Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er det gået? Årsrapport 2008"

Transkript

1 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport

2 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg utility a/s 2 EDB Gruppen Årsrapport 2008

3 Indholdsfortegnelse led ELSESBERETN I N G... 4 Året i hovedtræk... 4 koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 forventninger til organisation og selskabsledelse Strategi Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Aktietildelingsordninger m.m forretningsområder Koncernoversigt EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) IT Gruppen A/S EG Data Inform A/S EG Utility A/S og EG Global A/S EDB Gruppen Sverige AB EDB Gruppen Norge AS risikostyring bestyrelsens OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning anvendt REGNSKABspraksis Anvendt regnskabspraksis Definitioner koncernens REGNSKAB moderselskabets REGNSKAB børsmeddelelser JURIDISK KONCERNSTRUKTUR koncernens ADRESSER EDB Gruppen Årsrapport

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Året i hovedtræk 2008 var et år præget af store omvæltninger og investeringer for EDB Gruppen A/S. Ved indgangen til 2008 var vi et børsnoteret selskab med IBM som majoritetsaktionær i et marked præget af højkonjunktur. I løbet af året blev EDB Gruppen opkøbt af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital fund VII, og efterfølgende afnoteret. For første gang i vores mere end 30 årige historie fik vi en omsætning på mere end 1 mia. kroner. Resultatmæssigt har særligt årets første 9 måneder vist særdeles positive resultater, mens de sidste 3 måneder bærer tydeligt præg af finanskrisen. På baggrund af de sidste 3 måneder har vi valgt at foretage rettidige tilpasninger i organisationen og det er således vores forventning at vi har justeret vores omkostningsbase således at det svarer til den forventede efterspørgsel i Koncernens samlede resultat før skat (PTP) blev på 31,4 mio. kr. Det lykkedes at forbedre driftsresultaterne som forventet, men nedskrivninger på goodwill, tilpasning af regnskabsregler og kursfald på SEK og NOK har ekstraordinært påvirket resultatet med 13 mio. DKK. I lyset af det markante konjunkturskifte og vores nye ejerskab har det været naturligt at genoverveje vores hidtidige strategi, hvilket vi har gjort i årets sidste måneder. Konklusionen herpå har været, at vores fokus på at levere branchefokuserede effektiviseringer til vores kunder fortsat opfattes som den rette strategi. Vi vil i 2009 arbejde på at blive endnu mere fokuserede og kundeorienterede. Overtagelsen var en konsekvens af vores målsætning om at udvikle vores forretning indenfor strategisk udvalgte brancheløsninger. u9consult var indtil overtagelsen ejet af Claus Christensen, Michael Pedersen, Per Toft og selskabets adm. direktør Bjarne Skrubbeltrang, som alle fortsatte i EDB Gruppen efter overtagelsen, sidstnævnte som daglig leder af forretningsområdet. u9consult A/S omsatte i 2007 for ca. 36 mio. kr., beskæftigede 25 medarbejdere i henholdsvis Århus og Fredericia, og er nu en fuldt integreret enhed i det danske selskab, EG Danmark. Samarbejde med Ditas Ditas, som er Danmarks største medlemsejede indkøbs- og markedsføringsorganisation inden for handel med byggevarer, indgik den 7. februar en 5-årig aftale med EDB Gruppen. Aftalen omfatter, at EDB Gruppen skal udvikle, implementere og drive en kompleks ERPløsning - og herunder en effektiv e-handelsløsning - for organisationens ca. 85 medlemmer der tilsammen driver i alt ca. 170 medlemsforretninger fordelt over hele landet. EDB Gruppen blev valgt som partner og leverandør af løsningen på baggrund af erfaringerne fra mange års positivt samarbejde, og ikke mindst EDB Gruppens unikke brancheløsninger til byggevarehandlen. Generalforsamling i april Ved den ordinære generalforsamling i april blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen fik enstemmigt bemyndigelse til på selskabets vegne at erhverve egne aktier og til at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram. Opkøb fra årets start Den 1. januar 2008 overtog vi aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på Microsoft-baserede løsninger til produktionsog fremstillingsvirksomheder. Bestyrelsen fik desuden hjemmel til etablering af et program for incitamentsaflønning af direktionen. 4 EDB Gruppen Årsrapport 2008

5 De afgivne bemyndigelser blev dog ikke taget i anvendelse, da selskabet efterfølgende blev afnoteret fra fondsbørsen. Rygter i markedet Den 30. april meddelte vi markedet, at EDB Gruppen var blevet bekendt med, at der verserede rygter om, at IBM muligvis overvejede at - eller var i færd med at - afhænde sine aktier. I henhold til gældende dansk børsret udsendte vi en børsmeddelelse herom Resultat før skat, PTP Resultat før skat, PTP i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK I forlængelse af fondsbørsmeddelelsen den 30. april udsendte vi en meddelelse den 20. maj, hvori det blev oplyst, at IBM bekræftede, at IBM undersøgte mulighederne for at afhænde sin aktiepost i EDB Gruppen. Nedjustering i forbindelse med halvårsmeddelelse På grund af større usikkerhed omkring de fremtidige konjunkturer og dermed en større usikkerhed omkring mulighederne for at forbedre vores marginer i det tempo, vi hidtil havde forventet, nedjusterede vi i forbindelse med halvårsmeddelelsen forventningen for 2009 fra den tidligere udmeldte EBITA-margin på 8 % til en forventning om en margin på ca. 7 %. Forventningerne til 2008-resultatet blev fastholdt. Anbefalet offentligt købstilbud Den 7. juli meddelte Cidron IT A/S, at de havde købt IBM s 50,09 % aktiepost i EDB Gruppen A/S for 166 kr. per aktie, og at der ville blive fremsat et anbefalet købstilbud på erhvervelse af de resterende aktier til samme kurs. Procent Data til grafer: Resultat før skat, PTP i mio. kr Pr. medarbejder i DKK Selvfinansieringsgrad Data til grafer: Selvfinansieringsgrad Bestyrelsen engagerede i den forbindelse Handelsbanken Capital Markets til at afgive en fairness opinion om værdiansættelsen af EDB Gruppen. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen enstemmigt, idet IBM s 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. EDB Gruppen Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Konkurrencemyndighedernes godkendelse Cidron IT A/S meddelte den 31. juli, at man nu havde opnået godkendelse fra konkurrencemyndighederne af købet af EDB Gruppen A/S. Ændringer i bestyrelsen Den 7. august udtrådte IBM s tre bestyrelsesrepræsentanter fra bestyrelsen, som herefter bestod af Lars Bruhn (formand), Erik Werlauff, Carsten Jensen, Bent Mosgaard og Susanne Frandsen. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 20. august, blev tre repræsentanter for Cidron IT A/S, Lars Terney, Michael Haaning og Christian Jarnov, indvalgt i bestyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at søge afnotering af selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S (Københavns Fondsbørs). Baggrunden for bemyndigelsen var, at generalforsamlingen anså en afnotering for at tjene aktionærernes interesser bedst. EDB Gruppen afnoteret Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra fondsbørsen, og Cidron IT A/S meddelte herefter, at de øvrige aktier ville blive tvangsindløst. Begivenheder efter årets udgang EG solgte med virkning fra 1. januar 2009 TrueLink konceptet til TrueLink A/S. Pligtmæssigt købstilbud Den 26. august fremsatte Cidron IT A/S et pligtmæssigt købstilbud på de resterende aktier i EDB Gruppen A/S. Den 1. oktober meddelte EDB Gruppens bestyrelse, idet Cidron IT A/S 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at det var blevet enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. Nyt bestyrelsesmedlem Ved den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober blev Torben Skriver Frandsen valgt ind i bestyrelsen. Samtidig udtrådte Erik Werlauff. I samme forbindelse blev en række konsekvensændringer i program for incitamentsaflønning af direktionen og en række vedtægtsændringer vedtaget TrueLink A/S er et nyt selskab med den hidtidige leder af forretningsområdet, Per Hedeboe Jensen, som hovedaktionær. TrueLink A/S overtager aktiviteterne omkring TrueLink forretnings-området, herunder 13 medarbejdere fra EDB Gruppen A/S. IFRS EDB Gruppens årsrapport er for fjerde gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Værditilvækst Værditilvækst i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Værditilvækst i mio. kr Pr. medarbejder i DKK EDB Gruppen Årsrapport 2008

7 LEDELSESBERETNING koncernens hovedtal Koncernens hovedtal EDB Gruppen Årsrapport

8 LEDELSESBERETNING årets resultat Årets resultat Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. lykkedes det EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie at nå over 1 mia. kr. i omsætning. Koncernens resultat før skat blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i Mens 2007 resultatet var påvirket af ekstraordinære indtægter, er 2008 resultatet påvirket af ekstraordinære omkostninger. Korrigeret for begge viser driftsresultatet en positiv udvkiling. Selskaberne Det danske selskab ekskl. koncernfunktioner har præsteret imponerende fremgang i dette regnskabsår med et resultat før skat på 41,9 mio. kr. svarende til en stigning på 73,2 %. EG Data Inform har sammenlignet med forrige regnskabsår haft en lille tilbagegang på både omsætning og resultat. Begge dele er påvirket af en ændring i periodiseringsprincipperne, idet indtægter, som tidligere har været indtægtsført på faktureringstidspunktet, nu indtægtsføres over aftaleperioden. Dette betyder en forringelse af resultatet før skat på 3,6 mio. kr. i regnskabsåret Korrigeret herfor har der i stedet været tale om fremgang på både omsætning og indtjening. IT Gruppen, som blev opkøbt ved indgangen til 4. kvartal 2007, har bidraget til det samlede resultat med et overskud før skat på 19,2 mio. kr. Selskabet har siden overtagelsen været inde i en yderst positiv udvikling og har med sit branchemæssige fokus og de heraf afledte flotte resultater oversteget de forventninger, der var til virksomhedens potentiale på overtagelsestidspunktet. Både det norske og det svenske datterselskab har leveret overskud, og begge enheder er i gang med at få et solidt fodfæste på de respektive markeder. Også her er de resultatmæssige forbedringer sket med afsæt i et forøget branchefokus. Utility-forretningen har haft et år præget af investeringer. Der er både blevet investeret i en opgradering til seneste version af Dynamics AX og i en internationalisering af Xellentløsningen. EG Utility har leveret et overskud før skat på 1,8 mio. kr., mens den nyetablerede globale enhed har fået et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med planen. Vækst og værdiskabelse For første gang i selskabets historie blev omsætningen på mere end 1 mia. kr., og i forhold til 2007 opnåede vi en stigning i omsætningen på 13,3 % til i alt 1.032,5 mio. kr. Det direkte vareforbrug steg i samme periode fra 297,5 mio. kr. i 2007 til 317,3 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 6,7 %. Værditilvæksten/bruttofortjenesten i koncernen blev i 2008 på 715,2 mio. kr. Det svarer til en stigning på 16,5 % i forhold til omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,6 mio. kr. mod 431,2 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 18,9 %. Andre eksterne omkostninger steg med 15,4 % fra 119,7 mio. kr. i 2007 til 138,1 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport 2008

9 Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er, at IT gruppens omkostninger er med for hele 2008 men kun for 4. Kvartal for I 2008 er der blevet ekstraordinært investeret i blandt andet Internationalisering af Utilty løsningen, nyt it-system, branding, Lean og omkostninger i forbindelse med ejerskifte for ca. 26 mio. kr. Mio. kr Årets resultat, ATP Herudover har der i 4. Kvartal 2008 været ekstraordinære engangsposter på ca 14,0 mio kr. Disse engangsposter stammer fra nedskrivning af goodwill, regnskabskorrektioner og kurstab på SEK og NOK Data til grafer: Årets resultat, ATP Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i 2008 med 2,4 % til 64,4 mio. kr. mod 63,0 mio. kr. i Driftsresultatet (EBITA) faldt i 2008 med 1,8 % til 48,8 mio. kr. mod 49,7 mio. kr. i Faldet i driftsresultatet skyldes blandt andet en stigning i amortiseringer på 12,3 mio. kr. Denne stigning kan i overvejende grad tilskrives opkøbet af IT Gruppen. Resultatet før skat blev i 2008 på 29,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til et fald på 58,8 %. 1,400 1,200 1, Nettoomsætning Nettoomsætning i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Nettoomsætning i mio. kr ,033 Pr. medarbejder i DKK ,015 1,082 1,166 1,142 Mens 2008 var påvirket af ekstraordinære omkostninger var 2007 påvirket af ekstraordinære indtægter på ca. 22 mio. kr fra salg af en ejendom. Korrigeret for alle ekstraordinære poster i 2007 og 2008 har der været en positiv udvikling på koncernens driftsresultat. Resultatet efter skat blev i 2008 på 21,6 mio. kr. mod 61,8 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport

10 LEDELSESBERETNING årets resultat Balance Ultimo 2008 havde EDB Gruppen en samlet koncernbalance på 584,5 mio. kr. mod 572,4 mio. kr. ultimo Større egenkapital Egenkapitalen steg med 22,1 mio. kr. og var ultimo 2008 på 353,7 mio. kr. Mio. kr Egenkapital Opkøb i perioden Den 1. januar 2008 overtog EDB Gruppen aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på løsninger til produktions- og fremstillingsvirksomheder. Overtagelsen var en konsekvens af EDB Gruppens målsætning om at udvikle sin forretning inden for strategisk udvalgte brancheløsninger. Den samlede anskaffelsessum og dens fordeling på aktiver og passiver fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen Data til grafer: Egenkapital Egenkapitalforrentning, ROE Procent Data til grafer: Egenkapitalforrentning, ROE EDB Gruppen Årsrapport 2008

11 LEDELSESBERETNING Forventinger til 2009 Forventninger til forventes at blive et år i finanskrisens tegn, og det har derfor været naturligt at overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for EDB Gruppen, og dermed hvilke strategiske initiativer der bør initieres for at bringe os styrkede igennem. Resultatmæssige forventninger Vi forventer, at vi i 2009 kan vise forbedrede driftsmæssige resultater i forhold til 2008, blandt andet som et resultat af de initiativer, som blev iværksat i november, og som vil have fuld effekt fra midten af Allerede i november besluttede selskabet, at det var nødvendigt at iværksætte omkostningsreducerende initiativer. Initiativerne blev gennemført ved udgangen af samme måned, og hensigten hermed var at foretage rettidige tilpasninger ved at nedbringe koncernens samlede omkostningsbase til et niveau, som svarer til den forventede efterspørgsel i Det endelige resultat vil dog blandt andet afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det skandinaviske marked. EDB Gruppen tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. Det er sandsynligt, at langt størsteparten af de danske virksomheder i et eller andet omfang bliver påvirket af krisen. Spørgsmålet er blot i hvilket omfang. Det er vores oplevelse, at vi historisk set klarer os bedre end mange af vores konkurrenter i nedgangstider. I usikre tider søger både medarbejdere og kunder mod de mest solide virksomheder, og EDB Gruppen er berettiget oplevet som en solid virksomhed. Omsætningsforventning Vi forventer, at 2009 vil være et år uden organisk vækst på omsætningen, og hvor der muligvis i stedet kan være udsigt til en mindre omsætningsmæssig tilbagegang i forhold til Fortsætter opkøbsstrategi Det er stadig en del af vores strategi at foretage akkvisitioner, og vi er interesserede i at udnytte vores økonomiske soliditet til at gennemføre et eller flere opkøb i løbet af EDB Gruppen Årsrapport

12 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Strategi Organisation og selskabsledelse Strategi I løbet af 2007 godkendte selskabets daværende bestyrelse direktionens oplæg til strategi for perioden I forbindelse med Cidron IT A/S overtagelse af aktierne og den efterfølgende udskiftning i bestyrelsen er strategien blevet revurderet, og det er blevet besluttet at videreføre den eksisterende strategi med nogle få ændringer. Det er dog vigtigt at understrege, at både selskabets ledelse og bestyrelse i den kommende periode vil have endnu mere fokus på driftsledelse end normalt for at sikre, at en eventuel forandring i det økonomiske klima bliver imødekommet med relevante reaktioner. Vision Vores vision: Adding value to business er i dag en integreret del af medarbejdernes hverdag. Kunderne skal have værdi af vores arbejde i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation. Vi skal optimere kundens værdikæde og forretningsprocesser, så de bliver mere effektive; herved bliver vores kunder mere konkurrencedygtige. Vi vil understøtte processerne med løsninger, som er baseret på den bedste teknologi. Vi vil dække alle kundens kritiske processer og sikre effektiv integration, så kundens processer hænger optimalt sammen. Tre strategiske fokusområder For at opnå positiv udvikling over denne strategiperiode vil vi fokusere på følgende områder: Organisk udvikling, vækst via opkøb og forbedret indtjeningsevne. Organisk udvikling Væksten i vores eksisterende forretning skal blandt andet komme fra en fokusering på følgende områder: Branchefokus Gennem de senere år har selskabet i stadig højere grad fokuseret på at levere værdi til vores kunder via løsninger og ydelser målrettet nøje udvalgte brancher. Det er vores mål at være førende i disse brancher. SaaS (Software as a Service) Et af de nyere strategiske fokusområder er SaaS (Software as a Service). SaaS er en leverancemodel, hvor kunderne køber deres it som en løsning, der er driftet og serviceret af en ekstern partner, og som kunderne kan betale en fast månedlig afgift for at benytte. Herved får kunderne en formindsket risiko og et mere overskueligt itbudget. Tværgående løsninger Det er vores erfaring, at kunderne i stigende grad efterspørger løsninger, som går på tværs af brancherne, eksempelvis it-understøttelse af ledelsesrapportering. Derfor skal de tværgående løsninger være integreret naturligt i vores brancheydelser. Under hele arbejdet med procesoptimering og teknologiunderstøttelse sikrer vi en tæt involvering af kundens organisation og medarbejdere. Det sikrer organisatorisk forankring af de nye løsninger, så gevinsterne realiseres ved implementering af nye processer og løsninger. Gennem løbende målinger følger vi op på kundetilgang, kundetilfredshed, kunderentabilitet, kvalitet, etc. Internationalisering af Xellent Xellent, EG Utility-løsningen til energisektoren, har længe haft et internationalt potentiale. I den kommende periode vil vi vurdere, hvordan vi kan udnytte dette potentiale mest optimalt. Vækst i Sverige Vi vil udnytte vores stærke position i Danmark inden for udvalgte brancheløsninger til at skabe en større omsætning i Sverige. 12 EDB Gruppen Årsrapport 2008

13 Vækst via opkøb Vi har besluttet, at vi vil investere i virksomheder med det rette strategiske match og et tilstrækkeligt økonomisk potentiale. Overskriften for alle potentielle opkøb er, at de er målrettet en branche eller har potentiale til at blive det. Optimering af interne processer Samtidig med at vi udvikler selskabets omsætning, skal vi løbende fokusere på at forbedre vores interne metoder og processer. Vi har i en længere periode gennemført et omfangsrigt Lean-projekt, hvor medarbejderinvolvering er et af nøgleordene. Herudover vil vi i løbet af 2009 implementere et nyt koncern-it-system, som skal sikre, at vi udnytter de store forbedringspotentialer, som et konsolideret system medfører. Vores værdigrundlag EDB Gruppen har nogle fælles værdier, som afspejler sig i alt vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem, som man kan regne med. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kollegaer. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegaers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kollegaer og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Stolthed Kunderne anerkender EDB Gruppens medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegaers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i. Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kollegaer til at finde nye løsninger. EDB Gruppen Årsrapport

14 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EDB Gruppen hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EDB Gruppen løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv. Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer også når det gælder tidsplaner og budgetter stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Samtidig forudsætter det, at EDB Gruppen også løbende foretager målinger både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. Udvikling af vores kompetencer EDB Gruppen har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EDB Gruppen med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EDB Gruppen indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fagog branchespecifikke områder er grundlaget for, at EDB Gruppen til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden 14 EDB Gruppen Årsrapport 2008

15 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Udviklingsomkostninger Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EDB Gruppen anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2008 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 65 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i , Antal medarbejdere En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EDB Gruppen er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. I 2008 blev der primært foretaget aktiveringer i relation til TrueTrade digital samhandel. Af de samlede udviklingsomkostninger er 3,8 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse Data til grafer: Antal medarbejdere EDB Gruppen Årsrapport

16 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Corporate governance Organisation og selskabsledelse Corporate governance EDB Gruppens ledelse monitorerer løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Herudover følger EDB Gruppen de retningslinjer, som er blevet udarbejdet i DCVA regi. (Danish Venture Capital and Private Equity Association.) Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt en performance-afhængig bonus, der er relateret til selskabets resultater. Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet. (jf. note 2) Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital Fund VII. Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelsesmøder, hvor selskabets ledelse fremlægger en status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske initiativer. Herudover mødes bestyrelsens formandskab cirka månedligt med koncernchefen til en gennemgang af den forretningsmæssige udvikling, ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og revision. DKK Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af aktierne i EDB Gruppen A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EDB Gruppen og er udelukkende senior gæld med lang løbetid. EG-aktien i 2008 Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra børsen. Selskabets aktier blev købt af Cidron IT A/S til 166 kr. per aktie. Ejerforhold EDB Gruppen er ejet af Cidron IT A/S, som ejer 97,6 % af den udestående aktiekapital i EDB Gruppen A/S. Kapitalstruktur Alle aktier i EDB Gruppen A/S har samme rettigheder og er således ikke opdelt i klasser. Finansieringsstruktur Cidron IT A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse som ejes 100% af EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består af senior bankgæld Resultat pr. aktie, EPS Data til grafer: Resultat pr. aktie, EPS EDB Gruppen Årsrapport 2008

17 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Aktietildelingsordninger m.m. Organisation og selskabsledelse Aktietildelingsordninger m.m. Aktietildelingsordninger og andre medarbejderordninger Da selskabet er blevet afnoteret fra Fondsbørsen, vil samtlige aktier blive tvangsindløst. Medarbejderne har mulighed for at erhverve obligationer udstedt af EDB Gruppen i henhold til en ordning efter samme lov. I 2008 har 118 medarbejdere erhvervet obligationer med et samlet pålydende på 3,8 mio. kr. Obligationerne forrentes med 4 % og tilbagebetales den 2. januar EDB Gruppen Årsrapport

18 LEDELSESBERETNING 18 EDB Gruppen Årsrapport 2008

19 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - Koncernoversigt Forretningsområder Koncernoversigt Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. rundede EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie én milliard i omsætning. Med et driftsresultat (EBITA) på 48,8 mio. kr. leverede EDB Gruppen et resultat på samme niveau som resultatet for Koncernfunktioner Omkostningerne til koncernfunktionerne er i ud over de vedtagne investeringer - påvirket af ekstraordinære amortisationer og kursreguleringer på mellemregninger i SEK og NOK. Ekstraordinære poster I løbet af 2008 har vi blandt andet investeret i Lean, nyt it-system og branding. Den samlede ekstraordinære investering har været på 16,4 mio. kr. Elimineringer Posten øvrige og elimineringer indeholder koncerninterne elimineringer. De ekstraordinære amortisationer fremkom ved, at koncernen valgte at nedskrive to goodwillposter, hhv. vedr. købet af Technicom og værdisætningen af en minoritetsaktiepost i et associeret selskab. Uden de ekstraordinære poster ville nettopåvirkningen af amortisationer og renter have været ca. 10. mio. kr. EDB Gruppen Årsrapport

20 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) Forretningsområder EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) er blandt Danmarks førende leverandører af integrerede it-baserede forretningsløsninger til private virksomheder og organisationer og til den offentlige sektor. Årets resultat viser med tydelighed, at denne strategi nu bærer frugt, da den samlede resultatfremgang for EG DK i langt overvejende grad kommer fra de forretningsområder, som er mest fokuserede på en udvalgt branche. Selskabet arbejder med at skabe øget effektivitet i kundernes værdikæde og forretningsprocesser. Der arbejdes primært i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation, da det har vist sig, at en tæt integration af netop disse elementer skaber den største værdi for kunderne. Selskabet har egne afdelinger i Herning, Ballerup, Hjørring, Aalborg, Kolding og Århus. Stor fremgang Med en forbedring på 73,2 % i forhold til 2007 leverede det danske selskab et resultat før skat på 41,9 mio. kr., hvilket set i lyset af de seneste måneders finanskrise må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Øget fokusering I 2006 foretog selskabet en omorganisering, hvorefter forretnings enhederne opererer som selvstændige profitcentre. Det primære formål var at få en meget stærk branche- og segmentfokusering. Alle relevante kompetencer for brancheenheden (sælger, udvikler og konsulenter) blev herefter samlet i én organisation. ASPECT4-området har haft et flot år med høj indtjening og succesfuld implementering og idriftsættelse af flere store kundeprojekter som eksempelvis Freja Transport & Logistics og Ditas. MBS-enhederne, som leverer ydelser baseret på Microsoft-løsninger, har ligeledes styrket deres branchefokus og har leveret markante resultatforbedringer i forhold til de seneste år. Lean Lean-arbejdet blev i 2008 indført i hele selskabet. Næste skridt er en stor 2. bølge i 2009, med kraftig fokus på de kunderettede processer og kundetilfredshed. Great Place to Work Et af året mest positive resultater fik vi i målingen Great Place to Work, som er en måling, hvor en uvildig instans undersøger en lang række virksomheder for at vurdere, hvor attraktive de er som arbejdsplads. Vi havde en målsætning om at komme i top 10, og det lykkedes med en flot 8. plads. 20 EDB Gruppen Årsrapport 2008

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Leif Vestergaard. Koncernchef

Leif Vestergaard. Koncernchef Årsrapport 2007 Leif Vestergaard Koncernchef 2 EDB Gruppen Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING... 4 Året i hovedtræk... 4 Koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 Forventninger til

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere