April no. 04. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April no. 04. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com"

Transkript

1 April no

2 Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Info fra GJUK Info fra SSP om hadesider Generalforsamling i GJUK Fødselsdage i klubben Film i klubben Det Lille Syvtal Det Lille Syvtal Det Lille Syvtal Månedsprogram Tillykke til årets konfirmander Info fra GJUK Less Nuns musical Less Nuns musical Hannah Montana the play Livet i juniorklubben Livet i Juniorklubben Livet i Juniorklubben Sandra om Hannah Montana Skituren 2010 Livet i ungdomsklubben Livet i ungdomsklubben Klubbens åbningstider Udgiver Klubbladet Syvtallet Syvtallet 8, 8464 Galten Tlf Ansvarsh.: Tage Nielsen Bladet udgives af den selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklub og udsendes til klubbens medlemmer, bestyrelsen, myndigheder og samarbejdspartnere. Oplag: 400 eks Indlæg til bladet er altid velkomne og kan sendes til klubben, gerne som mail til Deadline er den 20. i hver måned. Månedens foto Det er godt nok nogle hårdkogte tryllekunstnere vi har her.. 2

3 God påske og velkommen forår, igen igen!! Så er det påske og vi har nogle fridage! Vi håber vist alle, at påsken for alvor er begyndelsen på et lunere vejr og derfor også starten på en lang række aktiviteter udendørs. Selvom vi alle her i klubben synes vinteren har været dejlig, med masser af sne, sol og også sjove aktiviteter udendørs, bl.a. med skøjteløb på multibanen, så er der heller ingen tvivl om, at vi nu glæder os til at bruge bl.a. multibanen til boldspil, hockey, volley og basket. Det plejer at være et tilløbsstykke for mange af klubbens medlemmer i alle aldre. Musical s I klubben er der for tiden rigtig mange i gang forberedelserne til de store begivenheder i form af musical og teater. I ungdomsklubben har en gruppe piger ihærdigt øvet med musicalen Less Nuns siden starten af januar. Der bliver øvet meget seriøst og under Lones kyndige og inspirerende ledelse, kan det kun igen i år blive en succes. Musicalen er jo det årligt tilbagevendende samarbejde med Gyvelhøjskolen, hvor Klasse kan deltage i den årlige musical, men vel og mærke i deres fritid. Derfor er det også en stor glæde og fornøjelse at følge deres engagerede deltagelse. Der gåes til den med stor seriøsitet og vi glæder os alle rigtig meget til stykket skal opføres i skolens gymnastiksal i midten af april. En anden gruppe piger i mini- og juniorklubben er også i gang med deres teater- og musical-projekt, nemlig Hannah Montana. Det er igen mange af de samme piger, der også sidste forår og efterår lavede dels Bølle Bob og dels Highschool Musical. En stor gruppe piger i klasser er hver mandag i gang med dette og her er det Sandra Dybbøl, der dels er pigernes store forbillede, men også deres tålmodige og seriøse instruktør. Det er en ren fornøjelse også at følge deres forberedelser. Her vil forældrene få mulighed for at se stykket opført i forbindelse med klubbens generalforsamling den 29. april om aftenen, mens medlemmerne vil kunne se stykket opført samme dag om eftermiddagen. Vi glæder os meget!! Generalforsamling i klubben Vi er som tidligere nævnt ved at nærme os tidspunktet for klubbens årlige generalforsamling, der i år afholdes torsdag den 29. april kl. 19,00 i klubben. Her vil der blive lejlighed til at drøfte klubbens virksomhed, debattere med klubbens bestyrelse og ledelse og ikke mindst høre om klubbens daglige arbejde. Det er også på generalforsamlingen klubbens regnskab skal fremlægges og godkendes. På generalforsamlingen vil man kunne få et indblik i en særdeles velkonsolideret klub, med orden i økonomien og synes vi selv også orden i pædagogikken og det daglige arbejde. På generalforsamlingen skal der også vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen hvor også stykket Hannah Montana opføres 3

4 Temadag Klubbens medarbejdere og bestyrelse afviklede den 6. marts den årlige temadag, hvor en lørdag blev brugt på at samle alle omkring vel noget af det mest vigtige trivsel på arbejdspladsen og temaer omkring, hvad der skaber arbejdsglæde, engagement og virkelyst. Det er i klubben som i alle andre virksomheder, at der er en vare der skal sælges. Hos os er det i form af at levere gode rammer for byens børn og unge, herunder at bidrage til børns og unges trivsel, anerkendelse og rumme alle de forskelligheder, som næsten 400 børn og unge kommer med hver især. Det stiller store krav til klubbens medarbejdere. Men for at kunne møde børn og unge, er det vigtigt, at der er trivsel i klubben, også betragtet som den arbejdsplads klubben er. Derfor var tema dagen et vigtigt element i at fremme trivselen. Min egen bedømmelse er, at der er en god trivsel i klubben og vi er alle glade for vores arbejde. Derfor var temadagen et positivt bidrag til trivslen også fremadrettet. Forår og sommer Nu nærmer vi os maj måned, med byfest, Scenen er Jeres, Klubbernes Dag og mange andre spændende og sjove ting på programmet. I klubben er mange børn i gang med at øve sig til Scenen er jeres og det er vildt dejligt at opleve deres nysgerrighed og engagement i musikrummet, hvor der øves på livet løs. Vi er også ved at forberede byfesten og aktiviteterne i klubbens telt på Bytoften. Byfesten afvikles i dagene maj og vi efterlyser allerede nu forældre, der også vil bidrage til festen som GJUK-natteravn. Det skulle glæde os at høre fra jer!! Kontakt os i klubben, hvis i har lyst til at bruge en aften/nat på at være til rådighed for børn og unge under deres byfestdeltagelse!! Sommerture Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at der desværre ikke er flere pladser på klubbens sommertur til Sverige og ej heller på ungdomsklubbens tur til Heide Park og center Parc i Holland. Det er rigtig dejligt, at så mange af klubbens medlemmer vil med på klubbens sommerture. Det er det største antal nogensinde og vi håber det alt sammen kan blive afviklet, så der er tilfredshed hos alle. 4

5 Mangler der en skrue hist og her eller trænger cyklen bare til at blive vasket og pudset?? Så har du god mulighed for at få styr på cyklen i GJUK s cykelværksted, der vil være åben stort set hver dag FRA KL. 13,00. Janus og Peter vil være i værkstedet og hjælpe jer med det og en masse andre ting! RYGNING I KLUBBEN ER IKKE TILLADT Tag med i Hallen Som de fleste sikkert ved har GJUK Galten-Hallen hver tirsdag fra kl. 13,00-15,00.. Hvis du har lyst til at spille fodbold, badminton eller noget helt andet, så mød op i hallen hver tirsdag DOG IKKE I FERIER!! CYKELVÆRKSTED I GJUK Noget ved musikken Hver mandag og torsdag fra kl. 13,30 kan du være sikker på, at en af klubbens dygtige musikmedarbejdere er til rådighed i musiklokalet. Så har du lyst til at spille musik, så er det bare med at møde op!! BARE MØD OP!! HVER TIRSDAG Er din cykel i orden, virker bremserne, er der reflekser, katteøje og lys på?? 5

6 6

7 Facebook hadesider: I den seneste tid har vi haft mange sager med unge der har oprettet hadesider på Facebook. Oftest går det ud over andre unge, men det kan også ske, at der laves en Facebook hadeside mod offentlige embedsmænd der udfører deres hverv. SSP-Samarbejdet handler konsekvent i forhold til disse hadesider. De unge som har meldt sig ind på siden eller kommer med injurierende bemærkninger på en hadeside, vil blive kontaktet, og der vil blive rettet henvendelse til deres forældre. Siden bliver naturligvis også anmeldt til Facebook. I forhold til lovgivningen er krænkende udtalelser et brud på straffelovens 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det er dog sager der forfølges via civil påtale, hvilket vil sige at den der er blevet krænket, selv skal rejse sagen. Vi håber alle medarbejdere i klubberne og skolerne, forældre og unge vil kontakte SSP-samarbejdet, hvis de bliver bekendt med en hadeside om en ung, eller en offentlig medarbejder, der arbejder med de unge. Vi skal dette til livs, da det ofte har alvorlige konsekvenser for den der bliver hængt ud på en hadeside. Venlig hilsen SSP-konsulent Benny Husted Skanderborg kommune Fagsekretariatet Børn og Unge Søndergade 27, 8464 Galten tlf: mobil:

8 Indkaldelse til generalforsamling i Den selvejende institution Forældre med børn og unge indskrevet i Galten junior- og ungdomsklub (Miniklub, Junior- og ungdomsklub) indkaldes herved til ordinær generalforsamling i den selvejende institution: Torsdag den 29. april 2009 kl. 19,00 i klubbens lokaler, Syvtallet 8, Galten Dagsorden: 1. Valg af dirigent. The GJUK PLAY 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 7. Eventuelt. Stykket opføres af børnene denne aften Stemmeret til generalforsamlingen har enhver, der har børn- og unge indskrevet i mini, junior- og ungdomsklubben. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden Charlotte Højlund Jensen, Porskjærvej 46, 8464 Galten i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen håber, at forældrekredsen vil bakke op om klubben ved bl.a. også at møde frem til generalforsamlingen. Det er vigtigt for bestyrelsen at få en tilbagemelding på arbejdet i klubben. 8 På gensyn og venlig hilsen BESTYRELSEN

9 9

10 ONSDAG DEN 21. APRIL KL. KL. 18,00-21,30 Alice i Eventyrland 3D Pris 100,00 Tilmelding Senest Filmen: Vises i Miniklubben Onsdag DEN 28. april KL. 14,00 Filmen: Vises i Juniorklubben Onsdag DEN 21. april KL. 14,30 10

11 Silas imponerer Rasmus og alle os andre med sine tryllerier!! Sæbekasseløb 2010 Tirsdag den 28. april kl. 14,30 På Bytoften! for 3. og 4. klasse Der skal stilles hold, der skal klargøres biler! Er du KLAR til at være med? Så snak med Janus og Peter! Løbet fløjtes i gang ca. kl og der køres 6 omgange. Banen er rundt stien på Bytoften. Derefter vil der være kage og saft til både kørere, heppekor, officials og tilskuere Der vil være vandrepokal til 1. pladsen i hver klasse og diplom til 2. og 3. pladsen, flotteste køretøj og bedste heppekor. Klubben på Skovby Mosegård og klubben i Stjær kommer og dyster med os! 11

12 Nu er sne og is ved at være væk, så der igen kan spilles bold på multibanen. Det er der mange drenge, der glæder sig til. Der er spillet mur i salen hele vinteren, men her er det jo begrænset, hvor mange der kan være med, og det går også ud over lamper, loft og vægge. Det er derfor dejligt, at det nu forhåbentlig bliver udevejr til den slags. Den 27. april holder vi sæbekasseløb på Bytoften, hvor vi kæmper mod Skovby Mosegård og klubben i Stjær, det plejer at være en dejlig dag, så vi håber alle børn vil deltage som heppekor, bilbyggere eller kørere. Hvis man er i klubben den dag, skal man med på Bytoften. I hobbyværkstedet er de ved at glasere det sidste ler og er langt henne i et filteprojekt. Ii køkkenet bliver der strikket. og I systuen laver de tøjdyr og mange andre fine ting. Vi er ikke rigtig kommet i gang med at lave gøglerforestilling endnu, men det er meningen, at vi vil være i gang med det resten af skoleåret om onsdagen, så vi kan vise en god forestilling til miniklubafslutningsfesten i juni. I år kan vi måske også få nogle tryllenumre med da vi har børn der er meget interesserede i det. Vi har jo også nogen der spiller musik, så vi lægger op til lidt af hvert. Torsdag den 29. april kl. 19 er der generalforsamling i klubben. Hilsen fra miniklubben Med miniklubben i Søhøjlandet 12

13 Nogen tryller, nogen svømmer, andre laver ler og atter andre leger med ting og sager.. 13

14 DET SKER I KLUBBEN Miniklubben: Torsdag den 1. Lukket Fredag den 2. Lukket Mandag den 5. Lukket Tirsdag den 6. Kl Vi har hallen. Onsdag den 7. Kl. 14 Gøgl Torsdag den 8. Kl. 13 Magic Cards Fredag den 9. Mad på bål og Magic cards Mandag den 12. Kl Teater med Sandra. Kl Stjerneløb Tirsdag den 13. Kl Vi har hallen. Kl Film Onsdag den 14. Vi øver gøgl Juniorklubben: Torsdag d. 1. april: Der er gratis s baren. Torsdag d. 1. Mandag d. 5. klubben er luk Tirsdag d. 6. Hal kl Juniortræf kl Torsdag d. 8. Fredag d. 9. Mandag d. 12. Tur til Legela Mad på bål. Stjerneløb kl. Tirsdag d. 13. Hal kl Torsdag den 15. Kl. 13 Magic Cards Onsdag d. 14. Tur til Søhøjl Fredag den 16. Mad på bål Og Magic cards Mandag den 19. Teater med Sandra Kl Tur til Søhøjlandet. Pris 30 kr. Tirsdag den20. Kl Vi har hallen. Kl Fisketur. Pris 40 kr. Onsdag den 21. Vi øver gøgl Torsdag den 22. Kl. 13 Magic Cards Fredag den 23. Mad på bål. og Magic cards. Mandag den 26. Teater med Sandra Tirsdag den 27. Kl Sæbekasseløb på Bytoften. Alle 3. Klasser skal med, hvis de er i klubben. Onsdag den 28. Kl Film Torsdag den 29. Kl. 13 Magic Cards Kl. 19 Generalforsamling Fredag den 30. Lukket Torsdag d. 15. Fredag d. 16. Tirsdag d. 20. Onsdag d. 21. Fredag d. 23. Rock ved ku Mad på bål. Fisketur til et Pris: 30 kr. Film i salen kl. Mad på bål. Tirsdag d. 27. Hal kl Tirsdag d. 27. Onsdag d. 28. Torsdag d. 29. Fredag d. 30. Kl. 14,30:Sæb klasse. Fodboldturne Kl. 15,00: Han res i salen. Generalforsa Lukket. 14

15 I APRIL MÅNED 2010! Ungdomsklubben odavand, franskehotdog og fri slik i ket pga. påsken nd kl Pris: 50 kr andet kl Pris: 30 kr. lturen i Skanderborg kl put and take kl ekasseløb på Bytoften for 3 4 ring på Multibanen kl nah Montana the GJUK PLAY opfø mling kl Søndag 4. Påskedag LUKKET Mandag Påskedag ÅBEN Onsdag 7. Teater m/lone Georgs Garage i Skanderborg afgang Søndag 11. En eller anden bager vafler. Mandag 12. Dart m/carsten Onsdag 14. Premiere på årets musical i skolens gym nastiksal. Torsdag 15. Rock ved Kulturen gratis Blue Van ,00 kr. Se omtale andet sted i bladet Søndag 18. Mandag 19. Dart m/carsten Onsdag 21. Alice i Eventyrland 3D film i Cinemax Tilmelding og betaling senest onsdag d. 14. april Minimum 6 deltagere Søndag 25. Mandag 26. Bodybuilding m/janus Onsdag 28. FIST of GJUK ordinary Aktiviteter i klubbens værksteder i den kommende tid! Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Sæbe filt Sæbe filt Sæbe filt Sæbe filt Der vil ofte være 2 sideløbende tilbud. Der er også masser af aktiviteter i systuen og i træværkstedet. Bare kom FRIT FREM og kom i gang!! 15

16 Mads Ø. Askjær Anita Elisa K. Bek Steffi V. Christensen Tobias H. Fibiger Nicklas R. Flensborg Daniel L. Gissel Vivian I. Jeremiassen Andreas K. Siggaard Alexander S.K. Wadsager Casper Halvorsen Samim Osmani Tobias Brandt Mikkel Madsen Maja B.F. Christensen Mathias Å. Godskesen Mathias Ø. Hansen Stine D. Kristensen Daniel S. Kudsk Emil N. Lemming Maria H. Lohmann Jens Andreas H. Nielsen Pernille F. Nielsen Henriette Pedersen Anne Sofie H. Jensen Daniel Kristian S. Jensen Emilie M. Kallesøe Ann Kalmeyer Teitur Oli Kristjansson Mikkel B. Nielsen Mathias E.V. Andersen Mads M. Larsen Rasmus V. Mortensen Kristoffer T. Nymann Luise W. Olsen Nadia B.B. Viby 16

17 Torsdag den 16. april Torsdag d , kan du tage med klubben til Rock ved kulturen i Kulturhuset i Skanderborg. I løbet af eftermiddagen, vil ikke mindre end 11 forskellige bands, solister og dansegrupper underholde i salen. I foyeren vil der være mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer som guitarhero og Free style rap mm. Kl er der koncert med Blue Van og du har mulighed for at købe en billet gennem klubben for kun 40 kr. Vi tager af sted fra klubben kl og vil være hjemme igen kl. ca Turen er for junior og ungdomsklubben og med mindre man skal til koncerten om aftenen, er turen gratis. Program Torsdag aften i Jk 8. april Janus Gryde (Armlægningskonkurrence) 15. april Surprise gryde og Film (RUNE KLAN Hokus Fucking pokus) 22. april Dennis s Pita Magic touch style og vi spiller rockband 29 april Klubben er lukket for Almindelig aktivitet denne Aften p.g.a. generalforsamlingen 17

18 Offentlig forestilling Onsdag den 14. april kl. 19,00 i Gymnastiksalen, Gyvelhøjskolen Herudover 2 forestillinger i skoletiden(formiddag) 14. og 15. april Succeesforestilling Hotellet fra sidste år følges op med dette års forestilling: Less Nuns 18 entusisatiske piger fra klasserne på Gyvelhøjskolen har i år produceret en urforestilling af format. Vi befinder os på Øm Kostskole, hvor kostskoleeleverne skændes, slås, stræber, lyver, bagtaler, mobber, synger, hyler og bliver godt og grundig pige sure på hinanden. Nonnerne søster Magda, Søster Else og Søster Fie, som er undervisere på skolen, prøve med hver deres taktik at få hverdagen til at fungere på den lille kostskole i Øm. Første idé til forestillingen var "nonner", og senere i forløbet lod vi os inspirere af ungdomsfilmen "Mean Girls" og pludselig befandt vi os på Øm Kostskole. Forestillingen er blevet til ud fra et grundigt karakterarbejde og improvisationer, som vi optog på video og senere skrev ind. Pludselig havde vi den gode historie om pigerne på Øm Kostskole heriblandt Eva, der hader sin stærkt troende mor, fordi hun ikke acceptere, at Eva er lesbisk, Ella Mandella med en lang solokarriere foran sig, men i virkeligheden hellere vil være læge og Thilde, hvis bedste ven er en tøjkat. Manuskript: Skuespillerne og instruktør Lone Nornes 18 Musik: Janus, Dirch og Nicolaj Musikken byder på alt fra Queens "We Will Rock You" til Pinks "Don't Let Me Get Me" Lykkes det nonnerne at få styr på pigerne? Kom og se med. Der er lagt op til et brag af en forestilling. Paradise go home!

19 Maria, Pernille, Stine, Anita, Jasmina, Anne, Pernille, Susanne, Julie, Lotte, Madeline, Pernille, Frederikke, Nanna, Natalie, Sara, Michelle og Janni har i år produceret en urforestilling af format. (Liggende, instruktør Lone ) Ikke alle medvirkende er på billedet. 19

20 The GJUK PLAY Forestillingen vises torsdag eftermiddag i klubben og for forældre ved GJUK generalforsmaling 20

21 Foråret er på vej efter en lang og kold vinter, hvor de fleste aktiviteter er foregået indendøre. Vi har haft stor glæde af vores skøjtebane på multibanen, hvor mange børn har kastet sig ud i kunsten, at stå på skøjter. Boldspil er blevet dyrket i salen og i hallen om tirsdagen, men nu kan vi så endelig - hvad nogen sikkert vil sige, rykke udendørs igen efter, at sne og is er forsvundet. Matic card er stadigvæk et af de helt store hit i klubben og en torsdag eftermiddag, havde vi besøg af 8 klubmedlemmer fra Skovby Mosegaard. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, for det er jo altid spændende at møde nogen, man ikke har spillet med eller mod før. Jeg har desværre hørt rygter om, at vi tabte, så vi håber derfor, på et snarligt returopgør i Skovby. Vi har haft nogle rigtig hyggelige torsdag aftner, hvor især mange af 6 klasserne, har benyttet sig af muligheden for at komme i klub om aftenen. En aften, var vi 33 til spisning og det gav, Dennis og Peter der stod for maden, grå hård i hovedet, for det kræver store gryder eller en stor ovn, at bespise så mange. Valget faldt på hotdogs, og det afstedkom ikke så lidt jubel Man må ikke gå med kniv, men Mad og Lasse må, når de tryller og skærer et dybt snit i armen.. UHA 21

22 Der er blevet filtet og lavet ler i værkstedet. Foråret er som sagt på vej og vi er klar til en spændende periode i juniorklubben. I denne måned kan du bl.a. tage med klubben til Rock ved kulturen i Skanderborg kulturhus. Her vil 11 forskellige bands og solister, samt dansere underholde og der vil være mulighed for, at deltage i forskellige konkurrencer. I maj måned, er der byfest i Galten og vi er derfor i vores telt på byfestpladsen og her vil der komme til at foregå en masse spændende ting. Onsdag d. 26. er der Scenen er jeres også på Bytoften. Flere forskellige øver i øjeblikket ihærdigt i musikrummet, for at blive klar. Så er der klubbernes dag i Tivolifriheden, udeuge og sommerfest mm. Hvis du vil se hvornår alle disse ting foregår, kan du klikke ind på vores hjemmeside I marts har der i øvrigt også været overnatning og netparty i klubben, men det foregik desværre efter at, dette blad skulle i trykken, så det må du vente med at høre om i næste måned. 22

23 Helga was back and the kids loves it!! Resultat af CD AFSTEMNING Her er resultatet, af sidste måneds afstemning. Følgende 3 cdér fik flest stemmer og vil blive indkøbt til diskoteket. 1. Hej Matematik: Party i provinsen 2. Miley Cyros: The Times of Our Lives 3. Alphabeat: The Spell Under andre forslag, blev der bl.a. skrevet Kesha : Tik Tok og Take It Off. Vi lover, at kigge på forslagene og vender frygtelig tilbage i næste måned. Med venlig hilsen Mr. DJ 23

24 Vi har i klubben øvet og instrueret vores eget Hannah Montana stykke, de sidste mange mandage. Jeg har været så heldig at have 12 søde piger med denne her gang. Og som altid en kæmpe fornøjelse! De sidste gange vi har lavet Teater i klubben, har det stået på Bøllebob og High school musical. Men denne gang valgte pigerne at vi skulle lave Hannah Montana. Hannah Montana er en Amerikansk tvserie fra disney channel. I 2009 kom så filmen Hannah Montana The movie. Og vores teater stykke har samme handling som filmen og pigerne har selv været med til at instruere stykket, og har gjort det super godt. Miley er en ikke helt almindelig pige. Hun lever to vidt forskellige liv et helt almindeligt, jordbundet liv som teenagepigen Miley og et jetset-liv, som den super berømte og feterede sangerinde, Hannah Montana, der spiller for fulde huse rundt om i USA, og som har adgang til både privatfly og designertøj. Hannah Montanas virkelige identitet holdes hemmelig, fordi det giver hende mulighed for som hun selv synger at få det bedste fra begge verdener. Men også medierne har interesse i at finde ud af, hvem der i virkeligheden gemmer sig bag Hannah Montana-figuren, og da en sladderbladsjournalist får færten af den, er Hannahs hemmelighed i fare for at blive afsløret. Succesen er steget Miley til hovedet, Hannah er ved at få overtaget, og det går ud over familien og vennerne. Derfor beslutter Mileys far sig for at stille hende over for den ultimative prøve: han tager hende med tilbage til hendes rødder i den lille flække Crowley Meadows i Tennessee. Her skal Hannah på en to ugers "afvænning" for at se, om den gamle Miley stadig findes. Men livet langt ude på bøhlandet er noget af en omvæltning for Miley, og hun har meget svært ved at slippe Hannah Montana. Heldigvis møder hun den unge cowboy, Travis, og i hans selskab begynder hun langsomt at finde tilbage til den Miley, hun var engang. Men hjem byen er truet af udviklingen, og eneste mulighed for at samle penge ind til bevarelsen af den, er ved at afholde en stor koncert med Hannah Montana. Og så kolliderer de to verdener for alvor, for hvad sker der, når Hannah og Miley pludselig skal være til stede samtidig, og er det overhovedet muligt for Miley at finde tilbage i rollen som Hannah Montana? Se hvad der sker! vi arbejder lige nu på, at få de sidste detaljer på plads, og alle pigerne arbejder hårdt, og gør et super godt stykke arbejde! jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen den 29 april i klubben. mvh Sandra Dybbøl 24

25 Så blev det mandag, og vi skulle ned og have vores ski på ski centeret. Alle kom godt i gang, og var i løbet af no time, klar til at kaste sig ud på de røde bakker men Sara fandt hurtigt ud af, at man nok skal tag det lidt med ro de første par dage, for hun gav den gazz ned af den røde bakke, og tog turens vildeste styrt. Hun kom heldigvis ikke nogen alvorligt til. Vi havde super sne og vejr hele ugen, der var lidt koldt, men det gør også, at sneen er ekstra god. Så blev det fredag og turen skulle gå hjem Turen gik fra Gjuk tidligt søndag morgen kl Vi var alle en smule trætte, da det nok ikke var blevet til meget søvn inden vi skulle af sted. Vi skulle være ved færgen kl og vi var der også til tiden, men turen havde været meget kold, da jeg måtte skrabe is af ruden indvendig imens jeg kørte. Men vi kom ombord, og fik fundet os nogle pladser til den fire timer lange sejltur. Vi ankom i Vierli ved 16 tiden søndag eftermiddag. Vi skulle bo i to hytter lidt oppe på bjerget, så hytte damen mente, at vi var nødt til at tag snekæder på bussen, ellers kunne vi ikke komme derop. Så John og jeg måtte finde dem frem og sætte dem på. Men vi kom helt derop og fik pakket ud, og alle var gode til at hjælpe med at få tømt bussen og komme på plads i hytterne. til Danmark igen. Vi kørte fra Rauland kl og turen til færgen gik rigtig godt,.. Meget af snakken, i løbet af turen hjem, gik ud på om vi nu kunne komme hjem når vi kom til Hirtshals, da vi ikke vidste hvor meget sne der var kommet i Danmark og vi måtte da også starte med at holde i kø, i ca. en halv time.. og lad os bare sige, at det sneede rigtig meget. Jeg har aldrig kørt i sådan et snevejr før, så det var sgu lidt til tider spændende. Men vi kom helt hjem til Galten, og blev kun en time forsinket. Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god tur, og håber meget, at I vil med igen til næste år. Mvh John og Janus 25

26 Så er det vist ved at være tid. Tid til forår. Vi går lige om lidt ind i april, som ifølge en sang jeg lærte for ca. 100 år siden, er den mest uberegnelige måned. I april kan vi både opleve sol, regn, sne og hagl. Vi kan opleve noget der nærmer sig hedebølge fulgt af snestorm. April er noget af det mest uberegnelige, men også den tid hvor vi kan være heldige at fornemme alle de dejlige forårsdufte. En anden ting foråret og april udmærker sig ved er alle amorinerne. De flyver rundt i luften og gør de unge mennesker mere eller mindre kulrede. De unge kærestepar begynder at dukke op og sidder og kysser rundt i krogene. Lige om lidt vrimler det op af jorden med hvide, gule og lilla prikker, og før vi ved af det springer bøgen ud. I klubben vrimler det med unge mennesker. Sommetider er der faktisk så mange, at de unge sidder i lag i en sofa eller ligger ovenpå hinanden på gulvet. Vi har også pæn tilslutning til fællesspisningsarrangementerne, på trods af risiko for at vinde opvasken i lodtrækning. De kvikke laver en hurtig beregning på sandsynligheden for at trække opvasken, mens de mindre kvikke sidder og ryster i bukserne af angst for at vinde. Nogle få oplever, at de ryger ind i en stime, hvor de må vaske op 3, 5 ja 7 gange i træk. Det virker ret uretfærdigt, især hvis man ikke tror på Nemesis. Hvis man vil være fri for lodtrækning, kan man melde sig til at lave mad og det er der nogle der benytter sig af. Lige for tiden er det Alexander Wadsager og en eller anden af hans syrede venner, der meget gerne vil stå for madlavning. De bestemmer, hvad der skal på menuen, laver indkøbsliste efter hvor mange deltagere der er og tager med på indkøb. Derefter står de for madlavning og Der øves musical til den store guldmedalje 26

27 Der bliver tegnet og gættet på livetløs også i ungdomsklubben. borddækning. Lige for tiden er Alexander ret optaget af æblekage og prøver sig lidt frem med fænomenet. Det er lidt forskelligt hvor heldigt det falder ud, men der bliver spist op hver gang. Nu kom han lige forbi: Galtens mest lækre dreng Dirch Dybbøl. I aften har de unge været en kende utilfredse. Vi havde aflyst denne måneds udgave af Fist of Gjuk, nemlig BEST OF. Vi havde aflyst af den simple grund at Simon, som plejer at stå for det, var på skiferie (kan man nu forstå at han gider) og Dons, som havde lovet at være stand-in, havde lagt sig syg. Dennis og undertegnede var ikke forberedte og valgte, at aflede de unge med en banankage. Det var de fleste OK tilfredse med, især da vi lovede, at de ville få Fist-udgaven ved en senere lejlighed. Tobias Brandt sad ved siden af mig og hævdede, at han er den næst lækreste dreng i Galten, så piger KOM BARE AN, han venter kun på jer. Dreng søger kæreste. Der spilles stadig en del bold i salen, men snart skal man ud og spille. Jeg tror ikke det bliver noget problem, for de er allerede udenfor. På trods af den stadige kølighed står de unge ude i gården, tripper lidt for at stimulere blodomløbet i tæerne (de ved ikke selv, at det er det de gør) snakker og hygger sig. Det er ikke anderledes, end da jeg var den alder og vi hang ud i Smededammen. En af forskellene på dengang og nu er at det lille ishus (som ikke solgte cigaretter og alkohol) lukkede allerede klokken 17. Vi kunne ikke købe hverken det ene eller det andet og derfor var det eneste vi nød: regndråber og frostluft. Det var nu stadig herligt at være ung og, tror jeg, en del lettere. I denne uge er Lone i Barcelona med efterskolen og derfor er der ikke prøve på musical. De er ved at nå til vejs ende og alle forventninger skal snart indfries. Jeg glæder mig meget til at se resulta- 27

28 Åbningstider: Dag: Miniklub: Juniorklub Ungdomsklub Mandag 13,00-17,15 13,00-17,00 16,30-22,15 Tirsdag 13,00-17,15 13,00-17,00 Lukket Onsdag 13,00-17,15 13,00-17,00 16,30-22,15 Torsdag 13,00-17,15 13,00-21,00* Lukket Fredag 13,00-16,45 13,00-17,00 Lukket Søndag Lukket Lukket 18,45-22,15 *Fra 17,00-21,00 kun for klasse.(7. klasser der er indmeldt i JK) Mandag og onsdag er der mulighed for fællesspisning i ungdomsklubben. Tilmelding påkrævet og skal ske senest kl. 16,00. Torsdag er der mulighed for fællesspisning i juniorklubben. Tilmelding senest kl. 15,00 Den selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8, 8464 Galten Tlf Fax.: mail; Hjemmeside: Kontakt til miniklubben: Afbud til miniklubben Mail: Sms:

info@klubben-soborg.dk Fælles 2-12 Fritidsklub 13 Dagklub 14-18 Juniorklub 19 Aftenklub 20-21 Ungdomsklub 22-23

info@klubben-soborg.dk Fælles 2-12 Fritidsklub 13 Dagklub 14-18 Juniorklub 19 Aftenklub 20-21 Ungdomsklub 22-23 info@klubben-soborg.dk Fælles 2-12 Fritidsklub 13 Dagklub 14-18 Juniorklub 19 Aftenklub 20-21 Ungdomsklub 22-23 1 www.klubben-soborg.dk Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Janne Fredsbo FK-afdelingsleder

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-14 Fritidsklub 15-17 Dagklub 15-17 Juniorklub 18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 19

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-14 Fritidsklub 15-17 Dagklub 15-17 Juniorklub 18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 19 soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-14 Fritidsklub 15-17 Dagklub 15-17 Juniorklub 18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 19 1 www.klubben-soborg.dk Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Janne Fredsbo FK-afdelingsleder Medlemsdemokrati,

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-9 Fritidsklub 10 Dagklub 11-15 Juniorklub 16-18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 20-23

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-9 Fritidsklub 10 Dagklub 11-15 Juniorklub 16-18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 20-23 soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-9 Fritidsklub 10 Dagklub 11-15 Juniorklub 16-18 Aftenklub 19 Ungdomsklub 20-23 1 www.klubben-soborg.dk Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Janne Fredsbo FK-afdelingsleder Medlemsdemokrati,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere