Nye og gamle decimalklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye og gamle decimalklasser"

Transkript

1 Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer Uddannelse og forskning i alm Håndskrifter Historie Bogtryk Bogtryk Bogtryk Bogtrykkerkunstens historie Andre trykprocesser. Reproduktionsteknik Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderi Bogbinderiets historie Bogmarkedet Boghandel og bogforlag Boghandel og bogforlag Forlags-, boghandler- og antikvarkataloger i alm Bogauktionskataloger Bibliofili Privatbiblioteker Privatbiblioteker Exlibris Enkelte bogmærke- og exlibris-kunstneres værker 01 - Bibliografi Bibliografi Almene bibliografier, kataloger og fortegnelser Almene kataloger over enkelte biblioteker Bibliografier over enkelte personer Almene institutionsbibliografier Anonym- og pseudonymfortegnelser Nationale bibliografier Fagbibliografier Regionalbibliografier. Lokalbibliografier 02 - Biblioteks- og arkivvæsen Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Biblioteksforeninger Uddannelse og forskning Biblioteksteknik og -administration Biblioteksbygninger og biblioteksindretning i alm Katalogisering Klassifikation Udlånskontrol. Udlånsekspedition Publikumsbetjening Informationssøgning Bibliotekssamarbejde Materialevalg Specialsamlinger Bibliotekshistorie Enkelte danske videnskabelige og faglige biblioteker Enkelte danske folkebiblioteker Biblioteksvæsen Biblioteksvæsen Børnebiblioteksarbejde Skolebiblioteksarbejde Skolebiblioteksvæsen Almene biblioteker for særlige brugergrupper. Opsøgende biblioteksarbejde Dokumentations- og informationscentre Arkivvæsen Arkivvæsen Arkivvæsen Enkelte almene arkiver 03 - Encyklopædier. Konversationsleksika Opslagsværker af blandet indhold 04 - Samlinger. Værker af blandet indhold Samlinger fra enkelte genrer Lydeffekter Danske forfatteres værker af blandet indhold Skrifter af blandet indhold Samlinger af danske forfatteres værker af blandet indhold

2 Færøske forfatteres værker af blandet indhold Grønlandske forfatteres værker af blandet indhold Festskrifter af blandet indhold 05 - Aviser. Periodica af blandet indhold Aviser 06 - Museumsvæsen i alm Museumsteknik og -administration 06.6 Museer - evt. ordningsord til Museer - evt. ordningsord til Udstillinger af alm. og blandet karakter Almene udstillinger Almene udstillinger 07 - Medier Pressevæsen Pressevæsen Mediesociologi Foreninger og institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Mediernes historie i alm Journalistik Radio og tv i alm Radio- og tv-historie i alm Radio i alm Radiostationer Radioens historie Tv i alm Tv-stationer Tv's historie Presse Pressens historie 10 - Filosofi i alm. Filosofi Filosofi Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger og institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Filosofiske skoler og retninger Filosofiens historie i alm Oldtiden Middelalderen Renæssancen Nyere tid Det 19. århundrede Det 20. århundrede Det 21. århundrede 11 - Logik 12 - Erkendelsesteori. Metafysik 13 - Psykologi i alm. Psykologi Metodeteori i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Historie Almen psykologi Fysiologisk psykologi Rustilstandenes psykologi Perceptionspsykologi Læreprocessernes psykologi i alm Tænkningens psykologi Motivations- og viljespsykologi Emotionspsykologi Holdningspsykologi Differentiel psykologi Personlighedspsykologi Seksuallivets psykologi Udviklingspsykologi Børne- og ungdomspsykologi

3 Den modne alders psykologi Alderdommens psykologi Komparativ psykologi Dybdepsykologi Parapsykologi 14 - Okkultisme Okkultisme De esoteriske videnskaber Spiritisme 15 - Etik i alm. Etik i almindelighed Praktisk etik i alm Familielivets etik Seksuallivets etik Socialetik Socialetik, patriotiske og nat. foren. Patriotiske og nat. foreninger Internationale forholds etik Fredsbevægelse Fredsbevægelse Stimulansforbrugets etik Afholdsbevægelse Afholdsbevægelse Etik over for dyr Dyrebeskyttelse Dyrebeskyttelse 16 - Religionsfilosofi i alm Religionspsykologi Religionssociologi i alm Livsanskuelse. Verdensanskuelse 17 - Æstetik 19 - Videnskab og forskning i alm. Kommunikation i alm. EDB og IT i alm. Videnskab og forskning i almindelighed Videnskabsfilosofi. Videnskabsteori. Forskningsmetodologi i alm Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Forskeruddannelse i alm Vidensociologi. Forskningssociologi Forskningens historie i alm Forskningsteknik i alm Kommunikation i alm. Information i alm Tegn Semiologi. Semiotik Symboler i alm Billeder. Billedanalyse i alm Præsentation Meddelelser. Signaler. Koder Kryptografi Kybernetik Data IT i alm. EDB EDB Terminologi Foreninger. Institutioner. Organisationer Uddannelse og forskning Databehandlingens historie i alm IT-branchen IT-systemer i alm Systemudvikling Datasikkerhed i alm IT-service IT-teknikker. Specielle IT-systemer Intelligente systemer Multimediesystemer Billeder. Grafik Lyd Mønstergenkendelse Internet Det sociale net Tegnsæt. Data og datastrukturer Programmering Programmering af processorer. Assemblerprogrammering Programmeringssprog i alm Enkelte programmeringssprog

4 Software i alm Databasesystemer Enkelte databasesystemer Operativsystemer Enkelte operativsystemer Hardware Computere Enkelte typer Arkitektur. Indre enheder Grafikkort Lydkort Netkort Processorer Eksterne datalagre Computerudstyr Elektroniske regnemaskiner. Kalkulatorer 20 - Den kristne religion i alm. Religionsforhold i almindelighed Religion Kirke og kultur Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Selskaber Uddannelse og forskning Ældre teologisk litteratur 21 - Naturlig teologi 22 - Bibelen Bibelske fortolkningsprincipper Bibelleksika. Bibelordbøger Bibelselskaber Bibelens litteraturhistorie i alm Bibelske hjælpevidenskaber i alm Bibelhistorie Det gamle testamente Det gamle testamentes historiske bøger Det gamle testamentes poetiske bøger Det gamle testamentes profetiske bøger Det ny testamente Nytestamentlige hjælpevidenskaber Evangelierne. Apostlenes gerninger Brevene. Johannes' åbenbaring Gammel- og nytestamentlige apokryfer og pseudepigrafer Bibelske personers liv Jesu liv 23 - Dogmatik Enkelte folkekirkelige retningers dogmatik Personlige trosbekendelser Eskatologi Symbolik (Konfessionslære) Forsvar for og angreb på kristendommen 24 - Trosliv. Opbyggelse Bibler, prædikener og salmer Kristelig etik Prædikener Andagts- og bønnebøger Salmer Salmekonkordanser Salmebøger. Samlinger af salmer og åndelige sange Kirkelige redskaber og symboler (Sindbilleder) Prædikekunst 25 - Mission Mission Ydre Mission Missionshistorie Missionsselskaber Mission blandt jøder og muslimer Mission i Europa Mission i Asien

5 Mission i Indien Mission i Kina Mission i Afrika Mission i Amerika Mission i Grønland Mission i Australien 26 - Kirkens institutioner og arbejde. Folkekirken Folkekirken i almindelighed Folkekirken Social teologi Kirkeforfatning og kirkestyre Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg. Kirkeforfatning, menighedsråd, præsteg Praktisk teologi Liturgi De kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Kirkelige foreninger, institutioner og selskaber Kirkelige foreninger og institutioner Kirkelige foreninger og institutioner Menighedspleje Menighedspleje Søndagsskoler Søndagsskoler Søndagsskoler Indre missionsarbejde Indre Mission Indre Mission 27 - Kirkehistorie Kirkehistoriens enkelte perioder Oldtiden Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Helgen- og martyrhistorie i alm Danmarks kirkehistorie Kirkehistorie i almindelighed Middelalderen Kirkehistorie i Middelalderen Reformationen Nyere tid Tiden efter Enkelte kirkesamfund Enkelte folkekirkelige retninger Enkelte folkekirkelige retn., ikke IM Enkelte egnes og byers kirkehistorie i alm. Fri- og valgmeningheder Færøernes kirkehistorie Grønlands kirkehistorie Kirkelig virksomhed blandt danske i udlandet Slesvig-Holstens kirkehistorie i alm Kristne munke- og nonneordener i alm. Kristne munke- og klosterordener Klostervæsen 28 - Kristne kirker. Kirkelig enhed Kristne kirker og sekter i alm Ortodokse kirker Den romersk-katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk katolske kirke Romersk-katolsk dogmatik Romersk-katolske prædikensamlinger, salmebøger og liturgiske tekster Lutherske kirker Lutherske kirker Evangelisk-Lutherske kirker Brødremenigheden Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Det Danske Missionsforbund Reformerte kirker Husitterne Valdenserne Huguenotterne Presbyterianismen Den Anglikanske Kirke Ældre kristne kirker Kongregationalismen. Puritanismen Baptismen Baptisme Baptisme Metodismen Metodisme Metodisme Unitarismen Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Pinsebevægelsen - evt. ordningsord til Den Katolsk-Apostoliske Kirke Katolsk apostolsk kirke Kvækerne Andre ældre kristne kirker Øvrige kristne kirker Alm. vækkelsesbevægelser Vækkelsesbevægelser i almindelighed

6 Frelsens Hær Frelsens Hær Frelsens Hær Pinsebevægelsen. Den Apostolske Kirke Kirkelig enhed Nyere kristne kirker Sekter i almindelighed Mormonismen Mormonisme Mormonisme Swedenborgianismen Adventismen Adventisme Adventisme Jehovas Vidner Jehovas Vidner Jehovas Vidner Christian Science Teosofien Antroposofien Andre nyere kristne kirker Øvrige sekter 29 - Religionsvidenskab Sammenlignende religionsvidenskab Græsk-romerske religioner Nordiske religioner. Andre europæiske religioner Indiske religioner Buddhismen Jainismen Hinduismen Østasiatiske religioner Kinesiske religioner Konfucianismen Taoismen Japanske religioner Jødedommen Jødedom Jødedom Islam Islam Islam Bahá'i Nærorientalske religioner Andre ikke-kristne religioner Trossamfund ikke kristne religioner Buddhisme g hinduisme Asiatiske religioner Afrikanske religioner Amerikanske religioner Australske religioner Eskimoisk religion 30 - Samfundsvidenskaberne i alm. Samfundsforhold i almindelighed Teori. Metodik Sociologi i alm Sociale processer og systemer Kultursociologi. Samspillet mellem kultur og samfund Socialpsykologi Socialøkologi Sociale strukturer og grupperinger Sociale grupper Sociale grupper Sociale klasser Overklasser Middelklasser Arbejderklassen Underklasser Etniske, nationale og racemæssige grupperinger Gæstearbejdere. Indvandrere Aldersgrupperinger Aldersgrupperinger Børn Unge Voksne Ældre Kønsgrupperinger. Familiesociologi. Seksualsociologi Kønsgrupperinger Kvinder Mænd Familiesociologi Ægteskab. Parforhold Familiens opløsning

7 Enlige Kollektiver. Bofællesskaber. Større samlivsfællesskaber Seksualsociologi Pornografi Prostitution Homoseksualitet Andre seksuelle adfærdsmønstre Enkelte landes samfundsforhold i alm Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning 31 - Statistik. Demografi Demografi Demografi og statistik Demografi og statistik Geografisk-historisk statistik i alm Politik Politologi. Politisk etik, psykologi og sociologi Terminologi Foreninger og institutioner Uddannelse og forskning Politisk teknik og propaganda Politiske systemer i alm Anarkisme i alm Enevælde i alm Feudalisme i alm Politisk demokrati i alm Marxisme, socialisme og kommunisme i alm Autoritære styreformer i alm Islamisme Politiske systemer i enkelte lande Danmarks politiske system Danmarks pol. system i almindelighed Politiske partier Socialdemokratiet - evt. ordningsord til Radikale Venstre - evt. ordningsord til Konserative Folkeparti - evt. ordningsord til Venstre - evt. ordningsord til Retsforbundet - evt. ordningsord til Socialistisk Folkeparti - evt. ordningsord til Danmarks kommunistiske parti - evt. ordningsord til Enkelte danske partiers historie og ideologi Øvrige politiske partier Færøernes politiske system i alm Grønlands politiske system i alm Borgeren og staten. De borgerlige rettigheder Borgeren og staten Politiske valg Kommunevalg Kvindens politiske stilling Kvindebevægelse Kvindebevægelse Udvandring og indvandring. Politisk flugt Udvandringens og indvandringens historie Ind- og udvandring Udvandring International politik International politik i almindelighed Diplomati. Udenrigstjeneste Hjælp til udviklingslandene i alm Internationalt socialt hjælpearbejde i alm. Internationalt socialt hjælpearbejde Internationalt socialt hjælpearbejde Flygtningehjælp Flygtninge og flygtningehjælp Almene internationale samarbejdsorganisationer Forenede Nationer Foreninger og selskaber til fremme af samarbejdet mellem to eller flere lande Internationale foreninger Internationale foreninger Regionale samarbejdsorganisationer Den Europæiske Union (EU) Den Europæiske Union EU's almene institutioner Parlamentariske forsamlinger Folketingsvalg Folketingsvalg Færøernes Lagting Grønlands Landsting Andre landes parlamentariske forsamlinger Regionale parlamenter. Europa-Parlamentet

8 33 - Økonomi Økonomi i almindelighed Metode. Filosofi Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Organisationer. Selskaber Uddannelse og forskning Økonomisk idéhistorie Økonomiske systemer. Produktionsfaktorerne og prisdannelsen Økonomisk udvikling og vækst Økonomiske ressourcer Arbejdsforhold Arbejdsforhold i almindelighed Arbejdsforhold Enkelte gruppers arbejdsforhold Beskæftigelsesspørgsmål. Arbejdsløshed Beskæftigelse Beskæftigelse Arbejdskonflikter Arbejdskonflikter Arbejdspladsdemokrati Fagforeninger Arbejder- og fagbevægelse i almindeligh. Arbejderbevægelse Enkelte fagforeninger Fagforeninger Fagforeninger Funktionærforhold Jordpolitik Kapitalen Pristeori. Prisdannelse Arbejdsgiverorganisationer Arbejdsgiverforeninger Arbejdsgiverforeninger Økonomisk geografi og historie i alm Danmarks økonomiske forhold i alm Enkelte danske lokaliteters økonomiske forhold i alm. Økonomiske forhold Økonomiske forhold Færøernes økonomiske forhold i alm Grønlands økonomiske forhold i alm Pengevæsen og kreditforhold i alm. Penge- og kreditvæsen i almindelighed Penge- og kreditvæsen Penge- og kapitalmarkedet Banker og sparekasser Banker og sparekasser Enkelte banker og sparekasser Lånekontorer Realkredit Kreditforeninger Børser International økonomi Internationalt økonomisk samarbejde Internationalt økonomisk samarbejde EF Økonomisk samarbejde med udviklingslandene Enkelte økonomiske samarbejdsorganisationer De Europæiske Fællesskaber (EF) EU's økonomiske samarbejde i alm Økonomiske svingninger Indkomstens fordeling Indkomstens fordeling Arbejdsløn Økonomisk demokrati Jordrente Kapitalrente Kooperation Kooperation i almindelighed Kooperation Forbrugerkooperation. Brugsforeninger Brugsforeningsvæsen Brugsforeninger Enkelte brugsforeninger Produktionskollektiver og kibbutzer i alm Forbruget Offentlige finanser Statsmonopoler Offentlige erhvervsvirksomheder Koncessioneret drift Spillemarkedet Statsregnskab og statsbudget Kommunal finansforvaltning Skatter Skat i almindelighed Skatter, afgifter, toldvæsen Personlige skatter Ejendomsskatter Selskabsskatter

9 Indirekte skatter Toldvæsen Arveafgifter, gebyrer etc Social velfærdspolitik i alm Boligforhold. Boligpolitik Boligforhold i almindelighed Boligforhold Byggeri Lejerboliger Ejerboliger Bolig- og grundejerforeninger Boligforeninger og boligselskaber - evt. ordningsord til Grundejerforeninger - evt. ordningsord til Lejerforeninger - evt. ordningsord til Andelsforeninger - evt. ordningsord til Lov og ret. Lovgivning Retsvæsen i almindelighed Retsfilosofi. Retssociologi Formularbøger Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Advokatvæsen Sagførere Sagførere Uddannelse og forskning Andre landes retsvæsen i alm Retshistorie i alm International ret Traktater Internationale domstole Krigsret International luftret Asylret. Politiske flygtninges retsstilling Nationale mindretals retsstilling International privat-, proces- og strafferet Statsforfatningsret. Forvaltningsret Stats- og forvaltningsret i almindeligh Danmarks statsforfatning Grundloven Grundlovsfester Forvaltningsret i alm Kommunalret i alm Skatteret Kirkeret Planlægningsret Bygningsret Erhvervsforvaltningsret i alm Andre landes forfatnings- og forvaltningsret Strafferet. Kriminologi Strafferet i almindelighed Forbrydelse og straf Kriminologi. Forbrydelser Forbrydelser Presseret Kriminalpolitivæsen Fængselsvæsen. Kriminalforsorg Fængsel Andre landes strafferet og kriminologi Militærret Andre landes militærret Privatret Privatret Privatret Personret. Familieret. Arveret Arbejdsret Formueret i alm Erstatningsret. Forsikringsret Tingsret Landboret Luftret. Søret Ophavsret. Patentret Andre landes privatret Love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer Lokale love og anordninger Alm. lovregistre Danske love og vedtægter før Christian V's danske lov (1683) Christian V's danske lov (1683) Alm. samlinger af danske love og anordninger efter Christian V's danske lov (1683)

10 Enkelte danske love og samlinger af danske love om specielle områder efter Christian V's danske lov (1683) Andre landes love Retspleje Retspleje Domssamlinger Konkurs og skifteret Nævninger og domsmænd Voldgift i alm Andre landes retspleje Retssager og deres historie Romerret Kanonisk ret. Jødisk ret. Islamisk ret 35 - Offentlig forvaltning Statsforvaltning i almindelighed Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Danmarks administrative inddeling og statslige forvaltning i alm Danmarks forvaltning indtil Aktstykker Danmarks forvaltning fra Hoffet og hof-etaterne De enkelte ministerier Militærvæsen Militærvæsen i almindelighed Militærvæsen Militærpsykologi. Militærsociologi Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer. Selskaber Militære foreninger Uddannelse og forskning Militære uniformer Værnepligt. Militærnægtelse Hærvæsen Hærvæsen Flådevæsen Flådevæsen Flyvevåben Flyvevåben Øvrige militære korps Frivillige korps Frivillige militære korps Frivillige korps Andre landes militærvæsen og militærhistorie i alm Politivæsen i alm. Politivæsen Politivæsen Andre landes statsforvaltning Stats- og kommunalforvaltningens personale 36 - Lokalforvaltning og -politik. Foreninger Amts-adm.bygninger og rådhuse Foreninger. Organisationer Uddannelse og forskning Dansk lokalforvaltning og -politik i alm Enkelte danske kommuners og regioners forvaltning og politik Kommuners og amters forvaltning Kommuners og amters forvaltning Enkelte danske regioners forhandlinger Enkelte danske kommunalbestyrelsers forhandlinger Andre landes lokalforvaltning og -politik Forenings- og mødeteknik. Foreningsret Hemmelige foreninger og andre foreninger med almene etiske formål Loger m.v. Loger m.v Foreninger i alm. Selskabelige foreninger Borger og selskabelige foreninger 37 - Uddannelse. Opdragelse. Undervisning. Folkeoplysning Opdragelse og uddannelse i almindelighed Pædagogisk teori i alm Pædagogisk forskning Systematik og terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer. Organisationer. Selskaber. Udstillinger Uddannelse i alm Ungdomsopdragelse - evt. ordningsord til Spejderkorps og andre ungdomsforeninger - evt. ordningsord til Uddannelses- og erhvervsvejledning Erhvervsvejledning Undervisning i alm. Undervisning Undervisning Undervisningsteorier Undervisningstests. Eksamensformer Enkelte undervisningsmetoder og arbejdsmønstre i alm.

11 Undervisning af indvandrerbørn, flygtningebørn og børn fra nationale mindretal Dramik Studieteknik. Læseteknik. Eksamensteknik Lejrskolearbejde Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alm Audiovisuelle undervisningsmaterialer Elektroniske undervisningsmidler Andre undervisningsmidler Skolefag i alm Skolebygninger og skoleinventar i alm Skolehygiejne Skolehygiejne Skolehygiejne Pædagogisk uddannelse Enkelte seminarier Lærerseminarier Seminarier Børne- og ungdomsopdragelse i alm. Børn og unge i almindelighed Børneopdragelse Foreninger. Organisationer. Spejderbevægelsen Fritids- og ungdomsforeninger. Klubber - evt. ordningsord til Spejdere - evt. ordningsord til Institutioner for børn i alm. Børnepasning Dagpleje. Vuggestuer Børnehaver Skolebørns fritidsordninger Børneopdragelse i andre lande Uddannelsessystemet i alm. Uddannelsessystemet i almindelighed Skolevæsen i alm Skolepsykologi. Skolesociologi Skoleadministration og -ledelse i alm Skoleret i alm Danmarks uddannelsessystem i alm Indskoling i Danmark. Børnehaveklasser Indskoling og Børnehaveklasser Folkeskolen i Danmark Folkeskolen i alm. ikke enkelte skoler Privatskoler i Danmark Privatskolen, ikke enkelte skoler Ungdomsuddannelser i Danmark Ungdomsuddannelser, ikke enk. skoler Ungdoms- og efterskoler i Danmark Ungdoms- og efterskolen, ikke enk.skoler Gymnasiale uddannelser i Danmark Gymnasiale udd. ikke enkelte skoler Andre landes uddannelsessystemer Lærerstanden i alm. Lærerstanden Voksenuddannelse i alm. Voksenundervisning i almindelighed Voksenundervisning Voksenundervisningens didaktik og metodik i alm Højskoler. Ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomshøjskoler Højskoler og ungdomsskoler Enkelte danske højskoler og ungdomshøjskoler Daghøjskoler. Produktionsskoler Aftenskoler. Oplysningsforbund Efteruddannelse Almen voksenuddannelse Andre voksenuddannelser Enkelte danske skoler Enkelte grundskoler, gymnasier og HF Enkelte skoler Højere uddannelse i alm. Højere uddannelse Højere uddannelse Højere uddannelsers undervisnings didaktik og metodik i alm Enkelte danske universiteter Højere uddannelse i andre lande Studerendes forhold Specialundervisning Specialundervisning Specialundervisning Højtbegavede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Hjerneskadede og psykotikere Sprog- og talehandicappede Specifikke indlæringsvanskeligheder Psykisk udviklingshæmmede Andre handicapgrupper Multihandicappede

12 Hospitalsundervisning i alm Folkeoplysning Folkeoplysning og kulturformidling i alm Kulturformidling Læsning Radio og TV i almindelighed - evt. ordningsord til Radio - evt. ordningsord til TV og video - evt. ordningsord til Kulturcentre Forsamlingshuse og kulturcentre Forsamlingshuse Opdragelsens og undervisningens historie Opdragelsens og undervisningens historie i Danmark 38 - Forsikring. Forsorg. Omsorg Forsikring Forsikring i almindelighed Forsikring Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning Enkelte almene forsikringsselskaber Genforsikring Kombineret forsikring Skadesforsikring Personforsikring. Livsforsikring Ulykkesforsikring Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikring Sygeforsikring Sygekasser Syge- og begravelseskasser Privat forsorg og velgørenhed i alm. Velgørenhed Velgørenhed Legater, fonde og stiftelser Legater og stiftelser Legater og stiftelser Offentlig forsorg og omsorg Offentlig forsorg Offentlig forsorg Etik. Metodik Foreninger. Institutioner. Organisationer Social uddannelse i alm Den offentlige forsorgs historie Socialret. Socialforvaltning og organisation Socialt arbejde i alm. i offentligt regi Social forsorg og omsorg for individer og grupper Social forsorg og omsorg for familier Andre landes offentlige forsorg og omsorg i alm Forsorg for børn og unge i alm. Børne- og Ungdomsforsorg i almindelighed Børne- og Ungdomsforsorg Forsorg for børn Forsorg for unge Forsorg for børnefamilier Forsorg for børnefamilier Mødreforsorg Andre landes forsorg for børn og unge Forsorg for ældre Forsorg for ældre i almindelighed Ældreforsorg. Sociale pensioner Økonomisk sikring af alderdommen Økonomisk sikring af alderdommen Ældreboliger. Plejehjem Ældreboliger og plejehjem Øvrige foranstaltninger for ældre Øvrige foranstaltninger for ældre Forsorg for handicappede og syge Særforsorg Særforsorg Multihandicappede Synshandicappede Hørehandicappede Bevægelseshandicappede Sprog- og talehandicappede Psykisk udviklingshæmmede Andre enkelte handicap. Syge Alkoholikerforsorg. Narkomanforsorg Alkoholiker- og narkomanforsorg Alkoholikere Stofmisbrugere 39 - Folkekultur i alm. Folkeminder og folketradition i alm. Folketradition og folketro Teori. Metodik Foreninger. Institutioner Uddannelse og forskning i alm Folkedigtning Eventyr, historier, sagn og viser Eventyr, historier og fabler Sagn Viser Forskning

13 Ordsprog. Mundheld. Talemåder. Gåder. Rim og remser Ordsprog, rim og remser Ordsprog. Mundheld. Talemåder Gåder Rim og remser Forskning Folketro Folketro Folkeliv. Dagligliv Dagligliv Dagligliv Dagligliv i hovedstaden Dagligliv i provinsbyen Dagligliv på landet Dagligliv på søen Festtraditioner Festtraditioner Festtraditioner Livets fester - evt. ordningsord til Årets fester - evt. ordningsord til Juletraditioner Juletraditioner Byfester - evt. ordningsord til Omgangsformer Omgangsformer 39.7 Folkedragter - evt. ordningsord til Fritid i alm Geografi og rejser i alm Kort og atlas Kort - evt. ordningsord til Kort - evt. ordningsord til Geodæsi og kartografi Landmåling og matrikelvæsen Matrikelvæsen Kulturgeografi i alm Rejsebeskrivelser Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger. Selskaber Uddannelse og forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Lokalhistorisk forskning Turistvæsen Turisme Turisme Alm. rejsevejledninger Opdagelsesrejsernes historie i alm Europa Rejsebeskrivelser fra flere europæiske lande Vesteuropa Østeuropa 42 - Frankrig Enkelte lokaliteter Monaco 43 - England Enkelte lokaliteter i England og Wales Irland Enkelte lokaliteter Skotland Enkelte lokaliteter 44 - Mellemeuropa Tyskland Enkelte tyske lokaliteter Enkelte tyske lokaliteter Østrig Enkelte lokaliteter Liechtenstein Ungarn Tjekkiet. Slovakiet Tjekkiet Slovakiet 45 - Norden i alm Lappland i alm Øresundsregionen Norge Enkelte lokaliteter Island Enkelte lokaliteter Sverige

14 Enkelte lokaliteter Finland Enkelte lokaliteter 46 - Danmark Danske gårde, herregårde og slotte i alm Rejsehåndbøger København Enkelte lokaliteter Enkelte lokaliteter uden for København Topografi De danske Atlanterhavsøer i alm Færøerne Grønland Enkelte lokaliteter Grønlands historie De danske tropekolonier Slesvig-Holsten Slesvig og Holstens topografi 47 - Andre europæiske lande Holland Belgien Luxembourg Svejts Spanien Enkelte lokaliteter Portugal Andorra Italien Enkelte lokaliteter Vatikanstaten San Marino Malta Balkanlandene Albanien Bulgarien Rumænien Det europæiske Tyrki Grækenland Enkelte lokaliteter Sydslavien (Jugoslavien) Bosnien-Herzegovina Kosovo Kroatien Makedonien Montenegro Serbien Slovenien Rusland. Den tidligere Sovjetunion Enkelte lokaliteter i Rusland Hviderusland Moldova Ukraine Polen 46.4 A Topografi - evt. ordningsord til B Topografi i enkelte tidsrum - evt. ordningsord til C Tilrejsendes indtryk af lokaliteten - evt. ordningsord til D Turistførere- og vejledninger - evt. ordningsord til E Farvande, fjorde, søer, vandløb, moser m.m. - evt. ordningsord til F Skove og plantager (ikke skovbrug) - evt. ordningsord til G Sogne, landsbyer, større bebyggelser - evt. ordningsord til H Bydele og forstæder - evt. ordningsord til I Torve, pladser, parker, fælleder og kirkegårde - evt. ordningsord til K Veje, gader, tunneler og viadukter - evt. ordningsord til L Bygninger, fredninger, gårde, herregårde, huse og slotte - evt. ordningsord til 46.4

15 Baltikum Estland Letland Litauen 48 - Andre verdensdele Asien Middelhavs- og Sortehavslandene Enkelte asiatiske lande Tyrkiet Kaukasusområdet Cypern Libanon Syrien Irak Den Arabiske Halvø Saudi-Arabien Yemen Oman Forenede Arabiske Emirater Qatar Bahrain Kuwait Iran Afghanistan Israel Jordan Sydasien Indien Pakistan Bangladesh Nepal Bhutan Sri Lanka (Ceylon) Maldiverne Sydøstasien Myanmar (Burma) Thailand Malaysia Singapore Laos Cambodja Vietnam Indonesien Filippinerne Centralasien i alm Mongoliet Den asiatiske del af den tidligere Sovjetunion Den centralasiatiske del af den tidligere Sovjetunion Sibirien Østasien i alm Korea Nordkorea Sydkorea Kina i alm Sinkiang-Uighur (Østturkestan) Tibet Det Indre Mongoli Manchuriet Hongkong. Macao Taiwan. Republikken Kina Japan Afrika

16 Enkelte afrikanske lande Nordafrika Egypten Sudan Sydsudan Etiopien Eritrea Djibouti Somalia Libyen og Atlaslandene (El Maghreb) Libyen Tunesien Algeriet Marokko De nordvestafrikanske øer Sahara Vestafrika Mauretanien Mali. Burkina Faso. Niger Mali Burkina Faso (Øvre Volta) Niger Senegal Sierra Leone Gambia. Guinea. Guinea-Bissau. Kap Verde Gambia Guinea Guinea-Bissau Kap Verde Liberia Elfenbenskysten Ghana Togo. Benin Togo Benin (Dahomey) Nigeria Sao Tomé e Príncipe Ækvatorial- og Centralafrika Cameroun Ækvatorialguinea Gabon. Centralafrikanske Republik. Tchad Gabon Centralafrikanske Republik Tchad Angola Congo Folkerepublikken Congo (Congo Brazzaville) Den Demokratiske Republik Congo Østafrika i alm Burundi. Rwanda Burundi Rwanda Uganda Kenya Tanzania Det sydlige Afrika Zimbabwe Zambia Malawi Botswana Swaziland Lesotho

17 Sydafrika Namibia (tidligere Sydvestafrika) Moçambique De sydvest- og sydøstafrikanske øer Madagascar Amerika i alm Enkelte nord- og mellemamerikanske lande Canada Enkelte lokaliteter USA Enkelte lokaliteter Mexico Mellemamerika Enkelte lande Guatemala Belize (Britisk Honduras) Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Vestindien Cuba Jamaica Den Dominikanske Republik Haiti Puerto Rico Bahamaøerne De små Antiller Trinidad og Tobago De hollandske Antiller Bermuda Sydamerika Enkelte sydamerikanske lande Venezuela Colombia Ecuador Peru Bolivia Chile Argentina Paraguay Uruguay Brasilien Guyana Australien og Oceanien Australien New Zealand Melanesien New Guinea Polynesien Fijiøerne. Tonga, Samoa. Cookøerne, Påskeøen. Pitcairn. Ducie Tahiti. Marquesasøerne Mikronesien Hawaii 49 - Polarlandene Arktis Arktiske øer Antarktis 50 - Naturvidenskab i alm. Naturvidenskab i almindelighed Miljø Naturen og mennesket Naturforhold i alm.

18 Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger i alm Uddannelse og forskning i alm Naturvidenskabelig teknik i alm Matematik Matematik Terminologi Matematisk uddannelse og forskning Aritmetik og algebra Matematiske tabeller Analyse Sandsynlighedsregning. Matematisk statistik Geometri Regning 52 - Astronomi og astrofysik Astronomi og astrofysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Astronomisk uddannelse og forskning Sfærisk astronomi. Praktisk astronomi Kronologi. Almanakker Himmelmekanik (Celest mekanik) Solsystemet. Rumforskning Solen Planeter. Måner Jordens måne Kometer og meteorer Rumforskning. Raketastronomi Stellarastronomi. Radioastronomi Kosmologisk fysik 53 - Fysik Fysik Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Fysisk uddannelse og forskning Fysisk teknik Teoretisk fysik Materiens fysik Atomfysik. Kernefysik Mekanik Akustik Varmelære Optik i alm. Geometrisk optik Enkelte emner af fysisk optik Elektricitetslære. Magnetisme 54 - Kemi Kemi Terminologi. Kemisk nomenklatur Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Kemisk uddannelse og forskning Analytisk kemi og laboratorieteknik Uorganisk kemi Organisk kemi 55 - Geologi og geofysik Geologi og geofysik i almindelighed Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Geologisk teknik Fysisk geografi i alm. Geofysik i alm. Geomorfologi i alm Mineralogi. Petrografi Mineralogi, petrografi Tektonisk og dynamisk geologi Landskabsformernes geologi Historisk geologi (Stratigrafi) Palæontologi Palæontologi Danmarks geologi og palæontologi i alm Naturforhold - evt. ordningsord til 50.2

19 Enkelte lokaliteters geologi og palæontologi i alm. Geologi Færøernes geologi og palæontologi i alm Grønlands geologi og palæontologi i alm Andre landes geologi og palæontologi i alm Meteorologi Klima Klima Oceanografi. Limnologi 56 - Biologi Biologi i almindelighed Systematik. Terminologi Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Biologisk uddannelse og forskning Biologisk teknik i alm Økologi. Biogeografi Hydrobiologi Hav- og ferskvandsbiologi Biotopografi Alm. og sammenlignende anatomi Alm. og sammenlignende fysiologi Dyrepsykologi (Etologi) i alm Formering i alm Udviklingslære i alm Arvelighedslære i alm Mikrobiologi i alm Botanik Botanisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Plantenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Botanisk uddannelse og forskning Forstbotanik Almindelig botanik Planteøkologi. Plantegeografi Danmarks flora i alm. Flora Flora Færøernes flora i alm Grønlands flora i alm Andre landes flora i alm Sporeplanter i alm. Sporeplanter Mosser og bregner Mosser og bregner Frøplanter i alm. Træer og andre frøplanter Nøgenfrøede Dækfrøede Enkimbladede Tokimbladede 58 - Zoologi Zoologisk teknik i alm Systematik. Terminologi. Dyrenavne i alm Værker af blandet indhold Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Zoologisk uddannelse og forskning Forst- og jagtzoologi Danmarks fauna i alm. Fauna Fauna Færøernes fauna i alm Grønlands fauna i alm Andre landes fauna i alm Hvirvelløse dyr Hvirvelløse dyr Lavere dyr Leddyr i alm. Krebsdyr Tusindben. Edderkoppeagtige dyr m.fl Insekter Årevingede (Hvepse, myrer, bier) Biller Sommerfugle Tovingede (Myg og fluer)

20 Bløddyr Hvirveldyr i alm. Hvirveldyr Fisk Fisk Padder og krybdyr Padder og krybdyr Fugle Fugle Feltornitologi. Fugleiagttagelse Fuglenes økologi og adfærd Danmarks fugle i alm Færøernes fugle i alm Grønlands fugle i alm Andre landes fugle i alm Enkelte ordener Andefugle Rovfugle Hønsefugle Vade- måge- alkefugle Duefugle Papegøjer Ugler Spurvefugle Andre ordener Pattedyr Pattedyr Kloakdyr og pungdyr Insektædere, kaguanger og flagermus Gnavere Gumlere, skældyr og jordsvin Rovdyr Sæler og hvaler Hovdyr Elefanter, søkøer og klippegrævlinger Primater 59 - Antropologi i alm. Etnografi Antropologi og etnologi Biologisk antropologi Kulturantropologi. Etnografi Systematik. Terminologi Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger Uddannelse og forskning Asiatiske folk Europæiske folk Afrikanske folk Amerikanske folk Latinamerikanske folk Australske og oceaniske folk Arktiske folk 60 - Teknik i alm. Teknik og industri i almindelighed Virksomhedsledelse i alm. Virksomhedsledelse Virksomhedsledelse Organisation i alm Ledere. Bestyrelse Uddannelse og forskning Iværksætteri Virksomhedsøkonomi i alm Personaleledelse Kompetencer Rekruttering. Karriere Arbejdspsykologi Lønsystemer. Lønadministration Virksomhedsanlæg i alm Operationsanalyse i alm. Systemanalyse i alm Produktionsstyring i alm Arbejdsstudier i alm Automation i alm Kvalitetskontrol i alm.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2012. Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Telefoni igennem din Boligforening

Telefoni igennem din Boligforening Telefoni igennem din Boligforening 0806 Kære beboer Cirque leverer telefoni igennem din boligforenings netværk og er den fortrukne teleleverandør i din boligforening. Ved at tilmelde dig en telefonordning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere