Christian V's danske lov (1683)

10 Enkelte danske love og samlinger af danske love om specielle områder efter Christian V's danske lov (1683) Andre landes love Retspleje Retspleje Domssamlinger Konkurs og skifteret Nævninger og domsmænd Voldgift i alm Andre landes retspleje Retssager og deres historie Romerret Kanonisk ret. Jødisk ret. Islamisk ret 35 - Offentlig forvaltning Statsforvaltning i almindelighed Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Danmarks administrative inddeling og statslige forvaltning i alm Danmarks forvaltning indtil Aktstykker Danmarks forvaltning fra Hoffet og hof-etaterne De enkelte ministerier Militærvæsen Militærvæsen i almindelighed Militærvæsen Militærpsykologi. Militærsociologi Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer. Selskaber Militære foreninger Uddannelse og forskning Militære uniformer Værnepligt. Militærnægtelse Hærvæsen Hærvæsen Flådevæsen Flådevæsen Flyvevåben Flyvevåben Øvrige militære korps Frivillige korps Frivillige militære korps Frivillige korps Andre landes militærvæsen og militærhistorie i alm Politivæsen i alm. Politivæsen Politivæsen Andre landes statsforvaltning Stats- og kommunalforvaltningens personale 36 - Lokalforvaltning og -politik. Foreninger Amts-adm.bygninger og rådhuse Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Dansk lokalforvaltning og -politik i alm Enkelte danske kommuners og regioners forvaltning og politik Kommuners og amters forvaltning Kommuners og amters forvaltning Enkelte danske regioners forhandlinger Enkelte danske kommunalbestyrelsers forhandlinger Andre landes lokalforvaltning og -politik Forenings- og mødeteknik. Foreningsret Hemmelige foreninger og andre foreninger med almene etiske formål Loger m.v. Loger m.v Foreninger i alm. Selskabelige foreninger Borger og selskabelige foreninger 37 - Uddannelse. Opdragelse. Undervisning. Folkeoplysning Opdragelse og uddannelse i almindelighed Pædagogisk teori i alm Pædagogisk forskning Systematik og terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer. Organisationer. Selskaber. Udstillinger Uddannelse i alm Ungdomsopdragelse - evt. ordningsord til Spejderkorps og andre ungdomsforeninger - evt. ordningsord til Uddannelses- og erhvervsvejledning Erhvervsvejledning Undervisning i alm. Undervisning Undervisning Undervisningsteorier Undervisningstests. Eksamensformer Enkelte undervisningsmetoder og arbejdsmønstre i alm.

11 Undervisning af indvandrerbørn, flygtningebørn og børn fra nationale mindretal Dramik Studieteknik. Læseteknik. Eksamensteknik Lejrskolearbejde Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alm Audiovisuelle undervisningsmaterialer Elektroniske undervisningsmidler Andre undervisningsmidler Skolefag i alm Skolebygninger og skoleinventar i alm Skolehygiejne Skolehygiejne Skolehygiejne Pædagogisk uddannelse Enkelte seminarier Lærerseminarier Seminarier Børne- og ungdomsopdragelse i alm. Børn og unge i almindelighed Børneopdragelse Foreninger. Organisationer. Spejderbevægelsen Fritids- og ungdomsforeninger. Klubber - evt. ordningsord til Spejdere - evt. ordningsord til Institutioner for børn i alm. Børnepasning Dagpleje. Vuggestuer Børnehaver Skolebørns fritidsordninger Børneopdragelse i andre lande Uddannelsessystemet i alm. Uddannelsessystemet i almindelighed Skolevæsen i alm Skolepsykologi. Skolesociologi Skoleadministration og -ledelse i alm Skoleret i alm Danmarks uddannelsessystem i alm Indskoling i Danmark. Børnehaveklasser Indskoling og Børnehaveklasser Folkeskolen i Danmark Folkeskolen i alm. ikke enkelte skoler Privatskoler i Danmark Privatskolen, ikke enkelte skoler Ungdomsuddannelser i Danmark Ungdomsuddannelser, ikke enk. skoler Ungdoms- og efterskoler i Danmark Ungdoms- og efterskolen, ikke enk.skoler Gymnasiale uddannelser i Danmark Gymnasiale udd. ikke enkelte skoler Andre landes uddannelsessystemer Lærerstanden i alm. Lærerstanden Voksenuddannelse i alm. Voksenundervisning i almindelighed Voksenundervisning Voksenundervisningens didaktik og metodik i alm Højskoler. Ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomsskoler Enkelte danske højskoler og ungdomshøjskoler Daghøjskoler. Produktionsskoler Aftenskoler. Oplysningsforbund Efteruddannelse Almen voksenuddannelse Andre voksenuddannelser Enkelte danske skoler Enkelte grundskoler, gymnasier og HF Enkelte skoler Højere uddannelse i alm. Højere uddannelse Højere uddannelse Højere uddannelsers undervisnings didaktik og metodik i alm Enkelte danske universiteter Højere uddannelse i andre lande Studerendes forhold Specialundervisning Specialundervisning Specialundervisning Højtbegavede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Hjerneskadede og psykotikere Sprog- og talehandicappede Specifikke indlæringsvanskeligheder Psykisk udviklingshæmmede Andre handicapgrupper Multihandicappede

12 Hospitalsundervisning i alm Folkeoplysning Folkeoplysning og kulturformidling i alm Kulturformidling Læsning Radio og TV i almindelighed - evt. ordningsord til Radio - evt. ordningsord til TV og video - evt. ordningsord til Kulturcentre Forsamlingshuse og kulturcentre Forsamlingshuse Opdragelsens og undervisningens historie Opdragelsens og undervisningens historie i Danmark 38 - Forsikring. Forsorg. Omsorg Forsikring Forsikring i almindelighed Forsikring Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning Enkelte almene forsikringsselskaber Genforsikring Kombineret forsikring Skadesforsikring Personforsikring. Livsforsikring Ulykkesforsikring Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikring Sygeforsikring Sygekasser Syge- og begravelseskasser Privat forsorg og velgørenhed i alm. Velgørenhed Velgørenhed Legater, fonde og stiftelser Legater og stiftelser Legater og stiftelser Offentlig forsorg og omsorg Offentlig forsorg Offentlig forsorg Etik. Metodik Foreninger. Institutioner. Organisationer Social uddannelse i alm Den offentlige forsorgs historie Socialret. Socialforvaltning og organisation Socialt arbejde i alm. i offentligt regi Social forsorg og omsorg for individer og grupper Social forsorg og omsorg for familier Andre landes offentlige forsorg og omsorg i alm Forsorg for børn og unge i alm. Børne- og Ungdomsforsorg i almindelighed Børne- og Ungdomsforsorg Forsorg for børn Forsorg for unge Forsorg for børnefamilier Forsorg for børnefamilier Mødreforsorg Andre landes forsorg for børn og unge Forsorg for ældre Forsorg for ældre i almindelighed Ældreforsorg. Sociale pensioner Økonomisk sikring af alderdommen Økonomisk sikring af alderdommen Ældreboliger. Plejehjem Ældreboliger og plejehjem Øvrige foranstaltninger for ældre Øvrige foranstaltninger for ældre Forsorg for handicappede og syge Særforsorg Særforsorg Multihandicappede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Sprog- og talehandicappede Psykisk udviklingshæmmede Andre enkelte handicap. Syge Alkoholikerforsorg. Narkomanforsorg Alkoholiker- og narkomanforsorg Alkoholikere Stofmisbrugere 39 - Folkekultur i alm. Folkeminder og folketradition i alm. Folketradition og folketro Teori. Metodik Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning i alm Folkedigtning Eventyr, historier, sagn og viser Eventyr, historier og fabler Sagn Viser Forskning

13 Ordsprog. Mundheld. Talemåder. Gåder. Rim og remser Ordsprog, rim og remser Ordsprog. Mundheld. Talemåder Gåder Rim og remser Forskning Folketro Folketro Folkeliv. Dagligliv Dagligliv Dagligliv Dagligliv i hovedstaden Dagligliv i provinsbyen Dagligliv på landet Dagligliv på søen Festtraditioner Festtraditioner Festtraditioner Livets fester - evt. ordningsord til Årets fester - evt. ordningsord til Juletraditioner Juletraditioner Byfester - evt. ordningsord til Omgangsformer Omgangsformer 39.7 Folkedragter - evt. ordningsord til Fritid i alm Geografi og rejser i alm Kort og atlas Kort - evt. ordningsord til Kort - evt. ordningsord til Geodæsi og kartografi Landmåling og matrikelvæsen Matrikelvæsen Kulturgeografi i alm Rejsebeskrivelser Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger. Selskaber Uddannelse og forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Turistvæsen Turisme Turisme Alm. rejsevejledninger Opdagelsesrejsernes historie i alm Europa Rejsebeskrivelser fra flere europæiske lande Vesteuropa Østeuropa 42 - Frankrig Enkelte lokaliteter Monaco 43 - England Enkelte lokaliteter i England og Wales Irland Enkelte lokaliteter Skotland Enkelte lokaliteter 44 - Mellemeuropa Tyskland Enkelte tyske lokaliteter Enkelte tyske lokaliteter Østrig Enkelte lokaliteter Liechtenstein Ungarn Tjekkiet. Slovakiet Tjekkiet Slovakiet 45 - Norden i alm Lappland i alm Øresundsregionen Norge Enkelte lokaliteter Island Enkelte lokaliteter Sverige

14 Enkelte lokaliteter Finland Enkelte lokaliteter 46 - Danmark Danske gårde, herregårde og slotte i alm Rejsehåndbøger København Enkelte lokaliteter Enkelte lokaliteter uden for København Topografi De danske Atlanterhavsøer i alm Færøerne Grønland Enkelte lokaliteter Grønlands historie De danske tropekolonier Slesvig-Holsten Slesvig og Holstens topografi 47 - Andre europæiske lande Holland Belgien Luxembourg Svejts Spanien Enkelte lokaliteter Portugal Andorra Italien Enkelte lokaliteter Vatikanstaten San Marino Malta Balkanlandene Albanien Bulgarien Rumænien Det europæiske Tyrki Grækenland Enkelte lokaliteter Sydslavien (Jugoslavien) Bosnien-Herzegovina Kosovo Kroatien Makedonien Montenegro Serbien Slovenien Rusland. Den tidligere Sovjetunion Enkelte lokaliteter i Rusland Hviderusland Moldova Ukraine Polen 46.4 A Topografi - evt. ordningsord til B Topografi i enkelte tidsrum - evt. ordningsord til C Tilrejsendes indtryk af lokaliteten - evt. ordningsord til D Turistførere- og vejledninger - evt. ordningsord til E Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m. - evt. ordningsord til F Skove og plantager (ikke skovbrug) - evt. ordningsord til G Sogne, landsbyer, større bebyggelser - evt. ordningsord til H Bydele og forstæder - evt. ordningsord til I Torve, pladser, parker, fælleder og kirkegårde - evt. ordningsord til K Veje, gader, tunneler og viadukter - evt. ordningsord til L Bygninger, fredninger, gårde, herregårde, huse og slotte - evt. ordningsord til 46.4

15 Baltikum Estland Letland Litauen 48 - Andre verdensdele Asien Middelhavs- og Sortehavslandene Enkelte asiatiske lande Tyrkiet Kaukasusområdet Cypern Libanon Syrien Irak Den Arabiske Halvø Saudi-Arabien Yemen Oman Forenede Arabiske Emirater Qatar Bahrain Kuwait Iran Afghanistan Israel Jordan Sydasien Indien Pakistan Bangladesh Nepal Bhutan Sri Lanka (Ceylon) Maldiverne Sydøstasien Myanmar (Burma) Thailand Malaysia Singapore Laos Cambodja Vietnam Indonesien Filippinerne Centralasien i alm Mongoliet Den asiatiske del af den tidligere Sovjetunion Den centralasiatiske del af den tidligere Sovjetunion Sibirien Østasien i alm Korea Nordkorea Sydkorea Kina i alm Sinkiang-Uighur (Østturkestan) Tibet Det Indre Mongoli Manchuriet Hongkong. Macao Taiwan. Republikken Kina Japan Afrika

16 Enkelte afrikanske lande Nordafrika Egypten Sudan Sydsudan Etiopien Eritrea Djibouti Somalia Libyen og Atlaslandene (El Maghreb) Libyen Tunesien Algeriet Marokko De nordvestafrikanske øer Sahara Vestafrika Mauretanien Mali. Burkina Faso. Niger Mali Burkina Faso (Øvre Volta) Niger Senegal Sierra Leone Gambia. Guinea. Guinea-Bissau. Kap Verde Gambia Guinea Guinea-Bissau Kap Verde Liberia Elfenbenskysten Ghana Togo. Benin Togo Benin (Dahomey) Nigeria Sao Tomé e Príncipe Ækvatorial- og Centralafrika Cameroun Ækvatorialguinea Gabon. Centralafrikanske Republik. Tchad Gabon Centralafrikanske Republik Tchad Angola Congo Folkerepublikken Congo (Congo Brazzaville) Den Demokratiske Republik Congo Østafrika i alm Burundi. Rwanda Burundi Rwanda Uganda Kenya Tanzania Det sydlige Afrika Zimbabwe Zambia Malawi Botswana Swaziland Lesotho

17 Sydafrika Namibia (tidligere Sydvestafrika) Moçambique De sydvest- og sydøstafrikanske øer Madagascar Amerika i alm Enkelte nord- og mellemamerikanske lande Canada Enkelte lokaliteter USA Enkelte lokaliteter Mexico Mellemamerika Enkelte lande Guatemala Belize (Britisk Honduras) Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Vestindien Cuba Jamaica Den Dominikanske Republik Haiti Puerto Rico Bahamaøerne De små Antiller Trinidad og Tobago De hollandske Antiller Bermuda Sydamerika Enkelte sydamerikanske lande Venezuela Colombia Ecuador Peru Bolivia Chile Argentina Paraguay Uruguay Brasilien Guyana Australien og Oceanien Australien New Zealand Melanesien New Guinea Polynesien Fijiøerne. Tonga, Samoa. Cookøerne, Påskeøen. Pitcairn. Ducie Tahiti. Marquesasøerne Mikronesien Hawaii 49 - Polarlandene Arktis Arktiske øer Antarktis 50 - Naturvidenskab i alm. Naturvidenskab i almindelighed Miljø Naturen og mennesket Naturforhold i alm.

18 Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger i alm Uddannelse og forskning i alm Naturvidenskabelig teknik i alm Matematik Matematik Terminologi Matematisk uddannelse og forskning Aritmetik og algebra Matematiske tabeller Analyse Sandsynlighedsregning. Matematisk statistik Geometri Regning 52 - Astronomi og astrofysik Astronomi og astrofysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Astronomisk uddannelse og forskning Sfærisk astronomi. Praktisk astronomi Kronologi. Almanakker Himmelmekanik (Celest mekanik) Solsystemet. Rumforskning Solen Planeter. Måner Jordens måne Kometer og meteorer Rumforskning. Raketastronomi Stellarastronomi. Radioastronomi Kosmologisk fysik 53 - Fysik Fysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Fysisk uddannelse og forskning Fysisk teknik Teoretisk fysik Materiens fysik Atomfysik. Kernefysik Mekanik Akustik Varmelære Optik i alm. Geometrisk optik Enkelte emner af fysisk optik Elektricitetslære. Magnetisme 54 - Kemi Kemi Terminologi. Kemisk nomenklatur Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Kemisk uddannelse og forskning Analytisk kemi og laboratorieteknik Uorganisk kemi Organisk kemi 55 - Geologi og geofysik Geologi og geofysik i almindelighed Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Geologisk teknik Fysisk geografi i alm. Geofysik i alm. Geomorfologi i alm Mineralogi. Petrografi Mineralogi, petrografi Tektonisk og dynamisk geologi Landskabsformernes geologi Historisk geologi (Stratigrafi) Palæontologi Palæontologi Danmarks geologi og palæontologi i alm Naturforhold - evt. ordningsord til 50.2

19 Enkelte lokaliteters geologi og palæontologi i alm. Geologi Færøernes geologi og palæontologi i alm Grønlands geologi og palæontologi i alm Andre landes geologi og palæontologi i alm Meteorologi Klima Klima Oceanografi. Limnologi 56 - Biologi Biologi i almindelighed Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Biologisk uddannelse og forskning Biologisk teknik i alm Økologi. Biogeografi Hydrobiologi Hav- og ferskvandsbiologi Biotopografi Alm. og sammenlignende anatomi Alm. og sammenlignende fysiologi Dyrepsykologi (Etologi) i alm Formering i alm Udviklingslære i alm Arvelighedslære i alm Mikrobiologi i alm Botanik Botanisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Plantenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Botanisk uddannelse og forskning Forstbotanik Almindelig botanik Planteøkologi. Plantegeografi Danmarks flora i alm. Flora Flora Færøernes flora i alm Grønlands flora i alm Andre landes flora i alm Sporeplanter i alm. Sporeplanter Mosser og bregner Mosser og bregner Frøplanter i alm. Træer og andre frøplanter Nøgenfrøede Dækfrøede Enkimbladede Tokimbladede 58 - Zoologi Zoologisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Dyrenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Zoologisk uddannelse og forskning Forst- og jagtzoologi Danmarks fauna i alm. Fauna Fauna Færøernes fauna i alm Grønlands fauna i alm Andre landes fauna i alm Hvirvelløse dyr Hvirvelløse dyr Lavere dyr Leddyr i alm. Krebsdyr Tusindben. Edderkoppeagtige dyr m.fl Insekter Årevingede (Hvepse, myrer, bier) Biller Sommerfugle Tovingede (Myg og fluer)

20 Bløddyr Hvirveldyr i alm. Hvirveldyr Fisk Fisk Padder og krybdyr Padder og krybdyr Fugle Fugle Feltornitologi. Fugleiagttagelse Fuglenes økologi og adfærd Danmarks fugle i alm Færøernes fugle i alm Grønlands fugle i alm Andre landes fugle i alm Enkelte ordener Andefugle Rovfugle Hønsefugle Vade- måge- alkefugle Duefugle Papegøjer Ugler Spurvefugle Andre ordener Pattedyr Pattedyr Kloakdyr og pungdyr Insektædere, kaguanger og flagermus Gnavere Gumlere, skældyr og jordsvin Rovdyr Sæler og hvaler Hovdyr Elefanter, søkøer og klippegrævlinger Primater 59 - Antropologi i alm. Etnografi Antropologi og etnologi Biologisk antropologi Kulturantropologi. Etnografi Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Asiatiske folk Europæiske folk Afrikanske folk Amerikanske folk Latinamerikanske folk Australske og oceaniske folk Arktiske folk 60 - Teknik i alm. Teknik og industri i almindelighed Virksomhedsledelse i alm. Virksomhedsledelse Virksomhedsledelse Organisation i alm Ledere. Bestyrelse Uddannelse og forskning Iværksætteri Virksomhedsøkonomi i alm Personaleledelse Kompetencer Rekruttering. Karriere Arbejdspsykologi Lønsystemer. Lønadministration Virksomhedsanlæg i alm Operationsanalyse i alm. Systemanalyse i alm Produktionsstyring i alm Arbejdsstudier i alm Automation i alm Kvalitetskontrol i alm.

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 00 Bogfremstilling i almindelighed 00 Boghåndværk, foreninger i almindelighed. 00 Boghåndværk i almindelighed 00 00 Bogtilrettelæggelse i almindelighed

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport

Vejtransport, Eksport. Eksport til: Terminal: Fra DK: Vejl. Trans- Agent: porttid: TRANSPORTGUIDE. International System Transport 1 Vejtransport, Eksport TRANSPORTGUIDE International System Transport 2 3 Generel information Generel information International System Transport a-s, København aktieselskabsregister nr. 54.973 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Lær danskerne lidt bedre at kende

Lær danskerne lidt bedre at kende Lær danskerne lidt bedre at kende Ideer til samfundskendskab for nydanskere af Agnete Andersson Forord Det følgende idemateriale er beregnet til brug for undervisere af nydanskere, som har været en del

Læs mere

Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2

Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2 DanNet 1. juli 2011 Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2 Bolette S. Pedersen & Anna Braasch, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Sørensen,

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Emner

Indholdsfortegnelse. Emner Indholdsfortegnelse Emner Side A Kunst og kultur 1 C Sprog og lingvistik 5 D Biografier, litteratur og litteraturstudier 6 F Skønlitteratur og relaterede emner 8 G Reference, information og tværfaglige

Læs mere

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998 Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998-1- Forord I. Udfordringer til det danske uddannelsessystem 1.0. Udfordringen fra

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Litteraturliste: Nord / Syd relationer

Litteraturliste: Nord / Syd relationer Litteraturliste: Nord / Syd relationer Titel A-Z Omtale Lande A Buyer's Market Hæftet giver en kort og letlæselig indsigt i de komplekse forhold omkring verdenshandel, og forklarer hvorfor det ikke er

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

VERDENS TRYGGESTE folk

VERDENS TRYGGESTE folk f o l k 6. Canada 7. Finland 8. Nederlandene 9. Schweiz 10. Irland T R Y G G E S T E 1. Norge 2. Danmark 3. Sverige 4. Australien 5. New Zealand V E R D E N S VERDENS LYKKELIGSTE FOLK Nordens befolkning,

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere