April no. 04. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April no. 04. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com"

Transkript

1 April no

2 Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Info fra GJUK Info fra SSP om hadesider Generalforsamling i GJUK Fødselsdage i klubben Film i klubben Det Lille Syvtal Det Lille Syvtal Det Lille Syvtal Månedsprogram Tillykke til årets konfirmander Info fra GJUK Less Nuns musical Less Nuns musical Hannah Montana the play Livet i juniorklubben Livet i Juniorklubben Livet i Juniorklubben Sandra om Hannah Montana Skituren 2010 Livet i ungdomsklubben Livet i ungdomsklubben Klubbens åbningstider Udgiver Klubbladet Syvtallet Syvtallet 8, 8464 Galten Tlf Ansvarsh.: Tage Nielsen Bladet udgives af den selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklub og udsendes til klubbens medlemmer, bestyrelsen, myndigheder og samarbejdspartnere. Oplag: 400 eks Indlæg til bladet er altid velkomne og kan sendes til klubben, gerne som mail til Deadline er den 20. i hver måned. Månedens foto Det er godt nok nogle hårdkogte tryllekunstnere vi har her.. 2

3 God påske og velkommen forår, igen igen!! Så er det påske og vi har nogle fridage! Vi håber vist alle, at påsken for alvor er begyndelsen på et lunere vejr og derfor også starten på en lang række aktiviteter udendørs. Selvom vi alle her i klubben synes vinteren har været dejlig, med masser af sne, sol og også sjove aktiviteter udendørs, bl.a. med skøjteløb på multibanen, så er der heller ingen tvivl om, at vi nu glæder os til at bruge bl.a. multibanen til boldspil, hockey, volley og basket. Det plejer at være et tilløbsstykke for mange af klubbens medlemmer i alle aldre. Musical s I klubben er der for tiden rigtig mange i gang forberedelserne til de store begivenheder i form af musical og teater. I ungdomsklubben har en gruppe piger ihærdigt øvet med musicalen Less Nuns siden starten af januar. Der bliver øvet meget seriøst og under Lones kyndige og inspirerende ledelse, kan det kun igen i år blive en succes. Musicalen er jo det årligt tilbagevendende samarbejde med Gyvelhøjskolen, hvor Klasse kan deltage i den årlige musical, men vel og mærke i deres fritid. Derfor er det også en stor glæde og fornøjelse at følge deres engagerede deltagelse. Der gåes til den med stor seriøsitet og vi glæder os alle rigtig meget til stykket skal opføres i skolens gymnastiksal i midten af april. En anden gruppe piger i mini- og juniorklubben er også i gang med deres teater- og musical-projekt, nemlig Hannah Montana. Det er igen mange af de samme piger, der også sidste forår og efterår lavede dels Bølle Bob og dels Highschool Musical. En stor gruppe piger i klasser er hver mandag i gang med dette og her er det Sandra Dybbøl, der dels er pigernes store forbillede, men også deres tålmodige og seriøse instruktør. Det er en ren fornøjelse også at følge deres forberedelser. Her vil forældrene få mulighed for at se stykket opført i forbindelse med klubbens generalforsamling den 29. april om aftenen, mens medlemmerne vil kunne se stykket opført samme dag om eftermiddagen. Vi glæder os meget!! Generalforsamling i klubben Vi er som tidligere nævnt ved at nærme os tidspunktet for klubbens årlige generalforsamling, der i år afholdes torsdag den 29. april kl. 19,00 i klubben. Her vil der blive lejlighed til at drøfte klubbens virksomhed, debattere med klubbens bestyrelse og ledelse og ikke mindst høre om klubbens daglige arbejde. Det er også på generalforsamlingen klubbens regnskab skal fremlægges og godkendes. På generalforsamlingen vil man kunne få et indblik i en særdeles velkonsolideret klub, med orden i økonomien og synes vi selv også orden i pædagogikken og det daglige arbejde. På generalforsamlingen skal der også vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen hvor også stykket Hannah Montana opføres 3

4 Temadag Klubbens medarbejdere og bestyrelse afviklede den 6. marts den årlige temadag, hvor en lørdag blev brugt på at samle alle omkring vel noget af det mest vigtige trivsel på arbejdspladsen og temaer omkring, hvad der skaber arbejdsglæde, engagement og virkelyst. Det er i klubben som i alle andre virksomheder, at der er en vare der skal sælges. Hos os er det i form af at levere gode rammer for byens børn og unge, herunder at bidrage til børns og unges trivsel, anerkendelse og rumme alle de forskelligheder, som næsten 400 børn og unge kommer med hver især. Det stiller store krav til klubbens medarbejdere. Men for at kunne møde børn og unge, er det vigtigt, at der er trivsel i klubben, også betragtet som den arbejdsplads klubben er. Derfor var tema dagen et vigtigt element i at fremme trivselen. Min egen bedømmelse er, at der er en god trivsel i klubben og vi er alle glade for vores arbejde. Derfor var temadagen et positivt bidrag til trivslen også fremadrettet. Forår og sommer Nu nærmer vi os maj måned, med byfest, Scenen er Jeres, Klubbernes Dag og mange andre spændende og sjove ting på programmet. I klubben er mange børn i gang med at øve sig til Scenen er jeres og det er vildt dejligt at opleve deres nysgerrighed og engagement i musikrummet, hvor der øves på livet løs. Vi er også ved at forberede byfesten og aktiviteterne i klubbens telt på Bytoften. Byfesten afvikles i dagene maj og vi efterlyser allerede nu forældre, der også vil bidrage til festen som GJUK-natteravn. Det skulle glæde os at høre fra jer!! Kontakt os i klubben, hvis i har lyst til at bruge en aften/nat på at være til rådighed for børn og unge under deres byfestdeltagelse!! Sommerture Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at der desværre ikke er flere pladser på klubbens sommertur til Sverige og ej heller på ungdomsklubbens tur til Heide Park og center Parc i Holland. Det er rigtig dejligt, at så mange af klubbens medlemmer vil med på klubbens sommerture. Det er det største antal nogensinde og vi håber det alt sammen kan blive afviklet, så der er tilfredshed hos alle. 4

5 Mangler der en skrue hist og her eller trænger cyklen bare til at blive vasket og pudset?? Så har du god mulighed for at få styr på cyklen i GJUK s cykelværksted, der vil være åben stort set hver dag FRA KL. 13,00. Janus og Peter vil være i værkstedet og hjælpe jer med det og en masse andre ting! RYGNING I KLUBBEN ER IKKE TILLADT Tag med i Hallen Som de fleste sikkert ved har GJUK Galten-Hallen hver tirsdag fra kl. 13,00-15,00.. Hvis du har lyst til at spille fodbold, badminton eller noget helt andet, så mød op i hallen hver tirsdag DOG IKKE I FERIER!! CYKELVÆRKSTED I GJUK Noget ved musikken Hver mandag og torsdag fra kl. 13,30 kan du være sikker på, at en af klubbens dygtige musikmedarbejdere er til rådighed i musiklokalet. Så har du lyst til at spille musik, så er det bare med at møde op!! BARE MØD OP!! HVER TIRSDAG Er din cykel i orden, virker bremserne, er der reflekser, katteøje og lys på?? 5

6 6

7 Facebook hadesider: I den seneste tid har vi haft mange sager med unge der har oprettet hadesider på Facebook. Oftest går det ud over andre unge, men det kan også ske, at der laves en Facebook hadeside mod offentlige embedsmænd der udfører deres hverv. SSP-Samarbejdet handler konsekvent i forhold til disse hadesider. De unge som har meldt sig ind på siden eller kommer med injurierende bemærkninger på en hadeside, vil blive kontaktet, og der vil blive rettet henvendelse til deres forældre. Siden bliver naturligvis også anmeldt til Facebook. I forhold til lovgivningen er krænkende udtalelser et brud på straffelovens 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det er dog sager der forfølges via civil påtale, hvilket vil sige at den der er blevet krænket, selv skal rejse sagen. Vi håber alle medarbejdere i klubberne og skolerne, forældre og unge vil kontakte SSP-samarbejdet, hvis de bliver bekendt med en hadeside om en ung, eller en offentlig medarbejder, der arbejder med de unge. Vi skal dette til livs, da det ofte har alvorlige konsekvenser for den der bliver hængt ud på en hadeside. Venlig hilsen SSP-konsulent Benny Husted Skanderborg kommune Fagsekretariatet Børn og Unge Søndergade 27, 8464 Galten tlf: mobil:

8 Indkaldelse til generalforsamling i Den selvejende institution Forældre med børn og unge indskrevet i Galten junior- og ungdomsklub (Miniklub, Junior- og ungdomsklub) indkaldes herved til ordinær generalforsamling i den selvejende institution: Torsdag den 29. april 2009 kl. 19,00 i klubbens lokaler, Syvtallet 8, Galten Dagsorden: 1. Valg af dirigent. The GJUK PLAY 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 7. Eventuelt. Stykket opføres af børnene denne aften Stemmeret til generalforsamlingen har enhver, der har børn- og unge indskrevet i mini, junior- og ungdomsklubben. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden Charlotte Højlund Jensen, Porskjærvej 46, 8464 Galten i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen håber, at forældrekredsen vil bakke op om klubben ved bl.a. også at møde frem til generalforsamlingen. Det er vigtigt for bestyrelsen at få en tilbagemelding på arbejdet i klubben. 8 På gensyn og venlig hilsen BESTYRELSEN

9 9

10 ONSDAG DEN 21. APRIL KL. KL. 18,00-21,30 Alice i Eventyrland 3D Pris 100,00 Tilmelding Senest Filmen: Vises i Miniklubben Onsdag DEN 28. april KL. 14,00 Filmen: Vises i Juniorklubben Onsdag DEN 21. april KL. 14,30 10

11 Silas imponerer Rasmus og alle os andre med sine tryllerier!! Sæbekasseløb 2010 Tirsdag den 28. april kl. 14,30 På Bytoften! for 3. og 4. klasse Der skal stilles hold, der skal klargøres biler! Er du KLAR til at være med? Så snak med Janus og Peter! Løbet fløjtes i gang ca. kl og der køres 6 omgange. Banen er rundt stien på Bytoften. Derefter vil der være kage og saft til både kørere, heppekor, officials og tilskuere Der vil være vandrepokal til 1. pladsen i hver klasse og diplom til 2. og 3. pladsen, flotteste køretøj og bedste heppekor. Klubben på Skovby Mosegård og klubben i Stjær kommer og dyster med os! 11

12 Nu er sne og is ved at være væk, så der igen kan spilles bold på multibanen. Det er der mange drenge, der glæder sig til. Der er spillet mur i salen hele vinteren, men her er det jo begrænset, hvor mange der kan være med, og det går også ud over lamper, loft og vægge. Det er derfor dejligt, at det nu forhåbentlig bliver udevejr til den slags. Den 27. april holder vi sæbekasseløb på Bytoften, hvor vi kæmper mod Skovby Mosegård og klubben i Stjær, det plejer at være en dejlig dag, så vi håber alle børn vil deltage som heppekor, bilbyggere eller kørere. Hvis man er i klubben den dag, skal man med på Bytoften. I hobbyværkstedet er de ved at glasere det sidste ler og er langt henne i et filteprojekt. Ii køkkenet bliver der strikket. og I systuen laver de tøjdyr og mange andre fine ting. Vi er ikke rigtig kommet i gang med at lave gøglerforestilling endnu, men det er meningen, at vi vil være i gang med det resten af skoleåret om onsdagen, så vi kan vise en god forestilling til miniklubafslutningsfesten i juni. I år kan vi måske også få nogle tryllenumre med da vi har børn der er meget interesserede i det. Vi har jo også nogen der spiller musik, så vi lægger op til lidt af hvert. Torsdag den 29. april kl. 19 er der generalforsamling i klubben. Hilsen fra miniklubben Med miniklubben i Søhøjlandet 12

13 Nogen tryller, nogen svømmer, andre laver ler og atter andre leger med ting og sager.. 13

14 DET SKER I KLUBBEN Miniklubben: Torsdag den 1. Lukket Fredag den 2. Lukket Mandag den 5. Lukket Tirsdag den 6. Kl Vi har hallen. Onsdag den 7. Kl. 14 Gøgl Torsdag den 8. Kl. 13 Magic Cards Fredag den 9. Mad på bål og Magic cards Mandag den 12. Kl Teater med Sandra. Kl Stjerneløb Tirsdag den 13. Kl Vi har hallen. Kl Film Onsdag den 14. Vi øver gøgl Juniorklubben: Torsdag d. 1. april: Der er gratis s baren. Torsdag d. 1. Mandag d. 5. klubben er luk Tirsdag d. 6. Hal kl Juniortræf kl Torsdag d. 8. Fredag d. 9. Mandag d. 12. Tur til Legela Mad på bål. Stjerneløb kl. Tirsdag d. 13. Hal kl Torsdag den 15. Kl. 13 Magic Cards Onsdag d. 14. Tur til Søhøjl Fredag den 16. Mad på bål Og Magic cards Mandag den 19. Teater med Sandra Kl Tur til Søhøjlandet. Pris 30 kr. Tirsdag den20. Kl Vi har hallen. Kl Fisketur. Pris 40 kr. Onsdag den 21. Vi øver gøgl Torsdag den 22. Kl. 13 Magic Cards Fredag den 23. Mad på bål. og Magic cards. Mandag den 26. Teater med Sandra Tirsdag den 27. Kl Sæbekasseløb på Bytoften. Alle 3. Klasser skal med, hvis de er i klubben. Onsdag den 28. Kl Film Torsdag den 29. Kl. 13 Magic Cards Kl. 19 Generalforsamling Fredag den 30. Lukket Torsdag d. 15. Fredag d. 16. Tirsdag d. 20. Onsdag d. 21. Fredag d. 23. Rock ved ku Mad på bål. Fisketur til et Pris: 30 kr. Film i salen kl. Mad på bål. Tirsdag d. 27. Hal kl Tirsdag d. 27. Onsdag d. 28. Torsdag d. 29. Fredag d. 30. Kl. 14,30:Sæb klasse. Fodboldturne Kl. 15,00: Han res i salen. Generalforsa Lukket. 14

15 I APRIL MÅNED 2010! Ungdomsklubben odavand, franskehotdog og fri slik i ket pga. påsken nd kl Pris: 50 kr andet kl Pris: 30 kr. lturen i Skanderborg kl put and take kl ekasseløb på Bytoften for 3 4 ring på Multibanen kl nah Montana the GJUK PLAY opfø mling kl Søndag 4. Påskedag LUKKET Mandag Påskedag ÅBEN Onsdag 7. Teater m/lone Georgs Garage i Skanderborg afgang Søndag 11. En eller anden bager vafler. Mandag 12. Dart m/carsten Onsdag 14. Premiere på årets musical i skolens gym nastiksal. Torsdag 15. Rock ved Kulturen gratis Blue Van ,00 kr. Se omtale andet sted i bladet Søndag 18. Mandag 19. Dart m/carsten Onsdag 21. Alice i Eventyrland 3D film i Cinemax Tilmelding og betaling senest onsdag d. 14. april Minimum 6 deltagere Søndag 25. Mandag 26. Bodybuilding m/janus Onsdag 28. FIST of GJUK ordinary Aktiviteter i klubbens værksteder i den kommende tid! Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Sæbe filt Sæbe filt Sæbe filt Sæbe filt Der vil ofte være 2 sideløbende tilbud. Der er også masser af aktiviteter i systuen og i træværkstedet. Bare kom FRIT FREM og kom i gang!! 15

16 Mads Ø. Askjær Anita Elisa K. Bek Steffi V. Christensen Tobias H. Fibiger Nicklas R. Flensborg Daniel L. Gissel Vivian I. Jeremiassen Andreas K. Siggaard Alexander S.K. Wadsager Casper Halvorsen Samim Osmani Tobias Brandt Mikkel Madsen Maja B.F. Christensen Mathias Å. Godskesen Mathias Ø. Hansen Stine D. Kristensen Daniel S. Kudsk Emil N. Lemming Maria H. Lohmann Jens Andreas H. Nielsen Pernille F. Nielsen Henriette Pedersen Anne Sofie H. Jensen Daniel Kristian S. Jensen Emilie M. Kallesøe Ann Kalmeyer Teitur Oli Kristjansson Mikkel B. Nielsen Mathias E.V. Andersen Mads M. Larsen Rasmus V. Mortensen Kristoffer T. Nymann Luise W. Olsen Nadia B.B. Viby 16

17 Torsdag den 16. april Torsdag d , kan du tage med klubben til Rock ved kulturen i Kulturhuset i Skanderborg. I løbet af eftermiddagen, vil ikke mindre end 11 forskellige bands, solister og dansegrupper underholde i salen. I foyeren vil der være mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer som guitarhero og Free style rap mm. Kl er der koncert med Blue Van og du har mulighed for at købe en billet gennem klubben for kun 40 kr. Vi tager af sted fra klubben kl og vil være hjemme igen kl. ca Turen er for junior og ungdomsklubben og med mindre man skal til koncerten om aftenen, er turen gratis. Program Torsdag aften i Jk 8. april Janus Gryde (Armlægningskonkurrence) 15. april Surprise gryde og Film (RUNE KLAN Hokus Fucking pokus) 22. april Dennis s Pita Magic touch style og vi spiller rockband 29 april Klubben er lukket for Almindelig aktivitet denne Aften p.g.a. generalforsamlingen 17

18 Offentlig forestilling Onsdag den 14. april kl. 19,00 i Gymnastiksalen, Gyvelhøjskolen Herudover 2 forestillinger i skoletiden(formiddag) 14. og 15. april Succeesforestilling Hotellet fra sidste år følges op med dette års forestilling: Less Nuns 18 entusisatiske piger fra klasserne på Gyvelhøjskolen har i år produceret en urforestilling af format. Vi befinder os på Øm Kostskole, hvor kostskoleeleverne skændes, slås, stræber, lyver, bagtaler, mobber, synger, hyler og bliver godt og grundig pige sure på hinanden. Nonnerne søster Magda, Søster Else og Søster Fie, som er undervisere på skolen, prøve med hver deres taktik at få hverdagen til at fungere på den lille kostskole i Øm. Første idé til forestillingen var "nonner", og senere i forløbet lod vi os inspirere af ungdomsfilmen "Mean Girls" og pludselig befandt vi os på Øm Kostskole. Forestillingen er blevet til ud fra et grundigt karakterarbejde og improvisationer, som vi optog på video og senere skrev ind. Pludselig havde vi den gode historie om pigerne på Øm Kostskole heriblandt Eva, der hader sin stærkt troende mor, fordi hun ikke acceptere, at Eva er lesbisk, Ella Mandella med en lang solokarriere foran sig, men i virkeligheden hellere vil være læge og Thilde, hvis bedste ven er en tøjkat. Manuskript: Skuespillerne og instruktør Lone Nornes 18 Musik: Janus, Dirch og Nicolaj Musikken byder på alt fra Queens "We Will Rock You" til Pinks "Don't Let Me Get Me" Lykkes det nonnerne at få styr på pigerne? Kom og se med. Der er lagt op til et brag af en forestilling. Paradise go home!

19 Maria, Pernille, Stine, Anita, Jasmina, Anne, Pernille, Susanne, Julie, Lotte, Madeline, Pernille, Frederikke, Nanna, Natalie, Sara, Michelle og Janni har i år produceret en urforestilling af format. (Liggende, instruktør Lone ) Ikke alle medvirkende er på billedet. 19

20 The GJUK PLAY Forestillingen vises torsdag eftermiddag i klubben og for forældre ved GJUK generalforsmaling 20

21 Foråret er på vej efter en lang og kold vinter, hvor de fleste aktiviteter er foregået indendøre. Vi har haft stor glæde af vores skøjtebane på multibanen, hvor mange børn har kastet sig ud i kunsten, at stå på skøjter. Boldspil er blevet dyrket i salen og i hallen om tirsdagen, men nu kan vi så endelig - hvad nogen sikkert vil sige, rykke udendørs igen efter, at sne og is er forsvundet. Matic card er stadigvæk et af de helt store hit i klubben og en torsdag eftermiddag, havde vi besøg af 8 klubmedlemmer fra Skovby Mosegaard. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, for det er jo altid spændende at møde nogen, man ikke har spillet med eller mod før. Jeg har desværre hørt rygter om, at vi tabte, så vi håber derfor, på et snarligt returopgør i Skovby. Vi har haft nogle rigtig hyggelige torsdag aftner, hvor især mange af 6 klasserne, har benyttet sig af muligheden for at komme i klub om aftenen. En aften, var vi 33 til spisning og det gav, Dennis og Peter der stod for maden, grå hård i hovedet, for det kræver store gryder eller en stor ovn, at bespise så mange. Valget faldt på hotdogs, og det afstedkom ikke så lidt jubel Man må ikke gå med kniv, men Mad og Lasse må, når de tryller og skærer et dybt snit i armen.. UHA 21

22 Der er blevet filtet og lavet ler i værkstedet. Foråret er som sagt på vej og vi er klar til en spændende periode i juniorklubben. I denne måned kan du bl.a. tage med klubben til Rock ved kulturen i Skanderborg kulturhus. Her vil 11 forskellige bands og solister, samt dansere underholde og der vil være mulighed for, at deltage i forskellige konkurrencer. I maj måned, er der byfest i Galten og vi er derfor i vores telt på byfestpladsen og her vil der komme til at foregå en masse spændende ting. Onsdag d. 26. er der Scenen er jeres også på Bytoften. Flere forskellige øver i øjeblikket ihærdigt i musikrummet, for at blive klar. Så er der klubbernes dag i Tivolifriheden, udeuge og sommerfest mm. Hvis du vil se hvornår alle disse ting foregår, kan du klikke ind på vores hjemmeside I marts har der i øvrigt også været overnatning og netparty i klubben, men det foregik desværre efter at, dette blad skulle i trykken, så det må du vente med at høre om i næste måned. 22

23 Helga was back and the kids loves it!! Resultat af CD AFSTEMNING Her er resultatet, af sidste måneds afstemning. Følgende 3 cdér fik flest stemmer og vil blive indkøbt til diskoteket. 1. Hej Matematik: Party i provinsen 2. Miley Cyros: The Times of Our Lives 3. Alphabeat: The Spell Under andre forslag, blev der bl.a. skrevet Kesha : Tik Tok og Take It Off. Vi lover, at kigge på forslagene og vender frygtelig tilbage i næste måned. Med venlig hilsen Mr. DJ 23

24 Vi har i klubben øvet og instrueret vores eget Hannah Montana stykke, de sidste mange mandage. Jeg har været så heldig at have 12 søde piger med denne her gang. Og som altid en kæmpe fornøjelse! De sidste gange vi har lavet Teater i klubben, har det stået på Bøllebob og High school musical. Men denne gang valgte pigerne at vi skulle lave Hannah Montana. Hannah Montana er en Amerikansk tvserie fra disney channel. I 2009 kom så filmen Hannah Montana The movie. Og vores teater stykke har samme handling som filmen og pigerne har selv været med til at instruere stykket, og har gjort det super godt. Miley er en ikke helt almindelig pige. Hun lever to vidt forskellige liv et helt almindeligt, jordbundet liv som teenagepigen Miley og et jetset-liv, som den super berømte og feterede sangerinde, Hannah Montana, der spiller for fulde huse rundt om i USA, og som har adgang til både privatfly og designertøj. Hannah Montanas virkelige identitet holdes hemmelig, fordi det giver hende mulighed for som hun selv synger at få det bedste fra begge verdener. Men også medierne har interesse i at finde ud af, hvem der i virkeligheden gemmer sig bag Hannah Montana-figuren, og da en sladderbladsjournalist får færten af den, er Hannahs hemmelighed i fare for at blive afsløret. Succesen er steget Miley til hovedet, Hannah er ved at få overtaget, og det går ud over familien og vennerne. Derfor beslutter Mileys far sig for at stille hende over for den ultimative prøve: han tager hende med tilbage til hendes rødder i den lille flække Crowley Meadows i Tennessee. Her skal Hannah på en to ugers "afvænning" for at se, om den gamle Miley stadig findes. Men livet langt ude på bøhlandet er noget af en omvæltning for Miley, og hun har meget svært ved at slippe Hannah Montana. Heldigvis møder hun den unge cowboy, Travis, og i hans selskab begynder hun langsomt at finde tilbage til den Miley, hun var engang. Men hjem byen er truet af udviklingen, og eneste mulighed for at samle penge ind til bevarelsen af den, er ved at afholde en stor koncert med Hannah Montana. Og så kolliderer de to verdener for alvor, for hvad sker der, når Hannah og Miley pludselig skal være til stede samtidig, og er det overhovedet muligt for Miley at finde tilbage i rollen som Hannah Montana? Se hvad der sker! vi arbejder lige nu på, at få de sidste detaljer på plads, og alle pigerne arbejder hårdt, og gør et super godt stykke arbejde! jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen den 29 april i klubben. mvh Sandra Dybbøl 24

25 Så blev det mandag, og vi skulle ned og have vores ski på ski centeret. Alle kom godt i gang, og var i løbet af no time, klar til at kaste sig ud på de røde bakker men Sara fandt hurtigt ud af, at man nok skal tag det lidt med ro de første par dage, for hun gav den gazz ned af den røde bakke, og tog turens vildeste styrt. Hun kom heldigvis ikke nogen alvorligt til. Vi havde super sne og vejr hele ugen, der var lidt koldt, men det gør også, at sneen er ekstra god. Så blev det fredag og turen skulle gå hjem Turen gik fra Gjuk tidligt søndag morgen kl Vi var alle en smule trætte, da det nok ikke var blevet til meget søvn inden vi skulle af sted. Vi skulle være ved færgen kl og vi var der også til tiden, men turen havde været meget kold, da jeg måtte skrabe is af ruden indvendig imens jeg kørte. Men vi kom ombord, og fik fundet os nogle pladser til den fire timer lange sejltur. Vi ankom i Vierli ved 16 tiden søndag eftermiddag. Vi skulle bo i to hytter lidt oppe på bjerget, så hytte damen mente, at vi var nødt til at tag snekæder på bussen, ellers kunne vi ikke komme derop. Så John og jeg måtte finde dem frem og sætte dem på. Men vi kom helt derop og fik pakket ud, og alle var gode til at hjælpe med at få tømt bussen og komme på plads i hytterne. til Danmark igen. Vi kørte fra Rauland kl og turen til færgen gik rigtig godt,.. Meget af snakken, i løbet af turen hjem, gik ud på om vi nu kunne komme hjem når vi kom til Hirtshals, da vi ikke vidste hvor meget sne der var kommet i Danmark og vi måtte da også starte med at holde i kø, i ca. en halv time.. og lad os bare sige, at det sneede rigtig meget. Jeg har aldrig kørt i sådan et snevejr før, så det var sgu lidt til tider spændende. Men vi kom helt hjem til Galten, og blev kun en time forsinket. Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god tur, og håber meget, at I vil med igen til næste år. Mvh John og Janus 25

26 Så er det vist ved at være tid. Tid til forår. Vi går lige om lidt ind i april, som ifølge en sang jeg lærte for ca. 100 år siden, er den mest uberegnelige måned. I april kan vi både opleve sol, regn, sne og hagl. Vi kan opleve noget der nærmer sig hedebølge fulgt af snestorm. April er noget af det mest uberegnelige, men også den tid hvor vi kan være heldige at fornemme alle de dejlige forårsdufte. En anden ting foråret og april udmærker sig ved er alle amorinerne. De flyver rundt i luften og gør de unge mennesker mere eller mindre kulrede. De unge kærestepar begynder at dukke op og sidder og kysser rundt i krogene. Lige om lidt vrimler det op af jorden med hvide, gule og lilla prikker, og før vi ved af det springer bøgen ud. I klubben vrimler det med unge mennesker. Sommetider er der faktisk så mange, at de unge sidder i lag i en sofa eller ligger ovenpå hinanden på gulvet. Vi har også pæn tilslutning til fællesspisningsarrangementerne, på trods af risiko for at vinde opvasken i lodtrækning. De kvikke laver en hurtig beregning på sandsynligheden for at trække opvasken, mens de mindre kvikke sidder og ryster i bukserne af angst for at vinde. Nogle få oplever, at de ryger ind i en stime, hvor de må vaske op 3, 5 ja 7 gange i træk. Det virker ret uretfærdigt, især hvis man ikke tror på Nemesis. Hvis man vil være fri for lodtrækning, kan man melde sig til at lave mad og det er der nogle der benytter sig af. Lige for tiden er det Alexander Wadsager og en eller anden af hans syrede venner, der meget gerne vil stå for madlavning. De bestemmer, hvad der skal på menuen, laver indkøbsliste efter hvor mange deltagere der er og tager med på indkøb. Derefter står de for madlavning og Der øves musical til den store guldmedalje 26

27 Der bliver tegnet og gættet på livetløs også i ungdomsklubben. borddækning. Lige for tiden er Alexander ret optaget af æblekage og prøver sig lidt frem med fænomenet. Det er lidt forskelligt hvor heldigt det falder ud, men der bliver spist op hver gang. Nu kom han lige forbi: Galtens mest lækre dreng Dirch Dybbøl. I aften har de unge været en kende utilfredse. Vi havde aflyst denne måneds udgave af Fist of Gjuk, nemlig BEST OF. Vi havde aflyst af den simple grund at Simon, som plejer at stå for det, var på skiferie (kan man nu forstå at han gider) og Dons, som havde lovet at være stand-in, havde lagt sig syg. Dennis og undertegnede var ikke forberedte og valgte, at aflede de unge med en banankage. Det var de fleste OK tilfredse med, især da vi lovede, at de ville få Fist-udgaven ved en senere lejlighed. Tobias Brandt sad ved siden af mig og hævdede, at han er den næst lækreste dreng i Galten, så piger KOM BARE AN, han venter kun på jer. Dreng søger kæreste. Der spilles stadig en del bold i salen, men snart skal man ud og spille. Jeg tror ikke det bliver noget problem, for de er allerede udenfor. På trods af den stadige kølighed står de unge ude i gården, tripper lidt for at stimulere blodomløbet i tæerne (de ved ikke selv, at det er det de gør) snakker og hygger sig. Det er ikke anderledes, end da jeg var den alder og vi hang ud i Smededammen. En af forskellene på dengang og nu er at det lille ishus (som ikke solgte cigaretter og alkohol) lukkede allerede klokken 17. Vi kunne ikke købe hverken det ene eller det andet og derfor var det eneste vi nød: regndråber og frostluft. Det var nu stadig herligt at være ung og, tror jeg, en del lettere. I denne uge er Lone i Barcelona med efterskolen og derfor er der ikke prøve på musical. De er ved at nå til vejs ende og alle forventninger skal snart indfries. Jeg glæder mig meget til at se resulta- 27

28 Åbningstider: Dag: Miniklub: Juniorklub Ungdomsklub Mandag 13,00-17,15 13,00-17,00 16,30-22,15 Tirsdag 13,00-17,15 13,00-17,00 Lukket Onsdag 13,00-17,15 13,00-17,00 16,30-22,15 Torsdag 13,00-17,15 13,00-21,00* Lukket Fredag 13,00-16,45 13,00-17,00 Lukket Søndag Lukket Lukket 18,45-22,15 *Fra 17,00-21,00 kun for klasse.(7. klasser der er indmeldt i JK) Mandag og onsdag er der mulighed for fællesspisning i ungdomsklubben. Tilmelding påkrævet og skal ske senest kl. 16,00. Torsdag er der mulighed for fællesspisning i juniorklubben. Tilmelding senest kl. 15,00 Den selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8, 8464 Galten Tlf Fax.: mail; Hjemmeside: Kontakt til miniklubben: Afbud til miniklubben Mail: Sms:

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Masser af liv og aktivitet i klubben

Masser af liv og aktivitet i klubben 2012 Januar & februar no. 01 & 02 Masser af liv og aktivitet i klubben Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Lektie café i GJUK Info fra GJUK Klubpriser 2012 Fødselsdage

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

b) Økonomi, institution 2011(Medsendt) c) Økonomi, bar 2011 (medsendt) d) Økonomi, Støttefond 2011(udleveres på mødet) e) Udlicitering af rengøring?

b) Økonomi, institution 2011(Medsendt) c) Økonomi, bar 2011 (medsendt) d) Økonomi, Støttefond 2011(udleveres på mødet) e) Udlicitering af rengøring? Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse TORSDAG DEN 4. APRIL 2011 KL. 19,00 Afbud: Rikke Stræde Frandsen og Dennis H. Larsen 1.Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. januar Referatet godkendt uden bemærkninger.

Læs mere

Til klub Games og Klubbernes Dag

Til klub Games og Klubbernes Dag 2011 November & December no. 11 & 12 Til klub Games og Klubbernes Dag Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Indleder Info fra GJUK Åbningstider i juleferien Net party i klubben Fødselsdage

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

November & December nr. 11 & 12

November & December nr. 11 & 12 November & December nr. 11 & 12 Månedens foto Udgiver Indholdsfortegnelse 1 Forsiden Julebasar 15 Månedsprogrammer 2 Indhold m.v. 16 Netparty i GJUK 3 Indleder 17 Julebasar og åbent hus i GJUK 4 Indleder

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015 Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården Udgangspunkt: Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres. Arrangementer/ture alm. Uger: Min. 12 medlemmer Evt. dispensation af hensyn

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

September & Oktober 2015 no. 9 &10

September & Oktober 2015 no. 9 &10 no. 9 &10 Indholdsfortegnelse 1 Forsiden Julebasar 15 Månedsprogrammer 2 Indhold m.v. 16 Torsdags aftens program 3 Indleder 17 Skitur Norge i vinterferien 4 Indleder 18 Tak til GJUK s sponsorer 5 Indleder

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere